Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów."

Transkrypt

1 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów. Kutno, maj 2013 r. 1

2 Wstęp Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie w ramach współpracy ze szkołami często realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego organizując zajęcia warsztatowe aktywizujące uczniów do samodzielnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Z obserwacji przeprowadzonych w trakcie tych spotkań wynika, iż młodzież gimnazjalna w małym stopniu ma sprecyzowane [lany dotyczące wyboru przyszłego zawodu. W roku szkolnym 2012/13 doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kutnie opracowali ankietę w celu określenia preferencji zawodowych uczniów III klas gimnazjów z terenu działania placówki. Kwestionariusz ankiety został przekazany do szkół z prośbą o przeprowadzenie badań wśród uczniów. W obszarze zainteresowań znalazły się: - płeć uczniów, - miejsce zamieszkania, - typ szkoły, w jakim uczniowie chcieliby kontynuować kształcenie, - kto ma wpływ podejmowane przez uczniów, - czynniki wpływające dotycząca wyboru dalszego kształcenia i kariery zawodowej, - liczba uczniów, którzy wiedzą w jakim zawodzie chcieliby pracować. 2

3 Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta % Mężczyzna % Miejsce zamieszkania Miasto % Wieś % Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące % Technikum % Zasadnicza Szkoła Zawodowa % Inne 13 2% Decyzja Samodzielna % Wspólna z rodzicami % Zgodna z wola rodziców 9 1% Razem z koleżanką/kolegą 38 5% Inna 21 3% Czynniki Zainteresowania i zdolności % wpływające na Tradycja rodzinna 21 3% decyzję Potrzeby rynku pracy % Popularność zawodu 79 10% Zarobki % Prestiż zawodowy 48 6% Opinia rodziców 62 8% Opinia koleżanek/kolegów 52 6% Stan zdrowia 39 5% Inne 12 1% Wybrany zawód Tak % Nie % Tabela 1. Zestawienie wszystkich odpowiedzi udzielonych przez uczniów. W odpowiedzi na pisma przesłane przez placówkę do szkół do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kutnie wpłynęły 791 wypełnione ankiety. Wśród przebadanych uczniów 46% stanowiły dziewczęta (363 osoby) a 54 % chłopcy (428 osób). Z ankiet wynika, iż nieco mniejsza liczba młodzieży zamieszkuje tereny miejskie - 44% (346 osób) niż wiejskie - 56% (445 osób). Największym zainteresowaniem wśród uczniów klas III gimnazjum cieszyły się: licea ogólnokształcące - 45% i technika - 40%. Znacznie mniej osób chce kontynuować naukę w szkole zawodowej. Taki typ wskazało jedynie 13% badanych. Dwa procent badanych wskazało inną szkołę. 3

4 13% 2% LO 45% Technikum ZSZ 40% Inne Wykres 1. Deklarowany typ szkoły. Zdecydowana większość uczniów zdeklarowała, iż podejmują decyzję samodzielnie - 54%. Nieco mniej, bo 37% podejmie ją wspólnie z rodzicami. Woli rodziców z kolei podporządkuje się tylko 1%. Dla 5% badanych ważne jest, by zadecydować razem z koleżanką lub kolegą. 3% młodzieży udzieliło innych odpowiedzi. 5% 3% 1% Samodzielnie Z rodzicami 37% 54% Zgodnie z wolą rodziców Z koleżanką/kolegą Inne Wykres 2. Sposób podejmowania decyzji. 4

5 W przypadku czynników wpływających na podejmowanie decyzji (można było zaznaczyć dwie odpowiedzi) największy odsetek, bo aż 82%, zaznaczył zainteresowania i zdolności. Drugim co do ważności punktem okazały się zarobki. W przyszłej pracy ważne są dla 52% badanych. Następną pozycję zajęły potrzeby rynku pracy 19%. Następne, pod względem ilości zaznaczeń, czynniki to: popularność zawodu 10%, opinia rodziców 8%, opinia koleżanek i kolegów 6%, prestiż zawodowy 6%, 5% - stan zdrowia i 3% - tradycja rodzinna. Jeden procent osób zaznaczył inną odpowiedź. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 3.. Zainteresowania i zdolności Tradycja rodzinna Porzeby ryku pracy Popularność zawodu Zarobki Prestiz zawodowy Opinia rodziców Opinia koleżanek i kolegów Stan zdrowia Inne Znaczna część badanej młodzieży jest już zainteresowana konkretnym zawodem. Bez względu na rodzaj zdeklarowanej szkoły wymarzony zawód wpisało aż 77% osób. Najpopularniejsze spośród zapisanych w ankiecie zawodów to: informatyk, mechanik, architekt, policjant, lekarz, psycholog, fotograf, elektryk, weterynarz, kucharz, cukiernik, prawnik, dziennikarz, nauczyciel, żołnierz, pedagog, aktor, muzyk, fryzjer, farmaceuta, elektromechanik, rolnik, księgowy, kosmetyczka, hotelarz, sprzedawca, kierowca. Pozostałe zawody, jakie uczniowie wpisali to (w kolejności alfabetycznej): antropolog, architekt krajobrazu, blacharz, ekonomista, geodeta, górnik, grabarz, hydraulik, kasjer, kelner, kominiarz, kreślarz, ksiądz, leśnik, logistyk, malarz, murarz, ochroniarz, piekarz, pielęgniarka, pirotechnik, plastyk, przedstawiciel handlowy, rehabilitant, reżyser, rzeźnik, scenograf, spawacz, spedytor, sportowiec, strażak, tancerz, technik budowlany, technik elektronik, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, tłumacz, tokarz, tynkarz. 23% osób jeszcze nie wie, co chciałoby robić po skończeniu nauki. 5

6 Liczba uczniów ankietowanych Ze szkół miejskich Ze szkół wiejskich % % Płeć Kobieta % % Mężczyzna % % Miejsce Miasto % 44 12% zamieszkania Wieś % % Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące % % Technikum % % Zasadnicza Szkoła Zawodowa 50 12% 50 13% Inne 6 1% 7 2% Decyzja Samodzielna % % Wspólna z rodzicami % % Zgodna z wola rodziców 4 1% 5 1% Razem z koleżanką/kolegą 29 7% 9 2% Inna 14 3% 7 2% Czynniki Zainteresowania i zdolności % % wpływające Tradycja rodzinna 9 2% 12 3% Potrzeby rynku pracy 68 17% 82 22% Popularność zawodu 43 10% 36 9% Zarobki % % Prestiż zawodowy 28 7% 20 5% Opinia rodziców 37 9% 25 7% Opinia koleżanek/kolegów 22 5% 30 8% Stan zdrowia 24 6% 15 4% Inne 6 1% 6 1% Wybór Tak % % zawodu Nie 91 22% 89 23% Tabela 2. Zestawienie wszystkich odpowiedzi udzielonych przez uczniów z podziałem na szkoły umiejscowione na terenach miejskich i wiejskich. 6

7 Wnioski 1. Mimo, iż 77% młodzieży dokonuje wyboru zawodu, wybory te nie są adekwatne do wyboru szkoły, np. uczniowie deklarowali równocześnie wybór liceum i zawód cukiernika % osób chce kontynuować naukę w liceum ale więcej osób szybciej pragnie zdobyć zawód i wybiera technikum lub szkołę zawodową (w sumie 53%). 3. Najwięcej badanych deklaruje samodzielnie podejmowaną decyzję (54%). Jednak ponad jedna trzecia uczniów (37%) przyznaje, że podejmie ją wspólnie z rodzicami. 4. Wśród czynników wpływających najważniejsze okazały sie zainteresowania i zdolności (82%) oraz zarobki (52%). Zaskakująco mało osób bierze pod uwagę swój stan zdrowia (jedynie 5%). 5. Analizując odpowiedzi udzielane przez uczniów z uwzględnieniem umiejscowienia szkoły, do której uczęszczają, można zauważyć znaczną różnicę w wyborze typu szkoły. Większość osób ze szkół miejskich pragnie uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym (53%). Na drugim miejscu znalazło się tutaj technikum (34%). W przypadku uczniów ze szkól wiejskich rozkład odpowiedzi jest odwrotny więcej osób wybiera się do technikum (47%) niż do liceum (38%). 6. W przypadku podejmowania decyzji nieco więcej uczniów ze szkół wiejskich (40%) niż miejskich (35%) podejmuje ją wspólnie z rodzicami. 7

8 Aneks 8

9 Gimnazjum nr 1 w Kutnie Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 52 49% Mężczyzna 53 51% Miejsce zamieszkania Miasto 88 84% Wieś 17 16% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 68 65% Technikum 31 29% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 4 4% Inne 2 2% Decyzja Samodzielna 63 60% Wspólna z rodzicami 37 35% Zgodna z wola rodziców 1 1% Razem z koleżanką/kolegą 3 3% Inna 1 1% Zainteresowania i zdolności 86 82% Tradycja rodzinna 3 3% Potrzeby rynku pracy 16 15% Popularność zawodu 10 9% Zarobki 54 51% Prestiż zawodowy 8 7% Opinia rodziców 8 7% Opinia koleżanek/kolegów 9 8% Stan zdrowia 1 1% Inne 2 2% Wybór zawodu Tak 85 81% Nie 20 19% Gimnazjum nr 2 w Kutnie Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 29 56% Mężczyzna 23 44% Miejsce zamieszkania Miasto 48 92% Wieś 4 8% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 24 46% Technikum 24 46% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 4 8% Decyzja Samodzielna 23 44% Wspólna z rodzicami 21 41% Zgodna z wola rodziców 1 2% Razem z koleżanką/kolegą 5 9% Inna 2 4% Zainteresowania i zdolności 41 79% Tradycja rodzinna 2 4% Potrzeby rynku pracy 5 9% Popularność zawodu 3 6% Zarobki 29 56% Prestiż zawodowy 5 9% Opinia rodziców 2 4% Opinia koleżanek/kolegów 1 2% Stan zdrowia 3 6% Inne 1 2% Wybór zawodu Tak 40 77% Nie 12 23% 9

10 Gimnazjum nr 3 w Kutnie Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 37 54% Mężczyzna 31 46% Miejsce zamieszkania Miasto 56 82% Wieś 12 18% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 34 50% Technikum 27 40% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 7 10% Decyzja Samodzielna 36 53% Wspólna z rodzicami 24 35% Zgodna z wola rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 4 6% Inna 4 6% Zainteresowania i zdolności % Tradycja rodzinna 1 2% Potrzeby rynku pracy 12 18% Popularność zawodu 4 6% Zarobki 37 54% Prestiż zawodowy 2 3% Opinia rodziców 8 12% Opinia koleżanek/kolegów 6 9% Stan zdrowia 4 6% Inne 1 2% Wybór zawodu Tak 46 68% Nie 22 32% Gimnazjum w Bedlnie Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 45 57% Mężczyzna 34 43% Miejsce zamieszkania Miasto 6 8% Wieś 73 92% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 37 47% Technikum 35 44% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 6 8% Inne 1 1% Decyzja Samodzielna 37 47% Wspólna z rodzicami 32 41% Zgodna z wolą rodziców 3 4% Razem z koleżanką/kolegą 6 8% Zainteresowania i zdolności 72 91% Tradycja rodzinna 5 6% Potrzeby rynku pracy 13 16% Popularność zawodu 8 10% Zarobki 37 47% Prestiż zawodowy 2 2% Opinia rodziców 7 9% Opinia koleżanek/kolegów 8 10% Stan zdrowia 3 4% Inne 1 1% Wybór zawodu Tak 70 87% Nie 9 13% 10

11 Gimnazjum w Krzyżanowie Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 11 33% Mężczyzna 22 67% Miejsce zamieszkania Miasto 2 6% Wieś 31 94% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 9 27% Technikum 18 55% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 6 18% Decyzja Samodzielna 13 40% Wspólna z rodzicami 16 48% Zgodna z wola rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 1 3% Inna 3 9% Zainteresowania i zdolności 23 70% Tradycja rodzinna 3 9% Potrzeby rynku pracy 8 24% Popularność zawodu 7 21% Zarobki 16 48% Prestiż zawodowy 6 18% Opinia rodziców 5 15% Opinia koleżanek/kolegów 5 15% Stan zdrowia 3 9% Wybór zawodu Tak 23 70% Nie 10 30% Gimnazjum w Łaniętach Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 21 58% Mężczyzna 16 42% Miejsce zamieszkania Miasto 5 14% Wieś 32 86% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 12 32% Technikum 16 43% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 7 19% Inne 2 6% Decyzja Samodzielna 20 54% Wspólna z rodzicami 17 46% Zgodna z wolą rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 0 0% Zainteresowania i zdolności 27 73% Tradycja rodzinna 0 0% Potrzeby rynku pracy 11 30% Popularność zawodu 3 8% Zarobki 16 42% Prestiż zawodowy 0 0% Opinia rodziców 2 6% Opinia koleżanek/kolegów 4 11% Stan zdrowia 1 3% Wybór zawodu Tak 27 73% Nie 10 27% 11

12 Gimnazjum w Zespole Szkół w Oporowie Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 4 23% Mężczyzna 13 77% Miejsce zamieszkania Miasto 0 0% Wieś % Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 6 35% Technikum 10 59% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1 6% Decyzja Samodzielna 10 59% Wspólna z rodzicami 7 41% Zgodna z wola rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 0 0% Zainteresowania i zdolności 15 88% Tradycja rodzinna 0 0% Potrzeby rynku pracy 3 18% Popularność zawodu 3 18% Zarobki 8 47% Prestiż zawodowy 2 12% Opinia rodziców 2 12% Opinia koleżanek/kolegów 1 6% Stan zdrowia 0 0% Inne 1 6% Wybór zawodu Tak 15 88% Nie 2 12% Gimnazjum w Ostrowach Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 15 50% Mężczyzna 15 50% Miejsce zamieszkania Miasto 2 7% Wieś 28 93% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 14 47% Technikum 11 37% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5 16% Decyzja Samodzielna 12 40% Wspólna z rodzicami 18 60% Zgodna z wola rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 0 0% Zainteresowania i zdolności 24 80% Tradycja rodzinna 2 7% Potrzeby rynku pracy 5 16% Popularność zawodu 4 13% Zarobki 13 43% Prestiż zawodowy 1 3% Opinia rodziców 1 3% Opinia koleżanek/kolegów 2 7% Stan zdrowia 3 10% Wybór zawodu Tak 24 80% Nie 6 20% 12

13 Gimnazjum w SOSW nr 1 w Kutnie Liczba uczniów ankietowanych 8 100% Płeć Kobieta 2 25% Mężczyzna 6 75% Miejsce zamieszkania Miasto 6 75% Wieś 2 25% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 0 0% Technikum 0 0% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 8 100% Decyzja Samodzielna 4 50% Wspólna z rodzicami 1 12,5% Zgodna z wola rodziców 1 12,5% Razem z koleżanką/kolegą 2 25% Zainteresowania i zdolności 6 75% Tradycja rodzinna 0 0% Potrzeby rynku pracy 2 25% Popularność zawodu 2 25% Zarobki 4 50% Prestiż zawodowy 0 0% Opinia rodziców 2 25% Opinia koleżanek/kolegów 1 12,5% Stan zdrowia 4 50% Wybór zawodu Tak 8 100% Nie 0 0% Gimnazjum w SOSW nr 2 w Kutnie Liczba uczniów ankietowanych 5 100% Płeć Kobieta 0 0% Mężczyzna 5 100% Miejsce zamieszkania Miasto 1 20% Wieś 4 80% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 0 0% Technikum 0 0% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5 100% Decyzja Samodzielna 1 20% Wspólna z rodzicami 3 60% Zgodna z wola rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 1 20% Zainteresowania i zdolności 2 40% Tradycja rodzinna 0 0% Potrzeby rynku pracy 2 40% Popularność zawodu 1 20% Zarobki 3 60% Prestiż zawodowy 1 20% Opinia rodziców 0 0% Opinia koleżanek/kolegów 0 0% Stan zdrowia 1 20% Wybór zawodu Tak 4 80% Nie 1 20% 13

14 Gimnazjum w Strzelcach Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 23 55% Mężczyzna 19 45% Miejsce zamieszkania Miasto 2 5% Wieś 40 95% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 18 43% Technikum 16 38% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 6 14% Inne 2 5% Decyzja Samodzielna 34 81% Wspólna z rodzicami 8 19% Zgodna z wola rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 0 0% Zainteresowania i zdolności 37 88% Tradycja rodzinna 0 0% Potrzeby rynku pracy 5 12% Popularność zawodu 2 5% Zarobki 24 57% Prestiż zawodowy 5 12% Opinia rodziców 2 5% Opinia koleżanek/kolegów 2 5% Stan zdrowia 1 2% Wybór zawodu Tak 29 69% Nie 13 31% Gimnazjum w Zespole Szkół w Byszewie Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 21 48% Mężczyzna 23 52% Miejsce zamieszkania Miasto 5 11% Wieś 39 89% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 18 41% Technikum 21 48% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5 11% Decyzja Samodzielna 32 73% Wspólna z rodzicami 12 27% Zgodna z wolą rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 0 0% Zainteresowania i zdolności 38 86% Tradycja rodzinna 2 4% Potrzeby rynku pracy 9 20% Popularność zawodu 4 9% Zarobki 25 57% Prestiż zawodowy 1 2% Opinia rodziców 2 4% Opinia koleżanek/kolegów 1 2% Stan zdrowia 1 2% Inne 1 2% Wybór zawodu Tak 32 73% Nie 12 27% 14

15 Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowicach Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 8 50% Mężczyzna 8 50% Miejsce zamieszkania Miasto 0 0% Wieś % Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 3 19% Technikum 9 56% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 4 25% Decyzja Samodzielna 6 38% Wspólna z rodzicami 7 43% Zgodna z wolą rodziców 1 6% Razem z koleżanką/kolegą 0 0% Inna 2 13% Zainteresowania i zdolności 10 62% Tradycja rodzinna 0 0% Potrzeby rynku pracy 8 50% Popularność zawodu 1 6% Zarobki 7 43% Prestiż zawodowy 1 6% Opinia rodziców 0 0% Opinia koleżanek/kolegów 0 0% Stan zdrowia 0 0% Inne 1 6% Wybór zawodu Tak 8 50% Nie 8 50% Gimnazjum w Zespole Szkół w Gołębiewku Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 18 55% Mężczyzna 15 45% Miejsce zamieszkania Miasto 12 36% Wieś 21 64% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 11 33% Technikum 19 58% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 9% Decyzja Samodzielna 17 51% Wspólna z rodzicami 15 46% Zgodna z wolą rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 1 3% Zainteresowania i zdolności 28 86% Tradycja rodzinna 0 0% Potrzeby rynku pracy 6 18% Popularność zawodu 0 0% Zarobki 27 82% Prestiż zawodowy 1 3% Opinia rodziców 2 6% Opinia koleżanek/kolegów 1 3% Stan zdrowia 2 6% Wybór zawodu Tak 24 73% Nie 9 27% 15

16 Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 42 55% Mężczyzna 34 45% Miejsce zamieszkania Miasto 39 51% Wieś 37 49% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 36 47% Technikum 29 38% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 8 10% Inne 3 5% Decyzja Samodzielna 38 50% Wspólna z rodzicami 32 40% Zgodna z wolą rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 3 5% Inna 3 5% Zainteresowania i zdolności 62 81% Tradycja rodzinna 2 3% Potrzeby rynku pracy 9 12% Popularność zawodu 14 18% Zarobki 41 54% Prestiż zawodowy 3 5% Opinia rodziców 5 7% Opinia koleżanek/kolegów 1 1% Stan zdrowia 5 7% Inne 1 1% Wybór zawodu Tak 71 93% Nie 5 7% Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 38 49% Mężczyzna 40 51% Miejsce zamieszkania Miasto 48 61% Wieś 30 39% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 50 64% Technikum 19 24% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 9 12% Decyzja Samodzielna 45 57% Wspólna z rodzicami 23 29% Zgodna z wola rodziców 0 0% Razem z koleżanką/kolegą 9 12% Inna 2 2% Zainteresowania i zdolności 58 74% Tradycja rodzinna 2 2% Potrzeby rynku pracy 19 24% Popularność zawodu 7 9% Zarobki 42 54% Prestiż zawodowy 5 6% Opinia rodziców 9 12% Opinia koleżanek/kolegów 1 1% Stan zdrowia 4 5% Wybór zawodu Tak 53 68% Nie 25 32% 16

17 Katolickie Gimnazjum SPSK w Wierzbiu Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 9 75% Mężczyzna 3 25% Miejsce zamieszkania Miasto 5 42% Wieś 7 58% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 6 50% Technikum 6 50% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 0 0% Decyzja Samodzielna 8 68% Wspólna z rodzicami 1 8% Zgodna z wola rodziców 1 8% Razem z koleżanką/kolegą 1 8% Inna 1 8% Zainteresowania i zdolności 9 75% Tradycja rodzinna 0 0% Potrzeby rynku pracy 3 25% Popularność zawodu 1 8% Zarobki 6 50% Prestiż zawodowy 1 8% Opinia rodziców 0 0% Opinia koleżanek/kolegów 2 16% Stan zdrowia 0 0% Inne 2 16% Wybór zawodu Tak % Nie 0 0% Publiczne Gimnazjum Katolickie SPSK w Kutnie Liczba uczniów ankietowanych % Płeć Kobieta 9 47% Mężczyzna 10 53% Miejsce zamieszkania Miasto 16 84% Wieś 3 16% Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące 4 22% Technikum 9 47% Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5 26% Inne 1 5% Decyzja Samodzielna 10 53% Wspólna z rodzicami 3 16% Zgodna z wola rodziców 1 5% Razem z koleżanką/kolegą 2 10% Inna 2 10% Zainteresowania i zdolności 14 74% Tradycja rodzinna 1 5% Potrzeby rynku pracy 3 16% Popularność zawodu 2 10% Zarobki 6 31% Prestiż zawodowy 4 22% Opinia rodziców 3 16% Opinia koleżanek/kolegów 3 16% Stan zdrowia 2 10% Inne 1 5% Wybór zawodu Tak 13 69% Nie 6 31% 17

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska Strona2 Tematyka aspiracji i preferencji zawodowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2012 Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Opracowanie to

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU CZĘŚC II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU CZĘŚC II Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU CZĘŚC II Cieszyn, 22 sierpnia 2008 1. WSTĘP W dobie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2009/2010 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki na rok szkolny 2013/2014 Załącznik do uchwały Nr 121-421/13 Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2013r. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki na rok szkolny 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWIE ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Mrągowo, lipiec 2014r. SPIS TREŚĆI

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008 Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń 1 Wprowadzenie Omawiane w raporcie szkolenia były realizowane przez OFEK

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/2010 (dane na dzień 10.09.2009r.)

Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/2010 (dane na dzień 10.09.2009r.) Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/20 (dane na dzień.09.2009r.) W roku szkolnym 2009/20 Miasto Olsztyn prowadzi 7 zespołów szkół zawodowych : 1)

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

ZA4805. Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4805. Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland ZA4805 Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland FLASH EUROBAROMETER 210 CROSS-BORDER HEALTHCARE IN THE EU QUESTIONNAIRE Q1. Proszę wskazać,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009)

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku na rok 2015/2016

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku na rok 2015/2016 Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku na rok 2015/2016 Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej,

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, Załącznik nr1 do uchwały nr 18 / 2015/2016 z dnia 05.01.2016r Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej paragraf 37 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH RAPORT Z ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SŁUBICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH Luty 2015 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW Projekt pn: Każdy może zostać Omnibusem Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Serock w okresie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia Gdańska Rada Oświatowa, 1 marca 01 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł Podstawy prawne zmian w kształceniu zawodowym Ustawa o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje ilość punktów otrzymanych:

Podstawa prawna. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje ilość punktów otrzymanych: Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej. Podstawa prawna. 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2008 CZĘŚĆ II PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy

RAPORT ZA ROK 2008 CZĘŚĆ II PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy RAPORT ZA ROK 2008 CZĘŚĆ II PROGOSTYCZNA Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CHOJNICE SIERPIEŃ 2009 WSTĘP Analiza struktury zawodowej absolwentów na lokalnym rynku pracy powiatu chojnickiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZAD PRACY W MYSZKOWIE

POWIATOWY URZAD PRACY W MYSZKOWIE POWIATOWY URZAD PRACY W MYSZKOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012R (Część prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Myszkowskiego) WYKONAŁA: DAGMARA ŻAK

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015*

Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015* Zasady rekrutacji dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara Rudego w Lubieniu Kujawskim na rok szkolny 2014/2015* 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie

Bardziej szczegółowo

Artystyczne (np. muzyka, plastyka, literatura, film, teatr) 203

Artystyczne (np. muzyka, plastyka, literatura, film, teatr) 203 Numer pytania z ankiety Treść pytania Razem 1 2 3 4 Płeć: Dziewczyna 300 Chłopak 351 Średnia twoich ocen na świadectwie z klasy II wynosi: 0 >5,0 52 >4,0 5,0 249 3,0 4,0 253

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 6-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel/fax (0-87) 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08 e-mail: biau@praca.gov.pl lub sekretariat@pup.augustow.pl RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów.

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Biuro Karier AWF w Krakowie 31.10. 2013 r. Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterów Lasów Chojnowskich Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie / wprowadzony Zarządzeniem nr 6 /2013 Dyrektora ZS nr 8 z dn. 02.09.2013r./ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych

Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych Celem badania było pozyskanie informacji wśród pracodawców na temat czynników oraz barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w firmach,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2013 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie Spis treści 1. Etapy rekrutacji... 2 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM w 2009 ROKU (część prognostyczna)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM w 2009 ROKU (część prognostyczna) POWIATOWY URZĄD PRACY w NAMYSŁOWIE Tel. (77) 419 09 20 Fax. (77) 419 09 25 e-mail: opna@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM w 2009 ROKU (część prognostyczna)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. w Zespole Szkół Technicznych. im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach. w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. w Zespole Szkół Technicznych. im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach. w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach w roku szkolnym 2014/2015 1. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA GOPS.2202.1.2012 Aleksandrów dn. 01.08.2012 r. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie ostrowskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie ostrowskim w 2013 roku POWIATOWY URZ D PRACY w Ostrowie Wolno ci 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach:

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach: Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych kursu Gender Mainstreaming przeprowadzonego w dniach : 15-16.10.2009r., 22-23.10.2009r., 24 25.10.2009r., 05-06.11.2009r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Typ szkoły Zawód Planowana liczba oddziałów klas pierwszych. Średnia liczba uczniów w klasie pierwszej

Nazwa szkoły Typ szkoły Zawód Planowana liczba oddziałów klas pierwszych. Średnia liczba uczniów w klasie pierwszej Ustalona w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Nr im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 22 grudnia 200r. liczba oddziałów klas pierwszych oraz liczba przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest wykonaniem upoważnienia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 20a-20h poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO I. MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Praktyki pedagogiczne student realizuje w jednej z poniższych placówek, mając na uwadze studiowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4. im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4. im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4 im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Oferty portalu. Statystyki wejść w oferty wózków widłowych na tle ofert portalu w latach 2011-2014 oraz I kw.2015 r. 2011 2012 2013 2014 I kw.

Oferty portalu. Statystyki wejść w oferty wózków widłowych na tle ofert portalu w latach 2011-2014 oraz I kw.2015 r. 2011 2012 2013 2014 I kw. 1 kwartał 215 rok Oferty portalu Dane na przedstawionym wykresie pokazują kolejne etapy wzrostu zainteresowania ofertami, które publikowane są na portalu. W 214 roku, w stosunku do pierwszego roku działalności

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: rzjr@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Słubice 2011 1 Wstęp W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki sytuacji na lokalnym rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9.40 zakończono o godz. 11.45 L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Robert

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Oferta edukacyjna warszawskich szkół ponadgimnazjalnych w ocenie gimnazjalistów oraz uczestników badania jakościowego...

Spis treści. 1. Oferta edukacyjna warszawskich szkół ponadgimnazjalnych w ocenie gimnazjalistów oraz uczestników badania jakościowego... Spis treści Wprowadzenie... 7 1. Oferta edukacyjna warszawskich szkół ponadgimnazjalnych w ocenie gimnazjalistów oraz uczestników badania jakościowego... 14 2. Plany edukacyjne i zawodowe gimnazjalistów...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

ZA 5798. Flash Eurobarometer 367 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) Country Questionnaire Poland

ZA 5798. Flash Eurobarometer 367 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) Country Questionnaire Poland ZA 798 Flash Eurobarometer 7 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) Country Questionnaire Poland Building the Single Market for Green Product - PL D Ile ma Pan(i)

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2009 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2009 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2009 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Miosku Mazowieckim 2010-07-29 Niniejsze

Bardziej szczegółowo