do wygrania 3 vouchery o wartości 120 zł na dowolne książki z Księgarni NAPOLEON V patrz str. 4» chrzanowski chrzanowski gazeta bezpłatna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do wygrania 3 vouchery o wartości 120 zł na dowolne książki z Księgarni NAPOLEON V patrz str. 4» chrzanowski chrzanowski gazeta bezpłatna"

Transkrypt

1 Nr 12(68) Grudzień 2014 ISSN ISSN gazeta bezpłatna Nakład egz. GŁOS CHRZANOWSKI miesięcznik regionalny do wygrania 3 vouchery o wartości 120 zł na dowolne książki z Księgarni NAPOLEON V patrz str. 4» Bezpłatne ogłoszenia nieruchomości na stronie chrzanowski gazeta bezpłatna Przymusowy wykup akcji trzebińskiej rafinerii PKN Orlen wykupuje wszystkie udziały mniejszościowych akcjonariuszy Rafinerii Trzebinia. Przymusowy wykup akcji jest związany z procedurą połączenia trzebińskiej Rafinerii z Rafinerią Nafty Jedlicze. Rafineria Trzebinia łączy się z Rafinerią Nafty Jedlicze. Od początku 2015 roku obie spółki, działające w Grupie Kapitałowej PKN Orlen, będą funkcjonowały jako jeden podmiot pod nazwą Orlen Południe. cia Mieszkańców Gminy Libiąż. Decyzję o połączeniu spółek podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rafinerii Trzebinia oraz Rafinerii Nafty Jedlicze. Równocześnie Rafineria Trzebinia połączy się też z dwiema spółkami zależnymi - Fabryką Parafin Naftowax i Zakładową Strażą Pożarną. - Liczymy, że podjęte działania konsolidacyjne pozwolą na optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów, w szczególności w zakresie instalacji produkcyjnych łączonych Spółek i przyniosą oszczędności w przyszłym funkcjonowaniu Orlen Południe - powiedział Krystian Pater, Członek Zarządu PKN Orlen ds. Produkcji. W świetle danych z sierpnia 2014 roku wartość majątku Rafinerii Trzebinia to 442,5 mln zł, natomiast wartość majątku Rafinerii Nafty Jedlicze to 70 mln zł. Według PKN Orlen połączenia zostaną dokonane w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanych spółek na Rafinerię Trzebinia, z równoczesnym podwyższeniem jej kapitału zakładowego w drodze dokończenie na str. 2» chrzanowski DZIAŁ REKLAMY ZGŁOSZENIA tel

2 2 Grudzień 2014 Nr 12 Utraciłeś kartę, od razu ją zablokuj Okres przedświąteczny to także czas zakupów. W sklepach i galeriach handlowych pojawiają się tłumy klientów. Niestety, podczas gdy my kupujemy prezenty dla rodziny, czy produkty do przyrządzenia świątecznych potraw, złodzieje nie próżnują. Tylko czekają na odpowiedni moment, by pozbawić nas portfela... Jeśli staliśmy się ofiarą kradzieży, a w portfelu, poza dokumentami i gotówką, znajdowała się też karta płatnicza, postarajmy się jak najszybciej ją zablokować. W ten sposób uchronimy się, bądź ewentualnie zminimalizujemy skutki użycia jej przez przestępców. Im szybsza reakcja po spostrzeżeniu utraty karty, tym większe szanse na niedopuszczenie do negatywnych konsekwencji. Jak zablokować kartę płatniczą? Aby zablokować kartę płatniczą, w pierwszej kolejności konieczne jest skontaktowanie się z wydawcą w celu zgłoszenia utraty karty. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie. Po uzyskaniu połączenia z osobą przyjmującą zgłoszenie należy podać dane, o które zostaniemy poproszeni w celu identyfikacji, jak również identyfikacji karty, której zastrzeżenie chcemy zgłosić. Żeby zastrzec kartę nie musimy pamiętać jej numeru, wystarczy kontakt z wydawcą. Pracownik przyjmujący zgłoszenie może zidentyfikować kartę, której dotyczy zastrzeżenie, bez znajomości jej numeru. Centrum Prawa Bankowego i Informacji zachęca także do korzystania z Systemu Zastrzegania Kart. Jest to bardzo przydatne, gdy nie znamy numeru do C H R Z A N Ó W Przymusowy wykup akcji trzebińskiej rafinerii» dokończenie ze str. 1 emisji nowych akcji dla PKN Orlen. Majątek Rafinerii Nafty Jedlicze ma zostać przeniesiony na Rafinerię Trzebinia w formule tzw. sukcesji uniwersalnej (tzn. na Rafinerię Trzebinia przejdą wszystkie prawa i obowiązki przejmowanego podmiotu). Rejestracja połączenia obydwu spółek powinna nastąpić z początkiem 2015 roku. Jak czytamy w komunikacie prasowym, przeprowadzone działania konsolidacyjne są zgodne ze strategią Koncernu, zakładającą sukcesywną optymalizację struktury Grupy Orlen. Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze ściśle ze sobą współpracują w ramach bieżącej działalności. Od ubiegłego roku obie spółki łączy również unia personalna na poziomie Zarządu - w lipcu 2013 Zarząd Rafinerii Trzebinia przejął bowiem zarządzanie Rafinerią Nafty Jedlicze. swojego banku. Ujednolicony System Zastrzegania Kart został uruchomiony 1 stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich. Jest to narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych i zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli ich posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) i zastrzec swoją kartę. Zautomatyzowana infolinia IVR wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy. Posiadacz kart po wybraniu nazwy banku zostanie przekierowany do właściwej infolinii. Komponent rozpoznawania mowy rozpoznaje każdą nazwę banku na wszelkie, powszechnie wykorzystywane sposoby wypowiadania danej nazwy - uwzględnia skróty, pełne formy, pominięte słowa w pełnej nazwie, a w przypadku nazw banków o niepolskim brzmieniu będzie umożliwiał rozpoznawanie nazwy w oryginalnym języku. System będzie samoczynnie douczać się po każdej rozmowie, a portal głosowy może prowadzić obsługiwać równolegle wiele rozmów połączeń. Zastrzeganie kart za pomocą systemu możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, Przymusowy wykup akcji Z uwagi na zmiany i konsolidację spółek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rafinerii Trzebinia S.A. 27 listopada 2014 roku podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. W związku z tym Zarząd Rafinerii Trzebinia wezwał mniejszościowych akcjonariuszy do złożenia akcji w terminie do 8 stycznia 2015 roku. Przymusowemu wykupowi podlega akcji zwykłych na okaziciela serii A, reprezentujących łącznie 0,542% kapitału zakładowego Spółki. Cena akcji podlegających przymusowemu wykupowi wynosi 97,22 zł za akcję. W związku z powyższym oraz działając na podstawie art a kodeksu spółek handlowych wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych do złożenia akcji za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. ( CDM ) w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o wykupie tj. do 8 stycznia 2015 roku - czytamy na stronie Rafinerii Trzebinia. - Akcjonariusze powinni zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do dowolnego Punktu Obsługi Klientów CDM [wykaz POK znajduje się na stronie przyp. red.] na terenie całego kraju celem złożenia oświadczenia o przekazaniu akcji do rozporządzenia Spółki w celu wykupu i o sposobie zapłaty ceny za akcje. Zapłata za akcje podlegające przymusowemu wykupowi i wskazane w ww. oświadczeniu, zrealizowana będzie za pośrednictwem CDM, zgodnie z ww. oświadczeniem, tj.: na wskazane konto bankowe lub gotówką w kasie POK. W przypadku niezłożenia akcji, Zarząd Spółki unieważni je w trybie art. 358 kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje Rafinerii Trzebinia ma nabyć Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, który w tym momencie jest akcjonariuszem większościowym Spółki. Obecnie posiada on łącznie akcji Spółki, co stanowi 99,458% kapitału zakładowego. Po wykupie akcji, PKN Orlen będzie jedynym akcjonariuszem przyszłej Orlen Południe. Obecnie jest już jedynym udziałowcem Rafinerii Nafty Jedlicze. Podobnie jak teraz Rafinerii Trzebinia, w 2012 roku przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych dotyczył właśnie Rafinerii Nafty Jedlicze. W ten sposób PKN Orlen wszedł w posiadanie 100% akcji. gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika (posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora. Jeżeli utraciłeś kilka kart pamiętaj, żeby poinformować o wszystkich utraconych kartach i zgłosić prośbę o ich zastrzeżenie. Jeżeli utraciłeś karty różnych wydawców, skontaktuj się z każdym z nich i przekaż o tym informacje. Więcej przydatnych informacji znajdziesz na stronie: Pamiętaj! Zgłoszenie informacji o utracie karty, jak również zgłoszenie zastrzeżenia jest obowiązkiem posiadacza, wynikającym zarówno z przepisów prawa, jak również z umowy o kartę płatniczą, którą zawarłeś z wydawcą. Nie wywiązanie się z tego może skutkować poniesieniem przez Ciebie wszystkich negatywnych konsekwencji związanych z utratą karty.

3 Ogólnodostępny alkomat w Chrzanowie Zanim wsiądziesz za kierownicę, sprawdź, czy nie wydmuchasz promili. i n f o r m a c j e Nr 12 Grudzień Wczoraj wieczorem piłeś alkohol. Zanim na drugi dzień wsiądziesz do samochodu, sprawdź swój stan trzeźwości. Możesz skontrolować to samodzielnie na chrzanowskim komisariacie. Jeśli nie masz własnego alkomatu, zanim wsiądziesz za kierownicę, w budynku Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie możesz sam, bez konieczności wzywania policjanta, sprawdzić swój stan trzeźwości. Nowy alkomat, ALCOSCAN AL-4000 LCD, zamontowany jest w holu budynku komendy. Został zakupiony przez Gminę Chrzanów w ramach współpracy i realizacji działań, mających na celu zwrócenie uwagi uczestnikom ruchu drogowego na zagrożenie bezpieczeństwa spowodowanego prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Każdy może teraz przyjść i samodzielnie, anonimowo, bez ingerencji innych osób, sprawdzić, czy może prowadzić pojazd. Policja przypomina! Oczywiście niedopuszczalna jest sytuacja, aby osoba, która podejrzewa, że może być pod wpływem alkoholu, przyjeżdżała na badanie, kierując pojazdem. foto. UM Chrzanów CMYK Jak obsługiwać urządzenie? Wystarczy w urządzeniu umieścić znajdującą się w zasobniku słomkę, nacisnąć przycisk, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu urządzenia. Jeśli ktoś miałby problem z obsługą urządzenia, zawsze może poprosić o pomoc dyżurującego policjanta. Remont w sądzie Wewnątrz budynków Sądu Rejonowego w Chrzanowie trwają trwają prace remontowe. Najszerszy zakres prac jest prowadzony w budynku przy ul. Sądowej 7: naprawa podłogi w serwerowni, malowanie, zabudowa stanowiska ochrony na parterze, dostawa i montaż schodów składanych przy wejściu na strych, remont sal rozpraw nr 8 i 9, malowanie bramy wjazdowej na podwórko, remont korytarzy i klatek schodowych, wymiana instalacji wodociągowej i hydrantowej w południowo-zachodniej części budynku - piony P1, P2 i PH1 oraz poziome połączenia tych pionów, remont dwóch łazienek zlokalizowanych na poziomie poddasza. Ponadto w budynkach przy ulicach: Grunwaldzkiej 6, Alei Henryka 23 i Sądowej 7 wykonano otwory, potrzebne do zamontowania klimatyzatorów. Wymieniana jest także stolarka drzwiowa wewnętrzna w budynkach przy ul. Sądowej i al. Henryka oraz remontowane kilka innych pomieszczeń. Z uwagi na prowadzone prace remontowe niektóre rozprawy przenoszone są do innych sal. Warto zatem przy wejściu od razu dopytać o miejsce rozprawy. Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 11 grudnia 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie odbył się dziewiąty już Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla placówek socjalizacyjnych i socjoterapeutycznych z Powiatu Chrzanowskiego i okolic. Przybyły drużyny nie tylko z Chrzanowa, ale także z Libiąża i Jaworzna. Chrzanowski Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny reprezentowali: Milena i Daniel z grupy U oraz Kacper z rodzinki I. Walka była zacięta. Turniej rozgrywany był z podziałem na płeć i poziom gry. Wszystko odbywało się zgodnie z zasadami fair-play. Najlepszym zawodnikiem z POWDiR okazała się Milena, zostawiając kolegów daleko za sobą. Wychowanka zajęła drugie miejsce wśród dziewcząt, grających na IX Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego oraz otrzymała nagrody rzeczowe. P r z e - grani nie odeszli z pustymi rękami, gdyż dla każdego przygotowany był słodki upominek. Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, nie posiadającą osobowości prawnej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Źródło: POWDiR Świąteczny rozkład jazdy Jak w okresie świątecznym będą kursować autobusy ZKKM w Chrzanowie? Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie informuje, że w okresie Świąteczno-Noworocznym, autobusy komunikacji miejskiej kursować będą następująco: grudnia 2014 roku Na liniach 9, 10, 38, 42 oraz P obowiązują rozkłady jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej. 24 i 31 grudnia 2014 roku Kursy będą realizowane do godziny 19:00 włącznie (wszystkie kursy rozpoczęte z przystanków początkowych przed i o godz. 19:00 zostaną w pełni wykonane, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy). Wyjątki: Linia 9 - po godzinie 19:00 realizowane będą następujące kursy: - z przystanku Chrzanów Dworzec ZKKM o godz. 20:10 i 22:05 - z przystanku Elektrownia Siersza o godz. 19:37 - z przystanku Czyżówka Pętla o godz. 21:02, 23:01 Linia 15 - po godzinie 19:00 realizowane będą następujące kursy: - z przystanku Trzebinia Młoszowa: o godz. 20:08 (Dw. ZKKM 20:25), 22:18 (Dw. ZKKM 22:37) - z przystanku Libiąż Cmentarz o godz. 19:30 (Chrzanów Trzebińska 19:54) - z przystanku Libiąż Gromiec o godz. 21:09 (Chrzanów Trzebińska 21:49) 25 grudnia 2014 roku i 1 stycznia 2015 roku Autobusy kursować będą według rozkładów, obowiązujących w niedziele i święta od godz. 12:00 (odjazdy z przystanków początkowych). Wyjątki: Linia 9 - przed godz. 12:00 wyjadą następujące kursy: - z Chrzanów Dworzec ZKKM o godz. 6:00, 8:10, 10:35 - z Elektrownia Siersza o godz. 5:07, 7:12 - z Czyżówka Pętla o godz. 9:21, 11:26 Linia 15 - przed godz. 12:00 wyjadą następujące kursy: - z Trzebinia Młoszowa o godz. 5:05 (Dw. ZKKM 5:22) - z Trzebinia Młoszowa Wzgórze II o godz. 7:10 (Dw. ZKKM - 7:32), 8:45 (Dw. ZKKM - 9:07), 10:45 (Dw. ZKKM - 11:07) - z Libiąż Cmentarz o godz. 6:15 (Chrzanów Trzebińska 6:40), 8:00 (Chrzanów Trzebińska 8:25), 10:00 (Chrzanów Trzebińska 10:25) - z Gromiec Granica o godz. 11:54 (Chrzanów Trzebińska 12:35)

4 4 Grudzień 2014 Nr 12 Nietrzeźwy sprawca kolizji ukrywał się w krzakach. 15 grudnia 2014 roku około godziny 20:40 na ulicy Wadowickiej w Jankowicach doszło do zdarzenia drogowego. Jak wstępnie ustalono, kierujący samochodem osobowym marki Toyota nie zachował ostrożności i nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego zjechał z jezdni, dachował, a na koniec wjechał do przydrożnego potoku. Kierowca, po wyjściu z pojazdu, oddalił się z miejsca zdarzenia drogowego. W toku podjętych przez policjantów i strażaków czynności kilkaset metrów od miejsca zdarzenia odnaleziono go, ukrywającego się w krzakach. Był to 34-letni mieszkaniec Roczyn (Powiat Wadowicki). Przeprowadzone badanie wykazało, że był on w stanie nietrzeźwym - miał prawie 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mieszkaniec Roczyn z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Zatrzymano za pokwitowaniem prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu. 15 grudnia 2014 roku około godziny 07:10 na ulicy Trzebińskiej w Chrzanowie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki VW. Kierujący, 33-letni mieszkaniec Po- I N F O R M A C J E Notatki z radiowozu Marek Niechwiej już po ślubowaniu 8 grudnia 2014 roku podczas II sesji Rady Miejskiej w Chrzanowie ślubowanie złożył nowy Burmistrz Chrzanowa - Marek Niechwiej. Burmistrz wygłosił przemówienie, w którym apelował do radnych o zgodną, przebiegającą ponad podziałami współpracę na rzecz mieszkańców Gminy Chrzanów. Na razie Marek Niechwiej nie wybrał jeszcze swoich zastępców. Fot. UM Chrzanów lanki Wielkiej, był w stanie nietrzeźwym - miał 0,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymano prawo jazdy za pokwitowaniem. 15 grudnia 2014 roku około godziny 16:45 na Galicyjskiej w Brodłach doszło do zdarzenia drogowego - potrącenia pieszego. Jak wstępnie ustalono, kierująca samochodem osobowym marki Toyota 34-letnia mieszkanka Poręby Żegoty potrąciła na przejściu dla pieszych 16-letnią mieszkankę Sieprawia, która nagle wbiegła na przejście, wprost pod nadjeżdżający samochód. Piesza doznała obrażeń ciała i została odwieziona do Szpitala Powiatowego w Krakowie. Kierująca trzeźwa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia wszelkich innych przyczyn i okoliczności zdarzenia drogowego. Krzyżówka panoramiczna Zapraszamy do udziału w konkursie Do wygrania 3 vouchery o wartości 120zł na dowolne książki z księgarni NAPOLEON V Spośród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie, wylosujemy 3, które wygrają vouchery o wartości 120 zł do wykorzystania w księgarni Napoleon V w Oświęcimiu. Odpowiedzi, wyłącznie mailem, prosimy przesyłać do 4 stycznia 2015 na adres: W mailu należy podać: prawidłową odpowiedź - hasło z krzyżówki nick bądź nazwisko mailowy adres zwrotny miejscowość zamieszkania CMYK

5 Nr 12 Grudzień I N F O R M A C J E Zakończył się I etap kompleksowej modernizacji sali widowiskowej Libiąskiego Centrum Kultury. Prace miały na celu dostosowanie sali do nowoczesnych standardów, zarówno pod względem obsługi widzów, jak również przygotowania odpowiednich instalacji dla cyfrowych urządzeń obrazu i dźwięku. Dzięki modernizacji wyremontowana została widownia sali, gdzie wymieniono m.in. podłogę i stopnie na widowni, zainstalowano nowe fotele dla widzów. Również nowe oblicze zyskała elewacja ścienna. Z kolei na scenie zainstalonwano L I B I Ą Ż I etap modernizacji sali kinowej w Libiążu zakończony nowy ekran projekcyjny oraz nowe systemy kurtyn. Sala posiada także nowy system oświetlenia scenicznego i system oświetlenia sali wraz z oświetleniem przypodłogowym i ewakuacyjnym. Nowe rozwiązania zostały także zastosowane w systemie nagłośnienia sali. Równie istotny pod względem komfortu użytkowników sali jest remont systemu wentylacji. Prace objęły także remont pomieszczeń operatora i zaplecza przy operatorni. Całkowity koszt zadania to ponad 1,5 mln zł. Fot. UM w Libiążu Pszczelarze z Libiąża świętowali W sobotę 13 grudnia 2014 libiąscy pszczelarze świętowali 30-lecie założenia Koła Pszczelarzy w Libiążu. Uroczystości zbiegły się z obchodami Powiatowego Święta Św. Ambrożego - patrona pszczelarzy. Po Mszy Świętej w Kościele Św. Barbary wszyscy udali się uroczystym korowodem na salę przyjęć przy ZG Janina, gdzie odbyła się oficjalna gala, podczas której nagrodzono najbardziej zasłużonych pszczelarzy za wybitne osiągnięcia. W obchodach jubileuszu wzięły także udział zaprzyjaźnione koła pszczelarskie m.in. z Alwerni, Babic, Kęt, Krakowa, Nowego Targu, Trzebini, Oświęcimia, Wadowic. Nie zabrakło też przedstawicieli Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie i Śląskiego Związku Głos Chrzanowski ul. Romanowicza Kraków chrzanowski Redakcja: tel./fax: Pszczelarzy w Katowicach. *** Koło Pszczelarzy w Libiążu istnieje od 1984 roku. Organizacja skupia kilkudziesięciu członków, którzy nieustannie podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje, dotyczące hodowli pszczół. Angażują się także w pracę na rzecz środowiska naturalnego, m.in. regularnie prowadzą akcje obsadzania nieużytków drzewami i krzewami. Fot. UM Libiąż Głos Chrzanowski. Miesięcznik regionalny. Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Romanowicza 4, Kraków. Redaktor naczelny: Tomasz Stępień. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: Głos Chrzanowski, ul. Romanowicza 4, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dział reklamy: tel , tel./fax: , Schetynówka gotowa Przebudowa ulicy Słowackiego i ulicy 11 Listopada w Libiążu zakończona. Zadanie wykonano w ramach tzw. schetynówki. W ramach drugiej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój) Gmina Libiąż zrealizowała zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr K ul. Słowackiego od km do km i nr K ul. 11 Listopada w Libiążu od km do km na długości 680 mb. Na wykonanie inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50% kosztów zadania. Urząd Miasta podaje, że całkowita wartość robót to ,65 zł, w tym ,00 zł to kwota otrzymanego dofinansowania. Jakie prace wykonano? Przebudowano ul. Słowackiego oraz część ul. 11 Listopada (od ul. Słowackiego do ul. 1 Maja). Zakres prac obejmował wykonanie: nawierzchni min.-bitum grys-żwir., warstwa ścieralna na powierzchni 6338,80 m2, nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 1843,75 m2, wyniesione przejście dla pieszych wraz z interaktywnym oznakowaniem, zasilanym solarnie, oświetlenie uliczne solarne (2 szt.). Wymieniono także oprawy oświetleniowe na energooszczędne LED (22 szt.), zabudowano poręcze łańcuchowe żeliwne ozdobne (34 m), wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Prace budowlane wykonała firma Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ( Kobierzyce, ul. Szwedzka 5). Fot. UM Libiąż T R Z E B I N I A Dodatkowe miejsca postojowe dla pacjentów Obok Miejskiej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Trzebinia przy ul. Harcerskiej powstały dodatkowe miejsca parkingowe dla pacjentów. Zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Harcerskiej w Trzebini. Jak podaje Urząd Miasta, wykonana została kanalizacja deszczowa na blisko 220-metrowym odcinku ulicy (od przychodni w kierunku firmy Duhabex) oraz przebudowano położony przy przychodni 95-metrowy odcinek ulicy (wymieniono konstrukcję nawierzchni, położono nową nawierzchnię asfaltową oraz wykonano chodniki i czternaście miejsc parkingowych przy przebudowanej jezdni). Prace wykonała spółka DEK z Chrzanowa. Koszt inwestycji to blisko 346 tys. złotych. Adam Adamczyk ślubował Fot. UM Trzebinia Dział reklamy - zgłoszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Adam Adamczyk złożył ślubowanie i objął stanowisko Burmistrza Trzebini. Podczas II sesji Rady Miasta Trzebini 8 grudnia 2014 roku Adam Adamczyk, zwycięzca niedawnych wyborów samorządowych na burmistrza, złożył uroczyste ślubowanie i tym samym oficjalnie objął stanowisko Burmistrza Trzebini. Adam Adamczyk na swoich zastępców wybrał dwie panie: Krystynę Siemek i Annę Stolarz. Fot. UM Trzebinia

6 6 Grudzień 2014 Nr 12 I N F O R M A C J E Historia we wspomnieniach Ciąg dalszy o Żydach mieszkających w zachodniej Małopolsce Święty Jan Paweł II też miał kolegów pochodzenia żydowskiego, z którymi w młodości chodził do szkoły w Wadowicach. Jeden z żyjących Żydów, co w czasie wojny cudem uszedł śmierci, to Kuger, z którym Jan Paweł II miał kontakty aż do swojej śmierci. To byli nasi starsi bracia w wierze, co ich przodkowie przeszło 2 tys. lat temu na terenie Judei i Galilei założyli swój odłam wiary czyli chrześcijaństwo wzorując się na ich największym przyjacielu synu Boga Jezusie Chrystusie. Do chrześcijańskich krajów w Europie w tym do Polski Żydzi przybywali od przeszło tysiąca lat, świecąc przykładem jak żyć nie mając problemów i trzymać się zasady kto cię kijem, to ty go chlebem.wszystko co robili, to zawsze w tym mieli korzyści czyli interes. To były różne odmiany wiary żydowskiej... Najbardziej pobożni Żydzi to Hasyci w kapeluszach. Wszyscy mężczyźni nosili brody, mówili po hebrajsku lokalną gwarą, którą sami wymyślili w swych miejscach zamieszkania. Zawsze nosili nakrycia głowy sztrajmerką, jarmułką lub wspomnianym kapeluszem. Najwięcej Żydów do Polski przybyło przeszło 400 lat temu. Wtedy Polska była wielokulturowa pozwalając się Żydom osiedlać. W niektórych krajach zabroniono im tej łaski osiedlania a były to kraje: Anglia Francja,Niemcy,Grecja. Tam gdzie mieszkali mieli swoje domy i Domy Modlitwy, w których musiał być 10 mężczyzn odprawiających mszę żydowską po hebrajsku lub synagogi (w Chrzanowie była 1 synagoga i 5 domów modlitwy, a w Libiążu był 1 dom modlitwy). Żydzi mieli swoje zasady, byli kupcami, handlarzami, rzemieślnikami, dyrektorami banków lub dyrektorami różnych zakładów. Zakładali też faktorie kupieckie. Ich domy w których mieszkali charakteryzowały się skromnym starodawnym budownictwem, chociaż niektórzy z nich byli bogaci (bo ich interes się dobrze kręcił). Śp. nauczyciel Chryniewicz też mi opowiadał o Żydach, oto jedno takie humorystyczne wydarzenie: Pewien Żyd założył sklep i obniżył ceny swych towarów. Ludzie bardzo tłumnie przychodzili tam na zakupy. Obca kobieta widząc, że ten Żyd dobrze prosperuje, z zawiści po drugiej stronie ulicy naprzeciw żydowskiego sklepu otworzyła swój własny sklep, a ceny towarów obniżyła o połowę, jakie były w sklepie tego Żyda. Naraz wszyscy klienci zaczęli kupować u niej towary, a do żydowskiego sklepu nikt nie przychodził na zakupy. Żyd się bardzo zdenerwował i pozwał ją do sądu... Na sali sądowej przy dużej publiczności sędzia zapytał Żyda - o co tę kobietę Żydzie posądzasz? Żyd zaraz odpowiedział ona wystawić swój interes na przeciw mojego interesu i mój interes stanąć Wszyscy ryczeli ze śmiechu... Wiesław Koneczny Zmarł Tadeusz Bębenek, utalentowany artysta malarz z Babic, zasłużony dla kultury polskiej. B a b i c e Odszedł Tadeusz Bębenek... Tadeusz Bębenek urodził się 3 grudnia 1918 roku w Zagórzu. Ukończył szkołę zawodową rzemiosł budowlanych i rozpoczął pracę malarza pokojowego. Był żołnierzem Armii Krajowej oraz uczestnikiem ruchu oporu AK w latach , później więźniem politycznym. Od 1990 roku - członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Talent do malarstwa zdradzał już w szkole podstawowej, jednak malarstwem zajął się dopiero na emeryturze, w 1979 roku. W latach należał do grupy artystów amatorów malarzy i fotografów Na Styku, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babicach. W jego dorobku artystycznym są również obrazy sakralne, które zdobią kościół pw. Wszystkich Świętych w Babicach oraz kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Jankowicach. Był amatorem, ale miał potrzebę i pasję do malowania. Jego aktywność twórcza, wykraczała daleko poza teren małej ojczyzny, Gminy Babice. Jego wielki talent został doceniony na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, organizowanych na terenie całego kraju. W 2013 otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, która przyznawana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznaczenia: odznaczony przez Lecha Wałęsę Krzyżem Armii Krajowej Odznaka Weterana Walk o Niepodległość Dyplom Orła z Rawensbruk wręczony przez Ryszarda Kaczorowskiego nominacja na stopień podporucznika Wojska Polskiego odznaka honorowa Zasłużony dla kultury polskiej Wystawy indywidualne: Galeria Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Katowicach Galeria Na Styku, Babice Galeria Pisma Literacko-Artystycznego, Kraków Galeria w Wiśle, wystawa Etykieta zastępcza Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie Muzeum Śląskie w Katowicach, wystawa Jabol Story, czyli rzeczywistość geesowska w stanie wojennym Udział w wystawach zbiorowych: Muzeum Śląskie w Katowicach, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 1983 i Konfrontacje Artystycz- ne Wsi Polskiej, Krynica, Nowa Pijalnia Muzeum w Bytomiu, wyróżnienie w konkursie dla autorów nieprofesjonalnych Galeria V w Suwałkach, wystawa Pobyt tymczasowy Muzeum w Bytomiu, wystawa Drogi do zwycięstwa Galeria 1 Plus 6, Maków Podhalański Zamek w Lipowcu, Spotkania plastyczne Świetlica Radar Babice, konkurs produktu regionalnego Źródło: UG Babice Rodzinie i bliskim, pogrążonym w żałobie, składamy szczere kondolencje. Redakcja Głosu Chrzanowskiego

7 CMYK Nr 12 Grudzień I N F O R M A C J E

8 8 Grudzień 2014 Nr 12 R E K L A M A

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji 18 stycznia 2014, Nr 5 - Miesięcznik bezpłatny - nakład 12 000 sztuk Trzebińska często zakorkowana w godzinach szczytu ZKKM - powyżki cen biletów nie będzie Były już cięcia, zarówno w administracji, jak

Bardziej szczegółowo

Co to jest rewitalizacja Kęt

Co to jest rewitalizacja Kęt Ważne informacje przed listopadowym świętem www.info.kety.pl NR NR 611 (199) (204) maj listopad 2008 2008 cena 2,00 zł cena 2,00 zł Nr indeksu 363928 Nr indeksu 363928 ISSN ISSN 1425-6975 1425-6975 Co

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

jeszcze poczeka Tychy kibicują

jeszcze poczeka Tychy kibicują Twoje tychy 20 lipca 2010 Bohaterowie tygodnia: Wiktoria Pogorielska i Igor Geletij nasze Tychy Byli najlepsi w 15. edycji Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego. >strona 2 bezpłatny tyski tygodnik

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

Kiedy pojawiają się małżeńskie kłopoty...

Kiedy pojawiają się małżeńskie kłopoty... jarosław: pies pogryzł 55 latka strona 2 ryszkowa wola: oskarżony o zabicie ukrainki przed sądem strona 3 jarosław: czeka nas likwidacja szkół? strona 4 POWIAT JAROSŁAWSKI/PRZEWORSKI: Kiedy pojawiają się

Bardziej szczegółowo

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Jacek nasze Jawień Tychy Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 3/217 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Cezary Pazura ląduje w Tychach

Cezary Pazura ląduje w Tychach Bohater tygodnia: Dariusz Pejas Pod jego wodzą, juniorzy z Tyskiego Klubu Golfowego odnoszą kolejne sukcesy > strona 2 b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 21/288 28 maja 2013 ISSN

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli?

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli? Budowa kopalni coraz bardziej realna? KROBIA Minister zatwierdził wniosek PAK Górnictwo o poszerzenie złoża Oczkowice o zasoby węgla brunatnego, oznaczone do tej pory jako złoże Poniec - Krobia. Co to

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

PRZEZ OKNO WYSKOCZYŁA Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA

PRZEZ OKNO WYSKOCZYŁA Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA 9 WYBRANO NOWEGO SZEFA RAWICKIEJ LECZNICY Prezes szpitala spod Jarocina Tomasz Paczkowski, były szef jarocińskiego szpitala, posadę w Rawiczu ma objąć 1 marca. Został wybrany spośród sześciorga kandydatów,

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl MIESIĘCZNIK NR: 7 (100) Nakład 15 000 25 czerwca 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 23 LIPCA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił > >Nieuczciwe "Dla mnie to posunięcie wyrok polityczny" ludzi, którzy - mówi boją się wójt prawyborów Konopisk.>>str >>str. 3 Nr 35 18 PIĄTEK Piątek 1216 WRZEŚNIA2014 maja CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) ISSN

Bardziej szczegółowo

Pijany i bez prawa jazdy.

Pijany i bez prawa jazdy. Z okazji Dnia Służby Zdrowia zadowolenia i satysfakcji z wykonywania misji ratowania ludzkiego życia składa redakcja Tygodnik aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Lokalny cena 2,00

Bardziej szczegółowo

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna.

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna. DWUTYGODNIK NR: 19 (88) Nakład 7000 18 września 2013 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 PAŹDZIERNIKA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Jaworze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY XIII

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY XIII BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY XIII Kabel Płaszów Przewóz Rybitwy Stare Podgórze Nr 1 (63) kwiecień 2014 egzemplarz bezpłatny ISSN 1428-9199 Niedawno świętowaliśmy pierwszy dzień astronomicznej wiosny

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo