PRZEBUDOWA PLACU ZABAW na terenie Parku Przypałacowego, ul.warszawska Mińsk Mazowiecki dz.nr ew. 867/6 I ETAP - SEKTOR DZIECI MŁODSZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEBUDOWA PLACU ZABAW na terenie Parku Przypałacowego, ul.warszawska Mińsk Mazowiecki dz.nr ew. 867/6 I ETAP - SEKTOR DZIECI MŁODSZYCH"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWE ARAMIX Sokołów Podlaski ul. Grunwaldzka 3/50 tel./fax.(025) , tel.kom PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA PLACU ZABAW na terenie Parku Przypałacowego, ul.warszawska Mińsk Mazowiecki dz.nr ew. 867/6 I ETAP - SEKTOR DZIECI MŁODSZYCH Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, ul.warszawska 173, Mińsk Mazowiecki Kierownik biura: mgr inż. architekt krajobrazu Iwona Kublik upr.nr NOT/SITO 39/4/96 Projektant: mgr inż. Waldemar Janista upr.proj.nr GP.7342/130/131/92 lipiec 2010 r

2 SPIS ZAWARTOŚCI: I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA str OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 2. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO MOIIB II.OPIS TECHNICZNY str WSTĘP 1.1.Przedmiot opracowania 1.2.Podstawa opracowania 1.3.Cel opracowania 2. PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE 2.1.Stan istniejący i uzbrojenie terenu 3.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1.Projektowane zagospodarowanie terenu 3.2.Urządzenia zabawowe Przykładowy dobór elementów zabawowych Wymagania techniczno-estetyczne dla urządzeń zabawowych Wymagania pod względem długości gwarancji Wymagania przestrzenne Montaż Mocowanie do podłoża Przegląd przed przekazaniem do użytkowania 3.3.Nawierzchnie Zestawienie ilości materiałów Rozwiązania wysokościowe Projektowane konstrukcje nawierzchni Charakterystyka materiałów Roboty ziemne Odwodnienie 4.ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ 4.1.Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowców, materiałów paliw i energii 4.2.Rozwiązania chroniące środowisko 4.3.Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia 5.INFORMACJA DO PLANU BIOZ 6.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW 7.DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8.WYTYCZNE REALIZACYJNE III. CZĘŚĆ GRAFICZNA str Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych Rys nr 2: Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:250 Rys nr 3: Przekroje przez projektowane nawierzchnie w skali 1:20 Rys nr 4: Moduł nawierzchni bezpiecznej w skali 1:100 Przykładowe rozwiązania urządzeń zabawowych

3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Oświadczam, że Projekt zagospodarowania Placu Zabaw na terenie Parku Przypałacowego w Mińsku Mazowieckim został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Projektant: mgr inż. Waldemar Janista upr.bud.nr.gp.7342/130/131/92 Kierownik Biura: mgr inż. architekt krajobrazu Iwona Kublik upr.nr NOT/SITO 39/4/96

4

5

6 II. OPIS TECHNICZNY do projektu pn: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PARKU ZESPOŁU PARKOWO-PAŁACOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM I ETAP - SEKTOR DZIECI MŁODSZYCH

7 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy placu zabaw na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Mińsku Mazowieckim - w zakresie objętym I ETAPEM realizacji t.j. SEKTOR DZIECI MŁODSZYCH (2-6 lat). Powierzchnia terenu opracowania wynosi 0,264 ha. 1.2.Podstawa opracowania umowa z Inwestorem z dnia 21 lipca 2010 r.; mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych; uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez jednostkę projektową; inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania terenu; ustalenia i wytyczne uzyskane od Zamawiającego; wytyczne projektowania obiektów użyteczności publicznej; obowiązujące normy i przepisy prawne. 1.3.Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego na przebudowę placu zabaw na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Mińsku Mazowieckim 2. PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE 2.1.Stan istniejący i uzbrojenie terenu Przebudowywany plac zabaw zlokalizowany jest w centralnej części parku przypałacowego w Mińsku Mazowieckim na działce o nr. ewid. 867/6, będącej w użytkowaniu Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. Obecny plac zabaw nie spełnia kryteriów technicznych dla tego typu obiektów. Elementy wyposażenia placu posiadają znaczny stopień zużycia oraz są w stanie technicznym nie zapewniającym bezpieczeństwa użytkowania. Istniejąca piaskownica w betonowym obramowaniu posiada liczne uszkodzenia. Plac zabaw wymaga natychmiastowej przebudowy dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu dzieciom. Nawierzchnie betonowe i asfaltowe w obrębie placu zabaw wykazuje liczne spękania, wykruszenia, ubytki oraz deformacje podłużne i poprzeczne. Stan nawierzchni wskazuje na konieczność wykonania przebudowy. Teren w obrębie projektu porośnięty jest średniej gęstości drzewostanem parkowym. Występujące uzbrojenie terenu (linia energetyczna oświetleniowa) nie koliduje z elementami przebudowy placu zabaw. 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1.Projektowane zagospodarowanie terenu Plac zabaw zaprojektowano w formie koncentrycznych pierścieni, gdzie część środkową zajmuje sektor dzieci młodszych, wokół niego znajduje się sektor dzieci starszych. Wszystkie elementy powiązane są układem komunikacyjnym zarówno między sobą, jak też z pozostałą częścią parku. Układ przestrzenny placu zabaw zgodny jest z Projektem rewaloryzacji i adaptacji Parku Przypałacowego w Mińsku Mazowieckim, zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie - Delegaturę w Siedlcach. Centralnym elementem sektora dzieci młodszych jest rozległa piaskownica obwiedziona palisadą drewnianą. Komunikację stanowią nawierzchnie alejek z kostki betonowej. W zakres niniejszego opracowania wchodzą dwie alejki w kształcie pierścieni oraz cztery łączące je odcinki proste rozchodzące się promieniście. W celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z urządzeń 7

8 zabawowych zaprojektowano cztery płaszczyzny nawierzchni bezpiecznych syntetycznych. Pozostały teren zaprojektowano w formie trawników dywanowych. Z uwagi na lokalizację placu zabaw na terenie parku zabytkowego priorytetem jest wkomponowanie istniejącego drzewostanu w niniejszy obiekt, a także zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót, w tym ochrona i zabezpieczenie systemów korzeniowych (szczegółowo określone w specyfikacjach technicznych). Na zakres zieleni przewidzianej do usunięcia Inwestor uzyskał stosowną decyzję. Zasilanie obiektu w energię elektryczną objęte jest odrębnym opracowaniem. 3.2.Urządzenia zabawowe Dobór urządzeń zabawowych sporządzono w oparciu o ofertę szwedzkiej firmy HAGS. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o porównywalnej klasie jakości oraz o zbliżonych parametrach techniczno-estetycznych i użytkowych (jakość, certyfikaty, europejska i polska norma bezpieczeństwa PN/EN 1176, EN 1176 i EN 1177). Kolorystyka urządzeń zabawowych: żółty-piaskowy, zielony-zbliżony do koloru trawy, ciemnoczerony, pomarańcz-stonowany oraz elementy drewniane w naturalnym kolorze Przykładowy dobór elementów zabawowych: w oparciu o ofertę szwedzkiej firmy HAGS. nr katalogowy - rodzaj urządzenia 1) karuzela 2) urządzenie wielofunkcyjne 3) urządzenie wielofunkcyjne 4) urządzenie wielofunkcyjne 5) huśtawka podwójna 6) karuzela Wymagania techniczno-estetyczne dla urządzeń zabawowych: Drewno powinno być wygładzone, a krawędzie zaokrąglone. Nakrętki zabezpieczone przed wandalizmem plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyżłobieniami. Siatki, liny i łańcuchy powlekane wytrzymałym poliuretanem, który podnosi trwałość i ogranicza wrażliwość na zmiany temperatury. Zjeżdżalnie wykonane z giętej na wymiar stali nierdzewnej minimalizującej tarcie. Złączenia śrub ocynkowane w celu ochrony przed korozją. Słupki i części metalowe wykonane ze stali o dużej odporności na rozciąganie. Drewno impregnowane ciśnieniowo zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, a następnie dwukrotnie bejcowane z zachowaniem naturalnej kolorystyki i struktury - zabezpieczenie musi być bezpieczne dla użytkowników i środowiska Stal ocynkowana lakierowana proszkowo Wymagania pod względem długości gwarancji: 10 lat - na uszkodzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych wszystkich ocynkowanych i nielakierowanych elementów stalowych i metalowych, twardego plastiku, płyt HPLoraz poddanego obróbce drewna. 5 lat - na uszkodzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych sprężyn, lakierowanych elementów metalowych, formowanych części z tworzyw sztucznych i siatki. 2 lata - na nieprawidłowe działanie, wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych ruchomych części plastikowych i metalowych Wymagania przestrzenne: Strefy bezpieczeństwa poszczególnych elementów mogą się pokrywać. Nie dotyczy to jednak stref przy zjeżdżalniach, huśtawkach, karuzelach, linach i innych elementach ruchomych, tj. zabawy związanej z ruchem wymuszonym. 8

9 3.2.5.Montaż: Elementy zabawowe mogą być transportowane w postaci niezmontowanej, ewentualnie częściowo zmontowanych zespołów. Aby zagwarantować bezpieczny i prawidłowy montaż przyrządów do zabawy, prace montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu, pod nadzorem producenta urządzeń. Przyrządy powinny być montowane przez wykwalifikowanych fachowców. Aby zapobiec wypadkom, teren musi pozostać zamknięty do całkowitego zakończenia prac montażowych Mocowanie do podłoża: Ze względów bezpieczeństwa, stabilności oraz zapobiegania kradzieżom, przyrządy do zabawy muszą zostać odpowiednio zamocowane do podłoża. Sposoby mocowania do podłoża: Blok betonowy prefabrykowany obsadzony w gruncie. Mocowanie do podłoża za pomocą śrub np. do płyty betonowej. Kotwienia poprzez zalanie betonem. Odlane elementy umieszcza się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót betoniarskich. Wytrzymałość betonu powinna odpowiadać wymogom stawianym poszczególnym produktom. Prace betoniarskie powinien przeprowadzić wykwalifikowany personel Przegląd przed przekazaniem do użytkowania: Po zakończeniu prac montażowych i zabezpieczeniu przyrządów do zabawy, należy dokonać przeglądu kontrolnego pod kątem bezpieczeństwa oraz prawidłowości działania i montażu. Wszelkie odchylenia należy naprawić przed przekazaniem przyrządów do użytkowania. 3.3.Nawierzchnie W obrębie projektowanego placu zabaw projektuje się następujące nawierzchnie: alejki z kostki betonowej szlachetnej: - pierścień środkowy (pomiędzy sektorem dla dzieci młodszych i dzieci starszych) - szer.2,0m - pierścień wewnętrzny wokół piaskownicy - szer.1,0m - alejki promieniste proste łączące oba okręgi - szer.1,5 m nawierzchnie bezpieczne z granulatów EPDM i SBR: - płaszczyzny pod projektowanymi urządzeniami zabawowymi. Ze względu na warunki terenowe oraz charakter użytkowy terenu zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: Alejki piesze: posiadają nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm i szerokość zmienną 1, 1,5 i 2,0 m, ograniczoną dwustronnie obrzeżem betonowym 6x20 ze spadkiem dwustronnym daszkowym w kierunku trawnika 2%. Podbudowę zasadniczą stanowi 15 cm warstwa pospółki, kostka układana na podsypce piaskowo-cementowej gr.4 cm. Nawierzchnie bezpieczne: posiadają nawierzchnię z tworzywa poliuretanowego - górna warstwa granulat EPDM 1,5 cm kolorowy, dolna warstwa granulat SBR w kolorze czarnym gr.4,5 cm. Łączna warstwa 6 cm amortyzuje ewentualny upadek dziecka z wysokości 2 m. Nawierzchnia z tworzywa układana na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 2-32 mm zagęszczanego mechanicznie - gr. po zagęszczeniu 15 cm, oraz warstwie wyrównawczej z miału kamiennego 0-3 lub 0-7 mm gr.5 cm. Moduł nawierzchni z dwóch stron przylega do alejek pieszych, zaś od strony trawników obwiedziony obrzeżem betonowym 8x30 w kol.szarym. Obrzeże wraz z pozostałymi warstwami podbudowy należy przykryć kolorową warstwą EPDM - 1,5 cm Zestawienie ilości materiałów objętych opracowaniem: Obrzeża betonowe 6x mb Obrzeże betonowe 8x mb Powierzchnia kostki betonowej o gr. 6 cm 504,9 m 2 Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 612 m 2 Palisada drewniana 82,5 mb 9

10 3.3.2.Rozwiązania wysokościowe Wysokość projektowanych nawierzchni należy wykonać w nawiązaniu do istniejącego ukształtowania terenu, w niewielkim stopniu niwelując nierówności i uskoki. Znacząca zmiana poziomu terenu jest niedopuszczalna z uwagi na zabytkowy charakter obiektu oraz sąsiedztwo systemów korzeniowych drzew. Zastosowane spadki poprzeczne są zgodne z przepisami i zapewniają sprawny spływ wody Projektowana konstrukcja nawierzchni Konstrukcja chodników (alejek): - warstwa górna z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm - podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 4 cm - podbudowa z pospółki gr. 15 cm Σ 25 cm Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej - warstwa górna z granulatu EPDM kolorowy gr. 1,5 cm - warstwa dolna z granulatu SBR czarny gr. 4,5 - warstwa wyrównawcza z podsypki kamiennej 0-3 lub 0-7 mm - gr.5 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 2-32mm zagęszczana mechanicznie gr.15 cm Σ 26 cm Charakterystyka materiałów Proponuje się zastosowanie kostki betonowej gr.6 cm typu AKROPOL prod. LIBET lub LOGO prod. BRUK-BET z licem szlachetnym w kolorze brązowo-żółtym lub w kolorach jesieni - lub porównywalnych o podobnych parametrach techniczno-estetycznych. Nawierzchnia bezpieczna w kolorze bazowym żółto piaskowym, z wzorem w formie kół w kolorach: zielony-zbliżony do koloru trawy, ciemnoczerony i pomarańcz-stonowany - Rys.nr 3 w załaczniku graficznym; Szczegółowe parametry techniczne zastosowanych nawierzchni określają Specyfikacje Techniczne do niniejszej dokumentacji Roboty ziemne Humus z powierzchni przewidzianej pod nawierzchnię należy zdjąć i złożyć na odkład, następie wykorzystać do wyrównywania terenu wokół nawierzchni i wykonania trawników. Nadmiar ziemi z korytowania należy wykorzystać do profilowania górki saneczkowej Odwodnienie Odwodnienie nawierzchni realizowane będzie jako powierzchniowe systemem spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku terenów zieleni. 4. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, POKRYCIE TERENU SZATĄ ROŚLINNĄ. Na terenie parku występuje liczny drzewostan, w tym starodrzew i Pomniki Przyrody. Realizacja inwestycji wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w pobliżu pni drzew jak również w obrębie brył korzeniowych. Inwestycja wymaga usunięcia nielicznych drzew - Inwestor posiada stosowną decyzję w tym zakresie. Planowana inwestycja nie wymaga ochrony akustycznej. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki wodne Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii Wykorzystane w czasie przebudowy placu zabaw materiały, paliwa i energia występują w pracach technologicznych, które są dopuszczone do stosowania i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego, pracowników i użytkowników. W czasie wykonywania robót nie będą wytwarzane odpady za wyjątkiem odpadów socjalno-bytowych związanych z przebywaniem pracowników. Zarówno w trakcie przebudowy jak i po jej zakończeniu nie będą występować 10

11 substancje toksyczne, ścieki technologiczne i inne odpady. Eksploatacja obiektu nie wymaga zainstalowania żadnych urządzeń i maszyn mogących oddziaływać na środowisko (otoczenie) Rozwiązania chroniące środowisko Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się urządzeń chroniących środowisko. Wykonanie przebudowy placu zabaw przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie realizacji inwestycji oraz zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo użytkowników Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia Przebudowa placu zabaw w pełni wpisują się w istniejący układ urbanistyczny i krajobrazowy Zespołu Pałacowo-Parkowego w Mińsku Mazowieckim. Przebudowa znacząco poprawi funkcjonalność i estetykę obiektu, wpłynie korzystnie na atrakcyjność terenu. 5. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowana przebudowa placu zabaw nie stwarza szczególnego zagrożenia dla pracowników wykonawcy robót, użytkowników i osób postronnych przy przestrzeganiu zasad ujętych w powszechnie obowiązujących przepisach BHP. Odpowiedzialnym za sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu BIOZ podczas wykonywania robót jest kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia r. (Dz.U.Nr 120 poz.1126 z dnia r.). Na czas wykonywania robót wykonawca powinien wykonać zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót. 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa użytkowników. 7. DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projektowane nawierzchnie dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 8. WYTYCZNE REALIZACYJNE Prace realizacyjne należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim archeologicznym oraz w zakresie zieleni zabytkowej. Opracował:... 11

12 III.CZĘŚĆ GRAFICZNA Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych Rys nr 2: Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:250 Rys nr 3: Przekroje przez projektowane nawierzchnie w skali 1:20 Rys nr 4: Moduł nawierzchni bezpiecznej w skali 1:100 Przykładowe rozwiązania urządzeń zabawowych 12

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo