REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school 1. Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: , REGON: kapitał zakładowy ,00 zł, kapitał wpłacony ,00 zł, zwana dalej MAKRO. 2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie zakładów handlowych MAKRO, których dokładna lista stanowi załącznik nr Promocja trwa od r. do r. lub do wyczerpania puli nagród. 4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów MAKRO. Poprzez określenie Klient rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie Hal MAKRO na cele związane z prowadzoną działalnością, nie będący konsumentem. 5. Produkty biorące udział w promocji: art. szkolne których dokładna lista grup asortymentowych stanowi załącznik nr 2, dostępne w aktualnej sprzedaży w hali MAKRO objętej promocją. 6. W promocji mogą brać udział posiadacze kart Pracownik MAKRO. 7. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w każdej z hal objętych promocją w Dziale Obsługi Klienta. 8. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków: Jednorazowy zakup w okresie trwania promocji na kwotę o łącznej wartości minimum 100 zł brutto, przynajmniej jednego z produktów promocyjnych wymienionych w pkt. 5 w każdej z hal MAKRO objętych promocją, zarejestrowanie zakupu na podstawie oryginału dowodu zakupu w Punkcie Głównego Kasjera w okresie trwania promocji, w dniu dokonania zakupu, w tej samej hali, w której dokonano zakupu. 9. Każdy Klient może otrzymać maksymalnie 3 (trzy) bony, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w regulaminie. 10. Przewiduje się wydawanie wielokrotności bonów za zakupy będące wielokrotnością zakupów, o których mowa w pkt. 8, jednakże nie mogą one przekraczać 3 (trzech) sztuk maksymalnej ilości jaką Klient może otrzymać w czasie trwania całej akcji. 11. Wartości z oddzielnych zakupów produktów biorących udział w promocji, w ramach tego samego numeru karty Klienta MAKRO i dokonanych w tym samym dniu oraz w różnych dniach nie podlegają sumowaniu. 12. Nagrodę otrzyma każdy Klient, który spełni warunki zawarte w regulaminie. 13. Nagroda zostanie wydana Klientowi MAKRO lub osobie upoważnionej pisemnie przez Klienta MAKRO do jej odbioru. 14. Nagrodą w promocji są bony towarowe MAKRO o wartości 10 złotych brutto (z przeznaczeniem na zakup art. przemysłowych z wyłączeniem kosmetyków i detergentów

2 sprzedawanych w MAKRO Cash and Carry Polska S.A, których dokładna lista grup objętych akcją stanowi Załącznik nr 3), zwane dalej bonami towarowymi bądź bonami Bony towarowe MAKRO zachowują ważność do r. i mogą być zrealizowane jedynie w hali, w której zostały wydane od dnia do Okaziciel bonu w momencie dokonywania zapłaty za towar, przekazuje bon towarowy kasjerowi. 17. Bon może być zrealizowany jedynie w formie częściowej zapłaty za poszczególne zakupione sztuki towarów. Wartość bonu towarowego rozliczana jest proporcjonalnie do wartości poszczególnych nabytych towarów. Pozostałą część ceny okaziciel bonu jest zobowiązany dopłacić w innej formie np. gotówką, kartą płatniczą MAKRO. 18. Bon towarowy nie podlega wymianie na gotówkę. 19. Bon towarowy nie może być zrealizowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (zamazania, kreślenia, klejenia itp.) 20. W przypadku zniszczenia bonu duplikat nie będzie wydawany. 21. Bon towarowy zachowuje ważność do dnia wskazanego na bonie i po tej dacie nie może być przedstawiony do realizacji. 22. Wydanie nagrody nastąpi bezpośrednio po rejestracji zakupu. Nagrody będą wydawane przez cały okres trwania promocji w Punkcie Głównego Kasjera na terenie odpowiedniej hali MAKRO biorącej udział w promocji. Odebranie nagrody jest możliwe jedynie w tej hali, w której zostały dokonane zakupy objęte promocją i zgodnie z niniejszym regulaminem. 23. W wyjątkowych przypadkach decyzją Dyrektora danej Hali MAKRO lub Kierownika danego MAKRO Punktu termin ważności bonu może być przedłużony. 24. W związku z tym, iż nagroda przypadnie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej nagrody. 25. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład, której wejdą: Kierownik Działu Obsługi Klienta odpowiedniej hali MAKRO. Z-ca Kierownika Działu Obsługi Klienta odpowiedniej hali MAKRO. Pracownik Działu Obsługi Klienta wskazany przez Kierownika Działu Obsługi Klienta odpowiedniej hali MAKRO.; 26. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty zakończenia promocji pod adres odpowiedniej hali MAKRO objętej promocją. 27. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja komisji jest ostateczna. 28. MAKRO ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg promocji, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje. 29. MAKRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w formie pisemnej stosownym aneksem oraz ogłoszenia ich.

3 Załącznik nr 1. Lista zakładów handlowych MAKRO Cash and Carry Polska S.A. biorące udział w promocji: - Hala nr 1, al. Jerozolimskie 184, Warszawa - Hala nr 2, ul. Długosza 80, Sosnowiec - Hala nr 3, ul. Kasprzaka 8, Łódź - Hala nr 4, ul. Wolności 50, Ząbki - Hala nr 5, ul. Tyniecka 3, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce - Hala nr 6, ul. Jasnogórska 2, Kraków - Hala nr 7, Al. Solidarności 51, Poznań - Hala nr 9, ul. Hutnicza 8, Gdynia - Hala nr 10, ul. Południowa 8, Szczecin - Hala nr 11, ul. Chemiczna 5, Lublin - Hala nr 12, al. Korfantego 17, Zabrze - Hala nr 13, al. Jana Pawła II 123, Bydgoszcz - Hala nr 14, ul. Żorska 60, Rybnik - Hala nr 15, Al. Gen. Wł. Andersa 545, Bielsko-Biała - Hala nr 16, al. Jana Pawła II 92, Białystok - Hala nr 17, ul. Pukowca 25, Katowice - Hala nr 18, ul. Transportowców 15, Kielce - Hala nr 19, ul. Główna 6, Przejazdowo - Hala nr 20, ul. Jagiellońska 38/40, Częstochowa - Hala nr 21, ul. Partyzancka 48, Opole - Hala nr 22, al. Armii Krajowej 92, Rzeszów - Hala nr 23, ul. Lubelska 26, Olsztyn - Hala nr 24, ul. Gorzowska 2 (Spalony Las), Zielona Góra - Hala nr 25, ul. Wojska Polskiego 7, Kalisz - Hala nr 26, ul. Kolumbijska 1, Warszawa - Hala nr 27, ul. Marii Skłodowskiej Curie 105, Toruń - Hala nr 28, ul. Syrenki 1, Koszalin - Hala nr 29, ul. Rudzka 40, Rzgów - Hala nr 30, ul. Szczawieńska 1, Szczawno Zdrój - Hala nr 31, ul. Zakopiańska 70A, Kraków

4 Załącznik nr 2. Lista grup asortymentowych biorących udział w promocji. Grupa produktowa 184 WYPOSAŻENIE BIUR TECZKI 184 WYPOSAŻENIE BIUR KOREKTORY 184 WYPOSAŻENIE BIUR KLEJE,TAŚMY KLEJĄCE 184 WYPOSAŻENIE BIUR ORGANIZERY NA BIURKO 184 WYPOSAŻENIE BIUR NOŻYCZKI 184 WYPOSAŻENIE BIUR PRZYBORY DO PISANIA 184 WYPOSAŻENIE BIUR MARKERY 187 ARTYKUŁY SZKOLNE ARTYKUŁY KREŚLARSKIE 187 ARTYKUŁY SZKOLNE ZESZYTY,BRULIONY 187 ARTYKUŁY SZKOLNE BLOKI RYSUNKOWE,TECHNICZNE 187 ARTYKUŁY SZKOLNE PIÓRNIKI 187 ARTYKUŁY SZKOLNE ORGANIZERY SZKOLNE NA BIURKO 187 ARTYKUŁY SZKOLNE OKŁADKI 187 ARTYKUŁY SZKOLNE TEMPERÓWKI,GUMKI 187 ARTYKUŁY SZKOLNE KREDKI,FLAMASTRY 187 ARTYKUŁY SZKOLNE OŁÓWKI 187 ARTYKUŁY SZKOLNE ART.DETAL VAT - BIURO 187 ARTYKUŁY SZKOLNE ZESTAWY SZKOLNE 187 ARTYKUŁY SZKOLNE SEGREGATORY I TECZKI SZKOLNE 187 ARTYKUŁY SZKOLNE PLASTELINA,MODELINA 187 ARTYKUŁY SZKOLNE PODKŁADKI NA BIURKO 187 ARTYKUŁY SZKOLNE FARBY 187 ARTYKUŁY SZKOLNE BIBUŁA, BRYSTOL 188 PAPIERY BIUROWE BLOKI BIUROWE,NOTESY 188 PAPIERY BIUROWE KOSTKI PAPIEROWE 188 PAPIERY BIUROWE WKŁADY DO SEGREGATORÓW 124 BAGAŻ/ ART. SKÓRZANE PLECAKI 124 BAGAŻ/ ART. SKÓRZANE TOREBKI,TORBY,KOSMETYCZKI 128 SPRZĘT SPORTOWY PLECAKI

5 Załącznik nr 3. Lista grup asortymentowych biorących udział w promocji: Adobe Acrobat Document

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Stare na nowe

Regulamin akcji Stare na nowe Regulamin akcji Stare na nowe 1. Organizatorem akcji Stare na nowe zwaną dalej Akcją, jest Selgros Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty BLACK RED WHITE

Regulamin Karty BLACK RED WHITE Regulamin Karty BLACK RED WHITE Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty BLACK RED WHITE, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo