REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIET BADAO WCZESNA PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA Od r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIET BADAO WCZESNA PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA Od 13.10.2014r."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIET BADAO WCZESNA PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA Od r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Spółka Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z Usług Medycznych w placówkach CMD na terenie Warszawy, zgodnie z 2. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. W promocji nie mogą uczestniczyd posiadacze abonamentów i polis TU oraz pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie i dzieci. USŁUGI MEDYCZNE usługi firmowe mieszczące się w ofercie CMD wg cennika dostępnego w placówkach CMD. PRODUKT pakiet wczesnej profilaktyki nowotworowej Nie chorujesz, bo kontrolujesz, składający się z Usług Medycznych i zniżek na Usługi Medyczne. KARTA ZNIŻKOWA karta Nie chorujesz, bo kontrolujesz będąca integralną częścią każdego z Pakietów, przypisana do Uczestnika i upoważniająca do 10 % zniżek na określone w regulaminie Usługi Medyczne. 2. Miejsce korzystania z produktu Produkt może byd wykorzystany w placówkach należących do CMD na obszarze Warszawy: ul. Wałbrzyska 46 Al. Zjednoczenia 36 ul. Foksal 3/5 al. KEN Warunki korzystania z produktu Warunkiem korzystania z Produktu jest jego wykupienie oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i podpisaniem jego warunków czytelnie imię, nazwisko oraz data. 4. Realizacja produktu 1.Poszczególne Usługi Medyczne zawarte w Pakiecie mogą byd realizowane w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu Pakietu. 2.Karta Zniżkowa i zniżki w niej zawarte ważne są trzy miesiące od daty zakupu Pakietu. 3. Zakres Pakietu znajduje się w Zakres produktu W skład Produktu wchodzą cztery rodzaje Pakietów badao w kierunku wczesnej profilaktyki nowotworowej: szyjki macicy, piersi, prostaty, jelita grubego.

2 Cena pakietu po rabacie - Nazwa pakietu zakres 20% profilaktyka raka szyjki macicy profilaktyka nowotworu piersi > 40 r. ż. profilaktyka nowotworu piersi < 40 r. ż. profilaktyka nowotworu prostaty profilaktyka nowotworu jelita grubego cytologia konsultacja ginekologiczna Konsultacja internistyczna wystawienie skierowania na badanie mammograficzne (Punkt Interwencyjny) mammografia konsultacja chirurga onkologa badanie USG piersi konsultacja chirurga onkologa PSA (wolne + całkowite) USG transrektalne stercza Konsultacja urologa badania kału na krew utajoną konsultacja proktologiczna 160 PLN 285 PLN 230 PLN 318 PLN 145 PLN 6. Postanowienia ogólne 1. Konsultacje w ramach pakietów odbywają się u lekarzy z tytułem naukowym lek. med. oraz dr n. med. Konsultacje u profesorów są płatne według cennika usług CMD. 2. Na badania zawarte w pakiecie pacjent nie potrzebuje skierowanie od lekarza, wyjątek stanowią badania radiologiczne oraz biopsja. 3. Pacjent zobowiązany jest do uwzględnienia czasu uzyskania wyników badao, tak aby móc zaplanowad konsultacje podsumowujące w trakcie trwania okresu pakietu. 4. Pakiet nie uwzględnia badao w trybie CITO. 5. Pakiet nie uwzględnia mammografii dla pacjentek z implantami piersi, w tym wypadku możliwa jest koniecznośd dopłaty do badania. W przypadku pacjentek po mastektomii cena pakietu nie ulega zmianie. 7. Zasady sprzedaży promocyjnej Wykupując Produkt Pacjent otrzymuje Kartę Zniżkową Nie chorujesz, bo kontrolujesz, która upoważnia do 10 % zniżek na: Konsultacje specjalistyczne po wykorzystaniu Pakietu: ginekolog, urolog,

3 chirurg onkolog, proktolog, Badania diagnostyczne: kolonoskopia, kolonografia, USG piersi, USG transrektalne stercza, USG jamy brzusznej, USG transwaginalne mammografia. Badania laboratoryjne: morfologia pełna z rozmazem, mocz badanie ogólne, test w kierunku wirusa HPV, testy genetyczne BRCA1, BRCA2, biopsja cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa, biopsja transrektalna, markery nowotworowe (CA 125, CA 19-9, CA 15-3, CEA). Cena poszczególnych Pakietów wynosi: 8. Cena produktu wczesna profilaktyka nowotworu szyjki macicy 160 PLN wczesna profilaktyka nowotworu piersi > 40 r. ż. 285 PLN wczesna profilaktyka nowotworu piersi < 40 r. ż. 230 PLN wczesna profilaktyka nowotworu prostaty 318 PLN wczesna profilaktyka jelita grubego 145 PLN 9. Forma płatności 1.Płatności za produkt Pacjent dokonuje w recepcji w placówkach CMD zawartych w 2. 2.Pacjentowi przysługuje możliwośd płatności gotówkowej oraz bezgotówkowej. 3.Rabat przy płaceniu kartami płatniczymi oraz kredytowymi nie obejmuje Produktu. 10. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z wykupieniem Pakietów można zgłaszad w terminie 14 dni roboczych od daty zakupienia. Reklamacje należy kierowad na adres lub Centrum Medyczne Damiana, al. Jerozolimskie 96, Warszawa. reklamacje i korespondencje nadesłane po upłynięciu terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 2. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nie uwzględnionych roszczeo w sądzie właściwym według siedziby 3. Zwrot środków za zakupiony produkt możliwy jest ze wskazao medycznych. 4. Zwrot środków dokonywany jest jedynie na konto, z którego usługa została opłacona. 11. Postanowienia koocowe 1.CMD zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w placówkach medycznych CMD wg 2.

4 3.Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Produktu nie mogą byd przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie. 4.Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną częśd. Akceptuję warunki zakupu produktu.. (Czytelnie: imię, nazwisko, data podpis)

5 REGULAMIN SPRZEDAŻY Pakietów Bobas S, M, L 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. PROMOCJA sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z Usług Medycznych w placówkach CMD na terenie Warszawy, zgodnie z 2. Promocja przeznaczona jest dla dzieci od 0 do 2 lat. USŁUGI MEDYCZNE usługi firmowe mieszczące się w ofercie Organizatora wg cennika dostępnego w placówkach CMD. UPUST zakup po cenie niższej od obowiązującego cennika dokonywany przez wskazaną grupę Uczestników. PRODUKT Pakiet Bobas, składający się z usług medycznych. 2. Miejsce korzystania z produktu. Produkt może byd wykorzystany w placówkach należących do CMD na obszarze Warszawy zgodnie z miejscem świadczenia usługi przez Organizatora. 1. ul. Wałbrzyska 44/46 2. ul. Wałbrzyska ul. Foksal 3/5 4. al. KEN ul. Cybernetyki 7b 6. Al. Zjednoczenia Warunki korzystania z produktu. a) Warunkiem korzystania z Produktu jest jego wykupienie, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz podpisaniem jego warunków czytelnie imię, nazwisko oraz data. b) Każdy pacjent wykupujący pakiet Bobas otrzymuje kartę identyfikacyjną na której pracownik recepcji uzupełnia dane pacjenta: imię i nazwisko dziecka, nr karty dziecka, datę zakupu pakietu. Wzory kart zawiera załącznik nr Realizacja produktu. 1. Uczestnik ma możliwośd wykupienia jednego z trzech wariantów Pakietu Bobas dedykowanego dzieciom od 2 miesiąca życia do 2 roku życia: a) Pakiet Bobas S b) Pakiet Bobas M c) Pakiet Bobas L 2. Zakres produktu znajduje się w 5.

6 5 Zakres produktu Ilość usług w pakiecie Szczegółowy zakres pakietu Bobas S (-10%) konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 5 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 4 szczepienie przeciwko odrze, śwince, ró życzce 1 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Ilość usług w Szczegółowy zakres pakietu Bobas M (-15%) pakiecie konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 9 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 4 szczepienie przeciwko odrze, śwince, ró życzce 1 szczepienie przeciwko ospie wietrznej 2 szczepienie przeciwko rotawirusom 2 szczepienie przeciwko pneumokokom 4 szczepienie przeciwko meningokokom 1 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Szczegółowy zakres pakietu Bobas M I rata (-15%) konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 5 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 3 szczepienie przeciwko rotawirusom 2 szczepienie przeciwko pneumokokom 3 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU nazwa szczepionki 650 Infanrix hexa 740 Priorix 95 cena usług w cenniku cena pakietu z -10% zniżki nazwa szczepionki cena w cenniku cena pakietu z -15% zniżki 1170 Infanrix hexa 740 Priorix 95 Varilrix 440 Rotarix 700 Prevenar 13-walentna 1320 Neisvac-C nazwa szczepionki cena w cenniku cena pakietu z -15% zniżki 650 Infanrix hexa 555 Rotarix 700 Prevenra 13-walentna

7 Szczegółowy zakres pakietu Bobas M II rata (-15%) konsultacje pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 4 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 1 szczepienie przeciwko odrze, śwince, ró życzce 1 szczepienie przeciwko pneumokokom 1 szczepienie przeciwko ospie wietrznej 2 szczepienie przeciwko meningokokom 1 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Ilość usług w Szczegółowy zakres pakietu Bobas L (-20%) pakiecie konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 9 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 4 szczepienie przeciwko odrze, śwince, ró życzce 1 szczepienie przeciwko ospie wietrznej 2 szczepienie przeciwko rotawirusom 2 szczepienie przeciwko pneumokokom 4 szczepienie przeciwko meningokokom 1 konsultacja ortopedyczna 2 USG stawów biodrowych 2 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Ilość usług w Szczegółowy zakres pakietu Bobas L I rata (-20%) pakiecie konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 5 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 3 szczepienie przeciwko rotawirusom 2 szczepienie przeciwko pneumokokom 3 konsultacja ortopedyczna 2 USG stawów biodrowych 2 15% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Szczegółowy zakres pakietu Bobas L II rata (-20%) konsultacja pediatryczna/kwalifikacja do szczepienia 4 szczepienie przeciwko DTPa (błonica, tężec, krztusiec),hib, polio, WZW B 1 szczepienie przeciwko odrze, śwince, ró życzce 1 szczepienie przeciwko pneumokokom 1 cena w cenniku cena pakietu z -15% zniżki 520 Infanrix hexa 185 Priorix 95 Prevenar 13-walentna 330 Varilrix 440 Neisvac-C nazwa szczepionki cena w cenniku cena pakietu z -20% zniżki 1170 Infanrix hexa 740 Priorix 95 Varilrix 440 Rotarix 700 Prevenra 13-walentna 1320 Neisvac-C nazwa szczepionki cena w cenniku cena pakietu z -20% zniżki 650 Infanrix hexa 555 Rotarix 700 Prevenar 13-walentna nazwa szczepionki cena w cenniku cena pakietu -20% zniżki 520 Infanrix hexa 185 Priorix 95 Prevenar 13-walentna 330

8 szczepienie przeciwko ospie wietrznej 2 Varilrix 440 szczepienie przeciwko meningokokom 1 Neisvac-C % zniżki na opiekę medyczną dla dziecka CENA PAKIETU Zakres usług objętych dodatkowym rabatem 15% stanowi załącznik nr 2. Dodatkowa zniżka obowiązuje do kooca 36 miesiąca życia dziecka. 6 Ceny pakietów Bobas ceny pakietów cennikowa cena usługi cena pakietu po (w pln) rabacie (w pln) oszczędność Termin wykorzystan (w pln) ia pakietu Bobas S (-10%) Bobas M (-15%) Bobas M I rata(-15%) Bobas M II rata(-15%) Bobas L (-20%) Bobas L I rata (-20%) Bobas L II rata (-20%) do 26 miesiąca życia dziecka 695 do 26 miesiąca życia dziecka 435 do końca 12 miesiąca życia dziecka 260 do końca 26 miesiąca życia dziecka 1045 do końca 26 miesiąca życia dziecka 705 do końca 12 miesiąca życia dziecka 340 do końca 26 miesiąca życia dziecka

9 7. Postanowienia ogólne. 1. Konsultacje w ramach pakietów odbywają się u lekarzy z tytułem naukowym lek. med. oraz dr n. med. Konsultacje u profesorów są płatne według cennika usług CMD. 2. Na szczepienia i badania zawarte w Pakiecie Pacjent otrzymuje skierowanie od lekarza prowadzącego. Szczepienie odbywa się w dniu konsultacji pediatrycznej/kwalifikującej do szczepienia. Skierowanie na badanie pacjent może posiadad od lekarza spoza CMD. Skierowanie na badanie USG ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia. 3. Dziecko, które zostało zaszczepione przeciwko WZW po porodzie, realizuje program szczepieo według zakresu wymienionego w 5, według rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego. 8. Zasady sprzedaży promocyjnej. 1. Warunkiem uzyskania upustu na usługi zawarte w Pakiecie Bobas jest podpisanie regulaminu oraz zapłacenie za usługę wg informacji z Pacjent, który wykupi Pakiet Bobas S zawierający usługi wymienione w 5 uzyskuje rabat 10% na usługi wchodzące w skład Pakietu Bobas S oraz dodatkowo 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas S pacjent może wykorzystad do kooca 26 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może skorzystad do kooca 36 miesiąca życia. 3. Pacjent, który wykupi Pakiet Bobas M zawierający usługi wymienione w 5 uzyskuje rabat 15 % na usługi wchodzące w skład Pakietu Bobas M oraz dodatkowo 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas M pacjent może wykorzystad do kooca 26 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może skorzystad do kooca 36 miesiąca życia. 4. Pacjent, który wykupi Pakiet Bobas L zawierający usługi wymienione w 5 uzyskuje rabat 20% na usługi wchodzące w skład Pakietu Bobas L oraz dodatkowo 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas L pacjent może wykorzystad do kooca 26 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może skorzystad do kooca 36 miesiąca życia. 5. Przy zakupie Pakietu Bobas pacjent otrzymuje w recepcji imienną kartę rabatową. Wzory kart stanowi załącznik nr Pacjent dokonuje płatności za wymienione badania zgodnie z 5 w recepcjach CMD lub poprzez moduł sprzedaż online na 7. Pacjent może korzystad z upustu do kooca 36 miesiąca życia dziecka. 8. Istnieje możliwośd płatności za pakiet Bobas M i L w ratach zgodnie z 6. a) Pacjent wykupując pakiet Bobas M I rata otrzymuje 15% zniżki na usługi w nim zawarte oraz 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas M I rata Pacjent może wykorzystad od 0 do do kooca 12 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może korzystad do kooca 36 miesiąca życia dziecka. b) Pacjent wykupując pakiet Bobas M II rata otrzymuje 15% zniżki na usługi w nim zawarte oraz 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas M II rata Pacjent może wykorzystad od 13 miesiąca życia dziecka do kooca 26 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może korzystad do kooca 36 miesiąca życia dziecka. c) Pacjent wykupując pakiet Bobas L I rata otrzymuje 20% zniżki na usługi w nim zawarte oraz 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas L I rata Pacjent może wykorzystad od 0 do kooca 12 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może korzystad do kooca 36 miesiąca życia dziecka. d) Pacjent wykupując pakiet Bobas L II rata otrzymuje 20% zniżki na usługi w nim zawarte oraz 15% zniżki na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 2. Usługi zawarte w pakiecie Bobas L II rata Pacjent może wykorzystad od 13 miesiąca życia dziecka do kooca 26 miesiąca życia dziecka. Z 15% zniżki pacjent może korzystad do kooca 36 miesiąca życia dziecka. 9. Pacjent jest zobowiązany do dokonania płatności drugiej raty za Pakiet Bobas M w Recepcji przed realizacją pierwszej wizyty w 13 miesiącu życia dziecka. 10. Pacjent jest zobowiązany do dokonania płatności drugiej raty za Pakiet Bobas L w Recepcji przed realizacją pierwszej wizyty w 13 miesiącu życia dziecka. 11. Usługa po cenie z Upustem nie może zostad zamieniona na równowartośd Upustu w gotówce. 12. W przypadku niewykorzystania wszystkich usług w pakiecie pacjent nie otrzymuje zwrotu gotówki za niewykorzystane usługi.

10 9. Forma płatności. 1. Płatności za Produkt Pacjent dokonuje w recepcji w placówkach CMD zawartych w 2z wyłączeniem Centrum rehabilitacji przy ul. Cybernetyki 7b. 2. Pacjentowi przysługuje możliwośd płatności gotówkowej oraz bezgotówkowej przy pomocy karty płatniczej. 3. Pacjent decydujący się na płatnośd w ratach, podpisując niniejszy regulamin zobowiązuje się do wpłacenia poszczególnych rat w terminach opisanych w 8 pkt Rabat nie łączy się z innymi rabatami. 10. Informacje dotyczące produktu Bobas. 1. Informacje dotyczące Produktu oraz regulamin zakupu dostępne są w w Rejestracjach placówek medycznych wg 2 oraz na Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje związane z wykupieniem Pakietu Bobas można zgłaszad w terminie 14 dni od dnia zapłacenia za usługę wymienioną w 5 wysyłając ja na adres 2. Po tym terminie reklamacje i korespondencje nie będą przyjmowane. 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nie uwzględnionych roszczeo w sądzie właściwym według siedziby Organizatora. 12. Postanowienia koocowe. 1. CMD zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w placówkach medycznych CMD wg Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Produktu nie mogą byd przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie. 4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną częśd.. (imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka)... (podpis) (data wykupienia pakietu)

11 Załącznik nr 1. Wzory kart jakie pacjent otrzymuje w recepcji przy zakupie Pakietu Bobas. 1. Pakiet Bobas S 2. Pakiet Bobas M Pakiet Bobas L

12 Załącznik nr 2. Wykaz usług medycznych objętych 15% zniżką. Konsultacja chirurga dziecięcego Aminotransferaza alaninowa - ALT P.ciała przeciw toxoplazmozie IgG EEG Elektroencefalografia - u noworodka (GPT) Konsultacja dermatologa Gammaglutamylotranspeptydaza - Mononukleoza (test przesiewowy) Test actim CRP GGTP Konsultacja otolaryngologa dziecięcego Testy kontaktowe płatkowe z alergenami St.I,II Dehydrogenaza mleczanowa - LDH ASO Konsultacja neurologa dziecięcego Konsultacja lekarza rehabilitacji Fosfataza alkaliczna - ALP P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG Konsultacja pediatry Posiew wymazu z nosa Cholesterol całkowity P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM Konsultacja urologa dziecięcego Posiew wymazu z gardła Trójglicerydy TG P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG Konsultacja okulisty dziecięcego Posiew moczu Ferrytyna P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM Konsultacja alergologa dziecięcego Posiew wymazu z odbytu Żelazo na czczo - surowica P.ciała przeciw odrze IgG Konsultacja endokrynologa dziecięcego Posiew kału Wapo całkowity - surowica P.ciała przeciw odrze IgM Konsultacja kardiologa dziecięcego Posiew kału w kier. Campylobacter sp. Wapo - mocz P.ciała przeciw Yersinia sp. Konsultacja nefrologa dziecięcego Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella Magnez - surowica Clostridium difficile - toksyna A i B w kale Konsultacja pulmonologa dziecięcego Posiew kału w kierunku Yersinia sp. Potas - surowica Rotawirus antygen -kał Konsultacja hematologa dziecięcego Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli Sód - surowica Adenowirus antygen -kał Konsultacja ginekologa dziecięcego Posiew kału w kierunku grzybów Fosfor - surowica P.ciała przeciw śwince IgG Konsultacja ortopedy dziecięcego Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe Fosfor - mocz P.ciała przeciw śwince IgM (anty Rh i inne) Terapia integracji sensorycznej (SI) APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo P.ciała przeciw receptorom TSH Komputerowe badanie stóp dla dzieci i dorosłych Glukoza na czczo we krwi żylnej Immunoglobulina A - IgA Kał - badanie ogólne EKG spoczynkowe Glukoza 2h po posiłku we krwi żylnej Immunoglobulina G - IgG Kał - krew utajona EKG spoczynkowe z opisem Białko całkowite - surowica Immunoglobulina M - IgM Kał - Lamblie met. ELISA Posiew wymazu z worka spojówkowego Białko monoklonalne metodą Witamina D-25(OH)D Kał - Pasożyty (1 badanie) immunofiksacji EEG Elektroencefalografia Amylaza - surowica Glukoza 1h po posiłku Badanie w kierunku owsików EEG Elektroencefalografia po deprywacji Amylaza - mocz Glikemia przygodna Mocz - badanie ogólne snu EEG Elektroencefalografia w okresie Kreatynina - surowica Rozmaz mikroskopowy krwi USG przezciemiączkowe snu i czuwania obwodowej

13 Kinezyterapia Kreatynina - mocz Hormon tyreotropowy - TSH USG jamy brzusznej Rehabilitacja metodą Vojty Mocznik - surowica Trójjodotyronina wolna - ft3 USG stawów biodrowych u dzieci Rehabilitacja metodą NDT Bobath Bilirubina całkowita - surowica Tyroksyna wolna - ft4 Echo serca dzieci Terapia PNF Bilirubina całkowita i frakcje - surowica Parathormon - PTH Rtg czaszki PA + boczne Kinezyterapia dzieci Aminotransferaza asparaginianowa - AST Trójjodotyronina całkowita - T3 Rtg nosa (GOT) Kinezytaping- dzieci Szczepienie IMOVAX - POLIO P.ciała przeciw różyczce IgM Rtg obojczyka Szczepienie NEIS VAC-C Szczepienie HAVRIX P.ciała przeciw różyczce IgG Rtg klatki piersiowej z pograniczem piersiowo - szyjnym Szczepienie Rotarix Szczepienie HAVRIX JUNIOR P.ciała przeciw toxoplazmozie IgM Rtg kręgosłup szyjny - czynnościowe Szczepienie Silgard Szczepienie INFANRIX DTPa Szczepienie Boostrix Rtg kręgosłup szyjny - otwory miedzykręgowe Szczepienie FSME - IMMUN - JUNIOR Szczepienie Infanrix + IPV + HIB Szczepienie Tetana Rtg kręgosłup szyjny AP i boczne Szczepienie RotaTeq Szczepienie Varilrix Szczepienie Clodivac Rtg klatki piersiowej - bok Szczepienie Influvac Szczepienie Priorix Szczepienie PREVENAR 13-walentna Rtg stawu łokciowego AP Szczepienie Vaxigrip Junior Szczepienie Infanrix hexa Szczepienie Boostrix POLIO Rtg ręki AP Szczepienie Vaxigrip Szczepienie Pneumo 23 Rtg palca ręki Szczepienie Synflorix

14 REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA W WARUNKACH SZPITALNYCH Od r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: PROMOCJA Sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. ORGANIZATOR Spółka Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z usług medycznych w placówkach CMD na terenie Warszawy. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. USŁUGI MEDYCZNE usługi firmowe mieszczące się w ofercie Organizatora wg cennika usług placówki. UPUST zakup po cenie niższej od obowiązującego cennika dokonywany przez wskazaną grupę Uczestników. Upust nie sumuje się z innymi upustami Miejsce realizacji usługi Placówka CMD, Oddział Szpitalny - Warszawa, ul. Wałbrzyska Warunki wykupienia produktu Warunkiem wykupienia produktu jest szczegółowe zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisanie jego warunków czytelnie imię, nazwisko oraz data. 4. Realizacja produktu Termin realizacji produktu ustalany jest indywidualnie z każdym Pacjentem przez Koordynatora Programu lub jego bezpośredniego zastępcę. 1

15 5. Zakres produktu Kompleksowy Przegląd Stanu Zdrowia - kobiety 2 L.p. Nazwa usługi 1 Morfologia pełna - analizator - krew 2 Glukoza na czczo we krwi żylnej 3 Mocz - badanie ogólne 4 Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT) 5 Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT) 6 Cholesterol całkowity 7 Lipidogram 8 Kreatynina - surowica 9 Kwas moczowy - surowica 10 Sód - surowica 11 Potas - surowica 12 Wapń całkowity - surowica 13 Magnez - surowica 14 Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo 15 Hormon tyreotropowy - TSH 16 Prolaktyna - PRL 17 Antygen CA Antygen CA Antygen CA HBs-antygen 21 Przeciwciała przeciw - HBs całkowite 22 Przeciwciała przeciw - HCV Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i 23 inne) 24 Ekg z opisem 25 Cytologia ginekologiczna 26 Usg jamy brzusznej 27 Usg transwaginalne specjalistyczne 28 Usg piersi 29 Usg tarczycy i węzłów chłonnych 30 Echo serca 31 Gastroskopia, test na Helicobacter 32 Kolonoskopia 33 Znieczulenie do gastroskopii i kolonoskopii 34 Mammografia 35 Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej CT jednego obszaru (np. jama brzuszna, klatka piersiowa, 36 koronarografia) 37 Opieka internisty podczas pobytu 38 Konsultacja kardiologa 39 Konsultacja okulisty 40 Konsultacja ginekologa

16 41 Pobyt - pokój jednoosobowy doba Kompleksowy Przegląd Stanu Zdrowia - mężczyźni L.p. Nazwa usługi 1 Morfologia pełna - analizator - krew 2 Glukoza na czczo we krwi żylnej 3 Mocz - badanie ogólne 4 Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT) 5 Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT) 6 Cholesterol całkowity 7 Lipidogram 8 Kreatynina - surowica 9 Kwas moczowy - surowica 10 Sód - surowica 11 Potas - surowica 12 Wapń całkowity - surowica 13 Magnez - surowica 14 Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo 15 Hormon tyreotropowy - TSH 16 Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity 17 Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny 18 Antygen CA Antygen rakowo-płodowy - CEA 20 Testosteron wolny 21 HBs-antygen 22 Przeciwciała przeciw - HBs całkowite 23 Prezciwciała przeciw - HCV Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i 24 inne) 25 Ekg z opisem 26 Usg jamy brzusznej 27 Usg gruczołu krokowego z oceną zalegania moczu 28 Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej 29 Usg tarczycy i węzłów chłonnych 30 Echo serca 31 Gastroskopia, test na Helicobacter 32 Kolonoskopia 33 Znieczulenie do gastroskopii i kolonoskopii CT jednego obszaru (np. jama brzuszna, klatka piersiowa, 34 koronarografia) 35 Opieka internisty podczas pobytu 36 Konsultacja kardiologa 37 Konsultacja okulisty 38 Konsultacja urologa 39 Pobyt pokój jednoosobowy doba 3

17 6. Cena produktu Cena cennikowa produktu wynosi 5 900,00 pln. 7. Forma płatności 1. Płatności za produkt Pacjent dokonuje przed wykonaniem badań w Oddziale Szpitala CMD w terminie uzgodnionym z Koordynatorem Programu. 2. Pacjentowi przysługuje możliwość płatności gotówkowej oraz bezgotówkowej. 3. Jeżeli Pacjent wykupi produkt, a lekarz podczas konsultacji kwalifikującej wykaże przeciwskazania medyczne do wykonania badań inwazyjnych wchodzących w skład pakietu tj.: Badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia) Tomografii komputerowej wówczas Pacjent nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów, a zakres produktu zostaje pomniejszony o badania, co do których występują p medyczne. 8. Czas realizacji produktu 1. Wszystkie badania zawarte w pakiecie realizowane są w 24 godziny od daty przyjęcia Pacjenta do Oddziału Szpitalnego. 2. Pacjent otrzymuje opisane wyniki badań wraz ze wskazaniami, co do dalszego postępowania w terminie do 7 dni roboczych od daty wypisu z Oddziału Szpitala. 3. Pacjent odbiera opisane wyniki badań w umówionym wcześniej terminie w Oddziale Szpitala CMD oraz w tym terminie odbywa konsultację podsumowującą. 9. Adres do korespondencji. 1. Organizator wskazuje następujący adres do korespondencji: Dział Marketingu CMD Warszawa, al. Jerozolimskie Informacji na temat zakresu produktu udziela Koordynator Programu Agnieszka Konarzewska w godz nr telefonu: lub oraz poprzez formularz kontaktowy online umieszczony na Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z wykupieniem można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wykupienia produktu. 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest data przesłania reklamacji na adres data stempla pocztowego lub data złożenia pisma osobiście w sekretariacie Dyrektora Medycznego ul. Wałbrzyska Po tym terminie żadne reklamacje i korespondencje nie będą przyjmowane. 4. Reklamacje rozpatruje Dyrektor Medyczny CMD. 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Pacjentowi przysługuje prawo dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym według siedziby CMD. 11. Postanowienia końcowe 1. CMD zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia w Oddziale Szpitala CMD. 3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. Podpis osoby wykupującej Produkt Kompleksowy Przegląd Stanu Zdrowia w warunkach szpitalnych (czytelnie imię, nazwisko, data)

18 Regulamin zakupu pakietów opieki medycznej o wartości 500 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: ORGANIZATOR Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. USŁUGI MEDYCZNE usługi świadczone przez Organizatora PRODUKT Pakiety opieki medycznej o wartości 500 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł, składające się z usług medycznych. PROMOCJA sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. PŁATNIK osoba fizyczna, dokonująca zakupu Produktu UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z usług w ramach Produktu UPUST wartość zniżki od obowiązującego cennika dokonywany przez Oragnizatora. Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami. 2. Miejsce korzystania z produktu Realizacja usług w ramach Produktu może się odbywać w placówkach własnych Organizatora: Przychodnia: ul. Wałbrzyska 46 Przychodnia: ul. Foksal 3/5 Przychodnia: al. KEN 85 Przychodnia dla dzieci ul. Wałbrzyska 44 Centrum Rehabilitacji ul. Cybernetyki 7b Przychodnia: al. Zjednoczenia Warunki uczestnictwa 1. Warunkiem korzystania z Produktu jest zapoznanie się oraz podpisanie niniejszego Regulaminu przez Płatnika; czytelnie imię, nazwisko oraz data. 2. Płatnik otrzymuje kartę identyfikacyjną, na której pracownik recepcji uzupełnia dane: imię i nazwisko, numer kart pacjenta, datę zakupu pakietu. Każdy zgłoszony do opieki medycznej w ram ach pakietu pacjent również otrzymuje kartę. Kartę może odebrać przy stanowisku recepcyjnym podczas rejestracji na pierwszą wizytę. 4. Rodzaje Produktów 1. Płatnik ma możliwość wykupienia jednego z czterech wariantów pakietu Pakiet opieki medycznej 500 zł Pakiet opieki medycznej 1000 zł Pakiet opieki medycznej 1500 zł Pakiet opieki medycznej 2000 zł 2. Cena każdej usługi w ramach pakietu jest niższa (zgodnie z tabelą poniżej) w stosunku do ceny cennikowej Organizatora.

19 Wykaz pakietów wraz z upustami i czasem trwania poszczególnych pakietów. Pakiet opieki Wysokość zniżek na usługi objęte medycznej pakietem opieki medycznej Data obowiązywania pakietu 500 zł 5% 6 miesięcy - od daty zakupu pakietu zł 10% 12 miesięcy - od daty zakupu pakietu zł 15% 18 miesięcy - od daty zakupu pakietu zł 20% 24 miesiące - od daty zakupu pakietu 3. Kwota pakietu musi zostać wykorzystana zgodnie z okresem określonym powyżej. 4. Niewykorzystane w ramach pakietu środki, po upływie terminu ważności pakietu, nie podlegają zwrotowi. 5. Uczestnik ma prawo zwrócić zakupiony pakiet, jeżeli on, ani żadna ze zgłoszonych osób do pakietu nie rozpoczęła korzystania z usług Centrum Medycznego Damiana. W celu zwrotu pakietu należy wysłać maila na adres Organizator ma 14 dni roboczych na dokonanie zwrotu środków. Zwrot środków zaz zakupiony pakiet równoznaczny jest z utratą wszystkich dodatkowych zniżek, które otrzymuje Uczestnik w momencie wykupienia pakietu. 6. Jeżeli Uczestnik posiada niewykorzystane w pakiecie środki oraz nie upłynął termin ważności pakietu i chce zakupić usługę, której cena przewyższa wartość posiadanych w ramach pakietu środków, może kupić usługę zawartą w zakresie pakietu dopłacając różnicę. Na zakupioną w ten sposób usługę pacjent otrzymuje również zniżkę zgodną z wykupionym wariantem Produktu (5%, 10%, 15%, lub 20%). 7. Organizator zastrzega zmianę cen cennikowych usług objętych pakietem. Aktualny cennik organizatora dostępny jest w Recepcjach przychodni poszczególnych placówek. 5. Zakres pakietów 1. W ramach pakietu Uczestnik może korzystać z usług medycznych wyszczególnionych poniżej: Konsultacje specjalistyczne i profesorskie Badania diagnostyczne Badania laboratoryjne Rehabilitacja Szczepienia ochronne dla dzieci i dla dorosłych Testy alergologiczne i dermatologiczne Zabiegi ambulatoryjne lekarskie i pielęgniarskie wykonywane na terenie przychodni CMD. 6. Usługi nie wchodzące w skład pakietu 1. Pakiety opieki medycznej nie obejmują: usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 23%, 8% tj. o medycyny estetycznej o rehabilitacji masaż relaksacyjny całego ciała ćwiczenia ogólno kondycyjne masaż relaksacyjny częściowy ujędrnianie skóry i redukcja cellulitu+hydromasaż o materiałów badań radiologicznych:

20 o RTG o Mammografia o Tomografia Komputerowa Usług objętych w cenniku CMD realizowanych poza Centrum Medycznym Damiana W skład pakietów nie wchodzą badania genetyczne, na które pacjent otrzymuje 5% zniżki przy wykupieniu pakietu 2000 zł. 2. Usługi nieobjęte pakietem szczegółowo wymienione są w aktualnym Cenniku Organizatora. 7. Dodatkowe zniżki 1. Na usługi niezawarte w pakiecie, wymienione w 6, Uczestnik otrzymuje zniżkę zgodnie z tabelą poniżej. Upust odpowiada upustowi zgodnie z wykupionym pakietem opieki medycznej. Pakiet opieki medycznej Wysokość zniżek na usługi Data obowiązywania zniżki nieobjęte pakietem opieki medycznej 500 zł 5% 6 miesięcy - od daty zakupu pakietu 1000 zł 10% 12 miesięcy - od daty zakupu pakietu 1500 zł 15% 18 miesięcy - od daty zakupu pakietu 2000 zł 20% 24 miesiące - od daty zakupu pakietu 2. Dodatkowo w Pakiecie opieki medycznej 2000 zł Uczestnik otrzymuje 5% zniżki na zabiegi i operacje realizowane w Szpitalu Damiana oraz 5% zniżki badania genetyczne. 8. Uruchomienie usług w ramach Produktu 1. Jeśli wykupienie Pakietu odbywa się w Recepcji Placówki Organizatora i Uczestnik jest Płatnikiem to uruchomienie usług odbywa się po dokonaniu płatności. 2. Płatnik w momencie zakupu Produktu może zgłosić Uczestników wypełniając formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1). 3. Jeśli Płatnik zgłasza innych Uczestników, to uruchomienie dostępu dla pozostałych Uczestników odbywa się po 24 h od daty zakupu Pakietu (zgłoszenia Uczestników realizowane są tylko w dni robocze) W celu zgłoszenia Uczestnika do pakietu w momencie wykupienia pakietu, Płatnik przekazuje wypełniony formularz zgłoszeniowy pracownikowi recepcji Zgłoszenie oraz wyłączenie przez Płatnika Uczestnika/ów do pakietu może się odbyć w dowolnym momencie,wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodny z Załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu na adres lub przekazując wypełniony formularz zgłoszeniowy w Recepcji Placówki Organizatora Zgłoszenie oraz wyłączenie z pakietu następuje w ciągu 24 h od daty otrzymania przez Organizatora zgłoszenia (zgłoszenia Uczestników realizowane są tylko w dni robocze). Aby wykonać badania laboratoryjne pacjent nie musi posiadać skierowania od lekarza. Pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza w przypadku wykonywania badań inwazyjnych. Szczegółowe informacje na ten temat pacjent otrzymuje w recepcji Centrum Medycznego Damiana lub dzwoniąc na nr telefonu (22) W przypadku, gdy formularz zawiera dane Uczestnika nieposiadającego numeru PESEL (niezarejestrowane dziecko lub obcokrajowiec), należy uwzględnić numer PESEL rodzica lub numer paszportu.

21 . (imię i nazwisko Płatnika)... (podpis) (data wykupienia Pakietu)

22 Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy: 1. Wybrany pakiet opieki medycznej o Pakiet o wartości 500 zł, 5% zniżki o Pakiet o wartości zł, 10% zniżki o Pakiet o wartości zł, 15% zniżki o Pakiet o wartości zł, 20% zniżki 2. Dane osoby kupującej pakiet: Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia Nr MRN. 3. Czy osoba kupująca będzie korzystała z zakupionego pakietu TAK / NIE 4. Danie osób upoważnionych do korzystania z pakietu: I. Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia Adres zamieszkania.. II. III. Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia Adres zamieszkania.. Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia Adres zamieszkania.. IV. Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia V. Adres zamieszkania.. VI. Imię Nazwisko Nr PESEL lub data urodzenia Adres zamieszkania... Dana i podpis osoby wykupującej pakiet. Podpis pracownika Recepcji

23 Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące; Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy; Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy; w Programie Strefa Mamy od r. 1. Definicje - Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie PROMOCJA Sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. ORGANIZATOR Spółka Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z usług medycznych w placówkach CMD na terenie Warszawy. Pacjentka Indywidualna, pacjentka posiadająca abonament w CMD, pacjentka posiadająca abonament w Medicover. Produkt skierowany jest do kobiet w ciąży. USŁUGI MEDYCZNE usługi firmowe mieszczące się w ofercie Organizatora wg cennika usług placówki. UPUST zakup po cenie niższej od obowiązującego cennika dokonywany przez wskazaną grupę Uczestników. Upust nie sumuje się z innymi upustami. 2. Miejsce realizacji usługi Produkt może byd wykorzystany w placówkach należących do CMD na obszarze Warszawy: o Ul. Wałbrzyska 46; o Ul. Wałbrzyska 44/46; o Ul. Foksal 3/5; o Al. Ken 85; o Ul. Cybernetyki 7b; o Al. Rzeczypospolitej 5; o Al. Zjednoczenia Czas trwania promocji Od r. bezterminowo

24 4. Zakres Produktu Pakiet Prowadzenia Ciąży: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr) Pakiet prowadzenia Ciąży: Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr) Pakiet Prowadzenia Ciąży: Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr) 5. Termin realizacji Pakietu Prowadzenia Ciąży Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr) termin realizacji : 4 miesiące od daty wykupienia produktu Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr) termin realizacji : 7miesięcy od daty wykupienia produktu Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr) termin realizacji : 10 miesięcy od daty wykupienia produktu 6. Zakres zniżek w Pakiecie Prowadzenia Ciąży Przy wykupieniu jednego z pakietów prowadzenia ciąży: 1. Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr) 2. Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr) 3. Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr) Pacjentka otrzymuje: 15 % zniżki na konsultacje ginekologiczne i badania USG zawarte w pakiecie 20% zniżki na badania laboratoryjne zawarte w pakiecie 7. Ceny pakietów Prowadzenia Ciąży przed rabatem i po rabacie: Cena przed Cena po L.p. Nazwa Pakietu Prowadzenia Ciąży rabatem rabacie 1 Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr) 2 Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr) 1260,00 zł 1040,00 zł 2144,00 zł 1820, 00 zł 3 Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr) 3122,00 zł 2600,00 zł

25 8. Szczegółowy zakres Pakietu Prowadzenia Ciąży 1. Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr): nazwa usługi ilośd usług w pakiecie konsultacja ginekologa 3 morfologia pełna - analizator - krew 3 mocz - badanie ogólne 3 badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-rh i inne) 1 USG ciąży 1 stopieo czystości pochwy 1 antygen HBS 1 p.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO 1 posiew wymazu z pochwy 1 posiew wymazu z odbytu 1 przeciwciała przeciw HCV 1 serologia kiły (VDRL) 1 badanie cytologiczne 1 P.ciała przeciw - CMV IgM 1 P.ciała przeciw - CMV IgG 1 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgG 1 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgM 1 2. Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr): nazwa usługi ilośd usług w pakiecie konsultacja ginekologa 6 morfologia pełna - analizator - krew 4 mocz - badanie ogólne 5 USG ciąży 3 stopieo czystości pochwy 2 antygen HBS 1 glukoza na czczo we krwi żylnej 1 glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h 1 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgG 1 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgM 1 badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-rh i inne) 1 p.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO 1 posiew wymazu z pochwy 1 posiew wymazu z odbytu 1 przeciwciała przeciw HCV 1 serologia kiły (VDRL) 1 badanie cytologiczne 1 P.ciała przeciw - CMV IgM 1 P.ciała przeciw - CMV IgG 1

26 3. Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr): Nazwa usługi Ilośd usług w pakiecie konsultacja ginekologa 8 morfologia pełna - analizator - krew 5 mocz - badanie ogólne 6 USG ciąży 4 stopieo czystości pochwy 3 antygen HBS 1 p.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO 2 posiew wymazu z pochwy 1 posiew wymazu z odbytu 1 przeciwciała przeciw HCV 2 serologia kiły (VDRL) 2 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgG 2 przeciwciała w kierunku toxoplazmozy IgM 2 glukoza na czczo we krwi żylnej 2 glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h 1 przeciwciała w kierunku różyczki IgG 1 przeciwciała w kierunku różyczki IgM 1 grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne) 1 badanie cytologiczne 1 badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-rh i inne) 1 P.ciała przeciw - CMV IgM 2 P.ciała przeciw - CMV IgG 2 9. Dodatkowy zakres usług w Pakiecie Prowadzenia Ciąży Przy wykupieniu jednego z pakietów prowadzenia ciąży: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr) Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr) Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr) Pacjentka otrzymuje kartę rabatową Strefa Mamy upoważniającą do: 10 % zniżki na usługi wykraczające poza zakres pakietu prowadzenia ciąży w tym: konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, badania diagnostyczne, testy alergologiczne, szczepienia. 10% zniżki na poród 10 % zniżki na Szkołę Rodzenia Karta rabatowa Strefa Mamy : Stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Jest ważna w trakcie trwania ciąży Szczegółowy zakres karty rabatowej Strefa Mamy dostępny jest w Recepcjach CMD oraz w Call Center.

27 10. Dodatkowy zakres usług po porodzie w Szpitalu Damiana 1. Każda pacjentka decydująca się na poród w Szpitalu Damiana otrzymuje kartę rabatową Indywidualna Opieka dla Mamy. Ogólny zakres karty rabatowej Opieka Medyczna dla Mamy Karta upoważnia do: 10% zniżki na opiekę medyczną dla pacjentki rodzącej w Szpitalu Damiana na: konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, testy alergologiczne, badania laboratoryjne, szczepienia. Jest ważna 12 miesięcy od daty porodu Upoważnia do zniżek u aktualnych partnerów CMD wymienionych na stronie Karta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Szczegółowy zakres karty rabatowej Opieka Medyczna dla Mamy dostępny jest w Recepcjach CMD oraz w Call Center. Każde dziecko urodzone w Szpitalu Damiana otrzymuje kartę rabatową Opieka Medyczna dla Dziecka. Ogólny zakres karty rabatowej Opieka Medyczna dla Dziecka. Upoważnia do: 10% zniżki na opiekę medyczną dla dziecka urodzonego w Szpitalu Damiana na: konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, testy alergologiczne, badania laboratoryjne, szczepienia, rehabilitację. Jest ważna 3 lata od chwili narodzin dziecka. Upoważnia do zniżek u aktualnych partnerów CMD wymienionych na stronie Karta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Szczegółowy zakres karty rabatowej Opieka Medyczne dla Dziecka dostępny jest w Recepcjach CMD oraz w Call Center. 11. Warunki korzystania z produktu 1. Warunkiem korzystania z produktu jest jego wykupienie oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i podpisanie jego warunków czytelnie imię, nazwisko i data. 2. Warunkiem uzyskania zniżki na usługi zawarte w Pakiecie Prowadzenia Ciąży jest wykupienie jednego z trzech pakietów prowadzenia ciąży tj : Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące (III trymestr); Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy (II i III trymestr); Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy (I i II i III trymestr). 3. Zniżka na poród dotyczy ceny porodu siłami natury lub porodu poprzez cesarskie cięcie. Zniżka nie obejmuje pobytu w szpitalu, zabiegów pielęgniarskich, materiałów opatrunkowych, leków. 4. Usługa po cenie z upustem nie może zostad zamieniona na równowartośd Upustu w gotówce. 5. Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami. 11. Postanowienia ogólne 1. Konsultacje w ramach pakietów odbywają się u lekarzy z tytułem naukowym lek. med., dr n. med., doc., prof. dr hab. oraz u lekarzy konsultujących w ramach konsultacji wysokospecjalistycznych 2. Na badania zawarte w pakiecie pacjentka potrzebuje skierowania od lekarza prowadzącego

28 12. Forma płatności 1. Płatności za Produkt pacjentka dokonuje w recepcji w placówkach CMD: ul. Wałbrzyska 46, ul. Foksal 3/5, al. Ken 85, al. Zjednoczenia Nie ma możliwości płatności za Produkt w ratach. 13. Adres do korespondencji 1. CMD wskazuje następujący adres do korespondencji: Centrum Medyczne Damiana al. Jerozolimskie Warszawa 2. Informacje dotyczące Produktu są dostępne w biurze CMD, adres jak wyżej oraz w rejestracjach placówek medycznych wg Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z wykupieniem Produktu można zgłaszad w terminie 7 dni od dnia zapłacenia za usługę wymienioną w 4, w formie pisemnej w Biurze Organizatora, z wyjątkiem sytuacji w której pacjentka poroni tj. do 22 tygodnia ciąży włącznie lub jeżeli płód ma poniżej 500 g i poniżej 25 cm 2. W sytuacji opisanej w 14 podpunkt 1 na podstawie pisma skierowanego do Dyrektora Medycznego CMD, zawierającego dokumentację medyczną pacjentka uzyskuje zwrot zapłaconych środków. 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest data przesłania reklamacji na adres data stempla pocztowego lub data złożenia pisma osobiście w siedzibie CMD. 4. Po terminie określonym w 14 podpunkt 1 żadne reklamacje i korespondencje nie będą przyjmowane. 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeo w sądzie właściwym według siedziby Organizatora. 15. Postanowienia koocowe 1. CMD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały 7 dni od dnia ich ogłoszenia w placówkach medycznych CMD wg Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z produktu nie mogą byd przeniesione na osoby trzecie. 4. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną częśd... Data i podpis osoby wykupującej Produkt

29 Załącznik nr 1 Karta Strefa Mamy Karta Opieka Medyczna Dla Mamy Karta Opieka Medyczna Dla Dziecka

30 REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46. PROMOCJA sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. UCZESTNIK osoba fizyczna, korzystająca z Usług Medycznych w placówkach CMD na terenie Warszawy, zgodnie z 2. Promocja przeznaczona jest dla dzieci do 18 roku życia. USŁUGI MEDYCZNE usługi firmowe mieszczące się w ofercie Organizatora wg cennika dostępnego w placówkach CMD. UPUST zakup po cenie niższej od obowiązującego cennika dokonywany przez wskazaną grupę Uczestników. PRODUKT Program , składający się z usług medycznych. 2. Miejsce korzystania z produktu. Produkt może byd wykorzystany w placówkach należących do CMD na obszarze Warszawy: ul. Wałbrzyska 44/46 Al. Zjednoczenia 36 KEN 85 ul. Wałbrzyska 46 ul. Foksal 3/5 ul. Cybernetyki 7b 3. Warunki korzystania z produktu. Warunkiem korzystania z Produktu jest jego wykupienie, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz podpisaniem jego warunków czytelnie imię, nazwisko oraz data. 4. Realizacja produktu. 1. Uczestnik ma możliwośd wykupienia jednego z trzech wariantów pakietu w ramach Programu , a) Pakietu 5 konsultacji pediatrycznych b) Pakietu 10 konsultacji pediatrycznych c) Pakietu 15 konsultacji pediatrycznych 2. Zakres produktu znajduje się w Zakres i cena produktu. 1. Zakresy pakietów: 5 konsultacji pediatrycznych, 10 konsultacji pediatrycznych, 15 konsultacji pediatrycznych szczegółowo opisane zostały w poniższej tabeli. Nazwa Ilośd konsultacji Czas na Ilośd konsultacji Wartośd zniżki Czas pakietu pediatrycznych wykorzystanie w ramach na dodatkowe obowiązywania usług w pakiecie pakietu, za które usługi dodatkowej zniżki pacjent NIE PŁACI Pakiet miesięcy od 1 5% 12 miesięcy od daty wykupienia daty wykupienia pakietu pakietu Pakiet miesiące od 2 10% 12 miesięcy od 10 daty wykupienia daty wykupienia pakietu pakietu Pakiet miesięcy od 3 15% 12 miesięcy od 15 daty wykupienia daty wykupienia pakietu pakietu 2. Konsultacje pediatryczne zawarte w pakiecie pacjent może realizowad, gdy dziecko jest zdrowie lub chore.

Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY:

Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące; Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy; Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy; w Programie Strefa Mamy Od 07 08 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA W WARUNKACH SZPITALNYCH OD R.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA W WARUNKACH SZPITALNYCH OD R. REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA W WARUNKACH SZPITALNYCH OD 28 06 2016R. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: PROMOCJA Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: 3 6 9 11 04 2016R.

PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: 3 6 9 11 04 2016R. Regulamin sprzedaży PAKIET PROWADZENIA CIĄŻY: Indywidualna Opieka w Ciąży 3 miesiące; Indywidualna Opieka w Ciąży 6 miesięcy; Indywidualna Opieka w Ciąży 9 miesięcy; w Programie Strefa Mamy od 11 04 2016R.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY Pakietów Bobas S, M, L SPRZEDAŻ ONLINE

REGULAMIN SPRZEDAŻY Pakietów Bobas S, M, L SPRZEDAŻ ONLINE REGULAMIN SPRZEDAŻY Pakietów Bobas S, M, L SPRZEDAŻ ONLINE 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pakiet 15 36 miesięcy od 3 15% 12 miesięcy od 15 daty wykupienia daty wykupienia

Pakiet 15 36 miesięcy od 3 15% 12 miesięcy od 15 daty wykupienia daty wykupienia REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU 5 10 15 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Centrum Medyczne Damiana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU 5 10 15 od 01 06 2015 R.

REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU 5 10 15 od 01 06 2015 R. REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU 5 10 15 od 01 06 2015 R. 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Centrum

Bardziej szczegółowo

Cena każdej usługi w ramach pakietu jest niższa (zgodnie z tabelą poniżej) w stosunku do ceny cennikowej Organizatora.

Cena każdej usługi w ramach pakietu jest niższa (zgodnie z tabelą poniżej) w stosunku do ceny cennikowej Organizatora. Regulamin zakupu pakietów opieki medycznej o wartości 500 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: ORGANIZATOR Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY Pakietów Bobas S, M, L OD R SPRZEDAŻ ONLINE

REGULAMIN SPRZEDAŻY Pakietów Bobas S, M, L OD R SPRZEDAŻ ONLINE REGULAMIN SPRZEDAŻY Pakietów Bobas S, M, L OD 11 04 2016R SPRZEDAŻ ONLINE 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Centrum Medyczne Damiana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU 5 10 15 SPRZEDAŻ ON-LINE

REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU 5 10 15 SPRZEDAŻ ON-LINE REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU KONSULTACJI PEDIATRY W RAMACH PROGRAMU 5 10 15 SPRZEDAŻ ON-LINE 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: CMD, ORGANIZATOR Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW KWOTOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ OD R.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW KWOTOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ OD R. REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW KWOTOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ OD 3012 2015 R. 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: ORGANIZATOR Centrum Medyczne Damiana Holding

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. PAKIETY MEDI PARTNER o wartości 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł

REGULAMIN PROMOCJI. PAKIETY MEDI PARTNER o wartości 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł REGULAMIN PROMOCJI PAKIETY MEDI PARTNER o wartości 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: ORGANIZATOR Medi Partner sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R.

REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R. REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R. 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: ORGANIZATOR Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R.

REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R. REGULAMIN ZAKUPU USŁUG MEDYCZNYCH PRZY UŻYCIU KART KREDYTOWYCH DINERS CLUB OD 07 05 2015 R. 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: ORGANIZATOR PROMOCJI Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS Świadczenia objęte zakresem Program Profit Plus udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. W ramach zakresu Program Profit Plus udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1. Hot Line Medicover:

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PREMIUM MEDICAL:

PAKIETY PREMIUM MEDICAL: PAKIETY PREMIUM MEDICAL: Pakiet 5 konsultacji w cenie 4 Pakiet badań laboratoryjnych Pakiet badań prenatalnych Pakiet dla aktywnych Pakiet endokrynologiczny Pakiet Dojrzała Kobieta Pakiet ginekologiczny

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 1 Konsultacja ginekologiczna 3 2 Badanie cytologiczne 1 3 Badanie czystości pochwy 1

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 1 Konsultacja ginekologiczna 3 2 Badanie cytologiczne 1 3 Badanie czystości pochwy 1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) 1 Słownik pojęć Realizator usług Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

6. Usługi nie wchodzące w zakres pakietu: Usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 23%, 8% tj.

6. Usługi nie wchodzące w zakres pakietu: Usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 23%, 8% tj. REGULAMIN PROMOCJI OPIEKA MEDYCZNA PO PORODZIE 500 ZŁ 27.10.2014 R. - 30.11.2014 R. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: PROMOCJA Sprzedaż promocyjna, organizowana

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI MEDYCYNA PRACY LP. 1. 2. 3. 4. 5. RODZAJ USŁUGI ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) 1 Słownik pojęć Realizator usług Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu Dodatkowe informacje 2. Konsultacja lekarska specjalistyczna Lekarz specjalista: Chirurg

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 1 Konsultacja ginekologiczna 2 2 Badanie cytologiczne 1 3 Badanie czystości pochwy 1 4 Badanie glukozy we krwi na czczo 1

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 1 Konsultacja ginekologiczna 2 2 Badanie cytologiczne 1 3 Badanie czystości pochwy 1 4 Badanie glukozy we krwi na czczo 1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW NA PROWADZENIE CIĄŻY W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) 1 Słownik pojęć Realizator usług Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY POSTEPOWANIA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych KOPSN/ZC 5/2015

DOTYCZY POSTEPOWANIA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych KOPSN/ZC 5/2015 Garwolin, 2015-12-17 WYKONAWCY DOTYCZY POSTEPOWANIA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych KOPSN/ZC 5/2015 W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Internista Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog Dermatolog

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp Zakres Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczeni powyżej 18 roku Ubezpieczeni do 18 roku życia Ubezpieczeni

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y Pakiety Medyczne w ramach Programu Prywatnej Opieki Medycznej dla Klientów Indywidualnych P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu

Bardziej szczegółowo

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery}

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery} Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy {gallery}lab2{/gallery} Pełny zakres usług diagnostyki laboratoryjnej Ze względu

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

Pakiety Opieki Medycznej

Pakiety Opieki Medycznej Pakiety Opieki Medycznej Poznaj wygodę i unikalne zalety pakietów SIGNUM -poświęć tylko 7minut,by spośród aż 6 różnych zakresów Opieki Medycznej, wybrać ten skrojony na miarę Twoich potrzeb. Przekonaj

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna

Regulamin. świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna Regulamin świadczenia usług medycznych z zakresu badań diagnostycznych w pakietach: Zdrowa kobieta oraz Zdrowy mężczyzna 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu

Bardziej szczegółowo

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł Warszawa, 27.02.2014r OFERT A SPECJALNA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA M EDI-CARE Niniejsza oferta została złożona w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI-CARE zatwierdzone uchwałą

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW GINEKOLOGICZNYCH W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW GINEKOLOGICZNYCH W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETÓW GINEKOLOGICZNYCH W PRZYCHODNI BABKA MEDICA (dalej jako Regulamin ) 1 Słownik pojęć Realizator usług Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH PAKIETU ZDROWIA (Regulamin usługi nr 1/2016)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH PAKIETU ZDROWIA (Regulamin usługi nr 1/2016) OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH PAKIETU ZDROWIA (Regulamin usługi nr 1/2016) 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych warunków umowy PETRA MEDICA Sp. z o.o. (zwana

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE Za àcznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kosztów leczenia ZDROWIE Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic Nr Świadczenie Forma indywidualna Forma rodzinna Pierwsza linia medyczna (całodobowa

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Lp Rodzaj badania proponowana cena szacunkowa ilość wartość 1 Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) 9000 2 OB (ICD-9: C9) 600 3 Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C) 200 4 Morfologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR FORMULARZ OFERTOWY WZÓR FORMULARZ OFERTOWY... (pieczęć wykonawcy) Numer referencyjny: 1284/RZ/2016 W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu, na usługę wykonywania badań profilaktycznych 2016/2017r., oferujemy

Bardziej szczegółowo

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO !!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO Spis treści: I. Art. 32a, 32b i 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań Lista wymaganych przez zamawiającego badań laboratoryjnych ( badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, serologiczne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne wykonywane w Medycznym

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: usługa ubezpieczeniowa w zakresie usług medycznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE

OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE 2013 rok OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE Szybki i wygodny dostęp do prywatnego leczenia bez kolejek w najlepszych placówkach - dla Ciebie i Twojej Rodziny Szanowni Państwo, Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Lp. 1. 17-hydroksyprogesteron 8 2. acth 3 3. alat 10 882 4. albuminy 44 5. aldosteron 3 6. alfafetoproteina 22 7. aminotransferazy got, gtp 3 206 8. amylaza (diastaza) krwi 624 9.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Podarunkowej ENEL MED

Regulamin Karty Podarunkowej ENEL MED Regulamin Karty Podarunkowej ENEL MED 1. Wystawcą Karty Podarunkowej ENEL-MED, zwanej dalej Kartą jest Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.deblin.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 Dęblin, 25.11.2016 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Badania Laboratorium

Badania Laboratorium Cennik usług Badania Laboratorium Nazwa badania HEMATOLOGIA Morfologia 5 Diff krew EDTA 1 dzień 7,00 zł Morfologia 5 Diff z rozmazem krew EDTA 1 dzień 10,00 zł OB krew cytrynianowa/krew EDTA 1 dzień 5,00

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r. Kod Nazwa badania Cena 242 17 OH progesteron 80,00 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE MEDYCZNE PAKIETY DIAGNOSTYCZNE NR 2/2015

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE MEDYCZNE PAKIETY DIAGNOSTYCZNE NR 2/2015 OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE MEDYCZNE PAKIETY DIAGNOSTYCZNE NR 2/2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH POZA MEDYCYNĄ PRACY VAT 23 W ZOZ MSWiA w Lublinie LP. RODZAJ I ZAKRES BADANIA Cena badania w PLN UWAGI 1. Badanie i wydanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Warszawa, 04.2014 Zakresy pakietów medycznych ZAKRESY ÓW BASIC CLASSIC STANDARD OPTIMUM Infolinia Medyczna 24 h + + + + Pogotowie i transport medyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU Obowiązujący w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych Udzielający

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Dla kogo? Oferta Biznes PRO ZDROWIE skierowana jest: Do pracowników i właścicieli małych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę:

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 2 A do SIWZ FORMULARZ CENOWY Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: CZĘŚĆ I świadczenie

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim CENNIK ŚWIADCZEŃ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

InviMed Poznań. In vitro. II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu)

InviMed Poznań. In vitro. II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu) InviMed Poznań In vitro Pakiet IVF ICSI 6.700 PLN II wizyta (wizyta kwalifikująca do procedury) Kontrola stymulacji (wizyty lekarskie w trakcie monitoringu cyklu) Punkcja jajników (ze znieczuleniem) Zapłodnienie

Bardziej szczegółowo

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E ul. Zwycięstwa 1 tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja) 66-100 S U L E C H Ó W NIP 927 16 77-943 Laboratorium

Bardziej szczegółowo