PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWE: AS-Bud Firma Budowlana mgr inż. Stanisław Szepieniec ul. Łokietka 162B Gorlice NIP Tel/fax +48 (18) kom www. asbud.gorlice.net INWESTOR: URZĄD MIASTA GORLICE ul. Rynek 2 TEMAT: PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH ADRES OBIEKTU: ULICA KOŚCIUSZKI W GORLICACH DZIAŁKI NR 1398/14, 1666/11 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY. BRANŻA: BUDOWLANA ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Stanisław Szepieniec GAS 834/A-96/83 MAP/BD/3223/01 mgr inż. arch. Irena Tokarz UAN /91 MP-0795 Gorlice, lipiec 2014r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Część opisowa 1.1 Strona tytułowa..str Spis zawartości projektu...str Opis techniczny...str Załączniki 2.1 Mapa do celów projektowych skala 1:500..str Oświadczenie projektantów str Informacja BIOZ str Ksera uprawnień projektantów i przynależności do MIIB. str Część rysunkowa 3.1 Projekt zagospodarowania działki skala 1:500..str Projekt zagospodarowania działki skala 1:500 ( uzgodnienia ) str Projekt placu zabaw rozmieszczenie urządzeń - skala 1:100.. str Projekt placu zabaw ogrodzenie i drenaż - skala 1:100 str Huśtawka podwójna z jednym siedzeniem skala 1: 50.str Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią skala 1: 50..str Piaskownica z zadaszeniem skala 1: 50...str Sprężynowiec skala 1: 50 str Piłkochwyt skala 1: 100..str 41 2

3 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot inwestycji 1.1. Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiającego oraz : mapa do celów projektowych Dane do projektowania uzyskane od Inwestora Przeprowadzone wizje i pomiary w terenie, 1.2. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ulicy Kościuszki 24, 26, 26a i 26b W zakres opracowania wchodzi: - plac zabaw z elementami zabawowymi, - ogrodzenie wygradzające plac zabaw - mała architektura: ławki wypoczynkowe, kosze na śmieci - nawierzchnia placu zabaw - piłko chwyty od strony boiska do piłki nożnej 2. Opis stanu istniejącego 2.1. Teren projektowanego placu zabaw Obszar obejmujący prace projektowe pod plac zabaw znajduje się na działce nr 1398/14 i nr 1666/11 w dzielnicy Zawodzie w Gorlicach - ul. Kościuszki. Teren, na którym usytuowany będzie plac zabaw położony jest nad prawym brzegiem rzeki Ropy,w sąsiedztwie kładki dla pieszych nad rzeką, od strony północno-zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.kościuszki 26 b. Działki przeznaczone na plac zabaw od północnego-zachodu graniczą z istniejącym wałem gruntowym biegnącym wzdłuż brzegu rzeki Ropy -ze skarpą w stronę placu zabaw-różnica poziomu terenu pomiędzy wałem a placem zabaw wynosi średnio 1,50 m.wzdłuż podnóża skarpy przebiega rów odwadniający teren o głębokości około 0,5 m. Istniejący teren jest niezabudowany, porośnięty jest zwięzłą trawą oraz luźno rosnącymi drzewami. Powierzchnia jest prawie płaska, ze spadkiem w kierunku północnym około 2%. Istniejący teren jest użytkowany jako spacerowy a w części rekreacyjny, znajdują się tam dwa boiska sportowe: do siatkówki i do piłki nożnej, oba pokryte trawą. 3

4 2.2. Urządzenia obce W obszarze działek nr 1398/14 i nr 1666/11 znajdują się następujące urządzenia: słup napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, lampa oświetlająca boisko do siatkówki oraz dwie studzienki sieci kanalizacyjnej. Powyższe urządzenia są tak usytuowane,że nie kolidują z projektowanym placem zabaw. W strefie podziemnej przebiega sieć energetyczna wysokiego napięcia, sieć kanalizacji sanitarnej, kanał ciepłowniczy z rur preizolowanych. Teren pod plac zabaw lokalizuje się poza zasięgiem podziemnej sieci energetycznej, a pozostałe sieci przebiegają poza strefami kotwienia urządzeń zabawowych Inwentaryzacja zieleni Na obszarze działek nr 1398/14 i nr 1666/11 rosną cztery drzewa :lipy. Trzy z nich znajdują się na terenie przewidzianym pod plac zabaw. Ich usytuowanie nie koliduje z proponowanym rozmieszczeniem urządzeń zabawowych, ale najniższe odrosty- gałęzie do poziomu 3m od terenu- należy usunąć z uwagi na zbyt niskie położenie w stosunku do montowanych urządzeń. Wyżej położone gałęzie tworzące korony tych drzew będą naturalnym parasolem ochronnym dla dzieci przed promieniami słońca w okresie intensywnego nasłonecznienia. Ze względu na planowane prace budowlane w sąsiedztwie trzech drzew,zaleca się drzewa rosnące w pobliżu realizowanych zadań objąć pracami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem. 3. Projekt zagospodarowania terenu Założenia projektowo - architektoniczne Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, działka na której jest projektowany plac zabaw nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. Plac zabaw zlokalizowano na działkach nr 1398/14 i nr 1666/11 pomiędzy dwoma boiskami sportowymi. Usytuowano go w sąsiedztwie bloku Kościuszki 26b, poza strefą roślin ozdobnych ogrodowych stworzonych przez mieszkańców tego bloku, która jest oddzielona żywopłotem od powyższego terenu. Bok ogrodzenia placu zabaw usytuowano w odległości 17,60 od ściany zachodnio-północnej budynku. Plac wkomponowano w teren z istniejącymi drzewami, które zapewnią cień i podniosą walory wizualne miejsca odpoczynku dla lokalnej społeczności. Plac zabaw zaprojektowano w kształcie trapezu o bokach 17,93m;19,82m; 17,89m; 21,08m o powierzchni 365,85 m2. Będzie on wydzielony z obszaru działek nr 1398/14 i nr 1666/11 metalowym ogrodzeniem systemowym o wysokości 1,50 m. Projektowane ogrodzenie od strony północno -zachodniej odsunięte jest 1,5 m od podstawy istniejącej skarpy przy wale gruntowym a od strony południowo-wschodniej o 0,60m od linii przebiegu podziemnego kabla energetycznego. 4

5 Wejście na plac zabaw zaprojektowano w dwóch miejscach, jedno od strony południowo-wschodniej bezpośrednio w sąsiedztwie drogi rozdzielającej budynek od miejsc garażowych, a drugie od strony zachodniej, furtkami samozamykającymi się, która mają szerokość 1,2 m. Furtki otwierane na zewnątrz umożliwią łatwy i bezpieczny wjazd na plac zabaw wózkiem, również inwalidzkim, a samozamykacze umożliwiają bezpieczne wejście i wyjście nawet małych dzieci. Na terenie placu zabaw zaprojektowano kompleks urządzeń zabawowych przeznaczonych dla dwóch grup wiekowych: dla dzieci z grup przedszkolnych 3-6-latków, oraz dzieci starszych do 12 lat. Zabawki dostosowane sq do potrzeb i możliwości dzieci z tych grup wiekowych.urządzenia zabawowe dla grupy młodszej jak piaskownica z zadaszeniem i dwa sprężynowce zlokalizowano ze względów bezpieczeństwa tych dzieci w głębi placu zabaw, a zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią i sprężynowiec dla dzieci starszych w sąsiedztwie wejść na plac zabaw, zaś huśtawkę podwójną z jednym siedziskiem kubełkowym w głebi placu,tak aby była dostępna zarówno dla dzieci młodszych jak i starszych. Dla takich urządzeń jak: huśtawka podwójna i zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią, zastosowano jako strefę bezpieczną nawierzchnię piaskową a przy pozostałych urządzeniach nawierzchnię trawiastą. Dokładny kształt i wymiary stref bezpiecznych pokazano na rysunkach nr 5,6,7,8. W obszarze placu zabaw przewiduje się montaż 3 ławek wypoczynkowych oraz 2 kosze na śmieci. Ich usytuowanie wg.rysunku : rozmieszczenie urządzeń. Przy wejściu od strony południowo-wschodniej zlokalizowano tablicę z regulaminem placu zabaw. W odległości 3 m od północno-wschodniego boku ogrodzenia od strony boiska do piłki nożnej zaprojektowano piłko chwyt systemowy 5x19,0m. Słupek piłko chwytu od strony sieci energetycznej należy zakotwić w odległości nie bliższej niż 80 cm. Na studzienkach kanalizacyjnych S1 i S2 wymienić istniejące pokrywy na nowe żeliwne z możliwością ich zaryglowania Bilans powierzchni Powierzchnia placu zabaw: 365,85 m 2 Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej sypkiej piaskowej: 47,23 m 2 Powierzchnia zieleni: 318,62 m Ochrona środowiska Projektowany plac zabaw poprzez zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie rzeki i nadanie mu określonej funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej, wraz z sąsiadującymi boiskami do gry w siatkę i piłkę nożną wpłynie korzystnie na rozwój sprawnościowy oraz stan zdrowia dzieci i młodzieży a także korzystnie na środowisko naturalne. 5

6 4. Projekt placu zabaw. Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z placem zabaw, na które składają się następujące prace: Roboty przygotowawcze wykonanie ogrodzenia montaż urządzeń na placu zabaw przygotowanie podłoża pod nawierzchnie wykonanie nawierzchni 4.1. Roboty przygotowawcze W ramach robót należy usunąć z wytyczonego placu wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdują się elementy, które należy usunąć. Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów. W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę, należy zdjąć humus oraz wykonać korytowanie pod nawierzchnie bezpieczne piaskowe oraz trawiaste a także wykonać drenaż odwadniający i miejscowo niwelację terenu w celu uzyskania terenu płaskiego Urządzenia zabawowe: wykaz i ich parametry Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia do zabawy: - huśtawka podwójna z jednym siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci szt 1 - zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią szt 1 - piaskownica z zadaszeniem szt1 - sprężynowce szt 2 dla dzieci 3-6 lat - sprężynowce szt 1 dla dzieci 3-12 lat Wskazane w projekcie wyroby gotowe i materiały, z podaniem nazw, danych technicznych, opisów technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady elementów urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Nazwy urządzeń i wyrobów zostały podane jedynie w ceiu jak najdokładniejszego określenia ich cech charakterystycznych. 6

7 Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń niż podane w projekcie, lecz nie o gorszych parametrach technicznych ale spełniające wymogi normy PN EN HUŚTAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA ( rys.nr 5) Huśtawka podwójna wahadłowa to wersja posiadająca siedzisko typu deseczki oraz bezpieczne siedzisko kubełkowe dla najmłodszych typu Maluch. Konstrukcja urządzenia wykonana jest z drewna sosnowego, klejonego wielowarstwowo, pomalowanego a wypełnienia to wysokiej jakości tworzywo sztuczne HDPE. DANE TECHNICZNE: Wymiary: 2,00 x 3,80m Strefa bezpieczeństwa: nie mniejsza niż 7,60 x 4,80 m Wysokość urządzenia: do 2,43m Wysokość swobodnego upadku: do 1,40 m Głębokość fundamentowania: -0,60 m Wymagana nawierzchnia: piasek 7

8 MATERIAŁY: - drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym z zaoblonymi krawędziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi środkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny brąz - montaż na metalowych kotwach, zabetonowanych w fundamencie z betonu klasy B-20( C 16/20) - belka górna metalowa, ocynkowana i malowana -łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej - siedziska atestowane gumowe z aluminiowym wkładem: siedzisko proste oraz siedzisko zamykane dla małych dzieci - słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa -śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami Zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią( rys.nr 6) Zestaw składa się z dwóch wież połączonych mostkiem z lin lub pomostem prostym, balkoniku, ścianki wspinaczkowej, sklepiku, trapu wejściowego oraz zjeżdżalni. Wypełnienia zestawu takie jak daszki czy barierki są dostępne w sklejce wodoodpornej lub wysokiej jakości HDPE. Zjeżdżalnie wykonane są ze stali nierdzewnej. 8

9 DANE TECHNICZNE: Szerokość 4,66 m Długość 4,75 m Wysokość 3,81 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 39,61 m2 Maksymalna wysokość upadkowa 1,36 m Wymiary strefy funkcjonowania długość 8,11 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 7,75 m Głębokość fundamentowania -0,60 m Elementy zestawu: Balkonik - 1 sztuk Mostek z lin lub pomost prosty - 1 sztuk Ścianka wspinaczkowa wys. 136cm - 1 sztuk Sklepik - 1 sztuk Trap wejściowy wys. 136cm 1 lub 2 sztuki Wieża bez dachu, podest wys. 136cm - 1 sztuk Wieża z dachem, podest wys. 136cm - 1 sztuk Zjeżdżalnia wys. 136cm, ślizg nierdzewny o dł. 315cm - 1 sztuk Nawierzchnie amortyzujące: piasek (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) MATERIAŁY -drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm z zaoblonymi krawędziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi środkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. -Elementy połaciowe,sklepik: płyty HDPE -Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo -Fundamenty: beton klasy min. B-20 (C 16/20) -Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo -Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne -Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm -Podesty, schody: wykonane z drewna impregnowanego,frezowanego w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, o grubości min. 35 mm lub z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej -Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach -Ślizg: stal nierdzewna -Zaślepki: tworzywo sztuczne -wkręty i łańcuchy nierdzewne - śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami 9

10 Piaskownica sześciokątna zadaszona ( rys.nr 7) Widok urządzenia Piaskownica zadaszona sześciokąta jest rewelacyjnym rozwiązaniem na słoneczne dni w miejscach, w których dzieciom nie można zagwarantować naturalnego cienia. DANE TECHNICZNE: Szerokość 4,12 m Długość 4,70 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 38,52 m2 Maksymalna wysokość upadkowa 0,42 m Wymiary strefy funkcjonowania długość 7,31 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 6,74 m Głębokość fundamentowania -0,6 m Nawierzchnie amortyzujące: trawa lub piasek MATERIAŁY -Elementy połaciowe: deski impregnowane i malowane lakierobejcą -Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo -Fundamenty: beton klasy min. B-20 (C 16/20) 10

11 -Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo -Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą w kolorze jak elementy połaciowe, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm -Ścianki piaskownicy, aplikacje okrągłe: sklejka wodoodporna foliowana -Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna szalunkowa -Zaślepki: tworzywo sztuczne Sprężynowiec np. Pies ( rys.nr 8) Huśtawka Kiwak Pies wykonana jest z tworzywa HDPE, którego cechą jest bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych przy zachowaniu bogatej palety barw. Przeróżne wzory kiwaków sprawiają, że cieszą się one dużą popularnością na każdym placu zabaw 11

12 DANE TECHNICZNE: Szerokość 0,30 m Długość 1,09 m Wysokość ~0,82 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 10,50 m2 Maksymalna wysokość upadkowa >0,60 m Wymiary strefy funkcjonowania długość 4,09 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,30 m Głębokość fundamentowania -0,60 m MATERIAŁY Całość urządzenia: płyty HDPE o gr. 19mm Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo Fundamenty: beton klasy min. B-20 ( C 16/20) Podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa Sprężyna: o zwojach zgodnie z PN-EN , stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne Zaślepki: tworzywo sztuczne Sprężynowiec np KONIK MATERIAŁY: -urządzenie wykonane z tworzywa HDPE 12

13 - sprężyna metalowa malowana proszkowo, atestowana, średnica 200 mm -elementy metalowe malowane proszkowo -uchwyty wykonane z trwałego tworzywa sztucznego z nasadką zapobiegającą ześlizgnięciu -montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20 DANE TECHNICZNE: Wymiary: 0,80-1,00 x 0,30 m Strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 2,30 m Wysokość urządzenia: 0,80-1,00 m Wysokość swobodnego upadku: 0,50 m Wymagana nawierzchnia: darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZABAWOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I TRWAŁYCH MATERIAŁÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 )ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA! Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy kotwić i instalować zgodnie z PN-EN :2009, PN-EN :2009 i specyfikacją techniczną. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego 4.3. Ogrodzenie terenu placu zabaw. Teren placu zabaw jest w całości ogrodzony, ogrodzeniem stałym o wysokości 1,53 m. Przewidziano ogrodzenie metalowe, ocynkowane i pomalowane. Rozstaw słupków ogrodzeniowych w osi tych słupków wynosi od 2,20 do 2,70m. Od strony północno zachodniej ogrodzenie będzie się składać z 7segmentów - przęseł natomiast od strony północno wschodniej z 8 segmentów. Furtki o szerokości 1,20 m, usytuowano w ogrodzeniu od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej,co ułatwia korzystanie z placu zabaw. Ogrodzenie należy wykonać z gotowych elementów systemowych (przykładowy wzór oraz parametry techniczne podano poniżej) 13

14 DANE TECHNICZNE: Wysokość ogrodzenia wynosi min 1,53 m Furtka o wysokość 1,50 i szerokości 1,20 m Rozstaw w osiach słupków równy jest od 2,20m do 2,70m Ogrodzenie przeznaczone do montażu musi być wykonane z elementów metalowych, ocynkowane i pomalowane. Montaż ogrodzenia zgodnie z kartą techniczną producenta. Przykładowy wzór ogrodzenia - ogrodzenie panelowe MATERIAŁY: -urządzenie ocynkowane lub dodatkowo malowane 4.4. Wyposażenie placu zabaw w elementy dodatkowe Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje się następujące elementy dodatkowe wyposażenia placu zabaw: - ławka wypoczynkowa sztuk 3 z oparciem utwierdzona w gruncie - kosz na śmieci sztuk 2 metalowy - tablica informacyjna przy wejściu na plac zabaw z regulaminem, w którym należy dodatkowo umieścić informacje: tabliczki o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. 14

15 Ławka wypoczynkowa z oparciem DANE TECHNICZNE: Wymiary: 1,90 x 0,70 m Wysokość urządzenia: 0,90 m MATERIAŁY: -stelaż metalowy malowany proszkowo (kolor zielony) - siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: brąz -montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20 ( C 16/20) -śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne - średnica rury metalowej 48mm Kosz metalowy z daszkiem 15

16 DANE TECHNICZNE: Wymiary: 0,30 x 0,40m Wysokość: 0,80 m MATERIAŁY: - kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo - montaż na metalowej kotwie - zamykany na zamek - mała popielnica w standardzie Tablica : DANE TECHNICZNE: Wymiary: 0,70 x 0,40 x 2,00 m Wysokość urządzenia: 2,00 m 16

17 MATERIAŁY: -drewno konstrukcyjne sosnowe, rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo, dodatkowo malowane -montaż na ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20 ( C 16/20) - daszek z deski dachówkowej, impregnowanej ciśnieniowo oraz malowanej -śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzeń posiadają atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne zgodnie z wymogami normy Piłko chwyt (przykładowe rozwiązanie rys.nr 9) Ogrodzenie typu piłko chwyt ma za zadanie zabezpieczyć teren placu zabaw przed piłką z boiska do piłki nożnej. W odległości 3 m od północno-wschodniego boku ogrodzenia od strony boiska do piłki nożnej zaprojektowano piłko chwyt systemowy o wymiarach wysokość 5m i długość 19,0m. Słupek piłko chwytu od strony sieci energetycznej należy zakotwić w odległości nie bliższej niż 80 cm od linii przebiegu sieci energetycznej. Głębokość posadowienia fundamentów piłko chwytu z betonu B 20 ( C 16/20) min 1,20cm. Elementy piłko chwytu: -S1 słup stalowy Ф 60,2 malowane farbą chlorokauczukową -F1 stopa fundamentowa z betonu B 20(C 16/20) na głębokość 120cm o wymiarach 35x35 cm -Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8x8 cm, grubość splotu 5mm, kolor zielony -Liny stalowe podtrzymujące siatkę Ф4mm z powłoką -śruby rzymskie naciągowe -karabińczyki do mocowania siatki z liną stalową 4.6. Zieleń Na placu zabaw projektuje się nawierzchnią trawiastą, unikając zagłębień. Urządzenia zabawowe rozmieszczono wykorzystując istniejący układ drzew. Zabezpieczenie pni drzew Drzewa znajdujące się w pobliżu robót budowlanych należy zabezpieczyć na czas budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez owinięcie pni matami,odeskowanie lub przez wygrodzenie. Stosując wygrodzenie wokól pni należy przestrzegać następujących zasad: - Wysokość konstrukcji min 150 cm a najkorzystniej, gdy osłona sięga do wysokości pierwszych gałęzi 17

18 - Dolną część desek oprzeć na podłożu lub lekko wkopać, jeżeli jest to niemożliwe ze względu na nabiegi korzeniowe należy deski osypać ziemią lub zastosować dodatkową opaskę - Oszalowanie powinno być przymocowane opaskami z drutu lub przy pomocy specjalnej taśmy, należy je stosowaó w odleglości co cm od siebie. Zabezpieczenie systemu korzeniowego Roboty ziemne, które będą przeprowadzane w pobliżu drzew powinny być wykonywane ręcznie. Należy przyjąć, że zasięg systmu korzeniowego drzewa jest co najmniej o 20% większy od powierzchni rzutu korony. Aby zminimalizować zagrożenia dla korzeni, najlepiej byłoby prowadzić prace ziemne poza okresem wegetacji oraz skrócić czas wykonywania inwestycji do minimum, gdyż im jest dłuższy tym większe zagrożenie przesuszenia lub przemarznięcia korzeni. W zasięgu koron drzew wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie, a korzenie grubsze niż 2cm chronić przed uszkodzeniem. Uszkodzone korzenie powinny być przycięte pod kątem prostym do ich osí, a rany zabezpieczyć np. preparatern - Dendromal lub Funaben -3 celem zabezpieczenia przed rozwojem chorób grzybowych korzeni. Podczas wykonywania wykopów w obrębie korzeni drzew należy przykryć ściany wykopu od strony drzewa warstwą torfu i osłonić folią ogrodniczą lub okryć matami z tkaniny juţowej. Warstwy te należy przymocować kołeczkami mocujqcymi do ściany wykopu. Użyty torf powinien być ciągle w stanie wiłgotnym, dlatego w okresie łetniej suszy nałeży uwzględnić konieczność podlewania roślin dwa razy dziennie. Dawkę wody określa się na podstawie pomiaru średnicy pnia na wysokości 1.3m nad powierzchnią ziemi i przyjmuje się 10 l wody na 1cm średnicy. Zabezpieczenie koron drzew W przypadku kolizji konarów drzew z pracą sprzętu budowłanego w wyniku, którego może dojść do uszkodzenia mechanicznego, należy gałęzie zagrożone uszkodzeniern podwiązać do gałęzi położonych powyżej. Jeżeli jest to zabieg niewystarczający w ostateczności, lokalnie można usunąć lub skrócić kolidujące gałęzie, a rany po cięciach zabezpieczyć środkiem impregnujcym z dodatkiem środka grzybobójczego. Rany po cięciach powinny być suche przed wykonaniem zabezpieczenia.podobnie należy postąpić z odciętymi gałęziami, kolidującymi w obszarze montażu huśtawki. Trawnik Przygotowanie terenu pod założenie trawnika na podłożu rodzimym polega na: - uporządkowaniu terenu: zdjęciu darni i zebraniu zanieczyszczeń z powierzchni, zebraniu ewentualnych nadkładów ziemi - odchwaszczeniu terenu - przekopaniu gruntu na głębokość ok cm : prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie 18

19 - wyrównaniu powierzchni - nawiezienie i równornierne rozesłanie 15 cm warstwy ziemi urodzajnej - przemieszaniu z pomocą rekultywatora nawiezionego materiału z podłożem na głębokość ok.20cm - wyrównanie uprawionej ziemi - zwałowaniu powierzchni - uprzątnięciu i wywozie zanieczyszczeń Najlepszym terminem siewu jest okres wiosenny lub jesienny. Siać należy w miarę możliwości, przy bezwietrznej pogodzie, aby wiatr nie zwiewał nasion poza teren przeznaczony na trawnik oraz z pominięciem dni,podczas których występują intensywne opady deszczu. Połowę nasion należy wysiać wzdłuż a połowę w poprzek. Ważne jest utrzymywanie odpowiedniego zagęszczenia i rozmieszczenia nasion (nałeży przestrzegać zaleceń producentów nasion traw, są podane na opakowaniu). Zbyt gęsty siew może spowodować większą podatność trawnika na choroby grzybowe. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5-3 kg na 100 m2 Następnie wykonać grabienie tak, aby przysypać wysiane nasiona 1-2 cm gr ziemi urodzajnej a kolejno wałowanie - można użyć wału z kolcami wówczas nie ma potrzeby wykonywać grabienia. Po wykielkowaniu roślin należy utrzymywać wilgotne podłoże,aby nie doprowadzić do zaschnięcia młodych roślin. Koszenie trawy rozpoczynamy, gdy osiągnie 8-10 cm wysokości. Koszenie na określonym w umowie terenie musi zostać zakończone w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych od rozpoczęcia prac. Załadunek i wywóz pokosu i śmieci nie później niż następnego dnia od rozpoczęcia koszenia na danym terenie.nie należy pozostawiać pokosu na dni wolne od pracy (niedziele i święta) Nawierzchnia bezpieczna sypka Projektuje się strefą bezpieczeństwa- nawierzchnię z piasku o łącznej powierzchni 47,23 m2 obejmującą powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe : huśtawka wahadłowa podwójna rys. nr 5 i zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią- rys. nr 6. Grubości nawierzchni wynosi min 20 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków. Specyfika piasku stosowanego do piaskownic. Piasek do piaskownic to skała okruchowa o wielkości ziaren 0,1 2,5mm, której głównym składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH i być przeznaczony do piaskownic. 19

20 Konstrukcja nawierzchni. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni bezpiecznej z piasku przedstawia się następująco: agrotkanina ogrodnicza przepuszczająca wodę warstwa piasku gr. 20 cm 4.8. Kolejność wykonywania robót UWAGA: Przed wykonaniem robót ziemnych sprawdzić przebieg sieci energetycznej za pomocą urządzeń naziemnych. - roboty przygotowawcze- zabezpieczenie placu budowy, oznakowanie, - wytyczenie w terenie projektowanego placu zabaw i wyznaczenie miejsc usytuowania urządzeń zabawowych. - roboty ziemne, niwelacja terenu, korytowanie na głębokość do 20 cm w miejscu stref bezpiecznych piaskowych i wykonanie rowków pod drenaż odwadniający o głębokości 50 cm i szerokości 30 cm( układ drenażu rys nr 4) - ułożenia warstwy drenującej z żwirku frakcji Ф 16 mm i rur drenażowych Ф dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw - wykonanie fundamentów pod urządzenia zabawowe w oparciu o instrukcje producenta urządzeń, zgodnie z położeniem podanym na rysunkach - w wyznaczonych strefach bezpiecznych urządzeń huśtawka podwójna i zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią oraz piaskownica zgodnie z rysunkiem nr 5, 6, 7 ułożyć w zagłębieniu agrotkaninę przepuszczającą wodę a na niej piasek o grubości 20 cm jako nawierzchnię sypką bezpieczną - dostawa i montaż piłkochwytu - montaż ogrodzenia- wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzenia i ich obsadzenie, montaż paneli ogrodzeniowych, montaż furtek - na pozostałym obszarze wykonać trawnik zgodnie z podanym opisem w punkcie: zieleń - roboty porządkowo-wykończeniowe, obsianie trawą nawierzchni placu zabaw oraz przyległego terenu w obrębie wykonywanych prac niwelacyjnych Uwagi końcowe : Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy określonego systemu urządzeń i materiałów. 20

21 Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. 21

22 OŚWIADCZENIE Na podstawie art.20 ust.4ustawy z dnia 7 lipca 1997r. -Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 2007 poz.216 z późn. zm.l Gorlice r Oświadczam, że dokumentacja projektowa pn: PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH. dla: URZĄD MIASTA GORLICE ul. Rynek 2 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. mgr inż. Stanisław Szepieniec Nr upr. GAS-843/A-96/83 MAP/BD/3223/01 mgr inż. arch. Irena Tokarz Nr upr. UAN /91 MP-0795

23 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dz. nr. 1398/14, 1666/11 w Gorlicach ul. Kościuszki SKALA 1:500 INWESTOR: Urząd Miasta ul. Rynek Gorlice LEGENDA : 1. Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem dla małych dzieci szt 1 2. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią szt 1 3. Piaskownica z zadaszeniem szt 1 4. Sprężynowiec szt 2 5. Sprężynowiec szt 1 6. Ławki wypoczynkowe szt 3 7. Kosze na śmieci szt 2 8. Tablica z regulaminem placu zabaw szt 1 9. Piłkochwyt systemowy 5x19,0 m 10. Ogrodzenie placu zabaw Istniejący kabel energetyczny Istniejąca kanalizacja sanitarna Istniejący kanał c.o. Inwestor Urząd Miasta ul. Rynek Gorlice Obiekt i adres Działka Nr 1398/14, 1666/11 przy ul. Kosciuszki Gorlice Temat opracowania Plac zabaw przy ulicy Kościuszki w Gorlicach. Nazwa rys. Projekt zagospodarowania działki nr. 1398/14, 1666/11 w Gorlicach Skala 1:500 Zespół oprac. Imię i nazwisko: Podpis Data Stadium Projektował mgr inż. Stanisław Szepieniec GAS 834/A-96/83 MAP/BD/3223/01 mgr inż. arch. Irena Tokarz UAN /91 MP-0795 "AS-Bud" - Firma Budowlana mgr inż. Szepieniec Stanisław Gorlice ul. Łokietka 162B PB Rys. nr Str. nr

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ Załącznik Nr 18 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ 1. Zestaw 1 1 kpl. Zestaw 1 składający się z minimum: trzy wieże z daszkami dwuspadowymi, jedna

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych Węgierska Górka 08.07.2013 r. Os.271.13.2013 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót. Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Triasowa 10/10 25 640 Kielce tel..502 312 587,, e mail: ebestudio@ebestudio.pl, www.ebestudio.pl PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MALESZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Remont osiedlowego u zlokalizowanego ul. Norwida 15 w Legionowie Adres: Osiedle Jagiellońska ul. Norwida 15 w Legionowie część działki ew. nr 377 obr. 65 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Goła wykonanie placu zabaw. Zestaw zabawowy szt.1 składający

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Lewin Brzeski, marzec 2013r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Zagospodarowanie rekreacyjne centrów wsi: Łosiów, Jasiona Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice, Błażejowice. Adres obiektów: gmina

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów: ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 9,22m x 8,85m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 0,9m; 1,26m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 88m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Modernizacja szkolnego placu zabaw CPV 45.11.12.13-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu CPV

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

SUN+ Agnieszka Turowska

SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus. 5453 Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku Łatwodostępne 13700 mm 10800 mm 5000 mm 2200 mm Uwagi ogólne do zestawu 1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT_PLAC ZABAW

PRZEDMIAR ROBÓT_PLAC ZABAW PRZEDMIAR ROBÓT_PLAC ZABAW Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 57-9 Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw 5000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 500- Roboty w zakresie różnych

Bardziej szczegółowo

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW LP opis wersja liczba Cena netto 1 Auto z przyczepą S+ 1 2 Zestaw zabawowy Statek mini S+ 1 3 Zabawka na sprężynie Auto HDPE 1 4 Karuzela metalowa Trzmiel 1

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia 1 2 3 4 5 6 Zakup i montaż ławek 7 8 Opracowanie dokumentacji technicznej Zakup i montaż urządzeń - Tor przeszkód Zakup i montaż urządzeń- Most linowy Zakup i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU Sporządził: Kopczyński Jacek Nowe Miasteczko wrzesień 2014r. I. PLAC ZABAW Opis Ogólny Konstrukcje zestawów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Działka nr 472/6 obręb Warnice gm. Warnice

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Działka nr 472/6 obręb Warnice gm. Warnice PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA: OBIEKT: ADRES: Architektura Plac Zabaw Działka nr 472/6 obręb Warnice gm. Warnice INWESTOR: Urząd Gminy w Warnicach Warnice 66 74-201 Warnice Projektowała

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY GMINA RYDZYNA 64-130 Rydzyna Rynek 1 KOSZTORYS PRZETARGOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw ADRES INWESTYCJI : Tworzanice

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie robót mała architektura

Zgłoszenie robót mała architektura Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M.C. Skłodowskiej 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 Zgłoszenie robót mała architektura OBIEKT: Utworzenie placu zabaw oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM Huśtawka na sprężynie Altus 1 Zabawka na elastycznym przegubie z jednym siedziskiem w kształcie kwiatka Dane techniczne Średnica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Urząd Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 Dobroszyce Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce - dz.

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielki ADRES INWESTYCJI : Bieliki działka nr ewid. 243 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

1. Domek o wymiarach minimalnych 1,55m x 1,5m x H1,65m

1. Domek o wymiarach minimalnych 1,55m x 1,5m x H1,65m Plac zabaw w Budzigniewie po modyfikacji 1. Domek o wymiarach minimalnych 1,55m x 1,5m x H1,65m rysunki poglądowe pozycja nr 4 w przedmiarze DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE Słupy nośne wykonać z drewna

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A L I Zielona Góra, Sierpień 2012r.

O P R A C O W A L I Zielona Góra, Sierpień 2012r. CadPro BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 17 tel.: +48 601 057666 tel.: +48 68 4533596 fax. +48 68 4114168 e-mail: biuro@cadpro.pl www.cadpro.pl Nazwa opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 19 w Tychach przy al. Niepodległości 154. Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i montaż CPV 45112723 9 Inwestor zamówienia: Urząd Gminy Jaraczewo, ul Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W DARŁOWIE Zapraszamy do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W DARŁOWIE Zapraszamy do składania ofert Nazwa (Firma) i adres Zamawiającego: "Wisehead" Sp. z o.o. al. T. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W DARŁOWIE Zapraszamy do składania ofert Łódź,

Bardziej szczegółowo

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Zestaw wieże. 1. Baszta 2x 2. Schody skośne 3. Pomost skośny 4. Slizg 2x 5. Kółko i krzyżyk 6. Liczydło 7. Podest 6x Widok (2) Zestaw wieże to nie lada

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Adres obiektu: Nazwa Zadania: Gmina Łukta 14-105 Łukta Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Łukta

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Kołaczkowo Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Inwestor : Gmina Kołaczkowo Plac Reymonta

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek Prusice. TEMAT : Doposażenie placu zabaw w Brzeźnie. dz. Nr 29/2 ; AM-1 obręb Brzeźno.

Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek Prusice. TEMAT : Doposażenie placu zabaw w Brzeźnie. dz. Nr 29/2 ; AM-1 obręb Brzeźno. ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY RR Mgr inż. Ryszard Jóźwik Ul. Teatralna 2 a 55-100 Trzebnica Regon 931191491 NIP 915-110-70-60 Tel. 387-08-28 Kom. 0693 126 804 Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny...2-5

Zawartość opracowania. Opis techniczny...2-5 Zawartość opracowania Opis techniczny...2-5 Część rysunkowa...14-16 Orientacja na planie miasta..... Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500... Projekt zagospodarowania terenu - wymiarówka w skali

Bardziej szczegółowo

Elementy przeznaczone do montażu na placu zabaw

Elementy przeznaczone do montażu na placu zabaw Załącznik nr 6 do SIWZ Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone budową i wielkością do przedstawionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY URZĄDZEŃ. 1. Zestaw - Wolnostojący most wiszący na łańcuchach + dwa bujaki

OPIS TECHNICZY URZĄDZEŃ. 1. Zestaw - Wolnostojący most wiszący na łańcuchach + dwa bujaki OPIS TECHNICZY URZĄDZEŃ 1. Zestaw - Wolnostojący most wiszący na łańcuchach + dwa bujaki WYMIARY ZESTAWU: 2,5 m x 1 m + 1 m x 2 m Bezpieczna strefa użytkowania: 6 m x 2 m + 2 m x 3 m Drewno konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKA NR 468/1

1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKA NR 468/1 OPIS TECHNICZNY do projektu strefy rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach 1.DANE OGÓLNE: 1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bieganowo- załącznik nr 8 do siwz Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9, 37535200-9 Roboty w zakresie wyposażenia i kształtowania

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13.

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. Inwestor : Urząd Gminy Węgierska Górka ul.zielona 43 34-350 Węgierska Górka Autorzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment j.m. ilość

Lp. Asortyment j.m. ilość Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Gmina Skwierzyna ZAPRASZA do złożenia oferty na zakup wyposażenia placu zabaw wraz z dostawą i montażem w związku z realizacją projektu pn. Utworzenie placu zabaw

Bardziej szczegółowo

1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych.

1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych. 6601 BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ Długość Szerokość 3200 mm 1120 mm 2100 mm Charakterystyka urządzenia 1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych. 2. Wszystkie elementy wykonane

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Podane wymiary urządzeń i dane materiałowo konstrukcyjne określone w niniejszym załączniku dotyczą urządzeń przykładowych i dopuszcza się urządzenia równoważne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw usytuowanego na terenie przedszkola nr 47 Leśny ludek przy al. L. Różyckiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 7 37535200-9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany INWESTYCJA: INWESTOR: ADRES INWESTYCJI: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: AUTORZY OPRACOWANIA:

Projekt budowlany INWESTYCJA: INWESTOR: ADRES INWESTYCJI: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: AUTORZY OPRACOWANIA: Projekt budowlany INWESTYCJA: Organizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej INWESTOR: Gmina Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w Okrajniku mała architektura

Projekt budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w Okrajniku mała architektura Projekt budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w Okrajniku mała architektura Inwestor: Urząd Gminy Łękawica Adres obiektu: Okrajnik, działka nr 434/5 Jednostka projektowa: Projektował: Zakład Usług

Bardziej szczegółowo

Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin

Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz Józefczuk ul. Koncertowa 7/45 20-843 Lublin Zleceniodawca Obiekt Adres Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin Działka Nr 3/2 i 4 przy ul.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

- słupy nośne o przekroju okrągłym,

- słupy nośne o przekroju okrągłym, Załącznik nr do SIWZ Wykaz urządzeń ( dostawa i montaż ) L.p. Nazwa Szt. Opis cena Str.97 Zestaw o wymiarach Zestaw zabawowy Zestaw 8 5,0 m x 4,45 m Skład zestawu: 1 Wieża z dachem dwuspadowym 1 Zjeżdżalnia

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A L I 08.2012 08.2012. Zielona Góra, Sierpień 2012r.

O P R A C O W A L I 08.2012 08.2012. Zielona Góra, Sierpień 2012r. CadPro BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 17 tel.: +48 601 057666 tel.: +48 68 4533596 fax. +48 68 4114168 e-mail: biuro@cadpro.pl www.cadpro.pl Nazwa opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP:

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP: BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Projekt zagospodarowania Inwestor Adres inwestycji FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: Budowa placu zabaw dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym.

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Ścianka wspinaczkowa: Przykładowa wizualizacja: Sporządzenie projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie tel. (77) 404-94-00; faks: 404-94-19. 2. Tryb zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych

Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych Charakterystyka szczegółowa urządzeń będących przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU Nazwa: Projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej w nowoprojektowanym parku w Mielcu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EW. 239 KSAWERÓW STARY GM. STROMIEC INWESTOR: GMINA STROMIEC, UL. PIASKI 4, 26-804 STROMIEC JEDNOSTKA PROJEKTOWA : MM-PROJEKT MŚCIGNIEW MARCINIAK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Przędzel

Przedmiar Robót. Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Przędzel Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI: Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Przędzel ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: DATA OPRACOWANIA: 12 lipiec 2011 r. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: BRANśA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw w Komornicy. Zakres opracowania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw w Komornicy. Zakres opracowania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw w Komornicy INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: KOMORNICA GM. WIELISZEW DZ. NR EWID. 185 1. Zakres opracowania Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy

Bardziej szczegółowo