Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1"

Transkrypt

1 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Plac Zabaw z Placem Parkingowym w Cycowie oraz przyłącze hydrantu. ZAŁĄCZNIKI Z1 Oświadczenie projektantów, o którym mowa w art.20 ust. 4 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane. Z2-Z13 Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego. Z14 Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego z dnia.0_.2010r. Z15 Warunki techniczne wykonania przyłącza do rowu melioracyjnego z dnia r. Z16 Uzgodnienie z Zarządem melioracji i Urządzeń wodnych Oddział w Lublinie na wykonanie wylotu do rowu szczegółowego z dnia r. Z17 Wypis i wyrys z MPZP gminy Cyców dla lokalizacji. Z18 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowle Z19 Decyzja o wyłączeniu działek z produkcji rolnej Z20 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 01473/RE10/2010 dla projektowanego wcześniej zespołu boisk sportowych Z21 Mapa do celów projektowych z aktualną pieczątką geodety. Z22 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA 1. Dane ogólne 2. Podstawa opracowania dokumentacji 3. Ogólna charakterystyka inwestycji 3.1. Lokalizacja 3.2. Dane dot. wielkości obiektu 4. Opis stanu istniejącego. 5. Przedmiot i zakres inwestycji 6. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenno-materiałowe 6.1. Plac Parkingowy 6.2. Plac zabaw Nawierzchnia Wyposażenie Murki Komunikacja 6.3. Zieleń. 7. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko. 8. Ochrona p. pożarowa. 9. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. 10. Informacja dot. odstąpień od projektu budowlanego 11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 12. Uwagi końcowe. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Projekt zagospodarowania terenu PZ_CYCÓW_A.S.E Plac Parkingowy. Rzut i przekroje PZ_CYCOW_A Plac Zabaw. Rzut i przekroje PZ_CYCOW_A-03

2 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str Nawierzchnie i detale. Plac Parkingowy PZ_CYCOW_A Nawierzchnie i detale. Plac zabaw PZ_CYCOW_A-05 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ SANITARNA 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 4. Uwagi. 5. Obliczenia. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Profil przyłącza hydrantu PZ_CYCOW_S Rozwinięcie kanalizacji PZ_CYCOW_S-07 CZĘŚĆ 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. Źródło zasilania 2. Sterowanie oświetleniem 3. Oświetlenie placu parkingowego 4. Oświetlenie placu zabaw 5. Technologia robót kablowych 6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Schemat oświetlenia placu PZ_CYCOW_E Schemat zasilania PZ_CYCOW_E-09

3 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 3 CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA Opis techniczny do projektu budowlanego. Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. Oraz projekt hydrantu. 1. Dane ogólne 1.1. Inwestor: Gmina Cyców ul. Chełmska Cyców 1.2. Obiekt: Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie Adres: nr działki 150/8, 152/2, 153/2, 154/4, 155/2, 368/3, 368/4, 369, 379/1, miejscowość Cyców 1.4. Stadium: Projekt budowlany wielobranżowy 1.5. Projektanci: architektura - dr inż. arch. Maciej Stojak instalacje sanitarne - mgr inż. Ewa Dobrowolska instalacje elektryczne mgr inż. Zygmunt Stroński 1.6. Sprawdzający: architektura - dr inż. arch. Tomasz Myczkowski instalacje sanitarne - mgr inż. Ewa Bełko instalacje elektryczne mgr inż. Józef Wysocki 2. Podstawa opracowania dokumentacji Umowa z Inwestorem Wizja lokalna, uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branżowymi Wytyczne i instrukcje producentów. 3. Ogólna charakterystyka inwestycji 3.1. Lokalizacja Projektowany plac parkingowy oraz plac zabaw sportowych zlokalizowany został w miejscu istniejących boisk asfaltowych i trawiastych przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie. Układ projektowanych obiektów nawiązuje do układu boisk, granic działki i ukształtowania terenu. Wjazd na teren odbywa się od strony północno-wschodniej, poprzez zaprojektowane w dokumentacja boisk Orlik 2012 przedłużenie istniejącego wjazdu na działkę oraz przez istniejący parking przy Urzędzie Gminy Dane dot. wielkości obiektu.

4 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 4 Powierzchnia placu parkingowego ,00 m 2 Powierzchnia placu zabaw - 781,96 m 2 Powierzchnia projektowanego chodnika - 15,00 m 2 4. Opis stanu istniejącego. Teren objęty opracowaniem stanowią działki nr 150/8, 152/2, 153/2, 154/4, 155/2, 368/3, 368/4, 369, 379/1, na których znajduje się szkoła i wg odrębnej dokumentacji projektowany zespół boisk sportowych Orlik Wszystkie działki należą do inwestora. Na terenie znajduje się szpaler drzew (do uzupełnienia) oraz sieci elektroenergetyczne napowietrzne i podziemne, instalacje wod-kan. 5. Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa placu parkingowego 55,0x41,0 m z kostki brukowej oraz plac zabaw dla dzieci 30x41x44 m o nawierzchni z piasku gruboziarnistego. W zakresie jest także wyposażenie placu zabaw w urządzenia, wykonanie do niego dojścia z kostki betonowej, odwodnienie liniowe placu parkingowego oraz wylot ścieków deszczowych do istniejącego rowu. Projektuje się też oświetlenie dla całego kompleksu oraz istniejącego parkingu. Dodatkowo projektuję się hydrant p.poż. zapewniający ochronę p.poż. dla zaplecza terenu szkoły. 6. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 6.1. Plac Parkingowy Projektowany plac parkingowy / wielofunkcyjny przewidziany również jako miejsce pod imprezy plenerowe i ustawienie sceny mobilnej. Wymiary 55,0x41,0 m. Obsługa komunikacyjna placu. Dwa dojazdy na plac parkingowy: od wschodu drogą dojazdową (w realizacji) na działce 368/4, od pn.-zach. poprzez istniejący plac z kostki brukowej przy Urzędzie Gminy na działce 154/4. Oba w/w ciągi dojazdowe są włączone poprzez istniejące wjazdy z ulicą Chełmską. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm. Układ na jodełkę przy zachowaniu odpowiedniej szczeliny ( wg specyfikacji producenta) Kolorystyka szara i czerwona wg rysunku PZ_CYCOW.A.-02 Odwodnienie liniowe oraz oświetlenie wg. projektów branżowych Podbudowa - podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm - podbudowa z betonu B-7,5 (lub tłucznia) gr. 10 cm Uzupełnienie spoin piaskiem o granulacji 0-3 mm 6.2 Plac zabaw Projektowany plac zabaw przeznaczony dla dzieci od 6-13 lat z częścią wydzieloną dla młodzieży starszej.

5 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 5 Zaprojektowany na planie trójkąta o powierzchni 781,96 m2. Ogrodzony murkami do siedzenia i żywopłotami Nawierzchnia Teren wyrównać i uzupełnić paskiem zagęszczonym do podanego poziomu. Podbudowę wyprofilować w spadku 1-1,5% tak aby woda opadowa spływała powierzchniowo do rury drenarskiej. Nawierzchnię wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 0-8 mm grubości 20 cm ( w najgłębszym miejscu 31 cm) Wyposażenie 1. Zestaw urządzeń siłowych fitness Oaza fitness S stanowisk siłowych Konstrukcja z rur stalowych. Zadaszenie z blachy. Stolik z hokerami miejsce odpoczynku. Stojak na rowery, całość ocynkowana ogniowo, malowana farbami akrylowymi. Wszystkie urządzenia siłowe wykonane z profili kwadratowych (100 x 100 ) i rur,uchwyty wykonane z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, miejsca siedzące lub leżące wykonane z płyty HDPE obramowane rurą 30 x 2. Wszystkie elementy ruchome wyposażone są w element obrotowy posiadający dwa łożyska stożkowe ( element nie wymagający konserwacji).obciążenie siłowni stanowią prostopadłościany stalowe o ciężarze bezpiecznym dla ćwiczącej młodzieży i amortyzator który spowalnia powrót elementu ruchomego. Całość konstrukcji urządzeń siłowych ocynkowana i malowana farbami akrylowymi. W komplecie fundament z betonu B-25 pozwalające na szybki montaż. - steper - przyrząd na mięśnie brzucha - twister - wiosła - ławka uniwersalna 2x - drążek uniwersalny - ławka na mięsnie nóg - przyrząd na mięsnie klatki piersiowej - motyl Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 1200 x 7000 cm 2. Huśtawka wahadłowa Z100 Wykonanie: Podpory drewno klejone (100 x 100), górna belka z profila stalowego 80 x 80 x 3, ocynkowana, malowana farbami akrylowymi. Łańcuchy kalibrowane, chromowe. Zawiasy ze stali nierdzewnej, łożyskowane bezobsługowe. Siedziska gumowe (zbrojone). Montowana na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia450x205 cm (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 700x450 cm 3. Huśtawka wagowa Z200

6 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 6 Wykonanie: Wykonanie: Konstrukcja nośna z profila stalowego 80 x 80, ocynkowana,malowana farbami akrylowymi. Belka huśtawki drewno klejone,przekrój 150 x80 o długości 3 m. Siedziska z płyty HDPE. Montowana na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia: 300x54 cm (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 650x300 cm 4. Huśtawka,,bocianie gniazdo Z180 Wykonanie: Konstrukcja wykonana z rury fi 133 mm,podpory rura fi 76 mm ocynkowanych ogniowo, malowanych farbami akrylowymi. Zawias z krętlikiem chromowym, bez obsługowym. Łańcuch kalibrowany chromowy. Kosz z rury stalowej zabezpieczonej liną stalową w oplocie polipropylenowym. Montowana na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary strefy bezpiecznego upadku: R=750 cm 5. Piaskownica drewniana 300x300 cm Konstrukcja belki drewniane o przekroju 100 x 100 mm, impregnowana. Góra piaskownicy płyta HPL, grubość 10 mm, koloru bordowego. Do wypełnienia piaskownicy piaskiem potrzeba około 4 ton piasku. 6. 2x Bujak na sprężynie 1x konik Z1020; 1xmotor Z1040 Wykonanie: płyty HDPE frezowanej, mocowanej na sprężynie. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia: 70 cm (DŁ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 290x245 cm 7. Lokomotywa M814/DK Wykonanie: konstrukcja wykonana z belek sosnowych klejonych (100 x 100), malowanych 3 x Sadolinem. Konstrukcja podestu i dachu wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej farbami akrylowymi. Podest z płyty wodoodpornej. Rura do przechodzenia (fi 700) oraz dach wykonana z blachy chromoniklowej o grubości 1,5 mm. Wypełnienie konstrukcji stanowi płyta HDPE. Na płytach wyfrezowane są imitacje kół i tłoków. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia: 380x110 cm (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 650x315cm 8. Wagonik z daszkiem M815/DK Wykonanie: konstrukcja wykonana z belek sosnowych klejonych ( 100 x 100), malowanych 3 x Sadolinem. Konstrukcja podestu i dachu wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej farbami akrylowymi.. Dach wykonany z blachy chromoniklowej 1,5 mm. Wypełnienie konstrukcji stanowi sklejka wodoodporna,malowana farbami akrylowymi. Na płytach wyfrezowane są imitacje kół. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia: 300x110 cm (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 650x330 cm 9. Wagonik pólotwarty M816/DK Wykonanie: konstrukcja wykonana z belek sosnowch klejonych ( 100 x 100 )

7 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 7 malowanych 3 x Sadolinem. Konstrukcja podestu wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej farbami akrylowymi. Wypełnienie konstrukcji stanowi sklejka wodoodporna, malowana farbami akrylowymi. Na płytach wyfrezowane są imitacje kół. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary urządzenia: 2,2 x 1,1 m (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 4,4 x 3,0 m Na wagonikach i lokomotywie mogą się znaleźć napisy lub piktogramy wg. życzenia inwestora. 10. Karuzela z kierownicą Z307 Wykonanie: całość konstrukcji ze stali,ocynkowana i malowana farbami akrylowymi. Siedziska ze sklejki wodoodpornej. Bieżnia karuzeli wykonana z blachy łezki antypoślizgowej. Dolna osłona bieżni wykonana z blachy 2 mm. założyskowania bez obsługowy. Montowana na gotowym prefabrykacie betonowym. Wymiary urządzenia: R= 120 Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 5,3 m 11. Zestaw sprawnościowy systemowy,,magda Wykonanie: konstrukcja z belek sosnowych klejonych (100 x 100 ). Wymiary urządzenia: 11,0 x 7,5 m (DŁxSZ) Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 14,2 x 10,4 m W zestawie zawierają się : schody metalowe, wieża z dachem + podest wys. 1,0 m, most łukowy metalowy - 2,0 m, wieża bez dachu +podest wys. 1,0m, zjeżdżalnia wysokości 1,0 m, trap wejściowy ze schodkami 30 stopni, podest wys.0,3 x 2 szt..drabinka pozioma L 2,0 m, trap ruchomy z klocków L 2,0m, podest wys. 0,3 m x 2 szt., wieża z dachem + podest 1,6m, wieża bez dachu + podest 1,6m, balkon, zjeżdżalnia wys. 1,6 m, rura strażacka wys. 1,6 m, ścianka alpinistyczna pionowa 1,6 m, przejazd Indiana Jones, wieża trójkątna bez dachu + podest 0,3m, przeplotnia - linarium pionowe2,0 x 2,0 m - pająk, drabina ukośna, gra integracyjna kółko i krzyżyk,,gra integracyjna, most linowy 2,0 m. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. 12. Kosz na śmieci metalowy K201 Wykonanie: W całości metalowy ocynkowany ogniowo, malowany farbami akrylowymi. Zamykany na klucz. Montowany na gotowym prefabrykacie betonowym. Pojemność 40 l. Kolor szary matowy. 13. Ławka bez oparcia K102a Wykonanie: Konstrukcja z rur ocynkowanych ogniowo,malowana farbami akrylowymi kolor metalik. Deski z płyty HPL gr.10.,kolor płyty bordo. Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. Długość: 200 cm Ilość: 3 sztuki Zwiększona odporność na akty wandalizmu 14. Ławka z oparciem K100a

8 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 8 Wykonanie: Konstrukcja z rur ocynkowanych ogniowo, malowana farbami akrylowymi kolor metalik. Deski z płyty HPL gr.10.,kolor płyty bordo. Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. Długość: 200 cm Ilość: 4 sztuki Zwiększona odporność na akty wandalizmu 15. Regulamin placu zabaw Z950 Konstrukcja metalowa,ocynkowana, malowana farbami akrylowymi, tablica informacyjna z blachy aluminiowej o wym. min. 400 x 500. Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. Treść regulaminu musi zawierać minimum informacje : urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci od lat 4 do 15 dzieci w wieku poniżej 8 lat muszą na placu zabaw bawić się pod opieką dorosłych zabrania się wchodzenia na dachy wież oraz górne elementy konstrukcyjne przeplotni, poręczy itp. zabrania się wbiegania po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym do kierunku zjazdu zabrania sie grania w piłkę oraz jeżdżenia na rowerach, rolkach, wrotkach itp. zabrania się wprowadzania psów zabrania się dewastowania urządzeń zabrania się śmiecenia oraz spożywania alkoholu Chodniki i dojazdy. Zaprojektowano dojście do placu zabaw z kostki betonowej szarej grubości 6 cm. Podbudowa - podsypka piaskowa gr. 3cm - podbudowa żwirowa utwardzona gr. 5 cm Uzupełnienie spoin piaskiem o granulacji 0-3 mm Ścieżka z kwadratowych płyt Na placu zabaw zaprojektowano ścieżkę z kwadratów 100x100 cm w rozstawie co 50 cm w układzie prostopadłym do ciągu pieszo jezdnego zespołu boisk sportowych. Wykonać płyt betonowych szarych lub czerwonych 50x50. Płyty połączyć od spodu opaską betonową (5 cm) w monolit. Zaprojektowano 9 takich modułów. 6.3 Murki i opaski żwirowe Na placu zabaw zaprojektowano murki betonowe wys 45 cm na poziomem terenu z betonu B20 grubości 20 cm. Murki służą jako ogrodzenie i miejsca do

9 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 9 siedzenia. Jako wykończenie opaska z cegły pełnej klinkierowej. Kolor czerwony. Łączna długość murków to 85,10 mb. Rys. PZ_CYCOW_A-05. Murek dylatować pionowo co 5 m. 6.4 Zieleń W celu uzupełnienia istniejącej alei zaprojektowano zieleń wysoką klon kulisty Acer platanoides "Globosum" 10 szt. Przy placu zabaw i placu parkingowym dodatkowo jako jako ogrodzenie projektuje się żywopłot wysokości do 120 cm gat. Ligustr (Ligustrum L.) Sadzony jednorzędowo w gęstości 3 roślin an 1mb w odległości 30 cm od krawężnika. 7. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 8. Ochrona p. pożarowa. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudnozapalne oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 9. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i 6 Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymagają sporządzania planu bioz. Opracowanie w załączniku. 10. Informacja dot. odstąpień od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane) Projektant dopuszcza jako nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego - zmianę lokalizacji poziomej obiektów z tolerancją do 100cm; dopuszcza się także zmianę rzędnej obiektów, pod rygorem spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów i norm. Projektanci dopuszczają materiałowe rozwiązania wariantowe po warunkiem współzamienności materiałowej i zachowaniu użytkowych parametrów technicznych (grubości i rodzaj warstw podbudowy). Dopuszcza się także zmianę zaprojektowanej kolorystyki ogrodzenia i nawierzchni syntetycznych. 11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. Ze względu na obecność gruntów organicznych i duże wahania poziomu wody, środowisko gruntowe należy traktować jako średnio agresywne. Przeważają grunty gliniaste, a poziom wód gruntowych w odwiercie (14) wykonanym na placu zabaw występuje na 1m (169,8 m n p.m.).

10 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 10 Wymiana podłoża i zagęszczenie podsypki powinny być kontrolowane przez geotechnika. Uwagi końcowe Zastosowane rozwiązania projektowe mogą być, za zgodą projektantów, zastąpione przez inne zbliżone z uwzględnieniem wynikających z tych zmian konsekwencji. Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami. Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robót przed osób postronnych. Opracował Maciej Stojak, architektura

11 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 11 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ SANITARNA Opis techniczny do projektu odwodnienia parkingu parkingu o nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienia placu zabaw z nawierzchni żwirowej oraz przyłącza wodociągowego do ochrony ppoż. dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego ORLIK 2012 na działkach 150/8, 152/2,154/4, 368/3, 368/4, 369 i 370 w Cycowie. Inwestor: Urząd Gminy w Cycowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Zlecenie Inwestora, 2. Podkład sytuacyjno wysokościowy, 3. Techniczne warunki przyłączenie do sieci wodociągowej, 4. Dokumentacja geotechniczna dla amfiteatru z zespołu boisk w Cycowie opracowana w maju 2008 przez Usługi Geologiczne Jan Stec, Lublin, ul. Elektryczna 61/24 5. Obowiązujące normy i przepisy projektowania. 2. ZAKRES OPRACOWANIA 1. Odwodnienie parkingu, 2. Odwodnienie placu zabaw, 3. Przyłącze wodociągowe do ochrony ppoż. 3. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 3.1. Odwodnienie parkingu Projektuje się odbiór ścieków deszczowych poprzez 2 ciągi odwodnienia liniowego zakończone skrzynkami przyłącznymi. Przyjęto odwodnienie liniowe z korytek z polimerbetonu z wbudowanym spadkiem dna i rusztem kratowym ze stali nierdzewnej, np. ACO Gala G100. Skrzynki podłączyć do projektowanej kanalizacji deszczowe za pomocą rur kielichowych DN 110 PCW łączonych na uszczelki gumowe. Kanalizację deszczową wykonać z rur kielichowych DN 200 PCW PCW klasy S łączonych na uszczelki gumowe. Kanał należy układać w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej zagęszczonej gr.15cm oraz w obsypce ochronnej z piasku zagęszczonego (do Is= 95%) do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Ścieki deszczowe odprowadzone będą do projektowanych studni deszczowych z PP DN 600. Studnie wykonać z osadnikiem h=50cm i zwieńczyć pokrywą żeliwną DN 600. Projektowane studnie posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,10 m oraz podstawie betonowej grubości 0,15m. Włazy studni winny być osadzone na pierścieniu odciążającym i zabezpieczone tzw. plackiem betonowym 2,0x2,0x0,3m. Studnie wykonać

12 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 12 zgodnie z PN-EN /124:2000 Zwieńczenia włazów, studni kanalizacyjnych i wpustów Po wykonaniu kanalizacji poddać ją próbom szczelności i przepustowości zgodnie z PN 93/B-107. Zgodnie z ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia , (Dz. U. z 2006 roku nr 137 poz. 984) w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód i ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, dla parkingów o powierzchni > 0,1 ha należy zastosować separator ropopochodnych. Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem 15/3000 np. ESK-H firmy Ekol-Unicon. Przewiduje się odprowadzenie ścieków deszczowych do rowu szczegółowego (km ) przebiegającego wzdłuż działki Inwestora poprzez obetonowany wylot zlokalizowany w skarpie rowu powyżej średniego poziomu lustra wody. Skarpę i dno rowu należy umocnić płytami betonowymi na szerokości 6,0m. Wylot należy uzbroić w burzową klapę zwrotną DN 200 celem przeciwdziałania nieprzewidzianym cofkom wody z rowu. Ponadto w pierwszej studni D1 lokalizuje się przepustnicę DN 200 z napędem ręcznym. Studnię D2 wykonać w miejsce studni chłonnej projektowanej w poprzednim przedsięwzięciu (Projekt boiska piłkarskiego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej krótkiej, bieżni z poliuretanu nieprzepuszczalnego oraz przyłączy wod-kan do typowego zaplecza sanitarno - szatniowego dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego ORLIK 2012 na działkach 368/3, 368/4, 369 i 370 w Cycowie). Niniejsza gospodarka wodna obejmuje swym zakresem odprowadzenie wód opadowych w ilości 25,83l/s do wody powierzchniowej rowu szczegółowego przylegającego do działki Inwestora i nie ma wpływu na wody podziemne. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obiekty chronione i nie jest zlokalizowany obszar NATURA Odwodnienie placu zabaw Projektuje się odbiór ścieków deszczowych z placu zabaw poprzez ciąg drenów ułożonych pod przepuszczalną nawierzchnią żwirową. Drenaż należy wykonać z rur drenarskich φ113 w otulinie. Dla gruntów z drobnych piasków należy zastosować otulinę fabryczną z geowłókniny, dla gruntów gliniastych otulinę fabryczną z włókna kokosowego. Drenaż układać w obsypce z kruszywa płukanego o granulacji 6-16mm. W najwyższym punkcie ciągu drenarskiego projektuje się studnię drenarską rewizyjną. Studnię drenarską wykonać z osadnikiem h=50cm i zwieńczyć stożkiem i pokrywą betonową. W najniższym punkcie ciągu drenarskiego projektuje się studnię kanalizacyjną inspekcyjną z PP, DN 600, z osadnikiem z osadnikiem h=50cm D5A. Studnię zwieńczyć pokrywą żeliwną DN 600 typu lekkiego. Projektowane studnie posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,10 m oraz podstawie betonowej grubości 0,15m. Studnie wykonać zgodnie z PN-EN /124:2000 Zwieńczenia włazów, studni kanalizacyjnych i wpustów.... Włazy studni winny być osadzone na pierścieniu odciążającym i zabezpieczone tzw. plackiem betonowym lub kostką brukową. Wody deszczowe odprowadzić projektowanej kanalizacji odwadniającej parking za pomocą rur kanalizacyjnych kielichowych DN 200 PCW łączonymi na uszczelki gumowe. Kanał układać na podsypce oraz w zasypce piaskowej 0,15m. Po wykonaniu kanalizacji poddać ją próbom szczelności i przepustowości wg PN 93/B Przyłącze wodociągowe do ochrony ppoż.

13 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 13 Budynek zaplecza winien być chroniony hydrantem zewnętrznym o zasięgu promienia 75m. Projektuje się przyłącze wodociągowe DN110 PE-HD wpięte do istniejącego hydrantu pożarowego HP80 na działce nr 150/8. Projektowane wpięcie do istniejącego podejścia pod hydrant należy wykonać za pomocą trójnika DN80/80/80. Za wpięciem należy zamontować zasuwę DN 80. Na przyłączu DN110 projektuje się hydrant nadziemny HP80. Hydrant lokalizuje się na działce Inwestora przy projektowanym parkingu w odległości > 5,0m od ściany istniejącego budynku gospodarczego. Na podejściu pod hydrant nadziemny HP80 zamontować zasuwę DN80. Obie zasuwy typ F5 bezdławikowe, z miękkim sercem, PN10. Skrzynki zasuw zabezpieczyć tzw. plackiem betonowym 1,0x1,0x0,30m. Podłoże pod armaturę wzmocnić blokiem oporowym z chudego betonu. Między kształtkami a blokiem oporowym stosować folię PE - HD. Projektowany wodociąg wykonać z rur DN110x6,6 PE- HD SDR 17 PN10. Rury PE-HD winny być łączone przez zgrzewanie czołowe zgrzewarką z komputerowym wydrukiem kontroli zgrzewu. Przewód ułożyć w odwodnionym wykopie na podsypce z piasku grubości 0,15m oraz w zasypce do wysokości 0,30m nad wierzch rury z ubiciem zasypki po bokach. Nad przewodem wodociągowym na wysokości 0,30m ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wtopioną wkładką metaliczną. Pod armaturę należy wykonać bloki oporowe. Wykonany wodociąg należy wpiąć do czynnej sieci wodociągowej w obecności przedstawiciela dostawcy wody. Przed zasypaniem poddać go próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa również w obecności przedstawiciela dostawcy wody. Do zasypania wykopu użyć gruntu wolnego od kamieni i gruzu oraz innych odpadów budowlanych. Nie dopuścić do zasypania gruntem zamarzniętym. Przed zasypaniem rurociągi należy zgłosić do pomiaru branżowego. Oznakowanie uzbrojenia wykonać zgodnie z PN-86/B Przed włączeniem do sieci przeprowadzić płukanie wstępne, dezynfekcję i płukanie wtórne. 4. UWAGI 1. Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud.-Montaż.cz.II,"Inst. sanitarne i przemysłowe. 2. Przed przystąpieniem do robót zweryfikować w porozumieniu z projektantem rzędne płyty parkingu. 3. O zamiarze przystąpieniu do robót zawiadomić użytkownika sieci, do której nastąpi włączenie oraz użytkownika sieci, z którą może nastąpić kolizja. 4. Zgodnie z ustawą z dnia ( O zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz. U. nr 129 poz art.21a) kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sposób wykonania planu opisany jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256).

14 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str OBLICZENIA 5.1. Ilość wody deszczowej z Zespołu boisk oraz z parkingu Ilość wody deszczowej z boiska piłkarskiego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej F x Ψ x 1000 qs = [l/s] ,16 x62,16 x0,1x 100 qs = = 1,87l / s Ilość wody deszczowej z boiska uniwersalnego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej krótkiej F x Ψ x 100 qs = [l/s] ,26x32,26x0,1 x100 qs = = 0,62l / s Ilość wody deszczowej z bieżni o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego F x Ψ x 100 qs = [l/s] ,14 F = ( 45,2 2 34,21 2 ) + 2x45,00x5,44 = 1179,50 m , 5 x1, 0 x100 qs = = 1 1, 7 9 l / s Ilość wody deszczowej z parkingu o nawierzchni z kostki brukowej F x Ψ x 100 qs = [l/s] x0,5x100 qs = = 11,55 l / s dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem 15/3000.

15 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 15 Całkowita ilość wód deszczowych odprowadzanych do rowu Qs=1,87 + 0, , ,55 = 25,83 l/s Przy deszczu nawalnym pięcioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie Qnawalne = 25,83 x 900 = l = 23,247 m Sprawdzenie średnicy przyłącza z rur PE110 SDR 17 PN10 q = 10 dm 3 /s, L= 175,4m dla φ 90x5,4 v = 2,03 m/s > vmax=1,5m/s; P = 8,37 msw dla φ110x6,6 v = 1,36 m/s < vmax=1,5m/s; P = 3,16 msw przyjęto przyłącze φ 110x6,6 PE-HD Opracowała: mgr inż. Ewa Dobrowolska

16 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 16 CZĘŚĆ 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. Źródło zasilania Projektowana instalacja oświetlenia zasilana jest linią kablową wyprowadzoną z tablicy rozdzielczej TE zlokalizowanej w budynku zaplecza sanitarno-szatniowego zespołu boisko sportowych Orlik 2012 ( w realizacji) w pomieszczeniu trenera. Moc przyłączeniowa projektowanych opraw oświetleniowych 1,5 kw. Orlik wraz zapleczem ( w realizacji) posiada zapotrzebowanie na 37,4 kw. Zabezpieczenie obiektu w moc elektryczną na 40 kw, wg. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr. O1473/RE10/2010 dnia , jest wystarczające. 2. Sterowanie oświetleniem Czas pracy oświetlenia regulowany jest czujnikiem światła zabudowanym na zewnątrz budynku zaplecza. Przewidziano możliwość sterowania ręcznego. 3. Oświetlenie placu wielozadaniowego linia kablowa YKYżo 5x6 mm2 ilość latarni słupowych 8 ilość opraw - 10 wysokość słupów 6,0 m rodzaj słupów stalowe, cynkowane ogniowo, przekrój okrągły źródło światła lampa metalhalogenkowa moc źródła światła 100 W Uwaga : w rozdzielnicy TE w obwodzie zasilającym oświetlenie przewidziano rozłączniki umożliwia-jace Użytkownikowi ręczny wybór latarni przewidzianych do pracy (umożliwi to np. wyłączenie niektórych opraw podczas pracy oświetlenia boisk). 4. Oświetlenie placu zabaw Plac zabaw oświetlony będzie jedną latarnią umieszczoną centralnie. Oprawę parkową z ogranicze-niem emisji światła w górną półprzestrzeń montować na słupie jw. Latarnia przyłączona do obwodu oświetlenia placu wielozadaniowego. Na słupie nr 3 przewidziano dodatkową oprawę wspomagającą oświetlenie terenu zabaw. 5. Technologia robót kablowych Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z aktualną mapą sytuacyjnowysokościową z naniesionym uzbrojeniem podziemnym. Linie kablowe należy układać ściśle według trasy wytyczonej na podstawie niniejszego projektu przez uprawnionego geodetę, zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05125, a w zakresie odstępów między sieciami zgodnie z N-SEP-E 004.

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo