Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)"

Transkrypt

1 mgr inż. Zenon Kokoszka ul. Borowiacka Wejherowo upr. nr 3273/Gd/87 nr ewid. POM/BO/0244/03 Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2) BRANŻA: Architektura INWESTOR: Zespół Szkół Nr Wejherowo PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie inwestora OBIEKT I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Gdańska Wejherowo NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Obręb 10,20, działka nr 324/2 DATA OPRACOWANIA: Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Branża Projektant Data Architektura mgr inż. Zenon Kokoszka upr nr 3273/Gd/87 nr ewid. POM/BO/0244/ Podpis

2 II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa II. Spis zawartości opracowania III. Opis techniczny 1.Przedmiot, cel i zakres opracowania 2.Podstawa opracowania 3.Istniejący stan zagospodarowania terenu 4.Projektowane zagospodarowanie placu zabaw 4.1 Dane ogólne 4.2. Zestawienie powierzchni 4.3 Nawierzchnia placu zabaw 4.4 Wyposażenie placu zabaw 4.5 Projektowana szata roślinna 4.6 Ogrodzenie 4.7 Dojścia i dojazdy 5.Wpływ inwestycji na otoczenie 6.Ochrona zabytków IV. Część graficzna 1.Plan sytuacyjny skala 1:500 2.Rzut podstawy placu zabaw skala 1:100 3.Rzut nawierzchni skala 1:100 4.Przekroje nawierzchni skala 1:20 5.Rzut ogrodzenia skala 1:100

3 III. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 w Wejherowie znajdującej się przy ulicy Gdańskiej 30. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 324/2, stanowiącej własność miasta Wejherowa. Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w oparciu o założenia zawarte w rządowym programie Radosna Szkoła przewidzianym na lata W ramach inwestycji przewiduje się: prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw; wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych w kolorach określonych w programie rządowym; wykonanie nawierzchni trawiastych; zakup oraz montaż na prefabrykowanych stopach betonowych metalowych urządzeń placu zabaw; zakup oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulamin placu zabaw, instrukcja obsługi poszczególnych urządzeń placu zabaw); ogrodzenie terenu placu zabaw. 2. Podstawa opracowania Podstawę opracowania projektu zagospodarowania terenu placu zabaw stanowią: pisemne zlecenie inwestora;

4 obowiązujące normy oraz inne przepisy techniczno- budowlane; wizja lokalna wraz z niezbędnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi wykonana w kwietniu 2010 r.; uzgodnienia z inwestorem dotyczące zakresu i rodzaju prowadzonych prac; mapa do celów opiniotwórczych dostarczona przez inwestora w skali 1:500; istniejące opracowanie projektowe dotyczące terenu szkolnego dostarczone przez inwestora. 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu Działka nr 324/2, w obrębie której znajduje się obszar projektowanego placu zabaw, zlokalizowana jest na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 w Wejherowie. Od strony wschodniej ograniczona jest ulicą Waśkowskiego a od strony południowej graniczy z terenem zabudowanym prywatnym, natomiast od strony północnej z działkami 323/47 i 323/50. Działka zabudowana jest budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum, łącznikiem oraz hala sportową zlokalizowanymi we wschodniej części działki. W części środkowo zachodniej znajduje się zespół boisk sportowych. Teren szkolny jest ogrodzony ze wszystkich stron i posiada dojazd od strony ulicy Waśkowskiego. Działka posiada podłączenie do zewnętrznych sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 1050 m 2 i znajduje się w północnej części działki. W środkowej części tego obszaru, za istniejącym zespołem boisk w pobliżu łącznika zlokalizowano projektowany prac zabaw. Od strony wschodniej plac będzie się znajdował w odległości 31,0 m od istniejącego łącznika parterowego. Od strony północnej i zachodniej graniczyć będzie z terenami zieleni, a od strony południowej będzie się znajdował w odległości 3,5 m od krawężnika boiska sportowego. Teren, na którym ma powstać plac zabaw jest terenem płaskim, niezarośniętym. Przez obszar projektowanego placu zabaw nie przebiega żadna linia energetyczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Całość porośnięta jest roślinnością trawiastą. Teren jest zadbany i będzie wymagał jedynie przygotowania gruntu pod projektowane nawierzchnie oraz postawienie

5 nowego ogrodzenia. 4. Projektowane zagospodarowanie placu zabaw Dane ogólne Głównym założeniem projektu jest stworzenie ładnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, który zapewni najmłodszym uczniom szkoły podstawowej warunki do kształtowania sprawności fizycznej w sposób pozwalający im rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne wynikające z ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie większości zajęć prowadzonych w klasach. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych oraz nawierzchni trawiastej, które zapewnia bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu zabaw, dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych, elementów małej architektury placu zabaw. Przewiduje się również wyposażenie placu w urządzenia zabawowe oraz wykonanie oddzielnego ogrodzenia całego placu zabaw z dwiema furtkami wyjściowymi. Główne wejście na teren placu zabaw zlokalizowano od strony wschodniej placu zabaw, w bliskiej odległości od łącznika szkoły. Prace ziemne przy korytowaniu należy wykonać koparkoładowarką. Ziemia z wykopu będzie rozprowadzona na terenie szkolnym. Szczegółowo rozwiązania projektowe graficznie przedstawia projekt zagospodarowania terenu placu zabaw w skali 1:100. Jako poziom zerowy przyjęto w dokumentacji projektowej poziom 23,40 m n.p.m. 4.2 Zestawienie powierzchni Zestawienie powierzchni projektowych nawierzchni przedstawia się następująco: powierzchnia projektowanego placu zabaw 500m2 powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze niebieskim 50,0 m2 powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze pomarańczowym 240,2 m2 powierzchnia nawierzchni trawiastej 209,8 m Nawierzchnia placu zabaw Zastosowana nawierzchnia powinna spełniać wymagania normy PN EN 1177 dotyczącej nawierzchni placów zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Sposób

6 zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw uwzględnia pokrycie powierzchni sztuczną, wodoprzepuszczalną nawierzchnią, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL 2011 Tieforange na podbudowie piaskowo - tłuczniowej, na której zostaną zainstalowane poszczególne urządzenia placu zabaw. Przewidziano bezpieczną nawierzchnię w postaci elastycznych kwadratowych płytek 50x50, ułożonych na podłożu przepuszczalnym wykonanym z tłucznia, klińca i wysiewki. Warstwa dolna płytek powinna być wykonana z utylizowanego granulatu gumowego, produkowanego z opon, a także poliuretanowego łącznika. Warstwa ta powinna dawać dużą elastyczność i sporą wydajność jeżeli chodzi o neutralizowanie wstrząsów. Warstwa górna wytworzona z mieszanki granulatu EPDM oraz bezbarwnego, poliuretanowego łącznika bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i wysokie temperatury. Materiał syntetyczny powinien być zawarty także w strukturze barwnika, aby warstwa górna utrzymywała kolor, nawet po wielomilimetrowym wytarciu. Górne krawędzie płytek powinny być zaokrąglone, a strona denna powinna posiadać wpusty odprowadzające wodę. Część komunikacyjna pokryta powierzchnią sztuczną, wodoprzepuszczalną identyczna j.w, tylko w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 Saphirblan, także układanej na podbudowie piaskowo tłuczniowej. Na krańcach zewnętrznych powierzchni z płytek należy wykonać opór w postaci obrzeża lub innego elementu. Przyjęto na całym placu płytki o grubości 5 cm co odpowiada bezpiecznej wysokości upadku z wysokości 1,60 m. Zestawienie sztucznych nawierzchni poszczególnych typów: nawierzchnia w kolorze niebieskim 50,0 m2 nawierzchnia w kolorze pomarańczowym: dla krytycznej wysokości upadku 1,5 m - 219,6 m2 dla krytycznej wysokości upadku 1,0 m 20,6 m2 W projekcie zaproponowano wykonanie nawierzchni trawiastej za pomocą ręcznego wysiewania (mieszanki traw odpornych na udeptywanie, przeznaczona na tereny sportowe). 4.4 Wyposażenie placu zabaw Zaproponowano urządzenia metalowe na placu zabaw, montowane do prefabrykowanych, zbrojonych stóp fundamentowych osadzonych w podłożu, które będą różnorodne i zapewnią realizację dziecięcej potrzeby zabawy oraz możliwość rozwijania umiejętności motorycznych. Plac

7 zabaw został wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego oraz zestawy zabawowe zmuszające dzieci do różnych form aktywności fizycznej (w szczególności pokonywania przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeloty, zwisy). Na placu zabaw przewiduje się montaż regulaminu placu zabaw oraz ławek i koszy na śmieci. Przy każdym urządzeniu przewidziano także umieszczenie tabliczki informacyjnej o sposobie korzystania z danego urządzenia. Urządzenia zostały rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych po stref między urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów. Wszystkie urządzenia należy na stałe związać z gruntem mocowanie w żelbetonowych fundamentach (beton B20) posadowionych w gruncie na głębokości od 40 do 90 cm. Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176 dotyczącej wyposażenia placu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Zestawienie poszczególnych sprzętów przedstawia poniższa tabelka L.p. Nazwa Ilość (szt.) Wymiary dł.,szer., wys. (m) Strefa bezp. (m2) Wysokość swobodnego upadku (m) 1 Zestaw zabawowy z 3 wieżami i zjeżdżalnią 1 wg opisu 8,40 x 7,40 62,20 1,5 2 Zestaw sprawnościowy 1 wg opisu 14,50 x 7,50 108,75 1,5 3 Huśtawka wagowa podwójna 1 3,15 x 2,00 x 0,53 20,60 0,85 4 Huśtawka ramieniowa 2osobowa 1 3,00 x 0,114 x 2,48 27,50 1,43 5 Tabliczki informacyjne 4 0,3 x 0,3 x 1, Regulamin placu zabaw 1 1,0 x 0,1 x 20, Ławki drewniane 3 Dług. 2,0 m Kosze na śmieci 2 30 l - -

8 1. Zestaw zabawowy z 3 wieżami zjeżdżalnią W skład zestawu wchodzą 3 wieże: 1. kwadratowa, zadaszona, dach kopertowy 4 spadowy o wysokości podestu 98 cm. Z jednej strony zjeżdżalnia o długości około 220 cm ślizg z blachy chromoniklowej, po przeciwnej stronie drabinka wejściowa, z trzeciej strony balkon. Pomiędzy wieżą 1 i 2 przejście o charakterze pomostu ruchomego, wykonane z lin oraz listew z tworzywa sztucznego. Mostek linowy z lin polipropylenowych na oblocie stalowym. 2. wieża zadaszona, dach półokrągły Do wieży umocowane 2 talerze służące do wchodzenia i zeskoków. Pomiędzy wieże 2 a 3 pajęczyna wykonana z lin. 3. wieża zadaszona, dach półokrągły z rurą strażacka i linowa drabinką wejściową.

9

10 Podłogi urządzeń wykonane z atestowanych płyt HDPE, o wysokim stopniu odporności na ścieranie i czynniki atmosferyczne (nie dopuszcza się rozwiązań ze sklejek). Boczne ścianki wieżyczki wypełnione płytami z laminatu wysokociśnieniowego (HPL). Wszystkie elementy metalowe zestawu ocynkowane metodą ogniową; malowana lakierami akrylowymi (lakierami strukturalnymi). Liny powinny być mocowane do belek za pomocą metalowych zacisków na linę. Wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane. Wszystkie wykorzystane materiały, substancje, śruby, liny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty. Wszystkie elementy zestawu nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być odpowiednio wyszlifowane. 2. Zestaw sprawnościowy Urządzenie powinno pozwalać na rozwinięcie umiejętności wspinania się przy pomocy różnego rodzaju typu drabinek, ścianek wspinaczkowych. Uczy również zwinności i poczucia równowagi i grupowej zabawy. W skład zestawu wchodzą: 1. Linarium a liny ϕ 16 mm montowane do czterech słupków dokręcanych do stóp fundamentowych o wymiarach 100 x100 x 50 cm, 2. Ściana wspinaczkowa skręcana ze słupem linarium, 3. Ścianka z zamontowanym w górnej części siedziskiem, 4. Elementy z przeplotnią ślimakową, 5. Drabinka lub ścianka pochyła montaż zgodnie z osią pomostu linowego 6, 6. Lina zjazdowa zawieszona u góry pomiędzy dwoma słupami zestawu. Pod liną znajduje się wąski pomost wykonany z desek z tworzywa sztucznego długość pomostu linowego wynosi 355 cm. Kąt nachylenia pomostu linowego do osi słupa linarium około 110º.

11 Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie. słupy metalowe,osadzone w prefabrykowanych stopach fundamentowych, liny powinny być mocowane do belki za pomocą metalowych zacisków na linę, wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane, wszystkie wykorzystane materiały, substancje, śruby, liny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty, wszystkie elementy zestawu nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być odpowiednio wyszlifowane.

12

13

14 Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie. słupy metalowe, osadzone w prefabrykowanych stopach fundamentowych liny powinny być mocowane do belki za pomocą metalowych zacisków na linę wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane wszystkie wykorzystane materiały, substancje, śruby, liny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty wszystkie elementy zestawu nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być odpowiednio wyszlifowane 3. Huśtawka wagowa podwójna Opis: Podpora huśtawki wykonana z rury 114,3x4. Rura huśtawki o wymiarze 89x3,6 mm ma długość 3150 mm. Oś huśtawki wykonana z materiałów o bardzo wysokiej jakości nie wymagającej konserwacji. Siedzenie wykonane z metalowego szkieletu zalanego gumą, co sprawia, że są bardzo wytrzymałe. Całość konstrukcji ocynkowana metoda ogniową i malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym ). W skład kompletu standardowo powinien wchodzić prefabrykat fundamentowy ułatwiający

15 montaż. 4.Huśtawka ramieniowa 2-osobowa Opis: Huśtawka wykonana z rury stalowej o przekroju ϕ 114,3x4. Zawieszenie wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej ϕ 6 mm, w górnej części zakończone krętlikami zapobiegającymi skręcaniu się łańcucha.

16 System mocowania do poprzeczki górnej wykonany z teflonu oraz stali nierdzewnej nie wymaga konserwacji. Bezpieczne siedzenie wykonane z elementu usztywniającego zalanego gumą, bezpieczne oraz wytrzymałe. Opcjonalnie huśtawka może być wyposażona w specjalne siedzenie kubełkowe dla maluchów. Całość konstrukcji ocynkowana metoda ogniową i malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym). W skład kompletu standardowo powinno wchodzić specjalne zbrojenie fundamentowe ułatwiające montaż. Waga 100 kg. 5. Tabliczki informacyjne Przy każdym urządzeniu na plac zabaw należy zamontować tabliczki informujące o sposobach korzystania z danego urządzenia (najlepiej w postaci piktogramów) montowane za pomocą ocynkowanych śrub do urządzenia lub w postaci tabliczek zamontowanych na specjalnej belce mocowanej w fundamencie za pomocą stalowych krokiew. Tabliczki należy umiejscowić w takich miejscach, by nie stanowiły zagrożenia dla dzieci w czasie biegania lub upadku z urządzenia. 6. Regulamin placu zabaw Regulamin placu zabaw umieszczono w widocznym miejscu, w pobliżu wejścia na teren

17 projektowanego placu zabaw. Wolno stojąca stalowa konstrukcja wykonana z rury ϕ 49 mm ocynkowana lub dodatkowo malowana farbami strukturalnymi. Zaproponowany format tablicy informacyjnej umożliwia zamieszczenie w sposób czytelny dla użytkowników szkolnego placu zabaw, regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z placu oraz numery telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych. Nad regulaminem powinien widnieć napis o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA. W treści regulaminu powinny być zawarte informacje o tym, że: wyposażenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 10 lat; z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na tabliczkach informacyjnych; zaleca się zabawy dzieci pod opieką dorosłych; w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania, nie należy wbiegać na ślizgi zjeżdżalni oraz huśtać się na stojąco lub we dwie osoby; nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nieprzeznaczone do chodzenia; nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia; nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw.

18 7. Ławki drewniane Ławki wyznaczono w takich miejscach, by było możliwe objęcie wzrokiem jak największego obszaru placu. Jedna ławka została także umieszczona w okolicy wejścia na plac zabaw, aby możliwa była obserwacja dzieci bawiących się przy wejściu. Zaproponowano ławki z drewnianym siedziskiem z drewna sosnowego, bez oparcia z metalową podstawą, trwale mocowana w gruncie poprzez zabetonowanie. Wszystkie elementy drewniane powinny być zabezpieczone impregnatami olejowymi do drewna. 8. Kosze na śmieci Kosze na śmieci umieszczono w odległości 1,0 m od ławek, aby nie narażać siedzących na

19 ewentualne ataki owadów i nieprzyjemne zapachy. Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do podłoża poprzez zabetonowanie, aby nie posłużyły dzieciom do zabawy oraz posiadać mechanizm umożliwiający ich opróżnianie przez osoby upoważnione. Zaproponowano kosze na śmieci z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo o pojemności 30 l, w kolorystyce nawiązującej do nawierzchni na placu zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu. Całkowita wysokość kosza to 1,3 m. 4.5 Projektowana szata roślinna Wzdłuż nowo projektowanego ogrodzenia placu zabaw, w bezpośredniej bliskości od strony północnej i wschodniej występuje naturalny szpaler wysokich drzew w związku z tym, nie przewidziano nowych nasadzeń drzew i krzewów. Wykonanie trawników przewidziano z mieszanki odpornej na udeptanie, przeznaczonej na tereny sportowe przewiduje się obsianie trawników w ilości 2 kg na 100 m2. Teren pod trawnik i nasadzenia powinien zostać oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany. Ponadto w miejscach, gdzie zaprojektowano krzewy należy teren wysypać korą, aby zapobiec wzrostowi chwastów i utrzymać wilgoć w glebie. 4.6 Ogrodzenie Cały teren szkoły jest ogrodzony. Przewiduje się budowę nowego dodatkowego ogrodzenia, które wydzieli plac zabaw i zapewni bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom. Od strony południowej, ogrodzenie oddzielając plac zabaw od boisk piłkarskich wysokie, nie pozwalające na upadki na ten plac piłek ogrodzenie z siatki wysokości około 4,0 m na słupach stalowych ϕ 75 mm osadzonych na wylewanych stopach betonowych B20 o wymiarach 80x80 90 cm.

20 Ogrodzenie z pozostałych trzech stron placu zabaw z siatki wysokości 2,0 m na słupach stalowych ϕ 50 mm osadzonych w stopach betonowych z betonu B20 o wymiarach Bramki wejściowe (furtki) 2 sztuki przewidziano na przedłużeniu ciągu komunikacyjnego. Należy je wykonać dokładnie w zakresie otworów i szczelin, aby wyeliminować zagrożenie zakleszczenia jakiejkolwiek części ciała dziecka. Furtki fundamentować w wylewanych blokach betonowych, tak aby górna płaszczyzna fundamentu była min. 40 cm poniżej terenu. Konstrukcja musi być wykonana bez żadnych ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych dla dzieci. Furtki stalowe ocynkowane, wykończenie zewnętrzne powłoka poliestrowa w kolorze RAL 6005 (zielony) Dojścia i dojazdy Bezpośrednie dojście na teren placu zabaw z istniejącej drogi wewnętrznej, od strony łącznika szkoły. Dojazd do karetki pogotowia zapewnia istniejąca droga wewnętrzna połączona bezpośrednio z ul. Waśkowskiego. 5. Wpływ inwestycji na otoczenie - rodzaj i ilość wytworzonych odpadów w trakcie budowy przewiduje się wystąpienie odpadów powstałych z oczyszczania terenu oraz urządzania placu zabaw. Powstałe odpady nienadające się do powtórnego zużycia, powinny być wywiezione na wysypisko śmieci, bądź w miejsce wskazane przez Inwestora; emisja hałasu i wibracji podczas prac budowlanych wystąpi hałas i wibracje na skutek robót z użyciem maszyn do zagęszczania gruntu, betonowania, transportu i innych; wpływ obiektu na istniejącą roślinność w pobliżu projektowanego placu zabaw nie występuje roślinność drzewiasta. Po wykonaniu nawierzchni placu zabaw należy bardzo uważnie przeprowadzić jej konserwację; proponowane rozwiązania projektowe nie mają ponadto negatywnego wpływu na zdrowie l ludzi, nie powodują wytwarzania ścieków oraz emisji zanieczyszczeń. 6. Ochrona zabytków Obszar, na zaprojektowano plac zabaw nie podlega ochronie konserwatorskiej.

21

22

23

24

25

26

27 Temat opracowania: Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 342/2) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST 01 Budowa nawierzchni i tworzyw sztucznych Dostawa i montaż urządzeń Inwestor: Zespół Szkół nr 2 ul. Gdańska Wejherowo Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa nr 5 w Wejherowie ul. Gdańska Wejherowo Kategoria robót: (CPV) Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Autor opracowania: mgr inż. Zenon Kokoszka

28 czerwiec 2010 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Określenie przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 2. Prowadzenie robót 2.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 3. Materiały i urządzenia 3.1 Wymagania ogólne 3.2 Charakterystyka nawierzchni placu zabaw 3.3 Charakterystyka urządzeń placu zabaw 4. Sprzęt 5. Transport 6. Wykonanie robót 6.1. Wymagania ogólne 6.2. Roboty ziemne 6.3 Fundamenty 6.4 Wykonanie nawierzchni 6.5 Montaż urządzeń 7. Kontrola jakości robót 7.1 Zasady kontroli jakości robót 8. Obmiar robót 8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

29 9.Odbiór robót 10. Podstawa płatności 11. Przepisy związane 11.1 Normy

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym.

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym. Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej. Wykaz urządzeń zabawowych, ich elementów przewidzianych do montaŝu, robót budowlanych potrzebnych do doposaŝenia ogródków. Katalogi: Muller M, www.muller.com.pl

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 5. OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH... 4 6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny plac zabaw. poradnik dla administratorów i właścicieli

Bezpieczny plac zabaw. poradnik dla administratorów i właścicieli Bezpieczny plac zabaw poradnik dla administratorów i właścicieli Bezpieczny plac zabaw poradnik dla administratorów i właścicieli Warszawa 2008 Pomysł: David Yearley Królewskie Towarzystwo Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Poniec, działki nr 445, 446 Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Inwestor: GMINA PONIEC

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo