Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)"

Transkrypt

1 mgr inż. Zenon Kokoszka ul. Borowiacka Wejherowo upr. nr 3273/Gd/87 nr ewid. POM/BO/0244/03 Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2) BRANŻA: Architektura INWESTOR: Zespół Szkół Nr Wejherowo PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie inwestora OBIEKT I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Gdańska Wejherowo NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: Obręb 10,20, działka nr 324/2 DATA OPRACOWANIA: Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Branża Projektant Data Architektura mgr inż. Zenon Kokoszka upr nr 3273/Gd/87 nr ewid. POM/BO/0244/ Podpis

2 II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa II. Spis zawartości opracowania III. Opis techniczny 1.Przedmiot, cel i zakres opracowania 2.Podstawa opracowania 3.Istniejący stan zagospodarowania terenu 4.Projektowane zagospodarowanie placu zabaw 4.1 Dane ogólne 4.2. Zestawienie powierzchni 4.3 Nawierzchnia placu zabaw 4.4 Wyposażenie placu zabaw 4.5 Projektowana szata roślinna 4.6 Ogrodzenie 4.7 Dojścia i dojazdy 5.Wpływ inwestycji na otoczenie 6.Ochrona zabytków IV. Część graficzna 1.Plan sytuacyjny skala 1:500 2.Rzut podstawy placu zabaw skala 1:100 3.Rzut nawierzchni skala 1:100 4.Przekroje nawierzchni skala 1:20 5.Rzut ogrodzenia skala 1:100

3 III. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 w Wejherowie znajdującej się przy ulicy Gdańskiej 30. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 324/2, stanowiącej własność miasta Wejherowa. Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w oparciu o założenia zawarte w rządowym programie Radosna Szkoła przewidzianym na lata W ramach inwestycji przewiduje się: prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw; wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych w kolorach określonych w programie rządowym; wykonanie nawierzchni trawiastych; zakup oraz montaż na prefabrykowanych stopach betonowych metalowych urządzeń placu zabaw; zakup oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulamin placu zabaw, instrukcja obsługi poszczególnych urządzeń placu zabaw); ogrodzenie terenu placu zabaw. 2. Podstawa opracowania Podstawę opracowania projektu zagospodarowania terenu placu zabaw stanowią: pisemne zlecenie inwestora;

4 obowiązujące normy oraz inne przepisy techniczno- budowlane; wizja lokalna wraz z niezbędnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi wykonana w kwietniu 2010 r.; uzgodnienia z inwestorem dotyczące zakresu i rodzaju prowadzonych prac; mapa do celów opiniotwórczych dostarczona przez inwestora w skali 1:500; istniejące opracowanie projektowe dotyczące terenu szkolnego dostarczone przez inwestora. 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu Działka nr 324/2, w obrębie której znajduje się obszar projektowanego placu zabaw, zlokalizowana jest na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 w Wejherowie. Od strony wschodniej ograniczona jest ulicą Waśkowskiego a od strony południowej graniczy z terenem zabudowanym prywatnym, natomiast od strony północnej z działkami 323/47 i 323/50. Działka zabudowana jest budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum, łącznikiem oraz hala sportową zlokalizowanymi we wschodniej części działki. W części środkowo zachodniej znajduje się zespół boisk sportowych. Teren szkolny jest ogrodzony ze wszystkich stron i posiada dojazd od strony ulicy Waśkowskiego. Działka posiada podłączenie do zewnętrznych sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 1050 m 2 i znajduje się w północnej części działki. W środkowej części tego obszaru, za istniejącym zespołem boisk w pobliżu łącznika zlokalizowano projektowany prac zabaw. Od strony wschodniej plac będzie się znajdował w odległości 31,0 m od istniejącego łącznika parterowego. Od strony północnej i zachodniej graniczyć będzie z terenami zieleni, a od strony południowej będzie się znajdował w odległości 3,5 m od krawężnika boiska sportowego. Teren, na którym ma powstać plac zabaw jest terenem płaskim, niezarośniętym. Przez obszar projektowanego placu zabaw nie przebiega żadna linia energetyczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Całość porośnięta jest roślinnością trawiastą. Teren jest zadbany i będzie wymagał jedynie przygotowania gruntu pod projektowane nawierzchnie oraz postawienie

5 nowego ogrodzenia. 4. Projektowane zagospodarowanie placu zabaw Dane ogólne Głównym założeniem projektu jest stworzenie ładnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, który zapewni najmłodszym uczniom szkoły podstawowej warunki do kształtowania sprawności fizycznej w sposób pozwalający im rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne wynikające z ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie większości zajęć prowadzonych w klasach. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych oraz nawierzchni trawiastej, które zapewnia bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu zabaw, dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych, elementów małej architektury placu zabaw. Przewiduje się również wyposażenie placu w urządzenia zabawowe oraz wykonanie oddzielnego ogrodzenia całego placu zabaw z dwiema furtkami wyjściowymi. Główne wejście na teren placu zabaw zlokalizowano od strony wschodniej placu zabaw, w bliskiej odległości od łącznika szkoły. Prace ziemne przy korytowaniu należy wykonać koparkoładowarką. Ziemia z wykopu będzie rozprowadzona na terenie szkolnym. Szczegółowo rozwiązania projektowe graficznie przedstawia projekt zagospodarowania terenu placu zabaw w skali 1:100. Jako poziom zerowy przyjęto w dokumentacji projektowej poziom 23,40 m n.p.m. 4.2 Zestawienie powierzchni Zestawienie powierzchni projektowych nawierzchni przedstawia się następująco: powierzchnia projektowanego placu zabaw 500m2 powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze niebieskim 50,0 m2 powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze pomarańczowym 240,2 m2 powierzchnia nawierzchni trawiastej 209,8 m Nawierzchnia placu zabaw Zastosowana nawierzchnia powinna spełniać wymagania normy PN EN 1177 dotyczącej nawierzchni placów zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Sposób

6 zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw uwzględnia pokrycie powierzchni sztuczną, wodoprzepuszczalną nawierzchnią, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL 2011 Tieforange na podbudowie piaskowo - tłuczniowej, na której zostaną zainstalowane poszczególne urządzenia placu zabaw. Przewidziano bezpieczną nawierzchnię w postaci elastycznych kwadratowych płytek 50x50, ułożonych na podłożu przepuszczalnym wykonanym z tłucznia, klińca i wysiewki. Warstwa dolna płytek powinna być wykonana z utylizowanego granulatu gumowego, produkowanego z opon, a także poliuretanowego łącznika. Warstwa ta powinna dawać dużą elastyczność i sporą wydajność jeżeli chodzi o neutralizowanie wstrząsów. Warstwa górna wytworzona z mieszanki granulatu EPDM oraz bezbarwnego, poliuretanowego łącznika bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i wysokie temperatury. Materiał syntetyczny powinien być zawarty także w strukturze barwnika, aby warstwa górna utrzymywała kolor, nawet po wielomilimetrowym wytarciu. Górne krawędzie płytek powinny być zaokrąglone, a strona denna powinna posiadać wpusty odprowadzające wodę. Część komunikacyjna pokryta powierzchnią sztuczną, wodoprzepuszczalną identyczna j.w, tylko w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 Saphirblan, także układanej na podbudowie piaskowo tłuczniowej. Na krańcach zewnętrznych powierzchni z płytek należy wykonać opór w postaci obrzeża lub innego elementu. Przyjęto na całym placu płytki o grubości 5 cm co odpowiada bezpiecznej wysokości upadku z wysokości 1,60 m. Zestawienie sztucznych nawierzchni poszczególnych typów: nawierzchnia w kolorze niebieskim 50,0 m2 nawierzchnia w kolorze pomarańczowym: dla krytycznej wysokości upadku 1,5 m - 219,6 m2 dla krytycznej wysokości upadku 1,0 m 20,6 m2 W projekcie zaproponowano wykonanie nawierzchni trawiastej za pomocą ręcznego wysiewania (mieszanki traw odpornych na udeptywanie, przeznaczona na tereny sportowe). 4.4 Wyposażenie placu zabaw Zaproponowano urządzenia metalowe na placu zabaw, montowane do prefabrykowanych, zbrojonych stóp fundamentowych osadzonych w podłożu, które będą różnorodne i zapewnią realizację dziecięcej potrzeby zabawy oraz możliwość rozwijania umiejętności motorycznych. Plac

7 zabaw został wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego oraz zestawy zabawowe zmuszające dzieci do różnych form aktywności fizycznej (w szczególności pokonywania przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeloty, zwisy). Na placu zabaw przewiduje się montaż regulaminu placu zabaw oraz ławek i koszy na śmieci. Przy każdym urządzeniu przewidziano także umieszczenie tabliczki informacyjnej o sposobie korzystania z danego urządzenia. Urządzenia zostały rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych po stref między urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów. Wszystkie urządzenia należy na stałe związać z gruntem mocowanie w żelbetonowych fundamentach (beton B20) posadowionych w gruncie na głębokości od 40 do 90 cm. Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176 dotyczącej wyposażenia placu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Zestawienie poszczególnych sprzętów przedstawia poniższa tabelka L.p. Nazwa Ilość (szt.) Wymiary dł.,szer., wys. (m) Strefa bezp. (m2) Wysokość swobodnego upadku (m) 1 Zestaw zabawowy z 3 wieżami i zjeżdżalnią 1 wg opisu 8,40 x 7,40 62,20 1,5 2 Zestaw sprawnościowy 1 wg opisu 14,50 x 7,50 108,75 1,5 3 Huśtawka wagowa podwójna 1 3,15 x 2,00 x 0,53 20,60 0,85 4 Huśtawka ramieniowa 2osobowa 1 3,00 x 0,114 x 2,48 27,50 1,43 5 Tabliczki informacyjne 4 0,3 x 0,3 x 1, Regulamin placu zabaw 1 1,0 x 0,1 x 20, Ławki drewniane 3 Dług. 2,0 m Kosze na śmieci 2 30 l - -

8 1. Zestaw zabawowy z 3 wieżami zjeżdżalnią W skład zestawu wchodzą 3 wieże: 1. kwadratowa, zadaszona, dach kopertowy 4 spadowy o wysokości podestu 98 cm. Z jednej strony zjeżdżalnia o długości około 220 cm ślizg z blachy chromoniklowej, po przeciwnej stronie drabinka wejściowa, z trzeciej strony balkon. Pomiędzy wieżą 1 i 2 przejście o charakterze pomostu ruchomego, wykonane z lin oraz listew z tworzywa sztucznego. Mostek linowy z lin polipropylenowych na oblocie stalowym. 2. wieża zadaszona, dach półokrągły Do wieży umocowane 2 talerze służące do wchodzenia i zeskoków. Pomiędzy wieże 2 a 3 pajęczyna wykonana z lin. 3. wieża zadaszona, dach półokrągły z rurą strażacka i linowa drabinką wejściową.

9

10 Podłogi urządzeń wykonane z atestowanych płyt HDPE, o wysokim stopniu odporności na ścieranie i czynniki atmosferyczne (nie dopuszcza się rozwiązań ze sklejek). Boczne ścianki wieżyczki wypełnione płytami z laminatu wysokociśnieniowego (HPL). Wszystkie elementy metalowe zestawu ocynkowane metodą ogniową; malowana lakierami akrylowymi (lakierami strukturalnymi). Liny powinny być mocowane do belek za pomocą metalowych zacisków na linę. Wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane. Wszystkie wykorzystane materiały, substancje, śruby, liny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty. Wszystkie elementy zestawu nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być odpowiednio wyszlifowane. 2. Zestaw sprawnościowy Urządzenie powinno pozwalać na rozwinięcie umiejętności wspinania się przy pomocy różnego rodzaju typu drabinek, ścianek wspinaczkowych. Uczy również zwinności i poczucia równowagi i grupowej zabawy. W skład zestawu wchodzą: 1. Linarium a liny ϕ 16 mm montowane do czterech słupków dokręcanych do stóp fundamentowych o wymiarach 100 x100 x 50 cm, 2. Ściana wspinaczkowa skręcana ze słupem linarium, 3. Ścianka z zamontowanym w górnej części siedziskiem, 4. Elementy z przeplotnią ślimakową, 5. Drabinka lub ścianka pochyła montaż zgodnie z osią pomostu linowego 6, 6. Lina zjazdowa zawieszona u góry pomiędzy dwoma słupami zestawu. Pod liną znajduje się wąski pomost wykonany z desek z tworzywa sztucznego długość pomostu linowego wynosi 355 cm. Kąt nachylenia pomostu linowego do osi słupa linarium około 110º.

11 Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie. słupy metalowe,osadzone w prefabrykowanych stopach fundamentowych, liny powinny być mocowane do belki za pomocą metalowych zacisków na linę, wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane, wszystkie wykorzystane materiały, substancje, śruby, liny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty, wszystkie elementy zestawu nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być odpowiednio wyszlifowane.

12

13

14 Materiały, z których powinno być wykonane urządzenie. słupy metalowe, osadzone w prefabrykowanych stopach fundamentowych liny powinny być mocowane do belki za pomocą metalowych zacisków na linę wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane wszystkie wykorzystane materiały, substancje, śruby, liny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające powinny posiadać wymagane atesty wszystkie elementy zestawu nie powinny zawierać ostrych części oraz powinny być odpowiednio wyszlifowane 3. Huśtawka wagowa podwójna Opis: Podpora huśtawki wykonana z rury 114,3x4. Rura huśtawki o wymiarze 89x3,6 mm ma długość 3150 mm. Oś huśtawki wykonana z materiałów o bardzo wysokiej jakości nie wymagającej konserwacji. Siedzenie wykonane z metalowego szkieletu zalanego gumą, co sprawia, że są bardzo wytrzymałe. Całość konstrukcji ocynkowana metoda ogniową i malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym ). W skład kompletu standardowo powinien wchodzić prefabrykat fundamentowy ułatwiający

15 montaż. 4.Huśtawka ramieniowa 2-osobowa Opis: Huśtawka wykonana z rury stalowej o przekroju ϕ 114,3x4. Zawieszenie wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej ϕ 6 mm, w górnej części zakończone krętlikami zapobiegającymi skręcaniu się łańcucha.

16 System mocowania do poprzeczki górnej wykonany z teflonu oraz stali nierdzewnej nie wymaga konserwacji. Bezpieczne siedzenie wykonane z elementu usztywniającego zalanego gumą, bezpieczne oraz wytrzymałe. Opcjonalnie huśtawka może być wyposażona w specjalne siedzenie kubełkowe dla maluchów. Całość konstrukcji ocynkowana metoda ogniową i malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym). W skład kompletu standardowo powinno wchodzić specjalne zbrojenie fundamentowe ułatwiające montaż. Waga 100 kg. 5. Tabliczki informacyjne Przy każdym urządzeniu na plac zabaw należy zamontować tabliczki informujące o sposobach korzystania z danego urządzenia (najlepiej w postaci piktogramów) montowane za pomocą ocynkowanych śrub do urządzenia lub w postaci tabliczek zamontowanych na specjalnej belce mocowanej w fundamencie za pomocą stalowych krokiew. Tabliczki należy umiejscowić w takich miejscach, by nie stanowiły zagrożenia dla dzieci w czasie biegania lub upadku z urządzenia. 6. Regulamin placu zabaw Regulamin placu zabaw umieszczono w widocznym miejscu, w pobliżu wejścia na teren

17 projektowanego placu zabaw. Wolno stojąca stalowa konstrukcja wykonana z rury ϕ 49 mm ocynkowana lub dodatkowo malowana farbami strukturalnymi. Zaproponowany format tablicy informacyjnej umożliwia zamieszczenie w sposób czytelny dla użytkowników szkolnego placu zabaw, regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z placu oraz numery telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych. Nad regulaminem powinien widnieć napis o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA. W treści regulaminu powinny być zawarte informacje o tym, że: wyposażenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 10 lat; z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na tabliczkach informacyjnych; zaleca się zabawy dzieci pod opieką dorosłych; w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania, nie należy wbiegać na ślizgi zjeżdżalni oraz huśtać się na stojąco lub we dwie osoby; nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nieprzeznaczone do chodzenia; nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia; nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw.

18 7. Ławki drewniane Ławki wyznaczono w takich miejscach, by było możliwe objęcie wzrokiem jak największego obszaru placu. Jedna ławka została także umieszczona w okolicy wejścia na plac zabaw, aby możliwa była obserwacja dzieci bawiących się przy wejściu. Zaproponowano ławki z drewnianym siedziskiem z drewna sosnowego, bez oparcia z metalową podstawą, trwale mocowana w gruncie poprzez zabetonowanie. Wszystkie elementy drewniane powinny być zabezpieczone impregnatami olejowymi do drewna. 8. Kosze na śmieci Kosze na śmieci umieszczono w odległości 1,0 m od ławek, aby nie narażać siedzących na

19 ewentualne ataki owadów i nieprzyjemne zapachy. Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do podłoża poprzez zabetonowanie, aby nie posłużyły dzieciom do zabawy oraz posiadać mechanizm umożliwiający ich opróżnianie przez osoby upoważnione. Zaproponowano kosze na śmieci z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo o pojemności 30 l, w kolorystyce nawiązującej do nawierzchni na placu zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu. Całkowita wysokość kosza to 1,3 m. 4.5 Projektowana szata roślinna Wzdłuż nowo projektowanego ogrodzenia placu zabaw, w bezpośredniej bliskości od strony północnej i wschodniej występuje naturalny szpaler wysokich drzew w związku z tym, nie przewidziano nowych nasadzeń drzew i krzewów. Wykonanie trawników przewidziano z mieszanki odpornej na udeptanie, przeznaczonej na tereny sportowe przewiduje się obsianie trawników w ilości 2 kg na 100 m2. Teren pod trawnik i nasadzenia powinien zostać oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany. Ponadto w miejscach, gdzie zaprojektowano krzewy należy teren wysypać korą, aby zapobiec wzrostowi chwastów i utrzymać wilgoć w glebie. 4.6 Ogrodzenie Cały teren szkoły jest ogrodzony. Przewiduje się budowę nowego dodatkowego ogrodzenia, które wydzieli plac zabaw i zapewni bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom. Od strony południowej, ogrodzenie oddzielając plac zabaw od boisk piłkarskich wysokie, nie pozwalające na upadki na ten plac piłek ogrodzenie z siatki wysokości około 4,0 m na słupach stalowych ϕ 75 mm osadzonych na wylewanych stopach betonowych B20 o wymiarach 80x80 90 cm.

20 Ogrodzenie z pozostałych trzech stron placu zabaw z siatki wysokości 2,0 m na słupach stalowych ϕ 50 mm osadzonych w stopach betonowych z betonu B20 o wymiarach Bramki wejściowe (furtki) 2 sztuki przewidziano na przedłużeniu ciągu komunikacyjnego. Należy je wykonać dokładnie w zakresie otworów i szczelin, aby wyeliminować zagrożenie zakleszczenia jakiejkolwiek części ciała dziecka. Furtki fundamentować w wylewanych blokach betonowych, tak aby górna płaszczyzna fundamentu była min. 40 cm poniżej terenu. Konstrukcja musi być wykonana bez żadnych ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych dla dzieci. Furtki stalowe ocynkowane, wykończenie zewnętrzne powłoka poliestrowa w kolorze RAL 6005 (zielony) Dojścia i dojazdy Bezpośrednie dojście na teren placu zabaw z istniejącej drogi wewnętrznej, od strony łącznika szkoły. Dojazd do karetki pogotowia zapewnia istniejąca droga wewnętrzna połączona bezpośrednio z ul. Waśkowskiego. 5. Wpływ inwestycji na otoczenie - rodzaj i ilość wytworzonych odpadów w trakcie budowy przewiduje się wystąpienie odpadów powstałych z oczyszczania terenu oraz urządzania placu zabaw. Powstałe odpady nienadające się do powtórnego zużycia, powinny być wywiezione na wysypisko śmieci, bądź w miejsce wskazane przez Inwestora; emisja hałasu i wibracji podczas prac budowlanych wystąpi hałas i wibracje na skutek robót z użyciem maszyn do zagęszczania gruntu, betonowania, transportu i innych; wpływ obiektu na istniejącą roślinność w pobliżu projektowanego placu zabaw nie występuje roślinność drzewiasta. Po wykonaniu nawierzchni placu zabaw należy bardzo uważnie przeprowadzić jej konserwację; proponowane rozwiązania projektowe nie mają ponadto negatywnego wpływu na zdrowie l ludzi, nie powodują wytwarzania ścieków oraz emisji zanieczyszczeń. 6. Ochrona zabytków Obszar, na zaprojektowano plac zabaw nie podlega ochronie konserwatorskiej.

21

22

23

24

25

26

27 Temat opracowania: Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 342/2) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST 01 Budowa nawierzchni i tworzyw sztucznych Dostawa i montaż urządzeń Inwestor: Zespół Szkół nr 2 ul. Gdańska Wejherowo Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa nr 5 w Wejherowie ul. Gdańska Wejherowo Kategoria robót: (CPV) Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Autor opracowania: mgr inż. Zenon Kokoszka

28 czerwiec 2010 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Określenie przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 2. Prowadzenie robót 2.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 3. Materiały i urządzenia 3.1 Wymagania ogólne 3.2 Charakterystyka nawierzchni placu zabaw 3.3 Charakterystyka urządzeń placu zabaw 4. Sprzęt 5. Transport 6. Wykonanie robót 6.1. Wymagania ogólne 6.2. Roboty ziemne 6.3 Fundamenty 6.4 Wykonanie nawierzchni 6.5 Montaż urządzeń 7. Kontrola jakości robót 7.1 Zasady kontroli jakości robót 8. Obmiar robót 8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

29 9.Odbiór robót 10. Podstawa płatności 11. Przepisy związane 11.1 Normy

ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU przy Szkole Podstawowej w GACACH SŁUPIECKICH (działka nr 303/1) BRANŻA: Architektura, Zieleń INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych Węgierska Górka 08.07.2013 r. Os.271.13.2013 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót. Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Remont osiedlowego u zlokalizowanego ul. Norwida 15 w Legionowie Adres: Osiedle Jagiellońska ul. Norwida 15 w Legionowie część działki ew. nr 377 obr. 65 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0 - WYKONAWCZY BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLAN0 - WYKONAWCZY BRANŻA: ARCHITEKTURA ` Temat opracowania: PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW wg. PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA w Zespole Szkół w Pilchowicach PROJEKT BUDOWLAN0 - WYKONAWCZY BRANŻA: ARCHITEKTURA Inwestor: Gmina Pilchowice Ul. Damrota

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Urząd Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 Dobroszyce Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce - dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Modernizacja szkolnego placu zabaw CPV 45.11.12.13-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu CPV

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

SUN+ Agnieszka Turowska

SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW LP opis wersja liczba Cena netto 1 Auto z przyczepą S+ 1 2 Zestaw zabawowy Statek mini S+ 1 3 Zabawka na sprężynie Auto HDPE 1 4 Karuzela metalowa Trzmiel 1

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 9,22m x 8,85m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 0,9m; 1,26m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 88m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus. 5453 Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku Łatwodostępne 13700 mm 10800 mm 5000 mm 2200 mm Uwagi ogólne do zestawu 1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP:

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP: BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Projekt zagospodarowania Inwestor Adres inwestycji FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: Budowa placu zabaw dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Kobylany 20 październik 2014 r. I-IM.7011.19.2.2014.AD. Wszyscy wykonawcy (nazwa podmiotu, do którego kierowane jest zaproszenie)

Kobylany 20 październik 2014 r. I-IM.7011.19.2.2014.AD. Wszyscy wykonawcy (nazwa podmiotu, do którego kierowane jest zaproszenie) Załączniki Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 16 kwietnia 2014 r. I-IM.7011.19.2.2014.AD Kobylany 20 październik 2014 r. Wszyscy wykonawcy (nazwa podmiotu, do którego kierowane jest

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski

MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski inwestycja nr ewidencyjne działek objętych opracowaniem: 1321/10 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W MOSINIE W PUSZCZYKOWIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw dla dzieci na dz. nr 867 w Ćmielowie CPV 45.11.27.23 9-roboty w zakresie kształtowania placu zabaw CPV 45.22.38.00

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielki ADRES INWESTYCJI : Bieliki działka nr ewid. 243 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ARCHITEKTURA ` Temat opracowania: PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW wg. PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA w Szkole Podstawowej w Długołęce PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ARCHITEKTURA Inwestor: Gmina Nowogard Plac Wolności 1 72-200 Nowogard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Adres obiektu: Nazwa Zadania: Gmina Łukta 14-105 Łukta Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Łukta

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów: ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-Maja 16 96-500 Sochaczew Adres inwestycji Sochaczew ul. Korczaka obręb Chodaków dz.

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia 1 2 3 4 5 6 Zakup i montaż ławek 7 8 Opracowanie dokumentacji technicznej Zakup i montaż urządzeń - Tor przeszkód Zakup i montaż urządzeń- Most linowy Zakup i montaż

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny...2-5

Zawartość opracowania. Opis techniczny...2-5 Zawartość opracowania Opis techniczny...2-5 Część rysunkowa...14-16 Orientacja na planie miasta..... Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500... Projekt zagospodarowania terenu - wymiarówka w skali

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla robót polegających na: Zadanie 1: 1. Doposażeniu placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Konarskiego 14 w Dębicy 2. Doposażeniu placu zabaw przy Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch.

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. TEMAT: PROJEKT PLACU ZABAW BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. Anna Siwińska KATOWICE, LUTY 2008 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 30 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 31 BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY UL: ŚWIĘTOSŁAWA, GŁOWACKIEGO, GAWRZYŁOWSKIEJ ORAZ PRZY NADLEŚNICTWIE NA TERENIE MIASTA DĘBICY. Budowa

Bardziej szczegółowo

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Triasowa 10/10 25 640 Kielce tel..502 312 587,, e mail: ebestudio@ebestudio.pl, www.ebestudio.pl PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MALESZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI BUDOWLANYCH - Michał Gancarczyk ul. Szkolna 14D/8, Świętoszów, tel ,

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI BUDOWLANYCH - Michał Gancarczyk ul. Szkolna 14D/8, Świętoszów, tel , PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI BUDOWANYCH Michał Gancarczyk ul. Szkolna 14D/8, 59726 Świętoszów, tel. 501249964, KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06.

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06. BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130 PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sadkowicach wg Rządowego Programu p.n.: "Radosna Szkoła" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU Sporządził: Kopczyński Jacek Nowe Miasteczko wrzesień 2014r. I. PLAC ZABAW Opis Ogólny Konstrukcje zestawów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁAZY NA DZIAŁCE NR 589/5 ORAZ MIEJSCE NA GRILLA NA DZIAŁCE NR 589/3 Inwestor Zamówienia: GMINA RZEZAWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa obiektu: Adres: Inwestor: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół ul. Geodetów 45, 07-200

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA W WOŁOWIE INWESTOR : JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES INWESTYCJI : GMINA WOŁÓW Rynek - Ratusz 56-100 WOŁÓW Autorska Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ Załącznik Nr 18 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ 1. Zestaw 1 1 kpl. Zestaw 1 składający się z minimum: trzy wieże z daszkami dwuspadowymi, jedna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i montaż CPV 45112723 9 Inwestor zamówienia: Urząd Gminy Jaraczewo, ul Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Podane wymiary urządzeń i dane materiałowo konstrukcyjne określone w niniejszym załączniku dotyczą urządzeń przykładowych i dopuszcza się urządzenia równoważne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

WYKAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 1. ŁAWKA NA STELAŻU BETONOWYM WYKAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Szerokość: 75cm Długość: 180cm Wysokość siedziska: 45 cm Wysokość oparcia: 80cm Ławka na stelażu z betonowym oparciem Konstrukcja - o zwiększonej

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 ADRES GDYNIA ul. Chwaszczyńska 26 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 13 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO AUTORZY mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Lewin Brzeski, marzec 2013r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Zagospodarowanie rekreacyjne centrów wsi: Łosiów, Jasiona Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice, Błażejowice. Adres obiektów: gmina

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6 ADRES GDYNIA ul. Wrocławska 52 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 11 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bieganowo- załącznik nr 8 do siwz Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9, 37535200-9 Roboty w zakresie wyposażenia i kształtowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment j.m. ilość

Lp. Asortyment j.m. ilość Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Gmina Skwierzyna ZAPRASZA do złożenia oferty na zakup wyposażenia placu zabaw wraz z dostawą i montażem w związku z realizacją projektu pn. Utworzenie placu zabaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA TWÓJ DOM -projekty-doradztwo-sprzedaż inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak ul. Bankowa, 05-600 Grójec tel. 0-692-422-566 Egz. nr V DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13.

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. Inwestor : Urząd Gminy Węgierska Górka ul.zielona 43 34-350 Węgierska Górka Autorzy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 tel. 604 081 973 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK B U D O W LAN O W Y K O NAW C Z Y Nazwa obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK ul. Królowej Jadwigi 7, 05-20 Legionowo Adres: Działka nr 65-324 Inwestor: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie tel. (77) 404-94-00; faks: 404-94-19. 2. Tryb zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW WRAZ ZE SPOSOBEM ICH MONTAŻU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW WRAZ ZE SPOSOBEM ICH MONTAŻU SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW WRAZ ZE SPOSOBEM ICH MONTAŻU 1. Karuzela obrotowa na plac zabaw Przykładowy rysunek karuzeli obrotowej Konstrukcja karuzeli wykonana z rur stalowych (słupek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Projekt Budowlany Nazwa inwestycji Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Inwestor Gmina Węgliniec 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 Projektant mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy 1 S t r o n a Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA ZAMÓWIENIA:. ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl działa nr 2428 w obrębie 207 NAZWY

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 7 37535200-9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych.

1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych. 6601 BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ Długość Szerokość 3200 mm 1120 mm 2100 mm Charakterystyka urządzenia 1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych. 2. Wszystkie elementy wykonane

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo