EKspress. V Mistrzostwa PGE. Sukcesy naszych zawodników. MAJ 2013 nr (5) 34. MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKspress. V Mistrzostwa PGE. Sukcesy naszych zawodników. MAJ 2013 nr (5) 34. MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA"

Transkrypt

1 MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress MAJ 2013 nr (5) 34 V Mistrzostwa PGE Sukcesy naszych zawodników

2 SPIS TREŚCI Nowa siedziba centrali Węglowy pogromca Po zdrowie 7 18 PGE GiEK z Turowa bez zadyszki 10 Aktualności 4 Trzy oddziały filarami gospodarki 4 Najcenniejsza firma w Łódzkiem 4 PGE Gubin należy do nas 4 Kompleks Turów 4 Konsultacje z mieszkańcami Saksonii 5 Trzy pytania do... Roberta Imbora Wydarzenia 6 Sokoły wędrowne w Elektrowni Dolna Odra 6 Wybraliśmy przedstawiciela w zarządzie 7 PGE GiEK w nowym biurowcu PPE 8 Innowacja usprawniająca w Elektrowni Turów Komunikacja 9 Spam nie ma szans Technologie 10 Węglowy pogromca z Turowa Projekty 11 System wspierający zarządzanie Temat numeru 12 Nasi w czołówce Wiedzieć więcej 18 Po zdrowie bez zadyszki Bez napięcia 20 Inaczej w Bogatyni 20 Falklandy wojna (jak zawsze) niepotrzebna EKspress Pismo Pracowników PGE GiEK SA Wydawca: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Bełchatów, ul. Węglowa 5 Adres redakcji: Bełchatów, ul. Węglowa 5, pok. 208 Redaktor naczelny: Dariusz Trocha, tel. kom Redaktor prowadząca: Anna Woźna, tel. kom Opracowanie graficzne, skład: Jacek Wirażka, Adam Tułecki Druk: Drukarnia Tęcza, Łódź, ul. Łąkowa 3/5 Na okładce: sztafeta KWB Bełchatów: Magdalena Jaros i Jakub Rutkowski, foto: Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku Redakcja: Józef Bukowski Paweł Dusza Aldona Frydrych Anna Jabłońska Anna Kaciupa Janusz Kalinowski Rafał Pirek Wojciech Stachowicz korekta: Dominik Grześkowiak Ten numer tworzyli z nami: Agnieszka Bubczyk Elektrociepłownia Lublin Wrotków Anna Litwin Elektrociepłownia Rzeszów Krystyna Sobańska Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Ewa Maciaszek, Robert Bieniek, Zdzisław Pietruszczak, Andrzej Prawelski Elektrownia Turów Joanna Sierżysko Elektrociepłownia Gorzów Ewa Brzezińska Elektrociepłownia Kielce Karol Zajączkowski Elektrociepłownia Zgierz Magdalena Kula, Rafał Górniak, Mirosław Waroch, Paweł Pasławski, Henryk Izydorczyk PGE GiEK SA 2 EKspress nr 5 (34) magazyn pracowników PGE GiEK SA

3 Szanowni Państwo Centrala naszej spółki rozpoczęła funkcjonowanie w nowej siedzibie w Bełchatowie. Z początkiem maja oddaliśmy do użytku budynek, który zapewnia pracownikom centrali PGE GiEK SA przyjazne warunki pracy w nowoczesnym i funkcjonalnym otoczeniu. Wszyscy, którzy realizują w nim swoje codzienne zadania, są odpowiedzialni za funkcjonowanie ogromnego mechanizmu, jakim jest nasza spółka. Odtąd, to w tym budynku, w Bełchatowie będą zapadały najistotniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania firmy. Pomimo różnych oczekiwań co do lokalizacji siedziby największej spółki Grupy Kapitałowej PGE, ostatecznie znalazła się ona w Bełchatowie. Jest to efekt wielu zabiegów i starań o to, aby w ten sposób uhonorować i wyróżnić w GK PGE największy w Polsce kompleks górniczo energetyczny. Nie jest też tajemnicą istotne znaczenie bełchatowskich oddziałów dla kondycji całej spółki. Mam nadzieję, że właśnie jako szczególne wyróżnienie odbierają pracownicy z Bełchatowa decyzję zarządu PGE SA o lokalizacji centrali PGE GiEK SA w tym właśnie mieście. Nie chciałbym jednak, aby często wyrażane przeze mnie uznanie dla bełchatowskich oddziałów, które dzięki skali swojego działania są i zapewne zawsze będą liderami w naszym gronie, było przez kogokolwiek odebrane jako deprecjonowanie roli pozostałych lokalizacji. Każda z nich jest ważnym elementem tego organizmu, wszystkie oddziały doceniamy, dbamy o nie i będziemy dbać także w przyszłości. Dziś, w związku z gwałtowną zmianą sytuacji rynkowej, naszą szczególną troską jest podjęcie jak najszybszych i jak najskuteczniejszych działań mających na celu restrukturyzację kosztów i urentownienie naszej działalności we wszystkich lokalizacjach. Ale nie tylko myślimy o tym, jak radzić sobie dziś. Wciąż zabiegamy i będziemy zabiegać o rozwój poszczególnych oddziałów i zapewnienie im efektywnego technicznie i ekonomicznie funkcjonowania w przyszłości. Poza wieloma służbowymi okazjami do spotkań i współpracy, mamy w spółce i Grupie Kapitałowej wiele sposobności do dzielenia się naszymi pasjami i realizacji zupełnie niezawodowych ambicji. W bieżącym numerze EKspresu przedstawimy Państwu bliżej pracowników, którzy reprezentowali swoje oddziały podczas kolejnych Mistrzostw PGE. Dla nich wysiłek fizyczny i realizacja swoich pasji sportowych jest nie tylko przyjemnością, ale nierzadko sposobem na życie. Może spróbujmy ich naśladować?! Jacek Kaczorowski Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Maj 2013 EKspress nr 5 (34) 3

4 AKTUALNOŚCI Trzy oddziały filarami gospodarki Elektrownie Bełchatów, Turów i Opole zdobyły wyróżnienie w 8. rankingu Filary Polskiej Gospodarki. Firmy, które otrzymują ten tytuł, to przedsiębiorstwa odgrywające znaczącą rolę w rozwoju regionu. Stabilne ekonomicznie są pracodawcami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Ogłoszenie wyników rankingu dla trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego odbyło się 23 kwietnia w Warszawie. Gala dla woj. opolskiego i dolnośląskiego odbyła się 14 maja we Wrocławiu. r Najcenniejsza firma w Łódzkiem Nasza spółka została nagrodzona Diamentem Forbesa 2013 w 7. edycji prestiżowego rankingu firm najszybciej zwiększających swoją wartość. PGE GiEK zwyciężyła w województwie łódzkim (w kategorii największych firm o przychodach powyżej 250 mln zł) oraz uplasowała się na 19. pozycji w kraju. Diamentem w kategorii firm średnich (przychody od 50 do 250 mln zł) uhonorowano również spółkę zależną PGE GiEK Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Betrans. r 17 kwietnia gala laureatów w Łodzi nagrodę odbiera Leszek Tlałka, dyrektor Departamentu Rozwoju PGE Gubin należy do nas PGE GiEK SA stała się właścicielem100 proc. udziałów PGE Gubin sp. z o.o. Spółka Gubin została powołana do przygotowania budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego ze złoża Gubin oraz elektrowni konwencjonalnej. Celem strategicznym PGE Gubin na najbliższy okres jest uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego. r red Kompleks Turów W Elektrowni i Kopalni Turów trwają prace związane z realizacją Projektu Optymalizacji Kompleksu Turów. Projekt ten jest odpowiedzią na sytuację rynkową, spadające ceny energii elektrycznej i pogarszającą się sytuację finansową elektrowni konwencjonalnych, a w tym całego Kompleksu Turów. Celem przedsięwzięcia jest zdefiniowanie działań, których wdrożenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i zapewnienie rentowności funkcjonowania Kompleksu oraz co bardzo istotne stworzy warunki do jego dalszego rozwoju i realizacji nowych inwestycji. Od samego początku w prace Projektu Optymalizacji zaangażowani są przedstawiciele Kopalni i Elektrowni Turów. Prace w ramach Projektu realizowane są przez 8 zespołów zadaniowych obejmujących najważniejsze obszary działalności Kompleksu: zespół 1: Poprawa efektywności działań kopalni, zespół 2: Poprawa efektywności działań elektrowni, zespół 3: Połączenie funkcji wsparcia i administracyjnych, zespół 4: Optymalizacja zakupów materiałów i usług obcych, zespół 5: Optymalizacja planów sprzedażowych elektrowni, zespół 6: Zmiana kultury organizacyjnej, zespół 7: Kontroling kosztów i HR, zespół 8: Platforma komunikacyjna. Gdzie szukać informacji o Projekcie? Informacje dotyczące Projektu Optymalizacji Kompleksu Turów przekazywane są pracownikom oddziałów w Turowie za pośrednictwem biuletynu informacyjnego, w specjalnie uruchomionej zakładce intranetu Projekt Turów (https://giek.gkpge.pl/oddzial/elt/ ProjektTurow), a także w audycjach rozgłośni zakładowych Kopalni i Elektrowni Turów O Kompleksie Turów bez kompleksów. Konsultacje z mieszkańcami Działania proekologiczne Elektrowni Turów były tematem kolejnego, polsko niemieckiego seminarium, które odbyło się 15 kwietnia w Turowie. Regularne konsultacje w sprawie oddziaływania akustycznego Elektrowni Turów na przygraniczne tereny Niemiec odbywają się od 2005 r. Podczas spotkania zaprezentowano działania podjęte przez Elektrownię Turów na rzecz ograniczania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania akustycznego. Przedstawiono również plany oddziału w zakresie ochrony środowiska. Jaeckel Fritz, sekretarz stanu w Saksońskim Ministerstwie Środowiska i Rolnictwa podziękował w imieniu społeczności saksońskiej władzom Dolnego 4 EKspress nr 5 (34) magazyn pracowników PGE GiEK SA

5 AKTUALNOŚCI Trzy pytania do Projekt Optymalizacji Kompleksu Turów jest odpowiedzią na sytuację gospodarczo finansową w kraju Pracownicy mogą też zadawać pytania za pośrednictwem adresu lub anonimowo wrzucając zapisane na kartkach treści Saksonii Śląska, samorządom lokalnym oraz dyrekcji Elektrowni Turów za zaangażowanie w kwestii dbałości o środowisko. Godne uznania jest to, jaką wagę po stronie polskiej przywiązuje się do reagowania na zaistniałe problemy powiedział Jaeckel Fritz. Na przestrzeni lat zmiany na lepsze są wyraźne. Doceniamy ogrom pracy, wysiłku i nakładu finansowego, jaki elektrownia włożyła w poprawę warunków oddziaływania na środowisko, między innymi poprzez ograniczenie hałasu dodał. Do uczestnictwa w seminarium zaproszono parlamentarzystów ze Zgorzelca i Görlitz, władze województwa dolnośląskiego, Wolnego Kraju Saksonii, do tradycyjnych skrzynek kontaktowych, dostępnych na terenie oddziałów. Organizowane są również spotkania z pracownikami i kadrą kierowniczą. r red O planach związanych z realizacją kolejnych projektów optymalizacyjnych mówi Leszek Tlałka, dyrektor Departamentu Rozwoju Realizowany w Turowie Projekt nieprzypadkowo jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem nie tylko w ramach spółki, ale też w całej GK PGE. Decyzje dotyczące wybudowania nowego bloku w Elektrowni Turów zależą od znaczącego zwiększenia efektywności kosztowej obu oddziałów. Wspomniane wcześniej zmiany na rynku energii wymuszają również potrzebę sprawnego zaplanowania podobnych działań optymalizacyjnych w pozostałych jednostkach organizacyjnych spółki. Wykorzystując doświadczenia osób zaangażowanych w Projekt Optymalizacji Kompleksu Turów wykonujemy niezbędne analizy, które pozwolą sformułować cele dla pozostałych oddziałów. Planowane do uruchomienia kolejne projekty będą stanowiły główny kierunek działań optymalizacyjnych PGE GiEK SA w najbliższych miesiącach i latach. Polskiej Grupy Energetycznej SA oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, a także przedstawicieli organów ochrony środowiska oraz lokalne władze samorządowe z Polski i Niemiec. Informacje o spotkaniu ukazały się zarówno w prasie polskiej, jak i niemieckiej. Wynika z nich, że strona niemiecka jest bardzo zadowolona z działań proekologicznych podjętych przez Elektrownię Turów. Reportaże ze spotkania wyemitowały też lokalne telewizje TVP SA Wrocław oraz niemiecka MDR. r Paweł Dusza Paweł Pasławski Roberta Imbora, głównego inżyniera ds. sprzętu i transportu KWB Bełchatów, wybranego przez pracowników na członka zarządu naszej spółki. Co dla Pana przedstawiciela pracowników w zarządzie naszej spółki będzie najważniejsze podczas tej kadencji? Zakończone wybory to okazja do podziękowania pracownikom za oddane głosy. Wynik głosowania potwierdził potrzebę uczestnictwa przedstawiciela pracowników w pracach zarządu spółki. Dziękuję, że Państwo skorzystali z przysługującego Wam prawa. Zbliżająca się kadencja zarządu to czas dalszych przemian naszego koncernu, dlatego teraz coraz większego znaczenia nabiera moje hasło wyborcze: praca, bezpieczeństwo i rozwój. Najważniejsze dla mnie jest budowanie wartości naszego koncernu poprzez odpowiedzialny społecznie zrównoważony rozwój z poszanowaniem praw pracowniczych. Jak widzi Pan dalszy proces restrukturyzacji w kontekście aspektów społecznych? Restrukturyzacja, efektywność, optymalizacja to określenia najczęściej słyszane w procesie zmiany toczącym się od czasu powstania koncernu. Założeniem wszystkich tych działań jest zbudowanie silnej organizacji. Jednak aktualna sytuacja spółki i zmieniające się otoczenie rynkowe nakłada, szczególnie teraz, na pracowników, a przede wszystkim na Zarząd, ogromną odpowiedzialność za przyszłość naszego koncernu. Mam tutaj na myśli konieczność realizacji zapisów pakietu klimatyczno-energetycznego czy spadek cen energii na rynku hurtowym. Stąd nowe inicjatywy i przeprowadzane analizy obecnie w obszarze Turów, a prowadzone przez pracowników oddziałów Kopalnia i Elektrownia. Myślę, że w tych działaniach wszyscy pamiętają o najważniejszym ogniwie każdej firmy, jakim są jej załogi. Bez pracowników przedsiębiorstwo nie może funkcjonować, a porozumienia podpisane ze stroną społeczną są tego potwierdzeniem. Gdzie dostrzega Pan konieczność zmian, które w obecnej sytuacji gospodarczej mogą przełożyć się na kondycję firmy? Dla zbudowania silnego przedsiębiorstwa, konieczny jest rozwój. Zmiany to nie tylko obniżanie kosztów. Wartość firmy to ludzie, ale również inwestycje poparte podczas przygotowania analizą opłacalności. Najważniejsze, z punktu widzenia właściciela, kierunki rozwoju zostaną, mam nadzieję, przedstawione w Strategii PGE. Ale rozwój to nie tylko nowe kopalnie czy elektrownie, to także nowoczesne miejsca pracy, nowe technologie czy działalność przychodowa. r Maj 2013 EKspress nr 5 (34) 5

6 WYDARZENIA W ramach Programu restytucji sokoła wędrownego 14 maja na terenie Elektrowni Dolna Odra przeprowadzono obserwację i kontrolę gnieżdżącej się pary sokołów. Trzy młode sokoły wykluły się w kwietniu. Sokoły wędrowne w Elektrowni Dolna Odra Już po raz kolejny działacze ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół z Włocławka skontrolowali gniazdo sokoła wędrownego znajdujące się na kominie K-I Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. W Polsce jest tylko kilkanaście par tego najrzadszego gatunku sokoła, a jedna z nich od dziesięciu lat ma swoje gniazdo w elektrowni. 14 maja ornitolodzy zaobrączkowali trzy kolejne pisklęta. Do tej pory na terenie Elektrowni Dolna Odra wykluło się już dziewięć młodych sokołów. Jesienią jeszcze sprawdzimy gniazdo, pomalujemy i wymienimy podłoże mówi Sławomir Sielicki, prezes Stowarzyszenia Sokół. Jeśli gdziekolwiek zobaczysz sokoła wędrownego, z obrączkami czy bez, bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym. Zbieramy wszelkie informacje na temat obserwacji tego gatunku apeluje. r Anna Kaciupa Wybraliśmy przedstawiciela w zarządzie Robert Imbor będzie reprezentował pracowników w zarządzie PGE GiEK SA. Uzyskał w wyborach głosów. 36,6% ZE Dolna Odra 69,7% EC Gorzów 66,0% EL Turów 66,2% KWB Turów Robert Imbor mgr inż. mechanik 52,6% ZEC Bydgoszcz 84,9% Centrala PGE GiEK SA 77,8% KWB Bełchatów ,9% 33,0% EL Opole Wybory na członka zarządu PGE GiEK SA VI kadencji przeprowadzono w dniach marca. Warunki określone w Regulaminie wyboru i odwołania członka zarządu i członków rady nadzorczej PGE GiEK SA przez pracowników spółki oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, uchwalonym przez radę nadzorczą w dniu r. (uchwałą Nr 33/V/2012), spełnił jeden kandydat Robert Imbor, główny inżynier ds. sprzętu i transportu z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. W wyborach wzięło udział pracowników 60,9 % uprawnionych do głosowania. Kandydujący w wyborach Robert Imbor uzyskał głosów (ponad 68%), co stanowi wymaganą liczbę głosów ważnych i został wybrany do zarządu PGE GiEK SA VI kadencji. r Rafał Pirek Od początku pracy zawodowej zatrudniony w KWB Bełchatów. W trakcie pracy ukończył studia podyplomowe w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z zakresu górnictwa odkrywkowego oraz na Politechnice Łódzkiej z zakresu zarządzania w przemyśle. Jak głosowaliśy Wybory w liczbach: liczba pracowników uprawnionych do głosowania liczba pracowników, którzy wzięli udział w wyborach frekwencja wyborcza 69,3% EC Zgierz 49,0% EL Bełchatów 45,5% EC Kielce 39,7% EC Lublin Wrotków 58,0% EC Rzeszów 6 EKspress nr 5 (34) magazyn pracowników PGE GiEK SA

7 WYDARZENIA PGE GiEK w nowym biurowcu Nową siedzibę spółki PGE GiEK SA otwarto 8 maja w Bełchatowie. Nowoczesna architektura budynku, łącząca w sobie elementy związane z węglem brunatnym, energią oraz ciepłem, budzi ciekawość nie tylko mieszkańców miasta. Od oficjalnego otwarcia nego osiedla mówi Kamila Wywiał. nowego biurowca Siedziba na pewno robi wrażenie, bo odwiedziło go już wiele osób chciałoby zobaczyć całe wnętrze. Zdarza się, że musimy odmówić wy- ponad 1000 gości informują Eliza Piotrowska i Kamila Wywiał pracujące w jego stała zaproszona dodaje. dania karty wstępu osobie, która nie zo- recepcji. To spora liczba przyznaje W siedzibie spółki, 6-kondygnacyjnym pani Eliza. Potwierdzamy zaproszenie budynku z podziemnym parkingiem i wydajemy specjalną kartę, upoważniającą do wejścia wyjaśnia. Do budynku nad 230 osób. Biura znajdują się od i zapleczem technicznym, pracuje po- przychodzą nawet mieszkańcy okolicz- pierwszego do czwartego piętra. Obiekt wyposażony jest w parking zewnętrzny oraz obiekty małej architektury. r red Różnorodność i specyfika działalności PGE GiEK SA znalazła odniesienie w nowo otwartej siedzibie spółki. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 6 652,1 m 2. Poświęcenia nowego biurowca oraz figur św. Barbary i św. Maksymiliana Kolbe dokonał arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. W otwarciu siedziby uczestniczyli m.in. posłowie Elżbieta Radziszewska i Dariusz Seliga, władze województwa łódzkiego marszałek Witold Stępień oraz wojewoda Jolanta Chełmińska, lokalne władze samorządowe prezydent Bełchatowa Marek Chrzanowski i starosta bełchatowski Szczepan Chrzęst, a także zarządy PGE i PGE GiEK, rada nadzorcza, dyrektorzy oddziałów, prezesi spółek zależnych i przedstawiciele strony społecznej. Maj 2013 EKspress nr 5 (34) 7

8 PPE Innowacja usprawniająca w Elektrowni Turów Przenośniki (TN i TS) nawęglania Zabudowane na ścianie przed drzwiami wejściowymi 3 rozłączniki ręczne 3-fazowe typu ŁK-25A Zmiana systemu zasilania instalacji oświetlenia wzdłuż przenośników TN i TS to nazwa instalacji usprawniającej, którą zgłosił Daniel Gajek, specjalista ds. elektrycznych w Elektrowni Turów. Dzięki usprawnieniu zmniejszą się koszty zużycia energii elektrycznej, a także okresowej wymiany zużytych źródeł światła. Innowacja została zgłoszona 7 marca. Dotychczas instalacja oświetlenia wzdłuż przenośników (TN i TS) nawęglania w zasobniku szczelinowym węgla zasilana była w całości bezpośrednio z rozdzielni oświetlenia ROd. Nie było możliwości swobodnego wyboru załączania i wyłączania instalacji oświetleniowej w zależności od potrzeb, czyli zewnętrznego (naturalnego) oświetlenia dziennego i potrzeb eksploatacyjnych. W ramach wdrożenia innowacji usprawniającej dokonano przepięcia wyselekcjonowanych 3 oddzielnych obwodów oświetlenia na zasilaniu Daniel Gajek, twórca innowacji usprawniającej w Elektrowni Turów z rozdzielni ROd: przejście strona północna, przejście pomiędzy przenośnikami TN i TS, przejście strona południowa. Dodatkowo wyprowadzono ręczne sterowanie oświetleniem do przedsionka przy nastawni nawęglania w zasobniku szczelinowym węgla w tym celu zabudowano na ścianie przed drzwiami wejściowymi 3 rozłączniki ręczne 3-fazowe typ ŁK-25A i wpięto je szeregowo w przechodzące po drugiej stronie ściany obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielni ROd. W wyniku zastosowania usprawnienia uzyskano możliwość racjonowania czasu załączanego oświetlenia elektrycznego w zależności od oświetlenia dziennego i aktualnych potrzeb ruchowych. Zmniejszą się dzięki temu koszty zużycia energii elektrycznej, a także okresowej wymiany zużytych źródeł światła.r Andrzej Prawelski, Robert Bieniek 8

9 Komunikacja Spam nie ma szans Bezpieczniejszy przepływ informacji, dostępność do wiadomości z dowolnego miejsca, w którym nastąpi zalogowanie użytkownika to tylko niektóre zalety wdrożonego przez PGE Systemy SA centralnego systemu pocztowego dla pracowników naszej spółki. Wydajna i niezawodna poczta Wdrożenie poczty korporacyjnej w PGE GiEK SA było jednym z najważniejszych projektów informatycznych realizowanych przez CUW ICT w ostatnim czasie. Z perspektywy użytkowników najważniejszą korzyścią projektu jest wygodniejsze korzystanie z usługi pocztowej. Obecnie każdy pracownik może mieć dostęp do swoich wiadomości z dowolnego miejsca, w którym zaloguje się do skrzynki owej. Ujednolicono także programy pocztowe. Dzięki korzystaniu ze wspólnego kalendarza, możemy sprawdzić, czy osoba, z którą planujemy spotkanie, ma wolny czas. W przyszłości możliwe będzie rozwijanie i zwiększanie funkcjonalności kolejnych usług centralnych np. usługi wideokonferencji czy usług Unified Communications*. To bardzo ważna zmiana, która ma również znaczenie wizerunkowe dla całej Grupy Kapitałowej PGE wyjaśnia Mirosław Waroch, kierownik biura IT centrali. Realizacja projektu pozwoli na lepszą organizację pracy tej Dla ponad 8 tys. skrzynek pocztowych zbudowano środowisko informatyczne w ramach wdrożonego centralnego systemu pocztowego części obszaru IT, umożliwi większą specjalizację pracowników i uzyskanie efektu synergii na poziomie grupy dodaje. Dzięki realizacji projektu systemy pocztowe utrzymywane dotąd przez poszczególne oddziały PGE GiEK zostały przeniesione na centralną infrastrukturę informatyczną gwarantującą duży poziom wydajności i niezawodności, za którą odpowiada teraz spółka PGE Systemy. W ramach realizacji projektu została także ujednolicona polityka antyspamowa i antywirusowa. Koordynatorem wdrożenia w PGE GiEK był Jarosław Jędrasiak, główny specjalista ds. systemów informatycznych. Realizacja projektu w PGE GiEK była częścią centralizacji usług pocztowych w GK PGE. r red (na podstawie informacji PGE Systemy SA) Jednolita komunikacja (Unified Communications) * to proces, w którym wszystkie środki komunikacji, urządzenia i media są zintegrowane, pozwalając użytkownikom pozostawać ze sobą w kontakcie w czasie rzeczywistym bez względu na miejsce pobytu. Celem jednolitej komunikacji jest optymalizacja procedur biznesowych i ułatwienie komunikacji międzyludzkiej dzięki upraszczaniu procesów. Maj 2013 EKspress nr 5 (34) 9

10 foto: Wiesław Kleszcz, Tomasz Kozłowski TECHNOLOGIE Węglowy pogromca z Turowa Koparka kołowa KWK (K-18) Techniczne nowinki: zamontowanie na kole czerpakowym sprzęgła przeciążeniowego konstrukcji Politechniki Wrocławskiej (zabezpieczy to cały układ napędowy i nośny przed przeciążeniami, które mogą pojawić się w czasie pracy) zastosowanie wysięgnika załadowczego zamiast podawarki zastosowanie obrotnicy zabudowanej na łożu kulowym w miejsce obrotnicy nadwozia zabudowanej na wahaczach i szynie jezdnej zmiana połączenia wału koła czerpakowego z przekładnią jako połączenie wielowypustowe Parametry techniczne: Wydajność teoretyczna 4300 m 3 /h Masa całkowita koparki Wysokość Rozpiętość (od osi koła czerpakowego do osi bębna zrzutowego) Wysokość urabiania nadpoziomowego Głębokość urabiania podpoziomowego (podsiębiernego) Długość wysięgnika koła czerpakowego od osi obrotu koparki do osi koła czerpakowego Długość wysięgnika załadowczego mierzona od osi obrotu wysięgnika do osi bębna załadowczego Całkowita moc zainstalowana Napięcie zasilania koparki 1850 t ~ 40 m 83,5 m 24 m 4 m 38 m 32 m 2575 kw 6 kv 30 miesięcy trwała budowa nowej koparki w KWB Turów. Oficjalne przekazanie maszyny do ruchu nastąpiło 14 marca. To kolejna podstawowa maszyna w branży węgla brunatnego polskiej produkcji. Koparka będzie pracować w kopalni aż do zakończenia eksploatacji złoża węgla brunatnego, tj. do ok roku. - Podstawową korzyścią z jej wprowadzenia na front roboczy jest odbudowanie zdolności wydobywczej, co ma bezpośredni związek z możliwością realizacji wieloletnich planów wydobycia węgla i zbierania nadkładu podkreśla Stanisław Żuk, dyrektor KWB Turów. Decyzję o jej budowie podjęto po poważnej awarii koparki KWK W nowej maszynie wykorzystano tylko niektóre elementy pojazdu gąsienicowego poprzedniczki. Projekt i wykonawstwo powierzono konsorcjum firm Kopex- -Famago sp. z o.o. ze Zgorzelca oraz Poltegor-Projekt sp. z o.o z Wrocławia. Udział w jej budowie miało również 5 firm pełniących rolę podwykonawców zaangażowanych bezpośrednio na placu montażowym oraz kilkadziesiąt firm pełniących rolę dostawców materiałów i urządzeń. Zadanie wykonano w ciągu 30 miesięcy. Naszym największym wyzwaniem był montaż koparki oraz uruchamianie jej poszczególnych elementów podkreśla Krzysztof Huzar, lider konsorcjum firm Kopex-Famago i Poltegor-Projekt: Najlepszą naszą reklamą jest to, co stoi na tym placu koparka KWK o imieniu K-18 dodał. Z kolei dla głównego projektanta największym wyzwaniem było spełnienie parametrów podstawowych zawartych w SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Projektowaliśmy ją Podejmując pracę na koparce nowej generacji, oczekiwałem bardzo komfortowej sytuacji i tak się stało mówi Sławomir Medyński, zastępca przodowego, operator koparki K-18. Koparka ta ma możliwość pracy w pełnej automatyce pod kontrolą operatora. na wzór koparek KWK-1400 i KWK-1500 mówi Andrzej Fijas, główny projektant Poltegor-Projekt Wrocław. Oddanie nowej koparki to przykład kolejnej decyzji o tym, że kopalnia Turów dalej funkcjonuje powiedział podczas oficjalnego przekazania maszyny Stanisław Żuk. Dzisiaj zasoby węgla w Turowie to ponad 300 mln ton. Oznacza to, że przy wybudowaniu przez elektrownię Turów nowego bloku kopalnia może funkcjonować jeszcze ponad 30 lat, aż do wyczerpania złoża. Tego typu maszyny muszą pracować ponad 30 lat. Wierzę, że kolejne pokolenia górników będą bezpiecznie eksploatować nasze maszyny, od tego zależeć będą efekty produkcyjne i ekonomiczne dodał. r Józef Bukowski 10 EKspress nr 5 (34) magazyn pracowników PGE GiEK SA

11 ERP SAP PROJEKTY od lutego do sierpnia Harmonogram Start wdrażania systemu RiL Wydanie 1 Start RiL Wydanie 2 od maja do grudnia 2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2014 ZKL Wydanie 1 od kwietnia do września Start System wspierający zarządzanie Od połowy 2012 r. trwają prace w ramach Programu Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP w Grupie Kapitałowej PGE największym tego typu projekcie w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej. Program ma umożliwić budowę sprawnego systemu przepływu informacji zarządczych w ramach GK PGE. W GK PGE funkcjonuje kilkadziesiąt różnorodnych rozwiązań IT wspierających zarządzanie. Stanowią one istotną barierę w reorganizacji i standaryzacji procesów biznesowych. Zintegrowany i scentralizowany system IT jest niezbędny dla silnej, odpornej na zawirowania gospodarcze i elastycznie dostosowującej się do sytuacji rynkowej spółki. Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP uwzględnia specyficzne potrzeby naszej Grupy. System ERP, który będzie wspierał najważniejsze procesy biznesowe w naszej spółce, jest naszym głównym projektem na najbliższe lata mówi Mirosław Waroch, kierownik biura IT, koordynator Programu w PGE GiEK. Obejmuje wszystkie koncerny naszej Grupy i kluczowe obszary, m.in.: rachunkowość, logistykę, kontroling i środki trwałe, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie majątkiem, raportowanie czy analizy biznesowe dodaje. Program wpisuje się w najlepsze światowe standardy w zakresie zarządzania. W jego realizację zaangażowanych jest obecnie ponad 500 pracowników GK PGE, z czego blisko 220 osób to pracownicy naszej spółki. W ramach Programu wdrażany jest system SAP, z którego w przyszłości będzie korzystało ponad 8000 użytkowników. To jedna z większych instalacji tego systemu w Polsce, dlatego praca przy tak olbrzymim i złożonym projekcie z pewnością umożliwi zdobycie przez pracowników naszej spółki wartościowych kompetencji podkreśla M. Waroch. O postępach prac prowadzonych w ramach Programu będziemy na bieżąco informować w kolejnych wydaniach EKspressu. r red Projekt w praktyce Dla zapewnienia wysokiego poziomu i sprawności prowadzonych prac nad wprowadzeniem zintegrowanego i scentralizowanego systemu Program wdrożenia realizowany jest w czterech strumieniach (Projektach). Projekty realizowane są w kolejnych Wydaniach, w ramach których Systemem ERP obejmowane są poszczególne spółki i/lub oddziały spółek. Obecnie bardzo intensywnie realizowane są prace związane z dwoma Projektami: Rachunkowość i Logistyka (RiL) oraz Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (ZKL). W przypadku RiL realizowane są dwa Wydania: Wydanie 1 obejmujące Centralę PGE GiEK, Wydanie 2 obejmujące: KWB Bełchatów, KWB Turów oraz Elektrociepłownię Gorzów. W ramach ZKL realizowane jest Wydanie 1 obejmujące Centralę PGE GiEK. Obszary biznesowe objęte Programem Rachunkowość i Logistyka (rachunkowość finansowa, księgowość majątku trwałego, zarządzanie środkami pieniężnymi, kontroling, gospodarka magazynowa, sprzedaż, wsparcie procesu zakupów, zarządzanie nieruchomościami) Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (kadry, płace, BHP, zarządzanie środowiskiem pracy) Zarządzania Majątkiem (gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu, zarządzanie inwestycjami, system projektowy) Business Intelligence (raportowanie danych, konsolidacja prawna i zarządcza, analizy biznesowe tylko w centralach koncernów i PGE SA) Cele Programu Zwiększenie efektywności m.in. poprzez ujednolicenie procesów > obniżenie kosztów Zwiększenie przejrzystości m.in. poprzez stworzenie jednorodnego środowiska ewidencji zdarzeń gospodarczych Stworzenie solidnych podstaw budowy centrów usług wspólnych w ramach grupy Roman Forma, wiceprezes zarządu ds. finansowych, członek Komitetu Sterującego Realizowany Program ERP jest odpowiedzią na otoczenie rynkowe, które wymaga od nas większej elastyczności i umiejętności szybkiego reagowania na zmiany. Nawet jeśli dzisiaj nasz biznes wydaje się być stabilny, to pozycja ta w dłuższej perspektywie czasowej nie jest już tak pewna. Gwarancję pewnego rozwoju może zapewnić nam między innymi sprawny system informatyczny, który integruje procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. Wdrażany obecnie system ERP obejmuje wszystkie procesy zachodzące w spółce i pozwala zoptymalizować pracę w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wierzę, że Program ten charakteryzujący się ogromną skalą i skomplikowaniem, dzięki wiedzy, kompetencji i doświadczeniu wszystkich zaangażowanych w jego realizację osób, zakończy się sukcesem. Maj 2013 EKspress nr 5 (34) 11

12 TEMAT NUMERU V Mistrzostwa PGE Nasi w czołówce W maju w Bełchatowie odbyły się V Mistrzostwa PGE. Po dwuletnim panowaniu drużyny PGE Dystrybucja SA Lublin tym razem w klasyfikacji generalnej najlepsza okazała się PGE Dystrybucja SA Łódź. Rok temu wystąpiły dwie łódzkie drużyny z Dystrybucji Miasto i Teren. Teraz połączyły swoje siły i pewnie zwyciężyły w klasyfikacji ogólnej. Czy narodziła się nowa sportowa potęga? Pytanie dla nas tym istotniejsze, że na podium znalazły się także dwie nasze drużyny: KWB Bełchatów i Elektrownia Bełchatów. Drużyna KWB Bełchatów W Mistrzostwach wzięło udział 12 naszych reprezentacji, a ich zawodnicy zdobyli w sumie 54 medale (12 złotych, 21 srebrnych i tyle samo brązowych). Kilka reprezentacji zanotowało spektakularne awanse w klasyfikacji generalnej na ósmej pozycji uplasowały się PGE GiEK SA Centrala i Elektrownia Opole, które w zeszłym roku zajęły odpowiednio 23 i 31 pozycję. Dziewczyny fair play i na medal W zawodach siatkarskich naszą spółkę reprezentowała wspólna drużyna centrali i KWB Bełchatów. Po wygraniu swojej grupy eliminacyjnej panie stoczyły bardzo emocjonujący i zwycięski mecz w ćwierćfinale i awansowały do grona czterech najlepszych drużyn w turnieju. W półfinale trafiły na faworytki z Łodzi i ostatecznie zagrały o trzecie miejsce, gdzie bez większych problemów pokonały swoje rywalki i zdobyły swój pierwszy medal na Mistrzostwach. Czołowa zawodniczka tej drużyny Anna Gadomska (PGE GiEK SA) zagrała także w pokazowym meczu gwiazd turnieju, gdzie na parkiecie spotkała się m.in. z gwiazdami polskiej siatkówki Mariuszem Wlazłym, Danielem Plińskim oraz Izabelą Bełcik. Inna reprezentantka naszej drużyny Ewa Kwiecińska (KWB Bełchatów) otrzymała nagrodę fair play za wspieranie w dwóch meczach zespołów rywalek. Radość zawodników Elektrowni Bełchatów po zdobyciu 3. miejsca 12 EKspress nr 5 (34) magazyn pracowników PGE GiEK SA Na podium: 1 - PGE Dystrybucja SA Łódź, 2 - KWB Bełchatów, 3 - Elektrownia Bełchatów

13 V Mistrzostwa PGE TEMAT NUMERU Brąz dla siatkarek PGE GiEK SA i KWB Bełchatów Siatkarski mecz gwiazd Po raz czwarty KWB Turów W turnieju piłkarskim drużyny PGE GiEK SA po raz kolejny pokazały, że należą do ścisłej czołówki. W meczu o brązowy medal zmierzyły się KWB Bełchatów i Elektrownia Bełchatów (4:2). A w wielkim finale KWB Turów raz jeszcze pokazała, że na piłkarskiej murawie nie ma sobie równych i zdeklasowała rywali, pokonując ich aż 7:1, mimo że pierwsi bramkę strzelili zawodnicy PGE Dystrybucja SA Białystok. Ryszard Miodona, kierownik drużyny Kopalni Turów nie krył, że poziom piłkarzy jest coraz lepszy. Mimo wysokiej wygranej docenił też dobrą grę rywali. Gratuluję piłkarzom z Białegostoku świetnej gry powiedział. Królem strzelców został zawodnik z Turowa Bogumił Jabłoński, który zdobył 20 bramek. Wprawdzie w ścisłej czołówce nie znalazła się drużyna Elektrociepłowni Lublin Wrotków, ale kibiców zachwycił porywający styl gry lubelskich piłkarzy. Gdyby nie kontuzje zawodników z pewnością uplasowalibyśmy się na jednej z czołowych pozycji zapewnia Dariusz Krawczyk, kierownik drużyny. Z kolei kierownik drużyny z Elektrowni Turów podsumowując grę piłkarzy stwierdził, że szósta pozycja sprawia, że przeciwnicy muszą się liczyć z piłkarzami elektrowni. Drużyny, które trafią do naszej grupy przy losowaniu, na pewno będą czuły niepokój. Za rok mamy nadzieje wygrać ze wszystkimi przewiduje z uśmiechem Robert Rogala. KWB Turów po raz czwarty z rzędu sięga po złoto W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się drużyny z Bełchatowa Maj 2013 EKspress nr 5 (34) 13

14 TEMAT NUMERU Start biegu sztafetowego mężczyzn Medalistki biegu przełajowego (od lewej) Aleksandra Szczygłowska i Iwona Korczak (PGE GiEK SA) oraz Paweł Drążek (Elektrownia Bełchatów) brązowy medalista w sztafecie Wojciech Dobrak i Izabela Urbańska (ZEDO) podczas zmiany w sztafecie Debiutantki z medalami Podczas ostatniego dnia Mistrzostw, na Wawrzkowiźnie odbyły się biegi przełajowe. Wśród pań w głównych rolach wystąpiły debiutantki z PGE GiEK SA. W kategorii do 35 lat na dwóch pierwszych miejscach przybiegły zawodniczki centrali Iwona Korczak i Aleksandra Szczygłowska. Sztafeta KWB Bełchatów: Radosław Pasternak, Dariusz Gruszczyński, Damian Kałużny, Jakub Rutkowski Na brak medali nie mogli też narzekać mężczyźni najwięcej medali w przełajach, w tym dwa złote, wywalczyli zawodnicy KWB Bełchatów. Pozostałe medale powędrowały do KWB Turów, Elektrowni Opole i Bełchatów. Anna Galoch (PGE GiEK SA) Silne sztafety Swoją obecność na Mistrzostwach mocno zaakcentowały także nasze sztafety. Wszystkie miejsca na podium zajęły drużyny męskie z PGE GiEK SA (KWB Bełchatów, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz i Elektrownia Bełchatów), a brąz w sztafecie VIP dorzucili górnicy z Bełchatowa. Zawodnicy z Bydgoszczy powtórzyli swój ubiegłoroczny wynik. Robert Lisewski nie ukrywa, że mieli chrapkę na pierwsze miejsce, by powtórzyć sukces sprzed dwóch lat. Nie udało się nam stanąć na najwyższym podium, ale drugie miejsce to również wielki sukces dodaje. W przyszłym roku znów powalczymy o złoto zapewnia. Na uwagę zasługuje wyczyn Jakuba Rutkowskiego z KWB Bełchatów, który wystartował w obu medalowych górniczych sztafetach, a także zdobył złoty medal indywidualnie w niedzielnym biegu przełajowym. O złotym medalu nawet nie marzyłem powiedział na mecie Jakub Rutkowski. Miałem już zmęczone nogi po sztafecie VIP-owskiej, w której biegłem 800 metrów. Jednak na finiszu przeciwnikom chyba zabrakło trochę sił. Moi rywale biegli razem i prawdopodobnie trochę wcześniej zaczęli finiszować i ścigać się między sobą. Ja rozegrałem to inaczej biegłem swoim tempem i wyprzedziłem ich na ostatnich metrach dodał. Tenis stołowy Przez dwa dni o medale rywalizowali tenisiści stołowi. Wielu z nich może pochwalić się niejednym. Najwięcej 14 EKspress nr 5 (34) magazyn pracowników PGE GiEK SA

15 V Mistrzostwa PGE TEMAT NUMERU Mistrzostwa to przede wszystkim doskonała zabawa mówi Waldemar Domagała, kierownik drużyny Elektrociepłowni Kielce. Bieg przełajowy kobiet PGE GiEK SA klasyfikacja generalna W V Mistrzostwach PGE wystartowało 12 drużyn reprezentujących naszą spółkę oraz jej oddziały. Najlepiej z nich wypadła ekipa z PGE GiEK SA Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, która uplasowała się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Nazwa spółki/oddziału Punkty Miejsce w 2012 złoty Medale srebrny brązowy Jolanta Muszyńska i Bogdan Kokosiński (KWB Bełchatów) medali (trzy) zdobył Bogdan Kokosiński z KWB Bełchatów, dwoma mogą się pochwalić jego koledzy z drużyny Jolanta Muszyńska i Piotr Czajkowski, a także Urszula Dżaman i Grzegorz Sylwestrzak z Elektrowni Turów oraz Jarosław Drożdż z Elektrociepłowni Rzeszów. Pan Jarosław drugi medal zdobył ze swoim przyjacielem Pawłem Skrzypkiem z Elektrowni Bełchatów. Paweł gra ofensywny tenis stołowy, a ja jestem defensorem-samoukiem, dlatego w czasie gry uzupełnialiśmy się wyjaśnia. I trzeba przyznać, że doskonale im to wychodzi, bo od kilku lat nie schodzą z pudła. Po raz trzeci doskonałą parę na miarę srebrnego medalu stworzyli Jolanta Muszyńska i Bogdan Kokosiński. Mimo że do pierwszego miejsca trochę zabrakło, to i tak się cieszymy, ponieważ udało się nam poprawić wynik z poprzedniego roku, kiedy znaleźliśmy się tuż za podium na czwartym miejscu komentowali. 1 PGE Dystrybucja SA Łódź 688,5 2 i 4 * 2 KWB Bełchatów Elektrownia Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna SA 354,5 7 5 PGE Obrót SA I z siedzibą w Łodzi 283,5-6 PGE Dystrybucja SA Lublin Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE GiEK SA Centrala Elektrownia Opole KWB Turów Elektrownia Turów Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Elektrociepłownia Gorzów Elektrociepłownia Lublin Wrotków Elektrociepłownia Rzeszów Elektrociepłownia Kielce W Mistrzostwach PGE wystartowały 33 drużyny * w 2012 r. PGE Dystr. SA Łódź Miasto i PGE Dystr. SA Łódź Teren startowały osobno zajmując pozycję 2 i 4. Po połączeniu wystartowały jako drużyna PGE Dystrybucja SA Łódź. Maj 2013 EKspress nr 5 (34) 15

16 TEMAT NUMERU Sztafeta VIP PGE GiEK - zwycięski finisz Pływanie złoto VIP Bardzo dużo medali można było wyłowić na pływalni. Zawodnicy PGE GiEK zdobyli ich kilkanaście (srebrnych i brązowych). Na uwagę zasługuje jedyne złoto, które wywalczyła po emocjonującym finale sztafeta VIP centrali PGE GiEK SA. W jej składzie wystąpił wiceprezes zarządu Waldemar Szulc. Przed startem zaplanowaliśmy wynik i zadanie zostało zrealizowane mówił zadowolony Waldemar Szulc. Trzy medale na pływalni zdobyła Karolina Krajewska, a dwa Przemysław Retkiewicz z tej samej drużyny. Dwoma medalami mogą się także pochwalić Piotr Tomczuk i Barbara Żak (Elektrownia Bełchatów) oraz Jerzy Głuchy (Elektrociepłownia Gorzów). Pływanie to jedna z wielu form rekreacji, z jakimi mam na co dzień do czynienia mówi Barbara Żak. Przed Mistrzostwami córka Kasia, która pływała wyczynowo, udzieliła mi drobnego instruktażu z samego momentu startu, czyli skoku ze słupka dodaje. Z kolei Jerzy Głuchy cieszy się, że poprawił swój ubiegłoroczny wynik o 2 sekundy. Przygotowania do zawodów rozpocząłem już w grudniu, układając plan treningowy specjalnie pod 50 m klasykiem i 100 m dowolnym podaje J. Głuchy. Rozpoczęcie treningów zawsze jest trudne, jednak chęć zwycięstwa i posmakowania sukcesu jest potężnym motywatorem dodaje. Pływackie emocje towarzyszyły zawodnikom ZEDO podczas sztafety mężczyzn. Rafał Lubas płynął jako trzeci i wyprowadził drużynę ZEDO na 1. miejsce. Lecz czwarty zawodnik z drużyny PGE SA okazał się szybki jak błyskawica, przez co drużyna ZEDO uplasowała się na drugim miejscu. W imieniu wszystkich pływaków dziękuję kibicom za gorący doping, to naprawdę pomaga cieszył się Rafał Lubas. Michał Szpala z Elektrowni Opole do Mistrzostw przygotowywał się przez 3 dni i zajął 3.miejsce w pływaniu (styl klasyczny na 50 m). Prawdziwa rywalizacja i adrenalina, spora konkurencja chwali Mistrzostwa M. Szpala. Ale najważniejsze to dobry wynik drużyny i to, że byliśmy rozpoznawalni po występie Adama Króla w stroju Spartanina i stawaliśmy 5 razy na podium dodaje. Tenis ziemny W tym roku na Mistrzostwach debiutowali tenisiści ziemni. Także w tej konkurencji o medale postarali się zawodnicy KWB Bełchatów. Arkadiusz Wojtala i Zbigniew Maruszak wywalczyli złoto w deblu, pokonując parę z Elektrowni Bełchatów oraz spotkali się w finale turnieju indywidualnego. Rywalizacja była bardzo ostra, ale z odrobiną szczęścia udało się wejść do finału mówi Zbigniew Maruszak. Zapytany o to, czy zawodnikom z Bełchatowa było łatwiej, ponieważ mecze rozgrywane były na znanych im boiskach, odpowiedział: Kort to kort. To rywalizacja powoduje, że podnosi się poziom adrenaliny, a nasze umiejętności idą w górę zaznaczył. Łucznictwo W ostatnim dniu Mistrzostw ponownie swoje umiejętności tym razem na strzelnicy mogły sprawdzić VIP-y. Bezkonkurencyjni okazali się dyrektorzy z KWB Bełchatów Włodzimierz Sarnecki i Eugeniusz Walus, zdobywając cenne punkty dla swojej drużyny. r red, A. Frydrych, A. Jabłońska, A. Kaciupa, J. Bukowski, P. Dusza, J. Kalinowski 16 EKspress nr 5 (34) magazyn pracowników PGE GiEK SA

17 V Mistrzostwa PGE TEMAT NUMERU PGE GiEK SA klasyfikacja medalistów Drużyna Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Elektrownia Bełchatów Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Elektrownia Opole Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Elektrownia Turów Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Elektrociepłownia Gorzów Elektrociepłownia Rzeszów Medale Odznaczeni zawodnicy sztafeta: Radosław Pasternak, Dariusz Gruszczyński, Damian Kałużny, Jakub Rutkowski tenis stołowy: Piotr Czajkowski, Bogdan Kokosiński biegi: Damian Kałużny, Złote biegi: Jakub Rutkowski tenis ziemny: Arkadiusz Wojtala tenis ziemny: Zbigniew Maruszak, Arkadiusz Wojtala łucznictwo: Włodzimierz Sarnecki tenis stołowy: Jolanta Muszyńska, Bogdan Kokosiński tenis ziemny: Zbigniew Maruszak łucznictwo: Eugeniusz Walus sztafeta: Robert Imbor, Magdalena Jaros, Jakub Rutkowski biegi: Radosław Pasternak tenis stołowy: Jolanta Muszyńska tenis stołowy: Piotr Czajkowski tenis stołowy: Bogdan Kokosiński siatkówka kobiet: Ewa Kwiecińska, Joanna Maruszak, Jolanta Muszyńska oraz Agnieszka Rzeszótko-Różańska pływanie: Arkadiusz Szumigaj pływanie sztafeta: Joanna Maruszak, Agnieszka Rzeszótko-Różańska piłka nożna: Mirosław Bociek, Michał Czarczyński, Jerzy Flaszka, Zbigniew Karbownik, Wiesław Mak, Kamil Paprocki, Michał Sewerynek, Sylwester Szkudlarek, Artur Szymczyk oraz Maciej Wiśniewski Nagroda Fair Play: Ewa Kwiecińska Złote tenis stołowy: Jacek Kowalski tenis stołowy: Karolina Babert-Sobczyk tenis stołowy: Zdzisława Daszkowska, Karolina Babert - Sobczyk tenis stołowy: Rafał Smejda tenis ziemny: Krzysztof Drzewosz, Waldemar Nowatkowski pływanie: Barbara Żak pływanie: Barbara Żak pływanie: Piotr Tomczuk sztafety: Damian Szewczyk, Przemysław Wejman, Lars Gontarz, Paweł Drążek pływanie sztafeta: Piotr Płaza, Piotr Cieślik, Paweł Tomczuk, Piotr Tomczuk biegi: Mirosław Litwiński tenis stołowy: Paweł Skrzypek Srebrne Brązowe Srebrne Brązowe Srebrne pływanie sztafeta: Arkadiusz Kubasik, Marek Mikołajczak, Rafał Lubas, Paweł Rosiak Brązowe tenis stołowy: Agnieszka Witek, Monika Kmieć pływanie: Karolina Krajewska, Marcin Olejnik, Waldemar Szulc, Przemysław Retkiewicz Złote biegi: Iwona Korczak Srebrne biegi: Aleksandra Szczygłowska tenis stołowy: Anna Galoch siatkówka: Barbara Berłowska, Anna Gadomska, Karolina Krajewska, Ewelina Bogusz-Dylewska, Katarzyna Nowicka, Anna Galoch pływanie: Karolina Krajewska pływanie: Przemysław Retkiewicz pływanie sztafeta: Ewelina Bogusz-Dylewska, Karolina Krajewska Srebrne pływanie: Michał Uszczyński tenis stołowy: Dariusz Ćwikła pływanie: Michał Szpala pływanie: Anna Malinowska biegi: Marcin Zieliński piłka nożna: Mariusz Achciński, Marek Małkiewicz, Tomasz Gniadzik, Rafał Jabłoński, Złote Bogumił Jabłoński, Dariusz Koronowski, Sebastian Mikulski, Radosław Pietkiewicz, Ryszard Wyżga, Piotr Szymecki Srebrne tenis stołowy: Dariusz Szymański tenis ziemny: Dariusz Miłoszewski biegi: Tomasz Rudnik Brązowe Brązowe Srebrne tenis stołowy: Urszula Dżaman tenis stołowy: Grzegorz Sylwestrzak Brązowe tenis stołowy: Urszula Dżaman, Grzegorz Sylwestrzak Srebrne sztafeta: Patryk Nowak, Arkadiusz Końpa, Sebastian Knasiecki, Robert Lisewski Srebrne pływanie: Jerzy Głuchy pływanie: Jerzy Głuchy Złote tenis stołowy: Jarosław Drożdż Brązowe tenis stołowy: Jarosław Drożdż, Paweł Skrzypek Maj 2013 EKspress nr 5 (34) 17

18 Wiedzieć więcej Po zdrowie bez zadyszki dr Monika Sławek pedagog kultury fizycznej i zdrowotnej na Uniwersytecie Łódzkim, autorka licznych publikacji również międzynarodowych z zakresu aktywności ruchowej i jej wpływu na zdrowie, wielu projektów badawczych z zakresu rekreacji ruchowej w mieście. Prywatnie pasjonatka sportów wodnych (windsurfing) i zimowych (narciarstwo, łyżwiarstwo); organizator aktywnego wypoczynku kierownik specjalizacji fitness i obozów sportów zimowych na kierunku turystyka i rekreacja UŁ. Według Światowej Organizacji Zdrowia dla podtrzymania zdrowia wystarczy w tygodniu poświęcić minimum 2,5 godziny na aktywność ruchową, a dla pomnażania 5 godzin. Podtrzymywać czy pomnażać? Wybór zależy od nas. Dbając o wszystkie sfery życia: intelekt, emocje, ciało i duszę możemy działać na najwyższych poziomach swoich możliwości; jesteśmy wydajniejsi, skuteczniejsi, bardziej odporni na stres i szczęśliwsi. Aktywność ruchowa na pewno nam w tym pomoże. Jak pokazały badania przeprowadzone w ramach projektu Pracodawca witalny 2012, nie należymy raczej do hipokinetyków (osób nie wykazujących się aktywnością ruchową). Zdajemy sobie sprawę, że zmęczony czy zestresowany organizm domaga się ruchu. Zdaniem dr Moniki Sławek nasze wyniki nie odbiegają od tych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie form aktywności ruchowej preferowanych przez Polaków. Wśród aktywności, które wskazywali pracownicy PGE GiEK podejmowane najczęściej znalazły się: jazda na rowerze (52%), spacery (45%), pływanie (23%), turystyka piesza (22%) i sporty zimowe (21%) wymienia dr Monika Sławek. Uwagę skupia fakt wysokiej pozycji sportów zimowych podkreśla. Jej zdaniem wynika to z bliskości ośrodka sportowo-rekreacyjnego na Górze Kamieńsk, dobrej dostępności do tej bazy Mamy świadomość, że ruch jest najlepszą receptą na zdrowie i z pewnością zniżek oferowanych przez pracodawców. To niewątpliwie sprzyja promocji wybranej formy aktywności ruchowej podkreśla. Jej zdaniem zadawalający jest bardzo niski procent hipokinetyków. Tylko 6% osób zadeklarowało, że nie uprawia żadnej formy aktywności ruchowej, a w porównaniu do badań ogólnopolskich odsetek osób biernych ruchowo jest dużo wyższy i sięga ok. 50% respondentów podaje M. Sławek. Tymczasem według Światowej Organizacji Zdrowia dla podtrzymania Nigdy nie lubiłam stagnacji i monotonii, dlatego aktywnie wypoczywam i czerpię z tego ogromną radość mówi Małgorzata Pokrzykowska (ZEDO): aktywna uczestniczka Spartakiady Zakładowej, kapitan drużyny Administracja. Bierze czynny udział w większości konkurencji, tj. lotki, siatkówka, koszykówka i strzelanie. Ciągle próbuje czegoś nowego. Po pracy biega, chodzi na basen oraz zumbę, jeździ na rowerze i rolkach. Uważam, że nie należy być obojętnym na sport, bo to właśnie ruch dodaje nam energii. Życie w ruchu, pokonywanie własnych słabości, to jest właśnie to, czego najbardziej potrzebuję dodaje. 18 EKspress nr 5 (34) magazyn pracowników PGE GiEK SA

19 Wiedzieć więcej Półtoragodzinny wysiłek trzy razy w tygodniu gwarantuje nam zauważalną poprawę zdrowia Gdy biegam, czuję wolność. To odskocznia od codziennych obowiązków mówi Marek Mikołajczak (ZEDO). Od dwóch lat startuje w biegach średnio- i długodystansowych. W czasach szkolnych trenował triatlon. Biega regularnie, pięć razy w tygodniu, pokonując ok. 90 km tygodniowo. Pływa też na basenie. zdrowia wystarczy w tygodniu poświecić minimum 2,5 godziny na aktywność ruchową, a dla pomnażania 5 godzin. Recepta na zdrowie Monika Sławek podkreśla, że doceniamy korzyści z aktywnego wypoczynku i staramy się w miarę możliwości angażować w różne formy ruchu. Cieszy fakt, iż prawie 20% respondentów, aktywność ruchową traktuje jako czynnik poprawiający samopoczucie i nastrój po ciężkim stresującym dniu zaznacza. Warto podkreślić, że dla 68% badanych sport stanowi pasję lub hobby dodaje. O wysokiej świadomości badanych świadczą również motywacje do podejmowania wysiłku fizycznego. Chęć poprawy samopoczucia i zdrowia jest tutaj głównym czynnikiem. Badani nie traktują zdrowia jako wartości abstrakcyjnej, którą się docenia dopiero wtedy, kiedy się ją traci. Zdrowie dla nich jest wartością, którą sami kreują, dodając sobie zdrowia lub odejmując przez świadome wybory zdrowotne zaznacza. Mamy świadomość, że ruch jest najlepszą receptą na zdrowie. r aw, Anna Kaciupa Bilans zysków i strat O fizjologicznych efektach rekreacyjnej aktywności ruchowej napisano wiele. Ale nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jest to sprawa wyboru, tylko konieczności życiowej naszych czasów. Wiele współczesnych chorób cywilizacyjnych po prostu wynika z bezczynności ruchowej (hipokinezji). ZYSKI STRATY aktywność ruchowa brak aktywności ruchowej (hipokinezja) ZDROWIE ucieczka od stresu antidotum na zaburzenia nastroju profilaktyka i leczenie nerwic nawiązywanie i wzmacnianie więzi społecznych (możliwość poznawania nowych ludzi) FINANSE (obniżone wydatki na leczenie) zapobieganie niedołężnej starości ( w okresie przedłużonej młodości ), dodanie życia do lat, a nie tylko lat do życia! układ kostno-stawowy atrofia kości, demineralizacja kości prowadząca do osteoporozy, zanikanie chrząstki stawowej szklistej, zwiększone ryzyko uszkodzeń stawów, zmniejszone zakresy ruchomości stawów na skutek przykurczów mięśni, więzadeł, torebek stawowych układ mięśniowy stopniowe zwiotczenie i zanik mięśni, w konsekwencji przykurcze i ograniczona ruchomość w stawach, zaburzenia koordynacji mięśniowej choroby krążeniowe niedokrwienie serca objawiające się wzrostem tętna, zwiększeniem ryzyka nadciśnienia tętniczego, zwiększone predyspozycje do tworzenia się żylaków nóg, ryzyko tworzenia się zatorów w naczyniach krwionośnych, syndrom serca urzędniczego słabego czynnościowo układ nerwowy obniżony nastrój i zmniejszenie zdolności radzenia sobie ze stresem, osłabienie koordynacji ruchowej, pogorszenie ostrości wzroku, podwyższenie progu odczucia dźwięku, zaburzenia w utrzymaniu równowagi i fizjologicznego chodu, zaburzenia snu i koncentracji, bóle głowy układ oddechowy zmniejszenie pojemności życiowej płuc, trudności z wymianą gazową, zmniejszenie maksymalnej wentylacji płuc, zmniejszenie przebiegu adaptacji wysiłkowej (zadyszka, przyśpieszony oddech) układ pokarmowy wzrost skłonności do otyłości związany z magazynowaniem przez tkankę tłuszczową nadmiernej ilości węglowodanów, zmniejszona zdolność przyswajania glukozy przez tkanki oraz wrażliwość na insulinę, co wpływa na rozwój cukrzycy, nadciśnienia, a także zmian miażdżycowych (wzrost złego cholesterolu LDL tzw. miażdżycorodnego oraz znaczne obniżenie dobrego cholesterolu HDL) Artykuły dotyczące zdrowego stylu życia powstają przy współpracy z Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu Pracodawca witalny W kolejnym wydaniu dr Monika Sławek podpowie jak zagospodarować urlop, by znalazła się w nim wybrana (atrakcyjna dla nas) forma aktywności ruchowej, którą będziemy kontynuować po wakacjach. Maj 2013 EKspress nr 5 (34) 19

20 BEZ NAPIĘCIA Inaczej w Bogatyni Kabaret Inaczej z Białegostoku zwyciężył w jubileuszowej, 30. edycji bogatyńskiego Turnieju Małych Form Satyrycznych. Rafał Górniak NIEKONWENCJONALNiE Falklandy wojna (jak zawsze) niepotrzebna Zwycięzca kabaret Inaczej odbiera główną nagrodę od Stanisława Żuka, dyrektora KWB Turów Pałac Kultury za 100 lat najlepszy rysunek satyryczny autorstwa Artura Ligenzy z Sosnowca W mieście uznawanym za koniec (lub początek) Polski, 20 kwietnia humory dopisywały wszystkim, a przede wszystkim publiczności zgromadzonej w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. W tym roku królewskie berło i statuetka Złotego Kozła oraz nagroda w wysokości 7 tys. zł trafiła do kabaretu Inaczej z Białegostoku. Skecz Niespodzianka, zagrany w zupełniej ciemności, zrobił największe wrażenie nie tylko na jury pod przewodnictwem Marii Czubaszek, ale i na publiczności. Oprócz walczących o tytuł Króla Łgarzy na scenie pojawił się też Zenon Laskowik ze swoją Kabareciarnią. Rola konferansjera przypadła tradycyjnie Arturowi Andrusowi, a magię wydarzenia potęgował jubileuszowy charakter turnieju. Jak twierdzą widzowie, po dwugodzinnej dawce śmiechu człowiek postrzega świat w innych kolorach. Sama formuła imprezy polega na wieloetapowych eliminacjach, a udział w finale jest już wielkim zaszczytem. Impreza podzielona jest na kilka kategorii, z których najważniejszymi są: konkurs na własną prezentację sceniczną (walka o tytuł Króla Łgarzy), konkurs na tekst satyryczny oraz najlepszy rysunek satyryczny. Turniej Małych Form Satyrycznych to jeden z najstarszych festiwali tego typu w Polsce. Zasiadający na tronie Król wie o tym doskonale, że wygrywając turniej w Bogatyni uśmiecha się z wzajemnością do całego kraju. Wśród sponsorów były Kopalnia i Elektrownia Turów. r Paweł Dusza, Henryk Izydorczyk Należały niegdyś do Anglii, Francji, Hiszpanii, znowu do Anglii, potem do Argentyny i ponownie do Anglii. Falklandy, mały archipelag wysp na Atlantyku, u wybrzeży Ameryki Płd. Argentyńczycy od zawsze rościli sobie do nich prawa, ale w roku 1982 nieudolne krwawe rządy wojskowej junty doprowadziły do politycznego przesilenia, w wyniku którego doszło do inwazji. Decyzja o ataku zapadła, ponieważ rządzący Argentyną wojskowi chcieli poprawić swoją... reputację. Operacja Różaniec rozpoczęła się 2 kwietnia, bez wypowiedzenia wojny. Brytyjski garnizon wojskowy, liczący kilkudziesięciu żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy, szybko został pokonany, na ulice Buenos Aires wyległy rozentuzjazmowane tłumy, jednak rząd Margaret Thatcher, początkowo ciężko zszokowany, szybko podjął decyzję o odbiciu Falklandów. Żelazna Dama nie zwykła uginać się przed przeciwnościami losu, a utrata zwierzchności nad wyspami mogła pogłębić kryzys polityki brytyjskiej i doprowadzić do upadku rządu. Wielka Brytania wysłała w rejon konfliktu grupę uderzeniową złożoną z dwóch lotniskowców i kilkudziesięciu innych okrętów Royal Navy. Z kolei Argentyńczycy ufortyfikowali wyspy i osadzili tam garnizon w sile 10 tys. żołnierzy. Rozpoczęły się zacięte walki. Brytyjskie jednostki lądowe, wspierane przez lotnictwo i dominującą na Atlantyku flotę szybko odniosły bezapelacyjne zwycięstwo archipelag ponownie znalazł się w ich rękach. Zawieszenie broni ogłoszono 14 czerwca w 10 tygodni od rozpoczęcia inwazji na Falklandy. Argentyna doznała upokarzającej porażki. W wyniku wojny po jej stronie zginęło 649 żołnierzy i marynarzy, przeszło 1000 zostało rannych, a ponad 11 tys. dostało się do niewoli. Przepadło 6 okrętów i 75 samolotów oraz 25 śmigłowców. Brytyjczycy stracili 258 żołnierzy, 3 mieszkańców wysp, 7 okrętów, 10 samolotów i 24 śmigłowce. Mała wojenka na końcu świata. Nie sto lat temu, nie za króla Ćwieczka, ale niemal dziś, w epoce telewizji i wszystkowiedzącej prasy. Argentyńska junta zamierzała ugrać polityczne punkty, w pogardzie mając prawo i ludzkie życie, a Żelazna Dama nie zawahała się wysłać wojska na kraniec globu w celu podtrzymania kolonialnego mitu. Warto było? Junta w Argentynie szybko upadła, a Margaret Thatcher na fali popularności związanej ze zwycięską batalią zapewniła sobie reelekcję w 1983 roku. Na jałowych, wysmaganych wiatrem skałach, gdzie diabeł mówi dobranoc, powiewa Union Jack flaga przebrzmiałego już brytyjskiego imperium. r 20 EKspress nr 5 (34) magazyn pracowników PGE GiEK SA

EK press. MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 2 (11) marzec 2011

EK press. MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 2 (11) marzec 2011 pod Parasolem EK press MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 2 (11) marzec 2011 Strona internetowa Rzecz o e-wizerunku str. 10 Stawiamy na bloki gazowo-parowe? Dolna Odra, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO NR 3 (65) MARZEC 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET M A G A Z Y N GRU P Y T A U R O N ISSN 1689-5304 Promocja TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO str. 23 str. 4 Wywiad z prezesem PKOl Andrzej

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych polska EnerGIA magazyn NR 9 (11) wrzesień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych spis treści Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki Nr 11 (61) listopad 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe wywiad Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki raport Zimowy blackout w Polsce fikcja czy

Bardziej szczegółowo

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011 polska EnerGIA magazyn NR 1 (27) styczeń 2011 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Bachleda Ski młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr wydarzenia spis treści

Bardziej szczegółowo

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy,

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy, AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce szymonsikora.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże

Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże G A Z E T A F I R M O W A n r 1 0 ( 5 4 ) l i s t o p a d 2 0 1 3 Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże Zarząd i Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej W W W. K W S A. P L G A Z

Bardziej szczegółowo

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str. Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ RAPORT ROCZNY 2013 KILKA SŁÓW OD PREZESA s. 3 KILKA SŁÓW NA TEMAT RAPORTU s. 4 GRUPA ATLAS W 2013 ROKU s. 7 W ROLI PRACODAWCY s. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA s. 22

Bardziej szczegółowo

Łukasz Boroń prezes Zarządu PKP CARGO

Łukasz Boroń prezes Zarządu PKP CARGO Magazyn Pracowników PKP CARGO Nr 1 (19) 2013 Łukasz Boroń prezes Zarządu PKP CARGO Rozmowa str. 3 Łukasz Boroń: Chciałbym poprosić Państwa o współpracę, której efektem będą jeszcze lepsze wyniki. Chcę,

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA.

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA. Dodatek Innowacje Polskę może czekać golden age mówi Michał Boni KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty Nauka i biznes w parze Spływ kajakowy pracodawców Lubuskie Forum Gospodarcze PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota 1 firma, 1 społeczność, 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa kwiecień 2009, Nr 2 04 Stalownia - załoga na trudne czasy Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. 02 04 05 Dzień BHP Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna polska EnerGIA magazyn NR 6 (8) czerwiec 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron i PGNiG zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna Karpacki Wyścig Kurierów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Metar veritasstr. 18. Urzędnik na służbie. Japońska sztuka zarządzania. Fenomen Expo Silesia

Metar veritasstr. 18. Urzędnik na służbie. Japońska sztuka zarządzania. Fenomen Expo Silesia Strefa magazyn katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wrzesień 2009I issn1644-5163 In vino Metar veritasstr. 18 Urzędnik na służbie Wywiad z Józefem Sebestą, Marszałkiem Województwa Opolskiego. str.

Bardziej szczegółowo

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY Wrzesień 2013ZAWARTOŚĆ FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY str. 20-31 BIZNES DZISIAJ 6 Dariusz Jarosz: Subiektywny ranking kongresów polskich 8 Wiktor Legowicz: Portret fi nansowy Polki w roku 2013 10 Andrzej

Bardziej szczegółowo