Fotogrametria cyfrowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fotogrametria cyfrowa"

Transkrypt

1 Fotogrametria cyfrowa Ćwiczenia Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

2 Dane kontaktowe : mgr inż. Magda Pluta Strona internetowa: Konsultacje: czwartek, godz Pokój: 226 Sekcja Fotogrametrii

3 Plan semestru 20 godzin/ semestr Teoria + Praktyka

4 Zaliczenie semestru Warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie średniej ocen na poziomie 3.0, a także spełnienie warunku obecności na zajęciach. Obecność na zajęciach: 1 nieobecność nieusprawiedliwiona pozostałe nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim w przypadku większej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych - brak zaliczenia semestru.

5 Ćwiczenia: ćwiczenia do wykonania samodzielnie, zadane po zajęciach mail: format pdf, czas wykonania: 2 tyg. od daty zadania, czas sprawdzenia: 2 tyg. od dnia otrzymania. w przypadku błędnie wykonanego ćwiczenia ( błędy merytoryczne ) ćwiczenia podlegają zwrotowi. Czas poprawy zwróconego ćwiczenia 1 tydzień, każda poprawa obniża ocenę o pół stopnia w stosunku do oceny wyjściowej uzyskanej za ćwiczenie zwrócone do poprawy. ćwiczenie nie oddane w terminie uznane będzie za niezaliczone, ocena niedostateczna, obowiązek oddania ćwiczenia przed zakończeniem semestru. W przypadku nieoddania wszystkich ćwiczeń - brak zaliczenia semestru. ćwiczenia oceniane będą pod kątem merytorycznym, estetycznym, sposobie podejścia do tematu w przypadku ćwiczeń rażąco podobnych do siebie wszystkie tematy otrzymują ocenę niedostateczną ocena wyliczana będzie jako średnia arytmetyczna z otrzymanych ocen za ćwiczenia ( liczone są wszystkie oceny ) nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku wykonania ćwiczenia zadanego na tych zajęciach.

6 Kolokwium zaliczeniowe: Przewidziane jest jedno kolokwium pisemne z materiału omawianego na zajęciach oraz materiału opracowanego w ćwiczeniach. Kolokwium będzie dotyczyło podstawowych zagadnień. Drugi termin jest ustny i będzie dotyczył osób, które nie zaliczą terminu I, będą chciały poprawić ocenę z terminu I, zostaną przyłapani na ściągani

7 Kilka słów o fotogrametrii cyfrowej Mniejsze błędy

8 Zdjęcie fotograficzne Zdjęcie cyfrowe rzut środkowy błona, płyta, papier fotogrametria analityczna zbiór punktów o wsp. x, y, układ znaczków tłowych matryca CCD, CMOS Przetwarzanie komputerowe, algorytmy zbiór elementów pikseli, macierz n * m

9 matryca zasada działania Podzielona na piksele Elementy światłoczułe Foton zjawisko fotoelektryczne wytrącenie elektronu dodatnio naładowana studnia potencjału Dłuższa ekspozycja = więcej zgromadzonych elektronów Policzenie elektronów dla wszystkich kolumn - informacja ile światła padło na każdy piksel Przetworzenie sygnału przez przetwornik cyfrowy

10 Jak powstaje obraz na matrycy? Źródło światła oświetla scenę, odbijając światło od wszystkich znajdujących się na niej elementów Światło odbite od sceny trafia przez obiektyw i jest rzutowane na matrycę światłoczułą znajdującą się wewnątrz aparatu Światło przechodzi przez zestaw filtrów kolorystycznych umieszczonych przed matrycą, przepuszczających tylko jedną składową koloru (czerwoną, zieloną lub niebieską) Fotodiody znajdujące się we wgłębieniach elementów światłoczułych, którymi pokryta jest matryca światłoczuła, rejestrują natężenie fali światła o danym kolorze w każdym punkcie, przekształcając natężenie światła w ładunek elektryczny. Im więcej światła dotarło do danej fotodiody, tym większy ładunek elektryczny został przez nią zgromadzony Po zakończeniu naświetlania, dane zgromadzone przez fotodiody zostają odczytywane i zapisywane do macierzy, której elementy reprezentują piksele obrazu, póki co każdy piksel zawiera informację tylko o jednej składowej koloru (czerwonej, niebieskiej lub zielonej) W celu uzupełnienia brakujących informacji o składowych koloru, macierz zostaje przetworzona

11 Dorozhynskyy O., Wrona T. Podstawy fotogrametrii

12 Piksel obrazu Najmniejszy element tworzący plik graficzny. Więcej pikseli = lepsza jakość ( lepsza rozdzielczość obrazu )

13 Podsumowanie 1. Zdjęcie fotograficzne 2. Zdjęcie cyfrowe 3. Zasada działania matrycy cyfrowej 4. Piksel obrazu Ćwiczenie do wykonania 1. Różnica pomiędzy matrycą CCD a CMOS

14 Lustrzanka cyfrowa Rejestracja na matrycy Duża rozdzielczość

15 Budowa 1. Budowa mechaniczna korpusu 2. Bagnet 3. Mechanizm lustra 4. Migawka 5. Układ celowniczy

16 Budowa mechaniczna korpusu Idealnie zaciemnione pudełko obiektyw materiał światłoczuły Wytrzymałość odlew ze stopu siluminu odporniejszy na utlenianie Odlew: jednoelementowa struktura przestrzenna bezpieczeństwo użytkowania cena a jakość Zewnętrzne poszycie ergonomia dopasowanie do kształtu i rozmiaru ludzkiej dłoni Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi wilgoć, kurz

17 Bagnet mechaniczne połączenie obiektywu z korpusem przepływ informacji: ustawienie ostrości, przykmnięcie przesłony, zmiana ogniskowej CPU (central processing unit) stalowy pierścień przytwierdzony do korpusu

18 Lustro najbardziej charakterystyczny element lustro + migawka najbardziej obciążony podzespół, wymagana precyzja napęd lustra silnik elektryczny, dawniej - sprężyna ON Przed każdą ekspozycją lustro unosi się ku górze, umożliwiając naświetlenie matrycy. Natychmiast po ekspozycji lustro opada, pozwalając na kontynuowanie obserwacji obrazu na matówce OFF

19 Migawka decyduje o czasie naświetlania położona za lustrem dwa segmenty ( lamelki ), poruszanie w pionie Przed wyzwoleniem migawki Lamelki pierwszej grupy całkowicie rozsunięte, zasłaniają kadr, lamelki drugiej grupy zsunięte pod kadrem Wyzwolenie migawki lamelki zasłaniające kadr rozpoczynają ruch ku górze, stopniowo od dołu odsłaniając kadr i umożliwiając jego naświetlenie. Po osiągnięciu założonego czasu ekspozycji, ruch rozpoczynają lamelki drugiej grupy, zasłaniając kadr od dołu.

20 Układ celowniczy matówka pryzmat pentagonalny okular płaska, zmatowiona szyba precyzyjne ustawienie względem lustra obraz na matówce = obraz na matrycy wyświetlanie dodatkowych informacji zamiana wyświetlania obrazu powłoki przeciwodblaskowe jasność, jakość widzianego obrazu możliwość kompensacji wady wzroku punkt odsunięcia źrenicy soczewka skupiająca

21 Podsumowanie 1. Budowa mechaniczna korpusu 2. Bagnet 3. Mechanizm lustra 4. Migawka 5. Układ celowniczy

22 Kamery niemetryczne znajomość parametrów rzutowania odtworzenie wiązki rzutu środkowego położenie środka rzutów na zdjęciu znaczki tłowe, stała kamery stała kamery dystorsja

23 Dystorsja niejednakowe powiększenie lub zmniejszenie różnych części obrazu, w zależności od jego odległości od osi optycznej. w idealnym obiektywie kąt pod jakim promień wchodzi do obiektywu jest równy kątowi pod jakim wychodzi. W rzeczywistych obiektywach warunek ten jest niespełniony powoduje, że wiązka promieni skupiona w przedmiotowym punkcie węzłowym obiektywu, nie jest identyczna z wiązką wychodzącą z obrazowego punktu węzłowego obiektyw. radialna tangencjalna

24 Dystorsja Teoria: centryczne usytuowanie soczewek, płaszczyzna tłowa prostopadła do osi optycznej dystorsja radialna 1. Dystorsja symetryczna względem punktu głównego układu, oznacza to, że wszystkie punkty odwzorowane w takiej samej odległości (r) od O są przesunięte radialnie o taką samą wielkość - Δr 2. Kątowa wartość dystorsji radialnej Δα, będąca różnicą między kątem α - odchylenia promienia wchodzącego do obiektywu od osi optycznej i kątem α - odchylenia promienia wychodzącego, jest wielkością stałą dla danego obiektywu i danego kąta α 3. Liniowa wielkość dystorsji w płaszczyźnie tłowej Praktyka: niecentryczne usytuowanie soczewek, nieprostopadłe usytuowanie płaszczyzny tłowej do osi optycznej 1. Wektor dystorsji nie przechodzi przez O 2. Błąd dystorsji określają wtedy dwie składowe: radialna (Δr) - w kierunku radialnym i tangencjalna (Δt) - w kierunku prostopadłym do radialnego.

25 Wobec zaburzenia symetrii dystorsji, punkt główny O przestaje być punktem centralnym (radialnym). Do szczegółowych analiz przyjmuje się wtedy punkt najlepszej symetrii dystorsji S - względem którego symetria składników dystorsji jest najlepsza.

26 Abberacje Chromatyczna fale o różnej długości posiadają różne współczynniki załamania obrazem punktu będzie nieostra plamka fotoencyklopedia.wordpress.com

27 Sferyczna odmienne długości ogniskowania promieni świetlnych ze względu na ich położenie względem osi optycznej im dalej od osi optycznej, tym mocniejsze ugięcie promieni świetlnych zamiast punktu, otrzymujemy rozmytą plamkę stosowanie przysłony ograniczenie powierzchni wpadających promieni

28 Koma Wiązka promieni świetlnych wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną po przejściu przez soczewkę nie zbiega się w punkcie lecz tworzy plamkę w kształcie przecinka zniekształcenie jest tym większe im dalej od osi układu znajduje się źródło światła.

29 Astygmatyzm Wyróżnimy promienie biegnące względem siebie w płaszczyznach prostopadłych - w soczewce przebywają dwie różne drogi optyczne. Promienie w płaszczyźnie pionowej zostaną skupione w ognisku I a w dla płaszczyzny poziomej w ognisku II. Obraz punktu w ognisku I będzie linią poziomą, a w ognisku II jako odcinek pionowy. Ponieważ obraz tworzą wszystkie promienie znajdujące się w obwodzie soczewki obraz punktu przedstawi się w postaci owalu, którego wydłużenie lub skręcenie będzie zależał od ustawienie płaszczyzn.

30 Na następne zajęcia: 1.Przynieść aparat fotograficzny 2.Zapoznać się z instrukcją kalibracji

31

32 Elementy orientacji wewnętrznej stała kamery ( Ck ) + współrzędne punktu głównego ( Xo, Yo ) w układzie wyznaczonym przez znaczki tłowe; Ich znajomość jest niezbędna do rekonstrukcji wiązki promieni rzucających

33 Skaning laserowy budynku dydaktycznego Tomasz Noszczyk, Łukasz Mikołajczyk

34 Bibliografia Dr inż. Regina Tokarczyk, Mgr inż. Iwona Stanios, Kalibracja cyfrowego aparatu fotograficznego z wykorzystaniem darmowej wersji programu Aerosys Dorozhynskyy O., Wrona T. Podstawy fotogrametrii Wydawnictwo Politechniki, Lwowskiej, Kraków Lwów 2002 r.

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia 6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia Przeprowadzenie badań mających na celu wykazanie przydatności technologii naziemnego skaningu laserowego w pracy policji, wymagało zaznajomienia się z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

"INWESTYCJE ASTRONOMICZNE "

INWESTYCJE ASTRONOMICZNE "INWESTYCJE ASTRONOMICZNE " Astronomiczny przewodnik dla inwestorów Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu Karpackie Niebo Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH NR 65 CZERWIec 2013 wszystkie numery Izoptyki dostępne na www.jzo.com.pl OFERTA JZO Rekreacja, sport, ochrona Specjaliści JZO wyjaśniają Z WARSZTATU OPTYKA RSO linia nowoczesnych Nowe możliwości profilowania

Bardziej szczegółowo

Monitory CRT. Budowa monitora CRT. Zasada działania monitora

Monitory CRT. Budowa monitora CRT. Zasada działania monitora Monitory CRT Źródło elektronów Budowa monitora CRT Podstawowym elementem monitora CRT jest kineskop. Tradycyjne kineskopy zastosowane w monitorach kolorowych mają trzy oddzielne tzw. działa elektronowe,

Bardziej szczegółowo

fotografia, komunikacja wizualna, sztuki wizualne

fotografia, komunikacja wizualna, sztuki wizualne Skrypt dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu kierunku Grafika w zakresie: fotografia, komunikacja wizualna, sztuki wizualne autor: Michał Jakubowicz promotor:

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

NIKON VISION CO., LTD.

NIKON VISION CO., LTD. Since 1917 2 0 1 1-2 0 1 2 2 W sercu natury Przyroda jest pełna chwil ponadczasowego piękna, które można zarejestrować nim przepadną na zawsze. Zatem za każdym razem, gdy zamierzasz podziwiać piękne widoki,

Bardziej szczegółowo