PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW"

Transkrypt

1 PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie dz. nr ewid. 645 Projekt zagospodarowania wg programu rządowego Radosna Szkoła" z szacunkowym kosztorysem inwestorskim Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie ul. Kol. Pliszczyn Pliszczyn Tel. (81) Wykonawca: Pej zaże - Pracownia Architektury Kraj obrazu Anna Jesiołowska-Sadura Nasiłów Janowiec Tel NIP: REG0N: Pejzaże - Pracownia Architektury Krajobrazu 1

2 Część opisowa: 1. Charakterystyka obiektu 2. Założenia projektowe 3. Bilans terenu opracowania 4. Opis projektu 5. Przedmiar robót 6. Szacunkowa kalkulacja kosztów 7. Ilustracje 8. Informacj e uzupełniaj ące 9. Uwagi końcowe Część graficzna: 1. Położenie terenu opracowania, skala 1: Koncepcj a zagospodarowania terenu, skala 1: Proj ekt techniczny rozmieszczenia urządzeń, skala 1: Projekt techniczny nawierzchni skal,a 1: Proj ekt techniczny roślinności, skala 1:100 Pejzaże - Pracownia Architektury Krajobrazu 2

3 1. Charakterystyka obiektu. Obiekt opracowania: Plac zabaw przy szkole podstawowej w Pliszczynie Adres: ul. Kol. Pliszczyn 100, Pliszczyn, dz. nr ewid. 645 Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie Wykonawca: Pejzaże - Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Jesiołowska-Sadura Opis terenu opracowania: Projektowany plac zabaw znajduje się w części frontowej szkoły, na wysokości sali gimnastycznej. Teren jest lekko pochylony ku północnemu-wschodowi, pokryty trawnikiem. Na terenie opracowania rośnie jedno drzewo (gat. Populus alba), które zostało włączone w przestrzeń placu zabaw. Teren spełnia warunki nasłonecznienia wymagane dla placów zabaw dla dzieci. Z powodu braku ciągłego ogrodzenia terenu szkoły, wymagane jest zastosowanie całkowitego ogrodzenia projektowanego placu zabaw. 2. Założenia projektowe. Głównym celem projektu jest stworzenie szkolnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci młodszych. Plac zabaw stanowi przestrzeń do rekreacji czynnej. Plac został wyposażony w urządzenia niezbędne do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym (wieża z drabinkami, ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią i huśtawką, karuzela, urządzenia do ćwiczeń). Większą część powierzchni stanowi nawierzchnia syntetyczna z kostki typu Behaton w kolorze pomarańczowym oraz nawierzchnia komunikacyjna w kolorze niebieskim (kolory odpowiadają wymogom programu rządowego Radosna szkoła"). Pozostała przestrzeń placu zabaw pokryta jest trawnikiem z siewu przeznaczonym pod rekreację oraz roślinnością ozdobną. Plac został wygrodzony żywopłotem oraz ogrodzeniem od pozostałej części terenu szkoły. Projektowane jest wyposażenie placu zabaw w urządzenia dodatkowe, takie jak: ławki, kosz na śmieci i regulamin placu zabaw. Szkolny plac zabaw zaprojektowany został zgodnie z założeniami programu rządowego Radosna szkoła". 3. Bilans terenu opracowania. Powierzchnia całkowita: 243,4m 2 Nawierzchnia syntetyczna z kostki Behaton grubość 43mm: 165m2 w tym: - nawierzchnia w kolorze PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange -145m2 - nawierzchnia w kolorze PANTONE: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau - 20,0 m2 Trawnik z siewu: pow. 23 m2 Roślinność: pow. 55,4 m2 Pejzaże - Pracownia Architektury Krajobrazu 3

4 4. Opis projektu. Projektowany plac zabaw ma kształt prostokąta z wcięciem (powodem przyjęcia danego kształtu jest potencjalna jest kolizja z projektowanym słupem oświetleniowym i przyłączem elektrycznym oraz z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej). Plac zabaw został zaprojektowany w najbardziej płaskiej części proponowanego terenu, jednak istniejące nachylenie terenu odbiega od projektowanego poziomu nawierzchni placu zabaw, co powoduje konieczność zaprojektowania niewysokiej skarpy wyrównującej od strony północnej, wschodniej i południowej (rys. nr 04). Nawierzchnie: Nawierzchnie syntetyczne typu kostka Behaton (wyszczególnione w pkt. 3.) zostały przebadane wg normy PN-EN 1177:2008 określających wymagania nawierzchni placów zabaw amortyzujących upadki i otrzymały certyfikaty ISO 9001:2001 i ISO 14001, a także atest higieniczny PZH. Charakteryzuje je pełna przesiąkliwość, odporność na działanie warunków atmosferycznych, odporność na ścieranie oraz zapobiegają poślizgnięciom. Wyposażenie: 1. Mostek - firma Aukam nr katalogowy A625H10. Mostek łańcuchowy, wykonanie: drewno impregnowane ciśnieniowo, łańcuchy i elementy montażowe ze stali galwanizowanej. Wysokość: 91cm, powierzchnia wymagana: 408x608cm. Montaż na fundamentach 50x50x50cm 2. Zestaw wielofunkcyjny - firma Aukam nr katalogowy A513A10, wykonanie: drewno impregnowane ciśnieniowo, łańcuchy i elementy montażowe ze stali galwanizowanej, elementy wykończeniowe z tworzywa sztucznego. Wysokość: ok.430cm, powierzzchnia wymagana: 822x1000cm. Montaż na fundamentach 50x50x50cm. W zestawie: - wieża - ścianka wspinaczkowa - drabinka linowa - zjeżdżalnia - huśtawka wahadłowa - drabinka łukowa 3. Karuzela - firma Aukam, nr katalogowy A742M14, wykonanie: stal galwanizowana i elementy z tworzywa sztucznego. Wysokość ok. 75cm, powierzchnia wymagana: średn. 550cm. Montaz na fundamencie 80x80x50cm. 4. Równoważnia - firma Aukam nr katalogowy A620H12, wykonanie: drewno impregnowane ciśnieniowo, spręzyny stalowe galwanizowane, powlekane. Wysokość ok. 51cm, wymagana powierzchnia: 322x650cm. Montaż w fundamentach 60x60x40cm. Wyposażenie dodatkowe: 5. Ławka typowa z oparciem, wymiary 160x44x40; materiały: drewno, stal ocynkowana. Projektowane są dwie sztuki. 7. Kosz na śmieci stalowy 8. Tablica z regulaminem placu zabaw. Pejzaże - Pracownia Architektury Krajobrazu 4

5 5. Przedmiar robót. Etap 1. Prace przygotowawcze: - wykonanie wykopów pod nawierzchnie i kraweżniki - oczyszczenie terenu z materiału organicznego i wywóz na wysypisko na odległość 5 km Etap 2. Montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury i ogrodzenia. Etap 3. Roboty drogowe - położenie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną - położenie krawężników - położenie nawierzchni syntetycznej Etap 4. Uprawa gleby - uprawa gleby pod nasadzenia krzewów i bylin - wyrównanie i przygotowanie gleby pod wykonanie trawnika Etap 5. Sadzenie roślin. Etap 6.Wykonanie trawnika z siewu. Etap 7. Ściółkowanie krzewów korą. Pejzaże - Pracownia Architektury Krajobrazu 5

6 7. Ilustracje 2. Zestaw wielofunkcyjny - firma Aukam nr katalogowy A513A10 Pejzaże - Pracownia Architektury Krajobrazu 8

7 3. Mostek - firma Aukam nr katalogowy A625H10 4. Karuzela - firma Aukam, nr katalogowy A742M14 Pejzaże - Pracownia Architektury Krajobrazu 9

8 6. Ławka typowa z oparciem, wymiary 160x44x40 Pejzaże - Pracownia Architektury Krajobrazu 10

9 8. Informacje uzupełniające 8.1 Ochrona konserwatora zabytków Teren opracowania nie jest objęty ochrona Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 8.2 Wpływ inwestycji na środowisko W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a także jej późniejszej eksploatacji, nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. 8.3 Ochrona przeciwpożarowa Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudnozapalne oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 8.4 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej Teren opracowania znajduje się poza granicami obszaru górniczego. 9. Uwagi końcowe: - Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu - Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami - W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jeśli są podmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. - Projekt budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem - Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a dn r.) Pejzaże - Pracownia Architektury Krajobrazu 11

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo