Raport Roczny Orange Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny Orange Polska"

Transkrypt

1 Raport Roczny Orange 0

2 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego Rok 0 przyniósł Orange * dalszy postęp w obszarze komercyjnym. Pomimo silnej presji konkurencyjnej obroniliśmy wskaźniki rentowności. Korzystne zmiany w środowisku regulacyjnym stały się dla nas impulsem do realizacji ambicji w segmencie stacjonarnego dostępu do Internetu, a wysiłki na rynku komórkowym zostały wynagrodzone przyrostem liczby klientów abonamentowych oraz znacznym poszerzeniem bazy użytkowników mobilnego Internetu. na lata kluczowe informacje 0 Zarząd Dyrektorzy Wykonawczy 8 otoczenie rynkowe otoczenie regulacyjne produkty i usługi sprzedaż i dystrybucja 8 obsługa klientów 9 technologia 0 zasoby ludzkie społeczna odpowiedzialność biznesu () rola akcjonariuszy Orange S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych zmiany kursu akcji Orange S.A. Rada Nadzorcza 8 Zarząd 8 kontrola wewnętrzna, w tym zarządzanie ryzykiem 8 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 0 sprawozdanie z działalności komitetów Rady Nadzorczej * Grupa Kapitałowa Orange, zwana dalej Orange, Grupa. sprawozdanie

3 Raport Roczny Orange witamy w Orange

4 Raport Roczny Orange 0 podstawowe informacje o Orange Nasza firma Orange jest największym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce, działającym we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Grupa posiada największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz przesyłu danych. Posiadaczem 0,% akcji Orange jest Orange S.A., jeden z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Europie. Nasza wizja Celem Orange jest osiągnięcie silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Źródłem sukcesu będzie bogata oferta nowoczesnych usług, prężne i aktywne struktury sprzedażowe oraz wysoka jakość obsługi klienta, wzmocnione przez rozbudowaną infrastrukturę i zmotywowaną kadrę pracowników., mld zł przychodów, mld organicznych przepływów zł pieniężnych z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na odnowienie istniejących licencji, wydatków na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz innych roszczeń i sporów,8 mld naków zł telekomunikacyjnych inwestycyjnych z wyłączeniem licencji 0 0 Koordynacja wysiłków w ramach zwartego i efektywnego modelu biznesowego pozwoli na zapewnienie trwałego i rozsądnego zwrotu akcjonariuszom.,9 mln (+,0% rok-do-roku),9 mln post-paid (+,% rok-do-roku),90 mln pre-paid (-,9% rok-do-roku) Telefonia komórkowa ponad mln klientów, mln (-,8% rok-do-roku) Telefonia stacjonarna (rynek detaliczny), mln (-,% rok-do-roku) Internet (rynek detaliczny) 8 tys. (+,8% rok-do-roku) TV

5 Raport Roczny Orange 0 podstawowe informacje o Orange c.d. skorygowana marża EBITDA na poziomie zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8,% 8 0 pracowników na koniec roku 0 0 obniżenie bazy kosztowej,% rok-do-roku zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8 0 mln oszczędności zł kosztowych 0,9 mld kapitalizacja rynkowa zł zgodnie z kursem akcji w dniu 0..0 na koniec roku,% stopa dywidendy zgodnie z kursem akcji w dniu.0.0; dywidenda w wysokości 0 gr na jedną akcję wymaga zatwierdzenia przez WZA 8 9

6 Raport Roczny Orange 0 osiągnięcia i struktura przychodów (w mln zł) przychody (w mln zł) podstawowe dane w 0 roku przychody Grupy:, mld zł EBITDA:,9 mld zł, na poziomie,% przychodów organiczne przepływy pieniężne, zgodne z założonym celem:, mld zł 0 mln zł oszczędności kosztowych w 0 roku pomogło zmniejszyć koszty o,% w ujęciu rocznym solidna struktura finansowa ze wskaźnikiem zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA na poziomie,x oraz dźwignią finansową netto na poziomie % stopa dywidendy:,% dywidenda na jedną akcję : 0, zł podstawowe w 0 roku 9 tys. klientów Orange Open (konwergentnej oferty łączącej usługi stacjonarne i komórkowe) 8 tys. przyłączeń netto w segmencie komórkowym post-paid tys. przyłączeń netto w segmencie mobilnego dostępu do Internetu >0 000 komórkowych stacji bazowych transmitujących sygnał Orange 0,9% ludności w zasięgu sieci G i 99,% w zasięgu sieci G Orange szybka odpowiedź na deregulację rynku stacjonarnego dostępu do Internetu w największych miastach wdrożenie nowych inicjatyw komercyjnych: Orange Finanse i Orange Energia usługi komórkowe sprzedaż sprzętu do telefonii komórkowej usługi stacjonarne Zmiana rok-do-roku z wyłączeniem wpływu regulacji -.% zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8 wpływ decyzji regulacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczących cen za połączenia (w tym: stawki za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach ruchomych MTR, stawki za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych FTR, stawki detaliczne za połączenia głosowe do sieci ruchomych wykonywane przez klientów sieci stacjonarnej FM, stawki za korzystanie z usług mobilnych w roamingu, opłaty hurtowe w usługach szerokopasmowych) na przychody i EBITDA; metoda kalkulacji jest oparta na ruchu z roku poprzedniego oraz różnicy stawek przed i po wdrożeniu decyzji regulacyjnej 0 0 zob. tabela z korektami danych finansowych na str 8 z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na odnowienie istniejących licencji, wydatków na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz innych roszczeń i sporów zgodnie z kursem akcji w dniu.0.0; dywidenda w wysokości 0 gr na jedną akcję wymaga zatwierdzenia przez WZA wymaga zatwierdzenia przez WZA struktura własnościowa na dzień pozostałe przychody pro forma, skorygowane o wyłączenie z konsolidacji Wirtualnej Polski EBITDA skorygowana (w mln zł) wykazany zysk netto (w mln zł) zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8 organiczne przepływy pieniężne (w mln zł) ,% Orange S.A. 9,% Pozostali akcjonariusze z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na odnowienie istniejących licencji, wydatków na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz innych roszczeń i sporów 0

7 Raport Roczny Orange 0 historyczne dane w mln zł wybrane dane Rok / 00 Rok / 0 Rok / 0 Rok / 0 Rok / 0 Przychody 9 9 Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Skonsolidowany zysk netto Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) 0,08, 0, 0, 0, Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) Środki pieniężne netto z działalności j Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 0) ( 090) ( ) ( ) ( ) Środki pieniężne netto z działalności j ( 8) ( ) ( 0) ( ) (9) Bilans na dzień //00 Bilans na dzień //0 Bilans na dzień //0 Bilans na dzień //0 Bilans na dzień //0 Aktywa obrotowe razem Aktywa trwałe razem Suma aktywów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania długoterminowe razem Kapitał własny razem Kapitał własny przypisany właścicielom Orange S.A

8 Raport Roczny Orange 0 Szanowni Akcjonariusze, Rok 0 przyniósł Orange dalszy postęp we wszystkich obszarach: komercyjnym, operacyjnym i finansowym. Pomimo licznych wyzwań i utrzymującej się na rynku silnej konkurencji, osiągnęliśmy większość założonych celów. Deregulacja polepsza perspektywy dla rynku stacjonarnego Internetu w Polsce W październiku, polski regulator zatwierdził częściową deregulację rynku stacjonarnego dostępu do Internetu. Decyzja ta ma wpływ na blisko 0% gospodarstw domowych w Polsce, w szczególności w największych miastach, takich jak Warszawa, Katowice, Łódź i Wrocław. Było to ważne rozstrzygnięcie dla Orange, gdyż pociąga za sobą zwiększenie elastyczności cenowej na rynku detalicznym oraz komercyjnych zasad współpracy na rynku hurtowym. Natychmiast zareagowaliśmy na zmiany, wprowadzając na wyłączonych spod regulacji obszarach nowe, atrakcyjniejsze oferty. Deregulacja umocniła nas w decyzji o podjęciu w 0 roku znaczących inwestycji w technologię światłowodową. Znacząca poprawa jakości w sieciach komórkowych We wrześniu, po dwóch i pół roku, zakończyliśmy realizację projektu modernizacji naszej sieci komórkowej. W wyniku tych prac, pokrycie siecią G dla klientów Orange wzrosło do blisko 00% ludności (z % przed rozpoczęciem projektu) oraz 9% powierzchni Polski (z zaledwie %). Dzięki partnerstwu z T-Mobile w zakresie współkorzystania z sieci, projekt przyniósł już istotne oszczędności pod względem kosztów operacyjnych oraz pozwolił nam uniknąć znacznych naków inwestycyjnych. W zasięgu sieci G LTE, której budowę rozpoczęliśmy w kw. 0 roku, znalazło się na koniec 0 roku % ludności Polski. Sieć G List Prezesa Pomimo utrzymującej się presji na przychody rok 0 zakończył się dla Orange zgodnie z naszymi założeniami finansowymi. Dzięki stałej trosce o dyscyplinę finansową, wygenerowaliśmy poważne oszczędności kosztowe oraz utrzymaliśmy naky inwestycyjne na poziomie znacznie niższym niż w roku 0. LTE znacząco poprawia jakość świadczonych klientom usług oraz jest kluczowym czynnikiem wzrostu w zakresie mobilnych usług przesyłu danych. Mamy już ponad 00 tys. użytkowników usług LTE, a przez naszą sieć G przechodzi blisko 0% obsługiwanego przez Orange ruchu w zakresie transmisji danych. Zamierzamy kontynuować inwestycje w tę technologię i w tym celu uczestniczymy w trwającej aukcji na częstotliwości z zakresu 800 MHz i 00 MHz. Utrzymanie dobrej dynamiki komercyjnej W ubiegłorocznym liście określiłem 0 jako rok postępu pod względem komercyjnym. Z przyjemnością stwierdzam, że w 0 roku utrzymaliśmy dobrą dynamikę komercyjną, zwłaszcza w segmencie usług abonamentowych telefonii komórkowej. Nasze statystyki uległy poprawie zarówno w liczbach bezwzględnych jak i w odniesieniu do konkurencji. Liczba klientów, którzy przenieśli się, wyniosła 00 tys., co odpowiadało % udziału w rynku przenoszenia numerów (wobec % w 0 roku). W 0 roku, zwiększyliśmy bazę klientów abonamentowych o ponad %. Usługi abonamentowe stały się znacząco bardziej dostępne cenowo, co w 0 roku skłoniło szerszą grupę klientów do migracji do tego typu usług z segmentu usług na kartę. Do tego sukcesu przyczyniła się także rosnąca popularność usług mobilnego Internetu oraz naszej drugiej marki komórkowej nju.mobile. Pomimo szczególnie trudnego otoczenia rynkowego w segmencie klientów biznesowych, po raz pierwszy od 00 roku udało się nam zwiększyć liczbę mobilnych klientów usług głosowych w tym segmencie. W 0 roku, z sukcesem kontynuowaliśmy rozwój naszej oferty konwergentnej Orange Open, która łączy usługi komórkowe i stacjonarne. Liczba klientów tej usługi wzrosła o blisko 90%, do 9 tys. W segmencie stacjonarnego Internetu, nadal rośnie popyt na duże szybkości: liczba klientów superszybkich usług VHBB zwiększyła się o 0%, a na koniec roku stanowili oni już 8% całej bazy klientów DSL naszej firmy. Wyniki zgodne z założeniami Mam przyjemność potwierdzić, że pomimo utrzymującej się presji na przychody rok 0 zakończył się dla Orange zgodnie z naszymi założeniami finansowymi. Dzięki stałej trosce o dyscyplinę finansową, wygenerowaliśmy poważne oszczędności kosztowe oraz utrzymaliśmy naky inwestycyjne na poziomie znacznie niższym niż w roku poprzednim. Oszczędności wynikające z działań w zakresie trwałej optymalizacji kosztów wyniosły 0 mln zł znacznie więcej niż w 0 roku. Chciałbym przy tym podkreślić zróżnicowany charakter tych oszczędności, z których blisko 0% przypadało na inne źródła niż koszty pracy. W zakresie tych ostatnich, restrukturyzacja zatrudnienia postępowała zgodnie z planem, na warunkach określonych w Umowie Społecznej, którą podpisaliśmy w grudniu 0 roku. Niższy spadek przychodów w połączeniu z oszczędnościami po stronie kosztów przełożył się na nieznaczną poprawę skorygowanej marży EBITDA, która wzrosła do,% (z,% w 0 roku). Naky inwestycyjne (z wyłączeniem opłat za częstotliwości) zmniejszyły się o %, ze względu na zakończenie projektu modernizacji sieci. W efekcie, udało nam się nieznacznie zwiększyć organiczne przepływy pieniężne, które wyniosły 9 mln zł, i zrealizować cel, jakim było co najmniej powtórzenie wyniku z 0 roku. Zmniejszyliśmy zadłużenie netto o blisko 00 mln zł, utrzymując bezpieczną strukturę finansową z zadłużeniem netto na poziomie,x EBITDA (bez zmian względem poprzedniego roku) oraz dźwignią finansową netto na poziomie % (spadek z % w 0 roku). Nowe inicjatywy w zakresie uzupełnienia oferty usług W 0 roku wdrożyliśmy dwie nowe inicjatywy komercyjne: Orange Finanse i Orange Energia. Produkty te platforma bankowości mobilnej oraz platforma detalicznej sprzedaży energii stanowią uzupełnienie usług telekomunikacyjnych i mają się przyczynić do wzrostu lojalności klientów. W sytuacji, gdy coraz więcej naszych klientów korzysta ze smartfonów do zarządzania wszystkimi aspektami życia, jesteśmy przekonani, że oba te komplementarne produkty to naturalne poszerzenie naszej oferty usług. Oferta Orange Finanse spotkała się z obiecującym przyjęciem na rynku w ciągu pierwszych czterech miesięcy skorzystało z niej tys. klientów. Kluczowe priorytety na 0 rok: inwestycje w światłowody, wzrost satysfakcji klientów i dalsza poprawa efektywności Na początek 0 roku przypadły dwa bardzo ważne dla naszej firmy wydarzenia: rozpoczęcie długo oczekiwanej aukcji na częstotliwości LTE oraz ogłoszenie przez Orange programu znaczących tegorocznych inwestycji w światłowodową sieć dostępową. Duży popyt rynkowy na szybki Internet, korzystne zmiany w środowisku regulacyjnym oraz obiecujące projektu pilotażowego skłoniły nas do przyspieszenia rozwoju sieci światłowodowej. Planujemy zainwestować do 0 mln zł, by objąć do 0 tys. gospodarstw domowych zasięgiem naszych usług dostępu do Internetu o prędkości powyżej 00 Mb/s. Program inwestycyjny będzie realizowany głównie w dużych miastach, gdzie możemy bazować na wysokim udziale w rynku mobilnych usług głosowych. Będziemy uważnie śledzić monetyzację tej inwestycji: przewidujemy zwrot na poziomie istotnie wyższym od kosztu pozyskania kapitału. Jestem przekonany, że ten program inwestycyjny pozwoli nam zbudować podstawy dla przyszłego wzrostu. Podnoszenie jakości obsługi klientów pozostanie dla nas w 0 roku kluczowym priorytetem. Musimy jeszcze bardziej polepszyć doświadczenie klientów w kontaktach z firmą, stosując podejście konwergentne, kompetentne i efektywne kosztowo. Jednocześnie, w celu ustabilizowania wyników i obrony rentowności, musimy nadal podnosić efektywność, stając się bardziej on-line i bardziej elastyczni. Działania na rzecz poprawy efektywności będą obejmować dalszą automatyzację procesów, optymalizację zatrudnienia (w 0 roku, zgodnie z Umową Społeczną z grudnia 0 roku, przewidujemy odejście 0 pracowników), dalszą konsolidację centrów telefonicznej obsługi klienta i salonów sprzedaży, a także, jak zawsze, rygorystyczną kontrolę kosztów ogólnych i administracyjnych. Powyższym działaniom na rzecz optymalizacji kosztów operacyjnych będą towarzyszyć dalsze oszczędności związane z poprawą efektywności naków inwestycyjnych. Na koniec, pragnę podziękować pracownikom Orange, których kreatywność, ciężka praca i oddanie klientom pozwoliły nam osiągnąć ubiegłoroczne. Wasze zrozumienie potrzeb klientów jest kluczowym zasobem na tym niezwykle konkurencyjnym rynku. Pragnę również podziękować akcjonariuszom za ich wsparcie i zaufanie. Z przyjemnością spotkam się z Państwem w czasie walnego zgromadzenia akcjonariuszy a także w czasie wyjazdowych spotkań z inwestorami. Bruno Duthoit Prezes Zarządu Orange S.A. luty 0 0 0

9 Raport Roczny Orange 0 plan działań

10 Raport Roczny Orange 0 na lata 0 0 W 0 roku kontynuowaliśmy realizację średniookresowego planu działań, bazując na osiągnięciach z poprzedniego roku. Nasz plan zaka umocnienie wiodącej pozycji w podstawowych segmentach działalności oraz wejście na nowe rynki i rozwój usług dodanych, przy jednoczesnym utrzymaniu przychodów i korzystnej sytuacji j Orange. Pozwoli nam to w dalszym ciągu szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów, oferując im odpowiedni zakres usług i rozwiązań. klient strategia: kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne, zorientowane na klienta konwergencja Zakane cele: pozyskanie połowy indywidualnych klientów abonamentowych dla produktów konwergentnych, takich jak Orange Open konkurowanie poprzez rozwiązania, które oferują lepsze usługi i zapewniają większą wartość dla klienta (np. Orange Open Family, 00 sposobów jak zaoszczędzić w Orange) jedna, konwergentna sieć sprzedaży optymalna obsługa klienta Orange Care osiągnięcia w 0 roku wzrost Orange Open w skali roku o prawie 90%, do 9 tys. klientów, którzy korzystają z ponad, mln usług poszerzenie oferty o usługi Orange Finanse i Orange Energia pozyskanie 8 tys. klientów mobilnych w segmencie post-paid projekt integracji sprzedaży i obsługi klienta realizowany zgodnie z planem 0 0 w skrócie generacja zasobów klient rozwiązania zorientowane na klienta zamiast produktów i technologii konwergencja wygodna w użyciu technologia, transparentne usługi dostępne o każdej porze i w każdym miejscu łączność płynna łączność poprzez szeroko dostępną sieć konwergentną strategia: usługi dostępne w każdym miejscu i o każdej porze, wygodne w użyciu niezależnie od technologii łączność strategia: wysokiej jakości łączność w ramach sieci konwergentnej o szerokim pokryciu kapitał strategia: selektywne inwestycje i solidny bilans Zakane cele: formalne połączenie podmiotów świadczących usługi stacjonarne i komórkowe spójne usługi dla >0 mln klientów maksymalizacja sprzedaży pakietów i rozwiązań konwergentnych Zakane cele: objęcie mln gospodarstw domowych siecią szerokopasmową o bardzo wysokiej przepustowości (VHBB) zwiększenie pokrycia siecią G do 90%, a siecią G do 80% ludności kraju zapewnienie płynnego przełączania między sieciami zwiększenie zadowolenia klientów Zakane cele: długoterminowy cel: naky inwestycyjne na poziomie -% przychodów (z wyłączeniem zakupu częstotliwości, odnowienia licencji i inwestycji w sieć VHBB) w 0 r. naky inwestycyjne poniżej,8 mld zł (z wyłączeniem zakupu częstotliwości, odnowienia licencji i inwestycji w sieć VHBB) selektywne inwestycje sieciowe w celu obsługi generującego przychody przesyłu danych, w tym w częstotliwości do świadczenia usług G długofalowo, utrzymanie zadłużenia netto na poziomie nie przekraczającym, EBITDA oraz dźwigni j netto na poziomie poniżej 0% osiągnięcia w 0 roku zrealizowane formalne połączenie spółek uruchomienie zintegrowanej sieci obsługi klienta, z dodatkowymi udogodnieniami dynamiczny rozwój Orange Open osiągnięcia w 0 roku zakończenie programu modernizacji sieci wspólnie z T-Mobile: >0 000 stacji bazowych transmitujących sygnał Orange zwiększenie pokrycia siecią G do % pomimo opóźnień w aukcji LTE, a siecią G do 99% mieszkańców Polski, mln gospodarstw domowych objętych siecią VHBB, a tym 8 tys. łączy światłowodowych FTTH osiągnięcia w 0 roku naky inwestycyjne w wysokości, mld zł (z wyłączeniem zakupu częstotliwości) na poziomie,% przychodów (spadek o 0, pp rok-do-roku) % naków inwestycyjnych przeznaczonych na inwestycje w sieci zadłużenie netto na poziomie,x skorygowana EBITDA, dźwignia finansowa netto na poziomie % kapitał selektywne inwestycje, utrzymanie solidnego bilansu efektywność kosztowa efektywny model biznesowy z elastyczniejszą bazą kosztową alokacja zasobów efektywność kosztowa strategia: elastyczna baza kosztowa i efektywny model biznesowy zob. tabela z korektami danych finansowych na str 8 Zakane cele: plan socjalny przewidujący redukcję zatrudnienia o 90 etatów w 0 i 0 r. zbycie nieużywanych nieruchomości zmniejszenie liczby punktów sprzedaży o niskich obrotach i zwiększenie udziału sprzedaży internetowej współpraca w zakresie sieci w celu zmniejszenia rocznej bazy kosztów operacyjnych, przy jednoczesnych znaczących oszczędnościach w zakresie inwestycji zmniejszenie kosztów ogólnych i administracyjnych dzięki połączeniu TP S.A. i PTK Centertel rozważenie opcjonalnych rozwiązań, w tym częściowego outsourcingu, w zakresie usług związanych z siecią stacjonarną i systemami informatycznymi sprzedaż spółek zależnych nie związanych z podstawową działalnością osiągnięcia w 0 roku zmniejszenie zatrudnienia o 8 etatów w 0 r. (z uwzględnieniem zmian w Grupie) uzgodnienie dalszej redukcji o 0 etatów w 0 r. zmniejszenie liczby punktów sprzedaży o 0 mln zł oszczędności dzięki programowi optymalizacji kosztów, w tym blisko 0% wskutek innych działań niż optymalizacja zatrudnienia obrona marży EBITDA na poziomie,% obniżenie naków inwestycyjnych o % po zakończeniu realizacji projektu modernizacji sieci komórkowej (we współpracy z T-Mobile) 8 mln zł przychodów ze sprzedaży zbędnych nieruchomości (wzrost o 0% rok-do-roku) 8 9

11 Raport Roczny Orange 0 kluczowe informacje Klienci i konwergencja: budowanie lojalności poprzez poprawę jakości obsługi klientów Na tak konkurencyjnym rynku, na jakim działamy, lojalność klientów jest kluczem do osiągania stabilnych wyników. W 0 roku, ciężko pracowaliśmy, by polepszyć doświadczenie klientów w kontakcie z firmą, oferując atrakcyjne produkty i usługi za pośrednictwem coraz efektywniejszej zintegrowanej platformy sprzedaży i obsługi klienta. Rosnąca popularność oferty Orange Open pokazuje, że wielu klientów pragnie oszczędzić czas i pieniądze korzystając ze wszystkich usług telekomunikacyjnych od jednego dostawcy. W 0 roku rozwijaliśmy ofertę konwergentną i wprowadziliśmy nowe usługi komplementarne (bankowość i dostarczanie energii elektrycznej) pod marką Orange; będziemy to kontynuować w kolejnych latach. Dzięki tej strategii, zwiększamy lojalność klientów i ograniczamy rezygnacje z usług, oferując jednocześnie klientom coraz wygodniejszą obsługę. Łączność: reagowanie na popyt na większe prędkości przesyłu danych Rosnące zapotrzebowanie na łącza stacjonarne i mobilne o większej przepływności jest motorem rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce. W 0 roku zakończyliśmy duży projekt modernizacji sieci komórkowej, dzięki czemu Orange dysponuje obecnie potencjałem, by wykorzystać przyszły wzrost ruchu w zakresie mobilnej transmisji danych. Od początku 0 roku przygotowujemy się do rozpoczęcia znaczącego programu inwestycji w stacjonarny dostęp do Internetu poprzez radykalną rozbudowę sieci światłowodowej. Pomoże nam to wykorzystać bardziej pozytywny klimat regulacyjny, by skuteczniej konkurować z operatorami telewizji kablowych w dużych miastach Polski, a w efekcie odzyskać udział w rynku stacjonarnego dostępu szerokopasmowego tys klienci Orange Open + 90% rok-do-roku zasięg sieci G % mieszkańców Polski Klienci Orange Open (w tys.) % klientów stacjonarnego dostępu do Internetu Liczba usług w Orange Open (w tys.) Liczba usług na klienta Orange Open klientów Orange Finanse w połowie marca klienci Orange Open kw. 0 kw. 0 kw. 0 kw. 0 kw % % 8% % % liczba usług w Orange Open kw. 0 kw. 0 kw. 0 kw. 0 kw ,,,,, zasięg sieci G 99% mieszkańców Polski >0 000 stacji bazowych transmitujących sygnał Orange domów w zasięgu łączy światłowodowych 0

12 Raport Roczny Orange 0 kluczowe informacje c.d.,% obniżenie kosztów operacyjnych zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8 Oszczędności kosztowe i naky inwestycyjne: dyscyplina w całej firmie przynosi W 0 roku, kontynuowaliśmy obniżanie kosztów, notując 0 mln zł trwałych oszczędności (o 8 mln więcej niż w poprzednim roku). Co więcej, blisko 0% tych oszczędności wynikało z innych działań niż optymalizacja zatrudnienia, co pokazuje naszą zdolność do utrzymania dyscypliny j we wszystkich obszarach kosztów. W 0 roku, podtrzymamy ten trend poprzez rygorystyczne podejście do kosztów pośrednich. Przyspieszymy sprzedaż zbędnych nieruchomości z naszego portfela, a także podejmiemy dodatkowe środki, by zwiększyć efektywność telefonicznych centrów obsługi klienta. 0 0 skorygowana EBITDA obroniona na poziomie,% zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8,x zadłużenie netto / skorygowana EBITDA zob. tabela z korektami danych finansowych na str. 8 Program oszczędności kosztowych (łączne oszczędności wynikające z programu, w mln zł)

13 Raport Roczny Orange 0 0 0

14 Raport Roczny Orange 0 Zarząd (sk na marca 0 r.) Bruno Duthoit Prezes Zarządu Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Maciej Nowohoński Członek Zarządu ds. Finansów Mariusz Gaca Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego Jacek Kowalski Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich W dniu lutego 0 roku, Rada Nadzorcza powołała Mariusza Gacę na stanowisko Członka Zarządu ds. Rynku Biznesowego. W dniu października 0 roku pan Mariusz Gaca został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rynku Biznesowego. W dniu lutego 0 roku, Jacques de Galzain zrezygnował z funkcji Członka Zarządu ds. Finansów ze skutkiem na dzień 8 lutego 0 roku. W dniu marca 0 roku, Rada Nadzorcza powołała Macieja Nowohońskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansów. W dniu 9 września, Vincent Lobry złożył rezygnacje ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień października 0. Obowiązki i zakres odpowiedzialności Zarządu są określone w Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie Bruno Duthoit Prezes Zarządu Bruno Duthoit (ur. 9) jest absolwentem Politechniki Paryskiej oraz francuskiej Krajowej Wyższej Szkoły Telekomunikacji (École Nationale Supérieure des Télécommunications). Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier w spółce France Télécom S.A. (obecnie Orange S.A.). Wkrótce awansował na stanowiska menedżerskie. Od 98 roku piastował kierownicze stanowiska w administracji publicznej, początkowo na szczeblu regionalnym, a następnie centralnym. W 99 roku powrócił S.A., stając na czele przedstawicielstwa Grupy w Czechach i Słowacji. W latach 99-0, był prezesem lub członkiem zarządu szeregu zagranicznych spółek zależnych Grupy Orange, w tym między innymi prezesem Orange Slovensko (99-999), Orange Moldova (00-008), Orange Armenia (008-0) oraz Ethiotelecom w Etiopii (0-0). Od 00 do 00 roku był już Członkiem Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A., odpowiadając za szeroki wachlarz zagadnień: od transformacji poprzez sprzedaż, marketing i obsługę klientów po strategię i inwestycje. We wrześniu 0 roku został ponownie powołany w sk Zarządu Spółki. Mariusz Gaca Członek Zarządu ds. Rynku Biznesowego Mariusz Gaca (ur. 9) jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego; posiada również dyplomy MBA Uniwersytetu Illinois w Urbana Champaign oraz AMP z INSEAD. Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Elektrim S.A., gdzie w latach współtworzył biznes plany lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Od 00 roku w Grupie TP jako Dyrektor Pionu Multimediów, odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do Internetu dla rynku klientów indywidualnych. Od 00 roku odpowiadał za rynek biznesowy Grupy TP, a od 009 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego Grupy TP odpowiedzialnego za sprzedaż i obsługę klienta oraz Prezesa Zarządu PTK Centertel (operatora telefonii komórkowej Grupy TP), którą piastował do niedawnego połączenia PTK Centertel z TP S.A. Od listopada 0 roku jest odpowiedzialny za rynek biznesowy Orange. Od 0 roku Wiceprezydent Pracodawców RP oraz Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC przy OECD. Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Piotr Muszyński (ur. 9) ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez IESE Business School/Uniwersytet Nawarry. W Orange (dawniej Telekomunikacja ) od 00, początkowo, jako Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, w latach Dyrektor Dywizji Obsługa i Sprzedaż, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. We wrześniu 008 roku powołany na Członka Zarządu TP ds. Operacyjnych, a od listopada 009 Wiceprezes Zarządu TP ds. Operacyjnych. Piotr Muszyński pełni także funkcję Prezesa Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Wiceprezesa Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i członkiem Rady PIIT. Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony m.in.: jako manager roku dwukrotnie w latach 00 i 0 nagrodą Złotej Anteny Świata Telekomunikacji oraz Złotym Cyborgiem podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 0 za wybitny wk w budowę społeczeństwa informacyjnego. Jacek Kowalski jako Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Jacek Kowalski (ur. 9) ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 99 roku Studia Podyplomowe Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi. Pracował w firmie Infor Training oraz jako Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Swoją karierę w Orange rozpoczął w 00 roku jako Menedżer Human Resources dla Sprzedaży i Marketingu w PTK Centertel. Od 00 roku był Dyrektorem Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników Grupy, a w styczniu 0 roku został powołany w sk Zarządu TP S.A. jako Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich. Jacek Kowalski jest członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Maciej Nowohoński Członek Zarządu ds. Finansów Maciej Nowohoński (ur. 9) jest związany z Orange od 00 roku pełnił różne funkcje, o rosnącym zakresie odpowiedzialności, w obszarze finansów, w tym w szczególności funkcję Kontrolera Grupy Orange w latach W latach 00-0, był także Członkiem Zarządu spółki Emitel, a w latach 0-0 Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel. Zasiada również w radach nadzorczych wybranych spółek zależnych Orange. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business Consulting. Jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoły biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii. Od marca 0 pełni funkcje Członka Zarządu ds. Finansów. 0 0

15 Raport Roczny Orange 0 Dyrektorzy Wykonawczy 0 0 Irmina Bubałło-Wojciechowska Dyrektor Wykonawczy ds. Centrum Usług Witold Drożdż Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych Jolanta Dudek Dyrektor Wykonawczy ds. Obsługi Klientów Magdalena Hauptman Dyrektor Wykonawczy ds. Efektywności i Transformacji Bożena Leśniewska Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Michał Paschalis-Jakubowicz Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu Rynku Masowego Paweł Patkowski Dyrektor Wykonawczy ds. Marki i Komunikacji Marketingowej Jarosław Starczewski Dyrektor Wykonawczy ds. Rynku Klientów-Operatorów 8 9

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Warszawa, październik 2007 Spis treści (indeks GRI) Wizja i strategia........................................................... 5 Wizja

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA. Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA. Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji - Raport EBI 1-2015 Spółka: Orange Polska S.A. Data 26-03-2015 Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku 1 Spis treści List Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo