Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Zestaw serwerów 1 kpl. L.p. Treść wymagania Spełnione [/NIE] 1. Zestaw serwerów w postaci obudowy montowany w szafie RACK ma umożliwić zamontowanie co najmniej 6 modułów zespołów obliczeniowych. Nie dopuszcza się konfiguracji, w której zespoły obliczeniowe znajdują się w oddzielnych obudowach. 2. Całkowita wysokość obudowy zestawu serwerów nie może przekraczać 58 cm. 3. Wymagane jest aby zestaw serwerów dostarczał wysokiej dostępności (HA) dla serwerów, systemów operacyjnych, aplikacji oraz usług niezależnie od systemów operacyjnych. 4. Wymagane jest aby zestaw serwerów umożliwiał realizację koncepcji N+1 Disaster Recovery. 5. Wymagane jest, aby konfiguracja zestawu serwerów (pojedynczej szafy) zawierała redundantne moduły zarządzające i przełączające I/O. 6. Redundantne moduły zarządzające i przełaczające I/O muszą pracować w trybie active-active, czyli uszkodzenie któregokolwiek z modułów zarządzających w zestawie nie spowoduje przestoju lub niedostępności. 7. Redundantne moduły zarządzające i przełaczające I/O muszą być wykonane w technologii hot-pluggable, czyli umożliwiają wymianę bez wyłączania systemów i automatyczny powrót do stanu pierwotnego po ponownym włożeniu. 8. Moduły zarządzające i przełączające I/O muszą posiadać autonomiczne interfejsy do zarządzania (szeregowy RS-232 oraz LAN) oraz napęd DVD-ROM. 9. Wymaga się aby szeregowy interfejs do zarządzania RS-232 był wyprowadzony na panel przedni. 10. Wymaga się aby przydzielanie adresów MAC i WWN dla poszczególnych serwerów było realizowane przez moduły zarządzające i przełaczjące I/O. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego tę funkcję dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 11. Zestaw serwerów musi posiadać niezależne od siebie, redundantne porty komunikacyjne. 12. Fizyczne połączenia Gigabit Ethernet i Fibre Channel muszą być wyprowadzone bezpośrednio z zestawu serwerów bez użycia dodatkowych przełączników lub koncentratorów. 13. Wymagane jest, aby konfiguracja zestawu serwerów (pojedynczej szafy) zawierała co najmniej 4 porty Gigabit Ethernet (RJ-45). 14. Wymagane jest, aby konfiguracja zestawu serwerów (pojedynczej szafy) zawierała co najmniej 4 porty Fibre Chanel, co najmniej 2Gb/s. 15. Wymagane jest aby zestaw serwerów umożliwiał uruchomienie systemu operacyjnego z jednego obrazu (OS image) na wszystkich dostarczanych zespołach obliczeniowych bez względu na ilość procesorów oraz ich architekturę. 16. Wymagane jest aby w przypadku awarii zespołu obliczeniowego posiadającego 2 procesory system operacyjny wraz z zainstalowanymi serwisami i aplikacjami automatycznie uruchomił się na jakimkolwiek nieużywanym zespole obliczeniowym bez względu na konfigurację (ilość procesorów, architektura procesorów). 17. Wymagane jest aby w przypadku awarii zespołu obliczeniowego posiadającego 4 procesory system operacyjny wraz z zainstalowanymi 1

2 serwisami i aplikacjami automatycznie uruchomił się na jakimkolwiek nieużywanym zespole obliczeniowym bez względu na konfigurację (ilość procesorów, architektura procesorów). 18. Zestaw serwerów musi umożliwiać realizację koncepcji N+1 failover tzn. dla każdej grupy zespołów obliczeniowych musi istnieć jeden nadmiarowy zespół obliczeniowy, który przejmie obsługę systemu w trakcie awarii. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego tę funkcję dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 19. Wymagane jest aby zestaw serwerów mógł być wypełniony dowolnymi zespołami obliczeniowymi, zarówno 2-, jak i 4-procesorowymi. W obrębie zestawu musi być umożliwiona jednoczesna praca zespołów obliczeniowych opartych zarówno o procesory AMD Operon, jak i Intel Xeon. 20. Każdy zespół obliczeniowy musi zapewniać rozbudowane funkcje monitorowania warunków środowiskowych co najmniej takich jak: temperatura kluczowych elementów; prędkość obrotowa wentylatorów; użycie pamięci; użycie procesora komunikacja na interfejsach LAN; komunikacja na interfejsach SAN. Wymagane jest aby dostarczone rozwiązanie prezentowało powyżej wyspecyfikowane parametry w formie tabelarycznej oraz wykresów. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego te funkcje dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 21. Każdy zespół obliczeniowy musi zapewniać obsługę sytuacji awaryjnych co najmniej takich jak: identyfikacja awarii zespołu obliczeniowego i elementów składowych; logowanie zdarzeń związanych z pracą zespołu obliczeniowego; automatyczne przełączanie systemu operacyjnego na zapasowy zespół obliczeniowy; automatyczne zapisanie konfiguracji serwera obsługiwanego przez zespół obliczeniowy na zdalnym zasobie dyskowym; odtworzenie z kopii konfiguracji serwerów. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego te funkcje dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 22. Każdy zespół obliczeniowy musi charakteryzować się architekturą wieloprocesorową. 23. Każdy zespół obliczeniowy musi być anonimowy tzn. nie może posiadać identyfikatorów WWN i adresu MAC. 24. Każdy zespół obliczeniowy musi być bezdyskowy. 25. Każdy zespół obliczeniowy musi być wykonany w technologii hot-pluggable. 26. Każdy zespół obliczeniowy musi posiadać własny, dedykowany i niezależny od innych zespołów obliczeniowychzasilacz sieci elektrycznej. 27. Każdy zespół obliczeniowy musi komunikować się z każdym innym zespołem obliczeniowym, w ramach jednej obudowy, z wykorzystaniem wewnętrznych (wbudowanych) switch y typu fabric realizującym połaczenia point-to-point (bez latencji). 28. Wymagane jest, aby konfiguracja zestawu serwerów (pojedynczej szafy) zawierała co najmniej 4 sztuk serwerów. 29. Każdy zespół obliczeniowy stanowiący serwer musi posiadać 2 procesory 2

3 wykonane w architekturze zgodnej z x86 z rozszerzeniami 64-bitowymii, których parametry nie są gorsze niż: Intel Xeon (Quad-Core 3.0 GHz, 12 MB SLC, 1333FSB, 16 GB ECC DDR2) lub równoważny. 30. Każdy zespół obliczeniowy stanowiący serwer musi mieć możliwość komunikacji SAN poprzez 2 redundantne porty FC. 31. Każdy zespół obliczeniowy stanowiący serwer musi mieć możliwość komunikacji LAN poprzez 2 redundantne porty Gigabit Ethernet. 32. Wymagane jest aby istniała możliwość rozbudowy systemu o moduły obliczeniowe z minimum czterema procesorami sześciordzeniowymi i pamięcią 128GB RAM. 33. Wymagane jest, aby konfiguracja zestawu serwerów umożliwiała konfigurację nowych serwerów oraz grup serwerów w bardzo krótkim czasie liczonym w pojedynczych minutach. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego tę funkcję dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 34. Wymagane jest aby konfiguracja zestawu serwerów umożliwiała szybkie przeniesienie obciążenia fizycznego lub wirtualnego serwera na serwer o innych fizycznych lub wirtualnych parametrach bez rekonfiguracji sieci SAN oraz LAN. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego tę funkcję dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 35. Zestaw serwerów musi posiadać możliwość grupowania fizycznych oraz wirtualnych zasobów obliczeniowych (LUN, interfejsy sieci LAN, wirtualne switche Ethernet, wirtualne i fizyczne serwery) w logiczne kontenery. 36. Zestaw serwerów ma umożliwiać grupowanie zasobów obliczeniowych, zasobów macierzy dyskowych, zasobów sieci LAN oraz dynamiczne ich przydzielanie do serwerów fizycznych oraz wirtualnych 37. Wymaga się aby zgrupowanymi zasobami obliczeniowymi mogli zarządzać i administrować użytkownicy w oparciu o nadane role. 38. Wymaga się jednolitej konsoli do zarządzania serwerami fizycznymi oraz wirtualnymi. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego tę funkcję dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 39. Wymaga się jednolitej konsoli do zarządzania zasobami serwerów fizycznych oraz wirtualnych. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego tę funkcję dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 40. Zestaw serwerów musi posiadać możliwość zarządzania, z wykorzystaniem co najmniej protokołów: SNMP, telnet, SSH, HTTP oraz portu do transmisji szeregowej. 41. Zestaw serwerów musi zapewniać możliwość integracji, poprzez programowy moduł integracyjny, co najmniej z systemami zarządzania takimi jak: Tivoli Enterprise Console, HP OpenView Network Node Manager, BMC Patrol oraz produktami opartymi o wykorzystanie SNMP. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego tę funkcję dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 42. Zestaw serwerów musi dostarczać funkcjonalność, która zapewni wielościeżkowy dostęp zespołowi obliczeniowemu poprzez Fibre Channel z możliwością przełączania ścieżki w razie awarii jednej z nich z zapewnieniem ciągłości dostępu do danych. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego tę funkcję dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 3

4 43. Wymagane jest aby urządzenie (zestaw serwerów) było wyprodukowane przez producenta posiadającego wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem, jakością i środowiskiem oraz zarządzania korporacyjnym środowiskiem IT (w zakresie pełnego cyklu tj. od fazy projektowania do fazy przetwarzania wtórnego), zgodny z normami ISO (9001:2000). 44. Wymagane jest dostarczenie dokumentu, potwierdzającego posiadanie przez Producenta urządzenia wdrożonego systemu dla lokalizacji obejmującej miejsce produkcji (dodatkowo producent urządzenia musi posiadać system zarządzania jakością i środowiskiem - w zakresie, co najmniej serwisu - zgodny z ww. normami ISO jednoznacznie określający certyfikację dla Polski). 45. Wymagane jest dostarczenie dokumentu zgodności urządzenia z wytycznymi dyrektyw 89/336/EEC (EMC) i 73/23/EEC (LVD) zawierającego dane dotyczące notyfikowanej jednostki (numer akredytacji), która przeprowadziła testy. 46. Każdy zespół obliczeniowy musi umożliwiać instalację co najmniej następujących systemów operacyjnych: Red Hat Enterprise Linux; SUSE LINUX Enterprise Server; Microsoft Windows Server 2003 SE i EE; VMware Infrastructure 3; Solaris 10 Wszystkie systemy w odpowiednich wersjach 32- i 64-bitowych. 47. Wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego kompatybilność proponowanego zespołu obliczeniowego z oprogramowaniem systemowym wymienionym w pkt. 46. Wymaga się aby informacje o kompatybilności znajdowały się w Internecie na ogólnodostępnych listach kompatybilności producentów oprogramowania systemowego. 48. Każdy zespół obliczeniowy musi umożliwiać realizację wirtualizacji. 49. Oprogramowanie do wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowane bezpośrednio na sprzęcie fizycznym zespole obliczeniowym. 50. Każdy zespół obliczeniowy musi zapewniać możliwość prostego przeniesienia systemu operacyjnego oraz zainstalowanych serwisów pomiędzy poszczególnymi zespołami obliczeniowymi. 51. Wymagane jest aby konfiguracja zestawu serwerów umożliwiała zdalną oraz zautomatyzowaną instalację systemów operacyjnych na zespołach obliczeniowych. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji oprogramowania realizującego tę funkcję dla wszystkich dostarczanych zespołów obliczeniowych. 52. Wymagana jest instalacja wszystkich ww. elementów wykonana przez wykonawcę. Należy zainstalować wszystkie komponenty, skonfigurować zespoły serwerów, podłączyć je poprzez przełączniki SAN do kontrolerów macierzy dyskowej. 53. System zarządzania zestawem serwerów blade musi zapewniać możliwość automatycznego powiadamiania producenta i administratorów; Zamawiającego o usterkach - za pomocą wysyłanych wiadomości SMTP. 54. Dostawca przeszkoli wytypowany personel klienta w zakresie instalacji, zarządzania i obsługi zestawów. 55. Wszystkie elementy mają być objęte 3 letnim serwisem typu on-site. Wymaga się, aby serwery posiadały gwarantowany czas naprawy nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia. Wymagane jest oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań w przypadku jeśli dostawa nie wywiązuje się z opcji serwisowych. 4

5 Macierz dyskowa 1 szt. Lp. Nazwa Minimalne wymagane parametry podzespołu 1. Obudowa System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack Pojemność 1) System musi posiadać, co najmniej 20 dysków typu SAS o pojemności min. 300GB i prędkości obrotowej min rpm oraz 14 dysków typu SATA o pojemności i prędkości obrotowej min 7200 rpm 2) Możliwość dołączania półek z dyskami FC o prędkości obrotowej min rpm. 3) System musi mieć możliwość rozbudowy do 104TB. 4) Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych bez potrzeby migracji danych. 3. Kontrolery 1) Kontrolery muszą pracować w trybie active-active udostępniając równolegle różne wolumeny. 2) System musi posiadać dwa redundantne kontrolery z minimum 4GB pamięci cache (minimum 2GB na kontroler) 3) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 48 godzin lub za pomocą zapisu danych na dyski. 4. Interfejsy FC 1) Oferowana macierz musi mieć minimum 4 porty FC do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN. 2) Porty powinny pracować z prędkością min. 4 Gb/s oraz umożliwiać poprawną pracę także z prędkością 2 Gb/s. 3) Macierz musi posiadać minimum 4 porty FC-AL do dołączania półek dyskowych. 4) Macierz musi posiadać licencje na podłączenie dowolnej ilości serwerów w sieci SAN i LAN 5. Poziomy RAID System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczenia danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID. 6. Wspierane dyski Oferowana macierz musi wspierać dyski FC, SAS pojemnościach 144/300/450 GB oraz dyski SATA o pojemnościach 500/750/1000GB. 7. Opcje software owe 8. Konfiguracja, zarządzanie 1)Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (point-intime), dostępny do wszystkich rodzajów danych przechowywanych w macierzy oraz umożliwiać odtwarzanie kompletnych woluminów lub dysków logicznych LUN z kopii migawkowych (point-in-time) w sposób natychmiastowy, bez kopiowania danych. 2)Macierz musi mieć możliwość oszczędności przestrzeni dyskowej realizowana poprzez mechanizm eliminacji wielokrotnych wystąpień identycznych bloków, taka procedura musi być realizowana wewnętrznymi mechanizmami macierzy, Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania. 5

6 Lp. Nazwa podzespołu 9. Obsługiwane protokoły 10. Gwarancja i serwis 11 Usługa wdrożenia i instalacji Urządzenia dodatkowe 1kpl. Minimalne wymagane parametry 1)Macierz powinna obsługiwać protokoły iscsi, FCP oraz protokół sieciowy CIFS. Jednoczesna obsługa różnych rodzajów protokołów dostępu do danych (plikowych- CIFS) będzie integralną właściwością urządzenia i nie będzie wymagać dodatkowych urządzeń typu brama (gateway). 1) Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji z wymianą części w następnym dniu roboczym. 2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu. 3) Każda naprawa musi być udokumentowana, a dokumentacja naprawy dostarczona po każdej naprawie. 4) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SMTP Zakres usługi musi obejmować przygotowanie macierzy do instalacji 4 systemów operacyjnych klasy Microsoft Windows Serwer oraz skonfigurowanie funkcjonalności bezpośrednieniego udostępniania zasobów dyskowych macierzy dla środowiska stacji roboczych z systemami Microsoft Windows. Szafa RACK szafa rack 19 o wysokości min. 38U i wymiarach Wysokość x Szerokość x Głębokość =182 x 70 x 110 (cm); Wymaga się aby technologia produkcji szafy zapewniła poziomy system chłodzenia. Zapewnienie odpowiedniego chłodzenia zainstalowanego sprzętu w szafie RACK musi się odbywać bez konieczności zastosowania dodatkowych wentylatorów. Wszystkie nie wykorzystane miejsca w szafie RACK muszą zostać zaślepione odpowiednimi panelami. Dodatkowo szafa RACK musi umożliwiać zamontowanie minimum 6 urządzeń 19 w pozycji pionowej z dostępem do tych urządzeń z przodu szafy RACK, bez zmniejszania dostępnej przestrzeni 38U. Szafa ma być wyposażona w elementy konstrukcyjne zapobiegające jej przwróceniu się w kierunku ściany frontowej w przypadku wysuwania zainstalowanych w niej urządzeń. Szafa musi posiadać elementy umozliwiające jej uziemienie lub gwalaniczne podlączenie z punktem ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej. Przednie i tylne drzwi szafy powinny byc zdejmowane w psosób nie ywmagający uzycia narzedzi i powinny posiadac zamek mechaniczny, sciany boczne powinny byc zdejmowane. Szafa powinna umożliwać zainstalowanie urządzeń o łącznej mocy znamionowej min. 9,5 kw i wadze łącznej min 1000kg. Szafa RACK wyprodukowana lub certyfikowana przez producenta serwera - musi posiadać jego gwarancję (wymagane oświadczenie dołączone do oferty). Szafa musi byc zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa eskploatacji określonych standardami DIN lub IEC 529 (klasa IP00) 6

7 Przełącznik KVM Konsola LCD 16 portowy przełącznik KVM elektroniczny, umożliwiający sterowanie 16 serwerami. Połączenie sygnałów klawiatury, myszy i monitora pomiędzy przełącznikiem KVM a serwerami ma się odbywać z wykorzystaniem kabli RJ45 kategorii 5. Rozwiązanie techniczne musi umożliwić zamontowanie przełącznika w pozycji pionowej lub poziomej. Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć niezbędne kable połączeniowe umożliwiające dołączenie do konsoli KVM serwerów będących tego samego przedmiotem postepowania. Wysokość przełącznika 1U. Wbudowane oprogramowanie przełacznika powinno umozliwiać: identyfikacje podłączonych serwerów poprzez numery portów przełącznika oraz poprzez nadawanie nazw własnych przez uzytkownika na danym porcie KVM, ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do obsługi i/lub ustawień przełacznika, np typu hasło lub PIN, mozliwość wyboru miejsca wyświetlania wykazu portów wejściowych oraz obsługę tzw. trybu przeroczystego opcji i ustawień w celu uniknięcia przesłaniania obrazu wyswietlanego na porcie wyjściowym przełącznika. Elementy umozliwiające montaż urządzenia w szafie standardu 19" musza być dostarczone wraz z tym urządzeniem. Przełącznik KVM musi być wyprodukowany lub certyfikowany przez producenta serwera musi posiadać jego gwarancję (wymagane oświadczenie dołączone do oferty) Konsola ma współpracować z przełącznikiem KVM i ma byc wyposażona w monitor LCD minimum 17, klawiaturę oraz touchpad. Klawiatura kosoli powinna posiadać min 88 klawiszy w układzie klawiatury US. Po zamontowaniu w szafie RACK nie może zabierać więcej miejsca niż 1U. Konstrukcja konsoli ma umożliwiać jej wysunięcie w kierunku przedniej sciany szafy (front), w której jest instalowana i nastepnie jej podniesienie w sposób nie wymagający rezerwacji dodatkowej wolnej przestrzeni w szafie. Obudowa konsoli powinna byc wykonana z materiału typu blacha stalowa lub z innego metalu lub bądź obudowana takim materiałem. Elementy umozliwiające montaż urządzenia w szafie standardu 19" musza być dostarczone wraz z tym urządzeniem. Konsola LCD musi być wyprodukowana lub certyfikowana przez producenta serwera - musi posiadać jego gwarancję (wymagane oświadczenie dołączone do oferty) Gwarancja Wszystkie oferowane elementy muszą zostać objęte 36 miesięczną gwarancją producenta serwera. Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu Przełącznik 24-portowy przełacznik infrastruktury Fibre Channel o wymiarach Fibre umożliwiających montaz w przestrzeni 1U szafy standardu 19", z aktywnymi min Channel 16 portami w trybie POD (Ports on Demand) i z obsadzonymi modułami optycznymi dla transmisji swiatłowodem wielomodowym z prędkością 4Gb/s dla min 16 portów przełącznika. Moduły transmisji optycznje powinny miec interfejs typu LC lub Dual LC. Przełącznik powinien również wspierać transmisje z prędkościami 8Gb/s. Oprogramowanie przełacznika musi zawierać licencje aktywujące funkjconalności: Full Fabric, WebTools, Fabric Watch, Adaptive Networking Zoning, Trunking, POD. Elementy umozliwiające montaż urządzenia w szafie standardu 19" musza być dostarczone wraz z tym urządzeniem. Zasilanie przełacznika musi być realizowane poprzez wbudowany zasilacz zasilany napięciem zmiennym min 230V 7

8 Firewall 1 szt. Lp. Parametr Wymagania techniczne 1. Architektura systemu ochrony System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu układu ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). Uwaga: Dziennik zdarzeń lub inne działania wymagające systemów dyskowych muszą być realizowane na dedykowanych do tego celu urządzeniach. 2. System operacyjny 3. Ilość/rodzaj portów Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. Nie mniej niż 2 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz 16 portów 1000 SFP. Nie mniej niż 4096 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard IEEE802.1q 8

9 4. Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające 5. Zasada działania (tryby) 6. Polityka bezpieczeństwa (firewall) 7. Wykrywanie ataków 8. Translacja adresów 9. Wirtualizacja i routing dynamiczny System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: 1. kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection 2. ochronę przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM) 3. poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN 4. ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: 5. kontrolę treści Web Filter [WF] 6. kontrolę zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) 7. kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] 8. kontrolę komunikatorów sieciowych (IM) oraz aplikacji P2P Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/nat (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/. Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (m.in. pasma gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. a Nie mniej niż 3900 sygnatur ataków. b Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie c Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP- 4 i PIM. 9

10 10. Połączenia VPN Wymagane nie mniej niż: a. Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site b. Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: i. firewall ii. antywirus iii. web filtering iv. antyspam c. Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności d. Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) e. Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 11. Uwierzytelnianie użytkowników System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: 25. haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia 26. haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP 27. haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych. 12. Wydajność Obsługa nie mniej niż jednoczesnych połączeń i nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 16 Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i 12 Gbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż jednoczesnych tuneli VPN 13. Funkcjonalność zapewniająca niezawodność Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive 14. Obudowa Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie Zasilania i wentylacja 16. Konfiguracja i zarządzanie Zasilanie z sieci 230V/50Hz. Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: 1. haseł statycznych 2. haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu urządzenie powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. 10

11 17. Certyfikaty Potwierdzeniem wysokiej skuteczności systemów bezpieczeństwa są posiadane przez producenta certyfikaty. Producent musi posiadać następujące certyfikaty: ISO 9001, UTM NSS Approved, EAL4+, ICSA Labs dla funkcji: Firewall, IPSec, SSL, Network IPS, Antywirus. 18. Zarządzanie System powinien mieć możliwość współpracy ze sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającym: 1. Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej 2. Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości 3. Zarządzanie wersjami firmware u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia 4. Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia 5. Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM) 6. Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach 19. Raportowanie System powinien mieć możliwość współpracy ze sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: 1. Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa 2. Generowanie raportów 3. Skaner podatności 4. Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego Oprogramowanie do backupu 1 kpl. 1. Oprogramowanie powinno być przeznaczone dla średnich i dużych firm, które mają rozbudowane środowisko informatyczne 2. Program powinien umożliwiać wykonywanie backupów w środowisku heterogenicznym 3. Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej 4. Powinien posiadać scentralizowaną administrację backupami Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu. Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta 5. Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów, oraz rozbudowane funkcje rozpoznawania i analizy Możliwość backupu po sieci LAN i SAN serwerów z Windows 2000, Windows 2003, HP-UX, Solaris 7,8,9, IBM AIX, Linux, OpenVMS, SCO, Tru64, Irix, Novell, itp. 6. Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski. 7. Można stosować go w środowisku Storage Area Network, co zapewni dużą szybkość wykonywanych backupów oraz współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy serwery backupowe w sieci SAN wsparcie dla platformy Windows NT/ 2000/ 2003, Solaris, HP-UX, AIX, LinuxDla serwerów backupowanych poprzez sieć LAN, powinna istnieć możliwość multipleksowania zapisów jednoczesnego zapisu na jeden napęd z kilku klientów/ serwerów, co poprawi znacznie szybkość backupu. 11

12 8. Powinien również posiadać funkcję umożliwiającą wykonywanie backupu wieloma równoległymi strumieniami multistreaming. Ponadto powinien posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie. 9. Możliwość wykonywania split-mirror backupu dla macierzy różnych producentów (backupowanie sklonowanych wolumenów zawierających np. bazy danych z macierzy dyskowej na nośniki kontrolowane przez software backupowy) oraz dla różnych systemów operacyjnych (minimum dla Solaris, HP-UX, AIX, Windows, Linux).\ 10. Możliwość wykonywania split-mirror backupu dla macierzy HP XP; EMC Symmetrix - DMX, Symmetrix, Clariion CX, SUN T3, 3910, etc., HDS Lighting, Freedom, IBM Shark oraz innych (możliwość ścisłej integracji z oprogramowaniem dostawców sprzętu). 11. Posiadanie (w opcji) Server-Free Backup bezpośredniego kopiowania danych z macierzy na napędy taśmowe bez udziału serwera dla ww. typów macierzy dyskowych. 12. Powinien potrafić backupować online bazy danych, np. Oracle, Exchange, SQL Server, Sybase, DB2 i inne. Backup bazy Oracle integracja z narzędziami backupowyni Oracla EBU i RMAN. Generator skryptów do backupu i odtworzenia dla RMAN. 13. Backup i odtwarzanie serwera Exchange powinien umożliwiać odtworzenie na poziomie pojedynczej wiadomości w skrzynkach użytkowników oraz opcję SIS (Single Instance Store). 14. Powinien posiadać również wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików. 15. Powinien posiadać możliwość odtworzenia backupu z tasiemki niezależnie od serwera który wykonywał backup, oraz niezależnie od softwaru backupowego z poziomu systemu operacyjnego np. backupy na tasiemki powinny być zapisywane w formacie TAR. 16. Posiadać funkcje disaster recovery umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i konsystencję danych. 17. Automatyczny backup bazujący na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential. Możliwość wykonywania skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów). 18. Możliwość wykonywania backupów przyrostowych blokowych baz danych Oracle (tylko zmieniających się bloków). Backupy powinny być wykonywane na poziomie bloków, plików (ze wszystkimi atrybutami), systemów plików, dysków (również tzw. raw device) i całych komputerów, włącznie z różnego rodzaju danymi systemowymi, takimi jak rejestry Windows NT i System State w Windows Możliwość restartowania zadań backupowych w przypadku ich awarii od miejsca (pliku/katalogu), w którym nastąpiła awaria, a nie od początku zadania. 20. Baza gdzie przechowywane są informacje o backupach powinna posiadać format binarny i być indeksowana w celu szybkiego wyszukiwania informacji. 21. Możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Opcja powinna być ściśle zintegrowana z produktem do backup. 22. Możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć. 23. Zintegrowany pakiet antywirusowy, umożliwiający skanowanie backupowanych danych. 24. Wymagana jest możliwość pracy w klastrze serwerów z OS IBM AIX, Microsoft Windows, SUN Solaris, HP-UX. 25. Posiadać możliwość wykonywania szybkich backupów na urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie powielane na nośniki taśmowe (disk staging). System backupowy powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach restore, znacznie skracając czas odtworzenia danych. 26. Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików. 12

13 Dodatkowe wymagania: 1. Powinien posiadać funkcję umożliwiającą prowadzenie kontroli nad nośnikami wyciągniętymi z biblioteki, w celu bezpiecznego przechowywania w innej lokalizacji, automatyczne przenoszenie tasiemek do portów wymiany CAP biblioteki, drukowanie listy z opisem wyciąganych nośników oraz mechanizm przypominający o konieczności ponownego dostarczenia przechowywanych off-site nośników po zakończeniu okresu ważności backupów (retencji). Jednocześnie powinien umożliwiać równoległe wykonywanie kopii backupu właśnie w celu przechowywania na zewnątrz z możliwością ustalenia innego poziomu retencji dla kopii. 2. Powinien posiadać funkcję zarządzania i kontrolowania przechowywanych danych poprzez generowanie zaawansowanych raportów z dowolnego okresu w prosty, a zarazem szczegółowy sposób, z możliwością analizy w konkretnym przedziale czasowym np. raporty dzienne, miesięczne w zakresie obciążenia dysków, zużycia tasiemek, ilości gromadzonych danych; raport miesięczny rozbity na dni miesiąca udanych i nieudanych backupów pełnych. 3. Możliwość prostej automatyzacji procesu odtwarzania serwerów UNIX i Windows, pozwalającej w szybki sposób przywrócić po awarii maszyny produkcyjne do normalnej pracy. Dla serwerów Windows wymagana jest funkcjonalność automatycznego odtworzenia na serwer o innej konfiguracji sprzętowej lub na serwer innego producenta 4. Możliwość bezpośredniego odtworzenia do określonego punktu w czasie danych z obrazu dyskowego. 5. Uszkodzenie jednego napędu w bibliotece nie powinno spowodować wydłużenia czasu backupu więcej niż o 30%. Zasilacz UPS skalowalne / modułowe - 1 szt. LP OPIS PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA 1. Topologia pracy ON-LINE VFI 2. Konfiguracja UPS 3/3 3. Konstrukcja modułowa 4. Moc czynna pojedynczego modułu 10 kw x 5. Wbudowany automatyczny układ obejściowy PARAMETRY WYJŚCIOWE 6. Możliwość rozbudowy mocy bez konieczności wymiany UPS z zachowaniem redundancji N+1 do 40kW 7. Znamionowa moc wyjściowa (kw) 30kW 8. Znamionowe napięcie wyjściowe VAC 9. Znamionowa częstotliwość wyjściowa 50 HZ 13

14 10. Tolerancja częstotliwości przy pracy z baterii 0,1% 11. Kształt napięcia wyjściowego SINUSOIDALNY 12. Odkształcenia napięcia wyjściowego 13. Przeciążalność 14. obciążenie liniowe, symetryczne 1% obciążenie nieliniowe 5% 125% przy pracy normalnej 90 s 150% przy pracy normalnej 30 s Dopuszczalny współczynnik szczytu obciążenia (CF) PARAMETRY WEJŚCIOWE 3:1 15. Znamionowe napięcie wejściowe VAC 16. Tolerancja napięcia wejściowego (praca normalna) VAC 17. Częstotliwość wejściowa 45 Hz f 55 Hz Wejściowy współczynnik mocy dla 100% obciążenia Sprawność AC-AC dla 100% obciążenia (baterie naładowane) 0,98 93% 20. Filtry EMI i RFI 21. Zniekształcenia prądu wejściowego dla 100% obciążenia 5% 22. Kształt prądu wejściowego SINUSOIDALNY Możliwość współpracy z generatorem prądotwórczym Układ łagodnego narastania prądu wejściowego (SOFT-START) PARAMETRY AKUMULATORÓW 25. Akumulatory wbudowane w postaci wymienialnych modułów bateryjnych VRLA 26. Czas pracy autonomicznej dla obciążenia 60 kw 3 minuty Temperaturowa kompensacja napięcia ładowania (funkcja wbudowana z regulacją współczynnika kompensacji) Wbudowany monitoring baterii akumulatorów (napięcie, prąd, temperatura) 29. Automatyczny test baterii 30. Wbudowane zabezpieczenie baterii z sygnalizacją 31. Możliwość wymiany akumulatorów w trakcie pracy UPS (hot-swap) z zachowaniem 14

15 częściowego czasu podtrzymania podczas wymiany baterii KONTROLA I ZARZĄDZANIE 32. UPS wyposażony w sieciowy interfejs komunikacyjny 33. Komunikacja 34. Oprogramowanie zarządzające z możliwością zamykania systemów operacyjnych poprzez sieć: Port RS232 Złącze RJ45 10/100 BASE T MS Windows NT/2000/XP LINUX SIECIOWY INTERFEJS KOMUNIKACYJNY 35. Moduł zarządzający WEB/SNMP 36. Obsługiwane protokoły: HTTP / HTTPS SNMP, TELNET / SSH, FTP, SYSLOG, WAP 37. Oprogramowanie PowerChute lub identyczne *) 38. Powiadamianie o zdarzeniach przez 39. Zapamiętywanie zdarzeń (EVENT LOG) 40. Zapamiętywanie wartości pomiarowych (DATA LOG) 41. Możliwość diagnostyki i sterowania zasilaczem UPS 42. Możliwość współpracy ze zintegrowanym środowiskiem nadzoru 43. Port 10/100 BASET do nadzoru NADMIAROWOŚĆ 44. Konfiguracja nadmiarowa N+1 15

16 45. Nadmiarowość na poziomie modułów składowych 46. Możliwość wymiany modułów, zarówno modułów zasilacza jak i bateryjnych, podczas pracy systemu bez konieczności przełączania na obejście (HOT SWAP) 47. Nadmiarowość modułu mocy N Nadmiarowość modułu kontrolno - sterującego Automatyczne odłączenie uszkodzonego modułu 50. Sygnalizacja optyczna uszkodzenia modułu 51. Zewnętrzny Bypass Serwisowy NORMY I STANDARDY 52. Homologacje: Znak CE; klasa A; lub równoważne. EN ,EN ,EN/IEC ,ISO 14001,ISO 9001 PARAMETRY OGÓLNE 53. Możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego 54. Wymiary maksymalne UPS z bateriami oraz dostępem serwisowym Szerokość maks 130cm Wysokość maks 210cm Głębokość z dostępem maks. 200cm 55. Stopień ochrony IP20 INSTALACJA, GWARANCJA, I SERWIS Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu instalacji Konfiguracja karty nadzoru, włączenie do systemu monitorowania i testy funkcjonalne oprogramowania Szkolenie obsługi, udział w testach funkcjonalnych i testach parametrów 59. Gwarancja fabryczna Producenta Potwierdzona pisemnie przez Producenta 12 miesięcy 16

17 *) Zamawiający użytkuje aktualnie oprogramowanie PowerChute służące do bezpiecznego zamykania zasobów informatycznych w przypadku zaniku zasilania trwającego dłużej niż czas podtrzymania zapewniany przez zasilacze UPS. Zamawiający w celu ograniczenia liczby i utrzymania jednolitości stosowanego oprogramowania zaleca, by nowy zasilacz UPS współpracował z oprogramowaniem PowerChute lub identycznym Uwaga: 1 ) preferowane układy o minimalnym przewymiarowaniu z zachowaniem nadmiarowości 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności niektórych parametrów oferowanych urządzenia z rzeczywistymi. Sprawdzenia dokona niezależna firma badawcza w obecności przedstawiciela Oferenta i Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, urządzenie zostanie na koszt oferenta wymienione na takie, które spełnia wszystkie powyższe wymagania. W tym przypadku oferent zostanie również obciążony kosztami wykonania badań i testów przez niezależną firmę badawczą. Biblioteka taśmowa o następujących warunkach minimalnych: 1. zainstalowany minimum dwa napędy LTO Ultrium gen. 3, 2. możliwość zainstalowania minimum 2 napędów LTO Ultrium gen. 3, 3. przepustowość pojedynczego napędu minimum 80 MB/s bez kompresji, 4. Pojemność kasety bez kompresji (z kompresją) 400GB (800GB), 5. napęd musi gwarantować (na poziomie sprzętowym) odczyt i zapis taśm w technologii Ultrium gen. 1 i 2, 6. biblioteka musi umożliwiać instalację napędów Ultrium 4, 7. oferowane napędy taśmowe muszą być wyposażone w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie MB/s dla ultrium gen2, 8. liczba slotów na kasety w bibliotece taśmowej min. 30 szt (podział na minimum 2 magazynki po minimum 15 slotów każdy), 9. slot umożliwiający wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka, 10. rozbudowa nie może się odbywać na drodze wymiany/upgrade u oferowanego modułu biblioteki na moduł biblioteki większej, 11. budowa modułowa, moduły bibliotek można zestawiać ze sobą tworząc większą strukturę, 12. tasiemka z każdego modułu może być obsługiwana w napędzie będącym w zupełnie innym module, 13. możliwość zestawienia do minimum 8 modułów bibliotecznych w jedną całość, 14. biblioteka musi posiadać system identyfikacji i katalogowania kaset, 15. możliwość wymiany napędów bez konieczności wyłączania biblioteki taśmowej i resetowania szyn transmisji danych, z której korzysta wymieniany napęd, 16. biblioteka musi być podłączona do infrastruktury Zamawiającego za pomocą interfejsu SCSI, 17. biblioteka taśmowa przystosowana do montażu w 19 szafie rack, 18. mechanizm automatycznego czyszczenia głowic, brak konieczności cyklicznej obsługi konserwacyjnej przez personel techniczny, 19. oprogramowanie zarządzające umożliwiające monitorowanie stanu biblioteki i napędów, konfigurację, prowadzenie statystyk oraz diagnostykę. Możliwość monitorowania i konfiguracji biblioteki poprzez interfejs Web, 17

18 20. wszystkie części składowe biblioteki muszą pochodzić od jednego producenta, być fabrycznie nowe oraz pochodzić od oficjalnego dystrybutora producenta, 18

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III Załącznik nr 1c Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr III Dostawa urządzenia brzegowego 1szt. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa PRZETARG NIEOGRANICZONY. na:

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa PRZETARG NIEOGRANICZONY. na: Zamawiający: Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa PRZETARG NIEOGRANICZONY na: upgrade urządzenia firewall Fortigate FG-620B, dostawę urządzenia firewall Fortigate FG-300C oraz urządzenia firewall Fortigate

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dla systemu:

Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla części II przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla części II przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ PO MODYFIKACJI W DNIU 03.09.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla części II przedmiotu zamówienia 2 Urządzenia - Loadbalancer - 2 urządzenia w trybie wysokiej dostępności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM Nr postępowania: DZP.272-28/13 Zał. nr 2 do SIWZ/Zał. nr 2 do umowy Nazwa parametru Szafa RACK Zasilacze awaryjne UPS Przełącznik KVM Konsola LCD SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM minimalne SZAFA SERWEROWA

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Zakres nr 1 I) System ochrony sieci klasy UTM Nazwa rynkowa/model oferowanego produktu..

Zakres nr 1 I) System ochrony sieci klasy UTM Nazwa rynkowa/model oferowanego produktu.. Zakres nr 1 I) System ochrony sieci klasy UTM Nazwa rynkowa/model oferowanego produktu.. Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu oraz oprogramowania L.p. Treść wymagania Spełnione [TAK/NIE] 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są URZĄD GMINY KRASNE Załącznik nr 2 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo