Serializacja opakowań produktów farmaceutycznych:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serializacja opakowań produktów farmaceutycznych:"

Transkrypt

1 Serializacja opakowań prouktów farmaceutycznych: Ocena rozwiązań rukarek przeznaczonych o rukowania wysokiej jakości koów alfanumerycznych i koów DataMatrix

2 SERIALIZACJA OPAKOWAŃ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH: Ocena rozwiązań rukarek przeznaczonych o rukowania wysokiej jakości koów alfanumerycznych i koów DataMatrix Pakowanie prouktów farmaceutycznych oraz wyrobów la placówek naukowobaawczych/ochrony zrowia obywa się z zachowaniem surowych stanarów wewnętrznych oraz wymogów przemysłu meycznego. Nieustanny rozwój globalnej bazy obiorców opakowań oraz wrażanie wymogu serializacji w kolejnych państwach świata pozwalają spoziewać się alszego wzrostu stopnia skomplikowania obowiązujących norm. Nowe wymagania w zakresie opakowań prouktów branży naukowo-baawczej spowoowały w ostatnich latach wprowazenie szeregu innowacji w ziezinie koowania i znakowania. Można oczekiwać, że w przewiywalnej przyszłości tenencja ta się utrzyma. Realne potrzeby otyczące ruku w wysokiej rozzielczości, serializacji oraz czystości rukarek przyczyniły się w minionej ekazie o nieustannego rozwoju urzązeń rukujących i wprowazenia nowych technologii ruku. Inżynierowie linii pakujących i meneżerowie mogą teraz szukać opowienich rozwiązań, wybierając spośró wielu ostępnych technologii rukowania. Niewłaściwa rukarka może stać się źrółem frustracji, oprowazając o obniżenia prękości i efektywności operacji pakowania. Z kolei prawiłowo obrane urzązenie o opowienich parametrach może i powinno stanowić ważny, choć yskretny, skłanik łańcucha czynności wykonywanych na liniach pakujących. Firmy pakujące najwięcej prouktów coraz częściej stają wobec konieczności wyboru miezy woma najpopularniejszymi technologiami rukowania oznaczeń seryjnych: znakowaniem laserowym i termicznym rukiem atramentowym (TIJ). Ten okument otyczy przee wszystkim rukowania koów DataMatrix. Wiele osób czytających te słowa wie, że koy DataMatrix stały się stanarem w wielu programach serializacji o zasięgu regionalnym i krajowym. W związku z tym zawarte tu uwagi i zalecenia można onieść o szeregu zaań wymagających wysokiej jakości koów i oznaczeń. Omówienie Wysoką rozzielczość rukowania koów umożliwiającą oanie szczegółów niezbęnych o otrzymania symboli DataMatrix oraz rukowanie w kilku wierszach można osiągnąć zarówno przy użyciu znakowania laserowego, jak i ruku TIJ. Kasety lub głowice rukujące rukarek TIJ wystrzeliwują ku przesuwającym się opakowaniom strumień maleńkich kropelek tuszu. Błyskawiczne przełączanie umieszczonych po nimi elementów oporowych sprawia, że każa z precyzyjnie skalibrowanych, umieszczonych w jenym lub wielu rzęach ysz wyrzuca z siebie robiny tuszu. Grzałki oporowe powoują wrzenie niewielkich ilości tuszu, co powouje powstanie pęcherzyka pary, której ciśnienie napęza kroplę (patrz ilustracja 1). Inaczej wygląa to w przypaku rukarek laserowych, gzie wiązka światła pozostawia śla na wierzchniej warstwie położa lub fizycznie ją moyfikuje. Dwa galwanometry zwierciałowe ochylają wiązkę światła w wóch płaszczyznach (patrz ilustracja 2) Vieojet Technologies Inc. Strona 2

3 Ilustracja 1 Technologia termicznego ruku atramentowego (TIJ) Ilustracja 2 Technologia laserowa Krok 1: Oczekiwani e na sygnał rukowania Krok 2: Ciepło powouje powstanie pęcherzyka pary Krok 3: Ciśnienie pary wypycha tusz przez yszę Krok 4: Pęcherzyk kurczy się, a tusz z powrotem wypełnia pustą przestrzeń Silniki galwanometryczne Laser Grzałka Atrament Zwierciało galwanometru: Oś Y Zwierciało galwanometru: Oś X Soczewki skanujące Dysza Przy wyznaczaniu technologii opowieniej la anego zastosowania należy wziąć po uwagę następujące kryteria: Położe Szybkość znakowania Obsługa i transport położa Kwestie instalacji Koszt (inwestycji i eksploatacji) Proukt Położe W pierwszej kolejności należy rozważyć kwestię zarukowywanego materiału (położa). Technologia TIJ wiąże się z większymi ograniczeniami w zakresie stosowanych położy, co samo w sobie może stanowić czynnik ułatwiający inżynierom okonanie wyboru. Bez wzglęu na wybraną technologię należy poświęcić nieco uwagi kwestii wyboru i przygotowania położa. Najlepsze tusze o rukarek TIJ są oparte na wozie. Z tego powou technologia TIJ oskonale sprawza się w przypaku nakłaania tuszu na położa porowate i częściowo porowate. Kartonowe puełka prouktów farmaceutycznych i etykiety papierowe są zazwyczaj powleczone warstwą ochronną na bazie woy, której zaaniem jest zabezpieczać materiał opakowania. Ta lśniąca powłoka uniemożliwia właściwe wchłanianie i wysychanie tuszu. Aby uniknąć tego problemu, należy usunąć powłokę z obszaru, w którym nakłaany bęzie ko (okienka wyruku). Można to w prosty sposób uzyskać, prosząc ostawcę opakowań, aby na ostatnim etapie procesu rukowania nie nakłaał wonej powłoki w okienku wyruku. Potocznie określa się to jako zastosowanie techniki knock out. Ta zmiana umożliwia uzyskanie krótkiego czasu wysychania tuszu (1 sekunę lub mniej), co ma kluczowe znaczenie la większości operacji pakowania, pozwala bowiem uniknąć rozmazywania narukowanego kou w czasie alszego przesuwania opakowania na linii Vieojet Technologies Inc. Strona 3

4 Technologia laserowa zapewnia większą swoboę wyboru pokłau i pozwala nanosić oznaczenia na papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło. W branży farmaceutycznej wymagane jest najczęściej nanoszenie oznaczeń na papier (puełka i etykiety) oraz folie plastikowe i metalowe (etykiety oraz uszczelki lub przegroy). W tego rozaju zastosowaniach stosuje się najczęściej metoę ablacji laserowej (lasery CO 2 i lasery światłowoowe fizycznie wypalają wierzchnią warstwę materiału). Przy ocenie przyatności anego pokłau o użycia z technologią laserową należy wziąć po uwagę wie kwestie: pochłanianie światła laserowego oraz przygotowanie opowienio kontrastowego okienka wyruku, które pozwoli uzyskać wysokiej jakości koy kreskowe. Stopień pochłaniania światła laserowego zależy o właściwości położa oraz ługości fali świetlnej lasera. Przy ocenie tego kryterium najlepiej skorzystać z pomocy ostawcy rozwiązań o znakowania. W celu uzyskania opowienio kontrastowego kou często konieczne jest zmoyfikowanie opakowania przez narukowanie na nim okienka wypełnionego ciemnym tuszem. Laser wypala wówczas wierzchnią warstwę ciemnego tuszu, osłaniając znajujące się po nią jaśniejsze położe i tworząc obraz negatywowy. Promieniowanie laserowe może powoować lekkie żółknięcie położa, co może przekłaać się na zmniejszenie kontrastowości kou (patrz ilustracja 3). Ilustracja 3 Parametr Bar Coe poziomu Grae kou Parameter kreskowego Przykłay Coe Examples koów Kontrast Symbol Contrast symbolu W celu uzyskania optymalnych wyników można zamówić opakowania powleczone warstwą białego tuszu z oatkiem wutlenku tytanu lub węglanu wapnia, którą nanosi się prze wykonaniem czarnego okienka. Dzięki temu białe części kou uzyskają wyższy współczynnik obicia, wzrasta kontrastowość kou kreskowego i jego czytelność. Szybkość ziałania linii pakującej Jenym z zaań inżynierów opowiezialnych za pakowanie jest upewnienie się, że cenne zasoby, jakimi są urzązenia pakujące i wykwalifikowani operatorzy, są wykorzystywane jak najefektywniej. Dlatego barzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na ecyzję jest szybkość ziałania i przepustowość linii pakującej. W przypaku użycia technologii ruku TIJ maksymalną prękość linii można łatwo obliczyć na postawie wybranej rozzielczości nanoszonego kou (w kierunku ruchu położa) oraz maksymalnej prękości włączania i wyłączania elementów oporowych (częstotliwości wystrzeliwania tuszu). Z uwagi na możliwość uruchomienia wszystkich ysz jenocześnie stopień 2012 Vieojet Technologies Inc. Strona 4

5 złożoności kou (na przykła 2 lub 4 wiersze tekstu) nie ma wpływu na maksymalną prękość linii, co stanowi jeną z głównych zalet technologii TIJ. Dlatego czterowierszowe oznaczenia z koem kreskowym DataMatrix można rukować z tą samą prękością linii pakującej, co prostsze, liczące wa wiersze koy z numerem partii i atą ważności. Ta cecha technologii TIJ może przekonać inżynierów, którzy przewiują przyszłe zwiększenie objętości koów w celu zaspokojenia wewnętrznych potrzeb ślezenia lub sprostania wymogom zewnętrznym (na przykła prawnym). Ze wzglęu na większą liczbę czynników obliczanie maksymalnej prękości linii wykorzystującej lasery jest nieco barziej złożone niż w przypaku ruku atramentowego. Należy uwzglęnić: Położe ile energii (czasu) potrzeba, aby oparować materiał w celu utworzenia kou? Rozmiar soczewek/rozmiar pola znakowania jak ługo laser wykonuje oznaczenie na proukcie? Rozmiar i stopień złożoności kou jak użo treści oznaczeń jest potrzebne oraz ile czasu potrzeba łącznie o utworzenia kou? Rozstaw prouktów oległość mięzy prouktami oraz jej wpływ na czas, przez jaki laser może operować na proukcie, zanim przejzie o prouktu następującego bezpośrenio po nim. W większości opisanych wcześniej typowych zastosowań w branży farmaceutycznej użycie zwykłego, 30-watowego lasera CO 2 lub 20-watowego lasera światłowoowego pozwala uzyskać znacznie lepszą prękość linii niż w przypaku użycia technologii TIJ. Truniejsze w obróbce położa (na przykła tworzywa sztuczne, folie i metale) mogą wymagać wyłużenia czasu tworzenia oznaczenia i powoować zmniejszenie prękości przesuwu linii. Są to jenak zastosowania wykraczające poza możliwości ruku atramentowego, co sprawia, że omyślną technologią staje się znakowanie z użyciem lasera. W procesie oceny poszczególnych zastosowań uwzglęniającym szereg wymienionych wcześniej czynników powinien uczestniczyć ekspert w ziezinie koów i znakowania. Obsługa i transport położa Aby można było uzyskać najwyższej jakości wyruki koów, zarówno rukarki laserowe, jak i rukarki TIJ wymagają płynnego i pozbawionego rgań transportu położa. W celu wyeliminowania wibracji poczas pracy konieczne jest zastosowanie opowienio solinych elementów montażowych pozwalających na integrację rukarek laserowych z linią i zapewniających utrzymywanie soczewek rukarki w położeniu iealnie równoległym o znakowanego położa i ustawienie jenej z osi głowicy po kątem 90 stopni o kierunku jego przesuwu Vieojet Technologies Inc. Strona 5

6 Oba rozwiązania mogą pracować na liniach pakowania ziałających w trybie ciągłym lub przerywanym. Zaletą rukarek laserowych jest możliwość rukowania na opakowaniach spoczywających nieruchomo lub znajujących się w ruchu. Głowice rukujące TIJ wymagają z kolei, by w trakcie nanoszenia kou położe przesuwało się prze nimi poprzecznie. Głowica rukująca TIJ może także sama przesuwać się pona nieruchomym położem, jenak pociąga to za sobą konieczność zastosowania na linii pakującej oatkowych urzązeń. Oto wybrane przykłay zastosowań: Przesuw ciągły: znakowanie kartonów Przesuw ciągły: rukowanie sieciowe Przesuw przerywany: etykietowanie butelek Przesuw przerywany: linie pakujące proukty meyczne w woreczki i blistry Maksymalna opuszczalna oległość mięzy rukarką a położem jest inna la rukarek TIJ i la rukarek laserowych. Ze wzglęu na swoją konstrukcję głowice rukujące TIJ muszą znajować się barzo blisko położa. Przy rukowaniu wysokiej jakości koów DataMatrix oległość ta ( oległość natrysku ) nie powinna zazwyczaj przekraczać 2 mm (0,08 cala). Przekroczenie oległości 2 mm (0,08 cala) może spowoować, że znaki bęą rozmyte, a koy DataMatrix staną się nieczytelne (patrz ilustracja 4). Drukarki laserowe mają pewną przewagę na technologią TIJ, zarówno w zakresie oległości mięzy soczewką skupiającą a położem, jak i tolerancji zmian ustawienia prouktu. W przypaku typowego zastosowania o rukowania koów na kartonach wymagana może być oległość 100 mm (3,94 cala), a opuszczalna zmiana położenia paczki w stosunku o jej nominalnego położenia poczas znakowania to +/- 3 mm (0,12 cala). Zwiększona tolerancja oznacza oatkowy margines bezpieczeństwa w obsłuze materiałów. Ilustracja 4 Oległość natrysku 1 mm (0,04 cala Wyraźnie zarysowane elementy Doskonała ostrość krawęzi Oległość natrysku 4 mm (0,16 cala) Rozmyte, niewyraźne elementy Pogorszenie precyzji nanoszenia kropli Kwestie instalacji TIJ Mimo ograniczeń oległości natrysku cechujących ruk atramentowy technologia TIJ jest z natury czysta, a głowice rukujące mają stosunkowo niewielkie rozmiary, co ułatwia ich integrację z liniami pakującymi. Jak już wspomniano, przy wykorzystaniu najlepszej jakości tuszu można osiągnąć czas wysychania poniżej sekuny. Szyny prowazące powinny być ustawione tak, aby nie ochoziło o kontaktu mięzy nimi a świeżo wyrukowanym koem Vieojet Technologies Inc. Strona 6

7 Kwestie instalacji ruk laserowy Technologia znakowania laserowego wymaga uwzglęnienia wóch oatkowych czynników związanych z prawiłowością i bezpieczeństwem instalacji: osłon wiązek światła oraz usuwania oparów. Bezpieczeństwo operatora linii wymaga zainstalowania osłon, które w trakcie pracy rukarki uniemożliwią kontakt z promieniowaniem laserowym. Powinny one być wyposażone w blokay rzwiczek kontrolnych oraz znaki ostrzegawcze na wszystkich zejmowanych panelach. Jeśli ze wzglęów związanych z obsługą materiałów całkowite zamknięcie systemu laserowego jest niemożliwe, należy zastosować osłony otaczające bezpośrenio głowicę znakującą. W przypaku laserów opartych na CO 2 akceptowanymi materiałami osłony wiązki są tworzywa poliwęglanowe i akrylowe. W przypaku laserów światłowoowych i laserów N-YAG obuowa powinna być zbuowana z blachy. Doatkowe informacje znajują się w normie ANSI Z Proces ablacji zachozący poczas znakowania laserowego powouje wyzielanie ymów zawierających robne cząstki oraz gazów, które mogą zagrażać zrowiu. Obróbka laserowa kartonu i papierowych etykiet również powouje emisję cząstek, które mogą być wychane przez operatorów linii. Zalecanym rozwiązaniem w każej instalacji laserowej jest zastosowanie systemu wyciągającego ym wraz z ukłaem filtrującym. Zwykle stosowane są trzy poziomy filtracji: filtr wstępny o użych cząstek, filtr HEPA o cząstek robnych oraz filtr chemiczny usuwający gazy i zapachy. Specjalista w zakresie znakowania może uzielić instrukcji otyczących obu tych skłaników instalacji laserowej. Koszt (inwestycji i eksploatacji) W obecnej sytuacji rynkowej koszt ma oczywiście postawowe znaczenie. Z rozwiązaniami laserowymi i służącymi o termicznego ruku atramentowego są związane wa różne moele nabycia. Jeśli wziąć po uwagę całkowity koszt posiaania, urzązenia o ruku laserowego i termicznego ruku atramentowego mogą być uważane za rozwiązania konkurencyjne, jenak termiczny ruk atramentowy ma niższy koszt inwestycji o technologii laserowej. Ta przewaga staje się jeszcze większa, gy wymagany jest naruk w wielu miejscach opakowania. W urzązeniach o termicznego ruku atramentowego można o anego kontrolera oać wiele głowic rukujących, co umożliwia łatwe rukowanie na wóch (lub więcej) stronach opakowania tekturowego lub rukowanie w wielu wierszach. W urzązeniach laserowych nie występuje problem ostarczania atramentu, ale należy uwzglęnić w bużecie operacyjnym okresową wymianę filtrów. Częstość takiej wymiany zależy o ilości substancji osazanych na filtrach, zależnej z kolei o ilości opaów i ymów emitowanych z anego położa oraz o przepustowości i poziomu wykorzystania linii pakującej. Specjalista w zakresie znakowania może przestawić inywiualne porównanie kosztów obu technologii uwzglęniające wymagania występujące w konkretnej sytuacji Vieojet Technologies Inc. Strona 7

8 Serria biuletyn nów inform macyjnych Wnioski W J opisano w niniejszym Jak m biuletynie,, p przy wyborze e technologii znakowaniia la aserowego lub l termiczn nego ruku a atramentowe ego należy wziąć w po uw wagę w wiele czynnikków. Oprócz z rozaju położa n ma kryterium, które samo nie s w sobiie ecyowałob by o jenym lub rugim Specjalista w zakresie r rozwiązaniu. znający obie z znakowania e technologiie m może przean nalizować ko onkretne pottrzeby w anej sytu uacji, ocenić przyszłe p potrzeby i sfo ormułować optymalne o z zalecenia. Na postawie e takiej pora y f firmy mogą przypisać p własne wagi o k kryteriów i po ojąć świao omą ecyzję ę o wybraniu najlepszej n technologii uwzglęniajjącej ich z znakowania k koszty opera acyjne pakow wania. Więcej inforrmacji W W Więcej inform macji na tem mat termiczne ego ruku atrame entowego i ruku lasero owego m można uzyskkać, kontaktując się z firrmą V Vieojet Tecchnologies Sp. S z o.o. po n numerem telefonu +48 (2 22) lub owieza ając witrynę internetową ą w et.pl Vieoje et Technolo ogies Inc. ntowe ruka arki termiczzne (TIJ) Vi eojet Atramen Ko y kreskowe e 2D wysokie ej rozzielczzości o 600 pi Dosskonałe o rukowania na kartonie i czzęściowo porowatych po owierzchniacch Kom mpaktowa konstrukcja k z możliwościią zasstosowania wielu w głowic rukujących h Serrwer WWW i zaawansow wane protokkoły kom munikacyjne e ułatwiające e integrację y znakowan nia laserowe ego Vieoje et Systemy Ko y kreskowe e 2D wysokie ej rozzielczzości z polami okrągłłymi lub kwa aratowymi ealne o koów negatyw wowych (białyych na Ie cza arnym tle) ablacja cza arnego atram mentu Opowienie la położy kartonowych k h, etalowych, szzklanych i plastikowych me Strona 8

9 Koszt (inwestycji i eksploatacji) W obecnej sytuacji rynkowej koszt ma oczywiście postawowe znaczenie. Z rozwiązaniami laserowymi i służącymi o termicznego ruku atramentowego są związane wa różne moele nabycia. Jeśli wziąć po uwagę całkowity koszt posiaania, urzązenia o ruku laserowego i termicznego ruku atramentowego mogą być uważane za rozwiązania konkurencyjne, jenak termiczny ruk atramentowy ma niższy koszt inwestycji o technologii laserowej. Ta przewaga staje się jeszcze większa, gy wymagany jest naruk w wielu miejscach opakowania. W urzązeniach o termicznego ruku atramentowego można o anego kontrolera oać wiele głowic rukujących, co umożliwia łatwe rukowanie na wóch (lub więcej) stronach opakowania tekturowego lub rukowanie w wielu wierszach. W urzązeniach laserowych nie występuje problem ostarczania atramentu, ale należy uwzglęnić w bużecie operacyjnym okresową wymianę filtrów. Częstość takiej wymiany zależy o ilości substancji osazanych na filtrach, zależnej z kolei o ilości opaów i ymów emitowanych z anego położa oraz o przepustowości i poziomu wykorzystania linii pakującej. Specjalista w zakresie znakowania może przestawić inywiualne porównanie kosztów obu technologii uwzglęniające wymagania występujące w konkretnej sytuacji. Vieojet Technologies Sp. z o.o. ul. Emaliowa Warszawa Telefon +48 (22) Vieojet Technologies Inc. Strona 9

Czy druk laserowy to odpowiednie rozwiązanie zaspokajające proste potrzeby w zakresie znakowania?

Czy druk laserowy to odpowiednie rozwiązanie zaspokajające proste potrzeby w zakresie znakowania? Biuletyn informacyjny Główne czynniki, jakie należy rozważyć, wybierając drukarkę laserową Czy druk laserowy to odpowiednie rozwiązanie zaspokajające proste potrzeby w zakresie znakowania? Wstęp Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy znakowania laserem światłowodowym

Systemy znakowania laserem światłowodowym Wysoki kontrast oznaczeń na twardych plastikach i metalach nawet przy dużych prędkościach Znakowanie przewodnik po próbkach Systemy znakowania laserem światłowodowym Uzyskanie kontrastowych oznaczeń laserowych

Bardziej szczegółowo

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW Zał 1 instr Nr02/01 str. 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax 071 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. 071 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. 0 601 710290

Bardziej szczegółowo

Bezzapachowe i niskozapachowe rozwiązania z zakresu znakowania dla producentów słodyczy i wyrobów cukierniczych

Bezzapachowe i niskozapachowe rozwiązania z zakresu znakowania dla producentów słodyczy i wyrobów cukierniczych Przewodnik techniczny Bezzapachowe i niskozapachowe rozwiązania z zakresu znakowania dla producentów słodyczy i wyrobów cukierniczych Niektóre wyroby cukiernicze, takie jak czekolada, pochłaniają zapachy,

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli

Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli Wybrane zaganienia Franciszek Spyra ZPBE Energopomiar Elektryka Gliwice Wstęp W artykule przestawiono wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli.

Bardziej szczegółowo

Kwestie dotyczące znakowania laserowego u producentów kosmetyków, środków higieny osobistej i chemii gospodarczej

Kwestie dotyczące znakowania laserowego u producentów kosmetyków, środków higieny osobistej i chemii gospodarczej Biuletyn informacyjny Kwestie dotyczące znakowania laserowego u producentów kosmetyków, środków higieny osobistej i chemii gospodarczej Uzyskaj dłuższy czas sprawności, ogranicz prace konserwacyjne i popraw

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu znakowania o słabym zapachu i niskiej zawartości LZO dla zastosowań wrażliwych na zapach

Rozwiązania z zakresu znakowania o słabym zapachu i niskiej zawartości LZO dla zastosowań wrażliwych na zapach Przewodnik techniczny Rozwiązania z zakresu znakowania o słabym zapachu i niskiej zawartości LZO dla zastosowań wrażliwych na zapach Znajomość dostępnych technologii i uwarunkowania zastosowań Poznanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Videojet dla Codentify

Rozwiązania Videojet dla Codentify Systemy do znakowania i aplikacji etykiet Rozwiązania Videojet dla Codentify Cyfrowa weryfikacja podatkowa, śledzenie i uwierzytelnianie produktu Wdrożenie systemu Codentify wymaga nie tylko zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj zalety znakowania laserowego. Uzyskaj dłuższy czas sprawności, ogranicz prace konserwacyjne i popraw czytelność oznaczeń

Wykorzystaj zalety znakowania laserowego. Uzyskaj dłuższy czas sprawności, ogranicz prace konserwacyjne i popraw czytelność oznaczeń Biuletyn informacyjny Wykorzystaj zalety znakowania laserowego Uzyskaj dłuższy czas sprawności, ogranicz prace konserwacyjne i popraw czytelność oznaczeń Technologia znakowania laserowego oferuje producentom

Bardziej szczegółowo

Metody bezpośredniego znakowania części

Metody bezpośredniego znakowania części Przewodnik techniczny Metody bezpośredniego znakowania części Systemy identyfikacji do odczytu maszynowego dla przemysłu samochodowego i lotniczego Proces bezpośredniego znakowania części (Direct Part

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość kodu na rozmaitych podłożach. Kodowanie i znakowanie przewodnik po próbkach. Laser CO2

Najwyższa jakość kodu na rozmaitych podłożach. Kodowanie i znakowanie przewodnik po próbkach. Laser CO2 Najwyższa jakość kodu na rozmaitych podłożach Kodowanie i znakowanie przewodnik po próbkach Laser CO2 Uzyskanie optymalnego śladu lasera to kwestia procesu ustalania danych technicznych. Systemy znakowania

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 - Katera Silników Spalinowych i Pojazów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Baanie pompy - - Wstęp teoretyczny Pompa jest urzązeniem eneretycznym, które realizuje przepływ w kierunku wzrostu temperatury. Pobiera ciepło

Bardziej szczegółowo

Wytłaczanie kabli, przewodów i rur

Wytłaczanie kabli, przewodów i rur Rozwiązania systemowe do znakowania i drukowania Wytłaczanie kabli, przewodów i rur Znamy wyjątkowe wyzwania, którym trzeba sprostać na liniach produkcyjnych Przemysł produkcji kabli, przewodów i rur,

Bardziej szczegółowo

Asortyment laserów CO 2 i światłowodowych

Asortyment laserów CO 2 i światłowodowych Znajomość integracji i konfiguracji ma znaczenie wybierz rozwiązanie do znakowania laserowego odpowiednie do konkretnego zastosowania Rozw. znakowania laser Asortyment laserów CO 2 i światłowodowych Videojet

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 41 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Kraków, luty 2004 - kwiecień 2015

ĆWICZENIE 41 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Kraków, luty 2004 - kwiecień 2015 Józef Zapłotny, Maria Nowotny-Różańska Zakła Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 41 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Kraków, luty 2004 - kwiecień

Bardziej szczegółowo

Dotrzymać tempa liniom pakującym systemem flow-pack

Dotrzymać tempa liniom pakującym systemem flow-pack Biuletyn informacyjny Dotrzymać tempa liniom pakującym systemem flow-pack Na całym świecie przepisy zmuszają producentów pieczywa, by umieszczali na produktach datę ważności i informacje o wytwórcy. Produkty

Bardziej szczegółowo

RODZAJE DYSPENSERÓW:

RODZAJE DYSPENSERÓW: DYSPENSERY KLEJOWE DO ETYKIET PAPIEROWYCH Za pomocą naszych DYSPENSERÓW moŝesz Łatwo i Szybko etykietować swoje produkty, paczki, koperty itp. RODZAJE DYSPENSERÓW: RĘCZNE ELEKTRYCZNE PÓŁAUTOMATYCZNE Proponujemy

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA PRZYSZŁOŚĆ. Jak laserowe drukowanie moŝe e wyeliminować nalepki, tusze, taśmy oraz zmniejszyć koszty?

WIRTUALNA PRZYSZŁOŚĆ. Jak laserowe drukowanie moŝe e wyeliminować nalepki, tusze, taśmy oraz zmniejszyć koszty? WIRTUALNA PRZYSZŁOŚĆ Jak laserowe drukowanie moŝe e wyeliminować nalepki, tusze, taśmy oraz zmniejszyć koszty? Dzięki połą łączeniu nowoczesnej chemii i fizyki laserowej! Anna Kolator PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Drukarki Laserowe CO2 Seria LM

Drukarki Laserowe CO2 Seria LM Wszechstronny, przemyslowy laser znakujący Drukarki Laserowe CO2 Seria LM Przedstawiamy Państwu Hitachi LM nową serię wektorowych laserów CO2. Dzięki zróżnicowanej mocy, długości fal i ogniskowej obiektywu

Bardziej szczegółowo

Optyka 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Optyka 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Optka Projekt współinansowan przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego Optka II Promień świetln paając na powierzchnię zwierciała obija się zgonie z prawem obicia omówionm w poprzeniej

Bardziej szczegółowo

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WPROWADZENIE Opcje są instrumentem pochonym, zatem takim, którego cena zależy o ceny instrumentu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe do znakowania i drukowania. Artykuły piekarnicze i płatki zbożowe

Rozwiązania systemowe do znakowania i drukowania. Artykuły piekarnicze i płatki zbożowe Rozwiązania systemowe do znakowania i drukowania Artykuły piekarnicze i płatki zbożowe Znamy wyjątkowe wyzwania, którym trzeba sprostać na liniach produkcyjnych. Od trudnych środowisk produkcyjnych przez

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie: Atuty oferty Videojet:

Wyzwanie: Atuty oferty Videojet: Ulotka Drukowanie i aplikowanie etykiet Poprawa wydajności: przejście z aplikatorów dociskowych lub nadmuchowych na etykiety Direct Apply TM Wyzwanie: W ciągu ostatnich 20 lat technologia drukowania i

Bardziej szczegółowo

FILTRY KIESZENIOWE KS PAK

FILTRY KIESZENIOWE KS PAK FILTRY KIESZENIOE KS PAK 2 F8 do wychwytywania dużych i drobnych cząstek pyłu Klasa filtracji 2 - F9 wg EN 9 uża powierzchnia filtracji długa żywotność, niski Medium filtracyjne wykonane z włókien syntetycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA P OGÓLNE INSTRUKCJE BEPIECEŃSTWA UWAGA 1. Niniejsza instrukcja jest integralną i ważną częścią prouktu. Należy ją starannie przechowywać i musi zawsze towarzyszyć urzązeniu, nawet jeśli zostanie ostąpione

Bardziej szczegółowo

MasterSeal M 860. Wysoce sprężysta membrana wodochronna 2K-PU, do nakładania ręcznego. Poprzednio: CONIPUR M 860 OPIS

MasterSeal M 860. Wysoce sprężysta membrana wodochronna 2K-PU, do nakładania ręcznego. Poprzednio: CONIPUR M 860 OPIS OPIS MasterSeal M 860 jest wuskłanikową, nakłaaną ręcznie, samopoziomującą, elastomerową powłoką polimocznikową. ZAKRES ZASTOSOWAŃ Powłoka MasterSeal M 860 jest wykorzystywana w licznych zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Całkowite koszty posiadania systemu do druku i aplikacji etykiet

Całkowite koszty posiadania systemu do druku i aplikacji etykiet Biuletyn informacyjny Całkowite koszty posiadania systemu do druku i aplikacji etykiet Garść informacji o długoterminowych kosztach systemu LPA Pierwszym i najbardziej oczywistym kosztem są wydatki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

METODA OCENY PSR PIESZYCH NA OSYGNALIZOWANYCH PRZEJŚCIACH POZIOMYCH

METODA OCENY PSR PIESZYCH NA OSYGNALIZOWANYCH PRZEJŚCIACH POZIOMYCH POBLEMY KOMUNIKACYJNE MIAST W WAUNKACH ZATŁOCZENIA MOTOYZACYJNEGO IX Konferencja Naukowo-Techniczna Poznań-osnówko 19-21.06.2013 Jarosław CHMIELEWSKI* *) inż., Koło Naukowe Miasto w ruchu, Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA PRODUCENTA

ZALECENIA PRODUCENTA ZALECENIA PRODUCENTA Termoizolacja Dachów Płaskich Płytami Kingspan Therma TR26 FM Therma TT46 Therma TR27 FM Therma TR27 LPC/FM Therma TR20 Therma TT40 1. Informacje ogólne 1.1. Sposób pakowania Płyty

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KATEGORII

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KATEGORII SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KATEGORII 1. WSTĘP D 02.01.01 Roboty ziemne wykonanie wykopów w gruntach I V kategorii 1.1. Przemiot ST Przemiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl LVIII OLIMPIADA FIZYCZNA (2008/2009). Stopień II, zaanie oświaczalne D. Źróło: Autor: Nazwa zaania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiay Fizycznej. Ernest Groner Komitet Główny Olimpiay Fizycznej,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Metody binaryzacji obrazów

Algorytmy graficzne. Metody binaryzacji obrazów Algorytmy graficzne Metoy binaryzacji obrazów Progowanie i binaryzacja Binaryzacja jest procesem konwersji obrazów kolorowych lub monochromatycznych (w ocieniach szarości) o obrazu wupoziomowego (binarnego).

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Systemy Rolowe Do Druku Etykiet Na Wąskiej Wstędze

Cyfrowe Systemy Rolowe Do Druku Etykiet Na Wąskiej Wstędze Cyfrowe Systemy Rolowe Do Druku Etykiet Na Wąskiej Wstędze Zaawansowana Cyfrowa Technologia Do Druku Etykiet na Wąskiej Wstędze 1 2 3 4 5 6 TO NIE ZWYKŁA PRASA ALE PRAWDZIWE NARZĘDZIE BIZNESOWE 1-3 Etykiety

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

A T A S Z E K ul.głuchowska 27 60-101 Poznań www.bosite.pl www.zgrzewarki-plandek.pl (ZGRZEWARKI RĘCZNE I AUTOMATYCZNE, OCZKARKI ORAZ KLEJE)

A T A S Z E K ul.głuchowska 27 60-101 Poznań www.bosite.pl www.zgrzewarki-plandek.pl (ZGRZEWARKI RĘCZNE I AUTOMATYCZNE, OCZKARKI ORAZ KLEJE) A T A S Z E K ul.głuchowska 27 60-101 Poznań www.bosite.pl www.zgrzewarki-plandek.pl Z G R Z E W A N I E P L A N D E K / B A N E R Ó W / M A R K I Z I I N N Y C H M A T E R I A Ł Ó W P V C (ZGRZEWARKI

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZNAKOWANIA I AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI BEZPOŚREDNIE ZNAKOWANIE PRODUKTÓW THERMAL INK-JET. etisoft

SYSTEMY ZNAKOWANIA I AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI BEZPOŚREDNIE ZNAKOWANIE PRODUKTÓW THERMAL INK-JET. etisoft SYSTEMY ZNAKOWANIA I AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI BEZPOŚREDNIE ZNAKOWANIE PRODUKTÓW THERMAL INK-JET etisoft PL CHARAKTERYSTYKA Drukarki TIJ (Thermal Ink-Jet), podobnie jak tradycyjne drukarki Ink-Jet, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

high tech for plastics recycling Filtry do pracy ciągłej ERF

high tech for plastics recycling Filtry do pracy ciągłej ERF Filtry do pracy ciągłej ERF Filtry do pracy ciągłej ERF 30 lat doświadczenia i know-how 1983 Roderich Ettlinger, inżynier w dziedzinie budowy maszyn, zakłada przedsiębiorstwo w Augsburgu, w Bawarii i rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Maksymalna produktywność dzięki przemyślanemu doborowi lasera CO ²

Maksymalna produktywność dzięki przemyślanemu doborowi lasera CO ² Biuletyn informacyjny Maksymalna produktywność dzięki przemyślanemu doborowi lasera CO ² Jak skonfigurować optymalny system laserowego tak, aby spełniał wymagania występujące w konkretnym zastosowaniu?

Bardziej szczegółowo

invented by Grawerowanie jeszcze nigdy nie było takie proste! just plug and ray!

invented by Grawerowanie jeszcze nigdy nie było takie proste! just plug and ray! Grawerowanie jeszcze nigdy nie było takie proste! invented by just plug and ray! Nasz laser jest prosty w obsłudze! Dzięki laserowi Rayjet grawerowanie, cięcie i znakowanie przestało być złożonym procesem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZÓD URZĄDZENIA BOK URZĄDZENIA 297 286 50,8 52,2 Punkt podłączenia wody Grubość umywalki / blatu: max 57 mm, min 3,5 mm Odległość od perlatora do krawędzi urządzenia Max 835,5 / Min 631,5 266 Otwór z

Bardziej szczegółowo

Kosmetyki, pielęgnacja ciała i chemia gospodarcza

Kosmetyki, pielęgnacja ciała i chemia gospodarcza Rozwiązania systemowe do znakowania i drukowania Kosmetyki, pielęgnacja ciała i chemia gospodarcza Znamy wyjątkowe wyzwania, którym trzeba sprostać na liniach produkcyjnych. Od zarządzania różnorodnymi

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy unijne dotyczące znakowania mrożonych wyrobów cukierniczych

Nowe przepisy unijne dotyczące znakowania mrożonych wyrobów cukierniczych Biuletyn informacyjny Nowe przepisy unijne dotyczące znakowania mrożonych wyrobów cukierniczych Nowe przepisy unijne dotyczące znakowania lodów na patyku i innych lodów w opakowaniach masz czas do końca

Bardziej szczegółowo

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoki Pural zostały opracowane specjalnie do systemów dachowych i rynnowych. Jest to doskonały materiał na dachy z rąbkiem stojącym. Ta powierzchnia o delikatnej

Bardziej szczegółowo

FOLDER PRODUKTU. o VAT

FOLDER PRODUKTU. o VAT FOLDER PRODUKTU Corporate Headquarters 28181 River Drive Circleville, Ohio 43113 http://www.telesis.com Worldwide Locations TELESIS POLAND TELESIS UNITED KINGDOM TELESIS NETHERLANDS TELESIS GERMANY TELESIS

Bardziej szczegółowo

Opt Lasers CLH 2500/5000. Laserowa głowica grawerująca. Opis produktu

Opt Lasers CLH 2500/5000. Laserowa głowica grawerująca. Opis produktu CLH 2500/5000 Laserowa głowica grawerująca pozwala wykorzystać wysoką prędkość poruszania się podczas grawerowania nawet skomplikowanych wzorów. Długość przewodu pomiędzy głowicą laserową i sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Usuwalne oznakowania do szkła, tworzyw sztucznych i metalu

Usuwalne oznakowania do szkła, tworzyw sztucznych i metalu Biuletyn informacyjny Usuwalne oznakowania do szkła, tworzyw sztucznych i metalu Pojemniki wielokrotnego użytku są bezpieczne dla środowiska i opłacalne, ale wymagają usuwalnych oznakowań, które nie rozmazują

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I. ARTYKUŁY BIUROWE. L.p. Przedmiot zamówienia 1 Segregatory 2 Papier ksero 3 Długopisy 4 5 Zakreślacze tekstu Płyty DVD

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8: Podstawowe zadania geodezyjne z rachunku współrzędnych

Rozdział 8: Podstawowe zadania geodezyjne z rachunku współrzędnych 183 Rozział 8: ostawowe zaania geoezyjne z rachunku współrzęnych 8.1. Orientacja pomiarów geoezyjnych W rozziale 1 przestawiliśmy krótką charakterystykę ukłaów współrzęnych stosowanych w geoezji, w tym

Bardziej szczegółowo

PRASA FILTRACYJNA Z GÓRNĄ BELKĄ GHT 4X4

PRASA FILTRACYJNA Z GÓRNĄ BELKĄ GHT 4X4 BILFINGER WATER TECHNOLOGIES PRASA FILTRACYJNA Z GÓRNĄ BELKĄ GHT 4X4 TECHNOLOGIA ROZDZIAŁU FRAKCJI W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH GHT 4X4 to prasa filtracyjna cechująca się wysokim poziomem niezawodności i

Bardziej szczegółowo

MCKT-HPX KOMPAKTOWA CENTRALA WENTYLACYJNA Z POMPĄ CIEPŁA KARTA INFORMACYJNA. KARTA INFORMACYJNA nr 8 2013 WERSJA POLSKA

MCKT-HPX KOMPAKTOWA CENTRALA WENTYLACYJNA Z POMPĄ CIEPŁA KARTA INFORMACYJNA. KARTA INFORMACYJNA nr 8 2013 WERSJA POLSKA KARTA IFORMACYJA nr 8 2013 ERSJA POLSKA KLIMOR zastrzega sobie prawo o wprowazania zmian KOMPAKTOA CETRALA ETYLACYJA Z POMPĄ CIEPŁA PX KARTA IFORMACYJA K O M P A K T O A C E T R A L A E T Y L A C Y J A

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje na stopy procentowe

Regulamin Opcje na stopy procentowe Regulamin Opcje na stopy procentowe Warszawa, Listopa 2013 mank.pl Spis treści: Rozział I Postanowienia ogólne...3 Rozział II Warunki transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...4 Rozział III Zasay

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Temat: Termotransfer i termosublimacja

Temat: Termotransfer i termosublimacja Temat: Termotransfer i termosublimacja 1. Termotransfer (termonadruk) - technika nadruku polegająca na termicznym wgrzaniu w materiał wcześniej przygotowanego rysunku, naniesionego na specjalny papier

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie: Atuty oferty Videojet:

Wyzwanie: Atuty oferty Videojet: Ulotka użytkowa Elektronika Znakowanie elementów elektronicznych Wyzwanie: Branża elektroniczna przeżywa dynamiczny wzrost popytu na elementy mikroelektroniczne. Produkcja takich elementów wymaga tworzenia

Bardziej szczegółowo

Separatory. tłuszczów i węglowodorów PRZEWODNIK WYDANIE 1 MOTEL RESTAURACJA. www.haba.pl

Separatory. tłuszczów i węglowodorów PRZEWODNIK WYDANIE 1 MOTEL RESTAURACJA. www.haba.pl Separatory tłuszczów i węglowoorów WYDNIE 1 MOTEL RESTURCJ PRZEWODNIK Szanowni Państwo. Pragniemy przestawić ofertę separatorów węglowoorów i tłuszczów. Niniejszy przewonik ma na celu przybliżenie Państwu

Bardziej szczegółowo

DuoSmart Zrób dobre wrażenie

DuoSmart Zrób dobre wrażenie DuoSmart Zrób dobre wrażenie Dlaczego DuoSmarty są wyjątkowe? Dzięki zastosowaniu zewnętrznej tekturowej owijki DuoSmart oferuje większą przestrzeń dla komunikacji marki i promocji niż jakiekolwiek inne

Bardziej szczegółowo

Markery. Markery permanentne Zakreślacze Markery suchościeralne Tablice suchościeralne

Markery. Markery permanentne Zakreślacze Markery suchościeralne Tablice suchościeralne Markery Markery permanentne Zakreślacze Markery suchościeralne Tablice suchościeralne N *przez 2 tygodnie N A W ET B E Z S K U W KI * N *przez 2 tygodnie N A W ET B E Z S K U W KI * Markery permanentne

Bardziej szczegółowo

OBCINARKI NOŻYCOWE HSM CM 2606-3206 HSM CM 3815-4315 HSM CA 3640 HSM CA 4640 HSM R 48000

OBCINARKI NOŻYCOWE HSM CM 2606-3206 HSM CM 3815-4315 HSM CA 3640 HSM CA 4640 HSM R 48000 HSM CM 2606-3206 Niewielkie i podręczne gilotyny z ręczną blokadą papieru i osłoną chroniacą palce. Wyposażone w skalę centymetrową, calową, kątową i skalę formatów specjalnych. CM 2606 260 mm 10 CM 3206

Bardziej szczegółowo

8. Fasady szklane...100

8. Fasady szklane...100 ....100.1 Fasay...101.1.1 Funkcje fasa...101 Ciepła fasaa Zimna fasaa Fasaa wentylowana - ruga skóra.1.2 Konstrukcje fasa...104 Fasaa z konstrukcją słupowo-ryglową Fasay ze szkleniem strukturalnym Fasay

Bardziej szczegółowo

JEDYNY TAKI LASER W POLSCE! TECHNOLOGIA ZNAKOWANIA W KOLORZE!!!

JEDYNY TAKI LASER W POLSCE! TECHNOLOGIA ZNAKOWANIA W KOLORZE!!! FOLDER PRODUKTU EV40 - Najmocniejszy laser pompowany diodą ciała stałego do stali, plastiku TELESIS NOWY model EV40 jest najnowszym produktem w ofercie Telesis. Skonstruowany do pracy w różnych aplikacjach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PHARMA KODU

SPECYFIKACJA PHARMA KODU SPECYFIKACJA PHARMA KODU Avda. Universitat Autònoma, 13 Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès. BARCELONA 93 592 31 10 93 591 27 07 www.rcelectronica.com RC@rcelectronica.com Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

UTK str. 1. Nr tematu: 142. Wstęp

UTK str. 1. Nr tematu: 142. Wstęp Nr tematu: 142 Temat: Plotery. Wstęp Ploter (ang. plotter) komputerowe urządzenie peryferyjne, służące do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, mogące nanosid obrazy, wycinad wzory, grawerowad itp. Ploterów

Bardziej szczegółowo

1 Renty życiowe. 1.1 Podstawowe renty życiowe

1 Renty życiowe. 1.1 Podstawowe renty życiowe Renty życiowe Renta życiowa jest serią płatności okonywanych w czasie życia ubezpieczonego Jej wartość teraźniejsza jest zienną losową (bo zależy o przyszłego czasu życia T, oznaczaną Y Postawowe renty

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCIOWA ANALIZA TERMOGRAMÓW W DIAGNOSTYCE IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH *

JAKOŚCIOWA ANALIZA TERMOGRAMÓW W DIAGNOSTYCE IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH * JAKOŚCIOWA ANALIZA TERMOGRAMÓW W DIAGNOSTYCE IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH * Dr inż. Paweł Krause, Dr inż. Tomasz Steil, Dr inż. Artur Nowoświat WPROWADZENIE Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna z wkładem pęczniejącym

Kratka wentylacyjna z wkładem pęczniejącym Kratka wentylacyjna z wkłaem pęczniejącym typu Oporność ogniowa w zależności o wymiarów Aprobata Techniczna ITB AT-15-5593/2002 Przykła zamawiania: /B = 300/H = 150/60 { { { grubość wkłau pęczniejącego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MARKI PRO-PEN

HISTORIA MARKI PRO-PEN HISTORIA MARKI PRO-PEN PEN Dlaczego powstała marka : PRO-PEN PEN? -Standardy ISO wymogły na firmach identyfikację i pełną kontrolę nad produktem z uwzględnieniem całego procesu produkcji -Nawet małe i

Bardziej szczegółowo

Jak segregowac odpady?

Jak segregowac odpady? Jak segregowac odpady? Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! ELEKTROSMIECI

Bardziej szczegółowo

Czujniki płaszczowe rezystancyjne PTOP

Czujniki płaszczowe rezystancyjne PTOP Czujnik przeznaczony o pomiaru temperatury w miejscach trunoostępnych oraz tam, gzie zależy na zastosowaniu czujników giętkich o małych śrenicach i małej bezwłaności cieplnej. Dane techniczne Zakres pomiarowy

Bardziej szczegółowo

Mikroskopy [ BAP_1103035.doc ]

Mikroskopy [ BAP_1103035.doc ] Mikroskopy [ ] Strona 1 z 5 Opis Schemat 1. Okular 2. Tuba okularu 3. Śruba makrometryczna 4. Śruba mikrometryczna 5. Śruba nastawcza ogranicznika 6. Zacisk mocujący 7. Statyw pochylny z żeliwa 8. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

METODY WZMACNIANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH STRENGTHENING OF STEEL STRUCTURES CONCEPTS AND THEIR APPLICATIONS

METODY WZMACNIANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH STRENGTHENING OF STEEL STRUCTURES CONCEPTS AND THEIR APPLICATIONS Mateusz Kuśnierek, Maciej Maciejak I rok (stuia II stopnia) Koło Naukowe KONKRET przy Katerze Konstrukcji Betonowych Politechnika Wrocławska Opiekun naukowy referatu r inż. T. Trapko METODY WZMACNIANIA

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONY - NIEZAWODNY płukanie wsteczne - wyższy stopień czystości filtra

SPRAWDZONY - NIEZAWODNY płukanie wsteczne - wyższy stopień czystości filtra SPRAWDZONY - NIEZAWODNY płukanie wsteczne - wyższy stopień czystości filtra BWT Protector BW Filtracja mechaniczna Filtracja mechaniczna Filtrowanie wody z cząstek stałych. Ochrona instalacji przed zniszczeniem

Bardziej szczegółowo

PHARMA EDITION. PharmaLine 60 Linia do konfekcjonująca form płynnych

PHARMA EDITION. PharmaLine 60 Linia do konfekcjonująca form płynnych PharmaLine 60 Linia do konfekcjonująca form płynnych 2006 r. Pierwsza w Europie cyfrowa drukarnia Etykiet samoprzylepnych 2009 r. Przejęcie firmy Lukor produkującej dozowniki i zakręcarki od 1986r Pewne

Bardziej szczegółowo

Ważny przykład oscylator harmoniczny

Ważny przykład oscylator harmoniczny 6.03.00 6. Ważny przykła oscylator harmoniczny 73 Rozział 6 Ważny przykła oscylator harmoniczny 6. Wprowazenie Klasyczny, jenowymiarowy oscylator harmoniczny opowiaa potencjałowi energii potencjalnej:

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku DuploFLEX CB Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku Doskonałe rezultaty dzięki wysokiej jakości piance polimerowej Asortyment ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

DEHA KOTWY Z GŁOWICĄ KULOWĄ KKT 11

DEHA KOTWY Z GŁOWICĄ KULOWĄ KKT 11 KKT 11 Beton Wstęp kształtka szalunkowa zawiesie sprzęg kotwa z głowicą kulową kotwa z głowicą kulową i kształtką zabetonowana kotwa Poniższy katalog opisuje system kotew z głowicą kulową KKT, używany

Bardziej szczegółowo

VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi. Building Technologies HVAC Products

VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi. Building Technologies HVAC Products 2 185 Zawory Mini-Kombi Zawory grzejnikowe z regulacją różnicy ciśnienia do 2-rurowych instalacji grzewczych, klimakonwektorów i stropów chłodzących VPD... VPE... Automatyczne ograniczenie przepływu w

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY REKUPERACJI. www.rekuperacja-prodma.pl

SYSTEMY REKUPERACJI. www.rekuperacja-prodma.pl www.rekuperacja-proma.pl ZKŁD PRODUKYJNY 09-300 Żuromin ul. Wyzwolenia 130 tel.: +48 23 659 39 57, +48 604 441 233 e-mail: zuromin@proma.pl SIDZI FIRMY 05-806 Sokołów ul. Sokołowska 38 tel./fa : +48 22

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Drukarka Siemens PT 80i

Rys. 1 Drukarka Siemens PT 80i PIERWSZE DRUKARKI ATRAMENTOWE Podstawy konstrukcji drukarki atramentowej i zasadę jej działania opracował w 1976 roku Ichiro Endo, inżynier zatrudniony w firmie Canon. W 1977 roku firma Siemens, na podstawie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SYSTEM OPAKOWAŃ BASF ECO PACK

INNOWACYJNY SYSTEM OPAKOWAŃ BASF ECO PACK INNOWACYJNY SYSTEM OPAKOWAŃ ECO PACK Nowy standard: wygoda i bezpieczeństwo w używaniu środków ochrony roślin Nowe opakowania specjalnie dla Państwa! Specjalna zakrętka Wbudowana w nakrętkę uszczelka Brak

Bardziej szczegółowo

Poradnik druku. (druk termiczny oraz termotransferowy)

Poradnik druku. (druk termiczny oraz termotransferowy) Poradnik druku (druk termiczny oraz termotransferowy) Spis treści 1 Sterownik...3 1.1 Rozmiar materiału...3 1.2 Parametry grafiki...4 1.3 Właściwości materiału...6 1.4 Właściwości druku...8 2 Druk...9

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 Załącznik nr 2 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent J.m. Cena brutto w zł jednostkowa Wartość brutto w opakowania

Bardziej szczegółowo

Efektywne wyszukiwanie wzorców w systemach automatycznej generacji sygnatur ataków sieciowych

Efektywne wyszukiwanie wzorców w systemach automatycznej generacji sygnatur ataków sieciowych Efektywne wyszukiwanie wzorców w systemach automatycznej generacji sygnatur ataków sieciowych Tomasz Joran Kruk NASK Dział Naukowy Cezary Rzewuski Politechnika Warszawska NASK/ PW Konferencja SECURE 2006,

Bardziej szczegółowo

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) PODSAWY WYMIANY CIEPŁA. Postawowe pojęcia w wymianie ciepła Sposoby transportu ciepła: przewozenie konwekcja - swobona - wymuszona promieniowanie ransport ciepła w ciałach stałych obywa się na roze przewozenia.

Bardziej szczegółowo

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruBend Seria 7000: Najszybsze gięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Perfekcyjna współpraca maszyny i człowieka. Większa szybkość dzięki mniejszej wadze.

Bardziej szczegółowo

Oprawki Bolle Safety B707 B708 B709

Oprawki Bolle Safety B707 B708 B709 Do przedstawionych poniżej oprawek certyfikowanych zgodnie z EN 166, możemy zastosować soczewki poliwęglanowe (PC), mineralne i organiczne CR39. Ceny okularów korekcyjno ochronnych Bolle Safety nie zależą

Bardziej szczegółowo

4.1-4.9 ZAMOCOWANIA A WNTYACJI 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 MACRO V IO MACRO V 2TR MACRO V NI MACRO V NI 2TR KIT U INT 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 PP QV QV T T 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 Q QZ AP P P-C 4.1 MACRO V IO Obejma o

Bardziej szczegółowo

Chropowatości powierzchni

Chropowatości powierzchni Chropowatość powierzchni Chropowatość lub chropowatość powierzchni cecha powierzchni ciała stałego, oznacza rozpoznawalne optyczne lub wyczuwalne mechanicznie nierówności powierzchni, niewynikające z jej

Bardziej szczegółowo

UŻYWAJ HAMULCA Z GŁOWĄ

UŻYWAJ HAMULCA Z GŁOWĄ UŻYWAJ AULCA Z GŁOWĄ Czasami są takie sytuacje, że mamy na kiju rybę życia, która nam ojeżża, hamulec kołowrotka gwiżże na całego, żyłki ubywa z kołowrotka aż tu nagle luz. Pękła żyłka. Po rzuceniu kilku

Bardziej szczegółowo

Opcje III. 1. Opcje na indeksy

Opcje III. 1. Opcje na indeksy . Opcje na ineksy Opcje III Na wielu giełach notowane są opcje na ineksy giełowe, w których instrumentem bazowym jest ineks. Najbarziej popularnymi opcjami ineksowymi są: opcja na ineks S&P500 (opcja typu

Bardziej szczegółowo

MT-752-2002. Zawsze w cieple BABYTHERM

MT-752-2002. Zawsze w cieple BABYTHERM MT-752-2002 Zawsze w cieple BABYTHERM 02 Optymalne ogrzewanie MT-1779-2003 03... aby Twój mały pacjent mógł pomyślnie się rozwijać Najnowsza generacja inkubatorów otwartych BabyTherm firmy Dräger wyznacza

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o mediach

Podstawowe informacje o mediach Podstawowe informacje o mediach Najważniejszy czynnik, który wpływa na jakość obrazu nie ma nic wspólnego z samą drukarką. Atramenty do druku są znacznie lepiej wchłaniane niż tonery i stałe atramenty.

Bardziej szczegółowo

FORMAT MA ZNACZENIE. PRECYZYJNE, WYGODNE i BEZPIECZNE W OBSŁUDZE

FORMAT MA ZNACZENIE. PRECYZYJNE, WYGODNE i BEZPIECZNE W OBSŁUDZE O B C I N A R K I 60 FORMAT MA ZNACZENIE Przygotowanie profesjonalnych ofert handlowych, instrukcji obsługi, dokumentacji technicznych, a także archiwizowanie dokumentów w firmie często wymaga przycięcia

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo