PROJEKT WYKONAWCZY PARK LASEK BRZOZOWY NA URSYNOWIE, W WARSZAWIE ETAP I ARCHITEKTURA FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: TOM NR: TOM I ZAKRES:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY PARK LASEK BRZOZOWY NA URSYNOWIE, W WARSZAWIE ETAP I ARCHITEKTURA FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: TOM NR: TOM I ZAKRES:"

Transkrypt

1 FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: PARK LASEK BRZOZOWY NA URSYNOWIE, W WARSZAWIE ETAP I TOM NR: TOM I ZAKRES: ARCHITEKTURA 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA Opis wielobranżowy projektu II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS RYSUNKÓW lp. numer tytuł skala PB-AR-PO-110 ETAP I - PLAC ZABAW DLA DZIECI W 1:200 WIEKU PW-AR-PO ETAP I PLAC ZABAW-UKSZTAŁTOWANIE TERENU 1: PW-AR-PO ETAP I DOMIARY GŁ. ŚCIEŻEK PIESZYCH 1: PW-AR-PO ETAP I DOMIARY PLACU ZABAW 1: PW-AR-PO ETAP I DOMIARY ELEM. WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW 1: PW-AR-PO ETAP I PLAC ZABAW-DOMIARY ZIELENI 1: PB-AR-PO-120 ETAP I - CZĘŚĆ PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 1: PW-AR-PO ETAP I CZ.PŁN.-WSCH.- UKSZTAŁTOWANIE TERENU 1: PW-AR-PO ETAP I CZ.PŁN.WSCH. DOMIARY GŁ. ŚCIEŻEK PIESZYCH 1: PW-AR-RZ ETAP I CZ.PŁN.WSCH. DOMIARY ZIELENI 1: PW-AR-PD-010 ETAP I DETAL NAWIERZCHNI 01 1:500, 1:50, 1: PW-AR-PD-020 ETAP I DETAL NAWIERZCHNI 02 1:500, 1: PW-AR-PD-030 ETAP I ELEMENTY MAŁEJ ARCH. DET.03 1:500, 1: PW-AR-PD-040 ETAP I URZĄDZENIA ZABAWOWE. DETAL 04 1:200, 1:50, 1:20, 1: PW-AR-PD-050 ETAP I - URZĄDZENIA ZABAWOWE. DETAL 05 1:200, 1:20 2

3 SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA PRZEDMIOT INWESTYCJI PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA STAN ISTNIEJĄCY DZIAŁKI I GRANICE TERENU ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE etap I Ogólna charakterystyka istniejącego stanu zagospodarowania Zieleń istniejąca OPIS PROJEKOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZESTAWNIENIE POWIERZCHNI ETAP I PROPOZYCJA PROJEKTOWA ETAP I Ogólna charakterystyka zestawienie powierzchni Układ komunikacyjny Plac zabaw Elementy zagospodarowania terenu Zieleń projektowana Dostępność dla osób niepełnosprawnych INFRASTRUKTURA TECHNICZNA...9 3

4 1. DANE OGÓLNE 1.1. ZAMAWIAJĄCY Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 61, WYKONAWCA FUNKCIONA Architekci Sp.p. Muñoz i Partnerzy Spółka Partnerska ul. Flory 7 lok. 16, Warszawa tel. (48) , fax. (48) PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Parku Lasek Brzozowy w Dzielnicy Ursynów, między ul. Lanciego i Al. KEN, w Warszawie PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: 1) umowa z dnia między Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursynów a FUNKCIONA Architekci Sp.p. Muñoz i Partnerzy Spółka Partnerska na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Parku Lasek Brzozowy w Dzielnicy Ursynów, między ul. Lanciego i Al. KEN, w Warszawie, z podziałem na dwa etapy. 2) szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu dla prku Lasek Brzozowy stanowiąca Załącznik Nr 1 do Umowy 3) koncepcja programowo-przestrzenna sporządzona przez Biuro Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy Pracownia Miejskiego Architekta Krajobrazu stanowiąca załącznik Nr 2 do Umowy 3) obowiązujące przepisy 1.5. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie składa się z: 1) projektu wykonawczego dla etapu I inwestycji 2) specyfikacji technicznej ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót 3) przedmiaru robót 4) kosztorysu inwestorskiego na podstawie sporządzonych przedmiarów 4

5 2. STAN ISTNIEJĄCY 2.1. DZIAŁKI I GRANICE TERENU Teren pod planowaną inwestycję obejmuje następujące działki ewidencyjne: 7/12, 11, 9, 4/9, 12, 4/25, 2/3 oraz część działek 1/2, 3, 6, z obrębu położonych przy Al. KEN i ul. Lanciego na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie. Od strony zachodniej obszar jest ograniczony Al. KEN, od strony wschodniej - ul. Lanciego, od południa dojazdem do budynków osiedla mieszkaniowego, a od północy i północnego zachodnu zabudową mieszkaniową. Etap I znajduje się na części działki nr 11 w pólnocno-wschodniej części terenu ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE etap I Ogólna charakterystyka istniejącego stanu zagospodarowania Teren obejmujący I etap inwestycji jest płaski, niezabudowany, pokryty głównie roślinnością trawiastą Zieleń istniejąca W zachodniej części terenu występuje kilkanaście drzew. Większość stanowią przypadkowe samosiejki topoli białej (Populus alba) oraz czarnej (Populus nigra). Wzdłuż istniejącej ścieżki przy zachodniej granicy opracowania znajdują się dwa młode nasadzenia szpalerowe z klonu zwyczajnego w odm. Royal Red Globosum (Acer platanoides Royal Red Globosum ) oraz śliwy wiśnowej (Prunus cerasifera) o purpurowym kolorze liści, szczepionej na wysokości 2m. 5

6 3. OPIS PROJEKOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zgodnie z Umową, dokumentacja projektowa została opracowana według wytycznych zawartych w koncepcji programowo przestrzennej wykonanej w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Autorem w/w koncepcji jest architekt krajobrazu mgr inż. Aleksander Haber. W koncepcji zagospodarowania terenu wyróżnia się podział na: A. część parkowo rekreacyjną, której kompozycja programowa i jej forma zostały podporządkowane funkcjom określonym przez Urząd Dzielnicy i mieszkańców okolicznych osiedli. Podstawowymi urządzeniami programowymi bądą place zabaw dla dzieci i młodzieży w formie koła oraz centralny plac z pawilonem, posadzkami ozdobnymi, elementami wodnymi i małymi formami architektonicznymi, usytuowany wzdłuż głównej osi kompozycyjnokomunikacyjnej tj. promenady wzdłuż ul. Świątkowskiego. B. część leśna, której układ programowy i jego forma funkcjonalno-przestrzenna zaostały opracowane pod kątem przystosowania zalesionego terenu dla potrzeb rekreacji biernej okolicznych mieszkańców, a także komunikacji pieszej. Ze względu na maksymalną ochronę istniejącego, unikalnego drzewostanu, ilość i asortyment urządzeń rekreacyjnych i sprzętu ograniczono do minimum. Ze względów proceduralnych i organizacyjnych podzielono wykonanie projektu i realizację inwestycji na dwa etapy. ETAP I obejmuje północną część terenu wraz z placem zabaw nr 2, ciągami pieszymi i terenem zieleni. ETAP II obejmuje teren położony w południowej części obszaru, tj lasek wraz z placem zabaw nr 1 dla dzieci młodszych oraz teren w części centralnej przeznaczony na plac zabaw nr 3, boisko oraz plac centralny z pawilonem gastronomicznym ZESTAWNIENIE POWIERZCHNI ETAP I Pow. etapu I m² (0,45 ha) 3.3. PROPOZYCJA PROJEKTOWA ETAP I W ramach dokumentacji projektowej dla etapu I przewidziano wykonanie następujących elementów: plac zabaw, piesze drogi parkowe, ogrodzenia, zieleń, inne elementy wyposażenia parku (mała architektura ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), urządzenia do zabaw dla dzieci. 6

7 Przewiduje się także roboty rozbiórkowe istniejących elementów dróg i małej architektury, roboty ziemne, prace kolizyjne z zakesu gospodarowania drzewostanem. Projekt instalacji oświetleniowej dla etapu I zostanie ujęty w opracowaniu dla etapu II. Realizacja instalacji oświetleniowej etapu I zostanie przeprowadzona w ramach realizacji instalacji dla całego terenu (etap I i II). W ramach etapu I przewidziano: 1 plac zabaw dla dzieci w wieku 7-12 lat, oparty na półokręgu, otoczony ścieżką o nawierzchni utwardzonej. Nawierzchnie placu staowią różne rodzaje posadzek syntetyczna o różnym kolorach Ogólna charakterystyka zestawienie powierzchni POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - I + II etap POW. UTWARDZONE (max. 10%) 3527,54 POW. TERENÓW ZIELONYCH (BIOLOGICZNIE CZYNNE) ETAP I POWIERZCHNIA CAŁKOWITA POW. UTWARDZONE 806,65 POW. TERENÓW ZIELONYCH (BIOLOGICZNIE CZYNNE) ZESTAWIENIE POW. UTWARDZONYCH NAWIERZCHNIE PLACÓW ZABAW NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE - plac zabaw dla dzieci ,40 razem 632,40 DROGI, ŚCIEŻKI ŚCIEŻKA PIESZA WZDŁUŻ CHODNIKA PRZY LANCIEGO (I ETAP) 174,25 razem 174,25 RAZEM - I ETAP 806, Układ komunikacyjny W I etapie plac zabaw jest zlokalizowany u zbiegu głownych alejek spacerowych, które przy półkolistym szpalerze drzew okalają plac zabaw i tworzą rownoległą alejkę, po drugiej stronie szpaleru. Alejki piesze (alejki spacerowe i dojście wewnątrz placu zabaw) okające plac zabaw będą utwardzone wykonane jako nawierzchnie ziemne biologicznie czynne (nawierzchnia typu Hanse Grande lub równorzędna). 7

8 Plac zabaw Plac zbaw znajdujący się w rejonie etapu I przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-12 lat. Plac jest podzielony na kilka części odpowiadających różnym nawierzchniom i przeznaczeniu. Na terenie placu projektuje się: część z nawierzchnią syntetyczną o różnych kolorach niebieska lub turkusowa, gdzie zlokalizowane są urządzenia do zabaw wymagające zastosowania nawierzchni amortyzującej upadki z wysokości do ok. 3 m (urządzenie linowe do wspinania, urządzenie do obracania się z rączką, karuzele jednoosobowe, zestaw sprawnościowy, wieża ze zjeżdżalnią i drabinką) część z nawierzchnią piaskową która również ma dobre właściwości amortyzacyjne, i gdzie umieszczono pozostałą część urządzeń do zabaw (huśtawka wahadłowa, huśtawka ważka, karuzela) część z nawierzchnią trawiastą, która jest traktowana jako część rekreacyjna dla dzieci i ich opiekunów Elementy zagospodarowania terenu W I etapie oprócz urządzeń placu zabaw zlokalizowanych w granicach wydzielonej ogrodzeniem strefy, przewidziano elementy małej architektury, takie jak ławki (pojedyncze, podwójne, okrągłe wokół istniejącego drzewa), kosze na śmieci i stojaki rowery Zieleń projektowana Projekt szaty roślinnej dla I Etapu projektu Park Lasek Brzozowy obejmuje zieleń na placu zabaw, alejowe nasadzenia oraz nawierzchnie trawiaste. Proponowana zieleń wyższa w postaci dwurzędowych, półkolistych nasadzeń z drzew pełni funkcję ochronno-izolacyjną między terenami zabaw i sportu, a sąsiadującymi domami mieszkalnymi. Projektowane gatunki to: brzoza pożyteczna, jarząb szwedzki. Na placu zabaw projektuje się dekoracyjne nasadzenia krzewiaste: wierzba purpurowa, tamaryszek pięciopręcikowy oraz żywopłot (irga błyszcząca) Dostępność dla osób niepełnosprawnych Teren parku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych alejki są płaskie, utwardzone, szerokie i bez krawężników. Wjazd na place zabaw poprzez furtki o szer. 100 cm. Nawierzchnie syntetyczne placu zabaw przystosowane do poruszania się na wózkach. 8

9 4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Inwestycja będzie podłączona do istniejących miejskich sieci inżynieryjnych w zakresie: wodociągu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz elektroenergetycznej. Projekty sieci infrastruktury zostaną ujęte w II etapie inwestycji. Etap I zostanie jedynie objęty instalacją oświetlenia zewn. terenu, która to zostanie opracowana łącznie dla I i II etapu. Wody opadowe z terenu etapu I (alejki spacerowe, chodniki, place zabaw) zostaną zagospodarowane na działce własnej i rozprowadzone powierzchniowo na trawniki w granicach terenu. 9

TOM I DANE OGÓLNE STAN ISTNIEJĄCY- OPIS ZAŁOŻENIA PARKOWEGO

TOM I DANE OGÓLNE STAN ISTNIEJĄCY- OPIS ZAŁOŻENIA PARKOWEGO TOM I DANE OGÓLNE 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Materiały wyjściowe 3.1. Wcześniejsze opracowania 3.2. Plany archiwalne 3.3. Prace terenowe 4. Nazwa Ogród Krasińskich STAN ISTNIEJĄCY-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk listopad grudzień 2013 STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 2 opracowanie: arch. Katarzyna Olejniczak arch.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT Opracowanie dokumentu: Łukasz Harat, Anna Pohl Współpraca i moderowanie grup warsztatowych: Ewa Bazylińska,

Bardziej szczegółowo

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 Lubaczów 2006 Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ) ROZWÓJ FUNKCJI EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ) projekty ZAGRODY i Julinka obszar

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2014 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR 988/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Międzyodrze Wyspa Grodzka Łasztownia w Szczecinie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Urząd Gminy w Gdowie ul. Rynek 40, 32 420 Gdów Tel. (12) 251 41 66, 251 42 66, Fax. 251 40-05 mail: urzad@gdow.pl, www.gdow.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Październik 2013 Urząd Gminy w Gdowie 32-420

Bardziej szczegółowo