Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1"

Transkrypt

1 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Plac Zabaw z Placem Parkingowym w Cycowie oraz przyłącze hydrantu. ZAŁĄCZNIKI Z1 Oświadczenie projektantów, o którym mowa w art.20 ust. 4 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane. Z2-Z13 Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego. Z14 Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego z dnia.0_.2010r. Z15 Warunki techniczne wykonania przyłącza do rowu melioracyjnego z dnia r. Z16 Uzgodnienie z Zarządem melioracji i Urządzeń wodnych Oddział w Lublinie na wykonanie wylotu do rowu szczegółowego z dnia r. Z17 Wypis i wyrys z MPZP gminy Cyców dla lokalizacji. Z18 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowle Z19 Decyzja o wyłączeniu działek z produkcji rolnej Z20 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 01473/RE10/2010 dla projektowanego wcześniej zespołu boisk sportowych Z21 Mapa do celów projektowych z aktualną pieczątką geodety. Z22 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA 1. Dane ogólne 2. Podstawa opracowania dokumentacji 3. Ogólna charakterystyka inwestycji 3.1. Lokalizacja 3.2. Dane dot. wielkości obiektu 4. Opis stanu istniejącego. 5. Przedmiot i zakres inwestycji 6. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenno-materiałowe 6.1. Plac Parkingowy 6.2. Plac zabaw Nawierzchnia Wyposażenie Murki Komunikacja 6.3. Zieleń. 7. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko. 8. Ochrona p. pożarowa. 9. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. 10. Informacja dot. odstąpień od projektu budowlanego 11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 12. Uwagi końcowe. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Projekt zagospodarowania terenu PZ_CYCÓW_A.S.E Plac Parkingowy. Rzut i przekroje PZ_CYCOW_A Plac Zabaw. Rzut i przekroje PZ_CYCOW_A-03

2 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str Nawierzchnie i detale. Plac Parkingowy PZ_CYCOW_A Nawierzchnie i detale. Plac zabaw PZ_CYCOW_A-05 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ SANITARNA 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 4. Uwagi. 5. Obliczenia. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Profil przyłącza hydrantu PZ_CYCOW_S Rozwinięcie kanalizacji PZ_CYCOW_S-07 CZĘŚĆ 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. Źródło zasilania 2. Sterowanie oświetleniem 3. Oświetlenie placu parkingowego 4. Oświetlenie placu zabaw 5. Technologia robót kablowych 6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Schemat oświetlenia placu PZ_CYCOW_E Schemat zasilania PZ_CYCOW_E-09

3 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 3 CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA Opis techniczny do projektu budowlanego. Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. Oraz projekt hydrantu. 1. Dane ogólne 1.1. Inwestor: Gmina Cyców ul. Chełmska Cyców 1.2. Obiekt: Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie Adres: nr działki 150/8, 152/2, 153/2, 154/4, 155/2, 368/3, 368/4, 369, 379/1, miejscowość Cyców 1.4. Stadium: Projekt budowlany wielobranżowy 1.5. Projektanci: architektura - dr inż. arch. Maciej Stojak instalacje sanitarne - mgr inż. Ewa Dobrowolska instalacje elektryczne mgr inż. Zygmunt Stroński 1.6. Sprawdzający: architektura - dr inż. arch. Tomasz Myczkowski instalacje sanitarne - mgr inż. Ewa Bełko instalacje elektryczne mgr inż. Józef Wysocki 2. Podstawa opracowania dokumentacji Umowa z Inwestorem Wizja lokalna, uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branżowymi Wytyczne i instrukcje producentów. 3. Ogólna charakterystyka inwestycji 3.1. Lokalizacja Projektowany plac parkingowy oraz plac zabaw sportowych zlokalizowany został w miejscu istniejących boisk asfaltowych i trawiastych przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie. Układ projektowanych obiektów nawiązuje do układu boisk, granic działki i ukształtowania terenu. Wjazd na teren odbywa się od strony północno-wschodniej, poprzez zaprojektowane w dokumentacja boisk Orlik 2012 przedłużenie istniejącego wjazdu na działkę oraz przez istniejący parking przy Urzędzie Gminy Dane dot. wielkości obiektu.

4 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 4 Powierzchnia placu parkingowego ,00 m 2 Powierzchnia placu zabaw - 781,96 m 2 Powierzchnia projektowanego chodnika - 15,00 m 2 4. Opis stanu istniejącego. Teren objęty opracowaniem stanowią działki nr 150/8, 152/2, 153/2, 154/4, 155/2, 368/3, 368/4, 369, 379/1, na których znajduje się szkoła i wg odrębnej dokumentacji projektowany zespół boisk sportowych Orlik Wszystkie działki należą do inwestora. Na terenie znajduje się szpaler drzew (do uzupełnienia) oraz sieci elektroenergetyczne napowietrzne i podziemne, instalacje wod-kan. 5. Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa placu parkingowego 55,0x41,0 m z kostki brukowej oraz plac zabaw dla dzieci 30x41x44 m o nawierzchni z piasku gruboziarnistego. W zakresie jest także wyposażenie placu zabaw w urządzenia, wykonanie do niego dojścia z kostki betonowej, odwodnienie liniowe placu parkingowego oraz wylot ścieków deszczowych do istniejącego rowu. Projektuje się też oświetlenie dla całego kompleksu oraz istniejącego parkingu. Dodatkowo projektuję się hydrant p.poż. zapewniający ochronę p.poż. dla zaplecza terenu szkoły. 6. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 6.1. Plac Parkingowy Projektowany plac parkingowy / wielofunkcyjny przewidziany również jako miejsce pod imprezy plenerowe i ustawienie sceny mobilnej. Wymiary 55,0x41,0 m. Obsługa komunikacyjna placu. Dwa dojazdy na plac parkingowy: od wschodu drogą dojazdową (w realizacji) na działce 368/4, od pn.-zach. poprzez istniejący plac z kostki brukowej przy Urzędzie Gminy na działce 154/4. Oba w/w ciągi dojazdowe są włączone poprzez istniejące wjazdy z ulicą Chełmską. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm. Układ na jodełkę przy zachowaniu odpowiedniej szczeliny ( wg specyfikacji producenta) Kolorystyka szara i czerwona wg rysunku PZ_CYCOW.A.-02 Odwodnienie liniowe oraz oświetlenie wg. projektów branżowych Podbudowa - podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm - podbudowa z betonu B-7,5 (lub tłucznia) gr. 10 cm Uzupełnienie spoin piaskiem o granulacji 0-3 mm 6.2 Plac zabaw Projektowany plac zabaw przeznaczony dla dzieci od 6-13 lat z częścią wydzieloną dla młodzieży starszej.

5 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 5 Zaprojektowany na planie trójkąta o powierzchni 781,96 m2. Ogrodzony murkami do siedzenia i żywopłotami Nawierzchnia Teren wyrównać i uzupełnić paskiem zagęszczonym do podanego poziomu. Podbudowę wyprofilować w spadku 1-1,5% tak aby woda opadowa spływała powierzchniowo do rury drenarskiej. Nawierzchnię wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 0-8 mm grubości 20 cm ( w najgłębszym miejscu 31 cm) Wyposażenie 1. Zestaw urządzeń siłowych fitness Oaza fitness S stanowisk siłowych Konstrukcja z rur stalowych. Zadaszenie z blachy. Stolik z hokerami miejsce odpoczynku. Stojak na rowery, całość ocynkowana ogniowo, malowana farbami akrylowymi. Wszystkie urządzenia siłowe wykonane z profili kwadratowych (100 x 100 ) i rur,uchwyty wykonane z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, miejsca siedzące lub leżące wykonane z płyty HDPE obramowane rurą 30 x 2. Wszystkie elementy ruchome wyposażone są w element obrotowy posiadający dwa łożyska stożkowe ( element nie wymagający konserwacji).obciążenie siłowni stanowią prostopadłościany stalowe o ciężarze bezpiecznym dla ćwiczącej młodzieży i amortyzator który spowalnia powrót elementu ruchomego. Całość konstrukcji urządzeń siłowych ocynkowana i malowana farbami akrylowymi. W komplecie fundament z betonu B-25 pozwalające na szybki montaż. - steper - przyrząd na mięśnie brzucha - twister - wiosła - ławka uniwersalna 2x - drążek uniwersalny - ławka na mięsnie nóg - przyrząd na mięsnie klatki piersiowej - motyl Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 1200 x 7000 cm 2. Huśtawka wahadłowa Z100 Wykonanie: Podpory drewno klejone (100 x 100), górna belka z profila stalowego 80 x 80 x 3, ocynkowana, malowana farbami akrylowymi. Łańcuchy kalibrowane, chromowe. Zawiasy ze stali nierdzewnej, łożyskowane bezobsługowe. Siedziska gumowe (zbrojone). Montowana na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia450x205 cm (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 700x450 cm 3. Huśtawka wagowa Z200

6 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 6 Wykonanie: Wykonanie: Konstrukcja nośna z profila stalowego 80 x 80, ocynkowana,malowana farbami akrylowymi. Belka huśtawki drewno klejone,przekrój 150 x80 o długości 3 m. Siedziska z płyty HDPE. Montowana na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia: 300x54 cm (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 650x300 cm 4. Huśtawka,,bocianie gniazdo Z180 Wykonanie: Konstrukcja wykonana z rury fi 133 mm,podpory rura fi 76 mm ocynkowanych ogniowo, malowanych farbami akrylowymi. Zawias z krętlikiem chromowym, bez obsługowym. Łańcuch kalibrowany chromowy. Kosz z rury stalowej zabezpieczonej liną stalową w oplocie polipropylenowym. Montowana na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary strefy bezpiecznego upadku: R=750 cm 5. Piaskownica drewniana 300x300 cm Konstrukcja belki drewniane o przekroju 100 x 100 mm, impregnowana. Góra piaskownicy płyta HPL, grubość 10 mm, koloru bordowego. Do wypełnienia piaskownicy piaskiem potrzeba około 4 ton piasku. 6. 2x Bujak na sprężynie 1x konik Z1020; 1xmotor Z1040 Wykonanie: płyty HDPE frezowanej, mocowanej na sprężynie. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia: 70 cm (DŁ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 290x245 cm 7. Lokomotywa M814/DK Wykonanie: konstrukcja wykonana z belek sosnowych klejonych (100 x 100), malowanych 3 x Sadolinem. Konstrukcja podestu i dachu wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej farbami akrylowymi. Podest z płyty wodoodpornej. Rura do przechodzenia (fi 700) oraz dach wykonana z blachy chromoniklowej o grubości 1,5 mm. Wypełnienie konstrukcji stanowi płyta HDPE. Na płytach wyfrezowane są imitacje kół i tłoków. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia: 380x110 cm (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 650x315cm 8. Wagonik z daszkiem M815/DK Wykonanie: konstrukcja wykonana z belek sosnowych klejonych ( 100 x 100), malowanych 3 x Sadolinem. Konstrukcja podestu i dachu wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej farbami akrylowymi.. Dach wykonany z blachy chromoniklowej 1,5 mm. Wypełnienie konstrukcji stanowi sklejka wodoodporna,malowana farbami akrylowymi. Na płytach wyfrezowane są imitacje kół. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia: 300x110 cm (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 650x330 cm 9. Wagonik pólotwarty M816/DK Wykonanie: konstrukcja wykonana z belek sosnowch klejonych ( 100 x 100 )

7 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 7 malowanych 3 x Sadolinem. Konstrukcja podestu wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej farbami akrylowymi. Wypełnienie konstrukcji stanowi sklejka wodoodporna, malowana farbami akrylowymi. Na płytach wyfrezowane są imitacje kół. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia: 2,2 x 1,1 m (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 4,4 x 3,0 m Na wagonikach i lokomotywie mogą się znaleźć napisy lub piktogramy wg. życzenia inwestora. 10. Karuzela z kierownicą Z307 Wykonanie: całość konstrukcji ze stali,ocynkowana i malowana farbami akrylowymi. Siedziska ze sklejki wodoodpornej. Bieżnia karuzeli wykonana z blachy łezki antypoślizgowej. Dolna osłona bieżni wykonana z blachy 2 mm. założyskowania bez obsługowy. Montowana na gotowym prefabrykacie betonowym. Wymiary urządzenia: R= 120 Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 5,3 m 11. Zestaw sprawnościowy systemowy,,magda Wykonanie: konstrukcja z belek sosnowych klejonych (100 x 100 ). Wymiary urządzenia: 11,0 x 7,5 m (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 14,2 x 10,4 m W zestawie zawierają się : schody metalowe, wieża z dachem + podest wys. 1,0 m, most łukowy metalowy - 2,0 m, wieża bez dachu +podest wys. 1,0m, zjeżdżalnia wysokości 1,0 m, trap wejściowy ze schodkami 30 stopni, podest wys.0,3 x 2 szt..drabinka pozioma L 2,0 m, trap ruchomy z klocków L 2,0m, podest wys. 0,3 m x 2 szt., wieża z dachem + podest 1,6m, wieża bez dachu + podest 1,6m, balkon, zjeżdżalnia wys. 1,6 m, rura strażacka wys. 1,6 m, ścianka alpinistyczna pionowa 1,6 m, przejazd Indiana Jones, wieża trójkątna bez dachu + podest 0,3m, przeplotnia - linarium pionowe2,0 x 2,0 m - pająk, drabina ukośna, gra integracyjna kółko i krzyżyk,,gra integracyjna, most linowy 2,0 m. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. 12. Kosz na śmieci metalowy K201 Wykonanie: W całości metalowy ocynkowany ogniowo, malowany farbami akrylowymi. Zamykany na klucz. Montowany na gotowym prefabrykacie betonowym. Pojemność 40 l. Kolor szary matowy. 13. Ławka bez oparcia K102a Wykonanie: Konstrukcja z rur ocynkowanych ogniowo,malowana farbami akrylowymi kolor metalik. Deski z płyty HPL gr.10.,kolor płyty bordo. Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. Długość: 200 cm Ilość: 3 sztuki Zwiększona odporność na akty wandalizmu 14. Ławka z oparciem K100a

8 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 8 Wykonanie: Konstrukcja z rur ocynkowanych ogniowo, malowana farbami akrylowymi kolor metalik. Deski z płyty HPL gr.10.,kolor płyty bordo. Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. Długość: 200 cm Ilość: 4 sztuki Zwiększona odporność na akty wandalizmu 15. Regulamin placu zabaw Z950 Konstrukcja metalowa,ocynkowana, malowana farbami akrylowymi, tablica informacyjna z blachy aluminiowej o wym. min. 400 x 500. Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. Treść regulaminu musi zawierać minimum informacje : urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci od lat 4 do 15 dzieci w wieku poniżej 8 lat muszą na placu zabaw bawić się pod opieką dorosłych zabrania się wchodzenia na dachy wież oraz górne elementy konstrukcyjne przeplotni, poręczy itp. zabrania się wbiegania po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym do kierunku zjazdu zabrania sie grania w piłkę oraz jeżdżenia na rowerach, rolkach, wrotkach itp. zabrania się wprowadzania psów zabrania się dewastowania urządzeń zabrania się śmiecenia oraz spożywania alkoholu Chodniki i dojazdy. Zaprojektowano dojście do placu zabaw z kostki betonowej szarej grubości 6 cm. Podbudowa - podsypka piaskowa gr. 3cm - podbudowa żwirowa utwardzona gr. 5 cm Uzupełnienie spoin piaskiem o granulacji 0-3 mm Ścieżka z kwadratowych płyt Na placu zabaw zaprojektowano ścieżkę z kwadratów 100x100 cm w rozstawie co 50 cm w układzie prostopadłym do ciągu pieszo jezdnego zespołu boisk sportowych. Wykonać płyt betonowych szarych lub czerwonych 50x50. Płyty połączyć od spodu opaską betonową (5 cm) w monolit. Zaprojektowano 9 takich modułów. 6.3 Murki i opaski żwirowe Na placu zabaw zaprojektowano murki betonowe wys 45 cm na poziomem terenu z betonu B20 grubości 20 cm. Murki służą jako ogrodzenie i miejsca do

9 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 9 siedzenia. Jako wykończenie opaska z cegły pełnej klinkierowej. Kolor czerwony. Łączna długość murków to 85,10 mb. Rys. PZ_CYCOW_A-05. Murek dylatować pionowo co 5 m. 6.4 Zieleń W celu uzupełnienia istniejącej alei zaprojektowano zieleń wysoką klon kulisty Acer platanoides "Globosum" 10 szt. Przy placu zabaw i placu parkingowym dodatkowo jako jako ogrodzenie projektuje się żywopłot wysokości do 120 cm gat. Ligustr (Ligustrum L.) Sadzony jednorzędowo w gęstości 3 roślin an 1mb w odległości 30 cm od krawężnika. 7. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 8. Ochrona p. pożarowa. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudnozapalne oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 9. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i 6 Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymagają sporządzania planu bioz. Opracowanie w załączniku. 10. Informacja dot. odstąpień od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane) Projektant dopuszcza jako nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego - zmianę lokalizacji poziomej obiektów z tolerancją do 100cm; dopuszcza się także zmianę rzędnej obiektów, pod rygorem spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów i norm. Projektanci dopuszczają materiałowe rozwiązania wariantowe po warunkiem współzamienności materiałowej i zachowaniu użytkowych parametrów technicznych (grubości i rodzaj warstw podbudowy). Dopuszcza się także zmianę zaprojektowanej kolorystyki ogrodzenia i nawierzchni syntetycznych. 11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. Ze względu na obecność gruntów organicznych i duże wahania poziomu wody, środowisko gruntowe należy traktować jako średnio agresywne. Przeważają grunty gliniaste, a poziom wód gruntowych w odwiercie (14) wykonanym na placu zabaw występuje na 1m (169,8 m n p.m.).

10 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 10 Wymiana podłoża i zagęszczenie podsypki powinny być kontrolowane przez geotechnika. Uwagi końcowe Zastosowane rozwiązania projektowe mogą być, za zgodą projektantów, zastąpione przez inne zbliżone z uwzględnieniem wynikających z tych zmian konsekwencji. Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami. Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robót przed osób postronnych. Opracował Maciej Stojak, architektura

11 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 11 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ SANITARNA Opis techniczny do projektu odwodnienia parkingu parkingu o nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienia placu zabaw z nawierzchni żwirowej oraz przyłącza wodociągowego do ochrony ppoż. dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego ORLIK 2012 na działkach 150/8, 152/2,154/4, 368/3, 368/4, 369 i 370 w Cycowie. Inwestor: Urząd Gminy w Cycowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Zlecenie Inwestora, 2. Podkład sytuacyjno wysokościowy, 3. Techniczne warunki przyłączenie do sieci wodociągowej, 4. Dokumentacja geotechniczna dla amfiteatru z zespołu boisk w Cycowie opracowana w maju 2008 przez Usługi Geologiczne Jan Stec, Lublin, ul. Elektryczna 61/24 5. Obowiązujące normy i przepisy projektowania. 2. ZAKRES OPRACOWANIA 1. Odwodnienie parkingu, 2. Odwodnienie placu zabaw, 3. Przyłącze wodociągowe do ochrony ppoż. 3. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 3.1. Odwodnienie parkingu Projektuje się odbiór ścieków deszczowych poprzez 2 ciągi odwodnienia liniowego zakończone skrzynkami przyłącznymi. Przyjęto odwodnienie liniowe z korytek z polimerbetonu z wbudowanym spadkiem dna i rusztem kratowym ze stali nierdzewnej, np. ACO Gala G100. Skrzynki podłączyć do projektowanej kanalizacji deszczowe za pomocą rur kielichowych DN 110 PCW łączonych na uszczelki gumowe. Kanalizację deszczową wykonać z rur kielichowych DN 200 PCW PCW klasy S łączonych na uszczelki gumowe. Kanał należy układać w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej zagęszczonej gr.15cm oraz w obsypce ochronnej z piasku zagęszczonego (do Is= 95%) do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Ścieki deszczowe odprowadzone będą do projektowanych studni deszczowych z PP DN 600. Studnie wykonać z osadnikiem h=50cm i zwieńczyć pokrywą żeliwną DN 600. Projektowane studnie posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,10 m oraz podstawie betonowej grubości 0,15m. Włazy studni winny być osadzone na pierścieniu odciążającym i zabezpieczone tzw. plackiem betonowym 2,0x2,0x0,3m. Studnie wykonać

12 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 12 zgodnie z PN-EN /124:2000 Zwieńczenia włazów, studni kanalizacyjnych i wpustów Po wykonaniu kanalizacji poddać ją próbom szczelności i przepustowości zgodnie z PN 93/B-107. Zgodnie z ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia , (Dz. U. z 2006 roku nr 137 poz. 984) w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód i ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, dla parkingów o powierzchni > 0,1 ha należy zastosować separator ropopochodnych. Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem 15/3000 np. ESK-H firmy Ekol-Unicon. Przewiduje się odprowadzenie ścieków deszczowych do rowu szczegółowego (km ) przebiegającego wzdłuż działki Inwestora poprzez obetonowany wylot zlokalizowany w skarpie rowu powyżej średniego poziomu lustra wody. Skarpę i dno rowu należy umocnić płytami betonowymi na szerokości 6,0m. Wylot należy uzbroić w burzową klapę zwrotną DN 200 celem przeciwdziałania nieprzewidzianym cofkom wody z rowu. Ponadto w pierwszej studni D1 lokalizuje się przepustnicę DN 200 z napędem ręcznym. Studnię D2 wykonać w miejsce studni chłonnej projektowanej w poprzednim przedsięwzięciu (Projekt boiska piłkarskiego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej krótkiej, bieżni z poliuretanu nieprzepuszczalnego oraz przyłączy wod-kan do typowego zaplecza sanitarno - szatniowego dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego ORLIK 2012 na działkach 368/3, 368/4, 369 i 370 w Cycowie). Niniejsza gospodarka wodna obejmuje swym zakresem odprowadzenie wód opadowych w ilości 25,83l/s do wody powierzchniowej rowu szczegółowego przylegającego do działki Inwestora i nie ma wpływu na wody podziemne. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obiekty chronione i nie jest zlokalizowany obszar NATURA Odwodnienie placu zabaw Projektuje się odbiór ścieków deszczowych z placu zabaw poprzez ciąg drenów ułożonych pod przepuszczalną nawierzchnią żwirową. Drenaż należy wykonać z rur drenarskich φ113 w otulinie. Dla gruntów z drobnych piasków należy zastosować otulinę fabryczną z geowłókniny, dla gruntów gliniastych otulinę fabryczną z włókna kokosowego. Drenaż układać w obsypce z kruszywa płukanego o granulacji 6-16mm. W najwyższym punkcie ciągu drenarskiego projektuje się studnię drenarską rewizyjną. Studnię drenarską wykonać z osadnikiem h=50cm i zwieńczyć stożkiem i pokrywą betonową. W najniższym punkcie ciągu drenarskiego projektuje się studnię kanalizacyjną inspekcyjną z PP, DN 600, z osadnikiem z osadnikiem h=50cm D5A. Studnię zwieńczyć pokrywą żeliwną DN 600 typu lekkiego. Projektowane studnie posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,10 m oraz podstawie betonowej grubości 0,15m. Studnie wykonać zgodnie z PN-EN /124:2000 Zwieńczenia włazów, studni kanalizacyjnych i wpustów.... Włazy studni winny być osadzone na pierścieniu odciążającym i zabezpieczone tzw. plackiem betonowym lub kostką brukową. Wody deszczowe odprowadzić projektowanej kanalizacji odwadniającej parking za pomocą rur kanalizacyjnych kielichowych DN 200 PCW łączonymi na uszczelki gumowe. Kanał układać na podsypce oraz w zasypce piaskowej 0,15m. Po wykonaniu kanalizacji poddać ją próbom szczelności i przepustowości wg PN 93/B Przyłącze wodociągowe do ochrony ppoż.

13 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 13 Budynek zaplecza winien być chroniony hydrantem zewnętrznym o zasięgu promienia 75m. Projektuje się przyłącze wodociągowe DN110 PE-HD wpięte do istniejącego hydrantu pożarowego HP80 na działce nr 150/8. Projektowane wpięcie do istniejącego podejścia pod hydrant należy wykonać za pomocą trójnika DN80/80/80. Za wpięciem należy zamontować zasuwę DN 80. Na przyłączu DN110 projektuje się hydrant nadziemny HP80. Hydrant lokalizuje się na działce Inwestora przy projektowanym parkingu w odległości > 5,0m od ściany istniejącego budynku gospodarczego. Na podejściu pod hydrant nadziemny HP80 zamontować zasuwę DN80. Obie zasuwy typ F5 bezdławikowe, z miękkim sercem, PN10. Skrzynki zasuw zabezpieczyć tzw. plackiem betonowym 1,0x1,0x0,30m. Podłoże pod armaturę wzmocnić blokiem oporowym z chudego betonu. Między kształtkami a blokiem oporowym stosować folię PE - HD. Projektowany wodociąg wykonać z rur DN110x6,6 PE- HD SDR 17 PN10. Rury PE-HD winny być łączone przez zgrzewanie czołowe zgrzewarką z komputerowym wydrukiem kontroli zgrzewu. Przewód ułożyć w odwodnionym wykopie na podsypce z piasku grubości 0,15m oraz w zasypce do wysokości 0,30m nad wierzch rury z ubiciem zasypki po bokach. Nad przewodem wodociągowym na wysokości 0,30m ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wtopioną wkładką metaliczną. Pod armaturę należy wykonać bloki oporowe. Wykonany wodociąg należy wpiąć do czynnej sieci wodociągowej w obecności przedstawiciela dostawcy wody. Przed zasypaniem poddać go próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa również w obecności przedstawiciela dostawcy wody. Do zasypania wykopu użyć gruntu wolnego od kamieni i gruzu oraz innych odpadów budowlanych. Nie dopuścić do zasypania gruntem zamarzniętym. Przed zasypaniem rurociągi należy zgłosić do pomiaru branżowego. Oznakowanie uzbrojenia wykonać zgodnie z PN-86/B Przed włączeniem do sieci przeprowadzić płukanie wstępne, dezynfekcję i płukanie wtórne. 4. UWAGI 1. Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud.-Montaż.cz.II,"Inst. sanitarne i przemysłowe. 2. Przed przystąpieniem do robót zweryfikować w porozumieniu z projektantem rzędne płyty parkingu. 3. O zamiarze przystąpieniu do robót zawiadomić użytkownika sieci, do której nastąpi włączenie oraz użytkownika sieci, z którą może nastąpić kolizja. 4. Zgodnie z ustawą z dnia ( O zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz. U. nr 129 poz art.21a) kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sposób wykonania planu opisany jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256).

14 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str OBLICZENIA 5.1. Ilość wody deszczowej z Zespołu boisk oraz z parkingu Ilość wody deszczowej z boiska piłkarskiego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej F x Ψ x 1000 qs = [l/s] ,16 x62,16 x0,1x 100 qs = = 1,87l / s Ilość wody deszczowej z boiska uniwersalnego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej krótkiej F x Ψ x 100 qs = [l/s] ,26x32,26x0,1 x100 qs = = 0,62l / s Ilość wody deszczowej z bieżni o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego F x Ψ x 100 qs = [l/s] ,14 F = ( 45,2 2 34,21 2 ) + 2x45,00x5,44 = 1179,50 m , 5 x1, 0 x100 qs = = 1 1, 7 9 l / s Ilość wody deszczowej z parkingu o nawierzchni z kostki brukowej F x Ψ x 100 qs = [l/s] x0,5x100 qs = = 11,55 l / s dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem 15/3000.

15 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 15 Całkowita ilość wód deszczowych odprowadzanych do rowu Qs=1,87 + 0, , ,55 = 25,83 l/s Przy deszczu nawalnym pięcioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie Qnawalne = 25,83 x 900 = l = 23,247 m Sprawdzenie średnicy przyłącza z rur PE110 SDR 17 PN10 q = 10 dm 3 /s, L= 175,4m dla φ 90x5,4 v = 2,03 m/s > vmax=1,5m/s; P = 8,37 msw dla φ110x6,6 v = 1,36 m/s < vmax=1,5m/s; P = 3,16 msw przyjęto przyłącze φ 110x6,6 PE-HD Opracowała: mgr inż. Ewa Dobrowolska

16 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 16 CZĘŚĆ 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. Źródło zasilania Projektowana instalacja oświetlenia zasilana jest linią kablową wyprowadzoną z tablicy rozdzielczej TE zlokalizowanej w budynku zaplecza sanitarno-szatniowego zespołu boisko sportowych Orlik 2012 ( w realizacji) w pomieszczeniu trenera. Moc przyłączeniowa projektowanych opraw oświetleniowych 1,5 kw. Orlik wraz zapleczem ( w realizacji) posiada zapotrzebowanie na 37,4 kw. Zabezpieczenie obiektu w moc elektryczną na 40 kw, wg. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr. O1473/RE10/2010 dnia , jest wystarczające. 2. Sterowanie oświetleniem Czas pracy oświetlenia regulowany jest czujnikiem światła zabudowanym na zewnątrz budynku zaplecza. Przewidziano możliwość sterowania ręcznego. 3. Oświetlenie placu wielozadaniowego linia kablowa YKYżo 5x6 mm2 ilość latarni słupowych 8 ilość opraw - 10 wysokość słupów 6,0 m rodzaj słupów stalowe, cynkowane ogniowo, przekrój okrągły źródło światła lampa metalhalogenkowa moc źródła światła 100 W Uwaga : w rozdzielnicy TE w obwodzie zasilającym oświetlenie przewidziano rozłączniki umożliwia-jace Użytkownikowi ręczny wybór latarni przewidzianych do pracy (umożliwi to np. wyłączenie niektórych opraw podczas pracy oświetlenia boisk). 4. Oświetlenie placu zabaw Plac zabaw oświetlony będzie jedną latarnią umieszczoną centralnie. Oprawę parkową z ogranicze-niem emisji światła w górną półprzestrzeń montować na słupie jw. Latarnia przyłączona do obwodu oświetlenia placu wielozadaniowego. Na słupie nr 3 przewidziano dodatkową oprawę wspomagającą oświetlenie terenu zabaw. 5. Technologia robót kablowych Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z aktualną mapą sytuacyjnowysokościową z naniesionym uzbrojeniem podziemnym. Linie kablowe należy układać ściśle według trasy wytyczonej na podstawie niniejszego projektu przez uprawnionego geodetę, zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05125, a w zakresie odstępów między sieciami zgodnie z N-SEP-E 004.

17 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 17 Kable zasilające poza terenem utwardzonym należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubości 0,1m. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m i warstwą rodzimego gruntu o grubości 0,2m, a następnie ubić i przykryć folią koloru niebieskiego. Folia winna wystawać po 50 cm na boki poza krawędź ułożonych kabli. Na skrzyżowaniu z innymi urządzeniami podziemnymi kabel należy układać w rurze ochronnej. Rura ochronna powinna wystawać po 0,5m poza przeszkodę. Końce przepustów należy zabezpieczyć przed zamuleniem. Kable należy układać w rowie falisto dla skompensowania zmian długości kabla oraz nieznacznych ewentualnych ruchów ziemi. Przy pracach ziemnych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących sieci należy wykonywać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania ułożenia uzbrojenia. Inwentaryzację powykonawczą kabli należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed odbiorem technicznym Wykonawca powinien wykonać rysunki powykonawcze tras kablowych z uwzględnieniem : - zmian trasy w stosunku do projektu - wskazania zapasów kabli. 6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S. opracował ; Zygmunt Stroński

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Wąsoszu PB - opis techniczny. Str. 1

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Wąsoszu PB - opis techniczny. Str. 1 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Wąsoszu PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego szkolnego placu zabaw z nawierzchnią

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielki ADRES INWESTYCJI : Bieliki działka nr ewid. 243 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przyłącza wod.-kan. Kanalizacja deszczowa

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przyłącza wod.-kan. Kanalizacja deszczowa USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI 76-200 SŁUPSK ul. LUTOSŁAWSKIEGO 18 tel. 0 605 564682 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przyłącza wod.-kan. Kanalizacja deszczowa OBIEKT : ORLIK 2012 - ZESPÓŁ BOIOSK SPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Głogowie PB - opis techniczny. Str. 1

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Głogowie PB - opis techniczny. Str. 1 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Głogowie PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego szkolnego placu zabaw z nawierzchnią

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI KOWALSCY ul. Hibnera 5, 44-217 Rybnik tel./fax 032-42 601 62 tel. 0-607 66 14 66 NIP 642-103-18-40 kowalscy.projekty@op.pl EGZ. 1 PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny SIEĆ WODOCIĄGOWA 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów: ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010 numer zlecenia: 42/2010 78-642 Strączno 108 tel. (0-67)-258-20-50 data zakończenia opracowania: lipiec 2010 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

WYPIS Z OPISU TECHNICZNEGO

WYPIS Z OPISU TECHNICZNEGO 1 WYPIS Z OPISU TECHNICZNEGO III. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU III.1. Podstawy formalno - prawne opracowania... str. 3 III.2. Dane ewidencyjne... str. 3 III.3. Dane liczbowe obiektu... str. 4

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do dokumentacji

Część opisowa do dokumentacji Część opisowa do dokumentacji Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu 1. Stan istniejący. Przedmiotowy parking

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo