Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: mgr inż. Witold Franke,...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: mgr inż. Witold Franke,..."

Transkrypt

1 Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Adres obiektu budowlanego: Rzeszów; ul. ks J. Jałowego 23A Nazwa i adres zamawiającego: Gmina i Miasto Rzeszów - Rzeszowski Ośrodek Sportu i I Rekreacji Rzeszów; ul. ks J. Jałowego 23A Data opracowania przedmiaru robót: Nazwa obiektu lub robót: Nazwa jednostki opracowującej: MWM Sp. z o.o; Gliwice; ul. A. Grottgera 35 Kosztorys opracowany przez: mgr inż. Witold Franke,...

2 strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 Instalacja wody zimnej i cwu 1.1 Roboty budowlane i towarzyszące Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły Montaż przepustów rurowych w ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1 cegły, rura do Fi_zew Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Składowanie gruzu 1.2 Kody CPV: Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Wewnętrzna instalacja ciepłej i zimnej wody Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1 cegły, rura do Fi_zew budynkach niemieszkalnych, Fi_zew budynkach niemieszkalnych, Fi_zew budynkach niemieszkalnych, Fi_zew budynkach niemieszkalnych, Fi_zew budynkach niemieszkalnych, Fi_zew budynkach niemieszkalnych, Fi_zew budynkach niemieszkalnych, Fi_zew budynkach niemieszkalnych, Fi_zew Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew budynkach niemieszkalnych, Fi_zew Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych Płytka montażowa do mocowania kolan z uchwytem Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 (E), rurociąg Fi Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 (E), rurociąg Fi Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 (E), rurociąg Fi Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 (E), rurociąg Fi Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 (N), rurociąg Fi Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 (N), rurociąg Fi Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 (S), rurociąg Fi Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30, rurociąg Fi Izolacja zaworów matami (płytami), kaptury do 0,40 m2, izolacja Kody CPV: Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Armatra i osprzęt Zawór czerpalny Dn Zawór kulowy odcinający, kołnierzowy, PN10, temp.max. =100C DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN 80 -analogia Filtr siatkowy gwintowany DN 40 -analogia Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, Dn Wodomierz kołnierzowy do wody zimnej jednostrumieniowy, z nadajnikiem do zdalnego pomiaru objętości DN80, q=20m3/h, temp.max= 50C Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Dn Wodomierz do wody zimnej jednostrumieniowy, z nadajnikiem do zdalnego pomiaru objętości DN40, q=10m3/h, temp.max= 50C Układ regulacji bezpośredniego działania różnicy ciśnień - termostatyczny zawór cyrkulacyjny DN Termostatyczny zawór cyrkulacyjny typu MTCV, wersja B, DN15

3 strona nr: 3 Nr Nazwa działu robót Układ sterowania elektrycznego, zespołem siłownik - układ kinematyczny, zawór regulacyjny - zawór elektromaqgnetyczny DN Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn Układ sterowania elektrycznego, zespołem siłownik - układ kinematyczny, zawór regulacyjny - zawór elektromaqgnetyczny DN Zawór elektromagnetyczny, normalnie otwarty NO, przyłącze gwintowane o średnicy DN Połączenia kołnierzowe na rurociągach, dla ciśnień 0,6 MPa, Dn Bateria czasowa umywalkowa, sztorcowa,, z nieruchomą wylewką, typu, wandaloodporna Bateria mieszająca natryskowa, natynkowa wandaloodporna z zestawem natryskowym Zawór spłukujący pisuarowy, ciśnieniowy, wandaloodporny DN Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20

4 strona nr: 4 Nr Nazwa działu robót 2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 2.1 Roboty budowlane towarzyszące Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m Podkłady, z ubitych materiałów sypkich-podsypka piaskowa Podkłady, z ubitych materiałów sypkich-obsypka piaskowa Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1 cegły Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Składowanie gruzu Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm Przejścia przez ściany z betonu żwirowego, grubości 50 cm o Dn 100 -długość 75 cm Przejścia przez ściany z betonu żwirowego, grubości 50 cm o Dn 150 -długość 3,65 m Przejścia przez ściany z betonu żwirowego, grubości 50 cm o Dn 200 -długość 6,7 m 2.2 Kody CPV: Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Kanalizacja sanitarna Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi Rury PE 80 SDR17 PN8 do kanalizacji ciśnieniowej w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 90 -analogia Czyszczak z PVC kanalizacyjny podłogowy, o połączeniu na uszczelkę Fi Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym Rx1, Zeszyt r. Zawory napowietrzające Dn Kody CPV: Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Biały montaż i wyposażenie Umywalka pojedyncza porcelanowa o wym. 60x40 cm z syfonem gruszkowym z półpostumentem Umywalka ceramiczna z otworem, wpuszczana w blat, wym.56x44cm z syfonem gruszkowym Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do pisuaru Armatura spłukująca pisuary, pneumatyczna ręczna Ścianki międzypisuarowe Pisuar pojedynczy Wpusty z tworzywa kompozytowego, podłogowy Fi odpływ posadzkowy z nasadą ze stali nierdzewnej 138x138 i syfonem Wpusty z tworzywa kompozytowego, podłogowy Fi odpływ posadzkowy z nasadą ze stali nierdzewnej 138x Brodzik natryskowy+kabina natryskowa Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110

5 strona nr: 5 Nr Nazwa działu robót 3 Kanalizacja deszczowa 3.1 Roboty budowlane towarzyszące Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m Podkłady, z ubitych materiałów sypkich-podsypka piaskowa Podkłady, z ubitych materiałów sypkich-obsypka piaskowa Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV Przejścia przez ściany z betonu żwirowego, grubości 50 cm o Dn 200 -długość 19 m 3.2 Kody CPV: Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Kanalizacja deszczowa Rury deszczowe z PVC Fi 250, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych Rury deszczowe z PVC Fi 200, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych Rury deszczowe z PVC Fi 110, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych Wpust deszczowy parkingowy z kompozytu z osadnikiem, z kołnierzem uszczelniającym, odpływ pionowy DN100, nasada kwadratowa z rusztem ze stali nierdzewnej 247x247-analogia Studnia inspekcyjna Dy 315 z odpływem DN100 pokrywą żeliwną Czyszczak PCV o połączeniach klejonych Dy200 -analogia

6 strona nr: 6 Nr Nazwa działu robót 4 Pozostałe wyposażenie 4.1 Roboty budowlane towarzyszące Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2, głębokość 3,0 m, grunt kategorii III Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV 4.2 Pompownia Agregat dwupompowy Qmax=7,3 l/s, wysokość podnoszenia wynosi H=4 m sł.h2o, wydajność 12 l/s komplet-dostawa i montaż Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200, głębokość 2,3 m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200, za każde 0,5 m różnicy głębokości Podstawa studni betonowa Ręczna pompa membranowa Szafa sterownicza, rury prowadzące, lampa alarmowa, buczek alarmowy Tabela przedmiaru robót Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość 1 Instalacja wody zimnej i cwu 1.1 Roboty budowlane i towarzyszące KNR 401/20 8/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm szt 11, KNR 401/20 6/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm szt 11, KNR 401/33 3/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 17, KNR 401/32 3/3 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły szt 17, KNR 401/33 6/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 100, KNR 401/32 6/1 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m 100, KNR 510/31 3/4 Montaż przepustów rurowych w ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1 cegły, rura do Fi_zew KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 8/ KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 8/ Kalkulacja Składowanie gruzu 1.2 SST-103/03.01 Wewnętrzna instalacja ciepłej i zimnej wody KNR 510/31 Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem 3/5 otworów, grubość do 1 cegły, rura do Fi_zew 80 szt 15 m3 0,750 m3 0,750 m3 0,750 szt KNRW 215/ 1 12/1 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew m 25, KNRW 215/ 1 12/1 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 m 51, KNRW 215/ 1 12/2 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 m 36, KNRW 215/ 1 12/3 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 m 15, KNRW 215/ 1 12/4 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40 m 43, KNRW 215/ 1 12/5 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50 m 21,000

7 strona nr: 7 Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość KNRW 215/ 1 12/7 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 63 m 22, KNRW 215/ 1 12/8 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 110 m 41, KNRW 215/ Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 1 12/1 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew m 112, KNRW 215/ Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 1 12/2 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 m 55, KNRW 215/ Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 1 12/3 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 m 10, KNRW 215/ Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 1 12/4 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40 m 53, KNRW 215/ 1 12/5 budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50 m 21, KNRW 215/ Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 1 27/2 niemieszkalnych, rurociąg Fi do = 528, Ogółem: 528,00 m 528, KNRW 215/ Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 1 28/ = 528, Ogółem: 528 m Kalkulacja Płytka montażowa do mocowania kolan z uchwytem szt 24, KNR 34/101 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 (E), /3 rurociąg Fi = 82, Ogółem: 82,00 m 82, KNR 34/101 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 (E), /4 rurociąg Fi = 121, Ogółem: 121,00 m 121, KNR 34/101 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 (E), /5 rurociąg Fi = 43, Ogółem: 43,00 m 43, KNR 34/101 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 (E), /5 rurociąg Fi 114 m 41, KNR 34/101 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 (N), /10 rurociąg Fi m 106, KNR 34/101 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 (N), /11 rurociąg Fi = 38, Ogółem: 38,000 m 38, KNR 34/101 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 (S), /19 rurociąg Fi m 53, KNR 34/101 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30, rurociąg Fi /20 m 20, KNR 34/202 Izolacja zaworów matami (płytami), kaptury do 0,40 m2, izolacja 30 /3 m2 1, SST-103/03.01 Armatra i osprzęt KNRW 215/ 1 35/2 Zawór czerpalny Dn 20 szt 6, KNNR 4/13 0 /8 (1) Zawór kulowy odcinający, kołnierzowy, PN10, temp.max. =100C DN 80 szt 9, KNNR 4/14 1 /2 Filtr siatkowy kołnierzowy DN 80 -analogia kpl 2,000

8 strona nr: 8 Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość KNNR 4/13 2 /5 (1) Filtr siatkowy gwintowany DN 40 -analogia KNRW 215/ 1 32/2 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn KNRW 215/ 1 32/3 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 szt 3, KNRW 215/ 1 32/4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 32 szt 3, KNRW 215/ 1 32/5 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 40 szt 5, KNRW 215/ 1 32/6 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn KNRW 215/ Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, Dn /1 kpl 2, KNRW 215/ Wodomierz kołnierzowy do wody zimnej jednostrumieniowy, z nadajnikiem do zdalnego 1 41/2 pomiaru objętości DN80, q=20m3/h, temp.max= 50C kpl 2, KNRW 215/ Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach 1 23/5 (2) z tworzyw sztucznych, Dn 40 kpl 1, KNRW 215/ Wodomierz do wody zimnej jednostrumieniowy, z nadajnikiem do zdalnego pomiaru objętości 1 40/5 (1) DN40, q=10m3/h, temp.max= 50C kpl 1, KNR 708/20 Układ regulacji bezpośredniego działania różnicy ciśnień - termostatyczny zawór cyrkulacyjny 5/3 DN15 układ 4, KNNR 4/13 Termostatyczny zawór cyrkulacyjny typu MTCV, wersja B, DN15 2 /1 (1) szt 4, KNR 708/30 Układ sterowania elektrycznego, zespołem siłownik - układ kinematyczny, zawór regulacyjny - 1/1 zawór elektromaqgnetyczny DN 80 układ 2, KNNR 4/13 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 2 /8 (1) Dn 80 szt 2, KNR 708/30 Układ sterowania elektrycznego, zespołem siłownik - układ kinematyczny, zawór regulacyjny - 1/1 zawór elektromaqgnetyczny DN 40 układ 1, KNNR 4/13 Zawór elektromagnetyczny, normalnie otwarty NO, przyłącze gwintowane o średnicy DN40 2 /5 (1) KNR 220/31 3/6 Połączenia kołnierzowe na rurociągach, dla ciśnień 0,6 MPa, Dn KNRW 215/ Bateria czasowa umywalkowa, sztorcowa,, z nieruchomą wylewką, typu, wandaloodporna 1 37/ KNRW 215/ Bateria mieszająca natryskowa, natynkowa wandaloodporna z zestawem natryskowym 1 37/ KNNR 4/13 Zawór spłukujący pisuarowy, ciśnieniowy, wandaloodporny DN15 5 / KNRW 215/ Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 1 16/1 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 szt 6 szt 18,000 szt 10,000 szt 29,000

9 strona nr: 9 Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość 2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 2.1 Roboty budowlane towarzyszące KNR 401/10 6/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 243, KNNR 1/31 3 /1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m m2 439, KNNR 2/12 0 1/3 (2) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich-podsypka piaskowa m3 11, KNNR 2/12 0 1/3 (2) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich-obsypka piaskowa m3 35, KNR 401/10 8/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV m3 49, KNR 401/10 8/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km m3 49, KNR 401/10 5/3 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV m3 193, KNR 401/33 9/4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły m 30, KNR 401/32 6/4 (1) Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1 cegły m 30, KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 8/11 m3 0, KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 8/12 m3 0, Kalkulacja Składowanie gruzu m3 0, KNR 401/20 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość 8/3 do 30 cm szt 8, KNR 401/20 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm 6/2 szt 8, KNR 219/21 7/8 Przejścia przez ściany z betonu żwirowego, grubości 50 cm o Dn 100 -długość 75 cm KNR 219/21 Przejścia przez ściany z betonu żwirowego, grubości 50 cm o Dn 150 -długość 3,65 m 7/ KNR 219/21 Przejścia przez ściany z betonu żwirowego, grubości 50 cm o Dn 200 -długość 6,7 m 7/8 szt 2,000 szt 3,000 szt 3, SST-103/03.01 Kanalizacja sanitarna KNRW 215/ 2 08/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 40 m 10, KNRW 215/ 2 08/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 m 50, KNRW 215/ 2 08/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 75 m 15, KNRW 215/ 2 08/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 m 50, KNRW 215/ 2 03/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 m 56, KNRW 215/ 2 03/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 m 42,000

10 strona nr: 10 Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość KNRW 215/ 2 03/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 200 m 30, KNRW 215/ 2 11/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 szt 36, KNRW 215/ 2 11/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 szt 18, KNRW 215/ Rury PE 80 SDR17 PN8 do kanalizacji ciśnieniowej w gotowych wykopach, wewnątrz 2 01/3 budynków, Fi 90 -analogia m 21, KNRW 215/ Czyszczak z PVC kanalizacyjny podłogowy, o połączeniu na uszczelkę Fi / KNRW 215/ Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym Rx1,3 2 13/7 R= 1,300 M= 1,000 S= 1, KNR 215/99 Zeszyt r. Zawory napowietrzające Dn /3 2.3 SST-103/03.01 Biały montaż i wyposażenie KNRW 215/ Umywalka pojedyncza porcelanowa o wym. 60x40 cm z syfonem gruszkowym z 2 30/2 półpostumentem KNRW 215/ Umywalka ceramiczna z otworem, wpuszczana w blat, wym.56x44cm z syfonem gruszkowym 2 30/ KNRG 215/ Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej 1 01/ KNRG 215/ Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp 1 04/ KNR Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do pisuaru GEBERIT 2 1 5/102/ KNR Armatura spłukująca pisuary, pneumatyczna ręczna GEBERIT 2 1 5/203/ KNR Ścianki międzypisuarowe GEBERIT 2 1 5/204/ KNNR 4/23 Pisuar pojedynczy 4 / KNRG 215/ Wpusty z tworzywa kompozytowego, podłogowy Fi odpływ posadzkowy z nasadą 3 06/2 ze stali nierdzewnej 138x138 i syfonem KNRG 215/ Wpusty z tworzywa kompozytowego, podłogowy Fi odpływ posadzkowy z nasadą 3 06/2 ze stali nierdzewnej 138x KNNR 4/23 Brodzik natryskowy+kabina natryskowa 2 /2 (1) szt 5,000 kpl 2,000 kpl 16,000 kpl 19,000 kpl 19,000 kpl 10,000 kpl 10,000 szt 8,000 kpl 10,000 szt 16, KNRW 215/ Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi / = 29, Ogółem: 29,00 szt 29, KNRW 215/ Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi / = 36, Ogółem: 36,00 szt 36,00 kpl

11 strona nr: 11 Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość 3 Kanalizacja deszczowa 3.1 Roboty budowlane towarzyszące KNR 401/10 6/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 293, KNNR 1/31 3 /1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m m2 651, KNNR 2/12 0 1/3 (2) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich-podsypka piaskowa m3 15, KNNR 2/12 0 1/3 (2) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich-obsypka piaskowa m3 46, KNR 401/10 8/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV m3 68, KNR 401/10 8/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km m3 68, KNR 401/10 5/3 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV m3 241, KNR 219/21 7/8 Przejścia przez ściany z betonu żwirowego, grubości 50 cm o Dn 200 -długość 19 m 3.2 SST-103/03.01 Kanalizacja deszczowa KNRW 215/ Rury deszczowe z PVC Fi 250, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych 2 14/ KNRW 215/ Rury deszczowe z PVC Fi 200, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych 2 14/ KNRW 215/ Rury deszczowe z PVC Fi 110, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych 2 14/ KNRW 215/ Wpust deszczowy parkingowy z kompozytu z osadnikiem, z kołnierzem uszczelniającym, 2 16/2 (1) odpływ pionowy DN100, nasada kwadratowa z rusztem ze stali nierdzewnej 247x247-analogia Kalkulacja Studnia inspekcyjna Dy 315 z odpływem DN100 pokrywą żeliwną KNRW 215/ Czyszczak PCV o połączeniach klejonych Dy200 -analogia 2 20/5 (1) szt 13,000 m 19,000 m 223,000 m 23,000 szt 12,000 szt 8,000

12 strona nr: 12 Nr Kod STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość 4 Pozostałe wyposażenie 4.1 Roboty budowlane towarzyszące KNR 401/10 3/5 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2, głębokość 3,0 m, grunt kategorii III m3 9, KNR 401/10 8/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV m3 2, KNR 401/10 5/3 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV m3 6, Pompownia Kalkulacja Agregat dwupompowy Qmax=7,3 l/s, wysokość podnoszenia wynosi H=4 m sł.h2o, wydajność 12 l/s komplet-dostawa i montaż kpl 1, KNNR 4/14 1 3/3 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200, głębokość 2,3 m KNNR 4/14 1 3/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200, za każde 0,5 m różnicy głębokości 0.5 m -0, KNNR 4/14 1 3/8 Podstawa studni betonowa Kalkulacja Ręczna pompa membranowa Kalkulacja Szafa sterownicza, rury prowadzące, lampa alarmowa, buczek alarmowy m3 0,600 kpl 1,000

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200 Data utworzenia: 2009-05-08 Instalacja wod-kan Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU HEMATOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU HEMATOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA WOD-KAN Nazwy i kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 Roboty instalacyjne w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE

Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE Data: 2011-09-05 Budowa: Będzin ul. Kijowska 2 Obiekt: Budynek zaplecza Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan Przedmiar robót Dział nr 1. Instalacje wodociągowe 1. KNNR 4 0110-01 Rurociągi z PEX-C śr. zewnętrznej 16 mm łączone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Data: wrzesień 2012 Budowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Obiekt: Żlinice,

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Roboty sanitarne - instalacja wodno-kanalizacyjna

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DLA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DLA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO P R Z E D M I A R R O B Ó T WEWNĘTRZNA INSTAACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO Data: 2007-09-23 Budowa: OKRĘGOWY SZPITA KOEJOWY W KATOWICACH Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-05-24 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY DEMONTAŻOWE [CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót nr 6

Przedmiar Robót nr 6 Część sanitarna Przedmiar Robót nr 6 Lp. T Podsta wa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1 d.1 2 d.1 3 d.1 INTALACJA WODOCIĄGOWA - Z.W.U I C.W.U. 08-08- 08-03 ocynkowanego o śr.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU Z ADAPTACJĄ PODDASZA -- INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U., HYDRANTOWA (II-ETAP)

Przedmiar robót ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU Z ADAPTACJĄ PODDASZA -- INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U., HYDRANTOWA (II-ETAP) Przedmiar robót ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU Z ADAPTACJĄ PODDASZA -- INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U., HYDRANTOWA (II-ETAP) Data: 2011-11-23 Budowa: Budynek przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu Obiekt: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja sanitarne

Przedmiar robót. Instalacja sanitarne Instalacja sanitarne Przedmiar robót Data: 2009-05-20 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Bielasko - Biała ul. Wapienna - Solskiego Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - zamienny

Przedmiar robót - zamienny Przedmiar robót - zamienny Pawilon parkowy z zadaszeniem- instalacje Budowa: Wewnętrzne instalacje wod-kan i wentylacja Obiekt: Integracyjny Plac Zabaw "Szósty Zmysł" Bielsko-Biała dz.nr 953(scalone 347/1+347/8)

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Rozbudowa budynku hospicjum - instalacja centralnego ogrzewania Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Jednostka: m3 10,8000

Przedmiar robót. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Jednostka: m3 10,8000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacje wod. - kan. Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót TRANSGRANICZE CENTRUM TURYSTYKI I WYMIANY MŁODZIEŻY

Przedmiar robót TRANSGRANICZE CENTRUM TURYSTYKI I WYMIANY MŁODZIEŻY Przedmiar robót Data: 2013-10-25 Budowa: Lokalizacja: Zarzecze, ul. Beskidzka 80, 34-325 Łodygowice Zamawiający: Zarzecze, ul. Beskidzka 80, 34-325 Łodygowice Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja c.o.

Przedmiar robót. Instalacja c.o. Instalacja c.o. Budowa: Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biura obsługi klienta cmentarza. Obiekt lub rodzaj robót: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SKLEPU NA SWIETLICĘ WIEJSKA-BRANŻA SANITARNA

Przedmiar ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SKLEPU NA SWIETLICĘ WIEJSKA-BRANŻA SANITARNA Przedmiar Data: 2010-06-10 Budowa: WIERZBIE GM. PIERZCHNICA dz. nr ewid. 97/5 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Obiekt: WIERZBIE GM. PIERZCHNICA dz. nr ewid. 97/5 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR: PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. ZAPLECZE SOCJAL.-SANITARNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO w NADLESNICTWIE CHOJNÓW DZIALKA nr ewid, 262 Nadlesnictwo CHOJNÓW Nadlesnictwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Lech Słowiński,...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Lech Słowiński,... Przedmiar robót Data: 2008-12-04 Budowa: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej Obiekt: Instalacja kanalizacyjna. Instalacja wodna. Wentylacja. Zamawiający: Urząd Gminy w Polance Wielkiej Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane GMINNY OŚRODEK KULTURY Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane GMINNY OŚRODEK KULTURY Budowa: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKiS W PRÓSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ CZĘŚCIOWEJ ROZBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Październik 2018

Przedmiar robót. Październik 2018 Przedmiar robót Październik 2018 PRZEBUDOWA PLACU WOLNOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, FONTANNĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI DO PRZYSZŁEGO BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO W OBRĘBIE PLACU WOLNOŚCI W DOBRODZIENIU Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar - instalacja wod-kan

Przedmiar - instalacja wod-kan Przedmiar - instalacja wod-kan Kosztorys Data: 2009-04-29 Budowa: Stacja uzdatniania wody w Łukanowicach Działka nr 386/4 Łukanowice, gm. Wojnicz Obiekt: Przebudowa laboratorium wody czystej (fizykochemia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA Budowa: CZĘSTOCHOWA Obiekt: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Zamawiający: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA, ul ŚLĄSKA 11/13

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOMŻY. Przedmiar robót

MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOMŻY. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-07-28 MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOMŻY Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Roboty demontażowe i budowlane 1. KNR 4-02 0114-0200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2012-07-25 Remont Budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży Tabela robót Dział nr 1. Kuchnia - demontaż 1 KNNR 8 0409-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi mm

Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi mm Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV 45331110-0 1 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi 15-20 mm (analogia) 4 1 szt 2 KNNR 4/507/3 Wymienniki ciepła

Bardziej szczegółowo

18-Instalacja ZW i CWu, kan Orkana 21A Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

18-Instalacja ZW i CWu, kan Orkana 21A Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Pion kuchenny - zimna woda - p 5,6,9,10,13,14 demontaz rur stalowych 1.1 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, í 25-32 mm pion kuchenny dn 25 (3,5+1,1+2*2,8)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY CENTRUM WSPARCIA RODZINY W BUDYNKU PRZY UL. SIKORSKIEGO 83 W PYSKOWICACH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY CENTRUM WSPARCIA RODZINY W BUDYNKU PRZY UL. SIKORSKIEGO 83 W PYSKOWICACH Przedmiar robót RODZINY W BUDYNKU PRZY UL. Data: 2015-11-27 Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WOD-KAN Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt: BUDYNEK PRZY UL. SIKORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu nr 62 i WC na piętrze w budynku "B" Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20 Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejuje: - ontaŝ rur kanalizacji sanitarnej z PCV w wykopach oraz na ścianach z zaontowanie rury ochronnej, - zaontowanie czyszczaka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ Data: 2008-09-10 Budowa: Adaptacja budynku połozonego w Żywcu przy Al. Wolności 2 dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatoweg Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Sprawdzający: Przedmiar robót 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, Kod CPV nr 45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; Kod CPV nr 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego; STWiOR: Instalacja

Bardziej szczegółowo

18-Instalacja ZW i CWu, kan Orkana 21 Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

18-Instalacja ZW i CWu, kan Orkana 21 Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Demontaż rur stalowych - Poziomy instalacji zimnej wody 1.1 KNR 402/114/3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 40-50 mm poziom dn 50 8+8 = 16,0 poziom dn 40 4+10+8+10+5

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan Strona 1 z 5 Lp. Podstawa Opis 1 Instalacje wod. - kan. i p.poż. w budynku projektowanym Jedn. obm. Ilość 1 d.1 KNNR 4 0107-02 2 d.1 KNNR 4 0107-03 3 d.1 KNNR 4 0138-01 4 d.1 5 d.1 6 d.1 7 d.1 8 d.1 9

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Data: 2007-07-31 Budowa: BUDYNEK SOCJALNY NR 1 Obiekt: Dz nr 1167, ul.fr.kaima 32-700 Bochnia Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wewnętrzne instalacje sanitarne dla adaptacji poddasza Przedszkola 3-oddziałowego w Ligocie przy ul. Przedszkolnej

Przedmiar. Wewnętrzne instalacje sanitarne dla adaptacji poddasza Przedszkola 3-oddziałowego w Ligocie przy ul. Przedszkolnej Przedmiar Wewnętrzne instalacje sanitarne dla adaptacji poddasza Przedszkola 3-oddziałowego w Ligocie przy ul. Przedszkolnej Data: 2016-05-30 Budowa: na działce nr 5136/535 Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Sprawdzający: Przedmiar robót. Data: 2017-03-28 Budowa: INSTALACJE SANITARNE Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-6 Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 45330000-9 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane gr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami.

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami. Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 86. Obiekt lub rodzaj robót: Toalety i pomieszczenie z natryskami - insatalacje sanitarne. Lokalizacja: Kraków os. Jagiellońskie 18. Inwestor: Zespół Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIR ROBÓT. Termomodernizacja budynku Z.U.K. Modernizacja instalacji wod - kan. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn.

PRZEDMIR ROBÓT. Termomodernizacja budynku Z.U.K. Modernizacja instalacji wod - kan. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. PRZEDMIR ROBÓT Termomodernizacja budynku Z.U.K. 1 Instalacje 1.1 Instalacje wodno-kanalizacyjne - rob.budowlane, ziemne i demontażowe 1 KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa 10,200 m2 [ Wydanie - Warszawa 1994

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont pomieszczeń parteru Szkoły podstawowej w Brzeźnie

Przedmiar. Remont pomieszczeń parteru Szkoły podstawowej w Brzeźnie Przedmiar Data: 2009-06-15 Budowa: Branża sanitarna Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące

XIII Liceum Ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1.1 SST- 00.02 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2. kpl.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Demontaż rury wywiewnej PVC krotność= 1,00. Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku krotność= 1,00

Przedmiar robót. Demontaż rury wywiewnej PVC krotność= 1,00. Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku krotność= 1,00 Przedmiar robót Obiekt: Nadbudowa istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o jedną kondygnację użytkową Rodzaj robót: Budowa instalacji wod-kan i cwu Adres budowy: Handzlówka gm. Łańcut Lp.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul 6 Lutego

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul 6 Lutego ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332000-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Filia Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS przy Centrum Charytatywno Opiekuńczym Caritas w Pile, ul. Orla 9, dz. nr 74, aneks w zakresie zmiany funkcji części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach 1 Instalacja wody zimnej 1 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl. 24 d.1 0124-02 skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach miedzianych 2 KNR 2-15 Wodomierze

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. RESTUDIO GDAŃSK ul. Sobótki 11a/6 Data utworzenia: Budowa hali sportowo-widowiskowej - Instalacje wod. - kan.

Przedmiar robót. RESTUDIO GDAŃSK ul. Sobótki 11a/6 Data utworzenia: Budowa hali sportowo-widowiskowej - Instalacje wod. - kan. RESTUDIO 80-247 GDAŃSK ul. Sobótki 11a/6 Data utworzenia: 2017-06-22 Budowa hali sportowo-widowiskowej - Instalacje wod. - kan. Przedmiar robót Dział nr 1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA [CPV: 45330000-9

Bardziej szczegółowo

Zbiór: OLKUSZ_PRZEDSZKOLE_-_instalacja_wod-kan_i_ppoz Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: OLKUSZ_PRZEDSZKOLE_-_instalacja_wod-kan_i_ppoz Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/7 1.008 KNRW 215/112/1

Bardziej szczegółowo

Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 W1 0,000 0,000

Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 W1 0,000 0,000 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem 1 2 3 4 5 6 1 45330000-9 Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 2 (P1) 3 (P2) 4 (P3) 5 (P4) 6 (P5) 7 (P6) W1

Bardziej szczegółowo

Instalacja kanalizacji opadowej i sanitarnej wg nakładów rzeczowych KNNR

Instalacja kanalizacji opadowej i sanitarnej wg nakładów rzeczowych KNNR Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. BUDYNEK USŁUGOWY WIELOFUNKCYJNY W BLIZIANCE działka nr 393, gmina Niebylec

Przedmiar robót. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. BUDYNEK USŁUGOWY WIELOFUNKCYJNY W BLIZIANCE działka nr 393, gmina Niebylec Przedmiar robót Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe działka nr 393, gmina Niebylec Gmina Niebylec " P I K A R O " Firma Projektowo - Usługowa Piotr Kuczmenda Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający: P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 08-07-05 Budowa: PRZEDSZKOLE nr 54 43-300 Bielsko-Biała ul.wodna 3 Kody CPV: 45214100-1 Obiekt: REMONT WĘZŁA śywieniowego - ROBOTY INSTALACYJNE Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ INSTALACJE SANITARNE. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ INSTALACJE SANITARNE. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Adres :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce Przedmiar robót Nazwa zadania: Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu "Senior- Wigor" Lokalizacja: 23-310

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 28/17

Przedmiar robót 28/17 Przedmiar robót 28/17 Obiekt INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - Modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Lublin

Przedmiar robót. Lublin Przedmiar robót Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w bud. C-16 z przeznaczeniem na izbę przyjęć Ginekologiczno-PołoŜniczą, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej - instalacja wod.-kan. i c.w.u. Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont łazienki dla dzieci

Przedmiar robót. Remont łazienki dla dzieci Przedmiar robót Remont łazienki dla dzieci Data: 2016-04-06 Budowa: Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt: Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień HEKO Halina Karmolińska - Słotkowska ul. Jugosłowiańska ; 60-0 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień -7 Roboty budowlane 0-0 Roboty instalacyjne w budynkach -7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor PRZEBUDOWA PODDASZA SEGMENTU F, H, I NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, DOSTOSOWANIE SEGMENTU F, H, I DO WYMOGÓW OCHRONY P.POś., ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT OGÓNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DOTYCZĄCA WYKONANIA REMONTU INSTAACJI WODNO-KANAIZACYJNYCH W ABORATORIACH INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWANYCH I INSTAACYJNYCH grupy robót w.g.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WOD- KAN, C.O. - ODDZIAŁ CHIRURGII

Przedmiar robót INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WOD- KAN, C.O. - ODDZIAŁ CHIRURGII Przedmiar robót Data: 2016-10-28 Budowa: REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALNEGO TZW. CHIRURGII W ZAKRESIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU GINEKOLOGII I ORTOPEDII DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów Przedmiar robót Instal wod_kan bud. Nr 2 Obiekt Kod CPV 45330000-9 Budowa ul. Parkingowa śyrardów Inwestor TBS w śyrardowie Wykonawca DOM-BUD Suwałki Biuro kosztorysowe Dom-Bud w Suwałkach Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 1. KNNR [ST-002]

Przedmiar robót. Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 1. KNNR [ST-002] Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji Przedmiar robót 1. KNNR 4 0112-0100 [ST-002] Opis robót Rurociągi z tworzyw sztuczn.(pp,pe,pb) o połącz. zgrzew.na ścianach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. instalacja wod.-kan., c.o., wentylacja, klimatyzacja.

Przedmiar robót. instalacja wod.-kan., c.o., wentylacja, klimatyzacja. Przedmiar robót Data: 2013-04-19 Budowa: BUDYNEK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DOBUDOWANY DO POŁUDNIOWEJ ELEWACJI BUDYNKU REMIZY OSP W MODLIBORZYCACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO DZ. NR EWID. 726/1 W MODLIBORZYCACH.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI Kosztorys ofertowy Data: 2011-04-11 Budowa: ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. PEOWIAKÓW 14

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót NR 2595/IS/PR Przebudowa ustępów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach.

Przedmiar robót NR 2595/IS/PR Przebudowa ustępów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach. Przedmiar robót NR 2595/IS/PR Przebudowa ustępów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach. Data: 2016-04-20 Budowa: Ul. Akacjowa 28 działka nr 435 jednostka ewidencyjna Kęty obszar wiejski, obręb

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan Kosztorys Budowa: Błądzikowo, ul. Pucka Obiekt: budynek B Zamawiający: PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. UL. ZAMKOWA 6 84-100 PUCK Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku internatu przy L.O. w Puszczykowie z budową szybu windowego i klatki schodowej - roboty instalacyjne ADRES INWESTYCJI : Puszczykowo ul.kasprowicza 3, działka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 2-15 0409/02 2 KNR 2-15 0118/01 3 KNR 2-15 0112/02 4 KNR 0-31 0107/01 5 KNR 0-35 0111/02 6 KNR 0-31 0106/02 7 KNR 2-15 0103/04 8 KNR 2-15 0103/03 9 KNR 0-34 0101/07 10 KNR 0-34

Bardziej szczegółowo

ŻYWIEC, UL. GRUNWALDZKA

ŻYWIEC, UL. GRUNWALDZKA Przedmiar robót Adres obiektu budowlanego: 34-300 ŻYWIEC, UL. GRUNWALDZKA 17 Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU, 34-300 ŻYWIEC, RYNEK 2 Data opracowania przedmiaru robót: 2014-03-31 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 286/2/S1 K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 286/2/S1 K PRZEDMIAR ROBÓT NR 286/2/S1 K na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego pt. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

opracowanie PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ INSTALACJE WEWNĘTRZNE TOM VII

opracowanie PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ INSTALACJE WEWNĘTRZNE TOM VII PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jerzy Ciesielczuk kontakt tel. kom. 515 634 337 stacj. 32 231 82 97 e-mail karo@pkbkaro.pl www.pkbkaro.pl PKB ul. Konarskiego 23b/9 44-100 GLIWICE opracowanie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Inwestor : Urząd Miasta Leszna ul. Karasia, 64-100 Leszno Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Budynek mieszkalny wielorodzinny Budynek mieszkalny wielorodzinny Kościerzyna ul. Heykego Inwestor : Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa Budynku Szkoly Podstawowej w msc. Kębłowo gm. Luzino dz. nr 359 i I STALACJE SA ITAR E Z PRZYŁĄCZAMI

Przedmiar robót. Przebudowa Budynku Szkoly Podstawowej w msc. Kębłowo gm. Luzino dz. nr 359 i I STALACJE SA ITAR E Z PRZYŁĄCZAMI Przedmiar robót Przebudowa Budynku Szkoly Podstawowej w msc. Kębłowo gm. Luzino dz. nr 359 i 361 - I STALACJE SA ITAR E Z PRZYŁĄCZAMI Data: 2011-10-30 Budowa: INSTALACJE SANITARNE Z PRZYŁĄCZAMI Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE

INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-93/07 NR PROJEKTU: P 337-2/5/A NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 501/89, 624/89 obręb Brzezinka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WOD- KAN, C.O. Z PRZYŁĄCZAMI

Przedmiar robót INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WOD- KAN, C.O. Z PRZYŁĄCZAMI Przedmiar robót Data: 2018-03-06 Budowa: Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt: NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach WC w piwnicy i na parterze budynku głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20

Bardziej szczegółowo