Mindware Technologie dialogu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mindware Technologie dialogu"

Transkrypt

1 Teorie mindware Postmediacje Wokół interfejsów Sztuka mediów Mindware Technologie dialogu pod redakcją Piotra Celińskiego Lublin 2012

2 Książka powstała w ramach modułu teoretycznego projektu Mindware. Technologie dialogu, który odbył się w Lublinie w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji Organizatorami KPKPP 2011 były Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Narodowy Instytut Audiowizualny. Projekt Mindware. Technologie dialogu został zrealizowany przez Warsztaty Kultury i Miasto Lublin. Tom ukazuje się we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Redaktor naukowy, koncepcja wydawnicza Piotr Celiński Recenzent prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź Redaktor Joanna Pikuła Opracowanie dokumentacji modułu artystycznego projektu Mindware. Technologie dialogu Zbigniew Sobczuk Projekt graficzny, projekt okładki i skład Karol Grzywaczewski, Idalia Smyczyńska Wydawcy Warsztaty Kultury Filia Centrum Kultury w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Autorzy Warsztaty Kultury Filia Centrum Kultury w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Książka powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym ISBN: ISBN: Druk I - F drukarnia

3 Spis treści Wstęp 7 Od mediów mechanicznych do mediów społecznych 13 Peter Weibel Generacje: Jak komputer stał się maszyną generującą naszą kulturę? 35 Peter Lunenfeld Media wyobrażone 69 Piotr Celiński Splot umysłu z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Eksplikacja negatywistyczna 87 Roman Bromboszcz Narzędzia umysłu 103 Paweł Frelik Hackers GNUnited! 115 Johan Söderberg Wirtualne samobójstwo jako definitywny akt polityczny 133 Geoff Cox Ku kognitywnej przestrzeni publicznej strategie otwierania 147 Anna Nacher Perspektywy dialogu nauki i sztuki w pracach Art Orienté Objet i Paula Vanouse a 161 Maciej Ożóg

4 Teorie mindware Postmediacje Wokół interfejsów Sztuka mediów Mindware: Technologie umysłu i umysł technologiczny w perspektywie 181 antropologii mediów i badań nad komunikacją Anna Maj Chwytanie ruchu 201 Paweł Janicki Społeczne i intymne interfejsy cyberkultury 211 Michał Derda-Nowakowski Egzoetyka: O potrzebie poszukiwania nieantropocentrycznego źródła moralności 229 Michał Brzeziński Happy end mitu wieży Babel 239 Marcin Skrzypek Mindware sztuka wobec technologii cyfrowych w Lublinie 257 Marta Ryczkowska, Zbigniew Sobczuk Mindware. Technologie dialogu Lublin, październik Dokumentacja 273 O autorach 310 Layout info 312

5

6 Teorie mindware Postmediacje Wokół interfejsów Sztuka mediów Wstęp 7

7 9

8 Powołujemy do życia nowe słowa i konstruujemy pojęcia, kiedy istniejące przestają wystarczać do opisu zmieniającego się świata. Działamy tak, wierząc w sprawczą moc języka, który odpowiednie dając rzeczy słowo, stwarza rzeczywistość, porządkuje, precyzuje i poszerza naszą zdolność do jej rozumienia. Intuicją taką kierowaliśmy się, wywołując wyszyldowaną w tytule tomu kategorię mindware. Neologizmem tym otagowali współdzieloną rzeczywistość teoretycy mediów, animatorzy kultury, artyści pracujący z mediami oraz kuratorzy ich sztuki, którzy współpracowali w zakresie projektu Mindware. Technologie dialogu, który odbył się w ramach programu kulturalnego towarzyszącego polskiej prezydencji w Radzie UE w październiku 2011 roku (www.mindware.art.pl). Konotacyjnym zadaniem taga było wskazać na elementy wspólnie doświadczanej i podobnie rozumianej kulturowo-społecznej codzienności uwikłanej w cyfrowe media i łączące je sieci. Leksykalny eksperyment wywołał dyskursywne i materialne reakcje na różne sposoby. Najpierw został wirusowo zaimplementowany w lokalnej, lubelskiej przestrzeni medialnej i kulturalnej, stając się intrygującą niewiadomą dla dziennikarzy, odbiorców mediów i uczestników życia kulturalnego. Na swój sposób zrozumieli go i zareagowali nań zaproszeni do lubelskich rezydencji artyści i animatorzy, których prace i działania zaanektowały publiczne przestrzenie Lublina poszerzoną i krytyczną dokumentację tych działań znajdzie czytelnik w ostatniej części książki w formie osobnego, dopełniającego całość modułu. Jednocześnie teoretycy medialnych zjawisk, niektórzy artyści i animatorzy potraktowali zaproponowany tag jako punkt wyjścia poszukiwań analitycznych, których pokłosie składa się na zawartość tego tomu. Dla części z nich mindware zabrzmiał obiecująco i świeżo, oferując eksplanacyjny potencjał do wykorzystania. Inni krytycznie odmówili mu pojęciowej precyzji i semantycznej zasadności. W efekcie, projektując i testując pole semantyczne nowego pojęcia w budowie (taki tytuł nadaliśmy poprzedzającej niniejszy tom wymianie zdań toczącej się na blogu podjęli się zadania prześwietlenia przez jego pryzmat zmian w sferze medialnej wrażliwości i refleksyjności wraz z wynikającymi z nich kompetencjami komunikacyjnymi i społecznymi. Mierzące się wprost z dyskursywnym potencjałem mindware wypowiedzi zdecydowaliśmy się uzupełnić o teksty, które sytuują te próby w szerszymkontekście. W odpowiedzi na mindware owe zaproszenie swoje artykuły zgłosili także autorzy niezwiązani bezpośrednio z lubelskim projektem, tacy jak Peter Weibel, Peter Lunenfeld, Johan Söderberg, Geoff Cox czy Paweł Frelik. W rezultacie w strukturze tomu wypowiedzi odnoszące się bezpośrednio do tytułowej kategorii przeplatają się z tekstami, które sondują podobne techno-kulturtowe rewiry za pomocą odmiennych języków i perspektyw. Zebrane materiały poszły, ogólnie rzecz biorąc, w dwóch dopełniających się kierunkach. Pierwszy z nich widzi cyfrowość przez pryzmat funkcji symbolicznych i dyskursywnych, skupia się na semantyce pośredniczących w niej technologicznych form. Jest to kulturocentryczne spojrzenie na cywilizacyjne trajektorie cyfrowych maszyn. Perspektywa druga wychodzi poza istniejące paradygmaty kulturoznawczych analiz mediów i komunikacji. Postrzega cyfrowe zdarzenia medialne jako obszar taktylny, angażujący integralnie podmiot zdolny do poznawczego dystansu i imaginacji oraz napędzającą go bezbronną wobec zaawansowanych technologii cielesność. Z określonych w ten sposób wektorów analizy wyłania się dualna semantyka mindware. Z jednej strony to kulturowa wartość dodana technologii cyfrowych i sieci. Znaczenie jej jest związane z obecnymi w kulturze mitami, ideologiami, językami i relacjami, które regulują cyfrową zmianę. Wiąże się z medialną wrażliwością komunikacyjną i jej praktykowaniem w formie sztuki, w ramach dyskursu naukowego, wielu działań i strategii 9

9 politycznych, społecznych i kulturowych. Z drugiej strony mindware wskazuje na zbliżanie się cyfrowych mediów do antropicznego i biologicznego zarazem centrum zdarzeń komunikacyjnych mózgu i cielesności. Cyfrowe maszyny sprzęgają się z naturalnym oprzyrządowaniem coraz ściślej zarówno w sensie materialnym, za pomocą realizowanych na poziomie neuronalnym połączeń i nowych perceptualnych reguł, jak i na zasadzie biotechnologicznego sprzężenia zwrotnego. Pojawia się ono wtedy, kiedy stwarzając maszyny, kopiujemy rozwiązania naturalne, ale i w relacji odwrotnej, tj. kiedy zaczynamy postrzegać i rozumieć siebie na kształt i podobieństwo maszyn i regulującego je kodu. Skonstruowane w ten sposób interpretacje wytyczają strukturę książki. W pierwszej części czytelnik znajdzie analizy świadomości i wyobraźni mediów i Sieci, ich afiliacje z dyskursami sztuki, nauki, działalności społecznej, a także studia ich kulturowego i społecznego usytuowania. W części drugiej autorzy skupiają się natomiast na rozważaniach dotyczących poszerzania definicji komunikacji, mediacji i interakcji w kontakcie z cyfrowymi mediami. Granica pomiędzy partiami ma charakter jedynie przybliżony, nie została oddana w postaci sztywno wydzielonych części. Tom przybrał także podwójny interfejs. Pierwszy z nich to klasyczna, drukowana książka, którą oferujemy czytelnikowi wraz z przypisanymi tej formule elementami, takimi jak: tradycyjna, zamknięta organizacja tekstu, pasywne przypisy i bibliografia, autorski układ. Drugim interfejsem publikacji jest jej wersja elektroniczna. Opracowaliśmy ją według kryteriów interaktywności, personalizacji i multimedialności w taki sposób, aby możliwe było nadanie jej indywidualnego kształtu, wynikającego z zainteresowań samego czytelnika. W obu przypadkach na linearny porządek tekstów nakładamy dodatkowe warstwy przygotowane na kształt cortazarowskich ścieżek prowadzących alternatywnie przez zasoby tekstu. Wytyczyliśmy je za pomocą czterech kluczy tematycznych, które nazwaliśmy ścieżkami teorii mindware, postmediacji, wokół interfejsów i sztuka mediów. Za sprawą tej alternatywnej nawigacji zachęcamy czytelnika do autorskiego zarządzania całością zgromadzonego materiału jak hiper- i tradycyjnie tekstualną bazą danych. Chcemy, by w oparciu o nasze propozycje rozplanowania struktury książki sporządził własne narracje, zadawał pytania których autorzy wprost bądź w ogóle nie zadają, grupował i kategoryzował uzyskane na nie odpowiedzi, oznaczał wybrane moduły i linkował je w dowolny sposób. Te różne stany skupienia to oferta dla wszystkich, którzy odnajdą w opisanej tu materii i nazywającym ją języku inspirację i zachętę do interakcji i poszukiwań kolejnych sensów i definicji mindware. W ten sposób wypuszczamy mindware owy wirus w analogową i cyfrową przestrzeń zaciekawieni jego dalszym, otwartym na działania wszystkich, którzy się z nim spotkają, żywotem. Elektroniczna wersja publikacji, jak i wszystkie archiwa lubelskiego projektu, umieszczone zostały na stronie Dziękuję współtwórcom projektu Mindware. Technologie dialogu, bez których ta publikacja nie mogłaby powstać: producentce Magdzie Kawie, kuratorom: Zbyszkowi Sobczukowi i Marcinowi Skrzypkowi oraz wydawcy Alicji Borzęckiej-Szajner. Piotr Celiński 10

10

11

12 Teorie mindware Postmediacje Sztuka mediów Od mediów mechanicznych do mediów społecznych Peter Weibel Artykuł jest przeredagowaną wersją tekstu Vergangene, zeitgenössische und zukünftige Medienkunst, pierwotnie opublikowany w katalogu REWIND/FAST FORWARD. Die Videosammlung - Neue Galerie Graz, red. G. Holler-Schuster, Ch. Steinle, Neue Galerie Graz am Landesmuseum Joanneum, Graz 2009, s Tłumaczenie: Wieńczysław Niemirowski 13

13 15

14 Techné Epistemé Historyczne przesłanki powstania i promocji sztuki opartej na maszynach i przyrządach, określanej też jako techniczna sztuka medialna, nie należą do optymalnych. Epoki klasyczne pogardzały wręcz sztuką rzemieślniczą, techniczną. Jest to historyczne brzemię, ciążące również na medialnej sztuce współczesnej oraz jej recepcji. W etyce nikomachejskiej Arystoteles ( p.n.e.), syn macedońskiego lekarza i nauczyciel Aleksandra Wielkiego, rozróżnił techné (praktyczne umiejętności, sztuka) i epistemé (poznanie naukowe, wiedza). Do różnych form wiedzy (epistemé) należą retoryka, arytmetyka, geometria, astronomia, dialektyka, gramatyka, teoria muzyki, a więc to, co nazywamy dziś nauką. Były one przeznaczone dla wspólnoty ludzi wolnych. Sztuka i umiejętności praktyczne (techné) były przeznaczone natomiast dla ludzi niewolnych, pracowników najemnych, rzemieślników (technites lub banausos). Arystoteles puszcza wodze swej lekceważącej postawy wobec rzemiosła. Rzemieślnik żyje w dużej mierze niczym niewolnik. Dlatego też nie ma statusu obywatela. Arystoteles nauczał, że synowie ludzi wolnych nie powinni oddawać się zbytnio czynnościom użytecznym, mogącym zniżyć ich do pozycji banausos, rzemiosło jest bowiem dla duszy i rozumu ludzi wolnych utrudnieniem w praktykowaniu cnoty. Sztuki rzemieślnicze (techné) przynoszą ciału złą kondycję i zabierają konieczny dla myślenia czas wolny. Rzeczy użyteczne winny być przedmiotem nauczania jedynie o tyle, o ile są podstawą czegoś wyższego. Dorosły, wolny człowiek winien słuchać muzyki jedynie dla przyjemności, sam nie powinien muzykować, gdyż własne wykonanie byłoby czymś rzemieślniczym (banauson) i niegodnym wolnego mężczyzny. Muszą więc istnieć ludzie, którzy jako pracownicy najemni lub jako niewolnicy będą w stanie wykonywać rzemiosło (względnie techné), lecz jedynie w służbie innym, by owym innym być pomocnym w korzystaniu z przyjemności lub w wykonywaniu czynności wyższych. Uprawianie sztuk technicznych jest więc równoważne z wykonywaniem służby niewolniczej. Dla lepszego zrozumienia owej hierarchii form wiedzy należy przypomnieć o tym, że Arystoteles nie był żadnym przyjacielem demokracji, lecz orędownikiem panowania klasowego. Dobrą, służącą interesowi społecznemu formą funkcjonowania państwa było dla niego panowanie jednostki (monarchia), panowanie nielicznych (arystokracja) i panowanie wielu (politea). Zwyrodnieniami wspomnianych ustrojów są: w stosunku do królestwa tyrania, w stosunku do arystokracji oligarchia, a w stosunku do politei demokracja. Tyrania bowiem jest jednowładztwem dla korzyści panującej jednostki, oligarchia rządzi dla korzyści bogaczy, a demokracja dla korzyści ubogich, żadna z nich jednak nie ma na względzie dobra ogółu (Polityka, Księga III, rozdział V/4)1. Przez przemieszanie rządów rozsądnej większości oraz arystokracji Arystoteles próbował zneutralizować niebezpieczeństwa czyhające ze strony obydwu krańcowości (demokracji i oligarchii). Arystotelesowska teoria klas implikowała późniejszą organizację zmysłów i tego, co zmysłowe, podział form wiedzy. Oddzielenie wiedzy (epistemé) od sztuki (techné) odbijało podział na ludzi wolnych i niewolników. Arystoteles stworzył więc współmierność porządku estetycznego i społecznego. Hierarchia społeczeństwa klasowego służyła 1 Arystoteles, Polityka, przekł. i oprac. L. Piotrowicz, Wrocław 2005, s

15 jako podstawa hierarchii sztuk i nauk. Nauki (epistemé), od arytmetyki po retorykę, były przeznaczone dla ludzi wolnych. Sztuki (techné), od architektury przez agrykulturę po malarstwo i rzeźbiarstwo, dla ludzi bez tego statusu. Sztuki są więc odbiciem społeczeństwa klasowego. Artes liberales Artes mechanicae Rzymianie odwołali się do poczynionego przez Arystotelesa rozróżnienia, dokonali jednak przy tym istotnego przesunięcia. Nie robili już różnicy pomiędzy formami wiedzy a umiejętności, pomiędzy poznaniem a znajomością rzeczy, pomiędzy ekspertem a ignorantem, lecz przenieśli arystotelesowskie rozróżnienie do samego pojęcia sztuka. Sztuką stało się wszystko. W miejsce rozróżnienia na epistemé i techné nastąpiło rozróżnienie na artes liberales i artes mechanicae. Formy wiedzy, od arytmetyki po retorykę, zamieniły się w artes liberales; formy umiejętności, od architektury po agrykulturę, w artes mechanicae. Współmierność porządku estetycznego i społecznego nadal tworzyła podstawę hierarchii sztuk oraz rzemieślniczych zdolności. Nauki czasów obecnych funkcjonowały w tamtejszej dobie jako artes liberales. Sztuki w rozumieniu dzisiejszym nie wykraczały poza horyzont techné. Studiowanie artes liberales stanowiło u Rzymian treść nienastawionego na zysk wyższego wykształcenia, przystającego wolnemu obywatelowi. Dlatego mówi się o sztukach wyzwolonych dla wolnego obywatela. Siedem sztuk wyzwolonych (gramatyka, dialektyka, retoryka, arytmetyka, geometria, teoria muzyki, astronomia) było również przedmiotem nauczania w szkołach klasztornych, a od XIII wieku na uniwersytetach. Artes mechanicae (architektura, malarstwo, rzeźbiarstwo, agrykultura) ciągle były szkalowane jako banausoi technai lub artes vulgares et sordidae, będące domeną ludzi niewolnych, pracowników najemnych i niewolników. Sztuka w rozumieniu dzisiejszym nadal była służbą niewolniczą, pracą najemną, produktem zleceniodawców z kręgów kościoła lub kręgów szlacheckich. Wszystkie sztuki w rozumieniu dzisiejszym były sztukami mechanicznymi, technicznymi, sztuką użytkową. Rywalizacja sztuk Malarstwo, architektura i rzeźbiarstwo awansowały do miana sztuk wyzwolonych dopiero w toku awansu mieszczaństwa. Do emancypacji sztuk plastycznych, ówczesnych artes mechanicae, przyczyniły się około roku 1500 w równym stopniu architektura, rzeźba oraz malarstwo. Pojęcie paragone oznacza w historii sztuki rywalizację sztuk, do jakiej doszło w czasach nowożytnych. Wkrótce rozpoczęła się dyskusja o hierarchii sztuk, w której toku doszło do bezpośredniej rywalizacji malarstwa i rzeźbiarstwa. Zainicjował ją Leonardo da Vinci, który w swoich pismach opowiedział się jednoznacznie za malarstwem. Podczas gdy malarstwo po stronie swoich zalet wymieniało właściwości iluzjonistyczne, inwencję i możliwości naśladowania natury przez środki perspektywiczne i kolorystyczne, rzeźbiarstwo odwoływało się do swej wielowymiarowości, jakości dotykowych oraz materialności. Twierdzono, że malarstwo jest czystym pozorem, natomiast rzeźbiarstwo miało uosabiać byt. Precyzyjnie sformułował to rzeźbiarz Turbolo w liście do Benedetta Varchi: A me mi pare la scultura sia la casa proprio, la pittura sia la bugia (Wydaje mi się, że rzeźba jest rzeczywistym bytem, malarstwo kłamstwem). Malarstwo zaś pokpiwało z rzeźbiarstwa jako fachu rzemieślniczego, kojarzącego się z kurzem, niemogącego wspiąć się na intelektualne wyżyny malarstwa. Malarze lżyli rzeźbiarzy, sięgając po stary argument przypisywania ich fachowi charakteru rzemiosła

16 Za artes liberales (niegdyś były to nauki) uważa się obecnie malarstwo, rzeźbiarstwo, architekturę, miejsce byłych artes mechanicae zajęły w dobie dzisiejszej sztuka stosowana i sztuka mediów. Sztuki wolnych obywateli składały się niegdyś z teorii i nauki. Sztuki mechaniczne, rzemieślnicze były natomiast sztukami wykonywanymi przez niewolnych pracowników najemnych i niewolników. Ów estetyczny podział, odpowiadający greckiemu podziałowi na klasy społeczne, znajduje dziś swe odbicie w ocenie sztuk i sztuk medialnych. Znaczenie sztuki medialnej umniejsza się, przypisując jej cechę reproduktywności i sprzężenie z aparaturą techniczną, prymat przyznaje się natomiast malarstwu jako dziedzinie produktywnej. Niskim notowaniem cieszyło się niegdyś rzemiosło, wytwórczość, podobną rangę ma dziś to, co automatyczne, maszynowe. Miejsce sztuk mechanicznych zajęły media. Za pozorną autonomią artefaktu, wytworu sztuki będącego dziełem człowieka i maszyny, nie dostrzega się obecnie dokonania umysłowego. Różnica pomiędzy artes liberales (niegdyś epistemé) a artes mechanicae (niegdyś techné) opierała się w zasadzie na założeniu, że te pierwsze są czynnością umysłową, a te drugie fizyczną. Dziś natomiast podział jest następujący: intuicja i ręka artysty versus cyfrowy rozum i mechaniczna produkcja. Miejsce pogardy dla tego, co rzemieślnicze, zajęła pogarda tego, co maszynowe i medialne. Malarstwu jako produkcji wychodzącej z ludzkiej ręki, sterowanej artystyczną intuicją, przyznaje się pierwszeństwo przed dziełami sztuki, produkowanymi lub reprodukowanymi technicznie. Oryginalne dzieła malarskie przeszły na służbę klas wyższych. Klasy niższe są zbywane reprodukcjami fotograficznymi, dziełami produkowanymi seryjnie, kartami pocztowymi itd. z kopiami słynnych dzieł. Odrzucenie, jakiego doświadczały artes mechanicae, stało się dziś udziałem dzieł sztuki wytwarzanych za pomocą mediów elektronicznych. Gdy sięgnie się po współczesne książki, traktujące o historii sztuki, nadal jeszcze dostrzeże się lekceważenie sztuk medialnych, które do dziś nie mogą w pełni pozbyć się piętna niegdysiejszej profesji ludzi niewolnych i przynależenia do sfery sztuk mechanicznych. Ponieważ podział estetyczny odbijał podział na klasy społeczne, zniesienie hierarchii estetycznej mogło dojść do skutku jedynie w kontekście zniesienia hierarchii klasowej. Prowadzące do autonomii sztuki (sztuka bez zamówienia), następujące w XIX wieku uwolnienie sztuk od zleceniodawców oraz cała retoryka wolnościowa moderny (od uwolnionego koloru aż po uwolnioną powierzchnię) da się zrozumieć jedynie w kontekście walk klasowych XIX wieku. Uwolnienie tzw. warstw niższych można odczytać w samych procesach transformacji sztuk. Swą emancypację warstwy niższe zawdzięczają jednak sztukom w stopniu mniejszym niż naukom przyrodniczym oraz duchowi oświecenia, które uwolnić chciały ludzi z okowów socjalnej przemocy, z kajdan niesamodzielności, wykutych przez szlachtę i kościół, z poddaństwa wobec sił przyrody. Nauki przyrodnicze sprzymierzyły się ze sztukami mechanicznymi (techné), by za pomocą instrumentów, narzędzi, laboratoriów, rzemieślniczych zdolności, wiedzy i ekspertyz odkryć prawa przyrody i przyspieszyć poznawanie mechanizmów opanowywania owej przyrody. Po części sztuki opierały się oświeceniu (np. w romantyzmie), po części sprzymierzały się z nim, aby polepszyć przez to condition humaine. Podobną sytuację przeżywa się i dziś. Rozszerzenie i przyspieszenie rozwoju sfer wiedzy nastąpić winno przez ponowne sprzymierzenie sztuk medialnych z naukami przyrodniczymi. Na tej drodze, dzięki pomocy nowych technologii i procesów, będą mogły zostać stworzone platformy i praktyki procesów demokratycznych. 17

17 Nauki zawarte w Encyklopedii W latach Denis Diderot oraz Jean-Baptiste le Rond d Alembert wydali 35 tomów Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, co było najbardziej znaczącym publicystycznym przedsięwzięciem francuskiego oświecenia, wstępnym rozdziałem rewolucji (Robespierre). Już po ukazaniu się siódmego tomu Encyklopedia została oficjalnie wyklęta przez papieża Klemensa XIII. Tworzący awangardę francuskiego oświecenia Voltaire, Rousseau, Concordet i Montesquieu przez swe artykuły sprawili, że ostrze Encyklopedii kierowało się przeciw klerykalizmowi i absolutyzmowi, a ona sama mogła stanowić rdzeń ideowy przyszłej rewolucji demokratycznej. W roku 1751, w październiku, d Alembert ( ) napisał Discours préliminaire de l Encyclopédie, korzystając przy tym ze spuścizny ideowej, jaką pozostawili Bacon, Newton i Locke. Matematyka i fizyka były dla niego bazą wszelkiej wiedzy, także wiedzy o społeczeństwie. Podstawą tworzenia modeli funkcjonowania wspólnoty nie były ani religia, ani organizmy biologiczne budując modele sfery polityki i sztuki d Alembert sięgał po zdobycze rozumu oraz nauk przyrodniczych. Encyklopedia była przede wszystkim zasługą Diderota, który główny akcent położył na arts mécaniciens, rzemiosło oraz technologię jako langue des arts. Większą część Encyklopedii zajmują napisane przez Diderota teksty o sztukach mechanicznych. Pisarz zmierzał do stworzenia logicznego systemu sztuk mechanicznych i żądał integracji sztuk mechanicznych ze sztukami wyzwolonymi oraz naukami. Pragnieniem Diderota było zniesienie podziału na artes liberales i artes mechanicae jako zjawiska związanego ze społeczeństwem klasowym oraz doprowadzenie do zmian społecznych przez emancypację sztuk mechanicznych. Przez ulepszenie sztuk chciał polepszyć status społeczny obywateli. Zdaniem Diderota tworzenie różnicy pomiędzy sztukami mechanicznymi a wyzwolonymi przyniosło degradację człowieka. Opowiadał się on za rozszerzeniem kręgu uczestników, za szeroką dystrybucją wiedzy oraz za rozwojem narzędzi i maszyn, modeli i instrumentów w interesie postępu. Zmiany i polepszenie życia społecznego obiecywał sobie przede wszystkim po szerszym krzewieniu znajomości sztuk mechanicznych. Liczył na to, że technologia okaże się pomocna przy budowie nowej struktury społecznej. Istotnego wkładu w powstanie wolnego społeczeństwa nie oczekiwał więc od malarstwa i rzeźbiarstwa, lecz od sztuk mechanicznych. Zakładał, że znajomość sztuk mechanicznych doprowadzi do powstania racjonalnego i sprawiedliwego społeczeństwa, tak jak obiecujemy to sobie w dobie dzisiejszej po sztukach i technologiach medialnych, np. Internecie. Eksperymentalna polityka i eksperymentalna sztuka medialna winny się wzajemnie wspierać. U Diderota i w programie oświecenia można odkryć zainteresowanie integracją oddzielonych od siebie reprezentacyjnych pól nauki, sztuki (sztuki mechaniczne) i polityki. Diderot oraz współcześni myśliciele uznawali sztuki mechaniczne, technikę i naukę za bazę oświeconej polityki, będącej drogą do wyemancypowanego demokratycznego społeczeństwa. Emancypacja sztuk mechanicznych stanowiła warunek do emancypacji ludzi niewolnych. Równouprawnienie materiałów i mediów W latach 20. XX w. powstała (szczególnie w Rosji wokół Władimira Tatlina) kultura materiałów. Aplikację z części drewnianych i papierowych, znaną z kubistycznych obrazów Braque a i Picassa, Tatlin połączył z materiałową tradycją rosyjskiej ikony. Także Kurt Schwitters i Bauhaus rozszerzyli malarstwo nie tylko o język form abstrakcji, lecz także o nowe materiały. W manifestach o nowej sztuce materiałowej (echo artes machanicae) pojawiły się stosowne żądania 18 19

18 równości wszystkich materiałów. Dlatego najznamienitsi przedstawiciele awangardy lat 20. XX w. pracowali jednocześnie jako malarze, rzeźbiarze, fotografowie, filmowcy, wzornicy, architekci. Rozwinęli oni język wizualny, który można było stosować uniwersalnie, na płaszczyźnie i w przestrzeni. Przygotowali tym samym grunt pod zakończenie rywalizacji sztuk, co dało początek równouprawnieniu wszystkich artystycznych gatunków i mediów. W pierwszej fazie rozwoju sztuki medialnej chodziło więc o to, aby media, fotografia i film, uzyskały uznanie artystyczne równe temu, jakim cieszyły się media tradycyjne malarstwo i rzeźba. W fazie tej pracowano w szczególności nad stworzeniem specyficznych osobnych światów poszczególnych mediów. Uznanie za artystyczne medium wywalczyła z pewnością 150 lat po jej wynalezieniu fotografia. Podobny wynik osiągnęły w tej rywalizacji sztuk również nowe media wideo i sztuka cyfrowa: na wielkich międzynarodowych wystawach dzieła medialne wywołują zainteresowanie większe niż kiedykolwiek w przeszłości. Przynajmniej prowizorycznie można więc mówić o równouprawnieniu wszystkich mediów i gatunków. Poniżej pokrótce naszkicowano niektóre fazy rozwoju sztuki medialnej w kontekście rozwoju sztuki nowoczesnej. Materiał i maszyna w modernie Rozwój sztuki nowoczesnej jest nierozerwalnie związany z ideą osobnego świata materiału. Wpierw, na początku XIX wieku, odkryto własną wartość i autonomię koloru. Uwolnienie koloru od jego reprezentatywnej funkcji, tzn. koloru lokalnego, oddającego zgodnie z rzeczywistością kolor świata przedmiotowego, doprowadziło do uwolnienia formy od jej zobowiązania do oddawania rzeczywistości oraz do powstania koloru absolutnego. Autonomiczny kolor i autonomiczna forma doprowadziły do wyparcia przedmiotu z malarstwa i tym samym do abstrakcji. Po uznaniu własnej wartości formy i koloru oraz ich niezależności od świata przedmiotowego doszło do uznania własnej wartości światła, płaszczyzny obrazu, gestu itd. W przyszłości wystarczać miało przedstawienie samego koloru, prezentacja koloru jako koloru aż po monochromię (Rodczenko, 1921); wystarczyła prezentacja samego płótna (Fontana); wystarczyło odtworzenie oraz ślady gestu (informel). Ów łańcuch wartości własnych oraz deklaracji niezależności od koloru, formy, płaszczyzny, gestu złożył się na podstawę zwrotu sztuki ku jej autonomii. Świat maszyn rewolucji przemysłowej zademonstrował autonomiczny status aparatów, zanim podobne zjawisko nastąpiło w sztuce. Nie tylko ludzie, lecz także maszyny potrafiły działać i być relatywnie autonomiczne. Automat oznacza wszak samodzielną maszynę (od greckiego auton samodzielny). Już aparat fotograficzny z roku 1839 był pierwszą samodzielną maszyną, wytwarzającą obrazy. Sztuka maszynowa, względnie sztuka wspierana przez maszyny, była więc powiązana od samego początku z pojęciem autonomia, wnosząc to pojęcie do dyskursu o sztuce. Także typowe dla moderny bazowanie na metodzie naukowej, która współgra z naszą epoką (Pissarro, 1887), przy definiowaniu sztuki było efektem wpływu rewolucji przemysłowej. Obraz techniczny powstał, jak wiadomo, jako produkt wspieranej maszynowo fotografii (1839). Mniej więcej w tej samej epoce nastąpiło wspierane maszynowo przekazywanie obrazu na długi dystans (telegrafia) na podstawie zasady skanowania, rozłożenia dwuwymiarowego obrazu w linearne następstwo punktów w czasie. Oddzielenie posłańca od niesionej przez niego wieści, do czego doszło w epoce elektromagnetycznej (1873 Maxwell, 1887 Hertz, 1896 Marconi), umożliwiające bezcielesne i bezmaterialne podróże znaków w kulturze 19

19 telematycznej, doprowadziło do zniknięcia przestrzeni i czasu. Telefon, telekopia, elektroniczny teleskop (system TV P. Nipkowa, 1884) są systemami przenoszenia dźwięku oraz statycznego i ruchomego obrazu. Po wspieranym maszynowo wytwarzaniu obrazu nastąpiło więc wspierane maszynowo przenoszenie i odbiór obrazu. Po zniknięciu rzeczywistości (przestrzeń i czas w swej historycznej formie, tzn. ciałocentryczne doświadczenie przestrzeni i czasu) nastąpiła symulacja rzeczywistości (maszynocentryczne doświadczenie przestrzeni i czasu). Po fotograficznej analizie ruchu nastąpiła kinematograficzna synteza ruchu. Poruszane maszynowo obrazy, film, iluzja ruchomego obrazu, tworzą trzeci etap obrazów technicznych. Odkrycie elektronu i lampy oscyloskopowej (1897) stworzyło podstawy do zastąpienia mechanicznego wytwarzania i przenoszenia obrazów przez system elektroniczny. Magnetyczna rejestracja sygnałów obrazowych (w miejsce sygnałów dźwiękowych jak dotychczas) przez magnetowid (1951) doprowadziła przez zmiksowanie magazynowania i transmisji obrazu (film i telewizja) do powstania nowego medium: wideo. Czwarty etap zwiększył możliwość (maszynowej) manipulacji obrazu. Piąty etap, w którym pojawił się obraz cyfrowy, wytworzony w pełni przez maszynę, przewidywalny obraz komputerowy, łączy w sobie nie tylko właściwości wszystkich czterech poprzednich etapów funkcjonowania obrazów technicznych, lecz wykazuje również fundamentalnie nowe właściwości: wirtualność, wiabilność, zmienność i interaktywność. Wirtualność zapisu informacji umożliwia zmienność treści obrazów w czasie rzeczywistym. Obraz staje się dynamicznym, zmienialnym w każdej chwili systemem zmiennych. Dzięki swej ogromnej prędkości komputery mogą symulować nie tylko sztuczne rzeczywistości w czasie rzeczywistym i emulować nowe światy, lecz także rozmywać granicę pomiędzy rzeczywistością a symulacją. Owa graniczna przestrzeń, prawie rzeczywistość teleobecności i teleegzystencji nosi miano wirtualnej rzeczywistości (cyberspace). Na ową wirtualną przestrzeń obserwator ma wpływ i może po niej kroczyć, zmieniając i deformując ją. Obserwator porusza obraz, a obraz reaguje na jego ruchy (interaktywność). Zmienne zachowanie się obrazu prowadzi do wiabilności systemu obrazów, do pokrewnego życiu (wiabilnego) zachowania obrazu. Systemy i organizmy, reagujące na wprowadzanie danych z otoczenia, nazywamy systemami żyjącymi. Interaktywnie ożywiony obraz jest być może najradykalniejszą transformacją europejskiego pojęcia obraz. Szóstym etapem jest globalna sieć komputerowa, dostępna przez telefon i modem, umożliwiająca wymianę informacji akustycznej i wizualnej w skali globalnej. Telematyczna zdyslokowana komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwia nie tylko nowe formy pracy (teleworking) w mieście cyfrowym (Telepolis, Florian Rötzer), lecz także nowe formy artystycznej interakcji, trudne dziś do wyobrażenia. Przez techniczne pojęcie obraz w zasadniczy sposób zostało zmienione pojęcie wizualność, a w następstwie tego także pojęcie sztuka. Techniczne media jako media sztuki są z jednej strony punktem wyjścia i punktem końcowym dialektyki autoreferencji i autonomii moderny, lecz z powodu ich maszynowej kontekstualności oznaczają zarazem jej kasację. Artystyczne rozumienie obrazu, kojarzone z farbą olejną i płótnem, zostało poszerzone o nowe, przenoszące obraz media. Obraz i idea obrazu przeniosły się z płótna na ekran. W modernie rozszerzył się tym samym horyzont obrazu, od sztuk plastycznych ku kulturze wizualnej. Kultura wizualna obejmuje obrazy malarskie, lecz także obrazy wytworzone przez maszyny i media, od fotografii po film, od telewizji po wideo, od komputera po Internet

20 Antyiluzja: sztuka medialna w latach 60. i 70. XX wieku Prymat osobnego świata materiału skutkował z jednej strony owego materiału analizą, a z drugiej w sztuce bazującej na maszynach i mediach analizą osobnego świata aparatów. Obok samorefleksyjnego malarstwa i rzeźby pojawiła się samorefleksyjna sztuka medialna (fotografia, film, wideo). W Whitney Museum of American Art zorganizowano w 1969 r. wystawę pod znamiennym tytułem Anti-Illusion: Procedures/Materials. Autorami wystawianych prac byli Andre, Asher, Benglis, Morris, Nauman, Reich, Ryman, Serra, Snow, Sonnier, Tuttle i inni. Wystawa ta była syntezą ważnej analitycznej, samoreferencyjnej tendencji neoawangardy, przede wszystkim jednak awangardy medialnej (fotografia, film i wideo). Pod naciskiem samorefleksji w sztuce materiałowej i medialnej w latach 60. XX w. doszło do zmiany paradygmatu od iluzji ku antyiluzji. Wszystkie zdobycze awangardy lat 50. i 60. XX w. miały odniesienie do rozwoju charakteru materiałowego, cech danego medium i jego dyspozytywów względnie aparatur. Osobny świat materiału stworzył kanon, wypływały z niego dyrektywy dla rozwoju procesów. Procesy materiałowe (niezależnie od tego, czy był to ołów, filc, tłuszcz, farba olejna, woda, lód, powietrze, ogień, ziemia itp.) tworzyły w przypadku obrazów lub rzeźb punkt wyjścia ich kształtu lub bezkształtowości. Owe procesy zastępowały dzieło sztuki jako produkt albo przynajmniej warunkowały powstanie owego produktu. Możliwości i opcje materiału sondowali artyści różnych dziedzin sztuki (muzyka awangardowa, fluxus, happening, sztuka akcyjna, body art, arte povera, land art, process art, sztuka konceptualna). Artyści swoje efemeryczne dzieła tworzyli, sięgając po fortepian, światło, farbę olejną, tekst itd. Materiałowa obsesja szła w parze z odrzuceniem odwzorowywania i reprezentacji, i w ogólności była nacechowana gestem oświecenia i antyiluzji. Uwarunkowania i materialność filmu znalazły szczególne uwzględnienie w filmie awangardowym. W szczególności dotyczyło to warunków odbioru, projekcji, uwarunkowań sali kinowej, celuloidu itd. Rozwinęły się z tego structural film, material film i expanded cinema (Hollis Frampton, Tony Conrad, Paul Sharits, Steina i Woody Vasulka, Birgit i Wilhelm Hein, Michael Snow, Peter Gidal, Ernst Schmidt jr, Peter Weibel itd.). Film awangardowy i sztuka medialna były w pewnym stopniu ostrzem oszczepu owej awangardy antyiluzji, jeszcze zanim zaistniała ona w klasycznych formach sztuki: malarstwie i rzeźbie. W latach 60. XX w. powstał przedział pomiędzy epoką i praktyką iluzji, sztuki moderny a epoką i praktyką antyiluzji, moderny właściwej. W świadomości publiczności sztuka antyiluzji zakończyła się w latach 70. XX w., gdyż lata 80. XX w. były opanowane przez malarstwo iluzji. Pod naciskiem środków masowego przekazu, które stały się centralnym miejscem wytwarzania iluzji, awangarda zaczęła tym usilniej faworyzować destrukcję, dekonstrukcję i antyiluzję, wyjście z obrazu. Wraz z nawrotem ku malarstwu figuratywnemu i ekspresyjnemu nastąpił powrót iluzji do królestwa sztuki. Zostało to w sposób oczywisty, choć zadziwiający, nagrodzone. Mass media nie szczędziły aplauzów, poświęcając temu fenomenowi aż nader dużo uwagi. Media bulwarowe i ilustrowane dziękowały sztuce za to, że w teatrze iluzji nie były już jedynym graczem, że graczami stali się na tej scenie także artyści. Wulgarne mass media szczególną wdzięczność okazywały artystom niedysponującym własną inwencją, którzy przy (maszynowej) produkcji obrazów czerpali ze środków masowego przekazu, przyswajając sobie od nich (jak np. Andy Warhol) wulgarne obrazy. Obraz z gazety codziennej, mającej nader krótki żywot, był przenoszony do malarstwa, medium nieśmiertelnego, co podnosiło mass media do rangi mediów artystycznych. W ramach wdzięczności środki 21

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Magdaleny Kempnej-Pieniążek Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

TEORIA W PRAKTYCE/ PRAKTYKA W TEORII

TEORIA W PRAKTYCE/ PRAKTYKA W TEORII DIGITALNE DOTKNIĘCIA TEORIA W PRAKTYCE/ PRAKTYKA W TEORII Redakcja Piotr Zawojski Szczecin 2010 Spis treści Od redaktora...5 Ryszard W. Kluszczyński Przedmowa. W stronę (odnowionej) trzeciej kultury...9

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Łukasz Guzek. Performatywność. kon cep tual nej. sztuki

Łukasz Guzek. Performatywność. kon cep tual nej. sztuki Performatywność sztuki kon cep tual nej 11 189 W historii sztuki sztuka performance i sztuka konceptualna to dwie odrębne historie. Obie mają swoje linie genealogiczne wywodzące się z historii awangard

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

Aktywność obywateli online

Aktywność obywateli online Jakub Nowak Aktywność obywateli online Teorie a praktyka WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2011 Spis treści 5 Wprowadzenie 7 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne 13 1.1. Nowe media

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 5827. ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 11

ISSN 1895 5827. ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 11 ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 11 2. Aleksander Olszewski Wstęp 3. Kazimierz M. Łyszcz Obecność geometrii w sztuce 6. Jan Trojan Geometria formatywna 9.

Bardziej szczegółowo

DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010

DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010 DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010 1/ PRAWO AUTORSKIE. MARIAŻ SZTUKI Z PRAWEM. / KAROLINA WOJCIECHOWSKA 2/ DEKONSTRUKCJE OBRAZU A ŚMIERĆ AUTORA. / KINGA ELIASZ 3/ O WYCENIE

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radomski INTERNET NAUKA HISTORIA

Andrzej Radomski INTERNET NAUKA HISTORIA Andrzej Radomski INTERNET NAUKA HISTORIA Lublin 2010 Tagi Web 2.0, Kultura 2.0, kultura hakerska, społeczności sieciowe...9 Informacjonalizm, Inteligentna Rzeczywistość, konsumpcjonizm, komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

05. Weronika DOBROWOLSKA DOKUMENTACJA INTERAKTYWNYCH ASPEKTÓW DZIEŁ SZTUKI MEDIÓW

05. Weronika DOBROWOLSKA DOKUMENTACJA INTERAKTYWNYCH ASPEKTÓW DZIEŁ SZTUKI MEDIÓW Weronika DOBROWOLSKA 05. DOKUMENTACJA INTERAKTYWNYCH ASPEKTÓW DZIEŁ SZTUKI MEDIÓW Rozważenie problemu dokumentacji dzieł wykorzystujących media elektroniczne może stanowić okazję do przyjrzenia się na

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY

Zeszyty PRASOZNAWCZE RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY R E C E N Z J E, O M Ó W I E N I A, N O T Y Zeszyty PRASOZNAWCZE Kraków 2012 R. LV, nr 4 (212) s. 151 167 RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY Bernard Poulet: ŚMIERĆ PRASY I PRZY- SZŁOŚĆ INFORMACJI 1. Przeł. Oskar

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Zeszyt naukowy nr 10 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z dwóch części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje, w których

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo