WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY"

Transkrypt

1 WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych. 5. Znajomość symboli ładunku elektrycznego i jego jednostki. 6. Znajomość zależność wartości siły elektrycznej od wartości ładunków i odległości pomiędzy nimi. 7. Odróżnianie przewodników od izolatorów. 8. Zasada zachowania ładunku elektrycznego. 9. Umiejętność wskazywania przykładów elektryzowania ciał przez dotyk. 10. Znajomość pojęcia napięcia elektrycznego i jego jednostki. 11.Znajomość pojęcia natężenia prądu elektrycznego i jego jednostki. 12.Przeliczanie podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-). 13.Rozróżnianie przyrządów służących do pomiaru natężenia i napięcia prądu elektrycznego. 14. Rozróżnianie szeregowego i równoległego sposobu łączenia oporników. 15. Znajomość form energii, w które się przekształca energia elektryczna we wskazanych domowych urządzeniach elektrycznych. 16. Umiejętność nazwania biegunów magnetycznych magnesu i Ziemi. 17. Opis wzajemnego oddziaływania biegunów magnetycznych. 18. Opis oddziaływania magnesu na igłę magnetyczną 19. Opisz oddziaływanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną. 20. Opisz budowę elektromagnesu.

2 21. Co to jest siła elektrodynamiczna? Podaj dwa przykłady ruchu drgającego. 23. Obliczanie częstotliwości drgań w oparciu o ich okres i odwrotnie. 24. Po czym poznasz ruch falowy? 25. Wymień znane ci rodzaje fal elektromagnetycznych. 26. Jakie znasz rodzaje zwierciadeł i po czym je rozpoznajesz? 27. Narysuj zjawisko załamania promienia świetlnego przy jego przejściu z ośrodka optycznie gęstszego do rzadszego i odwrotnie. 28. Jakie znasz rodzaje soczewek i po czym je rozpoznajesz?

3 WARUNKIEM UZYSKANIA OCENY DOSTATECZNEJ Z FIZYKI W KLASIE III JEST ZNAJOMOŚĆ PRAW, DEFINICJI I WZORÓW FIZYCZNYCH ZA- WARTYCH W PRZEDSTAWIONYM PONIŻEJ MATERIALE. Temat: Elektryzowanie ciał. 1. Ładunek elektryczny pewna cecha ciała. 2. Oznaczenia ładunku elektrycznego Q, q. 3. Ładunek elektryczny mierzymy w kulombach. [q] = [Q] = 1C (kulomb) 4. Ciała obdarzone ładunkami elektrycznymi mogą się przyciągać lub odpychać. Z uwagi na te dwa rodzaje oddziaływań rozróżniamy dwa rodzaje ładunków elektrycznych: dodatnie i ujemne. Ładunki jednoimienne (o tych samych znakach) odpychają się, a różnoimienne (o różnych znakach) przyciągają się. 5. Elektryzowanie ciała polega na wytworzeniu ładunku elektrycznego na jego powierzchni. Temat: Budowa atomu. 1. Ładunek elektryczny elementarny (e) najmniejsza porcja ładunku elektrycznego, której w żaden sposób nie można podzielić na mniejsze części.

4 e = 1, C 2. Proton cząstka elementarna posiadająca dodatni ładunek elementarny. 3. Elektron cząstka elementarna obdarzona ujemnym ładunkiem elementarnym. 4. Neutron - cząstka elementarna nie posiadająca żadnego ładunku elektrycznego. 5. Ciało naelektryzowane dodatnio posiada więcej protonów niż elektronów. 6. Ciało naelektryzowane ujemnie zawiera więcej elektronów niż protonów. 7. Model budowy atomu. Atom składa się z jądra atomowego, wokół którego krążą elektrony. Krążą one po powłokach. Jądro atomowe ma kształt zbliżony do kulistego. Składa się ono z protonów i neutronów (str. 16 i 17). 8. Przeliczanie jednostek ładunku elektrycznego.

5 mikrokulomb 1 C 1 10 nanokulomb 1nC 1 10 pikokulomb 1pC C C C Temat: Przewodniki i izolatory. 1. Tylko elektrony posiadają swobodę ruchu. 2. Elektron swobodny elektron, który może bez przeszkód przechodzić pomiędzy powłokami walencyjnymi sąsiadujących ze sobą atomów. 3. Elektrony swobodne poruszają się chaotycznie podobnie, jak cząsteczki gazu. I dlatego układ wielu takich elektronów swobodnych nazywamy gazem elektronowym. 4. Przewodniki elektryczne ciała zawierające w sobie elektrony swobodne (str. 26). 5. Izolatory elektryczne ciała nie posiadające elektronów swobodnych (str. 26). 6. Zastosowanie przewodników i izolatorów elektryczności.

6 Temat: Mikroskopowy obraz zjawiska elektryzowania ciał. 1. Mechanizm elektryzowania ciał. Pocieranie ładunki elektryczne przemieszczają się z jednego ciała na drugie gromadząc się w pocieranych miejscach. B) Dotyk elektrony swobodne przepływają z jednego ciała na drugie rozchodząc się po całej jego powierzchni. c.) Wpływ (indukcja elektrostatyczna) ładunek zgromadzony na ciele A oddziałuje z nabojem zgromadzonym w ciele B powodując przemieszczenie się tego ostatniego ładunku. Powoduje to trwałe lub chwilowe naelektryzowanie się ciała B. 2. Zobojętnianie ładunku elektrycznego to jego neutralizacja poprzez wymieszanie z ładunkiem znaku przeciwnego.

7 3. Uziemienie to zobojętnianie ładunku elektrycznego poprzez połączenie ciała naelektryzowanego z ziemią za pośrednictwem przewodnika. Temat: Elektroskop. Zasada zachowania ładunku elektrycznego. 1. Elektroskop przyrząd służący do wykrywania ładunku elektrycznego. 2. Dlaczego wskazówka elektroskopu wychyla się po zetknięciu go z ciałem naelektryzowanym? Ładunek elektryczny przepływa z ciała na wskazówkę elektroskopu i podtrzymujący ją pręcik. Elementy te po naelektryzowaniu ładunkami o takich samych znakach odpychają się od siebie. Powoduje to wychylenie się wskazówki elektroskopu.. 3. Zasada zachowania ładunku elektrycznego (str. 33). 4. Przykłady zjawisk, w których jest spełniona zasada zachowania ładunku elektrycznego: a) elektryzowanie ciał przez tarcie, b) reakcje jądrowe. Temat: Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne. 1. Prąd elektryczny uporządkowany ruch ładunków swobodnych w przewodniku (np. elektronów swobodnych wewnątrz metalu). 2. Prąd elektryczny płynie od ciała naelektryzowanego dodatnio do ciała naelektryzowanego ujemnie.

8 3. Źródło prądu elektrycznego ciało powodujące przepływ prądu w przewodniku. 4. Napięcie elektryczne wielkość, która mierzy zdolność prądu elektrycznego do wykonania pracy związanej z przemieszczeniem w przewodniku ładunku elektrycznego o wartości 1C. U = W/q [U] = 1 V (wolt) 5. Natężenie prądu elektrycznego jest wielkością, która opisuje ten prąd. Im większe jest natężenie prądu, tym więcej elektronów przepływa w czasie 1s przez przekrój poprzeczny przewodnika. 6. Natężenie prądu elektrycznego (I) definicja (str. 48). I = q/t [I] = 1A (amper) Temat: Pomiar natężenia prądu i napięcia. 1. Symbole elementów elektrotechnicznych (str. 49). Doświadczenie nr 14 str. 49.

9 2. Amperomierz przyrząd służący do pomiaru natężenia prądu. Łączymy go szeregowo z odbiornikiem energii elektrycznej. 3. Woltomierz przyrząd służący do pomiaru napięcia elektrycznego. Łączymy go równolegle z odbiornikiem energii elektrycznej. 4. Ćwiczenia w pomiarze napięcia i natężenia prądu: a) doświadczenie nr 15/51 b) doświadczenie nr 16/52

10 Temat: Opór elektryczny przewodnika. 1. Każdy przewodnik ogranicza w pewien sposób przepływ prądu elektrycznego. Ten hamujący wpływ przewodnika na przepływ prądu elektrycznego mierzymy przy użyciu wielkości nazywanej oporem elektrycznym (R). [R] = 1 (om) 2. Opór elektryczny przewodnika zależy od rodzaju substancji, która go tworzy, pola jego przekroju poprzecznego oraz długości tego przewodnika. R - opór właściwy, [ ] = 1 m. S - pole przekroju poprzecznego przewodnika o długości l. 3. Opornik element elektroniczny służący do zmniejszania natężenia prądu. 4. Oporniki dzielimy na: a) rezystory (str. 68), b) potencjometry - oporniki suwakowe (str. 69). l S 5. Zadanie 7 str. 71.

11 6. Praca domowa: zadanie 8 str. 71. Temat: Prawo Ohma. 1. Badanie zależności natężenia prądu w przewodniku od napięcia panującego pomiędzy jego końcami - doświadczenie 21/63 (patrz tabelka i opis). 2. Wykres przedstawiający zależności natężenia prądu w przewodniku od napięcia panującego pomiędzy jego końcami. Wniosek: Natężenie prądu płynącego w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia panującego pomiędzy jego końcami. 3. Prawo Ohma. Natężenie prądu płynącego w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia panującego pomiędzy jego końcami i odwrotnie proporcjonalne do jego oporu elektrycznego. I = U/R 4. Zadania 4 i 5 str Praca domowa: zadanie 3 str. 71.

12 Temat: Praca i moc prądu elektrycznego. 1. Prąd elektryczny płynąc w przewodniku wykonuje pewną pracę, która może się przekształcić w następujące rodzaje energii elektrycznej: a) wewnętrzną (w grzałce), b) chemiczną (w akumulatorze), c) świetlną (w żarówce), d) mechaniczną (w silniku elektrycznym), e) promienistą (w kuchence mikrofalowej). 2. Obliczanie pracy prądu elektrycznego. W U W U q q q I q I t t W U I t 3. Moc prądu elektrycznego wielkość informująca nas o szybkości przekształcania energii elektrycznej w inne formy energii. 4. Obliczanie mocy

13 W P t U I t W U I t P t P U I 5. Każde urządzenie elektryczne posiada tabliczkę znamionową, na której podano jego moc. Informuje nas ona o tym, jak szybko dane urządzenie wykonuje przeznaczone jej zadanie i czy jest ono energooszczędne. 6. Zużycie energii elektrycznej mierzymy w kilowatogodzinach. 1kWh jedna kilowatogodzina. 1kWh = 1kW 1h = 1000W 3600s = J Temat: Połączenie szeregowe oporników. 1. Schemat układu oporników połączonych szeregowo. 2. Przez oporniki połączone szeregowo płynie prąd o takim samym natężeniu.

14 I 1 = I 2 3. Suma napięć zmierzonych na opornikach połączonych szeregowo równa jest napięciu źródła prądu. U = U 1 + U 2 4. Obliczanie oporu wypadkowego oporników połączonych szeregowo. R S = R 1 + R 2 Temat: Połączenie równoległe oporników. 1. Schemat układu oporników połączonych równolegle. 3. W przypadku oporników połączonych równolegle suma natężeń prądów wpływających do węzła równa jest sumie natężeń prądów wypływających z węzła pierwsze prawo Kirchhoffa. 4. Pierwsze prawo Kirchhoffa przykład. 2. Napięcia zmierzone na zaciskach oporników połączonych równolegle są takie same i równe napięciu źródła prądu.

15 I 1 + I 2 = I 3 + I 4 => 3A + 3A = 2A + I 4 6A = 2A + I 4 => I 4 = 6A 2A => I 4 = 4A. 5. Obliczanie oporu wypadkowego oporników połączonych równolegle R R R R 1 2 Temat: Układy elektryczne rozwiązywanie zadań. Zad. 1. Ile wynosi opór obwodu (rys. obok), jeżeli opór każdej żarówki wynosi 200? Zad. 2. Ile wynosi natężenie prądu w obwodzie (rys. obok), jeżeli napięcie między punktami A i B wynosi 10 V?

16 Zad. 3. Ile wynosi opór zastępczy dwóch oporników 3 i 6 połączonych: a) szeregowo, b) równolegle? Zad. 4. Trzy jednakowe oporniki każdy o oporze 1, połączono według schematu na rysunku obok. Ile wynosi ich opór całkowity układu tworzonego przez te oporniki? Zad. 5. Jaka jest wartość oporu R w obwodzie, którego schemat przedstawia rysunek obok? Jakie jest natężenie prądu płynącego przez ten opornik? Zad. 6. Oblicz natężenie prądu I (rys. obok)? Jakie jest napięcie na oporniku R 2? Zad. 7. Woltomierz przyłączony do punktów A i C (rys. obok) wskazał napięcie 6 V. Jakie napięcie wskaże woltomierz przyłączony do punktów A i B?

17 Zad. 8. Jaką moc pobierają kolejne oporniki przedstawione na rysunku poniżej? Temat: Użytkowanie energii elektrycznej. 1. Prąd elektryczny przemienny prąd, który cyklicznie zmienia kierunek przepływu oraz natężenie.

18 T okres prądu przemiennego. T = 0,02 s. U 0 maksymalne napięcie prądu przemiennego. W przypadku domowej sieci elektrycznej U 0 = 325V, U SK = 230V. 2. Domową sieć elektryczną tworzą różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej połączone równolegle. 3. Domowe odbiorniki energii elektrycznej: różnego rodzaju grzałki, silniki elektryczne, źródła światła oraz urządzenia elektroniczne. 4. Zwarcie występuje wtedy, gdy bieguny źródła prądu połączymy przewodnikiem o bardzo małym oporze elektrycznym. W takim przewodniku płynie prąd o bardzo dużym natężeniu. 5. Bezpiecznik elektryczny urządzenie zabezpieczające domową sieć elektryczną lub urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym zwarciem. 6. Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe (str. 89). 7. Zasady BHP obowiązujące podczas korzystania z urządzeń elektrycznych (str. 89).

19 Temat: Magnes i jego bieguny. 1. Pole magnetyczne przestrzeń, w której występują oddziaływania magnetyczne. Wzdłuż linii pola magnetycznego układają się opiłki żelaza oraz igły magnetyczne. 2. Linie pola magnetycznego linie służące do rysunkowego opisu pola magnetycznego. 3. Magnes ciało stałe, które wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. 4. Wzajemne oddziaływanie biegunów magnetycznych. Każdy magnes posiada dwa bieguny: północny (N - niebieski) i południowy (S - czerwony). Bieguny jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają (str. 101). 5. Linie pola magnetycznego magnesu (rys. ze str. 100). 6. Igła magnetyczna jest małym, lekkim magnesem który może się swobodnie obracać wokół pionowej osi.. 7. Ziemia jako magnes.

20 Temat: Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem. 1. Doświadczenie Oersteda (str. 105). Prąd płynący w przewodniku powoduje wychylenie się igły magnetycznej, która się pod nim znajduje. Zmiana kierunku przepływu prądu powoduje wychylenie się igły w drugą stronę. 2. Wniosek wypływający z doświadczenia Oersteda. Prąd płynący w przewodniku wytwarza pole magnetyczne. 3. Linie pola magnetycznego wytworzonego przez prąd płynący w prostoliniowym przewodniku z prądem. 4. Reguła prawej dłoni (str. 106). 5. Zwojnica to spiralnie zwinięty przewodnik (rys. ze str. 105). Zwojnica wytwarza pole magnetyczne, gdy płynie przez nią prąd. 6. Linie pola magnetycznego zwojnicy przewodzącej prąd elektryczny (rys. ze str. 107). 7. Reguła zwojnicy. Jeżeli zwojnicę chwycimy prawą dłonią tak, aby cztery palce wskazywały kierunek przepływu prądu w jej uzwojeniu, to odchylony kciuk pokaże nam biegun północny pola magnetycznego tej zwojnicy.

21 Temat: Elektromagnes budowa, działanie i zastosowanie. 1. Ferromagnetyk ciało zawierające w sobie obszary stałego namagnesowania nazywane domenami magnetycznymi. Zwykły ferromagnetyk nie jest magnesem, gdyż kierunki namagnesowania jego domen są różne. Pole magnetyczne otaczające ferromagnetyk porządkuje namagnesowania jego domen. Dzięki temu ferromagnetyk staje się magnesem. Do ferromagnetyków, należą: żelazo, kobalt i nikiel. 2. Opis budowy elektromagnesu (str. 111). 3. Rdzeń elektromagnesu wzmacnia pole magnetyczne zwojnicy. 4. Zasada działania elektromagnesu: a) prąd płynący w zwojnicy wytwarza pole magnetyczne, b) pole magnetyczne zwojnicy porządkuje namagnesowania domen magnetycznych rdzenia, c) ferromagnetyczny rdzeń przekształca się w magnes. 5. Zastosowania elektromagnesów (str. 110). 6. Sposoby zwiększania siły nośnej elektromagnesu (str. 111): a) zwiększenie I prądu w uzwojeniach elektromagnesu, b) zwiększenie liczby zwojów cewki.

22 Temat: Siła elektrodynamiczna. 1. Siła elektrodynamiczna siła działająca na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym (str. 116). 2. Od czego zależy wartość siły elektrodynamicznej? (str. 113) Wartość siły elektrodynamicznej zależy od: wielkości pola magnetycznego, natężenia prądu w przewodniku i długości tego przewodnika. 3. Reguła lewej dłoni. 4. Wzajemne oddziaływanie przewodników prądem: a) dwa równoległe i bardzo długie przewodniki przewodzą prądy w tym samym kierunku, W tym przypadku przewodniki przyciągają się.

23 b) dwa równoległe i bardzo długie przewodniki przewodzą prądy w przeciwnych kierunkach. W omawianym przypadku przewodniki odpychają się. 5. Wzajemne oddziaływanie magnesów i elektromagnesów. Jednoimienne bieguny magnesów i elektromagnesów odpychają się, a różnoimienne przyciągają. Temat: Silnik elektryczny prądu stałego. 1. Silnik elektryczny (str. 116) urządzenie przetwarzające energię elektryczną w energię mechaniczną. 2. Budowa silnika elektrycznego.

24 3. Zasada działania silnika elektrycznego na prąd stały. Prąd doprowadzany jest ze źródła do zwoju zawieszonego między biegunami magnesu. Pola magnetyczne zwoju i magnesu wzajemnie na siebie oddziałują. Północny biegun uzwojenia przyciągany jest przez południowy biegun magnesu. Południowy biegun uzwojenia przesuwa się w kierunku północnego bieguna magnesu. W rezultacie zwój obraca się. Gdy bieguny zwoju mijają bieguny magnesu, komutator silnika odwraca kierunek prądu. Wraz z kierunkiem prądu zmienia się kierunek pola magnetycznego zwoju. Biegun południowy staje się północnym i odwrotnie. Wobec tego zwój odpychany jest teraz przez te bieguny magnesu, które poprzednio go przyciągały. Dzięki temu zwój nadal się obraca. Komutator odwraca kierunek prądu co każde pół obrotu zwoju. Temat: Ruch drgający. 1. Położenie równowagi punkt, w którym siły działające na ciało równoważą się. 2. Ruch drgający ruch, w którym położenie ciała, jego prędkość, przyspieszenie, energia kinetyczna i energia potencjalna zmieniają się w sposób cykliczny. 3. Parametry opisujące ruch drgający: a) amplituda drgań (A) str. 12, b) okres drgań (T) str. 12, [T] = 1s c) częstotliwość drgań (f) str. 12. f = 1/T f = n / t n liczba drgań wykonanych przez ciało w czasie t. [f] = 1 Hz (herc).

25 4. Analiza jakościowa ruchu drgającego. 5. Wykres zależności wychylenia ciała drgającego od czasu. Temat: Ruch drgający rozwiązywanie zadań. Zadania polegające na odczytywaniu amplitudy i okresu drgań. 1. Z wykresu zależności położenia od czasu odczytaj i zapisz amplitudę i okres drgań.

26 2. Z wykresu zależności położenia od czasu odczytaj i zapisz amplitudę i okres drgań. Z podręcznika zadania nr: 4/22, 5/22, 7/22, 8/22, 9/22. Temat: Fale mechaniczne. 1. Fala mechaniczna rozchodzące się zmiany (zaburzenie) ośrodka sprężystego (str. 25). 2. Źródłem fali mechanicznej jest ciało drgające.

27 3. Analiza zjawiska rozchodzenia się fali mechanicznej (rysunek z lewej strony). Rozchodzenie się fali mechanicznej polega na przekazywaniu sobie energii ruchu drgającego pomiędzy stykającymi się ze sobą cząsteczkami ośrodka sprężystego. 4. Parametry opisujące ruch falowy: a) amplituda fali (A) maksymalne wychylenie z położenia równowagi cząsteczki uczestniczącej w ruchu falowym, b) okres fali (T) czas w ciągu, którego cząsteczka uczestnicząca w ruchu falowym wykonuje jedno drganie (str. 26), c) częstotliwość fali (f), f = 1/T [f] = 1Hz d) długość fali ( ) odległość, którą fala przebywa w czasie jednego okresu. 5. Wykres zależności wychylenia cząsteczki uczestniczącej w ruchu falowym od jej odległości od źródła fali.

28 6. Obliczanie prędkości fali. Wszystkie fale rozchodzą się ze stałą prędkością. Temat: Fale mechaniczne rozwiązywanie zadań. Rozwiązywanie zadań: 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 35 w podręczniku. Temat: Fale elektromagnetyczne. 1. Pole elektromagnetyczne przestrzeń, w której na poruszające się ładunki elektryczne działają siły elektryczne i magnetyczne. 2. Fala elektromagnetyczna to rozchodzące się w przestrzeni zmiany pola elektromagnetycznego (str. 53). 3. Źródłem fali elektromagnetycznej są drgające ładunki elektryczne. 4. W jakich ośrodkach mogą się rozchodzić fale elektromagnetyczne? Odpowiedź na str Mechanizm zjawiska rozchodzenia się fal elektromagnetycznych wyjaśniają prawa Maxwella.

29 I prawo Maxwella. Zmienne pole elektryczne wytwarza wirowe pole magnetyczne, które też jest zmienne. II prawo Maxwella. Zmienne pole magnetyczne wytwarza wirowe pole elektryczne, które też jest zmienne. 6. Rodzaje fal elektromagnetycznych: fale radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, nadfiolet, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma. 7. Zastosowanie fal elektromagnetycznych praca domowa. Temat: Światło. Zjawisko odbicia światła. 1. Światło (fale świetlne) widzialne fale elektromagnetyczne. 2. Promień świetlny wąska wiązka fal świetlnych. 3. Kształt cienia jest taki sam jak kształt ciała, które ten cień rzuca. Świadczy to o tym, że promienie świetlne biegną wzdłuż linii prostych. 4. Analiza zjawiska odbicia światła (rys. ze str. 82). [gamma] kąt odbicia promienia świetlnego. [alfa] kąt padania promienia świetlnego.

30 5. Prawo odbicia światła. Kąt padania promienia świetlnego równy jest kątowi odbicia i obydwa te kąty leżą na tej samej płaszczyźnie. Temat: Zwierciadła. Otrzymywanie obrazów przy użyciu zwierciadeł. 1. Zwierciadło płaskie gładka, płaska powierzchnia odbijająca światło w taki sposób, że wiązka promieni równoległych po odbiciu się od niego pozostaje wiązką promieni równoległych. Odbicie zwierciadlane Odbicie rozproszone 2. Konstrukcja obrazu powstającego w zwierciadle płaskim (rysunki ze str. 86 i 87). Jest to obraz pozorny, nieodwrócony, tej samej wielkości. 3. Zwierciadło kuliste wklęsłe zwierciadło, którego powierzchnia odbijająca światło jest wewnętrzną stroną kuli. 4. Promienie równoległej wiązki światła po odbiciu od zwierciadła kulistego wklęsłego przecinają się w punkcie nazywanym ogniskiem zwierciadła kulistego wklęsłego (rys. ze str. 90).

31 5. Ogniskowa zwierciadła kulistego (f) odległość ogniska od zwierciadła. f = R/2 R promień kuli, z której wycięto zwierciadło kuliste. 6. Otrzymywanie obrazów przy użyciu zwierciadła kulistego wklęsłego (rys. ze str. 93 i 95). 7. Równanie zwierciadła kulistego. x odległość ciała świecącego od zwierciadła. y odległość obrazu od zwierciadła. Temat: Zjawisko załamania światła. 1. Ośrodek optycznie rzadszy tym się różni od ośrodka optycznie gęstszego, że w ośrodku optycznie rzadszym światło rozchodzi się z większą prędkością niż w ośrodku optycznie gęstszym. 2. Analiza zjawiska załamania światła, które występuje podczas przejścia promienia świetlnego przez powierzchnię graniczną rozdzielającą dwa ośrodki różniące się prędkością rozprzestrzeniania światła.

32 3. Przejście promienia świetlnego przez granicę rozdzielającą dwa ośrodki przezroczyste: a) promień świetlny przechodzi z ośrodka optycznie rzadszego do ośrodka optycznie gęstszego kąt padania jest większy od kąta załamania, b) promień świetlny przechodzi z ośrodka optycznie gęstszego do ośrodka optycznie rzadszego kąt padania jest mniejszy od kąta załamania, 4. Prawo załamania światła (wersja uproszczona). Im większy jest kąt padania promienia świetlnego, tym większy jest kąt jego załamania. 5. Współczynnik załamania światła opisuje zdolność ośrodka przezroczystego do załamywania promieni świetlnych. Im większa jest wartość tego współczynnika, tym silniej jest załamany promień świetlny.

33 6. Obliczanie współczynnika załamania światła., gdzie V 1 >V 2 Temat: Soczewki i ich właściwości. 1. Soczewka ciało przezroczyste ograniczone dwiema powierzchniami kulistymi. 2. Rozróżniamy soczewki skupiające i rozpraszające. 3. Soczewki skupiające poznajemy po tym, że są grubsze pośrodku, a cieńsze na brzegach (górny rysunek na str. 112). 4. Soczewki rozpraszające poznajemy po tym, że są cieńsze pośrodku, a grubsze na brzegach (górny rysunek na str. 112). 5. Symbole soczewek skupiających i rozpraszających (dolny rysunek na str. 112). 6. Wiązka promieni równoległych po przejściu przez soczewkę skupiającą koncentruje się w jednym punkcie nazywanym ogniskiem soczewki skupiającej (rys. ze str. 113). Każda soczewka ma dwa ogniska, które oznaczamy symbolami F 1 i F Ogniskowa soczewki f to odległość pomiędzy soczewką, a jej ogniskiem. 8. Wiązka promieni równoległych po przejściu przez soczewkę rozpraszającą przekształca się w wiązkę promieni rozbieżnych, których przedłużenia skupiają się w jednym punkcie nazywanym ogniskiem soczewki rozpraszającej (rys. ze str. 120).

34 Temat: Otrzymywanie obrazów przy użyciu soczewek. 1. Konstrukcja obrazu wytworzonego przez soczewkę skupiającą w sytuacji, gdy odległość ciała świecącego od soczewki jest większa od długości jej ogniskowej (rys. ze str. 116). Otrzymujemy obraz: rzeczywisty, odwrócony, różnej wielkości. 2. Konstrukcja obrazu wytworzonego przez soczewkę skupiającą w sytuacji, gdy ciało świecące znajduje się pomiędzy soczewką, a jej ogniskiem (dolny rys. ze str. 118). Otrzymujemy obraz: pozorny, nieodwrócony, powiększony. 3. Konstrukcja obrazu wytworzonego przez soczewkę rozpraszającą (rys. ze str. 121). Otrzymujemy obraz: pozorny, nieodwrócony, pomniejszony. Temat: Zdolność skupiająca i równanie soczewki. 1. Zdolność skupiająca soczewki (Z) opisuje zdolność soczewki do skupiania promieni świetlnych. Im większa jest zdolność skupiająca soczewki, tym silniej skupia ona promienie świetlne. Dla soczewek skupiających Z > 0, a dla rozpraszających Z < Obliczanie zdolności skupiającej soczewek. 3. Równanie soczewki.

35 x odległość ciała świecącego od soczewki. x jest zawsze większe od 0. y - odległość obrazu od soczewki. y jest ujemne tylko wtedy, gdy obraz jest pozorny. f - ogniskowa soczewki. f jest ujemne tylko wtedy, gdy soczewka jest rozpraszająca. 4. Obliczanie powiększenia obrazu. H wysokość obrazu. h wysokość ciała świecącego. Temat: Soczewki rozwiązywanie zadań. Zad. 1. Dane: Szukane: f=5cm y =? x=4cm Zad. 2. Dane: Szukane: y=60cm f =?

36 x=12cm Zad. 3. Dane: Szukane: y=10,5cm x =? f=7cm Zad. 4. Dane: Szukane: x=4cm f =? y=7cm Zad. 5. Dane: Szukane: x=10cm z =? y=10cm Zad. 5. Dane: Szukane: z=10cm y =? x=6cm

37 WARUNKIEM UZYSKANIA OCENY DOBREJ Z FIZYKI W KLASIE III JEST OPANOWANIE WIADOMOŚCI W ZAKRESIE WYMAGANYM DO UZYSKA- NIA OCENY OSTATECZNEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROSTYCH ZADAŃ. WARUNKIEM UZYSKANIA OCENY BARDZO DOBREJ Z FIZYKI W KLASIE III JEST OPANOWANIE WIADOMOŚCI W ZAKRESIE WYMAGANYM DO UZYSKANIA OCENY OSTATECZNEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZY- WANIA ZADAŃ O PODWYŻSZONYM STOPNIU TRUDNOŚCI. WARUNKIEM UZYSKANIA OCENY CELUJĄCEJ Z FIZYKI W KLASIE III JEST STUPROCENTOWE OPANOWANIE WIADOMOŚCI W ZAKRESIE WY- MAGANYM PRZEZ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ.

38

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki. ELEKTROSTATYKA Ładunkiem elektrycznym nazywamy porcję elektryczności. Ładunkiem elementarnym e nazywamy najmniejszą wartość ładunku zaobserwowaną w przyrodzie. Jego wartość jest równa wartości ładunku

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny 1/37

Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również płynąć

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. Źródła pola magnetycznego: Ziemia, magnes stały (sztabkowy, podkowiasty), ruda magnetytu, przewodnik, w którym płynie prąd. Każdy magnes posiada dwa

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 3 Test 1 1. ( p.) Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną szklaną laskę. Na którym rysunku przedstawiono poprawne położenie kulki i laski? Zaznacz

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem Pole magnetyczne Własność przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczoną w niej igiełkę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu, magnes stały (czyli

Bardziej szczegółowo

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1 Test 4 1. (4 p.) Na lekcji fizyki uczniowie (w grupach) wyznaczali opór elektryczny opornika. Połączyli szeregowo zasilacz, amperomierz i opornik. Następnie do opornika dołączyli równolegle woltomierz.

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Fizyka dla gimnazjum klasa III (Przy każdej umiejętności podano numer standardu, który ta umiejętność pozwala sprawdzić) O elektryczności statycznej (10 godzin)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z oraz warunkami i trybem otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana. Pole elektryczne wie, co to jest pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III ELEKTROSTATYKA Potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcia ładunek używa się jako wielkości fizycznej Wie, że ładunek elektryczny wyrażamy w kulombach Wie, jak

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Elektrostatyka Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący wie, że ciała można naelektryzować przez tarcie; wie, że istnieją dwa rodzaje elektryczności: ebonitu (bursztynu) i szkła +. wie, że

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

S16. Elektryzowanie ciał

S16. Elektryzowanie ciał S16. Elektryzowanie ciał ZADANIE S16/1: Naelektryzowanie plastikowego przedmiotu dodatnim ładunkiem polega na: a. dostarczeniu protonów, b. odebraniu części elektronów, c. odebraniu wszystkich elektronów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego.

1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego. 1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego. A) Igła przylgnie do każdego z końców sztabki. B) Igła przylgnie do sztabki w każdym miejscu. C) Igła przylgnie do sztabki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające zna pojęcia położenia równowagi, wychylenia, amplitudy;

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Między

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Czajnik elektryczny o mocy 1000 W pracuje przez 5 minut. Oblicz, ile energii elektrycznej uległo przemianie w inne formy energii. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Optyka 2012/13 powtórzenie

Optyka 2012/13 powtórzenie strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 4 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Zwierciadło płaskie. Zwierciadło płaskie jest najprostszym przyrządem optycznym. Jest to wypolerowana płaska powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania elektrostatyczne 2. Pole elektryczne 3. Zasada zachowania ładunku elektrycznego Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t RUCH

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO www.prototo.pl

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. 5. Fale mechaniczne 5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. Ruch falowy jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie. Spotkałeś się z pewnością w życiu codziennym z takimi pojęciami

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1) Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki ZamKor ( w nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale)

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z zestawieniem wiadomości i umiejętności uczniów według cyklu Ciekawa fizyka

Rozkład materiału z zestawieniem wiadomości i umiejętności uczniów według cyklu Ciekawa fizyka Rozkład materiału z zestawieniem wiadomości i umiejętności uczniów według cyklu Ciekawa fizyka CZĘŚĆ I Świat fizyki Nr Temat lekcji Wiadomości Uczeń wie, że: 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o śmiałości

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Katowicach KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH. Etap III 10 marca 2008 r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH. Etap III 10 marca 2008 r. NUMER KODOWY Kuratorium Oświaty w Katowicach KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Etap III 10 marca 2008 r. Drogi uczestniku Konkursu Gratulacje! Przeszedłeś przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia SIŁY W PRZYRODZIE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Potrafię podać

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Przykłady zadań. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

Przykłady zadań. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie 4. Moc i praca Przykłady zadań 10 Przykład 4.1 Oblicz moc silnika elektrycznego, przez który przepływa prąd o natężeniu I = 5 A, przy napięciu U = 230 V. Dane: Szukane Wzór U = 230 V P P= U I I = 5 A Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II SZEGÓŁOWE WYMAGANIA POGAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJM KL. II Ocena- dopuszczająca dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) 14 21 Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 22 Kryteria oceny uczniów Przedmiotowy system oceniania (PSO) Ciekawa fizyka Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

BADANIE AMPEROMIERZA

BADANIE AMPEROMIERZA BADANIE AMPEROMIERZA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru prądu, nabycie umiejętności łączenia prostych obwodów elektrycznych, oraz poznanie warunków i zasad sprawdzania amperomierzy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe)

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Pieczęć KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie Konkursu Fizycznego i życzymy powodzenia. Maksymalna liczba

Bardziej szczegółowo

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona ZADANIA ELEKTROTECHNIKA KLASA II 1. Uzupełnij tabelkę: nazwa symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz ----------------- watomierz ----------------- wielkość mierzona jednostka - nazwa symbol jednostki

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy PRĄD PRZEMIENNY Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... 1. Prądnica działa dzięki: A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP WOJEWÓDZKI CZĘŚĆ I] ROK SZKOLNY 2010/2011 Czas trwania: 90 minut

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP WOJEWÓDZKI CZĘŚĆ I] ROK SZKOLNY 2010/2011 Czas trwania: 90 minut MIEJSCE NA KOD UCZESNIKA KONKURSU WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP WOJEWÓDZKI CZĘŚĆ I] ROK SZKOLNY 2010/2011 Czas trwania: 90 minut Część pierwsza zawiera 6 zadań otwartych, za które możesz otrzymać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Liczba uzyskanych punktów (maks. 40):

Liczba uzyskanych punktów (maks. 40): KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (maks. 40): WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Etap wojewódzki Młody Fizyku!. Masz do rozwiązania 27 zadań (w tym 4 otwarte). Całkowity czas na rozwiązanie wynosi 90 minut.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Magnetyzm to zjawisko przyciągania kawałeczków stali przez magnesy. 2. Źródła pola magnetycznego. a. Magnesy

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 4 Test 1 1. (1 p.) Na lekcji fizyki uczniowie demonstrowali zjawisko załamania światła na granicy wody i powietrza, po czym sporządzili rysunek przedstawiający bieg promienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ POMIAR OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH 1. Cel dwiczenia Zapoznanie z niektórymi metodami badania ogniskowych soczewek cienkich. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Prawa odbicia

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH Zgodnie z zaleceniami metodyki nauki fizyki we współczesnej szkole zadania prezentowane uczniom mają odnosić się do rzeczywistości i być tak sformułowane, aby każdy nawet najsłabszy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego -  - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka 6. Prąd elektryczny zadania z arkusza I 6.7 6.1 6.8 6.9 6.2 6.3 6.10 6.4 6.5 6.11 Na zmieszczonym poniżej wykresie przedstawiono charakterystykę prądowo-napięciową żarówki. 600 500 400 I, ma 300 200 6.6

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III 1. Zjawiska i fale elektro 7 godzin. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów i żelaza. 2 Badanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rodzaj zajęć edukacyjnych: FIZYKA Obowiązuje w roku szkolnym: 2013/2014 Obowiązuje dla: Klasy III Opracowała: Katarzyna Nowak Podpis autora: Podpis dyrektora: 1 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo