PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dz.nr ew. 3/2, 40/3, 3/5 z obr Inwestor : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 20. Autor opracowania: ARCHITEKT Joanna Wójcik siedziba: Ul. Żołnierzy Września 1939r. nr 18, Szydłowiec, oddział/ adres do korespondencji: Ul. Kondratowicza 63 b lok 24, Warszawa, tel/fax: , tel. kom: , Projektanci: mgr inż. arch. Joanna Wójcik mgr inż. arch. Izabela Sobierajska upr.proj. MA/053/05 Sprawdzający: mgr inż. arch. Agnieszka Boruc upr.proj. MA/002/03 Maj 2010 r. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: A. WARUNKI TECHNICZNE : 1. Dokumentacja powykonawcza ( archiwalna ) Projektu: Park im. Stefana Wiecheckiego Wiecha rys. Drogi i place, autorstwa mgr inż. Lecha Zielińskiego. 2. Koncepcja modernizacji Placu zabaw uzgodniona z Inwestorem. 3. Mapa do celów projektowych. 4. Wizja lokalna. B. CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTURA OPIS T ECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA D. ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania. 2. Zaświadczenie z Okręgowej Izby Architektów. 3. Zaświadczenie z Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa 4. Oświadczenie projektantów. E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. LP. 1 NAZWA RYSUNKU 2 SKALA NR RYS. 1. Projekt zagospodarowania działki projekt przebudowy placu zabaw. 1:500 ARCH_PZ1 Projekt zagospodarowania działki. 1:200 ARCH_PZ2 2. Przekrój przez warstwy. 1:10 ARCH_A1 3 Projekt ogrodzenia. 1:25 ARCH_A2 4 Stan istniejący ( wg dokumentacji archiwalnej) 1:200 ARCH_A3 5 Projekt zagospodarowania placu z wyznaczonymi strefami sieci podziemnych. 1:200 ARCH_A4 6 Projekt wyposażenia placu oraz aplikacji na nawierzchni syntetycznej. 1:200 ARCH_A5 7. Lokalizacja wyposażenia. 1:100 ARCH_A6 8. Lokalizacja aplikacji. 1:200 ARCH_A7 8. Aplikacje - kolor 1:200 ARCH_A8 UWAGA: Niniejszy projekt architektoniczno budowlany chroniony jest Ustawą o Prawie Autorskim z 1994r. [ Dz. U. Nr 24, poz. 83 ]. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO. 2

3 B. OPIS T ECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY 1. Dane ogólne Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji placu zabaw zlokalizowanego na terenie parku Wiecha, który znajduje się na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza Podstawa opracowania 2.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodetę Dokumentacja powykonawcza ( fragment ) Projektu :Park im. Stefana Wiecheckiego Wiecha Drogi i place opracowana przez mgr inż. Lecha Zielińskiego, ( przekazane przez Inwestora ). 2.3 Dokumentacja archiwalna powykonawcza istniejących elementów wyposażenia i nawierzchni ( przekazana przez Inwestora ) 2.4 Program inwestycji i koncepcja uzgodniona z Inwestorem. 2.5 Umowa nr TAR-10 / WIR/ I/III/12/2/11/10 z dnia r. 2.6 Obowiązujące normy i przepisy. 3. Opis działki Przedmiotowa działka ( obszar opracowania ) znajduje się na terenie Parku Wiecha w pobliżu ulicy Prałatowskiej i Osowskiego. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa. Obecnie na terenie objętym opracowaniem znajduje się plac zabaw (owalny o powierzchni ok. 640 m2 ). Na plac zabaw prowadzą alejki Parku Wiecha wykonane z kostki brukowej w kolorze jesieni. Wokół samego placu zabaw zlokalizowano niewielki tor do jazdy na wrotkach. 3

4 Nawierzchnia placu zabaw wykonana jest z nawierzchni syntetycznej wylewnej (gr.4mm) w wielu miejscach uszkodzonej i startej. W części uszkodzona jest również nawierzchnia asfaltowa. PRZEKRÓJ PRZEZ ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW. GRUBOŚĆ WARSTWY ( zgodnie z dokumentacja archiwalną ) Nawierzchnia syntetyczna wylewana. Nawierzchnia z betonu asfaltowego drobnoziarnistego gr. 4mm 3cm zamkniętego. Nawierzchnia z betonu asfaltowego średnioziarnistego 4 cm częściowo zamkniętego. Warstwa górna podbudowy z kruszywa stabilizowanego 8 cm mechanicznie. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego 10 cm mechanicznie. Warstwa odcinająca z piasku. 15 cm Plac zabaw wyposażony jest w drewniane urządzenia zabawowe, na których widać już upływ czasu. Urządzenia zamontowane są w podłożu przez wkopanie elementów drewnianych. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia wszystkie przeznaczone do demontażu: 1. huśtawka podwójna z drabinką szt zestaw z dwiema zjeżdżalniami szt wigwam drewniany szt lokomotywa z przyczepką szt piaskownica drewniana szt zjeżdżalnia pojedyncza szt domek z tarasem szt samochód szt huśtawka ważka szt ławka z palisadą szt zestaw pajęczyna szt. 1 4

5 Stan istniejący: Widok na piaskownicę, zjeżdżalnię pojedynczą, domek z tarasem, zestaw ze zjeżdżalniami. Widok na zestaw z dwiema zjeżdżalniami. 5

6 Widok na huśtawkę podwójną, w tle lokomotywa z przyczepką. Widok na piaskownię, samochód, w tle wigwam, ławka z palisadą, huśtawka ważka. 6

7 Dodatkowo na placu zabaw znajduje się 5 ławek z oparciem do pozostawienia i wymiany desek: oraz dwie lampy oświetleniowe do pozostawienia: 7

8 4. Opis zamierzeń inwestycyjnych Na przedmiotowym terenie tj, na terenie placu zabaw, przewiduje się zachowanie dotychczasowej funkcji, głównie przez modernizację nawierzchni oraz montaż nowego wyposażenia placu zabaw. 4.1 Na przedmiotowym terenie przewiduje się następujące demontaże : a) Demontaż istniejącego wyposażenia tj: 1. huśtawka podwójna z drabinką szt zestaw z dwiema zjeżdżalniami szt wigwam drewniany szt lokomotywa z przyczepką szt piaskownica drewniana szt zjeżdżalnia pojedyncza szt domek z tarasem szt samochód szt huśtawka ważka szt ławka z palisadą szt zestaw pajęczyna szt. 1 b) Demontaż istniejącej nawierzchni tj. nawierzchni syntetycznej wraz z nawierzchnią z asfaltobetonu grubości 7cm ( 3cm drobnoziarnistej + 4cm średnioziarnistej ) na powierzchni ok. 640 m2 ( bez wrotowiska ) c) Demontaż obrzeży wokół placu zabaw ( dł. ok. 100mb) d) Naprawę nawierzchni asfaltowej na wrotowisku w miejscach jej zniszczenia ( tj. na powierzchni ok. 10 m2 ) następnie na naprawionej nawierzchni zostaną namalowane pasy ( przejście dla pieszych) farbą do malowania na asfalcie. e) Demontaż 5 ławek przeznaczonych do naprawy ( wymiana desek ) a następnie do ponownego montażu do podłoża ( fundamentów ). 4.2 Na przedmiotowym terenie zaprojektowano : a) Plac zabaw o nawierzchni syntetycznej bezpiecznej typu Play-top. Plac zabaw przeznaczony dla dzieci 6-15 lat. Plac wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia zabawowe dla tej grupy dzieci. Nawierzchnia układana będzie na 8

9 istniejącej podbudowie, która zostanie naprawiona, zagęszczona oraz ukształtowana pod nowe wyposażenie ( powierzchnia i obrys placu zabaw do pozostawienia bez zmian, pow. 640 m2). b) Ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami ( dł. ok. 100 mb.). c) Naprawę nawierzchni wrotowiska na zniszczonych fragmentach z domalowaniem pasów na wejściach na plac zabaw ( ok. 10m2). d) Przewidziano wykorzystanie istniejącego oświetlenia i ławek z oparciami, z tym że na ławkach zostaną wymienione siedziska na deski z drewna egzotycznego lub deski impregnowane ciśnieniowo, deski gr. 4cm, w kolorze dębu. 5. BILANS POWIERZCHNI ( szacunkowe dane liczbowe ) L.p OPIS Dane liczbowe. 1. Teren objęty opracowaniem. Ok m2 2. Projektowana nawierzchnia syntetyczna typu Play Top ( nawierzchnia placu zabaw) Ok. 640 m2 3. Projektowana naprawa nawierzchni asfaltowej na fragmencie wrotowiska. 10 m2 4. Projektowane nowe obrzeża 6x30cm Ok. 100 mb 5. Ogrodzenie wysokości ok cm. (z dwoma furtkami wejściowymi szer. ok. 100 cm) Ok. 100 mb 6. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW : a) PLAC ZABAW PRZEZNACZONY DLA DZIECI W WIEKU 6-15 LAT Z URZĄDZENIAMI PRZEZNACZONYMI DLA TEJ GRUPY WIEKOWEJ. PLAC O NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ SYNTETYCZNEJ TYPU PLAYTOP. W miejscu istniejącego placu zabaw ( w jego obrysie ), po demontażu wszystkich drewnianych urządzeń zabawowych, demontażu nawierzchni z asfaltobetonu ( gr. 7cm), demontażu obrzeży przewiduje się naprawę istniejącej podbudowy z kruszyw. Podbudowa powinna zostać uzupełniona i zagęszczona do Is=1. Plac wyposażony zostały w urządzenia zabawowe- systemowe. Dla każdego urządzenia przewidziana jest strefa bezpieczeństwa ( określona przez producenta urządzeń), charakteryzująca się odpowiednią grubością nawierzchni dla każdego urządzenia. 9

10 PRZEKRÓJ PRZEZ ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW. ( zgodnie z dokumentacja archiwalną ) GRUBOŚĆ WARSTWY PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW. GRUBOŚĆ WARSTWY Nawierzchnia syntetyczna wylewana. ( do demontażu ) Nawierzchnia z betonu asfaltowego drobnoziarnistego zamkniętego. ( do demontażu ) Nawierzchnia z betonu asfaltowego średnioziarnistego częściowo zamkniętego. ( do demontażu ) Warstwa górna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. (do pozostawienia, naprawy i uzupełnienia i odpowiedniego ukształtowania ) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. (do pozostawienia) Warstwa odcinająca z piasku. (do pozostawienia) gr. 4mm 3cm 4 cm Dwuwarstwowa nawierzchnia syntetyczna typu Playtop, Układana na podbudowie z kruszyw odpowiednio ukształtowanej. 8 cm Warstwa górna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. (uzupełniona, zagęszczona, wyprofilowana) 10 cm Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 4-7 cm 8-12 cm 10 cm 15 cm Warstwa odcinająca z piasku. 15 cm Należy zwrócić szczególną uwagę na wyprofilowanie odpowiednich spadków ok. 1%, w kierunku zewnętrznego obrysu placu zabaw. Na terenie przedmiotowego placu znajduje się pokrywa studzienki kanalizacyjnej. Należy uwzględnić to podczas profilowania spadków nawierzchni. Przewiduje się,że rzędna wykończonego placu zabaw będzie ok. 1cm wyżej niż rzędna pokrywy. W celu wyrównania należy pokryć pokrywę górną warstwą nawierzchni pozostawiając otwory umożliwiające zdjęcie pokrywy. Certyfikacja i grubość nawierzchni Nawierzchnia typu Playtop posiada certyfikat TÜV Z Grubość nawierzchni Playtop wynosi od 2 cm do 15 cm - w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma 10

11 spełnić. Grubość zastosowanej nawierzchni jest wprost proporcjonalna do wysokości urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw. Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176 maksymalna wysokość upadku z urządzeń zabawowych na placach zabaw nie może przekraczać 3 m, a producent urządzeń zabawowych musi podać wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. W projekcie zastosowano urządzenia zabawowe o maksymalnej wysokości spadku 1,71m. W tabeli przedstawiono grubości nawierzchni i odpowiadające im krytyczne wysokości upadku dla nawierzchni typuplaytop. Grubość nawierzchni Maksymalna wysokość swobodnego upadku 2 cm 60 cm 4 cm 1,20 m 5 cm 1,30 m 6 cm 1,50 m 7 cm 1,80 m 8 cm 2,00 m Przy grubościach nawierzchni Playtop od 4 cm wzwyż zmienia się jedynie grubość dolnej amortyzującej warstwy, wykonanej z kawałków specjalnie preparowanej czarnej gumy. Górna, kolorowa warstwa, wykonana z EPDM, ma zawsze stałą grubość wynoszącą 1,5 cm. Na placach zabaw standardowo nie stosuje się nawierzchni cieńszej niż 4 cm. Tło aplikacji projektuje się w kolorze czarnym z kolorowymi domieszkami, można tu użyć nawierzchni typu np. Nike Grid, która występuje w takim kolorze. UWAGA: W przypadku zastosowania innych nawierzchni syntetycznych grubość zastosowanej nawierzchni należy dobrać do każdego urządzenia niezależnie, zgodnie ze specyfikacją urządzenia, wymaganą strefą bezpieczeństwa i maksymalną wysokością spadku. 11

12 Elementy: Dane liczbowe/ opis Uwagi: Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu Playtop. Dwuwarstwowa nawierzchnia przepuszczalna z granulatów gumowych i spoiw poliuretanowych typu Playtop, gr. 4-7 cm Zależnie od urządzenia, pod którym jest układana. Górna warstwa z EPDM u frakcji 3-3,5mm, gr. 1,5cm Dolna warstwa różnokształtne kawałki z czarnej gumy frakcji ok. 20mm, gr. 2,5-13,5cm ( zmianna grubość w zależności od maksymalnej wysokości upadku z urządzeń zabawowych ) Nawierzchnia z kolorowymi aplikacjami, nawierzchnia ze spadkiem ok. 1% na zewnątrz placu zabaw. Nawierzchnia 1cm powyżej pokrywy studzienki w celu pokrycia pokrywy nawierzchnią syntetyczną gr. ok. 1cm (wyrównanie nawierzchni ). Nowa nawierzchnia. Docelowa rzędna nawierzchni zgodna z istniejącą. Podbudowa: Powierzchnia całkowita Grubość nawierzchni: Odwodnienie: Obrzeża: Kolorystyka nawierzchni: - warstwa nośna: a) Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie istniejąca (istniejąca o gr. ok. 18cm) uzupełniona i zagęszczona najlepiej o frakcji : ( 31,5mm 63mm) zagęszczana warstwami do Is=1 gr. ok. 15cm - piasek średnio lub gruboziarnisty gr. 15 cm, 640 m2 Szacunkowe powierzchnie różnych grubości nawierzchni poliuretanowej typu play top. gr.ok. 15cm Grubość: 4cm 493 m2 6cm 20 m2 7cm 127 m2 Uwaga: szczegółowe strefy bezpieczeństwa, wysokości swobodnego upadku oraz wymagane grubości nawierzchni dla każdej strefy poszczególnego urządzenia znajdują się w opisie wyposażenia placów zabaw. Odwodnienie powierzchniowe, kierunki spadku na zewnątrz placu zabaw na tereny zielone. Betonowe 6x20x100 cm w kolorze żółtym. Dł. ok. 100mb. Nawierzchnia różnokolorowa z aplikacjami zgodnie z projektem aplikacji. Tło czarne ( Nike grid ) z kolorowymi domieszkami, na nim kolorowe planety układu słonecznego. Istniejącą warstwę należy naprawić, w razie potrzeby uzupełnić, zagęścić. Nawierzchnia istniejąca. 12

13 Wyposażenie : Jak poniżej. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW: Lp. Wyszczególnienie Ilość J.m KOMPAN ELE Canyon - zestaw zabawowy KOMPAN GXY8014 Spica 1 piruet KOMPAN GXY8017 Vega karuzela 1 szt. 1 szt. 1 szt. KOMPAN GXY916 Supernova - karuzela pierścieniowa 1 szt. KOMPAN GXY934 Rock-it - ruchoma platforma KOMPAN SPME30300 Cwing - huśtawka 2-os. 1 szt. 1 szt. KOMPAN SPME40400 Dino Swing with tyre - huśtawka z oponą 1 szt. Razem urządzenia: 7 szt. UWAGA: Montaż i fundamentowanie każdego urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcja montażu. 13

14 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW: 1. KOMPAN ELE CANYON Zestaw sprawnościowy dla dzieci w wieku 6-15 lat 14

15 DANE TECHNICZNE: szerokość x długość: 6,98 m x 6,11 m, wysokość: 3,84 m wymagana strefa bezpieczeństwa: 10,43 m x 9,11 m rzeczywista strefa bezpieczeństwa: 54 m 2 maksymalna wysokość upadku: 1,71 m kotwienie w gruncie na głębokości 0,9 m przy użyciu betonu klasy B 25 OPIS: Urządzenie składa się z centralnie umieszczonej, zadaszonej wieży z podestem na wysokości 1,40 m, z wejściem po szerokich schodach, prostej zjeżdżalni i dwóch przeplotni rozmieszczonych promieniście wokół wieży. Podest wieży osłonięty jest barierkami i panelami bocznymi. W panelach tworzących balustrady schodów od zewnętrznej strony znajdują się niewielkie otwory i uchwyty wspinaczkowe. Można wiec wejście na wieżę urozmaicić i wspiąć się po balustradzie jak po ściance wspinaczkowej. Z podestu na ziemię prowadzi zjeżdża się na prostej zjeżdżalni. Pod podestem, na poziomie dostępnym z ziemi znajduje się ławeczka-lada umieszczona między słupami nośnymi wieży. Jedna z przeplotni jest rozpiętą na metalowej ramie siecią wspinaczkowa, nieco nachyloną i podpartą ukośnym słupkiem z uchwytami do wspinania, zakończoną drążkiem do robienia fikołków. Druga przeplotnia to kombinacja poziomych i pionowych lin tworząca cos w rodzaju mostu linowego zwieszona na stalowej poprzeczce i, zakończona drabinką z pary drążków wygiętych w fale. Na barierce podestu i na ramie przeplotni wiszą dodatkowe elementy manipulacyjne ruchome gałki w kształcie dzwonka Charakter urządzenia umożliwia poruszanie się we wszystkich kierunkach. Dla najbardziej odważnych, wytrwałych i sprawnych wyzwaniem może być próba obejścia zestawu dookoła i poruszanie się 360 stopni bez dotykania ziemi. Różnorodność funkcji zapewnia możliwość zabawy osobom o różnej sprawności, a każda funkcja kształtuje poczucie równowagi, wyczucie przestrzeni, odwagę i zwinność. ELEMENTY: 1 wieża z zadaszonym podestem na wysokości 1,40 m. 15

16 1 zjeżdżalnia schody z balustradą wyposażoną w akcesoria do wspinania 1 przeplotnia linowa sieć 1 przeplotnia z mostem linowym słupek z uchwytami do wspinaczki drążek do fikołków para drążków w kształcie fali ławeczka element manipulacyjny: ruchoma gałka - dzwonek MATERIAŁY: słupy nośne stalowe, pokryte warstwą gumy (EPDM) konstrukcja ram podestów stalowa, podest i stopnie schodów z trwałego laminatu (HPL) o antypoślizgowej fakturze, panele boczne i daszek - kolorowego tworzywa odpornego na działanie promieni UV. poręcze, barierki, drążki i podpory oraz elementy mocujące i łączące - ze stali galwanizowanej, liny w przeplotni z mostem linowym - liny Coroflex, z czarnego poliamidu (PA) wzmocnione stalowymi prętami liny w przeplotni-sieci liny polipropylenowe wzmocnione stalowymi prętami, w miejscach narażonych na ścieranie powleczone przezroczystą warstwą poliuretanu CERTYFIKATY Zestaw posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

17 2. KOMPAN GXY8014 SPICA 1 Piruet Dla dzieci w wieku 6-12 lat 17

18 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 0,45 m x 0.44 m x 1,66 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 3,51 m Maksymalna wysokość upadku: 1,00 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,92 m przy użyciu betonu klasy B 25. OPIS Urządzenie typu piruet. Trójkątna platforma ze specjalnie wyprofilowanym masztem umieszczona jest na stalowej nodze. Pod ciężarem balansujących dzieci platforma szybko obraca się dookoła własnej osi. Stalowy maszt z kolorową końcówką jest wyprofilowany w taki sposób, żeby łatwo można było się go uchwycić siedząc lub stojąc na platformie i wprawić urządzenie w ruch. MATERIAŁY Noga i maszt wykonane są z stali galwanizowanej. Obrotowa platformą z polietylenu pokrytego czarnym poliuretanem (PUR) CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

19 3. KOMPAN GXY8017 VEGA - Karuzela dla dzieci w wieku 6-12 lat 19

20 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: średnica 0,34 m; wysokość 1,56 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 5,36 m Maksymalna wysokość upadku: 1,55 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,92 m przy użyciu betonu klasy B 25 OPIS Oryginalna karuzela, na której się nie siedzi tylko wisi, a zabawa przypomina latanie. Pionowy słupek o wysokości 1,47 m zakończony jest u góry kulistą nasadką i specjalnym pierścieniem, który pełni rolę uchwytów. Drugi taki sam pierścień umieszczony jest na słupie na wysokości ok. 40 cm nad ziemią. Kulista końcówka i pierścienie są ruchome i mogą się obracać. Wystarczy uchwycić się górnego pierścienia, mocno odepchnąć od ziemi i karuzela zostaje wprawiona w ruch. Mechanizm karuzeli pozwala na naprawdę szybkie wirowanie. Można oprzeć nogi na dolnym pierścieniu, albo pozwolić im swobodnie frunąć pod wpływem działającej siły odśrodkowej. MATERIAŁY Pionowy słup wykonany jest ze stali galwanizowanej. Końcówki i pierścienie z polietylenu (PE) pokrytego poliuretanem (PUR). CERTYFIKAT Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

21 4. KOMPAN GXY916 SUPERNOVA - Karuzela pierścieniowa dla dzieci w wieku 6-15 lat 21

22 DANE TECHNICZNE średnica 2,06m ; wysokość 0,60 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 6,06 m Maksymalna wysokość upadku: 0,60 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,60 m przy użyciu betonu klasy B 25. OPIS Główną częścią karuzeli jest ruchomy pierścień o spłaszczonym przekroju. Pierścień umocowany jest na obręczy i przesuwa się po niej dzięki mechanizmom łożyskowym. Na pierścieniu można siedzieć, stać, chodzić. Kolorowe obejmy na pierścieniu stanowią oparcie dla rąk i nóg bawiących się dzieci, mogą też wyznaczać miejsca siedzące. Płaszczyzna pierścienia nie jest idealnie pozioma tylko lekko nachylona pod niewielkim kątem w stosunku podłoża. Dzięki temu pierścień obraca się częściowo siłą bezwładu. Karuzela może spełniać rolę ruchomej bieżni. Jest to doskonałe urządzenie do ćwiczenia równowagi i zwinności. MATERIAŁY Pierścień wykonany jest z odpornego na działanie promieni UV polietylenu w kolorze granatowym. Kolorowe obejmy: 6 pomarańczowych i 1 zielona z poliamidu. Pierścień zamontowany jest na stalowej obręczy, podpartej sześcioma stalowymi nogami o różnej wysokości. Mechanizmy łożyskowe są bezobsługowe. CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

23 5. KOMPAN GXY934 ROCK-IT - Ruchoma platforma Grupa wiekowa: 6-12 lat 23

24 WYMIARY: długość x szerokość: 1,22 m x 0,96 m wysokość: 1,25 m wymagana strefa bezpieczeństwa: 3,72 m x 3,46 m rzeczywista strefa bezpieczeństwa: 10 m 2 maksymalna wysokość upadku: 0,60 m kotwienie w gruncie na głębokości 0,9 m przy użyciu betonu klasy B25 OPIS Urządzenie do bujania się. Troje dzieci może starać się przychylić platformę w swoją stronę, lub próbować utrzymać równowagę. Trójkątna platforma umieszczona jest na ruchomym mechanizmie (przegubie). Po środku platformy zamontowany jest słupek zakończony uchwytem do trzymania. Trzymając się uchwytu i balansując ciałem musza się platformę do zmiany kierunku nachylenia. MATERIAŁY: platforma - z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) z powłoką antypoślizgową słupek - ze stali galwanizowanej łącznik kulowy z czarnego poliuretanu (PUR) z wysoko wytrzymałym rdzeniem mosiężnym pierścień-uchwyt ze stali pokrytej czarnym poliuretanem (PUR) CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

25 6. KOMPAN SPME30300 CWING Huśtawka wahadłowa dla dzieci w wieku 3-12 lat DANE TECHNICZNE Długość x szerokość: 4,44 x 2,13 m, wysokość 2,69 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: 6,68 x 3,05 m Rzeczywista strefa bezpieczeństwa:20 m 2 Maksymalna wysokość upadku: 1,35 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,66 m przy użyciu betonu klasy B 25. OPIS Huśtawka wahadłowa, z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach. Ozdobą tej prostej konstrukcji są granatowe, trójkątne panele z tworzywa, zamontowana z boków, u szczytu huśtawki, które pełnią jednocześnie funkcję 25

26 dekoracyjną i usztywniającą. Urządzenie pochodzi z serii Citylife, charakteryzującej się nowoczesną stylistyką, świetnie komponującą się ze współczesną miejską architekturą. Urządzenia z tej serii swoją oszczędną zniechęcają wandali swoją oszczędną formą, ponieważ praktycznie nie mają płaskich powierzchni, które można by pokryć graffiti. MATERIALY Stelaż huśtawki wykonany jest ze stali galwanizowanej, kolorowe kapturki na słupach z tworzywa sztucznego Siedziska z czarnej gumy. Łańcuchy ze stali ocynkowanej. CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

27 7. KOMPAN SPME40400 DINO SWING + TYRE - Huśtawka typu żuraw z oponą. Grupa wiekowa: 6-12 lat 27

28 DANE TECHNICZNE Długość x szerokość: 4,74 m x 3,14 m, wysokość 3,13 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o promieniu 4,19 m Rzeczywista strefa bezpieczeństwa: 56 m 2 Maksymalna wysokość upadku: 1,70 m Kotwienie w gruncie na głębokości 1,00 m przy użyciu betonu klasy B25. 28

29 OPIS PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA Hustawka typu żuraw z jednym długim ramieniem i dwiema szeroko rozstawionymi podporami. Ramię i podpory są lekko wygięte w łuk, ustawione na planie trójkąta Na końcu ramienia zawieszona jest na łańcuchach opona- siedzisko. Górna końcówka ramienia wykończona jest granatowym dyskiem- zatyczką z polietylenu (PE). Słupy i łańcuchy wykonane są ze stali galwanizowanej. CERTYFIKAT Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

30 SZCZEGÓŁOWY OPIS NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ NA PLACU ZABAW: Zaprojektowano syntetyczną nawierzchnię placów zabaw pochłaniającą siłę uderzeń, opracowana z myślą o zmniejszeniu ryzyka urazów u dzieci spadających z urządzeń na placach zabaw. Właściwości nawierzchni przetestowano w zakresie pochłaniania siły uderzeń zgodnie z normami europejskimi EN 1176:1998 i EN 1177:1998 oraz amerykańskimi: ASTM F i F Odporność na ścieranie i poślizgi w warunkach suchych i mokrych oraz zapalność przetestowano zgodnie z normą BS Nawierzchnia ta jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Zaprojektowano ją na podbudowie przepuszczalnej dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa, bezpieczna, przeznaczona na place zabaw, składa się z dwóch warstw: 1. Warstwy dolnej której zadaniem jest amortyzacja siły upadku - wykonana jest z różnokształtnych kawałków specjalnie preparowanej gumy o wielkości 20mm, które nie przylegając ściśle do siebie tworzą wolne przestrzenie nadające warstwie odpowiednią elastyczność i amortyzację, a także gwarantują przenikanie granulatu EPDM z górnej warstwy pomiędzy kawałki gumy warstwy amortyzującej - łącząc je trwale ze sobą, co zapewnia ogromną trwałość i odporność nawierzchni. To wyjątkowe rozwiązanie zapewnia również uzyskanie optymalnych parametrów nawierzchni i pewnej równowagi pomiędzy zdolnością do amortyzacji i zapewnienia bezpieczeństwa, a trwałością i odpornością nawierzchni na zużycie mechaniczne. Jest to warstwa amortyzująca, a jej grubość zależy od maksymalnej wysokości upadku z urządzenia, pod którym nawierzchnia jest wyłożona. 2. Warstwy górnej która jest sztywniejsza, ma większą odporność mechaniczną i na ścieranie wykonana jest ze znacznie mniejszych granulek kolorowego kauczuku etylenowopropylenowego ( z EPDM- u ) o frakcji 3-3,5mm i stanowi zewnętrzną osłonę dla części amortyzującej. Przy różnych grubościach nawierzchni zmienia się jedynie grubość dolnej amortyzującej warstwy z kawałków specjalnie preparowanej czarnej gumy. Kolorowa górna warstwa wykonana z EPDM ma zawsze stałą grubość wynoszącą 15mm. Warstwa ta, o grubości minimum 15mm, pełni przede wszystkim rolę estetyczną - różnorodna kolorystyka oraz możliwość zastosowania dowolnego wzornictwa daje 30

31 nieograniczone pole do efektownego uatrakcyjnienia wyglądu placu zabaw Wykorzystując ten walor, na nawierzchniach placów zaprojektowano aplikacje tematyczne wprowadzające odrobinę edukacji, w bardzo ciekawy sposób. W naszym przypadku tło nawierzchni placu zabaw wykonane zostanie z Aplikacja na nawierzchni placu zabaw zaprojektowano tu aplikację Planety Układu Słonecznego. Na nawierzchni znajdzie się słońce wraz z kolorowymi planetami ( rysunki planet ) ich nazwami, każda zlokalizowana na odpowiedniej orbicie, na której opisano również odległość planety do słońca. Takie aplikacje bardzo czytelne, przez zastosowanie różnych kolorów z użyciem niewielu elementów, będą dodatkowym elementem edukacyjnym placu zabaw. Specyfikacja nawierzchni typu playtop: nawierzchnia jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Standardowo grubość nawierzchni wynosi od 20mm do 140mm - w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma spełnić. Grubość zastosowanej nawierzchni jest wprost proporcjonalna do wysokości urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw. Zgodnie z wymogami normy PN EN 1177 nawierzchnia placu zabaw ma zabezpieczać upadek maksymalnie nawet z 3m. Znakomite parametry zaprojektowanej nawierzchni gwarantują wymagany poziom bezpieczeństwa dla upadku z 3m już przy 140mm grubości nawierzchni. Nawierzchnie tego typu winny być układane przez wykwalifikowane i autoryzowane przez producenta nawierzchni ekipy, zapewniające najwyższą jakość wykonania. Stałe, wyselekcjonowane źródła zaopatrzenia oraz kilkudziesięcioletnie doświadczenie gwarantują najwyższą jakość materiałów stosowanych w wykonywanej nawierzchni. Przy zastosowaniu nawierzchni syntetycznej jako nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw - jej grubość dostosowano do wysokości urządzeń zabawowych, które będą się tam znajdowały. Zgodnie z normą PN-EN 1176 producent urządzeń zabawowych musi podać wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. Do tej wysokości dobiera się odpowiednią grubość nawierzchni. Szczegółowe dane dotyczące wysokości swobodnego spadku zostały określone, wyszczególnione w opisie każdego urządzenia. W tabeli przedstawiono grubości nawierzchni typu playtop i odpowiadające im krytyczne wysokości upadku. 31

32 Grubość nawierzchni Maksymalna wysokość swobodnego upadku 2 cm 60 cm 4 cm 1,20 m 5 cm 1,30 m 6 cm 1,50 m 7 cm 1,80 m 8 cm 2,00 m 9 cm 2,40 m 10 cm 2,50 m 11 cm 2,60 m 12 cm 2,70 m 13 cm 2,80 m 14 cm 2,90 m 15 cm 3,00 m 32

33 Instalacja Nawierzchnia typu playtop instalowana jest wyłącznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych przez producenta instalatorów. Mieszanie składników nawierzchni odbywa się w miejscu jej wbudowania, przy użyciu specjalistycznego sprzętu (mieszarki). Wykonanie nawierzchni składa się z trzech etapów: 1. Wykonania podbudowy optymalnie tłuczniowej lub piaskowo-tłuczniowej z różnych warstw kruszywa z 3-4cm ostatnią warstwą zagęszczonego klińca. 2. Wykonania dolnej warstwy z czarnych, grubych kawałów specjalnej gumy o frakcji 20mm mieszanych we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta. 3. Wykonania górnej warstwy z różnokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5mm mieszanych we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być gładka i bezspoinowa. Temperatura Nawierzchnia typu playtop powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza. (Podane parametry dotyczą standardowych warunków instalacji w Polsce zmiany warunków zewnętrznych lub instalacje w innych warunkach klimatycznych mają wpływ na dobór parametrów poszczególnych składników. Obrzeża Przy instalowaniu nawierzchni typu play top na podbudowie z kruszywa kamiennego wymagane jest użycie obrzeży betonowych, gumowych, recyklingowanych tworzyw lub drewnianych. Zaprojektowano obrzeża betonowe 6x20x100cm. Konserwacja i naprawy Nawierzchnia typu playtop nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych jak np. w 33

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo