Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK"

Transkrypt

1 Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych dodatkowe materiały dla nauczycieli na uczę.pl Skuteczne przygotowanie do nowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Kwalifikacja E.13 wszystkie treści zgodne z nową podstawą programową NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia sieci komputerowych Kształcimy zawodowo! Pracownia sieci komputerowych Wszystkie nasze publikacje można zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

2 Kształcimy zawodowo! Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają publikacje do nauki zawodów: technik elektryk i elektryk oraz technik informatyk i technik teleinformatyk przygotowane zgodnie z nową podstawą programową. Konserwacja instalacji elektrycznych Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Kwalifikacja E.7.2 Kwalifikacja E.8.1 Podręcznik do nauki zawodu Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRYK ELEKTROMECHANIK Kwalifikacja E.7.1 Maszyny elektryczne TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRYK Kwalifikacja E.7.2 Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Kwalifikacja E.8.1 Montaż instalacji elektrycznych repetytoria i testy egzaminacyjne +TEsTY EgzAMIN zawodowy Kwalifikacja E.12 Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk EgzAMIN zawodowy KwALIFIKACjA E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Kwalifikacja E.13 Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk KwAlIFIKACjA E.14 E.12 TECHNIK INFORMATYK KwALIFIKACjA E.13 KwAlIFIKACjA Kwalifikacja E.8.2 Konserwacja instalacji elektrycznych REFORMA 2012 REFORMA 2012 Kwalifikacja E.24.1 Kwalifikacja E.24.2 Podręcznik do nauki zawodu Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ELEKTRYK TECHNIK ELEKTRYK Kwalifikacja E.24.1 Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych Kwalifikacja E.24.2 Eksploatacja instalacji elektrycznych publikacje do praktycznej nauki zawodu +TEsTY EgzAMIN zawodowy Podręcznik do nauki zawodu PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU +TEsTY Kwalifikacja E.8.2 TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRYK KwAlIFIKACjA Pracownia urządzeń techniki komputerowej E.14 TECHNIK INFORMATYK Kwalifikacja E.14 Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk Kwalifikacja NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Podręcznik do nauki zawodu Eksploatacja instalacji elektrycznych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Kwalifikacja E.7.1 TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRYK ELEKTROMECHANIK Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Maszyny elektryczne REFORMA 2012 REFORMA 2012 Montaż instalacji elektrycznych REFORMA 2012 REFORMA 2012 podręczniki Pracownia sieci komputerowych E.12 TECHNIK INFORMATYK Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Kwalifikacja E.12 Kwalifikacja E.13 Pracownia urządzeń Pracownia sieci techniki komputerowej komputerowych te i inne publikacje do nauki zawodów: technik informatyk i technik teleinformatyk (kwalifikacje E.12, E.13, E.14) można obejrzeć i kupić pod adresem sklep.wsip.pl

3 Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy Państwu fragmenty nowego cyklu Pracownia, spełniającego wszystkie wymagania nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Jest to publikacja gwarantująca skuteczne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, napisana językiem zrozumiałym dla ucznia i wzbogacona o atrakcyjny materiał ilustracyjny. Prawdziwa nowość, warta Państwa uwagi. 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło reformę szkolnictwa zawodowego, która wprowadziła nową klasyfikację zawodów oraz ich podział na kwalifikacje. Dla wszystkich wyodrębnionych zawodów przygotowano nowe podstawy programowe. Zmieniła się także formuła egzaminu zawodowego wprowadzono egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie, kończący naukę w zasadniczej szkole zawodowej i technikum oraz słuchacze szkół policealnych, po zdaniu egzaminów pisemnego i praktycznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z naszym nowym cyklem, prezentujemy wykaz zawartych w nim treści oraz fragmenty wybranych rozdziałów. Wierzymy, że przygotowana przez nas oferta umożliwi Państwu efektywną pracę oraz pomoże w skutecznym przygotowaniu uczniów i słuchaczy do egzaminu zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej. Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna Zapraszamy do korzystania z naszej Pracowni. Z nami warto się uczyć! Artur Dzigański Szef Zespołu Szkolnictwa Zawodowego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

4 Kształcimy zawodowo! wsip skuteczne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Publikacje: zgodne z nową podstawą programową z aprobatą men opracowane w podziale na kwalifikacje napisane przez specjalistów i nauczycieli praktyków z dużą liczbą ćwiczeń, przykładów praktycznych, tabel i schematów z wyróżnieniem najważniejszych treści, rysunkami i ilustracjami ułatwiającymi zapamiętywanie

5 PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Tomasz Klekot Krzysztof Pytel Pracownia sieci komputerowych NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i zarządzanie sieciami TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

6 Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową do nauczania zawodu technik informatyk do kształcenia w zakresie kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i zarządzanie sieciami). Stanowi materiał dydaktyczny dla ucznia do praktycznej nauki zawodu do wykorzystania podczas zajęć w pracowni sieci komputerowych oraz przygotowujący do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.13. Copyright by Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2015 ISBN Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Zbigniew Dziedzic (redaktor koordynator) Konsultacja merytoryczna: dr inż. Mieczysław Rudnicki Konsultacja językowa i korekta: Anna Rossa Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak Projekt okładki: Dominik Krajewski Fotoedycja: Agata Bażyńska Skład i łamanie: Ledor Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Publikacja, którą nabyłaś / nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegała / przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

7 SPIS TREŚCI 3 Wstęp... 5 I. Podstawy lokalnych sieci komputerowych 1 Podstawowa terminologia sieci komputerowych Topologie lokalnych sieci komputerowych Media transmisyjne Urządzenia sieciowe Protokoły sieciowe Podstawy adresowania w sieci Dobór elementów sprzętowych komputerowej sieci strukturalnej II. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 8 Usługi sieciowe i korzystanie z usług sieciowych Konfigurowanie usług katalogowych w systemach Novell NetWare Zarządzanie kosztami użytkowników indywidualnych i grup w systemie Novell NetWare Udostępnianie zasobów w sieci lokalnej Novell NetWare Instalowanie sieciowych systemów operacyjnych na przykładzie Linuksa. Konfigurowanie interfejsów sieciowych Zarządzanie użytkownikami w systemie Linux Instalowanie pakietów oprogramowania w systemie Linux Usługi zdalnego dostępu do serwera Linux Przygotowanie do pracy serwera DHCP Uruchomienie i korzystanie z usługi DNS Konfigurowanie usługi FTP w systemie Linux Konfigurowanie usługi WWW w systemie Linux Zarządzanie strukturą logiczną i przydziałami logicznymi Udostępnianie zasobów systemu Linux klientom MS Windows Konfigurowanie wybranych usług sieciowych w systemie Linux Podstawowe pojęcia związane z Active Directory Instalacja i wstępna konfiguracja Windows Server Instalacja i konfiguracja kontrolera domeny Zarządzanie kontami komputerów i użytkowników Zarządzanie uprawnieniami w Windows Server Konfigurowanie wybranych usług Windows Server Konfigurowanie Internetowych Usług Informacyjnych Monitorowanie działania użytkowników sieci komputerowej Lokalizowanie i usuwanie usterek sieciowych systemów operacyjnych Zdalne zarządzanie serwerami i stacjami roboczymi Zabezpieczanie komputerów przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych III. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 34 Zasady zarządzania projektem Projektowanie okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej Projektowanie struktury adresów IP Zasady montażu okablowania strukturalnego Pomiary okablowania strukturalnego Pomiary i testy sieci logicznej Kosztorysowanie i dokumentacja powykonawcza sieci komputerowej Podłączenie sieci lokalnej do internetu Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Naprawa okablowania strukturalnego Zabezpieczenia sprzętowe urządzeń sieciowych

8 4 SPIS TREŚCI IV. Konfigurowanie i monitorowanie zasobów sieciowych 45 Konfigurowanie routerów Konfigurowanie przełączników lokalnych sieci komputerowych Konfigurownie sieci wirtualnych VLAN Konfigurowanie urządzeń dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) Konfigurowanie urządzeń telefonii internetowej Monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych Klucz odpowiedzi do testów. Kwalifikacja E Zestawienie efektów kształcenia z podstawy programowej realizowanych w poszczególnych rozdziałach Literatura

9 WSTĘP 5 WSTĘP Przygotowanie publikacji Pracownia sieci komputerowych miało na celu pomoc uczniom w opanowywaniu przez nich praktycznych umiejętności związanych z budową i zadaniami lokalnych sieci komputerowych, administrowaniem sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowaniem i montażem lokalnych sieci komputerowych oraz konfigurowaniem, zabezpieczaniem i monitorowaniem zasobów sieciowych. Treść publikacji składa się głównie z zadań, ćwiczeń, przykładów zastosowań i kart pracy służących opanowaniu kompetencji praktycznych określonych przez nową podstawę programową w efektach kształcenia dla zawodów technik informatyk i technik teleinformatyk w zakresie kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami). Struktura każdego z 50 tematów składa się między innymi z takich elementów, jak: wprowadzenie teoretyczne do tematu (krótkie powtórzenie wiadomości); zestaw ćwiczeń, zadań, przykładów i kart pracy; test do samoewaluacji wiedzy i kompetencji; zadania praktyczne (ze wskazówkami rozwiązań) sprawdzające opanowanie określonych umiejętności; literatura przedmiotu. Pracownia sieci komputerowych umożliwia nie tylko opanowanie umiejętności określonych w nowej podstawie programowej, ale również skuteczne przygotowanie się do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.13. Przykłady, zadania i ćwiczenia opracowane zostały zarówno na podstawie systemu MS Windows, jak i Linux. W publikacji uczeń znajdzie również odniesienia w rozwiązywanych zagadnieniach, zadaniach i pytaniach do nowej podstawy programowej oraz dodatkowych podręczników przedstawiających omawiane treści w znacznie szerszym zakresie.

10

11 I Podstawy lokalnych sieci komputerowych Podstawowa terminologia sieci komputerowych Topologie lokalnych sieci komputerowych Media transmisyjne Urządzenia sieciowe Protokoły sieciowe Podstawy adresowania w sieci Dobór elementów komputerowej sieci strukturalnej

12 8 Podstawy lokalnych sieci komputerowych 1 Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: PKZ(E.b)(8) posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych. W TYM ROZDZIALE: przypomnisz sobie podstawową terminologię stosowaną w sieciach komputerowych; nauczysz się rozróżniać funkcje sieci komputerowej; poznasz elementy składowe sieci komputerowej; powtórzysz i utrwalisz zdobyte wiadomości z zakresu terminologii sieciowej. Wprowadzenie ZAPAMIĘTAJ Sieć komputerowa system komunikacyjny służący do przesyłania danych i udostępniania zasobów łączący co najmniej dwa systemy komputerowe (np. komputery PC). Sieć komputerowa składa się z zasobów sprzętowych i programowych systemów komputerowych oraz urządzeń sieciowych pasywnych i aktywnych umożliwiających utworzenie kanału komunikacyjnego. Sieci komputerowe ze względu na obszar działania dzielimy na: 1. PAN (Personal Area Network) sieci personalne o zasięgu kilku metrów. 2. LAN (Local Area Network) lokalna sieć komputerowa obejmująca budynek lub pomieszczenie. 3. MAN (Metropolitan Area Network) sieć komputerowa obejmująca kampus lub aglomerację miejską. 4. WAN (Wide Area Network) sieć rozległa, globalna, o dużym zasięgu. Do funkcji sieci komputerowych zaliczamy: współdzielenie zasobów sprzętowych (np. drukarki); współdzielenie danych lub programów (sieciowe bazy danych lub gry komputerowe online); umożliwienie komunikacji między użytkownikami (Skype, Gadu-Gadu); przesyłanie danych (poczta elektroniczna). W zależności od sposobu pracy w sieci (tzw. architektury) rozróżnia się następujące rodzaje sieci: peer-to-peer gdzie wszystkie systemy komputerowe są równoprawne; Klient serwer gdzie jeden z systemów komputerowych odgrywa rolę nadrzędną (tzw. serwer). Każdą sieć komputerową charakteryzują następujące parametry: pasmo, czyli maksymalna liczba informacji, jaką można przesłać przez dane medium transmisyjne; przepustowość, która określa liczbę informacji, jaką można przesłać przez medium transmisyjne w danym czasie; transfer, który określa, ile czasu potrwa przesyłanie danej liczby danych przez łącze dysponujące określonym pasmem; opóźnienie, które informuje, w jakim czasie dane osiągną swój cel; dostępność, która określa, czy użytkownik może korzystać z zasobów sieci. Szybkość transmisji danych podaje się w bitach na sekundę: [bps] lub [b/s]. Sposób organizacji elementów sieci nazywamy topologią sieciową. Rozmieszczenie elementów sieci opisuje topologia fizyczna, natomiast sposób komunikacji urządzeń w sieci topologia logiczna. Medium transmisyjne to nośnik transmisji danych. Wyróżnia się medium przewodowe i bezprzewodowe. Najpopularniejszym standardem pracy w sieciach lokalnych jest Ethernet. Opisuje on zasady dostępu do sieci. Prezentuje też podział przesyłanych danych na ramki (frame). Każde urządzenie pracujące w sieci lokalnej musi posiadać niepowtarzalny adres sieciowy w celu identyfikacji i adresacji danych. LITERATURA K. Pytel, S. Osetek, Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej, WSiP, Warszawa 2013.

13 Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych 9 SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZADANIE 1. Obliczanie czasu transferu danych Ile czasu potrzeba na przesłanie pliku o rozmiarze 7,20 GB przez kabel miedziany kategorii 5? Swoje obliczenia oraz wynik zapisz w tabeli 1. Tabela 1. ZADANIE 2. Praca z internetem Wyszukaj w internecie informacje na temat pasm charakteryzujących sieci budowane na podstawie medium radiowego i światłowodowego. Które z nich gwarantują lepszą szybkość transferu danych? Odpowiedź wraz z uzasadnieniem wpisz do tabeli 2. Tabela 2. ZADANIE 3. Uzupełnij luki w zdaniach. Karta sieciowa wysyła dane z określoną prędkością wyrażoną w Następnie są one przesyłane przez określone transmisyjne (np. światłowód). Dane trafiają do odbiorcy dzięki temu, że posiada on określony sieciowy. W niektórych sieciach lokalnych pracuje nadrzędny komputer zwany Stacje robocze to, które są do niego podłączone. Jeżeli komputery i urządzenia sieciowe tworzą sieć w obrębie aglomeracji miejskiej, to mamy do czynienia z siecią.

14 10 Podstawy lokalnych sieci komputerowych SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZADANIE 4. Opisz przykłady sieci, które spełniają warunki pozwalające zaliczyć je do rodzajów sieci podanych w tabeli 3. Tabela 3. Rodzaj sieci Przykład sieci PAN LAN MAN WAN ZADANIE 5. Parametry sieci lokalnego dostawcy internetu Zapoznaj się z ofertą trzech dostawców usług internetowych w twoim miejscu zamieszkania. Wpisz do tabeli parametry dostępu do sieci i warunki korzystania z usług. Porównaj opisane oferty i omów na forum klasy. Tabela 4. Lp. Nazwa dostawcy usług Parametry oferty Warunki korzystania ZADANIE 6. Prawda / Fałsz Określ, czy zapisane poniżej zdania są prawdziwe czy fałszywe. 1 Pojedynczy smartfon z uruchomioną opcją udostępniania internetu można nazwać siecią komputerową. 2 Sieć domowa jest zaliczana do sieci MAN. Prawda lub Fałsz 3 Topologia fizyczna opisuje rozmieszczenie elementów sieci w danej strukturze sieciowej. 4 Jedną z funkcji sieci komputerowych jest udostępnianie zasobów sieciowych. 5 Dane w sieci są przesyłane między nadawcą a odbiorcą przez łącza komunikacyjne. 6 Profesjonalne urządzenia sieciowe są przystosowane do montażu w szafach dystrybucyjnych typu RACK.

15 Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych 11 PODSUMOWANIE TEST 1. Część pisemna egzaminu zawodowego Zadanie 1. Każde urządzenie pracujące w sieci posiada niepowtarzalny identyfikator. Identyfikator taki jest nazywany A. kodem pocztowym. B. adresem sieciowym. C. nazwą rozgłoszeniową. D. certyfikatem autentyczności. Zadanie 2. Jednostką szybkości transferu danych w sieci komputerowej jest A. bps. B. M/s. C. VA. D. MB. Zadanie 3. Sieć globalna jest oznaczana skrótem A. internet. B. LAN. C. MAN. D. WAN. Zadanie 4. Szafa dystrybucyjna do montażu urządzeń sieciowych jest oznaczana jako A. RACK. B. MAC. C. SCSI. D. IP. Zadanie 5. Maksymalna ilość informacji, jaką można przesłać przez dane medium transmisyjne, to A. pasmo. B. transfer. C. przepustowość. D. częstotliwość. WNIOSKI

16 12 Podstawy lokalnych sieci komputerowych 2 Topologie lokalnych sieci komputerowych EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: E.13.1(1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych. W TYM ROZDZIALE: przypomnisz sobie wiadomości dotyczące podstawowych topologii lokalnej sieci komputerowej; utrwalisz wiadomości na temat elementów topologii logicznej i fizycznej; powtórzysz i utrwalisz zdobyte wiadomości z zakresu terminologii sieciowej. Wprowadzenie ZAPAMIĘTAJ Topologia sieci określa sposób wykonania sieci oraz organizację pracy w jej strukturze. Topologia fizyczna przedstawia strukturę połączenia elementów w sieci i ich wzajemną zależność. Topologia logiczna opisuje reguły komunikacji w sieci. Topologia logiczna Topologia logiczna definiuje standardy komunikacji w sieci komputerowej. Topologie logiczne są opisywane przez standardy IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ZAPAMIĘTAJ Najczęściej spotykane standardy to: IEEE (Ethernet), IEEE (Token Ring), IEEE (WLAN). W zależności od sposobu wykorzystania łączy można wyróżnić dwa typy transmisji danych w sieci: transmisja w paśmie podstawowym polegająca na utworzeniu w łączu tylko jednego kanału transmisyjnego, przez który jest przesyłany jeden ciąg sygnałów; transmisja szerokopasmowa polegająca na podziale łącza na wiele kanałów transmisyjnych. Transmisja może być jednokierunkowa lub dwukierunkowa. Transmisję dwukierunkową dzielimy dodatkowo na półdupleks (dwukierunkowa naprzemienna) i dupleks (dwukierunkowa jednoczesna). W lokalnych sieciach komputerowych stosuje się następujące topologie logiczne: rozgłaszania, gdzie urządzenie wysyła dane do wszystkich innych urządzeń w sieci; przekazywania żetonu (token), gdzie dostęp do sieci ma urządzenie posiadające token. Topologia fizyczna Do topologii fizycznych stosowanych w budowie lokalnych sieci komputerowych zaliczamy topologie: magistrali, pierścienia, gwiazdy, siatki, rozszerzonej gwiazdy, ad hoc (sieci bezprzewodowe), infrastruktury (sieci bezprzewodowe).

17 TOPOLOGIE lokalnych sieci komputerowych 13 Rys Topologia magistrali Rys Topologia pierścienia przełącznik (switch) Rys Topologia gwiazdy

18 14 Podstawy lokalnych sieci komputerowych Każda topologia charakteryzuje się następującymi cechami: rodzajem możliwego do zastosowania medium transmisyjnego; rodzajem dostępu do sieci; rodzajem wykorzystanych urządzeń aktywnych i pasywnych; możliwością rozbudowy i naprawy; długością segmentu sieci; kosztem i niezawodnością; przepustowością i transferem danych. LITERATURA K. Pytel, S. Osetek, Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej, WSiP, Warszawa NOTATKI

19 TOPOLOGIE lokalnych sieci komputerowych 15 SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZADANIE 1. Elementy sieci o topologii magistrali Wymień i zapisz w tabeli elementy i urządzenia, jakie są niezbędne, aby zbudować lokalną sieć komputerową na podstawie topologii magistrali. Tabela 1. Odpowiedź: ZADANIE 2. Zapisz w tabeli wady i zalety zastosowania w budowie lokalnej sieci komputerowej topologii gwiazdy. Tabela 2. Wady topologii gwiazdy Zalety topologii gwiazdy ZADANIE 3. Praca w grupie UWAGA Należy podzielić klasę na grupy i każdej grupie przydziela się jeden rodzaj topologii fizycznej. Po zakończeniu prezentacji prac jest zalecane przeprowadzenie oceny poszczególnych grup przez tajne głosowanie wszystkich uczniów. Treść zadania: Pracujesz w grupie zajmującej się sprzedażą rozwiązań sieciowych. Twoim zadaniem będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej o danej topologii fizycznej. Pamiętaj, że celem prezentacji jest przekonanie potencjalnego klienta o wyższości twojej topologii nad innymi. Prezentację wykonaj za pomocą wybranego przez twoją grupę oprogramowania użytkowego. Po zakończeniu pracy zaprezentuj, wraz ze współpracownikami, ofertę topologii na forum klasy.

20 54 Podstawy lokalnych sieci komputerowych PODSUMOWANIE TEST 6. Część pisemna egzaminu zawodowego Zadanie 1. Który z adresów IP zapisano według standardu IPv6? A. 2a01:110f:67c:2d00:88:cbf9:2d0d:30a2 B. 2a01:110z:67c:2d00:88:cbf9:2d0d:30ć2 C D Zadanie 2. Jaka jest standardowa maska podsieci klasy B? A B C D Zadanie 3. Jaki adres nazywamy adresem pętli zwrotnej? A B C D Zadanie 4. Adres składający się z prefiksu i pola hosta oraz wykorzystujący maski sieciowe o różnej długości to adres A. klasowy. B. bezklasowy. C. maski podsieci. D. podsieci. Zadanie 5. Jaki jest pierwszy możliwy do zaadresowania adres komputera w sieci, w której pracuje router o adresie i masce ? A B C D ZADANIE EGZAMINACYJNE Część praktyczna egzaminu zawodowego Wykonaj następujące czynności dotyczące analizy adresowania twojego stanowiska komputerowego: Za pomocą poleceń systemu operacyjnego określ parametry konfiguracyjne twojego interfejsu sieciowego. Uzyskane informacje zapisz w tabeli 3. Tabela 3. Nazwa parametru Wartość Nazwa komputera Nazwa grupy roboczej lub domeny Adres IP (IPv4) połączenia lokalnego Adres IP (IPv6) połączenia lokalnego Maska sieci połączenia lokalnego

21 Podstawy adresowania w sieci 55 PODSUMOWANIE Wylicz adres sieciowy i adres rozgłoszeniowy. Wpisz uzyskane wartości do tabeli 4. Tabela 4. Adres sieci Adres rozgłoszeniowy Określ, ile adresów IP jest w twojej podsieci. Wynik zapisz w tabeli 5 Tabela 5. Zakres adresów IP w podsieci Odszukaj i zapisz w tabeli 6 adresy MAC urządzeń sieciowych tworzących twoją sieć lokalną. Tabela 6. Adresy MAC Do wykonania zadania wykorzystaj stanowisko komputerowe z dowolnym systemem operacyjnym oraz podłączone do sieci lokalnej przez zarządzalny przełącznik z utworzonymi wirtualnymi podsieciami dla każdej grupy stanowisk lub każdego stanowiska. Ocenie będzie podlegać poprawne wypełnienie tabel 3 6. WNIOSKI

22 56 Podstawy lokalnych sieci komputerowych 7 Dobór elementów sprzętowych komputerowej sieci strukturalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: E.13.1(7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe. W TYM ROZDZIALE: utrwalisz wiadomości na temat zasad doboru urządzeń sieciowych; powtórzysz i utrwalisz zdobyte wiadomości dotyczące pasywnych i aktywnych urządzeń sieciowych. Wprowadzenie Dobór elementów sieci komputerowej jest procesem występującym w etapach projektowania, wykonania i modernizacji sieci komputerowej. Zasady doboru jej elementów powinny zatem być zbieżne z zasadami występującymi w powyższych procesach. Podstawową zasadą doboru elementów sieciowych jest ich zgodność z wybraną topologią i standardami transmisji w sieci lokalnej. W praktyce równie istotny jest budżet, który mamy do dyspozycji na poszczególne urządzenia pasywne i aktywne. Ponadto musimy wziąć pod uwagę takie cechy, jak: długość segmentów sieci; przepustowość łącza; koszt instalacji; łatwość konfiguracji; jakość wykonania lub warunki gwarancji; wsparcie techniczne; odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (posiadanie CE); standard montażu; wydajność; dostępność; kompatybilność z innymi urządzeniami; zarządzalność; możliwości diagnostyczne. Podczas doboru urządzeń musimy pamiętać o cechach, które powinny charakteryzować każdą lokalną sieć komputerową, czyli o skalowalności i nadmiarowości. Poszczególne grupy urządzeń sieciowych pasywnych i aktywnych posiadają dodatkowo szczegółowe parametry, według których określamy ich przydatność do danej sieci komputerowej. PRZYKŁAD 1. Okablowanie Przy doborze okablowania należy zwrócić uwagę na: rodzaj rdzenia (linka lub drut); sposób ekranowania szczególnie istotny w miejscach, gdzie kabel może być narażony na działanie fal elektromagnetycznych; stopień konfekcjonowania czy potrzebne nam są gotowe kable krosowe lub przyłączeniowe czy zwoje kabla o długości 100 czy 305 m? rodzaj wzmocnienia i izolacji zewnętrznej szczególnie ważny przy doborze okablowania na zewnątrz budynku lub kładzionego w kanałach gruntowych; rodzaj kategorii kabla musi być zgodny z wymaganiami technologicznymi projektu; masę właściwą jako parametr istotny przy konstrukcjach podwieszanych.

23 Dobór elementów sprzętowych komputerowej sieci strukturalnej 57 PRZYKŁAD 2. Kanały kablowe Systemy prowadzenia kabli w infrastrukturze sieciowej stanowią obszerny i bardzo ważny zakres prac wykonywanych podczas projektowania i budowania lokalnej sieci komputerowej. Są one często planowane już na etapie projektu budynku wraz z instalacją elektryczną czy klimatyzacją. Wymaga to zaawansowanej wiedzy, a nierzadko odpowiednich uprawnień. W trakcie tworzenia małych sieci lokalnych czy sieci prywatnych informatyk dobiera również system prowadzenia kabli. Powinien wtedy zwrócić uwagę na: rodzaj korytek napodłogowe, ścienne czy podwieszane; wymiary korytek zależą m.in. od liczby kabli, długości segmentów i miejsca instalacji; separację kabli sieciowych i elektrycznych; specjalne zastosowania wymagania dotyczące montażu kasetonów, kolumn, szaf lub stojaków; wpływ na parametry pracy medium; kompatybilność z już istniejącym systemem w przypadku modernizacji infrastruktury sieciowej. PRZYKŁAD 3. Urządzenia aktywne Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń aktywnych w dużej mierze zależą od funkcji, jaką mają spełniać oraz miejsca w hierarchii modelu sieci. Do najczęściej spotykanych czynników wpływających na wybór urządzeń zalicza się: modularność budowy dającą możliwość rozbudowy bez konieczności wymiany sprzętu; funkcję w strukturze sieci np. przełączniki szkieletowe i łączące grupy robocze, routery do środowisk chmury czy łączników chmury, routery rdzenia czy brzegowe; dostępne interfejsy sieciowe np. możliwość połączeń realizowanych za pomocą skrętki lub światłowodu; liczbę portów 4, 8, 12, 24, 48; dodatkowe funkcje np. dotyczące bezpieczeństwa, zarządzania i monitorowania; wersję oprogramowania i możliwości jego aktualizowania; standard budowy rack, kasetowa czy wolno stojąca; wsparcie techniczne i renomę producenta. Bardzo ważnym aspektem, szczególnie w przypadku sieci bezprzewodowych, jest bezpieczeństwo. Często warunki bezpieczeństwa narzuca polityka bezpieczeństwa firmy czy normy prawne, a nie wymagania techniczne projektu sieci. LITERATURA K. Pytel, S. Osetek, Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej, WSiP, Warszawa NOTATKI

24 58 Podstawy lokalnych sieci komputerowych SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI KARTA PRACY 1. Ważnym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo punktu dystrybucyjnego w okablowaniu strukturalnym jest właściwy dobór zasilacza awaryjnego. Twoim zadaniem jest analiza mocy poszczególnych urządzeń oraz dobór właściwego zasilacza awaryjnego. 1. Wylicz i zapisz w tabeli moc czynną aktywnych urządzeń sieciowych umieszczonych w wykazie w tabeli 1. W obliczeniach przyjmij współczynnik mocy na poziomie 0,68. Tabela 1. Lp. Nazwa urządzenia Zasilanie Moc czynna 1 Server IBM xseries V/2,7 A 2 Cisco Series Integrated Services Routers 230 V/0,7 A 3 Monitor LCD 19 V/2,5 A 4 Switch Cisco Catalyst V/0,5 A 2. Wylicz łączną minimalną moc czynną. Łączna moc czynna: 3. Wylicz optymalną moc czynną zasilacza awaryjnego, przyjmując, że powinna być dwa razy większa od wyliczonej minimalnej mocy czynnej urządzeń w punkcie dystrybucyjnym. Optymalna moc czynna UPS: 4. Korzystając z zasobów sieci internet oraz katalogów i ofert urządzeń sieciowych, dobierz zasilacz awaryjny spełniający wyliczony parametr mocy oraz przeznaczony do montażu w szafie, w której są zamontowane podane powyżej (tabela 1) urządzenia sieciowe z wymienionymi parametrami montażowymi. Proponowany UPS: Opis parametrów wybranego zasilacza: KARTA PRACY 2. Otrzymałeś zapytanie ofertowe na wykonanie okablowania strukturalnego. Poniżej przedstawiono jego szczegóły. Zapytanie ofertowe: W ramach umowy zamawiający przewiduje wykonanie okablowania strukturalnego kategorii 6 w sieci LAN w technologii Gigabit/Fast Internet. Szczegółowe informacje: Użyte kable kategorii 6 w konstrukcji F/UTP muszą spełniać normy TIA/EIA 568B.2-1. Okablowanie powinno posiadać rdzeń w postaci drutu. Okablowanie powinno wystarczyć na podłączenie 4 stanowisk komputerowych z punktem dystrybucyjnym o odległościach odpowiednio: 60 m, 80 m, 77 m. Należy dostarczyć do stanowisk gotowe kable połączeniowe o długości 1,5 m nieprzygotowywane ręcznie. Wszystkie kable muszą być ułożone w korytach PCV 90x40 z separacją komory na okablowanie instalacji elektrycznej P40. Korytka PCV powinny być częścią systemu organizacji okablowania z gniazdami RJ-45, łącznikami i narożnikami. Dla każdego komputera należy przygotować punkt abonencki składający się z 2 gniazd RJ-45 oraz 2 gniazda DATA. Twoim zadaniem jest wykonanie następujących czynności: 1. Przygotowanie i wpisanie w tabeli 2 specyfikacji technicznej proponowanych elementów sieci.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl Expert sieciowy Sieć w szkole, szkoła w sieci www.fen.pl Sieć w szkole, szkoła w sieci Łącza, hasła, filtry i monitoring, czyli planujemy budowę szkolnej sieci Spis treści: 2 Łącza, hasła, filtry i monitoring,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Sieć komputerowa Sieć komputerowa Sieć komputerowa - medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się umożliwienie użytkownikom wymiany

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 1 Krzysztof Wołk "Mac OS X Server 10.8" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana,

Bardziej szczegółowo