ASCENT SQL. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. opis systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASCENT SQL. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. opis systemu"

Transkrypt

1 Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, Bielsko-Biała tel./fax ASCENT SQL zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem opis systemu Bielsko-Biała 2006

2 Spis treści 1 Wstęp System raportowania Automatyczna aktualizacja wersji Konfiguracja wyglądu Rozbudowany system uprawnień Uprawnienia na poziomie dokumentu Uprawnienia na poziomie okien Mechanizmy sortowania, filtrowania i przeszukiwania danych Sortowanie Wyszukiwanie pozycji Filtrowanie Translacje - wsparcie wielojęzyczne Moduły systemu SprzedaŜ Analizy sprzedaŝy Magazyn Serwis Ewidencja narzędzi Edytor etykiet Zamówienia Zakupy CRM - Kontakty z klientami Windykacja Kasa / Bank Produkcja Zarządzanie zleceniami Internetowy Moduł Zamówień Kontakt...29 Absolutt Systemy Teleinformatyczne

3 1 Wstęp Ascent SQL to wielomodułowy, zintegrowany system informatyczny klasy ERP 1 wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwami małej i średniej wielkości. System umoŝliwia śledzenie transakcji i procesów przedsiębiorstwa na kaŝdym z etapów realizacji, pozwala generować szereg symulacji i zestawień ułatwiając podejmowanie trafnych decyzji. Ascent SQL zapewnia wsparcie dla Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: Łatwość adaptacji sprawia, Ŝe system znajduje zastosowanie w firmach o róŝnorodnym profilu działalności: usługowych, handlowych, serwisowych, dystrybucyjnych, produkcyjnych. System wspiera zarządzanie firmami wielooddziałowymi, gwarantuje spójność i integralność przetwarzanych danych. SprzedaŜ Magazyn Kasa / Bank Zakupy Windykacja Zamówienia Zlecenia CRM ASCENT SQL Serwis Narzędzia Analizy sprzedaŝy Produkcja Edytor etykiet Sklep internetowy Zamówienia internetowe Architektura systemu została oparta o serwer baz danych MS SQL Server. Modułowa budowa umoŝliwia dowolną konfigurację systemu w zaleŝności od potrzeb przedsiębiorstwa, co pozwala dostosować funkcjonalność systemu do indywidualnych wymagań uŝytkownika. Ascent SQL zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych, jest odporny na utratę danych spowodowaną np. awarią sprzętu. Dzięki szyfrowaniu połączeń gwarantuje ochronę przed próbami odczytania danych przez osoby spoza firmy. Rozbudowany system uprawnień zabezpiecza dane przed dostępem niepowołanych osób, umoŝliwia określenie dla kaŝdego pracownika zakresu widoczności danych oraz zdefiniowanie zestawu dostępnych w systemie funkcji. 1 ERP ang. Enterprise Ressource Planning. System klasy ERP wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem, jest jednym z podstawowych narzędzi wspomagających biznes a jego właściwe wykorzystanie jest jednym z istotnych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

4 Łatwa administracja i dostosowanie System Ascent SQL został wyposaŝony w wizualne narzędzie pozwalające w prosty sposób definiować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, schemat obiegu dokumentów, odwzorowuje strukturę ISO oraz inne złoŝone procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa. Graficzne środowisko pozwala budować czytelne i przejrzyste diagramy określające sposób działania całego systemu. Definiowanie powiązań nawet tych skomplikowanych jest intuicyjne, polega na przemieszczaniu i łączeniu ze sobą graficznych elementów. Główny obszar projektowy. Za pomocą aplikacji administracyjnej definiowane są parametry systemu i uŝytkowników, przydzielane prawa dostępu do modułów, dokumentów oraz okien systemu. Struktura funkcjonalna systemu jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Graficzny interfejs aplikacji administracyjnej umoŝliwia dostęp do wielu informacji jednocześnie. Zastosowanie układu zakładek w połączeniu z listami drzewiastymi zwiększa przejrzystość i ułatwia nawigację. Administracja systemem jest łatwa i przyjemna. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

5 Prosty w obsłudze interfejs uŝytkownika Prosty w obsłudze interfejs uŝytkownika zwiększa efektywność i komfort pracy. Wiele czynności zostało zautomatyzowanych, co usprawnia i optymalizuje procesy zachodzące w firmie. UŜytkownik w łatwy sposób ma dostęp do niezbędnych informacji, moŝe korzystać z zawansowanych metod wyszukiwania danych. Wizualizacja transakcji System został wyposaŝony w moduł wizualizacji transakcji związanych z realizacją procesów biznesowych. Historia transakcji jest przedstawiana w czytelny, graficzny sposób. Okno wizualizacji pozwala w łatwy sposób przejść bezpośrednio do wybranych dokumentów występujących w ścieŝce realizacji procesu. Łatwa rozbudowa System Ascent SQL pozwala projektować własne rozszerzenia funkcjonalności, dzięki dostarczanej wraz z systemem bibliotece Ascent SDK (ang. Software Development Kit). Biblioteka SDK to narzędzie stworzone na podstawie sprawdzonych standardów w oparciu o technologię COM, wspomaga integrację i rozbudowę systemu. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

6 Otwartość i elastyczność System Ascent SQL elastycznie integruje się z dostępnymi na rynku popularnymi systemami finansowo księgowymi oraz jest zintegrowany z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office. System moŝna łatwo zintegrować z juŝ wdroŝonym w przedsiębiorstwie systemem finansowo księgowym, rozbudowując i ujednolicając platformę informatyczną. System Ascent został zintegrowany z wiodącym rozwiązaniem na rynku aplikacji finansowoksięgowych Symfonia firmy SAGE SYMFONIA, pracujące w tle mechanizmy dwukierunkowej wymiany danych pozwalają na płynne przenoszenie informacji pomiędzy modułami tworząc jednolitą całość. Innym wariantem rozwiązania jest integracja z funkcjonującym w firmie rozwiązaniem finansowo-księgowym Absolutt Systemy Teleinformatyczne

7 2 System raportowania Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem Ascent SQL został wyposaŝony w elastyczny system raportowania umoŝliwiający kontrolę funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. System raportowania ułatwia i skraca czas podejmowania decyzji i działań biznesowych. Zestawienia obejmują wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, są generowane na podstawie danych zgromadzonych w systemie Ascent. Oprócz zestawień system został wyposaŝony w analizy z obszaru sprzedaŝy, umoŝliwiające śledzenie i analizowanie trendów sprzedaŝy, identyfikację kluczowych źródeł zysku oraz kluczowych partnerów, śledzenie tendencji dotyczących kosztów i przychodów. System raportowania dostarcza szereg funkcji związanych ze sposobem wyświetlania zestawień. Raporty moŝna obejrzeć na ekranie monitora, wydrukować na drukarce, moŝna teŝ automatycznie eksportować zestawienie do innych, zewnętrznych aplikacji, wysłać pocztą , zapisywać w wielu formatach np. tekstu, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, PDF (Adobe Acrobat) i wielu innych. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

8 3 Automatyczna aktualizacja wersji System Ascent został wyposaŝony w mechanizm automatycznej aktualizacji wersji, który sprawdza dostępność nowych wersji oprogramowania, pobiera je przy pomocy sieci Internet oraz automatycznie instaluje. Automatyczna aktualizacja pozwala Naszym Klientom w szybki i automatyczny sposób pobierać i instalować aktualizacje oprogramowania na stanowiskach komputerowych, bez konieczności ręcznej instalacji lub podmiany wersji. Dzięki temu zapewniamy Naszym Klientom wysoką jakość pracy oraz błyskawiczny dostęp do aktualizacji systemu. 4 Konfiguracja wyglądu Rozbudowany mechanizm parametryzacji systemu pozwala w łatwy sposób dostosować wygląd i funkcjonalność aplikacji do indywidualnych potrzeb. MoŜna zmienić standardowy wygląd okien kartotek i dokumentów, zmienić kolor kolumny i tekstu, szerokość i kolejność kolumn oraz zdecydować które kolumny mają być widoczne. Funkcja zapamiętywania ustawień pozwala zapisać indywidualne ustawienia filtra okien kartotek i dokumentów, zawęŝając w ten sposób zakres widoczności danych do interesującego zbioru. Dodatkowo na poziomie uprawnień administracyjnych moŝna definiować standardowe ustawienia wszystkich okien systemu: zmieniać nazwy kolumn widoków tabel, definiować zestaw kolumn, ich kolejność, wygląd. Pozwala to w pełni dostosować system do indywidualnych potrzeb. Na podstawie profilu standardowego tworzone są profile uŝytkowników. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

9 Funkcje konfiguracji wyglądu okien dostępne są z poziomu podręcznego menu kontekstowego zakładki Przegląd. Menu wywoływane jest przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obszarze tabeli danych: Funkcje menu konfiguracji wyglądu pozwalają zmienić standardowy wygląd okna kartoteki lub dokumentu. MoŜna zmienić kolor kolumny i tekstu, szerokość i kolejność kolumn oraz zdecydować które kolumny mają być widoczne. Konfiguracja wyglądu okien jest zapisywana indywidualnie dla kaŝdego okna i uŝytkownika. Zastosowanie profilu uŝytkownika sprawia, Ŝe okno kartoteki lub dokumentu będzie wyświetlane zgodnie z konfiguracją. W kaŝdej chwili moŝna przywrócić domyślne ustawienia wyglądu okna. PoniŜej został przedstawiony przykład konfiguracji wyglądu okna kartoteki asortymentu: Absolutt Systemy Teleinformatyczne

10 5 Rozbudowany system uprawnień Dwupoziomowy system uprawnień zapewnia poufność informacji, zabezpiecza dane przed dostępem osób niepowołanych. Administracja modelem uprawnień jest intuicyjna, odbywa się w sposób graficzny w środowisku projektowym aplikacji administracyjnej 5.1 Uprawnienia na poziomie dokumentu KaŜdy dokument posiada zestaw operacji. Dokumenty są przypisane do stanowisk pracy uŝytkowników. Na danym stanowisku mogą być dostępne tylko wybrane operacje dokumentu. Zestaw efektywnych uprawnień uŝytkownika jest tworzony na podstawie stanowisk, do których został przydzielony pracownik oraz operacji dostępnych z poziomu tych stanowisk. W ten sposób tworzony jest obieg dokumentów w przedsiębiorstwie. 5.2 Uprawnienia na poziomie okien W systemie moŝna tworzyć profile widoczności okien, decydując do jakich okien uŝytkownik ma pełny dostęp, jakie okna widzi tylko w trybie przeglądu, a jakie są w ogóle dla niego niedostępne. W ten sposób moŝna modelować uprawnienia uŝytkowników pracujących w systemie, zabraniając dostępu do niektórych informacji. Profile uŝytkowników pozwalają zawęzić dostępność informacji w systemie do zestawu wymaganego do pracy na danym stanowisku. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

11 Po zalogowaniu do systemu, pozycje menu, do których uŝytkownik nie ma dostępu, są wyszarzone, a próba otworzenia zestawu informacji, do których uŝytkownik nie ma dostępu, powoduje wyświetlenie stosownego komunikatu. 6 Mechanizmy sortowania, filtrowania i przeszukiwania danych System Ascent został wyposaŝony w rozbudowane mechanizmy przeszukiwania, sortowania i filtrowania danych, pozwalające w szybki sposób dotrzeć do informacji. 6.1 Sortowanie Kartoteki mogą być uporządkowane według róŝnych kluczy sortowania, w zaleŝności od potrzeb. Funkcja sortowania jest dostępna z pozycji zakładki Przegląd okna kartotek, przyśpiesza proces wyszukiwania informacji w kartotekach. Domyślny sposób sortowania kartotek i dokumentów jest definiowany w aplikacji administracyjnej. Funkcja sortowania jest równieŝ dostępna z pozycji zakładki Linie pozwalając sortować tabelę linii dokumentów według dowolnych kluczy sortowania. Aby zmienić sposób uporządkowania tabeli naleŝy przycisnąć kursorem myszy w obszarze nagłówka kolumny. Tabela zostanie posortowana według wybranej kolumny, a nazwa kolumny, która jest aktualnym kryterium sortowania, zostanie zaznaczona pogrubioną czcionką. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

12 6.2 Wyszukiwanie pozycji Funkcja szybkiego wyszukiwania ułatwia błyskawiczne znajdowanie pozycji w kartotece na podstawie początkowej części wyszukiwanej nazwy. Mechanizm szybkiego wyszukiwania jest dostępny z pozycji zakładki Przegląd i jest umieszczony w dolnej części zakładki: Mechanizm szybkiego wyszukiwania dotyczy zawsze tylko tej kolumny, która stanowi aktualne kryterium sortowania: nagłówek kolumny jest zaznaczony pogrubioną czcionką. Małe i duŝe litery nie są rozróŝniane podczas wyszukiwania, pozycja zostanie znaleziona niezaleŝnie od tego czy piszemy małymi czy duŝymi literami. Mechanizm wyszukiwania uruchamiany jest automatycznie przez wpisanie w polu wyszukiwania dowolnej litery, cyfry lub symbolu. Kartoteka jest przeszukiwana z góry na dół, automatycznie podświetlana jest pierwsza pozycja, której wartość pola kolumny zaznaczonej pogrubiona czcionką, rozpoczyna się od tekstu wpisanego w polu wyszukiwania (w szczególności pokrywa się z wpisanym tekstem). Zaznaczenie opcji Filtr dodatkowo filtruje przeszukiwany zbiór danych, wyświetlane są tylko te pozycje, które spełniają kryterium wyszukiwania. Proces szybkiego wyszukiwania wyposaŝony został w inteligentny mechanizm weryfikacji, który sprawdza wprowadzone ciągi znaków i blokuje znaki które nie tworzą sekwencji występujących w kartotece. Przykładowo w kartotece występują pozycje o nazwie rozpoczynającej się od słowa "sklep", aby szybko wyszukać te pozycje wpisujemy w polu wyszukiwania ciąg znaków "sk". Automatycznie zostaje podświetlona pierwsza pozycja, której nazwa rozpoczyna się od słowa "sklep". ZałóŜmy Ŝe w kartotece nie występują pozycje, których nazwę rozpoczyna ciąg znaków: "ska", "skw", "skr". Chcąc wyszukać takie pozycje musielibyśmy dopisać kolejną literę do wpisanej wcześniej sekwencji "sk". Jednak mechanizm weryfikacji, uruchamiany automatycznie podczas szybkiego wyszukiwania, zablokuje wpisanie liter "a", "w" oraz "r", poniewaŝ w kartotece nie występują pozycje rozpoczynające się od ciągu znaków: "ska", "skw", "skr". 6.3 Filtrowanie Funkcja filtrowania przydatna jest przy pracy z duŝym zestawem danych, umoŝliwia ograniczenie zakresu wyświetlanych pozycji w kartotece na podstawie zdefiniowanych kryteriów filtrowania. Mechanizm filtrowania jest dostępny z poziomu zakładki Filtr. Szybkie przełączenie do definicji filtru z pozycji wszystkich zakładek udostępnia przycisk Nowy filtr lub skrót klawiszowy Alt+F. Filtr moŝna nakładać tylko w trybie przeglądania kartoteki. Funkcja zapisu ustawień filtra pozwala zawęzić zbór wyświetlanych pozycji podczas otwierania okna kartoteki. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

13 Dodatkowo z pozycji zakładki Przegląd jest dostępna funkcja szybkiego filtru Zakres dat, pozwalająca filtrować pozycje wg kryterium daty. MoŜna w łatwy sposób zdecydować jakie dokumenty mają być wyświetlane: z N-ostatnich dni lub z dowolnego zakresu dat. UŜytkownik moŝe ustalić dowolne kryteria filtrowania wypełniając pola umieszczone na zakładce Filtr. Zestaw pól i opcji definiujących filtr jest charakterystyczny dla kartoteki. Po określeniu kryteriów, filtr moŝna aktywować za pomocą funkcji dostępnej pod przyciskiem zakładki Filtr lub uŝywając skrótu F3 z poziomu dowolnej zakładki. Aktywacja filtru powoduje wyświetlenie w linii statusu informacji: Filtr aktywny oraz automatyczne przełączenie do widoku zakładki Przegląd. NałoŜenie filtru powoduje sprawdzenie pozycji w kartotece i wyświetlenie tylko tych pozycji, które spełniają zdefiniowane warunki. W szczególności, gdy kartoteka nie zawiera pozycji odpowiadających zdefiniowanemu kryterium filtrowania, tabela zakładki Przegląd nie zawiera Ŝadnych pozycji. Usunięcie aktywnego filtru i powrót do widoku całej kartoteki umoŝliwia funkcja kasowania filtra, dostępna pod przyciskiem zakładki Filtr lub skrótem klawiszowym Shift+F3 z poziomu dowolnej zakładki. 7 Translacje - wsparcie wielojęzyczne System Ascent obsługuje operacje przeprowadzane z kontrahentami zagranicznymi w językach obcych. Transakcje biznesowe mogą być zawierane w dowolnej walucie i w dowolnym języku obcym. Kartoteki systemowe moŝna przetłumaczyć na dowolne języki obce zdefiniowane w systemie. Przetłumaczone wartości kartotek są wykorzystywane w procesie wystawiania dokumentów dla kontrahentów zagranicznych w języku obcym. Translacje są tworzone dynamicznie, co pozwala zdefiniować dowolną liczbę tłumaczeń kartotek systemowych na języki obce. ZałóŜmy przykładowo, Ŝe firma współpracuje z kontrahentami niemieckimi i angielskimi, tworzymy zatem grupy językowe: angielski i niemiecki, a następnie tworzymy tablice translacji kartotek systemowych dla tych dwóch języków. Po pewnym czasie firma rozszerza swoją działalność na rynek wschodni, będzie przeprowadzać operacje handlowe w języku rosyjskim. Rozszerzamy zestaw grup językowych o język rosyjski, a następnie tworzymy tablicę translacji kartotek systemowych dla języka rosyjskiego. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

14 8 Moduły systemu Modułowa budowa umoŝliwia dowolną konfigurację systemu na kaŝdym stanowisku komputerowym w zaleŝności od potrzeb przedsiębiorstwa, co pozwala dostosować funkcjonalność systemu do indywidualnych wymagań. 8.1 SprzedaŜ Pełna obsługa sprzedaŝy krajowej i eksportowej od etapu rejestracji zapytań ofertowych, przez sporządzanie ofert handlowych, do wystawienia dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji handlowej. Moduł pozwala prowadzić elastyczną politykę cenową w firmie. Ceny sprzedaŝy mogą być wyliczane wg zdefiniowanych cenników lub w oparciu o ceny poszczególnych dostaw. Automatyzacja procesu sprzedaŝy Moduł wspomaga tworzenie wielowalutowych cenników, systemu rabatów, promocji oraz grup cenowych. Cenniki w połączeniu z rabatami, sposobami zapłaty, terminami płatności oraz limitami związanymi z warunkami współpracy tworzą profile kontrahentów, które w znacznym stopniu automatyzują procesy tworzenia dokumentów. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

15 Mechanizmy ostrzegania i kontroli System został wyposaŝony w mechanizmy ostrzegania o próbie sprzedaŝy poniŝej ceny bazowej, przekroczeniu limitu przez kontrahenta oraz wiele innych. Mechanizmy ostrzegania ułatwiają kontrolę i weryfikację juŝ na etapie rejestracji operacji sprzedaŝy. SprzedaŜ w dowolnych jednostkach miary Asortyment moŝe być sprzedawany w dowolnych jednostkach miary. MoŜna definiować własne jednostki miar w oparciu o dowolne przeliczniki. System dokonuje automatycznych przeliczeń między jednostkami. Obsługa walut, wiele wersji językowych System zapewnia wsparcie dla operacji przeprowadzanych z kontrahentami zagranicznymi w dowolnej walucie obcej. Mechanizm translacji umoŝliwia rejestrację operacji handlowych w językach obcych. Rodzaj oraz liczba zdefiniowanych języków obcych zaleŝy wyłącznie od indywidualnych potrzeb firmy. Kontrola naleŝności windykacja SprzedaŜ została wyposaŝona w mechanizm windykacji naleŝności. Dla kaŝdego kontrahenta moŝna indywidualnie określić limit kredytowy oraz sposób reakcji systemu po przekroczeniu limitu kredytu przez kontrahenta. Integracja z systemem CRM pozwala przeglądać historię akcji (zdarzeń, notatek) związanych z dokumentem. Współpraca z urządzeniami fiskalnym System umoŝliwia tworzenie paragonów fiskalnych dzięki integracji z urządzeniami fiskalnymi. Usprawnia to bezpośrednią obsługę klientów. Analizy i zestawienia Dzięki dostępnym zestawieniom moŝna w łatwy sposób uzyskać informacje m.in. o zysku, kosztach, wielkości sprzedaŝy asortymentu, naleŝnościach. Zestawienia pozwalają kontrolować działalność przedsiębiorstwa, ułatwiają planowanie i podejmowanie właściwych decyzji podnosząc poziom konkurencyjności firmy. Dają pełną informację o stanie rozrachunków z kontrahentem. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

16 8.2 Analizy sprzedaŝy Wielowariantowe analizy umoŝliwiają śledzenie trendów sprzedaŝy, identyfikację kluczowych źródeł zysku oraz kluczowych partnerów, śledzenie tendencji dotyczących kosztów i przychodów. Pakiet analiz udostępnia szereg filtrów pozwalających zmienić zakres i sposób prezentacji danych. Zebrane informacje są przedstawiane w postaci czytelnych wykresów uzupełnionych o dodatkowe wartości liczbowe. UŜycie technologii zagłębionych danych (ang. drill-down) pozwala ogarnąć całość analizy od widoku ogólnego do bardziej szczegółowego. UŜytkownik moŝe efektywnie analizować zestawienia, przeszukiwać rozbudowane raporty w celu uzyskania interesujących informacji. Wyniki analizy moŝna automatycznie eksportować do innych, zewnętrznych aplikacji, wysłać pocztą , zapisywać w wielu formatach np. tekstu, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, PDF (Adobe Acrobat) i wielu innych. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

17 8.3 Magazyn Moduł pozwala na efektywne prowadzenie i zarządzanie magazynami przedsiębiorstwa, zapewnia pełną kontrolę wszystkich operacji magazynowych. Rejestruje zdarzenia z obszaru gospodarki magazynowej: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne, korekty, zwroty magazynowe, inwentaryzacje, transport towarów. Dowolna metoda wyceny System pozwala wybrać dowolną metodę wyceny towaru w magazynie: LIFO, FIFO, ceny ewidencyjne, ceny średnie. Ewidencja serii towarowych Wprowadzony mechanizm ewidencji serii towarowych umoŝliwia śledzenie ruchu materiałów w magazynach oraz stopnia realizacji procesów zachodzących w firmie. Podgląd stanów magazynowych Pełna informacja o stanach magazynowych towaru: ilość dostępna, rezerwacje i braki. Stany magazynowe moŝna śledzić wg serii towarowych lub asortymentu. Ostrzeganie o braku towarów System został wyposaŝony w mechanizm ostrzegania o braku towarów na magazynie. Zapewnia pełną kontrolę nad bieŝącym stanem magazynów. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

18 Obsługa wielu magazynów Liczba obsługiwanych przez system magazynów moŝe być dowolna, system wspiera proces przepływu towarów pomiędzy magazynami. Dla kaŝdego z magazynów moŝna zadecydować o stosowaniu mechanizmu śledzenia serii towarowych. Definiowane jednostki miary, dowolna precyzja Ewidencja towarów moŝe być prowadzona w dowolnych jednostkach miary. Rozbudowany system przeliczników jednostek miar pozwala tworzyć własne jednostki pochodne. Dla kaŝdej jednostki miary moŝna określić dowolną precyzję. Pozwala to na ewidencję tego samego towaru w róŝnych jednostkach miary np. sztukach, kartonach, paczkach. Kompletacja / Dekompletacja Moduł gospodarki magazynowej zawiera mechanizmy pozwalające na kompletowanie asortymentu z komponentów oraz na dekompletację towarów. Komplety mogą być tworzone ręcznie lub na podstawie zdefiniowanych receptur. Kompletacja i dekompletacja znajduje zastosowanie w obsłudze procesów prostej produkcji. Obsługa kodów kreskowych Moduł zapewnia integrację z bezprzewodowymi czytnikami kodów kreskowych, pozwala to na automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych. Obsługa druku etykiet Dla kaŝdego towaru moŝna zdefiniować dowolną etykietę. Moduł pozwala przypisywać etykiety towarom, przeglądać lub drukować etykiety. Etykiety są projektowane w sposób graficzny przy pomocy edytora etykiet. Mogą zawierać dowolne elementy: nazwę towaru, symbol, numer seryjny, kod kreskowy, datę waŝności, cenę, jednostkę miary itp. Analizy i zestawienia Zestaw analiz i zestawień pozwala szczegółowo analizować dane dotyczące wszystkich zdarzeń zachodzących w magazynach. W łatwy sposób moŝna uzyskać informacje m.in. o przychodach, rozchodach, historii operacji, stanach i obrotach magazynowych, obrotach na dokumentach, zalegającym towarze. Integracja z innymi modułami Magazyn został zintegrowany z pozostałymi modułami systemu: sprzedaŝ, zamówienia, serwis, edytor etykiet. Integracja upraszcza i przyspiesza obsługę systemu, automatyzuje proces rejestracji dokumentów powiązanych np. wystawianie dokumentów magazynowych na podstawie dokumentów sprzedaŝy i odwrotnie. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

19 8.4 Serwis Moduł Serwis wspomaga pracę firm świadczących usługi serwisowe dowolnego rodzaju. Rejestruje zdarzenia z obszaru działalności serwisowej: przyjęcie do naprawy, wydanie podzespołów do naprawy, wydanie z serwisu, ewidencja dowolnych rodzajów zleceń serwisowych. Historia naprawy W systemie przechowywana jest kompletna historia napraw serwisowych. Historia zawiera pełną informację o wykorzystanych częściach i podzespołach, wykonanych działaniach, operacjach zleconych serwisom zewnętrznym. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne System pozwala ewidencjonować naprawy gwarancyjne jak i naprawy urządzeń nie objętych umową gwarancyjną i serwisową. Kontrola kosztów naprawy Zlecenie serwisowe wylicza koszt naprawy urządzenia na podstawie wykorzystanych części i podzespołów oraz wykonanych działań. MoŜna rejestrować zarówno koszty własne jak i koszty obce. Elastyczne dostosowanie Moduł serwisowy umoŝliwia definiowanie dowolnych rodzajów zgłoszeń serwisowych. Elastycznie dopasowuje się do struktury organizacyjnej serwisu firmy. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

20 Analizy i raporty Moduł pozwala raportować i analizować dane z obszaru serwisu. W czytelny sposób prezentuje informacje m.in. o terminowości napraw serwisowych, wymienianych częściach w serwisowanych urządzeniach. Integracja z innymi modułami Moduł serwisowy jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Proces rejestracji powiązanych dokumentów magazynowych został zautomatyzowany. Części i podzespoły wykorzystane podczas napraw są automatycznie blokowane na magazynie. 8.5 Ewidencja narzędzi Moduł umoŝliwia prowadzenie ewidencji i kontrolę stanu narzędzi w przedsiębiorstwie, rejestruje zdarzenia związane z wydaniem, naprawą, zwrotem oraz złomowaniem. Kontrola stanu narzędzi Rejestrowana historia pozwala w szybki sposób określić status narzędzia, pracownika któremu wypoŝyczono narzędzie, częstotliwość uŝycia oraz dostępność narzędzia. Zestawienia dostarczają informacje o historii narzędzi lub wybranego narzędzia. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

21 8.6 Edytor etykiet Edytor etykiet to proste i intuicyjne narzędzie przeznaczone do graficznego projektowania róŝnego rodzaju etykiet, metek, tabliczek informacyjnych. Nieograniczone moŝliwości projektowe Na projektowanej etykiecie moŝna umieszczać symbole specjalne, obrazki, zdjęcia, pola tekstowe i kody kreskowe (barkody). Edytor wspiera wszystkie najpopularniejsze kody kreskowe. Obsługa baz danych Graficzne środowisko projektowe udostępnia obiekty powiązane z bazą danych: pola tekstowe, kody kreskowe, symbole. Edytor obsługuje wszystkie rodzaje baz danych. Obsługa drukarek Edytor obsługuje wszystkie drukarki dostępne w systemie Windows, a w szczególności drukarki termotransferowe. Integracja z systemem Ascent SQL Pełna integracja edytora z systemem Ascent SQL pozwala umieszczać na projektowanej etykiecie dowolne informacje związane z towarem. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

22 8.7 Zamówienia Moduł zapewnia efektywną i sprawną obsługę zamówień, pełną kontrolę na kaŝdym z etapów realizacji zamówień. System obsługuje wszystkie operacje związane z obsługą zamówień: rejestracja zamówień i zleceń wewnętrznych, ewidencja warunków dostawy, rezerwacje odpowiednich ilości towarów w magazynie, wieloetapowa lub jednorazowa realizacja zamówień. Automatyzacja procesu zamówień Zastosowane mechanizmy dynamicznej kontroli braków wspomagają przygotowanie zamówień. System automatycznie rezerwuje towar nawet, jeśli w magazynie nie ma dostatecznej ilości danego towaru. Mechanizm kontroli braków dostarcza informacji dla jakich grup towarowych, towarów, dostawców lub magazynów naleŝy wygenerować zamówienia zakupu. Monitorowanie dostaw System umoŝliwia bieŝące monitorowanie stopnia realizacji dostaw, śledzenie dostaw w drodze. Pozwala na elastyczne prowadzenie polityki zakupów w przedsiębiorstwie. Optymalizacja procesu zamówień Zamówienia zakupu mogą być optymalizowane wg najlepszej oferty cenowej dostawcy, najszybszego terminu dostawy i wielu innych kryteriów. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

23 Analizy i zestawienia Dzięki dostępnym zestawieniom moŝna w łatwy sposób kontrolować i analizować zebrane informacje z obszaru zamówień. Raporty dostarczają czytelnych informacji m.in. o ilościach asortymentu koniecznych do realizacji zamówienia, stopniu realizacji zamówień. Rozbudowane mechanizmy filtrów pozwalają analizować moŝliwości i terminy realizacji zamówień, umoŝliwiają zmianę sposób prezentacji zebranych informacji. Integracja z innymi modułami Moduł został wyposaŝony w automaty pozwalające przekształcać zarejestrowane dokumenty zamówień do dokumentów zakupowych oraz magazynowych. 8.8 Zakupy Moduł umoŝliwia pełne zarządzanie zakupami, importem towarów, zapewnia kontrolę i analizę wszystkich operacji z obszaru zakupów i dostaw. Rejestruje zdarzenia zakupu towarów i usług oraz korekty transakcji zakupowych. Kontrola zobowiązań System rejestruje i przetwarza dokumenty zakupowe, wpływa na stan rozrachunków z kontrahentami. UmoŜliwia bieŝącą kontrolę spłaty powstałych zobowiązań. Obsługa walut, zgodność z przepisami UE Operacje zakupu mogą być rejestrowane w dowolnej walucie obcej. Dokumenty walutowe automatycznie przeliczają ceny zgodnie z zapisanym kursem waluty, przechowują informacje zarówno o cenach walutowych jak i złotówkowych. Moduł pozwala wystawiać faktury WNT, które są zgodne z wymogami prawnymi Unii Europejskiej. MoŜna doliczać dodatkowe koszty związane z nabyciem towarów z krajów UE np. cło, transport. Zestawienia Zestawienia z obszaru zakupów dostarczają informacji o powstałych zobowiązaniach, zarejestrowanych operacjach. UmoŜliwiają bieŝącą kontrolę terminów płatności. Rozbudowane filtry pozwalają zmieniać sposób sortowania oraz zakres prezentowanych informacji, ułatwiają analizę danych. Integracja z innymi modułami Integracja z pozostałymi modułami systemu automatyzuje proces rejestracji dokumentów towarzyszących: magazynowych i kasowych. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

24 8.9 CRM - Kontakty z klientami Ascent CRM (ang. Customer Relationship Management) to podsystem zarządzający kontaktami z klientami. Rejestruje i klasyfikuje zdarzenia dotyczące kontaktów z klientami, tworzy harmonogramy zadań, nadzoruje realizację oraz analizuje koszty wykonywanych działań. Graficzny interfejs aplikacji jest prosty w obsłudze, umoŝliwia dostęp do wielu informacji jednocześnie. Zastosowanie układu zakładek ułatwia nawigację i zwiększa przejrzystość prezentowanych informacji. Kontakt z Klientem Wszystkie akcje związane z kontaktami z Klientem są rejestrowane w postaci zdarzeń. Oprócz standardowych typów zdarzeń moŝna definiować własne rodzaje zdarzeń. Integracja z programami pocztowymi pozwala wysyłać korespondencję bezpośrednio z systemu. System umoŝliwia takŝe swobodne planowanie zadań oraz powiadamianie o nadchodzących terminach. Pełna obsługa procesu windykacji System pomaga obsługiwać proces windykacji naleŝności w firmie. Z naleŝnościami kojarzone są zdarzenia, zadania, notatki. Dla kaŝdego kontrahenta moŝna tworzyć indywidualne procedury windykacyjne. Definiowane etapy windykacji zarówno na poziomie kontrahenta jak i dokumentu, pozwalają określić sposób reagowania systemu przy próbie sprzedaŝy. Automatycznie generowane zadania windykacyjne umoŝliwiają pełną kontrolę procesu windykacji. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Navireo - Informacje podstawowe

Navireo - Informacje podstawowe Navireo - Informacje podstawowe Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo