Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"): W zakresie treści projekt jest związany głównie z następującymi zagadnieniami z działu 8:. Natura światła.. Rozchodzenie się światła - zjawiska odbicia i załamania.. Barwy. Realizując projekt uczniowie będą doskonalić następujące umiejętności określone w podstawie programowej:. Umiejętność posługiwania się metodami badawczymi typowymi dla fizyki.. Opisywanie zjawisk fizycznych z zastosowaniem modeli i technik matematycznych. Zadania szkoły w zakresie fizyki, realizowane podczas projektu, to przede wszystkim:. Stworzenie możliwości przeprowadzania doświadczeń fizycznych.. Kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji. 2. Określ typ projektu: Odp.: mieszany, 3. Jeśli określiłaś/określiłeś typ projektu jako mieszany - wpisz jakie elementy się na niego składają:. Przygotowanie filmu o Izaaku Newtonie.. Przeprowadzenie realnych i wirtualnych doświadczeń związanych z rozszczepieniem i syntezą światła białego, rejestracja i opracowanie wyników badań.. Przygotowanie pokazu dotyczącego teleskopu Newtona.

2 4. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): teoria korpuskularna, rozszczepienie i synteza światła białego, teleskop zwierciadlany b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): strona internetowa, prezentacja multimedialna, montaż filmu i obróbka zdjęć 5. Czas trwania projektu: Odp.: dłużej niż miesiąc, 6. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: Izaak Newton - pierwszy nowoczesny naukowiec Analiza i synteza światła białego Zastosowanie odkryć Newtona - teleskop zwierciadlany 7. Jak zostały wybrane tematy projektów? Odp.: nauczyciel przedstawił listę tematów do wyboru, 8. Dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? Przedstawiłam uczniom listę tematów do wyboru bo chciałam iukierunkować ich na zagadnienia, które według mnie powinny być istotą tego projektu. W działalności naukowej Izaaka Newtona charakterystycznymi aspektami były: praca doświadczalna, naukowa interpretacja badanych zjawisk i wykorzystanie teorii w praktyce. Zależało mi na takim doborze tematów, aby w pracy uczniów - młodych badaczy - te aspekty zostały odtworzone. Wyboru tematów do realizacji dokonali uczniowie, po uprzednim omówieniu wszystkich moich propozycji.

3 9. Podaj główne cele projektu (maksymalnie cztery). Pamiętaj, by uwzględnić także cele związane z wykorzystaniem komputera i internetu! 1. Uczniowie potrafią zinterpretować i przetworzyć informacje o Izaaku Newtonie i jego teorii światła uwzględniając kontekst historyczno - obyczajowy oraz konkurencyjną teorię naukową, a także ocenić znaczenie jego odkryć z optyki dla rozwoju nauki i techniki. 2. Uczniowie potrafią przeprowadzić doświadczalnie rozszczepienie i syntezę światła białego oraz opracować w programie Jase Paint Shop Pro 7 galerię zdjęć utrwalających wyniki doświadczeń. 3. Uczniowie potrafią wykonać analizę rozszczepienia światła białego wykorzystując applety Java z symulacją zjawiska dostępne w Internecie oraz opracować wyniki analizy w programie Microsoft Excel. 4. Uczniowie potrafią opracować i zaprezentować wyniki swej pracy w formie prezentacji z użyciem programu Microsoft PowerPoint, filmu nakręconego kamerą cyfrową i zmontowanego za pomocą programu Windows Movie Maker oraz strony internetowej zredagowanej w programie ked, w języku HTML, z wykorzystaniem edytora graficznego Jase Paint Shop Pro Uzasadnij, dlaczego uważasz, że wskazane cele są: a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): Osiągnięcie celów ocenię analizując opracowane przez uczniów materiały, a także obserwując ich wystąpienia podczas prezentacji projektu. Efekty pracy uczniów zostaną utrwalone w postaci filmu, prezentacji komputerowej, strony internetowej, arkusza Excel z wynikami analizy symulacji, zestawu zdjęć z przebiegu doświadczeń realnych. Dzięki temu będę mogła poddać je dokładnej analizie. b) ambitne, ale realistyczne: Sądzę, że cele są ambitne, gdyż :. Wyznaczają dość szeroki zakres działań uczniów, zważywszy na czas realizacji projektu.. Stawiają przed uczniami zadania, których realizacja wymaga koordynacji wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.. Uczniowie wykorzystają różne techniki informatyczne, także wymagające dużych umiejętności w posługiwaniu się komputerem i Internetem.

4 Cele są jednak realistyczne, gdyż:. Materiały dotyczące Izaaka Newtona i jego fizyki są liczne i ogólnodostępne.. W kwestiach merytorycznych uczniowie mają zapewnione wsparcie fizyka pracującego naukowo oraz nauczycieli przedmiotów.. Wynikające z celów zadania, formy pracy i techniki informatyczne zostały określone w konsultacji z uczniami, uwzględniają ich możliwości i zainteresowania.. Uczniowie wykazują duże zainteresowanie projektem. Przejawem tego jest kreatywność uczniów - zgłosili wiele pomysłów związanych z przydzielonymi im zadaniami. c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Cele określają konkretne umiejętności jakich nabędą uczniowie i wskazują formy opracowań, jakie mają wykonać. 11. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: uczniowie sami dobrali się w zespoły, 12. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie to ma znaczenie dla projektu? W trakcie realizacji projektu uczniowie wykonają wiele różnych zadań. Niektóre diametralnie różnią się od siebie, na przykład eksperymentowanie i pisanie tekstów ról postaci do filmu. Na pierwszym miejscu muszą jednak stać treści merytoryczne. Sądziłam, że będzie tak, jeśli uczniowie sami zadecydują, jakie zadania chcą realizować, którym podołają. Są w projekcie "naukowcy" biegający z konkursu na konkurs. Są i tacy, dla których fizyka jest bardzo trudna, ale pasjonują się fotografią czy wspaniale przygotowują opracowania. Każdy będzie wykonywał takie zadanie, które technicznie nie będzie dla niego zbyt trudne i pozwoli mu skupić się na treściach merytorycznych. Każda grupa ma w planie działanie pozwalające na poszerzenie wiadomości i doskonalenie umiejętności zarówno z fizyki, jak i w zakresie technik informatycznych. Sądzę, że dzięki tak dokonanemu podziałowi projekt można będzie realizować sprawnie, co jest istotne ze względu na duży zakres i różnorodność planowanych działań uczniów.

5 13. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie? Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami: Najłatwiej było zebrać uczniów chętnych do realizacji projektu i określić jego tytuł. Przypadające w 2007 roku rocznice: 340 lat od ogłoszenia przez Izaaka Newtona teorii światła i 280 lat od jego śmierci to zachęta do refleksji nad rolą tego fizyka w rozwoju nauki i techniki. Dziś, w dobie wspaniałych osiągnięć naukowych i technicznych, dzieło Newtona nadal pozostaje aktualne, choć jego teorie uległy modyfikacjom, jak na przykład teoria światła. Doświadczenie Newtona z pryzmatem uznano w 2005 roku - Roku Fizyki - za jeden z dziesięciu najpiękniejszych eksperymentów w dziejach fizyki. Newton jest doskonale znany uczniom z trzech zasad dynamiki i prawa powszechnego ciążenia. Zupełnie zaskoczeni byli jednak faktem, że miał również zasługi w innych działach fizyki, a szczególnie w optyce. To sprawiło, że propozycja tego projektu wygrała z innymi. Nieco trudniej przyszło wybrać tematy do realizacji. Musiałam wybrać najistotniejsze dla celów projektu obszary badań Newtona. Zrezygnowałam na przykład z pierścieni Newtona. Uczniowie zaproponowali stworzenie strony internetowej na potrzeby projektu, która mogłaby być uzupełniana później innymi danymi dotyczącymi odkryć Newtona, które nie będą opracowane w tym projekcie. Najtrudniejszy okazał się dobór narzędzi IT. Wyszukaliśmy w Internecie wiele appletów dotyczących rozszczepienia światła, ale w większości nie wystarczały do przeprowadzenia zamierzonej analizy zjawiska. Uczniowie wahali się też co do wyboru programów komputerowych. Ponadto zdawałam sobie sprawę z ryzyka tkwiącego w wyborze do projektu o Newtonie właśnie optyki. Newton jak wiadomo był zwolennikiem teorii korpuskularnej, choć wykonywał doświadczenia potwierdzające naturę falową światła. Teoria korpuskularna okazała się być słuszną, ale obecnie korpuskuły to fotony nie mające wiele wspólnego z piłeczkami Newtona. Moim zdaniem metoda projektów stwarza okazję nietypowego podejścia do poznawania fizyki. Przecież fizyka to nie tylko ułagodzone teorie poznawane w trakcie edukacji szkolnej, ale i różne ścierające się poglądy i weryfikujące je doświadczenia. Jestem ciekawa jak uczniowie ocenią pracę Newtona i znaczenie jego odkryć. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego 1. Temat(y) i krótkie uzasadnienie ich wyboru: Izaak Newton - pierwszy nowoczesny naukowiec

6 Izaak Newton nigdy nie poprzestawał na samych obserwacjach, lecz zawsze tłumaczył je na język matematyki i rozwijał ogólne teorie. To odróżniało go od innych współczesnych mu naukowców. Obecnie uczeni wykorzystują tę metodę w swej pracy, ale ponieważ Izaak Newton zastosował ją ponad trzysta lat wcześniej, uważany jest za pierwszego w historii nowoczesnego naukowca. Analiza i synteza światła białego Newton pokazał, że pryzmat może rozszczepić białe światło w widmo barw, a potem soczewka i drugi pryzmat powodują uzyskanie białego światła ponownie z kolorowego widma. Doświadczenie Newtona z pryzmatem uznano za jeden z dziesięciu najpiękniejszych eksperymentów w dziejach fizyki. Wynikiem pracy Newtona było stworzenie podstaw powstałego ponad sto lat później nowego działu fizyki - spektroskopii. Zastosowanie odkryć Newtona - teleskop zwierciadlany Odkrycia Newtona w optyce znalazły wiele zastosowań i przyczyniły się do postępu w nauce i technice. Na podstawie wyników badań refrakcji i dyspersji światła w pryzmacie Newton wywnioskował, że każdy refraktor będzie posiadał wadę polegającą na rozszczepieniu światła i aby uniknąć tego problemu zaprojektował własny typ teleskopu wykorzystujący zwierciadło zamiast soczewki, znany jako teleskop Newtona. Tematy są powiązane ze sobą, a ich realizacja pozwoli ukazać wielkość uczonego, piękno i wartość jego pracy naukowej. Sądzę, że uczniowie dostrzegą jak złożony jest proces tworzenia teorii naukowej, Sami zaznają trudu i radości tworzenia. Wybrali tematy, które ich zaintrygowały, i które możemy realizować w atrakcyjnej formie. 2. Klasa (grupa), która realizuje projekt (poziom, liczba osób): Klasa III gimnazjum, 13 osób 3. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe: Pinnacle Studio Plus version 10 Titanium Edition, Jase Paint Shop Pro 7, ked, Skype, applety Java, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, wyszukiwarki

7 4. Źródła informacji (jeśli internet, podaj przykładowe strony): Uczniowie wykorzystają następujące źródła informacji:. Internet Przykładowe strony: fizyk pracujący naukowo. książki popularnonaukowe. czasopisma popularnonaukowe 5. Zasoby potrzebne do realizacji projektu:. komputery z dostępem do Internetu i potrzebnym oprogramowaniem,. kamera cyfrowa ze stojakiem,. kamera internetowa,. zestaw doświadczalny do przeprowadzenia rozszczepienia i syntezy światła białego (diaskop, pryzmaty, soczewka skupiająca, kulista kolba szklana, naczynia szklane o trójkątnym dnie, krążek Newtona, wiertarka, stolik optyczny, akwarium, lusterko, woda destylowana, ekran, dymiarka),. teleskop zwierciadlany - model współczesny,. cyfrowy aparat fotograficzny,. elementy potrzebne do wykonania scenografii i kostiumów do filmu, w tym sztalugi malarskie,. zestaw multimedialny (laptop, rzutnik, ekran). materiały pomocnicze, jak farby, artykuły papiernicze, płyty CD/DVD 6. Sposób dokumentowania: Uczniowie będą dokumentować przebieg pracy poprzez systematyczne nanoszenie adnotacji o realizacji zadań w karcie pracy grupy, potwierdzonych przez nauczyciela. Efekty pracy uczniów będą widoczne na stronie internetowej projektu. 7. Sposób prezentacji rezultatów (przedstaw propozycję prezentacji, np.: scenariusz imprezy lub opis publikacji, zawartości strony): W marcu w naszej szkole odbędą się Dni Fizyki, poświęcone w tym roku Izaakowi Newtonowi w związku z 340 rocznicą ogłoszenia teorii światła i 280 rocznicą śmierci.

8 Jednym z punktów programu będzie prezentacja efektów naszego projektu. Przyjmie ona postać pokazu naukowego, na który zaprosimy nie tylko uczniów, ale też, zgodnie z życzeniem osób realizujących projekt, nauczycieli i rodziców. Uczniowie przedstawią film o Izaaku Newtonie, prezentację multimedialną o teleskopie zwierciadlanym, wybrane doświadczenia związane z rozszczepieniem i syntezą światła białego, stronę internetową projektu. Można będzie sprawdzić działanie teleskopu zwierciadlanego. Każdy zespół przygotuje krótkie wystąpienie o treści związanej z tematami realizowanymi w czasie projektu. Kryteria oceny: 8a. Jakie są kryteria oceny? Przedstaw listę: Kryteria oceny: 1. zawartość merytoryczna 2. wiedza i umiejętność jej zastosowania 3. stopień i poziom wykorzystania narzędzi informatycznych 4. umiejętności wykorzystania komputera lub Internetu 5. zaangażowanie w planowanie projektu 6. terminowość i rzetelność realizacji przydzielonych zadań 7. poziom prezentacji rezultatów 8. wsparcie realizacji zadań innych grup. 8b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem) i jak zostały przyjęte przez uczniów? Kryteria zostały ustalone wspólnie z uczniami. Przedstawiłam i objaśniłam uczniom kryteria 1,2,3, jako moim zdaniem konieczne. Następnie uczniowie podawali swoje propozycje. Wspólnie sformułowaliśmy kryteria 4,5,6,7,8. Uczniowie realizują różne zadania, ale są bardzo zainteresowani zadaniami przydzielonymi innym osobom, a czasami z konieczności będą współuczestniczyć w pracy innych grup (np. w filmie wystąpią wszyscy). Stanowcze uczniowskie "Będziemy sobie wszyscy pomagać" sprawiło, że zgodziłam się na dodatkowe 8 kryterium. Uczniowie będą prezentować efekty projektu w swojej szkole podczas pokazu naukowego z udziałem kolegów, nauczycieli i rodziców. Chcą również przeprowadzic taki pokaz dla uczniów innego gimnazjum (druga szkoła, w której pracuję).

9 Kryterium 7 wynikło z troski o odpowiedni poziom tych imprez. Kryteria sformułowane są tak, że można je zastosować do każdego ucznia, niezależnie od realizowanego przez niego zadania. W karcie oceny projektu kryteria te będą uściślone w odniesieniu do konkretnych zadań. 8c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? Odp.: tak, 8d. Jak? Zarówno uczniom jak i nauczycielowi zależy na przestrzeganiu przyjętych kryteriów oceniania. Jest to naszym zdaniem konieczny warunek wystawienia obiektywnych ocen, a jednocześnie czynnik mobilizujący do pracy. Dlatego też będziemy odwoływać się do nich na każdym etapie realizacji projektu, szczególnie podczas spotkań kontrolnych. Każdy z uczniów otrzyma swoją kartę pracy, w której uwzględniona zostanie bieżąca ocena jego pracy według przyjętych kryteriów. Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego: 9a. Jak zostały ustalone? Każda grupa ustaliła swoje zasady, a następnie porównaliśmy je ze sobą. Były zbieżne, więc ustaliliśmy wspólną listę dla wszystkich grup. 9b. Lista zasad: 1. Każdy z nas bierze pełną odpowiedzialność za przydzielone mu zadanie. 2. Przydzielone zadanie wykonujemy najlepiej jak potrafimy. 3. Dotrzymujemy terminów wykonywania przydzielonych nam zadań. 4. Przestrzegamy terminarza spotkań w grupie i konsultacji z nauczycielem. 5. Gdy mamy problemy z wykonaniem zadania zwracamy się do innych z prośbą o pomoc. 6. Udzielamy pomocy kolegom z grupy, a w razie potrzeby także z innych grup. 7. Doceniamy pracę kolegów. 8. Dbamy, aby wszyscy byli zaangażowani w pracę grupy. 9. Przyjmujemy wobec siebie postawę asertywną. 10. Wspólnie podejmujemy decyzje.

10 11. Systematycznie dokumentujemy naszą pracę. 12. Wspólnie odpowiadamy za efekty naszej pracy. Prosimy o załączenie dwóch plików (np: word, excell, pdf): 1. harmonogram, 2. Karta pracy jednego z zespołów. Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidealne lub grupowe? Podczas spotkań konsultacyjnych uczniowie omawiali zadania, jakie wykonali w ciągu tygodnia, zadawali konkretne pytania dotyczące zadań realizowanych w ramach projektu, wymieniali opinie. Pytania dotyczyły najczęściej strony technicznej projektu. Spotkania w grupach zadaniowych odbywały się raz w tygodniu w stałych terminach, a ponadto były doraźne spotkania indywidualne i spotkania wszystkich uczestników projektu. W sumie odbyło się ponad 20 spotkań. Potrzeba zróżnicowania spotkań wynikała z różnorodności realizowanych zadań - np. applety analizowało dwóch uczniów, ale w realizacji filmu uczestniczyli wszyscy. W spotkaniach dotyczących organizacji wideokonferencji i montażu filmu wzięła udział pani Dorota Kokoszka, nauczyciel informatyki, wspierająca realizację projektu. 2. Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych. Spotkanie z zespołem 1 dotyczące przygotowań do nagrywania filmu. W spotkaniu uczestniczył Michał z 4 zespołu, który był odpowiedzialny za nagranie filmu kamerą cyfrową i jego montaż. Ewelina Burdzy przedstawiła ostateczną wersję scenariusza i przydział ról. Justyna Wąsik zapoznała obecnych z przygotowanym terminarzem prób. Izabela Szewczyk odtworzyła z płyt fragmenty utworów muzyki poważnej - propozycji do wykorzystania w filmie. Dziewczętom podobały się trzy z pięciu utworów zaproponowanych przez Izę i nie mogły się zdecydować, który wybrać. W końcu przystały na propozycję Michała, żeby ostateczną decyzję podjąć w czasie montażu filmu. Ilona Palińska poinformowała zebranych, że niemożliwe będzie wypożyczenie strojów "z epoki", wobec czego uczniowie sami skomponują stroje z elementów współczesnej garderoby i ozdób. Zademonstrowała pożyczony na trzy dni strój mnicha i

11 ustalono, że nagranie roli duchownego z opactwa westminsterskiego odbędzie się wcześniej niż reszty - za dwa dni. Ewelina Pereta zademonstrowała namalowany przez siebie portret Izaaka Newtona. W toku dyskusji postanowiono wykorzystać go jako element scenografii do filmu. Ewelina przedstawiła też projekt scenografii możliwej do wykonania z elementów dostępnych w szkole i gadżetów przyniesionych z domu. Michał zaproponował ustawienie dekoracji w czytelni, gdzie mogłaby stać przez kilka dni nie zakłócając pracy szkoły, co pozwoliłoby rozłożyć nagrywanie filmu w czasie. Zobowiązałam się do wystąpienia o zgodę do dyrektora szkoły i bibliotekarza. 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzedzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian? Dodatkowo wykonane zostało logo projektu i animacja o teleskopie zwierciadlanym. Są to pomysły uczniów, które zrodziły się w czasie pracy nad projektem. W czasie prezentacji projektu odbędzie się pokaz teleskopu typu Newton, ale nie można go będzie rozłożyć na części. Stąd pomysł wykonania animacji, która zobrazuje budowę i zasadę działania teleskopu zwierciadlanego. Logo zdobi stronę internetową projektu, będzie też wykorzystane podczas prezentacji projektu. Przeprowadziliśmy wywiady nie z jednym lecz z dwoma fizykami pracującymi naukowo. Pierwszym z nich jest dr Marek Roland-Mieszkowski, z którym przeprowadziliśmy zaplanowaną wideokonferencję. Drugim jest dr Jerzy Kierul, autor książki o Izaaku Newtonie, którego poznaliśmy już w czasie trwania projektu, za pośrednictwem Internetu. W tym przypadku otrzymaliśmy odpowiedzi nagrane w formacie video na płytach CD. Z przyczyn obiektywnych, termin nagrania filmu i jego montaż przesunęły się w czasie o kilka dni. 4. Co uczniom szło najlepiej, a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy (przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie (temat komputera i internetu poruszysz w pytaniu poniżej). Najłatwiejsze było przygotowanie scenografii do filmu i opracowanie materiałów o Newtonie na stronę internetową, Największe trudności wystąpiły w związku z realizacją filmu. Były problemy z kostiumami dla postaci z filmu. Uczniowie mieli trudności w opanowaniu tekstu roli i niejednokrotnie trzeba było powtarzać nagranie. Uczniowie mieli też problemy z utrwaleniem na zdjęciach, w satysfakcjonujący ich sposób, wyników doświadczeń.

12 Właściwie to dobrze, że trudności wystąpiły, bo przy okazji uczniowie wypracowali sposoby ich pokonywania. Wykorzystamy je przy innych podobnych przedsięwzięciach. 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Uczniowie wykazują się dużymi umiejętnościami w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi, choć nie wszyscy w równym stopniu. Sprawnie wyszukują informacje w Internecie i wykorzystują Worda czy Microsoft Pointa. Bez problemu wykonują wykresy w Excelu. Wsparcia informatyka potrzebowali przy montażu filmu i zorganizowaniu wideokonferencji. Zaskoczyli mnie szybkością przyswajania nowych programów i czymś, co nazwałabym intuicyjnością w posługiwaniu się komputerem. Z perspektywy kilku lat wykorzystywania komputera w nauczaniu zauważam, że komputer powszednieje, staje się dla uczniów po prostu jeszcze jednym narzędziem pracy. Posługiwanie się komputerem przestaje być dla nich sztuką samą w sobie. Z umiarem stosują "efekty specjalne", zwracają większą uwagę na badane zagadnienie. Myślę, że to dobrze, zważywszy na tempo rozwoju technologii komputerowej. 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. Mojej pomocy uczniowie potrzebowali głównie w kwestiach organizacyjnych, choć praktycznie każde działanie ze mną konsultowali czy omawiali. Pomogłam im na przykład w nawiązaniu kontaktów i przeprowadzeniu wywiadów z fizykami pracującymi naukowo. Zorganizowałam wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły w celu zrobienia zdjęć, gdyż w naszej szkole nie ma sali z odpowiednim zaciemnieniem. Służyłam pomocą przy wykonaniu scenografii do filmu i pozyskaniu brakujących uczniów do ról męskich. Okazało się również, że potrzebne jest im po prostu psychiczne wsparcie. Byłam zaskoczona tym jak bardzo przeżywali nagrywanie filmu, wideokonferencję i sesję doświadczalną. 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (nie podawaj ich nazwisk) Starałam się mobilizować wszystkich częstą oceną słowną, komentarzami przesyłanymi w mailach. Stosowałam wzmacnianie pozytywne przy jednoczesnym

13 uświadamianiu niedociągnięć, czy raczej możliwości lepszego wykonania danego zadania. Przyznam, że naśladowałam styl moderatorów naszego kursu, bo odczułam na swoim przykładzie, jak jest on skuteczny. Na rozmowy z uczniami poświęciłam dużo czasu. Dzięki temu stale mieli świadomość, że uczestniczą w czymś ważnym, że nie można tak po prostu zrobić swoje, ale trzeba zrobić to najlepiej jak się potrafi i jak można w danych warunkach. Niektórzy uczniowie wymagali indywidualnego mobilizowania. Uczeń, którego zadaniem było tłumaczenie tekstów z języka angielskiego, ociągał się z tłumaczeniem biografii Newtona. Twierdził, że w Internecie na stronach polskojęzycznych jest mnóstwo informacji o fizyku, więc tłumaczenie z języka angielskiego jest stratą czasu. Przeglądnęliśmy wspólnie kilka stron polskojęzycznych i sam doszedł do wniosku, że informacje powielają się, a strona, z której ma wykonać tłumaczenie, jest źródłem niebanalnych informacji o fizyku. Uczennica, której zadaniem było napisanie scenariusza do filmu przeczytała zgromadzone materiały i przystąpiła do pracy w terminie, ale miała wiele wątpliwości, była niezdecydowana, zmieniała wersje. Przesunęłam jej termin oddania scenariusza z piątku na poniedziałek, określając go jako ostateczny i wyrażając pewność, że go dotrzyma. Jednocześnie stwierdziłam, że dotychczasowe opóźnienie nie wpłynie znacząco na jej ocenę, gdyż w zasadzie wykonała swoje zadanie w terminie, bo opracowała scenariusz. Jeśli jednak nie przedstawi ostatecznej wersji w dodatkowym terminie, to ocena będzie obniżona, gdyż jej niezdecydowanie spowoduje opóźnienia w realizacji filmu, a w konsekwencji całego projektu. Jedna z uczennic, dziewczyna nieśmiała i mająca często problemy z fizyką, miała obawy przed udziałem w wideokonferencji. Uświadomiłam jej, że ma być może niepowtarzalną szansę uczestniczenia w rozmowie z niezwykłym człowiekiem, prowadzonej w niebanalny sposób. 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Uczniowie współpracowali ze sobą. Najbardziej było to widać w czasie realizacji filmu, w którym zagrali wszyscy uczestnicy projektu. Współpraca w grupach układała się dość dobrze. Najwięcej konfliktów wystąpiło w grupie realizującej film, ale były to spory konstruktywne i wynikały z nadmiaru emocji. Wszyscy chcieli wypaść jak najlepiej, a przecież po raz pierwszy pracowali jak filmowcy. Dobrze radzili sobie z trudnościami, choć szukali u mnie wsparcia. Uspokajałam, wskazywałam alternatywne

14 możliwości załatwienia sprawy, lecz unikałam "brania sprawy w swoje ręce." 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? Czy uważasz, że jest wystarczająca? Uzasadnij odpowiedź? Uczniowie na bieżąco dokumentowali projekt. Powstał dwuczęściowy film, prezentacja multimedialna oraz strona internetowa, na której zamieszczono moim zdaniem wystarczającą ilość materiałów by zobrazować działania uczniów. Sądzę, że ta dokumentacja odzwierciedla zarówno merytoryczne aspekty działań uczniów, jak i umiejętności z zakresu technik informatycznych kształcone w czasie realizacji projektu. Poniżej, jeśli chcesz, możesz zamieścić dwa zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików jpg, każde maksymalnej wielkości 2 MG. Jeśli załączasz zdjęcia w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł. Etap 4. Prezentacja i ocena 1. Przedstaw opis publiczej prezentacji. Jakie prezentacje przedstawiły zespoły zadaniowe? Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji. Publiczna prezentacja projektu w macierzystej szkole odbyła się w przeddzień 280 rocznicy śmierci Izaaka Newtona - bohatera naszego projektu. Odbywała się w sali komputerowej, ze względu na możliwość jej zaciemnienia, co było konieczne do przeprowadzenia doświadczeń. Swoją obecnością zaszczycili nas : wiceprezydent miasta, dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych, przewodniczący i członek zarządu Rady Rodziców, dyrektor i wicedyrektor szkoły. Obecne były media: telewizja miejska, regionalne radio i prasa. Przybyli nauczyciele gimnazjum i szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół, uczniowie z klas gimnazjalnych, rodzice uczniów uczestniczących w projekcie. Publiczność nie była może zbyt liczna ze względu na możliwości lokalowe, ale za to różnorodna. Wszyscy otrzymali przy wejściu broszury informacyjne i karty oceny prezentacji projektu. Całą uroczystość prowadzili uczniowie. Kolejno prezentowały się zespoły 3, 2,4 i 1. Zespół 3 przeprowadził wybrane doświadczenia z udziałem publiczności. Chłopcy zaprezentowali rozszczepienie światła białego pryzmatem, składanie barw otrzymanego widma drugim pryzmatem i soczewką. Składali barwy za pomocą krążka Newtona. Uczniowie pokazali też rozszczepienie w pryzmacie wodnym i efekt tęczy przy odbiciu od lustra umieszczonego pod kątem w wanience z wodą. Do pomocy w wykonaniu doświadczeń zaprosili z widowni panią dyrektor i pana prezydenta.

15 Chłopcy zachęcili do zapoznania się z wnioskami z badań zjawisk załamania, rozszczepienia i syntezy światła białego w doświadczeniach realnych i wirtualnych, jakie zamieścili na stronie internetowej projektu. Zespół 2 przedstawił opracowaną przez siebie prezentację multimedialną o teleskopach zwierciadlanych typu Newton, w skład której wchodziła animacja demonstrującą budowę i zasadę działania takiego teleskopu (w interpretacji teorii korpuskularnej natury światła, której zwolennikiem był Newton), a także zademonstrował współczesny model teleskopu Newtona. Zespół 4 zademonstrował stronę internetową projektu omawiając krótko poszczególne działy. Szczególną uwagę poświęcono galerii zdjęć, pokazano między innymi zdjęcia z doświadczeń. Widzowie zostali poinformowani, że w galerii zostaną zamieszczone fragmenty filmu nagranego w ramach projektu. Zespół 1 przedstawił dwuczęściowy film o Izaaku Newtonie. Projekcję filmu poprzedziła krótka refleksja jednej z aktorek na temat pracy nad filmem. Po filmie ogłoszono konkurs dla publiczności, uczniowie odczytali przygotowane pytania, po jednym od każdego z zespołów i od koordynatora projektu. Pytania nawiązywały do tematyki projektu i prezentacji poszczególnych zespołów, ale aby odpowiedzieć na nie widzowie muszą uzupełnić swą wiedzę. Dostali na to tydzień czasu. Treść pytań zapisana była w broszurce informacyjnej. Na zakończenie nawiązała się dyskusja. Widzowie spontanicznie wyrażali swój podziw i zadawali uczniom pytania dotyczące projektu i Izaaka Newtona. W czasie dwugodzinnej uroczystości panowała naukowa i przyjazna atmosfera. Uczniowie zadbali o wszystkie detale, włącznie z ciasteczkami i napojami dla widzów. W rocznicę śmierci fizyka delegacja uczniów realizujących projekt gościła w zaprzyjaźnionym gimnazjum, gdzie w obecności dyrektora szkoły i nauczycieli zaprezentowała projekt uczniom klas trzecich. Tutaj również prezentacja bardzo się podobała. 2. Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej. Prosimy o nieprzysyłanie materiałów wypracowanych przez zespoły w trakcie realizacji projektu. Zamiast tego na stronie internetowej szkoły (lub własnej) powieś trzy lub cztery przykładowe prace uczniowskie (prezentacja, film, audycja, gazetka...) i wskaż w tym miejscu link do nich. Nie usuwaj tych prac ze wskazanego miejsca co najmniej do końca 2007 roku linki do nich będą kierowały osoby zainteresowane projektem również po zakończeniu tegorocznej edycji kursu NAI! Wnioskując z reakcji publiczności wszystkie prezentacje były udane, ale prezentacja zespołu 1, czyli projekcja filmu o Izaaku Newtonie, dostarczyła wszystkim wielu wrażeń, nie tylko naukowej, ale i artystycznej natury. Praca nad filmem była długa i żmudna, ale efekt przerósł oczekiwania moje i uczniów. Cały film trwa godzinę, więc grupa

16 przygotowała tylko krótkie wprowadzenie - przygotowania, nagrywanie i montaż filmu w zwięzłej wypowiedzi przedstawiła uczennica, której w filmie przypadła zaszczytna rola matki Izaaka Newtona. Film wyświetlony został za pomocą zestawu multimedialnego, na dużym ekranie. Film jest dwuczęściowy. Część pierwsza "Samotnik z Cambridge" to opowieść o życiu i badaniach optycznych Izaaka Newtona, snuta przez postacie ważne w jego życiu, począwszy od matki, poprzez zwolenników i przeciwników, aż do królowej, która nadała mu tytuł szlachecki i opata z Westminsteru, gdzie Newton został pochowany. W postacie te wcielili się uczniowie biorący udział w projekcie. Gościnnie wystąpiło kilku chłopców spoza projektu ( ilość ról męskich przekraczała liczbę chłopców w projekcie). Część druga "Rozmowy o Newtonie" zawiera obszerne fragmenty wideokonferencji z dr Markiem Roland-Mieszkowskim (Adjunct Professor, Dalhousie University, Halifax) oraz wywiad z dr Jerzym Kierulem (Instytut Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego, autor biografii "Izaak Newton: Bóg, światło i świat"). Fragmenty każdej części filmu będą zamieszczone w galerii na stronie internetowej projektu 3. Sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady). Trudności jakie się pojawiły były natury organizacyjnej. Ponieważ miały być demonstrowane doświadczenia z optyki i wyświetlany film, potrzebna nam była duża sala z zaciemnieniem. Niestety, musieliśmy zadowolić się pracownią informatyczną z roletami wewnętrznymi w oknach. To spowodowało ograniczenie ilości demonstrowanych doświadczeń, a także liczby zaproszonych gości. Pewną rekompensatą był pokaz projektu w zaprzyjaźnionym gimnazjum, który odbywał się też w sali lekcyjnej, ale za to w pracowni fizycznej z dość dobrym zaciemnieniem. Chcąc w całości wyemitować film musieliśmy ograniczyć czasowo prezentację pozostałych działań i wytworów uczniowskich. Udało nam się idealnie połączyć prezentację projektu z obchodami 280 rocznicy śmierci Izaaka Newtona. Sukcesem był niewątpliwie udział w niej osób spoza szkoły - rodziców, reprezentantów władz miasta, szkolnictwa ponadgimnazjalnego, mediów, a także możliwość prezentowania projektu w innym gimnazjum. Okazało się, że uczniowie potrafią publicznie prezentować wyniki swojej pracy, swoją wiedzę i umiejętności, udzielać wywiadu mediom i sprostać wszelkim organizacyjnym wymaganiom. Wszystkie prezentacje były udane i spotkały się z żywiołową reakcją publiczności. 4. W jaki sposób dokonaliście oceny projektu? W jakim stopniu waszym zdaniem projekt się udał? Na jakiej podstawie oceniliście, czy projekt się udał lub nie?

17 Oceny projektu dokonaliśmy uwzględniając zapisy w kartach pracy grup, kartach samooceny i kartach oceny prezentacji projektu, ustne wypowiedzi obserwatorów prezentacji projektu. Projekt zyskał bardzo przychylne opinie od publiczności uczestniczącej w jego prezentacji, zarówno dorosłych - rodziców, nauczycieli, jak i młodzieży. Przedstawiciele mediów byli zdumieni, że uczniowie w całości sami stworzyli film. Nasz ekspert w zakresie technik informatycznych wysoko ocenił umiejętności uczniów z tego zakresu. Również naszym zdaniem projekt jest udany. Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działania, a nawet wykonaliśmy więcej. Bardzo udana była uroczystość prezentacji projektu. Sądzimy, że nie byłoby tak, gdyby poziom naszej pracy w projekcie był niski. Udało się nam w pełni zrealizować cele projektu, co uważam za główny wskaźnik przy ocenie tego, czy projekt się udał. Naszym zdaniem o tym, że projekt się udał świadczy również poziom komunikacji i współpracy, jaki osiągnęliśmy, a także wymierne efekty naszych działań, jak film, strona internetowa, animacja komputerowa, prezentacja mutimedialna. Te ostatnie można wielokrotnie wykorzystywać w procesie nauczania, uzupełniać i doskonalić. Istotne jest również to, że wykorzystaliśmy różnorodne techniki informatyczne i nauczyliśmy się pracować w nowych programach, a nie tylko doskonaliliśmy używanie dotychczas znanych. 5. Przedstaw wnioski jednego z zespołów lub wszystkich uczestników projektu na temat współpracy i komunikacji. Uczniowie wypełnili karty samooceny pracy w grupie i karty oceny współpracy w grupie. Z ich analizy wynika, że przestrzegali ustalonych na początku zasad współpracy w grupie i to właśnie dzięki temu ich praca przebiegała zgodnie z planem, bez większych problemów i efektywnie. Wszystkie zespoły pracowały zgodnie i współpracowały ze sobą. 6. Co uczniom dała praca metodą projektu? Czego się nauczyli zarówno w dziedzinie, której dotyczył projekt, jak i w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem? Wymień konkretne rzeczy, których się nauczyli. Czego jeszcze muszą się nauczyć? Podaj dwa przykłady wiadomości i umiejętności, które opanowali najsłabiej. Uczniowie zdobyli rozległą wiedzę na temat Izaaka Newtona, jego metod pracy naukowej i osiągnięć. Poznali teorie określające naturę światła, zjawiska charakterystyczne dla światła. Poznali budowę, zasadę działania, zastosowanie, zalety i wady teleskopu typu Newton. Nauczyli się badać zjawiska optyczne i fotografować je. Nauczyli się tworzenia

18 animacji, montażu filmu, kreowania strony internetowej. Ponadto uczniowie zdobyli umiejętności takie jak organizowanie i przeprowadzanie uroczystości, publiczne prezentowanie wyników swej pracy, efektywna praca w zespole. Uczniowie różnią się poziomem opanowanych wiadomości i umiejętności. Każdy zrealizował przypisane mu zadania, ale nie mógł jednakowo dobrze opanować wszystkich umiejętności określonych w projekcie. Na pewno uczniowie mogą dalej doskonalić technikę montażu filmu w cechującym się ogromnymi możliwościami programie Pinnacle Studio Plus version 10 Titanium Edition, a także technikę tworzenia ciekawych animacji czy stron internetowych.. Sądzę, że uczniowie powinni też uzupełnić swe wiadomości o korpuskularnej i falowej naturze światła analizując przebieg, innych niż badane w projekcie, zjawisk optycznych. 7. Co Tobie samej/samemu dała praca metodą projektu? Praca metodą projektu pozwoliła mi zrealizować swoje dydaktyczno - wychowawcze marzenie. Udało mi się zrobić z uczniami film naukowy o walorach artystycznych.. Ponadto udało mi się w naturalny sposób uruchomić kreatywność uczniów, co z pewnością zaowocuje kolejnymi udanymi projektami. Poznałam nowe ( dla mnie) programy komputerowe. Praca metodą projektu dała mi wiele powodów do zadowolenia z pracy uczniów. Stała się też okazją by uświadomić im, że są dla mnie partnerami w procesie nauczania - uczenia się. 8. Jak zamierzasz wykorzystywać zdobyte doświadczenia w dalszej pracy z uczniami? Uczniom tak bardzo podobało się tworzenie filmu z ich udziałem, że myślę teraz głównie o nagrywaniu kolejnych filmów edukacyjnych. Nagrywanie filmów stwarza możliwość kształcenia różnorodnych umiejętności i postaw, daje wymierne korzyści i pozwala wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły. Myślę, że wykorzystam też spostrzeżenia z publicznej prezentacji projektu, aby kształtować związane z nią umiejętności uczniów, bardzo ważne w dorosłym życiu. Będę wykorzystywać poznane programy komputerowe w kolejnych, nie tylko przedmiotowych, projektach.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Załącznik do statutu szkoły (Tekst jednolity z dnia 04.11.2010 r., ze zm.) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum:

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: tytuł projektu opracowanie:.. (np. nazwa grupy, imiona i nazwiska członków grupy, imiona i nazwiska opiekunów projektu)..... 1. WPROWADZENIE Projekt

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. Zasady realizacji projektu: 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO (Podstawa prawna: 1 ust. 12 Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na podstawie art. 44 p ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiosenne filmowanie z SKO. Jak przygotować pracę konkursową?

Konkurs Wiosenne filmowanie z SKO. Jak przygotować pracę konkursową? Konkurs Wiosenne filmowanie z SKO Jak przygotować pracę konkursową? Najważniejsze informacje na temat Konkursu 1/2 Główne Główne założenia: założenia: Szkoły uczestniczące w Konkursie przygotowują film

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚlIWCU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNGO w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie-Łące Podstawą prawną wprowadzania do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie 1. Przepisy ogólne 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, odbywającym

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce 1. 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kobylce obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza SCENARIUSZ LEKCJI Proponowana lekcja ma na celu zapoznać uczniów z utworem A. Mickiewicza, jednak przede wszystkim dzięki lekturze ballady mają oni zrozumieć, jakimi kategoriami myśleli romantycy o świecie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku Podstawa prawna Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wskazano w 21a dodanym do rozp. MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Ocenianie osiągnięć uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności. To rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zgodnie z rozporządzeniem NEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Dz. U. Nr 156. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej

Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej Opracowanie: Jolanta

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Janusz Korczak i nasz świat Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Struktura WebQuestu Wprowadzenie Zadania Zadanie dla wszystkich Zadanie do wykonywania w parach Zadania dla grup Zadania dla

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKT EDUKACYJNY 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH Załącznik I Zasady realizacji projektu 1. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjalnych, w których realizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW Uczestnicy; uczniowie klas gimnazjum Plan zajęć; wg harmonogramu Prowadzący; mgr Jan Leśniak Cel główny: Rozszerzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich 1 1. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: pierwsza - informatyczne - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2014/2015 Ustalenia ogólne 1 Uczeń Gimnazjum realizuje projekt edukacyjny w danym roku szkolnym 2

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego Ogólne zasady realizacji projektów 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, zwanego Opiekunem projektu,

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Podstawa prawna : Ustawa Systemie Oświaty z dnia 17 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572) z późn. zm. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25 Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku Projekt edukacyjny obejmuje uczniów realizujących Nową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego.

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (klasy I-III) w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa.

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Nauczyciel: Monika Januszewska Leonowicz Uczestnicy projektu: uczniowie klasy VI a. Streszczenie projektu w punktach: Organizacja pracy zespołu uczniowskiego: 1.

Bardziej szczegółowo

2. Które z zaprezentowanych technik komputerowych, programów lub narzędzi chciałabyś/chciałbyś kiedyś wykorzystać w pracy z uczniami?

2. Które z zaprezentowanych technik komputerowych, programów lub narzędzi chciałabyś/chciałbyś kiedyś wykorzystać w pracy z uczniami? Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Odalska Szkoła: Zespół Szkół w Żelechowie Miejscowość: Żelechów Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 im. A. Mickiewicza w Poznaniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 im. A. Mickiewicza w Poznaniu I. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekt edukacyjny zgodnie z 21 a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI 1 Projekt edukacyjny w prawie oświatowym 21 a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z zajęć artystycznych. Gimnazjum w Resku

Przedmiotowy System Oceniania. z zajęć artystycznych. Gimnazjum w Resku Przedmiotowy System Oceniania z zajęć artystycznych Gimnazjum w Resku Nauczyciel uczący: Marek Ilgiewicz Resko 2014 Podstawa programowa kształcenia ogólnego Przedmiot uzupełniający: ZAJĘCIA ARYTYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI Konferencja dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI 1 Projekt edukacyjny w prawie oświatowym Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego. 1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Wiesława Wiatrak Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II Miejscowość: Raba Wyżna Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 34 IM. TONY`EGO HALIKA W TORUNIU

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 34 IM. TONY`EGO HALIKA W TORUNIU WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 34 IM. TONY`EGO HALIKA W TORUNIU Toruń, 2010 I. CO TO JEST PROJEKT EDUKACYJNY? Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów,

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2015 / 2016.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2015 / 2016. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2015 / 2016. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec MĄDRA ADOPCJA Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia Autorzy Paweł Fortuna Koncepcja, opis przypadku, instrukcje Katarzyna Ługowska Opis przypadku, instrukcje Jan Borowiec Opis przypadku, realizacja

Bardziej szczegółowo