PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Zakład Usługowo-Produkcyjny E X T E N D Gdynia, ul. Miętowa 79 kom NIP REGON R-ek bankowy: Bankowość Detaliczna BRE Banku SA oprogramowanie kosztorysowanie ekspertyzy i analizy techniczne projektowanie certyfikaty energetyczne PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZADANIE: Plac zabaw na terenie zespołu sportowego w Gdyni-Chwarznie przy ul. Chwarznieńskiej dz. nr 522/30 i 522/31 KM WI 13 ADRES OBIEKTU: Gdynia, ul. Chwarznieńska dz. nr 522/30 i 522/31 BRANŻA: budowlana INWESTOR: UMOWA Nr: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/ Gdynia Autor Funkcja Imię i nazwisko Data Uprawnienia budowlane mgr inż. Maria Żurek upr. Nr 66/To/ Podpis Gdynia, r. 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Akty formalno-prawne 2. Opis techniczny 3. Rysunki A-1 Plan zagospodarowania skala 1:500 A-2 Rozmieszczenie urządzeń i wyposażenia skala 1:200 A-3 Rzuty i przekroje stanowisk urządzeń skala 1:50 4. Zestawienie urządzeń certyfikat huśtawki karta techniczna huśtawki podwójnej instrukcja montażu huśtawki podwójnej certyfikat bujaka karta techniczna bujaka instrukcja montażu bujaka certyfikat zjeżdżalni karta techniczna zjeżdżalni instrukcja montażu zjeżdżalni 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego PLAC ZABAW NA TERENIE ZESPOŁU SPORTOWEGO w Gdyni-Chwarznie Gdynia, ul. Chwarznieńska dz. nr 522/30 i 522/31 KM WI Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 Mapa sytuacyjna Normy branżowe 2. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw na terenie istniejącego zespołu sportowego w Gdyni-Chwarznie przy ul. Chwarznieńskiej dz. nr 522/30 KM WI 13. Celem opracowania jest urządzenie placu zabaw dla bardziej zróżnicowanej wiekowo grupy użytkowników, niż dotychczas oraz wyposażenie placu w zróżnicowane i atrakcyjne urządzenia do zabaw, jak również uzyskanie efektu miłego, kameralnego miejsca, chętnie odwiedzanego przez mieszkańców. 3. Podstawowe założenia projektowe Projektuje się wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia: - w I etapie huśtawka podwójna bujak sprężynowy przeniesienie stołu do ping-ponga w nowe miejsce - w II etapie zjeżdżalnia - w dalszych etapach urządzenia tzw. ścieżki zdrowia - przykładowe urządzenia podano w dalszej części projektu; ostatecznego wyboru i kolejności montażu dokona Inwestor Istniejące elementy wyposażenia placu należy wykorzystać w miarę możliwości przy urządzaniu nowego placu. Przewiduje się zachowanie trawiastej nawierzchni placu, z utwardzeniem stanowisk pod ławki i wykonaniem nawierzchni sypkiej pod stanowisko huśtawki. Bujak i zjeżdżalnia mogą mieć nawierzchnię trawiastą, gdyż maksymalna wysokość upadku z tych urządzeń nie przekracza 1 m. Dla podniesienia atrakcyjności i estetyki placu zabaw przewiduje się nasadzenia roślinności niskiej i średnio wysokiej. W dalszym etapie przewiduje się wykonanie, na koronie skarpy wzdłuż ulicy, kolejnych urządzeń o charakterze sprawnościowym dla nieco starszych dzieci, takich jak: równoważnia, zestaw do przewrotów, skałka wspinaczkowa, drabinka pozioma, zestaw brzuch, poręcze gimnastyczne itp. 3

4 Plac zabaw będzie mieć więc dwie strefy: strefę typowo zabawową dla najmłodszych dzieci, wykonaną w I i II etapie, wyposażoną w huśtawkę dwuosobową i bujak sprężynowy, a w przyszłości w trzecie urządzenie, np. w zjeżdżalnię strefę o charakterze sprawnościowym, dla nieco starszych dzieci, wyposażaną sukcesywnie w dalszych etapach w następne urządzenia /do wyboru przez Inwestora/. 4. Zagospodarowanie terenu. Urządzając zagospodarowanie placu zabaw, należy zachować wolny pas o szerokości min. 3,0 m od linii bocznej boiska do piłki nożnej. Teren placu zabaw należy wyrównać, ścinając wypukłości i zasypując wgłębienia. Fragmenty przewidywane do obsiana trawą uzupełnić ew. warstwą humusu /ziemi żyznej/, warstwą o średniej grubości 5-10 cm i obsiać na nowo trawą z domieszką kwiatów polnych, np. stokrotek, kaczeńców itp. Ławki należy rozmieścić przy projektowanym placu zabaw /4 ławki/ dwie ławki od strony wschodniej, z ekspozycją zachodnią dwie ławki od strony zachodniej, z ekspozycją wschodnią i na skarpie, przy boisku do siatkówki /2 ławki/ W obrębie placu zabaw przewiduje się nasadzenie roślinności niskiej w postaci żywopłotów o wys. 0,6 0,8 m z krzewów ozdobnych: od strony boiska do siatkówki od strony północnej, na skarpie ew. krótki żywopłot między stanowiskami huśtawki i przyszłościowo przewidywanej zjeżdżalni na skarpie od strony ulicy, na szerokości placu zabaw Przewiduje się nasadzenie, w rejonie ławek, niewysokich (2,0 3,0 m), ozdobnych drzew, które dadzą nieco cienia i zniwelują monotonię terenu. Na skarpie, przy placu zabaw, przewiduje się sukcesywne nasadzanie roślinności niskiej o ciekawych walorach zapachowych i kolorystycznych. Kolejny etap zagospodarowania terenu przewiduje wykonanie na skarpie, wzdłuż ogrodzenia przy ulicy, tzw. ścieżki zdrowia, wyposażonej w szereg urządzeń sprawnościowych, takich jak: równoważnia, zestaw do przewrotów, skałka wspinaczkowa, drabinka pozioma, zestaw brzuch, poręcze gimnastyczne itp. Wymienione urządzenia są przykładowymi. Wyboru dokona użytkownik placu zabaw. Ważne jest, aby wszystkie urządzenie zmontowane zostały zgodnie z kartą techniczną i instrukcją montażu producenta. Równocześnie celowe jest i korzystne dla upiększenia terenu, sukcesywne nasadzanie ozdobnej zieleni niskiej na całej długości skarpy. Wzdłuż ogrodzenia przy ulicy można nasadzić ozdobne rośliny pnące, które dadzą efekt odcięcia placu zabaw od strefy ulicznej i wrażenie kameralności miejsca. 5. Urządzenia i elementy zagospodarowania placu zabaw Urządzenia. 1. Huśtawka podwójna metalowa. 2. Bujak sprężynowy. 3. Zjeżdżalnia. Konstrukcja i montaż wg kart technicznych producenta. 4

5 Stanowisko huśtawki wymaga podłoża miękkiego, amortyzującego upadek z wysokości wyższej niż 1 m. Przewiduje się wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej o grubości warstwy co najmniej 20 cm. Stanowiska bujaka i zjeżdżalni mogą mieć nawierzchnię trawiastą, gdyż wysokość upadku nie przekracza 1,0 m. Fundamenty betonowe tych urządzeń należy przysypać gruntem miejscowym i przykryć darnią Elementy małej architektury. Istniejące elementy małej architektury: betonowy stół do ping-ponga ławki (6 szt.) należy zdemontować i ustawić w nowym miejscu wg planu zagospodarowania terenu. Stół do ping-ponga przewieziony zostanie w nowe miejsce, w pobliże wejścia na teren rekreacyjno-sportowy. Istniejącą nawierzchnię z płyt chodnikowych wokół stołu do ping-ponga należy rozebrać i ułożyć na podsypce piaskowo-żwirowej w nowym miejscu, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Część płyt z rozbiórki ułożyć pod nowe stanowiska ławek. Teren po rozebraniu nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z podsypką należy zasypać gruntem z korytowania pod stanowisko huśtawki, zahumusować i obsiać trawą. Podsypkę piaskową można wykorzystać do wykonania podłoża pod nowe nawierzchnie z płyt chodnikowych oraz pod stanowisko huśtawki. Podsypka musi jednak spełniać wymogi normy, tzn. być wolna od domieszek pylastych i gliniastych oraz zanieczyszczeń organicznych Zieleń. Przewiduje się w dalszych etapach sukcesywne nasadzanie zieleni w dalszych etapach urządzania placu zabaw. Proponowane krzewy na żywopłoty: Złotolin japoński Picta Parczelina trójlistkowa Aurea Pięciornik krzewiasty Goldfinger Trzmielina japońska Marieke Tawuła japońska Goldflame Proponowane drzewa: Wierzba całolistna Hakuro-nishiki Wierzba iwa Kilmarnock Na skarpie, przy placu zabaw, proponuje się: trawy ozdobne: Turzyca buchannana, Turzyca ceglasta. krzewy (do wyboru): Barwinek pospolity Gertrude Jekyll, Kiścian wawrzynowy Zeblid (Scarletta), tawuła japońska Arnold, Trzmielina japońska Aureovariegata, Żarnowiec angielski, Azalia Annabella, Berberys Thunberga Bonanza Gold, Dziurawiec mosera Tricolor, Lawenda wąskolistna Dwarf Blue, Pięciornik krzewiasty Orangeade, Pięciornik krzewiasty Goldteppich, Pięciornik krzewiasty Goldfinger, Pięciornik krzewiasty Red Ace, Tawuła japońska Goldflame, Tawuła japońska Magic Carpet, Tawuła japońska Golden Princess, Tawuła japońska Grefsheim. Wyboru roślin dokona użytkownik placu zabaw. Przy nasadzeniach należy kierować się przydatnością roślin do specyfiki lokalnego klimatu oraz charakterem miejsca. Zdecydowanie rezygnować z roślin kolczastych, ostrych traw itp. mogących powodować 5

6 skaleczenia u dzieci, a także odmian o toksycznych kwiatach. Należy przestrzegać zaleceń producenta co do nasadzania i pielęgnacji roślin. 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 6.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W zakresie opracowania obecnie nie znajduje się żaden obiekt budowlany Zakres i kolejność robót zamierzenia budowlanego. W I etapie projektuje się: przeniesienie stanowiska do ping-ponga ustawienie urządzeń (huśtawki, bujaka sprężynowego) przestawienie ławek wykonanie nawierzchni Kolejność robót: demontaż istniejącego wyposażenia placu zabaw lokalne wyrównanie terenu wykonanie fundamentów pod przewidywane urządzenia montaż elementów wyposażenia placu zabaw wykonanie podłoża w strefach bezpieczeństwa urządzeń wykonanie podłoża utwardzonego pod ławki i ustawienie ławek uzupełniające rozścielenie humusu i obsianie trawą ew. nasadzenia roślin 6.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Stosować wyłącznie urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty. Stosować materiały budowlane przewidziane w projekcie, dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie świadectw wydanych przez ITB, lub PZH. Niezależnie żądać od dostawców materiałów budowlanych dokumentu stwierdzającego zgodność z odpowiednią Norma Państwową lub w/w świadectwami Przewidywane możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych zachować należytą ostrożność w posługiwaniu się elektronarzędziami i urządzeniami użytkowanymi w trakcie budowy przestrzegać zasad bhp w szczególności w zakresie odzieży i rękawic ochronnych, niepodnoszenia elementów o masie powyżej 30 kg zapewnić bezpieczeństwo osób, w szczególności nieprzebywanie ludzi w zasięgu pracy maszyn przestrzegać zasad bhp w zakresie odzieży ochronnej, kasków, obuwia, rękawic. nie prowadzić robót budowlanych w utrudnionych warunkach atmosferycznych, złej widoczności, nadmiernego wiatru, obfitych opadów Sposób przeprowadzenia instruktaży pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych przed każdym etapem robót kierownik budowy zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż z zaznajomieniem pracowników z technologią robót oraz zasadami BHP 6

7 wyposażyć pracowników w osobisty sprzęt BHP, (kaski, rękawice, odzież ochronna) sprawdzić świadectwa zdrowia pracowników, kategorycznie zabroniona jest praca w stanie wskazującym na spożyciu alkoholu personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy powinni być przeszkoleni w zakresie technologii konstrukcji budowlanych należy zaznajomić pracowników z planem BiOZ, 6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom oznakować miejsce prowadzenia robót tablicami i taśmami ostrzegawczymi 6.7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację BIOZ, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. plan BiOZ należy sporządzić w oparciu o aktualne przepisy, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. Ust. Rok 2002 Nr 151 poz.1256 z dnia 27 sierpnia 2002r. W sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikaty do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku takiego certyfikatu, deklaracje zgodności z PN lub Aprobata Techniczną dla zastosowanej partii materiału. prace budowlane powinny być wykonane pod nadzorem osoby do tego uprawnionej i posiadającej uprawnienia i wiedzę budowlaną. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy postępować wg zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasięgnąć opinii projektanta autora projektu. 7. UWAGI KOŃCOWE Roboty budowlane prowadzić zgodnie z: projektem obowiązującymi przepisami warunkami technicznymi przepisami p. poż. przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej Opracował: mgr inż. Maria Żurek mgr inż. Roman Królak 7

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo