Fotonika. Plan: Wykład 2: Elementy refrakcyjne i dyfrakcyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fotonika. Plan: Wykład 2: Elementy refrakcyjne i dyfrakcyjne"

Transkrypt

1 Fotonika Wykład 2: Elementy refrakcyjne i dyfrakcyjne Plan: Siatka dyfrakcyjna: amplitudowa, fazowa Siatka Dammana Soczewka: refrakcyjna, dyfrakcyjna, macierz mikrosoczewek Łączenie refrakcji z dyfrakcją Porównanie elementów dyfrakcyjnych i refrakcyjnych Siatki podfalowe Nanostruktury w układach dyfrakcyjnych Ćwiczenia: Siatka Soczewka

2 Dyfrakcja i interferencja Pojedyncza szczelina Fala sterująca z danego punktu szczeliny i idąca pod kątem q, f - opóźnienie Aby policzyć natężenie na ekranie: gdzie:

3 Dyfrakcja i interferencja Pojedyncza szczelina Aby to policzyć potrzebujemy: czyli: oraz: podstawiając: dostajemy:

4 Dyfrakcja i interferencja Pojedyncza szczelina czyli: uwzględniając: dostajemy: Obserwujemy natężenie, czyli: 2 I q E q gdzie:

5 Dyfrakcja i interferencja Pojedyncza szczelina ,47 3-2, , ,43 2 2,46 3 3,47

6 Dyfrakcja i interferencja Doświadczenie Younga podejście geometryczne maksimum: minimum:

7 Dyfrakcja i interferencja Doświadczenie Younga podejście falowe Inteferencja gdzie:

8 Dyfrakcja i interferencja Doświadczenie Younga podejście falowe Odległość od punktu środkowego między szczelinami do danego punktu na ekranie P Natężenie jednej z fal

9 Dyfrakcja i interferencja Doświadczenie Younga podejście falowe Trzeba jeszcze uwzględnić dyfrakcje na pojedynczej szczelinie: I Interferencja dyfrakcja

10 Dyfrakcja i interferencja Siatki dyfrakcyjne Rodzaje siatek dyfrakcyjnych: Siatki amplitudowe: binarne sinusoidalne Siatki fazowe: Siatka typu blaze:

11 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Lokalizacja maksimów: Wzór siatki dyfrakcyjnej: d sin q k k k 0, 1, 2,... d stała siatki k rząd ugięcia, numer wzmocnienia Ponieważ zachodzi: czyli: qk 1 qk k d d q 1 kmax

12 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Rozkład natężenia światła: Dla pojedynczej szczeliny: Dla większej liczby szczelin: Zachodzi: Czyli: Interferencja - Ia Dyfrakcja na pojed. szczelinie - Da

13 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Rozkład natężenia światła: Można to zapisać jako (Pa - rozkład amplitudy): Dostajemy: Da q Ostatecznie: I q sin d sin q / d sin q / 2 2 sin Nasin q / sin d sin q / N sin asin q / d sin q /

14 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Rozkład natężenia światła: Da Ia siatka dyfrakcyjna

15 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Zależność od ilości okresów: szczelin = 2 szczelin = 3 szczelin = 4 szczelin = 5 szczelin = 6 szczelin = 8 szczelin = 10 szczelin = 15 szczelin = 20 szczelin = 30 szczelin = 50 szczelin = 100

16 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Matlab animacje: Wiązka monochromatycza Światło białe konfiguracja Litrowa dla danej długości fali wiązka w danym rzędzie dyfrakcyjnym biegnie jak wiązka padająca działa dla tej długości fali jak zwierciadło. Nakładanie się kolejnych rzędów dyfrakcyjnych

17 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Wydajność, dyspersja: Wydajność siatki dyfrakcyjnej: Stosunek energii padającej na siatkę do energii ugiętej w pierwszy rząd dyfrakcyjny Dla siatki amplitudowej: max 6, 25% Dyspersja siatki dyfrakcyjnej: W konfiguracji Littrowa:

18 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Polaryzacja: Światło spolaryzowane: P (TE) równolegle do linii siatki S (TM) prostopadle do linii siatki

19 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Przykładowa siatka płyta CD Odległość między ścieżkami: d = 1,6 μm Liczba linii na mm: N = 625 Długość fali (laser He-Ne): = 632,8 nm Rzędy ugięcia: Czyli: 1 3 q k q 23,2972 q2 52,2791 q nie ma k arcsin d Rozdzielczość siatki dyfrakcyjnej: Określa możliwość rozdzielenia dwóch długości fali różniących się o Maksimum od jednej wypada w pierwszym minimum od drugiej (kryterium Rayleigha) Nd sinq sinq gdzie: θ 0 kąt padania wiązki na siatkę 0 0,506nm (2 rząd)

20 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Kryterium rozdzielczości Rayleigha: r A f 1,22 2a 81% 100% r A

21 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Dla siatek amplitudowych wyróżniamy: Siatkę transmisyjną Siatkę odbiciową Wada tracimy enegię, tym więcej im większy kąt padania --- Prostokątna Trójkątna Sinusoidalna --- Siatka może być na powierzchni nie płaskiej

22 Fazowa siatka dyfrakcyjna Siatka karbowana (blazed): Może być w wersji fazowej i w wersji amplitudowej. W obu przypadkach opis jak w wersji fazowej pochylenie wprowadza zmianę fazy I q 2 2 sin d sin q / sin Nasin q / d sin q / N sin asin q /

23 Fazowa siatka dyfrakcyjna 0,25 0,25 0,52

24 Fazowa siatka dyfrakcyjna Siatka karbowana (blazed): fala monochromatyczna kat = 5 kat = 10 kat = 15 kat = 20 kat = 25 kat = 30

25 Fazowa siatka dyfrakcyjna Siatka karbowana (blazed): wydajność Skomplikowana zależność + zależność od polaryzacji

26 Fazowa siatka dyfrakcyjna Siatka karbowana (blazed): wydajność Skomplikowana zależność + zależność od polaryzacji

27 Fazowa siatka dyfrakcyjna Siatka sinusoidalna: wydajność Skomplikowana zależność + zależność od polaryzacji - wysokość modulacji - okres siatki

28 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Przykład wykorzystania: Spektroskopia Monochromator Strojenie laserów Kompresja impulsów Filtracja Multiplekser Demultiplekser Telekomunikacja Polaryzator Dzielnik wiązki długość fali układy optyczne dla promieniowania X

29 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Przykład wykorzystania: Monochromator:

30 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Przykład wykorzystania: Spektroskopia:

31 Amplitudowa siatka dyfrakcyjna Przykład wykorzystania: Spektroskopia - siatka odbiciowa typu blazed

32 Dyfrakcja nie w wolnej przestrzeni Multiplekser Demultiplekser

33 Wytwarzanie siatek Nacinanie linii diamentem w metalu lub szkle, potem powielane możliwość wyboru kształtu Interferencja fal siatki sinusoidalne + trawienie Litografia widzialna i UV Litografia elektronowa Proces replikacji zmienia kształt siatki

34 Kryształ jako siatka dyfrakcyjna Wzór Bragga: 2 sin q = n Można wyróżnić różne płaszczyzny = różne stałe siatki

35 Kryształ jako siatka dyfrakcyjna Dyfrakcja światła na sieci dwuwymiarowej: Po dotarciu wiązki do takiej sieci, każdy punkt staje się źródłem nowej fali kulistej. Warunki wzmocnienia: acos m bcos n Stałe sieci Kąty w 3D od siatki do ekranu d hk Wzór siatki: sin hk n

36 Kryształ jako siatka dyfrakcyjna

37 Siatki o zmiennym okresie Siatka o liniowo zmiennym okresie, warunek wolna zmiana w porównaniu ze stałą siatki: Działa jak soczewka o aberracji chromatycznej Dla wiązki monochromatycznej może być wykorzystana do odchylania wiązki: 2 f( x) exp i x f Siatka a regulowanym okresie:

38 Filtracja sygnału periodycznego Rozważamy jak zmienia się obraz siatki dyfrakcyjnej po filtracji: Siatka dyfrakcyjna: x1 m x1 tx ( 1) rect rect m a b Układ do filtracji:

39 Filtracja sygnału periodycznego Sygnał w płaszczyźnie fourierowskiej:

40 Filtracja sygnału periodycznego Filtracja dolnoprzepustowa:

41 Filtracja sygnału periodycznego Filtracja środkowoprzepustowa:

42 Filtracja sygnału periodycznego Filtracja górnoprzepustowa: Jednorodne natężenie odwrócenie kontrastu

43 Samoobrazowanie Rozważmy dyfrakcję Fresnela na sinusoidalnej siatce dyfrakcyjnej: Transmitancja siatki: Funkcja przenoszenia Dla dyfrakcji Fresnela: okres siatki Transformata Fouriera siatki:

44 Samoobrazowanie Liczymy obraz w odległości 1/L: Obliczamy FT -1 : Ostatecznie natężenie:

45 Samoobrazowanie Obraz Talbota (dokładna kopia): Obraz o odwróconym kontraście: Podobraz Talbota:

46 Samoobrazowanie

47 Samoobrazowanie

48 Siatka Dammana Podział wiązki (beam shaping)

49 Siatka Dammana Założenia: struktura siatki fazowej: symetryczna i powielana macierz punktów symetryczna macierz punktów periodyczna separacja wzdłuż osi X i Y gdzie: oznaczają punkty zmiany transmitancji siatki

50 Siatka Dammana Dla nieskończonego rozkładu punktów możemy zastosować szereg Fouriera: Ze względu na symetrię wsp. A m są rzeczywiste: Skąd dostajemy: A m 2 1 Jak znaleźć x m? NIE ISTNIEJE ANALITYCZNE ROZWIĄZANIE!

51 Siatka Dammana Znajdowanie x m - metody iteracyjne: Gradientowe, Symulowane wyżarzanie, Algorytmy genetyczne, IFTA. Uogólnienia siatek Dammana (pozwalają na dowolne rozmieszczenie punktów): Periodyczność zadanego kształtu siatki szaroodcieniowe Gdy nie możemy rozseparować kierunków

52 Soczewka refrakcyjna Soczewka jako element realizujący przekształcenie fazy fali świetlnej: Modyfikacja frontu falowego:, exp,, u x y i x y u x y x, y knd x, y k d d x, y 0 gdzie: d(x,y) grubość soczewki w (x,y) d 0 max. grubość soczewki n wsp. załamania k liczba falowa,,, d x y d x y d x y 1 2

53 Soczewka refrakcyjna Soczewka jako element realizujący przekształcenie fazy fali świetlnej:,,, d x y d x y d x y , d1 x y d01 R1 R1 x y 2 2 2, d2 x y d02 R2 R2 x y x y x y d x, y d0 R1 1 1 R R 1 R x y x y 1 1, ( i 1,2) R R 2 2 i i d x, y 2 2 x y 1 1 d0 2 R R 1 2

54 Soczewka refrakcyjna Soczewka jako element realizujący przekształcenie fazy fali świetlnej: ik 2 2 exp i x, y exp iknd0 exp x y 2 f n 1 f R1 R2 ik 2 2 u x, y Aexp iknd0 exp x y 2 f Przesunięcie fazowe Fala sferyczna Rozkład pola = splot amplitudy zespolonej padającej fali (f) z funkcją przenoszenia układu (h) r g r h r r f r dr h f exp ikz ik hx, y exp 2 x y iz z 2 2

55 Soczewka refrakcyjna Przedmiot oświetlony falą płaską o amplitudzie A: exp ikf ik 2 2 ik 2 2 ik u2 x2, y2 A exp x2 y2 u x, yexp x y exp xx2 yy2 dxdy i f 2f 2f f - Modyfikacja frontu przez soczewkę: ik u x y x y u x y 2 f 2 2, exp, - Dostajemy: exp ikf ik 2 2 i2 u2 x2, y2 A exp x2 y2 u x, yexp xx2 yy2 dxdy if 2 f f - Można zapisać jako: A u2 x2 y2 T i f, x, y x, y, exp 2 x y T t x y i x y dx dy x x f, y 2 2 y f TRANSFORMATA FOURIERA

56 Macierz mikrosoczewek Macierz mikrosoczewek może być wykorzystana do dzielenia wiązki jak w siatce Dammana: Dodatkowo można wykorzystać dyfrakcję:

57 Soczewka Fresnela (dyfrakcyjna) Soczewka Fresnela = ciągła zmiana fazy w każdej strefie Płytka strefowa, płytka Fresnela = binarne strefy rn n f

58 Soczewka Fresnela (dyfrakcyjna)

59 Soczewka Fresnela (dyfrakcyjna)

60 Elementy dyfrakcyjne DOE Diffractive optical elements

61 Łączenie refrakcji z dyfrakcją Elementy refrakcyjna np. soczewka sferyczna obarczona aberracjami Dodanie elementów dyfrakcyjnych w celu eliminacji aberracji: Achromat (korekta dyspersji), Aberracja sferyczna.

62 Porównanie dyfrakcja-refrakcja

63 Siatki podfalowe Niskowymiarowe siatki dyfrakcyjne - subwavelength klasyczn asiatka siatka podfalowa jednorodny wsp. zaamania ( polaryzator) Musi być niższy wsp. Załamania Najlepiej duży kontrast.

64 Siatki podfalowe Przestrajalny VCSEL polaryzacja TM polaryzacja TE VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser) DBR (distributed Bragg reflectors)

65 Siatki podfalowe Niskowymiarowe siatki dyfrakcyjne - subwavelength

66 Siatki podfalowe Niskowymiarowe siatki dyfrakcyjne - subwavelength Selekcja lub brak selekcji polaryzacji

67 Siatki podfalowe Niskowymiarowe siatki dyfrakcyjne - subwavelength Siatka działa jak soczewka skupiająca

68 Siatki podfalowe Siatka jako soczewka skupiająca Zmieniająca się długość i szerokość linii siatki

69 Siatki podfalowe Czujnik pomiar temperatury

70 Siatki podfalowe Niskowymiarowe siatki dyfrakcyjne - subwavelength Siatki podfalowe o zmiennym okresie:

71 Siatki podfalowe z drutami kwantowymi Druty kwantowe Odbicie > 100%

72 Nanostruktury w układach dyfrakcyjnych Surface plasmon hologram Rejestruje w polimerze (150 mm) za pomocą 3 laserów (RGB) cienki hologram Pokrycie 55 nm srebro + 25 nm SiO 2 Odczyt światłem białym Warunki rezonansu plazmonowego spełnione dla danego kąta dla jednego koloru

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-7

Ć W I C Z E N I E N R O-7 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-7 POMIAR PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jak badać strukturę powierzchni?

Jak badać strukturę powierzchni? Jak badać strukturę powierzchni? Wykład - 12 15 Anim - ten kod oznacza, że na stronie znajdują się animacje niewidoczne w pliku pdf. Aby oglądnąć te animacje skopiuj zbiór z pokazem PowerPoint Z. Postawa,

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Łukasz Bujak Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego

Bardziej szczegółowo

BADANIA MIKROSKOPOWE

BADANIA MIKROSKOPOWE BADANIA MIKROSKOPOWE Cel ćwiczenia. Zapoznanie się z budową i obsługą mikroskopów metalograficznych Zapoznanie się z podstawowymi technikami mikroskopii metalograficznej świetlnej Zapoznanie się z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ROZPRAWA DOKTORSKA Waldemar Tadeusz Wiejak Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7 OBRAZOWANIE

ĆWICZENIE 7 OBRAZOWANIE Komputerowe Metod Optki lab. Wdział Fizki, Politechnika Warszawska ĆWICZENIE 7 OBRAZOWANIE Celem ćwiczenia jest zasmulowanie działania układów obrazującch w świetle monochromatcznm oraz przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe właściwości elektronu

Podstawowe właściwości elektronu Podstawowe właściwości elektronu Ładunek elektronu (e) (-)1.602 x 10-19 C 1 ev 1.602 x 10-19 J Masa spoczynkowa m o Energia kinetyczna (ładunek x różnica potencjałów) Stała Plancka Szybkość światła w próżni

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo