Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK"

Transkrypt

1 Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych dodatkowe materiały dla nauczycieli na uczę.pl Skuteczne przygotowanie do nowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Kwalifikacja E.13 wszystkie treści zgodne z nową podstawą programową NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia sieci komputerowych Kształcimy zawodowo! Pracownia sieci komputerowych Wszystkie nasze publikacje można zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

2 Kształcimy zawodowo! Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają publikacje do nauki zawodów: technik elektryk i elektryk oraz technik informatyk i technik teleinformatyk przygotowane zgodnie z nową podstawą programową. Konserwacja instalacji elektrycznych Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Kwalifikacja E.7.2 Kwalifikacja E.8.1 Podręcznik do nauki zawodu Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRYK ELEKTROMECHANIK Kwalifikacja E.7.1 Maszyny elektryczne TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRYK Kwalifikacja E.7.2 Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Kwalifikacja E.8.1 Montaż instalacji elektrycznych repetytoria i testy egzaminacyjne +TEsTY EgzAMIN zawodowy Kwalifikacja E.12 Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk EgzAMIN zawodowy KwALIFIKACjA E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Kwalifikacja E.13 Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk KwAlIFIKACjA E.14 E.12 TECHNIK INFORMATYK KwALIFIKACjA E.13 KwAlIFIKACjA Kwalifikacja E.8.2 Konserwacja instalacji elektrycznych REFORMA 2012 REFORMA 2012 Kwalifikacja E.24.1 Kwalifikacja E.24.2 Podręcznik do nauki zawodu Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ELEKTRYK TECHNIK ELEKTRYK Kwalifikacja E.24.1 Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych Kwalifikacja E.24.2 Eksploatacja instalacji elektrycznych publikacje do praktycznej nauki zawodu +TEsTY EgzAMIN zawodowy Podręcznik do nauki zawodu PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU +TEsTY Kwalifikacja E.8.2 TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRYK KwAlIFIKACjA Pracownia urządzeń techniki komputerowej E.14 TECHNIK INFORMATYK Kwalifikacja E.14 Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk Kwalifikacja NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Podręcznik do nauki zawodu Eksploatacja instalacji elektrycznych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Kwalifikacja E.7.1 TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRYK ELEKTROMECHANIK Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Maszyny elektryczne REFORMA 2012 REFORMA 2012 Montaż instalacji elektrycznych REFORMA 2012 REFORMA 2012 podręczniki Pracownia sieci komputerowych E.12 TECHNIK INFORMATYK Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Kwalifikacja E.12 Kwalifikacja E.13 Pracownia urządzeń Pracownia sieci techniki komputerowej komputerowych te i inne publikacje do nauki zawodów: technik informatyk i technik teleinformatyk (kwalifikacje E.12, E.13, E.14) można obejrzeć i kupić pod adresem sklep.wsip.pl

3 Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy Państwu fragmenty nowego cyklu Pracownia, spełniającego wszystkie wymagania nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Jest to publikacja gwarantująca skuteczne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, napisana językiem zrozumiałym dla ucznia i wzbogacona o atrakcyjny materiał ilustracyjny. Prawdziwa nowość, warta Państwa uwagi. 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło reformę szkolnictwa zawodowego, która wprowadziła nową klasyfikację zawodów oraz ich podział na kwalifikacje. Dla wszystkich wyodrębnionych zawodów przygotowano nowe podstawy programowe. Zmieniła się także formuła egzaminu zawodowego wprowadzono egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie, kończący naukę w zasadniczej szkole zawodowej i technikum oraz słuchacze szkół policealnych, po zdaniu egzaminów pisemnego i praktycznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z naszym nowym cyklem, prezentujemy wykaz zawartych w nim treści oraz fragmenty wybranych rozdziałów. Wierzymy, że przygotowana przez nas oferta umożliwi Państwu efektywną pracę oraz pomoże w skutecznym przygotowaniu uczniów i słuchaczy do egzaminu zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej. Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna Zapraszamy do korzystania z naszej Pracowni. Z nami warto się uczyć! Artur Dzigański Szef Zespołu Szkolnictwa Zawodowego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

4 Kształcimy zawodowo! wsip skuteczne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Publikacje: zgodne z nową podstawą programową z aprobatą men opracowane w podziale na kwalifikacje napisane przez specjalistów i nauczycieli praktyków z dużą liczbą ćwiczeń, przykładów praktycznych, tabel i schematów z wyróżnieniem najważniejszych treści, rysunkami i ilustracjami ułatwiającymi zapamiętywanie

5 PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Tomasz Klekot Krzysztof Pytel Pracownia sieci komputerowych NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i zarządzanie sieciami TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

6 Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową do nauczania zawodu technik informatyk do kształcenia w zakresie kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i zarządzanie sieciami). Stanowi materiał dydaktyczny dla ucznia do praktycznej nauki zawodu do wykorzystania podczas zajęć w pracowni sieci komputerowych oraz przygotowujący do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.13. Copyright by Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2015 ISBN Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Zbigniew Dziedzic (redaktor koordynator) Konsultacja merytoryczna: dr inż. Mieczysław Rudnicki Konsultacja językowa i korekta: Anna Rossa Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak Projekt okładki: Dominik Krajewski Fotoedycja: Agata Bażyńska Skład i łamanie: Ledor Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Publikacja, którą nabyłaś / nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegała / przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

7 SPIS TREŚCI 3 Wstęp... 5 I. Podstawy lokalnych sieci komputerowych 1 Podstawowa terminologia sieci komputerowych Topologie lokalnych sieci komputerowych Media transmisyjne Urządzenia sieciowe Protokoły sieciowe Podstawy adresowania w sieci Dobór elementów sprzętowych komputerowej sieci strukturalnej II. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 8 Usługi sieciowe i korzystanie z usług sieciowych Konfigurowanie usług katalogowych w systemach Novell NetWare Zarządzanie kosztami użytkowników indywidualnych i grup w systemie Novell NetWare Udostępnianie zasobów w sieci lokalnej Novell NetWare Instalowanie sieciowych systemów operacyjnych na przykładzie Linuksa. Konfigurowanie interfejsów sieciowych Zarządzanie użytkownikami w systemie Linux Instalowanie pakietów oprogramowania w systemie Linux Usługi zdalnego dostępu do serwera Linux Przygotowanie do pracy serwera DHCP Uruchomienie i korzystanie z usługi DNS Konfigurowanie usługi FTP w systemie Linux Konfigurowanie usługi WWW w systemie Linux Zarządzanie strukturą logiczną i przydziałami logicznymi Udostępnianie zasobów systemu Linux klientom MS Windows Konfigurowanie wybranych usług sieciowych w systemie Linux Podstawowe pojęcia związane z Active Directory Instalacja i wstępna konfiguracja Windows Server Instalacja i konfiguracja kontrolera domeny Zarządzanie kontami komputerów i użytkowników Zarządzanie uprawnieniami w Windows Server Konfigurowanie wybranych usług Windows Server Konfigurowanie Internetowych Usług Informacyjnych Monitorowanie działania użytkowników sieci komputerowej Lokalizowanie i usuwanie usterek sieciowych systemów operacyjnych Zdalne zarządzanie serwerami i stacjami roboczymi Zabezpieczanie komputerów przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych III. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 34 Zasady zarządzania projektem Projektowanie okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej Projektowanie struktury adresów IP Zasady montażu okablowania strukturalnego Pomiary okablowania strukturalnego Pomiary i testy sieci logicznej Kosztorysowanie i dokumentacja powykonawcza sieci komputerowej Podłączenie sieci lokalnej do internetu Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Naprawa okablowania strukturalnego Zabezpieczenia sprzętowe urządzeń sieciowych

8 4 SPIS TREŚCI IV. Konfigurowanie i monitorowanie zasobów sieciowych 45 Konfigurowanie routerów Konfigurowanie przełączników lokalnych sieci komputerowych Konfigurownie sieci wirtualnych VLAN Konfigurowanie urządzeń dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) Konfigurowanie urządzeń telefonii internetowej Monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych Klucz odpowiedzi do testów. Kwalifikacja E Zestawienie efektów kształcenia z podstawy programowej realizowanych w poszczególnych rozdziałach Literatura

9 WSTĘP 5 WSTĘP Przygotowanie publikacji Pracownia sieci komputerowych miało na celu pomoc uczniom w opanowywaniu przez nich praktycznych umiejętności związanych z budową i zadaniami lokalnych sieci komputerowych, administrowaniem sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowaniem i montażem lokalnych sieci komputerowych oraz konfigurowaniem, zabezpieczaniem i monitorowaniem zasobów sieciowych. Treść publikacji składa się głównie z zadań, ćwiczeń, przykładów zastosowań i kart pracy służących opanowaniu kompetencji praktycznych określonych przez nową podstawę programową w efektach kształcenia dla zawodów technik informatyk i technik teleinformatyk w zakresie kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami). Struktura każdego z 50 tematów składa się między innymi z takich elementów, jak: wprowadzenie teoretyczne do tematu (krótkie powtórzenie wiadomości); zestaw ćwiczeń, zadań, przykładów i kart pracy; test do samoewaluacji wiedzy i kompetencji; zadania praktyczne (ze wskazówkami rozwiązań) sprawdzające opanowanie określonych umiejętności; literatura przedmiotu. Pracownia sieci komputerowych umożliwia nie tylko opanowanie umiejętności określonych w nowej podstawie programowej, ale również skuteczne przygotowanie się do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.13. Przykłady, zadania i ćwiczenia opracowane zostały zarówno na podstawie systemu MS Windows, jak i Linux. W publikacji uczeń znajdzie również odniesienia w rozwiązywanych zagadnieniach, zadaniach i pytaniach do nowej podstawy programowej oraz dodatkowych podręczników przedstawiających omawiane treści w znacznie szerszym zakresie.

10

11 I Podstawy lokalnych sieci komputerowych Podstawowa terminologia sieci komputerowych Topologie lokalnych sieci komputerowych Media transmisyjne Urządzenia sieciowe Protokoły sieciowe Podstawy adresowania w sieci Dobór elementów komputerowej sieci strukturalnej

12 8 Podstawy lokalnych sieci komputerowych 1 Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: PKZ(E.b)(8) posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych. W TYM ROZDZIALE: przypomnisz sobie podstawową terminologię stosowaną w sieciach komputerowych; nauczysz się rozróżniać funkcje sieci komputerowej; poznasz elementy składowe sieci komputerowej; powtórzysz i utrwalisz zdobyte wiadomości z zakresu terminologii sieciowej. Wprowadzenie ZAPAMIĘTAJ Sieć komputerowa system komunikacyjny służący do przesyłania danych i udostępniania zasobów łączący co najmniej dwa systemy komputerowe (np. komputery PC). Sieć komputerowa składa się z zasobów sprzętowych i programowych systemów komputerowych oraz urządzeń sieciowych pasywnych i aktywnych umożliwiających utworzenie kanału komunikacyjnego. Sieci komputerowe ze względu na obszar działania dzielimy na: 1. PAN (Personal Area Network) sieci personalne o zasięgu kilku metrów. 2. LAN (Local Area Network) lokalna sieć komputerowa obejmująca budynek lub pomieszczenie. 3. MAN (Metropolitan Area Network) sieć komputerowa obejmująca kampus lub aglomerację miejską. 4. WAN (Wide Area Network) sieć rozległa, globalna, o dużym zasięgu. Do funkcji sieci komputerowych zaliczamy: współdzielenie zasobów sprzętowych (np. drukarki); współdzielenie danych lub programów (sieciowe bazy danych lub gry komputerowe online); umożliwienie komunikacji między użytkownikami (Skype, Gadu-Gadu); przesyłanie danych (poczta elektroniczna). W zależności od sposobu pracy w sieci (tzw. architektury) rozróżnia się następujące rodzaje sieci: peer-to-peer gdzie wszystkie systemy komputerowe są równoprawne; Klient serwer gdzie jeden z systemów komputerowych odgrywa rolę nadrzędną (tzw. serwer). Każdą sieć komputerową charakteryzują następujące parametry: pasmo, czyli maksymalna liczba informacji, jaką można przesłać przez dane medium transmisyjne; przepustowość, która określa liczbę informacji, jaką można przesłać przez medium transmisyjne w danym czasie; transfer, który określa, ile czasu potrwa przesyłanie danej liczby danych przez łącze dysponujące określonym pasmem; opóźnienie, które informuje, w jakim czasie dane osiągną swój cel; dostępność, która określa, czy użytkownik może korzystać z zasobów sieci. Szybkość transmisji danych podaje się w bitach na sekundę: [bps] lub [b/s]. Sposób organizacji elementów sieci nazywamy topologią sieciową. Rozmieszczenie elementów sieci opisuje topologia fizyczna, natomiast sposób komunikacji urządzeń w sieci topologia logiczna. Medium transmisyjne to nośnik transmisji danych. Wyróżnia się medium przewodowe i bezprzewodowe. Najpopularniejszym standardem pracy w sieciach lokalnych jest Ethernet. Opisuje on zasady dostępu do sieci. Prezentuje też podział przesyłanych danych na ramki (frame). Każde urządzenie pracujące w sieci lokalnej musi posiadać niepowtarzalny adres sieciowy w celu identyfikacji i adresacji danych. LITERATURA K. Pytel, S. Osetek, Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej, WSiP, Warszawa 2013.

13 Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych 9 SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZADANIE 1. Obliczanie czasu transferu danych Ile czasu potrzeba na przesłanie pliku o rozmiarze 7,20 GB przez kabel miedziany kategorii 5? Swoje obliczenia oraz wynik zapisz w tabeli 1. Tabela 1. ZADANIE 2. Praca z internetem Wyszukaj w internecie informacje na temat pasm charakteryzujących sieci budowane na podstawie medium radiowego i światłowodowego. Które z nich gwarantują lepszą szybkość transferu danych? Odpowiedź wraz z uzasadnieniem wpisz do tabeli 2. Tabela 2. ZADANIE 3. Uzupełnij luki w zdaniach. Karta sieciowa wysyła dane z określoną prędkością wyrażoną w Następnie są one przesyłane przez określone transmisyjne (np. światłowód). Dane trafiają do odbiorcy dzięki temu, że posiada on określony sieciowy. W niektórych sieciach lokalnych pracuje nadrzędny komputer zwany Stacje robocze to, które są do niego podłączone. Jeżeli komputery i urządzenia sieciowe tworzą sieć w obrębie aglomeracji miejskiej, to mamy do czynienia z siecią.

14 10 Podstawy lokalnych sieci komputerowych SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZADANIE 4. Opisz przykłady sieci, które spełniają warunki pozwalające zaliczyć je do rodzajów sieci podanych w tabeli 3. Tabela 3. Rodzaj sieci Przykład sieci PAN LAN MAN WAN ZADANIE 5. Parametry sieci lokalnego dostawcy internetu Zapoznaj się z ofertą trzech dostawców usług internetowych w twoim miejscu zamieszkania. Wpisz do tabeli parametry dostępu do sieci i warunki korzystania z usług. Porównaj opisane oferty i omów na forum klasy. Tabela 4. Lp. Nazwa dostawcy usług Parametry oferty Warunki korzystania ZADANIE 6. Prawda / Fałsz Określ, czy zapisane poniżej zdania są prawdziwe czy fałszywe. 1 Pojedynczy smartfon z uruchomioną opcją udostępniania internetu można nazwać siecią komputerową. 2 Sieć domowa jest zaliczana do sieci MAN. Prawda lub Fałsz 3 Topologia fizyczna opisuje rozmieszczenie elementów sieci w danej strukturze sieciowej. 4 Jedną z funkcji sieci komputerowych jest udostępnianie zasobów sieciowych. 5 Dane w sieci są przesyłane między nadawcą a odbiorcą przez łącza komunikacyjne. 6 Profesjonalne urządzenia sieciowe są przystosowane do montażu w szafach dystrybucyjnych typu RACK.

15 Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych 11 PODSUMOWANIE TEST 1. Część pisemna egzaminu zawodowego Zadanie 1. Każde urządzenie pracujące w sieci posiada niepowtarzalny identyfikator. Identyfikator taki jest nazywany A. kodem pocztowym. B. adresem sieciowym. C. nazwą rozgłoszeniową. D. certyfikatem autentyczności. Zadanie 2. Jednostką szybkości transferu danych w sieci komputerowej jest A. bps. B. M/s. C. VA. D. MB. Zadanie 3. Sieć globalna jest oznaczana skrótem A. internet. B. LAN. C. MAN. D. WAN. Zadanie 4. Szafa dystrybucyjna do montażu urządzeń sieciowych jest oznaczana jako A. RACK. B. MAC. C. SCSI. D. IP. Zadanie 5. Maksymalna ilość informacji, jaką można przesłać przez dane medium transmisyjne, to A. pasmo. B. transfer. C. przepustowość. D. częstotliwość. WNIOSKI

16 12 Podstawy lokalnych sieci komputerowych 2 Topologie lokalnych sieci komputerowych EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: E.13.1(1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych. W TYM ROZDZIALE: przypomnisz sobie wiadomości dotyczące podstawowych topologii lokalnej sieci komputerowej; utrwalisz wiadomości na temat elementów topologii logicznej i fizycznej; powtórzysz i utrwalisz zdobyte wiadomości z zakresu terminologii sieciowej. Wprowadzenie ZAPAMIĘTAJ Topologia sieci określa sposób wykonania sieci oraz organizację pracy w jej strukturze. Topologia fizyczna przedstawia strukturę połączenia elementów w sieci i ich wzajemną zależność. Topologia logiczna opisuje reguły komunikacji w sieci. Topologia logiczna Topologia logiczna definiuje standardy komunikacji w sieci komputerowej. Topologie logiczne są opisywane przez standardy IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ZAPAMIĘTAJ Najczęściej spotykane standardy to: IEEE (Ethernet), IEEE (Token Ring), IEEE (WLAN). W zależności od sposobu wykorzystania łączy można wyróżnić dwa typy transmisji danych w sieci: transmisja w paśmie podstawowym polegająca na utworzeniu w łączu tylko jednego kanału transmisyjnego, przez który jest przesyłany jeden ciąg sygnałów; transmisja szerokopasmowa polegająca na podziale łącza na wiele kanałów transmisyjnych. Transmisja może być jednokierunkowa lub dwukierunkowa. Transmisję dwukierunkową dzielimy dodatkowo na półdupleks (dwukierunkowa naprzemienna) i dupleks (dwukierunkowa jednoczesna). W lokalnych sieciach komputerowych stosuje się następujące topologie logiczne: rozgłaszania, gdzie urządzenie wysyła dane do wszystkich innych urządzeń w sieci; przekazywania żetonu (token), gdzie dostęp do sieci ma urządzenie posiadające token. Topologia fizyczna Do topologii fizycznych stosowanych w budowie lokalnych sieci komputerowych zaliczamy topologie: magistrali, pierścienia, gwiazdy, siatki, rozszerzonej gwiazdy, ad hoc (sieci bezprzewodowe), infrastruktury (sieci bezprzewodowe).

17 TOPOLOGIE lokalnych sieci komputerowych 13 Rys Topologia magistrali Rys Topologia pierścienia przełącznik (switch) Rys Topologia gwiazdy

18 14 Podstawy lokalnych sieci komputerowych Każda topologia charakteryzuje się następującymi cechami: rodzajem możliwego do zastosowania medium transmisyjnego; rodzajem dostępu do sieci; rodzajem wykorzystanych urządzeń aktywnych i pasywnych; możliwością rozbudowy i naprawy; długością segmentu sieci; kosztem i niezawodnością; przepustowością i transferem danych. LITERATURA K. Pytel, S. Osetek, Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej, WSiP, Warszawa NOTATKI

19 TOPOLOGIE lokalnych sieci komputerowych 15 SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZADANIE 1. Elementy sieci o topologii magistrali Wymień i zapisz w tabeli elementy i urządzenia, jakie są niezbędne, aby zbudować lokalną sieć komputerową na podstawie topologii magistrali. Tabela 1. Odpowiedź: ZADANIE 2. Zapisz w tabeli wady i zalety zastosowania w budowie lokalnej sieci komputerowej topologii gwiazdy. Tabela 2. Wady topologii gwiazdy Zalety topologii gwiazdy ZADANIE 3. Praca w grupie UWAGA Należy podzielić klasę na grupy i każdej grupie przydziela się jeden rodzaj topologii fizycznej. Po zakończeniu prezentacji prac jest zalecane przeprowadzenie oceny poszczególnych grup przez tajne głosowanie wszystkich uczniów. Treść zadania: Pracujesz w grupie zajmującej się sprzedażą rozwiązań sieciowych. Twoim zadaniem będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej o danej topologii fizycznej. Pamiętaj, że celem prezentacji jest przekonanie potencjalnego klienta o wyższości twojej topologii nad innymi. Prezentację wykonaj za pomocą wybranego przez twoją grupę oprogramowania użytkowego. Po zakończeniu pracy zaprezentuj, wraz ze współpracownikami, ofertę topologii na forum klasy.

20 54 Podstawy lokalnych sieci komputerowych PODSUMOWANIE TEST 6. Część pisemna egzaminu zawodowego Zadanie 1. Który z adresów IP zapisano według standardu IPv6? A. 2a01:110f:67c:2d00:88:cbf9:2d0d:30a2 B. 2a01:110z:67c:2d00:88:cbf9:2d0d:30ć2 C D Zadanie 2. Jaka jest standardowa maska podsieci klasy B? A B C D Zadanie 3. Jaki adres nazywamy adresem pętli zwrotnej? A B C D Zadanie 4. Adres składający się z prefiksu i pola hosta oraz wykorzystujący maski sieciowe o różnej długości to adres A. klasowy. B. bezklasowy. C. maski podsieci. D. podsieci. Zadanie 5. Jaki jest pierwszy możliwy do zaadresowania adres komputera w sieci, w której pracuje router o adresie i masce ? A B C D ZADANIE EGZAMINACYJNE Część praktyczna egzaminu zawodowego Wykonaj następujące czynności dotyczące analizy adresowania twojego stanowiska komputerowego: Za pomocą poleceń systemu operacyjnego określ parametry konfiguracyjne twojego interfejsu sieciowego. Uzyskane informacje zapisz w tabeli 3. Tabela 3. Nazwa parametru Wartość Nazwa komputera Nazwa grupy roboczej lub domeny Adres IP (IPv4) połączenia lokalnego Adres IP (IPv6) połączenia lokalnego Maska sieci połączenia lokalnego

21 Podstawy adresowania w sieci 55 PODSUMOWANIE Wylicz adres sieciowy i adres rozgłoszeniowy. Wpisz uzyskane wartości do tabeli 4. Tabela 4. Adres sieci Adres rozgłoszeniowy Określ, ile adresów IP jest w twojej podsieci. Wynik zapisz w tabeli 5 Tabela 5. Zakres adresów IP w podsieci Odszukaj i zapisz w tabeli 6 adresy MAC urządzeń sieciowych tworzących twoją sieć lokalną. Tabela 6. Adresy MAC Do wykonania zadania wykorzystaj stanowisko komputerowe z dowolnym systemem operacyjnym oraz podłączone do sieci lokalnej przez zarządzalny przełącznik z utworzonymi wirtualnymi podsieciami dla każdej grupy stanowisk lub każdego stanowiska. Ocenie będzie podlegać poprawne wypełnienie tabel 3 6. WNIOSKI

22 56 Podstawy lokalnych sieci komputerowych 7 Dobór elementów sprzętowych komputerowej sieci strukturalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: E.13.1(7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe. W TYM ROZDZIALE: utrwalisz wiadomości na temat zasad doboru urządzeń sieciowych; powtórzysz i utrwalisz zdobyte wiadomości dotyczące pasywnych i aktywnych urządzeń sieciowych. Wprowadzenie Dobór elementów sieci komputerowej jest procesem występującym w etapach projektowania, wykonania i modernizacji sieci komputerowej. Zasady doboru jej elementów powinny zatem być zbieżne z zasadami występującymi w powyższych procesach. Podstawową zasadą doboru elementów sieciowych jest ich zgodność z wybraną topologią i standardami transmisji w sieci lokalnej. W praktyce równie istotny jest budżet, który mamy do dyspozycji na poszczególne urządzenia pasywne i aktywne. Ponadto musimy wziąć pod uwagę takie cechy, jak: długość segmentów sieci; przepustowość łącza; koszt instalacji; łatwość konfiguracji; jakość wykonania lub warunki gwarancji; wsparcie techniczne; odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (posiadanie CE); standard montażu; wydajność; dostępność; kompatybilność z innymi urządzeniami; zarządzalność; możliwości diagnostyczne. Podczas doboru urządzeń musimy pamiętać o cechach, które powinny charakteryzować każdą lokalną sieć komputerową, czyli o skalowalności i nadmiarowości. Poszczególne grupy urządzeń sieciowych pasywnych i aktywnych posiadają dodatkowo szczegółowe parametry, według których określamy ich przydatność do danej sieci komputerowej. PRZYKŁAD 1. Okablowanie Przy doborze okablowania należy zwrócić uwagę na: rodzaj rdzenia (linka lub drut); sposób ekranowania szczególnie istotny w miejscach, gdzie kabel może być narażony na działanie fal elektromagnetycznych; stopień konfekcjonowania czy potrzebne nam są gotowe kable krosowe lub przyłączeniowe czy zwoje kabla o długości 100 czy 305 m? rodzaj wzmocnienia i izolacji zewnętrznej szczególnie ważny przy doborze okablowania na zewnątrz budynku lub kładzionego w kanałach gruntowych; rodzaj kategorii kabla musi być zgodny z wymaganiami technologicznymi projektu; masę właściwą jako parametr istotny przy konstrukcjach podwieszanych.

23 Dobór elementów sprzętowych komputerowej sieci strukturalnej 57 PRZYKŁAD 2. Kanały kablowe Systemy prowadzenia kabli w infrastrukturze sieciowej stanowią obszerny i bardzo ważny zakres prac wykonywanych podczas projektowania i budowania lokalnej sieci komputerowej. Są one często planowane już na etapie projektu budynku wraz z instalacją elektryczną czy klimatyzacją. Wymaga to zaawansowanej wiedzy, a nierzadko odpowiednich uprawnień. W trakcie tworzenia małych sieci lokalnych czy sieci prywatnych informatyk dobiera również system prowadzenia kabli. Powinien wtedy zwrócić uwagę na: rodzaj korytek napodłogowe, ścienne czy podwieszane; wymiary korytek zależą m.in. od liczby kabli, długości segmentów i miejsca instalacji; separację kabli sieciowych i elektrycznych; specjalne zastosowania wymagania dotyczące montażu kasetonów, kolumn, szaf lub stojaków; wpływ na parametry pracy medium; kompatybilność z już istniejącym systemem w przypadku modernizacji infrastruktury sieciowej. PRZYKŁAD 3. Urządzenia aktywne Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń aktywnych w dużej mierze zależą od funkcji, jaką mają spełniać oraz miejsca w hierarchii modelu sieci. Do najczęściej spotykanych czynników wpływających na wybór urządzeń zalicza się: modularność budowy dającą możliwość rozbudowy bez konieczności wymiany sprzętu; funkcję w strukturze sieci np. przełączniki szkieletowe i łączące grupy robocze, routery do środowisk chmury czy łączników chmury, routery rdzenia czy brzegowe; dostępne interfejsy sieciowe np. możliwość połączeń realizowanych za pomocą skrętki lub światłowodu; liczbę portów 4, 8, 12, 24, 48; dodatkowe funkcje np. dotyczące bezpieczeństwa, zarządzania i monitorowania; wersję oprogramowania i możliwości jego aktualizowania; standard budowy rack, kasetowa czy wolno stojąca; wsparcie techniczne i renomę producenta. Bardzo ważnym aspektem, szczególnie w przypadku sieci bezprzewodowych, jest bezpieczeństwo. Często warunki bezpieczeństwa narzuca polityka bezpieczeństwa firmy czy normy prawne, a nie wymagania techniczne projektu sieci. LITERATURA K. Pytel, S. Osetek, Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej, WSiP, Warszawa NOTATKI

24 58 Podstawy lokalnych sieci komputerowych SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI KARTA PRACY 1. Ważnym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo punktu dystrybucyjnego w okablowaniu strukturalnym jest właściwy dobór zasilacza awaryjnego. Twoim zadaniem jest analiza mocy poszczególnych urządzeń oraz dobór właściwego zasilacza awaryjnego. 1. Wylicz i zapisz w tabeli moc czynną aktywnych urządzeń sieciowych umieszczonych w wykazie w tabeli 1. W obliczeniach przyjmij współczynnik mocy na poziomie 0,68. Tabela 1. Lp. Nazwa urządzenia Zasilanie Moc czynna 1 Server IBM xseries V/2,7 A 2 Cisco Series Integrated Services Routers 230 V/0,7 A 3 Monitor LCD 19 V/2,5 A 4 Switch Cisco Catalyst V/0,5 A 2. Wylicz łączną minimalną moc czynną. Łączna moc czynna: 3. Wylicz optymalną moc czynną zasilacza awaryjnego, przyjmując, że powinna być dwa razy większa od wyliczonej minimalnej mocy czynnej urządzeń w punkcie dystrybucyjnym. Optymalna moc czynna UPS: 4. Korzystając z zasobów sieci internet oraz katalogów i ofert urządzeń sieciowych, dobierz zasilacz awaryjny spełniający wyliczony parametr mocy oraz przeznaczony do montażu w szafie, w której są zamontowane podane powyżej (tabela 1) urządzenia sieciowe z wymienionymi parametrami montażowymi. Proponowany UPS: Opis parametrów wybranego zasilacza: KARTA PRACY 2. Otrzymałeś zapytanie ofertowe na wykonanie okablowania strukturalnego. Poniżej przedstawiono jego szczegóły. Zapytanie ofertowe: W ramach umowy zamawiający przewiduje wykonanie okablowania strukturalnego kategorii 6 w sieci LAN w technologii Gigabit/Fast Internet. Szczegółowe informacje: Użyte kable kategorii 6 w konstrukcji F/UTP muszą spełniać normy TIA/EIA 568B.2-1. Okablowanie powinno posiadać rdzeń w postaci drutu. Okablowanie powinno wystarczyć na podłączenie 4 stanowisk komputerowych z punktem dystrybucyjnym o odległościach odpowiednio: 60 m, 80 m, 77 m. Należy dostarczyć do stanowisk gotowe kable połączeniowe o długości 1,5 m nieprzygotowywane ręcznie. Wszystkie kable muszą być ułożone w korytach PCV 90x40 z separacją komory na okablowanie instalacji elektrycznej P40. Korytka PCV powinny być częścią systemu organizacji okablowania z gniazdami RJ-45, łącznikami i narożnikami. Dla każdego komputera należy przygotować punkt abonencki składający się z 2 gniazd RJ-45 oraz 2 gniazda DATA. Twoim zadaniem jest wykonanie następujących czynności: 1. Przygotowanie i wpisanie w tabeli 2 specyfikacji technicznej proponowanych elementów sieci.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk

Technik informatyk. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk Technik informatyk Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej. E12 - montaż

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk Symbol 351203

Technik informatyk Symbol 351203 Technik informatyk Symbol 351203 Kwalifikacje: E.12. - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13. - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II Cel ćwiczenia Praktyczne zapoznanie z zasadami adresowania IP Zadania 1. Przy użyciu funkcji ipconfig /all odczytać i zapisać w sprawozdaniu następujące ustawienia protokołu

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Technik Informatyk. ZSP Jasieniec

Technik Informatyk. ZSP Jasieniec Technik Informatyk ZSP Jasieniec Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki, poprzez przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Sieci komputerowe charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Definicja sieci komputerowej. Sieć jest to zespół urządzeń transmisyjnych (karta sieciowa, koncentrator,

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MODUŁÓW I JEDNOSTEK REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

WYKAZ MODUŁÓW I JEDNOSTEK REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYKAZ MODUŁÓW I JEDNOSTEK REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU 351203.M1 Montowanie i eksploowanie komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych I. 351203.M1.J3 Naprawa sprzętu komputerowego 1. 2. 3. E12.3(1)1.

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 18 ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z teoretycznymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Temat: Sieci komputerowe.

Temat: Sieci komputerowe. Temat: Sieci komputerowe. 1. Sieć to zespół komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany informacji. 2. Rodzaje sieci (ze względu na sposób komunikacji) a) sieci kablowe b) sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 1PSI

Sieci komputerowe 1PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2016/2017 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Sieci komputerowe 1 PSI Sprawdzian wiedzy

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA REFORMA 2012 Organizacja i przygotowanie budowy Tadeusz Maj Kwalifikacja B.33.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Praca w sieci z serwerem.

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. technik informatyk 351203 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Sieci komputerowe 1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. 2. Podział sieci ze względu na rozległość: - sieć

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+ Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Historia sieci komputerowych i Internetu Rola, zadania i podział sieci komputerowych Modele sieciowe Topologie fizyczne i logiczne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 1 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw.

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. Sieci komputerowe podstawy Beata Kuźmińska 1 1. Sieci komputerowe To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. urządzeń

Bardziej szczegółowo

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna Kwalifikacja A.30.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik informatyk; symbol 351203 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2

Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2 Sławomir Wawrzyniak 236425 PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ Specyfikacja: Wykupiona pula adresów IP: 165.178.144.0/20 Dostawca dostarcza usługę DNS Łącze do ISP: 1Gbit ethernet Wymagania dotyczące podsieci:

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. autorzy: mgr inŝ. Tomasz Pukiewicz mgr inŝ. Rafał Traczyk - 1 - 1. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2014/2015 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Witryny i aplikacje internetowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Witryny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer Sieci równorzędne, oraz klient - serwer podział sieci ze względu na udostępnianie zasobów: równorzędne, peer-to-peer, P2P, klient/serwer, żądanie, odpowiedź, protokół sieciowy, TCP/IP, IPX/SPX, admin sieciowy,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Podręcznik dla technikum i szkół policealnych prezentujący treści z zakresu organizacji i

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp.

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Cechy systemu: - możliwość zdalnego programowania i diagnostyki sterowników - łatwa rozbudowa - niezawodne działanie - bezpieczne połączenie szyfrowane przez tunel

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy. Słuchacz powinien poznać:

2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy. Słuchacz powinien poznać: PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa Organizacja praktyk zawodowych Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo