IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA"

Transkrypt

1 IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I COIMBRA PORTO I DOSKONAŁE WINO BASKOWIE KONTRA GUGGENHEIM Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Przylot do Barcelony, transfer do hotelu, czas wolny. Kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu zwiedzanie Barcelony, mi dzy innymi dzieła słynnego architekta Antoniego Gaudiego: Sagrada Familia (z zewnàtrz) oraz Park Guell. Ponadto wzgórze Montjuic, dzielnica gotycka wraz z katedrà, Pałac Gubernatora, plac Êw. Jakuba oraz Las Ramblas - najpi kniejsza ulica Barcelony. Dla fanów piłki no nej wizyta na stadionie FC Barcelona - Camp Nou -dodatkowo płatna 22 EUR. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg. (Trasa ok. 100 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Saragossy, gdzie zobaczymy, pałac Aljaferia (mauretaƒski pałac z Ksi gi tysiàca i jednej nocy ) i amfiteatr rzymski. Kolacja i nocleg w okolicach Madrytu. (Trasa ok. 630 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu zwiedzanie Madrytu, który od XVI wieku pełni funkcj stolicy Hiszpanii. Zobaczymy ogromny Palacio Real, czyli rezydencj królewskà (gdzie szczególnej uwadze polecamy wspaniałà sal tronowà), Puerta del Sol (centralny plac Madrytu z pomnikiem przedstawiajàcym herb miasta). Paseo del Prado, czyli zielona promenada otoczona muzeami, galeriami i bogatymi rezydencjami, Muzeum Prado (mi dzy innymi prace Velasqueza, El Greco, Breughla, Tycjana), Plac Hiszpaƒski z pomnikiem Cervantesa ozdobionym postaciami Don Kichota i Sancho Pansy. Dla ch tnych proponujemy fakultatywny wyjazd na zwiedzanie Toledo (ok. 15 EUR). Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Madrytu. Dzieƒ 5 Po Êniadaniu zwiedzanie Segowii - miasta poetów. Zobaczymy rzymski akwedukt wybudowany w I w. n.e., Casa de los Picos, Plac Âw. Marcina, Plaza Mayor z póênogotyckà katedrà oraz bajkowy zamek - Alcazar de Segovia - jedna z siedzib Królów Katolickich. Tu za murami miasta widaç Iglesia de la Vera Cruz - Êwiàtyni templariuszy. Nast pnie przejazd do Avili - zwiedzanie Katedry, najstarszej gotyckiej Êwiàtyni w Hiszpanii, Plac Âw. Teresy - mniszki i zało ycielki zakonu Karmelitanek Bo - sych, Monasterio de la Encarnacion, gdzie Teresa sp dziła blisko 30 lat. Przejazd na kolacj i nocleg w okolice Salamanki. (Trasa ok. 250 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu zwiedzanie Salamanki - stolicy wiedzy, miasta z piaskowca w kolorze miodu - zobaczymy Uniwersytet, Plaza de Anaya, Nowà i Starà Katedr, Patio de las Escuelas, Casa de las Conchas z fasadà wykonanà z ponad 400 muszli, Plaza Mayor - przez wielu uwa any za najwspanialszy rynek główny w Hiszpanii, fasady Convento de las Duenas. Nast pnie przejazd w okolice Lizbony/Setubalu. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu zwiedzanie Lizbony: zobaczymy zamek de Sao Jorge (Âw. Jerzego - z zewnàtrz) - dawnà królewskà siedzib, z której rozciàga si pi kna panorama miasta, katedr oraz dzielnic Belem z klasztorem dos Jeronimos, wie à de Belem, ró à wiatrów oraz pomnikiem odkryç geograficznych upami tniajàcych sławnych portugalskich zdobywców: Henryka eglarza, Vasco da Gamy, Magellana. Na koniec obejrzymy tereny wystawy Expo 98, szczególnie polecamy zobaczenie wspaniałego oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleksu 5 ogromnych akwariów, mieszczàcych faun i flor morskà od ławic sardynek po rekiny i koralowce. Powrót na kolacj i nocleg do hotelu w okolicach Lizbony / Setubalu. (Trasa ok. 80 km). Dla ch tnych wyjazd- Lizbona nocà + FADO. Cena 40 EUR. Dzien 8 Po Êniadaniu przejazd przez słynne kurorty Wybrze a Lizboƒskiego - Estriol, Cascais z czelu- Êcià zwanà Usta Piekieł oraz wzdłu znanych pla na Cabo da Roca - najdalej wysuni ty na zachód punkt Europy. Nast pnie zobaczymy Sintr i jej symbol - Palacio Nacional. Czas wolny, powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 180 km). Dzieƒ 9 Pla owanie w jednym z kurortów Wybrze a 176 HISZPANIA I PORTUGALIA

2 Lizboƒskiego - np. Setubal, Cascais czy Estoril. Kolacja i nocleg. W przypadku, kiedy hotel nie b dzie usytuowany w którymê z nadmorskich kurortów, gwarantujemy jeden transfer do kurortu rano (np. o 10-tej) i jeden transfer z powrotem do hotelu (np. o 18-tej). Dla osób nie zainteresowanych pla owaniem - wycieczka do Evory, cena 30 EUR. Dzieƒ 10 Po Êniadaniu wyjazd do Fatimy wizyta w sanktuarium Matki Boskiej Ró aƒcowej, w której ołtarz przedstawia scen objawienia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie (Uwaga: do bazyliki nie wolno wchodziç w kapeluszach, szortach itp. - konieczne sà skromne stroje). Nast pnie przejazd do Coimbry - oêrodka akademickiego poło- onego nad rzekà Mondego: zobaczymy starówk, wie zegarowà Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina (olêniewajàca budowla barokowa), arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, w których odbywajà si uroczystoêci akademickie. Dla ch tnych proponujemy rejs statkiem po Douro - Złotej Rzece (ok. 10 EUR). Przejazd na nocleg w okolicach Porto. Kolacja. (Trasa ok. 320 km). Dzieƒ 11 Po Êniadaniu zwiedzanie Porto - miasta słynàcego ze wspaniałych win. Serce miasta stanowi Praca de Liberdade z pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, katedra Se, Pałac Biskupi, Casa do Infante, gdzie urodził si ksià Henryk eglarz, Cais da Ribeira - najbardziej gwarne miejsce w Porto, wpisane na list UNESCO. Wizyta w winiarni, gdzie zapoznamy si z procesem produkcji słynnego Porto i gdzie warto spróbowaç lokalnych trunków. Nast pnie przejazd do Santiago de Compostela, zwiedzanie m.in.: Plaza del Obradoiro, Katedra Êw. Jakuba, Plaza de la Quintana. Miasto jest najbardziej znane z zespołu sakralnego, które przyciàga tysiàce pielgrzymów, a przemierzana przez nich Êcie ka przez Nawarr i Galicj zyskała miano El Camino de Santiago (Droga do Santiago). Kolacja i nocleg w okolicy Santiago. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 12 Po Êniadaniu całodzienny przejazd do Bilbao. Po drodze zwiedzanie Leon: katedra, Colegiata de San Isidro, Casa de Botines, Panteon Królewski uwa any za Kaplic Sykstyƒskà sztuki romaƒskiej. Nocleg i kolacja w hotelu w okolicach Bilbao. (Trasa ok. 750 km). Dzieƒ 13 Po Êniadaniu zwiedzanie stolicy Basków - Bilbao: Muzeum Guggenheima, Stare Miasto. Pojedziemy równie do Getto, gdzie znajduje si słynny Puente Colgante - jeden z kilku zachowanych do dzisiaj i funkcjonujàcych mostów suwowych z XIX wieku. Udamy si równie na punkt widokowy z którego roztacza si pi kny widok na miasto i Zatok Biskajskà. Nast pnie przejazd na kolacj i nocleg w okolice Logrono. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 14 Po Êniadaniu wizyta w Haro - b dàcym głównym oêrodkiem produkcji win La Rioja (najsłynniejszy region winny Hiszpanii) - zwiedzanie jednej z bodegas (winiarni). Nast pnie transfer na wybrze e Costa Brava/Maresme. Kolacja i nocleg w hotelu na wybrze u Costa Brava/Maresme. (Trasa ok. 580 km). Dzieƒ 15 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko w Barcelonie. Lot powrotny do Polski. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Hotele Hotele **/*** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje 2-3 osobowe (przy czym 3-os to z reguły pokój 2-os z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, czasami z telefonem i TV. Âniadania kontynentalne i obiadokolacje serwowane. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem do/z Barce - lony, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 14 rozpocz tych dób hotelowych, Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide dodatkowych posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 225 EUR. Uwaga! W hotelach na terenie Katalonii konieczna opłata lokalnego podatku - ok 0,5 EUR/noc. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: HBO TERMINY I CENY (za os - pok. 2 os - zł) TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Dopłata za pok. 1 os. od 1150 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 3949 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA, GDA SKA, WROCŁAWIA, KRAKOWA HISZPANIA I PORTUGALIA 177

3 PORTUGALIA I HISZPANIA - PÓŁ NA PÓŁ 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2970 PLN cena po rabacie promocyjnym LIZBONA KLASZTOR HIERONIMITÓW, ALCOBACA I BATALHA FATIMA COIMBRA KAPLICA CZASZEK W EVORZE KORDOBA SEWILLA - STOLICA ANDALUZJI KADYKS GIBRALTAR DLA CH TNYCH TYDZIE W ALGARVE LUB COSTA DE LA LUZ Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie transfer do hotelu w rejonie Algarve i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Lizbony i zwiedzanie stolicy Portugalii. W programie wie a Belem, klasztor Hieronimitów (UNESCO) - zbudowany dla uczczenia podró nika Vasco da Gamy i jego wyprawy do Indii, Pomnik Odkrywców symbolizujàcy dawna pot g kolonialnej Portugalii. Nast pnie przejazd do centrum i spacer uliczkami 3 najbardziej znanych dzielnic Lizbony Baixy, Bairro Alto i Alfamy: Praca Rossio, Praca de Commercio, b dzie mo na podziwiaç misternà konstrukcj windy Êw. Justyny i na koniec przeja d ka charakterystycznym dla Lizbony ółtym tramwajem. Kolejnym punktem programu b dà tereny wystawowe Expo 98, szczególnie polecamy wspaniałe oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleks 5 ogromnych akwariów mieszczàcych faun i flor morskà: od ławic sardynek po rekiny, pingwiny i koralowce. Na zakoƒczenie zwiedzania przejedziemy na nietypowy punkt widokowy. W cokole pot nego pomnika Chrystusa Króla mieêci si platforma widokowa, skàd roztacza si niezapomniana panorama całej Lizbony. Kolacja i nocleg w okolicach Lizbony. (Trasa ok. 280 km). Dla ch tnych Lizbona Nocà i koncert Fado (ok. 40 EUR). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Alcobaca. W Alcobaca znajduje si opactwo Cystersów, przykład doskonałej w formie gotyckiej architektury cysterskiej, z najwi kszym koêciołem w Portugalii. Warte zobaczenia sà grobowce króla Piotra I i jego tragicznie zmarłej kochanki Ines de Castro, Sala Królów, kuchnie czy kru ganki. Nast pnie transfer do Batalha, znanej głównie z klasztoru Santa Maria da Vitoria, który powstał dla upami tnienia zwyci stwa króla Jana I nad Hiszpanami pod Aljbarrotà. Klasztor uznawany jest za perł póênego gotyku, w jego skład wchodzà m.in.: trójnawowa bazylika z transeptem, Kaplica Fundatora, gdzie pochowany został król Jan I z mał onkà Filipà Lancaster; Kru ganek Królewski z bogato zdobionymi maswerkami czy Niedokoƒczone Kaplice. Kolacja i nocleg w okolicy Porto. (Trasa ok. 110 km). Dla ch tnych wyjazd do Porto połàczony z rejsem po Duoro (ok. 30 EUR). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu pierwszym punktem programu b dzie Coimbra - oêrodek akademicki poło ony nad rzekà Mondego: zobaczymy starówk, wie zegarowà Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina (olêniewajàca budowla barokowa), arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, w których odbywajà si uroczystoêci akademickie. Nast pnie przejazd do Fatimy - wizyta w sanktuarium Matki Boskiej Ró aƒcowej, w której ołtarz przedstawia scen objawienia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie (Uwaga: do bazyliki nie wolno wchodziç w kapeluszach, szortach itp. - konieczne sà skromne stroje). Przejazd do Evory - zwiedzanie tego pi knego miasta wpisanego na list UNESCO: rzymska Êwiàtynia Diany, koêciół Sao Francisco z Kaplicà Czaszek, akademia jezuicka z pi knymi kru gankami, miejskie kamienice z kutymi naro nymi balkonami oraz wysokimi oknami Kolacja i nocleg w okolicach Evory. (Trasa ok. 300 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu przejazd do Kordoby. Spacerujàc po starówce odnosi si wra enie jakby czas stanàł w miejscu: wàskie wybrukowane uliczki, zaułki i kute bramy z elaza, to wszystko przenosi nas w Êredniowiecze. Najciekawsze zabytki to Mez - quita (czyli Wielki Meczet, budowany od VIII wieku), Alcazar de los Reyes Cristianos (czyli pałactwierdza Alfonsa XI) i Puente Romano, rzymski most na Gwadalkiwirze. Kolacja i nocleg w okolicy Kordoby lub Sewilli. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu przejazd do Kadyksu, najwi kszego niegdyê portu Hiszpanii. Zobaczymy stary port, fortyfikacje brzegowe i szerokie aleje nadmorskie (alamedas) oraz wàskie uliczki starego miasta z nowà katedrà. Nast pnie przejazd i spacer po Jerez de la Frontera - krótka wizyta w mieêcie znanym głównie z produkcji sherry i ze szkół jazdy konnej. Kolejnym punktem programu b dzie Gibraltar - półwysep o długoêci zaledwie 6 km, który jest malutkà enklawà brytyjskà na Płw. Iberyjskim. W programie przejazd minibusami na Punta Europa ze wspaniałym widokiem na Afryk, a nast pnie wjazd na Skał Gibraltarskà, jedyne miejsce w Europie gdzie na wolnoêci yjà małpy, wejêcie do Jaskini Âwi tego Michała i nast pnie zjazd do miasta. JeÊli 178 HISZPANIA I PORTUGALIA

4 wystarczy czasu proponujemy zakupy na Main Street (Gibraltar to strefa handlu wolnocłowego). Po odprawie celnej przejazd do hotelu w okolicy Sevilli. Kolacja, nocleg. Uwaga: po Gibraltarze podró uje si minibusami lub taksówkami z angloj zycznymi kierowcami-przewodnikami. Cała grupa spotyka si przy danej atrakcji turystycznej, gdzie na czas jej zwiedzania opiek przejmuje polskoj zyczny pilot wycieczki. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu zwiedzanie Sevilli - zaczniemy od panoramicznej wizyty autokarem po portowej dzielnicy El Arenal słynnej z Plaza de Toros de la Maestranza (czyli najwspanialszej w Hisz - panii areny do walki z bykami), promenady Cristobal Colon, posàgu Carmen, Torre del Oro (dwunastobocznej arabskiej wie y). Zobaczymy równie tereny Parku Marii Luizy z przepi knym Plaza de Espana- wizytówkà miasta. Nast pnie spacer najstarszà dzielnicà Santa Cruz - ogromna gotycka katedra i mauretaƒska dzwonnica La Giralda. Po południu przejazd na portugalskie wybrze e Algarve. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 200 km). Dla ch tnych rejs statkiem po Guadalikwirze (ok. 16 EUR). Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Faro. Klienci pozostajàcy na pobycie na wybrze u Algarve lub na hiszpaƒskim Costa de la Luz - po Êniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Po południu transfer do wybranego hotelu (mo liwy transfer via lotnisko). Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3- os. to z reguły pokój 2- os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji wsystemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypo - czynek Hiszpania i Wypoczynek Portugalia. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 7 rozpocz tych dób hotelowych, Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide dodatkowych posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 155 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: PHI TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hiszpanii lub Portugalii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Tivoli Carvoeiro ****+ Luna Alpinus Suites****+ Playacanela ****+ Praia Sol *** * * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od 700 Dopłata do HB od 370 Dopłata do Full Board Plus od 385 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa de la Luz i Wypoczynek Portugalia Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA HISZPANIA I PORTUGALIA 179

5 PORTUGALIA - LUZYTANIA WCZORAJ I DZIÂ 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2920 PLN cena po rabacie promocyjnym LIZBONA - MIASTO MARKIZA POMBALA KLASZTORY UNESCO - HIERONIMITÓW, ALCOBACA I BATALHA FATIMA I BRAGA WINNE PORTO COIMBRA KAPLICA CZASZEK W EVORZE DLA CH TNYCH DODATKOWY TYDZIE W ALGARVE LUB COSTA DE LA LUZ Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie transfer do hotelu w rejonie Algarve i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Lizbony i zwiedzanie stolicy Portugalii. W programie wie a Belem, klasztor Hieronimitów (UNESCO) - zbudowany dla uczczenia podró nika Vasco da Gamy i jego wyprawy do Indii, Pomnik Odkrywców symbolizujàcy dawna pot g kolonialnej Portugalii. Nast pnie przejazd do centrum i spacer uliczkami 3 najbardziej znanych dzielnic Lizbony Baixy, Bairro Alto i Alfamy: Praca Rossio, Praca de Commercio, b dzie mo na podziwiaç misternà konstrukcj windy Êw. Justyny i na koniec przeja d ka charakterystycznym dla Lizbony ółtym tramwajem. Kolejnym punktem programu b dà tereny wystawowe Expo 98, szczególnie polecamy wspaniałe oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleks 5 ogromnych akwariów mieszczàcych faun i flor morskà: od ławic sardynek po rekiny, pingwiny i koralowce. Na zakoƒczenie zwiedzania przejedziemy na nietypowy punkt widokowy. W cokole pot nego pomnika Chrystusa Króla mieêci si platforma widokowa, skàd roztacza si niezapomniana panorama całej Lizbony. Kolacja i nocleg w okolicach Lizbony. (Trasa ok. 280 km). Dla ch tnych Lizbona Nocà z koncertem muzyki Fado (ok. 40 EUR). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Sintry. Po drodze podjedziemy na najbardziej na zachód wysuni ty punkt Europy - Cabo da Roca. W Sintrze zapraszamy do zwiedzenia nietypowego zabytku jakim jest Pałac Regaleira (Quinta da Regaleira), rezydencja nie tylko ksià àt portugalskich ale i lo y masoƒskiej. Spacer owianymi tajemnicà labiryntami korytarzy, studni oraz sekretnych przejêç. Nast pnie transfer do Obidos - - otoczone Êredniowiecznymi murami obronnymi urokliwe miasteczko, z kr tymi uliczkami i bielonymi kamienicami, sklepami z ceramikà i pamiàtkami, niewielkimi restauracjami. Proponujemy zatrzymaç si na chwil w jednej restauracji i odpoczàç przy kieliszku słynnego likieru wiêniowego (ginjinha). Ostatnim punktem programu w tym dniu b dzie Alcobaca. W Alcobaca znajduje si opactwo Cystersów, przykład doskonałej w formie gotyckiej architektury cysterskiej, z najwi kszym koêciołem w Portugalii. Warte zobaczenia sà grobowce króla Piotra I i jego tragicznie zmarłej kochanki Ines de Castro, Sala Królów, kuchnie czy kru ganki. Kolacja i nocleg w okolicy Alcobaca. (Trasa ok. 270 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do Batalha, znanej głównie z klasztoru Santa Maria da Vitoria, który powstał dla upami tnienia zwyci stwa króla Jana I nad Hiszpanami pod Aljbarrotà. Klasztor uznawany jest za perł póênego gotyku, w jego skład wchodzà m.in.: trójnawowa bazylika z transeptem, Kaplica Fundatora, gdzie pochowany został król Jan I z mał- onkà Filipà Lancaster; Kru ganek Królewski z bogato zdobionymi maswerkami czy Niedokoƒczone Kaplice. Nast pnie przejazd do Porto - zwiedzanie miasta słynàcego ze wspaniałych win. Serce Porto stanowi Praca de Liberdade z pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, katedra Se, Pałac Biskupi, Casa do Infante, gdzie urodził si ksià Henryk eglarz, Cais da Ribeira - najbardziej gwarne miejsce w Porto, wpisane na list UNESCO. Rejs statkiem po rzece Douro. Wizyta w winiarni, gdzie zapoznamy si z procesem produkcji słynnego Porto i gdzie warto spróbowaç lokalnych trunków. Kolacja i nocleg w okolicy Porto. Uwaga! Mo liwe przeniesienie cz Êci programu zwiedzania Porto na poranek dnia 5. (Trasa ok. 220 km). Dla ch tnych wizyta w miasteczku Tomar (ok. 10 EUR). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu i ewentualnym zwiedzaniu Porto, przejazd do Bragi - pierwszej stolicy Portugalii, miasta nazywanego portugalskim Rzymem oraz wa nego oêrodka religijnego kraju. Spacer uliczkami miasta: katedra Se, Pałac Arcybiskupi z XVIII-wieczna fontannà, Praca Agrolongo i na koniec zwiedzania przejazd do sanktuarium Bom Jesus, z imponujàcymi schodami oraz tarasami. Kolacja i nocleg w okolicach Bragi. (Trasa ok. 55 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu przejazd do Coimbry - oêrodka akademickiego poło onego nad rzekà Mondego: zobaczymy starówk, wie zegarowà Torre, Stary 180 HISZPANIA I PORTUGALIA

6 Uniwersytet, Biblioteca Joanina (olêniewajàca budowla barokowa), arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, w których odbywajà si uroczystoêci akademickie. Kolejnym punktem programu b dzie Fatima - wizyta w sanktuarium Matki Boskiej Ró aƒcowej, w której ołtarz przedstawia scen objawienia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie (Uwaga: do bazyliki nie wolno wchodziç w kapeluszach, szortach itp. - konieczne sà skromne stroje). Kolacja i nocleg w okolicy Setubalu. (Trasa ok. 400 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu przejazd do Evory i zwiedzanie tego pi knego miasta wpisanego na list UNE- SCO: rzymska Êwiàtynia Diany, koêciół Sao Francisco z Kaplicà Czaszek, akademia jezuicka z pi knymi kru gankami, miejskie kamienice z kutymi naro nymi balkonami oraz wysokimi oknami. Nast pnie przejazd na wybrze e Algarve. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 380 km). Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Faro. Klienci pozostajàcy na pobycie na wybrze u Algarve lub na hiszpaƒskim Costa de la Luz - po Êniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Po południu transfer do wybranego hotelu (mo liwy transfer via lotnisko). Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3- os. to z reguły pokój 2- os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji wsystemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypo - czynek Hiszpania i Wypoczynek Portugalia. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 7 rozpocz tych dób hotelowych, Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide dodatkowych posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. KOD IMPREZY: POB TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hiszpanii lub Portugalii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Tivoli Carvoeiro ****+ Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 140 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, Luna Alpinus Suites****+ Playacanela ****+ Praia Sol *** * * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od 700 Dopłata do HB od 370 Dopłata do Full Board Plus od 385 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa de la Luz i Wypoczynek Portugalia Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA HISZPANIA I PORTUGALIA 181

7 PORTUGALIA - SZLAKIEM WIELKICH ODKRYWCÓW 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 3099 PLN cena po rabacie promocyjnym LIZBONA SINTRA CABO DA ROCA ALCOBACA TOMAR COIMBRA PORTO CAIS DE REGUA SALAMANKA CASERES HUELVA PALOS DE LA FROTERA DLA CH TNYCH DODATKOWY TYDZIE W ALGARVE LUB COSTA DE LA LUZ Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie transfer do hotelu w regionie Algarve i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Lizbony i zwiedzanie stolicy Portugalii. W programie wie a Belem, klasztor Hieronimitów (wpisany na list UNE- SCO) - zbudowany dla uczczenia podró nika Vasco da Gamy i jego wyprawy do Indii, Pomnik Odkrywców symbolizujàcy dawnà pot g kolonialnej Portugalii. Nast pnie przejazd do centrum i spacer uliczkami 3 najbardziej znanych dzielnic Lizbony Baixy, Bairro Alto i Alfamy: Praca Rossio, Praca de Commercio, b dzie mo na podziwiaç misternà konstrukcj windy Êw. Justyny. Kolejnym punktem programu b dà tereny wystawowe Expo 98, szczególnie polecamy wspaniałe oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleks 5 ogromnych akwariów mieszczàcych faun i flor morskà: od ławic sardynek po rekiny, pingwiny i koralowce. Na zakoƒczenie zwiedzania przejedziemy na nietypowy punkt widokowy. W cokole pot nego pomnika Chrystusa Króla mieêci si platforma widokowa, skàd roztacza si niezapomniana panorama całej Lizbony. Kolacja i nocleg w okolicach Lizbony (Trasa ok. 280 km). Dla ch tnych Lizbona Nocà z koncertem muzyki Fado (ok.40 EUR). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Sintry i zwiedzanie Palacio Pena-symbolu Sintry, nast pnie zobaczymy Cabo da Roca - najdalej wysuni ty za zachód punkt Europy. Przejazd do Alcobaca gdzie znajduje si opactwo Cystersów, przykład doskonałej w formie gotyckiej architektury cysterskiej, z najwi kszym koêciołem w Portugalii. Po wizycie w opactwie przejazd do Tomar. Miasto słynie z zespołu klasztornego Convento de Cristo - portugalskiej siedziby Templariuszy i Zakonu Chrystusowego b dàcego wzorcowym przykładem sztuki manueliƒskiej. Klasztor w roku 1983 został wpisany na list Êwiatowego dziedzictwa UNESCO. Samo miasto zbudowane jest na planie szachownicy po dwóch stronach rzeki Nabao. Nast pnie podró w kierunku Coimbry. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicy Coimbry (Trasa ok. 330 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu zwiedzanie Coimbra - oêrodka akademickiego poło onego nad rzekà Mondego: zobaczymy starówk, wie zegarowà Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina (olêniewajàca budowla barokowa), arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, w których odbywajà si uroczystoêci akademickie. Przejazd do Porto miasta słynàcego ze wspaniałych win oraz miejsce urodzenia jednego z najwiekszych portugalskich eglarzy Henryka eglarza. Serce miasta stanowi Praca de Liberdade z pomnikiem Piotra IV, Ratusz Miejski, katedra Se, Pałac Biskupi, Casa do Infante, w którym urodził si ksià Henryk eglarz, Cais da Ribeira najbardziej gwarne miejsce w Porto, wpisane na list UNESCO. Wizyta w winiarni, w której zapoznamy si z procesem produkcji słynnego Porto i gdzie warto spróbowaç lokalnych trunków. Kolacja i nocleg w okolicach Porto (Trasa ok. 150 km). Dla ch tnych wycieczka Zachód Słoƒca na Duoro, gdzie z łodzi podziwiaç mo emy wspaniałà panoram miasta o zachodzie słoƒca (ok. 10 EUR). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu wyjazd w kierunku Cais de Regua gdzie rozpoczniemy rejs po Douro w kierunku najwspanialszych winnic regionu.w czasie rejsu podziwiaç b dziemy dziewicze tereny z najlepszymi bodegami w kraju, skàd pochodzà najlepsze grona wykorzystywane w produkcji narodowego trunku jakim jest Porto. Poznamy histori, regiony, legendy dotyczàce najlepszych roczników a tak e podegustujemy najbardziej znane rodzaje Porto. W czasie rejsu (ok. 3 godziny) na statku podawane sà lokalne przekàski. Po dopłyni ciu do portu udamy si w drog do Salamanki. Kolacja i nocleg w okolicach Salamanki (Trasa ok. 350 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu zwiedzanie Salamanki stolicy wiedzy, miasta z piaskowca w kolorze miodu zobaczymy Uniwersytet, Plaza de Anaya, Nowà i Starà Katedr, Patio de las Escuelas, Casa de las Conchas z fasadà wykonanà z ponad 400 muszli, Plaza Mayor przez wielu uwa any za najwspanialszy rynek główny w Hiszpanii, fasa- NOWOÂå 182 HISZPANIA I PORTUGALIA

8 dy Convento de las Duenas. Nast pnie przejazd do Caseres najwspanialszego miasta Êredniowiecznych rycerzy, zobaczymy mi dzy innymi Barrio Monumental, zespół ok.40 zabytków wpisany na Êwiatowà list UNESCO. Kolacja i nocleg w okolicach Caseres (Trasa ok. 220 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu udamy si w drog do Huelva, spacer po mieêcie, a nast pnie przejazd do Palos de la Frontera, gdzie w swojà pierwszà wypraw do Nowego Âwiata udał si Krzysztof Kolumb. Odwiedzimy mi dzy innymi muzeum poêwiecone tej wyprawie, posiadajàce repliki trzech karawel które brały udział w podró y Kolumba oraz replik pierwszej karaibskiej wyspy odkrytej przez podró ników. Podró ujàc dalej Êladami odkrywców dotrzemy do La Rabida klasztoru franciszkanów, gdzie Kolumb prosił o schronienie dla swojego syna a tak e sam modlił si przed wyprawà przy figurce Virgen de los Milagros. Nastepnie przejazd w okolice Faro. Kolacja i nocleg (Trasa ok. 450 km). Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski wymeldowanie, czas wolny, podró na lotnisko w Faro. Klienci pozostajàcy na wybrze u Algarve lub na hiszpaƒskim Costa de la Luz po Êniadaniu wymeldowanie, czas wolny. Po południu podró do wybranego hotelu (mo liwy transfer via lotnisko). Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3-os. to z reguły pokój 2-os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji wsystemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypo - czynek Hiszpania i Wypoczynek Portugalia. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 7 rozpocz tych dób hotelowych, Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide dodatkowych posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 150 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: PSW TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hiszpanii lub Portugalii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Tivoli Carvoeiro ****+ Luna Alpinus Suites****+ Playacanela ****+ Praia Sol *** * * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od 700 Dopłata do HB od 370 Dopłata do Full Board Plus od 385 Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa de la Luz i Wypoczynek Portugalia Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA HISZPANIA I PORTUGALIA 183

9 W RYTMIE FADO I FLAMENCO 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 3020 PLN cena po rabacie promocyjnym LIZBONA SEWILLA GRANADA HUELVA 2 DNI POBYTU NA WYBRZE U ALGARVE DLA CH TNYCH DODATKOWY TYDZIE W ALGARVE LUB COSTA DE LA LUZ Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie transfer do hotelu w regionie Algarve i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Lizbony i zwiedzanie stolicy Portugalii.W programie wie a Belem, klasztor Hieronimitów (UNESCO) wraz z kru gankami zbudowany dla uczczenia podró nika Vasco da Gamy i jego wyprawy do Indii, Pomnik Odkrywców symbolizujàcy dawnà pot g kolonialnej Portugalii. Czas na degustacj słynnych ciasteczek pastes de Belem wypiekanych w dzielnicy Belem od stuleci. Przejazd do centrum i spacer uliczkami 3 najbardziej znanych dzielnic Lizbony: Baixa, Bairro Alto i Alafama. Zobaczymy Praca Rossio i Praca de Commercio, b dzie mo na wjechaç na jeden z tarasów widokowych windà Êw. Justyny. Na koniec przeja d ka charakterystycznym dla Lizbony ółtym tramwajem. Kolejnym punktem programu b dà tereny wystawowe Expo 98, szczególnie polecamy wspaniałe oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleks 5 ogromnych akwariów mieszczàcych faun i flor morskà. Kolacja i nocleg w okolicach Lizbony (Trasa ok. 250 km). Dla ch tnych wycieczka Lizbona Nocà z Fado (ok.40 EUR). Dzieƒ 3 P o Êniadaniu przejazd do Sevilli. Zwiedzanie miasta zaczniemy od panoramicznej wizyty autokarem po portowej dzielnicy el Arenal słynnej z Plaza de Toros de la Maestranza (czyli najwspanialszej w Hiszpanii areny do walki z bykami), promenady Cristobal Colon, posàgu Carmen, Torre del Oro (dwunastobocznej arabskiej wie y). Zobaczymy równie tereny Parku Marii Luizy z przepi knym Plaza de Espana- wizytówkà miasta. Nast pnie spacer najstarszà dzielnicà Santa Cruz - ogromna gotycka katedra i mauretaƒska dzwonnica La Giralda. Kolacja i nocleg w okolicach Sevilli. (Trasa ok. 420 km). Dla ch tnych rejs po Guadalikiwirze (ok. 16 EUR). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do Granady, gdzie naszà wizyt rozpoczniemy od spaceru po kr tych uliczkach centrum miasta: Alcaceria (arabski bazar), gotycka katedra z królewskà kaplicà. Nast pnie zobaczycie Paƒstwo pi kne budowle Maurów: Alhambr - rezydencj arabskich władców Granady, arcydzieło architektury charakteryzujàce si wspaniałà kompozycjà przestrzeni, wody, Êwiatła i dekoracji oraz Generalife, letnià rezydencj dynastii Nasrydów, której arabska nazwa oznacza ogród podniosłego raju". Po południu zapraszamy na punkt widokowy w urokliwej dzielnicy Albaicin,, skàd rozpoêciera si panorama na Alhambr i Sierra Nevada. Kolacja i nocleg w okolicy Granady (Trasa ok. 270 km). Dla ch tnych wieczór Flamenco (ok. 29 EUR). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu udamy si w drog do Huelvy, odb dziemy spacer po mieêcie a nast pnie przejedziemy do Palos de la Frontera, skàd swojà pierwszà wypraw do Nowego Âwiata rozpoczàł Krzysztof Kolumb. Odwiedzimy mi dzy innymi muzeum po- Êwi cone tej wyprawie posiadajàce repliki trzech karawel, które brały udział w podró y Kolumba oraz replik pierwszej karaibskiej wyspy odkrytej przez podró ników. Nastepnie przejazd w okolice Faro. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 420 km). Dzieƒ 6 7 Czas wolny na wypoczynek na portugalskim wybrze u Algarve. Mo liwoêç skorzystania z wycieczek fakultatywnych w okolicy. Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, podrózna lotnisko w Faro, wylot do Polski. Klienci pozostajàcy na wybrze u Algarve lub na hiszpaƒskim Costa de la Luz - wykwaterowanie, czas wolny, po południu przejazd do wybranego na wypoczynek hotelu (w niektórych terminach transfer via lotnisko). NOWOÂå 184 HISZPANIA I PORTUGALIA

10 Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3-os. to z reguły pokój 2-os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji wsystemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypo - czynek Hiszpania i Wypoczynek Portugalia. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 7 rozpocz tych dób hotelowych, Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide dodatkowych posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 130 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: PHO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hiszpanii lub Portugalii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Tivoli Carvoeiro ****+ Luna Alpinus Suites****+ Playacanela ****+ Praia Sol *** * * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od 700 Dopłata do HB od 370 Dopłata do Full Board Plus od 385 Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa de la Luz i Wypoczynek Portugalia Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA HISZPANIA I PORTUGALIA 185

11 HOTEL TIVOLI CARVOEIRO + Carvoeiro ocena: 4,5 NASZYM ZDANIEM Bardzo dobrej klasy hotel z bogatà infrastrukturà. Idealny na wakacje z rodzinà oraz na romantyczny wypad we dwoje. + za fantastyczne widoki i klimatyczne Carvoeiro. STRONA INTERNETOWA Poło enie Hotel poło ony na klifie, przy pi knej zatoce. Pla a hotelowa mała i piaszczysta, otoczona pionowymi klifami z piaskowca, urokliwa, pełna ukrytych grot, które odsłaniajà si w czasie odływu. ZejÊcie na pla po stromych schodkach. Ze wzgl du na pływy oceanu dost pnoêç do pla y hotelowej bywa ograniczona. W odległoêci ok. 5 km znajdujà si dwie pla e z listy Stu Najpi kniejszych Pla Âwiata - Benagil i Marinha. Z pla y Benagil mo na wykupiç godzinny rejs lokalnymi łódeczkami wzdłu charakterystycznych dla regionu Algarve fantazyjnych, klifowych wybrze y. Do centrum Carvoeiro ok. 1 km - 3 x dziennie hotel zapewnia bezpłatny bus do kurortu (w wysokim sezonie). W Carvoeiro szeroki wybór barów, restauracji i sklepów oraz piaszczysta pla a. 20 metrów od hotelu znajduje si przystanek autobusowy, z którego mo na dojechaç do Lagoa lub Portimao. Do lotniska w Faro ok. 60 km. Pokoje Hotel proponuje zakwaterowanie w 293 wygodnie urzàdzonych i zadbanych pokojach: - z widokiem na basen i/lub morze, mo liwe zakwaterowanie na potwierdzenie, - z widokiem na ogród i lub inne budynki, mo liwe zakwaterowanie 2+1. Dla obu typów pokoi: wszystkie z łazienkà (suszarka do włosów), klimatyzacjà, TVsat, telefonem, TVsat, radiem, mini barem (płatny), sejfem (płatny ok.15 EUR/tydzieƒ), czajnikiem elektrycznym (kawa i herbata) oraz balkonem (meble balkonowe). Łó eczko dla dziecka do 2 lat bepłatne. Do dyspozycji goêci Recepcja, lobby, 3 bary (w tym przy basenie czynny w lipcu i sierpniu), 2 restauracje (bufetowa i a la carte specjalizujàca si w daniach kuchni portugalskiej), Palmeira Coffee Shop - kafeteria idealna na lekki posiłek w ciàgu dnia, ogród z le akami i parasolami (bezpłatne), basen i brodzik dla dzieci (słodka woda), room service (płatny), pralnia (płatna), wypo yczalnia samochodów, bezpłatny parking przy hotelu, stanowiska internetowe oraz wifi (płatne ok. 9EUR/godzina). Hotel jest doskonale przygotowany na przyj cie Małych GoÊci: Êwietnie wyposa ony mini klub, plac zabaw dla dzieci, animacje, menu dzieci ce, pokój gier, mo liwoêç zakupu ywnoêci niemowl cej, mo liwoêç sterylizacji butelek, mo liwoêç opłacenia opiekunki. Do dyspozycji goêci SPA i wellness - bezpłatnie: basen kryty, jacuzzi, siłownia, sauna, łaênia turecka; płatne: zabiegi na twarz i ciało. Hotel zapewnia r czniki pla owe (bezpłatne, depozyt 10 EUR). Wy ywienie Âniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje mo liwoêç dopłaty do Full Board Plus ( lunch w formie bufetu lub a'la carte), do linchu oraz obiadokolacji woda mineralna lub napój gazowany oraz 1 piwo lub 1 kieliszek wina). Program sportowy i animacyjny Boisko do siatkówki, badminton, korty tenisowe (płatne ok.10 EUR/godzina, oêwietlenie ok.8eur/godzina, komplet rakiet i piłek ok.9eur/godzina), 12-dołkowe pole golfowe (płatne), szkoła nurkowania PADI na terenie hotelu (płatna). Podczas sezonu wieczorami organizowane sà na terenie hotelu wyst py lokalnych muzyków. Kategoria lokalna: **** 186 PORTUGALIA

12 Acoteias HOTEL LUNA ALPINUS FALESIA SUITES + Dla rodzin Pokoje 2+2 dla rodzin ALL INCLUSIVE w cenie ocena: 5,0 Poło enie Ten pi cioletni, nowoczesny hotel poło ony jest w niewielkiej miejscowoêci wypoczynkowej Acoteias, oddalonej o ok. 8 km od centrum Albufeiry oraz 12 km od ekskluzywnej Vilamoury z pi knym portem jachtowym. W pobli u market i kilka barów. Niedaleko hotelu znajduje si przystanek autobusowy dowo àcy do okolicznych miejscowoêci. Do pi knej piaszczystej pla y Praia de Falesia ok 1,5 km (zejêcie na sama pla schodami). Hotel zapewnia codzienny transport do pla y oraz do centrum Oura (2-3 x rano i 2-3 po południu). Oura nazywana jest nowym centrum Albufeiry - szeroki wybrór barów, restauracji, tak e dyskoteki. Do lotniska w Faro ok. 30 km. Pokoje W hotelu znajduje si 183 apartamentów rozlokowanych w 3 budynkach połàczonych ze sobà. Wszystkie komfortowo urzàdzone oraz wyposa one, przestronne, klimatyzowane, z TVsat, telefonem, HiFi, sejfem (płatny ok. 15 EUR/tydzieƒ), aneksem kuchennym (lodówka, płyta grzewcza, naczynia i sztuçce), balkonem (meble balkonowe). Apartamenty z 1 sypialnià (T1) dla maksymalnie 4 osób, pokój dzienny z 2 osobowà sofà, oddzielna sypialnia, łazienka (suszarka do włosów). Apartamenty z 2 sypialniami (T2) dla minimalnie 4 osób pełnopłatnych, a maksymalnie dla 5 osób dorosłych, lub dla nawet 6 ale tylko w układzie 4+2 lub 5+1, pokój dzienny z 2 osobowà sofà, 2 sypialnie, 2 łazienki (w jednej z nich suszarka do włosów). Łó eczko dla dziecka do 2 lat gratis. Do dyspozycji goêci Recepcja, 7 wind, przestronne lobby, restauracja bufetowa i restauracja a la carte, bar, snack bar, 2 tarasy słoneczne (jeden z nich w otoczeniu zieleni), le aki i parasole na tarasach bezpłatne, 2 baseny i brodzik (w basenach słodka woda), miniklub, plac zabaw, sala konferencyjna, bankomat, parking. Hotel nie zapewnia r czników basenowych. Wifi w lobby hotelowym gratis, stanowiska internetowe płatne. Na pla y le aki i parasole płatne ok 8 EUR/os. Wy ywienie All Inclusive: Êniadania (08:00 10:00), lunche (12:30 14:00), obiadokolacje (19:00 21:30) w formie bufetu. Przekàski (lokalne sery i szynka, kanapki, pizza, hot dogi, lody) w godzinach 11:00 18:00 i podwieczorek (ciasta, ciastka, kawa, herbata) w godzinach 17:00 18:00, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 11:00 23:00. Program sportowy i animacyjny Hotel zapewnia animacje dla dorosłych i dzieci kilka razy w tygodniu (np. aerobik, gry, konkursy, zabawy, zawody, wieczorne show). Bezpłatnie: tenis stołowy, rzutki. Płatne: bilard. Na pla y centrum sportów wodnych płatne dodatkowo (skutery, windsurfing, nurkowanie). W odległoêci ok. 200 m od hotelu znajduje si pole golfowe (płatne) - dla wszystkich ch tnych, którzy chcà spróbowaç sił w tym ekskluzywnym sporcie. Kategoria lokalna **** NASZYM ZDANIEM Âwietny hotel z dobrym serwisem i fajnymi apartamentami w sam raz dla rodzin lub wszystkich tych, którzy chcà odpoczàç z dala od zgiełku typowego dla du ych kurortów. Dodatkowo animacje w j zyku polskim prowadzone przez profesjonalny zespół. + za przepi knà pla y z imponujàcymi czerwonymi klifami. Polecamy! STRONA INTERNETOWA PORTUGALIA 187

13 HOTEL PRAIA SOL Quarteira ocena: 4,8 NASZYM ZDANIEM Dobry hotel w Êwietnej cenie. Poło ony na skraju kompletnie ró nych miejscowoêci, przez co polecany zarówno tym którzy poszukujà ciszy i spokoju, jak i tym dla których nocne ycie stanowi istotny element wakacji. Do tego pi kna pla a. STRONA INTERNETOWA Poło enie Ten niewielki i kameralny hotel poło ony jest na pograniczu dwóch miejscowoêci: spokojnej oraz ulubionej przez Portugalczyków Quarteiry i Vilamoury - kurortu t tniàcego yciem, z pi knà marinà oraz licznymi klubami i dyskotekami. W obu miejscowoêciach bary, restauracje i sklepy. W pobli u liczne pola golfowe. Do centrum Quarteiry ok. 500 m. Do szerokiej, piaszczystej pla y ok. 400 m. Do lotniska w Faro ok. 20 km. Pokoje Hotel posiada 40 pokoi 2 osobowych z mo liwoêcià 1 dostawki (tylko dla dziecka). Wygodnie urzàdzone pokoje z łazienkà (suszarka do włosów), TVsat, klimatyzacjà, sejfem (płatny dodatkowo ok. 15 EUR za tydzieƒ + depozyt ok. 20 EUR) balkonem lub niewielkim tarasem. Do dyspozycji goêci Recepcja, nowoczeênie urzàdzone lobby z barem i restauracjà, winda, niewielki ogród z basenem i brodzikiem dla dzieci (słodka woda) oraz le- akami i parasolami. W lobby stanowiska internetowe (płatne ok. 1 EUR /10 minut) oraz wifi (płatne ok. 6 EUR/godzina ). Hotel nie zapewnia r czników basenowych, na pla y le aki i parasole w cenie ok. 10 EUR/os. Wy ywienie Âniadania w formie bufetu. Istnieje mo liwoêç dopłaty do obiadokolacji. Kategoria lokalna: *** 188 PORTUGALIA

14 Isla Canela HOTEL PLAYACANELA + Przy pla y Pokoje 2+2 dla rodzin ALL INCLUSIVE za dopłatà ocena: 4,8 Poło enie Ten nale àcy do sieci Playa hotel poło ony jest w Isla Canela - w niewielkim kurorcie przy granicy z Portugalià, tu przy szerokiej i piaszczystej 7-kilometrowej pla y (do przejêcia wydmy, pla a strze ona). Do centrum Punta del Moral, które stanowi: przystaƒ (promy do Isla Cristina), port jachtowy z restauracjami oraz barami ok. 300 metrów. W okolicy pole golfowe (ok. 4 km). Do lotniska w Faro (Portugalia) ok. 50 km. Pokoje Hotel posiada 240 pokoi 2 osobowych - wygodnie urzàdzone z łazienkà (suszarka do włosów na wyposa eniu), telefonem, TVsat, klimatyzacjà, wiatrakiem przysufitowym oraz balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Mini-bar (dodatkowo płatny) oraz sejf (płatny dodatkowo - około 22 EUR/tydzieƒ + depozyt). W ka dym pokoju najcz Êciej 2 łó ka typu queen size (1,35 m x 2 m). Mo liwe zakwaterowanie 4 osób, przy czym prosimy pami taç, i w pokoju znajdowaç si b dà tylko 2 łó ka. Łó eczko dla dziecka do 2 lat za darmo (iloêç ograniczona). Do dyspozycji goêci Recepcja, lobby, bar, windy (w tym panoramiczne), restauracja, snack bar przy basenie, taras słoneczny w otoczeniu palm z le akami i parasolami, du y basen ze zje d alnià (z jednej strony płytszy wi c spełnia równie rol brodzika), jacuzzi, mini klub, plac zabaw dla dzieci, stanowiska internetowe i wifi w całym hotelu (płatne), pralnia i prasowalnia (płatne), room service (płatny i dost pny w godzinach 11:00-13:00 oraz 19:00-21:00), sklep z upominkami, fryzjer, rent a car, gara (płatny). Hotel zapewnia r czniki basenowe (depozyt ok 10 EUR/os, wymiana płatna ok. 1 EUR). Na pla y dost pne parasole i le aki w cenie ok. 5 EUR/os. Wy ywienie: Âniadania i obiadokolacje w fomie bufetu. Istnieje mo liwoêç dopłaty do All Inclusive: Êniadania (08:00-10:30), obiady (13:30-16:00) i obiadokolacje (20:00-22:00) w formie bufetu (do obiadów i kolacji lokalne wino, piwo, woda i napoje bezalkoholowe), lokalne tapas (przekàski) w barze lub w barze przy basenie w godzinach 13:00-15:00, podwieczorek (17:00-19:00), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe wg karty All Inclusive w godzinach 10:00-24:00. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin serwowania All Inclusive. Program sportowy i animacyjny Bezpłatnie: ping pong, petanka, szachy ogrodowe, gry planszowe, mini golf (nale y zostawiç depozyt za sprz t), basen kryty z jacuzzi. Płatne: bilard, wypo yczalnia rowerów. Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci (gry, konkursy, zabawy). Kategoria lokalna: **** NASZYM ZDANIEM Bardzo dobrej klasy hotel dla Małych i Du ych z bogatà infrastrukturà oraz fantastyczna lokalizacjà (za nià + ), dodatkowego charakteru temu miejscu dodajà arabskie dekoracje. Jako bonus bliskoêç Portugalii - ch tnych zach camy do eksplorowania jej pla pełnych formacji skalnych oraz pomaraƒczowo - czerwonych klifów. STRONA INTERNETOWA HISZPANIA COSTA DE LA LUZ 189

15 HISZPANIA I PORTUGALIA 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2670 PLN cena po rabacie promocyjnym LIZBONA STOLICA PORTUGALII SINTRA I CUDOWNA FATIMA GRANADA OSTATNI BASTION MAURÓW ÂREDNIOWIECZNA SEWILLA MADRYT I MONUMENTALNE TOLEDO DLA CH TNYCH TYDZIE POBYTU NA COSTA DEL SOL! Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Transfer do hotelu w okolicach Malagi i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujàcy do Malagi póênym wieczorem nie majà kolacji w dniu 1. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Sewilli. Zwiedzanie miasta zaczniemy od panoramicznej wizyty autokarem po portowej dzielnicy El Arenal słynnej z Plaza de Toros de la Maestranza (czyli najwspanialszej w Hiszpanii areny do walki z bykami), promenady Cristobal Colon, posàgu Carmen, Torre del Oro (dwunastobocznej arabskiej wie y). Zobaczymy równie tereny Parku Marii Luizy z przepi knym Plaza de Espana- wizytówkà miasta. Nast pnie spacer najstarszà dzielnicà Santa Cruz - ogromna gotycka katedra i mauretaƒska dzwonnica La Giralda. Nast pnie przejazd na nocleg w okolicach Lizbony. Póênym wieczorem zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 600 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Sintry i zwiedzanie Palacio da Vila, nast pnie zobaczymy Cabo da Roca - najdalej wysuni ty na zachód punkt Europy. Przejazd do Lizbony, poło onej nad Tagiem stolicy Portugalii, gdzie zobaczymy: zamek de Sao Jorgo (Âw. Jerzego) - dawnà królewskà siedzib, z której rozciàga si pi kna panorama miasta, katedr oraz dzielnic Belem z klasztorem dos Jeronimos, wie à de Belem, ró à wiatrów oraz pomnikiem odkryç geograficznych upami tniajàcych sławnych portugalskich zdobywców: Henryka eglarza, Vasco da Gamy, Magellana. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok.180 km). Dzieƒ 4 Po wczesnym Êniadaniu i wykwaterowaniu udamy si w droge do Fatimy gdzie odwiedzimy sanktuarium Matki Boskiej Ró aƒcowej, w której ołtarz przedstawia scen objawienia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie (Uwaga! Do bazyliki nie wolno wchodziç w kapeluszach, szortach itp. - konieczne sà skromne stroje). Przejazd na nocleg w okolicach Caseres, kolacja. (Trasa ok.350 km). Dla ch tnych wizyta w mieêcie Êredniowiecznych rycerzy - Caseres (ok. 10EUR). Dzieƒ 5 Rano Êniadanie i przejazd do Madrytu. Zwiedzanie Madrytu, który od XVI wieku pełni funkcj stolicy Hiszpanii. Zobaczymy ogromny Palacio Real, czyli rezydencj królewskà (gdzie szczególnej uwadze polecamy wspaniałà sal tronowà), Paseo del Prado, czyli zielonà promenad otoczonà muzeami, galeriami i bogatymi rezydencjami, Muzeum Prado (mi dzy innymi prace Velazqueza, El Greco, Breughla, Tycjana), Puerta del Sol (centralny plac Madrytu z fontannà przedstawiajàcà herb miasta), Plac Hiszpaƒski z pomnikiem Cervantesa oraz Don Kichota i Sancho Pansy. Kolacja i nocleg w hotelu w Madrycie. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Toledo, duchowej stolicy kraju. W programie mi dzy innymi katedra ze wspaniałymi zbiorami sztuki gotyckiej, barokowej i renesansowej, Casa El Greco, synagoga zbudowana w stylu mauretaƒskim - El Transito oraz Plaza de Zocodover z Alkazarem. Przejazd do Granady (400 km), miasta zało onego przez Maurów w VIII wieku, którego rozkwit przypada na wiek XV, kiedy miasto było stolicà ostatniego muzułmaƒskiego paƒstwa na terenie Półwyspu Iberyjskiego. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Granady. (Trasa ok. 420 km). Dla ch tnych mo liwoêç uczestniczenia w wieczorze Flamenco (ok. 29 EUR). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu zwiedzanie Granady. Proponujemy spacer po kr tych uliczkach centrum miasta: Alcaceria (arabski bazar), gotycka katedra z królewska kaplicà. Nast pnie zobaczycie Paƒstwo pi kne budowle Maurów: Alhambr - rezydencj arabskich władców Granady, arcydzieło architektury charakteryzujàce si wspaniałà kompozycjà przestrzeni, wody, Êwiatła i dekoracji oraz Generalife, letnià rezydencj dy- 190 HISZPANIA I PORTUGALIA

16 WYLOTY Z WARSZAWY I KATOWIC nastii Nasrydów, której arabska nazwa oznacza ogród podniosłego raju". Po południu zapraszamy na krótkà wizyt w urokliwej dzielnicy Albaicin, gdzie znajduje si punkt widokowy skàd rozpoêciera si panorama na Alhambre i Sierra Nevada. Przejazd na nocleg w okolice Malagi. (Trasa ok. 120 km). Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Maladze. Dla ch tnych, wracajàcych wieczorem do Polski, wycieczka na Gibraltar (ok. 48 EUR). Klienci pozostajàcy na pobycie na Costa del Sol - po Êniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Po południu transfer do wybranego hotelu na Costa del Sol (w niektórych terminach transfer via lotnisko). Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3- os. to z reguły pokój 2- os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa del Sol. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji w systemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypoczynek Hiszpania. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem linii czarterowych do Malagi, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, noclegi w hotelach j. w. (7 rozpocz tych dób hotelowych lub za dopłatà 14)., Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota (podczas pobytu na Costa del Sol opieka rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, systemu TOUR GUIDE, opłat za miejscowych przewodników, napoi do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, systemu TOUR GUIDE i lokalnych przewodników- ok. 145 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: HAP TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu na Costa del Sol w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od H10 Andalucia Plaza ****+ Almunecar Playa **** Playabonita **** Parasol Garden *** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od Dopłata do HB od 175 Dopłata do usługi Privilage od 735 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa del Sol Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na HISZPANIA I PORTUGALIA 191

17 HISZPANIA - OD AL ANDALUS DO ANDALUZJI 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2699 PLN cena po rabacie promocyjnym GRANADA - BASTION MAURÓW KORDOBA - ÂREDNIOWIECZNA STOLICA KALIFATU SEWILLA - STOLICA ANDALUZJI KADYKS - PORT FENICJAN GIBRALTAR 3 DNI POBYTU NA COSTA DEL SOL! DLA CH TNYCH TYDZIE NA COSTA DEL SOL Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Transfer do hotelu w okolicach Malagi i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujàcy do Malagi póênym wieczorem wi c nie majà kolacji w dniu 1. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu wyjazd w kierunku Granady i zwiedzanie miasta. Proponujemy spacer po kr tych uliczkach centrum miasta - Alcaiceria (arabski bazar) i gotycka katedra z kaplicà królewskà. Nast pnie zobaczycie Paƒstwo pi kne budowle Maurów b dàce cz Êcià Alhambry: Pałace Nasrydów - arcydzieło architektury charakteryzujàce si wspaniałà kompozycjà przestrzeni, wody, Êwiatła i dekoracji oraz Generalife - letnià rezydencj dynastii Nasrydów. Po południu zapraszamy na spacer po urokliwej dzielnicy Albaicin, z której zobaczymy pi knà panoram Alhambry na tle gór Sierra Nevada. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Granady. (Trasa ok. 120 km). Dla ch tnych mo liwoêç uczestniczenia w wieczorze Flamenco (ok. 29 EUR). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na zwiedzanie Kordoby. Spacerujàc po starówce odnosi si wra enie jakby czas stanàł w miejscu: wàskie wybrukowane uliczki, zaułki i kute bramy z elaza, to wszystko przenosi nas w Êredniowiecze. Najciekawsze zabytki to Mezquita (czyli Wielki Meczet, którego poczàtki budowy si gajà VIII wieku), Alcazar de los Reyes Cristianos (czyli pałac-twierdza Alfonsa XI) i Puente Romano, rzymski most na Gwadalkiwirze. Po południu przejazd w kierunku Sewilli. Na poczàtek przejedziemy w miejsce gdzie łàczà si Park Marii Luizy i przepi kna Plaza Espana - wizytówka miasta. Nast pnie przejdziemy do poło onej nad rzekà Gwadalkiwir dzielnicy Arenal, gdzie znajduje si najwa niejsza w Hiszpanii arena corridy - La Maestranza oraz poło ona przy promenadzie Krzysztofa Kolumba Złota Wie a (dwunastoboczna wie a z czasów mauryjskich). Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Sewilli. (Trasa ok. 250 km). Dla ch tnych wycieczka statkiem (ok. 16 EUR). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Sewilli. Spacer przez dzielnice Santa Cruz (dawna dzielnica ydowska) - dotrzemy do najwi kszej w Europie katedry gotyckiej, której integralnà cz Êcià jest jeden z symboli miasta - wie a Giralda, powstała na bazie mauryjskiego minaretu. Po południu przejazd do Kadyksu, najwi kszego niegdyê portu Hiszpanii. Zobaczymy stary port, fortyfikacje brzegowe i szerokie aleje nadmorskie (alamedas) oraz wàskie uliczki starego miasta z nowà katedrà. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Jerez lub Kadyksu. (Trasa ok. 120 km). Dla ch tnych wizyta w najsłynniejszej wytwórni sherry w kraju - Tio Pepe (ok. 11 EUR). Dzieƒ 5 Po wczesnym Êniadaniu spacer po Jerez de la Frontera - krótka wizyta w mieêcie znanym głównie z produkcji sherry i ze szkół jazdy konnej. Nast pnie udamy si w kierunku Gibraltaru - półwyspu o długoêci zaledwie 6 km, który jest malutkà enklawà brytyjskà na Płw. Iberyjskim. W programie przejazd minibusami na Punta Europa ze wspaniałym widokiem na Afryk, a nast pnie wjazd na Skał Gibraltarskà, jedyne miejsce w Europie gdzie na wolnoêci yjà małpy, wejêcie do Jaskini Âwi tego Michała i nast pnie zjazd do miasta. JeÊli wystarczy czasu proponujemy zakupy na Main Street (Gibraltar to strefa handlu wolnocłowego). Po odprawie celnej przejazd do hotelu na wybrze u Costa del Sol. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 220 km). Dla ch tnych mo liwoêç skorzystania z wycieczki do Rondy (ok. 48 EUR). Uwagi! W niektórych terminach hotel mo e byç zlokalizowany poza kurortem nadmorskim. Po Gibraltarze podró uje si minibusami lub taksówkami z angloj zycznymi kierowcami-przewodnikami. Cała grupa spotyka si przy danej atrakcji turystycznej, gdzie na czas jej zwiedzania opiek przejmuje polskoj zyczny pilot wycieczki. Dzieƒ 6-7 Czas na wypoczynek, kàpiele słoneczne i morskie. Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Maladze. Klienci pozostajàcy na pobycie na Costa del Sol - po Êniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Po południu transfer do wybranego hotelu na Costa del Sol (w niektórych terminach transfer via lotnisko). 192 HISZPANIA I PORTUGALIA

18 Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje 2-3- osobowe (przy czym 3- os. to z reguły pokój 2- os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, czasami z telefonem i TV. Âniadania kontynentalne i obiadokolacje serwowane. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa del Sol. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji w systemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypoczynek Hiszpania. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem linii czarterowych do Malagi, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, noclegi w hotelach jw. (7 rozpocz tych dób hotelowych lub za dopłatà 14)., Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota (podczas pobytu na Costa del Sol opieka rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide, napojów do kolacji oraz wydatków osobistych.. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 125 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: HAA TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu na Costa del Sol w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od H10 Andalucia Plaza ****+ Almunecar Playa **** Playabonita **** Parasol Garden *** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od Dopłata do HB od 175 Dopłata do usługi Privilage od 735 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa del Sol Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY I KATOWIC HISZPANIA I PORTUGALIA 193

19 DOOKOŁA HISZPANII 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2649 PLN cena po rabacie promocyjnym SEWILLA I WSPANIAŁA KATEDRA ÂREDNIOWIECZNA KORDOBA BARCELONA I KATALO SKI MODERNIZM MADRYT - STOLICA HISZPANII GRANADA - OSTATNI BASTION MAURÓW DLA CH TNYCH TYDZIE POBYTU NA COSTA DEL SOL! Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na : Transfer do hotelu w okolicach Malagi i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po wczesnym Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Sewilli. Zwiedzanie miasta zaczniemy od panoramicznej wizyty autokarem po portowej dzielnicy El Arenal słynnej z Plaza de Toros de la Maestranza (czyli najwspanialszej w Hiszpanii areny do walki z bykami), promenady Cristobal Colon, posàgu Carmen, Torre del Oro (dwunastobocznej arabskiej wie y). Zobaczymy równie tereny Parku Marii Luizy z przepi knym Plaza de Espana- wizytówkà miasta. Nast pnie spacer najstarszà dzielnicà Santa Cruz - ogromna gotycka katedra i mauretaƒska dzwonnica La Giralda. Póênym popołudniem przejazd na nocleg w okolicach Sewilli lub Kordoby, kolacja. (Trasa ok. 230 km). Dla ch tnych rejs statkiem (ok. 16 EUR). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Kordoby. Spacerujàc po starówce odnosi si wra enie jakby czas stanàł w miejscu: wàskie wybrukowane uliczki, zaułki i kute bramy z elaza, to wszystko przenosi nas w Êredniowiecze. Najciekawsze zabytki to Mezquita (czyli Wielki Meczet, budowany od VIII wieku), Alcazar de los Reyes Cristianos (czyli pałac-twierdza Alfonsa XI) i Puente Romano, rzymski most na Gwadalkiwirze. Nast pnie przejazd do Madrytu i zwiedzanie miasta, które od XVI wieku pełni funkcj stolicy Hiszpanii. Zobaczymy ogromny Palacio Real, czyli rezydencj królewskà (gdzie szczególnej uwadze polecamy wspaniałà sal tronowà), Puerta del Sol (centralny plac Madrytu). Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w okolicach Madrytu, kolacja. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu zwiedzania ciàg dalszy: zobaczymy Muzeum Prado, z pracami Velazqueza, El Greco, Breughla, Tycjana oraz Plac Hiszpaƒski z pomnikiem Cervantesa ozdobionym figurami Don Kichota i Sancho Pansy. Po południu wyjazd do Barcelony (600 km). Kolacja i nocleg w hotelu. Dla ch tnych mo liwoêç zorganizowania wycieczki Barcelona Nocà. (ok. 25 EUR) Dzieƒ 5 Po Êniadaniu zwiedzanie Barcelony, mi dzy innymi dzieła słynnego architekta Antonia Gaudiego (Sagrada Familia i Park Guell), dzielnica gotycka wraz z Katedrà, Pałac Gubernatora, plac Êw. Jakuba z siedzibà władz miasta i regionu oraz Las Ramblas - najsłynniejsza ulica Barcelony. Po zwiedzaniu przejazd do Walencji, kolacja i nocleg. (Trasa ok.350 km). Dla ch tnych wejêcie na stadion FC Barcelona - Camp Nou (ok. 22 EUR). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Walencji, w programie panoramiczna wycieczka po mieêcie, nast pnie krótki spacer w trakcie którego zobaczymy m.in. Katedr, Bazylik Matki Boskiej Opuszczonych, Giełd Jedwabiu, Secesyjny Budynek Hali Targowej. Nast pnie krótka wizyta w Purullena - wiosce Troglodytów, słynàcej z tego, e prawie połowa mieszkaƒców pueblo zamieszkuje w jaskiniach. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Granady. (Trasa ok. 500 km). Dla ch tnych mo liwoêç uczestniczenia w wieczorze Flamenco (ok. 29 EUR). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu zwiedzanie Granady. Proponujemy spacer po kr tych uliczkach centrum miasta: Alcaiceria (arabski bazar), gotycka katedra z królewska kaplicà. Nast pnie zobaczycie Paƒstwo pi kne budowle Maurów: Alhambr - rezydencj arabskich władców Granady, arcydzieło architektury charakteryzujàce si wspaniałà kompozycjà przestrzeni, wody, Êwiatła i dekoracji oraz Generalife, letnià rezydencj dynastii Nasrydów. Po południu zapraszamy na krótkà wizyt w urokliwej dzielnicy Albaicin gdzie znajduje si punkt widokowy przy koêciele Êw. Mikołaja z pi knà panoramà Alhambry na tle gór Sierra Nevada. Nocleg i kolacja w hotelu w okolicach Malagi. (Trasa ok.120 km). Dzieƒ 8 Klienci powracajàcy do Polski - wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Maladze. Dla ch tnych, wylatujàcych do Polski wieczorem, wycieczka na Gibraltar (ok. 48 EUR). Klienci pozostajàcy na pobycie na Costa del Sol - po Êniadaniu wykwaterowanie, czas wolny. Po południu transfer do wybranego hotelu na Costa del Sol (w niektórych terminach transfer via lotnisko). 194 HISZPANIA I PORTUGALIA

20 Hotele Hotele *** poło one poza zwiedzanymi miastami. Na miejscu w hotelu restauracja i bar. Pokoje osobowe, (przy czym 3- os. to z reguły pokój 2- os. z dostawkà), wszystkie z łazienkami i WC, cz sto z telefonem i radiem i klimatyzacjà. Âniadania kontynentalne i serwowane obiadokolacje. Dla ch tnych za dop atà istnieje mo liwoêç przed u enia wycieczki o tydzieƒ pobytu na Costa del Sol. Opisy hoteli na dalszych stronach katalogu. Wi cej propozycji w systemie rezerwacyjnym lub w katalogu Wypoczynek Hiszpania. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, noclegi w hotelach jw. (7 rozpocz tych dób hotelowych lub za dopłatà 14)., Êniadania i obiadokolacje, program turystyczny j. w., opiek polskiego pilota (podczas pobytu na Costa del Sol opieka rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, opłat za miejscowych przewodników, systemu Tour Guide, napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, systemu Tour Guide - ok. 145 EUR. W tej kwocie nie sà zawarte wycieczki fakultatywne (ceny podane sà w programie imprezy). Uwaga! W hotelach na terenie Katalonii konieczna opłata lokalnego podatku - ok 0,5 EUR/noc. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: HAL TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu na Costa del Sol w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od H10 Andalucia Plaza ****+ Almunecar Playa **** Playabonita **** Parasol Garden *** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do All Inclusive od Dopłata do HB od 175 Dopłata do usługi Privilage od 735 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Costa del Sol Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY I KATOWIC HISZPANIA I PORTUGALIA 195

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1020 PLN cena po rabacie promocyjnym WENECJA - REJS GONDOLAMI PO CANALE GRANDE RZYM - POT GA IMPERIUM WATYKAN - AUDIENCJA PAPIESKA FLORENCJA - STOLICA TOSKANII,

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 Oferta 1 Teneryfa Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 2799 PLN 5598 PLN* * Brak dokładnych informacji o cenie całkowitej Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Teneryfa dnia: 07.12.2012 godz. 11:00-15:50

Bardziej szczegółowo

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 Spis treści Teneryfa Hotel Noelia Sur Hotel Gran Tinerfe Hotel Jardin Tropical Hotel Isla Bonita Hotel Grand Anthelia

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wakacje 2015

Spis treści. Wakacje 2015 Wakacje 2015 2 Wakacje 2015 Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 WYCIECZKI Odkryjmy Izrael Herbatka u Berbera

Bardziej szczegółowo

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Spełniamy marzenia! LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Dziecko już od 690 PLN* Polska ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06. Oferta 1 Lesbos Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.2015 1240 PLN Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Lesbos dnia: 06.06.2015 Powrót: Wylot z: Lesbos do Warszawa dnia: 13.06.2015 Zakwaterowanie: Studio

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013 Oferta 1 Aladdin Beach 28.12.2012 2498 PLN 4996 * Cena całkowita: Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Podróż tam: Wylot z: Warszawa do dnia: 28.12.2012 godz. 05:00-10:35

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND!

WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND! WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND! Terminy i ceny znajdziesz na www.matimpex.pl SPIS TREŚCI 3 Powitanie 4 Dokąd latamy 5 Program lojalnościowy, informacja o bagażu i promocjach 6-7 Weekend pełen wrażeń

Bardziej szczegółowo

LATO 2009. Zwiedzanie Europy - to oferta dla osób łaknących aktywnego spędzania wolnego NOWE PROGRAMY ZWIEDZANIE EUROPY. Lato 2009. www.funclub.

LATO 2009. Zwiedzanie Europy - to oferta dla osób łaknących aktywnego spędzania wolnego NOWE PROGRAMY ZWIEDZANIE EUROPY. Lato 2009. www.funclub. NOWE PROGRAMY ZWIEDZANIE EUROPY LATO 2009 Zwiedzanie Europy - to oferta dla osób łaknących aktywnego spędzania wolnego czasu. Możliwość zwiedzania licznych zabytków, pięknych miejsc i poznawania kultur

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra

SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra SPIS TREŚCI Adriatyckie atrakcje...3... Austria, Włochy Rzymskie wakacje...4...włochy Liguria i Lazurowe Wybrzeże...5...Włochy, Francja Słynne wybrzeża...6... Hiszpania, Włochy Od Paryża po Barcelonę...7..Francja,

Bardziej szczegółowo

CITY BREAK CITY BREAK. 4 dni. 4 dni. 4 dni. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia

CITY BREAK CITY BREAK. 4 dni. 4 dni. 4 dni. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia 4 CITY BREAK wycieczka realizowana już od 8 osób BON DIA BARCELONA! z noclegiem na Costa Brava samolotem wyloty z Wrocławia 4 wycieczka realizowana już od 8 osób MALTA La Valetta Mdina MALAGA Granada samolotem

Bardziej szczegółowo

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz ZWIEDZANIE Szanowni I Państwo, WYPOCZYNEK Agencja Podróży i Turystyki "Holidays" została założona w czerwcu 1991 roku. Od 1992 roku jesteśmy członkiem

Bardziej szczegółowo

Anos Travel Club Kazimierza Wielkiego 87 30-074 Kraków Tel: 12 637 01 02 Fax: 12 391 74 05 E-mail: anos@anostravel.pl. Oferta 1. Hiszpania Andaluzja

Anos Travel Club Kazimierza Wielkiego 87 30-074 Kraków Tel: 12 637 01 02 Fax: 12 391 74 05 E-mail: anos@anostravel.pl. Oferta 1. Hiszpania Andaluzja Oferta 1 Hiszpania Andaluzja Carmen z: do Malaga z: Malaga do Sniadania 09.03.2015 16.03.2015 1599.00 PLN dnia: 09.03.2015 godz. 10:50-15:00 dnia: 16.03.2015 godz. 15:50-19:50 w mieście: Grenada Opis oferty::

Bardziej szczegółowo

Biura agencyjne: Poznań Bydgoszcz Głogów Gniezno Gorzów Wlkp Grodzisk Wlkp. Jarocin Kalisz Konin Koszalin Leszno Mogilno Mosina Nowy Tomyśl

Biura agencyjne: Poznań Bydgoszcz Głogów Gniezno Gorzów Wlkp Grodzisk Wlkp. Jarocin Kalisz Konin Koszalin Leszno Mogilno Mosina Nowy Tomyśl Biura agencyjne: Poznań ABC Świat Podróży wszystkie oddziały: ul.garbary 54, ul. Bukowska 156, ul. Górecka 30, ul. Marcelińska 23 Amico Tour ul. Wilczak 12g, tel. 61 823 84 91 AP Travel ul. Szwedzka 6

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

Segment o rosnàcym potencjale

Segment o rosnàcym potencjale Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 ciuszki 5E Oferta 1 Aquis Marine Resort Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 1709 PLN 3418 PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Podróż tam: Wylot z: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 30.12.2013-2.01.2014

TERMIN: 30.12.2013-2.01.2014 CZECHY Praga Hotel *** CZECHY ZŁOTA PRAGA PRAGA stolica Czech. Nazwa została pochodzi od słowa czeskiego práh oznaczające próg domu (związane jest z legendą o Libuszy) ale także próg na rzece. Położona

Bardziej szczegółowo

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH WYBIERAJ W PRZYWILEJACH SPIS TREŚCI WSTĘP............................................................................................ 3 WYPOCZYNEK I ROZRYWKA........................................................................

Bardziej szczegółowo

Informator Turystyczny

Informator Turystyczny Noclegi Informator Turystyczny T rzygwiazdkowy hotel Cesarskie Ogrody to zabytkowy 100 letni budynek, położony w dzielnicy uzdrowiskowej w Świnoujściu, otoczony własnym parkiem, w odległości około 600

Bardziej szczegółowo

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni)

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Termin wyjazdu» Cena wyjazdu» 31 styczeń 07 luty 2015 (wylot z Katowic) 2.999,00zł osoba nurkująca (cena z pakietem nurkowym) 2.339,00zł

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOMIU. z miesięcznej praktyki w Grenadzie Hiszpania (07.10.2012 03.11.2012)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOMIU. z miesięcznej praktyki w Grenadzie Hiszpania (07.10.2012 03.11.2012) ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOMIU Sprawozdanie z miesięcznej praktyki w Grenadzie Hiszpania (07.10.2012 03.11.2012) DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY W SEKTORZE IT

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA

HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA BIURO TURYSTYKI 80-401 Gdańsk, Al. Hallera 14 tel./fax: 58 344 66 55, tel./fax: 58 341 66 55 www.unitur.pl biuro@unitur.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

wycieczki autokarowe wczasy wypoczynek i zwiedzanie WYCIECZKI WCZASY BAWARIA WŁOCHY Rezerwacja on-line BIURO PODRÓŻY www.indexpolska.com.

wycieczki autokarowe wczasy wypoczynek i zwiedzanie WYCIECZKI WCZASY BAWARIA WŁOCHY Rezerwacja on-line BIURO PODRÓŻY www.indexpolska.com. 2015 WYCIECZKI WCZASY wycieczki autokarowe wczasy wypoczynek i zwiedzanie PRAGA CZESKIE ZAMKI WIEDEŃ BUDAPESZT BERLIN BAWARIA PARYŻ RZYM LONDYN AMSTERDAM WILNO S. PETERSBURG RUMUNIA NORWEGIA SZWAJCARIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl

SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl LATO 2013 SPIS TREŚCI: MORZE Międzyzdroje - Stilo 3 Mrzeżyno - Piramida 4 Łeba - Słoneczko 5 Jastrzębia Góra - Vis 6 MAZURY Pisz Camp Pisz 7 Kulka 8-9 GÓRY KLUSZKOWCE - U Benedykta 10 TRESNA - Odys 11

Bardziej szczegółowo