Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie"

Transkrypt

1 Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Aneta Poniszewska- Marańda inż Napieralski Myszkorowski Agnieszka Wosiak Napieralski Współpromot or mgr Kacerka W., Szajerman D. mgr Szrajber R., mgr Temat Wzorce i antywzorce w zarządzaniu projektami informatycznymi Infografika w internetowych serwisach informacyjnych System ekspertowy wspierający budownictwo energooszczędne Przegląd lokalnych modeli oświetlenia w grafice komputerowej Techniki fotograficzne w przygotowaniu zdjęć produktów do prezentacji na stronach WWW i fotokatalogach Projekt i implementacja frameworka jako struktury wspomagającej tworzenie i rozwój aplikacji internetowych. Temat (ang) Patterns and anti-patterns in management of information projects Expert system for energy efficient housing Photographic techniques for the presentation of products on the Web and in catalogs Design and implementation of a framework supporting creation and development of web applications Interaktywna Wizualizacja Fotorealistyczna dla Interactive Photorealistic Visualization for Stron Internetowych o Charakterze Prezentacyjno- Web Pages Bussinesowym Projekt i implementacja elektronicznego indeksu Electronic student s book - design and studenta implementation System wspomagający obsługę I1 wykorzystujący narzędzia Oracle Wzbogacenie oświetlenia sceny 3D przez zastosowanie tekstur Wirtualizacja serwerów problematyka zagadnień i implementacja rozwiązań Wizualizacja zjawisk atmoferycznych podczas lotu samolotu P50 Database system supporting savings I1 account management using Oracle The 3D scene illumination refinement by textures application Server virtualisation - issues and problems of implementation solutions Visualization of atmospherical phenomena in-flight aircraft P50 inz Trójwymiarowa wizualizacja zdjęć Three dimentional pictures visualization stopień stud student Aleksanzak Tomasz RW tematu kwi 08 Bałoń Bemski Szymon lis 10 Błądek Joann gru 07 Derda Rafał maj 10 Dębczyński Długosz Aleksana Dobiała Łukasz cze 10 Dobiała Patryk sty 10 Dudkiewicz Michał Figurski Kamil Frankowski Gmurowski Maciej Wirtualny dziennik Virtual journal Górbski Łukasz a H. Zintegrowany system obsługi nowoczesnej biblioteki Techniki i technologie prezentowania zbiorów muzeów nauki Projekt i implementacja systemu zarządzania dla kopalni węgla Bełchatów Metody pozycjonowania stron na przykładzie systemu do blogowania An integrated system of modern library service Techniques and technologies of presenting the collections of a museum of science Design and implementation of a management system for Bełchatów coal mine Website positioning methods illustrated with an example of a blogging system Gruszczyński Arkadiusz Grzybkowski Wiktor maj 10 ik Jan Jankowski wybrane tematy lis 10

2 Bożena Borowska mgr mgr Kacerka W., Multimedialne techniki promocji firmy na targach wystawienniczych Obszary integracji w aplikacjach webowych dla przedsiębiorstw oparte na przykładzie obsługi systemu wsparcia użytkowników. Multimedialne instrukcje obsługi urządzeń technicznych System wspomagający rozliczanie funduszy Unijnych Hierarchiczne metody segmentacji rynku Szabela J. Techniki kompozitingu w teledyskach Metody klasyfikacji danych medycznych/ekonomicznych Programowanie istniejących aplikacji w systemie operacyjnym Windows z wykorzystaniem aplikacji wielowątkowych i obiektów typu COM The areas of integration in web applications for corporations based on the example of users' support system. Information (Database) system supporting the management of European Union funds accounting Hierarchical methods market s segmentation The compositing techniques in the videoclips Classification methods for medical data / economy data. Programming of existing applications in Windows operating system using multithread applications and COM objects Jankowski gru 07 Jasiński luty 2011 Jovanovski Aleksander gru 07 Kawalec Paweł Kemp lis 10 Kędzierski Kiejnich Ewa gru 08 Klimek Wieloosobowa gra internetowa jako przykład złożonego systemu informatycznego Online multiplayer game as an example of complex data-handling system System zarządzania nauczaniem w szkole Learning management system in schools System zarządzania magazynem Magazine management System System zarządzania fakturami w małej firmie Management Invoice system for small business Pozycjonowanie stron WWW Positioning of web pages KOMOROWSKI Mariusz Kozłowska Aleksana Królikowski Kruszyński Juliusz Kubiak Interfejs 3D dla środowisk wirtualnych Virtual Environment 3D interface Kubica Robert wrze 09 Hanna a Agnieszka Wosiak a H. Systemy informatyczne w administracji samorządowej Computer systems in local government Kucharski Damian Elektroniczna wymiana danych medycznych Medical Electronic Data Interchange Łopata lis 10 Implementacja systemu obsługi sklepu internetowego i analiza serwisów handlu elektronicznego w oparciu o podobne aplikacje Analiza rozwiązań telemetrycznych na przykładzie systemu dla sieci wodociągowej. Implementation of internet shop supporting system and the analysis of e- commerce services on the basis of similar applications Analysis of telemetry solutions based on water mains system. Maciak Majkowski cze 10 kwi 10 mgr Edukacyjne prezentacje multimedialne obiektów muzealnych dla dzieci Marchlewski Dawid wybrane tematy

3 System zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem WWW System wspomagający kontakt klienta z bankiem Szrajber R. mgr Szrajber R. Interaktywna wizualizacja skansenu Porównanie możliwości oprogramowania dedykowanego i ogólnego w wizualizacji wnętrz Projekt komputerowego systemu zarządzania kontaktami z klientem (CRM) Business management system using Web Matusiak Client-bank communication support system The comparison between the ability of dedicated and general software in the interior visualization Design of information system supporting communication with customers Maur cze 10 Miechowiak Morawska Marta Morawski Michał Niepiekło Analiza dużych magazynów informacji Analysis of large information stores a H. Robert lis 10 Złożony system informatyczny wykorzystujący Complex information system using the Nowak platformę SAP NetWeaver SAP NetWeaver platform Owczarek Model multimedialnego wortalu. Model of multimedial vortal. Real Flow jako system cząstek fizycznie Real Flow as a system of physically poprawnych correct particles Pawelec maj 10 Budowa hurtowni danych wspomagającej system Data Warehouse to Support E-learning Danuta Zakrzewska nauczania na odleglość System Pieniek Maciej cze 09 Szabela Jan, Problemy produkcji filmowych realizowanych owska The problems of computer-animated films mgr techniką animacji komputerowej Dorota maj 10 Hanna a Interaktywna mapa gospodarstw Interactive map of agritourism farms in Mgr - z Piórkowski agroturystycznych województwa łódzkiego Lodz region Maciej Hanna a Kreowanie wizerunku firmy w Internecie Pokorska Edyta Wybrane zagadnienia e-learningu The chosen issues in the e-learning Popecki mar 09 Hanna a Danuta Bednarski Zakrzewska mgr Analiza oprogramowania dla sklepów internetowych Projektowanie witryny internetowej nauczyciela akademickiego z uwzględnieniem badań funkcjonalności. Elementy programowania aplikacji graficznej z uzyciem jezyka Action Script Personalizacja portali do współpracy studenckiej online Ocena zdolności kredytowej metodami inżynierii wiedzy Infografika w publikacjach ukowanych Bezpieczeństwo systemów informatycznych analiza metod The analysis of software used in Internet shops Website design for university teacher with regard to studies of usebility. Elements of a graphics application programming using ActionScript language Portal personalization for student collaboration The credit rating analysis the knowledge engineering methods Security of Information systems - methods analysis Popielska Anna Purczyńska Paulina Rakoca Łukasz Rakowski Ratke Marta mar 09 Rempalski Robaszek Rafał Ryżlak inz Programowanie poziomu gry w programie Blender Programming game level in Blender wybrane tematy

4 Dr Danuta Zakrzewska System rekomendujący grupy w nauczaniu na odległość Group recommender system in e-learning Hanna a Internetowy e-biznes na bazie oscommerce Internet e-business on base oscommerce Kacerka W., System zarządzania ułatwiający tworzenie zaawansowanych schematów organizacyjnych Hanna a Systemy zarządzania procesami magazynowymi mgr Modyfikacja obrazu za pomoca cząsteczek w języku ActionScript 3.0 Management system facilitating the creation of advanced organization charts Warehouse processes management systems Image modification with particle systems in ActionScript 3.0 System help desk Help Desk System prof. Michał Mikulska Jacymirski Gabriela Omiecińska System doboru win (aplikacja wykorzystująca narzędzia Oracle) poprzedni: System zarządzania przedsiębiorstwem (aplikacja wykorzystująca narzędzia Oracle) Database system for wine selection (application using Oracle) poprzedni: Management system for business (application using Oracle ) Sadowski Sendkowski Marek mar 11 wrze 09 Siwińska Anna lis 10 Sobiński cze 10 Sokalszczuk Aleksander Sokołowski Marek paź 08 kwi 09 Spiesz Wojciech Sterowanie interfejsem użytkownika przy pomocy Stachowiak Gesture based user interface steering gestów wrze 09 System informatyczny do zarządzania pocztą przez stronę WWW A Web-Based Service Stanisz Łukasz wrze 09 HelpDesk - system wsparcia serwisu HelpDesk - computer service support komputerowego system Surmacz Lidia System informatyczny do efektywnej reklamy internetowej Szałajski Michał gru 07 Application for comprehensive Aplikacja do kompleksowej obsługi sieci Szczepański management of the chain of antique antykwariatów shops Gabriela Omiecińska Projekt i realizacja systemu do zarządzania siecią hoteli Design and implementation of computer system for management of chain of hotels Szymanek Bogumił sty 10 mgr mgr Narzędzia grafiki komputerowej w tworzeniu witryn internetowych Techniki eksploracji przestrzeni na przykładzie zwiedzania wirtualnego Starego Miasta Gdańska Grafika komputerowa w programach aesowanych dzieciom Grafika komputerowa w programach popularyzatorskich aesowanych dzieciom Przegląd architektur aplikacji multimedialnych Rozpoznawanie obiektów 3D z wykorzystaniem deskryptorów Fourierowskich The computer graphics tools in the www pages creation The sightseeing of the virtual Old Town in Gdańsk as the example of the space exploration techniques The computer graphics in programs dedicated to chilen The computer graphics in popular programs dedicated to chilen Review of multimedia application architecture Fourier descriptors based recognition of 3D objects Świerczyński Trzeciak Grzegorz cze 09 mar 09 Tylus Anna wrze 10 Urbańska Małgorzata WASILEWSKI Grzegorz paź 08 sty 10 Hanna a Rozwiązania logistyczne dla sklepu internetowego Logistic solutions for internet shop Wejner wrze 09 wybrane tematy

5 System zarządzania dla gabinetu stomatologicznego System wspomagający obsługę floty pojazdów. Inteligentny system wspomagający badania diagnostyczne stacji obsługi samochodów Management system for dental surgery Support system for fleet management service. Westrych Mateusz Wieczorek Wojciech Wiśniewski Mariusz z Hanna a Internetowy kurs programowania w jezyku ABAP Online course in ABAP programming Witczak Jacek wrze 10 kwi 08 Projekt i implementacja systemu wspomagającego księgarnię wysyłkową Design and implementation of a system supporting mail order bookshop Wojtylak - mgr zmiana promotora była M. a H. Grafika komputerowa w projektowaniu nowych modeli samochodu Grafika użytkowa - multimedialny kurs Photoshop i CorelDRAW - poprzedni: Przegląd metod teksturowania Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie Computer graphics in the design of new car models Graphic design - a multimedia course of Photoshop and CorelDRAW Integrated system for the management of company security Wolny Michał maj 10 Woźniakowski sty-11 WÓJCIK Łukasz Struktury indeksowe w hurtowniach danych The index structures in data warehouse Zawieja Łukasz lis 10 Napieralski Fotorealistyczna animacja ognia Photorealistic Fire Animation Zielinska Aleksana wybrane tematy

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie

Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora inż Wanda Liliana inż Byczkowska- Lipińska Niewiadomski Współpromot or Temat Komputerowa kontrola należności i zobowiązań w małej firmie Analiza obrazu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Janusz Górski 1. Platforma do budowy aplikacji mobilnych związanych z zarządzaniem argumentacją 2. Mechanizm zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 USI 23 USI 31 USI 32 USI 41 USI 42 USI 521 USI 522 USI 511 USI 512 USI 531 USI 532 USI 550 USI 61 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Lp. Autor (-zy) Tytuł artykułu Status 1 Krzysztof EJSMONT Krzysztof KRYSTOSIAK Jan LIPIAK 2 Zdzisław JASIŃSKI 3

Bardziej szczegółowo