Uniwersalny kalibrator DIGISTANT Typ 4423

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersalny kalibrator DIGISTANT Typ 4423"

Transkrypt

1 Uniwersalny kalibrator DIGISTANT Typ 4423 Podstawowa dokładność 0.015% wartości odczytanej / zadawanej Jednoczesny pomiar i zadawanie Przechowywanie procedur kalibracji dla 50 kalibrowanych obiektów Zasilanie kalibrowanego przekaźnika 24 V DC Akumulator ok. 10 h pracy Opis Kalibrator DIGISTANT 4423 umożliwia kalibrację wielkości mechanicznych takich jak siła, moment obrotowy lub przemieszczenie przy użyciu jednego przyrządu. Dodatkowo dostępne są standardowe funkcje kalibracji elektrycznej lub temperaturowej. Uniwersalny kalibrator, jakim jest DIGISTANT 4423, stwarza możliwość tworzenia obszernej dokumentacji, która jest konieczna w przypadku każdej kalibracji. Oprogramowanie DIGICAL pozwala na ściąganie zapamiętanych wyników w celu dokumentacji i rejestracji danych. W nieulotnej pamięci może być przechowywanych do 21 pomiarów dla 50 różnych urządzeń. Testy mogą klasyfikować urządzenie, jako dobre/złe, w zależności od przyjętej tolerancji. Dodatkowo możliwe jest grupowanie pomiarów zgodnie ze wstępnym sprawdzeniem oraz po wprowadzeniu poprawek. Kalibrator uniwersalny typu 4423 umożliwia pomiary i zadawanie dla 13 typów termopar, 13 typów RTD, rezystancji, prądu, napięcia, częstości, impulsów, ciśnienia, siły i momentu obrotowego. Klawisze strzałka umożliwiają bezpośrednie wejście do wartości numerycznych a trzy klawisze funkcyjne dają operatorowi możliwość łatwego wyboru potrzebnych ustawień trybu pracy. Podświetlany, duży wyświetlacz graficzny umożliwia wygodne i logiczne korzystanie z urządzenia. DIGISTANT 4423 posiada mocną aluminiową obudowę. Wbudowana bateria Ni- MH jest chroniona przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem. Kalibrator może pracować w trybie buforowania używając głównego zasilacza. Uniwersalny kalibrator dostarczany jest z zasilaczem, certyfikatem producenta oraz przewodami pomiarowymi.

2 Podłączenia Podłączenie zasilacza Podłączenie dla modułów ciśnienia/interfejsu czujnika Źródło/ pomiary V, RTD dwuprzewodowe, Hz Źródło/pomiar ma, RTD 3- lub 4- przewodowe Interfejs USB Gniazdo LEMO do podłączenia czujników RTD Pomiary izolowane U, I TC/ mv wejście wyjście Operacje Klawisze funkcyjne F1, F2, F3 Powrót do głównego menu Włączenie/Wyłączenie Przycisk kasowania Klawiatura numeryczna Kursory Klawisz zatwierdzający Funkcje wyświetlacza Wyświetlacz numeryczny Dla ma i ma/pętla, wielkość kroku Podstawowe parametry Przełącznik pomiar/zadawanie Dodatkowe ustawienia dla TC/RTD Jednostki Typ czujnika Linia menu Akcesoria do pomiaru i kalibracji temperatury Zewnętrzne zimne złącze typ 4485-V001 dla termopar wysoka dokładność pomiaru i symulacji zintegrowany czujnik Pt100 wysoka stabilność termiczna Podłączenie: wtyk miniaturowy Referencyjny czujnik Pt100 typ czujnik klasy A, 1/6 DIN w 0 C zakres temperatur od 50 do 500 C wymiary Ø6 x 250 mm

3 Przykładowe zastosowania Pomiar i symulacja termopar Symulacja temperatury TC Możliwy jest pomiar i symulacja 13 powszechnie stosowanych rodzajów termopar Zimne złącze: wewnętrzne: CJC włączone zewnętrzne: CJC wyłączone -temperatura odniesienia 0ºC -CJC EXT - automatyczny pomiar temperatury CJC Symulacja czujników rezystancyjnych Przewody termoelektryczne lub kompensacyjne Symulacja termopary Symulacja Pt100 Urządzenie pomiarowe RTD Symulacja dla Ni100, Pt100, Pt200, Pt500 oraz Pt1000. Zakres symulacji od 200 C do 800 C. Jednostki pomiarowe to ºF, C lub K. Jednoczesny pomiar i symulacja wielkości procesowych Kontrola procesu U / I Możliwe jest jednoczesne zadawanie i odczyt co pozwala na przykład na kalibrację przetworników temperatury. Zadawanie Pt100 Pomiar ma lub V Pomiar siły F Czujniki siły, momentu obrotowego i przemieszczenia być podłączone przez inteligentny interfejs Dane z podłączonego czujnika są rozpoznawane w złączu włącz i mierz. DIGISTANT 4423 w połączeniu z interfejsem i np. z czujnikiem siły może służyć jako uniwersalny referencyjny przyrząd do kalibracji urządzeń dociskających. W wypadku pomiarów statycznych uzyskuje się bardzo wysoką dokładność. Funkcja pomiarów dynamicznych pozwala na rejestrację szczytowych wartości sygnałów. Sprawdzanie siły docisku Pomiar ciśnienia Sprawdzanie linii ciśnienia P Moduł ciśnienia typu 7132 jest podłączony do adaptera modułów ciśnienia 7130 w DIGISTANcie Kalibrator może wykonywać pomiary zarówno w górnej jak i dolnej linii. Należy wybrać wymaganą jednostkę ciśnienia i wyzerować urządzenie. Przetworniki ciśnienia mogą być szybko i ekonomicznie sprawdzone i skalibrowane z wysoką dokładnością zgodnie z potrzebnymi parametrami. Zawór Moduł ciśnienia

4 Funkcje dokumentujące Dodanie dokumentacji podczas normalnej procedury testowej jest bardzo proste. Przed rozpoczęciem należy wybrać odpowiedni dokument z menu. Później należy wybrać typ wejścia i wyjścia, np. Symulacja termopar i Pomiar napięcia. Przydatną funkcją jest tryb manualny. Umożliwia on np. ręczne wpisanie wartości mierzonego napięcia z urządzenia bez użycia interfejsu. Pozwala to kalibrować i przygotowywać dokumentację prawie każdego urządzenia. W celu zapamiętania wyników kalibracji należy podłączyć DIGISTANT 4423 do urządzenia kalibrowanego i wykonywać kalibrację według ustalonych procedur. Naciśnięcie klawisza SAVE po każdym pomiarze, akceptuje odczytaną wartość. Po zakończeniu kalibracji we wszystkich punktach należy nacisnąć klawisz DONE. Po wprowadzeniu identyfikatora producenta, modelu, numeru seryjnego, danych osoby przeprowadzającej test, warunków otoczenia itp. dane są zapamiętywane.. Możliwe jest poprawianie parametrów wzorcowanego urządzenia, jeżeli wartości pomiarowe nie mieszczą się w granicach tolerancji. Jeśli wszystkie dane są w granicach tolerancji, można zachować wyniki jako as found/as left czyli uzyskać kompletną dokumentację danych przed i po kalibracji. Możliwe jest przewijanie dzięki As found punktów testowanych. CYFROWA dokumentacja i oprogramowanie kalibracyjne Tworzenie automatycznych procedur kalibracji. Kalibracja zgodna z DIN ISO Zachowywanie pomiarów w Excelu. Pomiary mogą być wyświetlane graficznie bądź tabelarycznie. Ustawienia urządzenia i/lub procedury programu do drukowania. Proces zachowywania danych. Wydruk zarejestrowanych pomiarów. Ochrona hasłem poziomów dostępu. Możliwość kontrolowania DIGISTANTa 4423 przez USB. Procedury kalibracji przechowywane w urządzeniu. DIGISTANT typ 4423 i DIGICAL do stosowania na linii lub w laboratorium Wymagania jakościowe określają, że urządzenia pomiarowe, regulatory, przekaźniki i inne podobne urządzenia używane w procesach kontrolnych powinny być regularnie rekalibrowane. Ten rutynowy zabieg jest ułatwiony dzięki oprogramowaniu DIGICAL. Może być ono użyte do wykonywania procedur kalibracji zarówno na linii produkcyjnej jak i w laboratorium. Zdalna kontrola DIGISTANT 4423 może być zdalnie sterowany z komputera przy użyciu portu USB. Do tej kontroli można użyć oprogramowania DIGICAL lub innego programu napisanego przez użytkownika. Driver Labview jest dołączany do urządzenia. Do podłączenia używa się standardowego złącza USB typu B. Są tam trzy moduły operacji: lokalny, zdalny i zdalny z blokadą. Lokalny moduł operacji jest ustawieniem standardowym. W module zdalnym, klawiatura jest zablokowana a urządzenia może być kontrolowane jedynie przez interfejs. Klawisze mogą być reaktywowany przez funkcje GO TO LOCAL w DIGI- STANT. Wszystkie komendy interfejsu są wyszczególnione w instrukcji. Opis programu Kalibracja i dokumentacja jest istotnym narzędziem w kontroli jakości. Oprogramowanie zostało stworzone dla DIGISTANTa, dając możliwość pełnej kontroli kalibratora. Oprogramowanie może być użyte do generowania procedur kalibracji i szczególnie pomocne dla jednoczesnych pomiarów i symulacji. Ustawienia urządzenia mogą być zachowywane w pliku, ponownie ładowane i edytowane. Wyniki pomiarów mogą być drukowane. Wszystkie parametry kalibratora mogą być wprowadzane przez port USB. Wprowadzenie hasła aktywuje ochronę ustawień, co oznacza, że pojawia się hierarchia użytkowników. Jedynie master po wprowadzeniu hasła ma pełny dostęp do oprogramowania. Internet pozwala sprawdzić czy używamy najnowszej wersji oprogramowania. Konfiguracja oprogramowania pozwala pracować w następujących systemach operacyjnych: -Windows 98/98SE -Windows ME -Windows Windows XP -Windows Windows Vista

5 Dane techniczne Dane elektryczne Zakres Rozdzielczość Tolerancja wartości mierzonych lub zadawanych Zadawanie napięcia do V DC V ±0.015 % ±2 cyfry Pomiar napięcia izolowane do VDC nie izolowane do VDC Termopary mv V ±0.015 % ±2 cyfry V ±0.015 % ±2 cyfry Termopary Zakres Tolerancja Zadawanie / pomiar R S B C Hoskins E do ºC 1.2ºC 0.0 do ºC 1.2ºC do 800.0ºC do ºC do ºC 0.0 do do ºC 1.2ºC 1.3ºC 1.5ºC 2.3ºC Źródło do mv mv ±0.02 %±10μV XK GOST do 800.0ºC 0.2ºC Pomiar do mV mv ±0.02 %±10μV BP NIST 0.0 do ºC 0.9ºC Źródło prądu do ma/ 1 kω ma ±0.015 % ±2 cyfry Pomiar prądu L DIN 43710/IPTS68 U DIN 43710/IPTS do 900.0ºC 0.0 do 400.0ºC 0.25ºC 0.2ºC 0.5ºC 0.25ºC izolowany ma ±0.015 % ±2 cyfry nieizolowany ma ±0.015 % ±2 cyfry Symulacja rezystancji 5.0 do 400Ω prąd pomiarowy ma 5.0 do 400Ω prąd pomiarowy ma 400 do 1500Ω prąd pomiarowy ma 0.1Ω ±0.015 % ±0.1Ω 0.1Ω ±0.015 % ±0.03Ω 1Ω ±0.015 % ±0.3Ω N 0.0 do ºC 0.8ºC 0.4ºC RTD Zakres Tolerancja pomiarów lub wartości zadawanych Ni120 (672) Minco Ni100 (618) DIN 43760/IPTS do C ±0.08 C (p) ±0.06 C (z) do C ±0.08 C (p) ±0.15 C (z) Cu10 (427) do C ±0.082 C (p) ±0.82 C (z) 1500 do 4000Ω prąd pomiarowy ma Pomiar rezystancji 1Ω ±0.015 % ±0.3Ω Cu50 GOST do C ±0.18 C (p) ±0.2 C (z) Cui100 GOST do C ±0.11 C (p) ±0.13 C (z) 0.00 do Ω 0.01Ω ±0.015 % ±0.03Ω do Ω 0.1Ω ±0.015 % ±0.3Ω YSI do 50.0 C ±0.02 C (p) ±0.05 C (z) Pt100 (385) Częstotliwość Zakres Tolerancja Symulacja rezystancji (aplituda V) prostokątna Pt200 (385) do C do C do C do C ±0.13 C ±0.23 C ±0.2 C ±0.29 C Źródło CPM 2.0 do CPM ±0.05 % Źródło Hz 1.0 do Hz ±0.05 % Źródło khz 1.0 do 10.0 khz ± do C ±0.45 C ±0.52 C ±0.66 C ±0.61 C Pomiar 2.0 do CPM ±0.05 % ± 0.1 CPM Pomiar Hz 1.0 do Hz ±0.05 % ± 0.1 Hz Pomiar khz 1.00 do 10.0 khz ±0.05 % ± 0.01 khz Pulsacja (nastawiona amplituda V) tylko źrodło Puls 1 do CPM do 10.0 khz Pt500 (385) Pt1000 (385) do C do C ±0.21 C ±0.26 C ±0.34 C ±0.31 C ±0.14 C ±0.18 C ±0.25 C ±0.21 C Termopary Zakres Tolerancja Źródło / pomiar J K 0.0 do 800.0ºC do ºC do 0,0ºC 0.0 do ºC do ºC 0.4ºC 0.2ºC 0.3ºC 0.3ºC 0.5ºC Pt (p) - pomiar (z) - zadawanie (p/z) - pomiar i zadawanie do C do C ±0.84 C ±0.95 C ±1.09 C ±1.2 C ±1.13 C T E 0.0 do 400ºC do 100.0ºC do 950.0ºC 0.2ºC 0ºC

6 RTD Zakres Tolerancja pomiarów lub wartości zadawanych Pomiar Źródło Pt ±0.25 C - ±0.26 C - ±0.34 C do C - ±0.4 C do C ±0.33 C - Precyzjne pomiary możliwe są dzięki zastosowaniu techniki czteroprzewodowej. W wypadku techniki trzyprzewodowej konieczne jest uwzględnienie ±0.05Ω. Wszystkie wartości dotyczą 23ºC ± 5 C. W wypadku pomiarów w innych temperaturach należy uwzględnić ±50 ppm/k Temperatura pracy -10ºC do 50ºC Temperatura przechowywania -20ºC do 70ºC Zasilanie: a) wbudowana bateria Ni-MH, czas pracy >16 h (10 ma w 1kΩ) b) zasilacz sieciowy 230 V AC, możliwość pracy podczas buforowania Interfejs USB wersja 1.1 Obudowa: Konsola aluminiowa z elementami plastiku Wymiary (W*H*D): 160*85*175mm Masa ok. 1 kg Pt100(3926)+Pt100 (3916) - ±0.13 C - ±0.17 C Akcesoria do pomiaru siły, momentu obrotowego, przemieszczenia Interfejs zasilacza Typ inteligentny interfejs czujnika do podłączenia czujnika siły, przemieszczenia i momentu obrotowego Typ ±0.25 C do C ±1.13 C do C ±0.2 C - RTD: pracują z przetwornikami pulsacyjnymi = 5 ms Kod zamówienia urządzenia Uniwersalny kalibrator DIGISTANT typ 4423 zawierający zasilacz sieciowy, certyfikat producenta, kabel USB i jedną parę kabli pomiarowych, typ 4490 Typ 4423 Oprogramowanie DIGICAL dla DIGISTANT typ 4423 Typ 4423-P001 Akcesoria temperaturowe Kable do pomiaru rezystancji i Pt100, długość 1m, z wtykiem bananowym (pomiar 4-przewodowy), złącze LEMO (6-pinowe, 1B) Typ 4499 Jedna para kabli pomiarowych, długość 1m, z 2 wtykami bananowymi, 2 próbnikami i 2 zaciskami testowymi (dołączone do urządzenia) Typ 4490 Zewnętrzne złącze odniesienia dla 4423 Typ 4485-V001 Złącze do wejścia Pt100 Typ Czujnik pomiarowy Pt100 Typ Linia podłączeniowa dla czujnika typu 42510, długość 2m Typ Akcesoria ciśnieniowe Interfejs zasilacza Typ 7130 Pneumatyczna pompa ręczna, -850 mbar-7bar Typ 7106-V007 Ciśnieniowa pompa ręczna, -960 mbar...34bar Typ 7106-V0034 Hydrauliczna pompa ręczna 0bar...690bar Typ 7106-V0690 Możliwe jest użycie przewodu ciśnieniowego do 250 bar, zasilacz z dwoma końcówkami z 1/8 NPT zewnętrznym gwintem, 1.5 długości Typ 7131-Z001 Typy czujników ciśnienia Zakres Dokładność Przeregulowanie W stosunku do ciśnienia atmosferycznego Typ 0 do 20 mbar ± 0.1 % 400 % Inne akcesoria Terba ze sztucznej skóry dla typu 4423 z paskiem Typ 4493 Walizka aluminiowa dla 4423 Typ 4493-V002 Główny sieciowy (w dostawie) Typ 4495-V001 Jedna para bananowych wtyków z podłączonym zaciskiem Typ 4498 Kabel interfejs USB 1.5 m ST (A) - ST (B) Typ 9900-K349 Certyfikat kalibracji dla DIGISTANT 4423 Kalibracja DKD (Niemiecki serwis kalibracji) lub kalibracja fabryczna Standardowy certyfikat kalibracji z 173 DC punktami kalibracji: 7 punktów pomiarowych dla każdego pomiaru napięcia i zakresu źródła 9 punktów pomiarowych dla każdego zakresu pomiaru termopar i zakresu zasilania mv 8 punktów pomiarowych dla każdego zakresu pomiaru i zadawania prądu 6 punktów pomiarowych dla każdego pomiaru i zadawania rezystancji 2 punkty pomiarowe dla każdego typu termopary w modułach operacyjnych Pomiar i Źródło, temperatura zimnego złącza 0 C, mierzony w mv i wyliczany w C 56 punktów pomiarowych dla Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni 100, Ni 120, Cu 10, Cu50, Cu 100, YSI 400 Typ 44DKD-4423 / 44WKS-4423 Kalibracja ciśnieniowa DKD Certyfikat DKD kalibracji ciśnieniowej dla typu modułu ciśnienia 7132 (kompletny łańcuch pomiarowy) Typ 71DKD-7132 Fabryczna kalibracja ciśnieniowa Dla 11 punktów: krok 20% w pełnym zakresie pomiarów dla ciśnienia rosnącegi i malejącego (kompletny łańcuch pomiarowy) Typ 71 WKS-7132 Kalibracja siły DKD DKD kalibracja siły dla czujników siły z inteligentnym interfejsem czujnika (kompletny łańcuch pomiarowy) Kalibracja zgodna z EN ISO 376 Typ 71DKD-7160 Fabryczna kalibracja siły Fabryczna kalibracja siły dla czujników siły z inteligentnym interfejsem czujnika (kompletny łańcuch pomiarowy). Co 20% rosnąco i malejąco, 1 kierunek Typ 71 WKS do 67 mbar ± 0.05 % 400 % do 350 mbar ± % 400 % do 500 mbar ± % 300 % Zakres Dokładność Przeregulowanie Próżnia Typ 0 do 700 mbar ± % 300 % do 2 bar ± % 300 % do 3.5 bar ± 0.03 % 300 % do 7 bar ± % 300 % do 10 bar ± % 200 % do 20 bar ± % 200 % do 34 bar ± % 200 % do 70 bar ± % 200 % do 100 bar ± % 200 % do 200 bar ± 0.05 % 200 % do 340 bar ± 0.05 % 200 % do 700 bar ± 0.1 % 120 % do 350 mbar ± % 400 % V001 0 do 1 bar ± % 300 % V001 Absolutne 0 do 1 bar ± % 300 % V002 0 do 2 bar ± % 300 % V002 0 do 3.5 bar ± 0.03 % 300 % V002 0 do 7 bar ± % 300 % V002 0 do 20 bar ± % 200 % V002 Ciśnienie podwójne /związki -1 do 1 bar ± % 300 % V003-1 do 2 bar ± % 300 % V003 Różnicowe 0 do 350 mbar ± % 400 % V004 0 do 2 bar ± % 300 % V004 0 do 3.5 bar ± 0.03 % 300 % V004

Uniwersalny kalibrator DIGISTANT Typ 4420

Uniwersalny kalibrator DIGISTANT Typ 4420 Uniwersalny kalibrator DIGISTANT Typ 4420 Urządzenie do zadawania i pomiaru napięcia, prądu, temperatury i rezystancji Jednoczesny pomiar i generowanie Automatyczne generowanie ramp, zapamiętywanie wyników

Bardziej szczegółowo

Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000

Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000 Technologia Kalibracji Przenośny kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6000 Karta katalogowa WIKA CT 83.01 Zastosowanie Firmy oferujące usługę kalibracji/ przemysł usługowy Wydziały produkcyjne przyrządów

Bardziej szczegółowo

Dokumentujący kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6100

Dokumentujący kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6100 Technologia Kalibracji Dokumentujący kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6100 Karta katalogowa WIKA CT 83.51 Zastosowanie Firmy oferujące usługę kalibracji/ przemysł usługowy Wydziały produkcyjne przyrządów

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

ADT222A Precyzyjna kalibracja przyrządów!

ADT222A Precyzyjna kalibracja przyrządów! CECHY Symulacja RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impulsów itp. Pomiar RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, imp., ON/OFF, ciśnienia Dokładność symulacji 0,02% rdg + 0,005% FS Wbudowany zasilacz 24VDC dla przetworników

Bardziej szczegółowo

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów!

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów! CECHY Symulacja RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impulsów itp. Pomiar RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impuls., przeł. ON/OFF Dokładność symulacji 0,02% rdg + 0,005% FS Wbudowany zasilacz 24VDC dla przetworników 2-przew.

Bardziej szczegółowo

Dokumentujący kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6100

Dokumentujący kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6100 Technologia Kalibracji Dokumentujący kalibrator wielofunkcyjny Model CEP6100 Karta katalogowa WIKA CT 83.51 Zastosowanie Firmy oferujące usługę kalibracji/ przemysł usługowy Wydziały produkcyjne przyrządów

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 : -200...850 C Element pomiarowy: Pt100 : IP40 iskrobezpieczne EiaIICT4/T6 wg ATEX FlexTop 2201 są przetwornikami temperatury z wyjściem, dedykowanymi wyłącznie dla

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

Wzorcowanie mierników temperatur Błędy pomiaru temperatury

Wzorcowanie mierników temperatur Błędy pomiaru temperatury Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych W9/K2 Miernictwo Energetyczne laboratorium Wzorcowanie mierników temperatur Błędy pomiaru temperatury Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Opracował: dr

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

Precyzyjny ręczny kalibrator ciśnienia Model CPH6400

Precyzyjny ręczny kalibrator ciśnienia Model CPH6400 Technologia kalibracji Precyzyjny ręczny kalibrator ciśnienia Model CPH6400 Karta katalogowa WIKA CT 14.01 Zastosowanie Firmy oferujące usługę kalibracji/ przemysł usługowy Firmy serwisowe i konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Model Do pomiaru temperatury używając czujników Pt100 lub termopar

Model Do pomiaru temperatury używając czujników Pt100 lub termopar SENSORMASTER Model z pojedynczym kanałem lub wielokanałowy do czujników tensometrycznych, potencjometrycznych, z sygnałem standardowym, Pt100 i termopar Model 9163 Do pomiaru siły, ciśnienia lub momentu

Bardziej szczegółowo

Wysokoprecyzyjny kalibrator procesowy Model CED7000

Wysokoprecyzyjny kalibrator procesowy Model CED7000 Technologi kalibracji Wysokoprecyzyjny kalibrator procesowy Model CED7000 Karta katalogowa WIKA CT 85.51 Zastosowanie Laboratoria badawczo-rozwojowe Firmy serwisowe oferujące kalibrację Przemysł (laboratoria,

Bardziej szczegółowo

Precyzyjny ręczny kalibrator ciśnienia Model CPH6400

Precyzyjny ręczny kalibrator ciśnienia Model CPH6400 Technologia testowania i kalibracji Precyzyjny ręczny kalibrator ciśnienia Model CPH6400 Karta katalogowa WIKA CT 14.01 Zastosowanie Firmy oferujące usługę kalibracji/ przemysł usługowy Firmy serwisowe

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Precyzyjny manometr cyfrowy Model CPG1000

Precyzyjny manometr cyfrowy Model CPG1000 Technika kalibracji Precyzyjny manometr cyfrowy Model CPG1000 Karta katalogowa WIKA CT 10.01 Zastosowanie Przemysł gazowy i olejowy Firmy serwisowe i konserwacyjne Usługi kalibracyjne, serwis Prosta kalibracja

Bardziej szczegółowo

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis Technologia kalibracji Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia Model CPC2000 Karta katalogowa WIKA CT 27.51 Zastosowania Mobilna kalibracja przyrządów do pomiaru niskiego ciśnienia Doprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Ręczny kalibrator temperatury Model CTH 6200

Ręczny kalibrator temperatury Model CTH 6200 Technologia Testowania i Kalibracji Ręczny kalibrator temperatury Model CTH 6200 Karta katalogowa WIKA CT 51.01 Zastosowanie Przemysł usługowy Laboratoria kontrolne i pomiarowe Przemysł (laboratoria, warsztaty

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

DPI AMC. GE Sensing. Modułowy system kalibracyjny wraz z komunikatorem HART

DPI AMC. GE Sensing. Modułowy system kalibracyjny wraz z komunikatorem HART GE Sensing DPI 620 - AMC Modułowy system kalibracyjny wraz z komunikatorem HART AMC jest produktem firmy Druck. Firma Druck dołączyła do koncernu General Electric i obecnie występuje pod nazwą GE Sensing.

Bardziej szczegółowo

Manometr cyfrowy Model CPG500

Manometr cyfrowy Model CPG500 Technologia kalibracji Manometr cyfrowy Model CPG500 Karta katalogowa WIKA CT 09.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 3 Zastosowanie Usługi kalibracyjne, serwis Laboratoria pomiarowe i kontrolne Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KALIBRATOR TEMPERATURY AR915

INSTRUKCJA OBSŁUGI KALIBRATOR TEMPERATURY AR915 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 Tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax 0-22 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok założenia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI 1. Mikroprocesorowe wyświetlacze / alarmy W pełni konfigurowalne Wejścia dla temperatury, ciśnienia, siły, prądu zmiennego, napięcia, częstotliwości W pełni konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury Termio 31

Rejestrator temperatury Termio 31 Rejestrator temperatury Termio 31 Zakres mierzonych temperatur: -100 C do +1000 C w zależności od zastosowanej sondy termoparowej (typu K) Funkcje: rejestrator temperatury pomiar temperatury w C rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B

Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B Seria cyfrowych multimetrów przenośnych Agilent U1250B dzięki swojej funkcjonalności znajdzie zastosowanie w najbardziej wymagających aplikacjach. Seria

Bardziej szczegółowo

KALIBRATORY SOND TEMPERATUROWYCH

KALIBRATORY SOND TEMPERATUROWYCH KALIBRATORY SOND TEMPERATUROWYCH ESCORT-21 / ESCORT-22 DANE TECHNICZNE Porównanie funkcji kalibratorów: Escort 21 Escort 22 Kalibrator termopar / tester pętli Kalibrator termopar / termometr Kalibracja

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P

Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P 1 Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P Od zasilaczy laboratoryjnych wymaga się przede wszystkim regulowania napięcia i prądu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

DTR Kalibrator czujników temperatury typu PTC-8001

DTR Kalibrator czujników temperatury typu PTC-8001 DTR Kalibrator czujników temperatury typu PTC-8001 Wydanie 01.2008 Ver.01/2008 1. Wstęp Martel PTC-8001 jest poręcznym kalibratorem, zasilanym z baterii, służy do pomiarów oraz stanowi źródło wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia USB model CPT2500 z adapterem USB model CPA2500 i oprogramowaniem USBsoft2500

Przetwornik ciśnienia USB model CPT2500 z adapterem USB model CPA2500 i oprogramowaniem USBsoft2500 Technologia kalibracji z adapterem USB model CPA2500 i oprogramowaniem USBsoft2500 Karta katalogowa WIKA CT 05.01 Zastosowania Firmy oferujące usługi kalibracji oraz przemysł usługowy Zapewnienie jakości

Bardziej szczegółowo

Precyzyjny kalibrator Model CPH6000

Precyzyjny kalibrator Model CPH6000 Technologia Testowania i Kalibracji Precyzyjny kalibrator Model CPH6000 Karta katalogowa WIKA CT 15.01 Zastosowanie Firmy oferujące usługę kalibracji/ przemysł usługowy Urządzenia utrzymania ruchu Warsztaty

Bardziej szczegółowo

3.3 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTBLOCK I/O

3.3 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTBLOCK I/O ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 3.3 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTBLOCK I/O SmartBlock I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową

Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 81.54 Zastosowanie Stanowiska

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny miernik XA1000

Uniwersalny miernik XA1000 Uniwersalny miernik XA1000 Precyzyjny i uniwersalny przenośny miernik z pamięcią oraz dotykowym wyświetlaczem TFT. Wszechstronny dla profesjonalistów - łatwy i niezawodny w obsłudze. Umożliwia monitoring

Bardziej szczegółowo

DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA EKONOMICZNY LISTWOWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TYPU ATL INTELIGENTNY GŁOWICOWY

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia USB Z adapterem USB i oprogramowaniem Model CPT2500

Przetwornik ciśnienia USB Z adapterem USB i oprogramowaniem Model CPT2500 Technologia kalibracji Przetwornik ciśnienia USB Z adapterem USB i oprogramowaniem Model CPT2500 Karta katalogowa WIKA CT 05.01 Zastosowanie Firmy oferujące usługi kalibracji oraz przemysł usługowy Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY T1249

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY T1249 PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY T1249 temperatura czujnika / 4 20 ma klasa dokładności: 0.05 separacja galwaniczna 2kV zasilanie z wyjściowej pętli prądowej w pełni programowalny obudowa o szerokości 12.5mm

Bardziej szczegółowo

LB-472 instrukcja użytkownika

LB-472 instrukcja użytkownika LAB-EL Elektronika Laboratoryjna ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły WITRYNA: http://www.label.com.pl/ POCZTA: info@label.com.pl TEL. (22) 753 61 30, FAX (22) 753 61 35 LB-472 instrukcja użytkownika wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Kalibrator procesowy Model CPH6000

Kalibrator procesowy Model CPH6000 Technologia kalibracji Kalibrator procesowy Model CPH6000 Karta katalogowa WIKA CT 15.01 Zastosowanie Firmy oferujące usługę kalibracji/ przemysł usługowy Urządzenia utrzymania ruchu Warsztaty kontrolne

Bardziej szczegółowo

Miernik wielofunkcyjny z pamięcią DO9847 - Test-Therm

Miernik wielofunkcyjny z pamięcią DO9847 - Test-Therm Miernik wielofunkcyjny z pamięcią DO9847 - Test-Therm DO9847 to przenośny wielofunkcyjny miernik z pamięcią, umożliwiający podłączenie różnorodnych sond pomiarowych. Kompaktowa obudowa i różnorodność sond

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór zasilacza impulsowego DC Axiomet AX-3004H. Przed przystąpieniem do pracy proszę przeczytać instrukcję obsługi.

Dziękujemy za wybór zasilacza impulsowego DC Axiomet AX-3004H. Przed przystąpieniem do pracy proszę przeczytać instrukcję obsługi. 1. Wstęp Dziękujemy za wybór zasilacza impulsowego DC Axiomet AX-3004H. Przed przystąpieniem do pracy proszę przeczytać instrukcję obsługi. 2. Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Tester MT3000e należy do nowej generacji szerokopasmowych testerów telekomunikacyjnych. Jest on idealnie przystosowany do odbiorów i badań sygnałami analogowymi

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

LB-472C instrukcja użytkownika

LB-472C instrukcja użytkownika LAB-EL Elektronika Laboratoryjna ul. Bodycha 68B, 02-495 Warszawa witryna: http://www.label.com.pl/ poczta: info@label.com.pl tel. (22) 667 71 18, fax (22) 867 53 32 LB-472C instrukcja użytkownika wersja

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem

Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. s Zastosowania Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Rejestratory DataNet. Inteligentne rejestratory z transmisją radiową

Rejestratory DataNet. Inteligentne rejestratory z transmisją radiową Rejestratory DataNet Inteligentne rejestratory z transmisją radiową DataNet to bezprzewodowy system pomiaru i rejestracji danych. Do przesyłania danych z rejestratorów do komputera sterującego wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Maksymalna moc rozładowania do 20kW Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 6V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus Przetwornik pomiarowy Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowy separator sygnału Zasilanie 24 V DC Wejście termopary, rezystancyjnego czujnika temperatury, potencjometru lub mv Wejście do termistora PTC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Kalibrator pętli prądowej. tel:

INSTRUKCJA OBS UGI. Kalibrator pętli prądowej. tel: INSTRUKCJA OBS UGI Kalibrator pętli prądowej LC-100 1 tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Serwis i pomoc techniczna:...3 1.2 Rozpakowanie...3 1.3 Informacja

Bardziej szczegółowo

Omomierz RESISTOMAT do pomiarów w procesach zautomatyzowanych Typ 2304, 2305

Omomierz RESISTOMAT do pomiarów w procesach zautomatyzowanych Typ 2304, 2305 Omomierz RESISTOMAT do pomiarów w procesach zautomatyzowanych Typ 2304, 2305 www.burster.com Urządzenie do automatycznej kontroli i testowania Wysoka dokładność pomiarów Badania indukcyjności Menu kontrolne

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v1.5

Instrukcja obsługi v1.5 Instrukcja obsługi v1.5 Przetwornik temperatury i wilgotności względnej Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (032) 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno ruchowa SMO 200

Dokumentacja techniczno ruchowa SMO 200 Dokumentacja techniczno ruchowa SMO 200 1. OGÓLNY OPIS MIERNIKA... 1 2. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 2 3. PRZYGOTOWANIE MIERNIKA DO PRACY... 2 4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE... 2 5. KONSERWACJA I SERWIS...

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus Przetwornik pomiarowy Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowy separator sygnału Zasilanie 24 V DC Wejście termopary, rezystancyjnego czujnika temperatury, potencjometru lub mv Wejście do termistora PTC

Bardziej szczegółowo

PROVA 123 Wielofunkcyjny kalibrator

PROVA 123 Wielofunkcyjny kalibrator INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA 123 Wielofunkcyjny kalibrator Spis treści I. Opis panelu... 4 II. Instrukcja użytkowania... 9 1.Wyjście ma... 9 1a. Praca w zakresie 4-20mA... 9 1b. Zakres 0~20mA lub 0~24mA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Precyzyjny kalibrator ciśnienia Wersja 1- lub 2-kanałowa Model CPG2500

Precyzyjny kalibrator ciśnienia Wersja 1- lub 2-kanałowa Model CPG2500 Technologia kalibracji Precyzyjny kalibrator ciśnienia Wersja 1- lub 2-kanałowa Model CPG2500 Karta katalogowa WIKA CT 25.02 Zastosowania Laboratoria kalibracji fabrycznej Firmy oferujące usługi kalibracji

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Akcesoria Wysokiej jakości wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI35-M, z wejściem wielofunkcyjnym Model DI35-D, z dwoma wejściami dla sygnałów standardowych Karta katalogowa WIKA AC 80.03 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do badań efektywności działania brykieciarki hydraulicznej.

Stanowisko do badań efektywności działania brykieciarki hydraulicznej. Stanowisko do badań efektywności działania brykieciarki hydraulicznej www.labioze.utp.edu.pl Zdjęcie poglądowe rozmieszczenia elementów brykieciarki, gdzie: 1 - zbiornik zasypowy połączony z blokiem prasującym;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo