Manager Cen Transferowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manager Cen Transferowych"

Transkrypt

1 przez: DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Poznają Państwo metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi ale przede wszystkim dowiedzą się Państwo jakie tkwią w nich możliwości optymalizacyjne W praktyczny sposób zaprezentowane zostaną działania restrukturyzacyjne z perspektywy cen transferowych Dowiedzą się Państwo jakie jest podejście władz skarbowych w trakcie kontroli w zakresie dokumentacji uzupełniającej dla usług wsparcia Praktyczne aspekty tworzenia trum Usług Wsparcia W programie nie zabrakło jednej z najbardziej kluczowych kwestii czyli wartości niematerialne i prawne Prowadzący omówią mechanizmy korekt dochodów podmiotów powiązanych, zarówno na przykładzie transakcji międzynarodowych jaki i krajowych oraz ich konsekwencje CERTYFIKAT uzyskał tytuł 17-18, Zdobył wiedzę i umiejętności z zakresu: Metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz możliwości optymalizacyjne Restrukturyzacje modelu biznesowego a ceny transferowe Usługi wewnątrzgrupowe Tworzenie trum Usług Wspólnych Wartości niematerialne i prawne Korekty dochodów podmiotów powiązanych

2 KONTAKT Mariusz Kowalski tel: fax: DO UDZIAŁU W KURSIE ZAPRASZAMY: Dyrektorów Finansowych Głównych księgowych Kontrolerów finansowych Menedżerów ds. podatków Specjalistów ds. finansowych Specjalistów ds. analiz Szanowni Państwo, y transferowe i ich mechanizm działania jest bardzo ważny dla firm działających na rynku międzynarodowym jak i krajowym. Stanowią one najbardziej istotne zagadnienie podatkowe, które dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw ale również średniej wielkości firm prowadzących transakcje z podmiotami powiązanymi. Realizowane transakcje powinny być prowadzone z uniknięciem ryzyka podatkowego ale jednocześnie powinny prowadzić do optymalizacji podatkowej w grupie podatkowej. Zapraszamy na kurs, który odbędzie w dniach r. w Warszawie. W programie kursu nie zabrakło działań restrukturyzacyjnych omawianych z perspektywy cen transferowych czy też przepływów transakcyjnych po przeprowadzeniu restrukturyzacji. W zakresie usług wewnątrzgrupowych poza celem i uzasadnieniem wprowadzenia usług wsparcia omówione zostaną umowy o podziale kosztów czy też dokumentacja uzupełniająca. Spory blok stanowią zagadnienia trum Usług Wspólnych wraz z omówieniem finansowania kosztów restrukturyzacji przez uczestników procesu utworzenia CUW. W zakresie wartości niematerialnych i prawnych prowadzący zaprezentują m.in. proponowane w ramach prac OECD zmiany wytycznych dotyczących cen transferowych w zakresie wartości niematerialnych i prawnych. Każdy z uczestników otrzyma na zakończenie certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zakresie cen transferowych. Zachęcam do zapoznania się z programem i wzięcia udziału w kursie. Z poważaniem Mariusz Kowalski

3 PROGRAM KURSU Dzień I 17 r. Dzień II 18 r. PROFIL DZIAŁALNOŚCI UCZESTNIKÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW METODY ROZLICZEŃ POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ORAZ MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACYJNE Modele działalności operacyjnej w ramach wybranych elementów łańcucha dostaw - zależności z perspektywy cen transferowych Wybór metod wzajemnych rozliczeń w zależności od profilu działalności Optymalizacja podatkowa efektywnej stopy podatkowej w grupie podatkowej poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu cen transferowych możliwość uzgodnienia strategii podatkowej i biznesowej RESTRUKTURYZACJE MODELU BIZNESOWEGO A CENY TRANSFEROWE Cel i charakter Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych dotyczących restrukturyzacji działalności biznesowej Elementy generujące wartość w procesie biznesowym wynagrodzenie za konwersję działalności i ewentualne ryzyko opodatkowania Działania restrukturyzacyjne z perspektywy cen transferowych realokacja ryzyka oraz możliwości generowania zysków (analiza wybranych obszarów studium przypadku) Inne wybrane obszary transferu operacje w toku, oszczędności wynikające ze zmiany lokalizacji działalności (ang. location savings) Przepływy transakcyjne po restrukturyzacji konsekwencje, obszary analizy oraz niezbędne działania USŁUGI WEWNĄTRZGRUPOWE Wytyczne OECD a polskie regulacje prawne w zakresie usług wewnątrzgrupowych Cel oraz uzasadnienie wprowadzenia usług wsparcia zarządzanie zmianą Umowy o podziale kosztów (CCA) Kalkulacja obciążeń za usługi / rozliczenie podziału kosztów Alokacja opłat na korzystających z usług Dokumentacja uzupełniająca dla usług wsparcia w prowadzeniu działalności podejście władz skarbowych w trakcie kontroli, obserwacje praktyczne i rekomendacje Prowadzący: Artur Klęsk, Partner, Przemysław Gruchała, Associate Enodo Advisors Sp. z o.o. TWORZENIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Charakter, cel oraz uzasadnienie utworzenia CUW Obszary wsparcia w ramach CUW oraz towarzyszące procesy restrukturyzacyjne na co zwrócić szczególną uwagę Finansowanie kosztów restrukturyzacji przez uczestników procesu utworzenia CUW konsekwencje z perspektywy kosztów uzyskania przychodu oraz cen transferowych Sposób określenia i weryfikacji wynagrodzenia z perspektywy cen transferowych wybór metody, kalkulacja wynagrodzenia, założenia budżetowe, korekty Dodatkowe wybrane kwestie związane z utworzeniem CUW (w tym odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Wartości niematerialne i prawne jedna z najbardziej kluczowych kwestii w kontekście cen transferowych Wybrane aspekty dotyczące wartości niematerialnych i prawnych Prace OECD proponowane zmiany Wytycznych w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych w zakresie wartości niematerialnych i prawnych Obserwowane trendy oraz przewidywania na przyszłość KOREKTY DOCHODÓW PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Korekty dochodów przedsiębiorstw powiązanych jako konsekwencja zastosowania polityki cen transferowych Mechanizmy korekt, podstawy prawne i obserwacje praktyczne transakcje międzynarodowe i krajowe Konsekwencje korekt z perspektywy uniknięcia podwójnego opodatkowania; procedury arbitrażowe/map Kontrowersje związane z zagadnieniem korekty dochodów w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi Prowadzący: Artur Klęsk, Partner, Przemysław Gruchała, Associate Enodo Advisors Sp. z o.o.

4 Partner kursu: Enodo Advisors specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa podatkowego. Klientom zapewnia najwyższej jakości usługi, zgodnie z podejściem do rozwiązywania problemów zorientowanym na potrzeby biznesowe oraz rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klienta. Zespół Enodo Advisors składa się z ekspertów posiadających rozległe doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy w największych międzynarodowych firmach konsultingowych (zarówno w Polsce jak i zagranicą). Główny trzon zespołu Enodo Advisors tworzą eksperci w wybranych dziedzinach podatkowych, od kilkunastu lat zajmujący się doradztwem dla przedsiębiorców, polskich grup kapitałowych i międzynarodowych korporacji. Enodo Advisors działa jako zaufany doradca podatkowy, stosując zasadę: najpierw biznes, potem podatki. Świadczy praktyczne doradztwo podatkowe. Nie rekomenduje działań, które nie są konieczne. Stale aktywnie zapewnia wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. Eksperci Enodo Advisors wykorzystują doświadczenie w pracy dla klientów z wielu branż, takich jak: budownictwo infrastruktura kolejowa i drogowa transport i logistyka usługi medyczne branża energetyczna i paliwowa nieruchomości komercyjne i działalność deweloperska FMCG telekomunikacja wina i napoje alkoholowe Zdobyte doświadczenie i specjalizacje ekspertów Enodo Advisors mają również charakter ponadnarodowy (VAT, opodatkowanie międzynarodowe, ceny transferowe, restrukturyzacje biznesu, wsparcie w postępowaniach podatkowych). Pozwala to doradzać w sprawach wykraczających poza polską praktykę. Enodo Advisors wspiera m.in. rdzennie polskie firmy podczas ich ekspansji na rynki zagraniczne. Eksperci Enodo Advisors osobiście towarzyszą klientom we współpracy z doradcami zagranicznymi. Dzięki międzynarodowym kontaktom biznesowym, mogą wskazać odpowiednich specjalistów na kluczowych rynkach z terenu Europy oraz Azji. Rekomendacje kontaktów międzynarodowych opierają się na kompetencjach, nie na przynależności do marki lub sieci. Enodo Advisors działa jako firma zapewniająca wysoko wyspecjalizowane doradztwo podatkowe, skupiająca się na wybranych kompetencjach, zorientowana na biznes klienta, długoletnią relację i zaufanie. Dzięki unikalnemu podejściu do rozwiązywanych problemów, jest w stanie reagować szybciej na potrzeby klientów niż duże korporacje doradcze. Artur Klęsk Prelegenci: Partner, Enodo Advisors Artur jest ekonomistą i jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w dziedzinie cen transferowych w Polsce. Specjalizuje się też w dziedzinie efektywnego podatkowo zarzadzania łańcuchem dostaw (m.in. w aspekcie międzynarodowych ekspansji oraz restrukturyzacji działalności włączając w to efektywne podatkowo planowanie transakcji wewnątrzgrupowych) oraz zarządzania efektywnością funkcji podatkowej w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Artur posiada ponad 14-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich grup kapitałowych i międzynarodowych korporacji obejmujące zarówno krajowe jak i międzynarodowe projekty. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował ponad 9 lat w firmach doradczych tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie specjalizował się w dziedzinie cen transferowych (od 2004 r. na stanowisku a). W okresie od listopada 2006 do lipca 2007 roku pracował na stanowisku a w biurze Ernst & Young AG w Monachium, gdzie zarządzał projektami w zakresie cen transferowych dla międzynarodowych grup kapitałowych prowadzących działalność na terenie Niemiec (głównie z USA). W latach kierował praktyką cen transferowych w Accreo Taxand polskiej spółce wchodzącej w skład sieci Taxand. Był również członkiem tzw. zespołu koordynującego wyodrębnionego w ramach Globalnej Praktyki sieci Taxand. W latach 2010 oraz 2011, dwukrotnie z rzędu, Praktyka kierowana przez Artura została uznana przez prestiżowe wydawnictwo branżowe International Tax Review za najlepszą w Polsce firmę doradztwa w zakresie cen transferowych uzyskując tytuł Poland Transfer Pricing Firm of the Year", przyznany w trakcie międzynarodowej gali ITR Annual European Tax Awards w Londynie w 2010 i Zakres jego doświadczenia obejmuje również prowadzenie projektów z zakresu optymalizacji efektywności funkcji podatkowej w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych (w tym m.in. działania ukierunkowane na zwiększenie efektywności oraz ograniczenie kosztów działania obszaru podatkowego, poprawę jakości danych, ograniczenie czaso- i pracochłonności procesów związanych z rozliczeniami podatkowymi oraz ilością przygotowywanych danych i dokumentów). Artur posiada rozległe doświadczenie w kilku sektorach branżowych, włączając w to: branżę energetyczną, sektor budowlany, infrastrukturę kolejową i drogową, transport i logistykę, nieruchomości komercyjne i działalność deweloperską, FMCG, branżę alkoholową oraz telekomunikacyjną. Artur cyklicznie prowadzi wykłady dotyczące problematyki cen transferowych zarówno w Polsce, jak również za granicą (np. dla VDMA [Niemieckiej Federacji Producentów Maszyn i Urządzeń] we Frankfurcie). Artur jest również autorem wypowiedzi i artykułów prasowych na temat zagadnień dotyczących cen transferowych zarówno w prasie krajowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Harward Business Review) oraz zagranicznej (International Tax Review, Euromoney). Jest również współautorem globalnego przewodnika dotyczącego cen transferowych opracowanego przez sieć Taxand we współpracy z International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), jak również współautorem komentarza sieci Taxand do publicznego zapytania OECD dotyczącego zmian do Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych". Przemysław Gruchała Associate, Enodo Advisors Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 4 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu cen transferowych. Swoją karierę rozpoczął w Accreo Taxand, polskiej spółki wchodzącej w skład Taxand i awansował na kolejne stanowiska aż do pozycji starszego konsultanta. Był członkiem nagradzanej w 2010 i 2011 r. przez prestiżowe wydawnictwo branżowe International Tax Review, praktyki cen transferowych. Przemysław posiada doświadczenie w obszarach: wsparcia i zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych; dokonywania analiz ekonomicznych; wsparcia w zakresie przygotowywania dokumentacji uzasadniającej ponoszone koszty w ramach usług świadczonych przez spółkę dominującą na rzecz spółki lokalnej (tzw. defence file); przygotowywania dokumentacji cen transferowych; międzynarodowych optymalizacji podatkowych; podatkowych aspektów transakcji; usług bieżącego doradztwa podatkowego, w tym CIT, PIT i VAT; wsparcie w zakresie postępowań i kontroli, w tym z zakresu cen transferowych. W swojej karierze realizował projekty związane m.in. z analizą i opiniowaniem czynności restrukturyzacyjnych w ramach wprowadzenia nowego modelu biznesowego dla jednego z liderów na rynku dostaw węgla i biomasy w Polsce; przeprowadzeniem analizy rynkowego charakteru rozliczeń pomiędzy spółkami z Grupy w związku z restrukturyzacją i wprowadzeniem opłat licencyjnych; przygotowaniem narzędzi typu defence file na potrzeby uzasadnienia kosztów w ramach usług wewnątrzgrupowych dla spółki należącej do jednej z największych światowych grup w branży paliwowo-surowcowej. Przemysław posiada doświadczenie w takich sektorach branżowych jak: nieruchomości, FMCG, sektor budowlany, branża alkoholowa, telekomunikacyjna oraz branża paliwowoenergetyczna. Jego doświadczenie wsparte jest również realizacją projektu optymalizacyjnego z zakresu doradztwa biznesowego dla podmiotu z branży budowlanej.

5 WYPEŁNIJ I WYŚLIJ ZGŁOSZENIE FAKSEM lub em Z0204 Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem lub drogą ową: w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji. *WARUNKI UCZESTNICTWA Koszty udziału w kursie: do od PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN 2595 PLN + 23% VAT a obejmuje: udział w kursie, dokumentację, wyżywienie. y nie zawierają kosztów parkingu i noclegów. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed kursem na konto: Nordea Bank Polska S.A. Nr R-ku: W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kursie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie. Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziale): o poniżej 20 o o o o o o o powyżej 5001 Proszę o informowanie mnie w przyszłości o wydarzeniach CGE z następujących dziedzin: o Banki/Ubezpieczenia o Produkcja/SUR o Zarządzanie strategiczne o Zarządzanie projektami o Ryzyko &Compliance o Prawo o Finanse/Podatki /Rachunkowość o IT o HR o Sprzedaż i marketing o Umiejętności osobiste Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Data:..... Podpis: Hotline: fax: Internet: KRS: , Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, NIP: , REGON , Kapitał zakładowy: zł Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO PARTNER CERTYFIKUJĄCY: NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO Jak z menedżera stać się przywódcą! WARSZTATY CERTYFIKOWANE Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą: Posiadali świadomość swoich kompetencji przywódczych Znali

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe WARSZTATY 24-25 września 2015 Transakcje na rynku aspekty prawne i finansowe sprzedaż zakup najem Poznaj praktyczne doświadczenia z perspektywy: najemcy, wynajmującego i inwestora Dowiedz się jak inni

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo