ASCENT SQL. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. opis systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASCENT SQL. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. opis systemu"

Transkrypt

1 Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, Bielsko-Biała tel./fax ASCENT SQL zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem opis systemu Bielsko-Biała 2006

2 Spis treści 1 Wstęp System raportowania Automatyczna aktualizacja wersji Konfiguracja wyglądu Rozbudowany system uprawnień Uprawnienia na poziomie dokumentu Uprawnienia na poziomie okien Mechanizmy sortowania, filtrowania i przeszukiwania danych Sortowanie Wyszukiwanie pozycji Filtrowanie Translacje - wsparcie wielojęzyczne Moduły systemu SprzedaŜ Analizy sprzedaŝy Magazyn Serwis Ewidencja narzędzi Edytor etykiet Zamówienia Zakupy CRM - Kontakty z klientami Windykacja Kasa / Bank Produkcja Zarządzanie zleceniami Internetowy Moduł Zamówień Kontakt...29 Absolutt Systemy Teleinformatyczne

3 1 Wstęp Ascent SQL to wielomodułowy, zintegrowany system informatyczny klasy ERP 1 wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwami małej i średniej wielkości. System umoŝliwia śledzenie transakcji i procesów przedsiębiorstwa na kaŝdym z etapów realizacji, pozwala generować szereg symulacji i zestawień ułatwiając podejmowanie trafnych decyzji. Ascent SQL zapewnia wsparcie dla Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: Łatwość adaptacji sprawia, Ŝe system znajduje zastosowanie w firmach o róŝnorodnym profilu działalności: usługowych, handlowych, serwisowych, dystrybucyjnych, produkcyjnych. System wspiera zarządzanie firmami wielooddziałowymi, gwarantuje spójność i integralność przetwarzanych danych. SprzedaŜ Magazyn Kasa / Bank Zakupy Windykacja Zamówienia Zlecenia CRM ASCENT SQL Serwis Narzędzia Analizy sprzedaŝy Produkcja Edytor etykiet Sklep internetowy Zamówienia internetowe Architektura systemu została oparta o serwer baz danych MS SQL Server. Modułowa budowa umoŝliwia dowolną konfigurację systemu w zaleŝności od potrzeb przedsiębiorstwa, co pozwala dostosować funkcjonalność systemu do indywidualnych wymagań uŝytkownika. Ascent SQL zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych, jest odporny na utratę danych spowodowaną np. awarią sprzętu. Dzięki szyfrowaniu połączeń gwarantuje ochronę przed próbami odczytania danych przez osoby spoza firmy. Rozbudowany system uprawnień zabezpiecza dane przed dostępem niepowołanych osób, umoŝliwia określenie dla kaŝdego pracownika zakresu widoczności danych oraz zdefiniowanie zestawu dostępnych w systemie funkcji. 1 ERP ang. Enterprise Ressource Planning. System klasy ERP wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem, jest jednym z podstawowych narzędzi wspomagających biznes a jego właściwe wykorzystanie jest jednym z istotnych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

4 Łatwa administracja i dostosowanie System Ascent SQL został wyposaŝony w wizualne narzędzie pozwalające w prosty sposób definiować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, schemat obiegu dokumentów, odwzorowuje strukturę ISO oraz inne złoŝone procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa. Graficzne środowisko pozwala budować czytelne i przejrzyste diagramy określające sposób działania całego systemu. Definiowanie powiązań nawet tych skomplikowanych jest intuicyjne, polega na przemieszczaniu i łączeniu ze sobą graficznych elementów. Główny obszar projektowy. Za pomocą aplikacji administracyjnej definiowane są parametry systemu i uŝytkowników, przydzielane prawa dostępu do modułów, dokumentów oraz okien systemu. Struktura funkcjonalna systemu jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Graficzny interfejs aplikacji administracyjnej umoŝliwia dostęp do wielu informacji jednocześnie. Zastosowanie układu zakładek w połączeniu z listami drzewiastymi zwiększa przejrzystość i ułatwia nawigację. Administracja systemem jest łatwa i przyjemna. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

5 Prosty w obsłudze interfejs uŝytkownika Prosty w obsłudze interfejs uŝytkownika zwiększa efektywność i komfort pracy. Wiele czynności zostało zautomatyzowanych, co usprawnia i optymalizuje procesy zachodzące w firmie. UŜytkownik w łatwy sposób ma dostęp do niezbędnych informacji, moŝe korzystać z zawansowanych metod wyszukiwania danych. Wizualizacja transakcji System został wyposaŝony w moduł wizualizacji transakcji związanych z realizacją procesów biznesowych. Historia transakcji jest przedstawiana w czytelny, graficzny sposób. Okno wizualizacji pozwala w łatwy sposób przejść bezpośrednio do wybranych dokumentów występujących w ścieŝce realizacji procesu. Łatwa rozbudowa System Ascent SQL pozwala projektować własne rozszerzenia funkcjonalności, dzięki dostarczanej wraz z systemem bibliotece Ascent SDK (ang. Software Development Kit). Biblioteka SDK to narzędzie stworzone na podstawie sprawdzonych standardów w oparciu o technologię COM, wspomaga integrację i rozbudowę systemu. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

6 Otwartość i elastyczność System Ascent SQL elastycznie integruje się z dostępnymi na rynku popularnymi systemami finansowo księgowymi oraz jest zintegrowany z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office. System moŝna łatwo zintegrować z juŝ wdroŝonym w przedsiębiorstwie systemem finansowo księgowym, rozbudowując i ujednolicając platformę informatyczną. System Ascent został zintegrowany z wiodącym rozwiązaniem na rynku aplikacji finansowoksięgowych Symfonia firmy SAGE SYMFONIA, pracujące w tle mechanizmy dwukierunkowej wymiany danych pozwalają na płynne przenoszenie informacji pomiędzy modułami tworząc jednolitą całość. Innym wariantem rozwiązania jest integracja z funkcjonującym w firmie rozwiązaniem finansowo-księgowym Absolutt Systemy Teleinformatyczne

7 2 System raportowania Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem Ascent SQL został wyposaŝony w elastyczny system raportowania umoŝliwiający kontrolę funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. System raportowania ułatwia i skraca czas podejmowania decyzji i działań biznesowych. Zestawienia obejmują wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, są generowane na podstawie danych zgromadzonych w systemie Ascent. Oprócz zestawień system został wyposaŝony w analizy z obszaru sprzedaŝy, umoŝliwiające śledzenie i analizowanie trendów sprzedaŝy, identyfikację kluczowych źródeł zysku oraz kluczowych partnerów, śledzenie tendencji dotyczących kosztów i przychodów. System raportowania dostarcza szereg funkcji związanych ze sposobem wyświetlania zestawień. Raporty moŝna obejrzeć na ekranie monitora, wydrukować na drukarce, moŝna teŝ automatycznie eksportować zestawienie do innych, zewnętrznych aplikacji, wysłać pocztą , zapisywać w wielu formatach np. tekstu, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, PDF (Adobe Acrobat) i wielu innych. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

8 3 Automatyczna aktualizacja wersji System Ascent został wyposaŝony w mechanizm automatycznej aktualizacji wersji, który sprawdza dostępność nowych wersji oprogramowania, pobiera je przy pomocy sieci Internet oraz automatycznie instaluje. Automatyczna aktualizacja pozwala Naszym Klientom w szybki i automatyczny sposób pobierać i instalować aktualizacje oprogramowania na stanowiskach komputerowych, bez konieczności ręcznej instalacji lub podmiany wersji. Dzięki temu zapewniamy Naszym Klientom wysoką jakość pracy oraz błyskawiczny dostęp do aktualizacji systemu. 4 Konfiguracja wyglądu Rozbudowany mechanizm parametryzacji systemu pozwala w łatwy sposób dostosować wygląd i funkcjonalność aplikacji do indywidualnych potrzeb. MoŜna zmienić standardowy wygląd okien kartotek i dokumentów, zmienić kolor kolumny i tekstu, szerokość i kolejność kolumn oraz zdecydować które kolumny mają być widoczne. Funkcja zapamiętywania ustawień pozwala zapisać indywidualne ustawienia filtra okien kartotek i dokumentów, zawęŝając w ten sposób zakres widoczności danych do interesującego zbioru. Dodatkowo na poziomie uprawnień administracyjnych moŝna definiować standardowe ustawienia wszystkich okien systemu: zmieniać nazwy kolumn widoków tabel, definiować zestaw kolumn, ich kolejność, wygląd. Pozwala to w pełni dostosować system do indywidualnych potrzeb. Na podstawie profilu standardowego tworzone są profile uŝytkowników. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

9 Funkcje konfiguracji wyglądu okien dostępne są z poziomu podręcznego menu kontekstowego zakładki Przegląd. Menu wywoływane jest przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obszarze tabeli danych: Funkcje menu konfiguracji wyglądu pozwalają zmienić standardowy wygląd okna kartoteki lub dokumentu. MoŜna zmienić kolor kolumny i tekstu, szerokość i kolejność kolumn oraz zdecydować które kolumny mają być widoczne. Konfiguracja wyglądu okien jest zapisywana indywidualnie dla kaŝdego okna i uŝytkownika. Zastosowanie profilu uŝytkownika sprawia, Ŝe okno kartoteki lub dokumentu będzie wyświetlane zgodnie z konfiguracją. W kaŝdej chwili moŝna przywrócić domyślne ustawienia wyglądu okna. PoniŜej został przedstawiony przykład konfiguracji wyglądu okna kartoteki asortymentu: Absolutt Systemy Teleinformatyczne

10 5 Rozbudowany system uprawnień Dwupoziomowy system uprawnień zapewnia poufność informacji, zabezpiecza dane przed dostępem osób niepowołanych. Administracja modelem uprawnień jest intuicyjna, odbywa się w sposób graficzny w środowisku projektowym aplikacji administracyjnej 5.1 Uprawnienia na poziomie dokumentu KaŜdy dokument posiada zestaw operacji. Dokumenty są przypisane do stanowisk pracy uŝytkowników. Na danym stanowisku mogą być dostępne tylko wybrane operacje dokumentu. Zestaw efektywnych uprawnień uŝytkownika jest tworzony na podstawie stanowisk, do których został przydzielony pracownik oraz operacji dostępnych z poziomu tych stanowisk. W ten sposób tworzony jest obieg dokumentów w przedsiębiorstwie. 5.2 Uprawnienia na poziomie okien W systemie moŝna tworzyć profile widoczności okien, decydując do jakich okien uŝytkownik ma pełny dostęp, jakie okna widzi tylko w trybie przeglądu, a jakie są w ogóle dla niego niedostępne. W ten sposób moŝna modelować uprawnienia uŝytkowników pracujących w systemie, zabraniając dostępu do niektórych informacji. Profile uŝytkowników pozwalają zawęzić dostępność informacji w systemie do zestawu wymaganego do pracy na danym stanowisku. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

11 Po zalogowaniu do systemu, pozycje menu, do których uŝytkownik nie ma dostępu, są wyszarzone, a próba otworzenia zestawu informacji, do których uŝytkownik nie ma dostępu, powoduje wyświetlenie stosownego komunikatu. 6 Mechanizmy sortowania, filtrowania i przeszukiwania danych System Ascent został wyposaŝony w rozbudowane mechanizmy przeszukiwania, sortowania i filtrowania danych, pozwalające w szybki sposób dotrzeć do informacji. 6.1 Sortowanie Kartoteki mogą być uporządkowane według róŝnych kluczy sortowania, w zaleŝności od potrzeb. Funkcja sortowania jest dostępna z pozycji zakładki Przegląd okna kartotek, przyśpiesza proces wyszukiwania informacji w kartotekach. Domyślny sposób sortowania kartotek i dokumentów jest definiowany w aplikacji administracyjnej. Funkcja sortowania jest równieŝ dostępna z pozycji zakładki Linie pozwalając sortować tabelę linii dokumentów według dowolnych kluczy sortowania. Aby zmienić sposób uporządkowania tabeli naleŝy przycisnąć kursorem myszy w obszarze nagłówka kolumny. Tabela zostanie posortowana według wybranej kolumny, a nazwa kolumny, która jest aktualnym kryterium sortowania, zostanie zaznaczona pogrubioną czcionką. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

12 6.2 Wyszukiwanie pozycji Funkcja szybkiego wyszukiwania ułatwia błyskawiczne znajdowanie pozycji w kartotece na podstawie początkowej części wyszukiwanej nazwy. Mechanizm szybkiego wyszukiwania jest dostępny z pozycji zakładki Przegląd i jest umieszczony w dolnej części zakładki: Mechanizm szybkiego wyszukiwania dotyczy zawsze tylko tej kolumny, która stanowi aktualne kryterium sortowania: nagłówek kolumny jest zaznaczony pogrubioną czcionką. Małe i duŝe litery nie są rozróŝniane podczas wyszukiwania, pozycja zostanie znaleziona niezaleŝnie od tego czy piszemy małymi czy duŝymi literami. Mechanizm wyszukiwania uruchamiany jest automatycznie przez wpisanie w polu wyszukiwania dowolnej litery, cyfry lub symbolu. Kartoteka jest przeszukiwana z góry na dół, automatycznie podświetlana jest pierwsza pozycja, której wartość pola kolumny zaznaczonej pogrubiona czcionką, rozpoczyna się od tekstu wpisanego w polu wyszukiwania (w szczególności pokrywa się z wpisanym tekstem). Zaznaczenie opcji Filtr dodatkowo filtruje przeszukiwany zbiór danych, wyświetlane są tylko te pozycje, które spełniają kryterium wyszukiwania. Proces szybkiego wyszukiwania wyposaŝony został w inteligentny mechanizm weryfikacji, który sprawdza wprowadzone ciągi znaków i blokuje znaki które nie tworzą sekwencji występujących w kartotece. Przykładowo w kartotece występują pozycje o nazwie rozpoczynającej się od słowa "sklep", aby szybko wyszukać te pozycje wpisujemy w polu wyszukiwania ciąg znaków "sk". Automatycznie zostaje podświetlona pierwsza pozycja, której nazwa rozpoczyna się od słowa "sklep". ZałóŜmy Ŝe w kartotece nie występują pozycje, których nazwę rozpoczyna ciąg znaków: "ska", "skw", "skr". Chcąc wyszukać takie pozycje musielibyśmy dopisać kolejną literę do wpisanej wcześniej sekwencji "sk". Jednak mechanizm weryfikacji, uruchamiany automatycznie podczas szybkiego wyszukiwania, zablokuje wpisanie liter "a", "w" oraz "r", poniewaŝ w kartotece nie występują pozycje rozpoczynające się od ciągu znaków: "ska", "skw", "skr". 6.3 Filtrowanie Funkcja filtrowania przydatna jest przy pracy z duŝym zestawem danych, umoŝliwia ograniczenie zakresu wyświetlanych pozycji w kartotece na podstawie zdefiniowanych kryteriów filtrowania. Mechanizm filtrowania jest dostępny z poziomu zakładki Filtr. Szybkie przełączenie do definicji filtru z pozycji wszystkich zakładek udostępnia przycisk Nowy filtr lub skrót klawiszowy Alt+F. Filtr moŝna nakładać tylko w trybie przeglądania kartoteki. Funkcja zapisu ustawień filtra pozwala zawęzić zbór wyświetlanych pozycji podczas otwierania okna kartoteki. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

13 Dodatkowo z pozycji zakładki Przegląd jest dostępna funkcja szybkiego filtru Zakres dat, pozwalająca filtrować pozycje wg kryterium daty. MoŜna w łatwy sposób zdecydować jakie dokumenty mają być wyświetlane: z N-ostatnich dni lub z dowolnego zakresu dat. UŜytkownik moŝe ustalić dowolne kryteria filtrowania wypełniając pola umieszczone na zakładce Filtr. Zestaw pól i opcji definiujących filtr jest charakterystyczny dla kartoteki. Po określeniu kryteriów, filtr moŝna aktywować za pomocą funkcji dostępnej pod przyciskiem zakładki Filtr lub uŝywając skrótu F3 z poziomu dowolnej zakładki. Aktywacja filtru powoduje wyświetlenie w linii statusu informacji: Filtr aktywny oraz automatyczne przełączenie do widoku zakładki Przegląd. NałoŜenie filtru powoduje sprawdzenie pozycji w kartotece i wyświetlenie tylko tych pozycji, które spełniają zdefiniowane warunki. W szczególności, gdy kartoteka nie zawiera pozycji odpowiadających zdefiniowanemu kryterium filtrowania, tabela zakładki Przegląd nie zawiera Ŝadnych pozycji. Usunięcie aktywnego filtru i powrót do widoku całej kartoteki umoŝliwia funkcja kasowania filtra, dostępna pod przyciskiem zakładki Filtr lub skrótem klawiszowym Shift+F3 z poziomu dowolnej zakładki. 7 Translacje - wsparcie wielojęzyczne System Ascent obsługuje operacje przeprowadzane z kontrahentami zagranicznymi w językach obcych. Transakcje biznesowe mogą być zawierane w dowolnej walucie i w dowolnym języku obcym. Kartoteki systemowe moŝna przetłumaczyć na dowolne języki obce zdefiniowane w systemie. Przetłumaczone wartości kartotek są wykorzystywane w procesie wystawiania dokumentów dla kontrahentów zagranicznych w języku obcym. Translacje są tworzone dynamicznie, co pozwala zdefiniować dowolną liczbę tłumaczeń kartotek systemowych na języki obce. ZałóŜmy przykładowo, Ŝe firma współpracuje z kontrahentami niemieckimi i angielskimi, tworzymy zatem grupy językowe: angielski i niemiecki, a następnie tworzymy tablice translacji kartotek systemowych dla tych dwóch języków. Po pewnym czasie firma rozszerza swoją działalność na rynek wschodni, będzie przeprowadzać operacje handlowe w języku rosyjskim. Rozszerzamy zestaw grup językowych o język rosyjski, a następnie tworzymy tablicę translacji kartotek systemowych dla języka rosyjskiego. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

14 8 Moduły systemu Modułowa budowa umoŝliwia dowolną konfigurację systemu na kaŝdym stanowisku komputerowym w zaleŝności od potrzeb przedsiębiorstwa, co pozwala dostosować funkcjonalność systemu do indywidualnych wymagań. 8.1 SprzedaŜ Pełna obsługa sprzedaŝy krajowej i eksportowej od etapu rejestracji zapytań ofertowych, przez sporządzanie ofert handlowych, do wystawienia dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji handlowej. Moduł pozwala prowadzić elastyczną politykę cenową w firmie. Ceny sprzedaŝy mogą być wyliczane wg zdefiniowanych cenników lub w oparciu o ceny poszczególnych dostaw. Automatyzacja procesu sprzedaŝy Moduł wspomaga tworzenie wielowalutowych cenników, systemu rabatów, promocji oraz grup cenowych. Cenniki w połączeniu z rabatami, sposobami zapłaty, terminami płatności oraz limitami związanymi z warunkami współpracy tworzą profile kontrahentów, które w znacznym stopniu automatyzują procesy tworzenia dokumentów. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

15 Mechanizmy ostrzegania i kontroli System został wyposaŝony w mechanizmy ostrzegania o próbie sprzedaŝy poniŝej ceny bazowej, przekroczeniu limitu przez kontrahenta oraz wiele innych. Mechanizmy ostrzegania ułatwiają kontrolę i weryfikację juŝ na etapie rejestracji operacji sprzedaŝy. SprzedaŜ w dowolnych jednostkach miary Asortyment moŝe być sprzedawany w dowolnych jednostkach miary. MoŜna definiować własne jednostki miar w oparciu o dowolne przeliczniki. System dokonuje automatycznych przeliczeń między jednostkami. Obsługa walut, wiele wersji językowych System zapewnia wsparcie dla operacji przeprowadzanych z kontrahentami zagranicznymi w dowolnej walucie obcej. Mechanizm translacji umoŝliwia rejestrację operacji handlowych w językach obcych. Rodzaj oraz liczba zdefiniowanych języków obcych zaleŝy wyłącznie od indywidualnych potrzeb firmy. Kontrola naleŝności windykacja SprzedaŜ została wyposaŝona w mechanizm windykacji naleŝności. Dla kaŝdego kontrahenta moŝna indywidualnie określić limit kredytowy oraz sposób reakcji systemu po przekroczeniu limitu kredytu przez kontrahenta. Integracja z systemem CRM pozwala przeglądać historię akcji (zdarzeń, notatek) związanych z dokumentem. Współpraca z urządzeniami fiskalnym System umoŝliwia tworzenie paragonów fiskalnych dzięki integracji z urządzeniami fiskalnymi. Usprawnia to bezpośrednią obsługę klientów. Analizy i zestawienia Dzięki dostępnym zestawieniom moŝna w łatwy sposób uzyskać informacje m.in. o zysku, kosztach, wielkości sprzedaŝy asortymentu, naleŝnościach. Zestawienia pozwalają kontrolować działalność przedsiębiorstwa, ułatwiają planowanie i podejmowanie właściwych decyzji podnosząc poziom konkurencyjności firmy. Dają pełną informację o stanie rozrachunków z kontrahentem. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

16 8.2 Analizy sprzedaŝy Wielowariantowe analizy umoŝliwiają śledzenie trendów sprzedaŝy, identyfikację kluczowych źródeł zysku oraz kluczowych partnerów, śledzenie tendencji dotyczących kosztów i przychodów. Pakiet analiz udostępnia szereg filtrów pozwalających zmienić zakres i sposób prezentacji danych. Zebrane informacje są przedstawiane w postaci czytelnych wykresów uzupełnionych o dodatkowe wartości liczbowe. UŜycie technologii zagłębionych danych (ang. drill-down) pozwala ogarnąć całość analizy od widoku ogólnego do bardziej szczegółowego. UŜytkownik moŝe efektywnie analizować zestawienia, przeszukiwać rozbudowane raporty w celu uzyskania interesujących informacji. Wyniki analizy moŝna automatycznie eksportować do innych, zewnętrznych aplikacji, wysłać pocztą , zapisywać w wielu formatach np. tekstu, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, PDF (Adobe Acrobat) i wielu innych. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

17 8.3 Magazyn Moduł pozwala na efektywne prowadzenie i zarządzanie magazynami przedsiębiorstwa, zapewnia pełną kontrolę wszystkich operacji magazynowych. Rejestruje zdarzenia z obszaru gospodarki magazynowej: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne, korekty, zwroty magazynowe, inwentaryzacje, transport towarów. Dowolna metoda wyceny System pozwala wybrać dowolną metodę wyceny towaru w magazynie: LIFO, FIFO, ceny ewidencyjne, ceny średnie. Ewidencja serii towarowych Wprowadzony mechanizm ewidencji serii towarowych umoŝliwia śledzenie ruchu materiałów w magazynach oraz stopnia realizacji procesów zachodzących w firmie. Podgląd stanów magazynowych Pełna informacja o stanach magazynowych towaru: ilość dostępna, rezerwacje i braki. Stany magazynowe moŝna śledzić wg serii towarowych lub asortymentu. Ostrzeganie o braku towarów System został wyposaŝony w mechanizm ostrzegania o braku towarów na magazynie. Zapewnia pełną kontrolę nad bieŝącym stanem magazynów. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

18 Obsługa wielu magazynów Liczba obsługiwanych przez system magazynów moŝe być dowolna, system wspiera proces przepływu towarów pomiędzy magazynami. Dla kaŝdego z magazynów moŝna zadecydować o stosowaniu mechanizmu śledzenia serii towarowych. Definiowane jednostki miary, dowolna precyzja Ewidencja towarów moŝe być prowadzona w dowolnych jednostkach miary. Rozbudowany system przeliczników jednostek miar pozwala tworzyć własne jednostki pochodne. Dla kaŝdej jednostki miary moŝna określić dowolną precyzję. Pozwala to na ewidencję tego samego towaru w róŝnych jednostkach miary np. sztukach, kartonach, paczkach. Kompletacja / Dekompletacja Moduł gospodarki magazynowej zawiera mechanizmy pozwalające na kompletowanie asortymentu z komponentów oraz na dekompletację towarów. Komplety mogą być tworzone ręcznie lub na podstawie zdefiniowanych receptur. Kompletacja i dekompletacja znajduje zastosowanie w obsłudze procesów prostej produkcji. Obsługa kodów kreskowych Moduł zapewnia integrację z bezprzewodowymi czytnikami kodów kreskowych, pozwala to na automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych. Obsługa druku etykiet Dla kaŝdego towaru moŝna zdefiniować dowolną etykietę. Moduł pozwala przypisywać etykiety towarom, przeglądać lub drukować etykiety. Etykiety są projektowane w sposób graficzny przy pomocy edytora etykiet. Mogą zawierać dowolne elementy: nazwę towaru, symbol, numer seryjny, kod kreskowy, datę waŝności, cenę, jednostkę miary itp. Analizy i zestawienia Zestaw analiz i zestawień pozwala szczegółowo analizować dane dotyczące wszystkich zdarzeń zachodzących w magazynach. W łatwy sposób moŝna uzyskać informacje m.in. o przychodach, rozchodach, historii operacji, stanach i obrotach magazynowych, obrotach na dokumentach, zalegającym towarze. Integracja z innymi modułami Magazyn został zintegrowany z pozostałymi modułami systemu: sprzedaŝ, zamówienia, serwis, edytor etykiet. Integracja upraszcza i przyspiesza obsługę systemu, automatyzuje proces rejestracji dokumentów powiązanych np. wystawianie dokumentów magazynowych na podstawie dokumentów sprzedaŝy i odwrotnie. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

19 8.4 Serwis Moduł Serwis wspomaga pracę firm świadczących usługi serwisowe dowolnego rodzaju. Rejestruje zdarzenia z obszaru działalności serwisowej: przyjęcie do naprawy, wydanie podzespołów do naprawy, wydanie z serwisu, ewidencja dowolnych rodzajów zleceń serwisowych. Historia naprawy W systemie przechowywana jest kompletna historia napraw serwisowych. Historia zawiera pełną informację o wykorzystanych częściach i podzespołach, wykonanych działaniach, operacjach zleconych serwisom zewnętrznym. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne System pozwala ewidencjonować naprawy gwarancyjne jak i naprawy urządzeń nie objętych umową gwarancyjną i serwisową. Kontrola kosztów naprawy Zlecenie serwisowe wylicza koszt naprawy urządzenia na podstawie wykorzystanych części i podzespołów oraz wykonanych działań. MoŜna rejestrować zarówno koszty własne jak i koszty obce. Elastyczne dostosowanie Moduł serwisowy umoŝliwia definiowanie dowolnych rodzajów zgłoszeń serwisowych. Elastycznie dopasowuje się do struktury organizacyjnej serwisu firmy. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

20 Analizy i raporty Moduł pozwala raportować i analizować dane z obszaru serwisu. W czytelny sposób prezentuje informacje m.in. o terminowości napraw serwisowych, wymienianych częściach w serwisowanych urządzeniach. Integracja z innymi modułami Moduł serwisowy jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Proces rejestracji powiązanych dokumentów magazynowych został zautomatyzowany. Części i podzespoły wykorzystane podczas napraw są automatycznie blokowane na magazynie. 8.5 Ewidencja narzędzi Moduł umoŝliwia prowadzenie ewidencji i kontrolę stanu narzędzi w przedsiębiorstwie, rejestruje zdarzenia związane z wydaniem, naprawą, zwrotem oraz złomowaniem. Kontrola stanu narzędzi Rejestrowana historia pozwala w szybki sposób określić status narzędzia, pracownika któremu wypoŝyczono narzędzie, częstotliwość uŝycia oraz dostępność narzędzia. Zestawienia dostarczają informacje o historii narzędzi lub wybranego narzędzia. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

21 8.6 Edytor etykiet Edytor etykiet to proste i intuicyjne narzędzie przeznaczone do graficznego projektowania róŝnego rodzaju etykiet, metek, tabliczek informacyjnych. Nieograniczone moŝliwości projektowe Na projektowanej etykiecie moŝna umieszczać symbole specjalne, obrazki, zdjęcia, pola tekstowe i kody kreskowe (barkody). Edytor wspiera wszystkie najpopularniejsze kody kreskowe. Obsługa baz danych Graficzne środowisko projektowe udostępnia obiekty powiązane z bazą danych: pola tekstowe, kody kreskowe, symbole. Edytor obsługuje wszystkie rodzaje baz danych. Obsługa drukarek Edytor obsługuje wszystkie drukarki dostępne w systemie Windows, a w szczególności drukarki termotransferowe. Integracja z systemem Ascent SQL Pełna integracja edytora z systemem Ascent SQL pozwala umieszczać na projektowanej etykiecie dowolne informacje związane z towarem. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

22 8.7 Zamówienia Moduł zapewnia efektywną i sprawną obsługę zamówień, pełną kontrolę na kaŝdym z etapów realizacji zamówień. System obsługuje wszystkie operacje związane z obsługą zamówień: rejestracja zamówień i zleceń wewnętrznych, ewidencja warunków dostawy, rezerwacje odpowiednich ilości towarów w magazynie, wieloetapowa lub jednorazowa realizacja zamówień. Automatyzacja procesu zamówień Zastosowane mechanizmy dynamicznej kontroli braków wspomagają przygotowanie zamówień. System automatycznie rezerwuje towar nawet, jeśli w magazynie nie ma dostatecznej ilości danego towaru. Mechanizm kontroli braków dostarcza informacji dla jakich grup towarowych, towarów, dostawców lub magazynów naleŝy wygenerować zamówienia zakupu. Monitorowanie dostaw System umoŝliwia bieŝące monitorowanie stopnia realizacji dostaw, śledzenie dostaw w drodze. Pozwala na elastyczne prowadzenie polityki zakupów w przedsiębiorstwie. Optymalizacja procesu zamówień Zamówienia zakupu mogą być optymalizowane wg najlepszej oferty cenowej dostawcy, najszybszego terminu dostawy i wielu innych kryteriów. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

23 Analizy i zestawienia Dzięki dostępnym zestawieniom moŝna w łatwy sposób kontrolować i analizować zebrane informacje z obszaru zamówień. Raporty dostarczają czytelnych informacji m.in. o ilościach asortymentu koniecznych do realizacji zamówienia, stopniu realizacji zamówień. Rozbudowane mechanizmy filtrów pozwalają analizować moŝliwości i terminy realizacji zamówień, umoŝliwiają zmianę sposób prezentacji zebranych informacji. Integracja z innymi modułami Moduł został wyposaŝony w automaty pozwalające przekształcać zarejestrowane dokumenty zamówień do dokumentów zakupowych oraz magazynowych. 8.8 Zakupy Moduł umoŝliwia pełne zarządzanie zakupami, importem towarów, zapewnia kontrolę i analizę wszystkich operacji z obszaru zakupów i dostaw. Rejestruje zdarzenia zakupu towarów i usług oraz korekty transakcji zakupowych. Kontrola zobowiązań System rejestruje i przetwarza dokumenty zakupowe, wpływa na stan rozrachunków z kontrahentami. UmoŜliwia bieŝącą kontrolę spłaty powstałych zobowiązań. Obsługa walut, zgodność z przepisami UE Operacje zakupu mogą być rejestrowane w dowolnej walucie obcej. Dokumenty walutowe automatycznie przeliczają ceny zgodnie z zapisanym kursem waluty, przechowują informacje zarówno o cenach walutowych jak i złotówkowych. Moduł pozwala wystawiać faktury WNT, które są zgodne z wymogami prawnymi Unii Europejskiej. MoŜna doliczać dodatkowe koszty związane z nabyciem towarów z krajów UE np. cło, transport. Zestawienia Zestawienia z obszaru zakupów dostarczają informacji o powstałych zobowiązaniach, zarejestrowanych operacjach. UmoŜliwiają bieŝącą kontrolę terminów płatności. Rozbudowane filtry pozwalają zmieniać sposób sortowania oraz zakres prezentowanych informacji, ułatwiają analizę danych. Integracja z innymi modułami Integracja z pozostałymi modułami systemu automatyzuje proces rejestracji dokumentów towarzyszących: magazynowych i kasowych. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

24 8.9 CRM - Kontakty z klientami Ascent CRM (ang. Customer Relationship Management) to podsystem zarządzający kontaktami z klientami. Rejestruje i klasyfikuje zdarzenia dotyczące kontaktów z klientami, tworzy harmonogramy zadań, nadzoruje realizację oraz analizuje koszty wykonywanych działań. Graficzny interfejs aplikacji jest prosty w obsłudze, umoŝliwia dostęp do wielu informacji jednocześnie. Zastosowanie układu zakładek ułatwia nawigację i zwiększa przejrzystość prezentowanych informacji. Kontakt z Klientem Wszystkie akcje związane z kontaktami z Klientem są rejestrowane w postaci zdarzeń. Oprócz standardowych typów zdarzeń moŝna definiować własne rodzaje zdarzeń. Integracja z programami pocztowymi pozwala wysyłać korespondencję bezpośrednio z systemu. System umoŝliwia takŝe swobodne planowanie zadań oraz powiadamianie o nadchodzących terminach. Pełna obsługa procesu windykacji System pomaga obsługiwać proces windykacji naleŝności w firmie. Z naleŝnościami kojarzone są zdarzenia, zadania, notatki. Dla kaŝdego kontrahenta moŝna tworzyć indywidualne procedury windykacyjne. Definiowane etapy windykacji zarówno na poziomie kontrahenta jak i dokumentu, pozwalają określić sposób reagowania systemu przy próbie sprzedaŝy. Automatycznie generowane zadania windykacyjne umoŝliwiają pełną kontrolę procesu windykacji. Absolutt Systemy Teleinformatyczne

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

WF-Mag BIZNES - program magazynowy

WF-Mag BIZNES - program magazynowy WF-Mag BIZNES to program magazynowy przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie lub punkty sprzedaży detalicznej. W

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta

Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta (ProLider ) W programie ProLider istnieje możliwość : - przypisania do kontrahenta języka, w którym mają być

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Funkcje CRM w systemie Integra 7

Funkcje CRM w systemie Integra 7 Funkcje CRM w systemie Integra 7 Funkcje CRM zastosowane w systemie Integra 7 biznesowo wspierają działalność serwisu i pozwalają na zwiększenie wydajności oraz obrotów firmy. MoŜliwości zastosowania funkcji

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

CRMWizz Customer Relationship Management

CRMWizz Customer Relationship Management CRMWizz Customer Relationship Management Wizz Polska sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 11, lok. 252 02-739 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Pory 59 02-757 Warszawa CRMWIZZ to program służący nie tylko do

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A.

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A. Piaseczno, 2-0-201r. Zamawiający: Creotech Instruments S.A. ul. Okulickiego 7/9 0-00 Piaseczno NIP: 91221 REGON: 1126690 KRS: 00000709 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/201 Wymagania dla systemu

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki

Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez komputerów, sieci, Internetu. Technologia informatyczna wzbogaciła ludzkie życie w wielu dziedzinach. Z rozwoju tej technologii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

CDN OPT!MA nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą, którego głowne zalety to:

CDN OPT!MA nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą, którego głowne zalety to: CDN OPT!MA to program do obsługi mikro i małych firm. Dzięki niemu prosto i szybko wystawisz CDN OPT!MA nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą, którego głowne zalety to: - pełna integracja,

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna... 13.4 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 13.4 13.2 Operacje dostępne

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 & e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program: BERBERIS CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 Symfonia Handel 1 / 16 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Ochrona danych osobowych... 2 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 4.

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo