im. Zygmunta Glogera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "im. Zygmunta Glogera"

Transkrypt

1 Projekt dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w Białymstoku Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A Białystok Adres: Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Rodzaj opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Numer projektu: PT-183/2012 Generalny projektant: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza sp. jawna ul. Dąbrowskiego Białystok, Projekt architektoniczny: Projektant: mgr inż. arch. Roman Ptaszyński BŁ-POKK-11/2003 Współpraca: mgr inż. arch. Kamila Kulik-Rubin BIAŁYSTOK

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE B. CZĘŚĆ OPISOWA: B.1. PODSTAWA OPRACOWANIA B.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ B.3. INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI B.4. ZAKRES OPRACOWANIA DANEJ FAZY PROJEKTU B.5. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE B.5.1. W WARSTWIE FUNKCJONELANEJ B.5.2.WARSTWIE ARCHITEKTONICZNEJ B.5.3. ZAPEWNIENIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH B.5.4. POWIĄZANIA ZEWNETRZNE INWESTYCJI B.5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI B.6. ELEMENTY PROJEKTOWANE B.6.1. WYBURZENIA, ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE B.6.2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE PROJEKTOWANE B.6.3. ELEMENTY WYPOSAŻENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW typu DUŻEGO. B.7. WARUNKI GRUNTOWE B.8. ZABEZPIECZENIE PPOŻ B.9. BHP B.10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO B.11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ B.12. INSTALACJE W TERENIE B.13. OCHRONA ŚRODOWISKA B.14. UWAGI OGÓLNE. C. CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rys. A-1 Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500, 1:200

3 A. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE WSZYSTKIE ZAŁACZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W PROJEKCIE BUDOWLANYM

4 B. CZĘŚĆ OPISOWA

5 B.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.Umowa o prace projektowe 2.Kopia mapy zasadniczej w skali 1: Założenia do programu Radosna Szkoła 4. Program funkcjonalno użytkowy, 5. Rozpoznanie wykonane przez zespół projektowy podczas wizyty lokalnej. 6.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U r. Nr 207, poz.2016) wraz z przepisami wykonawczymi. 7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr75, poz.690 z zmianami Dz. U r., Nr 33, poz. 270, Dz. U. 2004r. Nr 109 poz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 14 listopada 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 110, poz Polskie Normy. B.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA-ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu placu rekreacyjnego w urządzenia placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Białymstoku przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera. Objęty opracowaniem teren znajduje się w północno-zachodniej części działki, na której mieści się Szkoła Podstawowa nr 12. Obecnie użytkowany jest jako plac rekreacyjny, z nasadzeniami krzewów i drzew liściastych. Po obwodzie terenu utwardzonego. Od strony północno - zachodniej znajduje się budynek Szkoły Podstawowej, od strony północno wschodniej jest dojazd na terenu placu oraz budynek sali gimnastycznej, a od strony południowo wschodniej z budynkiem stołówki. Teren objęty opracowaniem ma kształt nieregularnego wielokąta o bokach 40x25m i pow. ok. 910m2. Infrastruktura techniczna podziemna w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji oświetlenia terenu. B.3. INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI. Budowa placu zabaw na terenie placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku przy ul. KEN 1A w ramach programu Radosna Szkoła pociąga za sobą zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu tej części szkoły i terenu szkolnego. Lokalizacja placu zabaw była najbardziej optymalna z wszystkich możliwych wariantów branych pod uwagę, a ze względu na lokalizacje przy bloku klas 1-3 będzie wykorzystywane przez najmłodszych uczniów szkoły. Odseparowanie placu zabaw od zespołu boisk leżącego po drugiej stronie zespołu żywieniowego i jego położenie pozwoli na większą kontrolę nad tym terenem, i co było też brane pod uwagę na ograniczenie aktów wandalizmu i niszczenia sprzętu przez dzieci starsze przebywające na terenie szkoły po zajęciach. Istniejące uzbrojenie terenu( kanalizacja deszczowa, oświetlenie, monitoring) pozwolą na wybudowanie placu zabaw w pełni dostosowanego do aktualnych norm bezpieczeństwa bez konieczności dodatkowych inwestycji w infrastrukturę. Istniejące zagospodarowanie terenu ze względu na niespełna kilkuletnie działanie szkoły przy okazji budowy placu zabaw zostanie skorygowane, poprzez wykonanie nowych bezpiecznych nawierzchni, nowe nasadzenia roślin wysokich oraz wykonanie nowych trawników. Zastosowanie bezpiecznych nawierzchni o żywych kolorach oraz zabawek i urządzeń zabawowych łączących różne materiały o atrakcyjnej, ciepłej i miłej

6 kolorystyce spowoduje ożywienie tej części terenu szkolnego nie wykorzystywanego w pełni do tej pory. Sama lokalizacja placu zabaw zapewnia dobre warunki do aktywnego wypoczynku i zabaw przez dzieci w różnym wieku, a sam dobór zabawek był poprzedzony wnikliwą analizą dostępnych na rynku rozwiązań. Lokalizacja poszczególnych urządzeń miała na celu bezpieczne, atrakcyjne i miłe spędzenie czasu na przerwach szkolnych jak i podczas zajęć na świeżym powietrzu. Zastosowanie tak różnorodnych urządzeń i zabawek, pozwala na aktywną zabawę i może służyć do atrakcyjnego przeprowadzania zajęć z różnych przedmiotów począwszy od w-f a na zabawach z j. angielskiego skończywszy. B.4. ZAKRES OPRACOWANIA DANEJ FAZY PROJEKTU Niniejsze opracowanie dotyczy projektu zagospodarowania terenu. B.5. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. B.5.1. W warstwie funkcjonalnej: Niniejszy projekt wykonany został zgodnie z wytycznymi zawartymi w założeniach projektowych. Ze względu na otrzymany program użytkowy, istniejące zagospodarowanie terenu, zalecenia dotyczące przyszłościowego funkcjonowania obiektu oraz możliwości inwestycyjne terenu, założono wykonanie budowy Dużego placu zabaw o powierzchni około 500m2 w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła. Projekt powstał na podstawie uzgodnionej z Inwestorem koncepcji. Projektowane elementy starano się scalić funkcjonalnie i programowo, w taki sposób, aby tworzyły jednolitą całość. W ramach niniejszego opracowania projektowego założono wykonanie szkolnego placu zabaw typu Duży o powierzchni około 500m2: zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu zabaw na terenie o kształcie trapezu o wymiarach 24.3x15.4m i wydzieleniu: strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej gumowej o powierzchni około 240,00 m2 strefy komunikacyjnej (ścieżka) o nawierzchni bezpiecznej gumowej syntetycznej o powierzchni około 52,90 m2 strefy zielonej pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) o powierzchni około 210,00 m2 B.5.2. W warstwie architektonicznej: Projektowany szkolny plac zabaw został zaprojektowany w oparciu o urządzenia zabawowe wykonane na konstrukcji drewnianej bezrdzeniowej klejonej warstwowo i stalowej, ocynkowanej ogniowo i malowanej lakierem strukturalnym. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw na nawierzchniach bezpiecznych zaprojektowano w taki sposób aby znajdowały się one od siebie oraz od innych nawierzchni w odległości gwarantujących zachowanie stref bezpieczeństwa określonych w dok. technicznej urządzenia. Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 oraz powinny posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty. B.5.3. Zapewnienie obsługi osób niepełnosprawnych: Projektowane zagospodarowanie terenu w pełni będzie umożliwiało korzystanie z wyposażenia szkolnego placu zabaw przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

7 B.5.4. Powiązania zewnętrzne inwestycji: Plac zabaw jest placem szkolnym zaprojektowanym w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA, dlatego też będzie dostępny z terenu szkolnego, oraz bezpośrednio z wyjść z bud. szkoły. B.5.5. Zestawienie powierzchni - powierzchnia objęta opracowaniem: 910,00 m2 - powierzchnia nawierzchni trawiastej: 210,00 m2 - powierzchnia nawierzchni syntetycznej bezpiecznej w kolorze pomarańczowym 240,00 m2 -pow. naw. syntetycznej bezpiecznej amortyzującej upadki z wys. 2m -pow. naw. syntetycznej bezpiecznej amortyzującej upadki z wys. 1.5m 165,00 m2 75,00 m2 - powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej w kolorze niebieskim m2 B.6. ELEMENTY PROJEKTOWANE Szkolny plac zabaw został zaprojektowany w oparciu o urządzenia zabawowe (wykonane na konstrukcji stalowej i drewnianej bezrdzeniowej klejonej warstwowo), które są niezbędne do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym, takie jak: 1. wielofunkcyjny zestaw zabawowy duży szt zestaw zabawowy drewniany mały szt zestaw sprawnościowy szt. 1, 4. huśtawka pojedyńcza szt. 1, 5. huśtawka ważka szt bujak helikopter szt bujak pszczółka szt równoważnia na sprężynach szt ławka z oparciem szt kosz na śmieci 35l szt regulamin placu zabaw szt budowa nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe, 13. budowa nawierzchni komunikacyjnej w formie dróżki o szer. ok.1.2-1,5m wraz z wykonaniem malowania w formie luźno rozrzuconych liczb od 0 do 9 i pól do gry w klasy na nawierzchni w kolorze pomarańczowym wg projektu zagospodarowania terenu.

8 14. nasadzenia izolacyjne od str. stołówki, 15. wykonanie trawników siewem dywanowych, UWAGA! Wszystkie urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności oraz oznakowanie CE. B.6.1. WYBURZENIA, ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE. - należy wykonać rozbiórkę części istniejącej nawierzchni z kostki betonowej o pow. 293,00m2 wraz z obrzeżami oraz wykonać korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poliuretanowych. B.6.2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE: -nawierzchnia z kostki betonowej - nawierzchnie syntetyczne bezpieczne placu zabaw będą ujęte w ciągi piesze okalające nawierzchnie bezpieczne-nawierzchnie z prostokątnej kostki betonowej w kolorze bordowym istniejące, do częściowego demontażu (strefa naw. syntetycznej bezpiecznej) o pow m2. pozostała cześć naw. placu rekreacyjnego pozostawia się jako komunikację pieszą wyjść ewakuacyjnych ze szkoły o szer. min. 2 m - nawierzchnia trawiasta: - Projektuje się zagospodarowanie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą wykonaną siewem dywanowym z nawiezieniem gruntu kat. III. Trawniki są zlokalizowane obwodowo wokół istniejącego placu rekreacyjnego. Teren pod trawniki jest wyniesiony i uformowany ze spadkiem pozbawiony lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia jest wyprofilowana ze spadkiem od 1 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Ponadto na terenie placu są zlokalizowane kratki kanalizacji deszczowej odbierającej nadmiar wód opadowych z terenu placu i terenów przyległych. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.) Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze. - Zakupu nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń

9 powierzchni trawiastej. - nawierzchnia bezpieczna: Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną (gumową) do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą), do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 % w stronę kratek odpływowych lub na teren trawnika. W przypadku stwierdzenia występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą. Kolor pomarańczowy paleta barw PANTONE: 152 C; RAL 2011 Tieforange - nawierzchnia komunikacyjna: Projektuje się zastosowanie na chodniki piesze (ścieżki) nawierzchnię z wyrobów gumowych syntetycznych (rozwijalna lub wylewana, zgodna z wymogami przywołanej normy). Szerokość ścieżek wynosi ~1,5 m. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 1,0% Kolor niebieski paleta barw PANTONE 540 C, RAL 5003 Saphirblau. UWAGA! Przyjęto założenie, iż projektowana nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia zabaw powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości do 2m. 1. Opis bezpiecznej nawierzchni Nawierzchnia wylewana grubości 40mm (komunikacja) oraz 70mm (nawierzchnia bezpieczna amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 2m-tylko pod urządzeniami tego wymagającymi ) pozostałe 45mm grubości-amortyzująca upadek z wys. 1.5mm. Nawierzchnia musi być elastyczna i trwała w eksploatacji. Charakteryzować się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Główna zaleta tego typu nawierzchni to przepuszczalność dla wody. 1. Warstwa zasadnicza nośna - granulat SBR 1-4 (ok. 60 mm grubości) 2. Warstwa zewnętrzna użytkowa - granulat EPDM 1-3,5 (ok. 10 mm grubości) Wymagane kolory bezpiecznej nawierzchni zgodne z wytycznymi programu RADOSNA SZKOŁA: Kolor pomarańczowy RAL 2011 Tieforange nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM Grubość 70mm ilość 165,00 m 2 Grubość 45mm ilość 75,00 m 2 Kolor niebieski RAL 5003 Saphirblau nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM Grubość 40mm ilość 52,90 m 2

10 Podstawowe parametry nawierzchni UniPlay o grubości 70 mm (60+10) Twardość ~ 40 0Sh A Wytrzymałość na rozrywanie* ~0,7 MPa Wydłużenie przy zerwaniu* ~110 % Ścieralność* < 0,124 mm Przyczepność międzywarstwowa 0,15c m/s >0,5 0MPa Tłumienie siły 36 % Przepuszczalność dla wody 0,15 cm/s Odbicie piłki 99% Maksymalny odcisk pod obciążeniem 5,2 mm Współczynnik HIC 2,0 m 2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni - Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni - Atest Higieniczny PZH - Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z EN-PN dla nawierzchni o grubości 40mm Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 1,30m - dla nawierzchni o grubości 70mm Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 2,0m 3. Sposób układania nawierzchni Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie obrzeżem betonowym o wymiarach 1000x200x60mm. 4. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3 o C oraz przy braku opadów atmosferycznych. W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 o C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 5. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości. Nawierzchnia bezpieczna powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną. Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

11 Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. 6. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć, Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie...) Użytkownik powinien prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach. Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach i motorowerach itp. Przejazd samochodami ( policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy. Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez nie prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu przepuszczalnym. W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki. Do gruntownego czyszczenia zaleca się stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu. W przypadku nawierzchni z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami środowiska mogą być ścierane. Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni. Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic w kolorystyce poszczególnych elementów gumowych, należących do różnych partii produkcyjnych. Kolor nawierzchni może z biegiem czasu zmieniać intensywność. Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na dużych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia są naturalnym procesem eksploatacyjnym i w żaden sposób nie wpływają na jakość eksploatacji obiektu. UWAGI! Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

12 Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn r.) Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i Polskimi Normami. Podbudowa Przekrój przez podbudowę: krawężnik betonowy 1000x200x60mm na granicy z nawierzchnią trawiastą Grunt rodzimy Podsypka piaskowa - grubość warstwy 10cm Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (frakcja0-31,5mm) - grubość warstwy 10cm Warstwa miału kamiennego frakcji 0 5 mm grubość 5cm Elastyczna nawierzchnia B.6.3. ELEMENTY WYPOSAŻENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW typu DUŻEGO. 1. wielofunkcyjny zestaw zabawowy duży szt. 1 Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo (kantówka 100x100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw osadzony jest w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Drewniane elementy konstrukcyjne malowane są farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy metalowe są malowane proszkowo. Daszki wykonane są z wodoodpornej kolorowej sklejki o grubości 25 mm. Śruby ocynkowane, są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa. Opis techniczny wchodzących w skład elementów: 1 wieża z dachem i podestem jest na wysokości 150 cm. 1wieża bez dachu i podestem jest na wysokości 120 cm. Zjeżdżalnia jest na wysokości 150 cm : ślizg wykonany jest ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana jest ze stali, boki wypełnione są sklejką wodoodporną. Schody wejściowe są na wysokości 150 cm - Schody wykonane są w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach jest ze sklejki wodoodpornej. Przeplotnia przestrzenna w kształcie rury jest na wysokości 120 cm wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo. Drabinka pozioma konstrukcja z rurek stalowych malowanych proszkowo. Drabinka pionowa konstrukcja nośna drewno klejone szczeble z rurek stalowych malowanych proszkowo. Rura strażacka ze spiralą z rurek stalowych malowanych proszkowo. Ścianka wspinaczkowa z liną. Ścianka wykonana jest ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm.

13 2. zestaw zabawowy drewniany mały szt. 1 Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo (kantówka 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw osadzony jest w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Drewniane elementy konstrukcyjne malowane są farbami akrylowymi tworzącymi elastyczna powłokę. Wszystkie elementy metalowe są malowane proszkowo. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa. Zjeżdżalnia wykonana jest z: Ślizg ze stali nierdzewnej, a boki są ze sklejka wodoodpornej. Opis techniczny wchodzących w skład elementów: Wieża z pałąkiem więczącym i z podestem jest na wysokości 120 cm. Wieża z podestem znajduje się na wysokości 100 cm. Schody wejściowe są na wysokości 120 cm - Schody wykonane są w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach jest ze sklejki wodoodpornej. Zjeżdżalnia znajduje się na wysokości 120 cm : ślizg wykonany jest ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana jest ze stali, boki wypełnione są sklejką wodoodporną. Balkoniki ozdobne wykonane są z rurek stalowych malowanych proszkowo. Trap wejściowy łukowy do wspinania się jest na wysokości 100 cm wykonany jest z : konstrukcja nośna wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo i wypełniona jest deskami malowanymi akrylami. Drabinka pionowa

14 z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo. Pod jednym z podestów znajduje się gra interaktywna - liczydło. 3. zestaw sprawnościowy szt. 1 -wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo (kantówka 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw osadzony jest w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Drewniane elementy konstrukcyjne malowane są farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy metalowe są malowane proszkowo. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy konstrukcyjne zakończone, są od góry kapturkami z tworzywa. Liny w zestawie wykonane są z lin stalowych w oplocie polipropylenowym. Opis techniczny wchodzących w skład elementów: Konstrukcja wykonana jest z sosnowego drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo. Przeplotnia pionowa z rurek stalowych malowanych proszkowo. Przeplotnia pionowa linowa wykonana jest z lin stalowych na oplocie polipropylenowym. Przeplotnia pozioma pajęczyna z lin stalowych w oplocie polipropylenowym z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo. Lina do wspinania się. Drążek do podciągania się jest z rurki stalowej malowanej proszkowo. Drabinka pionowa z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo. Drążek do podciągania się jest z rurki stalowej malowanej

15 proszkowo. Ścianka alpinistyczna wykonana z płyty wodoodpornej o grubości 25mm z uchwytami z żywic syntetycznych. 3. huśtawka pojedyncza szt. 1, Wykonana z drewna bezrdzeniowego konstrukcyjnego klejonego warstwowo malowanego farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna klejonego warstwowo (kantówka 100 mmx100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Dodatkowo po obu zewnętrznych stronach huśtawki umieszczona jest płyta zabezpieczająca ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. Łańcuch techniczny kalibrowany. Siedzisko huśtawki, deseczka z tworzywa, zawieszone jest na łożyskach samosmarujących.

16 5. huśtawka ważka szt. 1 Konstrukcja wykonana jest z drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo zabezpieczonego impregnacją pod ciśnieniem i pomalowanego farbami ochronnymi. Oś obrotu huśtawki jest ułożyskowana. Belka poprzeczna jest długości 2 m z

17 zamocowanymi na krawędziach od spodu odbojnikami pochłaniającymi energię. Strefa bezpieczeństwa 3,0x6,0m. 6. bujak helikopter szt. 1 Sprężyny są ze stali ostatni pierścień sprężyn zabezpieczony jest przed pułapką na zakleszczenie. Całość wykonana jest ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. Rurki są stalowe malowane proszkowo. Urządzenie posiada dwa siedziska z oparciem.

18 7. bujak pszczółka szt. 1 Sprężyna jest ze stali ocynkowanej ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony jest przed pułapką na zakleszczenie. Całość wykonana jest ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. Rurki i uchwyty są stalowe malowane proszkowo. 8. równoważnia na sprężynach szt. 1- -Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo (kantówka 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach). -Całe urządzenie osadzone w podłożu na stalowych sprężynach, zabetonowanych w gruncie. -Drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę -Wszystkie elementy wykonane z rurek malowane proszkowo w kolorze. -Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

19 9. ławka z oparciem szt. 3 Konstrukcja stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna. Projektuje się długość: 181 cm, szerokość: 55 cm, wysokość: 81 cm, Materiały: siedzisko: listwy z drewna liściastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą preparatów przeciwgrzybicznych,, podstawa: konstrukcja z rur, kątowników i płaskowników stalowych ocynkowanych, malowanych farba akrylową na kolor RAL 9007,montaż: przez wkopanie fundamentu betonowego; 10. kosz na śmieci 35l szt. 2 -o opróżnianym kontenerze o poj. 35 l bez daszku daszkiem, rozmieszczone jak na planie zagospodarowania terenu. Materiały: obudowa: drewno malowane na kolor RAL 2011(Tieforange) blacha i profile stalowe ocynkowane, pojemnik bez popielniczki: podstawa: stalowa malowana proszkowo lub betonowa w naturalny kolorze betonu Montaż: prefabrykaty umożliwiające montaż.

20 11.regulamin placu zabaw szt.1 Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone warstwowo malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna klejonego warstwowo (kantówka 100 mmx100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Tablica ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. Na tablicy oprócz regulaminu musi się znaleźć logo programu Radosna szkoła wg dołączonego wzoru. 12.Cyfry 0-9 i gra w klasy. W ramach zadania należy wykonać malowanie na nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomarańczowym cyfr od 0 do 9 o wym. 40x40 cm lokalizacja wg projektu

21 zagospodarowania terenu, malowanie cyfr wykonać białą farbą. Należy również wykonać malowanie pół do gry w klasy-lokalizacja wg. projektu zagospodarowania terenu pola o wym. 30x30cm-malowanie pól białą farbą. UWAGA! -Przyjęto założenie, iż projektowane urządzenia nie mogą przekroczyć wysokości swobodnego upadku wynoszącej 2m -Cały sprzęt do zabaw musi być zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z PN- EN Przy każdym urządzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw powinny być umieszczone tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby pod opieką których dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. -przy montażu urządzeń należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń i tak je montować aby strefy się nie pokrywały. -ślizgi w zestawach zabawowych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub innych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych i osób z nich korzystających. -podesty urządzeń zabawowych muszą być bezpieczne antypoślizgowe, o pow. płaskiej zawierającej elementy -zabezpieczenia (ścianki urządzeń zabawowych) maja być wykonane z tworzywa HDPE lub innego materiału o nie gorszych parametrach użytkowych, zamkniętych w ramkach z rurek stalowych malowanych proszkowo lub w innej metodzie gwarantującej trwałość, - daszki w konstrukcjach wieżowych mają być wykonane z tworzywa HDPE lub innego materiału o nie gorszych parametrach użytkowych, zamkniętych w ramkach z rurek stalowych malowanych proszkowo lub w innej metodzie gwarantującej trwałość, -górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych musza mieć zabezpieczenia przed nasiąkaniem trwale zamocowanymi kapturkami, -elementy wykonane z rur stalowych mają być zabezpieczone farbami proszkowymi odpornymi na ciągłe działanie zmiennych warunków atmosferycznych. -gwarancja producenta na wszystkie urządzenia musi wynosić min. 3 lata. -wszystkie urządzenia przed wmontowaniem muszą posiadać pisemną akceptację przez Inwestora, inspektora nadzoru i projektanta. B.7. WARUNKI GRUNTOWE - Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 24 września 1998 r. w podłożu projektowanego obiektu występują warunki gruntowe o prostym stopniu złożoności.

22 B.8. ZABEZPIECZENIE PPOŻ Plac zabaw wykonywany w ramach programu Radosna Szkoła zaprojektowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i z zakresu ochrony przeciwpożarowej.. B.9. BHP Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać aktualne dopuszczenia i certyfikaty oraz być zgodny z normą PN- EN Strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń nie mogą się pokrywać ze sobą. W strefie bezpieczeństwa upadku z danej wysokości musi być zapewniona odpowiednia grubości nawierzchni bezpiecznej. Na placu zabaw dzieci powinny przebywać pod opieką dorosłego opiekuna. Na każdym urządzeniu powinna być zainstalowana w tablica informacyjna z opisem jak należy korzystać z danego urządzenia. Opiekunowie grup dzieci powinni być odpowiednio przeszkoleni jak zachowywać się w trakcie ewentualnego wypadku, zasłabnięcia czy innego zdarzenia losowego. Dzieci korzystające z placu zabaw powinny być przed pierwszymi zajęciami odpowiednio pouczone jak korzystać z poszczególnych urządzeń. B.10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. B.11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Brak wpływu eksploatacji górniczej - teren przedmiotowej inwestycji nie leży w rejonie szkód górniczych. B.12. INSTALACJE Na terenie opracowania pod ziemią znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oświetleniowej. Prace związanie z budową placu zabaw należy wykonywać z należytą ostrożnością, by nie naruszyć ciągłości przebiegu instalacji. B.13. OCHRONA ŚRODOWISKA Projektowana inwestycja i zastosowane rozwiązania funkcjonalne i materiałowe nie będą powodować ujemnego wpływu na środowisko zewnętrzne. Projektowane elementy nie naruszają równowagi środowiska naturalnego, a projektowane rozwiązania są proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia. B.14. UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU. 1.Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych z projektami branżowymi skonsultować się z Generalnym Projektantem (GP). 2.Montaż i sposób osadzenia urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo