REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIET BADAO WCZESNA PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA Od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIET BADAO WCZESNA PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA Od 13.10.2014r."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIET BADAO WCZESNA PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA Od r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Spółka Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z Usług Medycznych w placówkach CMD na terenie Warszawy, zgodnie z 2. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. W promocji nie mogą uczestniczyd posiadacze abonamentów i polis TU oraz pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie i dzieci. USŁUGI MEDYCZNE usługi firmowe mieszczące się w ofercie CMD wg cennika dostępnego w placówkach CMD. PRODUKT pakiet wczesnej profilaktyki nowotworowej Nie chorujesz, bo kontrolujesz, składający się z Usług Medycznych i zniżek na Usługi Medyczne. KARTA ZNIŻKOWA karta Nie chorujesz, bo kontrolujesz będąca integralną częścią każdego z Pakietów, przypisana do Uczestnika i upoważniająca do 10 % zniżek na określone w regulaminie Usługi Medyczne. 2. Miejsce korzystania z produktu Produkt może byd wykorzystany w placówkach należących do CMD na obszarze Warszawy: ul. Wałbrzyska 46 Al. Zjednoczenia 36 ul. Foksal 3/5 al. KEN Warunki korzystania z produktu Warunkiem korzystania z Produktu jest jego wykupienie oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i podpisaniem jego warunków czytelnie imię, nazwisko oraz data. 4. Realizacja produktu 1.Poszczególne Usługi Medyczne zawarte w Pakiecie mogą byd realizowane w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu Pakietu. 2.Karta Zniżkowa i zniżki w niej zawarte ważne są trzy miesiące od daty zakupu Pakietu. 3. Zakres Pakietu znajduje się w Zakres produktu W skład Produktu wchodzą cztery rodzaje Pakietów badao w kierunku wczesnej profilaktyki nowotworowej: szyjki macicy, piersi, prostaty, jelita grubego.

2 Cena pakietu po rabacie - Nazwa pakietu zakres 20% profilaktyka raka szyjki macicy profilaktyka nowotworu piersi > 40 r. ż. profilaktyka nowotworu piersi < 40 r. ż. profilaktyka nowotworu prostaty profilaktyka nowotworu jelita grubego cytologia konsultacja ginekologiczna Konsultacja internistyczna wystawienie skierowania na badanie mammograficzne (Punkt Interwencyjny) mammografia konsultacja chirurga onkologa badanie USG piersi konsultacja chirurga onkologa PSA (wolne + całkowite) USG transrektalne stercza Konsultacja urologa badania kału na krew utajoną konsultacja proktologiczna 160 PLN 285 PLN 230 PLN 318 PLN 145 PLN 6. Postanowienia ogólne 1. Konsultacje w ramach pakietów odbywają się u lekarzy z tytułem naukowym lek. med. oraz dr n. med. Konsultacje u profesorów są płatne według cennika usług CMD. 2. Na badania zawarte w pakiecie pacjent nie potrzebuje skierowanie od lekarza, wyjątek stanowią badania radiologiczne oraz biopsja. 3. Pacjent zobowiązany jest do uwzględnienia czasu uzyskania wyników badao, tak aby móc zaplanowad konsultacje podsumowujące w trakcie trwania okresu pakietu. 4. Pakiet nie uwzględnia badao w trybie CITO. 5. Pakiet nie uwzględnia mammografii dla pacjentek z implantami piersi, w tym wypadku możliwa jest koniecznośd dopłaty do badania. W przypadku pacjentek po mastektomii cena pakietu nie ulega zmianie. 7. Zasady sprzedaży promocyjnej Wykupując Produkt Pacjent otrzymuje Kartę Zniżkową Nie chorujesz, bo kontrolujesz, która upoważnia do 10 % zniżek na: Konsultacje specjalistyczne po wykorzystaniu Pakietu: ginekolog, urolog,

3 chirurg onkolog, proktolog, Badania diagnostyczne: kolonoskopia, kolonografia, USG piersi, USG transrektalne stercza, USG jamy brzusznej, USG transwaginalne mammografia. Badania laboratoryjne: morfologia pełna z rozmazem, mocz badanie ogólne, test w kierunku wirusa HPV, testy genetyczne BRCA1, BRCA2, biopsja cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa, biopsja transrektalna, markery nowotworowe (CA 125, CA 19-9, CA 15-3, CEA). Cena poszczególnych Pakietów wynosi: 8. Cena produktu wczesna profilaktyka nowotworu szyjki macicy 160 PLN wczesna profilaktyka nowotworu piersi > 40 r. ż. 285 PLN wczesna profilaktyka nowotworu piersi < 40 r. ż. 230 PLN wczesna profilaktyka nowotworu prostaty 318 PLN wczesna profilaktyka jelita grubego 145 PLN 9. Forma płatności 1.Płatności za produkt Pacjent dokonuje w recepcji w placówkach CMD zawartych w 2. 2.Pacjentowi przysługuje możliwośd płatności gotówkowej oraz bezgotówkowej. 3.Rabat przy płaceniu kartami płatniczymi oraz kredytowymi nie obejmuje Produktu. 10. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z wykupieniem Pakietów można zgłaszad w terminie 14 dni roboczych od daty zakupienia. Reklamacje należy kierowad na adres lub Centrum Medyczne Damiana, al. Jerozolimskie 96, Warszawa. reklamacje i korespondencje nadesłane po upłynięciu terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 2. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nie uwzględnionych roszczeo w sądzie właściwym według siedziby 3. Zwrot środków za zakupiony produkt możliwy jest ze wskazao medycznych. 4. Zwrot środków dokonywany jest jedynie na konto, z którego usługa została opłacona. 11. Postanowienia koocowe 1.CMD zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w placówkach medycznych CMD wg 2.

4 3.Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Produktu nie mogą byd przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie. 4.Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną częśd. Akceptuję warunki zakupu produktu.. (Czytelnie: imię, nazwisko, data podpis)

5 REGULAMIN SPRZEDAŻY Pakietów Bobas S, M, L 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. PROMOCJA sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z Usług Medycznych w placówkach CMD na terenie Warszawy, zgodnie z 2. Promocja przeznaczona jest dla dzieci od 0 do 2 lat. USŁUGI MEDYCZNE usługi firmowe mieszczące się w ofercie Organizatora wg cennika dostępnego w placówkach CMD. UPUST zakup po cenie niższej od obowiązującego cennika dokonywany przez wskazaną grupę Uczestników. PRODUKT Pakiet Bobas, składający się z usług medycznych. 2. Miejsce korzystania z produktu. Produkt może byd wykorzystany w placówkach należących do CMD na obszarze Warszawy zgodnie z miejscem świadczenia usługi przez Organizatora. 1. ul. Wałbrzyska 44/46 2. ul. Wałbrzyska ul. Foksal 3/5 4. al. KEN ul. Cybernetyki 7b 6. Al. Zjednoczenia Warunki korzystania z produktu. a) Warunkiem korzystania z Produktu jest jego wykupienie, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz podpisaniem jego warunków czytelnie imię, nazwisko oraz data. b) Każdy pacjent wykupujący pakiet Bobas otrzymuje kartę identyfikacyjną na której pracownik recepcji uzupełnia dane pacjenta: imię i nazwisko dziecka, nr karty dziecka, datę zakupu pakietu. Wzory kart zawiera załącznik nr Realizacja produktu. 1. Uczestnik ma możliwośd wykupienia jednego z trzech wariantów Pakietu Bobas dedykowanego dzieciom od 2 miesiąca życia do 2 roku życia: a) Pakiet Bobas S b) Pakiet Bobas M c) Pakiet Bobas L 2. Zakres produktu znajduje się w 5.

6 5 Zakres produktu Ilość usług w pakiecie Szczegółowy zakres pakietu Bobas S (-10%) konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 5 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 4 szczepienie przeciwko odrze, śwince, ró życzce 1 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Ilość usług w Szczegółowy zakres pakietu Bobas M (-15%) pakiecie konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 9 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 4 szczepienie przeciwko odrze, śwince, ró życzce 1 szczepienie przeciwko ospie wietrznej 2 szczepienie przeciwko rotawirusom 2 szczepienie przeciwko pneumokokom 4 szczepienie przeciwko meningokokom 1 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Szczegółowy zakres pakietu Bobas M I rata (-15%) konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 5 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 3 szczepienie przeciwko rotawirusom 2 szczepienie przeciwko pneumokokom 3 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU nazwa szczepionki 650 Infanrix hexa 740 Priorix 95 cena usług w cenniku cena pakietu z -10% zniżki nazwa szczepionki cena w cenniku cena pakietu z -15% zniżki 1170 Infanrix hexa 740 Priorix 95 Varilrix 440 Rotarix 700 Prevenar 13-walentna 1320 Neisvac-C nazwa szczepionki cena w cenniku cena pakietu z -15% zniżki 650 Infanrix hexa 555 Rotarix 700 Prevenra 13-walentna

7 Szczegółowy zakres pakietu Bobas M II rata (-15%) konsultacje pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 4 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 1 szczepienie przeciwko odrze, śwince, ró życzce 1 szczepienie przeciwko pneumokokom 1 szczepienie przeciwko ospie wietrznej 2 szczepienie przeciwko meningokokom 1 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Ilość usług w Szczegółowy zakres pakietu Bobas L (-20%) pakiecie konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 9 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 4 szczepienie przeciwko odrze, śwince, ró życzce 1 szczepienie przeciwko ospie wietrznej 2 szczepienie przeciwko rotawirusom 2 szczepienie przeciwko pneumokokom 4 szczepienie przeciwko meningokokom 1 konsultacja ortopedyczna 2 USG stawów biodrowych 2 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Ilość usług w Szczegółowy zakres pakietu Bobas L I rata (-20%) pakiecie konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 5 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 3 szczepienie przeciwko rotawirusom 2 szczepienie przeciwko pneumokokom 3 konsultacja ortopedyczna 2 USG stawów biodrowych 2 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Szczegółowy zakres pakietu Bobas L II rata (-20%) konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 4 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 1 szczepienie przeciwko odrze, śwince, ró życzce 1 szczepienie przeciwko pneumokokom 1 cena w cenniku cena pakietu z -15% zniżki 520 Infanrix hexa 185 Priorix 95 Prevenar 13-walentna 330 Varilrix 440 Neisvac-C nazwa szczepionki cena w cenniku cena pakietu z -20% zniżki 1170 Infanrix hexa 740 Priorix 95 Varilrix 440 Rotarix 700 Prevenra 13-walentna 1320 Neisvac-C nazwa szczepionki cena w cenniku cena pakietu z -20% zniżki 650 Infanrix hexa 555 Rotarix 700 Prevenar 13-walentna nazwa szczepionki cena w cenniku cena pakietu -20% zniżki 520 Infanrix hexa 185 Priorix 95 Prevenar 13-walentna 330

8 szczepienie przeciwko ospie wietrznej 2 Varilrix 440 szczepienie przeciwko meningokokom 1 Neisvac-C % zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Zakres usług objętych dodatkowym rabatem 15% stanowi załącznik nr 2. Dodatkowa zniżka obowiązuje do kooca 36 miesiąca życia dziecka. 6 Ceny pakietów Bobas ceny pakietów cennikowa cena usługi cena pakietu po (w pln) rabacie (w pln) oszczędność Termin wykorzystan (w pln) ia pakietu Bobas S (-10%) Bobas M (-15%) Bobas M I rata(-15%) Bobas M II rata(-15%) Bobas L (-20%) Bobas L I rata (-20%) Bobas L II rata (-20%) do 26 miesiąca życia dziecka 695 do 26 miesiąca życia dziecka 435 do końca 12 miesiąca życia dziecka 260 do końca 26 miesiąca życia dziecka 1045 do końca 26 miesiąca życia dziecka 705 do końca 12 miesiąca życia dziecka 340 do końca 26 miesiąca życia dziecka

9 7. Postanowienia ogólne. 1. Konsultacje w ramach pakietów odbywają się u lekarzy z tytułem naukowym lek. med. oraz dr n. med. Konsultacje u profesorów są płatne według cennika usług CMD. 2. Na szczepienia i badania zawarte w Pakiecie Pacjent otrzymuje skierowanie od lekarza prowadzącego. Szczepienie odbywa się w dniu konsultacji pediatrycznej/kwalifikującej do szczepienia. Skierowanie na badanie pacjent może posiadad od lekarza spoza CMD. Skierowanie na badanie USG ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia. 3. Dziecko, które zostało zaszczepione przeciwko WZW po porodzie, realizuje program szczepieo według zakresu wymienionego w 5, według rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego. 8. Zasady sprzedaży promocyjnej. 1. Warunkiem uzyskania upustu na usługi zawarte w Pakiecie Bobas jest podpisanie regulaminu oraz zapłacenie za usługę wg informacji z Pacjent, który wykupi Pakiet Bobas S zawierający usługi wymienione w 5 uzyskuje rabat 10% na usługi wchodzące w skład Pakietu Bobas S oraz dodatkowo 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas S pacjent może wykorzystad do kooca 26 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może skorzystad do kooca 36 miesiąca życia. 3. Pacjent, który wykupi Pakiet Bobas M zawierający usługi wymienione w 5 uzyskuje rabat 15 % na usługi wchodzące w skład Pakietu Bobas M oraz dodatkowo 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas M pacjent może wykorzystad do kooca 26 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może skorzystad do kooca 36 miesiąca życia. 4. Pacjent, który wykupi Pakiet Bobas L zawierający usługi wymienione w 5 uzyskuje rabat 20% na usługi wchodzące w skład Pakietu Bobas L oraz dodatkowo 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas L pacjent może wykorzystad do kooca 26 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może skorzystad do kooca 36 miesiąca życia. 5. Przy zakupie Pakietu Bobas pacjent otrzymuje w recepcji imienną kartę rabatową. Wzory kart stanowi załącznik nr Pacjent dokonuje płatności za wymienione badania zgodnie z 5 w recepcjach CMD lub poprzez moduł sprzedaż online na 7. Pacjent może korzystad z upustu do kooca 36 miesiąca życia dziecka. 8. Istnieje możliwośd płatności za pakiet Bobas M i L w ratach zgodnie z 6. a) Pacjent wykupując pakiet Bobas M I rata otrzymuje 15% zniżki na usługi w nim zawarte oraz 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas M I rata Pacjent może wykorzystad od 0 do do kooca 12 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może korzystad do kooca 36 miesiąca życia dziecka. b) Pacjent wykupując pakiet Bobas M II rata otrzymuje 15% zniżki na usługi w nim zawarte oraz 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas M II rata Pacjent może wykorzystad od 13 miesiąca życia dziecka do kooca 26 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może korzystad do kooca 36 miesiąca życia dziecka. c) Pacjent wykupując pakiet Bobas L I rata otrzymuje 20% zniżki na usługi w nim zawarte oraz 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas L I rata Pacjent może wykorzystad od 0 do kooca 12 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może korzystad do kooca 36 miesiąca życia dziecka. d) Pacjent wykupując pakiet Bobas L II rata otrzymuje 20% zniżki na usługi w nim zawarte oraz 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas L II rata Pacjent może wykorzystad od 13 miesiąca życia dziecka do kooca 26 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może korzystad do kooca 36 miesiąca życia dziecka. 9. Pacjent jest zobowiązany do dokonania płatności drugiej raty za Pakiet Bobas M w Recepcji przed realizacją pierwszej wizyty w 13 miesiącu życia dziecka. 10. Pacjent jest zobowiązany do dokonania płatności drugiej raty za Pakiet Bobas L w Recepcji przed realizacją pierwszej wizyty w 13 miesiącu życia dziecka. 11. Usługa po cenie z Upustem nie może zostad zamieniona na równowartośd Upustu w gotówce. 12. W przypadku niewykorzystania wszystkich usług w pakiecie pacjent nie otrzymuje zwrotu gotówki za niewykorzystane usługi.

10 9. Forma płatności. 1. Płatności za Produkt Pacjent dokonuje w recepcji w placówkach CMD zawartych w 2z wyłączeniem Centrum rehabilitacji przy ul. Cybernetyki 7b. 2. Pacjentowi przysługuje możliwośd płatności gotówkowej oraz bezgotówkowej przy pomocy karty płatniczej. 3. Pacjent decydujący się na płatnośd w ratach, podpisując niniejszy regulamin zobowiązuje się do wpłacenia poszczególnych rat w terminach opisanych w 8 pkt Rabat nie łączy się z innymi rabatami. 10. Informacje dotyczące produktu Bobas. 1. Informacje dotyczące Produktu oraz regulamin zakupu dostępne są w w Rejestracjach placówek medycznych wg 2 oraz na 11. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje związane z wykupieniem Pakietu Bobas można zgłaszad w terminie 14 dni od dnia zapłacenia za usługę wymienioną w 5 wysyłając ja na adres 2. Po tym terminie reklamacje i korespondencje nie będą przyjmowane. 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nie uwzględnionych roszczeo w sądzie właściwym według siedziby Organizatora. 12. Postanowienia koocowe. 1. CMD zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w placówkach medycznych CMD wg Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Produktu nie mogą byd przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie. 4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną częśd.. (imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka)... (podpis) (data wykupienia pakietu)

11 Załącznik nr 1. Wzory kart jakie pacjent otrzymuje w recepcji przy zakupie Pakietu Bobas. 1. Pakiet Bobas S 2. Pakiet Bobas M Pakiet Bobas L

12 Załącznik nr 2. Wykaz usług medycznych objętych 15% zniżką. Konsultacja chirurga dziecięcego Aminotransferaza alaninowa - ALT P.ciała przeciw toxoplazmozie IgG EEG Elektroencefalografia - u noworodka (GPT) Konsultacja dermatologa Gammaglutamylotranspeptydaza - Mononukleoza (test przesiewowy) Test actim CRP GGTP Konsultacja otolaryngologa dziecięcego Testy kontaktowe płatkowe z alergenami St.I,II Dehydrogenaza mleczanowa - LDH ASO Konsultacja neurologa dziecięcego Konsultacja lekarza rehabilitacji Fosfataza alkaliczna - ALP P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG Konsultacja pediatry Posiew wymazu z nosa Cholesterol całkowity P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM Konsultacja urologa dziecięcego Posiew wymazu z gardła Trójglicerydy TG P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG Konsultacja okulisty dziecięcego Posiew moczu Ferrytyna P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM Konsultacja alergologa dziecięcego Posiew wymazu z odbytu Żelazo na czczo - surowica P.ciała przeciw odrze IgG Konsultacja endokrynologa dziecięcego Posiew kału Wapo całkowity - surowica P.ciała przeciw odrze IgM Konsultacja kardiologa dziecięcego Posiew kału w kier. Campylobacter sp. Wapo - mocz P.ciała przeciw Yersinia sp. Konsultacja nefrologa dziecięcego Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella Magnez - surowica Clostridium difficile - toksyna A i B w kale Konsultacja pulmonologa dziecięcego Posiew kału w kierunku Yersinia sp. Potas - surowica Rotawirus antygen -kał Konsultacja hematologa dziecięcego Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli Sód - surowica Adenowirus antygen -kał Konsultacja ginekologa dziecięcego Posiew kału w kierunku grzybów Fosfor - surowica P.ciała przeciw śwince IgG Konsultacja ortopedy dziecięcego Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe Fosfor - mocz P.ciała przeciw śwince IgM (anty Rh i inne) Terapia integracji sensorycznej (SI) APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo P.ciała przeciw receptorom TSH Komputerowe badanie stóp dla dzieci i dorosłych Glukoza na czczo we krwi żylnej Immunoglobulina A - IgA Kał - badanie ogólne EKG spoczynkowe Glukoza 2h po posiłku we krwi żylnej Immunoglobulina G - IgG Kał - krew utajona EKG spoczynkowe z opisem Białko całkowite - surowica Immunoglobulina M - IgM Kał - Lamblie met. ELISA Posiew wymazu z worka spojówkowego Białko monoklonalne metodą Witamina D-25(OH)D Kał - Pasożyty (1 badanie) immunofiksacji EEG Elektroencefalografia Amylaza - surowica Glukoza 1h po posiłku Badanie w kierunku owsików EEG Elektroencefalografia po deprywacji Amylaza - mocz Glikemia przygodna Mocz - badanie ogólne snu EEG Elektroencefalografia w okresie Kreatynina - surowica Rozmaz mikroskopowy krwi USG przezciemiączkowe snu i czuwania obwodowej

13 Kinezyterapia Kreatynina - mocz Hormon tyreotropowy - TSH USG jamy brzusznej Rehabilitacja metodą Vojty Mocznik - surowica Trójjodotyronina wolna - ft3 USG stawów biodrowych u dzieci Rehabilitacja metodą NDT Bobath Bilirubina całkowita - surowica Tyroksyna wolna - ft4 Echo serca dzieci Terapia PNF Bilirubina całkowita i frakcje - surowica Parathormon - PTH Rtg czaszki PA + boczne Kinezyterapia dzieci Aminotransferaza asparaginianowa - AST Trójjodotyronina całkowita - T3 Rtg nosa (GOT) Kinezytaping- dzieci Szczepienie IMOVAX - POLIO P.ciała przeciw różyczce IgM Rtg obojczyka Szczepienie NEIS VAC-C Szczepienie HAVRIX P.ciała przeciw różyczce IgG Rtg klatki piersiowej z pograniczem piersiowo - szyjnym Szczepienie Rotarix Szczepienie HAVRIX JUNIOR P.ciała przeciw toxoplazmozie IgM Rtg kręgosłup szyjny - czynnościowe Szczepienie Silgard Szczepienie INFANRIX DTPa Szczepienie Boostrix Rtg kręgosłup szyjny - otwory miedzykręgowe Szczepienie FSME - IMMUN - JUNIOR Szczepienie Infanrix + IPV + HIB Szczepienie Tetana Rtg kręgosłup szyjny AP i boczne Szczepienie RotaTeq Szczepienie Varilrix Szczepienie Clodivac Rtg klatki piersiowej - bok Szczepienie Influvac Szczepienie Priorix Szczepienie PREVENAR 13-walentna Rtg stawu łokciowego AP Szczepienie Vaxigrip Junior Szczepienie Infanrix hexa Szczepienie Boostrix POLIO Rtg ręki AP Szczepienie Vaxigrip Szczepienie Pneumo 23 Rtg palca ręki Szczepienie Synflorix

14 REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA W WARUNKACH SZPITALNYCH Od r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: PROMOCJA Sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. ORGANIZATOR Spółka Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z usług medycznych w placówkach CMD na terenie Warszawy. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. USŁUGI MEDYCZNE usługi firmowe mieszczące się w ofercie Organizatora wg cennika usług placówki. UPUST zakup po cenie niższej od obowiązującego cennika dokonywany przez wskazaną grupę Uczestników. Upust nie sumuje się z innymi upustami Miejsce realizacji usługi Placówka CMD, Oddział Szpitalny - Warszawa, ul. Wałbrzyska Warunki wykupienia produktu Warunkiem wykupienia produktu jest szczegółowe zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisanie jego warunków czytelnie imię, nazwisko oraz data. 4. Realizacja produktu Termin realizacji produktu ustalany jest indywidualnie z każdym Pacjentem przez Koordynatora Programu lub jego bezpośredniego zastępcę. 1

15 5. Zakres produktu Kompleksowy Przegląd Stanu Zdrowia - kobiety 2 L.p. Nazwa usługi 1 Morfologia pełna - analizator - krew 2 Glukoza na czczo we krwi żylnej 3 Mocz - badanie ogólne 4 Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT) 5 Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT) 6 Cholesterol całkowity 7 Lipidogram 8 Kreatynina - surowica 9 Kwas moczowy - surowica 10 Sód - surowica 11 Potas - surowica 12 Wapń całkowity - surowica 13 Magnez - surowica 14 Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo 15 Hormon tyreotropowy - TSH 16 Prolaktyna - PRL 17 Antygen CA Antygen CA Antygen CA HBs-antygen 21 Przeciwciała przeciw - HBs całkowite 22 Przeciwciała przeciw - HCV Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i 23 inne) 24 Ekg z opisem 25 Cytologia ginekologiczna 26 Usg jamy brzusznej 27 Usg transwaginalne specjalistyczne 28 Usg piersi 29 Usg tarczycy i węzłów chłonnych 30 Echo serca 31 Gastroskopia, test na Helicobacter 32 Kolonoskopia 33 Znieczulenie do gastroskopii i kolonoskopii 34 Mammografia 35 Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej CT jednego obszaru (np. jama brzuszna, klatka piersiowa, 36 koronarografia) 37 Opieka internisty podczas pobytu 38 Konsultacja kardiologa 39 Konsultacja okulisty 40 Konsultacja ginekologa

16 41 Pobyt - pokój jednoosobowy doba Kompleksowy Przegląd Stanu Zdrowia - mężczyźni L.p. Nazwa usługi 1 Morfologia pełna - analizator - krew 2 Glukoza na czczo we krwi żylnej 3 Mocz - badanie ogólne 4 Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT) 5 Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT) 6 Cholesterol całkowity 7 Lipidogram 8 Kreatynina - surowica 9 Kwas moczowy - surowica 10 Sód - surowica 11 Potas - surowica 12 Wapń całkowity - surowica 13 Magnez - surowica 14 Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo 15 Hormon tyreotropowy - TSH 16 Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity 17 Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny 18 Antygen CA Antygen rakowo-płodowy - CEA 20 Testosteron wolny 21 HBs-antygen 22 Przeciwciała przeciw - HBs całkowite 23 Prezciwciała przeciw - HCV Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i 24 inne) 25 Ekg z opisem 26 Usg jamy brzusznej 27 Usg gruczołu krokowego z oceną zalegania moczu 28 Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej 29 Usg tarczycy i węzłów chłonnych 30 Echo serca 31 Gastroskopia, test na Helicobacter 32 Kolonoskopia 33 Znieczulenie do gastroskopii i kolonoskopii CT jednego obszaru (np. jama brzuszna, klatka piersiowa, 34 koronarografia) 35 Opieka internisty podczas pobytu 36 Konsultacja kardiologa 37 Konsultacja okulisty 38 Konsultacja urologa 39 Pobyt pokój jednoosobowy doba 3

17 6. Cena produktu Cena cennikowa produktu wynosi 5 900,00 pln. 7. Forma płatności 1. Płatności za produkt Pacjent dokonuje przed wykonaniem badań w Oddziale Szpitala CMD w terminie uzgodnionym z Koordynatorem Programu. 2. Pacjentowi przysługuje możliwość płatności gotówkowej oraz bezgotówkowej. 3. Jeżeli Pacjent wykupi produkt, a lekarz podczas konsultacji kwalifikującej wykaże przeciwskazania medyczne do wykonania badań inwazyjnych wchodzących w skład pakietu tj.: Badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia) Tomografii komputerowej wówczas Pacjent nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów, a zakres produktu zostaje pomniejszony o badania, co do których występują p medyczne. 8. Czas realizacji produktu 1. Wszystkie badania zawarte w pakiecie realizowane są w 24 godziny od daty przyjęcia Pacjenta do Oddziału Szpitalnego. 2. Pacjent otrzymuje opisane wyniki badań wraz ze wskazaniami, co do dalszego postępowania w terminie do 7 dni roboczych od daty wypisu z Oddziału Szpitala. 3. Pacjent odbiera opisane wyniki badań w umówionym wcześniej terminie w Oddziale Szpitala CMD oraz w tym terminie odbywa konsultację podsumowującą. 9. Adres do korespondencji. 1. Organizator wskazuje następujący adres do korespondencji: Dział Marketingu CMD Warszawa, al. Jerozolimskie Informacji na temat zakresu produktu udziela Koordynator Programu Agnieszka Konarzewska w godz nr telefonu: lub oraz poprzez formularz kontaktowy online umieszczony na 10. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z wykupieniem można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wykupienia produktu. 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest data przesłania reklamacji na adres data stempla pocztowego lub data złożenia pisma osobiście w sekretariacie Dyrektora Medycznego ul. Wałbrzyska Po tym terminie żadne reklamacje i korespondencje nie będą przyjmowane. 4. Reklamacje rozpatruje Dyrektor Medyczny CMD. 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Pacjentowi przysługuje prawo dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym według siedziby CMD. 11. Postanowienia końcowe 1. CMD zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia w Oddziale Szpitala CMD. 3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. Podpis osoby wykupującej Produkt Kompleksowy Przegląd Stanu Zdrowia w warunkach szpitalnych (czytelnie imię, nazwisko, data)

18 Regulamin zakupu pakietów opieki medycznej o wartości 500 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: ORGANIZATOR Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. USŁUGI MEDYCZNE usługi świadczone przez Organizatora PRODUKT Pakiety opieki medycznej o wartości 500 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł, składające się z usług medycznych. PROMOCJA sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. PŁATNIK osoba fizyczna, dokonująca zakupu Produktu UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z usług w ramach Produktu UPUST wartość zniżki od obowiązującego cennika dokonywany przez Oragnizatora. Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami. 2. Miejsce korzystania z produktu Realizacja usług w ramach Produktu może się odbywać w placówkach własnych Organizatora: Przychodnia: ul. Wałbrzyska 46 Przychodnia: ul. Foksal 3/5 Przychodnia: al. KEN 85 Przychodnia dla dzieci ul. Wałbrzyska 44 Centrum Rehabilitacji ul. Cybernetyki 7b Przychodnia: al. Zjednoczenia Warunki uczestnictwa 1. Warunkiem korzystania z Produktu jest zapoznanie się oraz podpisanie niniejszego Regulaminu przez Płatnika; czytelnie imię, nazwisko oraz data. 2. Płatnik otrzymuje kartę identyfikacyjną, na której pracownik recepcji uzupełnia dane: imię i nazwisko, numer kart pacjenta, datę zakupu pakietu. Każdy zgłoszony do opieki medycznej w ram ach pakietu pacjent również otrzymuje kartę. Kartę może odebrać przy stanowisku recepcyjnym podczas rejestracji na pierwszą wizytę. 4. Rodzaje Produktów 1. Płatnik ma możliwość wykupienia jednego z czterech wariantów pakietu Pakiet opieki medycznej 500 zł Pakiet opieki medycznej 1000 zł Pakiet opieki medycznej 1500 zł Pakiet opieki medycznej 2000 zł 2. Cena każdej usługi w ramach pakietu jest niższa (zgodnie z tabelą poniżej) w stosunku do ceny cennikowej Organizatora.

19 Wykaz pakietów wraz z upustami i czasem trwania poszczególnych pakietów. Pakiet opieki Wysokość zniżek na usługi objęte medycznej pakietem opieki medycznej Data obowiązywania pakietu 500 zł 5% 6 miesięcy - od daty zakupu pakietu zł 10% 12 miesięcy - od daty zakupu pakietu zł 15% 18 miesięcy - od daty zakupu pakietu zł 20% 24 miesiące - od daty zakupu pakietu 3. Kwota pakietu musi zostać wykorzystana zgodnie z okresem określonym powyżej. 4. Niewykorzystane w ramach pakietu środki, po upływie terminu ważności pakietu, nie podlegają zwrotowi. 5. Uczestnik ma prawo zwrócić zakupiony pakiet, jeżeli on, ani żadna ze zgłoszonych osób do pakietu nie rozpoczęła korzystania z usług Centrum Medycznego Damiana. W celu zwrotu pakietu należy wysłać maila na adres Organizator ma 14 dni roboczych na dokonanie zwrotu środków. Zwrot środków zaz zakupiony pakiet równoznaczny jest z utratą wszystkich dodatkowych zniżek, które otrzymuje Uczestnik w momencie wykupienia pakietu. 6. Jeżeli Uczestnik posiada niewykorzystane w pakiecie środki oraz nie upłynął termin ważności pakietu i chce zakupić usługę, której cena przewyższa wartość posiadanych w ramach pakietu środków, może kupić usługę zawartą w zakresie pakietu dopłacając różnicę. Na zakupioną w ten sposób usługę pacjent otrzymuje również zniżkę zgodną z wykupionym wariantem Produktu (5%, 10%, 15%, lub 20%). 7. Organizator zastrzega zmianę cen cennikowych usług objętych pakietem. Aktualny cennik organizatora dostępny jest w Recepcjach przychodni poszczególnych placówek. 5. Zakres pakietów 1. W ramach pakietu Uczestnik może korzystać z usług medycznych wyszczególnionych poniżej: Konsultacje specjalistyczne i profesorskie Badania diagnostyczne Badania laboratoryjne Rehabilitacja Szczepienia ochronne dla dzieci i dla dorosłych Testy alergologiczne i dermatologiczne Zabiegi ambulatoryjne lekarskie i pielęgniarskie wykonywane na terenie przychodni CMD. 6. Usługi nie wchodzące w skład pakietu 1. Pakiety opieki medycznej nie obejmują: usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 23%, 8% tj. o medycyny estetycznej o rehabilitacji masaż relaksacyjny całego ciała ćwiczenia ogólno kondycyjne masaż relaksacyjny częściowy ujędrnianie skóry i redukcja cellulitu+hydromasaż o materiałów badań radiologicznych:

20 o RTG o Mammografia o Tomografia Komputerowa Usług objętych w cenniku CMD realizowanych poza Centrum Medycznym Damiana W skład pakietów nie wchodzą badania genetyczne, na które pacjent otrzymuje 5% zniżki przy wykupieniu pakietu 2000 zł. 2. Usługi nieobjęte pakietem szczegółowo wymienione są w aktualnym Cenniku Organizatora. 7. Dodatkowe zniżki 1. Na usługi niezawarte w pakiecie, wymienione w 6, Uczestnik otrzymuje zniżkę zgodnie z tabelą poniżej. Upust odpowiada upustowi zgodnie z wykupionym pakietem opieki medycznej. Pakiet opieki medycznej Wysokość zniżek na usługi Data obowiązywania zniżki nieobjęte pakietem opieki medycznej 500 zł 5% 6 miesięcy - od daty zakupu pakietu 1000 zł 10% 12 miesięcy - od daty zakupu pakietu 1500 zł 15% 18 miesięcy - od daty zakupu pakietu 2000 zł 20% 24 miesiące - od daty zakupu pakietu 2. Dodatkowo w Pakiecie opieki medycznej 2000 zł Uczestnik otrzymuje 5% zniżki na zabiegi i operacje realizowane w Szpitalu Damiana oraz 5% zniżki badania genetyczne. 8. Uruchomienie usług w ramach Produktu 1. Jeśli wykupienie Pakietu odbywa się w Recepcji Placówki Organizatora i Uczestnik jest Płatnikiem to uruchomienie usług odbywa się po dokonaniu płatności. 2. Płatnik w momencie zakupu Produktu może zgłosić Uczestników wypełniając formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1). 3. Jeśli Płatnik zgłasza innych Uczestników, to uruchomienie dostępu dla pozostałych Uczestników odbywa się po 24 h od daty zakupu Pakietu (zgłoszenia Uczestników realizowane są tylko w dni robocze) W celu zgłoszenia Uczestnika do pakietu w momencie wykupienia pakietu, Płatnik przekazuje wypełniony formularz zgłoszeniowy pracownikowi recepcji Zgłoszenie oraz wyłączenie przez Płatnika Uczestnika/ów do pakietu może się odbyć w dowolnym momencie,wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodny z Załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu na adres lub przekazując wypełniony formularz zgłoszeniowy w Recepcji Placówki Organizatora Zgłoszenie oraz wyłączenie z pakietu następuje w ciągu 24 h od daty otrzymania przez Organizatora zgłoszenia (zgłoszenia Uczestników realizowane są tylko w dni robocze). Aby wykonać badania laboratoryjne pacjent nie musi posiadać skierowania od lekarza. Pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza w przypadku wykonywania badań inwazyjnych. Szczegółowe informacje na ten temat pacjent otrzymuje w recepcji Centrum Medycznego Damiana lub dzwoniąc na nr telefonu (22) W przypadku, gdy formularz zawiera dane Uczestnika nieposiadającego numeru PESEL (niezarejestrowane dziecko lub obcokrajowiec), należy uwzględnić numer PESEL rodzica lub numer paszportu.

21 . (imię i nazwisko Płatnika)... (podpis) (data wykupienia Pakietu)

22 Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy: 1. Wybrany pakiet opieki medycznej o Pakiet o wartości 500 zł, 5% zniżki o Pakiet o wartości zł, 10% zniżki o Pakiet o wartości zł, 15% zniżki o Pakiet o wartości zł, 20% zniżki 2. Dane osoby kupującej pakiet: Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia Nr MRN. 3. Czy osoba kupująca będzie korzystała z zakupionego pakietu TAK / NIE 4. Danie osób upoważnionych do korzystania z pakietu: I. Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia Adres zamieszkania.. II. III. Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia Adres zamieszkania.. Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia Adres zamieszkania.. IV. Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia V. Adres zamieszkania.. VI. Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia Adres zamieszkania... Dana i podpis osoby wykupującej pakiet. Podpis pracownika Recepcji

23 Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące; Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy; Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy; w Programie Strefa Mamy od r. 1. Definicje - Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie PROMOCJA Sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. ORGANIZATOR Spółka Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z usług medycznych w placówkach CMD na terenie Warszawy. Pacjentka Indywidualna, pacjentka posiadająca abonament w CMD, pacjentka posiadająca abonament w Medicover. Produkt skierowany jest do kobiet w ciąży. USŁUGI MEDYCZNE usługi firmowe mieszczące się w ofercie Organizatora wg cennika usług placówki. UPUST zakup po cenie niższej od obowiązującego cennika dokonywany przez wskazaną grupę Uczestników. Upust nie sumuje się z innymi upustami. 2. Miejsce realizacji usługi Produkt może byd wykorzystany w placówkach należących do CMD na obszarze Warszawy: o Ul. Wałbrzyska 46; o Ul. Wałbrzyska 44/46; o Ul. Foksal 3/5; o Al. Ken 85; o Ul. Cybernetyki 7b; o Al. Rzeczypospolitej 5; o Al. Zjednoczenia Czas trwania promocji Od r. bezterminowo

24 4. Zakres Produktu Pakiet Prowadzenia Ciąży: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr) Pakiet prowadzenia Ciąży: Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr) Pakiet Prowadzenia Ciąży: Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr) 5. Termin realizacji Pakietu Prowadzenia Ciąży Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr) termin realizacji : 4 miesiące od daty wykupienia produktu Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr) termin realizacji : 7miesięcy od daty wykupienia produktu Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr) termin realizacji : 10 miesięcy od daty wykupienia produktu 6. Zakres zniżek w Pakiecie Prowadzenia Ciąży Przy wykupieniu jednego z pakietów prowadzenia ciąży: 1. Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr) 2. Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr) 3. Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr) Pacjentka otrzymuje: 15 % zniżki na konsultacje ginekologiczne i badania USG zawarte w pakiecie 20% zniżki na badania laboratoryjne zawarte w pakiecie 7. Ceny pakietów Prowadzenia Ciąży przed rabatem i po rabacie: Cena przed Cena po L.p. Nazwa Pakietu Prowadzenia Ciąży rabatem rabacie 1 Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr) 2 Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr) 1260,00 zł 1040,00 zł 2144,00 zł 1820, 00 zł 3 Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr) 3122,00 zł 2600,00 zł

25 8. Szczegółowy zakres Pakietu Prowadzenia Ciąży 1. Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr): nazwa usługi ilośd usług w pakiecie konsultacja ginekologa 3 morfologia pełna - analizator - krew 3 mocz - badanie ogólne 3 badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-rh i inne) 1 USG ciąży 1 stopieo czystości pochwy 1 antygen HBS 1 p.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO 1 posiew wymazu z pochwy 1 posiew wymazu z odbytu 1 przeciwciała przeciw HCV 1 serologia kiły (VDRL) 1 badanie cytologiczne 1 P.ciała przeciw - CMV IgM 1 P.ciała przeciw - CMV IgG 1 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgG 1 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgM 1 2. Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr): nazwa usługi ilośd usług w pakiecie konsultacja ginekologa 6 morfologia pełna - analizator - krew 4 mocz - badanie ogólne 5 USG ciąży 3 stopieo czystości pochwy 2 antygen HBS 1 glukoza na czczo we krwi żylnej 1 glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h 1 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgG 1 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgM 1 badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-rh i inne) 1 p.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO 1 posiew wymazu z pochwy 1 posiew wymazu z odbytu 1 przeciwciała przeciw HCV 1 serologia kiły (VDRL) 1 badanie cytologiczne 1 P.ciała przeciw - CMV IgM 1 P.ciała przeciw - CMV IgG 1

26 3. Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr): Nazwa usługi Ilośd usług w pakiecie konsultacja ginekologa 8 morfologia pełna - analizator - krew 5 mocz - badanie ogólne 6 USG ciąży 4 stopieo czystości pochwy 3 antygen HBS 1 p.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO 2 posiew wymazu z pochwy 1 posiew wymazu z odbytu 1 przeciwciała przeciw HCV 2 serologia kiły (VDRL) 2 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgG 2 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgM 2 glukoza na czczo we krwi żylnej 2 glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h 1 przeciwciała w kierunku różyczki IgG 1 przeciwciała w kierunku różyczki IgM 1 grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne) 1 badanie cytologiczne 1 badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-rh i inne) 1 P.ciała przeciw - CMV IgM 2 P.ciała przeciw - CMV IgG 2 9. Dodatkowy zakres usług w Pakiecie Prowadzenia Ciąży Przy wykupieniu jednego z pakietów prowadzenia ciąży: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr) Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr) Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr) Pacjentka otrzymuje kartę rabatową Strefa Mamy upoważniającą do: 10 % zniżki na usługi wykraczające poza zakres pakietu prowadzenia ciąży w tym: konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, badania diagnostyczne, testy alergologiczne, szczepienia. 10% zniżki na poród 10 % zniżki na Szkołę Rodzenia Karta rabatowa Strefa Mamy : Stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Jest ważna w trakcie trwania ciąży Szczegółowy zakres karty rabatowej Strefa Mamy dostępny jest w Recepcjach CMD oraz w Call Center.

27 10. Dodatkowy zakres usług po porodzie w Szpitalu Damiana 1. Każda pacjentka decydująca się na poród w Szpitalu Damiana otrzymuje kartę rabatową Indywidualna Opieka dla Mamy. Ogólny zakres karty rabatowej Opieka Medyczna dla Mamy Karta upoważnia do: 10% zniżki na opiekę medyczną dla pacjentki rodzącej w Szpitalu Damiana na: konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, testy alergologiczne, badania laboratoryjne, szczepienia. Jest ważna 12 miesięcy od daty porodu Upoważnia do zniżek u aktualnych partnerów CMD wymienionych na stronie Karta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Szczegółowy zakres karty rabatowej Opieka Medyczna dla Mamy dostępny jest w Recepcjach CMD oraz w Call Center. Każde dziecko urodzone w Szpitalu Damiana otrzymuje kartę rabatową Opieka Medyczna dla Dziecka. Ogólny zakres karty rabatowej Opieka Medyczna dla Dziecka. Upoważnia do: 10% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka urodzonego w Szpitalu Damiana na: konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, testy alergologiczne, badania laboratoryjne, szczepienia, rehabilitację. Jest ważna 3 lata od chwili narodzin dziecka. Upoważnia do zniżek u aktualnych partnerów CMD wymienionych na stronie Karta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Szczegółowy zakres karty rabatowej Opieka Medyczne dla Dziecka dostępny jest w Recepcjach CMD oraz w Call Center. 11. Warunki korzystania z produktu 1. Warunkiem korzystania z produktu jest jego wykupienie oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i podpisanie jego warunków czytelnie imię, nazwisko i data. 2. Warunkiem uzyskania zniżki na usługi zawarte w Pakiecie Prowadzenia Ciąży jest wykupienie jednego z trzech pakietów prowadzenia ciąży tj : Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr); Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr); Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr). 3. Zniżka na poród dotyczy ceny porodu siłami natury lub porodu poprzez cesarskie cięcie. Zniżka nie obejmuje pobytu w szpitalu, zabiegów pielęgniarskich, materiałów opatrunkowych, leków. 4. Usługa po cenie z upustem nie może zostad zamieniona na równowartośd Upustu w gotówce. 5. Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami. 11. Postanowienia ogólne 1. Konsultacje w ramach pakietów odbywają się u lekarzy z tytułem naukowym lek. med., dr n. med., doc., prof. dr hab. oraz u lekarzy konsultujących w ramach konsultacji wysokospecjalistycznych 2. Na badania zawarte w pakiecie pacjentka potrzebuje skierowania od lekarza prowadzącego

28 12. Forma płatności 1. Płatności za Produkt pacjentka dokonuje w recepcji w placówkach CMD: ul. Wałbrzyska 46, ul. Foksal 3/5, al. Ken 85, al. Zjednoczenia Nie ma możliwości płatności za Produkt w ratach. 13. Adres do korespondencji 1. CMD wskazuje następujący adres do korespondencji: Centrum Medyczne Damiana al. Jerozolimskie Warszawa 2. Informacje dotyczące Produktu są dostępne w biurze CMD, adres jak wyżej oraz w rejestracjach placówek medycznych wg Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z wykupieniem Produktu można zgłaszad w terminie 7 dni od dnia zapłacenia za usługę wymienioną w 4, w formie pisemnej w Biurze Organizatora, z wyjątkiem sytuacji w której pacjentka poroni tj. do 22 tygodnia ciąży włącznie lub jeżeli płód ma poniżej 500 g i poniżej 25 cm 2. W sytuacji opisanej w 14 podpunkt 1 na podstawie pisma skierowanego do Dyrektora Medycznego CMD, zawierającego dokumentację medyczną pacjentka uzyskuje zwrot zapłaconych środków. 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest data przesłania reklamacji na adres data stempla pocztowego lub data złożenia pisma osobiście w siedzibie CMD. 4. Po terminie określonym w 14 podpunkt 1 żadne reklamacje i korespondencje nie będą przyjmowane. 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeo w sądzie właściwym według siedziby Organizatora. 15. Postanowienia koocowe 1. CMD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały 7 dni od dnia ich ogłoszenia w placówkach medycznych CMD wg Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z produktu nie mogą byd przeniesione na osoby trzecie. 4. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną częśd... Data i podpis osoby wykupującej Produkt

29 Załącznik nr 1 Karta Strefa Mamy Karta Opieka Medyczna Dla Mamy Karta Opieka Medyczna Dla Dziecka

30 REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. PROMOCJA sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z Usług Medycznych w placówkach CMD na terenie Warszawy, zgodnie z 2. Promocja przeznaczona jest dla dzieci do 18 roku życia. USŁUGI MEDYCZNE usługi firmowe mieszczące się w ofercie Organizatora wg cennika dostępnego w placówkach CMD. UPUST zakup po cenie niższej od obowiązującego cennika dokonywany przez wskazaną grupę Uczestników. PRODUKT Program , składający się z usług medycznych. 2. Miejsce korzystania z produktu. Produkt może byd wykorzystany w placówkach należących do CMD na obszarze Warszawy: ul. Wałbrzyska 44/46 Al. Zjednoczenia 36 KEN 85 ul. Wałbrzyska 46 ul. Foksal 3/5 ul. Cybernetyki 7b 3. Warunki korzystania z produktu. Warunkiem korzystania z Produktu jest jego wykupienie, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz podpisaniem jego warunków czytelnie imię, nazwisko oraz data. 4. Realizacja produktu. 1. Uczestnik ma możliwośd wykupienia jednego z trzech wariantów pakietu w ramach Programu , a) Pakietu 5 konsultacji pediatrycznych b) Pakietu 10 konsultacji pediatrycznych c) Pakietu 15 konsultacji pediatrycznych 2. Zakres produktu znajduje się w Zakres i cena produktu. 1. Zakresy pakietów: 5 konsultacji pediatrycznych, 10 konsultacji pediatrycznych, 15 konsultacji pediatrycznych szczegółowo opisane zostały w poniższej tabeli. Nazwa Ilośd konsultacji Czas na Ilośd konsultacji Wartośd zniżki Czas pakietu pediatrycznych wykorzystanie w ramach na dodatkowe obowiązywania usług w pakiecie pakietu, za które usługi dodatkowej zniżki pacjent NIE PŁACI Pakiet miesięcy od 1 5% 12 miesięcy od daty wykupienia daty wykupienia pakietu pakietu Pakiet miesiące od 2 10% 12 miesięcy od 10 daty wykupienia daty wykupienia pakietu pakietu Pakiet miesięcy od 3 15% 12 miesięcy od 15 daty wykupienia daty wykupienia pakietu pakietu 2. Konsultacje pediatryczne zawarte w pakiecie pacjent może realizowad, gdy dziecko jest zdrowie lub chore.

REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym

REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Program Opieki Medycznej ilife PLUS

Program Opieki Medycznej ilife PLUS W ramach programu ilife Plus przysługują następujące usługi: I. HOT LINE Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). II. OPIEKA LEKARZA PROWADZĄCEGO W ramach programu Pacjent w Centrum Opieki, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R.

REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R. REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R. 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: ORGANIZATOR PROMOCJI Centrum

Bardziej szczegółowo

Program Opieki Medycznej ilife EXTRA (opcja z dopłatami)

Program Opieki Medycznej ilife EXTRA (opcja z dopłatami) W ramach programu ilife Extra przysługują następujące usługi: I. HOT LINE Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). VI. KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ZAAWANSOWANY (Opcja z dopłatami) Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE EXTRA" - ZAKRES USŁUG

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ ZDROWIE EXTRA - ZAKRES USŁUG Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. HOT LINE MEDICOVER Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). POGOTOWIE RATUNKOWE Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE SENIOR" - ZAKRES USŁUG

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ ZDROWIE SENIOR - ZAKRES USŁUG Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. HOT LINE MEDICOVER Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). POGOTOWIE RATUNKOWE Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG JEDNORAZOWYCH NR 1/2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG JEDNORAZOWYCH NR 1/2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG JEDNORAZOWYCH NR 1/2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług Jednorazowych, Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2013-03-26

Warszawa dn. 2013-03-26 Warszawa dn. 2013-03-26 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby: I. 1. Rezerwacja terminów usług medycznych, na konkretny, określony dzień i godzinę,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o.

oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o. oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o. Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek

Bardziej szczegółowo

Pakiet VIP. Alergolog Chirurg ogólny. Reumatolog. Diabetolog Endokrynolog Gastroenterolog Ginekolog. Internista Kardiolog Laryngolog.

Pakiet VIP. Alergolog Chirurg ogólny. Reumatolog. Diabetolog Endokrynolog Gastroenterolog Ginekolog. Internista Kardiolog Laryngolog. Pakiet VIP Alergolog Chirurg ogólny Dermatolog Diabetolog Endokrynolog Gastroenterolog Ginekolog Hematolog Internista Kardiolog Laryngolog Nefrolog Neurolog Okulista Onkolog Ortopeda Pulmonolog Reumatolog

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MEDYCYNA PRACY

ZAKRES MEDYCYNA PRACY ZAKRES MEDYCYNA PRACY Świadczenia objęte zakresem Medycyna Pracy udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. W ramach zakresu Medycyna Pracy udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: Działania

Bardziej szczegółowo

PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE.

PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE. PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE. WARIANT PODSTAWOWY WARIANT ROZSZERZONY WARIANT PLATYNOWY 1. Internista/specjalista medycyny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Medica

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Medica Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Medica kod: C-MEd-01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Praktyczny

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Praktyczny Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Praktyczny SPIS TREŚCI: A. WPROWADZENIE str 1 B. ZAKRES PAKIETU PRAKTYCZNEGO str 1 I. Usługi ambulatoryjne str 1

Bardziej szczegółowo

Płatność jednorazowa* Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność jednorazowa* Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki medycznej

Zakres opieki medycznej Załącznik do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych Pakiet Twoja Opieka Kompleksowa F2U_J1_KOM Zakres opieki medycznej Dostęp do Placówek medycznych

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny SPIS TREŚCI: A. WPROWADZENIE str 1 B. ZAKRES PAKIETU OPTYMALNEGO str 1 I. Usługi ambulatoryjne str 1 1.

Bardziej szczegółowo