PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana w Departamiencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2 ISBN

3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Warszawa, 2012 r.

4

5 3 Jednym z ważnych narzędzi wspierających rozwój gospodarczy oraz wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich jest w Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej proces przemian na obszarach wiejskich znacząco przyspieszył. Środki z budżetu UE mają duży wpływ na poprawę jakości życia i pracy na obszarach wiejskich, poprawę konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, przedsiębiorczość, jak również ochronę środowiska oraz aktywizację społeczności lokalnych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, realizowany jest poprzez 22 działania zgrupowane w osiach tematycznych: oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, oś 4 - LEADER. W przedstawionej Państwu publikacji zaprezentowane zostały projekty zrealizowane w Polsce w ramach wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata : działania osi 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, działania osi 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, działania osi 4 Wdrażanie projektów współpracy oraz Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wyrażamy nadzieję, że publikacja ta przybliży Państwu projekty, które zrealizowane zostały w Polsce. Prezentujemy przykłady projektów mających wpływ na życie mieszkańców wsi, a tym samym przyczyniających się do rozwoju małych miejscowości usytuowanych na obszarach wiejskich. Projekty zostały wybrane na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez samorządy województw i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 4

7 5 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Bardo ,68 zł ,68 zł ,00 zł Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw stworzyła możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zapewniła wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców miejscowości Bardo. Poprzez budowę placu zabaw stworzone zostały lepsze warunki do zabawy, nabywania przez dzieci i młodzież umiejętności społecznych, zdolności komunikacji i rozwijania osobowości. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, a wybudowany obiekt pełni funkcję rekreacyjną i jest ogólnodostępny. Zrealizowany projekt odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

8 6 Działanie Odnowa i rozwój wsi Budowa boiska wielofunkcyjnego. Bardo ,00 zł ,00 zł ,00 zł Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Chojnów 7 710,00 zł 2 460,00 zł 5 250,00 zł Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kultywowania kultury fizycznej wśród mieszkańców. Kompleks boisk sportowych daje szansę młodym osobom ukierunkować się na wiele dyscyplin sportowych. Osoby korzystające z boiska wielofunkcyjnego mają bezpośredni dostęp do nich podczas zajęć lekcyjnych oraz poza nimi. Boisko wielofunkcyjne stworzyło możliwość do aktywnego i zdrowego stylu spędzania wolnego czasu. Dzięki zajęciom prowadzonym na obiekcie dzieci i młodzież uczą się zdrowej rywalizacji i współpracy. Obsługa artystyczno - rekreacyjna Gminnego Dnia Dziecka Projekt obejmował obsługę artystyczną i rekreacyjną Gminnego Dnia Dziecka. Program artystyczny trwał 3 godz. i zawierał przedstawienie interaktywne o tematyce bajkowo cyrkowej, animacje, gry i zabawy prowadzone przez klaunów (magiczny kufer, zabawy z chustą Klanzy, kalambury, malowanie twarzy, wiązanie balonów), pokaz sztuki cyrkowej (szczudlarze, żonglerka, pokaz gigantycznych baniek, akrobacje na monocyklu). Program rekreacyjny obejmował wypożyczenie i obsługę autek akumulatorowych (4 szt.) oraz wypożyczenie i obsługę quadów (2 szt.). Dzięki realizacji projektu udało się zorganizować ciekawą i pełną atrakcji imprezę kulturalno rekreacyjną, która w sposób przyjemny i pożyteczny urozmaiciła codzienne życie mieszkańców gminy Chojnów (szczególnie tych najmłodszych). Projekt został zrealizowany w ramach małych projektów.

9 Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Chojnów ,08 zł ,08 zł ,00 zł Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Dziadowa Kłoda ,58 zł 8 419,58 zł ,00 zł Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Chojnów. W ramach projektu zakupiono pojemniki do segregacji odpadów o poj. 1,5 m³ z laminatu poliestrowo szklanego w ilości 49 szt. Pojemniki zostały ustawione w 22 miejscowościach na terenie gminy. Stworzenie systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zwiększyło bezpieczeństwo mieszkańców wsi. Wyposażenie mieszkańców m.in. w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów przyczyniło się do podniesienia poziomu życia oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Zakup sprzętu muzycznego i strojów ludowych dla zespołu ludowego Radzowiczanki. Projekt obejmował zakup sprzętu muzycznego i strojów ludowych dla Zespołu Ludowego Radzowiczanki. Został zakupiony 1 akordeon oraz 12 strojów damskich i 3 stroje męskie. Strój damski składa się z następujących elementów: bluzka, spódnica, fartuch, gorset, czepek, katanka. Strój męski posiada następujące części: koszula lniana, kamizela, spodnie, kapelusz. Wsparcie działalności Zespołu Ludowego poprzez realizację projektu przyczynia się do usprawnienia działalności zespołu i pozwala na kultywowanie lokalnego dziedzictwa. Jednocześnie wzrasta poziom artystyczny imprez, w których biorą udział Radzowiczanie. Pomoc zespołowi podtrzymuje szczytną inicjatywę kultywowania twórczości ludowej i wspomaga większemu utożsamianiu się lokalnej społeczności z zanikającą częścią miejscowej kultury. Projekt został zrealizowany w ramach małych projektów. 7

10 8 Działanie Odnowa i rozwój wsi Przeworno ,12 zł ,12 zł ,00 zł Zagospodarowanie ruin zamku i góry Gromnik wieża widokowa na Gromniku. Budowa wieży widokowej to pierwszy element zagospodarowania góry Gromnik, dzięki któremu powstało miejsce spotkań turystów oraz mieszkańców gminy. Budowa wieży zapoczątkowała rozwój infrastruktury wokół góry i ruin zamku, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Wzgórza Strzelińskie, których najwyższym szczytem jest Gromnik to doskonała baza do wypraw turystyczno rekreacyjnych nie tylko dla mieszkańców gminy Przeworno, ale także ościennych gmin z terenu powiatu strzelińskiego, jak również województwa dolnośląskiego. Dzięki wybudowanej wieży widokowej więcej turystów oraz gości będzie odwiedzać gminę Przeworno, czyniąc Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Siekierczyn ,00 zł ,36 zł ,64 zł Podróż do osiemnastowiecznej Zaręby (Lichtenau) impreza kulturalna zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie. z niej naturalną bazę turystyczną dla wielu aglomeracji miejskich. Podróż do osiemnastowiecznej Zaręby (Lichtenau) impreza kulturalna, która odbyła się w nowo odrestaurowanym, zabytkowym Zespole Pałacowo Parkowym w Zarębie i złożyły się na nią: rekonstrukcja wydarzeń historycznych 29 lipca 1782 r. - Nathanel Leske przybywa z wizytą do szambelana Wolfa von Löbena, prezentacja zgromadzonych pamiątek, prezentacja multimedialna oraz spotkanie z regionalistami, czyli opowieści Jak to onegdaj bywało. Imprezę urozmaicały dodatkowe atrakcje: jazda konna i przejażdżki bryczką, pokaz walk Łuczników Łużyckich, konkurs Łucznik, występy artystyczne (zespóły ludowe z Zaręby Polne Kwiaty i Grupa od Anioła Stróża, muzyczno-wokalne zespoły dziecięce działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie, kapela podwórkowa), wystawy prac naszych twórców ludowych (hafty, ozdoby świąteczne, wyroby z papieru, obrusy, stroiki itp.), prezentacja i degustacja potraw wiejskich oraz ceramiki rudzickiej, stoiska handlowe. Projekt został zrealizowany w ramach małych projektów.

11 Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Siekierczyn ,83 zł ,83 zł ,00 zł Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Mirsk ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rudzica. Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rudzica obejmowała wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 9 320,71 m 2, kanalizacji sanitarnej przykanaliki 2 727,30 m 3, kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) 344,60 m, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków. Dzieki realizacji projektu nastąpiła poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Rudzica. Ponadto realizacja inwestycji miała pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego gminy Siekierczyn, poprzez poprawę stanu gleby i wody. Inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez podniesienie kultury bytowania, standardu mieszkaniowego i zrównania poziomu życia na wsi z miastem. Uruchomienie działalności agroturystycznej. W ramach projektu uruchomiona została działalność agroturystyczna. Projekt obejmował modernizację budynku mieszkalnego. Pomieszczenia gospodarcze zaadoptowane zostały na pokoje dla gości. W wyniku realizacji projektu powstały 3 dwuosobowe pokoje z łazienkami oraz wspólny aneks kuchenny. Obiekt ma charakter osady jeździeckiej z możliwością nauki jazdy konnej. 9

12 10 Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Kąty Wrocławskie ,00 zł ,50 zł ,50 zł Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Kamienna Góra ,00 zł ,00 zł ,00 zł Adaptacja budynku do roli nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Projekt obejmował adaptację nowo wybudowanego budynku na obiekt sportowo-rekreacyjny, w którym świadczone są kompleksowe usługi sportowo-rekreacyjne. Na parterze budynku zlokalizowane są dwie sale sportowe o powierzchni 97 i 80 m 2, które przystosowane są do pełnienia funkcji sal ćwiczeń indywidualnych i grupowych tj. aerobik, taniec, pilaste Body-Ball itp. Obiekt posiada pełne zaplecze higieniczno-sanitarne. Dzięki realizacji projektu utworzone zostały nowe miejsca pracy. Zrealizowany projekt odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej. W ramach projektu wybudowany został nowy teleskopowy wyciąg narciarski, który pozwolił na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i zwiększenie ponad dwukrotne mocy zdolności przewozowej istniejącej ośrodka sportów zimowych Stacji Narciarskiej Czarnów. Wybudowany wyciąg ma blisko 500 m długości przy różnicy wzniesień ok. 110 m. Pozwala na przewiezienie 750 os./godz. Zrealizowany projekt pozwala unikać przestojów w pracy stacji spowodowanych ewentualną awarią poprzedniego wyciągu oraz pozwala na organizację zamkniętych imprez, np. zawody o Puchar Wójta. Zrealizowany projekt odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

13 11 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kowalewo Pomorskie ,15 zł ,15 zł ,00 zł pozyskania energii jest bateria słoneczna i turbina wiatrowa, dzięki czemu lampa zyskuje na autonomiczności, co pozwala na godzin świecenia na dobę. Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Realizacja projektu polegała na montażu zewnętrznego oświetlenia solarnego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych. Celem realizowanej operacji był wpływ na poprawę zarówno jakości życia mieszkańców, jak i poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszo-jezdnych na terenie gminy. Oświetlenie będące przedmiotem operacji to połączenie dwóch systemów: słonecznego i wiatrowego. Źródłem

14 12 Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Stolno ,21 zł ,00 zł ,21 zł Remont świetlic wiejskich oraz ich wyposażenie i budowa placu zabaw w miejscowości Sarnowo oraz Gorzuchowo, budowa świetlicy wiejskiej Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Kowal ,73 zł ,00 zł ,00 zł w Grubnie wraz z jej wyposażeniem oraz remont i adaptacja kuźni na cele publiczne w miejscowości Obory. W ramach projektu wyremontowane zostały świetlice wiejska oraz wybudowano placu zabaw w miejscowościach Gorzuchowo oraz Sarnowo. Wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, robotach murowych, remoncie podłóg i posadzek, robotach sanitarnych, robotach elektrycznych. Do świetlic zakupiono również wyposażenie. Ponadto wybudowana i wyposażona została świetlica w Grubnie. W ramach remontu budynku starej kuźni z 1777 r. wykonano renowację ścian, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, odbudowano palenisko kuźni, wykonano nową posadzkę, zagospodarowano teren wokół budynku, wykonano również roboty elektryczne z przeznaczeniem budynku na cele publiczne. Projekt został zrealizowany w ramach małych projektów. Elementami projektu był zakup maszyn rolniczych i komputera oraz odwiert studni głębinowej. Ważnym elementem prawidłowej technologii produkcji roślinnej jest uzupełnianie niedoborów wody, dzięki czemu następuje poprawa jakości warzyw i ziemniaków, co ma duży wpływ na opłacalność produkcji. Zakup nowoczesnej linii sortującej spowodował szybsze przygotowanie produktów do sprzedaży (sortowanie i pakowanie warzyw). Zakup komputera wraz z oprogramowaniem usprawnił zarządzanie gospodarstwem oraz umożliwił systematyczne prowadzenie rejestrów i ewidencji. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu technicznego gospodarstwa, wzrostu plonów, lepszej organizacji pracy w gospodarstwie oraz zmniejszenia niekorzystnego wpływu warunków atmosferycznych (susza) na wielkość plonów. Wprowadzenie nowoczesnych urządzeń.

15 Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Lubień Kujawski ,39 zł ,89 zł ,50 zł Uruchomienie samoobsługowej myjni bezdotykowej. W ramach projektu uruchomiona została samoobsługowa myjnia bezdotykowa w systemie ABOX, charakteryzująca się niezależnością funkcjonowania poszczególnych stanowisk. Zakupiono również system monitoringu, quad z wyposażeniem do odśnieżania, przyczepę oraz kosiarkę. Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie 2 nowych miejsc pracy. 13

16 14 Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Dołhobyczów ,92 zł ,52 zł ,40 zł Modernizacja hydroforni i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze. kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, włączającego budynki Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie oraz umożliwiającego podłączenie się innych mieszkańców i instytucji z działek położonych w obrębie budowy, do istniejącej sieci. Ostatnim elementem było zwodociągowanie dwóch miejscowości Sulimów i Horodyszcze z podłączeniem do istniejącej hydroforni w Uśmierzu. Wykonanie w/w inwestycji przyczyniło się do znacznej poprawy stanu gospodarki wodno ściekowej gminy Dołhobyczów. Projekt obejmował kompleksową modernizację hydroforni z wymianą całej technologii stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie terenu z nasadzeniami zielonymi i wykonanie utwardzeń. Ponadto przeprowadzono ogólnobudowlane prace remontowe i instalacyjne, przebudowano i ogrodzono ujęcia wody i wymieniono rurociągi technologiczne. Kolejna część projektu objęła wybudowanie

17 Działanie Odnowa i rozwój wsi Obsza ,12 zł ,12 zł ,00 zł Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Ryki ,25 zł ,78 zł ,47 zł Działalność i doposażenie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach. Budowa kompleksu sportowego z boiskami w Obszy. W ramach projektu wybudowano nowoczesny kompleks sportowy, który przywrócił obszarowi zdegradowanemu funkcję społeczno-gospodarczą i uatrakcyjnił przestrzeń publiczną. Budowa kompleksu sportowego z boiskami w miejscowości Obsza (boiska z urządzeniami i wyposażeniem) poprawiła jakości życia mieszkańców Obszy zaspokojając ich potrzeby w zakresie sportu i rekreacji. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się również do poprawy jakości życia przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz promowanie obszarów wiejskich i tworzenie przestrzeni sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów społecznych. Z kompleksu sportowego korzystają mieszkańcy gminy, a w szczególności uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Obszy położonych w sąsiedztwie kompleksu. Projekt obejmował zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach. Praca doświadczonych muzyków z młodzieżą pozwala wykształcić zdolności muzyczne, zachęcić i pokierować w celu dalszego kształcenia w szkołach muzycznych. Orkiestra posiada w swoim dorobku bardzo bogaty repertuar, na który składa się wiele standardów muzyki rozrywkowej, filmowej, jazzowej, klasycznej, a także marsze i utwory okolicznościowe i patriotyczne. Aktywność społeczna OSP jest bardzo duża, zrzesza młodzież i starszych (26 osób orkiestra i 15 uczniów) przekazując tradycję twórczości lokalnej. Orkiestra działająca przy OSP uczestniczy w kulturalnych imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz przeglądach kapel strażackich promując przez to Gminę Ryki. Projekt umożliwił zakup 20 szt. instrumentów muzycznych i 30 pulpitów. Projekt zrealizowany został w ramach małych projektów. 15

18 16 Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Strzyżewice ,00 zł ,48 zł 9 333,52 zł Zorganizowanie imprezy kulturalnej, wydanie publikacji, zorganizowanie wystawy fotograficznej, konkursu z nagrodami oraz wykonanie znaczków pamiątkowych i materiałów promocyjnych. Wilków ,00 zł ,00 zł ,00 zł Uruchomienie nowej działalności. W ramach projektu zakupiono urządzenie biocybernetyczne o częstotliwości 0,2-120 Hz, urządzenie do Zorganizowana impreza kulturalna przyczyniła się do wzrostu jakości życia mieszkańców gminy oraz zaspokoiła ich potrzeby społeczne. Wydana publikacja ukazuje bogactwo gminy w zakresie kulturowym, przyrodniczym i historycznym. Zorganizowanej imprezie towarzyszyła wystawa fotograficzna przedstawiająca zmiany jakie zaszły w gminie Strzyżewice w ciągu ostatnich lat. Wystawa miała formę ruchomą i możliwa była do obejrzenia w gminnych szkołach, w bibliotece jak również w Centrum Kultury i Promocji gminy Strzyżewice. W ramach projektu zorganizowano również konkurs z nagrodami pn.: Przegląd regionalnych potraw tradycyjnych, którego celem było kultywowanie miejscowych tradycji. Wykonane zostały także znaczki pamiątkowe XX-lecie samorządu oraz gadżety promocyjne w postaci toreb, teczek oraz długopisów z nadrukiem. Projekt zrealizowany został w ramach małych projektów. masażu, elektrostymulator do modelowania ciała, aparat cyfrowy do mikrodermabrazji wraz z kompletem głowic, urządzenie do odnowy skóry twarzy, urządzenie do fotodepilacji i fotoodmładzania. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia.

19 17 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Działanie Odnowa i rozwój wsi Zwierzyn ,26 zł ,90 zł ,36 zł Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie sali wiejskiej w Błotnie wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach projektu wykonano remont budynku istniejącego oraz dobudowano nową część budynku (pomieszczenia socjalne), wykonano instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie zewnętrzne oraz wykonano instalacje sanitarne i zagospodarowanie terenu. Ponadto wyposażono salę wiejską w krzesła oraz stoły. Zbudowano boisko do piłki siatkowej i miejsce na grilla. Salę wiejską podłączono do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Dzięki projektowi centrum wsi jest miejscem spotkań mieszkańców. Organizowane są tam różne imprezy kulturalne np. dożynki gminne, wesela, zabawy wiejskie, itp. Organizowane są również imprezy sportowe, spotkania przy grillu, zabawy dla dzieci i imprezy okolicznościowe.

20 18 Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zabór ,85 zł ,84 zł ,01 zł Budowa placu zabaw w miejscowości Tarnawa. W ramach projektu wybudowano plac zabaw ogrodzony drewnianym ogrodzeniem, wyposażony w huś- tawki konne na sprężynie, grę interaktywną kółko krzyżyk oraz ławkę. Z uwagi na położenie Tarnawy na szlaku prowadzącym do Odry z projektu korzystają turyści z dziećmi w szczególności miłośnicy wędkarstwa oraz mali mieszkańcy Tarnawy. Inwestycja jest komplementarnym rozwiązaniem dotyczącym inwestycji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej, wybudowany plac zabaw łącznie z kompleksowym remontem i wyposarzeniem świetlicy wiejskiej poprawia warunki życia mieszkańców wsi Tarnawa i podnosi atrakcyjność turystyczną tej miejscowości. Projekt zrealizowany został w ramach małych projektów.

21 Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie Odnowa i rozwój wsi Zwierzyn ,02 zł ,02 zł ,00 zł Słońsk ,19 zł ,19 zł ,00 zł Zwodociągowanie doliny Noteci Gościmiec, Górecko, Błotno, Rzekcin, Zagaje, Żółwin, Sierosławice. Projekt obejmował wybudowanie sieci wodociągowej dla wsi: Gościmiec, Górecko, Błotno, Rzekcin, Zagaje, Żółwin, Sierosławice. Budowa wodociągu znacząco poprawiła jakość życia mieszkańców wsi. Zakres jaki obejmowała inwestycja to ponad ,5 mb rury wodociągowej, wykonanie 16 studni wodomierzowych, 245 nawiertek o różnych średnicach, 190 hydrantów przeciwpożarowych oraz 391 zasuw. Niewątpliwą korzyścią zwodociągowania Doliny Noteci jest fakt, że ponad 80% mieszkańców podłączyło swoje gospodarstwa domowe i rolne do wodociągu. Dzięki realizacji projektu około 1000 mieszkańców ma wodę do picia. 19 Remont konserwatorski (renowacja i rekonstrukcja) stolarki okiennej i drzwiowej w kościele Parafii Rzymsko Katolickiej. Przyznane dofinansowanie było podstawą realizacji projektu w zakresie przywrócenia dobrostanu najcenniejszego w miejscowości i wyjątkowego w regionie zabytkowego obiektu średniowiecznej architektury sakralnej. Remontowany kościół jest obiektem bardzo dużego zainteresowania turystów, zatem podnosi atrakcyjność turystyczną, służy promocji regionu i wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców wsi Słońsk.

22 20 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Andrespol ,34 zł ,34 zł ,00 zł Budowa świetlicy środowiskowej w Stróży. W ramach projektu wybudowano budynek świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem nieczystości ciekłych, utwardzono fragment terenu przy wejściu głównym do budynku i przy podjeździe dla niepełnosprawnych oraz wykonano 3 miejsca parkingowe wraz z dojazdem. Projekt przyczynił się do poprawy walorów estetycznych miejscowości i wzbogacenia bazy obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy, pozwalając na aktywne spędzanie wolnego czasu. Ponadto projekt przyczynia się do pobudzenia ludzi młodych i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania. Zrealizowany projekt odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

23 Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Andrespol ,82 zł ,82 zł ,00 zł Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie. Projekt obejmował rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków. W tym wyremontowano pompownię ścieków surowych, wybudowano instalację oczyszczania mechanicznego, wyremontowano zbiornik ścieków dowożonych, wybudowano reaktor, wymieniono urządzenia w istniejącym reaktorze, wykonano komorę pomiarową, dobudowano pompownię osadu, wybudowano instalację odwadniania osadu oraz instalacjię wapnowania osadu odwodnionego, dobudowano pomieszczenia workownicy osadu, jak również wybudowano stację odbioru ścieków dowożonych, pomieszczenia agregatu prądotwórczego. Ponadto dobudowano rurociąg technologiczny, sieć energetyczną i sterowniczą. Projekt przyczynił się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 21

24 22 Działanie Odnowa i rozwój wsi Dalików ,01 zł ,01 zł ,00 zł Remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie. Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Dalików ,47 zł 9 976,12 zł ,35 zł Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych była elementem projektu. Ponadto wykonano elewację budynku wraz z dachem, wyremontowano pomieszczenia biblioteki wraz z sanitariatami oraz wymianą elektryki. Wykonano również podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono wyposażenie do biblioteki w tym regały jednostronne i dwustronne, szafy oszklone, rolety wewnętrzne, żaluzje pionowe. Operacja wypłynęła na poprawę jakości życia, w tym na podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez bibliotekę. Ponadto, budynek wraz z pomieszczeniami został dostosowany tak, aby z usług biblioteki mogły również swobodnie korzystać osoby niepełnosprawne. W ramach projektu zakupione zostały instrumenty muzyczne, dodatkowe wyposażenie dla orkiestry oraz poddane zostały renowacji stare instrumenty. Dla orkiestry zakupione zostały jednolite mundury, wzorowane na tradycyjnych mundurach strażackich, co jest bardzo istotne dla podkreślenia tradycji. Bardzo ważnym dla rozwoju Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie jest również czerpanie inspiracji i wzoru z innych grup o wyższym poziomie zaawansowania. Ponadto zorganizowane zostały dwa jednodniowe wyjazdy szkoleniowe na Ogólnopolskie Przeglądy Orkiestr Dętych do Łowicza i Inowrocławia. Wyjazdy umożliwiły zdobycie nowych doświadczeń. Projekt został zrealizowany w ramach małych projektów.

25 Działanie Wdrażanie projektów współpracy Inne źródła Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Warta ,38 zł 0,00 zł ,48 zł ,90 zł Rogów ,73 zł ,73 zł ,00 zł Przywrócenie do ruchu historycznego wagonu osobowego na kolei wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała realizowane przez Fundację Polskich Kolei Wąskotorowych. Spotkanie z naturą 2010 zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko. W ramach międzynarodowego projektu współpracy czterech lokalnych grup działania, dwóch z Polski, dwóch z Niemiec, integrowano, edukowano oraz kształtowano postawy proekologiczne wśród młodzieży z Polski i Niemiec. Projekt obejmował uczestnictwo w zajęciach prezentujących historię oraz kulturę regionu, przejście ścieżką ekologiczną, zajęciach sportowo-rekreacyjne w gospodarstwie agroturystycznym oraz wędkowanie, zwiedzanie zagrody ziemiańskiej, kuźni, spichlerza, drewnianej zabudowy miniskansenu, rajdzie rowerowym wokół zbiornika Jeziorsko, spływie kajakowym, zwiedzaniu rezerwatu ptactwa, zajęciach pt. Jak wpływamy na otaczające nas środowisko naturalne, zajęcia przyrodniczo-historycznye oraz opracowanie dwujęzycznego folderu. Projekt obejmował rewitalizację, z zachowaniem historycznej wartości, wąskotorowego wagonu pasażerskiego. Realizacja projektu przyczyniła się m. in. do rozwoju infrastruktury turystycznej pod kątem najistotniejszego lokalnie projektu Muzeum w przestrzeni Bitwa Łódzka 1914 roku. Projekt pozwolił przywrócić jeden z egzemplarzy wagonu wąskotorowego typu 3Aw do stanu pierwotnego. Remont wagonu polega na jego rekonstrukcji z zachowaniem wszystkich jego detali historycznych w tym m.in. ramy okienne, drewniane ławki, instalacje gazowe, półki bagażowe, oprawy oświetleniowe, klamki, malowanie zewnętrzne. Zwiększenie taboru Kolei Wąskotorowej pozwoliło na rozszerzenie oferty turystycznej tej kolei. Projekt został zrealizowany w ramach małych projektów. 23

26 24 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Działanie Odnowa i rozwój wsi Wolbrom ,37 zł ,37 zł ,00 zł Budowa sali gimnastycznej w Jeżówce. Dofinansowana inwestycja była podstawą realizacji projektu, w ramach którego udostępniono nowoczesną, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną. Dzięki temu wzbogacona została oferta spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży zamieszkującej obszary wiejskie gminy Wolbrom.

27 Działanie Odnowa i rozwój wsi Ropa ,10 zł ,10 zł ,00 zł Remont i wyposażenie domu kultury na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce. W ramach projektu wykonano remont budynku Domu Kultury oraz zakupiono różnorodne wyposażenie. Dzięki realizacji projektu wzbogacona została oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz poprawie uległa jakość życia mieszkańców. 25

28 26 Działanie Odnowa i rozwój wsi WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Zatory ,93 zł ,93 zł ,00 zł Wyposażenie wraz z montażem elementów placu zabaw w miejscowościach Zatory, Pniewo, Ciski, Gładczyn Rządowy. Projekt obejmował zakup i montaż elementów placów zabaw w miejscowościach Zatory, Pniewo, Ciski i Gładczyn Rządowy. Utworzone place zabaw pozwalają na wypoczynek i wspólne spędzenie czasu wolnego w bezpiecznym otoczeniu. Place zabaw stanowią centrum sportoworekreacyjne pozwalające na aktywne spędzenie wolnego czasu rodzicom z dziećmi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW

REALIZACJA PROJEKTÓW REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W GMINIE JASTRZĘBIA Zdzisław Karaś Wójt Gminy Jastrzębia 20 marca 2013r. Gmina Jastrzębia Zadania już zrealizowane Remont budynków komunalnych w

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 2007-2013 Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój PIWNICZNA ZDRÓJ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W ŁOMNICY- ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- TURYSTYCZNĄ ETAP

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469 5. Studnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł)

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł) Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 28 marca 2012r.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo ZMIANY W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWO NA LATA 2009 2016 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30.06.2010 r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo Czerwiec 2010 1. Na

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia.

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. L.p. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadającego na sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Przedsięwzięcia przewidziane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł Projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Nazwa zadania objętego interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Wskaźniki osiągnięć planu Produkt Rezultat Oddziaływa - nie Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRX/58/11 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2011r.

UCHWAŁA NRX/58/11 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2011r. UCHWAŁA NRX/58/11 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/145/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie Przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brańsk na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego Projekt Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Województwo: Kujawsko-Pomorskie Województwo: Kujawsko-Pomorskie Województwo: Kujawsko-Pomorskie Gmina: Mogilno Całkowity koszt projektu: 147 180,00 zł Wysokość dofinansowania w ramach RROW: 55 192,50 zł Wkład Beneficjenta: 73 590,00

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra wspartych ze środków Unii Europejskiej

Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra wspartych ze środków Unii Europejskiej Budowa świetlicy wiejskiej w Jawiszowie. 2012.10.04 2013.09.27 582 220,00 zł 242 750,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI /93/2003 Rady Gminy Leżajsk z dnia 11 września 2003 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 1. podnoszenie świadomości społeczności

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo