INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. ADRES INWESTYCJI: Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. ADRES INWESTYCJI: 35-310 Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208"

Transkrypt

1 Projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Rzeszowie w ramach Programu Radosna Szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ADRES INWESTYCJI: Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208 PROJEKTANT: WSPÓŁPRACA: OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Bartłomiej Tomkowicz nr upr. Rz/A-07/09 dr inż. Janusz Pełczyński inż. arch. Kamil Kosiorowski Rzeszów,

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Oświadczenie projektantów 4. Uprawnienia projektantów wraz z przynależnością do POIIB 5. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw rys. nr Z-1 2. Schemat nawierzchni placu zabaw rys. nr Z-2 3. Lokalizacja urządzeń placu zabaw rys. nr Z-3 4. Schemat wykonania podbudowy oraz obrzeży nawierzchni amortyzującej rys. nr Z-4 5. Schemat wykonania podbudowy oraz obrzeży chodnika betonowego rys. nr Z-5 6. Schemat grafiki tablicy, wraz z przykładowym regulaminem rys. nr Z-6 Rzeszów,

3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTAÓW Oświadczamy, że projekt budowlany obiektu: OBIEKT: Plac zabaw ADRES OBIEKTU: Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, Rzeszów, dz. nr 1088/5, obr. 208 opracowany dla inwestora: INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w okresie: DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012 r. jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej: ARCHITEKTURA PROJEKTANT,NR UPRAWNIEŃ mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ TOMKOWICZ Rz/A-07/09 PODPIS Rzeszów,

4 OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła 1. Podstawa formalno -prawna 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Wytyczne inwestora 1.3. Wizja lokalna 1.4. Inwentaryzacja własna 1.5. Dokumentacja fotograficzna własna 1.6. Mapa sytuacyjna terenu objętego opracowaniem (skala 1:500), 1.7. Uzgodnienia z dyrekcją szkoły 1.8. Obowiązujące Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009, 7 lipca 2009, Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące Rządowego programu Radosna Szkoła 1.9. Wskazania projektowe placów zabaw Instytutu Badań Technicznych, i Instytutu Nadzoru Technicznego Normy odnoszące się do placów zabaw PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN1176-4:2009, PN-EN , PN-EN-6:2009, PN-EN :2009, PN-EN -10:2009, PN-EN :2009, PN-EN 1176: Przedmiot, zakres, zawartość opracowania 2.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła 2.2. Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie placu zabaw wg zaleceń MEN oraz spełnienie celów programu Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje: 1. przedstawienie programu placu zabaw, 2. lokalizację przestrzenną elementów zabawowych, 3. lokalizację i projekt nawierzchni amortyzującej oraz chodnika betonowego 4. zaplanowanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw), 5. określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych, Dokumentacja projektu zawiera: Część rysunkowa: 1. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw rys. nr Z-1 2. Schemat nawierzchni placu zabaw rys. nr Z-2 3. Lokalizacja urządzeń placu zabaw rys. nr Z-3 4. Schemat wykonania podbudowy oraz obrzeży nawierzchni amortyzującej rys. nr Z-4 5. Schemat wykonania podbudowy oraz obrzeży chodnika betonowego rys. nr Z-5 6. Schemat grafiki tablicy, wraz z przykładowym regulaminem rys. nr Z-5

5 Część opisowa: 1. Część opisową dotyczącą realizacji projektu 2. Specyfikacja nawierzchni amortyzujących 3. Specyfikacja chodnika betonowego 4. Specyfikację urządzeń zabawowych 5. Specyfikację proponowanych elementów małej architektury 6. Zasady bezpieczeństwa na placach zabaw 3. Powierzchnia opracowania Powierzchnia opracowania wynosi 513,53 m² 4. Lokalizacja Projektowany obszar znajduje się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła, jest usytuowany od strony zachodniej. Teren sąsiaduje z budynkiem szkolnym, w którym uczą się dzieci. Plac przeznaczony jest do zabaw dla dzieci młodszych. Obszar opracowania znajduje się na sporych rozmiarów terenie zielonym - o powierzchni ok. 6,500 m 2. Przez obszar opracowania przebiega kabel sieci telekomunikacyjnej. Zlokalizowany jest na głębokości około 1m i należy go zabezpieczyć rurą ochronną. 5. Założenia projektowe 1. Stworzenie ładnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. 2. Podzielenie placu na strefy bezpieczeństwa z nawierzchnią układaną, przepuszczalną dla wody, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 2,0m, na podbudowie z kruszyw mineralnych zgodnie z wytycznymi MEN. Zalecana kolorystyka nawierzchni kolor pomarańczowy w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011 Deep orange. 3. Strefa ścieżek nawierzchnia j.w. lecz; zalecany kolor niebieski w odcieniu PANTONE 540 C, RAL 5003 Sapphire blue, zgodnie z wytycznymi MEN. 4. Zabezpieczenie linii Telekomunikacyjnej poprzez zastosowanie rury ochronnej AROTA dwudzielna A160PS. 5. Zapewnienie komunikacji pomiędzy placem zabaw a istniejącym chodnikiem betonowym poprzez nowy odcinek chodnika betonowego. 6. Wybranie i usytuowanie w terenie elementów zabawowych. 7. Usytuowanie tablicy informacyjnej. 6. Program placu zabaw Program placu zabaw dla dzieci w wieku od 4 12 lat. Teren przeznaczony jest do zabaw tematycznych i sprawnościowych. Znajdują się tu wspólne duże elementy zabawowe, na których równocześnie może przebywać kilkanaścioro dzieci. Na wydzielonym terenie, na trawiastej polanie usytuowano dwie ławki wypoczynkowe z oparciem oraz dwa kosze na śmieci. Strefa wejściowa na plac zlokalizowana jest blisko komunikacji zewnętrznej, pieszej, umieszczono tam tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. 7. Harmonogram prac przy wykonywaniu placu zabaw Prace przygotowawcze 1. Prace przygotowawcze przy tyczeniu i wyrównywaniu i korytowaniu pod nawierzchnie utwardzone.

6 2. Zabezpieczenie kabla sieci telekomunikacyjnej. 3. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie amortyzujące. 4. Wykonanie wszystkich prac budowlanych i montażowych (ułożenie nawierzchni amortyzującej wraz z obrzeżem elastycznym, nawierzchni chodnika betonowego wraz z obrzeżami betonowymi, montaż urządzeń zabawowych wg instrukcji producenta). 5. Ustawienie elementów małej architektury. 8. Prace ziemne Ręczne wykopanie rowów dla kabli sieci komunikacyjnej. Pozostałe roboty należy wykonać koparko ładowarką w części pod nawierzchnią amortyzującą i trawą z rolki. Należy usunąć warstwę humusu, którą można częściowo wykorzystać do wyrównania terenu, po przeprowadzeniu głównych prac budowlanych. Pozostałą ziemię z wykopu należy wywieść poza teren budowy. 9. Rura ochronna AROTA dwudzielna A160PS W celu zabezpieczenia kabla sieci Telekomunikacyjnej zastosować rurę ochronną o długości 5m, przy czym oba końce rury ochronnej mają być odsunięte 1,5m od krawędzi chodnika. 10. Chodnik betonowy Kostka brukowa P=26,31 m² Konstrukcja chodnika betonowego: 1. Kostka brukowa gr. 6cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa 4cm 3. Mieszanka betonowa Rm=2,5 MPa gr. 10cm 4. Piasek zagęszczony gr. 15cm 5. Grunt rodzimy Do wykończenia chodnika betonowego można użyć elementy wykończeniowe krawężniki betonowe 100 x 20 x 6 cm ułożone na ławie z betonu B15 i podsypce z piasku zagęszczonego. 11. Strefa zieleni Trawa z rolki P=163,22 m² Strefa zieleni obejmuje trawnik z rolki, ułożony na ziemi do trawy. W jego obrębie znajduje się strefa bezpieczna jednego z urządzeń placu zabaw, aby ten warunek był spełniony, konieczne jest utrzymanie trawnika w dobrym stanie. 12. Nawierzchnie amortyzujące Nawierzchnia pomarańczowa RAL 2011 [HIC]=1,50m P=92,25 m² Nawierzchnia pomarańczowa RAL 2011 [HIC]=1,90m P=177,38 m² Nawierzchnia niebieska RAL 5003 P=54,38 m²

7 Opis elastycznej nawierzchni 1. Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa standardowo występująca w elementach o wymiarach 500x500mm i grubości 40mm. Waga jednej płytki minimum 7kg (28 kg/m2). 2. Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 3. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. Spadki na nawierzchniach należy ukształtować w ten sposób aby woda spłynęła poza teren placu zabaw. Nawierzchnia musi być wodoprzepuszczalna, składać się z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Opcjonalnie płytka może być pokryta warstwą kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia cześć płytki powinna być gładka po obwodzie sfrezowana. Spód płytki powinien składać się maksymalnie z 16 wystających kwadratowych, gładkich pól imitujących tabliczkę czekolady. Nie dopuszcza się do stosowania płytek posiadających więcej niż 16 wystających pół lub zamiast nich wgłębień gdyż jakość produktu ulegnie wyraźnemu pogorszeniu a także nie gwarantuje stabilnego osadzenia na podłożu. Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu okrągłych, karbowanych kołków montażowych o długości nie mniejszej niż 9,5cm. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Zaleca się układanie płytek w cegiełkę tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki. Wymagane dokumenty 1. Atest Higieniczny PZH 2. Certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości do 1,0m uzyskany zgodnie z EN-PN Karta techniczna produktu 4. Gwarancja na 36 miesiące potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela Uwaga Nawierzchnia amortyzująca i komunikacyjna musi spełniać wymogi programu Radosna Szkoła i posiadać odpowiednie certyfikaty. Wymagane minimalne parametry nawierzchni Nazwa wartość Materiał - granulat gumowy - poliuretan 90% 10% Waga płytki gr. 30 mm 23,8 kg/m² Waga płytki gr. 45 mm 28 kg/m² Twardość wsp. Shore A Gęstość poprzeczna 780 kg/m³ Wytrzymałość na rozciąganie 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A) Wydłużenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A) Odporność na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºc, 02/10 % wydłużenie) Wytrzymałość na pęknięcia w brak pęknięć (24h, temp. -40ºC) niskiej temperaturze Ognioodporność klasa B2 zgodnie z normą DIN 4102

8 Współczynnik przepuszczania 1,96 10 przekracza wartość ok. 3,6 ciepła Wartość przewodzenia ciepła 0,08 W/m² k Współczynnik rozpuszczalności zgodny z normą EN 71 Trwałość odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników Oporność powierzchniowa min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V) Mrozoodporność brak rozdarcia (65 ShA) Charakterystyka podbudowy Elementy nawierzchni mogą być instalowane na równych i stabilnych podłożach; podbudowa z kruszyw mineralnych. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Konstrukcja nawierzchni pomarańczowej i niebieskiej 40 mm: 1. Nawierzchnia amortyzująca lub komunikacyjna w płytkach 2. Kruszywo łamane 0,05-5 mm gr. 5 cm (pod płytki komunikacyjne 7cm) 3. Kruszywo łamane 0-30 mm gr. 15 cm 4. Piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 15 cm 5. Grunt rodzimy (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) Sposób układania nawierzchni Gotowe płyty są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. Trwałe łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu specjalnie karbowanych kołków montażowych φ 8mm x 95mm. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Każdy element trwale łączy ze sobą cztery kolejne elementy. Płytki można przyklejać do podłoża lub łączyć ze sobą systemowym klejem. Do wykończenia powierzchni można użyć elementy wykończeniowe krawężniki elastyczne 3 x 25 x 100 cm, na ławie betonowej; ułożone równo z nawierzchnią lub 1 cm poniżej. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +7 o C oraz przy braku opadów atmosferycznych. W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 0 C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 1. Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości. 2. Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną. 3. Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm. 4. Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 1. Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć.

9 2. Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni. 3. Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie ) Użytkownik powinien prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni. 4. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni 5. Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach. 6. Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp. 7. Przejazd samochodami ( policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy. 8. Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez nie prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu przepuszczalnym. 9. W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki. 10. Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu. 11. Kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez użycie specjalnej powłoki w sprayu. 12. W przypadku płytek z nakładką wykonaną z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami środowiska mogą być ścierane. 13. Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie płytek. 14. Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm. 15. Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na dużych powierzchniach. 13. Elementy placu zabaw Informacje podstawowe 1. Elementy zabawowe katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty bezpieczeństwa. 2. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 3. Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 4. Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. Uwaga 1. Wszystkie urządzenia placu zabaw należy zaopatrzyć w tabliczki informacyjne wskazujące sposób jego wykorzystania zgodnie z wytycznymi programu MEN Radosna Szkoła.

10 2. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania programu Radosna Szkoła, polskiego prawa budowlanego, PN-EN 1176 oraz posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B wydany przez właściwy instytut lub urząd. 3. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o innej (większej) wysokości upadku niż przyjęta w projekcie. Należy wówczas w strefie bezpieczeństwa tych urządzeń zwiększyć odpowiednio grubość nawierzchni bezpiecznej, a zmiany uzgodnić z projektantem. 4. Wszystkie urządzenia muszą posiadać co najmniej 3-letnią gwarancję. Charakterystyka szczegółowa urządzeń 1/ Zestaw zabawowy "Kraina czarów (wg wzoru lub równoważny) DANE TECHNICZNE: powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 70,3 m2, wymiary strefy bezpieczeństwa: 11,80m x 8,14m, wymiary zestawu (dł. x szer. x wys.): 8,16m x 5m x 5,16m, maksymalna wysokość upadku: 1,80m, przeznaczony dla dzieci w wieku: 5-12lat, rekomendowana ilość dzieci: 11 waga spakowanego urządzenia: 2180 kg ELEMENTY ZESTAWU: 12 x słup nośny 4 x podest kwadratowy, 1 x daszek Klaun 1 x daszek Ośmiorniczka, 1 x panel z grą kółko i krzyżyk, 1 x panel z okienkiem, 1 x panel z motywem, 1 x barierka z kierownicą, 1x zjeżdżalnia prawoskrętna wys.: 0,85m, 1 x zjeżdżalnia dwutorowa wys.: 0,85m, 1 x zjeżdżalnia śrubowa wys.: 1,80m, 1 x osłona części startowej zjeżdżalni dwutorowej, 1 x panel startowy zjeżedżalni prawoskrętnej, 3 x drabinka wejściowa, 3 x uchwyt wejściowy, 1 x pomost z barierkami, 1 x mostek z barierkami, MATERIAŁY: słupy nośne stalowe o średnicy 114mm, grubość ścianki 2,5mm, drabinki, barierki, poręcze i uchwyty wejściowe wykonane z rur stalowych o średnicy 25/32/38/48mm, grubość ścianki 2,5mm zjeżdżalnie, daszki i panele boczne wykonane z tworzywa LLDPE o minimalnej grubości 8mm metodą rotacyjnego formowania, podesty i pomosty, wykonane z blachy stalowej o grubości 2mm, perforowane, pokrywane warstwą tworzywa gumowego, obejmy, uchwyty mocujące, łączniki paneli bocznych oraz nakładki zaślepiające słupy nośne wykonane ze stopu aluminium,

11 śruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki samokontrujące, montaż na wylewce betonowej stalowe kołki rozporowe do betonu M10x100mm, montaż w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20. ZABEZPIECZENIA: elementy stalowe, śrutowane, odtłuszczane i galwanizowane. Finalne zabezpieczenie oparte na przemysłowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy AKZO Nobel warstwa podkładowa na bazie cynku następnie farba proszkowa. Utwardzanie poprzez obróbkę termiczną, podesty śrutowane, odtłuszczane i galwanizowane. Warstwa gumy nakładana w procesie obróbki termicznej, nakrętki i wystające śruby (> 8mm) zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. MONTAŻ I POSADOWIENIE: konstrukcja modułowa skręcana, zgodnie z dokumentacją połączenia śrubowe, metody posadowienia: - na wylewce betonowej o grubości min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20. Montaż min. 20 dni po wylaniu betonu. Słupki nośne mocowane za pomocą stalowych kołków rozporowych M10x100mm, zabezpieczane specjalnym kołnierzem, w gruncie, słupki nośne fundamentowane zgodnie z normą PN-EN :2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm poniżej powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje się co najmniej 200mm poniżej tej powierzchni. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy plac zabaw pokrywany jest syntetyczną nawierzchnią amortyzującą. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. 2/. Sześciokąt wielofunkcyjny (wg wzoru lub równoważny)

12 WYMIARY: powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 22m2, wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,66m x 5,41m, wymiary zestawu (dł. x szer. x wys.): 1,82m x 2,17m x 1,80m, maksymalna wysokość upadku: 1,70m, przeznaczony dla dzieci w wieku: 5-12 lat, rekomendowana ilość dzieci: 6, waga spakowanego urządzenia: 150kg ELEMENTY ZESTAWU: 1 x ścianka wspinaczkowa wys.: 1,70m, 1 x lina do wspinaczki, 1 x drążek do podciągania na linach, 2 x drążek gimnastyczny, 1 x drabinka gimnastyczna. MATERIAŁY: słupy nośne belki kwadratowe 90/90mm wykonane z drewna bezrdzeniowego, szlifowane i impregnowane, w tym preparatami przeciwogniowymi, kotwy stalowe ocynkowane, drążek do podciągania wykonany z wałka stalowego o średnicy 30mm drążki i szczeble drabinki wykonane z rurek stalowych o średnicy 32/38mm, grubość ścianki 2,5mm, lina o średnicy 16mm (lina wielozwita z rdzeniem nylonowym 6mm, splotki zewnętrzne z drutów stalowych, pokryte teflonem i oplotem polipropylenowym), łączone ze sobą za pomocą okrągłych aluminiowych łączników, nakładki zaślepiające słupy nośne wykonane z tworzywa, śruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki samokontrujące, montaż w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20. ZABEZPIECZENIA: elementy drewniane malowane farbami impregnacyjo dekoracyjnymi, elementy stalowe, śrutowane, odtłuszczane i galwanizowane. Finalne zabezpieczenie oparte na przemysłowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy AKZO Nobel warstwa podkładowa na bazie cynku następnie farba proszkowa. Utwardzanie poprzez obróbkę termiczną, nakrętki i wystające śruby zakryte zaślepkami z tworzywa. MONTAŻ I POSADOWIENIE: konstrukcja modułowa skręcana, zgodnie z dokumentacją połączenia śrubowe, metody posadowienia: - na wylewce betonowej o grubości min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20. Montaż min. 20 dni po wylaniu betonu. Słupy nośne mocowane za pomocą stalowych kołków rozporowych M10x100mm, - w gruncie, słupy nośne na stalowych kotwach fundamentowane zgodnie z normą PN- EN :2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm poniżej powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje się co najmniej 200mm poniżej tej powierzchni. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy plac zabaw pokrywany jest syntetyczną nawierzchnią amortyzującą.

13 Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. 3/. Ruchomy trap (wg wzoru lub równoważny) DANE TECHNICZNE: - Gabaryty urządzenia 2 x 1m - Wysokośćurządzenia 1,1m - Wysokość upadkowa 0,40m - Wymiary strefy bezp. 5 x 4m - Pole strefy bezp. 20,00m² DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE: - Drewno bezrdzeniowe _ kantówka kwadratowa 90/90mm i 100/100mm, szlifowana i impregnowana, w tym preparatami przeciwogniowymi, - Aańcuch techniczny kalibrowany, ocynkowany ogniowo, - Kotwy stalowe, ocynkowane, - Poręcze wykonane z rurek stalowych o średnicy 48mm, grubość ścianki 2,5mm, - NakBadki zaślepiające słupki wykonane z tworzywa, - Zruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki samokontrujące, - Elementy drewniane malowane farbami impregnacyjo _ dekoracyjnymi, - Elementy stalowe, śrutowane, odtłuszczane i galwanizowane. Finalne zabezpieczenie oparte na przemysłowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy AKZO Nobel warstwa podkładowa na bazie cynku następnie farba proszkowa. Utwardzanie poprzez obróbkę termiczną, nakrętki i wystające śruby (>8mm) zakryte zaślepkami z tworzywa, Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.

14 4/. Ruchome stopnie (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: - wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 2214mm x 1164mm x 2300mm - wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,21m x 4,30m, - maksymalna wysokość upadku: 0,70m - przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat, - waga spakowanego urządzenia: 120 kg MATERIAŁY: - słupy nośne stalowe o średnicy 114mm, grubość ścianki 2,5mm, - rurki stalowe o średnicy 32/48mm, grubość ścianki 2,5mm, - stopnie wykonane z tworzywa LLDPE o minimalnej grubości 8mm metodą rotacyjnego formowania, - obejmy mocujące oraz nakładki zaślepiające słupy nośne wykonane ze stopu aluminium, - śruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki samokontrujące, - montaż na wylewce betonowej stalowe kołki rozporowe do betonu M10x100mm, - montaż w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20 ZABEZPIECZENIA: - elementy stalowe, śrutowane, odtłuszczane i galwanizowane. Finalne zabezpieczenie oparte na przemysłowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy AKZO Nobel warstwa podkładowa na bazie cynku następnie farba proszkowa. Utwardzanie poprzez obróbkę termiczną, - nakrętki i wystające śruby (>8mm) zakryte zaślepkami z tworzywa. MONTAŻ I POSADOWIENIE: - konstrukcja modułowa skręcana, zgodnie z dokumentacją połączenia śrubowe, - metody posadowienia: - na wylewce betonowej o grubości min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20. Montaż min. 20 dni po wylaniu betonu. Słupki nośne mocowane za pomocą stalowych kołków rozporowych M10x100mm, zabezpieczane specjalnym kołnierzem, - w gruncie, słupki nośne fundamentowane zgodnie z normą PN-EN :2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm poniżej powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje się co najmniej 200mm poniżej

15 tej powierzchni. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy plac zabaw pokrywany jest syntetyczną nawierzchnią amortyzującą. - Montaż zgodnie z wytycznymi producenta OZNAKOWANIE: - tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. 5/. Karuzela tarczowa (wg wzoru lub równoważna) DANE TECHNICZNE: - Średnica urządzenia 1,5m - Wysokość 0,9m - Wysokość upadku 0,9m - Pole strefy bezp. 24m² DANE MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE -Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2-ma łożyskami stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury Φ 108 mm, z przymocowaną od spodu blachą szerokości 500 mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunków zewnętrznych (poliestrowymi). Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową. Do platformy przykręcona poręcz z siedzeniami wykonana z rur Φ 33,7 mm oraz Φ 26,9 mm, lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. - Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości 40 cm. - Prędkość karuzeli 5m/s, zgodna z PN EN : Montaż zgodnie z wytycznymi producenta

16 6/. Bujak sprężynowy Żółw (wg wzoru lub równoważny) DANE TECHNICZNE: - wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 810 x 390 x 840mm - wymiary strefy bezpieczeństwa: 3,80m x 3,40m, - maksymalna wysokość upadku: 840mm, - przeznaczone dla dzieci w wieku: 3 7 lat, - maksymalne obciążenie urządzenia: 25kg, - waga spakowanego urządzenia: 20 kg MATERIAŁY: - sprężyna stalowa Ř18, - całość wykonana z tworzywa HDPE, o grubości 15mm, - śruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki samokontrujące, - montaż na wylewce betonowej stalowe kołki rozporowe do betonu M10x100mm, - montaż w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20. ZABEZPIECZENIA: - elementy stalowe, śrutowane, odtłuszczane i galwanizowane. Finalne zabezpieczenie oparte na przemysłowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy AKZO Nobel warstwa podkładowa na bazie cynku następnie farba proszkowa. Utwardzanie poprzez obróbkę termiczną, - nakrętki i wystające śruby zakryte zaślepkami z tworzywa. MONTAŻ I POSADOWIENIE: - wyrób gotowy, nie wymagający montażu, - metody posadowienia: - na wylewce betonowej o grubości min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20. Montaż min. 20 dni po wylaniu betonu. Słupki nośne mocowane za pomocą stalowych kołków rozporowych M10x100mm, zabezpieczane specjalnym kołnierzem, - w gruncie, słupki nośne fundamentowane zgodnie z normą PN-EN :2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm poniżej powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje się co najmniej 200mm poniżej tej powierzchni. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy plac zabaw pokrywany jest syntetyczną nawierzchnią amortyzującą. - Montaż zgodnie z wytycznymi producenta OZNAKOWANIE:

17 - tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. 7/. Huśtawka wagowa duża (wg wzoru lub równoważna) DANE TECHNICZNE: - wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 3015mm x 500mm x 915mm, - wymiary strefy bezpieczeństwa: 6,02m x 3,5m, - maksymalna wysokość upadku: 1,20m, - przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat, - waga spakowanego urządzenia: 80 kg MATERIAŁY: - podstawa i ramię huśtawki wykonana z rur stalowych o średnicy 114mm, grubość ścianki 2,5mm, - uchwyty wykonane z rurek stalowych o średnicy 25mm, grubość ścianki 2,5mm - siedziska huśtawki wykonane z tworzywa LLDPE o minimalnej grubości 8mm metodą rotacyjnego formowania, - nakładki zaślepiające słupy i ramię huśtawki wykonane ze stopu aluminium, - śruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki samokontrujące, - montaż na wylewce betonowej stalowe kołki rozporowe do betonu M10x100mm, - montaż w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20. ZABEZPIECZENIA: - elementy stalowe, śrutowane, odtłuszczane i galwanizowane. Finalne zabezpieczenie oparte na przemysłowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy AKZO Nobel warstwa podkładowa na bazie cynku następnie farba proszkowa. Utwardzanie poprzez obróbkę termiczną, - nakrętki i wystające śruby zakryte zaślepkami z tworzywa. MONTAŻ I POSADOWIENIE: - konstrukcja modułowa skręcana, zgodnie z dokumentacją połączenia śrubowe, - metody posadowienia: - na wylewce betonowej o grubości min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20. Montaż min. 20 dni po wylaniu betonu. Słupki nośne mocowane za pomocą stalowych kołków rozporowych M10x100mm, zabezpieczane specjalnym kołnierzem,

18 - w gruncie, słupki nośne fundamentowane zgodnie z normą PN-EN :2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm poniżej powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje się co najmniej 200mm poniżej tej powierzchni. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy plac zabaw pokrywany jest syntetyczną nawierzchnią amortyzującą. - Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. OZNAKOWANIE: - tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. 8/. Przeplotnia wspinaczkowa (wg wzoru lub równoważna) DANE TECHNICZNE: wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 1674 x 152 x 1650mm wymiary strefy bezpieczeństwa: 4,67m x 3,20m, maksymalna wysokość upadku: 1,50m przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat, waga spakowanego urządzenia: 60 kg MATERIAŁY: słupy nośne stalowe o średnicy 114mm, grubość ścianki 2,5mm, poprzeczki przeplotni wykonane z rurek stalowych o średnicy 48mm, grubość ścianki 2,5mm, liny o średnicy 16mm ( lina wielozwita, lina rdzeniowa polipropylenowa, splotki zewnętrzne z drutów stalowych, pokryte teflonem i oplotem polipropylenowym), łączone ze sobą za pomocą okrągłych aluminiowych łączników, obejmy mocujące oraz nakładki zaślepiające słupy nośne wykonane ze stopu aluminium, śruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki samokontrujące, montaż na wylewce betonowej stalowe kołki rozporowe do betonu M10x100mm, montaż w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.

19 ZABEZPIECZENIA: elementy stalowe, śrutowane, odtłuszczane i galwanizowane. Finalnezabezpieczenie oparte na przemysłowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy AKZO Nobel warstwa podkładowa na bazie cynku następnie farba proszkowa. Utwardzanie poprzez obróbkę termiczną, nakrętki i wystające śruby (>8mm) zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. MONTAŻ I POSADOWIENIE: konstrukcja modułowa skręcana, zgodnie z dokumentacją połączenia śrubowe, metody posadowienia: - na wylewce betonowej o grubości min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20. Montaż min. 20 dni po wylaniu betonu. Słupki nośne mocowane za pomocą stalowych kołków rozporowych M10x100mm, zabezpieczane specjalnym kołnierzem, - w gruncie, słupki nośne fundamentowane zgodnie z normą PN-EN :2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm poniżej powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje się co najmniej 200mm poniżej tej powierzchni. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy plac zabaw pokrywany jest syntetyczną nawierzchnią amortyzującą. - Montaż zgodnie z zaleceniami producenta OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. 9/. Linarium WYMIARY: Urządzenie Strefa bezpieczeństwa Średnica: Powierzchnia strefy Obwód strefy Wysokość swobodnego upadku 1,55 x 1,55 m 4,55 m 16,20 m2 14,30 m 0,55 m

20 Wysokość elementu 2,55 m ZASTOSOWANE MATERIAŁY Linarium wykonane z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnętrznym splotem stalowym, łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa. Końcówki mocujące z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium. Słup nośny wykonany ze stalowej rury o średnicy 100 mm, malowanej proszkowo zabetonowany na głębokości 900 mm w gruncie. Rama odciągowa stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie. Montaż według zaleceń producenta. 10/. 2x Kosz na śmieci (wg wzoru lub równoważny) - Średnica 35 cm, - Wysokość 110 cm, - Pojemność 35 l - Konstrukcja stalowa cynkowana, malowana proszkowo - Montaż zgodny z wytycznymi producenta 11/. Tablica informacyjna (wg wzoru lub równoważna) - Tablica z regulaminem (zgodna z wytycznymi programu Radosna Szkoła) i informacjami wymaganymi w załączniku do uchwały RM z dnia 07 lipca 2009 r. (warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, numery telefonów alarmowych itd.),

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym.

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym. Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej. Wykaz urządzeń zabawowych, ich elementów przewidzianych do montaŝu, robót budowlanych potrzebnych do doposaŝenia ogródków. Katalogi: Muller M, www.muller.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA 8 edycja 2 o firmie Nasza firma istnieje od 1983 roku. W roku 1990 uruchomiliśmy produkcję sprzętu sportowego. Trzy lata później nawiązaliśmy współpracę z firmą amerykańską

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Poniec, działki nr 445, 446 Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Inwestor: GMINA PONIEC

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo