GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

2 Podręcznik użytkownika modułu Transport, części systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem, którego producentem jest PC Guard SA. W skład Graffiti wchodzą m.in. produkcja, CRM, logistyka, analizy finansowe, księgowość, środki trwałe i.in. Więcej informacji o Graffiti pod adresem Prawa autorskie PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości lub części tej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (elektronicznej lub mechanicznej, włączywszy techniki komputerowe, drukarskie, fotograficzne, nagrania fonograficzne itp.) wymaga pisemnej zgody ze strony PC Guard SA. Dołożono wszelkiego starania, by informacje znajdujące się w tym podręczniku były kompletne i odpowiadały stanowi faktycznemu. Informacje te były aktualne w czasie opracowania podręcznika. Opisane produkty i podręcznik mogą ulec zmianom bez powiadomienia. Firma PC Guard SA nie udziela żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej, w odniesieniu do zawartości podręcznika, jej jakości, funkcjonowania oraz adekwatności do konkretnego celu lub wymagań użytkowników. W szczególności firma PC Guard SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć oraz rozbieżności istniejących pomiędzy rzeczywistym produktem a informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie. PC Guard Spółka Akcyjna, ul. Jasielska 16, Poznań.

3 Spis treści Rozdział 1 Informacje wstępne... 1 Cele i możliwości modułu Transport... 1 Zależności z innymi modułami... 1 Rozdział 2 Konfiguracja i słowniki... 2 Konfiguracja... 2 Słowniki... 3 Rozdział 3 Trasy i strefy transportowe... 6 Ewidencja tras... 6 Strefy transportowe... 7 Odległości pomiędzy kontrahentami... 7 Rozdział 4 Zlecenia transportu... 9 Rejestrowanie zleceń... 9 Dane zlecenia Polecenie wydania Opcje i inne dokumenty dla zlecenia Statusowanie zleceń Przygotowanie transportu Rozdział 5 Rejestracja użycia pojazdów Karty użycia środka transportu Rozliczenie pracy pojazdów Rozdział 6 Spedycja Tworzenie zleceń spedycji Dane dodatkowe zleceń spedycji Fakturowanie zleceń spedycji Rozdział 7 Harmonogram wykorzystania Naprawy i przeglądy Rejestracja zapotrzebowań Dodatek A Emapa w Graffiti Wymagania systemowe Konfiguracja... 36

4 Rozdział 1 Informacje wstępne Graffiti Transport jest w stanie dopasować się zarówno do prostej ewidencji kilku aut, jak i do zaawansowanej kontroli stopnia wykorzystania i rentowności pracy parku maszynowego. Żeby wywołać belkę przycisków dającą dostęp do wszystkich elementów modułu Transport z menu systemu Graffiti wybierz Moduły > Transport lub wciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+2. Cele i możliwości modułu Transport Do czego służy moduł Transport Podstawowe cele (założenia) modułu Transport w systemie Graffiti: Rejestracja wykorzystania transportu wewnętrznego oraz transportu obcego (spedycji). Kontrola kosztów utrzymania środka transportu. Kontrola stopnia wykorzystania środka transportu. Podstawowe możliwości Podstawowe możliwości modułu transportowego Graffiti: Ewidencja kart użycia środków transportu z możliwością wykorzystania zleceń transportu. Kojarzenie kart użycia środków transportu z dokumentami wydania magazynowego oraz fakturami zakupu i sprzedaży. Ewidencja zleceń transportu. System rejestracji i zatwierdzania zapotrzebowań. Definiowalny zestaw tras z uwzględnieniem kontrahentów, przewoźników, przeprowadzanych prac i cennika. Harmonogram remontów i przeglądów dla parku maszynowego. Ewidencja środków transportu uzupełniana o informacje o przyczepach i osprzęcie dodatkowym. Bogaty zbiór analiz, m.in. obciążeń (środków transportu, kontrahentów, obciążeń dla handlowców lub przewoźników itd.), kosztów obsługi środka transportu, efektywności wykorzystania kierowców i ładowności itp. Zależności z innymi modułami Najważniejsze zależności modułu Transport z innymi modułami Graffiti: Strefy transportowe są kojarzone z kontrahentami za pośrednictwem lokalizacji definiowanych w słownikach kontrahenckich. Zlecenia transportowe mogą być kojarzone z zamówieniami dostawy i zamówieniami klienta. Zlecenia spedycyjne mogą być kojarzone z fakturami sprzedaży i fakturami pro forma, a także z dokumentami magazynowymi i zamówieniami klienta. Karty użycia mogą być kojarzone z fakturami zakupu i sprzedaży oraz z dokumentami magazynowymi. Rejestracja remontów i napraw środków transportu może być kojarzona ze zleceniami remontowymi. 1

5 Rozdział 2 Konfiguracja i słowniki Konfiguracja i główne definicje modułu Transport znajdują się w Administracji Systemu. Natomiast słowniki definiuje się z poziomu modułu Transport. Słowniki pozwolą utrzymać jednakową terminologię oraz umożliwią generowanie większej ilości efektywnych analiz. Konfiguracja Parametry podstawowe konfiguracji Konfiguracja dla modułu Transportu znajdują się w zestawie opcji konfiguracyjnych Logistyki: Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Logistyka > Parametry podstawowe transport. Opcje Panelu polecenia wydania warunkują sposób dopisywania poleceń wydania dla zleceń transportowych. Wybór opcji Rejestracja ilości dla indeksu z możliwością bilansowania objętości i powierzchni pozwoli dopisywać towary polecenia wydania pojedynczo lub grupowo na podstawie zamówień klienta lub modelu popytu (w zależności od wskazania opcji dopisywania indeksów). Wybór opcji Rejestracja ilości wydanej na podstawie zamówień klienta bez bilansowania pow. i obj. udostępnia jedynie generowanie listy towarów na podstawie zamówień klienta. Zob. Polecenie wydania na stronie 14. Rodzaj dokumentu Pw do generowania zlecenia montażowego. Opcje Panelu bilansowania polecenia wydania. Zob. Bilansowanie wysyłek na stronie 19. Opcje sposobu wyliczania cen (Rodzaju cennika). Konfiguracja modułu transportowego Graffiti 2

6 Rejestry spedycyjne Dostęp do rejestrów spedycji: Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Słowniki podstawowe > Słowniki pozostałe > Rejestry spedycyjne. Rejestry spedycyjne tworzone są przez użytkownika, a ich parametry mają wpływ na: Ustawienie domyślnych jednostki objętości i wagi dla zleceń spedycyjnych. Sposób traktowania opakowań w momencie eksportu do plików tekstowych (TXT). Sposób aktualizacji kwoty pobrania na zleceniach spedycyjnych. Obsługę obliczania objętości i wagi przesyłek. Dostępność edycji opakowań dla zlecenia spedycji (opcja Ręczna ewidencja opakowań na karcie Objętość). Określenie minimalnej objętości przesyłki, która będzie ewidencjonowana. Definicja rejestru spedycji Słowniki Przewoźnicy Słownik przewoźników pozwala wskazać kontrahentów traktowanych jako przewoźnicy i przypisanie im konkretnych tras. Zob. Ewidencja tras na stronie 6. Kierowcy Słownik kierowców pozwala prowadzić ewidencję kierowców. Dla poszczególnych kierowców wprowadza się dane kontaktowe oraz numery indywidualne (PESEL, NIP, REGON, numer dowodu tożsamości). Dla każdego kierowcy można również wprowadzić dodatkowe uwagi. Zob. także Uprawnienia na stronie 4. Paliwa Lista paliw do wykorzystania w module transportowym. Poszczególne paliwa mogą być kojarzone z indeksami z katalogu indeksów. Zob. Katalog indeksów na stronie 5. Rozdział 2 Konfiguracja i słowniki 3

7 Środki transportu Słownik środków transportu pozwala prowadzić ewidencję pojazdów własnych oraz obcych. W pierwszym przypadku możliwe jest skojarzenie środka transportu z grupą roboczą i przypisanie numeru inwentarzowego; w drugim przypisuje się do niego przewoźnika (na podstawie słownika przewoźników). W obu przypadkach do środka transportu można przypisać kierowcę. Dla każdego środka transportu wprowadza się jego dane identyfikacyjne (oprócz marki to numery: rejestracyjny, podwozia i silnika), dokładne dane techniczne (w tym jednostka rozliczeniowa i maksymalna dzienna liczba jednostek, gabaryty załadunkowe z ładownością włącznie oraz rodzaj paliwa i jego średnie zużycie) oraz dowolne uwagi. Ładowność i wymiary mogą być wykorzystane do obliczenia maksymalnej ładowności i objętości podczas przygotowywania dokumentów, np. zleceń transportowych. Z poziomu okna głównego słownika środków transportu można: Do każdego środka transportu przyporządkować przyczepę (także przyczepy stałe, połączone na stałe z pojazdem) oraz dodatkowy osprzęt. Otworzyć i edytować rejestr przeglądów oraz podejrzeć (bez możliwości edycji) zlecenia remontowe dla środka transportu. Zob. także Uprawnienia na stronie 4. Przyczepy / Agregaty Ewidencja przyczep i agregatów dla środków transportu. Pojedyncze przyczepy lub agregaty opisywane są przez numer rejestracyjny, nazwę, ładowność, gabaryty i rok produkcji. Ładowność i wymiary, podobnie jak w przypadku środków transportu mogą zostać wykorzystywane podczas przygotowywania zleceń transportu. Możliwe jest także rejestrowanie dowolnych uwag dla każdej przyczepy lub agregatu. Uprawnienia Ewidencja uprawnień dla kierowców oraz środków transportu. Uprawnienia są kojarzone z kierowcami lub środkami transportu. Do środka transportu można przypisać zarówno uprawnienia środka transportu (np. certyfikat), jak i uprawnienia wymagane od kierowców (np. prawo jazdy konkretnej kategorii). Dodawanie uprawnienia Żeby dopisać uprawnienie otwórz słownik uprawnień, kliknij Dodaj i określ ustawienie opcji: Kod Numer identyfikujący uprawnienie. Dokument Nazwa uprawnienia. Wymagaj uprawnienia Jeśli zaznaczone, uprawnienie musi być przypisane kierowcy lub środkowi transportu, żeby mógł on być wykorzystywany. Dla kogo uprawnienie Do wyboru Kierowca lub Środek transportu. Zarządzanie uprawnieniami kierowcy Otwórz słownik kierowców, kliknij przycisk Uprawnienia i wykonaj jedną z czynności: Żeby przyznać uprawnienie kierowcy kliknij Dopisz, wybierz uprawnienie i wprowadź komentarz. Żeby modyfikować uprawnienie wybierz je i kliknij Zmień. Żeby odebrać uprawnienie wybierz je i kliknij Usuń. Zarządzanie uprawnieniami pojazdu Otwórz słownik środków transportu, kliknij przycisk Opcje i wybierz polecenie Uprawnienia/certyfikaty. Następnie wykonaj jedną z czynności: Żeby przyznać uprawnienie środkowi transportu kliknij Dopisz, wybierz uprawnienie i wprowadź komentarz. Wybierając przypisywane uprawnienie wskazuje się jeden z rodzajów: Rozdział 2 Konfiguracja i słowniki 4

8 Wymagaj od kierowcy pojazdu Pozwala wskazać uprawnienie, które będzie wymagane od kierowcy środka transportu (np. prawo jazdy konkretnej kategorii). Jeśli wybrane zostanie uprawnienie oznaczone jako wymagane, nie będzie możliwości przypisania środkowi transportu kierowcy, który nie posiada wskazanego uprawnienia. Uprawnienia środka transportu Pozwala przyznać uprawnienia środkowi transportu. Żeby modyfikować uprawnienie wybierz je i kliknij Zmień. Żeby odebrać uprawnienie wybierz je i kliknij Usuń. Pozostałe słowniki transportowe Pozostałe słowniki czyli Typy środków transportu, Przyczyny blokowania wydań, Przyczyny zamknięcia zlecenia transportu, Rodzaje rozliczeń ręcznych Kart Pracy i Rodzaje ładunku to listy pozycji wykorzystywanych w różnych częściach modułu obsługi transportu. Inne słowniki Graffiti Moduł Transport wykorzystuje także ogólne słowniki systemowe. Najczęściej używane słowniki ogólne zostały umieszczone w Kartotekach głównych (Moduły > Kartoteki główne). Kartoteka kontrahentów Dostęp: Moduły > Kartoteki główne > Kartoteka kontrahentów lub kliknięcie ikony Kartoteki kontrahentów. Kartoteka kontrahentów zawiera komplet informacji o kontrahentach, m.in. dokładne informacje o firmie i dane kontaktowe, konta bankowe, informacje dodatkowe, związki z indeksami z Katalogu indeksów (np. ich dostawcy lub odbiorcy) powiązani handlowcy, informacje dodatkowe, notatki itp. Z punktu widzenia modułu Transport istotne jest także skojarzenie kontrahenta z lokalizacją. Lokalizacje dopisywane są w słownikach kontrahenckich na karcie Lokalizacje. Słowniki kontrahenckie są dostępne z poziomu kartoteki kontrahentów (przycisk Słowniki spod listy kontrahentów) lub przez Administrację Systemu: Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Kontrahenci. Żeby przypisać kontrahentowi lokalizację w oknie dopisywania lub edycji danych kontrahenta przejdź na kartę Lokalizacja, wskaż określoną lokalizację i kliknij przycisk Zapis lokalizacji. Katalog indeksów Dostęp: Moduły > Kartoteki główne > Katalogi lub przez ikonę Katalog indeksów. Katalog indeksów zawiera kompleksowy zbiór informacji o poszczególnych indeksach, m.in. ich rodzaj (wyrób własny lub obcy, półwyrób, materiał), dane wykorzystywane do analizy logistycznej (zapotrzebowania i planowania dostaw), informacje o stanach magazynowych, dostawcach, odbiorcach, przelicznikach jednostek miar, zamiennikach i.in. Słownik jednostek miar Dostęp: Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Gospodarka Magazynowa. Słownik jednostek miar zawiera wszystkie jednostki miar, które mogą być wykorzystywane przez użytkowników Graffiti. Każda jednostka miary może dodatkowo posiadać informacje o przeliczniku z innych jednostek oraz informację, do których indeksów została już przypisana w Katalogu indeksów. Rozdział 2 Konfiguracja i słowniki 5

9 Rozdział 3 Trasy i strefy transportowe Trasy pozwalają przygotować zawczasu drogi przejazdu. Mogą zostać później wykorzystane podczas wystawiania zleceń transportu. Cennik zdefiniowany dla trasy ułatwia np. wyznaczać koszty obsługi zleceń transportu. Strefy transportowe umożliwiają m.in. automatyzację generowania zleceń transportowych, poprzez kojarzenie zleceń dla tych samych stref. Ewidencja tras Dostęp do ewidencji tras: Trasy / Strefy transportowe > Trasy. Pojedyncza trasa tworzona jest przez: Nagłówek: opis trasy i jednostkę miary. Pozycje, z których każda zawiera opis punktu na trasie, odniesienie do kontrahenta (nieobligatoryjne), określenie rodzaju operacji (załadunek, rozładunek, załadunek i rozładunek lub brak) oraz adres rozładunku i ewentualne uwagi. Następnie z trasą kojarzeni są przewoźnicy oraz możliwe jest utworzenie cenników. Każdy cennik opisywany jest przez ilość jednostki miary trasy, cenę bez i z przyczepą oraz walutę dla cen. Dodatkowym parametrem cennika jest data, która wyznacza początek okresu, w którym obowiązywać będzie cennik. Cenniki tworzone z tego poziomu są wykorzystywane podczas obliczania kosztu transportu m.in. kosztu obsługi zleceń transportu. Mechanizm ten bazuje na formalnym związku trasy dla zlecenia transportu z trasą z ewidencji. Więcej na ten temat zob. Związek formalny trasy dla zlecenia z trasą z ewidencji na stronie 13. Ewidencja tras transportu 6

10 Strefy transportowe Dostęp: Trasy / Strefy transportowe > Strefy transportowe. Strefy transportowe tworzone są w postaci struktury drzewa (hierarchicznej). Przykładowo najwyższy poziom może wyznaczać kraje, niższy regiony, niższy województwa, jeszcze niższy powiaty itd. Następnie strefy są kojarzone z lokalizacjami, a te przypisywane do kontrahentów. W ten sposób tworzona jest relacja kontrahenta do strefy transportowej. Drzewo lokalizacji tworzone jest w słownikach kontrahenckich. Lokalizacje są przypisywane kontrahentowi w oknie dopisywania lub edycji danych kontrahenta. Zob. Kartoteka kontrahentów na stronie 5. Związek strefy transportowej z kontrahentem jest wykorzystywany m.in. podczas generowania zleceń transportowych na podstawie zamówień klienta. Zob. Generowanie zleceń w module Transport na stronie 10. Żeby utworzyć strefę i przywiązać ją do lokalizacji: 1 Kliknij poziom drzewa, który będzie nadrzędny w stosunku do dopisywanej strefy. Żeby dopisać strefę najwyższego poziomu kliknij poziom STREFY TRANSPORTOWE (poziom nadrzędny wszystkich stref). 2 Kliknij Dopisz i wprowadź nazwę strefy. Kod strefy i kod strefy nadrzędnej są wprowadzane automatycznie. 3 Wskaż strefę (z drzewa stref transportowych) oraz lokalizację (z drzewa lokalizacji) i kliknij Przydziel lokalizację do strefy. Przypisywanie lokalizacji do stref transportowych Odległości pomiędzy kontrahentami Dostęp: Trasy / Strefy transportowe > Odległości pomiędzy kontrahentami. Umożliwia definiowanie odległości pomiędzy poszczególnymi kontrahentami. Na podstawie wprowadzonych tu odległości możliwe jest przeprowadzanie automatycznej optymalizacji odległości punktów pośrednich dla trasy zlecenia transportu. Rozdział 3 Trasy i strefy transportowe 7

11 Zob. Opcje dla trasy zlecenia transportu na stronie 13. Rozdział 3 Trasy i strefy transportowe 8

12 Rozdział 4 Zlecenia transportu Zlecenie transportu wchodzi w relacje z wieloma dokumentami systemowymi m.in. z zamówieniami dostaw i zamówieniami klientów, z dokumentami magazynowymi i zamówieniami produkcji. Dostęp do głównego okna ewidencji zleceń transportu: Moduły > Transport > Zlecenia transportowe. Rejestrowanie zleceń Ręczne dopisanie zlecenia Ręczne dopisanie zlecenia transportu jest możliwe z poziomu modułu Transport. Dopisanie ręczne pozwala wprowadzać informacje, które nie wynikają z dokumentów systemowych. Po dopisaniu zlecenia można do niego przypisać dodatki cenowe (zob. Transport i dodatki cenowe na stronie 12), zdefiniować jego trasę (zob. Trasy dla zlecenia transportu na stronie 12), skojarzyć z zamówieniami klienta i zamówieniami dostawy (zob. Zamówienia dla zlecenia transportu na stronie 13) oraz utworzyć polecenie wydania (zob. Polecenie wydania na stronie 14). Panel zleceń transportu Dopisanie zlecenia transportu 1 Otwórz okno ewidencji zleceń transportu w module Transport i kliknij Dopisz. 2 Wprowadź dane na kolejnych kartach okna dopisywania: Zlecenie Zawiera ogólne informacje o zleceniu takie jak numer, daty wystawienia i obsługi, oraz zapotrzebowanie, czyli ładowność i objętość. 9

13 Odbiorca transportu Pozwala wyznaczyć pojedynczego odbiorcę. Odbiorcą może być: Kontrahent z kartoteki kontrahentów (odbiorca zewnętrzny) Grupa robocza (wewnętrzny) Jednostka logistyczna (na podstawie struktury logistycznej definiowanej w module Logistyka) Transport Zawiera informacje o środku transportu i jego rozliczeniu. Kierowcy Zawiera listę kierowców dla zlecenia z informacją o pokonanych kilometrach. Uwagi Pozwala wprowadzić dowolną informację tekstową. 3 Kliknij Potwierdź. Generowanie zleceń w module Transport W module Transport możliwe jest generowanie zleceń transportu na podstawie istniejących zamówień klientów. Służy do tego polecenie Tworzenie zleceń na podst. ZamKli dostępne przez przycisk Opcje z okna głównego ewidencji zleceń. Generowanie zleceń transportu opiera się na skojarzeniu kontrahentów ze strefami transportowymi (za pośrednictwem lokalizacji, zob. Strefy transportowe na stronie 7). Dzięki temu możliwa jest optymalizacja strefowa podczas przypisywania zamówień do zleceń transportu: Podczas generowania brane są pod uwagę jedynie zamówienia klienta, których termin realizacji mieści się w wyznaczonym okresie. Zamówienia są obrabiane pod kątem przynależności odbiorcy do strefy transportowej. Zamówienia z tej samej strefy transportowej są łączone i podpinane pod wspólne zlecenie transportu. Jeśli zamówienia wymagają przewozu zbyt małej ilości towaru (zbyt mała waga, powierzchnia lub objętość), zostają przeniesione do strefy nadrzędnej. W momencie generowania zleceń transportu na podstawie zamówień klientów, zlecenia są automatycznie kojarzone z zamówieniami. Możliwe jest jednoczesne wygenerowanie trasy dla zlecenia (na podstawie lokalizacji kontrahentów z zamówień) oraz polecenia wydania (na podstawie towarów z zamówień). (Transport) Generowanie zleceń transportu 1 Otwórz okno zleceń transportu, kliknij Opcje i wybierz polecenie Tworzenie zleceń na podst. ZamKli. 2 W otworzonym oknie, w kolejnych krokach wyznacz przydział zamówień klienta do konkretnych zleceń transportu (optymalizacja strefowa). Do poruszania się pomiędzy krokami wykorzystuje się przyciski Dalej i Wstecz. Krok I. Zawiera parametry decydujące o wyborze zamówień klienta: Zakres terminu realizacji dla zamówień w realizacji Do generowania zleceń transportu zostaną automatycznie przydzielone zamówienia klienta, których termin realizacji mieści się w zadanym zakresie dat. Zamówienia klienta bez określonej daty realizacji nie są brane pod uwagę. Jednostka miary ograniczająca przydział Zamówień Klienta do Zlecenia Spedycyjnego Określenie wartości minimalnej i maksymalnej dla wybranej jednostki sterującej do wyboru ciężar (kg), objętość (m 3 ) lub powierzchnia (m 2 ) oraz jednostki ze słownika jednostek Gospodarki magazynowej odpowiadającej jednostce sterującej. Jeśli wartość zamówienia będzie mniejsza od wartości minimalnej, zamówienie zostanie zgrupowane z innym zamówieniem z tej samej strefy transportowej na jednym zleceniu transportu, lub, jeśli w danej strefie nie ma możliwości grupowania (np. nie ma innych zamówień), zostanie przesunięte do strefy nadrzędnej. Jeśli wartość zamówienia zmieści się w granicach wyznaczonych przez wartość minimalną i maksymalną, takie zamówienie znajdzie się na zleceniu transportu dla danej strefy transportowej. Jeśli będzie taka możliwość, na tym samym zleceniu transportu znajdą się także towary z innych zamówień klientów. Wreszcie, jeśli wartość zamówienia będzie większa od wartości maksymalnej, zamówienie nie zostanie automatycznie podłączone do żadnego zlecenia transportu. Kolejność zamówień klienta Przypisanie priorytetu do terminu realizacji oraz do każdego z trzech kodów grup podziałowych (I, II, III). Ustawienia wpływają na wyznaczenie kolejności zamówień klienta branych pod uwagę podczas generowania zleceń transportu. Rozdział 4 Zlecenia transportu 10

14 Krok II. Użyj przycisków Dodaj zamówienie lub Usuń zamówienie, żeby ręcznie zmodyfikować listę zamówień odszukanych na podstawie parametrów ustawionych w pierwszym kroku. Krok III. Znajduje się tu lista stref transportowych; przy poszczególnych strefach znajduje się informacja o przypisanych do nich zamówieniach klienta. Możliwe jest swobodne przenoszenie zamówień do innych stref metodą przenieś i puść. Krok IV. Pozwala przejrzeć automatyczny przydział zamówień do zleceń transportowych, które zostaną wygenerowane. Krok V. Zawiera dwie opcje: Zapisz trasę na podstawie lokalizacji kontrahentów z zamówień klienta Jeśli zaznaczona, zostanie wygenerowana trasa dla zlecenia (na podstawie lokalizacji zdefiniowanych w danych poszczególnych kontrahentów). Twórz polecenie wydania na podstawie towarów z zamówienia klienta Jeśli zaznaczona, zostanie wygenerowane polecenie wydania. 3 Kliknij Utwórz Zlecenie Transportowe (Krok V), żeby wygenerować zlecenia transportowe na podstawie wskazanych zamówień klienckich. Trzeci krok optymalizacji strefowej podczas generowania zleceń transportu Generowanie zleceń w module Logistyka W module Logistyka, w momencie przesuwania zamówienia klienta lub zamówienia dostawy do realizacji możliwe jest zarówno wygenerowanie zlecenia transportowego, jak i powiązanie zamówienia z już istniejącym zleceniem. W obu przypadkach proces przebiega analogicznie. (Logistyka) Generowanie zlecenia transportu 1 Otwórz ewidencję zamówień klientów lub ewidencję zamówień dostaw i przejdź na kartę Zamówienia w edycji. 2 Wybierz zamówienie klienta i kliknij przycisk Do realizacji (zamówienia klientów) lub Realizuj (zamówienia dostaw). 3 W otworzonym oknie przejdź na kartę Zlecenie Transportu i określ ustawienie opcji: (Zamówienie klienta) Brak, (Zamówienie dostawy) Brak powiązania Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zlecenie transportu nie będzie generowane. Generuj zlecenie transportowe Zaznacz tę opcję, żeby wygenerować nowe zlecenie transportu na podstawie zatwierdzanego zamówienia. Rozdział 4 Zlecenia transportu 11

15 Wybierz istniejące zlecenie Zaznacz tę opcję, żeby wybrać istniejące zlecenie transportu, z którym zostanie powiązane zatwierdzane zamówienie. (Zamówienie klienta) Generuj polecenie wydania dla Zlec. Transportu Zaznacz tę opcję, żeby wygenerować polecenie wydania do zlecenia transportu. Jeśli zamówienie klienta jest łączone z istniejącym zleceniem transportu, dla którego utworzono polecenie wydania, polecenie wydania zostanie zmodyfikowane. W szczególności jeśli na poleceniu wydania znajdują się towary, które są też na realizowanym zamówieniu klienta, ich ilość zostanie powiększona o ilość z zamówienia. 4 Kliknij Potwierdź, żeby przesunąć zamówienie do realizacji. Zostanie otworzone okno dopisywania zlecenia transportowego. 5 Zmodyfikuj i uzupełnij dane dla zlecenia i kliknij Potwierdź. Zostanie otworzona ewidencja tras. 6 Podświetl trasę i kliknij Wybierz trasę. Generowanie zleceń w module Kontrola Jakości W module Kontrola Jakości możliwe jest generowanie zleceń transportowych na podstawie istniejących dokumentów reklamacyjnych. (Kontrola Jakości) Generowanie zlecenia transportu 1 Otwórz ewidencję dokumentów reklamacyjnych (Moduły > Kontrola Jakości > Reklamacje/Serwis). 2 Wybierz rejestr reklamacji i konkretną reklamację. 3 Kliknij Opcje i wybierz polecenie Generuj Zlecenie Transportowe. W otworzonym oknie wybierz środek transportu, cenę za jednostkę miary transportu (do fakturowania) oraz sposób fakturowania (przez wybór jednej z opcji: Nie fakturować, Cennik lub Na podstawie faktury zakupu). 4 Kliknij Potwierdź, żeby utworzyć zlecenie transportowe. Dane zlecenia Transport i dodatki cenowe Pod listą zleceń umieszczony jest przycisk Transport. Pozwala on przeglądać i modyfikować informacje o środkach transportu dla wybranego zlecenia, ale też dodatkowo w stosunku do okna dopisywania i zmiany zlecenia umożliwia dopisanie dodatków cenowych dla zlecenia. Dodatek cenowy pozwala ewidencjonować dowolne, dodatkowe koszty związane z transportem. Są one definiowane przez opis, koszt oraz skojarzenie z dodatkiem cenowym (w oparciu o słownik dodatków cenowych). Słownik dodatków cenowych jest modyfikowany z poziomu wyboru dodatku (tj. dodatki cenowe mogą być dopisywane, zmieniane lub usuwane). Trasy dla zlecenia transportu Trasa dla pojedynczego zlecenia transportowego jest definiowana na jeden z wymienionych sposobów: Ręcznie punkt po punkcie. Automatycznie na podstawie adresów kontrahentów z zamówień klienta lub zamówień dostawy powiązanych ze zleceniem transportowym oraz adresu firmy (zdefiniowanego w Administracji Systemu). Automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanej trasy. Korzystając z programu Emapa. Zob. Dodatek A, Emapa w Graffiti na stronie 36. Podczas automatycznego generowania trasy na podstawie adresów kontrahentów z zamówień nie są wprowadzane ilości kilometrów dla odcinków trasy. Trasa zlecenia może posiadać związek formalny z trasą z ewidencji tras; ta ostatnia jest wykorzystywana do naliczania kosztów transportu dla zlecenia. Zob. Związek formalny trasy dla zlecenia z trasą z ewidencji na stronie 13. Rozdział 4 Zlecenia transportu 12

16 Tworzenie trasy dla zlecenia 1 Wykonaj jedną z czynności: Kliknij przycisk Trasa umieszczony pod listą punktów trasy dla zlecenia, w oknie ewidencji zleceń transportowych. Jeśli trasa nie została wcześniej zdefiniowana wybierz jedną z opcji (dopisywanie ręczne lub automatyczne). Jeśli trasa już istnieje, kliknięcie przycisku Trasa otwiera okno z listą punktów trasy. Kliknij przycisk z globusem, żeby wykorzystać oprogramowanie Emapa do wyznaczenia trasy. 2 W otworzonym oknie edytuj przebieg trasy dopisz, modyfikuj lub usuń punkty trasy, utwórz związek formalny oraz wykorzystaj polecenia opcji. Opcje dla trasy zlecenia transportu Kliknij przycisk Opcje umieszczony w oknie tworzenia trasy zlecenia i wybierz jedną z opcji: Optymalizacja odległości punktów pośrednich Dostosowuje kolejność punktów trasy na podstawie odległości pomiędzy skojarzonymi z punktami trasy kontrahentami. Zob. Odległości pomiędzy kontrahentami na stronie 7. Wyślij maile do zaznaczonych kontrahentów Wysyła wiadomości owe do zaznaczonych na liście punktów trasy kontrahentów. W treści tworzonej wiadomości automatycznie umieszczane są informacje o planowanym terminie dostawy, kierowcach (z numerami telefonów), pojeździe oraz zleceniu transportowym i skojarzonych z nim dokumentach (np. zamówieniu klienta). Zaznaczanie kontrahentów: Ctrl+klik, Ctrl+Spacja, Ctrl+strzałka w dół lub Ctrl+strzałka w górę. Związek formalny trasy dla zlecenia z trasą z ewidencji Pojedyncza trasa dla zlecenia może posiadać związek formalny z trasą z ewidencji tras. Związek formalny pozwala wykorzystać cennik utworzony dla trasy z ewidencji podczas wyliczania kosztów transportu dla zlecenia. Związek formalny z trasą z ewidencji tras nie narzuca konieczności wykorzystania jej jako trasy dla zlecenia. Trasa dla zlecenia może być różna niż trasa z ewidencji i wciąż korzystać z cennika tej ostatniej. Związek formalny jest tworzony automatycznie, jeżeli trasa dla zlecenia została wygenerowana poleceniem Dopisz z wcześniej zdefiniowanych. Wciąż jednak możliwe jest wskazanie innej trasy dla związku formalnego. Tworzenie związku formalnego trasy dla zlecenia z trasą z ewidencji Otwórz okno Trasy dla zlecenia i wykonaj jedną z czynności: Żeby utworzyć związek kliknij przycisk z niebieskim plusem (+) umieszczony obok opisu Trasa (związek formalny) i wybierz ze zdefiniowanych wcześniej tras tę, z którą zostanie utworzony związek. Żeby usunąć istniejący związek kliknij ikonę z iksem (x). Zamówienia dla zlecenia transportu Zlecenia transportu mogą być kojarzone z zamówieniami klienta oraz zamówieniami dostaw na kilka sposobów: Ręcznie, z poziomu modułu Transport. Automatycznie w momencie generowania zleceń transportu na podstawie zamówień klientów. Zob. (Transport) Generowanie zleceń transportu na stronie 10 oraz Generowanie zleceń w module Logistyka na stronie 11. Przyciski i umieszczone pod listą zamówień służą do zmiany ich kolejności. Kolejność zamówień może zostać wykorzystana do drukowania listy towarów w kolejności do załadunku oraz do rozładunku (Wydruk polecenia wydania 2 kontrahenci wg zamówień). Ręczne kojarzenie zlecenia z zamówieniami 1 Kliknij przycisk Zamówienia umieszczony pod listą zamówień dla zlecenia, w oknie ewidencji zleceń transportowych. Rozdział 4 Zlecenia transportu 13

17 2 W otworzonym oknie kliknij przycisk Dodaj powiązanie i wybierz jedno z poleceń: Zamówienie klienta Umożliwia wybór zamówienia klienta. Zamówienia klienta mogą być filtrowane dla kontrahenta ze zlecenia (odbiorca transportu) lub dla kontrahentów wynikających z trasy dla zlecenia. Jeśli w danych zlecenia nie został wskazany odbiorca transportu, na liście znajdą się zamówienia wszystkich klientów. Zamówienie dostawy Umożliwia wybór zamówienia dostawy. Zamówienia klienta mogą być filtrowane dla kontrahentów wynikających z trasy dla zlecenia. Kontrahent Pozwala wprowadzić kontrahenta na listę zamówień dla zlecenia bez faktycznego skojarzenia z konkretnym zamówieniem. 3 Wskaż zamówienie lub kontrahenta i kliknij Wybierz. Usuwanie związku zlecenia z zamówieniami Żeby usunąć związek zlecenia transportu z zamówieniem otwórz okno z listą zamówień dla zlecenia i wykonaj jedną z czynności: Żeby usunąć związek z pojedynczym zamówieniem wskaż je i kliknij Usuń powiązanie. Żeby usunąć związek z wieloma zamówieniami jednocześnie, zaznacz je i kliknij Usuń powiązanie. Zaznaczanie wielu pozycji: Ctrl+klik, Ctrl+Spacja, Ctrl+strzałka w dół lub Ctrl+strzałka w górę. Polecenie wydania Sposoby wprowadzania pozycji polecenia wydania Sposób tworzenia polecenia wydania jest uzależniony od konfiguracji modułu Transport. W zależności od wybranych opcji konfiguracyjnych pozycje polecenia wydania mogą być wprowadzane w następujący sposób: Przez wybór pojedynczych towarów z katalogu indeksów. Grupowo na podstawie zamówień klienta. Grupowo na podstawie zapaletowanych zamówień klienta. Grupowo na podstawie modelu popytu, jeśli odbiorcą zlecenia transportu jest wskazana jednostka logistyczna. Więcej informacji na temat konfiguracji zob. Parametry podstawowe konfiguracji na stronie 2. Rozdział 4 Zlecenia transportu 14

18 Panel polecenia wydania Lista towarów na podstawie zamówień klienta Lista towarów na poleceniu wydania może zostać wygenerowana na podstawie skojarzonych ze zleceniem transportu zamówień klienta. Generowanie listy towarów na podstawie zamówień klienta 1 Otwórz panel polecenia wydania dla wybranego zlecenia. 2 W zależności od konfiguracji wykonaj jedną z czynności: Kliknij przycisk Dopisz i wybierz polecenie Z zamówienia klienta (konfiguracja: zaznaczone opcje Rejestracja ilości dla indeksu z możliwością bilansowania objętości i powierzchni oraz Wybór z zamówień klienta). Kliknij przycisk Dopisz na podstawie zamówień (konfiguracja: zaznaczona opcja Rejestracja ilości wydanej na podstawie zamówień klienta bez bilansowania pow. i obj.). 3 Zaznacz zamówienia klienta i kliknij Wybierz. Jeśli odbiorca transportu nie został wskazany w danych zlecenia, na liście znajdą się zamówienia wszystkich klientów. Zmiana ilości wydania towarów dodanych na podstawie zamówień klienta Zmiana ilości dla towarów na poleceniu wydania dostępna jest jedynie dla konfiguracji umożliwiającej bilansowanie objętości i powierzchni. 1 Otwórz panel polecenia wydania dla wybranego zlecenia i wskaż indeks. 2 Jeśli ilość dla indeksu jest sumą z kilku zamówień klienta, wskaż odpowiednie zamówienie na liście umieszczonej pod listą indeksów. 3 Kliknij Zmień i wprowadź odpowiednią ilość wydania. Lista towarów na podstawie zapaletowanych zamówień klienta Lista towarów na poleceniu wydania może zostać wygenerowana także na podstawie zapaletowanych zamówień klienta. Rozdział 4 Zlecenia transportu 15

19 Paletowanie zamówień klienta jest przeprowadzane z poziomu modułu Logistyka: Moduły > SML > Logistyka > Paletowanie - Zamówienia klienta. Wybór palet, z których towary trafią na polecenie wydania Dopisywanie towarów na podstawie zapaletowanych zamówień klienta 1 Otwórz panel polecenia wydania dla wybranego zlecenia. 2 Kliknij przycisk Dopisz i wybierz polecenie Z zapaletowanych zamówień klienta. 3 Wybierz zamówienie klienta i rodzaj palety. Jeśli odbiorca transportu nie został wskazany w danych zlecenia, na liście znajdą się zamówienia wszystkich klientów. 4 Kliknij przycisk Na pojazd/przyczepę i wybierz jedno z poleceń: Wskazany numer palety w ramach rodzaju palety Dopisuje na polecenie wydania towary z wybranej palety wskazanego rodzaju. Wszystkie numery palet w ramach rodzaju palety Dopisuje na polecenie wydania towary ze wszystkich palet wybranego rodzaju. 5 Zamknij okno przyciskiem Zamknij. Usuwanie towarów dopisanych na podstawie zapaletowanych zamówień klienta 1 Otwórz panel polecenia wydania dla wybranego zlecenia i kliknij Usuń. 2 Wybierz zamówienie klienta i rodzaj palety, kliknij przycisk Z pojazdu/przyczepy i wybierz jedno z poleceń: Wskazany numer palety w ramach rodzaju palety Usuwa z polecenia wydania towary z wybranej palety wskazanego rodzaju. Wszystkie numery palet w ramach rodzaju palety Usuwa z polecenia wydania towary ze wszystkich palet wybranego rodzaju. 3 Zamknij okno przyciskiem Zamknij. Generowanie listy towarów na podstawie modelu popytu Do generowania listy towarów do wydania można wykorzystać także modele popytu. Warunkiem jest wskazanie jednostki logistycznej jako odbiorcy zlecenia transportu (w danych zlecenia). Modele popytu są definiowane w module Logistyka: Moduły > SML > Logistyka > Definiowanie modelu popytu. Rozdział 4 Zlecenia transportu 16

20 Żeby wykorzystać zdefiniowane modele popytu do generowania listy indeksów do wydania: 1 Otwórz panel polecenia wydania dla wybranego zlecenia. 2 Kliknij przycisk Dopisz i wybierz polecenie Generuj pozycje na podst.modelu. 3 (Opcjonalnie) Zmień ilość do wydania dla każdego z zakwalifikowanych indeksów (wciśnięcie klawisza Enter uaktywnia pole edycji ilości). 4 Kliknij Generuj polecenie wydania. Opcje i statusowanie polecenia wydania Na panelu polecenia wydania znajduje się przycisk Opcje. Zależnie od konfiguracji daje on dostęp do poleceń umożliwiających: grupowanie indeksów (informacyjne), rezerwacje ilości, blokowanie wydań, wprowadzanie wartości operacji dodatkowych dla pozycji polecenia wydania (opcja dostępna w przypadku zaznaczenia w konfiguracji opcji Rejestracja ilości wydanej na podstawie zamówień klienta bez bilansowania pow. i obj.) Dodatkowymi opcjami dostępnymi na panelu polecenia wydania jest obliczanie objętości i wagi przewożonych towarów (opcja Oblicz pod listą indeksów) oraz ewidencja dowolnych uwag (lista i przyciski umieszczone bezpośrednio pod danymi o ładowności). Edycja pozycji polecenia wydania oraz całego polecenia wydania może zostać zamknięta. Odpowiednie opcje są dostępne przez przycisk Statusy. Drukowanie polecenia wydania Żeby wydrukować polecenie wydania kliknij przycisk Wydruk z okna polecenia wydania i wybierz rodzaj wydruku. Dostępne są następujące raporty predefiniowane: Wydruk polecenia wydania 1 Podstawowy wydruk polecenia wydania z informacją o indeksie, nazwie towaru, ilości oraz jednostce miary. Wydruk polecenia wydania 2 kontrahenci wg zamówień Wydruk z prezentacją towarów grupowanych według zamówień klientów dla zlecenia. Zamówienia są umieszczane według kolejności na liście zamówień dla zlecenia. Wydruk polecenia wydania 3 kontrahenci z zamówień (bez podglądu) Wydruk ilości do wydania dla kolejnych zamówień klienta; informacje dotyczące pojedynczych zamówień umieszczane są na osobnych stronach wydruku. Dla tego wydruku nie jest generowany podgląd jest on od razu wysyłany do wybranej dla Graffiti drukarki (menu Dodatkowe > Drukarki); zwykle jest to drukarka domyślna systemu Windows. Wydruk polecenia wydania 4 paletowanie Wydruk z podziałem na zamówienia kontrahenta i z prezentacją rozłożenia kolejnych towarów na paletach (jeśli pozycje polecenia wydania zostały dopisane na podstawie zapaletowanych zamówień klienta). Wydruk polecenia wydania 5 paletowanie wersja niemieckojęzyczna Dostosowany do standardów niemieckich wydruk z prezentacją paletowania. Wydruk polecenia wydania 6 wydruk wg indeksów (z rezerwacjami) Wydruk towarów polecenia wydania z informacją o rezerwacjach rezerwacji stanu, rezerwacjach odłożonych, ilości zadeklarowanej i różnicy. Opcje i inne dokumenty dla zlecenia Generowanie i podgląd dokumentów magazynowych Dla zleceń transportu na etapie realizacji możliwe jest generowanie dokumentów magazynowych z poziomu ewidencji zleceń. Mogą to być: Rozdział 4 Zlecenia transportu 17

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Logistyka Systemu Graffiti

Logistyka Systemu Graffiti Logistyka Systemu Graffiti P o d r ę c z n i k u ż y t k o w n i k a PC Guard SA ul. Janickiego 20 60 542 Poznań tel. 061 843 42 66 061 843 42 70 061 847 12 46 handlowy@pcguard.pl www.pcguard.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Konfiguracja i kartoteki dla ST 2 Kartoteki 2 Kartoteka ST 4 Nowy środek trwały 4 Generowanie (lub usuwanie) amortyzacji 5 Operacje

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Wersja 2012

Symfonia Start Wersja 2012 Symfonia Start Wersja 2012 2 Symfonia Start 2012 Współpraca z serwisem www.miedzyfirmami.pl... 1 Serwis www.miedzyfirmami.pl... 1 Dodano program Symfonia Start e-dokumenty... 1 Stan prawny... 1 e-faktura

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

PC Guard Spółka Akcyjna www.pcguard.pl

PC Guard Spółka Akcyjna www.pcguard.pl Moduł Narzędziownia PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach. Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik

Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach. Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik Zlecenia Zlecenia są to zadania wykonywane w serwisie, których zleceniodawcą jest klient. Dzięki wprowadzaniu danych w zleceniach w programie Sekafi jesteśmy w stanie tworzyć odpowiednie statystyki usterek,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

PasCom zmiany. Dotychczasowe mechanizmy zleceń od wersji 336 przestaną być wspierane i zostaną całkowicie zastąpione nową kartoteką zleceń.

PasCom zmiany. Dotychczasowe mechanizmy zleceń od wersji 336 przestaną być wspierane i zostaną całkowicie zastąpione nową kartoteką zleceń. Wersja 336. PasCom 336 - zmiany - Rejestr zmian dostępny na panelu klienta wraz z nową wersją. - Dwie najważniejsze zmiany zostaną zaprezentowane na dzisiejszym szkoleniu. Dotychczasowe mechanizmy zleceń

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Kiedy użyć odpowiedników?... 2 3. Definowanie odowiedników przetargowych w module 22-Kartoteki... 2 3.1. Dodawanie nowego powiązania towar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI 1. Narzędziownia.. 2 2. Dokumenty.. 3 2.1 Zapotrzebowanie... 3 2.2 Wypożyczenia... 4 2.3 Zwroty...4 2.4 Rezerwacje 5 2.5 Spis z natury..5 2.6 Przyjęcia 6

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

2008-03-13. Raporty XML-ECOD 6.00.044 01SYSTEM

2008-03-13. Raporty XML-ECOD 6.00.044 01SYSTEM nazwa dokumentu Raporty XML-ECOD data 2008-03-13 dotyczy 01SYSTEM wersja 6.00.044 autor Paweł Marciniak skrócony opis Generowanie raportów sprzedaży i stanów magazynowych do pliku XML w formacie zgodnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w 1. Informacje ogólne. Program służy do tworzenia, generowania, edycji,

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna NARZĘDZIOWNIA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 4 1 Rejestracja... 5 1.1 Rejestracja dokumentów... 5 2 Naprawy... 7 2.1 Rejestracja zleceń naprawy... 7 2.2 Deklaracja rejestrów napraw... 7 2.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji Programu SERWIS XL przeznaczony jest do ewidencji i rozliczenia prowadzonej działalności serwisowej, usługowej oraz produkcyjnej. Pozwala na prowadzenie ewidencji napraw sprzętu przyjmowanego do serwisu,

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki?

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? Księgowość Optivum Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazuje się zmiany funduszu w danym okresie sprawozdawczym, jakie nastąpiły w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo