DNI ELBLĄGA Rusza budżet obywatelski. str Nr 3(5) wrzesień

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DNI ELBLĄGA 2012. Rusza budżet obywatelski. str.. 5-9. Nr 3(5) wrzesień 2012. www.elblag.eu"

Transkrypt

1 Nr 3(5) wrzesień DNI ELBLĄGA 2012 str fot. Włodzimierz Wawro Rusza budżet obywatelski Czy w Twojej okolicy jest potrzebny plac zabaw? A może remont chodnika, czy nowe miejsca parkingowe, a może masz zupełnie inny pomysł na to, co zmienić w miejscu, w którym mieszkasz? Po raz pierwszy będziesz miał na to bezpośredni wpływ, dzięki wprowadzeniu w Elblągu zasad budżetu obywatelskiego. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpili do prezydenta radni: Ryszard Klim, Antoni Czyżyk i Marek Kucharczyk. Prezydent Grzegorz Nowaczyk zaproponował, by budżet obywatelski w 2013 roku wyniósł 2 miliony złotych, po 400 tysięcy na każdy z okręgów wyborczych. Ryszard Klim Antoni Czyżyk Marek Kucharczyk Na czym polega budżet obywatelski, jakie zasady będą obowiązywać w Elblągu o tym czytaj na str. 2-3

2 2 TYM ŻYJE ELBLĄG Szanowni Elblążanie, Rusza budżet obywatelski Czy w Twojej okolicy jest potrzebny plac zabaw? A może remont chodnika czy nowe miejsca parkingowe, a może masz zupełnie inny pomysł na to, co zmienić w miejscu, w którym mieszkasz? Po raz pierwszy będziesz miał na to bezpośredni wpływ, dzięki wprowadzeniu w Elblągu zasad budżetu obywatelskiego. Elbląg dołącza do krajowej czołówki miast, które wprowadzają w życie zasady budżetu obywatelskiego. Dzięki niemu mieszkańcy decydują, na co konkretnie zostanie wydana część pieniędzy z miejskiej kasy. W budżecie Elbląga na 2013 rok prezydent Grzegorz Nowaczyk zaproponuje na budżet obywatelski 2 miliony złotych, po 400 tysięcy na każdy z pięciu okręgów wyborczych. - To pierwsza taka inicjatywa w historii naszego miasta. Liczę na to, że się przyjmie i mieszkańcy chętnie będą zgłaszać swoje propozycje wydatków. Przykład innych miast pokazuje, że takie rozwiązania przynoszą wymierne efekty mówi Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga. Z inicjatywą wprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2013 wystąpiło do prezydenta trzech radnych: Ryszard Klim z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Antoni Czyżyk i Marek Kucharczyk (obaj Platforma Obywatelska). - Radny musi mieć poczucie satysfakcji, gdy jego interpelacje wywierają wpływ, zwłaszcza na unowocześnianie samorządowego działania. To jednocześnie odpowiedź dla tych, czasem nawet radnych, którzy twierdzą, że interpelacje nie mają sensu. Mają! Wybrane elementy budżetu partycypacyjnego, obywatelskiego, przy poparciu prezydenta Grzegorza Nowaczyka, zaistnieją w budżecie roku 2013 mówi radny Ryszard Klim. - Mieszkańcy, i tylko oni, w ramach przyjętych możliwości zadecydują o tym, co jest najbardziej potrzebne w najbliższym otoczeniu. Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości projektu wobec skali tych potrzeb. Pojawia się też pytanie, czy mieszkańcy ujawnią swoją aktywność? To jednak swoiste rozpoznanie walką i nabywanie doświadczenia przed poszerzeniem zakresu partycypacji w kolejnych latach. Elbląg to Strefa Dobrych Inwestycji. To hasło, które towarzyszy promocji gospodarczej naszego miasta w kraju i za granicą. Tak było podczas debiutu elbląskich obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, czy też podczas rozmów z chińskimi przedsiębiorcami na międzynarodowej konferencji miast partnerskich w Nanning. O tych m.in. wydarzeniach przeczytacie Państwo w najnowszym wydaniu Elbląskiego Serwisu Miejskiego. A także o tym, że elblążanie lubią się bawić, czego dowodem są niezapomniane Dni Elbląga - tysiące mieszkańców i turystów uczestniczyło na początku sierpnia w koncertach muzyki klubowej i gwiazd polskiej sceny muzycznej, skorzystało z wielu innych atrakcji, co bogato udokumentowaliśmy na zdjęciach. Mam nadzieję, że polubicie też Państwo najnowszy pomysł związany z wprowadzeniem w naszym mieście budżetu obywatelskiego, dzięki czemu każdy mieszkaniec Elbląga będzie miał możliwość decydowania o tym, na jakie wydatki będzie przeznaczona część miejskiego budżetu. Miłej lektury! - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy samorządowej to obecnie kierunki, które w naszym mieście powinniśmy mocno podkreślać. Chcemy promować otwartość samorządu elbląskiego na inicjatywy oddolne, małe, a tak ważne dla miasta, budujące tożsamość mieszkańców Elbląga. Temu mają służyć prace nad wprowadzeniem do finansów miasta elementów budżetu obywatelskiego na rok 2013 mówi Antoni Czyżyk, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. - Naszą rolą jako radnych jest nie tylko inicjowanie takich pomysłów, ale także promowanie ich w swoich okręgach wyborczych, do czego wszystkich radnych gorąco namawiam. Mam nadzieję, że mieszkańcy chętnie wezmą udział w pracach nad budżetem obywatelskim, bo dzięki temu mają bezpośredni wpływ na to, co może zmienić się w okolicy, w której mieszkają mówi Marek Kucharczyk, radny Platformy Obywatelskiej. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, którzy mają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu. Wystarczy wypełnić wniosek, który drukujemy na stronie obok (można też go otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Elblągu, jest również dostępny elektronicznie na stronie w sekcji Mieszkańcy ). Wypełnione wnioski należy dostarczyć od 22 sierpnia do 21 września 2012 roku w wersji papierowej do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: umelblag.pl. Spośród propozycji mieszkańców zostaną wybrane te, które są możliwe do realizacji pod względem formalno-prawnym, gospodarności i możliwości finansowych oraz technicznych. Pozytywnie zaopiniowane propozycje zostaną umieszczone w ankietach, które w październiku zostaną rozesłane do mieszkańców, z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze. To mieszkańcy zdecydują w głosowaniu, które ze zgłoszonych propozycji znajdą się w projekcie budżetu Elbląga na 2013 rok. Szczegółowe zasady przygotowywania budżetu obywatelskiego i udziału mieszkańców w jego tworzeniu publikujemy poniżej. ZASADY FUNKCJONOWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ELBLĄGU W 2013 ROKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Mając na celu zwiększenie udziału elblążan w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa tworzy się w Elblągu tzw. Budżet Obywatelski. 2. Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy. 3. Pula środków zaproponowana na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2013 wyniesie łącznie nie mniej niż 2 mln złotych, przy czym nie mniej niż 400 tys. złotych dla każdego okręgu wyborczego. 4. Władze samorządowe Elbląga będą podejmowały działania zmierzające do propagowania wśród mieszkańców Elbląga idei Budżetu Obywatelskiego. ZASADY TWORZENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZA- DAŃ 1. Propozycję zadania do zrealizowania, w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Elbląga posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu i może ona dotyczyć wszystkich spraw miesz- czących się w kompetencji gminy. 2. Propozycję zadania, o którym mowa w ust. 1 należy zgłaszać na formularzu Wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Elbląga, zwanym w dalszej części wnioskiem, stanowiącym załącznik do niniejszych Zasad. 3. Wniosek o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Elbląga dostępny jest elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu w sekcji Mieszkańcy, a także w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu. 4. We wniosku należy podać numer okręgu wyborczego, nazwę zadania, miejsce realizacji zadania, które może dotyczyć jedynie terenów miejskich (z wyłączeniem m.in. terenów wspólnot mieszkaniowych, terenów zamkniętych, własności indywidualnej), dokonać opisu zadania i podać pełne dane identyfikujące wnioskodawcę. W przypadku zaistnienia utrudnień związanych z: a) ustaleniem okręgu wyborczego, mieszkaniec może uzyskać pomoc w Departamencie Spraw Obywatelskich, w tym telefonicznie pod nr 55/ lub 55/ ; b) ustaleniem miejsca realizacji zadania (lokalizacji terenu) mieszkaniec może skorzystać z portalu mapowego pl/pm/gui lub uzyskać pomoc w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Referacie Geodezji i Katastru, pok. 116, w tym u

3 TYM ŻYJE ELBLĄG telefonicznie pod nr 55/ lub 55/ u 5. Wypełnione wnioski należy dostarczyć od 22 sierpnia do 21 września 2012 roku w wersji papierowej do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: ANALIZA WNIOSKÓW 1. Analiza złożonych wniosków zostanie przeprowadzona pod względem formalno prawnym, praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań miasta, gospodarności, a także możliwości finansowych i technicznych - zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 349/2012 Prezydenta Miasta z 30 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elblągu. 2. Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Elblągu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 3. Z pozytywnie zaopiniowanych wniosków zostanie utworzona lista propozycji budżetowych, możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, z podziałem na 5 okręgów wyborczych. 4. Wszystkie wnioski zostaną opublikowane wraz z uzasadnieniami na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu w sekcji Mieszkańcy. WYBÓR PROPOZYCJI BUDŻETO- WYCH 1. Po wszechstronnej analizie wniosków w październiku br. zostanie skierowana do elblążan w formie papierowej ankieta zawierająca wszystkie propozycje budżetowe możliwe do realizacji, odrębnie dla danego okręgu wyborczego. 2. Ankiety, z podziałem na okręgi wyborcze zostaną także zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu w sekcji Mieszkańcy, a także udostępnione w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu. 3. Każdy mieszkaniec danego okręgu będzie miał prawo wybrać maksymalnie pięć propozycji budżetowych z zaproponowanych w ankiecie, które jego zdaniem są najważniejsze. 4. Wyboru dokona poprzez postawienie znaku X w kratce obok treści wniosku. 5. Ankiety będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Elblągu od 5 do 19 października br. w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta lub przesyłać elektronicznie na adres: 6. Zarówno wnioski, jak i ankiety będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Wnioski i ankiety wypełnione niewłaściwie, wypełnione kilkukrotnie lub przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane. 7. Propozycje, które w ramach limitu środków na dany okręg wyborczy uzyskają największą ilość głosów mieszkańców zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta. 8. Prezydent Miasta ma prawo zwiększyć pulę środków na okręg wyborczy w ramach zaproponowanej puli środków. 9. Budżet Obywatelski zostanie wprowadzony do budżetu miasta na rok 2013, po jego uchwaleniu przez Radę Miejską w Elblągu. WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MIASTA ELBLĄG Nazwa zadania Miejsce realizacji zadania Okręg wyborczy nr (od 1 do 5) Opis zadania (należy przedstawić opis zadania dla okręgu wyborczego, ze wskazaniem uzasadnienia potrzeby zrealizowania zadania oraz spodziewanych efektów po jego zakończeniu - max 200 wyrazów). Informacje o wnioskodawcy imię i nazwisko: adres zameldowania: adres do korespondencji: PESEL: numer telefonu: adres Jednocześnie składając niniejszy wniosek oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim miasta Elbląg (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3 "

4 4 Elbląg zadebiutował na giełdzie Na rynku obligacji Catalyst w czerwcu pojawiły się obligacje komunalne Elbląga na kwotę 107 milionów złotych. - To ważne wydarzenie dla naszego miasta. Jest to druga emisja obligacji komunalnych w tym roku w Polsce na tak dużą kwotę. Po drugie obecnie wiele mówi się o zadłużeniu samorządów. My korzystamy z nowych instrumentów dłużnych. Chcemy, by Elbląg był miastem nowoczesnym, idącym z duchem czasu, również jeśli chodzi o finanse. mówi Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga. Catalyst rozpoczął działalność w 2009 roku. To najmłodszy rynek Giełdy Papierów Wartościowych, który zajmuje się handlem obligacjami. W ten sposób Giełda wprowadziła dla inwestorów możliwość kupowania i sprzedawania obligacji komunalnych (emitują je jednostki samorządu terytorialnego, np. miasta), spółdzielczych (banki spółdzielcze) czy korporacyjnych (przedsiębiorstwa). Z obrotu obligacjami skarbowymi wcześniej, na GPW korzystało Ministerstwo Finansów, które w ten sposób pokrywało deficyt budżetowy. Dwa lata temu sprzedaż tych obligacji została przeniesiona na Catalyst. - Obligacje to zdecydowanie bardziej elastyczny instrument długoterminowego finansowania niż kredyt bankowy. Dla samorządów Trzydniowe święto jazzu, wielkie gwiazdy, setki widzów, ciekawe imprezy towarzyszące to bilans pierwszej edycji Jazzbląg Festiwal. Tomasz Stańko, Janusz Strobel, Adam Pierończyk, Henryk Miśkiewicz, Kuba Badach to gwiazdy Jazzbląg Festiwalu. Oprócz nich na scenie pojawili się młodzi twórcy zespół Omnivore z Dzierzgonia i Malborka oraz elbląsko-gdański Special Jazz Sextet. Zainteresowanie wzbudziła też grupa Fumanek swoisty eksperyment muzyczny, połączenie folku z muzyką elektroniczną. Do jest to bardzo istotne, ponieważ mają lepsze możliwości negocjowania warunków, niż przy tradycyjnym kredycie. Dzięki emisji na CATALYSIE Elbląg ma możliwość pojawienia się na szerokim rynku finansowym, zaprezentowania swoich atutów, ale co najważniejsze, dzięki publicznej emisji staje się bardziej wiarygodny dla inwestorów. Jest to szczególnie ważne w dobie kryzysu długu. mówi Witold Strzelec, doradca Prezydenta Elbląga. Jako miasto chcemy być aktywni tam, gdzie robi się biznes i gdzie są pieniądze. W dzisiejszych czasach nowocześnie zarządzany samorząd musi się promować i konkurować z innymi o inwestycje i inwestorów. - Emisja obligacji to w dzisiejszych czasach optymalne źródło finansowania inwestycji. Rynek Catalyst dodatkowo otwiera dostęp do szerokiego grona inwestorów. Elbląg, wprowadzając obligacje na rynek zorganizowany pokazuje, że jest nowoczesnym, otwartym miastem, które aktywnie korzysta z nowoczesnych form finansowania. Jesteśmy przekonani, że efekty współpracy Elbląga z Pekao, największym organizatorem emisji obligacji w Polsce, bardzo szybko docenią mieszkańcy miasta - mówi Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao. Obligacje Elbląga w kwocie 100 lub 1000 złotych będą mogli kupić mieszkańcy miasta i każdy zainteresowany takim instrumentem finansowym. By dokonać zakupu, trzeba posiadać rachunek maklerski. Emisję obligacji na zlecenie miasta przygotował bank Pekao SA milionów złotych, emisja obligacji na tak wysokim poziomie świadczy o szerokim zakresie naszych przedsięwzięć inwestycyjnych. Chcemy maksymalnie wykorzystać środki Unii Europejskiej w ramach - jeszcze perspektywy finansowej i zabezpieczyć dofinansowanie do tych projektów dodaje prezydent Elbląga. Inwestycje zaplanowane Elbląska Strefa Kibica funkcjonowała blisko miesiąc, była to pierwsza tak duża i długa impreza w Elblągu. Co najważniejsze była również najbezpieczniejsza. Na wszystkich meczach Polaków był komplet widzów osób w strefie. Podczas pozostałych meczów - od 300 do 400 widzów. Na finał do ESK przyszło ponad 2000 osób. A przecież mieliśmy także koncerty i kabarety. Wtedy TYM ŻYŁ ELBLĄG w tegorocznym budżecie wynoszą blisko 180 milionów złotych, co stanowi 30% wszystkich wydatków budżetowych. Obecnie, gdy samorządy borykają się z problemami, tak wysoki wskaźnik inwestycyjny świadczy o priorytetach miasta, a najważniejsze inwestycje realizowane w 2012 roku to: - przebudowa drogi wojewódzkiej 503 (wartość nakładów to ponad 46 mln zł), - przebudowa skrzyżowania ulic gen. Grota Roweckiego 12 Lutego (ok. 6,7 mln zł) - przebudowa wschodniego nabrzeża rzeki Elbląg oraz przebudowa kładek na mosty zwodzone (ponad 20 mln zł), - rozbudowa portu żeglarskiego w ramach Pętli Żuławskiej rozwój turystyki wodnej (7,3 mln zł) - zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zatorza (ponad 32 miliony zł) - budowa czterech Orlików (ok. 5,4 mln zł) - budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9 (3,3 mln zł) - przebudowa budynku przy ul. Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na mieszkania komunalne (6,1 mln zł) - termomodernizacja szkół (5 mln zł) - rozpoczęcie budowy stadionu (1,7 mln zł) Pierwszy Jazzbląg sukces muzyczny i organizacyjny Jazz w murach Galerii El to jest to Prezydent Elblaga Grzegorz Nowaczyk kupił elblaskie obligacje Elbląga przyjechali także goście z Kaliningradu zespół Va Groupe, który wystąpił nie tylko podczas jam session, ale również dał koncert w klubie muzycznym Mjazzga. Organizatorzy przewidzieli także jazzową atrakcję dla najmłodszych elblążan Galerię opanowały dzieci, a nad nimi doskonale panowała Gosia Szmuda z zespołem. Widzowie podkreślali nie tylko najwyższy poziom artystyczny, ale i organizacyjny, za który odpowiadali pracownicy Departamentu Kultury UM oraz Galerii EL. Nieprzypadkowo bowiem w Galerii EL odbył się Jazzbląg. To w niej, 50 lat wstecz, powstał jeden z pierwszych klubów jazzowych w Polsce. To tu przez ostatnich osiem lat odbywały się koncerty w ramach festiwalu Summer of Jazz & Blues. Wspaniałe wnętrza stanowią dodatkowy atut, o czym wielokrotnie ze sceny mówili artyści. Pierwsza edycja festiwalu przeszła już do historii. Organizatorzy planują następną. Na pewno pod uwagę wzięte zostaną sugestie elblążan, którzy wypełniając ankietę rozdawaną podczas Jazzbląga, informowali, jakich artystów chcieliby w Elblągu posłuchać. Miesiąc z Euro 2012 w Strefie bawiło się od 2000 do 4000 widzów. Elbląska Strefa Kibica przez całe mistrzostwa była biało-czerwoną wizytówką Elbląga. Tak się bawiliśmy...

5 TYM ŻYŁ ELBLĄG - DNI ELBLĄGA Tak się bawiliśmy podczas święta miasta 5 Trzy dni zabawy, tysiące ludzi, koncerty gwiazd, imprezy towarzyszące tak w skrócie podsumować można tegoroczne Dni Elbląga Deszczowy piątek Deszcz nie pokrzyżował planów sympatykom klubowych brzmień, tłum gęstniał przed sceną z godziny na godzinę. Muzycznie rozpoczął artysta o pseudonimie DJ SU- CHY, który zaserwował elblążanom niezwykle energetyczną mieszankę rytmów. Rozgrzaną publiczność przywitał prezydent Elbląga, który życzył klubowiczom udanej zabawy. Krótko potem na scenę wszedł Marc Van Linden i kolejne gwiazdy PUOTECK Robert M i Nycer. Sobota w różnych stylach Grupa Afromental z wielką energią wpadła na scenę, powodując wrzask zachwytu wśród fanów. I tak było do końca koncertu. Później zaproponowano elblążanom spokojniejsze rytmy. Wystąpili Andrzej Piaseczny oraz Kayah. Artyści zaprezentowali utwory nie tylko z najnowszych płyt, ale również znane kawałki w nowych aranżacjach. Pomiędzy koncertami dj-e Radia Eska zabawiali publiczność. Energetyczna niedziela Koncerty Wet Fingers, Blue Cafe i zespołu Feel miały jeden wspólny mianownik - była nim energia, którą czuć było ze sceny i wśród zgromadzonej publiczności. Rozpoczął zespół Wet Fingres, który szczególnie spodobał się najmłodszym. Mieszanka najnowszych brzmień i mocnego rytmu szybko sprawiła, że zarówno na scenie i tuż pod nią trwała wspaniała zabawa. Wokaliści Wet Fingers mieli doskonały kontakt z publicznością, często zbliżali się do barierek, aby być bliżej swoich fanów. Jako drugi zagrał zespół Blue Cafe i chyba nikt na początku nie spodziewał się Kiepska pogoda nie przeszkodziła w dobrej zabawie Kayah przypomniała stare utwory w nowych aranżacjach Dominika Gawęda z Blue Cafe pokazała prawdzi- takiego show. Taniec, układy choreograficz- we show ne, race, bębny, flagi, a przede wszystkim wspaniała muzyka z udziałem sekcji dętej pozwoliły zapomnieć o deszczu. Z publicznością wspaniale bawiła się Dominika Gawęda, charyzmatyczna wokalistka Blue Cafe. Dni Elbląga 2012 zakończył zespół Feel... solidne rockowe brzmienie i mocny głos Piotra Kupichy zrobiły swoje i mimo późnej pory wszyscy, którzy zdecydowali się zostać, bawili się świetnie. Skrzynia Czasu Na sto lat zakopano przed Ratuszem Staromiejskim Skrzynię Czasu, a w niej pamiątki - dokumenty, drobiazgi, przedmioty codziennego użytku - wszystko to, co opowie o naszym obecnym życiu przyszłym pokoleniom. - Ludzie mają wiele niespełnionych marzeń. Jednym z nich jest możliwość przenikania w czasie. Do tej pory takiego urządzenia nie wymyślono, ale my, w pewnym sensie przenosimy się do XXII wieku powiedział Grzegorz Nowaczyk. Inicjatorem projektu Skrzynia Czasu było Stowarzyszenie Historyczno- -Poszukiwawcze Denar. Pamiątki złożone zostały do skrzyni o wymiarach 80/60/60 cm. Skrzynia Czasu powstała dzięki nim członkom Stowarzyszenia Denar Wykonana została z trzymilimetrowej stali nierdzewnej i kwasoodpornej. - Do skrzyni włożyliśmy dokumenty i drobne przedmioty. Elblążanie natomiast podarowali swoje zdjęcia, stare dokumenty powiedział Grzegorz Nowaczyk, prezes Stowarzyszenia Denar. - Kupiliśmy też kilkanaście egzemplarzy prasy codziennej, po to, by można było za 100 lat zobaczyć, jak wyglądały nasze gazety. Skrzynia wypełniona jest w trzech czwartych. Jest hermetyczna, warunki pogodowe nie powinny jej naruszyć. W szklanej szkatule umieszczonej na Skrzyni czasu znalazło się przesłanie dla elblążan roku Wędrująca wystawa rozpoczęła wędrówkę 38 zdjęć z setek wykonanych przez Elbląskie Spacery Fotograficzne znalazło się na wystawie, którą w sierpniu oglądać można było przed Ratuszem Staromiejskim, na Placu Dworcowym, w Centrum Handlowym Ogrody oraz na pasażu handlowym przy ul. Gwiezdnej. Ideą wystawy była bowiem wędrówka po różnych punktach miasta, tak by to ona przyszła do elblążan, a nie na odwrót. Na wystawie zaprezentowane zostały zdjęcia: Beaty Branickiej, Andrzeja Ciesielskiego, Marka Ciesielskiego, Mariusza Ciągadlaka, Roberta Ejdrygiewicza, Moniki Grozowskiej, Anny Grzelak, Grzegorza na odwrót Pierwsza wystawa, która przychodzi do widzów, nie Hryniewicza, Katarzyny Kabuły, Michała Kalbarczyka, Michała Kalinowskiego, Magdaleny Komorskiej, Rafała Kotyły, Łukasza Kotyńskiego, Konrada Kosacza, Krzysztofa Koseckiego, Tomasza Klarkowskiego, Miłosza Kulawiaka, Rafała Łaszkiewicza, Adama Mastelarza, Joanny Niedzielskiej, Michała Skroboszewskiego, Łukasza Sienkiewicza, Agaty Zambrzyckiej, Dominika Żyłowskiego. Projekt Wędrująca wystawa został dofinansowany przez Urząd Miejski w Elblągu. O Dniach Elbląga także na str. 6-9

6 6 DNI ELBLĄGA 2012 Maraton Fotograficzny Michał Skroboszewski, Grzegorz Szaro i Michał Kalbarczyk to zwycięzcy II Elbląskiego Maratonu Fotograficznego. Wyróżnienia otrzymały: Anna Laskowska, Katarzyna Tomczyńska i Maria Brejdak. Zdjęcia oceniała komisja: Konrad Kosacz (przewodniczący), Karolina Hajec-Kalińska, Aleksandra Matulewicz i Łukasz Kotyński. Michał Skroboszewski przyjmuje gratulacje od Konrada Kosacza i Miłosza Kulawiaka W tegorocznym maratonie wzięło udział 60 fotografików. Mieli za zadanie wykonać 12 zdjęć obrazujących 12 tematów, w 12 godzin. Prac nie można było poddawać obróbce graficznej. Tematy maratonu: Śniadanie,...bląg, Miałem sen, Uwaga! Roboty! Drogowe!, Cyfry liczby numerki, Ktoś kogo znam, Tam gdzie nie chodzą turyści, Elbląg industrialny, Lubię to, Przerost formy nad treścią, El..., el..., el..., Bez komentarza. Dzień Otwarty w Alstom Power Technologia na światowym poziomie, najnowocześniejsze maszyny to wszystko mogli z bliska zobaczyć ci, którzy zdecydowali się skorzystać z Dnia Otwartego. Zaprezentowano, m.in. Najnowocześniejszy sprzęt i sterylność hal Alstomu Zakład Turbin oraz wydziały produkcji łopatek, obróbki ściernej, wirników. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci trampoliny i dmuchany zamek oraz słodkości. Dzień Otwarty w Browarze Ponad 1600 osób odwiedziło elbląski Browar. Odwiedzający obejrzeli hale produkcyjne, butelkownię, wystawę produktów naszego Browaru. Na teren zakładu, ze względów bezpieczeństwa wpuszczane były grupy 25-osobowe. Pieczę nad nimi sprawowali przewodnicy, wśród nich dyrektor Roman Korzeniowski. W tym roku Browar świętuje 140. urodziny. Z tej okazji każda osoba, która odwiedziła zakład otrzymała w prezencie butelkę piwa z limitowanej urodzinowej serii. Dyrektor Roman Korzeniowski tym razem w roli przewodnika Wizyta delegacji z Nowogrodu Wielkiego Po raz pierwszy Elbląg odwiedziła wicemer Wielkiego Nowogrodu Jekatierina Wiktorowna Krasnowidowa. Wielki Nowogród to najstarsze miasto Rosji, nazywane jej kolebką. W ubiegłym roku, podczas zjazdu Nowej Hanzy obydwa miasta odnowiły współpracę, podpisując list intencyjny. Wicemer przywiozła zaproszenie dla prezydenta Elbląga do Wielkiego Nowogrodu na uroczystości 1150-lecia państwowości rosyjskiej, w których wezmą Wicemer Wielkiego Nowogrodu i Prezydent Elbląga udział prezydent, premier i patriarcha Rosji. Omówiła też możliwości wymiany kulturalnej i młodzieżowej. Odwiedziła MDK, EPT. Po elbląskiej starówce oprowadzała ją archeolog Grażyna Nawrolska. Akcja Lato w TVP Olsztyn Dziennikarze TVP Olsztyn zrealizowali z Elbląga godzinny materiał w ramach Akcji Lato. O Elblągu opowiadali: Grzegorz Nowaczyk - prezydent Elbląga, Lech Słodownik historyk, Jerzy Wcisła - przewodniczący Rady Miejskiej, Rafał Gruchalski - dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej, Maria Kasprzycka - dyrektor Muzeum Archeologiczno-Hist., Grzegorz Nowaczyk prezes Stowarzyszenia Denar, Tomasz Gliniecki - rzecznik Muzeum, Agata Drymajło z elbląskiego Muzeum, Leszek Sarnowski - dyrektor Departamentu Kultury, Piotr Adamczyk z elbląskiego Muzeum, Antoni Czyżyk - dyrektor CSE Światowid, Małgorzata Niklaszewska, która śpiewała w Bitwie na głosy, Anita Pawlak - kierownik Biura Obsługi Inwestora, Arkadiusz Zgliński - dyrektor Portu, Miłosz Kulawiak - Elbląskie Spacery Fotograficzne, Beata Branicka - rzecznik Galerii El. Program obejrzeć można na stronie www. elblag.eu w zakładce Pressroom publikacje w mediach. Antoni Czyżyk w ogniu pytań Macieja Wróbla

7 DNI ELBLĄGA 2012 Elbląg na antenie Polskiego Radia Olsztyn Również reporterzy Radia Olsztyn przez cztery godziny realizowali na żywo program z Elbląga. Poruszano tematy dotyczące gospodarki, kultury, sportu, oświaty. Rafał Gruchalski o najbliższych planach promocyjnych Elbląga Lato w Muzeum Średniowieczne eksponaty, skarby znalezione podczas trzydziestoletniej pracy archeologów na elbląskiej starówce to przygotowało Muzeum podczas akcji Lato w Muzeum. Z oferty skorzystały całe rodziny. Skarby znalezione przez elbląskich archeologów jak zawsze wzbudzają duże zainteresowanie Wspólna zabawa łączy pokolenia Oprócz tego: Casting do filmu o Elblągu W ramach projektu Przebudzenie W Galerii El odbył się casting do filmu artystek krakowskich Magdy Deskur i Joanny Pawluśkiewicz. Powstaje on w ramach projektu Przebudzenie (autorstwa Kariny Dzieweczyńskiej). Polega on - w skrócie - na kształtowaniu i rozwijaniu aktywności mieszkańców poprzez ingerowanie artystów sztuk wizualnych w przestrzeń historyczną, publiczną, społeczną i mentalną danego miasta. Do Elbląga zaproszono więc artystów, którzy mają nowatorskie pomysły opierając się na potencjale naszego miasta. Marta Deskur i Joanna Pawluśkiewicz zaproponowały artystyczny projekt se- Na razie zbierane były historie, wkrótce powstanie na ich rial, którego podstawie scenariusz filmu akcja mogłaby dziać się w Elblągu. Podczas nietypowego castingu uczestnicy mieli sami zaproponować zadanie aktorskie, opowiedzieć historię. - To etap przygotowawczy, zbieramy różne historie mówiły autorki długie, krótkie, po prostu wszystko, co przyjdzie ludziom na myśl, a jest związane z Elblągiem. Może to być przeszłość, codzienność, mogą to być historie zasłyszane, ale i wymyślone. Ostatecznie mają powstać dwa odcinki. - Letni Salon Muzyczny - Recital Jerzego Mamcarza w ramach XVI Elbląskich Nocy. Festiwalu Piosenki Wartościowej - XI Otwarte Mistrzostwa Elbląga Seniorów i Juniorów w Szachowej Grze Błyskawicznej. Cierpliwość i logiczne myślenie to cechy dobrego szachisty 7 TKKF Witoszewo zadbało w tym roku o atrakcje dla całych rodzin. Na festynach rodzinnych znakomicie bawili się młodsi i starsi. Nie zabrakło niespodzianek, konkursów plastycznych, sprawnościowych Mnóstwo atrakcji czekało na dzieci podczas festynu TKKF Witoszewo Bażantarnia latem pulsuje kulturalnie

8 8 DNI ELBLĄGA 2012 W OBIEKTYWACH FOTOREPORTERÓW

9 DNI ELBLĄGA 2012 W OBIEKTYWACH FOTOREPORTERÓW 9

10 10 Odnowione porozumienie o współpracy między Elblągiem i Kaliningradem W czerwcu, podczas oficjalnej wizyty w Kaliningradzie, Grzegorz Nowaczyk i Aleksander Jaroszuk mer Kaliningradu odnowili porozumienie z 1994 r. o współpracy między miastami. Zakłada ono szeroką współpracę w obszarach: gospodarka miejska, ekonomia, biznes; ochrona środowiska; polityka socjalna i społeczna miasta; samorząd lokalny i bezpieczeństwo; sport, turystyka, kultura, edukacja i środki masowej informacji; wymiana młodzieży, - Pierwsze porozumienie zostało podpisane 18 lat temu, należało więc je odnowić, wzbogacając o nowe formy współpracy. powiedział prezy- Elbląg bramą dla Chin Przedstawiciele 25 regionów z 14 państw całego świata uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Miast Partnerskich w Nanning w Chinach. Wśród nich delegacja z Elbląga. Elbląska delegacja w towarzystwie gospodarzy - Chiny to druga największa gospodarka na świecie i największy eksporter. Jest to gospodarka bardzo ekspansywna, zdobywająca nowe przestrzenie, także w Unii Europejskiej, dlatego myśląc o rozwoju warto z Chinami współpracować mówił Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga. Nannig to stolica dużego regionu Guangxi. Mieszka w nim 50 mln osób. To tu silnie rozwinięte jest rolnictwo, wydobycie metali i przemysł spożywczy, odzieżowy, maszynowy i chemiczny. Elbląg w ubiegłym roku podpisał deklarację partnerskich kontaktów z jednym z głównych ośrodków Guangxi miastem Laibin. - W 2011 i 2012 r. najwyżsi przedstawiciele Polski i Chin - prezydenci i premierzy spotkali się ze sobą, podpisując deklaracje i porozumienia o wspieraniu współpracy. Polska jest odbierana w Chinach jako jedna z najbardziej atrakcyjnych gospodarek w Unii Europejskiej. Elbląg dysponuje walorami, które tę atrakcyjność dent Elbląga. Duży nacisk kładziemy na dobrą, w miarę wszechstronną współpracę naszych przedsiębiorców. Nie zapominamy też o zwykłych mieszkańcach, którzy powinni skorzystać z ułatwień małego ruchu granicznego i odwiedzać zaprzyjaźnione miasta. Nową formą naszej współpracy będą także przedstawicielstwa informacyjne, w których zarówno zwykli mieszkańcy, jak Mer Kaliningradu i prezydent Elbląga tuż po podpisaniu porozumienia i przedstawiciele kręgów biznesowych będą mogli uzyskać wiele informacji. uosabiają. Posiadamy tereny inwestycyjne, strategię rozwoju nowoczesnych technologii, port morski podkreślał Grzegorz Nowaczyk. - Bardzo ważnym kierunkiem rozwoju współpracy między Chinami a Unią Europejską jest basen Morza Bałtyckiego. Przygotowują się do tego porty rosyjskie w Petersburgu i Kaliningradzie. Elbląg nie może przespać tego procesu. Nasz port może służyć jako port przeładunkowy, a Elbląg jako centrum logistyczne dla wspólnych przedsięwzięć skierowanych ku Unii Europejskiej. To z tą myślą zabiegamy o rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 i budowę kanału przez Mierzeję dodał Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Jerzy Wcisła. Uczestnicy Konferencji dyskutowali nie tylko o gospodarce, ale również o wymianie kulturalnej i młodzieżowej. SAMORZĄD Mer Aleksander Jaroszuk stwierdził, że Elbląg jest dla Kaliningradu bardzo ważnym partnerem, od którego można wiele się nauczyć. Mamy interesujące wspólne plany w sferze turystyki, dotyczące m.in. żeglugi po Zalewie Wiślanym. Kaliningrad zamierza skorzystać z doświadczeń Elbląga, liczy na to, że uda mu się otrzymać grant na zbudowanie mariny. Grzegorz Nowaczyk przebywał także w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie. Konsul Konrad Woliński, w zastępstwie Zbigniewa Świerczyńskiego radcy konsula i szefa wydziału, zaprezentował pomieszczenia, które będą wykorzystywane w ramach Przedstawicielstwa Informacyjnego Elbląga. Zostanie ono uruchomione we wrześniu br. Będzie to miejsce spotkań elbląskich przedsiębiorców z kaliningradzkimi partnerami, prezentacji naszego potencjału turystycznego i hotelarskiego. W budynku przy Prospekcie Mira, jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta będą organizowane także cykliczne prezentacje, przybliżające kaliningradczykom partnerski Elbląg. Z racji położenia możemy być dla przedsiębiorców chińskich Bramą do Unii Europejskiej - W kontaktach biznesowych z partnerami z Chin należy brać pod uwagę tradycje i zwyczaje panujące w tej strefie świata. Tu nigdy nie podejmuje się decyzji na pierwszym spotkaniu. Zaprosiłem więc naszych partnerów do kolejnych spotkań już w Elblągu. Elbląska delegacja odwiedziła też partnerski Laibin. To bardzo prężny ośrodek przemysłowy w południowo-zachodnich Chinach. Niespełna dziesięć lat temu liczył zaledwie 59 tysięcy mieszkańców, dzisiaj ma ich 2,5 miliona. - Jednym z najważniejszych celów, który sobie założyliśmy, były rozmowy z przedsiębiorcami chińskimi, zainteresowanymi ekspansją na rynki unijne. Na spotkanie z naszą delegacją przybyła liczna grupa reprezentująca izby gospodarcze, duże zakłady produkcyjne i handlowe mówi prezydent Elbląga. Grzegorz Nowaczyk przedstawił potencjał naszego miasta, kierunki rozwoju i powiązania z innymi ośrodkami Polski i Europy. Z racji położenia możemy być dla przedsiębiorców chińskich bramą do Unii Europejskiej mówił prezydent. Przedsiębiorcy mimo obszernych informacji pytali o wiele wskaźników, które ukazałyby pełniejszy obraz miasta, np. liczbę nowych podmiotów gospodarczych powstających w Elblągu, szkolnictwo, hotele i wiele innych. Rozmowy trwały kilka godzin. - Jesteśmy dobrym miejscem dla inwestycji chińskich. Wskazaliśmy obszary, w których naszym zdaniem takie inwestycje są możliwe. Ale też wskazaliśmy nasz potencjał i możliwości jego wykorzystania na rynku chińskim. Jestem przekonany, że komunikacja z Chinami może być dwukierunkowa podsumował Grzegorz Nowaczyk.

11 SAMORZĄD Z partnerskiego Coquimbo do Elbląga 11 Po raz pierwszy od 17 lat spotkali się w lipcu przedstawiciele miast partnerskich Coquimbo i Elbląga. - Odnowienie, poprawienie i usystematyzowanie wspólnych relacji to cel, jaki chcieliśmy osiągnąć. powiedziała Grażyna Kluge wiceprezydent Elbląga. Pierwsze od tak długiego czasu spotkanie pozwoliło jeszcze lepiej poznać potencjał gospodarczy i inwestycyjny miast. Wymieniliśmy się doświadczeniami i pomysłami na współpracę. - Mimo że dzieli nas tyle tysięcy kilometrów, mimo iż lot do Santiago to naprawdę bardzo długa wyprawa, to oba miasta Elbląg i Coquimbo łączy naprawdę sporo. powiedział podczas spotkania z Chilijczykami Marek Listowski, konsul honorowy Republiki Chile w Gdańsku. Kraje są bardzo podobne, miasta są bardzo podobne. Za nami procesy transformacyjne - przekształcenia gospodarcze, polityczne, w obu krajach poziom życia jest podobny. Oba państwa już od dawna współpracują, teraz czas na współpracę na poziomie mikro. Trzeba zbudować nić porozumienia na poziomie inwestycyjnym. Dla Chilijczyków ważne jest zaufanie. Takie spotkanie, jak dziś pomaga zbudować wspólne relacje. Chilijczycy odwiedzili Elbląski Park Technologiczny, spotkali się z przedsiębiorcami i klastrami. Grażyna Kluge spotkała się z gośćmi z Chile w Elbląskim Parku Technologicznym - Miasto ma potencjał. Modrzewina, Terkawka i Europark te tereny wyglądają imponująco. Jeśli doda się do tego dobre położenie i skomunikowanie Elbląga to wasza oferta inwestycyjna jest naprawdę ciekawa. Wiemy już jak dużym potencjałem dysponujecie. zauważył Jorge Garrido, szef Rozwoju Produkcji z Coquimbo. - Elbląg zaliczyłbym również do niezwykle urokliwych miast. Oglądaliśmy wasze Stare Miasto, które robi wrażenie. Jesteśmy nim zachwyceni. Podobnie jak waszą gościnnością. Opinie o niej nie są przesadzone będąc tu na miejscu przekonujemy się o tym na każdym kroku. Mały ruch stał się faktem 27 lipca zaczęły obowiązywać zasady małego ruchu granicznego. Do Kaliningradu pojechać możemy już bez obowiązkowej wizy. Potrzebne jest jednak zezwolenie. W Polsce wydają je Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie oraz Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. Ubiegając się o zezwolenie, należy przedstawić paszport oraz zaświadczenie o stałym zamieszkaniu w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata. Taki dokument można uzyskać w komórkach ewidencji ludności urzędów miast i gmin. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pl w zakładce MRG. Więcej pieniędzy na stadion Elbląg otrzymał kolejne 5 milionów zł z funduszy unijnych na budowę stadionu. - To bardzo dobra wiadomość. W sumie otrzymaliśmy 17,5 miliona, czyli tyle, o ile wnioskowaliśmy. Prace powinniśmy rozpocząć jesienią tego roku. - powiedział Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga. - To nie będzie obiekt tylko sportowy, ale również kulturalny. Zależy mi na tym, by tu odbywały się największe miejskie imprezy, koncerty gwiazd. Infrastruktura stadionu będzie do tego przygotowana. Koszt budowy stadionu to 35 milionów zł. W ramach inwestycji przebudowane i poszerzone zostaną również drogi wewnętrzne i chodniki, które zapewnią sprawną komunikację wszystkim uczestnikom odbywających się na stadionie wydarzeń. Ponadto tuż obok powstanie plac dla wozów technicznych i transmisyjnych, 105 miejsc parkingowych i 4 stanowiska dla autobusów. Układ drogowy zostanie dostosowany tak, aby ułatwić kierowcom dojazd do stadionu.

12 12 W czerwcu odbyła się prezentacja dwóch nowych urządzeń pracujących w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych działającym w Elbląskim Parku Technologicznym. W spotkaniu prezentującym możliwości obu precyzyjnych Wygrała elbląska turbina Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych zaprojektowali statuetki z motywami charakteryzującymi nasze miasto. Projekty wykonane ze stali, szkła i kamienia powstały w ramach programu edukacyjnego Waterjet Academy, przybliżającego młodzieży technologię cięcia wodą. Zwycięski wzór herb Elbląga wkomponowany w turbinę autorstwa Michała Etowskiego zostanie wykorzystany przez Urząd Miejski w celach promocyjnych. W ramach zajęć powstało 17 projektów. Statuetki nawiązywały do elbląskiego przemysłu, architektury, atrakcji turystycznych i form przestrzennych. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 11 lipca. Prace uczniów oceniali: Rafał Gruchalski dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej, Paweł Lulewicz dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego i Remigiusz Filipiak wiceprezes zarządu JetSystem Sp. z o.o. Za najlepszy jurorzy jednogłośnie uznali projekt Michała Etowskiego pt. Herb miasta na planie łopatki turbinowej. - Wygrała statuetka, która od razu zwróciła moją uwagę. W sercu projektu znalazły się krzyże maltańskie, główny element herbu miasta, całość ściśle nawiązuje do przemysłu ciężkiego, w którym Elbląg ma przecież bogate tradycje - mówi Remigiusz Filipiak, wiceprezes Grupy JetSystem. - Cieszę się, że nasza firma mogła uczestniczyć w tym projekcie. Chcemy propagować innowacyjne technologie obróbki wodą, poszerzać horyzonty młodych ludzi, edukować młodzież, która wiąże swoją przyszłość z tą branżą. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę - laptop ufundowany przez Urząd Miejski. Ponadto zwycięska statuetka posłuży za element promocji Elbląga. - Pan Prezydent będzie wręczał tę statuetkę swoim gościom i delegacjom jako pamiątkę z naszego miasta - informuje Rafał Gruchalski, dyrektor DKS. Komisja wyróżniła także dwie prace: Tomasza Widowskiego oraz Anny Kostrzyńskiej. Na autorów tych statuetek również czekają upominki. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na początku września, podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Mechanicznych. We wrześniu rusza również druga edycja Waterjet Academy. GOSPODARKA- EDUKACJA Nowe urządzenia w EPT zbadają każde środowisko Nowe imponujące urządzenia w EPT Najlepsza praca konkursowa maszyn wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, pracownicy firm, które dostarczyły sprzęt, tj. ANCHEM i PERLAN TECH- NOLOGIES, a także osoby zainteresowane praktycznym wykorzystaniem sprzętu. Spotkanie otworzył Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga. Niewątpliwie nazwy nowych u r z ą - dzeń nie są łatwe. Pierwsze nosi nazwę: Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS wyposażony w chromatograf cieczowy HPLC do specjacji. Drugie nazwane zostało: Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym GC/MS, z analizatorem fazy nadpowierzchniowej Head- Space. Prezentacje obu nowych urządzeń pokazały dobitnie, że mają one praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach. Spektrometr badać może skład pierwiastkowy wody, gleby, nawozów, barwników, opakowań, tworzyw sztucznych. Podobnie postępuje chromatograf badający środowisko gazowe. Specjalistyczne badania mogą być wykorzystywane przez liczne branże, m.in. przemysł żywnościowy, farmaceutyczny, chemiczny, biomedyczny, petrochemiczny i wiele innych. Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu laboratoria w EPT oferować będą różnym branżom relatywnie tanie usługi badawcze z zastosowaniem Spektrometru i Chromatografu. Projekt pn. Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw - dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi priorytetowej I - NOWO- CZESNA GOSPODARKA. Działanie I.3 - Wspieranie innowacji Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie: zł Wakacje w Zakopanem Wakacje w Zakopanem, poznawanie kultury górali, zwiedzanie Krakowa to tylko kilka atrakcji, które przygotowano dla uczniów pochodzenia romskiego. Do Zakopanego w lipcu pojechało osiemnaścioro uczniów elbląskich szkół pochodzenia romskiego oraz wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. Młodzież poznawała kulturę i zwyczaje górali, zamieszkujących Tatry i Pieniny. Uczestniczyła w pieszych wycieczkach ciekawymi szlakami turystycznymi, w spływie Dunajcem. Zwiedziła Nidzicę i Czorsztyn, Wieliczkę, Kraków (Wawel: Komnaty Królewskie, Katedra Wawelska, kościół Mariacki, Stare Miasto). Dużo czasu spędzono też poznając z przewodnikiem Zakopane i okolice. Atrakcją były wyjazdy kolejkami linowym na Kasprowy Wierch, Gubałówkę. Były też zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe. Integracyjny wypoczynek letni w górach dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji w kwocie ,- zł. Organizatorzy: Departament Edukacji UM Elbląg oraz Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu. Góry zachwyciły młodych elblążan

13 TURYSTYKA * ZDROWIE Zachwycająca marina Port jachtowy przy ul. Radomskiej zmienił się nie do poznania. Teraz z przyjemnością zawijają tu żeglarze, do dyspozycji których jest 71 miejsc do cumowania. Marina zbudowana została w ramach projektu Pętla Żuław- Marina kosztowa 9,1 miliona złotych ska rozwój turystyki wodnej. Oddanie portu jachtowego w naszym mieście zakończyło rewitalizację ponad 300-kilometrowego szlaku wodnego, tzw. Pętli Żuławskiej. Do tej pory była ona rzadko wykorzystywana przez żeglarzy. Dwa lata wystarczyły jednak, by wszystko się diametralnie zmieniło. Rozbudowane zostały trzy porty oprócz elbląskiego, również w Krynicy Morskiej oraz w Tolkmicku. Wybudowano sześć przystani w Braniewie, Białej Górze, Nowej Pasłęce, Błotniku, Osłonce, Malborku. W Tczewie i Drewnicy powstały pomosty cumownicze, a w Gdańsku -Przegalinie i Nowej Pasłęce przebudowano mosty zwodzone. Sumując powstało 300 nowych miejsc do cumowania. W Elblągu m.in. przebudowano nabrzeże na długości 300 metrów. Zbudowano pomost cumowniczy, na który składa się zestaw pomostów pływających w kształcie litery T wraz z wyposażeniem. Zamontowano 13 na nim drabinki cumownicze i ratunkowe, belki odbojowe, pachoły i boje cumownicze, moduły przeciwpożarowe. Pogłębiono akwen do 2,5 m głębokości. Zamontowano dźwig portowy o udźwigu 10 ton. Przebudowana została sieć wodociągowo-kanalizacyjna i deszczowa portu. Żeglarze mają do dyspozycji wodę pitną, energię elektryczną. Koszt inwestycji to 9,1 mln zł (5,5 mln dofinansowania z UE, budżetu państwa i samorządu województwa warmińsko-mazurskiego). Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA. Pomoc dla turystów Elbląg wkracza do elektronicznego przewodnika. dguide to aplikacja na telefon komórkowy mająca na celu przedstawienie większości atrakcji turystycznych poczynając od zabytków, muzeów, przez miejsca spędzenia wolnego czasu i miejsca popularne dla turystów. dguide obsługuje zarówno iphone y, jak i telefony z systemem Android, dając krótkie i zwarte informacje na temat atrakcji turystycznych. Każda z informacji ilustrowana jest zdjęciami i zawiera praktyczne wskazówki dla poruszających się w przestrzeni miejskiej. dguide to doskonała pomoc Informacje o atrakcjach Starego Miasta można już znaleźć w komórkach w organizowaniu czasu wolnego dla wszystkich planujących wypoczynek i chcących poznawać ciekawe miejsca. Wszelkie potrzebne informacje, jak pobrać i korzystać z aplikacji dguide, można znaleźć na stronie internetowej Ruszył Oddział Rehabilitacji W byłym szpitalu wojskowym otwarto Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Modernizacja i dostosowanie do najnowszych wymogów Oddział liczy 36 łóżek, zapewnia wysoki poziom Minister- opieki i terapii stwa Zdrowia kosztowały ok zł, z czego 850 tysięcy zł uzyskano od miasta. Oddział liczy 36 łóżek, zapewnia wysoki poziom opieki jewództw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Pacjenci oddziału korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych, które obejmują nastę- i terapii. Hospitalizuje pujące działy: kinezyterapia, pacjentów z najcięższymi elektroterapia, laseroterapia, dysfunkcjami układu ruchu i elektromagnetoterapia, schorzeniami układu nerwowego, światłolecznictwo, hydrote- głównie z terenu wo- rapia, masaż lecznicy. Zabytkowy tramwaj letnia atrakcja Starego Rynku Do końca września zabytkowy tramwaj będzie przypominał elblążanom i turystom, że dawniej Starym Rynkiem przebiegała trakcja linii tramwajowej. Jednak to nie wszystko, bo tramwaj jest również swoistą kawiarenką, gdzie serwowane są napoje i desery z pobliskiej restauracji Wulkan. Pomysłodawcą akcji jest radny Paweł Nieczuja-Ostrowski, który przyznał, że wziął przykład ze Słupska, gdzie w podobny sposób wyeksponowano zabytkowy tramwaj.

14 14 Przejażdżka rowerowa Około 100 osób wzięło udział w czerwcowej przejażdżce rowerowej ulicami Elbląga. 12-kilometrowa trasa rozpoczęła się na parkingu przed Elbląskim Parkiem Technologicznym. Meta zaplanowana była w Bażantarni. Rowerzystów zabezpieczały ekipy policyjne Peleton prowadził Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga. Na Nordic walking W pierwszą niedzielę czerwca w Bażantarni zgromadzili się elbląscy seniorzy - miłośnicy aktywnego spędzania czasu. Kilkudziesięcioosobowa grupa seniorów w towarzystwie prezydenta Elbląga chwyciła za kijki i ruszyła na trasę po Bażantarni. Wśród uczestników było wielu słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, przedstawicieli Wspólne pieczenie kiełbacek to już tradycja klubów Prezydent odznaczony Prezydent Elbląga odznaczony został brązowym medalem za zasługi dla Policji przyznanym przez Jacka Cichockiego Ministra Spraw Wewnętrznych. Uroczystość odbyła się w sierpniu w Olsztynie. Odznaczenia starcie wszyscy rowerzyści zostali wyposażeni w kamizelki. seniora Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo oraz Jar. Blisko godzinny marsz poprzedzony był krótkim szkoleniem z podstaw nordic walking. Imprezę zakończyło ognisko na polanie. wręczał Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski. - Policjanci i władze samorządowe grają do jednej bramki, bo mają wspólny cel: bezpieczeństwo mieszkańców. Ten medal, za który serdecznie dziękuję, jest tego najlepszym potwierdzeniem. Elbląskie statystyki i wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców pokazują, że nasza współpraca przynosi wymierne efekty, za co chciałbym wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym i dowództwu policji serdecznie podziękować. - powiedział, odbierając medal, Grzegorz Nowaczyk. Chwała Bohaterom 1 sierpnia przez pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego Żołnierzy Armii Krajowej odbyła się uroczystość upamiętniająca kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Obchody rozpoczęły się od odegrania hymnu narodowego i włączenia syren alarmowych. Nie zabrakło pocztów sztandarowych, harcerzy i asysty wojska wystawionej przez 16 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. W ceremonii składania wieńców i kwiatów wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych, władze samorządowe, elbląscy radni. Kolejne rocznice coraz częściej wzbogacane są o dodatkowe elementy, stąd też udział młodzieży, w tym kibiców Olimpii Elbląg, którzy w trakcie uroczystości trzymali transparent z napisem Chwała Bohaterom. Pojawiły się też grupy, które prezentowały umundurowanie i sprzęt nawiązujący do tego, jaki W SKRÓCIE Na twarzach kombatantów malowało się wzruszenie używany był w czasie Powstania Warszawskiego. Natomiast Chór Pro Musica z Próchnika wykonał wiązankę pieśni powstańczych. Do zebranych przed pomnikiem zwrócił się Jerzy Julian Szewczyński przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Elblągu, a także Grzegorz Nowaczyk. Elbląskie Święto Chleba edycja VII Golec uorkiestra, Turniej Miast Kopernikańskich, zlot miłośników mini coopera to atrakcje tegorocznego Święta Chleba. Ale najważniejszy jest oczywiście jarmark. Po raz pierwszy aż przez trzy dni naszą starówkę opanują kupcy z całego kraju i zagranicy. Na stoiskach będzie można kupić wyroby regionalne, pieczywo, rękodzieło, biżuterię, zabawki, odzież, wyroby ekologiczne. Najlepsi piekarze nagrodzeni zostaną statuetką Piekarczyka za najładniejszy bochen chleba. Elblążanie i turyści będą mogli brać udział w konkursach, obserwować pokazy warsztatowe każdy będzie mógł spróbować garncarstwa czy wypiec chleb. Dodatkowymi atrakcjami będą pokazy taneczne, występy zespołów folklorystycznych, spektakle teatralne zespołów polskich i z miast partnerskich Elbląga. Tegoroczne Święto Chleba rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 2 września. Zapowiada się więc wspaniały weekend tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jarmark będzie trwał codziennie od do Dodatkowymi atrakcjami tego wydarzenia będą: - III Turniej Miast Kopernikańskich i Partnerskich 2 września - w godzinach 9:00 15:00, miejsce ul. Stary Rynek - scena - Motoserce organizowane przez klub Road to North 2 września - w godzinach 9:00 15:00, miejsce plac przed Katedrą Św. Mikołaja od strony rzeki Elbląg - koncert zespołu Golec uorkiestra 1 września - parking przy Muzeum Archeologiczno- Historycznym - rozpoczęcie godzina 20:00.

15 W SKRÓCIE Z Elbląga do Kłajpedy Dwadzieścia łodzi motorowych z Polski i Rosji przepłynęło drogami śródlądowymi z Elbląga do Kłajpedy Międzynarodową Drogą Wodną E 70. Elbląg za pół ceny To pierwszy rejs wewnętrznymi drogami wodnymi Obwodu Kaliningradzkiego, formalnie zamkniętymi dla jednostek zagranicznych. Patronat nad przedsięwzięciem objął minister sportu w Obwodzie Kaliningradzkim, prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk i marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas. Głównym organizatorem było Ognisko Sportów Wodnych Fala w Elblągu. 27 lipca trzynaście łodzi motorowych wypłynęło z Elbląga (w tym cztery ze Śląska i Krakowa). W Kaliningradzie dołączyli do nas Rosjanie, głównie z Klubu Motorowodnego Wałna (czyli... Fala ), z którą elbląska Fala współpracuje od lat. W Kaliningradzie i w Polessku spotkaliśmy się z przedstawicielami rosyjskich władz lokalnych i regionalnych. Najciekawszym etapem był odcinek między Kaliningradem a Polesskiem, leżącym nad Zalewem Kurońskim. Te dwa miasta łączy Pregoła i Dejma, rzeki zamknięte dla obcokrajowców. Byliśmy pierwszą ekipą, która uzyskała zezwolenie na przepłyniecie tego szlaku. Coś, jak słynny rejs Misią II przez Cieśninę Bałtyjską. Między Kaliningradem a Polesskiem na długości ok. 100 km znajduje się tylko jedna miejscowość: Gwardiejsk. W przyszłości ma tu powstać marina z prawdziwego zdarzenia. Obecnie, nad rzeką króluje... więzienie. Nie spotka się tu jak w Polsce pojedynczych zabudowań nad rzeką. Pozytywnie zaskoczył nas Polessk. Śliczne, 18 - tysięczne miasteczko, z ładnym nabrzeżem (należącym do Marynarki Wojennej ale żadnych militarnych nie spotkaliśmy), zadbanym parkiem, klimatycznym hotelem i pięknie odbudowanym zabytkowym mostem zwodzonym. Ostatni etap rejsu to Zalew Kuroński. To duży akwen, dwa razy większy i szerszy od Zalewu Wiślanego. Trzy słabsze łodzie zrezygnowały z tego etapu. Rozwaga była uzasadniona niedawnymi 15 i 16 września odbędzie się kolejna edycja akcji Elbląg za pół ceny. O połowę taniej zapłacimy w wybranych hotelach, restauracjach, pizzeriach, kawiarniach, instytucjach kultury. Specjalną ofertę przygotowały również m.in. klub fitness, studio zdrowia i salon urody. Wszystkie lokale biorące udział w akcji będą oznaczone specjalnymi plakatami. Pamiętajmy, że lokale gastronomiczne nie przyjmują rezerwacji stolików w weekend objęty promocją, a oferta za pół ceny dotyczy tylko wybranych pozycji z menu lub wybranych usług. Poniżej prezentujemy jednostki, które wezmą udział we wrześniowej akcji. Oferty objęte promocją dostępne na stronie 1. Ciastkarnia u Wołka ul. 1 Maja 15, ul. Wyczółkowskiego, ul. Kowalska 7 2. Kawiarnia Kardamon Stary Rynek 49 A,B 3. Kawiarnia NAFISA ul. Sukiennicza 2 4. Kawiarnia Wyspa Skarbów Stary Rynek Klubokawiarnia Starovka ul. Kowalska 3-5/ A 6. BAR CHROBRY ul. Bolesława Chrobrego HOT KING ul. Gen. Bema 43A 8. Kurczę na telefon Makowscy ul. Gen. Bema CZIK CZUK Pizza ul. Brzozowa Pizzeria Da Grasso ul. 3 Maja 2/2 11. Pizzeria La Capra - ul. Pomorska Pizzeria Primavera ul. A. Mickiewicza Restauracja Cztery pory roku - ul. Wieżowa Restauracja Modosa ul. Rzeźnicka 9A 15. Restauracja Pod Aniołami - ul. Rybacka B 16. Restauracja Słowiańska - ul. 1 Maja Restauracja Wulkan - Stary Rynek Restauracja rybna Złota Arka - ul. Wigilijna 8/9 19. SUŁTAN KEBAB ul. 1 Maja 7-11 regatami na Zalewie Wiślanym, w których jeden jacht zatonął, a trzy uszkodziły maszty. Tu mogło być jeszcze trudniej tym bardzej, że prognozy były niepewne. Na szczęście pogoda była dla nas łaskawa. Zalew jest wystarczająco Niezapomniany rejs głęboki, by można poruszać się bez oznakowanych torów wodnych. By wiedzieć, gdzie płynąć musieliśmy utrzymywać kontakt wzrokowy z prowadzącymi flotyllę Rosjanami. Przez ponad 20 mil nie spotkaliśmy żadnej jednostki pływajacej! Mieliśmy świadomość, że nie uda nam się wpłynąć na wody litewskie. Na Zalewie po prostu nie ma morskiego przejścia granicznego, a innej formuły przekroczenia granicy nie udało nam się uzgodnić. Dopłynęliśmy do miejscowości Rybaczij, w której zgodnie z porozumieniem rosyjsko-litewskim z 2009 roku ma takie przejście 15 powstać (a według niektórych dokumentów już istnieje). Rejs pozwolił zweryfikować wiele danych, które pozyskaliśmy m.in. w ramach projektu MDW E 70 turystyka bez granic. Z przedstawicielami władz rozmawialiśmy o możliwościach realizacji wspólnych przedsięwzięć i o barierach, które taką współpracę utrudniają. Ważnym elemetem jest zacieśnianie związków między samymi wodniakami. Takie kontakty są dobrymi stymulatorami dla współpracy samorządów i administracji państwowej. Jerzy Wcisła 20. Hotel Elbląg Stary Rynek Hotel Młyn ul. Kościuszki Hotel pod Lwem - ul. Kowalska Hotel Viwaldi Stary Rynek Centrum Sztuki Galeria EL - ul. Kuśnierska Muzeum Archeologiczno Historyczne - Bulwar Zygmunta Augusta Centrum Spotkań Europejskich KINO ŚWIATOWID Pl. K.Jagiellończyka Neo Lady Studio Zdrowia, Medycyna Estetyczna ul. Ks. Osińskiego 4a 28. Salon Urody Wersal ul. Kowalska 1-2 H 29. Club fitness Calypso - ul. Niepodległości Akademia Twórczej Zabawy ul. Płk. Dąbka Sklep fryzjerski TODO - ul. Łowicka BLUE ul. Kos. Gdyńskich 40/2

16 Elbląski Serwis Miejski redaguje Departament Komunikacji Społecznej i Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, tel

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Konferencja Budowa kanału żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną Elbląg, 7 kwietnia 2016 r. Elbląg

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie mariną Przystań żeglarska w Błotniku

Efektywne zarządzanie mariną Przystań żeglarska w Błotniku Efektywne zarządzanie mariną Przystań żeglarska w Błotniku I rok działalności Gdańskiego Klubu Morskiego CEDRUS jako OPERATORA - współpraca z Gminą Cedry Wielkie Błotnik, gm. Cedry Wielkie, dnia 23-07-2015

Bardziej szczegółowo

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta Targi 2007 Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON 2007 W dniach 24 27.10.2007 r. w Poznaniu, odbyły się prestiżowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon. Stowarzyszenie Turystyczne

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Program imprez 1 maja

Program imprez 1 maja KRAPKOWICE Program imprez 1 maja XXXII Krapkowicki Bieg Uliczny 9:00 bieg dzieci i młodzieży 10:00 nordic walking 9:00 14:00 11:00 START biegu głównego na 10 km 11.10 wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70. Kadyny 29 kwietnia 2015 r.

PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70. Kadyny 29 kwietnia 2015 r. PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70 Kadyny 29 kwietnia 2015 r. OBROTOWY MOST KOLEJOWY W RYBINIE W PERSPEKTYWIE ZWODZONY MOST DROGOWY RYBACY NA ZALEWIE WIŚLANYM Pętla Żuławska rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

Ostrów Płn., cerkiew parafialna

Ostrów Płn., cerkiew parafialna 30 sierpnia w Galerii Samorządowej Województwa Podlaskiego została otwarta wystawa fotograficzna Różnorodność kulturowa w regionie przygotowana przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Ostrów

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Grantowego Cała naprzód! organizowanego przez Fundację BNP Paribas Fortis

Regulamin Konkursu Grantowego Cała naprzód! organizowanego przez Fundację BNP Paribas Fortis Regulamin Konkursu Grantowego Cała naprzód! organizowanego przez Fundację BNP Paribas Fortis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Grantowy Cała naprzód!

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Chełm

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Chełm Stowarzyszenie Klub Żeglarski Chełm Strona internetowa Klubu http://www.kzchelm.pl projekt i wykonanie: gawdzinski.com STRONA INTERNETOWA KLUBU jest miejscem promocji zarówno żeglarstwa w naszym regionie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY POWSTANIE STYCZNIOWE 150 ROCZNICA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH organizowany przez GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LUBONIU NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU Konkurs

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ODESSA Rok 2013. 20-lecie współpracy partnerskiej Łodzi i Odessy. 26.02.2013 r. - Wizyta przedstawicieli miasta Odessy

ODESSA Rok 2013. 20-lecie współpracy partnerskiej Łodzi i Odessy. 26.02.2013 r. - Wizyta przedstawicieli miasta Odessy ODESSA Rok 2013 20-lecie współpracy partnerskiej Łodzi i Odessy 26.02.2013 r. - Wizyta przedstawicieli miasta Odessy W Łodzi przebywała dwuosobowa delegacja z Odessy. Z ukraińskim miastem łączą nas relacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016 Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r. ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. Data realizacji rok w tym żródła

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015 Krok po Kroku Bobolice, luty 2014 1 Budżet Obywatelski? Bobolicki Budżet Obywatelski (Partycypacyjny) jest to wydzielona z budżetu Gminy kwota,

Bardziej szczegółowo

Z Kujaw i Pomorza do Strasburga

Z Kujaw i Pomorza do Strasburga W dniach 19-23 maja br. J. Zemke gościł w Strasburgu 50-osobową grupę mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego. Wśród zaproszonych znaleźli się laureaci konkursów o Unii Europejskiej, wolontariusze prowadzący

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków.

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków. Urodziny w Poznaniu Poznańska Grupa PaT w piątek 13 listopada świętowała swój roczek! Poznań długo czekał na własną młodzieżową grupę PaT. Po kilku latach działalności studenckiej grupy PaT na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 29.10.2013 r. Spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007.

18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007. Dobre granie 2007 18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007. IV edycja Chrześcijańskiego Festynu Muzycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Szczegóły o występach innych artystów biorących udział w koncercie podamy po otrzymaniu informacji od agencji. UWAGA!!! Przedsprzedaż biletów

Szczegóły o występach innych artystów biorących udział w koncercie podamy po otrzymaniu informacji od agencji. UWAGA!!! Przedsprzedaż biletów Feel Poleca Nysę Administrator, 15.07.2011 W sierpniu fanów zespołu FEEL czeka niespodzianka. Na zakończenie lata zespół zagra w Nysie. Koncert odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2009 na Stadionie Miejskim

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/480/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 17 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/480/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 17 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/480/14 RADY MIASTA KUTNO z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Kutno Na podstawie art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE I LO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KLASA MEDICUS-2 Wychowawca klasy: mgr Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska POZNAŃ 2013/2014 25 października 2013r. - w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Serdecznie zapraszamy!!! Bartosz Obracaj. Wojciech Obracaj

O FIRMIE. Serdecznie zapraszamy!!! Bartosz Obracaj. Wojciech Obracaj O FIRMIE Firma Polconn - Complete Sailing Service to przedsięwzięcie bazujące na naszym wieloletnim doświadczeniu żeglarskim, skierowane do wszystkich pasjonatów tego sportu, zarówno osób prywatnych jak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR /15 BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO. z dnia 29 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR /15 BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO. z dnia 29 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR /15 BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie

Bardziej szczegółowo

Cross kampania promocyjna Kraków-Sopot 2011

Cross kampania promocyjna Kraków-Sopot 2011 Cross kampania promocyjna Kraków-Sopot 2011 Założenia kampanii Kraków i Sopot zostały wybrane na gospodarzy wydarzeo związanych z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej. Stworzyło to ogromną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org Sprawozdanie www.zbigniewseifert.org Spis treści: Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy... 3-4 Digitalizacja etap IV - www.polishjazzarch.com... 5 Rafal Olbinski Jazz on the Cover 2014... 6-7 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bursztynówka

Regulamin konkursu Bursztynówka 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa nr 13/LGD/2015 z dnia 25.02.15 r. Regulamin konkursu Bursztynówka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs w

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA I Wstęp (projekt) Regulamin budżetu partycypacyjnego, zwanego dalej Budżetem Obywatelskim obejmuje zbiór zasad i reguł, oraz sposób działań, mających na

Bardziej szczegółowo

Moda jesienna wśród letnich kwiatów. I to wszystko w Płocku [FOTO]

Moda jesienna wśród letnich kwiatów. I to wszystko w Płocku [FOTO] Moda jesienna wśród letnich kwiatów. I to wszystko w Płocku [FOTO] Ostatni weekend sierpnia w naszym mieście pod kątem imprez był wypełniony po brzegi. Piąta edycja Vistula Folk Festival, Jarmark św. Bartłomieja,

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ZARZĄDZANIA SZLAKIEM KONNYM Ul. Wycieczkowa 86, Łódź

CENTRUM ZARZĄDZANIA SZLAKIEM KONNYM Ul. Wycieczkowa 86, Łódź Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego zaprasza na uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Turystyki, które co roku odbywają się w innym miejscu naszego regionu. W tym roku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1432 UCHWAŁA NR XVI/209/2016 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 21 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1432 UCHWAŁA NR XVI/209/2016 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1432 UCHWAŁA NR XVI/209/2016 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Ponad 500 osób zgłosiło swój udział w konferencji, inaugurującej nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL PAT LOT W KOSMOS Z POLICJĄ. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL PAT LOT W KOSMOS Z POLICJĄ. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/67684,pat-lot-w-kosmos-z-policja.html Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 15:30 Strona znajduje się w archiwum. PAT LOT W KOSMOS Z POLICJĄ

Bardziej szczegółowo

StreetMobile jest dostępna przez stronę www.streetmobile.pl, w smartfonach z systemem Android oraz w iphon-ach. Dla telefonów z systemem Android

StreetMobile jest dostępna przez stronę www.streetmobile.pl, w smartfonach z systemem Android oraz w iphon-ach. Dla telefonów z systemem Android Polska Aplikacja Turystyczna StreetMobile powstaje przy wsparciu Urzędów Miast, Regionalnych Organizacji Turystycznych (ROT) oraz Polskie Organizacji Turystycznej (POT). Jest jedynym narzędziem w Polsce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2014 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR /2014 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 2014 r. UCHWAŁA NR /2014 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 2014 r. w sprawie: Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice. Na podstawie art. 18 ust. l i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r.

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA KASZUBY Wieżyca 1 83-315 Szymbark Tel/fax: 58 684 35 80 e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl www.lgrkaszuby.pl STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 84-120

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 00 071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 00 071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 00 071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 Elektroniczna Aplikacja o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

W Augustowie zagrają gwiazdy Open er Festival i Orange Warsaw Festival

W Augustowie zagrają gwiazdy Open er Festival i Orange Warsaw Festival W Augustowie zagrają gwiazdy Open er Festival i Orange Warsaw Festival Tegoroczne lato w Augustowie będzie obfitować w wyjątkowe wydarzenia. W każdy weekend od czerwca do końca sierpnia w najmilszym mieście

Bardziej szczegółowo

Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015

Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015 Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015 Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu oraz Targi Wędkarskie Rybomania 2015 są organizatorami Międzynarodowych Halowych Zawodów

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO POWIATÓW. Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel

PARTNERSTWO POWIATÓW. Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel PARTNERSTWO POWIATÓW Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel POCZĄTKI WSPÓŁPRACY Współpraca trwa oficjalnie od 2001 roku, kiedy podpisano umowę o partnerstwie między powiatami

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI XI 2016

WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI XI 2016 WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI 2016 09 XI 2016 W dniach 06 09 XI 2016 r. Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie zorganizował

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI BIULETYN ELEKTRONICZNY 2 (11) / 2014

DOBRE PRAKTYKI BIULETYN ELEKTRONICZNY 2 (11) / 2014 DOBRE PRAKTYKI BIULETYN ELEKTRONICZNY 2 (11) / 2014 Klaster turystyczny Orava w dniach od 7 do 9 kwietnia gościł przedstawicieli polskiej Jurajskiej Organizacji Turystycznej. Spotkanie miało na celu przede

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/987,nie-tylko-w-sluzbie1062015.html Wygenerowano: Poniedziałek, 26 grudnia 2016, 01:38 NIE TYLKO W SŁUŻBIE(1.06.2015)

Bardziej szczegółowo

Akupunktura miejska w Elblągu: 1. Warsztaty w Elblągu Wizja lokalna w starym śródmieściu, spotkanie w Galerii El oraz w Elbląskim Parku Technologicznym, poszukiwanie idei dla projektu rewitalizacji miasta.

Bardziej szczegółowo

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r.

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r. Stan: 11 kwietnia 2014 r. Obchody 10 lat w UE wydarzenia w w dniach: 5 11 maja 2014 r. L.p. Termin i godzina Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Organizator Miejsce Wstęp/ bilety cena 1. 5 9 maja godz. 8:00

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI PW obliczu kończenia się tak dotychczasowo stymulujących środków europejskich w roku 2020, potrzebne jest świadome kształtowanie zmian strukturalnych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

(fotogaleria) MUZYKOWANIE!

(fotogaleria) MUZYKOWANIE! Świąteczne (fotogaleria) Zapraszamy na MUZYKOWANIE! Muzykowanie ŚWIĄTECZNE Serdecznie zapraszamy na Świąteczne Muzykowanie, które odbędzie się 16 grudnia 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Małomicach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Udział w Tygodniu ICT podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Udział w Tygodniu ICT podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Udział w Tygodniu ICT podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Udział w Tygodniu ICT podczas Wystawy Światowej EXPO

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/506/14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 2 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXVII/506/14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 2 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LXVII/506/14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo