Raport Roczny Orange Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny Orange Polska"

Transkrypt

1 Raport Roczny Orange 0

2 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego Rok 0 przyniósł Orange * dalszy postęp w obszarze komercyjnym. Pomimo silnej presji konkurencyjnej obroniliśmy wskaźniki rentowności. Korzystne zmiany w środowisku regulacyjnym stały się dla nas impulsem do realizacji ambicji w segmencie stacjonarnego dostępu do Internetu, a wysiłki na rynku komórkowym zostały wynagrodzone przyrostem liczby klientów abonamentowych oraz znacznym poszerzeniem bazy użytkowników mobilnego Internetu. na lata kluczowe informacje 0 Zarząd Dyrektorzy Wykonawczy 8 otoczenie rynkowe otoczenie regulacyjne produkty i usługi sprzedaż i dystrybucja 8 obsługa klientów 9 technologia 0 zasoby ludzkie społeczna odpowiedzialność biznesu () rola akcjonariuszy Orange S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych zmiany kursu akcji Orange S.A. Rada Nadzorcza 8 Zarząd 8 kontrola wewnętrzna, w tym zarządzanie ryzykiem 8 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 0 sprawozdanie z działalności komitetów Rady Nadzorczej * Grupa Kapitałowa Orange, zwana dalej Orange, Grupa. sprawozdanie

3 Raport Roczny Orange witamy w Orange

4 Raport Roczny Orange 0 podstawowe informacje o Orange Nasza firma Orange jest największym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce, działającym we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Grupa posiada największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz przesyłu danych. Posiadaczem 0,% akcji Orange jest Orange S.A., jeden z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Europie. Nasza wizja Celem Orange jest osiągnięcie silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Źródłem sukcesu będzie bogata oferta nowoczesnych usług, prężne i aktywne struktury sprzedażowe oraz wysoka jakość obsługi klienta, wzmocnione przez rozbudowaną infrastrukturę i zmotywowaną kadrę pracowników., mld zł przychodów, mld organicznych przepływów zł pieniężnych z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na odnowienie istniejących licencji, wydatków na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz innych roszczeń i sporów,8 mld naków zł telekomunikacyjnych inwestycyjnych z wyłączeniem licencji 0 0 Koordynacja wysiłków w ramach zwartego i efektywnego modelu biznesowego pozwoli na zapewnienie trwałego i rozsądnego zwrotu akcjonariuszom.,9 mln (+,0% rok-do-roku),9 mln post-paid (+,% rok-do-roku),90 mln pre-paid (-,9% rok-do-roku) Telefonia komórkowa ponad mln klientów, mln (-,8% rok-do-roku) Telefonia stacjonarna (rynek detaliczny), mln (-,% rok-do-roku) Internet (rynek detaliczny) 8 tys. (+,8% rok-do-roku) TV

5 Raport Roczny Orange 0 podstawowe informacje o Orange c.d. skorygowana marża EBITDA na poziomie zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8,% 8 0 pracowników na koniec roku 0 0 obniżenie bazy kosztowej,% rok-do-roku zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8 0 mln oszczędności zł kosztowych 0,9 mld kapitalizacja rynkowa zł zgodnie z kursem akcji w dniu 0..0 na koniec roku,% stopa dywidendy zgodnie z kursem akcji w dniu.0.0; dywidenda w wysokości 0 gr na jedną akcję wymaga zatwierdzenia przez WZA 8 9

6 Raport Roczny Orange 0 osiągnięcia i struktura przychodów (w mln zł) przychody (w mln zł) podstawowe dane w 0 roku przychody Grupy:, mld zł EBITDA:,9 mld zł, na poziomie,% przychodów organiczne przepływy pieniężne, zgodne z założonym celem:, mld zł 0 mln zł oszczędności kosztowych w 0 roku pomogło zmniejszyć koszty o,% w ujęciu rocznym solidna struktura finansowa ze wskaźnikiem zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA na poziomie,x oraz dźwignią finansową netto na poziomie % stopa dywidendy:,% dywidenda na jedną akcję : 0, zł podstawowe w 0 roku 9 tys. klientów Orange Open (konwergentnej oferty łączącej usługi stacjonarne i komórkowe) 8 tys. przyłączeń netto w segmencie komórkowym post-paid tys. przyłączeń netto w segmencie mobilnego dostępu do Internetu >0 000 komórkowych stacji bazowych transmitujących sygnał Orange 0,9% ludności w zasięgu sieci G i 99,% w zasięgu sieci G Orange szybka odpowiedź na deregulację rynku stacjonarnego dostępu do Internetu w największych miastach wdrożenie nowych inicjatyw komercyjnych: Orange Finanse i Orange Energia usługi komórkowe sprzedaż sprzętu do telefonii komórkowej usługi stacjonarne Zmiana rok-do-roku z wyłączeniem wpływu regulacji -.% zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8 wpływ decyzji regulacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczących cen za połączenia (w tym: stawki za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach ruchomych MTR, stawki za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych FTR, stawki detaliczne za połączenia głosowe do sieci ruchomych wykonywane przez klientów sieci stacjonarnej FM, stawki za korzystanie z usług mobilnych w roamingu, opłaty hurtowe w usługach szerokopasmowych) na przychody i EBITDA; metoda kalkulacji jest oparta na ruchu z roku poprzedniego oraz różnicy stawek przed i po wdrożeniu decyzji regulacyjnej 0 0 zob. tabela z korektami danych finansowych na str 8 z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na odnowienie istniejących licencji, wydatków na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz innych roszczeń i sporów zgodnie z kursem akcji w dniu.0.0; dywidenda w wysokości 0 gr na jedną akcję wymaga zatwierdzenia przez WZA wymaga zatwierdzenia przez WZA struktura własnościowa na dzień pozostałe przychody pro forma, skorygowane o wyłączenie z konsolidacji Wirtualnej Polski EBITDA skorygowana (w mln zł) wykazany zysk netto (w mln zł) zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8 organiczne przepływy pieniężne (w mln zł) ,% Orange S.A. 9,% Pozostali akcjonariusze z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na odnowienie istniejących licencji, wydatków na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz innych roszczeń i sporów 0

7 Raport Roczny Orange 0 historyczne dane w mln zł wybrane dane Rok / 00 Rok / 0 Rok / 0 Rok / 0 Rok / 0 Przychody 9 9 Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Skonsolidowany zysk netto Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) 0,08, 0, 0, 0, Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) Środki pieniężne netto z działalności j Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 0) ( 090) ( ) ( ) ( ) Środki pieniężne netto z działalności j ( 8) ( ) ( 0) ( ) (9) Bilans na dzień //00 Bilans na dzień //0 Bilans na dzień //0 Bilans na dzień //0 Bilans na dzień //0 Aktywa obrotowe razem Aktywa trwałe razem Suma aktywów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania długoterminowe razem Kapitał własny razem Kapitał własny przypisany właścicielom Orange S.A

8 Raport Roczny Orange 0 Szanowni Akcjonariusze, Rok 0 przyniósł Orange dalszy postęp we wszystkich obszarach: komercyjnym, operacyjnym i finansowym. Pomimo licznych wyzwań i utrzymującej się na rynku silnej konkurencji, osiągnęliśmy większość założonych celów. Deregulacja polepsza perspektywy dla rynku stacjonarnego Internetu w Polsce W październiku, polski regulator zatwierdził częściową deregulację rynku stacjonarnego dostępu do Internetu. Decyzja ta ma wpływ na blisko 0% gospodarstw domowych w Polsce, w szczególności w największych miastach, takich jak Warszawa, Katowice, Łódź i Wrocław. Było to ważne rozstrzygnięcie dla Orange, gdyż pociąga za sobą zwiększenie elastyczności cenowej na rynku detalicznym oraz komercyjnych zasad współpracy na rynku hurtowym. Natychmiast zareagowaliśmy na zmiany, wprowadzając na wyłączonych spod regulacji obszarach nowe, atrakcyjniejsze oferty. Deregulacja umocniła nas w decyzji o podjęciu w 0 roku znaczących inwestycji w technologię światłowodową. Znacząca poprawa jakości w sieciach komórkowych We wrześniu, po dwóch i pół roku, zakończyliśmy realizację projektu modernizacji naszej sieci komórkowej. W wyniku tych prac, pokrycie siecią G dla klientów Orange wzrosło do blisko 00% ludności (z % przed rozpoczęciem projektu) oraz 9% powierzchni Polski (z zaledwie %). Dzięki partnerstwu z T-Mobile w zakresie współkorzystania z sieci, projekt przyniósł już istotne oszczędności pod względem kosztów operacyjnych oraz pozwolił nam uniknąć znacznych naków inwestycyjnych. W zasięgu sieci G LTE, której budowę rozpoczęliśmy w kw. 0 roku, znalazło się na koniec 0 roku % ludności Polski. Sieć G List Prezesa Pomimo utrzymującej się presji na przychody rok 0 zakończył się dla Orange zgodnie z naszymi założeniami finansowymi. Dzięki stałej trosce o dyscyplinę finansową, wygenerowaliśmy poważne oszczędności kosztowe oraz utrzymaliśmy naky inwestycyjne na poziomie znacznie niższym niż w roku 0. LTE znacząco poprawia jakość świadczonych klientom usług oraz jest kluczowym czynnikiem wzrostu w zakresie mobilnych usług przesyłu danych. Mamy już ponad 00 tys. użytkowników usług LTE, a przez naszą sieć G przechodzi blisko 0% obsługiwanego przez Orange ruchu w zakresie transmisji danych. Zamierzamy kontynuować inwestycje w tę technologię i w tym celu uczestniczymy w trwającej aukcji na częstotliwości z zakresu 800 MHz i 00 MHz. Utrzymanie dobrej dynamiki komercyjnej W ubiegłorocznym liście określiłem 0 jako rok postępu pod względem komercyjnym. Z przyjemnością stwierdzam, że w 0 roku utrzymaliśmy dobrą dynamikę komercyjną, zwłaszcza w segmencie usług abonamentowych telefonii komórkowej. Nasze statystyki uległy poprawie zarówno w liczbach bezwzględnych jak i w odniesieniu do konkurencji. Liczba klientów, którzy przenieśli się, wyniosła 00 tys., co odpowiadało % udziału w rynku przenoszenia numerów (wobec % w 0 roku). W 0 roku, zwiększyliśmy bazę klientów abonamentowych o ponad %. Usługi abonamentowe stały się znacząco bardziej dostępne cenowo, co w 0 roku skłoniło szerszą grupę klientów do migracji do tego typu usług z segmentu usług na kartę. Do tego sukcesu przyczyniła się także rosnąca popularność usług mobilnego Internetu oraz naszej drugiej marki komórkowej nju.mobile. Pomimo szczególnie trudnego otoczenia rynkowego w segmencie klientów biznesowych, po raz pierwszy od 00 roku udało się nam zwiększyć liczbę mobilnych klientów usług głosowych w tym segmencie. W 0 roku, z sukcesem kontynuowaliśmy rozwój naszej oferty konwergentnej Orange Open, która łączy usługi komórkowe i stacjonarne. Liczba klientów tej usługi wzrosła o blisko 90%, do 9 tys. W segmencie stacjonarnego Internetu, nadal rośnie popyt na duże szybkości: liczba klientów superszybkich usług VHBB zwiększyła się o 0%, a na koniec roku stanowili oni już 8% całej bazy klientów DSL naszej firmy. Wyniki zgodne z założeniami Mam przyjemność potwierdzić, że pomimo utrzymującej się presji na przychody rok 0 zakończył się dla Orange zgodnie z naszymi założeniami finansowymi. Dzięki stałej trosce o dyscyplinę finansową, wygenerowaliśmy poważne oszczędności kosztowe oraz utrzymaliśmy naky inwestycyjne na poziomie znacznie niższym niż w roku poprzednim. Oszczędności wynikające z działań w zakresie trwałej optymalizacji kosztów wyniosły 0 mln zł znacznie więcej niż w 0 roku. Chciałbym przy tym podkreślić zróżnicowany charakter tych oszczędności, z których blisko 0% przypadało na inne źródła niż koszty pracy. W zakresie tych ostatnich, restrukturyzacja zatrudnienia postępowała zgodnie z planem, na warunkach określonych w Umowie Społecznej, którą podpisaliśmy w grudniu 0 roku. Niższy spadek przychodów w połączeniu z oszczędnościami po stronie kosztów przełożył się na nieznaczną poprawę skorygowanej marży EBITDA, która wzrosła do,% (z,% w 0 roku). Naky inwestycyjne (z wyłączeniem opłat za częstotliwości) zmniejszyły się o %, ze względu na zakończenie projektu modernizacji sieci. W efekcie, udało nam się nieznacznie zwiększyć organiczne przepływy pieniężne, które wyniosły 9 mln zł, i zrealizować cel, jakim było co najmniej powtórzenie wyniku z 0 roku. Zmniejszyliśmy zadłużenie netto o blisko 00 mln zł, utrzymując bezpieczną strukturę finansową z zadłużeniem netto na poziomie,x EBITDA (bez zmian względem poprzedniego roku) oraz dźwignią finansową netto na poziomie % (spadek z % w 0 roku). Nowe inicjatywy w zakresie uzupełnienia oferty usług W 0 roku wdrożyliśmy dwie nowe inicjatywy komercyjne: Orange Finanse i Orange Energia. Produkty te platforma bankowości mobilnej oraz platforma detalicznej sprzedaży energii stanowią uzupełnienie usług telekomunikacyjnych i mają się przyczynić do wzrostu lojalności klientów. W sytuacji, gdy coraz więcej naszych klientów korzysta ze smartfonów do zarządzania wszystkimi aspektami życia, jesteśmy przekonani, że oba te komplementarne produkty to naturalne poszerzenie naszej oferty usług. Oferta Orange Finanse spotkała się z obiecującym przyjęciem na rynku w ciągu pierwszych czterech miesięcy skorzystało z niej tys. klientów. Kluczowe priorytety na 0 rok: inwestycje w światłowody, wzrost satysfakcji klientów i dalsza poprawa efektywności Na początek 0 roku przypadły dwa bardzo ważne dla naszej firmy wydarzenia: rozpoczęcie długo oczekiwanej aukcji na częstotliwości LTE oraz ogłoszenie przez Orange programu znaczących tegorocznych inwestycji w światłowodową sieć dostępową. Duży popyt rynkowy na szybki Internet, korzystne zmiany w środowisku regulacyjnym oraz obiecujące projektu pilotażowego skłoniły nas do przyspieszenia rozwoju sieci światłowodowej. Planujemy zainwestować do 0 mln zł, by objąć do 0 tys. gospodarstw domowych zasięgiem naszych usług dostępu do Internetu o prędkości powyżej 00 Mb/s. Program inwestycyjny będzie realizowany głównie w dużych miastach, gdzie możemy bazować na wysokim udziale w rynku mobilnych usług głosowych. Będziemy uważnie śledzić monetyzację tej inwestycji: przewidujemy zwrot na poziomie istotnie wyższym od kosztu pozyskania kapitału. Jestem przekonany, że ten program inwestycyjny pozwoli nam zbudować podstawy dla przyszłego wzrostu. Podnoszenie jakości obsługi klientów pozostanie dla nas w 0 roku kluczowym priorytetem. Musimy jeszcze bardziej polepszyć doświadczenie klientów w kontaktach z firmą, stosując podejście konwergentne, kompetentne i efektywne kosztowo. Jednocześnie, w celu ustabilizowania wyników i obrony rentowności, musimy nadal podnosić efektywność, stając się bardziej on-line i bardziej elastyczni. Działania na rzecz poprawy efektywności będą obejmować dalszą automatyzację procesów, optymalizację zatrudnienia (w 0 roku, zgodnie z Umową Społeczną z grudnia 0 roku, przewidujemy odejście 0 pracowników), dalszą konsolidację centrów telefonicznej obsługi klienta i salonów sprzedaży, a także, jak zawsze, rygorystyczną kontrolę kosztów ogólnych i administracyjnych. Powyższym działaniom na rzecz optymalizacji kosztów operacyjnych będą towarzyszyć dalsze oszczędności związane z poprawą efektywności naków inwestycyjnych. Na koniec, pragnę podziękować pracownikom Orange, których kreatywność, ciężka praca i oddanie klientom pozwoliły nam osiągnąć ubiegłoroczne. Wasze zrozumienie potrzeb klientów jest kluczowym zasobem na tym niezwykle konkurencyjnym rynku. Pragnę również podziękować akcjonariuszom za ich wsparcie i zaufanie. Z przyjemnością spotkam się z Państwem w czasie walnego zgromadzenia akcjonariuszy a także w czasie wyjazdowych spotkań z inwestorami. Bruno Duthoit Prezes Zarządu Orange S.A. luty 0 0 0

9 Raport Roczny Orange 0 plan działań

10 Raport Roczny Orange 0 na lata 0 0 W 0 roku kontynuowaliśmy realizację średniookresowego planu działań, bazując na osiągnięciach z poprzedniego roku. Nasz plan zaka umocnienie wiodącej pozycji w podstawowych segmentach działalności oraz wejście na nowe rynki i rozwój usług dodanych, przy jednoczesnym utrzymaniu przychodów i korzystnej sytuacji j Orange. Pozwoli nam to w dalszym ciągu szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów, oferując im odpowiedni zakres usług i rozwiązań. klient strategia: kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne, zorientowane na klienta konwergencja Zakane cele: pozyskanie połowy indywidualnych klientów abonamentowych dla produktów konwergentnych, takich jak Orange Open konkurowanie poprzez rozwiązania, które oferują lepsze usługi i zapewniają większą wartość dla klienta (np. Orange Open Family, 00 sposobów jak zaoszczędzić w Orange) jedna, konwergentna sieć sprzedaży optymalna obsługa klienta Orange Care osiągnięcia w 0 roku wzrost Orange Open w skali roku o prawie 90%, do 9 tys. klientów, którzy korzystają z ponad, mln usług poszerzenie oferty o usługi Orange Finanse i Orange Energia pozyskanie 8 tys. klientów mobilnych w segmencie post-paid projekt integracji sprzedaży i obsługi klienta realizowany zgodnie z planem 0 0 w skrócie generacja zasobów klient rozwiązania zorientowane na klienta zamiast produktów i technologii konwergencja wygodna w użyciu technologia, transparentne usługi dostępne o każdej porze i w każdym miejscu łączność płynna łączność poprzez szeroko dostępną sieć konwergentną strategia: usługi dostępne w każdym miejscu i o każdej porze, wygodne w użyciu niezależnie od technologii łączność strategia: wysokiej jakości łączność w ramach sieci konwergentnej o szerokim pokryciu kapitał strategia: selektywne inwestycje i solidny bilans Zakane cele: formalne połączenie podmiotów świadczących usługi stacjonarne i komórkowe spójne usługi dla >0 mln klientów maksymalizacja sprzedaży pakietów i rozwiązań konwergentnych Zakane cele: objęcie mln gospodarstw domowych siecią szerokopasmową o bardzo wysokiej przepustowości (VHBB) zwiększenie pokrycia siecią G do 90%, a siecią G do 80% ludności kraju zapewnienie płynnego przełączania między sieciami zwiększenie zadowolenia klientów Zakane cele: długoterminowy cel: naky inwestycyjne na poziomie -% przychodów (z wyłączeniem zakupu częstotliwości, odnowienia licencji i inwestycji w sieć VHBB) w 0 r. naky inwestycyjne poniżej,8 mld zł (z wyłączeniem zakupu częstotliwości, odnowienia licencji i inwestycji w sieć VHBB) selektywne inwestycje sieciowe w celu obsługi generującego przychody przesyłu danych, w tym w częstotliwości do świadczenia usług G długofalowo, utrzymanie zadłużenia netto na poziomie nie przekraczającym, EBITDA oraz dźwigni j netto na poziomie poniżej 0% osiągnięcia w 0 roku zrealizowane formalne połączenie spółek uruchomienie zintegrowanej sieci obsługi klienta, z dodatkowymi udogodnieniami dynamiczny rozwój Orange Open osiągnięcia w 0 roku zakończenie programu modernizacji sieci wspólnie z T-Mobile: >0 000 stacji bazowych transmitujących sygnał Orange zwiększenie pokrycia siecią G do % pomimo opóźnień w aukcji LTE, a siecią G do 99% mieszkańców Polski, mln gospodarstw domowych objętych siecią VHBB, a tym 8 tys. łączy światłowodowych FTTH osiągnięcia w 0 roku naky inwestycyjne w wysokości, mld zł (z wyłączeniem zakupu częstotliwości) na poziomie,% przychodów (spadek o 0, pp rok-do-roku) % naków inwestycyjnych przeznaczonych na inwestycje w sieci zadłużenie netto na poziomie,x skorygowana EBITDA, dźwignia finansowa netto na poziomie % kapitał selektywne inwestycje, utrzymanie solidnego bilansu efektywność kosztowa efektywny model biznesowy z elastyczniejszą bazą kosztową alokacja zasobów efektywność kosztowa strategia: elastyczna baza kosztowa i efektywny model biznesowy zob. tabela z korektami danych finansowych na str 8 Zakane cele: plan socjalny przewidujący redukcję zatrudnienia o 90 etatów w 0 i 0 r. zbycie nieużywanych nieruchomości zmniejszenie liczby punktów sprzedaży o niskich obrotach i zwiększenie udziału sprzedaży internetowej współpraca w zakresie sieci w celu zmniejszenia rocznej bazy kosztów operacyjnych, przy jednoczesnych znaczących oszczędnościach w zakresie inwestycji zmniejszenie kosztów ogólnych i administracyjnych dzięki połączeniu TP S.A. i PTK Centertel rozważenie opcjonalnych rozwiązań, w tym częściowego outsourcingu, w zakresie usług związanych z siecią stacjonarną i systemami informatycznymi sprzedaż spółek zależnych nie związanych z podstawową działalnością osiągnięcia w 0 roku zmniejszenie zatrudnienia o 8 etatów w 0 r. (z uwzględnieniem zmian w Grupie) uzgodnienie dalszej redukcji o 0 etatów w 0 r. zmniejszenie liczby punktów sprzedaży o 0 mln zł oszczędności dzięki programowi optymalizacji kosztów, w tym blisko 0% wskutek innych działań niż optymalizacja zatrudnienia obrona marży EBITDA na poziomie,% obniżenie naków inwestycyjnych o % po zakończeniu realizacji projektu modernizacji sieci komórkowej (we współpracy z T-Mobile) 8 mln zł przychodów ze sprzedaży zbędnych nieruchomości (wzrost o 0% rok-do-roku) 8 9

11 Raport Roczny Orange 0 kluczowe informacje Klienci i konwergencja: budowanie lojalności poprzez poprawę jakości obsługi klientów Na tak konkurencyjnym rynku, na jakim działamy, lojalność klientów jest kluczem do osiągania stabilnych wyników. W 0 roku, ciężko pracowaliśmy, by polepszyć doświadczenie klientów w kontakcie z firmą, oferując atrakcyjne produkty i usługi za pośrednictwem coraz efektywniejszej zintegrowanej platformy sprzedaży i obsługi klienta. Rosnąca popularność oferty Orange Open pokazuje, że wielu klientów pragnie oszczędzić czas i pieniądze korzystając ze wszystkich usług telekomunikacyjnych od jednego dostawcy. W 0 roku rozwijaliśmy ofertę konwergentną i wprowadziliśmy nowe usługi komplementarne (bankowość i dostarczanie energii elektrycznej) pod marką Orange; będziemy to kontynuować w kolejnych latach. Dzięki tej strategii, zwiększamy lojalność klientów i ograniczamy rezygnacje z usług, oferując jednocześnie klientom coraz wygodniejszą obsługę. Łączność: reagowanie na popyt na większe prędkości przesyłu danych Rosnące zapotrzebowanie na łącza stacjonarne i mobilne o większej przepływności jest motorem rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce. W 0 roku zakończyliśmy duży projekt modernizacji sieci komórkowej, dzięki czemu Orange dysponuje obecnie potencjałem, by wykorzystać przyszły wzrost ruchu w zakresie mobilnej transmisji danych. Od początku 0 roku przygotowujemy się do rozpoczęcia znaczącego programu inwestycji w stacjonarny dostęp do Internetu poprzez radykalną rozbudowę sieci światłowodowej. Pomoże nam to wykorzystać bardziej pozytywny klimat regulacyjny, by skuteczniej konkurować z operatorami telewizji kablowych w dużych miastach Polski, a w efekcie odzyskać udział w rynku stacjonarnego dostępu szerokopasmowego tys klienci Orange Open + 90% rok-do-roku zasięg sieci G % mieszkańców Polski Klienci Orange Open (w tys.) % klientów stacjonarnego dostępu do Internetu Liczba usług w Orange Open (w tys.) Liczba usług na klienta Orange Open klientów Orange Finanse w połowie marca klienci Orange Open kw. 0 kw. 0 kw. 0 kw. 0 kw % % 8% % % liczba usług w Orange Open kw. 0 kw. 0 kw. 0 kw. 0 kw ,,,,, zasięg sieci G 99% mieszkańców Polski >0 000 stacji bazowych transmitujących sygnał Orange domów w zasięgu łączy światłowodowych 0

12 Raport Roczny Orange 0 kluczowe informacje c.d.,% obniżenie kosztów operacyjnych zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8 Oszczędności kosztowe i naky inwestycyjne: dyscyplina w całej firmie przynosi W 0 roku, kontynuowaliśmy obniżanie kosztów, notując 0 mln zł trwałych oszczędności (o 8 mln więcej niż w poprzednim roku). Co więcej, blisko 0% tych oszczędności wynikało z innych działań niż optymalizacja zatrudnienia, co pokazuje naszą zdolność do utrzymania dyscypliny j we wszystkich obszarach kosztów. W 0 roku, podtrzymamy ten trend poprzez rygorystyczne podejście do kosztów pośrednich. Przyspieszymy sprzedaż zbędnych nieruchomości z naszego portfela, a także podejmiemy dodatkowe środki, by zwiększyć efektywność telefonicznych centrów obsługi klienta. 0 0 skorygowana EBITDA obroniona na poziomie,% zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8,x zadłużenie netto / skorygowana EBITDA zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8 Program oszczędności kosztowych (łączne oszczędności wynikające z programu, w mln zł)

13 Raport Roczny Orange 0 0 0

14 Raport Roczny Orange 0 Zarząd (sk na marca 0 r.) Bruno Duthoit Prezes Zarządu Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Maciej Nowohoński Członek Zarządu ds. Finansów Mariusz Gaca Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego Jacek Kowalski Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich W dniu lutego 0 roku, Rada Nadzorcza powołała Mariusza Gacę na stanowisko Członka Zarządu ds. Rynku Biznesowego. W dniu października 0 roku pan Mariusz Gaca został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rynku Biznesowego. W dniu lutego 0 roku, Jacques de Galzain zrezygnował z funkcji Członka Zarządu ds. Finansów ze skutkiem na dzień 8 lutego 0 roku. W dniu marca 0 roku, Rada Nadzorcza powołała Macieja Nowohońskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansów. W dniu 9 września, Vincent Lobry złożył rezygnacje ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień października 0. Obowiązki i zakres odpowiedzialności Zarządu są określone w Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie Bruno Duthoit Prezes Zarządu Bruno Duthoit (ur. 9) jest absolwentem Politechniki Paryskiej oraz francuskiej Krajowej Wyższej Szkoły Telekomunikacji (École Nationale Supérieure des Télécommunications). Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier w spółce France Télécom S.A. (obecnie Orange S.A.). Wkrótce awansował na stanowiska menedżerskie. Od 98 roku piastował kierownicze stanowiska w administracji publicznej, początkowo na szczeblu regionalnym, a następnie centralnym. W 99 roku powrócił S.A., stając na czele przedstawicielstwa Grupy w Czechach i Słowacji. W latach 99-0, był prezesem lub członkiem zarządu szeregu zagranicznych spółek zależnych Grupy Orange, w tym między innymi prezesem Orange Slovensko (99-999), Orange Moldova (00-008), Orange Armenia (008-0) oraz Ethiotelecom w Etiopii (0-0). Od 00 do 00 roku był już Członkiem Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A., odpowiadając za szeroki wachlarz zagadnień: od transformacji poprzez sprzedaż, marketing i obsługę klientów po strategię i inwestycje. We wrześniu 0 roku został ponownie powołany w sk Zarządu Spółki. Mariusz Gaca Członek Zarządu ds. Rynku Biznesowego Mariusz Gaca (ur. 9) jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego; posiada również dyplomy MBA Uniwersytetu Illinois w Urbana Champaign oraz AMP z INSEAD. Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Elektrim S.A., gdzie w latach współtworzył biznes plany lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Od 00 roku w Grupie TP jako Dyrektor Pionu Multimediów, odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do Internetu dla rynku klientów indywidualnych. Od 00 roku odpowiadał za rynek biznesowy Grupy TP, a od 009 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego Grupy TP odpowiedzialnego za sprzedaż i obsługę klienta oraz Prezesa Zarządu PTK Centertel (operatora telefonii komórkowej Grupy TP), którą piastował do niedawnego połączenia PTK Centertel z TP S.A. Od listopada 0 roku jest odpowiedzialny za rynek biznesowy Orange. Od 0 roku Wiceprezydent Pracodawców RP oraz Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC przy OECD. Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Piotr Muszyński (ur. 9) ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez IESE Business School/Uniwersytet Nawarry. W Orange (dawniej Telekomunikacja ) od 00, początkowo, jako Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, w latach Dyrektor Dywizji Obsługa i Sprzedaż, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. We wrześniu 008 roku powołany na Członka Zarządu TP ds. Operacyjnych, a od listopada 009 Wiceprezes Zarządu TP ds. Operacyjnych. Piotr Muszyński pełni także funkcję Prezesa Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Wiceprezesa Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i członkiem Rady PIIT. Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony m.in.: jako manager roku dwukrotnie w latach 00 i 0 nagrodą Złotej Anteny Świata Telekomunikacji oraz Złotym Cyborgiem podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 0 za wybitny wk w budowę społeczeństwa informacyjnego. Jacek Kowalski jako Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Jacek Kowalski (ur. 9) ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 99 roku Studia Podyplomowe Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi. Pracował w firmie Infor Training oraz jako Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Swoją karierę w Orange rozpoczął w 00 roku jako Menedżer Human Resources dla Sprzedaży i Marketingu w PTK Centertel. Od 00 roku był Dyrektorem Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników Grupy, a w styczniu 0 roku został powołany w sk Zarządu TP S.A. jako Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich. Jacek Kowalski jest członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Maciej Nowohoński Członek Zarządu ds. Finansów Maciej Nowohoński (ur. 9) jest związany z Orange od 00 roku pełnił różne funkcje, o rosnącym zakresie odpowiedzialności, w obszarze finansów, w tym w szczególności funkcję Kontrolera Grupy Orange w latach W latach 00-0, był także Członkiem Zarządu spółki Emitel, a w latach 0-0 Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel. Zasiada również w radach nadzorczych wybranych spółek zależnych Orange. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business Consulting. Jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoły biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii. Od marca 0 pełni funkcje Członka Zarządu ds. Finansów. 0 0

15 Raport Roczny Orange 0 Dyrektorzy Wykonawczy 0 0 Irmina Bubałło-Wojciechowska Dyrektor Wykonawczy ds. Centrum Usług Witold Drożdż Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych Jolanta Dudek Dyrektor Wykonawczy ds. Obsługi Klientów Magdalena Hauptman Dyrektor Wykonawczy ds. Efektywności i Transformacji Bożena Leśniewska Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Michał Paschalis-Jakubowicz Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu Rynku Masowego Paweł Patkowski Dyrektor Wykonawczy ds. Marki i Komunikacji Marketingowej Jarosław Starczewski Dyrektor Wykonawczy ds. Rynku Klientów-Operatorów 8 9

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA. Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA. Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji - Raport EBI 1-2015 Spółka: Orange Polska S.A. Data 26-03-2015 Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE

Bardziej szczegółowo

Zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 5 3

Zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 5 3 Warszawa, 12 lutego 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 2Q 2015

Podsumowanie finansowe za 2Q 2015 Podsumowanie finansowe za 2Q 2015 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Warszawa, 19 maja 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 38/2015

RAPORT BIEŻĄCY 38/2015 Warszawa, 27 lipca r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO S.A.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 27 r. Konferencja prasowa 14 listopada 27 r. 1 Prognoza na 27 NETIA (w mln zł o ile nie podano inaczej) Wyniki I-III kw. 27 27 prognoza dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 71/2014

RAPORT BIEŻĄCY 71/2014 Warszawa, 22 października r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 53/2015

RAPORT BIEŻĄCY 53/2015 Warszawa, 21 października r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za rok 2015

Podsumowanie wyników za rok 2015 Podsumowanie wyników za rok 2015 Warszawa, 29 lutego 2016 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 35/2014. Orange Polska informuje o pozytywnej dynamice działalności komercyjnej w 1 kw. 2014 oraz o zadowalających wynikach finansowych

RAPORT BIEŻĄCY 35/2014. Orange Polska informuje o pozytywnej dynamice działalności komercyjnej w 1 kw. 2014 oraz o zadowalających wynikach finansowych Warszawa, 25 kwietnia r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 54/2014

RAPORT BIEŻĄCY 54/2014 Warszawa, 25 lipca r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO S.A.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 lipca 2 sierpnia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 lipca 2 sierpnia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 lipca 2 sierpnia 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 29.07 Parkiet: Łatwiej o oszczędności niż rozwój Autor: ziu Wyniki Orange Polska za II

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego W trakcie 0 roku skoncentrowaliśmy się na realizacji naszej strategii średniookresowej.

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA. Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA. Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji - Raport EBI 1-2014 Spółka: Orange Polska S.A. Data 27-03-2014 Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE

Bardziej szczegółowo

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r.

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r. OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY III KWARTAŁ 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący

Bardziej szczegółowo

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r.

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. PIERWSZY KWARTAŁ 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Działania budujące wartość ACTION 3. Osiągnięcia spółek Grupy ACTION 4. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska za 2012 rok

Raport Roczny Orange Polska za 2012 rok zintegrowani, zwarci, elastyczni Warszawa, 11 kwietnia 2013 Celem Orange Polska* jest osiągnięcie silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Źródłem naszego sukcesu jest

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012

GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012 GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012 Warszawa, 13-14 listopada 2012 INFORMACJE O GRUPIE AB AB S.A. jest największym dystrybutorem IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo Wschodniej Początki

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 22/2015

RAPORT BIEŻĄCY 22/2015 Warszawa, 27 kwietnia r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2015 r. 25 lutego b.r.

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2015 r. 25 lutego b.r. Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 215 r. 25 lutego b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia w IV kwartale oraz całym 215 roku Przychody za 215 rok wyniosły PLN 1.572 mln (-6% r-d-r) i PLN 43 mln w IV

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu 19 września 2011

Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Podsumowanie Strategii Celem NFI Midas jest utworzenie najnowocześniejszego Operatora LTE o wiodącej pozycji rynkowej. Uczyni to poprzez: Zakup aktywów telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prezentacja Zarządu. Warszawa, 31 października 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prezentacja Zarządu. Warszawa, 31 października 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prezentacja Zarządu Warszawa, 31 października 2012 r. Skład Zarządu Maciej Kotlicki Członek Zarządu powołany 14 czerwca 2010 r. Wojciech Pytel Prezes Zarządu powołany 3 września

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Warszawa, 2011-10-05 Szanowni Państwo Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej przygotowywanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 maja 2015 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Kolejny kwartał bardzo dobrych wyników sprzedaży podstawowych produktów grupy wspartych komunikacją oferty smartdom Całkowita liczba RGU na poziomie 16,429 mln, z czego 75% RGU świadczonych w modelu kontraktowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 13/2016

RAPORT BIEŻĄCY 13/2016 Warszawa, 15 lutego 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe I kwartał 2014

Podsumowanie finansowe I kwartał 2014 Podsumowanie finansowe I kwartał 2014 Warszawa, 20 maja 2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata Nowa misja podkreśla skupienie na spełnianiu potrzeb klientów i wykorzystaniu mobilnej rewolucji Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać Gdziekolwiek. 1 Koncentracja na trzech kluczowych trendach 1 Era klienta

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Q3 2015 12 listopada 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q3 2015 2 Wyniki finansowe 3 Dywidenda za rok 2014 4 Prognoza 2015 5 Pytania i odpowiedzi 2015-11-17 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q3 2015 Znaczący

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD DO

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 Verbicom Spółka Akcyjna Poznań ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

Grupa Cyfrowy Polsat: bardzo dobre wyniki operacyjno finansowe w III kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat: bardzo dobre wyniki operacyjno finansowe w III kwartale 2014 r. Komunikat prasowy Warszawa, 13 listopada 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat: bardzo dobre wyniki operacyjno finansowe w III kwartale 2014 r. W III kw. br. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat, m.in. dzięki doskonałym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo