Serializacja opakowań produktów farmaceutycznych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serializacja opakowań produktów farmaceutycznych:"

Transkrypt

1 Serializacja opakowań prouktów farmaceutycznych: Ocena rozwiązań rukarek przeznaczonych o rukowania wysokiej jakości koów alfanumerycznych i koów DataMatrix

2 SERIALIZACJA OPAKOWAŃ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH: Ocena rozwiązań rukarek przeznaczonych o rukowania wysokiej jakości koów alfanumerycznych i koów DataMatrix Pakowanie prouktów farmaceutycznych oraz wyrobów la placówek naukowobaawczych/ochrony zrowia obywa się z zachowaniem surowych stanarów wewnętrznych oraz wymogów przemysłu meycznego. Nieustanny rozwój globalnej bazy obiorców opakowań oraz wrażanie wymogu serializacji w kolejnych państwach świata pozwalają spoziewać się alszego wzrostu stopnia skomplikowania obowiązujących norm. Nowe wymagania w zakresie opakowań prouktów branży naukowo-baawczej spowoowały w ostatnich latach wprowazenie szeregu innowacji w ziezinie koowania i znakowania. Można oczekiwać, że w przewiywalnej przyszłości tenencja ta się utrzyma. Realne potrzeby otyczące ruku w wysokiej rozzielczości, serializacji oraz czystości rukarek przyczyniły się w minionej ekazie o nieustannego rozwoju urzązeń rukujących i wprowazenia nowych technologii ruku. Inżynierowie linii pakujących i meneżerowie mogą teraz szukać opowienich rozwiązań, wybierając spośró wielu ostępnych technologii rukowania. Niewłaściwa rukarka może stać się źrółem frustracji, oprowazając o obniżenia prękości i efektywności operacji pakowania. Z kolei prawiłowo obrane urzązenie o opowienich parametrach może i powinno stanowić ważny, choć yskretny, skłanik łańcucha czynności wykonywanych na liniach pakujących. Firmy pakujące najwięcej prouktów coraz częściej stają wobec konieczności wyboru miezy woma najpopularniejszymi technologiami rukowania oznaczeń seryjnych: znakowaniem laserowym i termicznym rukiem atramentowym (TIJ). Ten okument otyczy przee wszystkim rukowania koów DataMatrix. Wiele osób czytających te słowa wie, że koy DataMatrix stały się stanarem w wielu programach serializacji o zasięgu regionalnym i krajowym. W związku z tym zawarte tu uwagi i zalecenia można onieść o szeregu zaań wymagających wysokiej jakości koów i oznaczeń. Omówienie Wysoką rozzielczość rukowania koów umożliwiającą oanie szczegółów niezbęnych o otrzymania symboli DataMatrix oraz rukowanie w kilku wierszach można osiągnąć zarówno przy użyciu znakowania laserowego, jak i ruku TIJ. Kasety lub głowice rukujące rukarek TIJ wystrzeliwują ku przesuwającym się opakowaniom strumień maleńkich kropelek tuszu. Błyskawiczne przełączanie umieszczonych po nimi elementów oporowych sprawia, że każa z precyzyjnie skalibrowanych, umieszczonych w jenym lub wielu rzęach ysz wyrzuca z siebie robiny tuszu. Grzałki oporowe powoują wrzenie niewielkich ilości tuszu, co powouje powstanie pęcherzyka pary, której ciśnienie napęza kroplę (patrz ilustracja 1). Inaczej wygląa to w przypaku rukarek laserowych, gzie wiązka światła pozostawia śla na wierzchniej warstwie położa lub fizycznie ją moyfikuje. Dwa galwanometry zwierciałowe ochylają wiązkę światła w wóch płaszczyznach (patrz ilustracja 2) Vieojet Technologies Inc. Strona 2

3 Ilustracja 1 Technologia termicznego ruku atramentowego (TIJ) Ilustracja 2 Technologia laserowa Krok 1: Oczekiwani e na sygnał rukowania Krok 2: Ciepło powouje powstanie pęcherzyka pary Krok 3: Ciśnienie pary wypycha tusz przez yszę Krok 4: Pęcherzyk kurczy się, a tusz z powrotem wypełnia pustą przestrzeń Silniki galwanometryczne Laser Grzałka Atrament Zwierciało galwanometru: Oś Y Zwierciało galwanometru: Oś X Soczewki skanujące Dysza Przy wyznaczaniu technologii opowieniej la anego zastosowania należy wziąć po uwagę następujące kryteria: Położe Szybkość znakowania Obsługa i transport położa Kwestie instalacji Koszt (inwestycji i eksploatacji) Proukt Położe W pierwszej kolejności należy rozważyć kwestię zarukowywanego materiału (położa). Technologia TIJ wiąże się z większymi ograniczeniami w zakresie stosowanych położy, co samo w sobie może stanowić czynnik ułatwiający inżynierom okonanie wyboru. Bez wzglęu na wybraną technologię należy poświęcić nieco uwagi kwestii wyboru i przygotowania położa. Najlepsze tusze o rukarek TIJ są oparte na wozie. Z tego powou technologia TIJ oskonale sprawza się w przypaku nakłaania tuszu na położa porowate i częściowo porowate. Kartonowe puełka prouktów farmaceutycznych i etykiety papierowe są zazwyczaj powleczone warstwą ochronną na bazie woy, której zaaniem jest zabezpieczać materiał opakowania. Ta lśniąca powłoka uniemożliwia właściwe wchłanianie i wysychanie tuszu. Aby uniknąć tego problemu, należy usunąć powłokę z obszaru, w którym nakłaany bęzie ko (okienka wyruku). Można to w prosty sposób uzyskać, prosząc ostawcę opakowań, aby na ostatnim etapie procesu rukowania nie nakłaał wonej powłoki w okienku wyruku. Potocznie określa się to jako zastosowanie techniki knock out. Ta zmiana umożliwia uzyskanie krótkiego czasu wysychania tuszu (1 sekunę lub mniej), co ma kluczowe znaczenie la większości operacji pakowania, pozwala bowiem uniknąć rozmazywania narukowanego kou w czasie alszego przesuwania opakowania na linii Vieojet Technologies Inc. Strona 3

4 Technologia laserowa zapewnia większą swoboę wyboru pokłau i pozwala nanosić oznaczenia na papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło. W branży farmaceutycznej wymagane jest najczęściej nanoszenie oznaczeń na papier (puełka i etykiety) oraz folie plastikowe i metalowe (etykiety oraz uszczelki lub przegroy). W tego rozaju zastosowaniach stosuje się najczęściej metoę ablacji laserowej (lasery CO 2 i lasery światłowoowe fizycznie wypalają wierzchnią warstwę materiału). Przy ocenie przyatności anego pokłau o użycia z technologią laserową należy wziąć po uwagę wie kwestie: pochłanianie światła laserowego oraz przygotowanie opowienio kontrastowego okienka wyruku, które pozwoli uzyskać wysokiej jakości koy kreskowe. Stopień pochłaniania światła laserowego zależy o właściwości położa oraz ługości fali świetlnej lasera. Przy ocenie tego kryterium najlepiej skorzystać z pomocy ostawcy rozwiązań o znakowania. W celu uzyskania opowienio kontrastowego kou często konieczne jest zmoyfikowanie opakowania przez narukowanie na nim okienka wypełnionego ciemnym tuszem. Laser wypala wówczas wierzchnią warstwę ciemnego tuszu, osłaniając znajujące się po nią jaśniejsze położe i tworząc obraz negatywowy. Promieniowanie laserowe może powoować lekkie żółknięcie położa, co może przekłaać się na zmniejszenie kontrastowości kou (patrz ilustracja 3). Ilustracja 3 Parametr Bar Coe poziomu Grae kou Parameter kreskowego Przykłay Coe Examples koów Kontrast Symbol Contrast symbolu W celu uzyskania optymalnych wyników można zamówić opakowania powleczone warstwą białego tuszu z oatkiem wutlenku tytanu lub węglanu wapnia, którą nanosi się prze wykonaniem czarnego okienka. Dzięki temu białe części kou uzyskają wyższy współczynnik obicia, wzrasta kontrastowość kou kreskowego i jego czytelność. Szybkość ziałania linii pakującej Jenym z zaań inżynierów opowiezialnych za pakowanie jest upewnienie się, że cenne zasoby, jakimi są urzązenia pakujące i wykwalifikowani operatorzy, są wykorzystywane jak najefektywniej. Dlatego barzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na ecyzję jest szybkość ziałania i przepustowość linii pakującej. W przypaku użycia technologii ruku TIJ maksymalną prękość linii można łatwo obliczyć na postawie wybranej rozzielczości nanoszonego kou (w kierunku ruchu położa) oraz maksymalnej prękości włączania i wyłączania elementów oporowych (częstotliwości wystrzeliwania tuszu). Z uwagi na możliwość uruchomienia wszystkich ysz jenocześnie stopień 2012 Vieojet Technologies Inc. Strona 4

5 złożoności kou (na przykła 2 lub 4 wiersze tekstu) nie ma wpływu na maksymalną prękość linii, co stanowi jeną z głównych zalet technologii TIJ. Dlatego czterowierszowe oznaczenia z koem kreskowym DataMatrix można rukować z tą samą prękością linii pakującej, co prostsze, liczące wa wiersze koy z numerem partii i atą ważności. Ta cecha technologii TIJ może przekonać inżynierów, którzy przewiują przyszłe zwiększenie objętości koów w celu zaspokojenia wewnętrznych potrzeb ślezenia lub sprostania wymogom zewnętrznym (na przykła prawnym). Ze wzglęu na większą liczbę czynników obliczanie maksymalnej prękości linii wykorzystującej lasery jest nieco barziej złożone niż w przypaku ruku atramentowego. Należy uwzglęnić: Położe ile energii (czasu) potrzeba, aby oparować materiał w celu utworzenia kou? Rozmiar soczewek/rozmiar pola znakowania jak ługo laser wykonuje oznaczenie na proukcie? Rozmiar i stopień złożoności kou jak użo treści oznaczeń jest potrzebne oraz ile czasu potrzeba łącznie o utworzenia kou? Rozstaw prouktów oległość mięzy prouktami oraz jej wpływ na czas, przez jaki laser może operować na proukcie, zanim przejzie o prouktu następującego bezpośrenio po nim. W większości opisanych wcześniej typowych zastosowań w branży farmaceutycznej użycie zwykłego, 30-watowego lasera CO 2 lub 20-watowego lasera światłowoowego pozwala uzyskać znacznie lepszą prękość linii niż w przypaku użycia technologii TIJ. Truniejsze w obróbce położa (na przykła tworzywa sztuczne, folie i metale) mogą wymagać wyłużenia czasu tworzenia oznaczenia i powoować zmniejszenie prękości przesuwu linii. Są to jenak zastosowania wykraczające poza możliwości ruku atramentowego, co sprawia, że omyślną technologią staje się znakowanie z użyciem lasera. W procesie oceny poszczególnych zastosowań uwzglęniającym szereg wymienionych wcześniej czynników powinien uczestniczyć ekspert w ziezinie koów i znakowania. Obsługa i transport położa Aby można było uzyskać najwyższej jakości wyruki koów, zarówno rukarki laserowe, jak i rukarki TIJ wymagają płynnego i pozbawionego rgań transportu położa. W celu wyeliminowania wibracji poczas pracy konieczne jest zastosowanie opowienio solinych elementów montażowych pozwalających na integrację rukarek laserowych z linią i zapewniających utrzymywanie soczewek rukarki w położeniu iealnie równoległym o znakowanego położa i ustawienie jenej z osi głowicy po kątem 90 stopni o kierunku jego przesuwu Vieojet Technologies Inc. Strona 5

6 Oba rozwiązania mogą pracować na liniach pakowania ziałających w trybie ciągłym lub przerywanym. Zaletą rukarek laserowych jest możliwość rukowania na opakowaniach spoczywających nieruchomo lub znajujących się w ruchu. Głowice rukujące TIJ wymagają z kolei, by w trakcie nanoszenia kou położe przesuwało się prze nimi poprzecznie. Głowica rukująca TIJ może także sama przesuwać się pona nieruchomym położem, jenak pociąga to za sobą konieczność zastosowania na linii pakującej oatkowych urzązeń. Oto wybrane przykłay zastosowań: Przesuw ciągły: znakowanie kartonów Przesuw ciągły: rukowanie sieciowe Przesuw przerywany: etykietowanie butelek Przesuw przerywany: linie pakujące proukty meyczne w woreczki i blistry Maksymalna opuszczalna oległość mięzy rukarką a położem jest inna la rukarek TIJ i la rukarek laserowych. Ze wzglęu na swoją konstrukcję głowice rukujące TIJ muszą znajować się barzo blisko położa. Przy rukowaniu wysokiej jakości koów DataMatrix oległość ta ( oległość natrysku ) nie powinna zazwyczaj przekraczać 2 mm (0,08 cala). Przekroczenie oległości 2 mm (0,08 cala) może spowoować, że znaki bęą rozmyte, a koy DataMatrix staną się nieczytelne (patrz ilustracja 4). Drukarki laserowe mają pewną przewagę na technologią TIJ, zarówno w zakresie oległości mięzy soczewką skupiającą a położem, jak i tolerancji zmian ustawienia prouktu. W przypaku typowego zastosowania o rukowania koów na kartonach wymagana może być oległość 100 mm (3,94 cala), a opuszczalna zmiana położenia paczki w stosunku o jej nominalnego położenia poczas znakowania to +/- 3 mm (0,12 cala). Zwiększona tolerancja oznacza oatkowy margines bezpieczeństwa w obsłuze materiałów. Ilustracja 4 Oległość natrysku 1 mm (0,04 cala Wyraźnie zarysowane elementy Doskonała ostrość krawęzi Oległość natrysku 4 mm (0,16 cala) Rozmyte, niewyraźne elementy Pogorszenie precyzji nanoszenia kropli Kwestie instalacji TIJ Mimo ograniczeń oległości natrysku cechujących ruk atramentowy technologia TIJ jest z natury czysta, a głowice rukujące mają stosunkowo niewielkie rozmiary, co ułatwia ich integrację z liniami pakującymi. Jak już wspomniano, przy wykorzystaniu najlepszej jakości tuszu można osiągnąć czas wysychania poniżej sekuny. Szyny prowazące powinny być ustawione tak, aby nie ochoziło o kontaktu mięzy nimi a świeżo wyrukowanym koem Vieojet Technologies Inc. Strona 6

7 Kwestie instalacji ruk laserowy Technologia znakowania laserowego wymaga uwzglęnienia wóch oatkowych czynników związanych z prawiłowością i bezpieczeństwem instalacji: osłon wiązek światła oraz usuwania oparów. Bezpieczeństwo operatora linii wymaga zainstalowania osłon, które w trakcie pracy rukarki uniemożliwią kontakt z promieniowaniem laserowym. Powinny one być wyposażone w blokay rzwiczek kontrolnych oraz znaki ostrzegawcze na wszystkich zejmowanych panelach. Jeśli ze wzglęów związanych z obsługą materiałów całkowite zamknięcie systemu laserowego jest niemożliwe, należy zastosować osłony otaczające bezpośrenio głowicę znakującą. W przypaku laserów opartych na CO 2 akceptowanymi materiałami osłony wiązki są tworzywa poliwęglanowe i akrylowe. W przypaku laserów światłowoowych i laserów N-YAG obuowa powinna być zbuowana z blachy. Doatkowe informacje znajują się w normie ANSI Z Proces ablacji zachozący poczas znakowania laserowego powouje wyzielanie ymów zawierających robne cząstki oraz gazów, które mogą zagrażać zrowiu. Obróbka laserowa kartonu i papierowych etykiet również powouje emisję cząstek, które mogą być wychane przez operatorów linii. Zalecanym rozwiązaniem w każej instalacji laserowej jest zastosowanie systemu wyciągającego ym wraz z ukłaem filtrującym. Zwykle stosowane są trzy poziomy filtracji: filtr wstępny o użych cząstek, filtr HEPA o cząstek robnych oraz filtr chemiczny usuwający gazy i zapachy. Specjalista w zakresie znakowania może uzielić instrukcji otyczących obu tych skłaników instalacji laserowej. Koszt (inwestycji i eksploatacji) W obecnej sytuacji rynkowej koszt ma oczywiście postawowe znaczenie. Z rozwiązaniami laserowymi i służącymi o termicznego ruku atramentowego są związane wa różne moele nabycia. Jeśli wziąć po uwagę całkowity koszt posiaania, urzązenia o ruku laserowego i termicznego ruku atramentowego mogą być uważane za rozwiązania konkurencyjne, jenak termiczny ruk atramentowy ma niższy koszt inwestycji o technologii laserowej. Ta przewaga staje się jeszcze większa, gy wymagany jest naruk w wielu miejscach opakowania. W urzązeniach o termicznego ruku atramentowego można o anego kontrolera oać wiele głowic rukujących, co umożliwia łatwe rukowanie na wóch (lub więcej) stronach opakowania tekturowego lub rukowanie w wielu wierszach. W urzązeniach laserowych nie występuje problem ostarczania atramentu, ale należy uwzglęnić w bużecie operacyjnym okresową wymianę filtrów. Częstość takiej wymiany zależy o ilości substancji osazanych na filtrach, zależnej z kolei o ilości opaów i ymów emitowanych z anego położa oraz o przepustowości i poziomu wykorzystania linii pakującej. Specjalista w zakresie znakowania może przestawić inywiualne porównanie kosztów obu technologii uwzglęniające wymagania występujące w konkretnej sytuacji Vieojet Technologies Inc. Strona 7

8 Serria biuletyn nów inform macyjnych Wnioski W J opisano w niniejszym Jak m biuletynie,, p przy wyborze e technologii znakowaniia la aserowego lub l termiczn nego ruku a atramentowe ego należy wziąć w po uw wagę w wiele czynnikków. Oprócz z rozaju położa n ma kryterium, które samo nie s w sobiie ecyowałob by o jenym lub rugim Specjalista w zakresie r rozwiązaniu. znający obie z znakowania e technologiie m może przean nalizować ko onkretne pottrzeby w anej sytu uacji, ocenić przyszłe p potrzeby i sfo ormułować optymalne o z zalecenia. Na postawie e takiej pora y f firmy mogą przypisać p własne wagi o k kryteriów i po ojąć świao omą ecyzję ę o wybraniu najlepszej n technologii uwzglęniajjącej ich z znakowania k koszty opera acyjne pakow wania. Więcej inforrmacji W W Więcej inform macji na tem mat termiczne ego ruku atrame entowego i ruku lasero owego m można uzyskkać, kontaktując się z firrmą V Vieojet Tecchnologies Sp. S z o.o. po n numerem telefonu +48 (2 22) lub owieza ając witrynę internetową ą w et.pl Vieoje et Technolo ogies Inc. ntowe ruka arki termiczzne (TIJ) Vi eojet Atramen Ko y kreskowe e 2D wysokie ej rozzielczzości o 600 pi Dosskonałe o rukowania na kartonie i czzęściowo porowatych po owierzchniacch Kom mpaktowa konstrukcja k z możliwościią zasstosowania wielu w głowic rukujących h Serrwer WWW i zaawansow wane protokkoły kom munikacyjne e ułatwiające e integrację y znakowan nia laserowe ego Vieoje et Systemy Ko y kreskowe e 2D wysokie ej rozzielczzości z polami okrągłłymi lub kwa aratowymi ealne o koów negatyw wowych (białyych na Ie cza arnym tle) ablacja cza arnego atram mentu Opowienie la położy kartonowych k h, etalowych, szzklanych i plastikowych me Strona 8

9 Koszt (inwestycji i eksploatacji) W obecnej sytuacji rynkowej koszt ma oczywiście postawowe znaczenie. Z rozwiązaniami laserowymi i służącymi o termicznego ruku atramentowego są związane wa różne moele nabycia. Jeśli wziąć po uwagę całkowity koszt posiaania, urzązenia o ruku laserowego i termicznego ruku atramentowego mogą być uważane za rozwiązania konkurencyjne, jenak termiczny ruk atramentowy ma niższy koszt inwestycji o technologii laserowej. Ta przewaga staje się jeszcze większa, gy wymagany jest naruk w wielu miejscach opakowania. W urzązeniach o termicznego ruku atramentowego można o anego kontrolera oać wiele głowic rukujących, co umożliwia łatwe rukowanie na wóch (lub więcej) stronach opakowania tekturowego lub rukowanie w wielu wierszach. W urzązeniach laserowych nie występuje problem ostarczania atramentu, ale należy uwzglęnić w bużecie operacyjnym okresową wymianę filtrów. Częstość takiej wymiany zależy o ilości substancji osazanych na filtrach, zależnej z kolei o ilości opaów i ymów emitowanych z anego położa oraz o przepustowości i poziomu wykorzystania linii pakującej. Specjalista w zakresie znakowania może przestawić inywiualne porównanie kosztów obu technologii uwzglęniające wymagania występujące w konkretnej sytuacji. Vieojet Technologies Sp. z o.o. ul. Emaliowa Warszawa Telefon +48 (22) Vieojet Technologies Inc. Strona 9

kanalizacja studzienki kanalizacyjne PRO 200 PRO 315, PRO 400 studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog

kanalizacja studzienki kanalizacyjne PRO 200 PRO 315, PRO 400 studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog stuzienki kanalizacyjne PRO 200 PRO 315, PRO 400 stuzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog S YS T E Y Spis treści 1. INFORACJE OGÓNE.......................... 3 1.1. Wstęp................................

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB ROZWIĄZANIA Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów Technologiczność konstrukcji Choćby nie wiem jak się konstruktor starał, to nie może sobie za bardzo pozwolić na szaleństwo właściwe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW WSZYSTKO O TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ Od ponad 100 lat HELLA służy swoim partnerom i klientom kompetencją i doświadczeniem. Z tych bogatych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

TRENDY. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, DELRIN Pięćdziesięcioletni polimer acetalowy firmy DuPont przeszedł proces odnowy.

TRENDY. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, DELRIN Pięćdziesięcioletni polimer acetalowy firmy DuPont przeszedł proces odnowy. TRENDY Materiały Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, DELRIN Pięćdziesięcioletni polimer acetalowy firmy DuPont przeszedł proces odnowy Acetal delrin kończy w tym roku 50 lat, ale nadal jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

LASER POLAND Laser RMI UF-20 Instrukcja obsługi

LASER POLAND Laser RMI UF-20 Instrukcja obsługi LASER POLAND Laser RMI UF-20 Instrukcja obsługi w w w. r m i l a s e r. e u Strona 0 Spis treści: Rozdział 1 Wprowadzenie do twojego systemu laserowego... 3 Informacje FCC i prawa autorskie... 3 Ogólny

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe Sage Symfonia Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Wersja 2015.a Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT Wydanie 8 A-5-8 Spis treści Strona 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 Tematyka Zweryfikowane i uzupełnione w stosunku do Wydania 7 Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych Wstęp Alternatywne

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet.

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet. nowy dwumiesięcznik stomatologiczny magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 5(32) 2007 r. ISSN 1644-4892 Lupa czy mikroskop Zarządzanie jakością RTG Masy silikonowe Odpady medyczne nowy gabinet

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku...

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku... Lipiec 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do Autodesk Inventor Trójwymiarowe projektowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania systemu GS1

Podręcznik stosowania systemu GS1 Podręcznik stosowania systemu GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008 Opracowanie: na podstawie materiałów GS1 Tłumaczenie: Centrum GS1 Polska Skład: United Advisers, www.unitedadvisers.com

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. automatyki ISSN 1507-3890 3/2004 (41) Roboty przemysłowe FANUC Robotics. InTouch 9.0. ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265

Biuletyn. automatyki ISSN 1507-3890 3/2004 (41) Roboty przemysłowe FANUC Robotics. InTouch 9.0. ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265 Biuletyn automatyki 3/2004 (41) ISSN 1507-3890 Roboty przemysłowe FANUC Robotics InTouch 9.0 ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265 3 Szanowni Państwo! Spis treści Oddajemy do rąk Państwa

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X KWARTALIK IFORMACYJO-TECHICZY UMER 02 (43) 2010 Zamówione materiały F UMER 02 (43) 2010 dostarczamy w 24 godziny! OBERO Robert Dyrda ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław tel.

Bardziej szczegółowo