PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dz.nr ew. 3/2, 40/3, 3/5 z obr Inwestor : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 20. Autor opracowania: ARCHITEKT Joanna Wójcik siedziba: Ul. Żołnierzy Września 1939r. nr 18, Szydłowiec, oddział/ adres do korespondencji: Ul. Kondratowicza 63 b lok 24, Warszawa, tel/fax: , tel. kom: , Projektanci: mgr inż. arch. Joanna Wójcik mgr inż. arch. Izabela Sobierajska upr.proj. MA/053/05 Sprawdzający: mgr inż. arch. Agnieszka Boruc upr.proj. MA/002/03 Maj 2010 r. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: A. WARUNKI TECHNICZNE : 1. Dokumentacja powykonawcza ( archiwalna ) Projektu: Park im. Stefana Wiecheckiego Wiecha rys. Drogi i place, autorstwa mgr inż. Lecha Zielińskiego. 2. Koncepcja modernizacji Placu zabaw uzgodniona z Inwestorem. 3. Mapa do celów projektowych. 4. Wizja lokalna. B. CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTURA OPIS T ECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA D. ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania. 2. Zaświadczenie z Okręgowej Izby Architektów. 3. Zaświadczenie z Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa 4. Oświadczenie projektantów. E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. LP. 1 NAZWA RYSUNKU 2 SKALA NR RYS. 1. Projekt zagospodarowania działki projekt przebudowy placu zabaw. 1:500 ARCH_PZ1 Projekt zagospodarowania działki. 1:200 ARCH_PZ2 2. Przekrój przez warstwy. 1:10 ARCH_A1 3 Projekt ogrodzenia. 1:25 ARCH_A2 4 Stan istniejący ( wg dokumentacji archiwalnej) 1:200 ARCH_A3 5 Projekt zagospodarowania placu z wyznaczonymi strefami sieci podziemnych. 1:200 ARCH_A4 6 Projekt wyposażenia placu oraz aplikacji na nawierzchni syntetycznej. 1:200 ARCH_A5 7. Lokalizacja wyposażenia. 1:100 ARCH_A6 8. Lokalizacja aplikacji. 1:200 ARCH_A7 8. Aplikacje - kolor 1:200 ARCH_A8 UWAGA: Niniejszy projekt architektoniczno budowlany chroniony jest Ustawą o Prawie Autorskim z 1994r. [ Dz. U. Nr 24, poz. 83 ]. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO. 2

3 B. OPIS T ECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY 1. Dane ogólne Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji placu zabaw zlokalizowanego na terenie parku Wiecha, który znajduje się na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza Podstawa opracowania 2.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodetę Dokumentacja powykonawcza ( fragment ) Projektu :Park im. Stefana Wiecheckiego Wiecha Drogi i place opracowana przez mgr inż. Lecha Zielińskiego, ( przekazane przez Inwestora ). 2.3 Dokumentacja archiwalna powykonawcza istniejących elementów wyposażenia i nawierzchni ( przekazana przez Inwestora ) 2.4 Program inwestycji i koncepcja uzgodniona z Inwestorem. 2.5 Umowa nr TAR-10 / WIR/ I/III/12/2/11/10 z dnia r. 2.6 Obowiązujące normy i przepisy. 3. Opis działki Przedmiotowa działka ( obszar opracowania ) znajduje się na terenie Parku Wiecha w pobliżu ulicy Prałatowskiej i Osowskiego. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa. Obecnie na terenie objętym opracowaniem znajduje się plac zabaw (owalny o powierzchni ok. 640 m2 ). Na plac zabaw prowadzą alejki Parku Wiecha wykonane z kostki brukowej w kolorze jesieni. Wokół samego placu zabaw zlokalizowano niewielki tor do jazdy na wrotkach. 3

4 Nawierzchnia placu zabaw wykonana jest z nawierzchni syntetycznej wylewnej (gr.4mm) w wielu miejscach uszkodzonej i startej. W części uszkodzona jest również nawierzchnia asfaltowa. PRZEKRÓJ PRZEZ ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW. GRUBOŚĆ WARSTWY ( zgodnie z dokumentacja archiwalną ) Nawierzchnia syntetyczna wylewana. Nawierzchnia z betonu asfaltowego drobnoziarnistego gr. 4mm 3cm zamkniętego. Nawierzchnia z betonu asfaltowego średnioziarnistego 4 cm częściowo zamkniętego. Warstwa górna podbudowy z kruszywa stabilizowanego 8 cm mechanicznie. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego 10 cm mechanicznie. Warstwa odcinająca z piasku. 15 cm Plac zabaw wyposażony jest w drewniane urządzenia zabawowe, na których widać już upływ czasu. Urządzenia zamontowane są w podłożu przez wkopanie elementów drewnianych. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia wszystkie przeznaczone do demontażu: 1. huśtawka podwójna z drabinką szt zestaw z dwiema zjeżdżalniami szt wigwam drewniany szt lokomotywa z przyczepką szt piaskownica drewniana szt zjeżdżalnia pojedyncza szt domek z tarasem szt samochód szt huśtawka ważka szt ławka z palisadą szt zestaw pajęczyna szt. 1 4

5 Stan istniejący: Widok na piaskownicę, zjeżdżalnię pojedynczą, domek z tarasem, zestaw ze zjeżdżalniami. Widok na zestaw z dwiema zjeżdżalniami. 5

6 Widok na huśtawkę podwójną, w tle lokomotywa z przyczepką. Widok na piaskownię, samochód, w tle wigwam, ławka z palisadą, huśtawka ważka. 6

7 Dodatkowo na placu zabaw znajduje się 5 ławek z oparciem do pozostawienia i wymiany desek: oraz dwie lampy oświetleniowe do pozostawienia: 7

8 4. Opis zamierzeń inwestycyjnych Na przedmiotowym terenie tj, na terenie placu zabaw, przewiduje się zachowanie dotychczasowej funkcji, głównie przez modernizację nawierzchni oraz montaż nowego wyposażenia placu zabaw. 4.1 Na przedmiotowym terenie przewiduje się następujące demontaże : a) Demontaż istniejącego wyposażenia tj: 1. huśtawka podwójna z drabinką szt zestaw z dwiema zjeżdżalniami szt wigwam drewniany szt lokomotywa z przyczepką szt piaskownica drewniana szt zjeżdżalnia pojedyncza szt domek z tarasem szt samochód szt huśtawka ważka szt ławka z palisadą szt zestaw pajęczyna szt. 1 b) Demontaż istniejącej nawierzchni tj. nawierzchni syntetycznej wraz z nawierzchnią z asfaltobetonu grubości 7cm ( 3cm drobnoziarnistej + 4cm średnioziarnistej ) na powierzchni ok. 640 m2 ( bez wrotowiska ) c) Demontaż obrzeży wokół placu zabaw ( dł. ok. 100mb) d) Naprawę nawierzchni asfaltowej na wrotowisku w miejscach jej zniszczenia ( tj. na powierzchni ok. 10 m2 ) następnie na naprawionej nawierzchni zostaną namalowane pasy ( przejście dla pieszych) farbą do malowania na asfalcie. e) Demontaż 5 ławek przeznaczonych do naprawy ( wymiana desek ) a następnie do ponownego montażu do podłoża ( fundamentów ). 4.2 Na przedmiotowym terenie zaprojektowano : a) Plac zabaw o nawierzchni syntetycznej bezpiecznej typu Play-top. Plac zabaw przeznaczony dla dzieci 6-15 lat. Plac wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia zabawowe dla tej grupy dzieci. Nawierzchnia układana będzie na 8

9 istniejącej podbudowie, która zostanie naprawiona, zagęszczona oraz ukształtowana pod nowe wyposażenie ( powierzchnia i obrys placu zabaw do pozostawienia bez zmian, pow. 640 m2). b) Ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami ( dł. ok. 100 mb.). c) Naprawę nawierzchni wrotowiska na zniszczonych fragmentach z domalowaniem pasów na wejściach na plac zabaw ( ok. 10m2). d) Przewidziano wykorzystanie istniejącego oświetlenia i ławek z oparciami, z tym że na ławkach zostaną wymienione siedziska na deski z drewna egzotycznego lub deski impregnowane ciśnieniowo, deski gr. 4cm, w kolorze dębu. 5. BILANS POWIERZCHNI ( szacunkowe dane liczbowe ) L.p OPIS Dane liczbowe. 1. Teren objęty opracowaniem. Ok m2 2. Projektowana nawierzchnia syntetyczna typu Play Top ( nawierzchnia placu zabaw) Ok. 640 m2 3. Projektowana naprawa nawierzchni asfaltowej na fragmencie wrotowiska. 10 m2 4. Projektowane nowe obrzeża 6x30cm Ok. 100 mb 5. Ogrodzenie wysokości ok cm. (z dwoma furtkami wejściowymi szer. ok. 100 cm) Ok. 100 mb 6. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW : a) PLAC ZABAW PRZEZNACZONY DLA DZIECI W WIEKU 6-15 LAT Z URZĄDZENIAMI PRZEZNACZONYMI DLA TEJ GRUPY WIEKOWEJ. PLAC O NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ SYNTETYCZNEJ TYPU PLAYTOP. W miejscu istniejącego placu zabaw ( w jego obrysie ), po demontażu wszystkich drewnianych urządzeń zabawowych, demontażu nawierzchni z asfaltobetonu ( gr. 7cm), demontażu obrzeży przewiduje się naprawę istniejącej podbudowy z kruszyw. Podbudowa powinna zostać uzupełniona i zagęszczona do Is=1. Plac wyposażony zostały w urządzenia zabawowe- systemowe. Dla każdego urządzenia przewidziana jest strefa bezpieczeństwa ( określona przez producenta urządzeń), charakteryzująca się odpowiednią grubością nawierzchni dla każdego urządzenia. 9

10 PRZEKRÓJ PRZEZ ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW. ( zgodnie z dokumentacja archiwalną ) GRUBOŚĆ WARSTWY PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW. GRUBOŚĆ WARSTWY Nawierzchnia syntetyczna wylewana. ( do demontażu ) Nawierzchnia z betonu asfaltowego drobnoziarnistego zamkniętego. ( do demontażu ) Nawierzchnia z betonu asfaltowego średnioziarnistego częściowo zamkniętego. ( do demontażu ) Warstwa górna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. (do pozostawienia, naprawy i uzupełnienia i odpowiedniego ukształtowania ) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. (do pozostawienia) Warstwa odcinająca z piasku. (do pozostawienia) gr. 4mm 3cm 4 cm Dwuwarstwowa nawierzchnia syntetyczna typu Playtop, Układana na podbudowie z kruszyw odpowiednio ukształtowanej. 8 cm Warstwa górna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. (uzupełniona, zagęszczona, wyprofilowana) 10 cm Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 4-7 cm 8-12 cm 10 cm 15 cm Warstwa odcinająca z piasku. 15 cm Należy zwrócić szczególną uwagę na wyprofilowanie odpowiednich spadków ok. 1%, w kierunku zewnętrznego obrysu placu zabaw. Na terenie przedmiotowego placu znajduje się pokrywa studzienki kanalizacyjnej. Należy uwzględnić to podczas profilowania spadków nawierzchni. Przewiduje się,że rzędna wykończonego placu zabaw będzie ok. 1cm wyżej niż rzędna pokrywy. W celu wyrównania należy pokryć pokrywę górną warstwą nawierzchni pozostawiając otwory umożliwiające zdjęcie pokrywy. Certyfikacja i grubość nawierzchni Nawierzchnia typu Playtop posiada certyfikat TÜV Z Grubość nawierzchni Playtop wynosi od 2 cm do 15 cm - w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma 10

11 spełnić. Grubość zastosowanej nawierzchni jest wprost proporcjonalna do wysokości urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw. Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176 maksymalna wysokość upadku z urządzeń zabawowych na placach zabaw nie może przekraczać 3 m, a producent urządzeń zabawowych musi podać wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. W projekcie zastosowano urządzenia zabawowe o maksymalnej wysokości spadku 1,71m. W tabeli przedstawiono grubości nawierzchni i odpowiadające im krytyczne wysokości upadku dla nawierzchni typuplaytop. Grubość nawierzchni Maksymalna wysokość swobodnego upadku 2 cm 60 cm 4 cm 1,20 m 5 cm 1,30 m 6 cm 1,50 m 7 cm 1,80 m 8 cm 2,00 m Przy grubościach nawierzchni Playtop od 4 cm wzwyż zmienia się jedynie grubość dolnej amortyzującej warstwy, wykonanej z kawałków specjalnie preparowanej czarnej gumy. Górna, kolorowa warstwa, wykonana z EPDM, ma zawsze stałą grubość wynoszącą 1,5 cm. Na placach zabaw standardowo nie stosuje się nawierzchni cieńszej niż 4 cm. Tło aplikacji projektuje się w kolorze czarnym z kolorowymi domieszkami, można tu użyć nawierzchni typu np. Nike Grid, która występuje w takim kolorze. UWAGA: W przypadku zastosowania innych nawierzchni syntetycznych grubość zastosowanej nawierzchni należy dobrać do każdego urządzenia niezależnie, zgodnie ze specyfikacją urządzenia, wymaganą strefą bezpieczeństwa i maksymalną wysokością spadku. 11

12 Elementy: Dane liczbowe/ opis Uwagi: Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu Playtop. Dwuwarstwowa nawierzchnia przepuszczalna z granulatów gumowych i spoiw poliuretanowych typu Playtop, gr. 4-7 cm Zależnie od urządzenia, pod którym jest układana. Górna warstwa z EPDM u frakcji 3-3,5mm, gr. 1,5cm Dolna warstwa różnokształtne kawałki z czarnej gumy frakcji ok. 20mm, gr. 2,5-13,5cm ( zmianna grubość w zależności od maksymalnej wysokości upadku z urządzeń zabawowych ) Nawierzchnia z kolorowymi aplikacjami, nawierzchnia ze spadkiem ok. 1% na zewnątrz placu zabaw. Nawierzchnia 1cm powyżej pokrywy studzienki w celu pokrycia pokrywy nawierzchnią syntetyczną gr. ok. 1cm (wyrównanie nawierzchni ). Nowa nawierzchnia. Docelowa rzędna nawierzchni zgodna z istniejącą. Podbudowa: Powierzchnia całkowita Grubość nawierzchni: Odwodnienie: Obrzeża: Kolorystyka nawierzchni: - warstwa nośna: a) Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie istniejąca (istniejąca o gr. ok. 18cm) uzupełniona i zagęszczona najlepiej o frakcji : ( 31,5mm 63mm) zagęszczana warstwami do Is=1 gr. ok. 15cm - piasek średnio lub gruboziarnisty gr. 15 cm, 640 m2 Szacunkowe powierzchnie różnych grubości nawierzchni poliuretanowej typu play top. gr.ok. 15cm Grubość: 4cm 493 m2 6cm 20 m2 7cm 127 m2 Uwaga: szczegółowe strefy bezpieczeństwa, wysokości swobodnego upadku oraz wymagane grubości nawierzchni dla każdej strefy poszczególnego urządzenia znajdują się w opisie wyposażenia placów zabaw. Odwodnienie powierzchniowe, kierunki spadku na zewnątrz placu zabaw na tereny zielone. Betonowe 6x20x100 cm w kolorze żółtym. Dł. ok. 100mb. Nawierzchnia różnokolorowa z aplikacjami zgodnie z projektem aplikacji. Tło czarne ( Nike grid ) z kolorowymi domieszkami, na nim kolorowe planety układu słonecznego. Istniejącą warstwę należy naprawić, w razie potrzeby uzupełnić, zagęścić. Nawierzchnia istniejąca. 12

13 Wyposażenie : Jak poniżej. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW: Lp. Wyszczególnienie Ilość J.m KOMPAN ELE Canyon - zestaw zabawowy KOMPAN GXY8014 Spica 1 piruet KOMPAN GXY8017 Vega karuzela 1 szt. 1 szt. 1 szt. KOMPAN GXY916 Supernova - karuzela pierścieniowa 1 szt. KOMPAN GXY934 Rock-it - ruchoma platforma KOMPAN SPME30300 Cwing - huśtawka 2-os. 1 szt. 1 szt. KOMPAN SPME40400 Dino Swing with tyre - huśtawka z oponą 1 szt. Razem urządzenia: 7 szt. UWAGA: Montaż i fundamentowanie każdego urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcja montażu. 13

14 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW: 1. KOMPAN ELE CANYON Zestaw sprawnościowy dla dzieci w wieku 6-15 lat 14

15 DANE TECHNICZNE: szerokość x długość: 6,98 m x 6,11 m, wysokość: 3,84 m wymagana strefa bezpieczeństwa: 10,43 m x 9,11 m rzeczywista strefa bezpieczeństwa: 54 m 2 maksymalna wysokość upadku: 1,71 m kotwienie w gruncie na głębokości 0,9 m przy użyciu betonu klasy B 25 OPIS: Urządzenie składa się z centralnie umieszczonej, zadaszonej wieży z podestem na wysokości 1,40 m, z wejściem po szerokich schodach, prostej zjeżdżalni i dwóch przeplotni rozmieszczonych promieniście wokół wieży. Podest wieży osłonięty jest barierkami i panelami bocznymi. W panelach tworzących balustrady schodów od zewnętrznej strony znajdują się niewielkie otwory i uchwyty wspinaczkowe. Można wiec wejście na wieżę urozmaicić i wspiąć się po balustradzie jak po ściance wspinaczkowej. Z podestu na ziemię prowadzi zjeżdża się na prostej zjeżdżalni. Pod podestem, na poziomie dostępnym z ziemi znajduje się ławeczka-lada umieszczona między słupami nośnymi wieży. Jedna z przeplotni jest rozpiętą na metalowej ramie siecią wspinaczkowa, nieco nachyloną i podpartą ukośnym słupkiem z uchwytami do wspinania, zakończoną drążkiem do robienia fikołków. Druga przeplotnia to kombinacja poziomych i pionowych lin tworząca cos w rodzaju mostu linowego zwieszona na stalowej poprzeczce i, zakończona drabinką z pary drążków wygiętych w fale. Na barierce podestu i na ramie przeplotni wiszą dodatkowe elementy manipulacyjne ruchome gałki w kształcie dzwonka Charakter urządzenia umożliwia poruszanie się we wszystkich kierunkach. Dla najbardziej odważnych, wytrwałych i sprawnych wyzwaniem może być próba obejścia zestawu dookoła i poruszanie się 360 stopni bez dotykania ziemi. Różnorodność funkcji zapewnia możliwość zabawy osobom o różnej sprawności, a każda funkcja kształtuje poczucie równowagi, wyczucie przestrzeni, odwagę i zwinność. ELEMENTY: 1 wieża z zadaszonym podestem na wysokości 1,40 m. 15

16 1 zjeżdżalnia schody z balustradą wyposażoną w akcesoria do wspinania 1 przeplotnia linowa sieć 1 przeplotnia z mostem linowym słupek z uchwytami do wspinaczki drążek do fikołków para drążków w kształcie fali ławeczka element manipulacyjny: ruchoma gałka - dzwonek MATERIAŁY: słupy nośne stalowe, pokryte warstwą gumy (EPDM) konstrukcja ram podestów stalowa, podest i stopnie schodów z trwałego laminatu (HPL) o antypoślizgowej fakturze, panele boczne i daszek - kolorowego tworzywa odpornego na działanie promieni UV. poręcze, barierki, drążki i podpory oraz elementy mocujące i łączące - ze stali galwanizowanej, liny w przeplotni z mostem linowym - liny Coroflex, z czarnego poliamidu (PA) wzmocnione stalowymi prętami liny w przeplotni-sieci liny polipropylenowe wzmocnione stalowymi prętami, w miejscach narażonych na ścieranie powleczone przezroczystą warstwą poliuretanu CERTYFIKATY Zestaw posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

17 2. KOMPAN GXY8014 SPICA 1 Piruet Dla dzieci w wieku 6-12 lat 17

18 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 0,45 m x 0.44 m x 1,66 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 3,51 m Maksymalna wysokość upadku: 1,00 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,92 m przy użyciu betonu klasy B 25. OPIS Urządzenie typu piruet. Trójkątna platforma ze specjalnie wyprofilowanym masztem umieszczona jest na stalowej nodze. Pod ciężarem balansujących dzieci platforma szybko obraca się dookoła własnej osi. Stalowy maszt z kolorową końcówką jest wyprofilowany w taki sposób, żeby łatwo można było się go uchwycić siedząc lub stojąc na platformie i wprawić urządzenie w ruch. MATERIAŁY Noga i maszt wykonane są z stali galwanizowanej. Obrotowa platformą z polietylenu pokrytego czarnym poliuretanem (PUR) CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

19 3. KOMPAN GXY8017 VEGA - Karuzela dla dzieci w wieku 6-12 lat 19

20 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: średnica 0,34 m; wysokość 1,56 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 5,36 m Maksymalna wysokość upadku: 1,55 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,92 m przy użyciu betonu klasy B 25 OPIS Oryginalna karuzela, na której się nie siedzi tylko wisi, a zabawa przypomina latanie. Pionowy słupek o wysokości 1,47 m zakończony jest u góry kulistą nasadką i specjalnym pierścieniem, który pełni rolę uchwytów. Drugi taki sam pierścień umieszczony jest na słupie na wysokości ok. 40 cm nad ziemią. Kulista końcówka i pierścienie są ruchome i mogą się obracać. Wystarczy uchwycić się górnego pierścienia, mocno odepchnąć od ziemi i karuzela zostaje wprawiona w ruch. Mechanizm karuzeli pozwala na naprawdę szybkie wirowanie. Można oprzeć nogi na dolnym pierścieniu, albo pozwolić im swobodnie frunąć pod wpływem działającej siły odśrodkowej. MATERIAŁY Pionowy słup wykonany jest ze stali galwanizowanej. Końcówki i pierścienie z polietylenu (PE) pokrytego poliuretanem (PUR). CERTYFIKAT Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

21 4. KOMPAN GXY916 SUPERNOVA - Karuzela pierścieniowa dla dzieci w wieku 6-15 lat 21

22 DANE TECHNICZNE średnica 2,06m ; wysokość 0,60 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 6,06 m Maksymalna wysokość upadku: 0,60 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,60 m przy użyciu betonu klasy B 25. OPIS Główną częścią karuzeli jest ruchomy pierścień o spłaszczonym przekroju. Pierścień umocowany jest na obręczy i przesuwa się po niej dzięki mechanizmom łożyskowym. Na pierścieniu można siedzieć, stać, chodzić. Kolorowe obejmy na pierścieniu stanowią oparcie dla rąk i nóg bawiących się dzieci, mogą też wyznaczać miejsca siedzące. Płaszczyzna pierścienia nie jest idealnie pozioma tylko lekko nachylona pod niewielkim kątem w stosunku podłoża. Dzięki temu pierścień obraca się częściowo siłą bezwładu. Karuzela może spełniać rolę ruchomej bieżni. Jest to doskonałe urządzenie do ćwiczenia równowagi i zwinności. MATERIAŁY Pierścień wykonany jest z odpornego na działanie promieni UV polietylenu w kolorze granatowym. Kolorowe obejmy: 6 pomarańczowych i 1 zielona z poliamidu. Pierścień zamontowany jest na stalowej obręczy, podpartej sześcioma stalowymi nogami o różnej wysokości. Mechanizmy łożyskowe są bezobsługowe. CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

23 5. KOMPAN GXY934 ROCK-IT - Ruchoma platforma Grupa wiekowa: 6-12 lat 23

24 WYMIARY: długość x szerokość: 1,22 m x 0,96 m wysokość: 1,25 m wymagana strefa bezpieczeństwa: 3,72 m x 3,46 m rzeczywista strefa bezpieczeństwa: 10 m 2 maksymalna wysokość upadku: 0,60 m kotwienie w gruncie na głębokości 0,9 m przy użyciu betonu klasy B25 OPIS Urządzenie do bujania się. Troje dzieci może starać się przychylić platformę w swoją stronę, lub próbować utrzymać równowagę. Trójkątna platforma umieszczona jest na ruchomym mechanizmie (przegubie). Po środku platformy zamontowany jest słupek zakończony uchwytem do trzymania. Trzymając się uchwytu i balansując ciałem musza się platformę do zmiany kierunku nachylenia. MATERIAŁY: platforma - z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) z powłoką antypoślizgową słupek - ze stali galwanizowanej łącznik kulowy z czarnego poliuretanu (PUR) z wysoko wytrzymałym rdzeniem mosiężnym pierścień-uchwyt ze stali pokrytej czarnym poliuretanem (PUR) CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

25 6. KOMPAN SPME30300 CWING Huśtawka wahadłowa dla dzieci w wieku 3-12 lat DANE TECHNICZNE Długość x szerokość: 4,44 x 2,13 m, wysokość 2,69 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: 6,68 x 3,05 m Rzeczywista strefa bezpieczeństwa:20 m 2 Maksymalna wysokość upadku: 1,35 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,66 m przy użyciu betonu klasy B 25. OPIS Huśtawka wahadłowa, z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach. Ozdobą tej prostej konstrukcji są granatowe, trójkątne panele z tworzywa, zamontowana z boków, u szczytu huśtawki, które pełnią jednocześnie funkcję 25

26 dekoracyjną i usztywniającą. Urządzenie pochodzi z serii Citylife, charakteryzującej się nowoczesną stylistyką, świetnie komponującą się ze współczesną miejską architekturą. Urządzenia z tej serii swoją oszczędną zniechęcają wandali swoją oszczędną formą, ponieważ praktycznie nie mają płaskich powierzchni, które można by pokryć graffiti. MATERIALY Stelaż huśtawki wykonany jest ze stali galwanizowanej, kolorowe kapturki na słupach z tworzywa sztucznego Siedziska z czarnej gumy. Łańcuchy ze stali ocynkowanej. CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

27 7. KOMPAN SPME40400 DINO SWING + TYRE - Huśtawka typu żuraw z oponą. Grupa wiekowa: 6-12 lat 27

28 DANE TECHNICZNE Długość x szerokość: 4,74 m x 3,14 m, wysokość 3,13 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o promieniu 4,19 m Rzeczywista strefa bezpieczeństwa: 56 m 2 Maksymalna wysokość upadku: 1,70 m Kotwienie w gruncie na głębokości 1,00 m przy użyciu betonu klasy B25. 28

29 OPIS PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA Hustawka typu żuraw z jednym długim ramieniem i dwiema szeroko rozstawionymi podporami. Ramię i podpory są lekko wygięte w łuk, ustawione na planie trójkąta Na końcu ramienia zawieszona jest na łańcuchach opona- siedzisko. Górna końcówka ramienia wykończona jest granatowym dyskiem- zatyczką z polietylenu (PE). Słupy i łańcuchy wykonane są ze stali galwanizowanej. CERTYFIKAT Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

30 SZCZEGÓŁOWY OPIS NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ NA PLACU ZABAW: Zaprojektowano syntetyczną nawierzchnię placów zabaw pochłaniającą siłę uderzeń, opracowana z myślą o zmniejszeniu ryzyka urazów u dzieci spadających z urządzeń na placach zabaw. Właściwości nawierzchni przetestowano w zakresie pochłaniania siły uderzeń zgodnie z normami europejskimi EN 1176:1998 i EN 1177:1998 oraz amerykańskimi: ASTM F i F Odporność na ścieranie i poślizgi w warunkach suchych i mokrych oraz zapalność przetestowano zgodnie z normą BS Nawierzchnia ta jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Zaprojektowano ją na podbudowie przepuszczalnej dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa, bezpieczna, przeznaczona na place zabaw, składa się z dwóch warstw: 1. Warstwy dolnej której zadaniem jest amortyzacja siły upadku - wykonana jest z różnokształtnych kawałków specjalnie preparowanej gumy o wielkości 20mm, które nie przylegając ściśle do siebie tworzą wolne przestrzenie nadające warstwie odpowiednią elastyczność i amortyzację, a także gwarantują przenikanie granulatu EPDM z górnej warstwy pomiędzy kawałki gumy warstwy amortyzującej - łącząc je trwale ze sobą, co zapewnia ogromną trwałość i odporność nawierzchni. To wyjątkowe rozwiązanie zapewnia również uzyskanie optymalnych parametrów nawierzchni i pewnej równowagi pomiędzy zdolnością do amortyzacji i zapewnienia bezpieczeństwa, a trwałością i odpornością nawierzchni na zużycie mechaniczne. Jest to warstwa amortyzująca, a jej grubość zależy od maksymalnej wysokości upadku z urządzenia, pod którym nawierzchnia jest wyłożona. 2. Warstwy górnej która jest sztywniejsza, ma większą odporność mechaniczną i na ścieranie wykonana jest ze znacznie mniejszych granulek kolorowego kauczuku etylenowopropylenowego ( z EPDM- u ) o frakcji 3-3,5mm i stanowi zewnętrzną osłonę dla części amortyzującej. Przy różnych grubościach nawierzchni zmienia się jedynie grubość dolnej amortyzującej warstwy z kawałków specjalnie preparowanej czarnej gumy. Kolorowa górna warstwa wykonana z EPDM ma zawsze stałą grubość wynoszącą 15mm. Warstwa ta, o grubości minimum 15mm, pełni przede wszystkim rolę estetyczną - różnorodna kolorystyka oraz możliwość zastosowania dowolnego wzornictwa daje 30

31 nieograniczone pole do efektownego uatrakcyjnienia wyglądu placu zabaw Wykorzystując ten walor, na nawierzchniach placów zaprojektowano aplikacje tematyczne wprowadzające odrobinę edukacji, w bardzo ciekawy sposób. W naszym przypadku tło nawierzchni placu zabaw wykonane zostanie z Aplikacja na nawierzchni placu zabaw zaprojektowano tu aplikację Planety Układu Słonecznego. Na nawierzchni znajdzie się słońce wraz z kolorowymi planetami ( rysunki planet ) ich nazwami, każda zlokalizowana na odpowiedniej orbicie, na której opisano również odległość planety do słońca. Takie aplikacje bardzo czytelne, przez zastosowanie różnych kolorów z użyciem niewielu elementów, będą dodatkowym elementem edukacyjnym placu zabaw. Specyfikacja nawierzchni typu playtop: nawierzchnia jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Standardowo grubość nawierzchni wynosi od 20mm do 140mm - w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma spełnić. Grubość zastosowanej nawierzchni jest wprost proporcjonalna do wysokości urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw. Zgodnie z wymogami normy PN EN 1177 nawierzchnia placu zabaw ma zabezpieczać upadek maksymalnie nawet z 3m. Znakomite parametry zaprojektowanej nawierzchni gwarantują wymagany poziom bezpieczeństwa dla upadku z 3m już przy 140mm grubości nawierzchni. Nawierzchnie tego typu winny być układane przez wykwalifikowane i autoryzowane przez producenta nawierzchni ekipy, zapewniające najwyższą jakość wykonania. Stałe, wyselekcjonowane źródła zaopatrzenia oraz kilkudziesięcioletnie doświadczenie gwarantują najwyższą jakość materiałów stosowanych w wykonywanej nawierzchni. Przy zastosowaniu nawierzchni syntetycznej jako nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw - jej grubość dostosowano do wysokości urządzeń zabawowych, które będą się tam znajdowały. Zgodnie z normą PN-EN 1176 producent urządzeń zabawowych musi podać wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. Do tej wysokości dobiera się odpowiednią grubość nawierzchni. Szczegółowe dane dotyczące wysokości swobodnego spadku zostały określone, wyszczególnione w opisie każdego urządzenia. W tabeli przedstawiono grubości nawierzchni typu playtop i odpowiadające im krytyczne wysokości upadku. 31

32 Grubość nawierzchni Maksymalna wysokość swobodnego upadku 2 cm 60 cm 4 cm 1,20 m 5 cm 1,30 m 6 cm 1,50 m 7 cm 1,80 m 8 cm 2,00 m 9 cm 2,40 m 10 cm 2,50 m 11 cm 2,60 m 12 cm 2,70 m 13 cm 2,80 m 14 cm 2,90 m 15 cm 3,00 m 32

33 Instalacja Nawierzchnia typu playtop instalowana jest wyłącznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych przez producenta instalatorów. Mieszanie składników nawierzchni odbywa się w miejscu jej wbudowania, przy użyciu specjalistycznego sprzętu (mieszarki). Wykonanie nawierzchni składa się z trzech etapów: 1. Wykonania podbudowy optymalnie tłuczniowej lub piaskowo-tłuczniowej z różnych warstw kruszywa z 3-4cm ostatnią warstwą zagęszczonego klińca. 2. Wykonania dolnej warstwy z czarnych, grubych kawałów specjalnej gumy o frakcji 20mm mieszanych we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta. 3. Wykonania górnej warstwy z różnokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5mm mieszanych we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być gładka i bezspoinowa. Temperatura Nawierzchnia typu playtop powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza. (Podane parametry dotyczą standardowych warunków instalacji w Polsce zmiany warunków zewnętrznych lub instalacje w innych warunkach klimatycznych mają wpływ na dobór parametrów poszczególnych składników. Obrzeża Przy instalowaniu nawierzchni typu play top na podbudowie z kruszywa kamiennego wymagane jest użycie obrzeży betonowych, gumowych, recyklingowanych tworzyw lub drewnianych. Zaprojektowano obrzeża betonowe 6x20x100cm. Konserwacja i naprawy Nawierzchnia typu playtop nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych jak np. w 33

"ARCHITEKT" Joanna Wójcik Ul. Żołnierzy Września 1939r. nr 18, Szydłowiec PRZEDMIAR ROBÓT

ARCHITEKT Joanna Wójcik Ul. Żołnierzy Września 1939r. nr 18, Szydłowiec PRZEDMIAR ROBÓT "ARCHITEKT" Joanna Wójcik Ul. Żołnierzy Września 1939r. nr 18, 26-500 Szydłowiec ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna nawierzchni bezpiecznej Playtop

Specyfikacja techniczna nawierzchni bezpiecznej Playtop Specyfikacja techniczna nawierzchni bezpiecznej Playtop Nawierzchnia Playtop przeznaczona jest na place zabaw dla dzieci oraz na tereny rekreacyjno-sportowe. Jest bezpieczna. Amortyzuje upadki przez co

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych

Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych Zestaw Kaczeniec 1 szt Opis urządzenia: zestaw zabawowy składający się z zadaszonej wieży, podestów oraz ścianki zręcznościowej wyposażonej w drabinki do wspinania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH

TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH Lp. Moduł Opis technologii 1. Wieża Słupy wieży wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego o przekroju Osłony boczne (barierki) wykonane z wodoodpornej sklejki

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn ozn. sprawy: ZP/ZO.271.2.2011 Załącznik Nr 5 do WZO Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO:

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: ul Garncarska 5, 70-377 Szczecin wwwarchicoeu Tel 91/880 38 93 Projekt placu zabaw Radosna Szkoła w Redle przy Zespole Szkół Publicznych im SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: 1 PODSTAWY FORMALNE2 11 Określenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu obiektów małej architektury oraz utwardzeniu części działki celem utworzenia małego szkolnego placu

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz Obiekt budowlany: Adres obiektu: OGRODZENIE TERENU Województwo świętokrzyskie, powiat Jędrzejów, gmina Oksa, Węgleszyn Węgleszyn, działka nr ew. 997, obręb 014, Lokalizacja: Rodzaj projektu: 28-363 Oksa

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia 1 2 3 4 5 6 Zakup i montaż ławek 7 8 Opracowanie dokumentacji technicznej Zakup i montaż urządzeń - Tor przeszkód Zakup i montaż urządzeń- Most linowy Zakup i montaż

Bardziej szczegółowo

bujak Żyrafa podstawa

bujak Żyrafa podstawa 010508 bujak Żyrafa + 005049 podstawa Grupa wiekowa: powyżej 2 roku życia. Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 6,3m 2. Wysokość swobodnego upadku: 520mm. Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 1

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Sulęcinie na działce ewidencyjnej nr 199, 61. Powstały obiekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH. 1. Zestaw zabawowy- zamek- 1 kpl. Wizualizacja przykładowego urządzenia.

OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH. 1. Zestaw zabawowy- zamek- 1 kpl. Wizualizacja przykładowego urządzenia. Załącznik 1 OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH 1. Zestaw zabawowy- zamek- 1 kpl. Wizualizacja przykładowego urządzenia Rzut z góry WYMIARY: szerokość: 6,00m -6,50m długość: 6,50m -7,00m

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw. Opis usytuowania: Plac zabaw z urządzeniami fitness usytuowany zostanie na terenie przy Remizie OSP w Szastarce. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM Huśtawka na sprężynie Altus 1 Zabawka na elastycznym przegubie z jednym siedziskiem w kształcie kwiatka Dane techniczne Średnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Zestaw wieże. 1. Baszta 2x 2. Schody skośne 3. Pomost skośny 4. Slizg 2x 5. Kółko i krzyżyk 6. Liczydło 7. Podest 6x Widok (2) Zestaw wieże to nie lada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Rzepinie. Inwestor zamówienia: Gmina Rzepin, 69-110

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotowe parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych Węgierska Górka 08.07.2013 r. Os.271.13.2013 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót. Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Remont osiedlowego u zlokalizowanego ul. Norwida 15 w Legionowie Adres: Osiedle Jagiellońska ul. Norwida 15 w Legionowie część działki ew. nr 377 obr. 65 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotowe parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwania zamawiającego. Elementy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielki ADRES INWESTYCJI : Bieliki działka nr ewid. 243 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów.

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Str. 1 Spis zawartości opracowania. Str. 7 Opis techniczny. Str. 8 Rys. nr 1 Zagospodarowanie terenu. Str. 9 Rys. nr Rozmieszczenie elementów. Str. 10 Rys. nr 3 Strefy bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi.

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi. REWITALIZACJA PLACU ZABAW W STAREJ CZEŚCI MIASTA BIAŁOBRZEGI na działkach o nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM II PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY IINWESTOR: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Dostawa i montaż wyposażenia edukacyjnego placu zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu realizowana w ramach projektu p.n.: Morze Bałtyckie łączące wyspy, kraje, kultury

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 4,24m x 7,32m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 1,14m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 54m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m Skład

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane karty techniczne urządzeń na dzień

Zaktualizowane karty techniczne urządzeń na dzień Zaktualizowane karty techniczne urządzeń na dzień 14.02.2012 1. STEP 2 Góra wspinaczkowa Grupa wiekowa: 4-8 lat Wymiary urządzenia: wym. 2,03 * 1,32 m, wys. 2,03 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: 6,05

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ Załącznik Nr 18 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ 1. Zestaw 1 1 kpl. Zestaw 1 składający się z minimum: trzy wieże z daszkami dwuspadowymi, jedna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia placu zabaw

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia placu zabaw Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia placu zabaw Zamawiający zastrzega, iż pokazane poniżej ilustracje i określenia nazw mają charakter poglądowy i obrazują

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: ZP.271.29.2016 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu zabaw poprzez wymianę wyposażenia placu zabaw, wymianę ogrodzenia oraz nawierzchni na

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PROJEKT BUDOWLANY GMINA MIASTO CHEŁMNO UL. DWORCOWA CHEŁMNO. ADRES INWESTYCJI: oś. M.C. Skłodowskiej 16 DZIAŁKA NR 219/1, OBRĘB 2

PLAC ZABAW PROJEKT BUDOWLANY GMINA MIASTO CHEŁMNO UL. DWORCOWA CHEŁMNO. ADRES INWESTYCJI: oś. M.C. Skłodowskiej 16 DZIAŁKA NR 219/1, OBRĘB 2 PROJEKT BUDOWLANY Załącznik nr 9 PLAC ZABAW INWESTOR: GMINA MIASTO CHEŁMNO UL. DWORCOWA 1 86-200 CHEŁMNO ADRES INWESTYCJI: oś. M.C. Skłodowskiej 16 86-200 CHEŁMNO DZIAŁKA NR 219/1, OBRĘB 2 OPRACOWAŁ: DATA

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zestaw zabawowy Statek nr 1 1 szt. Zestaw zabawowy powinien zawierać min.: 1 podkład dziobowy statku, 1 koło sterowe 1 dziób statku 1 linia wspinaczkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Urząd Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 Dobroszyce Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce - dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM UŁĘŻ DZ.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM UŁĘŻ DZ. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM UŁĘŻ DZ. NR 1132/1 LOKALIZACJA : PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN DZ NR 1132/1

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury

Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury Adres Gorzów Wlkp., kwartał ulic: Krzywoustego, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie

Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie Zał. nr 5 Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Burmistrz Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 ; 18-500 Kolno tel. /086/ 278 21 33, tel/fax /086/ 278 31 00 REGON 000523324

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, Grybów

OPIS ROBÓT. Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, Grybów OPIS ROBÓT Inwestor: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego polegający na położeniu nawierzchni poliuretanowej. Działka

Bardziej szczegółowo

SUN+ Agnieszka Turowska

SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym.

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Ścianka wspinaczkowa: Przykładowa wizualizacja: Sporządzenie projektu

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Lewin Brzeski, marzec 2013r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Zagospodarowanie rekreacyjne centrów wsi: Łosiów, Jasiona Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice, Błażejowice. Adres obiektów: gmina

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana. PROJEKT BUDOWLANY Zadanie Adres zadania Projekt ogrodzenia panelowego Zielona Góra Inwestor Branża Pogotowie opiekuńcze Budowlana Temat Projekt zagospodarowania terenu Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia.

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Podane wymiary urządzeń i dane materiałowo konstrukcyjne określone w niniejszym załączniku dotyczą urządzeń przykładowych i dopuszcza się urządzenia równoważne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I OPIS TECHNICZNY II RYSUNKI: 1/ Plan sytuacyjny 1:250 B-01 2/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego A-A B-02 3/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego B-B B-03 4/ Konstrukcja chodnika

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNICZNE

OPRACOWANIE TECHNICZNE INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI NR DZIAŁKI BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Wszewilki, gmina Milicz INWESTOR Gmina Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2 STADIUM JEDNOSTKA PROJEKTOWA Opracowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ Siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią syntetyczna, ławkami i oświetleniem LED.

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ Siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią syntetyczna, ławkami i oświetleniem LED. Zał. nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ Siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią syntetyczna, ławkami i oświetleniem LED. Wymagania ogólne do wszystkich urządzeń: Plac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 19 w Tychach przy al. Niepodległości 154. Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr, Oddział Przedszkola nr 2 Oddział Gimnazjum nr 65 Ul. Hezjoda 5 Miasto POZNAŃ, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły

PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW INWESTOR: ADRES BUDOWY: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły Opracował: mgr inż. Radosław Małyszko

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 4,24m x 7,32m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 1,14m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 54m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m Skład

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2014-02-18 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 39784-2014 z dnia 2014-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamień Krajeński Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Gmina Bolesławiec, powiat wieruszowski, woj. Łódzkie ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec Tel. 062 78 36 083 fax 062 78 36 024 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.:

Bardziej szczegółowo

PRZYSZKOLNY PLAC ZABAW PROJEKT WYKONAWCZY

PRZYSZKOLNY PLAC ZABAW PROJEKT WYKONAWCZY ''4 Pory Roku'' Katarzyna Fidura - Tratkiewicz ul. Waligóry 34 A, 03-019 Warszawa T.: 0 504-245-401 F.: 022 811-34-69 biuro@4poryroku.waw.pl NIP 534-186-51-06 REGON 013 018 010 Temat: PRZYSZKOLNY PLAC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu zagospodarowania placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

WYKAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 1. ŁAWKA NA STELAŻU BETONOWYM WYKAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Szerokość: 75cm Długość: 180cm Wysokość siedziska: 45 cm Wysokość oparcia: 80cm Ławka na stelażu z betonowym oparciem Konstrukcja - o zwiększonej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów: ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Triasowa 10/10 25 640 Kielce tel..502 312 587,, e mail: ebestudio@ebestudio.pl, www.ebestudio.pl PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MALESZOWEJ

Bardziej szczegółowo