Optymalizacja podatkowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja podatkowa"

Transkrypt

1 Józef WyciÊlok Optymalizacja podatkowa Legalne zmniejszanie obcià eƒ podatkowych PODATKI W PRAKTYCE

2 Optymalizacja podatkowa Legalne zmniejszanie obcià eƒ podatkowych

3

4 Józef WyciÊlok Optymalizacja podatkowa Legalne zmniejszanie obcià eƒ podatkowych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013

5 Propozycja cytowania: J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Warszawa 2013 Koordynator: Wioleta Beczek Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book:

6 Spis treści Przedmowa... VII Wykaz skrótów... IX Wstęp... 1 Rozdział 1. Optymalizacja podatkowa (i społeczna) a kryzys gospodarczy I. Istota optymalizacji podatkowej II. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa III. Uchylanie się od opodatkowania a unikanie opodatkowania IV. Uzasadnienie biznesowe jako właściwe kryterium V. Międzynarodowe planowanie finansowe Rozdział 2. Obniżenie obciążeń podatkowych (zmiany w strukturze spółki lub sposobie jej działania) I. Utworzenie z kilku przedsiębiorstw powiązanych podatkowej grupy kapitałowej II. Specjalne strefy ekonomiczne A. Alokacja dochodów na terytorium specjalnej strefy ekonomicznej B. Wyodrębnienie działalności zwolnionej i opodatkowanej III. Zagraniczne spółki holdingowe IV. Prowadzenie działalności w ramach spółki osobowej forma prawna działalności a optymalizacja obciążeń podatkowych A. Spółka cywilna B. Spółka partnerska C. Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna V. Restrukturyzacje, połączenia, aporty, wymiany akcji A. Sojusze (alianse) strategiczne B. Proces łączenia spółek, fuzje, przejęcia, transakcje mergers&acqusitions (fuzje i przejęcia przedsiębiorstw) Formy i motywy fuzji i przejęć Transakcje typu mergers&acqusitions C. Wrogie przejęcie techniki obrony przed wrogim przejęciem D. Techniki obrony przed wrogim przejęciem III

7 Spis treści E. Biały rycerz F. Trujące pigułki G. Posunięcia prawne i taktyczne oraz ocena wrogich przejęć VI. Konwersja biznesowego modelu działania grupy kapitałowej A. Zarządzanie transferem usług w zakresie optymalizacji podatkowej Usługi zarządcze (management fee) a. Spółki menedżerskie grupy menedżerskie b. Kontrakty menedżerskie a złote spadochrony Usługi biznesowe: offshoring i outsourcing usług biznesowych Usługi świadczone przez tzw. centra usług wspólnych źródło redukcji kosztów B. Zarządzanie w zakresie optymalizacji podatkowej transferem kapitału C. Zarządzanie w zakresie optymalizacji podatkowej transferem wartości niematerialnych Dobra niematerialne o charakterze produkcyjnym Dobra niematerialne o charakterze marketingowym VII. Prowadzenie działalności z wykorzystaniem zamkniętego funduszu inwestycyjnego optymalizacja podatkowa VIII. Specyfika spółki europejskiej IX. Inne rozwiązania w zakresie optymalizacji podatkowej A. Wpływ podatnika na moment uznania przychodu za przychód podatkowy 315 B. Wpływ podatnika na moment zaliczenia kosztów do kosztów uzyskania przychodów C. Ulga na złe długi w VAT D. Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy E. Zaliczenie kosztów prac rozwojowych F. Odpisy amortyzacyjne Amortyzacja i zarządzanie kosztami podatkowymi Optymalizacja kosztów poprzez obniżanie stawki amortyzacyjnej Strata podatkowa przyczyną przesunięcia kosztów podatkowych na lata następne Sprzedaż drogiego samochodu amortyzowanego obniżoną stawką Przerwa w używaniu środka trwałego a jego amortyzacja Powrót do stawki podstawowej G. Wydłużenie okresu rozliczeniowego w przypadku świadczenia usług ciągłych Rozdział 3. Optymalizacja podatkowa w zakresie cen transferowych I. Zakres i rodzaj przesłanek, jakie mogą występować przy podejmowaniu decyzji dotyczących optymalizacji podatkowej w zakresie cen transferowych IV

8 Spis treści II. Ceny transferowe elementem planowania podatkowego III. Zarządzania transakcjami pomiędzy podmiotami zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez transfer zysków A. Dystrybucja zysków po opodatkowaniu B. Przesunięcie źródeł dochodu przed opodatkowaniem C. Minimalizacja zysku Rozdział 4. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania optymalizacja podatkowa Zakończenie podatkowe i społeczne aspekty obrony przed skutkami kryzysu Literatura Indeks rzeczowy V

9

10 Przedmowa Opracowanie pt. Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów administracji podatkowo-skarbowej. Może być podstawą do podejmowania działań w zakresie optymalizacji podatkowej każdy w swoim obszarze działania. Każdy przedsiębiorca, każdy biznesmen chce działać zgodnie z obligatoryjnymi przepisami. Tylko w warunkach pełnej informacji, pełnego komfortu wiedzy może on rozwijać swoją przedsiębiorczość i pomnażać swój dochód. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Przedsiębiorstwa w obliczu panującego kryzysu dążą do redukcji kosztów we wszystkich obszarach swojej działalności. Działania optymalizacyjne w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych wydają się być nieodzownym elementem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, zyskując na znaczeniu przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Dzięki optymalizacji przedsiębiorcy mogą osiągnąć lepsze wyniki swej firmy, doradcy dostrzec nowe, ciekawe pola do działania, z kolei organy podatkowe kontrolują, czy granica pomiędzy optymalizacją a pozornością i obejściem prawa nie została przekroczona. Stwierdzić należy, że optymalizacja podatkowa pozwala na efektywne zmniejszenie poziomu opodatkowania nawet do zera dzięki korzystnemu ukształtowaniu struktury biznesowej przedsiębiorstwa. Metody działań optymalizacyjnych, ich schematy, gotowe rozwiązania optymalizacyjne dla indywidualnych branż oraz specyfika poszczególnych jurysdykcji o przyjaznych systemach podatkowych stanowią wiedzę, która odgrywa coraz większą rolę w konkurencji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku. Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy na ten temat. W aspekcie wydatków prowadzonej działalności gospodarczej nic nie daje tak znaczących możliwości redukcji ekonomicznych kosztów prowadzenia firmy jak podatki. Optymalizacja podatkowa jest pożądana w każdym przedsiębiorstwie, bowiem jej głównym celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych firmy. Kluczem do sukcesu jest znajomość możliwości i odpowiedni dobór narzędzi optymalizacyjnych. Można więc śmiało stwierdzić, iż publikacja ta stanowi klucz do sukcesu w działalności każdego przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa w obliczu panującego kryzysu dążą do redukcji kosztów we wszystkich obszarach swojej działalności. Znaczną część kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa w znaczeniu szerokim stanowią obciążenia podatkowe. Sfera podatków po- VII

11 Przedmowa winna być zatem integralnym elementem zarządzania kosztami w czasach kryzysu, który jest dobrym momentem na przegląd polityki podatkowej firm. Podatków nie można traktować jak dopustu bożego, to proces biznesowy mówi Krzysztof Sachs, partner w dziale doradztwa podatkowego jednej z wiodącej kancelarii na rynku. Ryzykiem podatkowym trzeba po prostu dobrze zarządzać. Niniejsza książka odsłania tajemnice owego dobrego zarządzania. Na zakończenie warto dodać, że Warren Buffet jeden z najbogatszych ludzi świata, powszechnie uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie zaczynał swoją karierę od założenia powierniczej spółki komandytowej. Miał wtedy dwadzieścia pięć lat. Ach, ta optymalizacja podatkowa! Jeszcze nie tak dawno mówił Pan Premier Donald Tusk na I Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach w dniu r.: Jesteście Państwo solą tej ziemi i mówię o tym nie dlatego, że tak wypada na tego typu kongresie mówić o ludziach, którzy biorą los we własne ręce i co ważniejsze być może dają także szansę na godne życie tym wszystkim, którzy znajdą pracę w Waszych przedsiębiorstwach. To nie jest pusty slogan ani czczy komplement, bo wszystkie dane dostępne nam, ale także innym europejskim rządom mówią, że jesteście najprawdziwszym, najsolidniejszym fundamentem gospodarki zarówno naszej gospodarki narodowej, tej europejskiej, jak i tej w wymiarze globalnym. Jeśli z taką dumą mówimy w ostatnich latach, że Polska potrafiła oprzeć się kryzysowi, to wszyscy dostrzegają, jak wielkie znaczenie miało zaufanie we własne siły polskich i małych i dużych przedsiębiorców. Jest mi więc tym bardziej miło dedykować Wam tą publikację szczególnie tym, którzy mają swoje przedsiębiorstwa na Mojej Imielińskiej Ziemi. I skoro inspiracją do przygotowania niniejszego opracowania stał się dla mnie artykuł Krystyny Szydłowskiej pt. Optymalizacja podatkowa lekarstwem na kryzys gospodarczy więc niech ta publikacja i temu celowi służy. Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Józef Wyciślok VIII

12 Wykaz skrótów 1. ródła Źródła prawa dyrektywa Nr 2003/49/WE... dyrektywa Rady 2003/49/WE z r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 49 ze zm.) dyrektywa Nr 90/435/EEC... dyrektywa Rady Nr 90/435/EEC z r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. WE L Nr 225, s. 6 ze zm.) dyrektywa Parent-Subsidiary... dyrektywa Rady Nr 90/435/EEC z r. o wspólnym systemie opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich, Dz.Urz. WE L Nr 225, s. 6, obecnie dyrektywa Rady 2011/96/UE z r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L z 2011 r. Nr 345, s. 8) EurZgrU... ustawa z r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KKS... ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) OchrKonsU... ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) IX

13 Wykaz skrótów OrdPod... ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PDOFizU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) PDOPrU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PrBankU... ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) RachU... ustawa z r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.) rozp. 2157/ rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 z r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L Nr 294, s. 1 ze zm.) UKS... ustawa z r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) USSE... ustawa z r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) ustawa zmieniająca USSE... ustawa z r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz ze zm.) VATU... ustawa z r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.) XIII dyrektywa... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L Nr 142, s. 12) UFI... ustawa z r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz ze zm.) 2. Organy orzekające NSA... Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7)... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów SN (7)... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK... Trybunał Konstytucyjny TSUE... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS) WSA... wojewódzki sąd administracyjny 3. zasopisma, Czasopisma, publikatory AP... Akademia Prawa CEO... CEO. Magazyn Top Menedżerów DorPod... Doradca Podatnika GP... Gazeta Prawna GPod... Gazeta Podatkowa X

14 HBRP... Harward Business Review Polska MNiSW... Serwis Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MonPod... Monitor Podatkowy MonRachFin... Monitor Rachunkowości i Finansów MoP... Monitor Prawniczy OTK-A... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A Poradnik GP... Poradnik Gazety Prawnej PiP... Prawo i Podatki POP... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP... Przegląd Podatkowy PPD... Przegląd Podatku Dochodowego PPH... Przegląd Prawa Handlowego Rzeczp.... Rzeczpospolita SEu... Studia Europejskie SP... Studia Prawnicze TW... Transfer Wiedzy Zb.Orz.... Zbiór Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości ZMR... Zeszyty Metodyczne Rachunkowości ZN PP... Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej ZN SGGW... Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ZN UMCS... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ZN US... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ZN WSE... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 4. nne Inne skróty Wykaz skrótów B+R... działania związane ze sferą badawczo-rozwojową BPO... business process outsourcing/offshoring, czyli outsourcing/offshoring procesów biznesowych. Business Process Of Shoring. CFC... ang. Controlled Foreign Company zasady funkcjonowania regulacji dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych CFO MF... CFO. Magazyn Finansistów CIT... podatek dochodowy od osób prawnych CUW... centra usług wspólnych ERM... Enterprise Risk Management (Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem) ETVE... hiszpańska spółka holdingowa (ang. Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros) FIO... fundusze inwestycyjne otwarte FIZ... fundusz inwestycyjny zamknięty FMEA... ang. Failure Mode and Effect Analysis- Analiza (Metoda) przyczyn i skutków wad XI

15 Wykaz skrótów GT... Grant Thorton HBRP... Harvard Business Review Polska międzynarodowe centrum biznesu IBC... International Business Centre międzynarodowe centrum biznesu JIT... just-in-time dostawa na czas KTN... korporacje transnarodowe M&A... fuzje i przejęcia (ang. mergers & acqusitions) MBI... wykup inicjowany z zewnątrz (ang. Management Buy In) MBO... wykup inicjowany z wewnątrz (ang. Management Buy Out) MF... Ministerstwo Finansów MSSF... Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej NPV... wartość zaktualizowana netto (ang. Net Present Value) n/z... należności i zobowiązania OECD... Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OEM... producent oryginalnego wyposażenia (ang. Original Equipment Manufacturer) OFC... ang. Offshore Financial Center centrum finansowe offshore PCC... podatek od czynności cywilnoprawnych PGK... podatkowa grupa kapitałowa PIT... podatek dochodowy od osób fizycznych Pr. Sp.... Prawo Spółek REED... ryzyko zatrudnienia w rozwoju przedsiębiorczości (ang. Risk Employment for Enterprise Development) RM... Rada Ministrów SCM... zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management) SCOR... model referencyjny zarządzania łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Operation Reference) SE... Spółka Europejska (ang. Societas Europe) SFIO... Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte SIF... Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne SSE... specjalna strefa ekonomiczna SVA... wartość dodana dla akcjonariusza (ang. shareholder value addend) TFI... towarzystwa funduszy inwestycyjnych TQM... kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management) UE... Unia Europejska US... urząd skarbowy QFD... ang. Quality Function Deployment rozwinięcie funkcji jakości ZIB... zagraniczne inwestycje bezpośrednie XII

16 Wstęp 1. Planowanie podatkowe jako legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Inspiracją do przygotowania niniejszego opracowania stał się dla mnie artykuł Krystyny Szydłowskiej pt. Optymalizacja podatkowa lekarstwem na kryzys gospodarczy 1 oraz wypowiedzi czołowych ekspertów podatkowych naszego kraju w zakresie optymalizacji podatkowej (najlepszych doradców podatkowych w 2010 roku ogłoszonych przez Dziennik Gazeta Prawna), m.in.: Jarosława Kozińskiego, dra Janusza Fiszera i Pawła Tomczykowskego. Jednym z instrumentów legalnego międzynarodowego planowania podatkowego jest wykorzystywanie jurysdykcji o bardziej liberalnym systemie podatkowym niż system w kraju rodzimym. Doktor J. Fiszer, docent Uniwersytetu Warszawskiego, stwierdza, że planowanie podatkowe jest znane od dawna i nie powinno być określane jako plaga. Najczęstszym nieporozumieniem, które występuje w tym kontekście, jest utożsamianie legalnej optymalizacji podatkowej różnych aspektów działalności podatnika z naruszającym prawo podatkowe i ściganym przez prawo uchylaniem się od opodatkowania. Są to dwie różne sprawy. Oczywiście dobre planowanie podatkowe, w tym planowanie z wykorzystaniem przyjaznych podatkowo jurysdykcji zagranicznych, pozwala na legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Zdaniem J. Fiszera, rolą doradcy podatkowego jest pomoc w takim ukształtowaniu sytuacji podatnika, aby zapłacił on jeśli prawo na to pozwala mniejsze podatki. Ponadto J. Fiszer dodaje, że podatnik nie ma przecież obowiązku dążyć do zapłacenia maksymalnie wysokiego podatku. Wypowiadały się już w tym duchu różne sądy, w tym i polskie sądy administracyjne. Jest to element wolnego rynku i nie należy przypisywać mu żadnych diabolicznych cech komentuje J. Fiszer Planowanie podatkowe jako narzędzie budowy wartości spółki. Jak stwierdza J. Koziński: Wielu menedżerów traktuje optymalizację podatkową jako dość ryzykowną metodę ograniczania kosztów. Tymczasem nowoczesne planowanie podatkowe to kompleksowe narzędzie budowy wartości spółki i zaufania inwestorów. Znowelizowane przepisy oraz koniunktura gospodarcza pozwalają lepiej wykorzystać optymalizację podatkową 3. W ciężkim okresie spowolnienia gospodarczego i perturbacji na rynkach finan- 1 K. Szydłowska, Optymalizacja podatkowa lekarstwem na kryzys gospodarczy, r. 2 E. Matyszewska, Rośnie emigracja podatników do rajów, GP z r. 3 J. Koziński, Buduj wartość firmy tam, gdzie inni widzą tylko koszty, HBRP 2011, Nr 47. 1

17 Wstęp sowych przedsiębiorcy z oczywistych względów zwracają baczniejszą uwagę na własne wydatki. Nie zawsze ich ograniczanie musi oznaczać rezygnację z planowanej inwestycji czy konieczność dokonywania zwolnień pracowników. W wielu przypadkach wystarczy skoncentrować się na optymalizacji podatkowej obciążeń okołopodatkowych, aby wygenerować oszczędności finansowe. Nie bez znaczenia jest przy tym rosnąca wśród polskich przedsiębiorców świadomość, że optymalna podatkowo struktura działalności stanowi o przewadze konkurencyjnej. Przestaje ona przy tym być czymś wyjątkowym, a staje się powoli standardem, ponieważ konieczność jej stosowania wymuszają konkurenci z branży osiągający dzięki niej lepsze wyniki finansowe 4. Dążenie przedsiębiorców do ograniczania kosztów prowadzonej działalności jest jednym z podstawowych czynników zapewniających przewagę konkurencyjną, to także jeden z fundamentów, na których opiera się gospodarka rynkowa. Ponieważ istotną część tych kosztów stanowią obciążenia podatkowe, za naturalne należy uznać również działania zmierzające do ich ograniczenia. Jest to tym bardziej istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę komplikację polskiego systemu podatkowego oraz zwykle profiskalną, niejednolitą i nietrwałą wykładnię przepisów dokonywaną przez organy podatkowe. 3. Ograniczenie. W pewnych obszarach koszty podatkowe można skutecznie ograniczać bądź nawet całkowicie wyeliminować, stosując właściwe metody planowania podatkowego. Powinny one być nie tylko efektywne, lecz także przede wszystkim bezpieczne podatkowo. Powinny też wybiegać w przyszłość, a więc stanowić element zarządzania strategicznego, a nie operacyjnego. Połączenie tych trzech kryteriów stanowi o właściwie wybranej metodzie planowania podatkowego i umożliwia przedsiębiorcy skupienie się na podstawowej działalności stwierdza P. Tomczykowski Pojęcie optymalizacji. Na modne do niedawna hasło optymalizacja większość doradców gwałtownie protestuje. W tej branży pracują głównie księgowi i prawnicy, stąd precyzja w słowach jest wskazana, a optymalizacja nie należy do takich słów. Kojarzy się raczej negatywnie, z unikaniem podatków, a przecież nie o unikanie podatków tu chodzi. Dlatego teraz mówi się: inteligentne stosowanie przepisów w celu legalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych, czyli inteligencja podatkowa 6. Sędzia Sądu Najwyższego USA 7 Leamed Hand twierdzi, że: Nie ma nic niemoralnego w takim układaniu swoich spraw, które skutkuje płaceniem tak niskich podatków, jak to tylko możliwe. Każdy tak czyni, bogaty i biedny, obaj mają do tego prawo. Należy ponadto dodać, że niektórzy doradcy podatkowi, podejmując się zagadnień związanych z optymalizacja podatkową, 4 P. Tomczykowski, Optymalizacja podatkowa w czasie kryzysu, Parkiet z r. 5 P. Tomczykowski, P. Majewski, Firmy coraz częściej sięgają po planowanie podatkowe, GP z r. 6 P. Stasiak, Kraje raje (podatkowe), Rynek z r. 7 A. Wyrzykowska, Optymalizacja legalnym wyborem podatnika?, Fiskus 2006, Nr 8. 2

18 Wstęp mówią, że w tym zakresie obowiązuje stara zasada mistrza Lao-tsy 8 : Ci którzy wiedzą, nie mówią a Ci, którzy mówią, nie wiedzą 9, natomiast ja stosuję w tej publikacji inną zasadę mistrza Lao-tsy: Kto się uczy, codziennie powiększa 10. Niniejsze opracowanie przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów administracji podatkowo-skarbowej i może być podstawą do podejmowanych działań w zakresie optymalizacji podatkowej dla każdego w jego obszarze działania. 5. Systematyka. Praca została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział 1 stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia optymalizacji podatkowej. W rozdziale tym przedstawiona jest istota optymalizacji podatkowej oraz takie zagadnienia, jak: optymalizacja podatkowa a obejście prawa, uchylanie się od opodatkowania a unikanie opodatkowania, uzasadnienie biznesowe jako właściwe kryterium oraz międzynarodowe planowanie finansowe. Głównym rozdziałem opracowania jest rozdział drugi pt. Obniżenie obciążeń podatkowych (zmiany w strukturze spółki lub sposobie jej działania). Przedstawiono w nim takie obszary możliwe do zastosowania przez praktycznie każdego przedsiębiorcę, będące przedmiotem działań w zakresie optymalizacji podatkowej, jak: utworzenie z kilku przedsiębiorstw powiązanych Podatkowej Grupy Kapitałowej, specjalne strefy ekonomiczne, zagraniczne spółki holdingowe, prowadzenie działalności w ramach spółki osobowej 8 Laozi (chiński 老 子, dosł. Stary Mistrz, wym. lao-dzy/lao-cy); nazwisko: Li Er ( 李 耳 ); nazwisko pośmiertne: Li Dan ( 李 聃 ) półlegendarny chiński filozof, twórca taoizmu. Autor Daodejing, jednej z najważniejszych ksiąg taoizmu, zarówno filozoficznego, jak i religijnego. Długo trwały spory, czy był postacią historyczną. Jego tradycyjna biografia znajduje się w Zapiskach Historyka (Shiji) z II wieku p.n.e. Urodzić się miał 14. dnia siódmego miesiąca trzeciego roku panowania króla Dingwanga z dynastii Zhou, 54. roku 34. cyklu, czyli w 604 r. p.n.e., we wsi Quren, w gminie Lai, w okręgu Ku Xian, w chińskim państwie Chu. Jego nazwisko rodowe brzmiało Li, imię Er, pośmiertny przydomek Dan, dlatego znany był jako Laodan, czyli stary Dan (Dan znaczy też długie ucho, symbol długowieczności), zaś potomni nazywali go po prostu Laozi, co znaczy Stary Mistrz, gdyż spośród wielkich mędrców wschodu pojawił się jako pierwszy (www.wikipedia.org, r.). 9 Słowa te pochodzą z Części pierwszej Ścieżka cnoty. TAO TE KING LAO TSY: pkt 56, który w całości brzmi: Ci co wiedzą nie mówią, ci co mówią nie wiedzą. Kto pozostawia pragnienia, rezygnuje z namiętności, wyzwala siebie z zamętu, maskuje swój blask, łączy się w jedną całość ten jednoczy się z najgłębszym. Nie można go przybliżyć, aby się z nim pojednać, nie można go przybliżyć, aby nim wzgardzić, nie można go przybliżyć, aby go wykorzystać, nie można go przybliżyć, aby mu zaszkodzić, nie można go przybliżyć, aby go wywyższyć, nie można go przybliżyć, aby go poniżyć. Oto dlaczego jest on w kraju szanowany (z Kroniki państwowej Sseki, zapis z 104 r. p.n.e. Tłumaczył na język polski Leon Zawadzki na podstawie wydania rosyjskiego: Yan-Chin-Shun-Drewnekitajskij fiłosof Lao-Tsy i jego uczenije, Izdatielstwo Akademii Nauk SSSR, Moskwa Leningrad Słowa te pochodzą z tej samej co wyżej cytowanej części pierwszej Ścieżka cnoty. TAO TE KING LAO TSY: pkt 48, który w całości brzmi; Kto się uczy, codziennie powiększa. Kto służy Tao, z dnia na dzień pomniejsza. W nieprzerwanym pomniejszaniu dochodzi do nieczynienia. Nie ma niczego, co by nie dokonywało nieczynienia. Dlatego podbicie kraju zawsze urzeczywistnia się poprzez nieczynienie. Kto działa, nie jest w stanie opanować kraju. 3

19 Wstęp ze szczególnym uwzględnieniem spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Ważnym zagadnieniem omawianym w tym rozdziale są zagadnienia procesów łączenia spółek, fuzji, przejęć, aliansów, transakcji mergers&acqusitions, transakcji typu asset deal i share deal, restrukturyzacji, połączeń, aportów i wymian akcji. 6. Optymalizacja podatkowa. Restrukturyzacja biznesowa to znakomity obszar do planowania i optymalizacji podatkowej. Podatkowe skutki przeprowadzanych transakcji niejednokrotnie stanowią o ich efektywności ekonomicznej, implikując działania biznesowe przedsiębiorców. Fuzje i przejęcia są transakcjami stosowanymi przez przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych w sposób zapewniający optymalizację podatkową zaplanowanych działań. Fuzje, przejęcia (w tym tzw. przyjazne i wrogie), alianse strategiczne, tworzenie struktur holdingowych, budowa konsorcjów są wszechobecne na rynku krajowym i zagranicznym, co jest następstwem globalizacji oraz próbą sprostania narastającej konkurencji. Charakterystycznym zjawiskiem w dziedzinie transakcji M&A, w tym międzynarodowych, są połączenia gigantów oraz wrogie przejęcia, często przez firmy mniejsze i słabsze (finansowo oraz co do umiejętności). W wyniku takich procesów wiele fuzji i przejęć nie jest uzasadnionych obiektywnymi uwarunkowaniami. W niniejszym rozdziale zostały omówione problemy przejęć i techniki obrony przed wrogim przejęciem, wykupu menadżerskiego i lewarowanego, formy finansowania mezzanine, problematyka konwersji biznesowego modelu działania grupy kapitałowej, prowadzenie działalności z wykorzystaniem zamkniętego funduszu inwestycyjnego, które może być jednym ze sposobów na optymalizację podatkową oraz specyfikę spółki europejskiej. 7. Spółka europejska. Spółka europejska zaś (Societas Europe, SE) jest formą prawną spółki akcyjnej mogącą działać we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności rejestrowania się w każdym z nich. W rozdziale tym omówiono ponadto inne rozwiązania w zakresie optymalizacji podatkowej, w tym ulgę na złe długi w VAT, uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, zaliczenie kosztów prac rozwojowych, odpisy amortyzacyjne oraz wydłużenie okresu rozliczeniowego w przypadku świadczenia usług ciągłych, np. usług najmu. Poza prezentowanymi powyżej w rozdziale drugim instrumentami optymalizacji podatkowej, których zastosowanie wymaga zaplanowanego w dłuższym okresie działania oraz podjęcia szeregu czynności formalnych, istnieją również narzędzia, które podatnicy mogą wykorzystywać na bieżąco w swojej działalności, niemalże bez żadnych czynności przygotowawczych. Jednym z takich elementów optymalizacji obciążeń podatkowych jest przyspieszanie rozpoznawania kosztu podatkowego lub opóźnianie rozpoznawania przychodu podatkowego. Inne rozwiązania w zakresie optymalizacji podatkowej nie wymagają wielu skomplikowanych zmian, a ich wdrożenie nie jest tak czasochłonne. Rozdział trzeci opracowania nosi tytuł Optymalizacja podatkowa w zakresie cen transferowych. Zagadnienia optymalizacji w zakresie cen transferowych nabierają zatem coraz większego znaczenia w praktyce wielu międzynarodowych przedsiębiorstw. 4

20 Wstęp Nie jest zatem zaskakujące, że i w tym obszarze próbują one w ramach istniejących w tym zakresie regulacji prawnych podejmować działania o charakterze optymalizacyjnym oraz redukującym poziom obciążeń podatkowych z tego tytułu. W rozdziale tym omówiono m.in. takie problemy, jak: zakres i rodzaj przesłanek, jakie mogą występować przy podejmowaniu decyzji dotyczących optymalizacji podatkowej w zakresie zarządzania transakcjami, wpływających na ceny transferowe i politykę cen transferowych podmiotów powiązanych, ceny transferowe jako element planowania podatkowego, zarządzania transakcjami pomiędzy podmiotami optymalizacja podatkowa (zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez transfer zysków) oraz mechanizmy redukcji obciążeń podatkowych z wykorzystaniem oaz podatkowych. Moim zdaniem (co wynika nie tylko z moich badań), bardzo ważnym zagadnieniem w procesie zarządzania transakcjami w zakresie cen transferowych jest opracowywanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu osiągnięcia optymalnych zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi, zgodnie z przepisami podatkowymi. 8. Ceny transferowe. Ceny transferowe należy postrzegać nie tylko z perspektywy zarządzania ryzykiem, lecz także jako potężne narzędzie planowania efektywnej stopy podatkowej w grupach kapitałowych. Jest to skuteczny sposób na poprawę efektywności działania, a tym samym na zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie bieżąca sytuacja ekonomiczna zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz postępująca globalizacja w sposób bezpośredni przyczyniają się do wzrostu zarówno częstotliwości, jak i zwiększającej się w praktyce kompleksowości procesów restrukturyzacji działalności biznesowej grup kapitałowych, racjonalizujących tzw. łańcuchy dostaw i maksymalizujących efekty synergii. To w konsekwencji wpływa na konieczność zmian metodologii rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz jeszcze bardziej podnosi wagę dostosowania wykorzystywanych do tej pory rozwiązań z zakresu cen transferowych do aktualnych potrzeb i trendów ekonomicznych. 9. Podwójne opodatkowanie. W rozdziale czwartym podjęta została problematyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście optymalizacji podatkowej. Z punktu widzenia działań mających na celu optymalizację wysokości zobowiązań podatkowych, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają istotne znaczenie. Postanowienia w nich zawarte znajdują zastosowanie przede wszystkim w zakresie optymalizacji podatku od dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz w przypadku sprzedaży praw majątkowych. 10. Polityka podatkowa firmy. Ważnym punktem niniejszej pracy jest zakończenie, w którym dokonano syntetycznego podsumowania omawianego zagadnienia z uwzględnieniem głównej tezy, że kryzys jest dobrym momentem na przegląd polityki podatkowej firm. W kontekście obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego krajowe budżety i systemy podatkowe są coraz bardziej zagrożone, a konieczność międzynarodowej współpracy 5

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA UNIKANIE OPODATKOWANIA wybór formy działalności samodzielna działalność gospodarcza spółki osobowe spółki prawa handlowego SPÓŁKI OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów Józef Wyciślok Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 110 Spis treści Wprowadzenie Wykaz aktów prawnych Wykaz skrótów Bibliografia XI XV XIX XXIII

Bardziej szczegółowo

Optymalizacje podatkowa a oszustwo podatkowe przy realizacji transakcji kapitałowych Grzegorz Szysz

Optymalizacje podatkowa a oszustwo podatkowe przy realizacji transakcji kapitałowych Grzegorz Szysz Optymalizacje podatkowa a oszustwo podatkowe przy realizacji transakcji kapitałowych Grzegorz Szysz GT Frąckowiak Agenda Część 1 Wprowadzenie Optymalizacja podatkowa dobro jednostki a dobro ogółu Unikanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO Warszawa, 7 czerwca 2016 r. MDDP linie biznesowe Eksperci łączą międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy z praktyczną wiedzą w zakresie polskich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Planowanie podatkowe. Paweł Satkiewicz doradca podatkowy Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi

Planowanie podatkowe. Paweł Satkiewicz doradca podatkowy Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Planowanie podatkowe Paweł Satkiewicz doradca podatkowy Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Planowanie podatkowe - agenda: - próba definicji; - na co wpływa planowanie podatkowe; - efektywność planowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie podatkowe. Marcin Grześkowiak doradca podatkowy

Planowanie podatkowe. Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Planowanie podatkowe Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Istotą planowania podatkowego jest osiągnięcie założonego celu gospodarczego w sposób najbardziej efektywny podatkowo Na efektywność planowania

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej Optymalizacja podatkowa komandytowo-akcyjna jako narzędzie optymalizacyjne Wykładnia przepisów ustawy PIT i CIT potwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wstęp. K. Szydłowska, Optymalizacja podatkowa lekarstwem na kryzys gospodarczy, www.egospodarka.pl, 22.10.2009 r. 2

Wstęp. K. Szydłowska, Optymalizacja podatkowa lekarstwem na kryzys gospodarczy, www.egospodarka.pl, 22.10.2009 r. 2 1. Planowanie podatkowe jako legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Inspiracją do przygotowania niniejszego opracowania stał się dla mnie artykuł Krystyny Szydłowskiej pt. Optymalizacja podatkowa lekarstwem

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein Program wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa

Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa Tytuł: PARKIET Data: 28.10.2009 Autor: Paweł Tomczykowski Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner Ożóg i Wspólnicy sp. z o.o. W okresie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner:

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner: Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partner: Prowadzący: Piotr Wiewiórka, Dyrektor w zespole cen transferowych PwC. Piotr jest absolwentem Akademii

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein Program wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Spółki komandytowo akcyjne (SKA) zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r. Filip

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać

Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać Konferencja podatkowa GWW Rzeszów, 27 maja 2015 r. Hilton Garden Inn Rzeszów, sala Millenium IV+V W trakcie konferencji doradcy podatkowi z GWW poruszą

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP. 30 stycznia 2013 r.

Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP. 30 stycznia 2013 r. Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP 30 stycznia 2013 r. Zapraszamy Państwa na warsztaty online dotyczące najważniejszych zmian w przepisach podatkowych

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Debiut giełdowy Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Joanna Wierzejska Doradca Podatkowy, Tax Partner Praktyka Podatkowa Domański Zakrzewski Palinka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Czy grasz w otwarte karty? Doświadczenia przedsiębiorców z kontroli podatkowych i skarbowych

Czy grasz w otwarte karty? Doświadczenia przedsiębiorców z kontroli podatkowych i skarbowych Czy grasz w otwarte karty? Doświadczenia przedsiębiorców z kontroli podatkowych i skarbowych Tomasz Konik Dyrektor Tomasz Pałka Menedżer Warszawa, 29 kwietnia 2010 r. Agenda I. Wprowadzenie II. III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa. dla spółek osobowych. Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa. dla spółek osobowych. Optymalizacja podatkowa Optymalizacja podatkowa dla spółek osobowych Optymalizacja podatkowa Spółka komandytowo-akcyjna jako narzędzie optymalizacyjne Wykładnia przepisów ustawy PIT i CIT potwierdzona przez interpretację ogólną

Bardziej szczegółowo

III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE. 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton

III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE. 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton O Kongresie III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG Od 2011 roku firma doradcza KPMG jest inicjatorem

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020 Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi

Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi Wrocław 2012 Ugrupowanie kapitałowe - definicja GRUPA KAPITAŁOWA jest to zgrupowanie przedsiębiorstw: składające się z samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Dorota Szlachetko-Reiter Partner, Radca Prawny Tomasz Kucharski Partner kancelarii Kraków, 26 kwietnia 2011 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1.01.2016 oraz od 1.01.2017

Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1.01.2016 oraz od 1.01.2017 Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1.01.2016 oraz od 1.01.2017 Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1 stycznia 2016 oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW

PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/11/8058/961 Cena netto 799,00 zł Cena brutto 799,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Veronika Konyaeva, prawnik, Russian Desk Hanna Juzyszyn, doradca podatkowy, Departament Podatkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pozycją podatkową firmy - tarcza podatkowa. Ceny transferowe kluczowe zmiany i narzędzia ograniczania ryzyka

Zarządzanie pozycją podatkową firmy - tarcza podatkowa. Ceny transferowe kluczowe zmiany i narzędzia ograniczania ryzyka SEMINARIUM PAKIETOWE pod tytułem: Zarządzanie pozycją podatkową firmy - tarcza podatkowa oraz Ceny transferowe kluczowe zmiany i narzędzia ograniczania ryzyka 28 stycznia 2016 r. w godz. 10.00 13.00 (siedziba

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Ustawa o podatku dochodowym (znowelizowana) z 2005 r. Ustawa o specjalnej składce na rzecz obronności kraju (znowelizowana)

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz Wojciech Dmoch Wydanie 4. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA PODATKOWE KOMENTARZE BECKA Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 740716 Temat: Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji. Warsztaty praktyczne. 10-25 Styczeń Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 13 września 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Justyna Bauta-Szostak - radca prawny i doradca podatkowy w MDDP. W latach 1999-2002

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH KOMENTARZ Adam Mariański, Michał Wilk Błażej Kuźniacki, Dorota Jaszczak, Aneta Nowak 3. wydanie Warszawa 2014 Stan prawny komentarza na 1 lutego 2014 r. Uwzględnia zmiany

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86 email: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86 email: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 23 marca 2016 roku na szkolenie na temat: Centralizacja rozliczeń VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w świetle orzecznictwa i zmian w przepisach

Bardziej szczegółowo

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Jarosław Hein, doradca podatkowy adwokaci doradcy podatkowi biegli rewidenci doradcy na rzecz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE GDAŃSK 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27 Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych W obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

ABOLICJA PODATKOWA. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

ABOLICJA PODATKOWA. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki ABOLICJA PODATKOWA ABOLICJA PODATKOWA Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2008 Stan prawny na 1 października 2008 r. Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący: Ewa Fonkowicz Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem

W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem W styczniu mija większość terminów na złożenie oświadczeń o sposobie rozliczeń z fiskusem. Dotyczy to m.in. wyboru formy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro. Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard

Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro. Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja została przygotowana przez BDO. Treść prezentacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe. przygotuj się do kontroli! Szkolenie portalu TaxFin.pl

Ceny transferowe. przygotuj się do kontroli! Szkolenie portalu TaxFin.pl Szkolenie portalu TaxFin.pl Ceny transferowe przygotuj się do kontroli! 6-7 października 2016 r., ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa 17-18 listopada 2016 r., ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa 12-13

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo