PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWE: AS-Bud Firma Budowlana mgr inż. Stanisław Szepieniec ul. Łokietka 162B Gorlice NIP Tel/fax +48 (18) kom www. asbud.gorlice.net INWESTOR: URZĄD MIASTA GORLICE ul. Rynek 2 TEMAT: PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH ADRES OBIEKTU: ULICA KOŚCIUSZKI W GORLICACH DZIAŁKI NR 1398/14, 1666/11 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY. BRANŻA: BUDOWLANA ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Stanisław Szepieniec GAS 834/A-96/83 MAP/BD/3223/01 mgr inż. arch. Irena Tokarz UAN /91 MP-0795 Gorlice, lipiec 2014r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Część opisowa 1.1 Strona tytułowa..str Spis zawartości projektu...str Opis techniczny...str Załączniki 2.1 Mapa do celów projektowych skala 1:500..str Oświadczenie projektantów str Informacja BIOZ str Ksera uprawnień projektantów i przynależności do MIIB. str Część rysunkowa 3.1 Projekt zagospodarowania działki skala 1:500..str Projekt zagospodarowania działki skala 1:500 ( uzgodnienia ) str Projekt placu zabaw rozmieszczenie urządzeń - skala 1:100.. str Projekt placu zabaw ogrodzenie i drenaż - skala 1:100 str Huśtawka podwójna z jednym siedzeniem skala 1: 50.str Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią skala 1: 50..str Piaskownica z zadaszeniem skala 1: 50...str Sprężynowiec skala 1: 50 str Piłkochwyt skala 1: 100..str 41 2

3 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot inwestycji 1.1. Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiającego oraz : mapa do celów projektowych Dane do projektowania uzyskane od Inwestora Przeprowadzone wizje i pomiary w terenie, 1.2. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ulicy Kościuszki 24, 26, 26a i 26b W zakres opracowania wchodzi: - plac zabaw z elementami zabawowymi, - ogrodzenie wygradzające plac zabaw - mała architektura: ławki wypoczynkowe, kosze na śmieci - nawierzchnia placu zabaw - piłko chwyty od strony boiska do piłki nożnej 2. Opis stanu istniejącego 2.1. Teren projektowanego placu zabaw Obszar obejmujący prace projektowe pod plac zabaw znajduje się na działce nr 1398/14 i nr 1666/11 w dzielnicy Zawodzie w Gorlicach - ul. Kościuszki. Teren, na którym usytuowany będzie plac zabaw położony jest nad prawym brzegiem rzeki Ropy,w sąsiedztwie kładki dla pieszych nad rzeką, od strony północno-zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.kościuszki 26 b. Działki przeznaczone na plac zabaw od północnego-zachodu graniczą z istniejącym wałem gruntowym biegnącym wzdłuż brzegu rzeki Ropy -ze skarpą w stronę placu zabaw-różnica poziomu terenu pomiędzy wałem a placem zabaw wynosi średnio 1,50 m.wzdłuż podnóża skarpy przebiega rów odwadniający teren o głębokości około 0,5 m. Istniejący teren jest niezabudowany, porośnięty jest zwięzłą trawą oraz luźno rosnącymi drzewami. Powierzchnia jest prawie płaska, ze spadkiem w kierunku północnym około 2%. Istniejący teren jest użytkowany jako spacerowy a w części rekreacyjny, znajdują się tam dwa boiska sportowe: do siatkówki i do piłki nożnej, oba pokryte trawą. 3

4 2.2. Urządzenia obce W obszarze działek nr 1398/14 i nr 1666/11 znajdują się następujące urządzenia: słup napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, lampa oświetlająca boisko do siatkówki oraz dwie studzienki sieci kanalizacyjnej. Powyższe urządzenia są tak usytuowane,że nie kolidują z projektowanym placem zabaw. W strefie podziemnej przebiega sieć energetyczna wysokiego napięcia, sieć kanalizacji sanitarnej, kanał ciepłowniczy z rur preizolowanych. Teren pod plac zabaw lokalizuje się poza zasięgiem podziemnej sieci energetycznej, a pozostałe sieci przebiegają poza strefami kotwienia urządzeń zabawowych Inwentaryzacja zieleni Na obszarze działek nr 1398/14 i nr 1666/11 rosną cztery drzewa :lipy. Trzy z nich znajdują się na terenie przewidzianym pod plac zabaw. Ich usytuowanie nie koliduje z proponowanym rozmieszczeniem urządzeń zabawowych, ale najniższe odrosty- gałęzie do poziomu 3m od terenu- należy usunąć z uwagi na zbyt niskie położenie w stosunku do montowanych urządzeń. Wyżej położone gałęzie tworzące korony tych drzew będą naturalnym parasolem ochronnym dla dzieci przed promieniami słońca w okresie intensywnego nasłonecznienia. Ze względu na planowane prace budowlane w sąsiedztwie trzech drzew,zaleca się drzewa rosnące w pobliżu realizowanych zadań objąć pracami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem. 3. Projekt zagospodarowania terenu Założenia projektowo - architektoniczne Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, działka na której jest projektowany plac zabaw nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. Plac zabaw zlokalizowano na działkach nr 1398/14 i nr 1666/11 pomiędzy dwoma boiskami sportowymi. Usytuowano go w sąsiedztwie bloku Kościuszki 26b, poza strefą roślin ozdobnych ogrodowych stworzonych przez mieszkańców tego bloku, która jest oddzielona żywopłotem od powyższego terenu. Bok ogrodzenia placu zabaw usytuowano w odległości 17,60 od ściany zachodnio-północnej budynku. Plac wkomponowano w teren z istniejącymi drzewami, które zapewnią cień i podniosą walory wizualne miejsca odpoczynku dla lokalnej społeczności. Plac zabaw zaprojektowano w kształcie trapezu o bokach 17,93m;19,82m; 17,89m; 21,08m o powierzchni 365,85 m2. Będzie on wydzielony z obszaru działek nr 1398/14 i nr 1666/11 metalowym ogrodzeniem systemowym o wysokości 1,50 m. Projektowane ogrodzenie od strony północno -zachodniej odsunięte jest 1,5 m od podstawy istniejącej skarpy przy wale gruntowym a od strony południowo-wschodniej o 0,60m od linii przebiegu podziemnego kabla energetycznego. 4

5 Wejście na plac zabaw zaprojektowano w dwóch miejscach, jedno od strony południowo-wschodniej bezpośrednio w sąsiedztwie drogi rozdzielającej budynek od miejsc garażowych, a drugie od strony zachodniej, furtkami samozamykającymi się, która mają szerokość 1,2 m. Furtki otwierane na zewnątrz umożliwią łatwy i bezpieczny wjazd na plac zabaw wózkiem, również inwalidzkim, a samozamykacze umożliwiają bezpieczne wejście i wyjście nawet małych dzieci. Na terenie placu zabaw zaprojektowano kompleks urządzeń zabawowych przeznaczonych dla dwóch grup wiekowych: dla dzieci z grup przedszkolnych 3-6-latków, oraz dzieci starszych do 12 lat. Zabawki dostosowane sq do potrzeb i możliwości dzieci z tych grup wiekowych.urządzenia zabawowe dla grupy młodszej jak piaskownica z zadaszeniem i dwa sprężynowce zlokalizowano ze względów bezpieczeństwa tych dzieci w głębi placu zabaw, a zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią i sprężynowiec dla dzieci starszych w sąsiedztwie wejść na plac zabaw, zaś huśtawkę podwójną z jednym siedziskiem kubełkowym w głebi placu,tak aby była dostępna zarówno dla dzieci młodszych jak i starszych. Dla takich urządzeń jak: huśtawka podwójna i zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią, zastosowano jako strefę bezpieczną nawierzchnię piaskową a przy pozostałych urządzeniach nawierzchnię trawiastą. Dokładny kształt i wymiary stref bezpiecznych pokazano na rysunkach nr 5,6,7,8. W obszarze placu zabaw przewiduje się montaż 3 ławek wypoczynkowych oraz 2 kosze na śmieci. Ich usytuowanie wg.rysunku : rozmieszczenie urządzeń. Przy wejściu od strony południowo-wschodniej zlokalizowano tablicę z regulaminem placu zabaw. W odległości 3 m od północno-wschodniego boku ogrodzenia od strony boiska do piłki nożnej zaprojektowano piłko chwyt systemowy 5x19,0m. Słupek piłko chwytu od strony sieci energetycznej należy zakotwić w odległości nie bliższej niż 80 cm. Na studzienkach kanalizacyjnych S1 i S2 wymienić istniejące pokrywy na nowe żeliwne z możliwością ich zaryglowania Bilans powierzchni Powierzchnia placu zabaw: 365,85 m 2 Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej sypkiej piaskowej: 47,23 m 2 Powierzchnia zieleni: 318,62 m Ochrona środowiska Projektowany plac zabaw poprzez zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie rzeki i nadanie mu określonej funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej, wraz z sąsiadującymi boiskami do gry w siatkę i piłkę nożną wpłynie korzystnie na rozwój sprawnościowy oraz stan zdrowia dzieci i młodzieży a także korzystnie na środowisko naturalne. 5

6 4. Projekt placu zabaw. Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z placem zabaw, na które składają się następujące prace: Roboty przygotowawcze wykonanie ogrodzenia montaż urządzeń na placu zabaw przygotowanie podłoża pod nawierzchnie wykonanie nawierzchni 4.1. Roboty przygotowawcze W ramach robót należy usunąć z wytyczonego placu wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdują się elementy, które należy usunąć. Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów. W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę, należy zdjąć humus oraz wykonać korytowanie pod nawierzchnie bezpieczne piaskowe oraz trawiaste a także wykonać drenaż odwadniający i miejscowo niwelację terenu w celu uzyskania terenu płaskiego Urządzenia zabawowe: wykaz i ich parametry Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia do zabawy: - huśtawka podwójna z jednym siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci szt 1 - zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią szt 1 - piaskownica z zadaszeniem szt1 - sprężynowce szt 2 dla dzieci 3-6 lat - sprężynowce szt 1 dla dzieci 3-12 lat Wskazane w projekcie wyroby gotowe i materiały, z podaniem nazw, danych technicznych, opisów technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady elementów urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Nazwy urządzeń i wyrobów zostały podane jedynie w ceiu jak najdokładniejszego określenia ich cech charakterystycznych. 6

7 Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń niż podane w projekcie, lecz nie o gorszych parametrach technicznych ale spełniające wymogi normy PN EN HUŚTAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA ( rys.nr 5) Huśtawka podwójna wahadłowa to wersja posiadająca siedzisko typu deseczki oraz bezpieczne siedzisko kubełkowe dla najmłodszych typu Maluch. Konstrukcja urządzenia wykonana jest z drewna sosnowego, klejonego wielowarstwowo, pomalowanego a wypełnienia to wysokiej jakości tworzywo sztuczne HDPE. DANE TECHNICZNE: Wymiary: 2,00 x 3,80m Strefa bezpieczeństwa: nie mniejsza niż 7,60 x 4,80 m Wysokość urządzenia: do 2,43m Wysokość swobodnego upadku: do 1,40 m Głębokość fundamentowania: -0,60 m Wymagana nawierzchnia: piasek 7

8 MATERIAŁY: - drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym z zaoblonymi krawędziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi środkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny brąz - montaż na metalowych kotwach, zabetonowanych w fundamencie z betonu klasy B-20( C 16/20) - belka górna metalowa, ocynkowana i malowana -łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej - siedziska atestowane gumowe z aluminiowym wkładem: siedzisko proste oraz siedzisko zamykane dla małych dzieci - słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa -śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami Zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią( rys.nr 6) Zestaw składa się z dwóch wież połączonych mostkiem z lin lub pomostem prostym, balkoniku, ścianki wspinaczkowej, sklepiku, trapu wejściowego oraz zjeżdżalni. Wypełnienia zestawu takie jak daszki czy barierki są dostępne w sklejce wodoodpornej lub wysokiej jakości HDPE. Zjeżdżalnie wykonane są ze stali nierdzewnej. 8

9 DANE TECHNICZNE: Szerokość 4,66 m Długość 4,75 m Wysokość 3,81 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 39,61 m2 Maksymalna wysokość upadkowa 1,36 m Wymiary strefy funkcjonowania długość 8,11 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 7,75 m Głębokość fundamentowania -0,60 m Elementy zestawu: Balkonik - 1 sztuk Mostek z lin lub pomost prosty - 1 sztuk Ścianka wspinaczkowa wys. 136cm - 1 sztuk Sklepik - 1 sztuk Trap wejściowy wys. 136cm 1 lub 2 sztuki Wieża bez dachu, podest wys. 136cm - 1 sztuk Wieża z dachem, podest wys. 136cm - 1 sztuk Zjeżdżalnia wys. 136cm, ślizg nierdzewny o dł. 315cm - 1 sztuk Nawierzchnie amortyzujące: piasek (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) MATERIAŁY -drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm z zaoblonymi krawędziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi środkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. -Elementy połaciowe,sklepik: płyty HDPE -Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo -Fundamenty: beton klasy min. B-20 (C 16/20) -Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo -Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne -Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm -Podesty, schody: wykonane z drewna impregnowanego,frezowanego w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, o grubości min. 35 mm lub z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej -Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach -Ślizg: stal nierdzewna -Zaślepki: tworzywo sztuczne -wkręty i łańcuchy nierdzewne - śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami 9

10 Piaskownica sześciokątna zadaszona ( rys.nr 7) Widok urządzenia Piaskownica zadaszona sześciokąta jest rewelacyjnym rozwiązaniem na słoneczne dni w miejscach, w których dzieciom nie można zagwarantować naturalnego cienia. DANE TECHNICZNE: Szerokość 4,12 m Długość 4,70 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 38,52 m2 Maksymalna wysokość upadkowa 0,42 m Wymiary strefy funkcjonowania długość 7,31 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 6,74 m Głębokość fundamentowania -0,6 m Nawierzchnie amortyzujące: trawa lub piasek MATERIAŁY -Elementy połaciowe: deski impregnowane i malowane lakierobejcą -Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo -Fundamenty: beton klasy min. B-20 (C 16/20) 10

11 -Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo -Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą w kolorze jak elementy połaciowe, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm -Ścianki piaskownicy, aplikacje okrągłe: sklejka wodoodporna foliowana -Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna szalunkowa -Zaślepki: tworzywo sztuczne Sprężynowiec np. Pies ( rys.nr 8) Huśtawka Kiwak Pies wykonana jest z tworzywa HDPE, którego cechą jest bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych przy zachowaniu bogatej palety barw. Przeróżne wzory kiwaków sprawiają, że cieszą się one dużą popularnością na każdym placu zabaw 11

12 DANE TECHNICZNE: Szerokość 0,30 m Długość 1,09 m Wysokość ~0,82 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 10,50 m2 Maksymalna wysokość upadkowa >0,60 m Wymiary strefy funkcjonowania długość 4,09 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,30 m Głębokość fundamentowania -0,60 m MATERIAŁY Całość urządzenia: płyty HDPE o gr. 19mm Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo Fundamenty: beton klasy min. B-20 ( C 16/20) Podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa Sprężyna: o zwojach zgodnie z PN-EN , stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne Zaślepki: tworzywo sztuczne Sprężynowiec np KONIK MATERIAŁY: -urządzenie wykonane z tworzywa HDPE 12

13 - sprężyna metalowa malowana proszkowo, atestowana, średnica 200 mm -elementy metalowe malowane proszkowo -uchwyty wykonane z trwałego tworzywa sztucznego z nasadką zapobiegającą ześlizgnięciu -montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20 DANE TECHNICZNE: Wymiary: 0,80-1,00 x 0,30 m Strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 2,30 m Wysokość urządzenia: 0,80-1,00 m Wysokość swobodnego upadku: 0,50 m Wymagana nawierzchnia: darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZABAWOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWAŁYCH MATERIAŁÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 )ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA! Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy kotwić i instalować zgodnie z PN-EN :2009, PN-EN :2009 i specyfikacją techniczną. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego 4.3. Ogrodzenie terenu placu zabaw. Teren placu zabaw jest w całości ogrodzony, ogrodzeniem stałym o wysokości 1,53 m. Przewidziano ogrodzenie metalowe, ocynkowane i pomalowane. Rozstaw słupków ogrodzeniowych w osi tych słupków wynosi od 2,20 do 2,70m. Od strony północno zachodniej ogrodzenie będzie się składać z 7segmentów - przęseł natomiast od strony północno wschodniej z 8 segmentów. Furtki o szerokości 1,20 m, usytuowano w ogrodzeniu od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej,co ułatwia korzystanie z placu zabaw. Ogrodzenie należy wykonać z gotowych elementów systemowych (przykładowy wzór oraz parametry techniczne podano poniżej) 13

14 DANE TECHNICZNE: Wysokość ogrodzenia wynosi min 1,53 m Furtka o wysokość 1,50 i szerokości 1,20 m Rozstaw w osiach słupków równy jest od 2,20m do 2,70m Ogrodzenie przeznaczone do montażu musi być wykonane z elementów metalowych, ocynkowane i pomalowane. Montaż ogrodzenia zgodnie z kartą techniczną producenta. Przykładowy wzór ogrodzenia - ogrodzenie panelowe MATERIAŁY: -urządzenie ocynkowane lub dodatkowo malowane 4.4. Wyposażenie placu zabaw w elementy dodatkowe Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje się następujące elementy dodatkowe wyposażenia placu zabaw: - ławka wypoczynkowa sztuk 3 z oparciem utwierdzona w gruncie - kosz na śmieci sztuk 2 metalowy - tablica informacyjna przy wejściu na plac zabaw z regulaminem, w którym należy dodatkowo umieścić informacje: tabliczki o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. 14

15 Ławka wypoczynkowa z oparciem DANE TECHNICZNE: Wymiary: 1,90 x 0,70 m Wysokość urządzenia: 0,90 m MATERIAŁY: -stelaż metalowy malowany proszkowo (kolor zielony) - siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: brąz -montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20 ( C 16/20) -śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne - średnica rury metalowej 48mm Kosz metalowy z daszkiem 15

16 DANE TECHNICZNE: Wymiary: 0,30 x 0,40m Wysokość: 0,80 m MATERIAŁY: - kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo - montaż na metalowej kotwie - zamykany na zamek - mała popielnica w standardzie Tablica : DANE TECHNICZNE: Wymiary: 0,70 x 0,40 x 2,00 m Wysokość urządzenia: 2,00 m 16

17 MATERIAŁY: -drewno konstrukcyjne sosnowe, rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo, dodatkowo malowane -montaż na ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20 ( C 16/20) - daszek z deski dachówkowej, impregnowanej ciśnieniowo oraz malowanej -śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzeń posiadają atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne zgodnie z wymogami normy Piłko chwyt (przykładowe rozwiązanie rys.nr 9) Ogrodzenie typu piłko chwyt ma za zadanie zabezpieczyć teren placu zabaw przed piłką z boiska do piłki nożnej. W odległości 3 m od północno-wschodniego boku ogrodzenia od strony boiska do piłki nożnej zaprojektowano piłko chwyt systemowy o wymiarach wysokość 5m i długość 19,0m. Słupek piłko chwytu od strony sieci energetycznej należy zakotwić w odległości nie bliższej niż 80 cm od linii przebiegu sieci energetycznej. Głębokość posadowienia fundamentów piłko chwytu z betonu B 20 ( C 16/20) min 1,20cm. Elementy piłko chwytu: -S1 słup stalowy Ф 60,2 malowane farbą chlorokauczukową -F1 stopa fundamentowa z betonu B 20(C 16/20) na głębokość 120cm o wymiarach 35x35 cm -Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8x8 cm, grubość splotu 5mm, kolor zielony -Liny stalowe podtrzymujące siatkę Ф4mm z powłoką -śruby rzymskie naciągowe -karabińczyki do mocowania siatki z liną stalową 4.6. Zieleń Na placu zabaw projektuje się nawierzchnią trawiastą, unikając zagłębień. Urządzenia zabawowe rozmieszczono wykorzystując istniejący układ drzew. Zabezpieczenie pni drzew Drzewa znajdujące się w pobliżu robót budowlanych należy zabezpieczyć na czas budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez owinięcie pni matami,odeskowanie lub przez wygrodzenie. Stosując wygrodzenie wokól pni należy przestrzegać następujących zasad: - Wysokość konstrukcji min 150 cm a najkorzystniej, gdy osłona sięga do wysokości pierwszych gałęzi 17

18 - Dolną część desek oprzeć na podłożu lub lekko wkopać, jeżeli jest to niemożliwe ze względu na nabiegi korzeniowe należy deski osypać ziemią lub zastosować dodatkową opaskę - Oszalowanie powinno być przymocowane opaskami z drutu lub przy pomocy specjalnej taśmy, należy je stosowaó w odleglości co cm od siebie. Zabezpieczenie systemu korzeniowego Roboty ziemne, które będą przeprowadzane w pobliżu drzew powinny być wykonywane ręcznie. Należy przyjąć, że zasięg systmu korzeniowego drzewa jest co najmniej o 20% większy od powierzchni rzutu korony. Aby zminimalizować zagrożenia dla korzeni, najlepiej byłoby prowadzić prace ziemne poza okresem wegetacji oraz skrócić czas wykonywania inwestycji do minimum, gdyż im jest dłuższy tym większe zagrożenie przesuszenia lub przemarznięcia korzeni. W zasięgu koron drzew wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie, a korzenie grubsze niż 2cm chronić przed uszkodzeniem. Uszkodzone korzenie powinny być przycięte pod kątem prostym do ich osí, a rany zabezpieczyć np. preparatern - Dendromal lub Funaben -3 celem zabezpieczenia przed rozwojem chorób grzybowych korzeni. Podczas wykonywania wykopów w obrębie korzeni drzew należy przykryć ściany wykopu od strony drzewa warstwą torfu i osłonić folią ogrodniczą lub okryć matami z tkaniny juţowej. Warstwy te należy przymocować kołeczkami mocujqcymi do ściany wykopu. Użyty torf powinien być ciągle w stanie wiłgotnym, dlatego w okresie łetniej suszy nałeży uwzględnić konieczność podlewania roślin dwa razy dziennie. Dawkę wody określa się na podstawie pomiaru średnicy pnia na wysokości 1.3m nad powierzchnią ziemi i przyjmuje się 10 l wody na 1cm średnicy. Zabezpieczenie koron drzew W przypadku kolizji konarów drzew z pracą sprzętu budowłanego w wyniku, którego może dojść do uszkodzenia mechanicznego, należy gałęzie zagrożone uszkodzeniern podwiązać do gałęzi położonych powyżej. Jeżeli jest to zabieg niewystarczający w ostateczności, lokalnie można usunąć lub skrócić kolidujące gałęzie, a rany po cięciach zabezpieczyć środkiem impregnujcym z dodatkiem środka grzybobójczego. Rany po cięciach powinny być suche przed wykonaniem zabezpieczenia.podobnie należy postąpić z odciętymi gałęziami, kolidującymi w obszarze montażu huśtawki. Trawnik Przygotowanie terenu pod założenie trawnika na podłożu rodzimym polega na: - uporządkowaniu terenu: zdjęciu darni i zebraniu zanieczyszczeń z powierzchni, zebraniu ewentualnych nadkładów ziemi - odchwaszczeniu terenu - przekopaniu gruntu na głębokość ok cm : prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie 18

19 - wyrównaniu powierzchni - nawiezienie i równornierne rozesłanie 15 cm warstwy ziemi urodzajnej - przemieszaniu z pomocą rekultywatora nawiezionego materiału z podłożem na głębokość ok.20cm - wyrównanie uprawionej ziemi - zwałowaniu powierzchni - uprzątnięciu i wywozie zanieczyszczeń Najlepszym terminem siewu jest okres wiosenny lub jesienny. Siać należy w miarę możliwości, przy bezwietrznej pogodzie, aby wiatr nie zwiewał nasion poza teren przeznaczony na trawnik oraz z pominięciem dni,podczas których występują intensywne opady deszczu. Połowę nasion należy wysiać wzdłuż a połowę w poprzek. Ważne jest utrzymywanie odpowiedniego zagęszczenia i rozmieszczenia nasion (nałeży przestrzegać zaleceń producentów nasion traw, są podane na opakowaniu). Zbyt gęsty siew może spowodować większą podatność trawnika na choroby grzybowe. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5-3 kg na 100 m2 Następnie wykonać grabienie tak, aby przysypać wysiane nasiona 1-2 cm gr ziemi urodzajnej a kolejno wałowanie - można użyć wału z kolcami wówczas nie ma potrzeby wykonywać grabienia. Po wykielkowaniu roślin należy utrzymywać wilgotne podłoże,aby nie doprowadzić do zaschnięcia młodych roślin. Koszenie trawy rozpoczynamy, gdy osiągnie 8-10 cm wysokości. Koszenie na określonym w umowie terenie musi zostać zakończone w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych od rozpoczęcia prac. Załadunek i wywóz pokosu i śmieci nie później niż następnego dnia od rozpoczęcia koszenia na danym terenie.nie należy pozostawiać pokosu na dni wolne od pracy (niedziele i święta) Nawierzchnia bezpieczna sypka Projektuje się strefą bezpieczeństwa- nawierzchnię z piasku o łącznej powierzchni 47,23 m2 obejmującą powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe : huśtawka wahadłowa podwójna rys. nr 5 i zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią- rys. nr 6. Grubości nawierzchni wynosi min 20 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków. Specyfika piasku stosowanego do piaskownic. Piasek do piaskownic to skała okruchowa o wielkości ziaren 0,1 2,5mm, której głównym składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH i być przeznaczony do piaskownic. 19

20 Konstrukcja nawierzchni. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni bezpiecznej z piasku przedstawia się następująco: agrotkanina ogrodnicza przepuszczająca wodę warstwa piasku gr. 20 cm 4.8. Kolejność wykonywania robót UWAGA: Przed wykonaniem robót ziemnych sprawdzić przebieg sieci energetycznej za pomocą urządzeń naziemnych. - roboty przygotowawcze- zabezpieczenie placu budowy, oznakowanie, - wytyczenie w terenie projektowanego placu zabaw i wyznaczenie miejsc usytuowania urządzeń zabawowych. - roboty ziemne, niwelacja terenu, korytowanie na głębokość do 20 cm w miejscu stref bezpiecznych piaskowych i wykonanie rowków pod drenaż odwadniający o głębokości 50 cm i szerokości 30 cm( układ drenażu rys nr 4) - ułożenia warstwy drenującej z żwirku frakcji Ф 16 mm i rur drenażowych Ф dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw - wykonanie fundamentów pod urządzenia zabawowe w oparciu o instrukcje producenta urządzeń, zgodnie z położeniem podanym na rysunkach - w wyznaczonych strefach bezpiecznych urządzeń huśtawka podwójna i zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią oraz piaskownica zgodnie z rysunkiem nr 5, 6, 7 ułożyć w zagłębieniu agrotkaninę przepuszczającą wodę a na niej piasek o grubości 20 cm jako nawierzchnię sypką bezpieczną - dostawa i montaż piłkochwytu - montaż ogrodzenia- wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzenia i ich obsadzenie, montaż paneli ogrodzeniowych, montaż furtek - na pozostałym obszarze wykonać trawnik zgodnie z podanym opisem w punkcie: zieleń - roboty porządkowo-wykończeniowe, obsianie trawą nawierzchni placu zabaw oraz przyległego terenu w obrębie wykonywanych prac niwelacyjnych Uwagi końcowe : Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy określonego systemu urządzeń i materiałów. 20

21 Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. 21

22 OŚWIADCZENIE Na podstawie art.20 ust.4ustawy z dnia 7 lipca 1997r. -Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 2007 poz.216 z późn. zm.l Gorlice r Oświadczam, że dokumentacja projektowa pn: PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH. dla: URZĄD MIASTA GORLICE ul. Rynek 2 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. mgr inż. Stanisław Szepieniec Nr upr. GAS-843/A-96/83 MAP/BD/3223/01 mgr inż. arch. Irena Tokarz Nr upr. UAN /91 MP-0795

23 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dz. nr. 1398/14, 1666/11 w Gorlicach ul. Kościuszki SKALA 1:500 INWESTOR: Urząd Miasta ul. Rynek Gorlice LEGENDA : 1. Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem dla małych dzieci szt 1 2. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią szt 1 3. Piaskownica z zadaszeniem szt 1 4. Sprężynowiec szt 2 5. Sprężynowiec szt 1 6. Ławki wypoczynkowe szt 3 7. Kosze na śmieci szt 2 8. Tablica z regulaminem placu zabaw szt 1 9. Piłkochwyt systemowy 5x19,0 m 10. Ogrodzenie placu zabaw Istniejący kabel energetyczny Istniejąca kanalizacja sanitarna Istniejący kanał c.o. Inwestor Urząd Miasta ul. Rynek Gorlice Obiekt i adres Działka Nr 1398/14, 1666/11 przy ul. Kosciuszki Gorlice Temat opracowania Plac zabaw przy ulicy Kościuszki w Gorlicach. Nazwa rys. Projekt zagospodarowania działki nr. 1398/14, 1666/11 w Gorlicach Skala 1:500 Zespół oprac. Imię i nazwisko: Podpis Data Stadium Projektował mgr inż. Stanisław Szepieniec GAS 834/A-96/83 MAP/BD/3223/01 mgr inż. arch. Irena Tokarz UAN /91 MP-0795 "AS-Bud" - Firma Budowlana mgr inż. Szepieniec Stanisław Gorlice ul. Łokietka 162B PB Rys. nr Str. nr

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 5. OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH... 4 6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo