PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dz.nr ew. 3/2, 40/3, 3/5 z obr Inwestor : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 20. Autor opracowania: ARCHITEKT Joanna Wójcik siedziba: Ul. Żołnierzy Września 1939r. nr 18, Szydłowiec, oddział/ adres do korespondencji: Ul. Kondratowicza 63 b lok 24, Warszawa, tel/fax: , tel. kom: , Projektanci: mgr inż. arch. Joanna Wójcik mgr inż. arch. Izabela Sobierajska upr.proj. MA/053/05 Sprawdzający: mgr inż. arch. Agnieszka Boruc upr.proj. MA/002/03 Maj 2010 r. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: A. WARUNKI TECHNICZNE : 1. Dokumentacja powykonawcza ( archiwalna ) Projektu: Park im. Stefana Wiecheckiego Wiecha rys. Drogi i place, autorstwa mgr inż. Lecha Zielińskiego. 2. Koncepcja modernizacji Placu zabaw uzgodniona z Inwestorem. 3. Mapa do celów projektowych. 4. Wizja lokalna. B. CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTURA OPIS T ECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA D. ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania. 2. Zaświadczenie z Okręgowej Izby Architektów. 3. Zaświadczenie z Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa 4. Oświadczenie projektantów. E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. LP. 1 NAZWA RYSUNKU 2 SKALA NR RYS. 1. Projekt zagospodarowania działki projekt przebudowy placu zabaw. 1:500 ARCH_PZ1 Projekt zagospodarowania działki. 1:200 ARCH_PZ2 2. Przekrój przez warstwy. 1:10 ARCH_A1 3 Projekt ogrodzenia. 1:25 ARCH_A2 4 Stan istniejący ( wg dokumentacji archiwalnej) 1:200 ARCH_A3 5 Projekt zagospodarowania placu z wyznaczonymi strefami sieci podziemnych. 1:200 ARCH_A4 6 Projekt wyposażenia placu oraz aplikacji na nawierzchni syntetycznej. 1:200 ARCH_A5 7. Lokalizacja wyposażenia. 1:100 ARCH_A6 8. Lokalizacja aplikacji. 1:200 ARCH_A7 8. Aplikacje - kolor 1:200 ARCH_A8 UWAGA: Niniejszy projekt architektoniczno budowlany chroniony jest Ustawą o Prawie Autorskim z 1994r. [ Dz. U. Nr 24, poz. 83 ]. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO. 2

3 B. OPIS T ECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY 1. Dane ogólne Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji placu zabaw zlokalizowanego na terenie parku Wiecha, który znajduje się na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza Podstawa opracowania 2.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodetę Dokumentacja powykonawcza ( fragment ) Projektu :Park im. Stefana Wiecheckiego Wiecha Drogi i place opracowana przez mgr inż. Lecha Zielińskiego, ( przekazane przez Inwestora ). 2.3 Dokumentacja archiwalna powykonawcza istniejących elementów wyposażenia i nawierzchni ( przekazana przez Inwestora ) 2.4 Program inwestycji i koncepcja uzgodniona z Inwestorem. 2.5 Umowa nr TAR-10 / WIR/ I/III/12/2/11/10 z dnia r. 2.6 Obowiązujące normy i przepisy. 3. Opis działki Przedmiotowa działka ( obszar opracowania ) znajduje się na terenie Parku Wiecha w pobliżu ulicy Prałatowskiej i Osowskiego. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa. Obecnie na terenie objętym opracowaniem znajduje się plac zabaw (owalny o powierzchni ok. 640 m2 ). Na plac zabaw prowadzą alejki Parku Wiecha wykonane z kostki brukowej w kolorze jesieni. Wokół samego placu zabaw zlokalizowano niewielki tor do jazdy na wrotkach. 3

4 Nawierzchnia placu zabaw wykonana jest z nawierzchni syntetycznej wylewnej (gr.4mm) w wielu miejscach uszkodzonej i startej. W części uszkodzona jest również nawierzchnia asfaltowa. PRZEKRÓJ PRZEZ ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW. GRUBOŚĆ WARSTWY ( zgodnie z dokumentacja archiwalną ) Nawierzchnia syntetyczna wylewana. Nawierzchnia z betonu asfaltowego drobnoziarnistego gr. 4mm 3cm zamkniętego. Nawierzchnia z betonu asfaltowego średnioziarnistego 4 cm częściowo zamkniętego. Warstwa górna podbudowy z kruszywa stabilizowanego 8 cm mechanicznie. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego 10 cm mechanicznie. Warstwa odcinająca z piasku. 15 cm Plac zabaw wyposażony jest w drewniane urządzenia zabawowe, na których widać już upływ czasu. Urządzenia zamontowane są w podłożu przez wkopanie elementów drewnianych. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia wszystkie przeznaczone do demontażu: 1. huśtawka podwójna z drabinką szt zestaw z dwiema zjeżdżalniami szt wigwam drewniany szt lokomotywa z przyczepką szt piaskownica drewniana szt zjeżdżalnia pojedyncza szt domek z tarasem szt samochód szt huśtawka ważka szt ławka z palisadą szt zestaw pajęczyna szt. 1 4

5 Stan istniejący: Widok na piaskownicę, zjeżdżalnię pojedynczą, domek z tarasem, zestaw ze zjeżdżalniami. Widok na zestaw z dwiema zjeżdżalniami. 5

6 Widok na huśtawkę podwójną, w tle lokomotywa z przyczepką. Widok na piaskownię, samochód, w tle wigwam, ławka z palisadą, huśtawka ważka. 6

7 Dodatkowo na placu zabaw znajduje się 5 ławek z oparciem do pozostawienia i wymiany desek: oraz dwie lampy oświetleniowe do pozostawienia: 7

8 4. Opis zamierzeń inwestycyjnych Na przedmiotowym terenie tj, na terenie placu zabaw, przewiduje się zachowanie dotychczasowej funkcji, głównie przez modernizację nawierzchni oraz montaż nowego wyposażenia placu zabaw. 4.1 Na przedmiotowym terenie przewiduje się następujące demontaże : a) Demontaż istniejącego wyposażenia tj: 1. huśtawka podwójna z drabinką szt zestaw z dwiema zjeżdżalniami szt wigwam drewniany szt lokomotywa z przyczepką szt piaskownica drewniana szt zjeżdżalnia pojedyncza szt domek z tarasem szt samochód szt huśtawka ważka szt ławka z palisadą szt zestaw pajęczyna szt. 1 b) Demontaż istniejącej nawierzchni tj. nawierzchni syntetycznej wraz z nawierzchnią z asfaltobetonu grubości 7cm ( 3cm drobnoziarnistej + 4cm średnioziarnistej ) na powierzchni ok. 640 m2 ( bez wrotowiska ) c) Demontaż obrzeży wokół placu zabaw ( dł. ok. 100mb) d) Naprawę nawierzchni asfaltowej na wrotowisku w miejscach jej zniszczenia ( tj. na powierzchni ok. 10 m2 ) następnie na naprawionej nawierzchni zostaną namalowane pasy ( przejście dla pieszych) farbą do malowania na asfalcie. e) Demontaż 5 ławek przeznaczonych do naprawy ( wymiana desek ) a następnie do ponownego montażu do podłoża ( fundamentów ). 4.2 Na przedmiotowym terenie zaprojektowano : a) Plac zabaw o nawierzchni syntetycznej bezpiecznej typu Play-top. Plac zabaw przeznaczony dla dzieci 6-15 lat. Plac wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia zabawowe dla tej grupy dzieci. Nawierzchnia układana będzie na 8

9 istniejącej podbudowie, która zostanie naprawiona, zagęszczona oraz ukształtowana pod nowe wyposażenie ( powierzchnia i obrys placu zabaw do pozostawienia bez zmian, pow. 640 m2). b) Ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami ( dł. ok. 100 mb.). c) Naprawę nawierzchni wrotowiska na zniszczonych fragmentach z domalowaniem pasów na wejściach na plac zabaw ( ok. 10m2). d) Przewidziano wykorzystanie istniejącego oświetlenia i ławek z oparciami, z tym że na ławkach zostaną wymienione siedziska na deski z drewna egzotycznego lub deski impregnowane ciśnieniowo, deski gr. 4cm, w kolorze dębu. 5. BILANS POWIERZCHNI ( szacunkowe dane liczbowe ) L.p OPIS Dane liczbowe. 1. Teren objęty opracowaniem. Ok m2 2. Projektowana nawierzchnia syntetyczna typu Play Top ( nawierzchnia placu zabaw) Ok. 640 m2 3. Projektowana naprawa nawierzchni asfaltowej na fragmencie wrotowiska. 10 m2 4. Projektowane nowe obrzeża 6x30cm Ok. 100 mb 5. Ogrodzenie wysokości ok cm. (z dwoma furtkami wejściowymi szer. ok. 100 cm) Ok. 100 mb 6. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW : a) PLAC ZABAW PRZEZNACZONY DLA DZIECI W WIEKU 6-15 LAT Z URZĄDZENIAMI PRZEZNACZONYMI DLA TEJ GRUPY WIEKOWEJ. PLAC O NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ SYNTETYCZNEJ TYPU PLAYTOP. W miejscu istniejącego placu zabaw ( w jego obrysie ), po demontażu wszystkich drewnianych urządzeń zabawowych, demontażu nawierzchni z asfaltobetonu ( gr. 7cm), demontażu obrzeży przewiduje się naprawę istniejącej podbudowy z kruszyw. Podbudowa powinna zostać uzupełniona i zagęszczona do Is=1. Plac wyposażony zostały w urządzenia zabawowe- systemowe. Dla każdego urządzenia przewidziana jest strefa bezpieczeństwa ( określona przez producenta urządzeń), charakteryzująca się odpowiednią grubością nawierzchni dla każdego urządzenia. 9

10 PRZEKRÓJ PRZEZ ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW. ( zgodnie z dokumentacja archiwalną ) GRUBOŚĆ WARSTWY PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW. GRUBOŚĆ WARSTWY Nawierzchnia syntetyczna wylewana. ( do demontażu ) Nawierzchnia z betonu asfaltowego drobnoziarnistego zamkniętego. ( do demontażu ) Nawierzchnia z betonu asfaltowego średnioziarnistego częściowo zamkniętego. ( do demontażu ) Warstwa górna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. (do pozostawienia, naprawy i uzupełnienia i odpowiedniego ukształtowania ) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. (do pozostawienia) Warstwa odcinająca z piasku. (do pozostawienia) gr. 4mm 3cm 4 cm Dwuwarstwowa nawierzchnia syntetyczna typu Playtop, Układana na podbudowie z kruszyw odpowiednio ukształtowanej. 8 cm Warstwa górna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. (uzupełniona, zagęszczona, wyprofilowana) 10 cm Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 4-7 cm 8-12 cm 10 cm 15 cm Warstwa odcinająca z piasku. 15 cm Należy zwrócić szczególną uwagę na wyprofilowanie odpowiednich spadków ok. 1%, w kierunku zewnętrznego obrysu placu zabaw. Na terenie przedmiotowego placu znajduje się pokrywa studzienki kanalizacyjnej. Należy uwzględnić to podczas profilowania spadków nawierzchni. Przewiduje się,że rzędna wykończonego placu zabaw będzie ok. 1cm wyżej niż rzędna pokrywy. W celu wyrównania należy pokryć pokrywę górną warstwą nawierzchni pozostawiając otwory umożliwiające zdjęcie pokrywy. Certyfikacja i grubość nawierzchni Nawierzchnia typu Playtop posiada certyfikat TÜV Z Grubość nawierzchni Playtop wynosi od 2 cm do 15 cm - w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma 10

11 spełnić. Grubość zastosowanej nawierzchni jest wprost proporcjonalna do wysokości urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw. Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176 maksymalna wysokość upadku z urządzeń zabawowych na placach zabaw nie może przekraczać 3 m, a producent urządzeń zabawowych musi podać wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. W projekcie zastosowano urządzenia zabawowe o maksymalnej wysokości spadku 1,71m. W tabeli przedstawiono grubości nawierzchni i odpowiadające im krytyczne wysokości upadku dla nawierzchni typuplaytop. Grubość nawierzchni Maksymalna wysokość swobodnego upadku 2 cm 60 cm 4 cm 1,20 m 5 cm 1,30 m 6 cm 1,50 m 7 cm 1,80 m 8 cm 2,00 m Przy grubościach nawierzchni Playtop od 4 cm wzwyż zmienia się jedynie grubość dolnej amortyzującej warstwy, wykonanej z kawałków specjalnie preparowanej czarnej gumy. Górna, kolorowa warstwa, wykonana z EPDM, ma zawsze stałą grubość wynoszącą 1,5 cm. Na placach zabaw standardowo nie stosuje się nawierzchni cieńszej niż 4 cm. Tło aplikacji projektuje się w kolorze czarnym z kolorowymi domieszkami, można tu użyć nawierzchni typu np. Nike Grid, która występuje w takim kolorze. UWAGA: W przypadku zastosowania innych nawierzchni syntetycznych grubość zastosowanej nawierzchni należy dobrać do każdego urządzenia niezależnie, zgodnie ze specyfikacją urządzenia, wymaganą strefą bezpieczeństwa i maksymalną wysokością spadku. 11

12 Elementy: Dane liczbowe/ opis Uwagi: Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu Playtop. Dwuwarstwowa nawierzchnia przepuszczalna z granulatów gumowych i spoiw poliuretanowych typu Playtop, gr. 4-7 cm Zależnie od urządzenia, pod którym jest układana. Górna warstwa z EPDM u frakcji 3-3,5mm, gr. 1,5cm Dolna warstwa różnokształtne kawałki z czarnej gumy frakcji ok. 20mm, gr. 2,5-13,5cm ( zmianna grubość w zależności od maksymalnej wysokości upadku z urządzeń zabawowych ) Nawierzchnia z kolorowymi aplikacjami, nawierzchnia ze spadkiem ok. 1% na zewnątrz placu zabaw. Nawierzchnia 1cm powyżej pokrywy studzienki w celu pokrycia pokrywy nawierzchnią syntetyczną gr. ok. 1cm (wyrównanie nawierzchni ). Nowa nawierzchnia. Docelowa rzędna nawierzchni zgodna z istniejącą. Podbudowa: Powierzchnia całkowita Grubość nawierzchni: Odwodnienie: Obrzeża: Kolorystyka nawierzchni: - warstwa nośna: a) Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie istniejąca (istniejąca o gr. ok. 18cm) uzupełniona i zagęszczona najlepiej o frakcji : ( 31,5mm 63mm) zagęszczana warstwami do Is=1 gr. ok. 15cm - piasek średnio lub gruboziarnisty gr. 15 cm, 640 m2 Szacunkowe powierzchnie różnych grubości nawierzchni poliuretanowej typu play top. gr.ok. 15cm Grubość: 4cm 493 m2 6cm 20 m2 7cm 127 m2 Uwaga: szczegółowe strefy bezpieczeństwa, wysokości swobodnego upadku oraz wymagane grubości nawierzchni dla każdej strefy poszczególnego urządzenia znajdują się w opisie wyposażenia placów zabaw. Odwodnienie powierzchniowe, kierunki spadku na zewnątrz placu zabaw na tereny zielone. Betonowe 6x20x100 cm w kolorze żółtym. Dł. ok. 100mb. Nawierzchnia różnokolorowa z aplikacjami zgodnie z projektem aplikacji. Tło czarne ( Nike grid ) z kolorowymi domieszkami, na nim kolorowe planety układu słonecznego. Istniejącą warstwę należy naprawić, w razie potrzeby uzupełnić, zagęścić. Nawierzchnia istniejąca. 12

13 Wyposażenie : Jak poniżej. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW: Lp. Wyszczególnienie Ilość J.m KOMPAN ELE Canyon - zestaw zabawowy KOMPAN GXY8014 Spica 1 piruet KOMPAN GXY8017 Vega karuzela 1 szt. 1 szt. 1 szt. KOMPAN GXY916 Supernova - karuzela pierścieniowa 1 szt. KOMPAN GXY934 Rock-it - ruchoma platforma KOMPAN SPME30300 Cwing - huśtawka 2-os. 1 szt. 1 szt. KOMPAN SPME40400 Dino Swing with tyre - huśtawka z oponą 1 szt. Razem urządzenia: 7 szt. UWAGA: Montaż i fundamentowanie każdego urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcja montażu. 13

14 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW: 1. KOMPAN ELE CANYON Zestaw sprawnościowy dla dzieci w wieku 6-15 lat 14

15 DANE TECHNICZNE: szerokość x długość: 6,98 m x 6,11 m, wysokość: 3,84 m wymagana strefa bezpieczeństwa: 10,43 m x 9,11 m rzeczywista strefa bezpieczeństwa: 54 m 2 maksymalna wysokość upadku: 1,71 m kotwienie w gruncie na głębokości 0,9 m przy użyciu betonu klasy B 25 OPIS: Urządzenie składa się z centralnie umieszczonej, zadaszonej wieży z podestem na wysokości 1,40 m, z wejściem po szerokich schodach, prostej zjeżdżalni i dwóch przeplotni rozmieszczonych promieniście wokół wieży. Podest wieży osłonięty jest barierkami i panelami bocznymi. W panelach tworzących balustrady schodów od zewnętrznej strony znajdują się niewielkie otwory i uchwyty wspinaczkowe. Można wiec wejście na wieżę urozmaicić i wspiąć się po balustradzie jak po ściance wspinaczkowej. Z podestu na ziemię prowadzi zjeżdża się na prostej zjeżdżalni. Pod podestem, na poziomie dostępnym z ziemi znajduje się ławeczka-lada umieszczona między słupami nośnymi wieży. Jedna z przeplotni jest rozpiętą na metalowej ramie siecią wspinaczkowa, nieco nachyloną i podpartą ukośnym słupkiem z uchwytami do wspinania, zakończoną drążkiem do robienia fikołków. Druga przeplotnia to kombinacja poziomych i pionowych lin tworząca cos w rodzaju mostu linowego zwieszona na stalowej poprzeczce i, zakończona drabinką z pary drążków wygiętych w fale. Na barierce podestu i na ramie przeplotni wiszą dodatkowe elementy manipulacyjne ruchome gałki w kształcie dzwonka Charakter urządzenia umożliwia poruszanie się we wszystkich kierunkach. Dla najbardziej odważnych, wytrwałych i sprawnych wyzwaniem może być próba obejścia zestawu dookoła i poruszanie się 360 stopni bez dotykania ziemi. Różnorodność funkcji zapewnia możliwość zabawy osobom o różnej sprawności, a każda funkcja kształtuje poczucie równowagi, wyczucie przestrzeni, odwagę i zwinność. ELEMENTY: 1 wieża z zadaszonym podestem na wysokości 1,40 m. 15

16 1 zjeżdżalnia schody z balustradą wyposażoną w akcesoria do wspinania 1 przeplotnia linowa sieć 1 przeplotnia z mostem linowym słupek z uchwytami do wspinaczki drążek do fikołków para drążków w kształcie fali ławeczka element manipulacyjny: ruchoma gałka - dzwonek MATERIAŁY: słupy nośne stalowe, pokryte warstwą gumy (EPDM) konstrukcja ram podestów stalowa, podest i stopnie schodów z trwałego laminatu (HPL) o antypoślizgowej fakturze, panele boczne i daszek - kolorowego tworzywa odpornego na działanie promieni UV. poręcze, barierki, drążki i podpory oraz elementy mocujące i łączące - ze stali galwanizowanej, liny w przeplotni z mostem linowym - liny Coroflex, z czarnego poliamidu (PA) wzmocnione stalowymi prętami liny w przeplotni-sieci liny polipropylenowe wzmocnione stalowymi prętami, w miejscach narażonych na ścieranie powleczone przezroczystą warstwą poliuretanu CERTYFIKATY Zestaw posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

17 2. KOMPAN GXY8014 SPICA 1 Piruet Dla dzieci w wieku 6-12 lat 17

18 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 0,45 m x 0.44 m x 1,66 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 3,51 m Maksymalna wysokość upadku: 1,00 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,92 m przy użyciu betonu klasy B 25. OPIS Urządzenie typu piruet. Trójkątna platforma ze specjalnie wyprofilowanym masztem umieszczona jest na stalowej nodze. Pod ciężarem balansujących dzieci platforma szybko obraca się dookoła własnej osi. Stalowy maszt z kolorową końcówką jest wyprofilowany w taki sposób, żeby łatwo można było się go uchwycić siedząc lub stojąc na platformie i wprawić urządzenie w ruch. MATERIAŁY Noga i maszt wykonane są z stali galwanizowanej. Obrotowa platformą z polietylenu pokrytego czarnym poliuretanem (PUR) CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

19 3. KOMPAN GXY8017 VEGA - Karuzela dla dzieci w wieku 6-12 lat 19

20 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: średnica 0,34 m; wysokość 1,56 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 5,36 m Maksymalna wysokość upadku: 1,55 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,92 m przy użyciu betonu klasy B 25 OPIS Oryginalna karuzela, na której się nie siedzi tylko wisi, a zabawa przypomina latanie. Pionowy słupek o wysokości 1,47 m zakończony jest u góry kulistą nasadką i specjalnym pierścieniem, który pełni rolę uchwytów. Drugi taki sam pierścień umieszczony jest na słupie na wysokości ok. 40 cm nad ziemią. Kulista końcówka i pierścienie są ruchome i mogą się obracać. Wystarczy uchwycić się górnego pierścienia, mocno odepchnąć od ziemi i karuzela zostaje wprawiona w ruch. Mechanizm karuzeli pozwala na naprawdę szybkie wirowanie. Można oprzeć nogi na dolnym pierścieniu, albo pozwolić im swobodnie frunąć pod wpływem działającej siły odśrodkowej. MATERIAŁY Pionowy słup wykonany jest ze stali galwanizowanej. Końcówki i pierścienie z polietylenu (PE) pokrytego poliuretanem (PUR). CERTYFIKAT Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

21 4. KOMPAN GXY916 SUPERNOVA - Karuzela pierścieniowa dla dzieci w wieku 6-15 lat 21

22 DANE TECHNICZNE średnica 2,06m ; wysokość 0,60 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 6,06 m Maksymalna wysokość upadku: 0,60 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,60 m przy użyciu betonu klasy B 25. OPIS Główną częścią karuzeli jest ruchomy pierścień o spłaszczonym przekroju. Pierścień umocowany jest na obręczy i przesuwa się po niej dzięki mechanizmom łożyskowym. Na pierścieniu można siedzieć, stać, chodzić. Kolorowe obejmy na pierścieniu stanowią oparcie dla rąk i nóg bawiących się dzieci, mogą też wyznaczać miejsca siedzące. Płaszczyzna pierścienia nie jest idealnie pozioma tylko lekko nachylona pod niewielkim kątem w stosunku podłoża. Dzięki temu pierścień obraca się częściowo siłą bezwładu. Karuzela może spełniać rolę ruchomej bieżni. Jest to doskonałe urządzenie do ćwiczenia równowagi i zwinności. MATERIAŁY Pierścień wykonany jest z odpornego na działanie promieni UV polietylenu w kolorze granatowym. Kolorowe obejmy: 6 pomarańczowych i 1 zielona z poliamidu. Pierścień zamontowany jest na stalowej obręczy, podpartej sześcioma stalowymi nogami o różnej wysokości. Mechanizmy łożyskowe są bezobsługowe. CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

23 5. KOMPAN GXY934 ROCK-IT - Ruchoma platforma Grupa wiekowa: 6-12 lat 23

24 WYMIARY: długość x szerokość: 1,22 m x 0,96 m wysokość: 1,25 m wymagana strefa bezpieczeństwa: 3,72 m x 3,46 m rzeczywista strefa bezpieczeństwa: 10 m 2 maksymalna wysokość upadku: 0,60 m kotwienie w gruncie na głębokości 0,9 m przy użyciu betonu klasy B25 OPIS Urządzenie do bujania się. Troje dzieci może starać się przychylić platformę w swoją stronę, lub próbować utrzymać równowagę. Trójkątna platforma umieszczona jest na ruchomym mechanizmie (przegubie). Po środku platformy zamontowany jest słupek zakończony uchwytem do trzymania. Trzymając się uchwytu i balansując ciałem musza się platformę do zmiany kierunku nachylenia. MATERIAŁY: platforma - z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) z powłoką antypoślizgową słupek - ze stali galwanizowanej łącznik kulowy z czarnego poliuretanu (PUR) z wysoko wytrzymałym rdzeniem mosiężnym pierścień-uchwyt ze stali pokrytej czarnym poliuretanem (PUR) CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

25 6. KOMPAN SPME30300 CWING Huśtawka wahadłowa dla dzieci w wieku 3-12 lat DANE TECHNICZNE Długość x szerokość: 4,44 x 2,13 m, wysokość 2,69 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: 6,68 x 3,05 m Rzeczywista strefa bezpieczeństwa:20 m 2 Maksymalna wysokość upadku: 1,35 m Kotwienie w gruncie na głębokości 0,66 m przy użyciu betonu klasy B 25. OPIS Huśtawka wahadłowa, z siedziskami zawieszonymi na łańcuchach. Ozdobą tej prostej konstrukcji są granatowe, trójkątne panele z tworzywa, zamontowana z boków, u szczytu huśtawki, które pełnią jednocześnie funkcję 25

26 dekoracyjną i usztywniającą. Urządzenie pochodzi z serii Citylife, charakteryzującej się nowoczesną stylistyką, świetnie komponującą się ze współczesną miejską architekturą. Urządzenia z tej serii swoją oszczędną zniechęcają wandali swoją oszczędną formą, ponieważ praktycznie nie mają płaskich powierzchni, które można by pokryć graffiti. MATERIALY Stelaż huśtawki wykonany jest ze stali galwanizowanej, kolorowe kapturki na słupach z tworzywa sztucznego Siedziska z czarnej gumy. Łańcuchy ze stali ocynkowanej. CERTYFIKATY Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

27 7. KOMPAN SPME40400 DINO SWING + TYRE - Huśtawka typu żuraw z oponą. Grupa wiekowa: 6-12 lat 27

28 DANE TECHNICZNE Długość x szerokość: 4,74 m x 3,14 m, wysokość 3,13 m Wymagana strefa bezpieczeństwa: koło o promieniu 4,19 m Rzeczywista strefa bezpieczeństwa: 56 m 2 Maksymalna wysokość upadku: 1,70 m Kotwienie w gruncie na głębokości 1,00 m przy użyciu betonu klasy B25. 28

29 OPIS PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA Hustawka typu żuraw z jednym długim ramieniem i dwiema szeroko rozstawionymi podporami. Ramię i podpory są lekko wygięte w łuk, ustawione na planie trójkąta Na końcu ramienia zawieszona jest na łańcuchach opona- siedzisko. Górna końcówka ramienia wykończona jest granatowym dyskiem- zatyczką z polietylenu (PE). Słupy i łańcuchy wykonane są ze stali galwanizowanej. CERTYFIKAT Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN

30 SZCZEGÓŁOWY OPIS NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ NA PLACU ZABAW: Zaprojektowano syntetyczną nawierzchnię placów zabaw pochłaniającą siłę uderzeń, opracowana z myślą o zmniejszeniu ryzyka urazów u dzieci spadających z urządzeń na placach zabaw. Właściwości nawierzchni przetestowano w zakresie pochłaniania siły uderzeń zgodnie z normami europejskimi EN 1176:1998 i EN 1177:1998 oraz amerykańskimi: ASTM F i F Odporność na ścieranie i poślizgi w warunkach suchych i mokrych oraz zapalność przetestowano zgodnie z normą BS Nawierzchnia ta jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Zaprojektowano ją na podbudowie przepuszczalnej dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa, bezpieczna, przeznaczona na place zabaw, składa się z dwóch warstw: 1. Warstwy dolnej której zadaniem jest amortyzacja siły upadku - wykonana jest z różnokształtnych kawałków specjalnie preparowanej gumy o wielkości 20mm, które nie przylegając ściśle do siebie tworzą wolne przestrzenie nadające warstwie odpowiednią elastyczność i amortyzację, a także gwarantują przenikanie granulatu EPDM z górnej warstwy pomiędzy kawałki gumy warstwy amortyzującej - łącząc je trwale ze sobą, co zapewnia ogromną trwałość i odporność nawierzchni. To wyjątkowe rozwiązanie zapewnia również uzyskanie optymalnych parametrów nawierzchni i pewnej równowagi pomiędzy zdolnością do amortyzacji i zapewnienia bezpieczeństwa, a trwałością i odpornością nawierzchni na zużycie mechaniczne. Jest to warstwa amortyzująca, a jej grubość zależy od maksymalnej wysokości upadku z urządzenia, pod którym nawierzchnia jest wyłożona. 2. Warstwy górnej która jest sztywniejsza, ma większą odporność mechaniczną i na ścieranie wykonana jest ze znacznie mniejszych granulek kolorowego kauczuku etylenowopropylenowego ( z EPDM- u ) o frakcji 3-3,5mm i stanowi zewnętrzną osłonę dla części amortyzującej. Przy różnych grubościach nawierzchni zmienia się jedynie grubość dolnej amortyzującej warstwy z kawałków specjalnie preparowanej czarnej gumy. Kolorowa górna warstwa wykonana z EPDM ma zawsze stałą grubość wynoszącą 15mm. Warstwa ta, o grubości minimum 15mm, pełni przede wszystkim rolę estetyczną - różnorodna kolorystyka oraz możliwość zastosowania dowolnego wzornictwa daje 30

31 nieograniczone pole do efektownego uatrakcyjnienia wyglądu placu zabaw Wykorzystując ten walor, na nawierzchniach placów zaprojektowano aplikacje tematyczne wprowadzające odrobinę edukacji, w bardzo ciekawy sposób. W naszym przypadku tło nawierzchni placu zabaw wykonane zostanie z Aplikacja na nawierzchni placu zabaw zaprojektowano tu aplikację Planety Układu Słonecznego. Na nawierzchni znajdzie się słońce wraz z kolorowymi planetami ( rysunki planet ) ich nazwami, każda zlokalizowana na odpowiedniej orbicie, na której opisano również odległość planety do słońca. Takie aplikacje bardzo czytelne, przez zastosowanie różnych kolorów z użyciem niewielu elementów, będą dodatkowym elementem edukacyjnym placu zabaw. Specyfikacja nawierzchni typu playtop: nawierzchnia jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Standardowo grubość nawierzchni wynosi od 20mm do 140mm - w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma spełnić. Grubość zastosowanej nawierzchni jest wprost proporcjonalna do wysokości urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw. Zgodnie z wymogami normy PN EN 1177 nawierzchnia placu zabaw ma zabezpieczać upadek maksymalnie nawet z 3m. Znakomite parametry zaprojektowanej nawierzchni gwarantują wymagany poziom bezpieczeństwa dla upadku z 3m już przy 140mm grubości nawierzchni. Nawierzchnie tego typu winny być układane przez wykwalifikowane i autoryzowane przez producenta nawierzchni ekipy, zapewniające najwyższą jakość wykonania. Stałe, wyselekcjonowane źródła zaopatrzenia oraz kilkudziesięcioletnie doświadczenie gwarantują najwyższą jakość materiałów stosowanych w wykonywanej nawierzchni. Przy zastosowaniu nawierzchni syntetycznej jako nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw - jej grubość dostosowano do wysokości urządzeń zabawowych, które będą się tam znajdowały. Zgodnie z normą PN-EN 1176 producent urządzeń zabawowych musi podać wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. Do tej wysokości dobiera się odpowiednią grubość nawierzchni. Szczegółowe dane dotyczące wysokości swobodnego spadku zostały określone, wyszczególnione w opisie każdego urządzenia. W tabeli przedstawiono grubości nawierzchni typu playtop i odpowiadające im krytyczne wysokości upadku. 31

32 Grubość nawierzchni Maksymalna wysokość swobodnego upadku 2 cm 60 cm 4 cm 1,20 m 5 cm 1,30 m 6 cm 1,50 m 7 cm 1,80 m 8 cm 2,00 m 9 cm 2,40 m 10 cm 2,50 m 11 cm 2,60 m 12 cm 2,70 m 13 cm 2,80 m 14 cm 2,90 m 15 cm 3,00 m 32

33 Instalacja Nawierzchnia typu playtop instalowana jest wyłącznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych przez producenta instalatorów. Mieszanie składników nawierzchni odbywa się w miejscu jej wbudowania, przy użyciu specjalistycznego sprzętu (mieszarki). Wykonanie nawierzchni składa się z trzech etapów: 1. Wykonania podbudowy optymalnie tłuczniowej lub piaskowo-tłuczniowej z różnych warstw kruszywa z 3-4cm ostatnią warstwą zagęszczonego klińca. 2. Wykonania dolnej warstwy z czarnych, grubych kawałów specjalnej gumy o frakcji 20mm mieszanych we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta. 3. Wykonania górnej warstwy z różnokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5mm mieszanych we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być gładka i bezspoinowa. Temperatura Nawierzchnia typu playtop powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza. (Podane parametry dotyczą standardowych warunków instalacji w Polsce zmiany warunków zewnętrznych lub instalacje w innych warunkach klimatycznych mają wpływ na dobór parametrów poszczególnych składników. Obrzeża Przy instalowaniu nawierzchni typu play top na podbudowie z kruszywa kamiennego wymagane jest użycie obrzeży betonowych, gumowych, recyklingowanych tworzyw lub drewnianych. Zaprojektowano obrzeża betonowe 6x20x100cm. Konserwacja i naprawy Nawierzchnia typu playtop nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych jak np. w 33

Specyfikacja techniczna nawierzchni bezpiecznej Playtop

Specyfikacja techniczna nawierzchni bezpiecznej Playtop Specyfikacja techniczna nawierzchni bezpiecznej Playtop Nawierzchnia Playtop przeznaczona jest na place zabaw dla dzieci oraz na tereny rekreacyjno-sportowe. Jest bezpieczna. Amortyzuje upadki przez co

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM Huśtawka na sprężynie Altus 1 Zabawka na elastycznym przegubie z jednym siedziskiem w kształcie kwiatka Dane techniczne Średnica

Bardziej szczegółowo

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Zestaw wieże. 1. Baszta 2x 2. Schody skośne 3. Pomost skośny 4. Slizg 2x 5. Kółko i krzyżyk 6. Liczydło 7. Podest 6x Widok (2) Zestaw wieże to nie lada

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi.

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi. REWITALIZACJA PLACU ZABAW W STAREJ CZEŚCI MIASTA BIAŁOBRZEGI na działkach o nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM II PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY IINWESTOR: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielki ADRES INWESTYCJI : Bieliki działka nr ewid. 243 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym.

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Ścianka wspinaczkowa: Przykładowa wizualizacja: Sporządzenie projektu

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana. PROJEKT BUDOWLANY Zadanie Adres zadania Projekt ogrodzenia panelowego Zielona Góra Inwestor Branża Pogotowie opiekuńcze Budowlana Temat Projekt zagospodarowania terenu Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia.

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Urząd Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 Dobroszyce Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce - dz.

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów: ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Triasowa 10/10 25 640 Kielce tel..502 312 587,, e mail: ebestudio@ebestudio.pl, www.ebestudio.pl PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MALESZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus. 5453 Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku Łatwodostępne 13700 mm 10800 mm 5000 mm 2200 mm Uwagi ogólne do zestawu 1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bieganowo- załącznik nr 8 do siwz Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9, 37535200-9 Roboty w zakresie wyposażenia i kształtowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 9,22m x 8,85m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 0,9m; 1,26m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 88m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie dz. nr ewid. 645 Projekt zagospodarowania wg programu rządowego Radosna Szkoła" z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Podane wymiary urządzeń i dane materiałowo konstrukcyjne określone w niniejszym załączniku dotyczą urządzeń przykładowych i dopuszcza się urządzenia równoważne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Biuro Projektów INWEST D 06-400 CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia 13, tel./fax (48) 023.672.47.94 www.inwest-d.pl NIP: 566-100-41-96, REGON: 130170365. 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DATA: 01.2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 7 37535200-9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa obiektu: Adres: Inwestor: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół ul. Geodetów 45, 07-200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DERKACZY W TYCHACH Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 30 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 31 BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY UL: ŚWIĘTOSŁAWA, GŁOWACKIEGO, GAWRZYŁOWSKIEJ ORAZ PRZY NADLEŚNICTWIE NA TERENIE MIASTA DĘBICY. Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW WRAZ ZE SPOSOBEM ICH MONTAŻU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW WRAZ ZE SPOSOBEM ICH MONTAŻU SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW WRAZ ZE SPOSOBEM ICH MONTAŻU 1. Karuzela obrotowa na plac zabaw Przykładowy rysunek karuzeli obrotowej Konstrukcja karuzeli wykonana z rur stalowych (słupek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie tel. (77) 404-94-00; faks: 404-94-19. 2. Tryb zamówienia:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw usytuowanego na terenie przedszkola nr 47 Leśny ludek przy al. L. Różyckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU TARASU I PODŁÓG W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 184 PRZY UL. RATUSZOWEJ 21 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA TWÓJ DOM -projekty-doradztwo-sprzedaż inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak ul. Bankowa, 05-600 Grójec tel. 0-692-422-566 Egz. nr V DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY GMINA RYDZYNA 64-130 Rydzyna Rynek 1 KOSZTORYS PRZETARGOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw ADRES INWESTYCJI : Tworzanice

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 2. WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU TARASU ORAZ REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 186

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU TARASU ORAZ REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 186 pracownia projektowa ARCHITRIADA 05-800 Pruszków ul. Ołówkowa 26/7 arch.iwona Soczyńska arch. Marzena Szambelan www.architriada.eu e-mail: pracownia@architriada.eu PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

A R C H I T O P 4 5-0 6 5 OPOLE ul.w.reymonta 13/8 tel.(077) 44-14-015

A R C H I T O P 4 5-0 6 5 OPOLE ul.w.reymonta 13/8 tel.(077) 44-14-015 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Cel i zakres opracowania Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie nieruchomości MłodzieŜowego Domu Kultury Filia nr 3 w Opolu ul. Aleja Przyjaźni

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Nazwa opracowania Budowa placu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MSZADLA

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MSZADLA Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MSZADLA Zamówienie realizowane jest w ramach operacji pt. Integracja przez zabawę budowa placu zabaw we wsi Mszadla, Oś

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 6 ebe STUDIO PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo