SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI WIRTUALIZACJA GOSPODARKI SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE E. JADWIGA BIESAGA-SŁOMCZEWSKA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ERZE CYFRYZACJI RAFAŁ BONIECKI, JÓZEF RAWŁUSZKO O PROBLEMACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ PRZY EFEKTYWNYM URUCHAMIANIU I STEROWANIU PROCESAMI CIĄGŁYMI PRZEDSIĘBIORSTWA KATARZYNA CIACH, JAROSŁAW DĘBSKI UŻYTECZNOŚĆ INFORMACJI FINANSOWYCH WYBRANE ASPEKTY ROMAN CZAPLEWSKI LIBERALIZACJA POLSKIEGO RYNKU USŁUG POCZTOWYCH ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE I JEGO NASTĘPSTWA WIESŁAW DOBROWOLSKI, ANNA DOBROWOLSKA ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PROCESÓW USŁUGOWYCH WSPOMAGANYCH INFORMATYCZNIE ANNA DRAB-KUROWSKA ODDZIAŁYWANIE RYNKU E-COMMERCE NA RYNEK POCZTOWY ZYGMUNT DRĄŻEK, TOMASZ M. KOMOROWSKI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI CYFROWYMI NA PRZYKŁADZIE MUZEÓW BAŁTYCKICH GRZEGORZ DYDKOWSKI, BARBARA KOS ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH DAMIAN DZIEMBEK ANALIZA STRATEGICZNA DZIAŁANOŚCI ORGANIZACJI WIRTUALNEJ MARCIN GĘBAROWSKI ZNACZENIE TARGÓW W PROCESIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI KONTEKST ERY INFORMACYJNEJ MARCIN GOGOLEWSKI ROZPROSZONE ZNACZNIKI CZASU BOGDAN GREGOR, JOANNA KŁOSIŃSKA ZASTOSOWANIE KONCEPCJI REAL-TIME MARKETINGU W KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

2 2 GRAŻYNA HOŁODNIK-JANCZURA ITERACYJNY MODEL JAKOŚCI PRODUKTU W PODEJŚCIU AGILE KRYSTYNA IWIŃSKA-KNOP LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA JAKO DETERMINANTA ZAKUPÓW W HANDLU ELEKTRONICZNYM BOGUSŁAW KACZMAREK WSPÓŁCZEŚNIE MENEDŻEROWIE I PRZEDSIĘBIORSTWA ZARYS PROBLEMATYKI MAGDALENA KIERUZEL WYKORZYSTANIE PODEJŚCIA MARKOWITZ A DO MINIMALIZACJI RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO SŁAWOMIR KOTYLAK ANALIZA WYBRANYCH SEGMENTÓW BRANŻY ELEKTRONICZNEJ ROZRYWKI JAKO ELEMENTÓW ROZWOJU PRZEMYSŁU KREATYWNEGO W POLSCE WIOLETTA KRAWIEC MARKETING DOŚWIADCZEŃ A BUDOWANIE INTERAKCJI KONSUMENTA W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM KAZIMIERZ W. KRUPA, PAVLO SKOTNYY, WOJCIECH KRUPA WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA W CHMURACH KOMPUTEROWYCH I BIBLIOTEKI INFRASTRUKTURY TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH KRZYSZTOF KUBIAK, ALEKSANDRA SKAWIŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWA HIGH-TECH W KREOWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ APLIKACJI MOBILNYCH KAROL KUCZERA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ORGANIZACJI WIRTUALNEJ W IDENTYFIKACJI MODELU BIZNESU EWA KULIŃSKA FUNKCJONOWANIE GIEŁD ELEKTRONICZNYCH W BRANŻY LOGISTYCZNEJ ANNA KWIECIEŃ KAPITAŁ LUDZKI I WIEDZA JAKO ŹRÓDŁO SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTW NOWEJ GOSODARKI

3 3 TOMASZ LIPCZYŃSKI TELEINFORMATYCZNE WSPIERANIE KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI ŁUKASZ ŁYSIK, ROBERT KUTERA AKTYWNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W KANAŁACH MOBILNYM I SPOŁECZNYM - ASPEKT MARKETINGOWY ANDRZEJ MAŁACHOWSKI, JACEK MAŁACHOWSKI OUTSOURCING CALL CENTER W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MAREK MATULEWSKI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W DZIAŁALNOŚCI KOŁA ŁOWIECKIEGO WIESŁAW MICHAŁ MAZIARZ OUTSOURCING NA RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE ANDRZEJ SOŁTYSIK ROZWIĄZANIA PROGRAMOWE I SPRZĘTOWE WSPIERAJĄCE PROCESY WIRTUALIZACJI JĘDRZEJ WIECZORKOWSKI, ILONA PAWEŁOSZEK INNOWACYJNOŚĆ WDROŻEŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE WIESŁAW WOLNY ANALIZA SWOT ROZWIĄZAŃ W CHMURZE OBLICZENIOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW KATARZYNA ŻAK MEDIA SPOŁACZNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA RELACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z KLIENTEM CYFRYZACJA GOSPODARKI UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WYBRANE ELEMENTY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ROMAN CHORÓB KOORDYNATOR KLASTRA KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU INNOWACYJNYCH WIĘZI INTEGRACYJNYCH

4 4 MACIEJ CZAPLEWSKI WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNYCH WE WSPIERANIU PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW ROZWOJU POLSKICH FIRM UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH URSZULA GRZEGA DOSTĘP DO INTERNETU W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH A UNOWOCZEŚNIANIE KONSUMPCJI W POLSCE I UE KRZYSZTOF KUBIAK WYMIANA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ROBERT KUTERA, BEATA BUTRYN EFEKTY WYKORZYSTANIA KONWERGENCJI MEDIÓW SPOŁECZNYCH I MOBILNYCH W MARKETINGU. STUDIUM BADAWCZE MIROSŁAW MOROZ DZIAŁANIE 8.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA A MIEJSCE POLSKI W MIĘDZYNARODWYM RANKINGU E-BIZNESU MARCIN PIGŁOWSKI PROGNOZA ILOŚCI NOTYFIKACJI DOTYCZĄCYCH POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ W SYSTEMIE RAPEX WOBEC PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z CHIN MARIA SARAMA DYSPROPORCJE W KORZYSTANIU Z ROZWIĄZAŃ E-BIZNESOWYCH PRZEZ MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA KRAJÓW UE-27 CZESŁAW ŚLUSARCZYK SPECJALNE SERWISY INTERNETOWE A KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ANDRZEJ WÓJCIK WYKORZYSTANIE INTERNETU W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE NA TLE KRAJÓW UE ŁUKASZ ZAKONNIK, PIOTR CZERWONKA ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE JAKO PRZYKŁAD INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ROZLICZEŃ DETALICZNYCH W POLSCE

5 5 W TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ROZWOJU REGIONÓW JOANNA DROBIAZGIEWICZ ONE-STOP GOVERNMENT JAKO KIERUNEK ROZWOJU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ MAGDALENA KIERUZEL INTEGRACJA METODYKI PRINCE2 ORAZ SCRUM PRZY REALIZACJI INFORMATYCZNYCH PROJEKTÓW WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA W E-ADMINISTRACJI ZYGMUNT MAZUR, HANNA MAZUR, TERESA MENDYK-KRAJEWSKA ELEKTRONICZNE REJESTRY PUBLICZNE TERESA MIŚ ZAZRZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH SZCZEBLA REGIONALNEGO JOANNA PAPIŃSKA-KACPEREK PORTALE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WYBRANYCH KRAJACH UE EWA KULIŃSKA, AGNIESZKA DORNFELD ZASTOSOWANIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MONIKA ODLANICKA-POCZOBUTT COURT TECHNOLOGY JAKO PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA ICT W SĄDOWNICTWIE MONIKA ODLANICKA-POCZOBUTT, EWA KULIŃSKA ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SPRAWAMI JAKO PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK ANDRZEJ PAWLIK INTERNET PODSTAWOWYM NARZĘDZIEM INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I ADMINISTRACJI WOJCIECH POKORA ARCHIWIZACJA DOKUMENRÓW ELEKTRONICZNYCH NOWY TREND W ROZWOJU IT MALWINA POPIOŁEK E-ADMINISTRACJA NA UCZELNI W OPINII PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH - PRZYKŁAD UNIWERSYTECKIEGO SYSTEMU OBSŁUGI STUDIÓW (USOS) EWA PRAŁAT KATALOGI ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

6 6 MACIEJ ROSZKOWSKI SKALOWALNOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OBSZARZE E- ADMINISTRACJI WŁODZIMIERZ RUDNY THE IMPORTANCE OF GOVERNANCE IN BUSINESS MODELS JOLANTA SALA, HALINA TAŃSKA WPŁYW TRANSFORMACJI NA CYFRYZACJĘ I WIRTUALIZACJĘ POLSKIEJ GOSPODARKI KLAUDIA SMOLĄG, EDYTA KULEJ-DUDEK KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH POPRZEZ UCZESTNICTWO W KURSACH E-LEARNINGOWYCH AGNIESZKA TOMASZEWICZ, JACEK BUKO DETERMINANTY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE JOANNA WIAŻEWICZ WPŁYW NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNYCH NA ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KIERUNKI ROZWOJU ERY INFORMACYJNEJ MARIUSZ CZYŻAK CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ A ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO KRZYSZTOF HAUKE ORGANIZACJA OBIEKTÓW WIEDZY MENEDŻERSKIEJ W SYSTEMACH NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ MARCIN LUDZIA, ANDRZEJ KOBYLIŃSKI ODMIENNOŚCI KULTUROWE W MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁACH REALIZUJACYCH PROJEKTY INFORMATYCZNE ZYGMUNT MAZUR, HANNA MAZUR, TERESA MENDYK-KRAJEWSKA ZASTOSOWANIE STEGANOGRAFII W SIECIACH KOMPUTEROWYCH TERESA MENDYK-KRAJEWSKA, ZYGMUNT MAZUR, HANNA MAZUR INTENSYFIKACJA PRZESTĘPCZOŚCI W E-GOSPODARCE MARCIN MERKWA WYKORZYSTANIE ROBOTÓW W OPIECE NAD OSOBAMI STARSZYMI I OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ A PRAWA PODSTAWOWE

7 7 ANNA PAMUŁA CYBERPRZESTĘPSTWA W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZEMYSŁAW POLAK CYFRYZACJA CZYTELNICTWA KSIĄŻEK WŚRÓD STUDENTÓW BADANIE MIĘDZYNARODOWE KRYSTYNA POLAŃSKA ROLA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W GOSPODARCE CYFROWEJ NOWE TENDENCJE ROZWOJOWE MACIEJ ROSZKOWSKI METODY ANALIZY WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW OPERACYJNYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PIOTR SIENKIEWICZ RYZYKO W MODELACH ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO HALINA ŚWIEBODA KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA CYBERPRZESTRZENI TOMASZ TUREK ANALIZA WYKORZYSTANIA TECHNIKI RESPONSIVE WEB DESIGN W PROJEKTOWANIU SERWISÓW WWW NA PRZYKŁADZIE UCZELNI WYŻSZYCH KATARZYNA WARZECHA TELEFON KOMÓRKOWY W KOMUNIKACJI I EDUKACJI ŚLĄSKICH STUDENTÓW

8 8

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE EWA BADZIŃSKA KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM... 13 AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo

Forum Marketingu ramowy program

Forum Marketingu ramowy program 8.15 9.00 Rejestracja (kawa/herbata, kanapki) Forum Marketingu ramowy program 9.00 10.00 Sesja plenarna - Sala Senatu D202 Otwarcie Forum (Rektor ALK prof. dr hab. Witold Bielecki) Wprowadzenie do Forum

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia 209 B 380896 Redaktor naukowy Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

Gdansk Smarter City 10/11 sierpien 2011 Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje

Gdansk Smarter City 10/11 sierpien 2011 Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje 2 07.09.2011 Smarter Cities Innovation Discovery Workshop Gdańsk 10-11 sierpnia 2011 3 07.09.2011 Agenda Sesja Plenarna Agenda Uczesnicty Integracja

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ

KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ 1 Tematyka prac licencjackich na kierunku Zarządzanie KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ Dr hab. prof. nadzw. Janusz Szopa 1. Metody matematyczne w zarządzaniu kapitałem. 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo