Dostępność poprawek sieciowych w pomiarach GNSS/RTN na Zatoce Gdańskiej, w kontekście określania parametrów ruchu statku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostępność poprawek sieciowych w pomiarach GNSS/RTN na Zatoce Gdańskiej, w kontekście określania parametrów ruchu statku"

Transkrypt

1 NOWAK Aleksander 1 NAUS Krzysztof 2 Dostępność poprawek sieciowych w pomiarach GNSS/RTN na Zatoce Gdańskiej, w kontekście określania parametrów ruchu statku WSTĘP Uruchomienie w czerwcu 2008 roku Państwowej Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS, a następnie dwóch komercyjnych sieci Leica SmartNet i TPI NETpro, otworzyło nowe perspektywy w dziedzinie precyzyjnych pomiarów satelitarnych. Sieci te oferują między innymi serwis czasu rzeczywistego, w ramach których transmitowane są dane, umożliwiające realizację pomiarów satelitarnych RTK (z ang.: Real Time Kinematic) z dokładnościami na poziomie pojedynczych centymetrów. Kilkuletnie doświadczenia z eksploatacji sieci wskazują, że mimo szerokiej gamy potencjalnych aplikacji, główną grupą użytkowników są geodeci. Statystyki pokazują, że istnieje znikome zainteresowanie mniej dokładnymi pomiarami DGNSS (z ang.: Differential Global Navigation Satellite System) oraz wykorzystaniem aktywnych sieci do zadań takich jak hydrografia, nawigacja, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe czy zarządzanie flotą pojazdów. Aplikacje aktywnych sieci geodezyjnych na morzu są limitowane zasięgiem pojedynczych stacji referencyjnych. Praktycznie niemożliwe jest skorzystanie z poprawek sieciowych poza polską częścią Zatoki Gdańskiej, a poprawki od pojedynczych stacji można odbierać na odległościach warunkowanych pokryciem usługą GPRS poszczególnych operatorów telefonii komórkowej, czyli kilkanaście kilometrów od brzegu. To sprawia, że aktywne sieci geodezyjne pozostają poza zainteresowaniem nawigacji morskiej. Są jednak obszary, w których potencjalnie sieci te mogą znaleźć z powodzeniem zastosowanie. Jednym z nich jest precyzyjne określanie parametrów ruchu statków w czasie prób morskich. Tego typu doświadczenia mogłyby odbywać się na obszarach morskich dobrze pokrytych usługą GPRS oraz serwisami sieci aktywnych stacji referencyjnych, takich jak Zatoka Gdańska. Warunkiem jest wysoka dostępność poprawek do pomiarów GNSS, w tym poprawek wypracowywanych przez sieć stacji referencyjnych tzw. RTN (z ang.: Real Time Network). W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących dostępności poprawek sieciowych RTN w pomiarach GNSS realizowanych na obszarze Zatoki Gdańskiej. Ich celem było oszacowanie możliwości praktycznego zastosowania precyzyjnych pomiarów satelitarnych, z wykorzystanie aktywnych sieci geodezyjnych, do określania parametrów ruchu statków. Ponieważ wstępna analiza wykazała, że z trzech funkcjonujących w województwie pomorskim aktywnych sieci najlepsze pokrycie Zatoki Gdańskiej zapewnia Leica SmartNet, badania przeprowadzono pod kątem tej właśnie sieci. Opisano przebieg eksperymentu, zastosowane urządzenia pomiarowe oraz zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań, a także wnioski z nich płynące. 1 AKTYWNE SIECI GEODEZYJNE W chwili obecnej w Polsce funkcjonują trzy aktywne sieci stacji referencyjnych: państwowa Aktywna Sieć Geodezyjna ASG-EUPOS. Dostęp do sieci jest płatny od lipca 2014 r., komercyjna sieć Leica SmartNet, dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy posiadają odbiorniki dowolnego producenta i wykupią subskrypcje, komercyjna siec TPI NETpro. Dostęp do usług sieci jest dostępny tylko dla użytkowników, którzy nabili urządzenia firmy Sokkia lub Topcon. 1 Politechnika Gdańska, Katedra Geodezji, Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12. Tel: , 2 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Gdynia, ul. Śmidowicza 69. Tel: , 7913

2 Poniżej przedstawiono krótka charakterystykę poszczególnych aktywnych sieci geodezyjnych, z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania na obszarze Zatoki Gdańskiej. 1.1 Państwowa Aktywna Sieć Geodezyjna ASG-EUPOS System precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS, czyli Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS, to sieć stacji referencyjnych rozlokowanych na terenie całej Polski, uruchomiona 2 czerwca 2008 r. Jest kierowana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. System jest integralną częścią projektu europejskiego EUPOS, który obejmuje również kraje Europy Wschodniej i Środkowej. Przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu, oferuje ona serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, NAWGIS i KODGIS oraz serwisy umożliwiające wykonanie obliczeń w tzw. postprocessing u POZGEO D i POZGEO. Interesującym, z punktu widzenia prowadzonych badań, jest serwis NAWGEO, zapewniający transmisję w czasie rzeczywistym danych, umożliwiających realizację precyzyjnych pomiarów fazowych. Dane te są wypracowywane w oparciu o obserwacje z pojedynczej stacji referencyjnej (wtedy mówimy o tzw. pomiarach RTK z ang.: Real Time Kinematic) lub z grupę stacji wtedy są to pomiary RTN (z ang.: Real Time Network). Poprawki te umożliwiają wyznaczenie współrzędnych punktów w czasie rzeczywistym, z dokładnościami na poziomie pojedynczych centymetrów. ASG-EUPOS składa się z sieci 124 stacji referencyjnych oraz dwóch centrów obliczeniowych. Niestety większość stacji referencyjnych wyposażonych jest jedynie w moduły GPS, czyli nie umożliwiają wykonywania pomiarów w oparciu o oba funkcjonujące globalne systemy nawigacji satelitarnej amerykański GPS i rosyjski GLONASS, czyli tzw. pomiarów GNSS. Obecnie dostępne są jedynie trzy podsieci GPS+GLONASS: podsieć śląsko, podsieć mazowiecka, podsieć pomorska. Dwie pierwsze funkcjonują od początku ASG-EUPOS, natomiast podsieć pomorska została uruchomiona dopiero w połowie maja b.r. Na Rys.1 przedstawiono rozmieszczenie stacji referencyjnych wchodzących w skład sieci. Rys.1. Rozmieszczenie stacji referencyjnych sieci ASG-EUPOS [1] 7914

3 Rys.2. Przedstawia podsieć pomorskiej GPS+GLONASS, której uruchomienie zostało oficjalnie ogłoszone na stronach ASG-EUPOS 15 maja 2014 r. Rys.2. Pokrycie Zatoki Gdańskiej stacjami referencyjnymi sieci ASG-EUPOS [2] Jak widać na Rys.2., tylko niewielki fragment Zatoki Gdańskiej pokryty jest poprawką sieciową RTN. Oczywiście można też korzystać z poprawek wyliczonych na podstawie obserwacji prowadzonych przez pojedyncze stacje WLAD i GDAN, ale należy pamiętać, że w takim przypadku dokładność wyznaczeń współrzędnych pozycji spada z odległością od stacji referencyjnej. 1.2 Komercyjna sieć Leica SmartNet Komercyjna sieć Leica SmartNet jest to sieć stacji referencyjnych GNSS (wszystkie stacje wyposażone są w moduły GPS+GLONASS), z których pozyskiwane są dane pozwalające na wytworzenie poprawek RTK i RTN dla odbiorników mobilnych. Została ona zbudowana za pomocą urządzeń i oprogramowania Leica Geosystems. Sieć, tak samo jak ASG-EUPOS, świadczy serwisy czasu rzeczywistego i postprocessing u 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Dzięki sieci SmartNet użytkownicy mają, oprócz bardzo łatwego dostępu do poprawek, możliwość korzystania z niezawodnych usług sieciowych o wysokiej jakości, gwarantowanych poprzez szeroko rozbudowane centra kontroli i przetwarzania danych. Sieć SmartNet, w przeciwieństwie do ASG-EUPOS nie jest siecią państwową i nie funkcjonuje tylko na obszarze Polski. Jest dostępna w wielu krajach europejskich, Australii, Ameryce Północnej i Rosji. Sieć SmartNet Polska jak na razie składa się z 90 na stałe zainstalowanych stacji, których najwięcej zlokalizowanych jest na pomorzu oraz na terenie województwa łódzkiego. Liczba stacji jest sukcesywnie powiększana, aby mogła pokryć swoim zasięgiem obszar całego kraju. Na Rys.3. przedstawiono rozmieszczenie stacji referencyjnych sieci Leica SmartNet w okolicach Zatoki Gdańskiej, a na Rys.4. rozmieszczenie stacji na terenie całego kraju. Rys. 3. Pokrycie Zatoki Gdańskiej stacjami referencyjnymi sieci Leica SmartNet [3] 7915

4 Rys.4. Rozmieszczenie sieci stacji referencyjnych sieci Leica SmartNet na terenie Polski [3] 1.3 Komercyjna sieć TPI NETpro TPI NETpro jest to ogólnopolska sieć stacji referencyjnych GPS+GLONASS, która upowszechnia korekty do pomiarów GNSS w czasie rzeczywistym. TPI NETpro świadczy serwisy tylko i wyłącznie dla klientów, którzy zakupili odbiorniki Sokkia bądź też Topcon. TPI NETpro jest częścią ogólnoświatowej sieć TopNET Live, stworzonej przez firmę Topcon. Jest dostępna między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Udostępnia ona poprawki sieciowe RTK (tzw. RTN) do pomiarów wykonanych z wykorzystaniem systemów GPS i GLONASS. W ramach sieci pracuje 117 stacji referencyjnych (Rys.5), wspomaganych przez 15 stacji zagranicznych, znajdujących się na terenie Czech, Ukrainy i Niemiec [4]. Rys. 5. Rozmieszczenie stacji TPI NETpro na terenie Polski, z przykładową oceną rozwiązania [5] 7916

5 Rys. 6. Pokrycie Zatoki Gdańskiej stacjami referencyjnymi sieci TPI NETpro 1.4 Dokładności wyznaczeń Dokładność wyznaczeń współrzędnych z wykorzystaniem poprawek dystrybułowanych w ramach serwisów aktywnych sieci geodezyjnych, zależy od kilku podstawowych czynników: rodzaju wykorzystywanego serwisu. Najwyższe dokładności uzyskuje się w serwisach umożliwiające realizację wieloczęstotliwościowych pomiarów fazowych. Serwisy udostępniające korekty tylko do pomiarów kodowych, dają dużo niższe dokładności, liczby wykorzystywanych systemów. Pomiary wykorzystujące jednocześnie system GPS i GLONASS będą dokładniejsze, niż pomiary zrealizowane z użyciem tylko jednego systemu, rodzaju wykorzystywanej poprawki. Poprawki sieciowe (wypracowane na podstawie obserwacji z wielu stacji referencyjnych) dają dokładniejsze rozwiązania niż poprawki do pojedynczej stacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy odległość do stacji jest duża (większa niż 20 km), techniki pomiaru. Pomiary uśrednione w wielu wyznaczeń będą dokładniejsze, niż pojedyncze. Ponadto, wyższe dokładności uzyskuje się w postprocessing u niż w czasie rzeczywistym, geometrii segmentu kosmicznego. Jest ona charakteryzowana geometrycznymi współczynnikami dokładności DOP (z ang.: Dilution Of Precision), często (nie do końca poprawnie) nazywanymi współczynnikami rozmycia precyzji. Im niższa wartość współczynnika, tym dokładniejszych pomiarów należy się spodziewać. Ogólnie rzecz ujmując, wartości DOP są tym mniejsze, im więcej satelitów i im bardziej równomiernie rozmieszczone są względem pozycji użytkownika. Jeżeli liczba obserwowanych satelitów jest niewielka (4-5) i są ono dodatkowo skupione w jednym obszarze sfery niebieskiej, to błędy wyznaczeń współrzędnych będą większe. Zatem, odpowiedź na pytanie o dokładności wyznaczeń współrzędnych punktu drodze pomiarów satelitarnych z wykorzystaniem aktywnych sieci geodezyjnych, nie jest do końca jednoznaczna. Zakłada się, że w czasie rzeczywistym poprawki sieciowe RTN umożliwiają wykonywanie pomiarów przez dwuczęstotliwościowe fazowe odbiorniki GNSS z dokładnością na poziomie pojedynczych cm. Na stronach poszczególnych operatorów widnieją następujące zakładane wartości błędów: ASG-EUPOS: dokładność wyznaczenia współrzędnych horyzontalnych do 3 cm, dokładność pomiaru wysokości do 5 cm, Leica SmatrNet: dokładność wyznaczenia współrzędnych horyzontalnych do 2 cm, dokładność pomiaru wysokości do 4 cm, TPI NETpro: brak informacji na stronie internetowej. Biorąc pod uwagę fakt, że najlepsze pokrycie obszaru Zatoki Gdańskiej poprawką powierzchniową zapewnia sieć Leica SmartNet (por. Rys. 2, 3 i 6), dystrybuująca w czasie rzeczywistym korekty do 7917

6 pomiarów zarówno GPS jak i GLONASS, badania przeprowadzono z wykorzystaniem tej właśnie sieci. 1.5 Typy poprawek sieciowych RTN Przed pojawieniem się aktywnych sieci stacji referencyjnych, jedynym typem poprawek do pomiarów fazowych realizowanych w czasie rzeczywistym były poprawki do pojedynczej stacji referencyjnej. Oznacza to, że użytkownik otrzymywał dane wypracowane w oparciu o obserwacje prowadzone przez jedną stację referencyjną. Pomiary realizowane z ich wykorzystaniem określane są mianem RTK. Ich wadą jest to, że dokładności wyznaczeń współrzędnych spadają z odległością od stacji referencyjnej. Powoduje to niejednakowy rozkład błędów w obszarze realizacji zadań pomiarowych. Rozwiązaniem tego problemu było wprowadzenie poprawek sieciowych, zwanych też powierzchniowymi. Dane do obliczenia poprawki pochodzą w tym przypadku z obserwacji z kilku stacji. Rodzi to konieczność istnienia centrum obliczeniowego, odpowiedzialnego za wypracowanie danych, które mają być przesyłane do użytkowników. Proces obliczeniowy dla sieci stacji jest dużo bardziej skomplikowany, niż w przypadku pojedynczej stacji. Stosowane są też różne podejścia do problemu wykorzystania danych rejestrowanych przez poszczególne stacje referencyjne. Stąd też mamy różne typy poprawek sieciowych. Obecnie w sieciach funkcjonujących na terenie Polski stosowane są następujące: MAX (lub MAC), VRS, i-max. Do lipca 2011 r. stosowana była w sieci ASG-EUPOS także poprawka FKP, ale ze względu na małe zainteresowanie użytkowników, została wyłączona. Metoda generowania poprawki typu MAX (lub MAC z ang.: Master and Auxiliary Concept) to jedyna metoda standaryzowana. Pozwala ona odbiornikowi ruchomemu kontrolować rozwiązanie, co oznacza, że może on dobrać metodę obliczeń do okoliczności. W metodzie tej serwer RTK wysyła pełne informacje o surowych obserwacjach oraz współrzędnych stacji referencyjnej, wybranej jako stacja główna. Wszystkie pozostałe stacje znajdujących się w okolicy (lub odpowiedni zbioru stacji), są stacjami pomocniczymi. Serwer RTK przesyła zredukowane nieoznaczoności obserwacji ze stacji pomocniczych (względem stacji głównej) oraz różnice współrzędnych między stacją główną i stacjami pomocniczymi. Na podstawie tych danych odbiornik ruchomy samodzielnie oblicza poprawki do obserwacji, w zależności od miejsca, w którym się znajduje. [5] Metody i-max (z ang.: individual Master and Auxiliary Concept) oraz VRS (z ang.: Virtual Reference Station) są do siebie podobne. Obie są metodami zindywidualizowanymi, co oznacza, że każdy odbiornik ruchomy otrzymuje specyficzne dla swojego położenia poprawki. Zatem w metodach tych odbiornik ruchomy musi przesyłać do serwera RTK informacje o sowim przybliżonym położeniu. Obie metody korzystają z nieupublicznionych algorytmów do generowania poprawek i dlatego nazywane są metodami niestandaryzowanymi. Zarówno w przypadku i-max, jak i VRS serwer RTK oblicza poprawki celem zredukowania wpływu błędów zależnych od odległości. Oznacza to, że rozwiązanie sieciowe nie jest zoptymalizowane pod kątem pozycji odbiornika i może ograniczać uzyskanie właściwego rozwiązania fazowego. Obie metody generują poprawki, które symulują działanie pojedynczej stacji referencyjnej. Oznacza to, że do odbiornika wysyłana jest tylko ograniczona liczba danych (a nie jak w przypadku MAX pełne surowe obserwacje), co może spowodować, iż w pewnych okolicznościach rozwiązanie nieoznaczoności będzie nieosiągalne. Główna różnica między metodami polega na tym, iż w i-max generowane są poprawki dla rzeczywistych stacji referencyjnych, a w VRS dla wirtualnych. Ponieważ poprawki i-max są odniesione do fizycznej stacji referencyjnej, to linia bazowa między główną stacją i pozycją odbiornika ruchomego może być zawsze bezpośrednio pomierzona, a co za tym idzie pomiar może zostać odtworzony i powtórzony. W metodzie VRS odbiornik ruchomy nie odbiera żadnych obserwacji odniesionych do rzeczywistych stacji referencyjnych. Oznacza to, że linia bazowa między wirtualną stacją referencyjną i pozycją odbiornika ruchomego nie może zostać bezpośrednio 7918

7 pomierzona. Taka sytuacja narusza fundamentalną zasadę geodezyjną, czyli możliwość odtworzenia i powtórzenia pomiaru. Porównanie metod generowania poprawek sieciowych RTN zaprezentowano w Tab.1. Tab. 1. Porównanie metod generowania poprawek sieciowych RTN VRS i-max MAX Dostępność Metoda standaryzowana Maksymalizacja wykorzystania danych satelitarnych Spójność danych Możliwość odtworzenia i powtórzenia pomiaru Minimalizacja błędów zależnych od odległości OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 2.1 Urządzenia pomiarowe Pomiary zrealizowano na Zatoce Gdańskiej w czerwcu 2014 r. Wykorzystano w nich 3 zestawy GNSS RTK zamontowane na dziobie i burtach okrętu: 1 zestaw Leica Viva, składający się z odbiornika GS10, kontrolera CS15 oraz anteny AS10 zamocowany na dziobie okrętu (Rys.7), 2 zestawy Leica 1200, składające się z zintegrowanych odbiorników System 1200 typu SmartAntenna (ATX1230GG) oraz kontrolerów RX1250 zamocowane symetrycznie na prawej i lewej burcie (Rys.8). Rys. 7. Zestaw Leica Viva zamocowany na dziobie okrętu Zestaw Leica 1200 lewa burta Zestaw Leica 1200 prawa burta Rys. 8. Zestawy Leica 1200 zamocowane na prawej i lewej burcie okrętu 7919

8 Wszystkie odbiorniki pracowały w sieci aktywnych stacji referencyjnych Leica SmartNet. Wykorzystywano poprawki sieciowe typu MAX, i-max i VRS (każdy odbiornik inną) dystrybuowane za pomocą protokołu NTRIP w ramach serwisu NAWGEO. Odbiornik na dziobie wykorzystywał poprawkę typu MAX, odbiornik na prawej burcie i-max, a na lewej VRS. Dostęp do Internetu zapewniały radiomodemy GSM wyposażone w karty SIM sieci PLAY. Odbiorniki wyznaczały współrzędne wykorzystując zarówno amerykański system GPS, jak i rosyjski GLONASS. Antena odbiornika GS10 (na dziobie) została zamocowana na statywie aluminiowym (Rys.7), natomiast odbiorników Systemu 1200 (na obu burtach) na tyczkach z włókna węglowego (Rys.8). 2.2 Przebieg i wyniki eksperymentu Pomiary prowadzono na wodach Zatoki Gdańskiej w czerwcu 2014 r. na trasie między Portami HEL i GDYNIA. Trasę przejścia okrętu w trakcie realizacji pomiarów przedstawiono na Rys.9. Rys. 9. Trasa okrętu na morzu w trakcie realizacji pomiarów W celu określenia dostępności danego typu poprawek sieciowych RTN zdefiniowano następujące stany systemu: stan pracy dostępne jest rozwiązanie fazowe, stan awarii brak rozwiązania fazowego. Zdefiniowanie stanów pracy i awarii pozwoliło określić czasy pozostawiania systemu w poszczególnych stanach. Na tej podstawie obliczono średni czas pomiędzy awariami MTBF (z ang.: Mean Time Between Failures) oraz średni czas do naprawy MTTF (z ang.: Mean Time To Fix) jako: MTBF MTBF 1 n 1 m n i 1 m j 1 X Y i j (1) (2) gdzie: X czas pozostawania w i-tym stanie pracy, i Y czas pozostawania w j-tym stanie awarii, j n liczba stanów pracy, m liczba stanów awarii. 7920

9 Obliczenie MTBF i MTTF umożliwiło określenie dostępności A (t) danego typu poprawek sieciowych RTN, z następującej zależności: jako: Wyniki przeprowadzonych badań zestawiono w Tab.2. Tab. 2. Porównanie dostępności poprawek sieciowych RTN WNIOSKI MTBF A( t) (3) MTBF MTTF VRS i-max MAX Dostępność 0,899 0,931 0,835 Z przeprowadzonych badań wynika, że najwyższą dostępnością cechowały się poprawki sieciowe typu i-max, następnie VRS, a najniższą MAX. Nie jest to zbyt zaskakujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że liczba danych przesyłanych w ramach metody MAX jest największa, zatem prawdopodobieństwo uszkodzenia depeszy jest najwyższe. Niemiej jednak, można powiedzieć, że mamy do czynienia z wysoką dostępnością precyzyjnych rozwiązań fazowych GNSS/RTN na polskich wodach Zatoki Gdańskiej. Jest to z pewnością zasługą dobrej konfiguracji stacji referencyjnych sieci Leica SmartNet oraz dobrym pokryciem usługą GPRS operatorów telefonii komórkowej. Należy spodziewać się, że w przypadku pozostałych sieci (ASG-EUPOS i TPI NETpro), wyniki te byłyby dużo gorsze. Wysoka dostępności rozwiązań fazowych otwiera nowe perspektywy dla zastosowania aktywnych sieci geodezyjnych. Wśród potencjalnych aplikacji można by wymienić takie jak: określanie parametrów manewrowych jednostek pływających, określanie poprawek urządzeń nawigacyjnych, prace hydrograficzne, precyzyjne pozycjonowanie, systemy dokujące. Dalsze badania prowadzone będą w kierunku możliwości wykorzystania trzech jednorodnych odbiorników GNSS, pracujących w aktywnej sieci geodezyjnej Leica SmartNet, do precyzyjnego pomiaru parametrów ruchu statku, w tym kątów orientacji przestrzennej kadłuba. Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących dostępności poprawek sieciowych RTN (z ang. Real Time Network) w pomiarach GNSS realizowanych na obszarze Zatoki Gdańskiej. Ich celem było oszacowanie możliwości praktycznego zastosowania precyzyjnych pomiarów satelitarnych, z wykorzystaniem aktywnych sieci geodezyjnych, do określania parametrów ruchu statków. Ponieważ wstępna analiza wykazała, że z trzech funkcjonujących w województwie pomorskim aktywnych sieci najlepsze pokrycie Zatoki Gdańskiej zapewnia Leica SmartNet, badania przeprowadzono pod kątem tej właśnie sieci. Opisano przebieg eksperymentu, zastosowane urządzenia pomiarowe oraz zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań, a także wnioski z nich płynące. Pomiary wykonano na okręcie Marynarki Wojennej na wodach Zatoki Gdańskiej w czerwcu Rejestracji danych dokonano za pomocą trzech geodezyjnych odbiorników fazowych firmy Leica. Każdy z nich współpracował z siecią Leica SmartNet, ale odbierał inny typ poprawek sieciowych RTN. Zarejestrowane obserwacje opracowano pod kątem dostępności rozwiązań fazowych. 7921

10 Real Time Network corrections availability on the Gulf of Gdansk area during GNSS/RTN measurements, in the context of ship s movement parameters determination Abstract The article presents the results of experiments on the RTN (Real Time Network) corrections availability on the Gulf of Gdansk area during GNSS measurements. Their goal was to estimate the possibility of practical application of satellite measurement, using active geodetic network, to determine the the ship s movement parameters. Because preliminary analysis showed that of the three existing active networks in Pomeranian, best coverage of the Gulf of Gdansk provides Leica SmartNet, further researches were done with the use of this network. The course of the experiment and the applied measuring equipment were presented. Also the results of experiments and arrived conclusions were described. Measurements were done on the Polish Navy ship at the waters of the Gulf of Gdansk in June The data were recorded with the use of three Leica geodetic phase receivers. Each of them worked in Leica SmartNet network, but received a different type of network corrections. The collected data were analyzed in terms of phase solutions availability. BIBLIOGRAFIA Nowak A., Dokładność względna GNSS w kontekście wyznaczenia orientacji przestrzennej UGV, LOGISTYKA 6/ Nowak A., Możliwości wykorzystania sieci ASG-EUPOS do automatycznego wyznaczania parametrów manewrowych jednostki pływającej, LOGISTYKA 6/ Nowak A., Możliwości wykorzystania sieci ASG-EUPOS do walidacji okrętowych urządzeń nawigacyjnych, Archiwum Geoamtyki, Pomiary Satelitarne w Geodezji i Lotnictwie, ISBN , Nowak A., Możliwości wykorzystania odbiorników GNSS do określenia orientacji przestrzennej pojazdu UGV, Archiwum Geoamtyki, Pomiary Satelitarne w Geodezji i Lotnictwie, ISBN ,

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS

Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS Artur Oruba specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce Jarosław Bosy, Marcin Leończyk Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów

Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów Adam Ciećko, Bartłomiej Oszczak adam.ciecko@uwm.edu.pl bartek@uw.pl Zastosowanie nowoczesnych satelitarnych metod pozycjonowania i nawigacji w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista

Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista Konferencja Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji Wrocław 02-04. czerwca 2011 r. Wprowadzenie Zakres

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski M., Bosy J., Krankowski A., Bogusz J., Kontny B., Wielgosz P. Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

Prędkość uzyskania rozwiązania fazowego GNSS w kontekście wykorzystania aktywnych sieci geodezyjnych do precyzyjnego monitorowania pojazdów

Prędkość uzyskania rozwiązania fazowego GNSS w kontekście wykorzystania aktywnych sieci geodezyjnych do precyzyjnego monitorowania pojazdów NOWAK Aleksander 1 Prędkość uzyskania rozwiązania fazowego GNSS w kontekście wykorzystania aktywnych sieci geodezyjnych do precyzyjnego monitorowania pojazdów WSTĘP Na chwilę obecną, wykorzystanie precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 Mariusz Chmielecki, Agnieszka Jurkowska, Karol Rudziński, Cezary Specht, Jakub Szulwic, Tadeusz Widerski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D Marcin Ryczywolski specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju

System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju Szymon Wajda główny specjalista Szkolenie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Załącznik nr 7 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak PROMOTOR Mieczysław Bakuła 1.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Opracowanie: Ryszard

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS Paweł Wielgosz Jacek Paziewski Katarzyna

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS STACJE REFERENCYJNE SYSTEMU ASG-EUPOS WSTĘP Istnienie nowoczesnych, wielofunkcyjnych systemów precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego,

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Marcin Ryczywolski

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS)

Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS) Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS) Mgr inż. Robert Dudek GEOTRONICS KRAKÓW GSI Japan - 21st of June 1999 Wprowadzenie u Dlaczego Sieci stacji referencyjnych GPS? u Pomysł

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA GOSPODARCZA PROMOTOR Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM Dr inż. Dariusz Gościewski Analiza możliwości wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i monitoringowych. GEOTRONICS POLSKA Sp. z o.o. Jedyny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Janusz Śledziński. Technologie pomiarów GPS

Janusz Śledziński. Technologie pomiarów GPS Janusz Śledziński Technologie pomiarów GPS GPS jest globalnym wojskowym systemem satelitarnym, a jego głównym użytkownikiem są siły zbrojne USA. Udostępniono go również cywilom, ale z pewnymi dość istotnymi

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Systemy pozycjonowania i nawigacji Nazwa modułu w języku angielskim Navigation

Bardziej szczegółowo

CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO

CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? Inwestując w profesjonalne rozwiązania pomiarowe GPS/GNSS

Bardziej szczegółowo

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Załącznik nr 7.1 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i geoinformatyka (Specjalność) Dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Technologia Z-Blade. Analiza techniczna Marzec 2013

Technologia Z-Blade. Analiza techniczna Marzec 2013 Technologia Z-Blade Analiza techniczna Marzec 2013 Wzrost wydajności pomiarów w trudnych warunkach terenowych dzięki technologii Z-Blade firmy Spectra Precision Spectra Precision Westminster, Colorado,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS TYTUŁ WYKŁADU Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR. Agrocom Polska Jerzy Koronczok

Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR. Agrocom Polska Jerzy Koronczok Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR Agrocom Polska Jerzy Koronczok Poprawki korekcyjne dostępne w Polsce Odpowiednia dokładność

Bardziej szczegółowo

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic)

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) 1. Wstęp O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) Pomiar RTK to na dzień dzisiejszy najnowocześniejsza na świecie technologia dokładnych pomiarów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym bez wykonywania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych

ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych Artur Oruba specjalista II Konferencja Użytkowników

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego ASG-EUPOS zdaje egzamin Streszczenie: Testowe uruchomienie z początkiem maja

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS Maciej Antosiewicz Urszula Sanak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małgorzata Popławska Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 1 Kraków, 22.05.2007 r. GPS

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU DGPS NA DOLNEJ ODRZE RESEARCH ON THE AVAILABILITY OF DGPS SYSTEM ON THE LOWER ODRA RIVER

BADANIA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU DGPS NA DOLNEJ ODRZE RESEARCH ON THE AVAILABILITY OF DGPS SYSTEM ON THE LOWER ODRA RIVER ANDRZEJ BANACHOWICZ, RYSZARD BOBER, ADAM WOLSKI **, PIOTR GRODZICKI, ZENON KOZŁOWSKI *** BADANIA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU DGPS NA DOLNEJ ODRZE RESEARCH ON THE AVAILABILITY OF DGPS SYSTEM ON THE LOWER ODRA RIVER

Bardziej szczegółowo

Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej

Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN Satelitarne

Bardziej szczegółowo

Algorytm SiRF dekoder i jego wykorzystanie w systemie ASG-EUPOS

Algorytm SiRF dekoder i jego wykorzystanie w systemie ASG-EUPOS Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Bartłomiej Oszczak, Krzysztof Serżysko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Algorytm SiRF dekoder i jego wykorzystanie w systemie ASG-EUPOS SiRF Technology

Bardziej szczegółowo

POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+

POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+ BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+ P. Wielgosz,

Bardziej szczegółowo

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Jacek Paziewski Paweł Wielgosz Katarzyna Stępniak Katedra Astronomii i Geodynamiki Uniwersytet Warmińsko Mazurski w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK

Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK Rozprawa doktorska Warszawa, 15 maja 214 r. Dominik Próchniewicz Politechnika

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

Magdalena Oleszczuk Wielofunkcyjny system stacji referencyjnych ASG. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 30, 69-75

Magdalena Oleszczuk Wielofunkcyjny system stacji referencyjnych ASG. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 30, 69-75 Magdalena Oleszczuk Wielofunkcyjny system stacji referencyjnych ASG Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 30, 69-75 2008 Wielofunkcyjny System Stacji Referencyjnych ASG/Eupos-pl... 69 Magdalena Oleszczuk

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski Mariusz Centrum Geomatyki Stosowanej WAT Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI Dr inż. Marcin Szołucha Historia nawigacji satelitarnej 1940 W USA rozpoczęto prace nad systemem nawigacji dalekiego zasięgu- LORAN (Long Range Navigation);

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika

Poradnik użytkownika Poradnik użytkownika 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Wydanie 3, poprawione i uzupełnione Autorskie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof Karsznia Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w monitoringu strukturalnym

dr inż. Krzysztof Karsznia Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w monitoringu strukturalnym dr inż. Krzysztof Karsznia Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w monitoringu strukturalnym Wrocław 2.06.2011 Zintegrowany monitoring geodezyjny Główne założenia - Świat nie jest regularny - Nic nie

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE Opracowanie: Ryszard Pażus

Bardziej szczegółowo

TPI. Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne. Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych.

TPI. Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne. Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych. AGENDA SPOTKANIA TPI Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych Pytania TPI TPI Grupa ponad 50 osób pracująca wraz z Tobą

Bardziej szczegółowo

FastStatic czyli jak wykonać pomiar statyczny

FastStatic czyli jak wykonać pomiar statyczny FastStatic czyli jak wykonać pomiar statyczny POMIAR W TERENIE Aby wykonać pomiar statyczny nie ma potrzeby uprzedniego nawiązywania połączenia internetowego, ani rozpoczynania procedury podłączenia do

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS Mariusz Kacprzak Plan prezentacji: 1) Omówienie podstaw funkcjonowania GPS 2) Zasada wyznaczenie pozycji w GPS 3) Błędy wyznaczania pozycji 4) Sposoby korekcji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

CENTRALNY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ CENTRALNY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DZIAŁ OSNÓW PODSTAWOWYCH Katarzyna Rybicka CODGiK Szkolenie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Poznań, 17-18 czerwca 2015 r. Układ prezentacji

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS

Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS dr hab. inż.. Mariusz FIGURSKI mgr inż.. Marcin GAŁUSZKIEWICZ mgr inż.. Paweł KAMIŃSKI Plan prezentacji Postawienie zadania Pomiary

Bardziej szczegółowo

Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS

Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS Bartosz Smaczny Specjalista GNSS SmallGIS Sp. z o.o. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Katowice 2012 SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS K. Szafranek, A. Araszkiewicz, J. Bogusz, M. Figurski Realizacja grantu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego Strona 1 z 6 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin email: przetargpsb@gmail.com www.psb.lublin.pl Lublin, dn. 19.11.2013 r. Wykonawcy ubiegający

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I STAN REALIZACJI PRAC W ZAKRESIE OPRACOWANIA SERWISU POZYCJONOWANIA Z WYKORZYSTANIEM TELEFONÓW GSM Z MODUŁEM GNSS

ZAŁOŻENIA I STAN REALIZACJI PRAC W ZAKRESIE OPRACOWANIA SERWISU POZYCJONOWANIA Z WYKORZYSTANIEM TELEFONÓW GSM Z MODUŁEM GNSS Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji Wrocław 2 ZAŁOŻIA I STA RALIZACJI PRAC W ZAKRSI OPRACOWAIA SRWISU POZYCJOOWAIA Z WYKORZYSTAIM TLFOÓW GSM Z MODUŁM GSS Saczuk

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA TECHNICZNE

ZALECENIA TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZALECENIA TECHNICZNE Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS Warszawa, 2011 r. Zalecenia techniczne opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I NAWIGACJA SATELITARNA Dr inż. Arkadiusz Tyszko 1. Analiza dokładności

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych

Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych MONOGRAFIA Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych pod redakcją Grzegorza Oleniacza Paweł Ćwiąkała Justyna Gabryszuk Karol Krawczyk Robert Krzyżek Przemysław Leń Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej Systemy przyszłościowe Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej 1 GNSS Dlaczego GNSS? Istniejące systemy satelitarne przeznaczone są do zastosowań wojskowych. Nie mają

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ

INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 4 (175) 2008 Krzysztof Naus Akademia Marynarki Wojennej INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Proces ustalania pozycji i zapis trajektorii ruchu pojazdu przy użyciu zestawu pomiarowego SPAN

Proces ustalania pozycji i zapis trajektorii ruchu pojazdu przy użyciu zestawu pomiarowego SPAN MACIEJCZYK Andrzej 1 Proces ustalania pozycji i zapis trajektorii ruchu pojazdu przy użyciu zestawu pomiarowego SPAN WSTĘP Era nawigacji satelitarnej rozpoczęła się wraz z powstaniem systemu NAVSTAR GPS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach. Błażej Kmieć Michał Mokrzański

GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach. Błażej Kmieć Michał Mokrzański GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach Błażej Kmieć Michał Mokrzański Obecne metody badań w KBR Badania ankietowe w gospodarstwach domowych Badania ankietowe źródło cel kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział Osnów Podstawowych Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Ewa Kałun kierownik działu osnów podstawowych CODGiK Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska

Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska Radosław Baryła 1), Stanisław Oszczak 1), Paweł Wielgosz

Bardziej szczegółowo

APROKSYMACJA PRZEBIEGU TRASY KOLEJOWEJ NA PRZYKŁADZIE PROSTOLINIOWYCH ODCINKÓW SOMONINO GDAŃSK-OSOWA

APROKSYMACJA PRZEBIEGU TRASY KOLEJOWEJ NA PRZYKŁADZIE PROSTOLINIOWYCH ODCINKÓW SOMONINO GDAŃSK-OSOWA MACIEJ MINDOWICZ doi: 10.1716/100.8.04 CEZARY SPECHT Akademia Morska w Gdyni Katedra Systemów Transportowych APROKSYMACJA PRZEBIEGU TRASY KOLEJOWEJ NA PRZYKŁADZIE PROSTOLINIOWYCH ODCINKÓW SOMONINO GDAŃSK-OSOWA

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS

I Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Drugi komunikat I Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS System ASG-EUPOS dziś i jutro Warszawa, 28-29 październik 2010 www.asgeupos.pl/konferencja Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET obowiązuje od 01.07.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET I. DEFINICJE 1. Usługodawca: Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. z siedzibą w Tychach

Bardziej szczegółowo

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS dr inż. Paweł Zalewski Wprowadzenie System GLONASS (Global Navigation Satellite System lub Globalnaja Nawigacjonnaja Sputnikowaja Sistiema) został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA Warszawa, maj 2011 1 I. Zakres badania: Badanie polegało

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy model ogrodów BUW i inne przykłady zastosowań nawigacji satelitarnej

Trójwymiarowy model ogrodów BUW i inne przykłady zastosowań nawigacji satelitarnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Trójwymiarowy model ogrodów BUW i inne przykłady zastosowań nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE NIEKTÓRE ZMIANY I NOWOŚCI WYNIKAJĄCE Z NOWEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OSNÓW wprowadzenie do obiegu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną

Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną H e r t z S y s t e m s Lt d Sp. z o. o. A l. Z j e d n o c z e n i a 1 1 8 A 65-1 2 0 Z i e l o n a G ó r a Te

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA Z KARTOGRAFIĄ 2. Kod przedmiotu: GK 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SYSTEMU DGPS W POMIARACH GEODEZYJNYCH DGPS IN GEODESY PRACTICE

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SYSTEMU DGPS W POMIARACH GEODEZYJNYCH DGPS IN GEODESY PRACTICE CEZARY TOŚ, LESZEK ZIELINA PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SYSTEMU DGPS W POMIARACH GEODEZYJNYCH DGPS IN GEODESY PRACTICE Streszczenie Abstract W niniejszym artykule zaprezentowano efekty wykorzystania

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Miernictwa Górniczego

Laboratorium z Miernictwa Górniczego Laboratorium z Miernictwa Górniczego Materiały pomocnicze I Planowanie warunków obserwacji satelitów GPS/GLONASS Opracował dr inż. Jan Blachowski jan.blachowski@pwr.wroc.pl, pok. 505, bud. K-1, tel. 320

Bardziej szczegółowo

Dane dostępne Hackathon Kraków 25.10.2013

Dane dostępne Hackathon Kraków 25.10.2013 Dane dostępne Hackathon Kraków 25.10.2013 Małopolski System Pozycjonowania Prezycyjnego System Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego obejmuje zasięgiem całe Województwo Małopolskie oraz Śląskie.

Bardziej szczegółowo

STATUS POLSKIEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW (AIS)

STATUS POLSKIEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW (AIS) Wojciech Drozd Marek Dziewicki Marcin Waraksa Urząd Morski w Gdyni STATUS POLSKIEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW (AIS) 1. Budowa AIS-PL w ramach projektu HELCOM W wyniku realizacji postanowień

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Opracowanie: Leszek Jaworski,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu modernizacji podstawowej osnowy grawimetrycznej kraju

Realizacja projektu modernizacji podstawowej osnowy grawimetrycznej kraju Realizacja projektu modernizacji podstawowej osnowy grawimetrycznej kraju Jan Kryński 1), Marcin Barlik 2) 1) Instytut Geodezji i Kartografii 2) Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Nazwa specjalności:geodezja gospodarcza, geodezja i technologie infprmatyczne, kataster nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna

Nazwa specjalności:geodezja gospodarcza, geodezja i technologie infprmatyczne, kataster nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Pełna nazwa jednostki: INSTYTUT GEODEZJI Nazwa specjalności:geodezja gospodarcza, geodezja i technologie

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM POMIARÓW SATELITARNYCH W TRYBIE RTK NAWIĄZANYCH DO SIECI ASG ORAZ LOKALNYCH STACJI REFERENCYJNYCH

BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM POMIARÓW SATELITARNYCH W TRYBIE RTK NAWIĄZANYCH DO SIECI ASG ORAZ LOKALNYCH STACJI REFERENCYJNYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (//II) Ireneusz WYCZAŁEK Robert NOWAK Elżbieta WYCZAŁEK 3 BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM POMIARÓW SATELITARNYCH W TRYBIE

Bardziej szczegółowo