im. Zygmunta Glogera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "im. Zygmunta Glogera"

Transkrypt

1 Projekt dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w Białymstoku Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A Białystok Adres: Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Rodzaj opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Numer projektu: PT-183/2012 Generalny projektant: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza sp. jawna ul. Dąbrowskiego Białystok, Projekt architektoniczny: Projektant: mgr inż. arch. Roman Ptaszyński BŁ-POKK-11/2003 Współpraca: mgr inż. arch. Kamila Kulik-Rubin BIAŁYSTOK

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE B. CZĘŚĆ OPISOWA: B.1. PODSTAWA OPRACOWANIA B.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ B.3. INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI B.4. ZAKRES OPRACOWANIA DANEJ FAZY PROJEKTU B.5. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE B.5.1. W WARSTWIE FUNKCJONELANEJ B.5.2.WARSTWIE ARCHITEKTONICZNEJ B.5.3. ZAPEWNIENIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH B.5.4. POWIĄZANIA ZEWNETRZNE INWESTYCJI B.5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI B.6. ELEMENTY PROJEKTOWANE B.6.1. WYBURZENIA, ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE B.6.2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE PROJEKTOWANE B.6.3. ELEMENTY WYPOSAŻENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW typu DUŻEGO. B.7. WARUNKI GRUNTOWE B.8. ZABEZPIECZENIE PPOŻ B.9. BHP B.10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO B.11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ B.12. INSTALACJE W TERENIE B.13. OCHRONA ŚRODOWISKA B.14. UWAGI OGÓLNE. C. CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rys. A-1 Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500, 1:200

3 A. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE WSZYSTKIE ZAŁACZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W PROJEKCIE BUDOWLANYM

4 B. CZĘŚĆ OPISOWA

5 B.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.Umowa o prace projektowe 2.Kopia mapy zasadniczej w skali 1: Założenia do programu Radosna Szkoła 4. Program funkcjonalno użytkowy, 5. Rozpoznanie wykonane przez zespół projektowy podczas wizyty lokalnej. 6.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U r. Nr 207, poz.2016) wraz z przepisami wykonawczymi. 7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr75, poz.690 z zmianami Dz. U r., Nr 33, poz. 270, Dz. U. 2004r. Nr 109 poz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 14 listopada 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 110, poz Polskie Normy. B.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA-ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu placu rekreacyjnego w urządzenia placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Białymstoku przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera. Objęty opracowaniem teren znajduje się w północno-zachodniej części działki, na której mieści się Szkoła Podstawowa nr 12. Obecnie użytkowany jest jako plac rekreacyjny, z nasadzeniami krzewów i drzew liściastych. Po obwodzie terenu utwardzonego. Od strony północno - zachodniej znajduje się budynek Szkoły Podstawowej, od strony północno wschodniej jest dojazd na terenu placu oraz budynek sali gimnastycznej, a od strony południowo wschodniej z budynkiem stołówki. Teren objęty opracowaniem ma kształt nieregularnego wielokąta o bokach 40x25m i pow. ok. 910m2. Infrastruktura techniczna podziemna w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji oświetlenia terenu. B.3. INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI. Budowa placu zabaw na terenie placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku przy ul. KEN 1A w ramach programu Radosna Szkoła pociąga za sobą zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu tej części szkoły i terenu szkolnego. Lokalizacja placu zabaw była najbardziej optymalna z wszystkich możliwych wariantów branych pod uwagę, a ze względu na lokalizacje przy bloku klas 1-3 będzie wykorzystywane przez najmłodszych uczniów szkoły. Odseparowanie placu zabaw od zespołu boisk leżącego po drugiej stronie zespołu żywieniowego i jego położenie pozwoli na większą kontrolę nad tym terenem, i co było też brane pod uwagę na ograniczenie aktów wandalizmu i niszczenia sprzętu przez dzieci starsze przebywające na terenie szkoły po zajęciach. Istniejące uzbrojenie terenu( kanalizacja deszczowa, oświetlenie, monitoring) pozwolą na wybudowanie placu zabaw w pełni dostosowanego do aktualnych norm bezpieczeństwa bez konieczności dodatkowych inwestycji w infrastrukturę. Istniejące zagospodarowanie terenu ze względu na niespełna kilkuletnie działanie szkoły przy okazji budowy placu zabaw zostanie skorygowane, poprzez wykonanie nowych bezpiecznych nawierzchni, nowe nasadzenia roślin wysokich oraz wykonanie nowych trawników. Zastosowanie bezpiecznych nawierzchni o żywych kolorach oraz zabawek i urządzeń zabawowych łączących różne materiały o atrakcyjnej, ciepłej i miłej

6 kolorystyce spowoduje ożywienie tej części terenu szkolnego nie wykorzystywanego w pełni do tej pory. Sama lokalizacja placu zabaw zapewnia dobre warunki do aktywnego wypoczynku i zabaw przez dzieci w różnym wieku, a sam dobór zabawek był poprzedzony wnikliwą analizą dostępnych na rynku rozwiązań. Lokalizacja poszczególnych urządzeń miała na celu bezpieczne, atrakcyjne i miłe spędzenie czasu na przerwach szkolnych jak i podczas zajęć na świeżym powietrzu. Zastosowanie tak różnorodnych urządzeń i zabawek, pozwala na aktywną zabawę i może służyć do atrakcyjnego przeprowadzania zajęć z różnych przedmiotów począwszy od w-f a na zabawach z j. angielskiego skończywszy. B.4. ZAKRES OPRACOWANIA DANEJ FAZY PROJEKTU Niniejsze opracowanie dotyczy projektu zagospodarowania terenu. B.5. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. B.5.1. W warstwie funkcjonalnej: Niniejszy projekt wykonany został zgodnie z wytycznymi zawartymi w założeniach projektowych. Ze względu na otrzymany program użytkowy, istniejące zagospodarowanie terenu, zalecenia dotyczące przyszłościowego funkcjonowania obiektu oraz możliwości inwestycyjne terenu, założono wykonanie budowy Dużego placu zabaw o powierzchni około 500m2 w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła. Projekt powstał na podstawie uzgodnionej z Inwestorem koncepcji. Projektowane elementy starano się scalić funkcjonalnie i programowo, w taki sposób, aby tworzyły jednolitą całość. W ramach niniejszego opracowania projektowego założono wykonanie szkolnego placu zabaw typu Duży o powierzchni około 500m2: zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu zabaw na terenie o kształcie trapezu o wymiarach 24.3x15.4m i wydzieleniu: strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej gumowej o powierzchni około 240,00 m2 strefy komunikacyjnej (ścieżka) o nawierzchni bezpiecznej gumowej syntetycznej o powierzchni około 52,90 m2 strefy zielonej pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) o powierzchni około 210,00 m2 B.5.2. W warstwie architektonicznej: Projektowany szkolny plac zabaw został zaprojektowany w oparciu o urządzenia zabawowe wykonane na konstrukcji drewnianej bezrdzeniowej klejonej warstwowo i stalowej, ocynkowanej ogniowo i malowanej lakierem strukturalnym. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw na nawierzchniach bezpiecznych zaprojektowano w taki sposób aby znajdowały się one od siebie oraz od innych nawierzchni w odległości gwarantujących zachowanie stref bezpieczeństwa określonych w dok. technicznej urządzenia. Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 oraz powinny posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty. B.5.3. Zapewnienie obsługi osób niepełnosprawnych: Projektowane zagospodarowanie terenu w pełni będzie umożliwiało korzystanie z wyposażenia szkolnego placu zabaw przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

7 B.5.4. Powiązania zewnętrzne inwestycji: Plac zabaw jest placem szkolnym zaprojektowanym w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA, dlatego też będzie dostępny z terenu szkolnego, oraz bezpośrednio z wyjść z bud. szkoły. B.5.5. Zestawienie powierzchni - powierzchnia objęta opracowaniem: 910,00 m2 - powierzchnia nawierzchni trawiastej: 210,00 m2 - powierzchnia nawierzchni syntetycznej bezpiecznej w kolorze pomarańczowym 240,00 m2 -pow. naw. syntetycznej bezpiecznej amortyzującej upadki z wys. 2m -pow. naw. syntetycznej bezpiecznej amortyzującej upadki z wys. 1.5m 165,00 m2 75,00 m2 - powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej w kolorze niebieskim m2 B.6. ELEMENTY PROJEKTOWANE Szkolny plac zabaw został zaprojektowany w oparciu o urządzenia zabawowe (wykonane na konstrukcji stalowej i drewnianej bezrdzeniowej klejonej warstwowo), które są niezbędne do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym, takie jak: 1. wielofunkcyjny zestaw zabawowy duży szt zestaw zabawowy drewniany mały szt zestaw sprawnościowy szt. 1, 4. huśtawka pojedyńcza szt. 1, 5. huśtawka ważka szt bujak helikopter szt bujak pszczółka szt równoważnia na sprężynach szt ławka z oparciem szt kosz na śmieci 35l szt regulamin placu zabaw szt budowa nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe, 13. budowa nawierzchni komunikacyjnej w formie dróżki o szer. ok.1.2-1,5m wraz z wykonaniem malowania w formie luźno rozrzuconych liczb od 0 do 9 i pól do gry w klasy na nawierzchni w kolorze pomarańczowym wg projektu zagospodarowania terenu.

8 14. nasadzenia izolacyjne od str. stołówki, 15. wykonanie trawników siewem dywanowych, UWAGA! Wszystkie urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności oraz oznakowanie CE. B.6.1. WYBURZENIA, ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE. - należy wykonać rozbiórkę części istniejącej nawierzchni z kostki betonowej o pow. 293,00m2 wraz z obrzeżami oraz wykonać korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poliuretanowych. B.6.2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE: -nawierzchnia z kostki betonowej - nawierzchnie syntetyczne bezpieczne placu zabaw będą ujęte w ciągi piesze okalające nawierzchnie bezpieczne-nawierzchnie z prostokątnej kostki betonowej w kolorze bordowym istniejące, do częściowego demontażu (strefa naw. syntetycznej bezpiecznej) o pow m2. pozostała cześć naw. placu rekreacyjnego pozostawia się jako komunikację pieszą wyjść ewakuacyjnych ze szkoły o szer. min. 2 m - nawierzchnia trawiasta: - Projektuje się zagospodarowanie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą wykonaną siewem dywanowym z nawiezieniem gruntu kat. III. Trawniki są zlokalizowane obwodowo wokół istniejącego placu rekreacyjnego. Teren pod trawniki jest wyniesiony i uformowany ze spadkiem pozbawiony lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia jest wyprofilowana ze spadkiem od 1 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Ponadto na terenie placu są zlokalizowane kratki kanalizacji deszczowej odbierającej nadmiar wód opadowych z terenu placu i terenów przyległych. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.) Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze. - Zakupu nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń

9 powierzchni trawiastej. - nawierzchnia bezpieczna: Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną (gumową) do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą), do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 % w stronę kratek odpływowych lub na teren trawnika. W przypadku stwierdzenia występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą. Kolor pomarańczowy paleta barw PANTONE: 152 C; RAL 2011 Tieforange - nawierzchnia komunikacyjna: Projektuje się zastosowanie na chodniki piesze (ścieżki) nawierzchnię z wyrobów gumowych syntetycznych (rozwijalna lub wylewana, zgodna z wymogami przywołanej normy). Szerokość ścieżek wynosi ~1,5 m. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 1,0% Kolor niebieski paleta barw PANTONE 540 C, RAL 5003 Saphirblau. UWAGA! Przyjęto założenie, iż projektowana nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia zabaw powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości do 2m. 1. Opis bezpiecznej nawierzchni Nawierzchnia wylewana grubości 40mm (komunikacja) oraz 70mm (nawierzchnia bezpieczna amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 2m-tylko pod urządzeniami tego wymagającymi ) pozostałe 45mm grubości-amortyzująca upadek z wys. 1.5mm. Nawierzchnia musi być elastyczna i trwała w eksploatacji. Charakteryzować się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Główna zaleta tego typu nawierzchni to przepuszczalność dla wody. 1. Warstwa zasadnicza nośna - granulat SBR 1-4 (ok. 60 mm grubości) 2. Warstwa zewnętrzna użytkowa - granulat EPDM 1-3,5 (ok. 10 mm grubości) Wymagane kolory bezpiecznej nawierzchni zgodne z wytycznymi programu RADOSNA SZKOŁA: Kolor pomarańczowy RAL 2011 Tieforange nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM Grubość 70mm ilość 165,00 m 2 Grubość 45mm ilość 75,00 m 2 Kolor niebieski RAL 5003 Saphirblau nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM Grubość 40mm ilość 52,90 m 2

10 Podstawowe parametry nawierzchni UniPlay o grubości 70 mm (60+10) Twardość ~ 40 0Sh A Wytrzymałość na rozrywanie* ~0,7 MPa Wydłużenie przy zerwaniu* ~110 % Ścieralność* < 0,124 mm Przyczepność międzywarstwowa 0,15c m/s >0,5 0MPa Tłumienie siły 36 % Przepuszczalność dla wody 0,15 cm/s Odbicie piłki 99% Maksymalny odcisk pod obciążeniem 5,2 mm Współczynnik HIC 2,0 m 2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni - Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni - Atest Higieniczny PZH - Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z EN-PN dla nawierzchni o grubości 40mm Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 1,30m - dla nawierzchni o grubości 70mm Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 2,0m 3. Sposób układania nawierzchni Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie obrzeżem betonowym o wymiarach 1000x200x60mm. 4. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3 o C oraz przy braku opadów atmosferycznych. W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 o C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 5. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości. Nawierzchnia bezpieczna powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną. Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

11 Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. 6. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć, Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie...) Użytkownik powinien prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach. Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach i motorowerach itp. Przejazd samochodami ( policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy. Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez nie prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu przepuszczalnym. W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki. Do gruntownego czyszczenia zaleca się stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu. W przypadku nawierzchni z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami środowiska mogą być ścierane. Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni. Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic w kolorystyce poszczególnych elementów gumowych, należących do różnych partii produkcyjnych. Kolor nawierzchni może z biegiem czasu zmieniać intensywność. Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na dużych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia są naturalnym procesem eksploatacyjnym i w żaden sposób nie wpływają na jakość eksploatacji obiektu. UWAGI! Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

12 Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn r.) Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i Polskimi Normami. Podbudowa Przekrój przez podbudowę: krawężnik betonowy 1000x200x60mm na granicy z nawierzchnią trawiastą Grunt rodzimy Podsypka piaskowa - grubość warstwy 10cm Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (frakcja0-31,5mm) - grubość warstwy 10cm Warstwa miału kamiennego frakcji 0 5 mm grubość 5cm Elastyczna nawierzchnia B.6.3. ELEMENTY WYPOSAŻENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW typu DUŻEGO. 1. wielofunkcyjny zestaw zabawowy duży szt. 1 Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo (kantówka 100x100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw osadzony jest w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Drewniane elementy konstrukcyjne malowane są farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy metalowe są malowane proszkowo. Daszki wykonane są z wodoodpornej kolorowej sklejki o grubości 25 mm. Śruby ocynkowane, są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa. Opis techniczny wchodzących w skład elementów: 1 wieża z dachem i podestem jest na wysokości 150 cm. 1wieża bez dachu i podestem jest na wysokości 120 cm. Zjeżdżalnia jest na wysokości 150 cm : ślizg wykonany jest ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana jest ze stali, boki wypełnione są sklejką wodoodporną. Schody wejściowe są na wysokości 150 cm - Schody wykonane są w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach jest ze sklejki wodoodpornej. Przeplotnia przestrzenna w kształcie rury jest na wysokości 120 cm wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo. Drabinka pozioma konstrukcja z rurek stalowych malowanych proszkowo. Drabinka pionowa konstrukcja nośna drewno klejone szczeble z rurek stalowych malowanych proszkowo. Rura strażacka ze spiralą z rurek stalowych malowanych proszkowo. Ścianka wspinaczkowa z liną. Ścianka wykonana jest ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm.

13 2. zestaw zabawowy drewniany mały szt. 1 Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo (kantówka 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw osadzony jest w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Drewniane elementy konstrukcyjne malowane są farbami akrylowymi tworzącymi elastyczna powłokę. Wszystkie elementy metalowe są malowane proszkowo. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa. Zjeżdżalnia wykonana jest z: Ślizg ze stali nierdzewnej, a boki są ze sklejka wodoodpornej. Opis techniczny wchodzących w skład elementów: Wieża z pałąkiem więczącym i z podestem jest na wysokości 120 cm. Wieża z podestem znajduje się na wysokości 100 cm. Schody wejściowe są na wysokości 120 cm - Schody wykonane są w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach jest ze sklejki wodoodpornej. Zjeżdżalnia znajduje się na wysokości 120 cm : ślizg wykonany jest ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana jest ze stali, boki wypełnione są sklejką wodoodporną. Balkoniki ozdobne wykonane są z rurek stalowych malowanych proszkowo. Trap wejściowy łukowy do wspinania się jest na wysokości 100 cm wykonany jest z : konstrukcja nośna wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo i wypełniona jest deskami malowanymi akrylami. Drabinka pionowa

14 z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo. Pod jednym z podestów znajduje się gra interaktywna - liczydło. 3. zestaw sprawnościowy szt. 1 -wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo (kantówka 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw osadzony jest w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Drewniane elementy konstrukcyjne malowane są farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy metalowe są malowane proszkowo. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy konstrukcyjne zakończone, są od góry kapturkami z tworzywa. Liny w zestawie wykonane są z lin stalowych w oplocie polipropylenowym. Opis techniczny wchodzących w skład elementów: Konstrukcja wykonana jest z sosnowego drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo. Przeplotnia pionowa z rurek stalowych malowanych proszkowo. Przeplotnia pionowa linowa wykonana jest z lin stalowych na oplocie polipropylenowym. Przeplotnia pozioma pajęczyna z lin stalowych w oplocie polipropylenowym z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo. Lina do wspinania się. Drążek do podciągania się jest z rurki stalowej malowanej proszkowo. Drabinka pionowa z poręczami z rurek stalowych malowanych proszkowo. Drążek do podciągania się jest z rurki stalowej malowanej

15 proszkowo. Ścianka alpinistyczna wykonana z płyty wodoodpornej o grubości 25mm z uchwytami z żywic syntetycznych. 3. huśtawka pojedyncza szt. 1, Wykonana z drewna bezrdzeniowego konstrukcyjnego klejonego warstwowo malowanego farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna klejonego warstwowo (kantówka 100 mmx100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Dodatkowo po obu zewnętrznych stronach huśtawki umieszczona jest płyta zabezpieczająca ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. Łańcuch techniczny kalibrowany. Siedzisko huśtawki, deseczka z tworzywa, zawieszone jest na łożyskach samosmarujących.

16 5. huśtawka ważka szt. 1 Konstrukcja wykonana jest z drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo zabezpieczonego impregnacją pod ciśnieniem i pomalowanego farbami ochronnymi. Oś obrotu huśtawki jest ułożyskowana. Belka poprzeczna jest długości 2 m z

17 zamocowanymi na krawędziach od spodu odbojnikami pochłaniającymi energię. Strefa bezpieczeństwa 3,0x6,0m. 6. bujak helikopter szt. 1 Sprężyny są ze stali ostatni pierścień sprężyn zabezpieczony jest przed pułapką na zakleszczenie. Całość wykonana jest ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. Rurki są stalowe malowane proszkowo. Urządzenie posiada dwa siedziska z oparciem.

18 7. bujak pszczółka szt. 1 Sprężyna jest ze stali ocynkowanej ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony jest przed pułapką na zakleszczenie. Całość wykonana jest ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. Rurki i uchwyty są stalowe malowane proszkowo. 8. równoważnia na sprężynach szt. 1- -Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna bezrdzeniowego klejonego warstwowo (kantówka 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach). -Całe urządzenie osadzone w podłożu na stalowych sprężynach, zabetonowanych w gruncie. -Drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę -Wszystkie elementy wykonane z rurek malowane proszkowo w kolorze. -Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

19 9. ławka z oparciem szt. 3 Konstrukcja stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna. Projektuje się długość: 181 cm, szerokość: 55 cm, wysokość: 81 cm, Materiały: siedzisko: listwy z drewna liściastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą preparatów przeciwgrzybicznych,, podstawa: konstrukcja z rur, kątowników i płaskowników stalowych ocynkowanych, malowanych farba akrylową na kolor RAL 9007,montaż: przez wkopanie fundamentu betonowego; 10. kosz na śmieci 35l szt. 2 -o opróżnianym kontenerze o poj. 35 l bez daszku daszkiem, rozmieszczone jak na planie zagospodarowania terenu. Materiały: obudowa: drewno malowane na kolor RAL 2011(Tieforange) blacha i profile stalowe ocynkowane, pojemnik bez popielniczki: podstawa: stalowa malowana proszkowo lub betonowa w naturalny kolorze betonu Montaż: prefabrykaty umożliwiające montaż.

20 11.regulamin placu zabaw szt.1 Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone warstwowo malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna klejonego warstwowo (kantówka 100 mmx100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Tablica ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. Na tablicy oprócz regulaminu musi się znaleźć logo programu Radosna szkoła wg dołączonego wzoru. 12.Cyfry 0-9 i gra w klasy. W ramach zadania należy wykonać malowanie na nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomarańczowym cyfr od 0 do 9 o wym. 40x40 cm lokalizacja wg projektu

21 zagospodarowania terenu, malowanie cyfr wykonać białą farbą. Należy również wykonać malowanie pół do gry w klasy-lokalizacja wg. projektu zagospodarowania terenu pola o wym. 30x30cm-malowanie pól białą farbą. UWAGA! -Przyjęto założenie, iż projektowane urządzenia nie mogą przekroczyć wysokości swobodnego upadku wynoszącej 2m -Cały sprzęt do zabaw musi być zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z PN- EN Przy każdym urządzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw powinny być umieszczone tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby pod opieką których dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. -przy montażu urządzeń należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń i tak je montować aby strefy się nie pokrywały. -ślizgi w zestawach zabawowych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub innych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych i osób z nich korzystających. -podesty urządzeń zabawowych muszą być bezpieczne antypoślizgowe, o pow. płaskiej zawierającej elementy -zabezpieczenia (ścianki urządzeń zabawowych) maja być wykonane z tworzywa HDPE lub innego materiału o nie gorszych parametrach użytkowych, zamkniętych w ramkach z rurek stalowych malowanych proszkowo lub w innej metodzie gwarantującej trwałość, - daszki w konstrukcjach wieżowych mają być wykonane z tworzywa HDPE lub innego materiału o nie gorszych parametrach użytkowych, zamkniętych w ramkach z rurek stalowych malowanych proszkowo lub w innej metodzie gwarantującej trwałość, -górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych musza mieć zabezpieczenia przed nasiąkaniem trwale zamocowanymi kapturkami, -elementy wykonane z rur stalowych mają być zabezpieczone farbami proszkowymi odpornymi na ciągłe działanie zmiennych warunków atmosferycznych. -gwarancja producenta na wszystkie urządzenia musi wynosić min. 3 lata. -wszystkie urządzenia przed wmontowaniem muszą posiadać pisemną akceptację przez Inwestora, inspektora nadzoru i projektanta. B.7. WARUNKI GRUNTOWE - Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 24 września 1998 r. w podłożu projektowanego obiektu występują warunki gruntowe o prostym stopniu złożoności.

22 B.8. ZABEZPIECZENIE PPOŻ Plac zabaw wykonywany w ramach programu Radosna Szkoła zaprojektowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i z zakresu ochrony przeciwpożarowej.. B.9. BHP Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać aktualne dopuszczenia i certyfikaty oraz być zgodny z normą PN- EN Strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń nie mogą się pokrywać ze sobą. W strefie bezpieczeństwa upadku z danej wysokości musi być zapewniona odpowiednia grubości nawierzchni bezpiecznej. Na placu zabaw dzieci powinny przebywać pod opieką dorosłego opiekuna. Na każdym urządzeniu powinna być zainstalowana w tablica informacyjna z opisem jak należy korzystać z danego urządzenia. Opiekunowie grup dzieci powinni być odpowiednio przeszkoleni jak zachowywać się w trakcie ewentualnego wypadku, zasłabnięcia czy innego zdarzenia losowego. Dzieci korzystające z placu zabaw powinny być przed pierwszymi zajęciami odpowiednio pouczone jak korzystać z poszczególnych urządzeń. B.10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. B.11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Brak wpływu eksploatacji górniczej - teren przedmiotowej inwestycji nie leży w rejonie szkód górniczych. B.12. INSTALACJE Na terenie opracowania pod ziemią znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oświetleniowej. Prace związanie z budową placu zabaw należy wykonywać z należytą ostrożnością, by nie naruszyć ciągłości przebiegu instalacji. B.13. OCHRONA ŚRODOWISKA Projektowana inwestycja i zastosowane rozwiązania funkcjonalne i materiałowe nie będą powodować ujemnego wpływu na środowisko zewnętrzne. Projektowane elementy nie naruszają równowagi środowiska naturalnego, a projektowane rozwiązania są proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia. B.14. UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU. 1.Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych z projektami branżowymi skonsultować się z Generalnym Projektantem (GP). 2.Montaż i sposób osadzenia urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów: ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Modernizacja szkolnego placu zabaw CPV 45.11.12.13-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu CPV

Bardziej szczegółowo

SUN+ Agnieszka Turowska

SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus. 5453 Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku Łatwodostępne 13700 mm 10800 mm 5000 mm 2200 mm Uwagi ogólne do zestawu 1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych.

1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych. 6601 BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ Długość Szerokość 3200 mm 1120 mm 2100 mm Charakterystyka urządzenia 1. Elementy konstrukcyjne wykonane są z rurek stalowych grubościennych. 2. Wszystkie elementy wykonane

Bardziej szczegółowo

Projekt wydzielenia i zagospodarowania placu zabaw Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Poznaniu, na Os. Władysława Łokietka 104

Projekt wydzielenia i zagospodarowania placu zabaw Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Poznaniu, na Os. Władysława Łokietka 104 Projekt wydzielenia i zagospodarowania placu zabaw Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Poznaniu, na Os. Władysława Łokietka 104 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA GENERALNY Format Group s.c. PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Miasto Inowrocław Zespół Szkół Integracyjnych Ul. Krzymińskiego 4; 88-100 Inowrocław Lokalizacja: Zespół

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie tel. (77) 404-94-00; faks: 404-94-19. 2. Tryb zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych

Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych Charakterystyka szczegółowa urządzeń będących przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY GMINA RYDZYNA 64-130 Rydzyna Rynek 1 KOSZTORYS PRZETARGOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw ADRES INWESTYCJI : Tworzanice

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy 1 S t r o n a Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA ZAMÓWIENIA:. ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl działa nr 2428 w obrębie 207 NAZWY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW LP opis wersja liczba Cena netto 1 Auto z przyczepą S+ 1 2 Zestaw zabawowy Statek mini S+ 1 3 Zabawka na sprężynie Auto HDPE 1 4 Karuzela metalowa Trzmiel 1

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych Węgierska Górka 08.07.2013 r. Os.271.13.2013 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót. Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 9,22m x 8,85m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 0,9m; 1,26m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 88m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m

Bardziej szczegółowo

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia 1 2 3 4 5 6 Zakup i montaż ławek 7 8 Opracowanie dokumentacji technicznej Zakup i montaż urządzeń - Tor przeszkód Zakup i montaż urządzeń- Most linowy Zakup i montaż

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu placem zabaw w Ramach Programu Radosna Szkoła

Zagospodarowanie terenu placem zabaw w Ramach Programu Radosna Szkoła Spis treści I OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot inwestycji... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Istniejący stan zagospodarowania działki... 2 4. Projektowane zagospodarowanie działki... 2 4.1 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny...2-5

Zawartość opracowania. Opis techniczny...2-5 Zawartość opracowania Opis techniczny...2-5 Część rysunkowa...14-16 Orientacja na planie miasta..... Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500... Projekt zagospodarowania terenu - wymiarówka w skali

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Starogard Gdański WTI-IQ

wg rozdzielnika Starogard Gdański WTI-IQ WTI-IQ.7013.57.2016 Starogard Gdański 2016-04-18 wg rozdzielnika dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego związanego z zadaniem pn.: Budowa placu zabaw Akademia Fiku-Miku (Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie dz. nr ewid. 645 Projekt zagospodarowania wg programu rządowego Radosna Szkoła" z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

Karta techniczna urządzenia

Karta techniczna urządzenia ,80x40x3mm, 40x40x3mm, rączki z rury 30x2mm Karta techniczna urządzenia Temat/Nazwa: Huśtawka bocianie gniazdo Materiał: Elementy i rury stalowe, beton, liny zbrojone Utworzenie: 2011-11-01 Waga: 101+753kg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Chróścinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Chróścinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Chróścinie 1. Część ogólna Podstawa opracowania i zakres wymagań Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Urząd Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 Dobroszyce Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce - dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 tel. 604 081 973 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY INWESTORSKIE mgr inż. JAN BUGAŁA 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Warzycach ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ Załącznik Nr 18 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ 1. Zestaw 1 1 kpl. Zestaw 1 składający się z minimum: trzy wieże z daszkami dwuspadowymi, jedna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła we Wronczynie, gmina Pobiedziska

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła we Wronczynie, gmina Pobiedziska 1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła we Wronczynie, gmina Pobiedziska Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Zestaw wieże. 1. Baszta 2x 2. Schody skośne 3. Pomost skośny 4. Slizg 2x 5. Kółko i krzyżyk 6. Liczydło 7. Podest 6x Widok (2) Zestaw wieże to nie lada

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła

Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła Nr egz..5 USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 26 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA: Szkolne

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

- słupy nośne o przekroju okrągłym,

- słupy nośne o przekroju okrągłym, Załącznik nr do SIWZ Wykaz urządzeń ( dostawa i montaż ) L.p. Nazwa Szt. Opis cena Str.97 Zestaw o wymiarach Zestaw zabawowy Zestaw 8 5,0 m x 4,45 m Skład zestawu: 1 Wieża z dachem dwuspadowym 1 Zjeżdżalnia

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Podstawa opracowania. a) Mapa zasadnicza w skali 1 : 500; b) Obowiązujące przepisy i normy; c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla robót polegających na: Zadanie 1: 1. Doposażeniu placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Konarskiego 14 w Dębicy 2. Doposażeniu placu zabaw przy Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁAZY NA DZIAŁCE NR 589/5 ORAZ MIEJSCE NA GRILLA NA DZIAŁCE NR 589/3 Inwestor Zamówienia: GMINA RZEZAWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w Pobiedziskach Letnisku, gmina Pobiedziska

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w Pobiedziskach Letnisku, gmina Pobiedziska 1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pod nazwą: Budowa placu zabaw w Pobiedziskach Letnisku, gmina Pobiedziska Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 19 w Tychach przy al. Niepodległości 154. Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 ADRES GDYNIA ul. Chwaszczyńska 26 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 13 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO AUTORZY mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw usytuowanego na terenie przedszkola nr 47 Leśny ludek przy al. L. Różyckiego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu w ramach programu Radosna Szkoła.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW UWAGA. Przedstawione urządzenia są przykładowe. Zaprezentowano je by przedstawić orientacyjny wygląd urządzenia,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-Maja 16 96-500 Sochaczew Adres inwestycji Sochaczew ul. Korczaka obręb Chodaków dz.

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik B do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Gmina w Łososinie Dolnej 33-314 Łososina Dolna 300 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY BUDOWA PLACU ZABAW

PROJEKT INDYWIDUALNY BUDOWA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY do projektu budowy placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła na działce nr geod. 32/27, obręb3036; ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin 1.0. Dane ogólne 1.1. Imię i nazwisko Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU Sporządził: Kopczyński Jacek Nowe Miasteczko wrzesień 2014r. I. PLAC ZABAW Opis Ogólny Konstrukcje zestawów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu zagospodarowania placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU OPIS TECHNICZNY Nazwa zadania: BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU Lokalizacja: Królewiec- dz. nr 143 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6 ADRES GDYNIA ul. Wrocławska 52 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 11 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym.

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Ścianka wspinaczkowa: Przykładowa wizualizacja: Sporządzenie projektu

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 6 ebe STUDIO PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKA NR 468/1

1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKA NR 468/1 OPIS TECHNICZNY do projektu strefy rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach 1.DANE OGÓLNE: 1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 W SZCZECINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. 1. INWESTOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 UL. CYRYLA I METODEGO 44, 71-540 SZCZECIN 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DATA: 01.2013

Bardziej szczegółowo

Elementy przeznaczone do montażu na placu zabaw

Elementy przeznaczone do montażu na placu zabaw Załącznik nr 6 do SIWZ Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone budową i wielkością do przedstawionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach: 1) Wrześcienko działka nr 35/8, 2) Maszewko działka nr 41, 3) Charbrowo działka nr 140/15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 13 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch.

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. TEMAT: PROJEKT PLACU ZABAW BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. Anna Siwińska KATOWICE, LUTY 2008 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i montaż CPV 45112723 9 Inwestor zamówienia: Urząd Gminy Jaraczewo, ul Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP:

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP: BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Projekt zagospodarowania Inwestor Adres inwestycji FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: Budowa placu zabaw dla dzieci

Bardziej szczegółowo