DOŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE W GIMNAZJUM - PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE W GIMNAZJUM - PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH"

Transkrypt

1 Romuald Synak Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu DOŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE W GIMNAZJUM - PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH Obowiązująca od 1 września 2009r. Podstawa Programowa nakłada na nauczycieli fizyki i dyrektorów gimnazjów obowiązek zapewnienia uczniom warunków do przeprowadzenia 14 obowiązkowych doświadczeń. Uzupełnienie wyposażenia dydaktycznego pracowni fizycznych w wielu gimnazjach potrwa zapewne kilka lat. Zwłaszcza, że oferowane na rynku pomocy naukowych zestawy doświadczalne i przyrządy są na ogół bardzo drogie. W Uwagach o realizacji, stanowiących integralną część nowej podstawy czytamy między innymi: Należy wykonywać jak najwięcej doświadczeń i pomiarów, posługując się możliwie prostymi i tanimi środkami (w tym przedmiotami użytku codziennego). Aby fizyka mogła być uczona jako powiązany z rzeczywistością przedmiot doświadczalny, wskazane jest, żeby jak najwięcej doświadczeń było wykonywanych bezpośrednio przez uczniów. Należy uczyć starannego opracowania wyników pomiaru (tworzenie wykresów, obliczanie średniej), wykorzystując przy tym, w miarę możliwości, narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nowa podstawa stawia również przed gimnazjalistami 12 wymagań przekrojowych. Większość z nich w sposób bezpośredni lub pośredni związana jest z elementami warsztatu fizyka eksperymentatora. Spełnienie tych wymagań wydaje się być niemożliwe bez uczniowskiej pracy doświadczalnej. Poniżej przedstawiono kilka szczegółowych propozycji metodycznych. Bazują one na następujących założeniach:

2 1. Ma być prosto, tanio i z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. 2. Uczniowie wykonują doświadczenia w zespołach 2 4 osobowych. 3. Każdy z uczniów wypełnia Kartę pracy. Oczywiście, przyjęcie takich założeń nie oznacza, że należy rezygnować z wyposażania pracowni w porządne i nowoczesne zestawy doświadczalne, przyrządy i aparaturę. W tekście zachowano oryginalną numerację doświadczeń zgodnie z nową podstawą programową. DOŚWIADCZENIE 1: Wyznaczanie gęstości substancji z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki. Fot. 1

3 Przybory: 1. Waga kuchenna około 30 zł, ponieważ ważenie odbywa się błyskawicznie, może być współdzielona przez kilka zespołów uczniowskich. 2. Talerzyk - bezcenny. 3. Kulka stalowa zużyte łożysko z maszyny rolniczej bezcenne. 4. Linijka plus listewki ułatwiające pomiar średnicy kulki. Komentarz: Wymagania szczegółowe z PP 3.3 i 3.4. wymagania przekrojowe nr 1, 2, 3, 4, 10, 10, 11, 12. W doświadczeniu proponuje się przeprowadzić analizę niepewności pomiarowej metodą skrajnie niekorzystnych przypadków. Z uwagi na stopień trudności tego zagadnienia można jego realizację przenieść np. na zajęcia pozalekcyjne. KARTA PRACY UCZNIA Data, imię nazwisko, klasa:... DOŚWIADCZENIE 1: Wyznaczanie gęstości substancji z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki. 1. Przyrządy i materiały: Waga Linijka Kulki metalowa i drewniana Zestaw klocków dla ułatwienia pomiarów srednic kulek. 2. Przebieg doświadczenia: Wyznacz masę kulek przypomocy wagi (m) Zmierz średnice kulek (d) Oblicz wartość gęstości materiałów z których wykonano kulki korzystając ze wzorów: V 3. Tabela wyników: π d 6 3 =, m ρ =. V Materiał Masa kulki(g) Średnica kulki(cm) Objętość (cm 3 ) g Gęstość( 3 ) cm

4 4. Biorąc pod uwagę dokładność użytych przyrządów i korzystając metody najmniej korzystnych przypadków oszacuj niepewność pomiaru (patrz przykład poniżej). Przykład: W doświadczeniu użyto linijki o dokładności 1mm, czyli 0,1cm. Zmierzona długość średnicy wyniosła 3,0cm. Wynik ten oznacza, że d=3,0±0,1cm. Prawdziwa wartość średnicy kulki zawiera się w granicach od 2.9cm do 3.1 cm Do wyznaczenia masy użyto wagi dokładności 1g. Uzyskano wynik 118g. Prawdziwa wartość masy zawiera się więc między 117g a 119g. Podstawiając zmierzone wartości masy i średnicy do wzoru policzono, ze g gęstość wynosi 8,4 3. cm Dolną granicę gęstości policzono podstawiając dolną wartośc masy 117g i górną g wartość srednicy 3,1cm. Wynik wynióśł 7,5 3. cm Górną granicę gęstości wyznaczono podstawiając górną wartość masy i dolną g wartość średnicy. Wynik wyniósł 9,3 3. cm Tak więc prawdziwa wartość wyznaczonej gęstości mieści się w granicach od g 7,5 3 cm g. do 9,3 3 cm DOŚWIADCZENIE 4: : Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i innego ciała o znanej masie. Fot. 2.

5 Przybory: 1. Dźwignia wykonana z listwy drewnianej, dwóch kawałków drutu na haczyki, z dodatkowymi nakrętkami i podkładkami stanowiącymi obciążenie krótszego ramienia dźwigni maksymalnie kilka złotych. 2. Podstawka do doniczki i sznurek do zrobienia szalki na ważony przedmiot. 3. Obciążnik (np. 50 g). 4. Przymiar (liniał szkolny, taśma miernicza itp.). Komentarz: Wymaganie szczegółowe 1.11 z PP. Wymagania przekrojowe 1-4, Dyskusję niepewności pomiarowej proponuję przeprowadzić w oparciu kilkukrotny pomiar masy tego samego przedmiotu. KARTA PRACY UCZNIA Data, imię nazwisko, klasa:...

6 DOSWIADCZENIE 4: Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i innego ciała o znanej masie. 1. Przyrządy i materiały: Przymiar (linijka, taśma miernicza) Dźwignia dwustronna Ciało o nieznanej masie Ciało o znanej masie drobiazgi do równoważenia dźwigni 2. Przebieg doświadczenia: Zawieś dźwignię na krawędzi stolika i przy pomocy :drobiazgów kładzionych na szalkę doprowadź ją do równowagi (rys.1). Połóż ważone ciało na szalce, a ciało o znanej masie zawieś na drugim ramieniu dźwigni tak, aby uzyskać równowagę (rys 2). Zmierz odległości r 1 i r 2., oblicz masę nieznanego ciała według wzoru. m x r2 m = r 1 r 1 r 2 50g Rys.1 Rys.2 Jeżeli starczy Ci czasu powtórz kilka razy całą procedurę wyznaczania masy. 3. Tabela pomiarów: L.p. R 1 (cm) R 2 (cm) m x (g) Sformułuj wnioski dotyczące precyzji wyznaczania masy w tym doświadczeniu. 50g

7 DOŚWIADCZENIE 8: Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza. Fot. 3. Przybory: 1. Opornik drutowy, tutaj listwa z dwoma rozpiętymi odcinkami drutu oporowego 8 zł za szpulkę z 20 mb drutu o oporze 80 Ω/m. 2. Źródło napięcia w postaci szeregowo połączonych baterii 3R20 poniżej 10zł, dla wygody umieszczonych w samodzielnie sklejonym z tektury pudełeczku. Wydaje się, że takie źródło w sposób bardzo poglądowy ułatwia intuicyjne przyswojenie trudnego pojęcia jakim jest napięcie elektryczne mierniki multimetry cyfrowe można nabyć w cenie poniżej 15 zł za sztukę w komplecie z bateriami zasilającymi i przewodami.

8 4. Krokodylki około 1 zł sztuka. Komentarz: Wymagania szczegółowe 4.7, 4.8, 4.9, Wymagania przekrojowe wszystkie za wyjątkiem 8.5. Doświadczenie daje dobrą sposobność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy wyników. Po wpisaniu serii pomiarów napięcia i natężenia prądu do arkusza tworzy się wykres typu XY z wykorzystaniem opcji Dodaj linię trendu Rys. 1. KARTA PRACY UCZNIA Data, imię nazwisko, klasa:... DOŚWIADCZENIE 8: Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza. 1. Przyrządy i materiały: Opornik drutowy (drut o długości około 0,5m). Żródło prądu (bateria ogniw). Woltomierz i amperomierz. Przewody do łączenia elementów obwodu elektrycznego. 2. Przebieg doświadczenia: Zestaw obwód elektryczny według schematu:

9 Wykonaj kilka pomiarów natężenia i napięcia wykorzystując rożną liczbę ogniw. Uzupełnij tabelę wyników 3. Tabela wyników pomiarów: L.p. U(V) I(A) R=U:I (Ω) Wnioski 5. Wykorzystując dane pomiarowe sporządź wykres zależności natężenia prądu w badanym przewodniku od napięcia przyłożonego do jego końców. Do sporządzenia wykresu możesz użyć arkusza kalkulacyjnego.

10 Wnioski: DOŚWIADCZENIE 14: Wytwarzanie za pomocą soczewki skupiającej ostrego obrazu przedmiotu na ekranie dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu. Przybory: 1. Soczewka skupiająca +4 D kilka złotych w sklepie optycznym. 2. Latarka dobrze sprawdza się taka na diodach LED. 3. Przedmiot przesłona z tektury z wyciętą jedynką ; jako matówka posłużył papier śniadaniowy. Fot. 4.

11 KARTA PRACY UCZNIA Data, imię nazwisko, klasa:... DOŚWIADCZENIE 14: Wytwarzanie za pomocą soczewki skupiającej ostrego obrazu przedmiotu na ekranie dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu. 1. Przyrządy i materiały Przymiar (linijka, taśma miernicza) Źródło światła (latarka) z przesłoną w kształcie cyfry 1, czyli przedmiot Soczewka + podstawka Ekran +podstawka 2. Przebieg doświadczenia: Ustawiaj przedmiot i soczewkę w odległościach x wskazanych w tabeli pomiarów

12 Za każdym razem dobierz położenie ekranu tak, aby obraz były najostrzejszy (najwyraźniejszy), zmierz odległość y ekranu od soczewki i wysokość obrazu. Wyniki pomiarów zapisz w tabeli. 3. Tabela pomiarów: Odległość przedmiotu x(cm) Odległość ostrego obrazu y(cm) Wysokość przedmiotu (mm) Wypełnianie przez wszystkich uczniów kart pracy ma na celu: Wysokość obrazu (mm) wymuszanie aktywności u wszystkich członków zespołu wykonującego doświadczenie, instruktaż, usprawnienie organizacyjne, trening wymagań przekrojowych, udokumentowanie realizacji podstawy programowej w zakresie wymagań przekrojowych. Mam nadzieję, że przedstawione wyżej propozycje będą dla czytelników źródłem inspiracji dla własnych pomysłów.

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie okresu drgań wahadła informacje ogólne dla nauczyciela

Wyznaczanie okresu drgań wahadła informacje ogólne dla nauczyciela Wyznaczanie okresu drgań wahadła informacje ogólne dla nauczyciela Proponowane tutaj doświadczenie nadaje się do wykorzystania na III etapie edukacyjnym i służy do realizacji punktu 9.12 podstawy programowej:

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Warszawa, luty 2012 1. Analiza parametrów zestawu zadań 1.1 Charakterystyka zestawu zadań Arkusz

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Ewa Kędracka Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik optyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo