IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA"

Transkrypt

1 IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I COIMBRA PORTO I DOSKONAŁE WINO BASKOWIE KONTRA GUGGENHEIM Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Przylot do Barcelony, transfer do hotelu, czas wolny. Kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu zwiedzanie Barcelony, mi dzy innymi dzieła słynnego architekta Antoniego Gaudiego: Sagrada Familia (z zewnàtrz) oraz Park Guell. Ponadto wzgórze Montjuic, dzielnica gotycka wraz z katedrà, Pałac Gubernatora, plac Êw. Jakuba oraz Las Ramblas - najpi kniejsza ulica Barcelony. Dla fanów piłki no nej wizyta na stadionie FC Barcelona - Camp Nou -dodatkowo płatna 22 EUR. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg. (Trasa ok. 100 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Saragossy, gdzie zobaczymy, pałac Aljaferia (mauretaƒski pałac z Ksi gi tysiàca i jednej nocy ) i amfiteatr rzymski. Kolacja i nocleg w okolicach Madrytu. (Trasa ok. 630 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu zwiedzanie Madrytu, który od XVI wieku pełni funkcj stolicy Hiszpanii. Zobaczymy ogromny Palacio Real, czyli rezydencj królewskà (gdzie szczególnej uwadze polecamy wspaniałà sal tronowà), Puerta del Sol (centralny plac Madrytu z pomnikiem przedstawiajàcym herb miasta). Paseo del Prado, czyli zielona promenada otoczona muzeami, galeriami i bogatymi rezydencjami, Muzeum Prado (mi dzy innymi prace Velasqueza, El Greco, Breughla, Tycjana), Plac Hiszpaƒski z pomnikiem Cervantesa ozdobionym postaciami Don Kichota i Sancho Pansy. Dla ch tnych proponujemy fakultatywny wyjazd na zwiedzanie Toledo (ok. 15 EUR). Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Madrytu. Dzieƒ 5 Po Êniadaniu zwiedzanie Segowii - miasta poetów. Zobaczymy rzymski akwedukt wybudowany w I w. n.e., Casa de los Picos, Plac Âw. Marcina, Plaza Mayor z póênogotyckà katedrà oraz bajkowy zamek - Alcazar de Segovia - jedna z siedzib Królów Katolickich. Tu za murami miasta widaç Iglesia de la Vera Cruz - Êwiàtyni templariuszy. Nast pnie przejazd do Avili - zwiedzanie Katedry, najstarszej gotyckiej Êwiàtyni w Hiszpanii, Plac Âw. Teresy - mniszki i zało ycielki zakonu Karmelitanek Bo - sych, Monasterio de la Encarnacion, gdzie Teresa sp dziła blisko 30 lat. Przejazd na kolacj i nocleg w okolice Salamanki. (Trasa ok. 250 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu zwiedzanie Salamanki - stolicy wiedzy, miasta z piaskowca w kolorze miodu - zobaczymy Uniwersytet, Plaza de Anaya, Nowà i Starà Katedr, Patio de las Escuelas, Casa de las Conchas z fasadà wykonanà z ponad 400 muszli, Plaza Mayor - przez wielu uwa any za najwspanialszy rynek główny w Hiszpanii, fasady Convento de las Duenas. Nast pnie przejazd w okolice Lizbony/Setubalu. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu zwiedzanie Lizbony: zobaczymy zamek de Sao Jorge (Âw. Jerzego - z zewnàtrz) - dawnà królewskà siedzib, z której rozciàga si pi kna panorama miasta, katedr oraz dzielnic Belem z klasztorem dos Jeronimos, wie à de Belem, ró à wiatrów oraz pomnikiem odkryç geograficznych upami tniajàcych sławnych portugalskich zdobywców: Henryka eglarza, Vasco da Gamy, Magellana. Na koniec obejrzymy tereny wystawy Expo 98, szczególnie polecamy zobaczenie wspaniałego oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleksu 5 ogromnych akwariów, mieszczàcych faun i flor morskà od ławic sardynek po rekiny i koralowce. Powrót na kolacj i nocleg do hotelu w okolicach Lizbony / Setubalu. (Trasa ok. 80 km). Dla ch tnych wyjazd- Lizbona nocà + FADO. Cena 40 EUR. Dzien 8 Po Êniadaniu przejazd przez słynne kurorty Wybrze a Lizboƒskiego - Estriol, Cascais z czelu- Êcià zwanà Usta Piekieł oraz wzdłu znanych pla na Cabo da Roca - najdalej wysuni ty na zachód punkt Europy. Nast pnie zobaczymy Sintr i jej symbol - Palacio Nacional. Czas wolny, powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 180 km). Dzieƒ 9 Pla owanie w jednym z kurortów Wybrze a 176 HISZPANIA I PORTUGALIA

2 Lizboƒskiego - np. Setubal, Cascais czy Estoril. Kolacja i nocleg. W przypadku, kiedy hotel nie b dzie usytuowany w którymê z nadmorskich kurortów, gwarantujemy jeden transfer do kurortu rano (np. o 10-tej) i jeden transfer z powrotem do hotelu (np. o 18-tej). Dla osób nie zainteresowanych pla owaniem - wycieczka do Evory, cena 30 EUR. Dzieƒ 10 Po Êniadaniu wyjazd do Fatimy wizyta w sanktuarium Matki Boskiej Ró aƒcowej, w której ołtarz przedstawia scen objawienia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie (Uwaga: do bazyliki nie wolno wchodziç w kapeluszach, szortach itp. - konieczne sà skromne stroje). Nast pnie przejazd do Coimbry - oêrodka akademickiego poło- onego nad rzekà Mondego: zobaczymy starówk, wie zegarowà Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina (olêniewajàca budowla barokowa), arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, w których odbywajà si uroczystoêci akademickie. Dla ch tnych proponujemy rejs statkiem po Douro - Złotej Rzece (ok. 10 EUR). Przejazd na nocleg w okolicach Porto. Kolacja. (Trasa ok. 320 km). Dzieƒ 11 Po Êniadaniu zwiedzanie Porto - miasta słynàcego ze wspaniałych win. Serce miasta stanowi Praca de Liberdade z pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, katedra Se, Pałac Biskupi, Casa do Infante, gdzie urodził si ksià Henryk eglarz, Cais da Ribeira - najbardziej gwarne miejsce w Porto, wpisane na list UNESCO. Wizyta w winiarni, gdzie zapoznamy si z procesem produkcji słynnego Porto i gdzie warto spróbowaç lokalnych trunków. Nast pnie przejazd do Santiago de Compostela, zwiedzanie m.in.: Plaza del Obradoiro, Katedra Êw. Jakuba, Plaza de la Quintana. Miasto jest najbardziej znane z zespołu sakralnego, które przyciàga tysiàce pielgrzymów, a przemierzana przez nich Êcie ka przez Nawarr i Galicj zyskała miano El Camino de Santiago (Droga do Santiago). Kolacja i nocleg w okolicy Santiago. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 12 Po Êniadaniu całodzienny przejazd do Bilbao. Po drodze zwiedzanie Leon: katedra, Colegiata de San Isidro, Casa de Botines, Panteon Królewski uwa any za Kaplic Sykstyƒskà sztuki romaƒskiej. Nocleg i kolacja w hotelu w okolicach Bilbao. (Trasa ok. 750 km). Dzieƒ 13 Po Êniadaniu zwiedzanie stolicy Basków - Bilbao: Muzeum Guggenheima, Stare Miasto. Pojedziemy równie do Getto, gdzie znajduje si słynny Puente Colgante - jeden z kilku zachowanych do dzisiaj i funkcjonujàcych mostów suwowych z XIX wieku. Udamy si równie na punkt widokowy z którego roztacza si pi kny widok na miasto i Zatok Biskajskà. Nast pnie przejazd na kolacj i nocleg w okolice Logrono. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 14 Po Êniadaniu wizyta w Haro - b dàcym głównym oêrodkiem produkcji win La Rioja (najsłynniejszy region winny Hiszpanii) - zwiedzanie jednej z bodegas (winiarni). Nast pnie transfer na wybrze e Costa Brava/Maresme. Kolacja i nocleg w hotelu na wybrze u Costa Brava/Maresme. (Trasa ok. 580 km). Dzieƒ 15 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko w Barcelonie. Lot powrotny do Polski. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Hotele Hotele **/*** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje 2-3 osobowe (przy czym 3-os to z reguły pokój 2-os z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, czasami z telefonem i TV. Âniadania kontynentalne i obiadokolacje serwowane. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem do/z Barce - lony, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 14 rozpocz tych dób hotelowych, Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide dodatkowych posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 225 EUR. Uwaga! W hotelach na terenie Katalonii konieczna opłata lokalnego podatku - ok 0,5 EUR/noc. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: HBO TERMINY I CENY (za os - pok. 2 os - zł) TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Dopłata za pok. 1 os. od 1150 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 3949 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA, GDA SKA, WROCŁAWIA, KRAKOWA HISZPANIA I PORTUGALIA 177

3 PORTUGALIA I HISZPANIA - PÓŁ NA PÓŁ 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2970 PLN cena po rabacie promocyjnym LIZBONA KLASZTOR HIERONIMITÓW, ALCOBACA I BATALHA FATIMA COIMBRA KAPLICA CZASZEK W EVORZE KORDOBA SEWILLA - STOLICA ANDALUZJI KADYKS GIBRALTAR DLA CH TNYCH TYDZIE W ALGARVE LUB COSTA DE LA LUZ Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie transfer do hotelu w rejonie Algarve i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Lizbony i zwiedzanie stolicy Portugalii. W programie wie a Belem, klasztor Hieronimitów (UNESCO) - zbudowany dla uczczenia podró nika Vasco da Gamy i jego wyprawy do Indii, Pomnik Odkrywców symbolizujàcy dawna pot g kolonialnej Portugalii. Nast pnie przejazd do centrum i spacer uliczkami 3 najbardziej znanych dzielnic Lizbony Baixy, Bairro Alto i Alfamy: Praca Rossio, Praca de Commercio, b dzie mo na podziwiaç misternà konstrukcj windy Êw. Justyny i na koniec przeja d ka charakterystycznym dla Lizbony ółtym tramwajem. Kolejnym punktem programu b dà tereny wystawowe Expo 98, szczególnie polecamy wspaniałe oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleks 5 ogromnych akwariów mieszczàcych faun i flor morskà: od ławic sardynek po rekiny, pingwiny i koralowce. Na zakoƒczenie zwiedzania przejedziemy na nietypowy punkt widokowy. W cokole pot nego pomnika Chrystusa Króla mieêci si platforma widokowa, skàd roztacza si niezapomniana panorama całej Lizbony. Kolacja i nocleg w okolicach Lizbony. (Trasa ok. 280 km). Dla ch tnych Lizbona Nocà i koncert Fado (ok. 40 EUR). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Alcobaca. W Alcobaca znajduje si opactwo Cystersów, przykład doskonałej w formie gotyckiej architektury cysterskiej, z najwi kszym koêciołem w Portugalii. Warte zobaczenia sà grobowce króla Piotra I i jego tragicznie zmarłej kochanki Ines de Castro, Sala Królów, kuchnie czy kru ganki. Nast pnie transfer do Batalha, znanej głównie z klasztoru Santa Maria da Vitoria, który powstał dla upami tnienia zwyci stwa króla Jana I nad Hiszpanami pod Aljbarrotà. Klasztor uznawany jest za perł póênego gotyku, w jego skład wchodzà m.in.: trójnawowa bazylika z transeptem, Kaplica Fundatora, gdzie pochowany został król Jan I z mał onkà Filipà Lancaster; Kru ganek Królewski z bogato zdobionymi maswerkami czy Niedokoƒczone Kaplice. Kolacja i nocleg w okolicy Porto. (Trasa ok. 110 km). Dla ch tnych wyjazd do Porto połàczony z rejsem po Duoro (ok. 30 EUR). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu pierwszym punktem programu b dzie Coimbra - oêrodek akademicki poło ony nad rzekà Mondego: zobaczymy starówk, wie zegarowà Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina (olêniewajàca budowla barokowa), arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, w których odbywajà si uroczystoêci akademickie. Nast pnie przejazd do Fatimy - wizyta w sanktuarium Matki Boskiej Ró aƒcowej, w której ołtarz przedstawia scen objawienia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie (Uwaga: do bazyliki nie wolno wchodziç w kapeluszach, szortach itp. - konieczne sà skromne stroje). Przejazd do Evory - zwiedzanie tego pi knego miasta wpisanego na list UNESCO: rzymska Êwiàtynia Diany, koêciół Sao Francisco z Kaplicà Czaszek, akademia jezuicka z pi knymi kru gankami, miejskie kamienice z kutymi naro nymi balkonami oraz wysokimi oknami Kolacja i nocleg w okolicach Evory. (Trasa ok. 300 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu przejazd do Kordoby. Spacerujàc po starówce odnosi si wra enie jakby czas stanàł w miejscu: wàskie wybrukowane uliczki, zaułki i kute bramy z elaza, to wszystko przenosi nas w Êredniowiecze. Najciekawsze zabytki to Mez - quita (czyli Wielki Meczet, budowany od VIII wieku), Alcazar de los Reyes Cristianos (czyli pałactwierdza Alfonsa XI) i Puente Romano, rzymski most na Gwadalkiwirze. Kolacja i nocleg w okolicy Kordoby lub Sewilli. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu przejazd do Kadyksu, najwi kszego niegdyê portu Hiszpanii. Zobaczymy stary port, fortyfikacje brzegowe i szerokie aleje nadmorskie (alamedas) oraz wàskie uliczki starego miasta z nowà katedrà. Nast pnie przejazd i spacer po Jerez de la Frontera - krótka wizyta w mieêcie znanym głównie z produkcji sherry i ze szkół jazdy konnej. Kolejnym punktem programu b dzie Gibraltar - półwysep o długoêci zaledwie 6 km, który jest malutkà enklawà brytyjskà na Płw. Iberyjskim. W programie przejazd minibusami na Punta Europa ze wspaniałym widokiem na Afryk, a nast pnie wjazd na Skał Gibraltarskà, jedyne miejsce w Europie gdzie na wolnoêci yjà małpy, wejêcie do Jaskini Âwi tego Michała i nast pnie zjazd do miasta. JeÊli 178 HISZPANIA I PORTUGALIA

4 wystarczy czasu proponujemy zakupy na Main Street (Gibraltar to strefa handlu wolnocłowego). Po odprawie celnej przejazd do hotelu w okolicy Sevilli. Kolacja, nocleg. Uwaga: po Gibraltarze podró uje si minibusami lub taksówkami z angloj zycznymi kierowcami-przewodnikami. Cała grupa spotyka si przy danej atrakcji turystycznej, gdzie na czas jej zwiedzania opiek przejmuje polskoj zyczny pilot wycieczki. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu zwiedzanie Sevilli - zaczniemy od panoramicznej wizyty autokarem po portowej dzielnicy El Arenal słynnej z Plaza de Toros de la Maestranza (czyli najwspanialszej w Hisz - panii areny do walki z bykami), promenady Cristobal Colon, posàgu Carmen, Torre del Oro (dwunastobocznej arabskiej wie y). Zobaczymy równie tereny Parku Marii Luizy z przepi knym Plaza de Espana- wizytówkà miasta. Nast pnie spacer najstarszà dzielnicà Santa Cruz - ogromna gotycka katedra i mauretaƒska dzwonnica La Giralda. Po południu przejazd na portugalskie wybrze e Algarve. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 200 km). Dla ch tnych rejs statkiem po Guadalikwirze (ok. 16 EUR). Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Faro. Klienci pozostajàcy na pobycie na wybrze u Algarve lub na hiszpaƒskim Costa de la Luz - po Êniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Po południu transfer do wybranego hotelu (mo liwy transfer via lotnisko). Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3- os. to z reguły pokój 2- os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji wsystemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypo - czynek Hiszpania i Wypoczynek Portugalia. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 7 rozpocz tych dób hotelowych, Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide dodatkowych posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 155 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: PHI TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hiszpanii lub Portugalii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Tivoli Carvoeiro ****+ Luna Alpinus Suites****+ Playacanela ****+ Praia Sol *** * * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od 700 Dopłata do HB od 370 Dopłata do Full Board Plus od 385 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa de la Luz i Wypoczynek Portugalia Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA HISZPANIA I PORTUGALIA 179

5 PORTUGALIA - LUZYTANIA WCZORAJ I DZIÂ 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2920 PLN cena po rabacie promocyjnym LIZBONA - MIASTO MARKIZA POMBALA KLASZTORY UNESCO - HIERONIMITÓW, ALCOBACA I BATALHA FATIMA I BRAGA WINNE PORTO COIMBRA KAPLICA CZASZEK W EVORZE DLA CH TNYCH DODATKOWY TYDZIE W ALGARVE LUB COSTA DE LA LUZ Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie transfer do hotelu w rejonie Algarve i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Lizbony i zwiedzanie stolicy Portugalii. W programie wie a Belem, klasztor Hieronimitów (UNESCO) - zbudowany dla uczczenia podró nika Vasco da Gamy i jego wyprawy do Indii, Pomnik Odkrywców symbolizujàcy dawna pot g kolonialnej Portugalii. Nast pnie przejazd do centrum i spacer uliczkami 3 najbardziej znanych dzielnic Lizbony Baixy, Bairro Alto i Alfamy: Praca Rossio, Praca de Commercio, b dzie mo na podziwiaç misternà konstrukcj windy Êw. Justyny i na koniec przeja d ka charakterystycznym dla Lizbony ółtym tramwajem. Kolejnym punktem programu b dà tereny wystawowe Expo 98, szczególnie polecamy wspaniałe oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleks 5 ogromnych akwariów mieszczàcych faun i flor morskà: od ławic sardynek po rekiny, pingwiny i koralowce. Na zakoƒczenie zwiedzania przejedziemy na nietypowy punkt widokowy. W cokole pot nego pomnika Chrystusa Króla mieêci si platforma widokowa, skàd roztacza si niezapomniana panorama całej Lizbony. Kolacja i nocleg w okolicach Lizbony. (Trasa ok. 280 km). Dla ch tnych Lizbona Nocà z koncertem muzyki Fado (ok. 40 EUR). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Sintry. Po drodze podjedziemy na najbardziej na zachód wysuni ty punkt Europy - Cabo da Roca. W Sintrze zapraszamy do zwiedzenia nietypowego zabytku jakim jest Pałac Regaleira (Quinta da Regaleira), rezydencja nie tylko ksià àt portugalskich ale i lo y masoƒskiej. Spacer owianymi tajemnicà labiryntami korytarzy, studni oraz sekretnych przejêç. Nast pnie transfer do Obidos - - otoczone Êredniowiecznymi murami obronnymi urokliwe miasteczko, z kr tymi uliczkami i bielonymi kamienicami, sklepami z ceramikà i pamiàtkami, niewielkimi restauracjami. Proponujemy zatrzymaç si na chwil w jednej restauracji i odpoczàç przy kieliszku słynnego likieru wiêniowego (ginjinha). Ostatnim punktem programu w tym dniu b dzie Alcobaca. W Alcobaca znajduje si opactwo Cystersów, przykład doskonałej w formie gotyckiej architektury cysterskiej, z najwi kszym koêciołem w Portugalii. Warte zobaczenia sà grobowce króla Piotra I i jego tragicznie zmarłej kochanki Ines de Castro, Sala Królów, kuchnie czy kru ganki. Kolacja i nocleg w okolicy Alcobaca. (Trasa ok. 270 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do Batalha, znanej głównie z klasztoru Santa Maria da Vitoria, który powstał dla upami tnienia zwyci stwa króla Jana I nad Hiszpanami pod Aljbarrotà. Klasztor uznawany jest za perł póênego gotyku, w jego skład wchodzà m.in.: trójnawowa bazylika z transeptem, Kaplica Fundatora, gdzie pochowany został król Jan I z mał- onkà Filipà Lancaster; Kru ganek Królewski z bogato zdobionymi maswerkami czy Niedokoƒczone Kaplice. Nast pnie przejazd do Porto - zwiedzanie miasta słynàcego ze wspaniałych win. Serce Porto stanowi Praca de Liberdade z pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, katedra Se, Pałac Biskupi, Casa do Infante, gdzie urodził si ksià Henryk eglarz, Cais da Ribeira - najbardziej gwarne miejsce w Porto, wpisane na list UNESCO. Rejs statkiem po rzece Douro. Wizyta w winiarni, gdzie zapoznamy si z procesem produkcji słynnego Porto i gdzie warto spróbowaç lokalnych trunków. Kolacja i nocleg w okolicy Porto. Uwaga! Mo liwe przeniesienie cz Êci programu zwiedzania Porto na poranek dnia 5. (Trasa ok. 220 km). Dla ch tnych wizyta w miasteczku Tomar (ok. 10 EUR). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu i ewentualnym zwiedzaniu Porto, przejazd do Bragi - pierwszej stolicy Portugalii, miasta nazywanego portugalskim Rzymem oraz wa nego oêrodka religijnego kraju. Spacer uliczkami miasta: katedra Se, Pałac Arcybiskupi z XVIII-wieczna fontannà, Praca Agrolongo i na koniec zwiedzania przejazd do sanktuarium Bom Jesus, z imponujàcymi schodami oraz tarasami. Kolacja i nocleg w okolicach Bragi. (Trasa ok. 55 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu przejazd do Coimbry - oêrodka akademickiego poło onego nad rzekà Mondego: zobaczymy starówk, wie zegarowà Torre, Stary 180 HISZPANIA I PORTUGALIA

6 Uniwersytet, Biblioteca Joanina (olêniewajàca budowla barokowa), arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, w których odbywajà si uroczystoêci akademickie. Kolejnym punktem programu b dzie Fatima - wizyta w sanktuarium Matki Boskiej Ró aƒcowej, w której ołtarz przedstawia scen objawienia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie (Uwaga: do bazyliki nie wolno wchodziç w kapeluszach, szortach itp. - konieczne sà skromne stroje). Kolacja i nocleg w okolicy Setubalu. (Trasa ok. 400 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu przejazd do Evory i zwiedzanie tego pi knego miasta wpisanego na list UNE- SCO: rzymska Êwiàtynia Diany, koêciół Sao Francisco z Kaplicà Czaszek, akademia jezuicka z pi knymi kru gankami, miejskie kamienice z kutymi naro nymi balkonami oraz wysokimi oknami. Nast pnie przejazd na wybrze e Algarve. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 380 km). Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Faro. Klienci pozostajàcy na pobycie na wybrze u Algarve lub na hiszpaƒskim Costa de la Luz - po Êniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Po południu transfer do wybranego hotelu (mo liwy transfer via lotnisko). Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3- os. to z reguły pokój 2- os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji wsystemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypo - czynek Hiszpania i Wypoczynek Portugalia. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 7 rozpocz tych dób hotelowych, Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide dodatkowych posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. KOD IMPREZY: POB TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hiszpanii lub Portugalii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Tivoli Carvoeiro ****+ Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 140 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, Luna Alpinus Suites****+ Playacanela ****+ Praia Sol *** * * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od 700 Dopłata do HB od 370 Dopłata do Full Board Plus od 385 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa de la Luz i Wypoczynek Portugalia Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA HISZPANIA I PORTUGALIA 181

7 PORTUGALIA - SZLAKIEM WIELKICH ODKRYWCÓW 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 3099 PLN cena po rabacie promocyjnym LIZBONA SINTRA CABO DA ROCA ALCOBACA TOMAR COIMBRA PORTO CAIS DE REGUA SALAMANKA CASERES HUELVA PALOS DE LA FROTERA DLA CH TNYCH DODATKOWY TYDZIE W ALGARVE LUB COSTA DE LA LUZ Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie transfer do hotelu w regionie Algarve i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Lizbony i zwiedzanie stolicy Portugalii. W programie wie a Belem, klasztor Hieronimitów (wpisany na list UNE- SCO) - zbudowany dla uczczenia podró nika Vasco da Gamy i jego wyprawy do Indii, Pomnik Odkrywców symbolizujàcy dawnà pot g kolonialnej Portugalii. Nast pnie przejazd do centrum i spacer uliczkami 3 najbardziej znanych dzielnic Lizbony Baixy, Bairro Alto i Alfamy: Praca Rossio, Praca de Commercio, b dzie mo na podziwiaç misternà konstrukcj windy Êw. Justyny. Kolejnym punktem programu b dà tereny wystawowe Expo 98, szczególnie polecamy wspaniałe oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleks 5 ogromnych akwariów mieszczàcych faun i flor morskà: od ławic sardynek po rekiny, pingwiny i koralowce. Na zakoƒczenie zwiedzania przejedziemy na nietypowy punkt widokowy. W cokole pot nego pomnika Chrystusa Króla mieêci si platforma widokowa, skàd roztacza si niezapomniana panorama całej Lizbony. Kolacja i nocleg w okolicach Lizbony (Trasa ok. 280 km). Dla ch tnych Lizbona Nocà z koncertem muzyki Fado (ok.40 EUR). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Sintry i zwiedzanie Palacio Pena-symbolu Sintry, nast pnie zobaczymy Cabo da Roca - najdalej wysuni ty za zachód punkt Europy. Przejazd do Alcobaca gdzie znajduje si opactwo Cystersów, przykład doskonałej w formie gotyckiej architektury cysterskiej, z najwi kszym koêciołem w Portugalii. Po wizycie w opactwie przejazd do Tomar. Miasto słynie z zespołu klasztornego Convento de Cristo - portugalskiej siedziby Templariuszy i Zakonu Chrystusowego b dàcego wzorcowym przykładem sztuki manueliƒskiej. Klasztor w roku 1983 został wpisany na list Êwiatowego dziedzictwa UNESCO. Samo miasto zbudowane jest na planie szachownicy po dwóch stronach rzeki Nabao. Nast pnie podró w kierunku Coimbry. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicy Coimbry (Trasa ok. 330 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu zwiedzanie Coimbra - oêrodka akademickiego poło onego nad rzekà Mondego: zobaczymy starówk, wie zegarowà Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina (olêniewajàca budowla barokowa), arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, w których odbywajà si uroczystoêci akademickie. Przejazd do Porto miasta słynàcego ze wspaniałych win oraz miejsce urodzenia jednego z najwiekszych portugalskich eglarzy Henryka eglarza. Serce miasta stanowi Praca de Liberdade z pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, katedra Se, Pałac Biskupi, Casa do Infante, w którym urodził si ksià Henryk eglarz, Cais da Ribeira najbardziej gwarne miejsce w Porto, wpisane na list UNESCO. Wizyta w winiarni, w której zapoznamy si z procesem produkcji słynnego Porto i gdzie warto spróbowaç lokalnych trunków. Kolacja i nocleg w okolicach Porto (Trasa ok. 150 km). Dla ch tnych wycieczka Zachód Słoƒca na Duoro, gdzie z łodzi podziwiaç mo emy wspaniałà panoram miasta o zachodzie słoƒca (ok. 10 EUR). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu wyjazd w kierunku Cais de Regua gdzie rozpoczniemy rejs po Douro w kierunku najwspanialszych winnic regionu.w czasie rejsu podziwiaç b dziemy dziewicze tereny z najlepszymi bodegami w kraju, skàd pochodzà najlepsze grona wykorzystywane w produkcji narodowego trunku jakim jest Porto. Poznamy histori, regiony, legendy dotyczàce najlepszych roczników a tak e podegustujemy najbardziej znane rodzaje Porto. W czasie rejsu (ok. 3 godziny) na statku podawane sà lokalne przekàski. Po dopłyni ciu do portu udamy si w drog do Salamanki. Kolacja i nocleg w okolicach Salamanki (Trasa ok. 350 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu zwiedzanie Salamanki stolicy wiedzy, miasta z piaskowca w kolorze miodu zobaczymy Uniwersytet, Plaza de Anaya, Nowà i Starà Katedr, Patio de las Escuelas, Casa de las Conchas z fasadà wykonanà z ponad 400 muszli, Plaza Mayor przez wielu uwa any za najwspanialszy rynek główny w Hiszpanii, fasa- NOWOÂå 182 HISZPANIA I PORTUGALIA

8 dy Convento de las Duenas. Nast pnie przejazd do Caseres najwspanialszego miasta Êredniowiecznych rycerzy, zobaczymy mi dzy innymi Barrio Monumental, zespół ok.40 zabytków wpisany na Êwiatowà list UNESCO. Kolacja i nocleg w okolicach Caseres (Trasa ok. 220 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu udamy si w drog do Huelva, spacer po mieêcie, a nast pnie przejazd do Palos de la Frontera, gdzie w swojà pierwszà wypraw do Nowego Âwiata udał si Krzysztof Kolumb. Odwiedzimy mi dzy innymi muzeum poêwiecone tej wyprawie, posiadajàce repliki trzech karawel które brały udział w podró y Kolumba oraz replik pierwszej karaibskiej wyspy odkrytej przez podró ników. Podró ujàc dalej Êladami odkrywców dotrzemy do La Rabida klasztoru franciszkanów, gdzie Kolumb prosił o schronienie dla swojego syna a tak e sam modlił si przed wyprawà przy figurce Virgen de los Milagros. Nastepnie przejazd w okolice Faro. Kolacja i nocleg (Trasa ok. 450 km). Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski wymeldowanie, czas wolny, podró na lotnisko w Faro. Klienci pozostajàcy na wybrze u Algarve lub na hiszpaƒskim Costa de la Luz po Êniadaniu wymeldowanie, czas wolny. Po południu podró do wybranego hotelu (mo liwy transfer via lotnisko). Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3-os. to z reguły pokój 2-os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji wsystemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypo - czynek Hiszpania i Wypoczynek Portugalia. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 7 rozpocz tych dób hotelowych, Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide dodatkowych posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 150 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: PSW TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hiszpanii lub Portugalii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Tivoli Carvoeiro ****+ Luna Alpinus Suites****+ Playacanela ****+ Praia Sol *** * * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od 700 Dopłata do HB od 370 Dopłata do Full Board Plus od 385 Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa de la Luz i Wypoczynek Portugalia Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA HISZPANIA I PORTUGALIA 183

9 W RYTMIE FADO I FLAMENCO 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 3020 PLN cena po rabacie promocyjnym LIZBONA SEWILLA GRANADA HUELVA 2 DNI POBYTU NA WYBRZE U ALGARVE DLA CH TNYCH DODATKOWY TYDZIE W ALGARVE LUB COSTA DE LA LUZ Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie transfer do hotelu w regionie Algarve i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Lizbony i zwiedzanie stolicy Portugalii.W programie wie a Belem, klasztor Hieronimitów (UNESCO) wraz z kru gankami zbudowany dla uczczenia podró nika Vasco da Gamy i jego wyprawy do Indii, Pomnik Odkrywców symbolizujàcy dawnà pot g kolonialnej Portugalii. Czas na degustacj słynnych ciasteczek pastes de Belem wypiekanych w dzielnicy Belem od stuleci. Przejazd do centrum i spacer uliczkami 3 najbardziej znanych dzielnic Lizbony: Baixa, Bairro Alto i Alafama. Zobaczymy Praca Rossio i Praca de Commercio, b dzie mo na wjechaç na jeden z tarasów widokowych windà Êw. Justyny. Na koniec przeja d ka charakterystycznym dla Lizbony ółtym tramwajem. Kolejnym punktem programu b dà tereny wystawowe Expo 98, szczególnie polecamy wspaniałe oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleks 5 ogromnych akwariów mieszczàcych faun i flor morskà. Kolacja i nocleg w okolicach Lizbony (Trasa ok. 250 km). Dla ch tnych wycieczka Lizbona Nocà z Fado (ok.40 EUR). Dzieƒ 3 P o Êniadaniu przejazd do Sevilli. Zwiedzanie miasta zaczniemy od panoramicznej wizyty autokarem po portowej dzielnicy el Arenal słynnej z Plaza de Toros de la Maestranza (czyli najwspanialszej w Hiszpanii areny do walki z bykami), promenady Cristobal Colon, posàgu Carmen, Torre del Oro (dwunastobocznej arabskiej wie y). Zobaczymy równie tereny Parku Marii Luizy z przepi knym Plaza de Espana- wizytówkà miasta. Nast pnie spacer najstarszà dzielnicà Santa Cruz - ogromna gotycka katedra i mauretaƒska dzwonnica La Giralda. Kolacja i nocleg w okolicach Sevilli. (Trasa ok. 420 km). Dla ch tnych rejs po Guadalikiwirze (ok. 16 EUR). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do Granady, gdzie naszà wizyt rozpoczniemy od spaceru po kr tych uliczkach centrum miasta: Alcaceria (arabski bazar), gotycka katedra z królewskà kaplicà. Nast pnie zobaczycie Paƒstwo pi kne budowle Maurów: Alhambr - rezydencj arabskich władców Granady, arcydzieło architektury charakteryzujàce si wspaniałà kompozycjà przestrzeni, wody, Êwiatła i dekoracji oraz Generalife, letnià rezydencj dynastii Nasrydów, której arabska nazwa oznacza ogród podniosłego raju". Po południu zapraszamy na punkt widokowy w urokliwej dzielnicy Albaicin,, skàd rozpoêciera si panorama na Alhambr i Sierra Nevada. Kolacja i nocleg w okolicy Granady (Trasa ok. 270 km). Dla ch tnych wieczór Flamenco (ok. 29 EUR). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu udamy si w drog do Huelvy, odb dziemy spacer po mieêcie a nast pnie przejedziemy do Palos de la Frontera, skàd swojà pierwszà wypraw do Nowego Âwiata rozpoczàł Krzysztof Kolumb. Odwiedzimy mi dzy innymi muzeum po- Êwi cone tej wyprawie posiadajàce repliki trzech karawel, które brały udział w podró y Kolumba oraz replik pierwszej karaibskiej wyspy odkrytej przez podró ników. Nastepnie przejazd w okolice Faro. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 420 km). Dzieƒ 6 7 Czas wolny na wypoczynek na portugalskim wybrze u Algarve. Mo liwoêç skorzystania z wycieczek fakultatywnych w okolicy. Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, podrózna lotnisko w Faro, wylot do Polski. Klienci pozostajàcy na wybrze u Algarve lub na hiszpaƒskim Costa de la Luz - wykwaterowanie, czas wolny, po południu przejazd do wybranego na wypoczynek hotelu (w niektórych terminach transfer via lotnisko). NOWOÂå 184 HISZPANIA I PORTUGALIA

10 Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3-os. to z reguły pokój 2-os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji wsystemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypo - czynek Hiszpania i Wypoczynek Portugalia. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 7 rozpocz tych dób hotelowych, Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide dodatkowych posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 130 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: PHO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hiszpanii lub Portugalii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Tivoli Carvoeiro ****+ Luna Alpinus Suites****+ Playacanela ****+ Praia Sol *** * * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od 700 Dopłata do HB od 370 Dopłata do Full Board Plus od 385 Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa de la Luz i Wypoczynek Portugalia Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA HISZPANIA I PORTUGALIA 185

11 HOTEL TIVOLI CARVOEIRO + Carvoeiro ocena: 4,5 NASZYM ZDANIEM Bardzo dobrej klasy hotel z bogatà infrastrukturà. Idealny na wakacje z rodzinà oraz na romantyczny wypad we dwoje. + za fantastyczne widoki i klimatyczne Carvoeiro. STRONA INTERNETOWA Poło enie Hotel poło ony na klifie, przy pi knej zatoce. Pla a hotelowa mała i piaszczysta, otoczona pionowymi klifami z piaskowca, urokliwa, pełna ukrytych grot, które odsłaniajà si w czasie odływu. ZejÊcie na pla po stromych schodkach. Ze wzgl du na pływy oceanu dost pnoêç do pla y hotelowej bywa ograniczona. W odległoêci ok. 5 km znajdujà si dwie pla e z listy Stu Najpi kniejszych Pla Âwiata - Benagil i Marinha. Z pla y Benagil mo na wykupiç godzinny rejs lokalnymi łódeczkami wzdłu charakterystycznych dla regionu Algarve fantazyjnych, klifowych wybrze y. Do centrum Carvoeiro ok. 1 km - 3 x dziennie hotel zapewnia bezpłatny bus do kurortu (w wysokim sezonie). W Carvoeiro szeroki wybór barów, restauracji i sklepów oraz piaszczysta pla a. 20 metrów od hotelu znajduje si przystanek autobusowy, z którego mo na dojechaç do Lagoa lub Portimao. Do lotniska w Faro ok. 60 km. Pokoje Hotel proponuje zakwaterowanie w 293 wygodnie urzàdzonych i zadbanych pokojach: - z widokiem na basen i/lub morze, mo liwe zakwaterowanie na potwierdzenie, - z widokiem na ogród i lub inne budynki, mo liwe zakwaterowanie 2+1. Dla obu typów pokoi: wszystkie z łazienkà (suszarka do włosów), klimatyzacjà, TVsat, telefonem, TVsat, radiem, mini barem (płatny), sejfem (płatny ok.15 EUR/tydzieƒ), czajnikiem elektrycznym (kawa i herbata) oraz balkonem (meble balkonowe). Łó eczko dla dziecka do 2 lat bepłatne. Do dyspozycji goêci Recepcja, lobby, 3 bary (w tym przy basenie czynny w lipcu i sierpniu), 2 restauracje (bufetowa i a la carte specjalizujàca si w daniach kuchni portugalskiej), Palmeira Coffee Shop - kafeteria idealna na lekki posiłek w ciàgu dnia, ogród z le akami i parasolami (bezpłatne), basen i brodzik dla dzieci (słodka woda), room service (płatny), pralnia (płatna), wypo yczalnia samochodów, bezpłatny parking przy hotelu, stanowiska internetowe oraz wifi (płatne ok. 9EUR/godzina). Hotel jest doskonale przygotowany na przyj cie Małych GoÊci: Êwietnie wyposa ony mini klub, plac zabaw dla dzieci, animacje, menu dzieci ce, pokój gier, mo liwoêç zakupu ywnoêci niemowl cej, mo liwoêç sterylizacji butelek, mo liwoêç opłacenia opiekunki. Do dyspozycji goêci SPA i wellness - bezpłatnie: basen kryty, jacuzzi, siłownia, sauna, łaênia turecka; płatne: zabiegi na twarz i ciało. Hotel zapewnia r czniki pla owe (bezpłatne, depozyt 10 EUR). Wy ywienie Âniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje mo liwoêç dopłaty do Full Board Plus ( lunch w formie bufetu lub a'la carte), do linchu oraz obiadokolacji woda mineralna lub napój gazowany oraz 1 piwo lub 1 kieliszek wina). Program sportowy i animacyjny Boisko do siatkówki, badminton, korty tenisowe (płatne ok.10 EUR/godzina, oêwietlenie ok.8eur/godzina, komplet rakiet i piłek ok.9eur/godzina), 12-dołkowe pole golfowe (płatne), szkoła nurkowania PADI na terenie hotelu (płatna). Podczas sezonu wieczorami organizowane sà na terenie hotelu wyst py lokalnych muzyków. Kategoria lokalna: **** 186 PORTUGALIA

12 Acoteias HOTEL LUNA ALPINUS FALESIA SUITES + Dla rodzin Pokoje 2+2 dla rodzin ALL INCLUSIVE w cenie ocena: 5,0 Poło enie Ten pi cioletni, nowoczesny hotel poło ony jest w niewielkiej miejscowoêci wypoczynkowej Acoteias, oddalonej o ok. 8 km od centrum Albufeiry oraz 12 km od ekskluzywnej Vilamoury z pi knym portem jachtowym. W pobli u market i kilka barów. Niedaleko hotelu znajduje si przystanek autobusowy dowo àcy do okolicznych miejscowoêci. Do pi knej piaszczystej pla y Praia de Falesia ok 1,5 km (zejêcie na sama pla schodami). Hotel zapewnia codzienny transport do pla y oraz do centrum Oura (2-3 x rano i 2-3 po południu). Oura nazywana jest nowym centrum Albufeiry - szeroki wybrór barów, restauracji, tak e dyskoteki. Do lotniska w Faro ok. 30 km. Pokoje W hotelu znajduje si 183 apartamentów rozlokowanych w 3 budynkach połàczonych ze sobà. Wszystkie komfortowo urzàdzone oraz wyposa one, przestronne, klimatyzowane, z TVsat, telefonem, HiFi, sejfem (płatny ok. 15 EUR/tydzieƒ), aneksem kuchennym (lodówka, płyta grzewcza, naczynia i sztuçce), balkonem (meble balkonowe). Apartamenty z 1 sypialnià (T1) dla maksymalnie 4 osób, pokój dzienny z 2 osobowà sofà, oddzielna sypialnia, łazienka (suszarka do włosów). Apartamenty z 2 sypialniami (T2) dla minimalnie 4 osób pełnopłatnych, a maksymalnie dla 5 osób dorosłych, lub dla nawet 6 ale tylko w układzie 4+2 lub 5+1, pokój dzienny z 2 osobowà sofà, 2 sypialnie, 2 łazienki (w jednej z nich suszarka do włosów). Łó eczko dla dziecka do 2 lat gratis. Do dyspozycji goêci Recepcja, 7 wind, przestronne lobby, restauracja bufetowa i restauracja a la carte, bar, snack bar, 2 tarasy słoneczne (jeden z nich w otoczeniu zieleni), le aki i parasole na tarasach bezpłatne, 2 baseny i brodzik (w basenach słodka woda), miniklub, plac zabaw, sala konferencyjna, bankomat, parking. Hotel nie zapewnia r czników basenowych. Wifi w lobby hotelowym gratis, stanowiska internetowe płatne. Na pla y le aki i parasole płatne ok 8 EUR/os. Wy ywienie All Inclusive: Êniadania (08:00 10:00), lunche (12:30 14:00), obiadokolacje (19:00 21:30) w formie bufetu. Przekàski (lokalne sery i szynka, kanapki, pizza, hot dogi, lody) w godzinach 11:00 18:00 i podwieczorek (ciasta, ciastka, kawa, herbata) w godzinach 17:00 18:00, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 11:00 23:00. Program sportowy i animacyjny Hotel zapewnia animacje dla dorosłych i dzieci kilka razy w tygodniu (np. aerobik, gry, konkursy, zabawy, zawody, wieczorne show). Bezpłatnie: tenis stołowy, rzutki. Płatne: bilard. Na pla y centrum sportów wodnych płatne dodatkowo (skutery, windsurfing, nurkowanie). W odległoêci ok. 200 m od hotelu znajduje si pole golfowe (płatne) - dla wszystkich ch tnych, którzy chcà spróbowaç sił w tym ekskluzywnym sporcie. Kategoria lokalna **** NASZYM ZDANIEM Âwietny hotel z dobrym serwisem i fajnymi apartamentami w sam raz dla rodzin lub wszystkich tych, którzy chcà odpoczàç z dala od zgiełku typowego dla du ych kurortów. Dodatkowo animacje w j zyku polskim prowadzone przez profesjonalny zespół. + za przepi knà pla y z imponujàcymi czerwonymi klifami. Polecamy! STRONA INTERNETOWA PORTUGALIA 187

13 HOTEL PRAIA SOL Quarteira ocena: 4,8 NASZYM ZDANIEM Dobry hotel w Êwietnej cenie. Poło ony na skraju kompletnie ró nych miejscowoêci, przez co polecany zarówno tym którzy poszukujà ciszy i spokoju, jak i tym dla których nocne ycie stanowi istotny element wakacji. Do tego pi kna pla a. STRONA INTERNETOWA Poło enie Ten niewielki i kameralny hotel poło ony jest na pograniczu dwóch miejscowoêci: spokojnej oraz ulubionej przez Portugalczyków Quarteiry i Vilamoury - kurortu t tniàcego yciem, z pi knà marinà oraz licznymi klubami i dyskotekami. W obu miejscowoêciach bary, restauracje i sklepy. W pobli u liczne pola golfowe. Do centrum Quarteiry ok. 500 m. Do szerokiej, piaszczystej pla y ok. 400 m. Do lotniska w Faro ok. 20 km. Pokoje Hotel posiada 40 pokoi 2 osobowych z mo liwoêcià 1 dostawki (tylko dla dziecka). Wygodnie urzàdzone pokoje z łazienkà (suszarka do włosów), TVsat, klimatyzacjà, sejfem (płatny dodatkowo ok. 15 EUR za tydzieƒ + depozyt ok. 20 EUR) balkonem lub niewielkim tarasem. Do dyspozycji goêci Recepcja, nowoczeênie urzàdzone lobby z barem i restauracjà, winda, niewielki ogród z basenem i brodzikiem dla dzieci (słodka woda) oraz le- akami i parasolami. W lobby stanowiska internetowe (płatne ok. 1 EUR /10 minut) oraz wifi (płatne ok. 6 EUR/godzina ). Hotel nie zapewnia r czników basenowych, na pla y le aki i parasole w cenie ok. 10 EUR/os. Wy ywienie Âniadania w formie bufetu. Istnieje mo liwoêç dopłaty do obiadokolacji. Kategoria lokalna: *** 188 PORTUGALIA

14 Isla Canela HOTEL PLAYACANELA + Przy pla y Pokoje 2+2 dla rodzin ALL INCLUSIVE za dopłatà ocena: 4,8 Poło enie Ten nale àcy do sieci Playa hotel poło ony jest w Isla Canela - w niewielkim kurorcie przy granicy z Portugalià, tu przy szerokiej i piaszczystej 7-kilometrowej pla y (do przejêcia wydmy, pla a strze ona). Do centrum Punta del Moral, które stanowi: przystaƒ (promy do Isla Cristina), port jachtowy z restauracjami oraz barami ok. 300 metrów. W okolicy pole golfowe (ok. 4 km). Do lotniska w Faro (Portugalia) ok. 50 km. Pokoje Hotel posiada 240 pokoi 2 osobowych - wygodnie urzàdzone z łazienkà (suszarka do włosów na wyposa eniu), telefonem, TVsat, klimatyzacjà, wiatrakiem przysufitowym oraz balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Mini-bar (dodatkowo płatny) oraz sejf (płatny dodatkowo - około 22 EUR/tydzieƒ + depozyt). W ka dym pokoju najcz Êciej 2 łó ka typu queen size (1,35 m x 2 m). Mo liwe zakwaterowanie 4 osób, przy czym prosimy pami taç, i w pokoju znajdowaç si b dà tylko 2 łó ka. Łó eczko dla dziecka do 2 lat za darmo (iloêç ograniczona). Do dyspozycji goêci Recepcja, lobby, bar, windy (w tym panoramiczne), restauracja, snack bar przy basenie, taras słoneczny w otoczeniu palm z le akami i parasolami, du y basen ze zje d alnià (z jednej strony płytszy wi c spełnia równie rol brodzika), jacuzzi, mini klub, plac zabaw dla dzieci, stanowiska internetowe i wifi w całym hotelu (płatne), pralnia i prasowalnia (płatne), room service (płatny i dost pny w godzinach 11:00-13:00 oraz 19:00-21:00), sklep z upominkami, fryzjer, rent a car, gara (płatny). Hotel zapewnia r czniki basenowe (depozyt ok 10 EUR/os, wymiana płatna ok. 1 EUR). Na pla y dost pne parasole i le aki w cenie ok. 5 EUR/os. Wy ywienie: Âniadania i obiadokolacje w fomie bufetu. Istnieje mo liwoêç dopłaty do All Inclusive: Êniadania (08:00-10:30), obiady (13:30-16:00) i obiadokolacje (20:00-22:00) w formie bufetu (do obiadów i kolacji lokalne wino, piwo, woda i napoje bezalkoholowe), lokalne tapas (przekàski) w barze lub w barze przy basenie w godzinach 13:00-15:00, podwieczorek (17:00-19:00), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe wg karty All Inclusive w godzinach 10:00-24:00. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin serwowania All Inclusive. Program sportowy i animacyjny Bezpłatnie: ping pong, petanka, szachy ogrodowe, gry planszowe, mini golf (nale y zostawiç depozyt za sprz t), basen kryty z jacuzzi. Płatne: bilard, wypo yczalnia rowerów. Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci (gry, konkursy, zabawy). Kategoria lokalna: **** NASZYM ZDANIEM Bardzo dobrej klasy hotel dla Małych i Du ych z bogatà infrastrukturà oraz fantastyczna lokalizacjà (za nià + ), dodatkowego charakteru temu miejscu dodajà arabskie dekoracje. Jako bonus bliskoêç Portugalii - ch tnych zach camy do eksplorowania jej pla pełnych formacji skalnych oraz pomaraƒczowo - czerwonych klifów. STRONA INTERNETOWA HISZPANIA COSTA DE LA LUZ 189

15 HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2670 PLN cena po rabacie promocyjnym LIZBONA STOLICA PORTUGALII SINTRA I CUDOWNA FATIMA GRANADA OSTATNI BASTION MAURÓW ÂREDNIOWIECZNA SEWILLA MADRYT I MONUMENTALNE TOLEDO DLA CH TNYCH TYDZIE POBYTU NA COSTA DEL SOL! Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Transfer do hotelu w okolicach Malagi i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujàcy do Malagi póênym wieczorem nie majà kolacji w dniu 1. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Sewilli. Zwiedzanie miasta zaczniemy od panoramicznej wizyty autokarem po portowej dzielnicy El Arenal słynnej z Plaza de Toros de la Maestranza (czyli najwspanialszej w Hiszpanii areny do walki z bykami), promenady Cristobal Colon, posàgu Carmen, Torre del Oro (dwunastobocznej arabskiej wie y). Zobaczymy równie tereny Parku Marii Luizy z przepi knym Plaza de Espana- wizytówkà miasta. Nast pnie spacer najstarszà dzielnicà Santa Cruz - ogromna gotycka katedra i mauretaƒska dzwonnica La Giralda. Nast pnie przejazd na nocleg w okolicach Lizbony. Póênym wieczorem zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 600 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Sintry i zwiedzanie Palacio da Vila, nast pnie zobaczymy Cabo da Roca - najdalej wysuni ty na zachód punkt Europy. Przejazd do Lizbony, poło onej nad Tagiem stolicy Portugalii, gdzie zobaczymy: zamek de Sao Jorgo (Âw. Jerzego) - dawnà królewskà siedzib, z której rozciàga si pi kna panorama miasta, katedr oraz dzielnic Belem z klasztorem dos Jeronimos, wie à de Belem, ró à wiatrów oraz pomnikiem odkryç geograficznych upami tniajàcych sławnych portugalskich zdobywców: Henryka eglarza, Vasco da Gamy, Magellana. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok.180 km). Dzieƒ 4 Po wczesnym Êniadaniu i wykwaterowaniu udamy si w droge do Fatimy gdzie odwiedzimy sanktuarium Matki Boskiej Ró aƒcowej, w której ołtarz przedstawia scen objawienia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie (Uwaga! Do bazyliki nie wolno wchodziç w kapeluszach, szortach itp. - konieczne sà skromne stroje). Przejazd na nocleg w okolicach Caseres, kolacja. (Trasa ok.350 km). Dla ch tnych wizyta w mieêcie Êredniowiecznych rycerzy - Caseres (ok. 10EUR). Dzieƒ 5 Rano Êniadanie i przejazd do Madrytu. Zwiedzanie Madrytu, który od XVI wieku pełni funkcj stolicy Hiszpanii. Zobaczymy ogromny Palacio Real, czyli rezydencj królewskà (gdzie szczególnej uwadze polecamy wspaniałà sal tronowà), Paseo del Prado, czyli zielonà promenad otoczonà muzeami, galeriami i bogatymi rezydencjami, Muzeum Prado (mi dzy innymi prace Velazqueza, El Greco, Breughla, Tycjana), Puerta del Sol (centralny plac Madrytu z fontannà przedstawiajàcà herb miasta), Plac Hiszpaƒski z pomnikiem Cervantesa oraz Don Kichota i Sancho Pansy. Kolacja i nocleg w hotelu w Madrycie. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Toledo, duchowej stolicy kraju. W programie mi dzy innymi katedra ze wspaniałymi zbiorami sztuki gotyckiej, barokowej i renesansowej, Casa El Greco, synagoga zbudowana w stylu mauretaƒskim - El Transito oraz Plaza de Zocodover z Alkazarem. Przejazd do Granady (400 km), miasta zało onego przez Maurów w VIII wieku, którego rozkwit przypada na wiek XV, kiedy miasto było stolicà ostatniego muzułmaƒskiego paƒstwa na terenie Półwyspu Iberyjskiego. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Granady. (Trasa ok. 420 km). Dla ch tnych mo liwoêç uczestniczenia w wieczorze Flamenco (ok. 29 EUR). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu zwiedzanie Granady. Proponujemy spacer po kr tych uliczkach centrum miasta: Alcaceria (arabski bazar), gotycka katedra z królewska kaplicà. Nast pnie zobaczycie Paƒstwo pi kne budowle Maurów: Alhambr - rezydencj arabskich władców Granady, arcydzieło architektury charakteryzujàce si wspaniałà kompozycjà przestrzeni, wody, Êwiatła i dekoracji oraz Generalife, letnià rezydencj dy- 190 HISZPANIA I PORTUGALIA

16 WYLOTY Z WARSZAWY I KATOWIC nastii Nasrydów, której arabska nazwa oznacza ogród podniosłego raju". Po południu zapraszamy na krótkà wizyt w urokliwej dzielnicy Albaicin, gdzie znajduje si punkt widokowy skàd rozpoêciera si panorama na Alhambre i Sierra Nevada. Przejazd na nocleg w okolice Malagi. (Trasa ok. 120 km). Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Maladze. Dla ch tnych, wracajàcych wieczorem do Polski, wycieczka na Gibraltar (ok. 48 EUR). Klienci pozostajàcy na pobycie na Costa del Sol - po Êniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Po południu transfer do wybranego hotelu na Costa del Sol (w niektórych terminach transfer via lotnisko). Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3- os. to z reguły pokój 2- os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa del Sol. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji w systemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypoczynek Hiszpania. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem linii czarterowych do Malagi, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, noclegi w hotelach j. w. (7 rozpocz tych dób hotelowych lub za dopłatà 14)., Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota (podczas pobytu na Costa del Sol opieka rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, systemu TOUR GUIDE, opłat za miejscowych przewodników, napoi do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, systemu TOUR GUIDE i lokalnych przewodników- ok. 145 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: HAP TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu na Costa del Sol w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od H10 Andalucia Plaza ****+ Almunecar Playa **** Playabonita **** Parasol Garden *** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od Dopłata do HB od 175 Dopłata do usługi Privilage od 735 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa del Sol Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na HISZPANIA I PORTUGALIA 191

17 HISZPANIA - OD AL ANDALUS DO ANDALUZJI 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2699 PLN cena po rabacie promocyjnym GRANADA - BASTION MAURÓW KORDOBA - ÂREDNIOWIECZNA STOLICA KALIFATU SEWILLA - STOLICA ANDALUZJI KADYKS - PORT FENICJAN GIBRALTAR 3 DNI POBYTU NA COSTA DEL SOL! DLA CH TNYCH TYDZIE NA COSTA DEL SOL Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Transfer do hotelu w okolicach Malagi i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujàcy do Malagi póênym wieczorem wi c nie majà kolacji w dniu 1. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu wyjazd w kierunku Granady i zwiedzanie miasta. Proponujemy spacer po kr tych uliczkach centrum miasta - Alcaiceria (arabski bazar) i gotycka katedra z kaplicà królewskà. Nast pnie zobaczycie Paƒstwo pi kne budowle Maurów b dàce cz Êcià Alhambry: Pałace Nasrydów - arcydzieło architektury charakteryzujàce si wspaniałà kompozycjà przestrzeni, wody, Êwiatła i dekoracji oraz Generalife - letnià rezydencj dynastii Nasrydów. Po południu zapraszamy na spacer po urokliwej dzielnicy Albaicin, z której zobaczymy pi knà panoram Alhambry na tle gór Sierra Nevada. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Granady. (Trasa ok. 120 km). Dla ch tnych mo liwoêç uczestniczenia w wieczorze Flamenco (ok. 29 EUR). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na zwiedzanie Kordoby. Spacerujàc po starówce odnosi si wra enie jakby czas stanàł w miejscu: wàskie wybrukowane uliczki, zaułki i kute bramy z elaza, to wszystko przenosi nas w Êredniowiecze. Najciekawsze zabytki to Mezquita (czyli Wielki Meczet, którego poczàtki budowy si gajà VIII wieku), Alcazar de los Reyes Cristianos (czyli pałac-twierdza Alfonsa XI) i Puente Romano, rzymski most na Gwadalkiwirze. Po południu przejazd w kierunku Sewilli. Na poczàtek przejedziemy w miejsce gdzie łàczà si Park Marii Luizy i przepi kna Plaza Espana - wizytówka miasta. Nast pnie przejdziemy do poło onej nad rzekà Gwadalkiwir dzielnicy Arenal, gdzie znajduje si najwa niejsza w Hiszpanii arena corridy - La Maestranza oraz poło ona przy promenadzie Krzysztofa Kolumba Złota Wie a (dwunastoboczna wie a z czasów mauryjskich). Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Sewilli. (Trasa ok. 250 km). Dla ch tnych wycieczka statkiem (ok. 16 EUR). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Sewilli. Spacer przez dzielnice Santa Cruz (dawna dzielnica ydowska) - dotrzemy do najwi kszej w Europie katedry gotyckiej, której integralnà cz Êcià jest jeden z symboli miasta - wie a Giralda, powstała na bazie mauryjskiego minaretu. Po południu przejazd do Kadyksu, najwi kszego niegdyê portu Hiszpanii. Zobaczymy stary port, fortyfikacje brzegowe i szerokie aleje nadmorskie (alamedas) oraz wàskie uliczki starego miasta z nowà katedrà. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Jerez lub Kadyksu. (Trasa ok. 120 km). Dla ch tnych wizyta w najsłynniejszej wytwórni sherry w kraju - Tio Pepe (ok. 11 EUR). Dzieƒ 5 Po wczesnym Êniadaniu spacer po Jerez de la Frontera - krótka wizyta w mieêcie znanym głównie z produkcji sherry i ze szkół jazdy konnej. Nast pnie udamy si w kierunku Gibraltaru - półwyspu o długoêci zaledwie 6 km, który jest malutkà enklawà brytyjskà na Płw. Iberyjskim. W programie przejazd minibusami na Punta Europa ze wspaniałym widokiem na Afryk, a nast pnie wjazd na Skał Gibraltarskà, jedyne miejsce w Europie gdzie na wolnoêci yjà małpy, wejêcie do Jaskini Âwi tego Michała i nast pnie zjazd do miasta. JeÊli wystarczy czasu proponujemy zakupy na Main Street (Gibraltar to strefa handlu wolnocłowego). Po odprawie celnej przejazd do hotelu na wybrze u Costa del Sol. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 220 km). Dla ch tnych mo liwoêç skorzystania z wycieczki do Rondy (ok. 48 EUR). Uwagi! W niektórych terminach hotel mo e byç zlokalizowany poza kurortem nadmorskim. Po Gibraltarze podró uje si minibusami lub taksówkami z angloj zycznymi kierowcami-przewodnikami. Cała grupa spotyka si przy danej atrakcji turystycznej, gdzie na czas jej zwiedzania opiek przejmuje polskoj zyczny pilot wycieczki. Dzieƒ 6-7 Czas na wypoczynek, kàpiele słoneczne i morskie. Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Maladze. Klienci pozostajàcy na pobycie na Costa del Sol - po Êniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Po południu transfer do wybranego hotelu na Costa del Sol (w niektórych terminach transfer via lotnisko). 192 HISZPANIA I PORTUGALIA

18 Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje 2-3- osobowe (przy czym 3- os. to z reguły pokój 2- os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, czasami z telefonem i TV. Âniadania kontynentalne i obiadokolacje serwowane. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa del Sol. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji w systemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypoczynek Hiszpania. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem linii czarterowych do Malagi, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, noclegi w hotelach jw. (7 rozpocz tych dób hotelowych lub za dopłatà 14)., Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota (podczas pobytu na Costa del Sol opieka rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide, napojów do kolacji oraz wydatków osobistych.. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 125 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: HAA TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu na Costa del Sol w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od H10 Andalucia Plaza ****+ Almunecar Playa **** Playabonita **** Parasol Garden *** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od Dopłata do HB od 175 Dopłata do usługi Privilage od 735 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa del Sol Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY I KATOWIC HISZPANIA I PORTUGALIA 193

19 DOOKOŁA HISZPANII 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2649 PLN cena po rabacie promocyjnym SEWILLA I WSPANIAŁA KATEDRA ÂREDNIOWIECZNA KORDOBA BARCELONA I KATALO SKI MODERNIZM MADRYT - STOLICA HISZPANII GRANADA - OSTATNI BASTION MAURÓW DLA CH TNYCH TYDZIE POBYTU NA COSTA DEL SOL! Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na : Transfer do hotelu w okolicach Malagi i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po wczesnym Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Sewilli. Zwiedzanie miasta zaczniemy od panoramicznej wizyty autokarem po portowej dzielnicy El Arenal słynnej z Plaza de Toros de la Maestranza (czyli najwspanialszej w Hiszpanii areny do walki z bykami), promenady Cristobal Colon, posàgu Carmen, Torre del Oro (dwunastobocznej arabskiej wie y). Zobaczymy równie tereny Parku Marii Luizy z przepi knym Plaza de Espana- wizytówkà miasta. Nast pnie spacer najstarszà dzielnicà Santa Cruz - ogromna gotycka katedra i mauretaƒska dzwonnica La Giralda. Póênym popołudniem przejazd na nocleg w okolicach Sewilli lub Kordoby, kolacja. (Trasa ok. 230 km). Dla ch tnych rejs statkiem (ok. 16 EUR). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Kordoby. Spacerujàc po starówce odnosi si wra enie jakby czas stanàł w miejscu: wàskie wybrukowane uliczki, zaułki i kute bramy z elaza, to wszystko przenosi nas w Êredniowiecze. Najciekawsze zabytki to Mezquita (czyli Wielki Meczet, budowany od VIII wieku), Alcazar de los Reyes Cristianos (czyli pałac-twierdza Alfonsa XI) i Puente Romano, rzymski most na Gwadalkiwirze. Nast pnie przejazd do Madrytu i zwiedzanie miasta, które od XVI wieku pełni funkcj stolicy Hiszpanii. Zobaczymy ogromny Palacio Real, czyli rezydencj królewskà (gdzie szczególnej uwadze polecamy wspaniałà sal tronowà), Puerta del Sol (centralny plac Madrytu). Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w okolicach Madrytu, kolacja. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu zwiedzania ciàg dalszy: zobaczymy Muzeum Prado, z pracami Velazqueza, El Greco, Breughla, Tycjana oraz Plac Hiszpaƒski z pomnikiem Cervantesa ozdobionym figurami Don Kichota i Sancho Pansy. Po południu wyjazd do Barcelony (600 km). Kolacja i nocleg w hotelu. Dla ch tnych mo liwoêç zorganizowania wycieczki Barcelona Nocà. (ok. 25 EUR) Dzieƒ 5 Po Êniadaniu zwiedzanie Barcelony, mi dzy innymi dzieła słynnego architekta Antonia Gaudiego (Sagrada Familia i Park Guell), dzielnica gotycka wraz z Katedrà, Pałac Gubernatora, plac Êw. Jakuba z siedzibà władz miasta i regionu oraz Las Ramblas - najsłynniejsza ulica Barcelony. Po zwiedzaniu przejazd do Walencji, kolacja i nocleg. (Trasa ok.350 km). Dla ch tnych wejêcie na stadion FC Barcelona - Camp Nou (ok. 22 EUR). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Walencji, w programie panoramiczna wycieczka po mieêcie, nast pnie krótki spacer w trakcie którego zobaczymy m.in. Katedr, Bazylik Matki Boskiej Opuszczonych, Giełd Jedwabiu, Secesyjny Budynek Hali Targowej. Nast pnie krótka wizyta w Purullena - wiosce Troglodytów, słynàcej z tego, e prawie połowa mieszkaƒców pueblo zamieszkuje w jaskiniach. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Granady. (Trasa ok. 500 km). Dla ch tnych mo liwoêç uczestniczenia w wieczorze Flamenco (ok. 29 EUR). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu zwiedzanie Granady. Proponujemy spacer po kr tych uliczkach centrum miasta: Alcaiceria (arabski bazar), gotycka katedra z królewska kaplicà. Nast pnie zobaczycie Paƒstwo pi kne budowle Maurów: Alhambr - rezydencj arabskich władców Granady, arcydzieło architektury charakteryzujàce si wspaniałà kompozycjà przestrzeni, wody, Êwiatła i dekoracji oraz Generalife, letnià rezydencj dynastii Nasrydów. Po południu zapraszamy na krótkà wizyt w urokliwej dzielnicy Albaicin gdzie znajduje si punkt widokowy przy koêciele Êw. Mikołaja z pi knà panoramà Alhambry na tle gór Sierra Nevada. Nocleg i kolacja w hotelu w okolicach Malagi. (Trasa ok.120 km). Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Maladze. Dla ch tnych, wylatujàcych do Polski wieczorem, wycieczka na Gibraltar (ok. 48 EUR). Klienci pozostajàcy na pobycie na Costa del Sol - po Êniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Po południu transfer do wybranego hotelu na Costa del Sol (w niektórych terminach transfer via lotnisko). 194 HISZPANIA I PORTUGALIA

20 Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3- os. to z reguły pokój 2- os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa del Sol. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji w systemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypoczynek Hiszpania. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, noclegi w hotelach jw. (7 rozpocz tych dób hotelowych lub za dopłatà 14)., Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota (podczas pobytu na Costa del Sol opieka rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide, napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 145 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Uwaga! W hotelach na terenie Katalonii konieczna opłata lokalnego podatku - ok 0,5 EUR/noc. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: HAL TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu na Costa del Sol w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od H10 Andalucia Plaza ****+ Almunecar Playa **** Playabonita **** Parasol Garden *** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od Dopłata do HB od 175 Dopłata do usługi Privilage od 735 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa del Sol Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY I KATOWIC HISZPANIA I PORTUGALIA 195

HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni

HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni Średniowieczna Sewilla - Lizbona - stolica Portugalii - Sintra i cudowna Fatima - Madryt i monumentalne Toledo - Granada - ostatni bastion Maurów - Dla chętnych tydzień

Bardziej szczegółowo

Portugalia - Luzytania wczoraj i dziś 8 lub 15 dni

Portugalia - Luzytania wczoraj i dziś 8 lub 15 dni Portugalia - Luzytania wczoraj i dziś 8 lub 15 dni Lizbona - miasto Markiza Pombala - Klasztory UNESCO - Hieronimitów, Alcobaca i Batalha - Fatima i Braga - ośrodki religijne - Winne Porto - Akademicka

Bardziej szczegółowo

Portugalia i Hiszpania Pół na Pół 8 lub 15 dni

Portugalia i Hiszpania Pół na Pół 8 lub 15 dni Portugalia i Hiszpania Pół na Pół 8 lub 15 dni Lizbona - miasto Markiza Pombala - Klasztory UNESCO - Hieronimitów, Alcobaca i Batalha - Fatima - Akademicka Coimbra - Kaplica czaszek w Evorze - Kordoba

Bardziej szczegółowo

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA SAMOLOTEM

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA SAMOLOTEM IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3649 zł cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I

Bardziej szczegółowo

Lato 2016 - Hiszpania i Portugalia - Iberiada 15 dni Zmieniony poniedziałek, 08 lutego 2016 15:27. IBERIADA 15 dni

Lato 2016 - Hiszpania i Portugalia - Iberiada 15 dni Zmieniony poniedziałek, 08 lutego 2016 15:27. IBERIADA 15 dni IBERIADA 15 dni Święte miasta - Santiago de Compostela i Montserrat - przepiękna Barcelona i królewski Madryt - portugalskie perły: Lizbona, Sintra, Fatima i Coimbra - plażowanie nad Atlantykiem - Porto

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych.

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych. Archidiecezja Poznańska z okazji Roku Wiary organizuje kolejną, X Archidiecezjalną Pielgrzymkę, tym razem do Fatimy, w dniach od 18 do 27 października 2012 roku. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce zarówno

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Portugalia Francja Hiszpania Lizbona, Fatima, Santiago de Compostella, Porto, Braga, Burgos, Lourdes, Saragossa, Montserrat, Barcelona, Madryt, Toledo,Costa

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka!

Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka! Biuro Kotla Travel poleca! Super atrakcyjna wycieczka! Cena już od 2 939 zł/os. Terminy: od maja do października 2016! Wyloty: * Poznań * Warszawa Możliwość przedłużenia pobytu w wybranym hotelu w okolicy

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Program pielgrzymki HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Trasa: Barcelona Montserrat Saragossa Madryt Toledo Kordoba Sewilla Granada Algeciras Giblartar Tanger Rabat Casablanca wypoczynek w Agadirze

Bardziej szczegółowo

Andaluzja. wycieczka objazdowa. październik 2016

Andaluzja. wycieczka objazdowa. październik 2016 Andaluzja wycieczka objazdowa październik 2016 DZIEŃ 1 - zbiórka na lotnisku w Krakowie w hali odlotów. Przylot do Malagi. Transfer do hotelu w Marbellii. - zakwaterowanie, kolacja, nocleg. DZIEŃ 2 - Zwiedzanie

Bardziej szczegółowo

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie:

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie: Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy Costa Caleta ***+ Położenie: Ten wybudowany w 2005 roku hotel położony jest w niewielkim, popularnym zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi kurorcie Caleta de Fuste,

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Playacalida****+ Hiszpania - Costa del Sol wczasy

Playacalida****+ Hiszpania - Costa del Sol wczasy Hiszpania - Costa del Sol wczasy Playacalida****+ Położenie: W arabskim stylu, usytuowany na wzgórzu, pomiędzy 2 niewielkim zatokowymi plażami (mieszanka ciemnego piasku, żwiru i kamyków), do większej

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r

HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r Dzień pierwszy 11.00 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Terminal L 12:55 Wylot 17:00 Przylot do Malagi Transfer

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

Otrant**** Czarnogóra - wczasy

Otrant**** Czarnogóra - wczasy Czarnogóra - wczasy Otrant**** Położenie: Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant, położony przy morzu, na samym początku malowniczej, szerokiej piaszczystej Velikiej Plaży o długości

Bardziej szczegółowo

Playacanela****+ Hiszpania - Costa de la Luz, wczasy

Playacanela****+ Hiszpania - Costa de la Luz, wczasy Hiszpania - Costa de la Luz, wczasy Playacanela****+ Położenie: Ten należący do sieci Playa hotel położony jest w Isla Canela - w niewielkim kurorcie przy granicy z Portugalią, tuż przy szerokiej i piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Kubie. Październik 2016

Zakochaj się w Kubie. Październik 2016 Zakochaj się w Kubie Październik 2016 DZIEŃ 1 - zbiórka na Lotnisku Chopina w Warszawie w hali odlotów. Przylot do stolicy kraju. Transfer do hotelu w Hawanie DZIEŃ 2 - zwiedzanie stolicy Kuby - Hawany,

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 cena za os. w pok. standard 2 299zł wylot i powrót: Poznań wyżywienie: All Inclusive Położenie: Kameralny hotel, z którego rozpościera się

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Detelina*** Położenie: Kameralny hotel po niedawnej kompleksowej renowacji, położony jest ok. 300 m od plaży w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków określanej jako Czajka,

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

Be Live Lanzarote****+ Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy

Be Live Lanzarote****+ Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy Be Live Lanzarote****+ Położenie: Hotel znajduje się w kurorcie Costa Teguise, ok. 10 km od lotniska w Arrecife. Hotel położony jest przy małej, kameralnej plaży el

Bardziej szczegółowo

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Program Zabawa i zwiedzanie - Dla dzieci i rodziców - Disneyland Paris - najlepszy na świecie - A quaboulevard odpoczynek na basenie - Asterix Park - moc śmiechu i

Bardziej szczegółowo

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek Egipt - Hurghada wypoczynek Hilton Long Beach**** Położenie: Otoczony zadbanym egzotycznym ogrodem, przestronny hotel należący do sieci hotelowej Hilton, słynącej z usług na wysokim poziomie. Znakomicie

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 cena za os. w pok. standard 1907 zł wylot i powrót: Poznań Rozległy i bajecznie kolorowy kompleks hotelowy, idealny dla rodzin

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI HISZPANIA W RYTMIE FLAMENCO 19 26.09.2016 Wylot: Poznań. Cena specjalna: 2.740 zł (lista rezerwowa) (cena katalogowa: 3.

ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI HISZPANIA W RYTMIE FLAMENCO 19 26.09.2016 Wylot: Poznań. Cena specjalna: 2.740 zł (lista rezerwowa) (cena katalogowa: 3. KOTLA TRAVEL tel. 608 122 492, 91 48 27 092 ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI HISZPANIA W RYTMIE FLAMENCO 19 26.09.2016 Wylot: Poznań MALAGA MIJAS RONDA GIBLARTAR KADYKS SEWILLA KORDOBA GRANADA LANJARON NERJA MALAGA

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy HISZPANIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Hiszpania Oferta: Obóz młodzieżowy Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 1130 zł + 280 Euro /os.pln Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Samba *** Typ dojazdu:

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

Program 8 - dniowej PIELGRZYMKI do FATIMY

Program 8 - dniowej PIELGRZYMKI do FATIMY Program 8 - dniowej PIELGRZYMKI do FATIMY BARDZO CIEKAWY PROGRAM: FATIMA i Lizbona w PORTUGALII, (Nazare fakultatywnie), a w HISZPANII: Madryt, Escurial, Dolina Poległych, Awila, Salamanka, Sewilla, Kordoba

Bardziej szczegółowo

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy Gambia - wczasy Laico Atlantic **** Położenie: Zadbany i dobrze utrzymany hotel Laico Atlantic znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w Banjul. Kompleks położony jest w spokojnej

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises.

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises. Orientalna Podróż - sprzedane Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Costa Fortuna Statek: Linia: Cena od: Costa Cruises na zapytanie/os. 1 z 6 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie Wypłynięcie

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) /

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / Kategoria *** Region Dubrovnik/Dalmacja/Chorwacja Atuty basen, animacje dla dzieci,

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 776/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja.

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja. Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania Symbol oferty: 863/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

Teneryfa wyspa wiecznej wiosny. 06.10-13.10.2016r.

Teneryfa wyspa wiecznej wiosny. 06.10-13.10.2016r. Teneryfa wyspa wiecznej wiosny 06.10-13.10.2016r. Wylot: Katowice Teneryfa Dzień 1-2 - przylot, transfer I zakwaterowanie w hotelu Iberostar Torviscas Playa**** - odpoczynek w hotelu, kąpiele słoneczne

Bardziej szczegółowo

COSTA DEL SOL H.Fuengirola Park 4* + Wycieczka do Malagi w cenie! PROMOCJA WCZEŚNIEJ = TANIEJ HOTEL CENA ZAWIERA. Symbol oferty: 1040/1176

COSTA DEL SOL H.Fuengirola Park 4* + Wycieczka do Malagi w cenie! PROMOCJA WCZEŚNIEJ = TANIEJ HOTEL CENA ZAWIERA. Symbol oferty: 1040/1176 COSTA DEL SOL H.Fuengirola Park 4* + Wycieczka do Malagi w cenie! Symbol oferty: 1040/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Symbol oferty: 5447563/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA

Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA Terminy: od 06.11.2015 - do 28.11.2015 21538 PLN/os Ramowy program: 1 dzień WARSZAWA Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Chile. 2 dzień

Bardziej szczegółowo

Termin: 29 marzec kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Monarch. Pullmantur Cruises.

Termin: 29 marzec kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Monarch. Pullmantur Cruises. Karaiby z pobytem w Chogogo Resort () Termin: 29 marzec 2016-13 kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Monarch Statek: Linia: Cena od: Pullmantur Cruises na zapytanie/os. 1 z 5 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r.

PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r. PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r. Grupowy i/lub indywidualny transport: - na lotnisko w Palma de Mallorca dla osób podróżujących samolotem razem z grupą jest gwarantowany odbiór

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183 Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki Symbol oferty: 762/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Mauritius

Bardziej szczegółowo

Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016

Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016 Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016 Grupa: 6 Mam, 6 dzieci, przewodnik z dzieckiem, niania przewodnik Standard hoteli 3* lub 4* Wyżywienie: śniadania PROGRAM WYPRAWY: Dzień 1 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme HISZPANIA / COSTA BRAVA To właśnie Costa Brava należy do najczęściej odwiedzanych przez Europejczyków regionem turystycznym w Hiszpanii. Nie bez powodów.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK WYSPY KANARYJSKIE TENERYFA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA

KIERUNEK WYSPY KANARYJSKIE TENERYFA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA KIERUNEK WYSPY KANARYJSKIE TENERYFA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA 326 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Waluta EUR - Euro. Mo na płaciç kartami kredytowymi i korzystaç z bankomatów. W miejscowoêciach

Bardziej szczegółowo

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 Marsa El Alam to nieduża egipska mieścina. W jej rejonie, wzdłuż brzegu, na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów usytuowane są hotele korzystające ze spokoju i

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Bezkresy

Biuro Turystyczne Bezkresy PERŁY POŁUDNIOWEGO WYBRZEŻA (AUTOKAR+POCIĄG) 14 DNI WYJAZD Z OPOLA KATOWIC KRAKOWA RZESZOWA Od: Do Cena: 2013 07 31 2013 08 13 SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA Opis: * zakwaterowanie w hotelu Ałuszta 2*+ ** zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

K & M Iniciatives Turístiques, S.L. Crta. Feixes 37, AD400 Arinsal Principat d Andorra

K & M Iniciatives Turístiques, S.L. Crta. Feixes 37, AD400 Arinsal Principat d Andorra LATO W ANDORZE I NA WYBRZEŻU COSTA BRAVA Nasz Przedstawiciel: Biuro Podróży FATRA -Tour Operator Juliusz Jędrzejczak Hotel METROPOL ul. Marszałkowska 99A- Warszawa tel.+48 22 827 10-51;-58;-85. bpfatra@wp.pl.

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK SHARM EL SHEIK Przedpłata: 500 zł RABATY za wczesną rezerwację! 12% zniżki do 31.01.2007 8%zniżki do 28.02.2007 SHARM EL SHEIK AL. DIWAN***+ PALMYRA RESORT**** REGENCY PLAZA RESORT***** TERMIN 8 DNI 15

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

Zabawa, sport i wypoczynek

Zabawa, sport i wypoczynek Zabawa, sport i wypoczynek Region S³oneczny Brzeg Najpiêkniejsze pla e Europy, malownicze zatoki nad ciep³ym morzem, gor¹ce s³oñce i przyjemna bryza daj¹ca wytchnienie. Komfortowe hotele, têtni¹ce yciem

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1056/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK HISZPANIA COSTA ALMERIA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA

KIERUNEK HISZPANIA COSTA ALMERIA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA KIERUNEK HISZPANIA COSTA ALMERIA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA 256 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Waluta EUR - Euro. Mo na płaciç kartami kredytowymi i korzystaç z bankomatów. W miejscowoêciach

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

Program Wyjazdu. do Portugalii. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com

Program Wyjazdu. do Portugalii. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com Program Wyjazdu do Portugalii LIZBONA 2011 Termin wyjazdu: 5 7.09.2011 Czas trwania programu: Orientacyjna cena netto na 1 uczestnika Cena za grupę 15 osobową Ilość uczestników: 3 dni 3 981,00 zł 59 721,73

Bardziej szczegółowo

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet /

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / Kategoria **** Region Zillertal/Tyrol/Austria Atuty All Inclusive, centrum wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni Londyn 6 dni Program Westminster Abbey - Piccadilly i Amorek - Trafalgar Square i Chinatown - Tower i Tower Brigde - Królowa i Buckingham Palace - Katedra Św. Pawła - 117 m - Windsor - Kensington Palace

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie Symbol oferty: 1037/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem Hotel Edelweiss **** All Inclusive - oferta specjalna (autokar lub dojazd własny) Symbol oferty: 734/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA. Hiszpania. Text 1: Costa Brava/Costa Dorada. Text 2. Costa De la Luz. Costa Blanca. Costa del Sol. yspy Kanaryjskie.

HISZPANIA. Hiszpania. Text 1: Costa Brava/Costa Dorada. Text 2. Costa De la Luz. Costa Blanca. Costa del Sol. yspy Kanaryjskie. Hiszpania HISZPANIA Text 1: Text 2 Costa Brava/Costa Dorada Costa De la Luz Costa Blanca yspy Kanaryjskie Costa del Sol Baleary Hiszpania rozległe, piaszczyste plaże miasta tętniące życiem w dzień i w

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Zapraszamy do miasta niezwykłych kontrastów, gdzie tradycja z nowoczesnością tworzy doskonały mariaż. W Dubaju jest czas na wszystko

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL HOTEL ADMIRAL & CAPTAINS COMPLEX * * * ALL HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL Malowniczo położony hotel wśród winnic i pięknych gór, oddalony ok. 600 m od centrum Alykanas

Bardziej szczegółowo

Program Wyjazdu. do Wilna. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com

Program Wyjazdu. do Wilna. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com Program Wyjazdu do Wilna WILNO 2011 Termin wyjazdu: 20 22.09.2011 Czas trwania programu: Orientacyjna cena netto na 1 uczestnika Cena za grupę 15 osobową Ilość uczestników: 3 dni 3 420 zł 51 293,39 zł

Bardziej szczegółowo

Tajlandia Fitness. Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA

Tajlandia Fitness. Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA Tajlandia Fitness według Witolda Szmańdy Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA Aktywny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem i relaksem w tajskim wydaniu (14 DNI) Terminy wyjazdu: Pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

K & M Iniciatives Turístiques, S.L. Crta. Feixes 37, AD400 Arinsal Principat d Andorra

K & M Iniciatives Turístiques, S.L. Crta. Feixes 37, AD400 Arinsal Principat d Andorra POBYTY NARCIARSKIE W ANDORZE / VALLNORD & GRANDVALIRA/ W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 w oparciu o rozkład bezpośrednich połączeń lotniczych Warszawa - Barcelona hiszpańskim liniami VUELING. /PLL LOT skasował

Bardziej szczegółowo

Pobyt : 02 10.10.2010

Pobyt : 02 10.10.2010 EGIPT Pobyt : 02 10.10.2010 wylot 02.10.2010 ( nr lotu LO 6861 ) z Warszawy o godz.20:30 lądowanie w Tabie godz.00:30 (03.10.2010 ) powrót 10.10.2010 ( nr lotu LO 6862) z taby wylot o godz. 01:30 lądowanie

Bardziej szczegółowo

Fatima INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 326/2647. Estremadura i Ribatejo. Zakwaterowanie:

Fatima INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 326/2647. Estremadura i Ribatejo. Zakwaterowanie: Fatima Symbol oferty: 326/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Portugalia Estremadura i Ribatejo Fatima Samolot Pielgrzymka śniadanie,

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost Symbol oferty: 1060/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Katalonia

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

. Costa BRAVA. WYLOT GDAŃSK. **** 4-gwiazdkowy JESIEŃ 2014. Biuro Podróży Invitatio. Hotel MERCURY. Cena pakietu obejmuje:

. Costa BRAVA. WYLOT GDAŃSK. **** 4-gwiazdkowy JESIEŃ 2014. Biuro Podróży Invitatio. Hotel MERCURY. Cena pakietu obejmuje: Hotel MERCURY **** 4-gwiazdkowy położony w popularnej miejscowości Santa Susana (500 m od centrum, przy głównej promenadzie) 100 m od plaży w odległości 66 km od Barcelony. Dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji

Bardziej szczegółowo

INCENTIVE NA MALCIE Dzień 1 Dzień 2

INCENTIVE NA MALCIE Dzień 1 Dzień 2 INCENTIVE NA MALCIE Dzień 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem, spotkanie z pilotem grupy. Przelot na Maltę. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Spotkanie w informacyjne w hotelu

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12.

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12. WENEZUELA Hotel Isla Caribe Beach Resort Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano Terminy: 26.11.2011 11.12.2011 03.12.2011 18.12.2011 Cena za osobę: 4559 zł Wyżywienie: All inclusive

Bardziej szczegółowo

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri /

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / Kategoria *** Region Costa Etrusca/Toskania/Włochy Atuty piaszczysta plaża, w centrum miasteczka,

Bardziej szczegółowo