Zabójstwa polityczne (I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabójstwa polityczne (I)"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 4 MARCA 2015 r. Nr. 42 (17573) cena 0,35 EUR (1,20 Lt) Zabójstwa polityczne (I) POGODA W najbliższych dniach opady, przeważnie śniegu i nieco chłodniej. W środę w dzień opady, temperatura od 1 do 6 st. ciepła. Czwartkowej nocy i w dzień również będzie padało, miejscami poprószy śnieg. W nocy i rano gołoledź, nieco chłodniej. Moskwa, Rosja i świat pożegnały się z Borysem Niemcowem, zamordowanym kilka dni temu na podejściach Kremla w centrum Moskwy Fot. EPA-ELTA Wczoraj, 3 marca, Moskwa, Rosja i świat pożegnały się z Borysem Niemcowem, zamordowanym kilka dni temu na podejściach Kremla w centrum Moskwy. Rosyjscy śledczy jak mogą starają się, żeby, jeśli nie wykluczyć w ogóle, to odsunąć jak najdalej polityczne motywy Chcą wydłużyć rok szkolny Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy proponuje stopniowe wydłużenie roku szkolnego. Decyzję się motywuje bardziej równomiernym rozłożeniem treści nauczania w czasie, dzięki czemu uczniowie mieliby czas na nieśpieszne utrwalenie zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty w prowadzonym śledztwie. Tymczasem bliscy przyjaciele Niemcowa, również opozycjoniści, jak też wielu zachodnich polityków nie wątpi, że Niemcow został zastrzelony właśnie w odwecie za swoją działalność polityczną. Domniemanymi sprawcami mordu mają być rosyjskie zdobytej wiedzy i umiejętności. Pod względem osiągnięć uczniów Litwa nie należy do czołówki, ale mając na uwadze to, ile czasu uczniowie poświęcają na odrabianie prac domowych, jesteśmy w pierwszej dziesiątce obok Rosji, Kazachstanu, Włoch, Irlandii, Rumunii służby specjalne, a ich zleceniodawcą sam Władimir Putin. Takiej wersji zabójstwa oficjalny komitet śledczy oczywiście nawet nie bierze pod uwagę. Co więcej, nie wyklucza możliwości, że Niemcow stał się świętą ofiarą, której śmierć ma zdestabilizować sytuację w Rosji. str. 4» i innych krajów. Po równomiernym rozłożeniu treści nauczania uczniowie nie będą musieli tyle czasu poświęcać odrabianiu zadań domowych twierdzi się w oficjalnym oświadczeniu na stronie internetowej Ministerstwa Oświaty i Nauki. str. 5» W NUMERZE O prawdzie metafizycznej wystawa z Litwy w Warszawie Str. 2 Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona Str.3 Festiwal Rozśpiewane przedszkole w Wilnie po raz pierwszy ISSN Str. 6-7

2 2 WYDARZENIA 1. Środa Marzec Imieniny: Adrianny, Arkadiusza, Gerarda, Humberta, Jakubina, Kazimierza, Leonarda, Łucjusza, Nestora, Piotra i Witosława...Viliusa Šapoki, przedstawiciela Banku Litwy W dniach 9-17 marca na świecie będzie obchodzony Tydzień Oświaty Finansowej Dzieci (Global Money Week 2015). Po raz który Litwa bierze udział w tych obchodach? Święto organizuje powołana w 2011 roku Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Świecie Finansów. Nasz kraj dołączył do obchodów w ubiegłym roku. Święto spotkało się z dużym zainteresowaniem, ponieważ udział w różnych imprezach wzięło ponad dzieci z całej Litwy. Spodziewamy się, że w tym roku uczestników będzie jeszcze więcej. 2. Czy tegoroczne święto jest poświęcone jakiemuś konkretnemu tematowi? Temat przewodni brzmi: Oszczędzaj dzisiaj, bądź spokojny jutro. Tydzień oświaty finansowej dzieci polega na tym, że poprzez zabawę i gry interaktywne młodzież uczy się, czym są pieniądze. Poprzez odpowiednie i ciekawe szkolenia chcemy umożliwić dzieciom łatwiejsze wejście w świat finansów oraz lepsze jego zrozumienie. Z tej okazji różne organizacje przygotowują liczne akcje, aby inspirować młodzież do planowania swojej przyszłości. W ubiegłym roku udział w święcie wzięło aż 490 organizacji z 118 państw. 3. TRZY PYTANIA DO... Jakie wydarzenia z tej okazji odbędą się na Litwie? Dzieci będą rywalizowały w konkursie Historia moich kieszonkowych. W Muzeum Pieniędzy Banku Litwy zapoznają się z historią pieniędzy i różnymi ciekawostkami na przykład nauczą się odróżniać prawdziwe i fałszywe banknoty euro. Także będą mogły odwiedzić giełdę papierów wartościowych NASDAQ OMX w Wilnie oraz wziąć udział w wielu innych przedsięwzięciach. Program obchodów można znaleźć na stronie internetowej pinigubite.lt. Rozmawiała Brygita Łapszewicz Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie otwarta została wystawa malarstwa artysty z Litwy (Ejszyszki) Krzysztofa Sokołowskiego. Jej temat O prawdzie metafizycznej. Kilka słów o autorze. Krzysztof Sokołowski urodził się w 1985 roku w Ejszyszkach na Litwie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunek energetyka, w tymże mieście odbył kurs anatomii klinicznej (poziom licencjacki) na Uniwersytecie Medycznym, zaś w 2014 ukończył studia, kierunek malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zdobywając wyróżnienie w konkursie Najlepszych Dyplomów ASP ComingOuT, a także na najlepszy dyplom Wyższych Szkół Artystycznych Polski ArtNoble Laureat innych nagród, uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych. W tym roku rozpoczyna pracę nad doktoratem na warszawskiej ASP. KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. O prawdzie metafizycznej wystawa z Litwy w Warszawie Głównym jego zainteresowaniem jest sztuka sakralna. Brał udział w renowacjach obiektów sakralnych. Autor polichromii w kościołach w Polsce i na Litwie, pracuje również w technice sgraffita i fresku mokrego (np. panneau w Ratuszu w Solecznikach na Litwie). Oto co sam mówi o swojej sztuce: Swoimi pracami usiłuję zgłębić strukturę i sposób percepcji doświadczeń metafizycznych, które mogą powstawać podczas kontaktu z obrazem. Te poszukiwania prowadzą mnie do badania form i układów kompozycyjnych, które są w stanie wzbudzać w człowieku takie doznania. Sztuka abstrakcyjna wydaje się być najprostszą drogą ku temu. Abstrakcja bowiem zdolna jest przywołać prawdę o świecie materialnym i duchowym. Stawianie pytań w tym zakresie tak naprawdę jest pytaniem do samego siebie. Zadaję natomiast pytania, wynikające z chęci poznania symboli jedności ducha, a sztuka jest doskonałym narzędziem szukania odpowiedzi. To pewnego rodzaju pomost, który wprowadza w świat materialny rzeczywistość, ujawnioną przez Boga w umyśle człowieka. Obraz w swojej budowie w pewien sposób nawiązuje do Biblijnej Arki Przymierza. Warstwą malarską są Cherubini, osadzeni na Przebłagalni, którą jest podobrazie. Za nią kryje się wiedza o świecie i cała prawda rządząca nim. Jest to odpowiedzialność za prawdę, której poszukuje artysta i którą przekazuje dla widza tak Krzysztof Sokołowski formułuje swoją drogę twórczą. Inf. wł. KURIER WILEŃSKI Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik kurierwilenski.lt, tel ) Sekretarz redakcji: Lucja Stankevičiutė (tel , Dziennikarze: Honorata Adamowicz, Justyna Giedrojć, Brygita Łapszewicz, Anna Pieszko, Marian Paluszkiewicz fotoreporter Współpracownicy: He le na Gład kow ska, Witold Janczys, Ja dwi ga Pod most ko, Stanisław Tarasiewicz, Alina Sobolewska, Krzysztof Subocz, Julitta Tryk Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , re kla rier wi len ski.lt), (tel , kol rier wi len ski.lt). Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski Druk: VšĮ Vilnijos žodis Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od powiada. Opi nie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Redaktor dyżurny: Brygita Łapszewicz Projekt/Program jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

3 KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona W dniu 2 marca br. odbyło się coroczne walne zgromadzenie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Najważniejszymi punktami posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania z działalności Forum w 2014 r. oraz wybór nowych władz Korony. Prezes Korony Andrzej Łuksza przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności w 2014 r. Zaznaczył, że w poprzednim roku odbyło się 11 regularnych spotkań. Dziewięć z nich, to były spotkania tematyczne, w trakcie których zostały omówione i przedstawione aktualne dla członków Korony tematy, m. in. kwestie związane z prowadzeniem księgowości przedsiębiorstwa, sytuacja dot. dynamiki zasobów pracy i perspektywy zarządzania personelem, sytuacja w sektorze transportowym, kwestie wprowadzenia euro. Zorganizowany został także wyjazd szkoleniowy do Poznania. W 2014 r. Korona wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie zorganizowała noworoczne przyjęcie dla polskiego biznesu. Posłużyło ono nie tylko do zintegrowania środowiska przedsiębiorców, ale też dało możliwość promocji młodych talentów artystycznych z Wileńszczyzny, którzy wystąpili przed zebranymi. Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona wzięło udział w projekcie Młodzi Polacy i Litwini stawiają na przedsiębiorczość, który został zorganizowany wspólnie przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz Liceum Ekonomiczne w Kielcach. Przedstawiciel Forum spotkał się z uczestnikami projektu i przedstawił sytuację przedsiębiorczości na Litwie. W 2014 r. Korona wsparła organizację dwóch konferencji, które zorganizowały Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polaków na Litwie oraz wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku. W poprzednim roku Forum także wspierało finansowo inicjatywy charytatywne. Sprawozdanie merytoryczne zostało uzupełnione sprawozdaniem finansowym. Ponieważ działalność Forum oceniono pozytywnie, sprawozdanie prezesa zostało zatwierdzone. Po czym przeprowadzono wybory nowych władz Forum. Nowym prezesem na dwuletnią kadencję został wybrany Bernard Niewiadomski, współwłaściciel firmy Inviktus. Do nowego zarządu oprócz Bernarda Niewiadomskiego zostali wybrani dotychczasowy prezes Andrzej Łuksza oraz Zygmunt Klonowski. Eugeniusz Wojsiat, dyrektor firmy EugenSA został wybrany na rewidenta. Inf. wł. Świadczenie pomocy prawnej w sprawach zwrotu ziemi i innych nieruchomości Bezpłatna pomoc prawna w sprawach zwrotu ziemi (w tym porady prawne, przygotowanie pozwów sądowych, skarg i innych dokumentów procesowych, jak również reprezentowanie interesantów w archiwach i sądach) udzielana jest przez Związek Prawników Polaków na Litwie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Nowogródzkiej (Naugarduko) 76. Pokój Nr Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację pod numerem tel. (8 5) w godz Pomoc prawną świadczą wykwalifikowani radcowie prawni i adwokaci. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą. ZDJĘCIE DNIA KOMENTARZ DNIA PULS KURIERA Huśtawka grzewcza WYDARZENIA 3 Mennica Królewska Zjednoczonego Królestwa przedstawiła na monetach nowy wizerunek królowej Elżbiety II Fot. EPA-ELTA Chyba nawet najbardziej znani i doświadczeni ekonomiści nie potrafią wytłumaczyć i uzasadnić naukowo takiego zjawiska jak ceny na ogrzewanie w różnych miastach Litwy. W tym oczywiście w Wilnie. Wraz z nadejściem wiosny, kiedy to ogrzewanie centralne jest już niepotrzebne, słyszy się, że ogrzewanie w najbliższym czasie będzie tańsze. No bo i prawda: słoneczko zaświeci i ogrzeje. W tym roku sytuacja jest nietypowa. Przed kilkoma dniami został rozpowszechniony komunikat, że w marcu ogrzewanie w Wilnie, Kłajpedzie, Szawlach zdrożeje. W Kownie stanieje o 15,1 procent. Główny dostawca energii dla wilnian Vilniaus energija w tym miesiącu (marcu) sprzeda ciepło po 6,64 ctn (bez PVM) za jedną 1 kilowatogodzinę (kwh), czyli o 6,6 proc. drożej niż w lutym, kiedy to cena była równa 6,23 centa. Nie byłoby w tym nic może niecodziennego i dziwnego, gdyż mieszkańcy Litwy wraz z każdym sezonem grzewczym wkraczają na swoistą huśtawkę opłat: to mniejszych, to większych itd. Gdyby nie fakt, że dosłownie przed kilkoma miesiącami Komisja Cen ustaliła, iż Vilniaus energija ma zwrócić użytkownikom około 10 miliona litów, które w ciągu kilku lat przepłacili za ogrzewanie. Planowano, że mają być zwrócone. Czy przez kolejne podrożenie? Helena Gładkowska CYTAT DNIA Litwa jest postrzegana przez USA jako kraj zdolny do wcielania w życie wielkich projektów energetycznych i dążący do zwiększenia własnego i regionalnego bezpieczeństwa energetycznego, co bardzo cenią zarówno politycy USA, jak i przedsiębiorcy po powrocie z USA powiedział minister energetyki Rokas Masiulis LICZBA DNIA 1,7 mln euro przeznaczyło Ministerstwo Kultury bibliotekom publicznym

4 4 WYDARZENIA KRÓTKO Kary za okrutne traktowanie zwierząt Rząd mimo sprzeciwu Ministerstwa Sprawiedliwości wnosi pod obrady Sejmu nowelizację Kodeksu Administracyjnego, przewidującą zaostrzenie kar za okrutne traktowanie zwierząt. Zaproponowano, aby okrutne traktowanie zwierząt, ich dręczenie były karane grzywną od 50 do euro, a jeśli zwierzęciu grozi śmierć lub kalectwo od 300 do euro. Powtórne takie postępowanie byłoby karane grzywną do euro. Przewidziano też możliwość skonfiskowania dręczonych zwierząt. Zakończono remont szpitala św. Rocha Zakończono rekonstrukcję szpitala św. Rocha, gdzie w swoim czasie mieściła się przychodnia dziecięca na Antokolu. Kosztorys rekonstrukcji sięga blisko 20 mln litów. Będą tu świadczone usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze. Odnowiono ponad 6 tys. mkw. pomieszczeń, zmieniono okna, drzwi, nad byłym basenem i blokiem głównym zbudowano dodatkowe pomieszczenia. W odnowionym zakładzie leczniczym zainstalowano dwie dodatkowe windy przysposobione do transportowania łóżek. Bilet do teatru w księgarni Pierwsze kasy teatralne zostały otwarte w księgarniach Vaga. Miłośnicy teatru mogą nie tylko nabyć bilety na pożądany spektakl, ale też zapoznać się z nowościami teatralnymi w 18 księgarniach Vagi w całej Litwie. ze str. 1» Sprawcami tego zabójstwa, według Rosjan, mają być ukraińskie służby, które działały na zlecenie służb Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Mimo to, ostatnio, czy to w Rosji, czy też chociażby w Wielkiej Brytanii, zostało zamordowanych, czy zmarło w dziwnych okolicznościach najwięcej krytyków właśnie rosyjskiego prezydenta i jego rządów. A lista ofiar jest długa. Dziennikarka Anna Politkowska, były agent rosyjskich służb Aleksander Litwinienko, dziennikarz Paul Klebnikov (Paweł Chlebnikow), wicepremier Jan Sergunin, teraz również wicepremier Borys Niemcow to tylko lista najbardziej znanych i wpływowych działaczy politycznych i dziennikarzy, którzy zginęli z rąk wynajętych killerów. W większości przypadków śledztwo nie wykryło ani zabójców, ani tym bardziej ich zleceniodawców. Amerykanin rosyjskiego pochodzenia Paul Klebnikov został rozstrzelany 9 lipca 2004 roku w Moskwie na ulicy zaraz po wyjściu z redakcji rosyjskiego Forbesa, którego był redaktorem naczelnym. Śledztwo do dziś nie ustaliło ani zabójców Klebnikova, ani ich zleceniodawców. Dlatego też nie są dokładnie znane powody zabójstwa. Według najbardziej rozpowszechnionej wersji, Paul Klebnikov zginął w odwecie za ujawnienie w swojej książce Ojciec chrzestny Kremla: Borys Bierezowski i grabież Rosji faktów grabieżczej prywatyzacji rosyjskiego majątku państwowego przez Borysa Bierezowskiego, Romana Abramowicza i kilku innych oligarchów związanych z Kremlem. Według innej wersji zabójstwa redaktor Forbesa został zamordowany za książkę, która dopiero miała się ukazać. W niej Klebnikov prawdopodobnie miał ujawnić defraudację na ogromną skalę środków państwowych przeznaczonych na wojnę w Czeczenii i odbudowę tej republiki. Za tą wersją zabójstwa dziennikarza przemawia fakt, że dwa tygodnie wcześniej, również w Moskwie, został zastrzelony były wicepremier ds. Czeczenii Jan Sergunin, który prawdopodobnie był głównym źródłem informacji dla nowej książki Klebnikova. Z Czeczenią, ale w kontekście krytyki polityki kremlowskiej wobec tego kraju, wiąże się też zabójstwo dziennikarki Anny Politkowskiej, która zginęła od kul mordercy na klatce schodowej przed swoim mieszkaniem. Do zabójstwa doszło dwa lata po śmierci Klebnikova i Sergunina. Cztery strzały, w tym jeden klasyczny dla killerów w głowę, zostały oddane w październiku 2006 roku. Dopiero po 8 latach, w maju ubiegłego roku, rosyjski sąd skazał byłego oficera milicji Dmitrija Pawluczenkowa podejrzewanego o zabójstwo Politkowskiej. Jednak, ani śledztwo, ani sąd nie ustalił zleceniodawców zabójstwa. Kremlowska propaganda próbowała udowodnić, że za zabójstwem mógł stać Borys Bierezowski, były wpływowy KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. Zabójstwa polityczne (I) Borys Bierezowski rosyjski oligarcha, a od 2001 roku ukrywający się w Wielkiej Brytanii osobisty wróg Władimira Putina. Sam Bieriezowski zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 23 marca 2013 r. w rezydencji nieopodal Londynu. Oficjalna wersja mówi, że popełnił samobójstwo, jednak jeszcze wiele lat wcześniej, również zamordowany, były podpułkownik KGB/FSB Aleksandr Litwinienko twierdził, że miał on otrzymać zlecenie na zabójstwo Berezowskiego, ale odmówił jego wykonania. Litwinienko, jako krytyk Putina, również ukrywał się przed Putinem w brytyjskiej stolicy. W Londynie podjął się własnego śledztwa w sprawie zabójstwa Politkowskiej. Niebawem jednak trafił do szpitala z objawami zatrucia. Niedługo potem 23 listopada 2006 r. zmarł. Według ustaleń biegłych, w organizmie Litwinienki znaleziono słabo radioaktywny, ale silnie toksyczny izotop polonu 210. Polon prawdopodobnie został mu wcześniej podany w herbacie w jednej z londyńskich restauracji. W pożegnalnym liście Aleksandr Litwinienko odpowiedzialnością za swoje otrucie obarczył prezydenta Rosji, Władimira Putina. Zabójstwa polityczne, w Rosji ostatnio bardzo częste, bynajmniej nie są specyfiką tamtejszej sceny politycznej. Śmierć bowiem towarzyszyła władzy wszędzie i od zawsze. Również w historii najnowszej, w państwach totalitarnych i demokratycznych, w centrach geopolitycznych oraz na ich prowincji. Również na Litwie, gdzie czasem dochodzi do śmierci zabarwionej motywami politycznymi. O tym napiszemy w II cz. artykułu, który ukaże się w jutrzejszym numerze Kuriera Wileńskiego. Stanisław Tarasiewicz

5 KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. WYDARZENIA 5 Chcą wydłużyć rok szkolny ze str. 1» egzaminy, co wprowadza niepotrzebny lutego są to absolutnie nie- Poza tym, gdyby w czerwcu zamęt. potrzebne wolne dni narzucone uczniowie mieli więcej zajęć w Myślę, że bardziej trzeba odgórnie. Nie wiem, czemu służyła szkole, byłoby to dogodne dla się zastanowić nie nad wydłużeniem ta przerwa w nauce. Takich większości zamieszkałych w roku szkolnego, lecz nad zmarnowanych bezpodstawnie miastach rodziców, którzy zazwyczaj tym, jak zorganizować proces lekcji jest więcej, np. w piątki, w planują rodzinne wa- nauczania w okresie matury. Jest czasie których organizuje się w kacje w późniejszym okresie, to czas chaosu, który nie sprzyja szkole różne uroczystości. zaznacza ministerstwo. jakości kształcenia. Trzeba to Mamę dwóch uczennic jed- Jak się twierdzi w oświadczeniu rozpatrywać kompleksowo, a nej z wileńskich szkół dziwi uzarygowania ministerstwa, do sko- nie tylko wydłużać rok szkolny sadnienie ministerstwa o wydłu- czasu trwania roku twierdził Czesław Dawidowicz. żeniu roku szkolnego. szkolnego na Litwie zachęciło Dyrektor Gimnazjum im. Argument, że w czerwcu doświadczenie innych krajów Michała Balińskiego w Jaszunach dzieci będą miały więcej cza- europejskich, także wzgląd na Kazimierz Karpicz, rówsu na opanowanie wiedzy, jest stosunek osiągnięć uczniów do nież ocenia nowy projekt dość trochę dziwny, gdyż dotychczas czasu poświęconego na uczenie sceptycznie. jakoś czasu nie brakowało się oraz uwagi pedagogów, że Zgadzam się z tym, że mówi mama uczennic jednej z w trakcie roku szkolnego nie zbyt dużo dni marnuje się w wileńskich szkół. Innym problemem wszyscy nadążają zrealizować ciągu całego roku szkolnego, ale jest zagospodarowanie program nauczania, muszą się nie wiem, czy wydłużona nauka wolnego czasu uczniów w czerwcu, śpieszyć, sprężając treści kształcenia. w czerwcu zdoła to uratować gdyż ani szkoła, ani żadna Wydłużony rok szkolny mówił dyrektor Kazimierz inna instytucja nie ma żadnej obowiązywał w szkołach na Litwie Karpicz. Problemem jest oferty dla dzieci. W miastach już przed kilkoma laty. Czy tu sposób organizacji procesu są to płatne kółka i zajęcia, na był to pomysł trafiony? Niekoniecznie. nauczania czerwiec to czas które nie wszystkich stać, na wsi matury i w dniu egzaminu lek- jest jeszcze gorzej. Pytanie, czy Decyzja ministerstwa nie cje nie są prowadzone. Zdarza te dwa tygodnie dodatkowe w dziwi mówił dla Kuriera się, że w pierwszym tygodniu szkole przełożą się na jakość nauczania? dyrektor Gimnazjum im. Adama czerwca szkoła pracuje tylko Myślę, że ten projekt Mickiewicza w Wilnie Cze- jeden dzień. Okres matury to nie jest do końca przemyślany. sław Dawidowicz. W Polsce chaos i myślę, że ta reforma nie *** rok szkolny trwa do około 20 rozstrzygnie tego bałaganu, jaki W bieżącym roku szkolnym czerwca, podobnie jest w Danii panuje w czerwcu. uczniowie 6-11 klas uczą się do 5 i Niemczech. Inną sprawą Jak mówi dyrektor, zamiast czerwca. Termin ten się nie zmie- jest, że czerwiec jest okresem dodawać dodatkowe dni, warto nia. Nowy projekt Ministerstwa pomyśleć, jak nie marnować egzaminów maturalnych oraz Oświaty i Nauki zakłada, że sprawdzianów za kurs szkoły tych, które są rok szkolny skończy podstawowej: formalnie proces Posłużę się ostatnim przykładem się 10 czerwca, zaś r. nauczania się odbywa, ale w dodatkowych wolnych szk. 16 czerwca. rzeczywistości szkoła musi czuwać dni przypadających na 17 i 18 Anna Pieszko nad sprawnym przebiegiem egzaminów maturalnych. W rzeczywistości pierwszy i drugi tydzień czerwca to czas, kiedy normalny proces dydaktyczny praktycznie odbywać się nie może. Jest przewidziana edukacja pozaszkolna, ale to na papierze, bo jak nie ma nauczyciela, który jest na egzaminie, to nie ma komu tego zrealizować. Zdaniem dyrektora Dawidowicza, wydłużanie roku szkolnego nie niesie specjalnych korzyści. Zwłaszcza w czerwcu, kiedy jednego dnia są zajęcia, innego zaś są one odwoływane Projekt wydłużenia roku szkolnego nie jest jeszcze do końca ze względu na odbywające się przemyślany Fot. Marian Paluszkiewicz KRÓTKO Nieodpłatna wymiana litów tylko w bankach Od 2 marca tego roku w oddziałach Poczty Litewskiej oraz unii kredytowych nie będzie można już bezpłatnie wymienić litów na euro. Ministerstwo Finansów informuje, że nadal wymieniać lity na euro można nieodpłatnie w bankach komercyjnych oraz kasach Banku Litwy. Spadek cen prądu Na Litwie i na Łotwie energia elektryczna jest obecnie tańsza o 4 procent, w Estonii o 11. Spadek spowodowały wzrost importu tańszego prądu i łagodniejsza niż zwykle aura. Średnia cena prądu na Litwie i na Łotwie opiewała na 37,78 euro za megawat, w Estonii 29,6 euro. W ubiegłym tygodniu siłownie państw bałtyckich wyprodukowały 67 proc. zapotrzebowanego prądu. Litwa jak zwykle była największym importerem, sprowadziła bowiem 77 proc., Łotwa 37 proc., zaś Estonia miała nadwyżki produkcji w wysokości 22 proc. Pojawią się nowe ulice W Wilnie ma się pojawić ponad dziesięć nowych nazw ulic. W starostwie ponarskim powstaną nowe ulice: Matiškių, Plaknos, Tarnėnų, Rėžių, Pilialaukio, Serapiniškių, Skynimų, Varnikėlių. W dzielnicy Poszyłajcie nowe nazwy otrzymają trzy ulice: Vaivadiškių, Avižienių, Užubalių. W dzielnicy Zameczek (Pilaitė) ma się pojawić ulica Pilkalnio, a w Nowej Wilejce Kijevo i Nendrių. Także zamierza się zamienić nazwę ulicy Janiny Umiastovskienė na Kaimynų.

6 6 KULTURA KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. Festiwal Rozśpiewane przedszkole w Wilnie po raz jedenasty! Piękne jest to, że chcecie tu być, by zaprezentować swój roczny dorobek. Cieszę się, że to nasza wspólna wspaniała zabawa przemawiała Apolonia Skakowska, prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki, zwracając się do przedszkolaków uczestniczących w XI Festiwalu Polskich Przedszkoli Wilna i Wileńszczyzny Rozśpiewane przedszkole. Święto odbyło się w poniedziałek 2 marca przy licznym udziale dzieci i ich wychowawców z przedszkoli Wilna i rejonu wileńskiego. Swych progów jak zwykle użyczył gościnnie Dom Kultury Polskiej w Wilnie. W tegorocznym festiwalu Rozśpiewane przedszkole wzięły udział reprezentacje 22 przedszkoli Wilna i rejonu wileńskiego. Dziecięcych popisów wysłuchało jury w składzie metodyk Alina Balkuvienė, wicedyrektor przedszkola Kluczyk Jadwiga Księdzowa oraz organizatorka festiwalu Apolonia Skakowska. Co prawda, za występy nie były przyznawane miejsca, gdyż wszystkie dzieci pięknie się spisały, ale wszyscy artyści zostali obdarowani słodyczami i książkami. Pomysł powołania festiwalu zrodził się już od początku istnienia Centrum Kultury Polskiej na Litwie, ale wtedy przedszkola polskie jeszcze się formowały i nie było ich wiele powiedziała Kurierowi Apolonia Skakowska. Wyczekiwałam na moment, aż dojrzeje chęć, by w sposób zorganizowany spotkać się z programem artystycznym i dziećmi w roli głównej. Dzieci są jeszcze małe, trudno z nimi pracować, ale jak widać, rezultat jest piękny, a dzieci oswajają się z kulturą polską, z piosenką, tańcem, recytacją. Chętnie się za to biorą i pięknie to prezentują w trakcie występu. Jest to dla nich także próba odwagi, uczą się zachowania się na scenie, wspólnie tworzymy nową elitę kultury. Oczywiście nie do pomyślenia byłoby zorganizowanie święta bez pomocy rodziców, którzy wymyślają i tworzą piękne stroje. Największy i najważniejszy ciężar pracy przekłada się na przedszkola, a mianowicie na wychowawczynie i kierowników muzycznych, którzy układali występy oraz na żywo akompaniowali na scenie małym artystom. Niski pokłon za ich pracę, śmiałość w realizowaniu pomysłów, chęci uczestniczenia mówiła Apolonia Skakowska. Nie ma tu mowy o konkurencji, gdyż wszystko, co się dzieje na scenie, jest piękne i pozytywne. Uczymy się od dzieci wielu rzeczy: bycia dobrymi, otwartymi, bezpośrednimi. Najważniejsze jest, by dziecko od pierwszych swoich lat wiedziało, że jest z kimś, z kim może się dzielić swoimi osiągnięciami. str. 7» Kolorowe kredki w wykonaniu artystów z Mościszek Dzieci z przedszkola w Rudominie wykonały piosenkę Skaczące nutki Przedszkolaki z Kasztana w Wilnie zaśpiewały piosenkę o ogródku

7 KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. KULTURA 7 ze str. 6» Festiwal Rozśpiewane przedszkole w Wilnie po raz jedenasty! 5-letnia Adriana Szczykno z przyjaciółmi z przedszkola Kluczyk wykonała na scenie piosenkę o kotku- -kłopotku i przyznaje, że bardzo lubi śpiewać i ma bardzo dużo ulubionych piosenek. Obecnie jej ulubionym przebojem jest piosenka Gummy bear, ale w swym bogatym repertuarze ma też wiele piosenek w języku polskim, które poznaje za pośrednictwem internetu. Mamy w przedszkolu wspaniałą nauczycielkę od muzyki, panią Emilię, która potrafi zachęcić dzieci do śpiewania. Dzięki niej poznały całe mnóstwo piosenek, także tych ambitniejszych, przeznaczonych dla nieco starszych dzieci mówiła Kurierowi mama Adriany. Cieszę się, że trafiliśmy właśnie do tego przedszkola, gdyż wychowawcy dokładają naprawdę wiele starań, by dzieci się rozwijały w przedszkolu, by miały to, co dla nich najlepsze. Jeżeli córeczka była na początku nieśmiała i zamknięta, to teraz otworzyła się całkowicie i już nawet nie obawia się sceny. Halina Zinkiewicz, wychowawczyni w żłobku- -przedszkolu w Mariampolu przyznaje, że mimo iż w Mariampolu jest obecnie tylko jedna 16-osobowa grupa przedszkolaków, to grupka dzieci z tej podwileńskiej miejscowości brała udział w historycznym pierwszym festiwalu i odtąd już stara się w miarę możliwości na konkurs przyjeżdżać. Tym razem dzieci zaśpiewały Kołysankę dla księżyca, którą wykonały w bardzo bezpośredni i autentyczny sposób. Im wcześniej rozpoczynamy naukę śpiewu, tym szybciej widzimy sukcesy dzieci mówiła kierownik muzyczny Diana Symanowicz, pracująca w przedszkolach w wileńskim Kasztanie oraz w żłobku-przedszkolu w Mariampolu w rej. wileńskim. Dzieci uwielbiają śpiewanie, także muzyczne gry, niespodzianki muzyczne, taniec. Poprzez zabawę z muzyką i piosenką uczą się oraz się rozwijają. Gościnnie wystąpiła na festiwalu jedna z pierwszych jego uczestniczek Paula Lachowicz z piosenką Mój sokole z filmu Ogniem i mieczem. Przed 11 laty Paula miała zaledwie 4 latka i pamięta jeszcze swój debiut na scenie festiwalowej. Dziś jest już uczennicą klasy 8. Wileńskiej Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli i czy to zaważył udany debiut w festiwalu, czy miłość do muzyki, ale w planach Paula ma związanie swych losów Apolonia Skakowska właśnie z tą dziedziną sztuki. Śpiewam od dziecka mówiła Paula. Dzisiaj uczę się w Szkole Muzycznej w Karolinkach w klasie fortepianu, poza tym śpiewam w chórze kościelnym w Przedszkolaki uwielbiają śpiewanie to było widać i słychać Wykonaniu piosenek towarzyszyły też pomysłowe inscenizacje Leszczyniakach przy parafii św. Jana Bosko. Bardzo lubię śpiewać, marzę o tym, by w dorosłym życiu zajmować się właśnie muzyką. Anna Pieszko Fot. Marian Paluszkiewicz Dzieci na scenie są niezwykle bezpośrednie i autentyczne

8 8 SPORT SPRINTEM Norweska telewizja jest... misyjna Oglądalność mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym rozgrywanych do niedzieli w szwedzkim Falun była w Norwegii tak wysoka, że, zdaniem szefów państwowej telewizji NRK, udowodniła, że kanał utrzymujący się z abonamentu i nie emitujący reklam jest misyjny. Według danych NRK transmitującej zawody, statystyczny Norweg spędził przed telewizorem 14 godzin. Rekord oglądalności padł w niedzielę podczas biegu na 50 kilometrów mężczyzn, który kończył MŚ. Transmisje oglądało średnio 1,5 miliona widzów, a końcowe kilometry dwa miliony. Właściciele klubów na liście miliarderów Właściciele 17 klubów koszykarskiej ligi NBA znaleźli się na najnowszej liście najbogatszych ludzi na świecie magazynu Forbes. Najzamożniejszym z nich jest Steve Ballmer z Los Angeles Clippers, a po raz pierwszy znalazł się w tym gronie słynny Michael Jordan. Motiejūnas pomógł pokonać Houston R o c k e t s p o k o n a l i 105:103 Cleveland Cavaliers po meczu pełnym emocji i świetnych indywidualnych akcji LeBrona Jamesa oraz Jamesa Hardena. Zauważalny był również Donatas Motiejūnas. Motiejūnas zwycięzcom rzucił 16 punktów, zebrał 2 piłki, przejął jedną, raz asystował i raz blokował rzut LeBrona Jamesa. Adam Ma łysz jest pod wrażeniem brązu Polaków w mistrzostwach świa ta w Falun. Nie byłem zaskoczony me da lem mówi sko czek. Małysz staje też w obro nie Łu ka sza Krucz ka, choć pod kre śla, że Polska nie jest po tę gą w sko kach narciarskich. Ta sama czwórka skoczków, która wywalczyła brązowy medal w mistrzostwach świata w Falun, poleci w czwartek do Lahti na kolejny weekend Pucharu Świata. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Murańka i Jan Ziobro, a także rezerwowi Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł wrócili ze Szwecji w poniedziałek. Niewykluczone, że będą trenowali w Polsce. Wszystko zależy od pogody. Dzisiaj podejmiemy ostateczną decyzję. Jeśli będą odpowiednie warunki, poskaczemy w środę mówi Kruczek, który w czwartek wyruszy z zawodnikami do Finlandii. Tam czekają ich dwa starty konkurs drużynowy i indywidualny. Szwedzki sukces kadry Kruczka oglądał Adam Małysz, który przebywa obecnie na urlopie na Zanzibarze. Nie byłem zaskoczony medalem. Gdyby zdobyli złoto, to co innego mówi Małysz i tłumaczy: Łukasz dobrze przygotował kadrę na imprezę sezonu. Chłopcy wcale nie skakali tak słabo, jak może się wydawać. Słaby odbiór wynikał z niższych niż się spodziewano miejsc Kamila Stocha. Pozycje w pierwszej dziesiątce Piotrka Żyły i Jana Ziobry pokazują jednak, że jest dobrze. W konkursie drużynowym pomogło im chyba to, że nikt na nich nie liczył. Nie było presji z zewnątrz. Zdaniem Małysza, nie ma jednak powodu do przesadnego optymizmu. W konkursie drużynowym żadna drużyna, może poza Norwegią, nie miała czterech równych skoczków. My nie jesteśmy żadną potęgą, choć można mówić, że powstaje polska szkoła skoków narciarskich. Potęgą będziemy wtedy, gdy w sytuacji, kiedy największa gwiazda skoczy słabiej, w jego miejsce będzie dwóch innych, którzy potrafią wygrać. Na pewno jednak jesteśmy kadrą, z którą trzeba KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. Adam Małysz: nie byłem zaskoczony medalem Adam Ma łysz jest pod wra że niem brązu Po la ków w mi strzostwach świa ta w Falun Fot. archiwum się liczyć przekonuje Małysz. Były znakomity skoczek staje też w obronie Kruczka, którego w tym sezonie spotkało sporo krytyki. Ci, którzy krytykowali Łukasza, następnym razem powinni być bardziej wstrzemięźliwi. To było szukanie dziury w całym. Chłopak wykonuje świetną robotę. Zresztą popatrzmy na innych Słoweńcy w Falun w ogóle się nie liczyli, Niemcy też szybko stracili szansę. Najważniejsze, że nasze skoki nie stoją w miejscu. W Val di Fiemme byli Maciek Kot i Dawid Kubacki, w Falun skoczyli debiutanci, czyli Klimek Murańka oraz Janek Ziobro. Pokazali, że są wartościowymi zmiennikami, że można na nich liczyć. Są przyszłością naszych skoków twierdzi Adam Małysz. Syn Schumachera będzie startował w Formule 4 Niezbyt często zdarza się, że dzie ci sław nych zawodników potem same odnoszą sukcesy w sporcie. Być może tak jed nak bę dzie przy okazji Micka Schumachera. Prawie 16-letni syn siedmiokrotnego mi strza świa ta For mu ły 1 rozpoczyna karierę w holenderskim zespole Van Amersfoort Racing. Drużyna Van Amersfoort występuje w Formule 4, a więc w otwartej klasie wyścigowej przeznaczonej dla młodych zawodników. Niespełna 16-letni Mick podpisał kontrakt i na pierwszym wyścigu pojawi się 25 kwietnia w niemieckim mieście Oschersleben. To będą pierwsze zawody inauguracyjnego sezonu Formuły 4 (ADAC). Ta odmiana będzie odbywała się w większości na terenie Niemiec. Syn Michaela Schumachera zdradzał duży talent już w poprzednich latach, gdy dobrze radził sobie w zmaganiach kartingów. W zeszłym sezonie został wicemistrzem Niemiec juniorów.

9 KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. SPORT 9 Włochy: AS Roma wyrwała remis Juventusowi Turyn AS Roma zremisowała 1:1 z Juventusem Turyn Szlagier Serie A zachwycił tylko w ostat nich 20 minutach. AS Roma, grając większość drugiej połowy w osłabieniu jednego zawodnika, zremisowała w 25. kolejce Serie A z Ju ven tu sem Turyn 1:1 (0:0). Z tego wyniku bardziej zadowole ni są go ście, któ rzy nadal mają dziewięć punktów przewagi nad klubem ze stolicy Włoch. Juventus przyjechał na hit do Rzymu na luzie. W końcu miał komfortową 9-punktową przewagę nad Romą. Trener Massimiliano Allegri nie wystawił kontuzjowanego Andrei Pirlo, a inny gwiazdor Paul Pogba rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Gospodarze mieli swoje problemy. Nie licząc ostatniej wygranej z Feyenoordem kilka dni temu w Lidze Europy, prezentowali się fatalnie. Nie potrafili u siebie wygrać w lidze od listopada, a po drodze tracili punkty m. in. z Parmą, która wycofała się niedawno z rozgrywek. Niestety w składzie ekipy z Wiecznego Miasta zabrakło Łukasza Skorupskiego, który tak dobrze radził sobie w pucharach, ale w lidze pełnił po raz kolejny rolę rezerwowego. Mecz rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem. To akcja solidarności z będącą na skraju bankructwa Parmą. Pierwsza połowa była fatalna. Dominowała w niej defensywna taktyka. Gości wyraźnie zadowalał remis, więc byli cofnięci czekając na jedną skuteczną kontrę. Z kolei Roma nie potrafiła sforsować dobrze ustawionej obrony przeciwnika. Groźnie było tylko w jednej dość przypadkowej sytuacji. Roberto Pereyra dogrywał do Alvaro Moraty, a Kostas Manolas tak nerwowo wybił piłkę na rzut rożny, że ta przeleciała tuż obok słupka i o mały włos nie wpadła do bramki. Po 45 minutach obie ekipy nie miały na swoim koncie żadnego celnego strzału. Co ciekawe, Juve dopiero po raz pierwszy w sezonie nie potrafiło do przerwy trafić w bramkę rywala. Zaraz po zmianie stron dobrą kontrę przeprowadzili goście, ale Arturo Vidal minimalnie przestrzelił. W 63. minucie za drugą żółtą kartkę wyleciał z boiska Vasilios Torosidis. To czwarta czerwona kartka dla gracza Romy w ostatnich czterech starciach z Juve. Stara Dama miała rzut wolny sprzed pola karnego, do piłki podszedł Carlos Tevez i pięknym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Był to pierwszy celny strzał w meczu. Dla Argentyńczyka to 15. bramka w sezonie. Dzięki niej został samodzielnym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Roma zaczęła grać lepiej w osłabieniu i niespodziewanie wyrównała. Seydou Keita mocnym strzałem głową pokonał Buffona. W ostatnim kwadransie zrobił nam się naprawdę dobry mecz. Piłkarze grali jednak bardzo ostro. W całym meczu sędzia pokazał aż 11 żółtych kartek, a w końcówce gole już nie padły. Fot. archiwum Anglia: czerwona kartka Wesa Browna anulowana W po nie dzia łek Angiel ska Fe de ra cja Pił kar ska (FA) poin for mo wa ła, iż nie za leż na ko mi sja re gu la cyj na anu lowa ła czer wo ną kart kę, którą Wes Brown zo stał uka ra ny w so bot nim meczu z Man cheste rem Uni ted. Były obrońca Czerwonych Diabłów został wyrzucony z boiska po tym, jak sędzia Roger East stwierdził, że to on faulował Radamela Falcao. Na nic zdały się tłumaczenia i przyznanie się do winy przez Johna O Shea. Do zdarzenia doszło w 64. minucie. Falcao, który próbował oddać strzał, został sfaulowany w polu karnym przez O Shea. Arbiter podyktował jedenastkę i pokazał czerwoną kartkę Brownowi, który biegł obok tych zawodników. Na szczęście jednak FA uchyliła decyzję arbitra i piłkarz będzie mógł zagrać w dzisiejszym spotkaniu Sunderlandu z Hull City. SPRINTEM Podejrzany o seks z nieletnią Piłkarz reprezentacji Anglii i Sunderlandu Adam Johnson został aresztowany w związku z podejrzeniem o seks z nieletnią. 27-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem aktywności seksualnej z kobietą poniżej 16 roku życia. Pozostaje w areszcie i odpowiada na pytania funkcjonariuszy. Kontuzja Milika Piłkarz Ajaksu Amsterdam i reprezentacji Polski Arkadiusz Milik zszedł z boiska z powodu kontuzji w drugiej połowie szlagierowego meczu 25. kolejki holenderskiej ekstraklasy w Eindhoven z PSV. Goście, mistrzowie kraju, wygrali z liderem tabeli 3:1 (1:0). Milik, który wybiegł w podstawowym składzie, musiał w wyniku kontuzji opuścić boisko w 57. minucie. Z murawy schodził z grymasem bólu na twarzy, ale o własnych siłach. Trener Gibraltaru Bula zwolniony Allen Bula został zwolniony z funkcji trenera piłkarskiej reprezentacji Gibraltaru, rywala Polski w grupie D eliminacji mistrzostw Europy Miejscowy związek poinformował, że powodem były rezultaty kontroli przeprowadzonej w sztabie szkoleniowym. Gibraltar przegrał dotychczas wszystkie cztery mecze w eliminacjach mistrzostw Europy, tracąc 21 bramek. Polska pokonała rywala w wyjazdowym pojedynku 7:0. Strony przygotowała Honorata Adamowicz

10 10 WYDARZENIA KRONIKA KRYMINALNA 17-letni oszust telefoniczny W Mariampolu syn starszej kobiety zatrzymał chłopca, który chciał oszukać jego matkę. W niedzielę 2 marca około godz. 15 na telefon stacjonarny 75-letniej kobiety zadzwoniła jakaś dziewczyna. Chciała wyłudzić u niej 500 euro. Następnie w domu kobiety stawił się nieznajomy chłopiec, któremu się nie udało wziąć pieniędzy, ponieważ przeszkodził syn emerytki. Utonął rybak W rejonie poswolskim w poniedziałek 2 marca wieczorem utonął rybak. Miejscowego mieszkańca nie doczekała się jego żona. Kobieta poinformowała, że jej mąż poszedł na ryby i nie wrócił. Ratownicy w odległości 30 metrów od brzegu wydobyli ciało mężczyzny z wody. Znaleziono denatkę W Wilnie w mieszkaniu przy ul. Perkūnkiemio znaleziono zamordowaną kobietę. Na jej ciało natrafiono w poniedziałek 2 marca około godz. 16. Na głowie 36-letniej kobiety były rany cięte. Podejrzany nietrzeźwy (1,54 prom. alkoholu) 37-letni mężczyzna trafił do aresztu. Niczym żywa pochodnia W poniedziałek 2 marca w rejonie wileńskim podpalił się mężczyzna. Około godz we wsi Skojdziszki 60-letni mężczyzna oblał się płynem i podpalił. Poszkodowany z poparzeniem twarzy, klatki piersiowej i obu rąk trafił do szpitala. KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. Zatrzymani z prawdopodobnie kradzioną biżuterią Na granicy z Polską funkcjonariusze strażnicy kalwaryjskiej zatrzymali powracających na Litwę dwóch mieszkańców Poniewieża, przewożących prawdopodobnie skradzione wyroby jubilerskie. Mężczyźni jechali wynajętym w Niemczech samochodem bez prawa wjazdu nim na Litwę. Jednego z zatrzymanych, jak poinformowała Służba Ochrony Granicy Państwowej (SOGP), poszukiwała policja poniewieska. W poniedziałek, 2 marca, pogranicznicy strażnicy kalwaryjskiej, należącej do Jednostki Łoździejskiej, nieopodal wsi Salaperaugis (samorząd kalwaryjski) zatrzymali do kontroli opuszczający Polskę osobowy Volkswagen Passat z niemiecką tablicą rejestracyjną. Auto należące do niemieckiej wypożyczalni prowadził 27-letni mieszkaniec Poniewieża, którego dokumenty nie budziły zastrzeżeń. Jednakże sprawdzając jego personalia w bazie danych pogranicznicy wyjaśnili, że jest on ścigany przez policję poniewieską za unikanie odpowiedzialności administracyjnej. Dokumenty jadącego z nim 23-letniego mieszkańca Poniewieża były w porządku. Po zrewidowaniu obu mężczyzn przez straż graniczną okazało się, że mają przy sobie paczki zawierające ponad pół setki wyrobów z żółtego metalu kolczyki, bransoletki, łańcuszki, zegarki, pierścionki i in. Obaj mężczyźni nie potrafili powiedzieć, gdzie i w jakich okolicznościach otrzymali biżuterię. Istnieje podejrzenie, że została skradziona. Straż graniczna mężczyzn z Poniewieża umieściła w areszcie i wszczęła postępowanie dowodowe. Grozi im grzywna, ograniczenie wolności, areszt bądź pozbawienie wolności do dwóch lat. Biżuterię zbadają eksperci. Poniewieżanie będą też mieli przykrości z powodu samochodu Volkswagen Passat, którym jechali na Litwę. Funkcjonariusze SOGP otrzymali z Niemiec informację, że warunki wynajmu zastrzegały zakaz wjazdu tym samochodem do państw bałtyckich. Auto przechowuje strażnica kalwaryjska. Aktor Petras Dimša skazany na sześć lat pozbawienia wolności Pogranicznicy zatrzymali do kontroli opuszczający Polskę osobowy Volkswagen Passat z niemiecką tablicą rejestracyjną Fot. VSAT Aktora Petrasa Dimšę we wtorek 3 marca sąd skazał na sześć lat pozbawienia wolności za spowodowanie w stanie nietrzeźwym wypadku samochodowego, w którym zginął rowerzysta. Nieprzyznający się do winy 76-letni aktor karę odbędzie w zakładzie karnym typu otwartego. Orzeczenie Wileńskiego Sądu Dzielnicowego jeszcze się nie uprawomocniło i może być zaskarżone w trybie apelacyjnym. Zgodnie z prawem, znanemu z serialu Giminės aktorowi groziła kara pozbawienia wolności od trzech do dziesięciu lat. Z uwagi na wiek i zdrowie skazanego karę wymierzono mniejszą od średniej. Akta sprawy zawierają sporo danych potwierdzających, że sprawcą wypadku był Dimša stwierdziła sędzia Ainora Kornelija Macevičienė. Sąd orzekł, że będąc w stanie Petras Dimša odurzenia alkoholowego aktor prowadził samochód i naruszył przepisy ruchu drogowego. We krwi Dimšy stwierdzono 1,67 prom. alkoholu, a także skonstatowano, że kierowca nie wybrał bezpiecznej prędkości. Nieszczęście wydarzyło się 17 lipca 2013 r. na ul. Oslo. Po dziesięciu dniach ciężko ranny 24-letni poszkodowany zmarł w szpitalu. Aktor nie przyznał się do winy, ale sąd orzekł, że jego pozycję obronną obaliły dane sprawy. Niektóre objaśnienia aktora sąd uznał za nielogiczne zaznaczając, że wprowadzał w błąd i przeszkadzał w ujawnieniu prawdy.

11 KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. MOTORYZACJA 11 Czym umyć szybę auta? Zbyt pewny siebie kierowca uzna, że żadne rysy, pajączki czy też zwyczajny brud nie są w stanie przeszkodzić mu w prawidłowej jeździe. Tymczasem ograniczona widoczność bardzo negatywnie wpływa na jakość i bezpieczeństwo jazdy. Szczególnie jest to widoczne przed świtem i po zmroku, kiedy światła nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu nie tylko nas oślepiają, ale także odkrywają wszystkie niedoskonałości naszej szyby. To właśnie wtedy widzimy, jak zarysowania i brud wpływają na naszą możliwość patrzenia. Czasem wydaje nam się też, że jeden mały pajączek nie jest niczym szkodliwym. Tak naprawdę jednak jest on dla nas groźny. Zupełnie niedopuszczalne jest, by znajdował się on w polu widzenia kierowcy. Sytuacja trochę się zmienia, kiedy jest on na brzegu szyby. Trzeba jednak pamiętać, że np. przy uskoku albo gwałtownym hamowaniu powodującym wstrząs auta, małe uszkodzenie może zamienić się w sieć zarysowań pokrywających całą powierzchnię szyby. Każdy kierowca dbający o bezpieczeństwo swoje i swoich pasażerów, powinien nieustannie dbać o dobrą kondycję swoich szyb. Podstawą są sprawnie działające wycieraczki i spryskiwacze. Czasami przydatne może być też porządne umycie Chroń szyby! Wymiana piór wycieraczek raz na rok zmniejsza ryzyko tworzenia zmatowień i rys spowodowanych przez wycieraczki. Używając ich, nie żałujmy płynu do szyb. Wycieraczki nie powinny pracować na sucho samochodu (ręczne bądź automatyczne). Choć po porządnym umyciu auta lakier jest czysty i lśniący, przejrzystość szyb najczęściej pozostawia wiele do życzenia. Na szkle, po pierwsze, widać wszystkie niedoskonałości, a po drugie, ten materiał jest o wiele twardszy niż lakier i jeśli jest porowaty ze starości o wiele trudniej doprowadzić go do porządku. Ale to możliwe. Uwaga: sens ma walka z wżartym brudem i zmatowieniami. Głębokie rysy są nieusuwalne. Mechaniczne polerowanie spowoduje powstanie wgłębień, które zepsują optykę i uniemożliwią pracę wycieraczek. O tym warto pamiętać: szkło łatwo porysować, ale trudno wygładzić. Dlatego też używanie brudnych, zapiaszczonych gąbek i szmat jest absolutnie niedozwolone! Dlatego też do uzyskania krystalicznie czystej, lśniącej powierzchni co wymaga polerowania bezpieczniej jest używać świeżo wypranych szmat lub jednorazowych chusteczek, ręczników kuchennych, a nawet... zwiniętej w kulkę strony z gazety drukowanej na miękkim papierze. To, że papier jest zadrukowany, w niczym nie przeszkadza! Jeżeli zwykły płyn do szyb nie przywraca szybie idealnej przejrzystości, sięgnijcie po ostrzejsze środki. Pamiętajcie jednak, że bardzo często szary nalot pojawia się we wnętrzu auta. Najpierw więc usuńmy ten wewnętrzny nalot (udaje się to zwykle dość łatwo), a potem zabierzmy się za z reguły bardziej zniszczoną i zabrudzoną zewnętrzną stronę szyb. Możemy użyć pasty lub płynu do polerowania szkła. Nie ma obawy szkło jest tak twarde, że ręcznie go na pewno nie uszkodzimy. Nie usuniemy też widocznych, głębokich rys, ale głęboko wżarty brud i lekkie zmatowienia na pewno. Chroń szyby! Wymiana piór wycieraczek raz na rok zmniejsza ryzyko tworzenia zmatowień i rys spowodowanych przez wycieraczki. Używając ich, nie żałujmy płynu do szyb. Wycieraczki nie powinny pracować na sucho. Tendencja do powstawania zarysowań przedniej szyby zależy także od jej jakości. Jeśli szyba jest miękka, po 3-4 latach może być już poważnie porysowana. Próby polerowania będą nieskuteczne. Lepszą opcją jest wymiana szyby na nową. Wydłużymy życie przedniej szyby, regularnie ją myjąc. Podczas mokrej pogody warto też raz dziennie przetrzeć pióra wycieraczek papierem lub szmatką. Każdy kierowca dbający o bezpieczeństwo powinien nieustannie dbać o dobrą kondycję swoich szyb Fot. archiwum DOOKOŁA KOŁA Ursus wraca, po 100 latach! Ursus przed wojną producent sprzętu dla wojska, w PRL czołowy producent ciągników rolniczych na nowo walczy o obecność i rozpoznawalność marki w kraju i poza Polską. Produkuje ciągniki, maszyny rolnicze, autobusy. Ursus to najstarsza polska marka pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa. Firma dąży do tego, aby promować brand Ursusa, którym się szczyci. To nie tylko ciągniki, bo już i trolejbusy jeżdżą pod brandem Ursusa. Niecodzienny ładunek Niecodzienny ładunek odkryli policjanci z białostockiej drogówki w dostawczym busie z Litwy. W pojeździe jednej z firm kurierskich mundurowi znaleźli drugi samochód. Okazało się, że kierowcy samochodów zdecydowali się na taką podróż, żeby trochę zaoszczędzić. W związku wykroczeniem (klapa auta dostawczego była niedomknięta) 50-letni Litwin został ukarany mandatem i po skomplikowanym rozładunku dalej mężczyźni pojechali już osobno. Samochody bez kierowców W przyszłym roku na brytyjskich ulicach pojawią się samochody bez kierowcy. Pilotażowy program kosztować będzie 19 milionów funtów. Jak twierdzą eksperci, może on zrewolucjonizować sposób poruszania się po drogach. Stronę przygotowała Honorata Adamowicz

12 12 ZDROWIE PO KROPELCE Sauna na zdrowie i długie życie KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. Przyczyny pocenia się w nocy Pocenie się w nocy może mieć różne przyczyny. Może być związane ze zwykłym przeziębieniem, ale nawet i chorobami nowotworowymi. Nie wolno bagatelizować tego objawu i należy zgłosić się do lekarza. Ciągłe pocenie się w nocy, które nie daje spać, może mieć swoją poważną przyczynę. Wcześniejsze testy fińskich naukowców wykazały, że korzystanie z sauny może obniżyć ciśnienie krwi, zmniejszyć poziom hormonów stresu, pomóc osobom z cukrzycą i chorobami płuc, a także osłabić przeziębienie. Teraz do tej listy można dodać ochronę przed określonymi problemami z sercem i przedwczesną śmiercią. Pizza i frytki jak narkotyki? Niektóre produkty wywołują przyjemność odczuwaną przez mózg w taki sposób, że chce się to powtórzyć, więc łatwo prowadzą do uzależnienia. Popularne i lubiane jedzenie, takie jak pizza, frytki czy czekolada może wywołać te same co narkotyki mechanizmy aktywujące ośrodki mózgu. Jak uważają eksperci, ich odkrycia mogą być bardzo pomocne w leczeniu nadwagi i otyłości. Nie sypiaj zbyt długo Dobry i odpowiednio długi sen jest niezbędny dla zdrowia. Chroniczne niewyspanie może skutkować wieloma poważnymi problemami. Okazuje się jednak, że i zbyt długi odpoczynek zagraża zdrowiu. Sypianie ponad ośmiu godzin na dobę może znacząco zwiększyć ryzyko udaru. Albowiem śpiochy mogą mieć bezdech obturacyjny, co zwiększa prawdopodobieństwo udaru mózgu. Stronę przygotowała Helena Gładkowska Nocne poty mogą być objawem różnych chorób i zaburzeń hormonalnych lub stresu. Występują we wczesnych godzinach rannych. Jeśli poty trwają dłużej niż 2 tygodnie, trzeba zgłosić się do lekarza, aby sprawdzić, jaka jest ich przyczyna i ewentualnie podjąć leczenie. Przyczyny nocnych potów to m. in. gorączka, okres przekwitania, choroby nowotworowe oraz zespół przewlekłego zmęczenia. Jeśli poty nocne są związane z przeziębieniem i towarzyszącą mu gorączką, są sygnałem, że gorączka zmniejsza lub cofa się. Poprzez pocenie się schładza się organizm człowieka. Poty, sygnalizujące cofanie się gorączki, występują wcześnie rano. U kobiet, wchodzących w okres przekwitania, pomiędzy 40. a 50. rokiem życia, pojawiają się poty nocne, uderzenia gorąca oraz nastoje depresyjne, a także zaburzenia snu, które są skutkiem pocenia się w nocy. Jeśli takie zaburzenia snu trwają dłuższy czas, to powodują obniżenie kondycji kobiety. Warto zgłosić się do ginekologa, aby sprawdzić, czy za taki stan nie jest odpowiedzialna inna przyczyna, np. guz. Poty nocne mogą być jednym z objawów różnych chorób nowotworowych. W tym przypadku nie należy tego lekceważyć i trzeba, jak najszybciej, zgłosić się do lekarza. Poty nocne mogą wskazywać m. in. na białaczkę szpikową przewlekłą, chorobę Hodgkinga, pierwotnego raka wątrobowokomórkowego oraz na raka nerki. Białaczka szpikowa przewlekła polega na złośliwej nadprodukcji białych ciałek krwi. Pierwszymi objawami tej choroby są poty nocne i gorączka, a także brak apetytu, utrata masy ciała, uczucie pełności i zmęczenie. W zaawansowanym stadium tej choroby pojawiają się zaburzenia krzepliwości, które przyczyniają się do powstawania sińców. Natomiast choroba Hodgkinga to nowotwór tkanki łącznej. Do objawów tej choroby należą poty nocne i gorączka oraz powiększone węzły chłonne w obrębie szyi pod brodą, u chorego może także pojawić się świąd skóry. Poty nocne są też jednym z objawów pierwotnego raka wątrobowokomórkowego jest to zwyrodnienie komórek miąższu wątroby. Na raka wątroby bardziej narażone są osoby, które chorują na marskość wątroby, czyli jej zwłóknienie. Choroba ta objawia się gorączką o niewiadomym pochodzeniu, potami nocnymi, a obok tego pojawiają się bóle brzucha i utrata masy ciała. Mogą być również związane z rakiem nerki. Jeśli pojawia się gorączka i poty nocne z bólem po bokach tułowia, czyli w miejscu, w którym znajdują się nerki trzeba zgłosić się do lekarza i sprawdzić, jaka jest przyczyna tych dolegliwości, ponieważ objawy te mogą wskazywać na raka nerki. Poza tym w moczu, ale nie zawsze, może znajdować się krew. Poty nocne a zespół przewlekłego zmęczenia. Diagnoza zespołu przewlekłego zmęczenia stawiana jest wtedy, gdy skrajne zmęczenie utrzymuje się przez kilka miesięcy i bardzo często towarzyszą mu poty nocne oraz lekko podwyższona temperatura. Prawdopodobnie przyczyną tej choroby jest zaburzenie układu odpornościowego, który negatywnie reaguje na substancje zanieczyszczające środowisko. Jeśli poty nocne są związane z przeziębieniem i towarzyszącą gorączką, są sygnałem, że gorączka zmniejsza lub cofa się Fot. archiwum W tym przypadku niektórym osobom pomaga zmiana otoczenia, np. wakacje w miejscu, gdzie środowisko jest mniej zanieczyszczone. Jeśli poty nocne występują regularnie, należy zgłosić się do lekarza. Mogą mieć różne przyczyny, od zbyt wysokiej temperatury w pokoju, poprzez przeziębienie, stres, aż do chorób nowotworowych. Nie należy lekceważyć żadnych objawów, które wskazują, że z organizmem dzieje się coś złego.

13 KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. SPOŁECZEŃSTWO 13 Broń klimatycznego rażenia? Doświadczony naukowiec publicznie wyraził port w sprawie różnych metod mu ociepleniu pozostanie na ra- opublikowała dwutomowy ra- metodą zapobiegania globalne- swe obawy z powodu opanowywania zmian klimatycznych. zie redukcja emisji CO2. finansowania przez amerykańskie służby specjalne badań nad zmianami klimatycznymi. Uczony przestrzega, że opracowywane technologie mogłyby zostać użyte we wrogich celach. Alan Robock, klimatolog z Rutgers University w New Jersey, wezwał tajne rządowe agencje, by przyznały się do zainteresowania opracowywaniem metod, które pozwoliłyby w przyszłości zmieniać klimat. Naukowiec, który pracował przy raporcie międzyrządowego panelu ds. zmian klimatycznych (IPCC), sięga po komputerowe modele, chcąc sprawdzić, czy stratosferyczne aerozole mogłyby schłodzić naszą planetę w takim samym stopniu co zmasowane wybuchy wulkanów. Ostatnio jednak zaczął zastanawiać się, komu przypadnie kontrola nad tymi nowoczesnymi technologiami w przypadku, gdyby okazały się one skuteczne. Niedawno amerykańska Narodowa Jedna z nich rozważała sposoby oczyszczenia atmosfery z dwutlenku węgla, inna dotyczyła oddziaływania na chmury i na powierzchnię Ziemi w tym kierunku, by odbijały więcej promieni słonecznych. We wnioskach zapisano, że chociaż badania na niewielką skalę będą prowadzone nadal, to nowe technologie klimatyczne wciąż są w powijakach, dlatego jedyną Za kosztującą 600 tys. dolarów analizę NAS w części zapłaciły amerykańskie tajne służby, choć nikt z kierownictwa agencji nie wyjaśnił powodów zainteresowania taką tematyką. CIA była najważniejszym sponsorem tego raportu, dlatego martwię się, kto w przyszłości zamierza przejąć nad tym kontrolę stwierdził Robock. Robock twierdzi, że nabrał po- Akademia Nauk (NAS) Kto przejmie kontrolę nad klimatem? F o t. ar c hi w um Z Kaziukiem przez Polskę dejrzeń wobec prawdziwych intencji CIA, kiedy przed trzema laty skontaktowało się z nim dwóch pracowników służb wywiadowczych. Mieli mu powiedzieć: Jesteśmy z CIA i chcielibyśmy wiedzieć, czy gdyby obce państwo przejęło kontrolę nad klimatem w USA, to czy bylibyśmy w stanie to stwierdzić?. Sądzę, że w rzeczywistości mieli na myśli coś innego. Chcieli zapytać: Czy gdybyśmy przejęli kontrolę nad klimatem innego państwa, to ktoś by się zorientował? uważa naukowiec. Klimatolog miał na to odpowiedzieć, że gdyby udało się stworzyć stratosferyczną chmurę o rozmiarach pozwalających oddziaływać na klimat, te działania byłyby widoczne z satelity oraz możliwe do zmierzenia za pomocą instrumentów naziemnych. Wykorzystywanie pogody jako broni zostało zakazane w 1978 oku w Konwencji o zakazie modyfikacji środowiska (ENMOD). CIA odmówiło komentarza w tej sprawie. The Guardian Mający ponad 400-letnią tradycję festyn ludyczny Kaziuki Wileńskie już dawno wyszedł poza granice stołecznego Wilna, miasta, gdzie w miejscowej katedrze spoczywają doczesne relikwie polskiego królewicza, świętego Młodzianka, patrona Litwy i młodzieży całego świata. Już od kilku dni w Rzeszowie czynne są kiermasze ze straganami, na których królują piernikowe serca. Zebrane środki z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na pomoc młodzieży, uczniom i studentom polskiego pochodzenia na Ukrainie. W maleńkim Świdwinie, na Pomorzu Środkowym zysk z aukcji i różnego rodzaju przedsięwzięć komercyjnych zostanie przekazany tradycyjnie do polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu. Okazale zapowiadają się Kaziuki w Gorzowie Wielkopolskim, mieście do którego trafiły pierwsze eszelony Wygnańców z Wilna po 1945 roku. W tamtejszej katedrze zostanie odprawiona koncelebrowana Msza Święta w intencji pionierów powojennego Gorzowa i współczesnych mieszkańców miasta nad Wartą. Tam, też będą kiermasze, wystawy, degustacje wileńskich potraw. W Szczecinie, mieście, do którego aż do 1958 roku kierowano tak zwanych repatriantów z Wileńszczyzny, Kaziuki będą trwać przez cały tydzień. Tu miejscowe organizacje społeczne Świteź Książnica Pomorska, I Liceum Ogólnokształcące i wiele innych otrzymują rok rocznie wsparcie prezydenta Szczecina, wielkiego przyjaciela Wilna Piotra Krzystka. Dzięki temu odbędzie się kiermasz kuchni litewskiej, koncert wileńskiej Zgody i wystawy, pokazy, projekcje filmów. Nie będzie nietaktem, że w tym miejscu wspomnę dwie osoby, niestrudzoną działaczkę Świtezi Krystynę Korkuć i Konsula Honorowego Litwy w Szczecinie Wiesława Wierzchosia. To są te silniki wszelkich polsko-litewskich animacji kulturalnych. Najbardziej okazale od kilkunastu lat prezentuje się program i oferta Jarmarku Kaziukowego w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu. Ulicami Starówki przemaszeruje orszak Świętego Kazimierza, a sam królewicz przemówi z balkonu poznańskiego zamku. W poznańskich kaziukach rok rocznie pada rekord zarówno pod względem frekwencji, jak też propozycji artystycznych, kulinarnych. Organizatorzy przygotowani są na przyjęcie nawet dwustu tysięcy uczestników Jarmarku Kaziukowego. Przypomnę, że dzięki ofiarności poznaniaków udaje się nam ratować zabytki Starej Rossy. W wielu jeszcze innych miastach i miasteczkach zachodniej Polski odbędą się uroczystości związane ze świętem patrona. O Warmii i Mazurach nie piszę, bo tam tradycyjnie jesteśmy obecni od dziesięcioleci. Krzysztof Subocz

14 14 PRZEGLĄD PRASY KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. Co kryje umysł Władimira Putina? Ukraińscy separatyści mają złożyć broń. Czy znając osobowość Władimira Putina można przewidzieć ich następny krok? W czerwcu 2005 roku uwagę Władimira Putina przyciągnął wysadzany brylantami sygnet mistrzowski Super Bowl na palcu Roberta Krafta, właściciela drużyny New England Patriots, który akurat przebywał w Petersburgu z grupą amerykańskich biznesmenów. Wartość pamiątkowego sygnetu wyceniono na 25 tysięcy dolarów. Putin poprosił, by Kraft mu go pokazał, włożył sygnet na palec i oświadczył: Takim pierścieniem mógłbym kogoś zabić, po czym podobno schował go do kieszeni, odwrócił się i wyszedł w otoczeniu swoich ochroniarzy. Co ten incydent mówi nam o psychologii człowieka rządzącego Rosją? Teraz gdy w ramach porozumienia zawartego w Mińsku obie strony siły rządowe i wspierani przez Rosję separatyści mają rozpocząć wycofywanie ciężkiego uzbrojenia z linii frontu na wschodzie Ukrainy, to pytanie nabiera szczególnego znaczenia. W demokracji, gdzie władza przywódcy jest ograniczona, jego psychologia nie odgrywa istotnej roli w rządzeniu krajem. Jednak w przypadku Putina, który kontroluje rosyjskie media, system sądowniczy i świat biznesu, osobowość ma znacznie większy wpływ na politykę państwa niż to bywa w innych krajach. Nie sposób dokładnie ocenić, w jakim stopniu Putin kontroluje separatystów, ale wiele wskazuje, że jego wpływ jest znaczący, choć oni sami zdecydowanie temu zaprzeczają. Żołnierze Putina prowadzą działania na Ukrainie, a sam Putin, jak wiadomo, uważa się za jedynego prawdziwego lidera wszystkich rosyjskojęzycznych mieszkańców byłych satelitów ZSRR, od Ukrainy po Litwę. Wystarczy przypomnieć sobie przemówienie, jakie wygłosił w rosyjskiej Dumie 25 kwietnia 2005 roku: Nade wszystko powinniśmy sobie uświadomić, że upadek Związku Radzieckiego był jedną z największych geopolitycznych porażek stulecia( ). Dziesiątki milionów naszych współobywateli i rodaków nagle znalazły się poza terytorium Rosji. Trzy miesiące po incydencie z sygnetem Roberta Krafta, podczas wizyty w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, Putinowi zaprezentowano szklaną replikę kałasznikowa wypełnioną wódką. Jak w jego biografii pisze amerykańsko- -rosyjska dziennikarka, Masza Gessen, Putin dał dyskretny znak jednemu ze swoich ochroniarzy, który ku zdumieniu wszystkich obecnych po prostu zarekwirował eksponat. Takie incydenty niosą istotną informację o jego osobowości: Putin nie czuje się zobligowany do przestrzegania podstawowych zasad współżycia społecznego. To zaś sugeruje, że równie dobrze może nie przejmować się bardziej skomplikowanymi zasadami jak choćby tymi, ustalonymi w Mińsku. Zachód nigdy tak naprawdę nie rozumiał Władimira Putina i popełnia wobec niego tyle błędów, bo nie pojmuje wysyłanych przez niego sygnałów. Putin zapewne uważa, że Zachód zerwał znacznie ważniejsze porozumienia z Rosją, dotyczące integralności imperium, któremu niegdyś służył. Pewnie żółć mu się rozlewa na widok myśliwców NATO patrolujących rosyjskie granice na terytoriach byłego ZSRR. Równie irytujące muszą być zabiegi byłych kolonii ZSRR Putin nie czuje się zobligowany do przestrzegania podstawowych zasad współżycia społecznego F o t. ar c hi w um Gruzji i Ukrainy o członkostwo w NATO. Tak zniekształcona perspektywa sprawia, że czuje się w pełni usprawiedliwiony łamiąc trywialne zasady prywatnej własności, tak hołubione przez w jego mniemaniu słaby, dekadencki Zachód. Drugą istotną cechą jego osobowości jest pogarda. Podczas wspólnego posiedzenia gabinetów Niemiec i Rosji na Syberii w 2006 roku niemiecka kanclerz Angela Merkel zwróciła Putinowi uwagę, że powinien traktować swoich ministrów z szacunkiem, ale nie z pogardą. Pogarda to stan uczuciowy zarezerwowany dla tych, których uważamy za gorszych od siebie. Wielce prawdopodobne, że Putin postrzega Zachód zwłaszcza zachodnią Europę jako gorszy od Rosji pod wieloma względami i nie tylko militarnym. Pogarda to wielce problematyczna emocja, gdyż wyklucza empatię, która jest kluczowym elementem negocjacji: kompromis i zaufanie pojawiają się wtedy, gdy zaczynamy dostrzegać problem z perspektywy drugiej strony konfliktu. Pogarda neguje znaczenie innej perspektywy, wszak przedmiot pogardy jest właśnie tym przedmiotem. A te, jak wiadomo, nie mają punktu widzenia. Istnieje też trzeci element definiujący osobowość Putina: strach. Mały, nadwrażliwy Rosjanin, który dorastał w biedzie w Leningradzie, mieście żyjącym wspomnieniem głodu i śmierci; na własne oczy oglądał inną katastrofę upadek Związku Radzieckiego. Niewątpliwie dręczą go te same obawy, co wszystkich autokratów: strach przed utratą władzy i jej konsekwencjami. Nie jest to abstrakcyjny strach. Przeżył koszmar każdego agenta KGB, gdy w 1989 roku hordy zbuntowanych Niemców Wschodnich oblegały jego jednostkę w Dreźnie. W efekcie bez trudu potrafi wyobrazić sobie podobny upadek własnego kraju, gdyby tylko poluzował żelazny uścisk. Lecz żadne zachwyty nad Rosją nie zmniejszą pogardy, jaką jej prezydent żywi wobec Zachodu. Wyeliminowanie upokorzenia może jedynie zredukować zagrożenie niebezpiecznym aktem samozniszczenia w obronie ego w wykonaniu urażonego Putina. Wreszcie jedyne, co powstrzyma go przed próbą wyrwania opłakiwanej rosyjskojęzycznej diaspory z rąk zachodnich grabieżców, jest zdecydowanie i odstraszająca postawa Europy i USA. Obrócenie tych ponurych, trącących zimną wojną słów w czyn będzie drogo kosztować. The Telegraph

15 KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. ROZRYWKA 15 UŚMIECHNIJ SIĘ Początkujący myśliwy, z przerażeniem woła do stojącego obok kolegi: Co to było? Kto strzelał? Do czego? Nikt nie strzelał, to tylko gajowy kichnął. *** Rozmawiają dwie rozwódki: Z kim teraz sypiasz? Z pilotem. LOT-u? Nie, TV. *** Jasiu chwali się kolegom: Jestem silny jak byk, bo jem dużo mięsa. Na to jeden ze słuchaczy: Wątpię. Ja na przykład jem dużo ryb, a nie umiem pływać. *** Ojciec Jasia chwali się znajomemu chirurgowi: Nie uwierzysz, ale komputer, który ostatnio kupiłem synowi, potrafi wykonać wszystkie operacje! Nie sądzę. Na pewno nie wykona operacji wyrostka. *** Pacjentka do lekarza: Doprawdy, nie wiem jak się panu odwdzięczyć... Bez przesady. Dobrze pani wie... *** Ojciec widzi syna wychodzącego z domu z wielką latarką w dłoni. Dokąd to? Na randkę przyznaje się chłopak. Ha... Ja w Twoim wieku nie potrzebowałem latarki na randkach. No tak. I sam popatrz, na kogo trafiłeś... FOTODOWCIP Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7 utworzą rozwiązanie dokończnie przysłowia ludowego Ułożył Kazimierz Wołodko ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 3 MARCA Poziomo: ora, kurak, Zetos, akt, zapas, Igor, unos, Łaba, sajan, karo, tok, nawyk, aja, Anika, radar Pionowo: rezon, koja, mata, opas, Aksa, sonar, siła, Ana, gra, gaj, wid, akrobatyka, akt, Ran, kar Hasło: Jarmułka KALENDARIUM Środa (4.III) jest 63. dniem roku. Do końca roku pozostało 302 dni. Znak Zodiaku Ryby. Wschód Słońca Zachód Długość dnia 10 godz. 58 min. Księżyc I kwadra w Nowym Jorku otwarto pierwsze fotograficzne studio portretowe urodził się Kazimierz Prószyński (zm. 1945), polski wynalazca filmowy, konstruktor pionierskich aparatów kinematograficznych, stworzył pierwszą ręczną kamerę filmową urodził się Jan Zachwatowicz (zm. 1983), historyk architektury, zasłużony w dziedzinie odbudowy i ochrony polskich zabytków odbyła się konsekracja nowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Wileńskiej Arūnasa Poniškaitisa (ur. 1966); zamienił Juozasa Tunaitisa ( ), który pełnił tę funkcję od 1991 r Władimir Putin wygrał w I turze wybory prezydenckie w Rosji.

16 16 TELEWIZJA KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r LR himnas 6.05 Labas rytas, Lietuva 9.00 Detektyvinis serialas Komisaras Reksas 9.50 Miestelio ligoninė Emigrantai Delfinai ir žvaigždės Specialus tyrimas Žinios Laba diena, Lietuva LRT radijo žinios Laba diena, Lietuva Žinios Nuodėminga meilė Veiksmo serialas Akis už akį Naisių vasara Šiandien 18.45, Draminis serialas Ten, kur namai Gyvenimas 20.25, Loterija Perlas Panorama Dėmesio centre 21.30, 4.05 Auksinis protas Keliai. Mašinos. Žmonės Vakaro žinios 0.30 Akis už akį 1.15 Laba diena, Lietuva 8.05 Namelis prerijose 9.00 Labas rytas, Lietuva Muzikos pasaulio žvaigždės 12.00, Žinios. Ukraina Naktinis ekspresas LRT Kultūros akademija Kelias į namus Koncertas Lakštingalos sugrįžta Mūsų miesteliai Mūsų kaimynai marsupilamiai Namelis prerijose 17.15, 1.45 Muzikos pasaulio žvaigždės Kultūrų kryžkelė. Trembita Lietuvių dokumentika. Dokumentinis f. Marinos namai Istorijos detektyvai Kultūros savanoriai Labanaktukas Naktinis ekspresas Elito kinas. Drama Rytoj einame į kiną Kaziukas Dabar pasaulyje Panorama 0.35 Dėmesio centre 1.00 Linija, spalva, forma 6.30 Animaciniai serialai 7.50 Veiksmo serialas Volkeris, Teksaso reindžeris valandos Yra kaip yra Nuo... Iki KK Animaciniai serialai Daugiaserijinis filmas Bėgantis laikas Labas vakaras, Lietuva Yra kaip yra Žinios KK Gyvenimo receptai Melodraminis trileris Juodos katės Žinios Veiksmo filmas Nėra kur bėgti 0.10 Ties riba 1.05 Veiksmo serialas Nikita 2.00 Karališkos kančios 7.00 Muchtaro sugrįžimas 8.00 Detektyvinis serialas Policija ir Ko 9.00 Kriminalinis serialas Brolis už brolį Kalbame ir rodome Kriminalinis serialas Prokurorų patikrinimas Kriminalinis serialas Muchtaro sugrįžimas Situacijų komedija Vedęs ir turi vaikų Amerikos talentai Prokurorų patikrinimas Muchtaro sugrįžimas Žinios Dokumentinis serialas Visa menanti Detektyvinis serialas Policija ir Ko Situacijų komedija Vedęs ir turi vaikų Farai Romantinė komedija Džuna Kriminalinis serialas Sausas įstatymas 0.25 Detektyvinis serialas Visa menanti 6.10 Teleparduotuvė 6.25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 6.55 Animacinis serialas Simpsonai 7.55 Moterys meluoja geriau 8.55 Drama Meilės sūkuryje Drama Aistros spalvos TV Pagalba Animaciniai serialai Drama Laukinė Esmeralda TV Pagalba Žinios Pakartok! Parodijų šou Komedija Rezidentai Vakaro žinios Vikingų loto Veiksmo trileris Apsuptyje 2. Tamsi teritorija 0.15 Kriminalinė drama Elementaru 1.15 Drama Kerštas 2.05 Drama Aferistas 2.55 Komedija Paskutinis išvyru 3.45 Muzikinis serialas Choras 6.34 TV parduotuvė 6.50, 18.00, 22.30, 1.20 Reporteris 7.40 Drama Jermolovai. Giminės prakeiksmas 8.45, 0.20 Veiksmo s. Albanas 9.50 Veiksmo s. Likvidacija Detektyvinis s. Iššūkis Patriotai Magda M Dok. s. Išgyventi Afrikoje TV parduotuvė Veiksmo s. Vandens žiurkės Žinios Gamink sveikiau! Žinios Dokumentinis s. Viskas apie gyvūnus Keliauk! Pažink! Pasidalink! Ištisus metus Laikas krepšiniui Europos taurė 2014/2015. Lietuvos rytas Pinar Karsiyaka. Ties. tr Sąmokslo teorija Patriotai 2.00 Policinis serialas Miestelio patruliai 6.45 Mano puikioji auklė 7.45 Burbulų šou 8.15 Teleparduotuvė 8.45 Animaciniai serialai Nuotykių komedija Didžioji sėkmė Stulbinamas gyvūnijos pasaulis Karadajus Griežčiausi tėvai Audra Drabužių karalienė Būrėja Penki ingredientai Griežčiausi tėvai Mano puikioji auklė Be kaltės kalta Karadajus Veiksmo filmas Šoklys Grubus žaidimas Kriminalinė drama Farų šeima 0.25 Kriminalinis serialas Užribis 9.15 Teleparduotuvė 9.30 Adrenalinas 10.00, Nuotykių serialas Kobra Kriminalinė drama Las Vegasas 12.00, Kriminalinė veiksmo drama Pelkė i6.00, 16.08, 18.08, 22.25, 4.00 Особое мнение Мультфильмы. 8.00, 16.00, 18.00, Сейчас в мире. 8.30, 15.30, Американский ликбез. 9.00, «Аэропорт-2» «Любить и ненавидеть» Худ.ф. «Приваловские миллионы» , 19.00, 5.00 «Москва. Три вокзала-2» , 20.00, «Последняя встреча» , 0.30 Городские легенды , 1.00 «Огни большого города» Худ.ф. «Я свободен, я ничей». 5.50, Литовское «Время» (на лит.яз.). 6.00, «Euronews». 6.30, 9.00 Новости Детский клуб: «Фиксики». 7.00, 9.20 Доброе утро Новости (с субтитрами) Контрольная закупка Жить здорово! Непутёвые заметки Наедине со всеми Мужское/Женское , 2.55 Модный приговор Вечерние новости (с субтитрами) Давай поженимся! Пусть говорят Время Литовское «Время» (на рус.яз.) «Долгий путь домой» Вечерний Ургант Ночные новости «Женя Белоусов. «Он не любит тебя нисколечко...» 1.35 Худ.ф. «Перехват». 4.05, Панорама Спецрепортаж. 5.00, 6.20, 7.15 Доброе утро, Беларусь! 6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 18.00, 2.15 Новости. 6.05, 7.05, 8.05 Новости экономики. 6.10, 7.10, 2.50 Зона X. 8.15, «Исцеление любовью» О еде Понять и обезвредить «Наперад у мiнулае» Музеи Беларуси , «Сердцу не прикажешь» Большой репортаж «Тётя Маруся» , 2.35 Сфера интересов , «Виктория» День в большом городе Наши , 3.30 XXL Woman TV Выход есть , вопроса Секрет фирмы Актуальное интервью Торжественное собрание и концерт «Мы спецназ» Белорусское времечко Мелодрама «Графиня» Утро России. 9.05, Премьера! «Тамерлан. Архитектор степей» ,13.00,16.00, 16.30, Вести , 13.30, 16.10, Вести - Москва «О самом главном». Ток-шоу , 3.25 «Особый случай» «Там, где ты» , 4,10 «Пока станица спит» Прямой эфир «Весной расцветает любовь» Специальный корреспондент «Каменская». 7.00«Бернард» «Зверята» Моя правда Звёздная жизнь , «Поцелуй-2» ,19.25 «Северный ветер» , Битва экстрасенсов. Апокалипсис (с суб. на лит.яз.) Моя правда Новости

17 KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. TELEWIZJA Gražiausi žemės kampeliai 13.30, Komedija Saša ir Tania Teleparduotuvė Išlikimas Topmodeliai Kriminalinis s. CSI kriminalistai Humoro s. Naša Raša Trileris Didysis apiplėšimas Eurolygos rungtynės. TOP 16. Alba - Žalgiris 1.10 Nuotykių filmas Žaidėjų draugija 2.50 Veiksmo serialas Dirbtinis intelektas 7.05 Hala odlotów - talk-show 8.00 Mój pies i inne zwierzaki - magazyn 8.25 Gruby - serial 9.00 Pytanie na śniadanie Halo Polonia - magazyn Okazja - serial Barwy szczęścia - serial obyczajowy Łamigłówka Wiadomości Miłość nad rozlewiskiem - serial obyczajowy Sceny niemalże małżeńskie Stefanii Grodzieńskiej - spektakl teatralny Sztuka życia - magazyn Muzeów - cykl reportaży Hala odlotów - talk-show Okazja - serial Polonia w Komie Teleexpress Łamigłówka Sensacje XX wieku - cykl dokumentalny I kudłate i łaciate - program dla dzieci Dlaczego? Po co? Jak? - magazyn Barwy szczęścia - serial obyczajowy Wilnoteka - magazyn Dobranocka Wiadomości Łamigłówka Sceny niemalże małżeńskie Stefanii Grodzieńskiej - spektakl teatralny Polonia w Komie Egzamin z życia - serial 0.50 Po prostu - program Tomasza Sekielskiego 1.45 Okazja - serial 2.10 Łamigłówka 2.15 Sensacje XX wieku - cykl dokumentalny 2.45 Dobranocka za oceanem 3.00 Wiadomości 3.45 Egzamin z życia - serial 4.35 Polonia w Komie 6.10 We dwoje - program rozrywkowy 7.30 Męski typ - talk-show 8.00 Julia - serial 8.35 Brzydula - serial komediowy 9.10 Sąd rodzinny - serial Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial Gwiazdy wierzą w duchy - reality show Mango telezakupy Sąd rodzinny - serial Szpital - serial paradokumentalny Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial Julia - serial Brzydula - serial komediowy Kobieta ze stali - telenowela Gwiazdy wierzą w duchy - reality show Czarna lista - serial kryminalny Vanilla Sky - dramat psychologiczny Czarne lustro - serial SF 0.50 Drużyna potępionych - film sensacyjny 2.55 Punkt krytyczny 4 - serial sensacyjny 3.50 Sekrety magii 6.35 Telezakupy 7.10 Świat się kręci - widowisko publ TVP INFO w TVP1 - Serwis Info Poranek 8.40 Drogi dla Ciebie. 10 mniej. Zwolnij! - magazyn 9.00 Wiadomości 9.15 Polityka przy kawie 9.50 Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny Klan - telenowela Ojciec Mateusz - serial kryminalny Wspaniałe stulecie - serial kostiumowy Wiadomości Agrobiznes Magazyn Rolniczy Przepis dnia - magazyn Natura w Jedynce Autostrada do nieba - serial Wiadomości Okrasa łamie przepisy - magazyn kulinarny Wspaniałe stulecie - serial kostiumowy Teleexpress Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny Klan - telenowela Świat się kręci - widowisko publ Przepis dnia - magazyn Wiadomości Uwikłani - serial kryminalny Po prostu - program Tomasza Sekielskiego Z podniesionym czołem - film akcji 0.55 Świat bez końca - serial 2.35 Po prostu - program Tomasza Sekielskiego 3.20 Notacje - cykl dok Autostrada do nieba - serial 7.05 M jak miłość - serial 9.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia - serial obyczajowy Na dobre i na złe - serial Hity kabaretu - THE SEJM kabaret Neo - Nówka Wojciech Cejrowskiboso przez świat - cykl reportaży Licencja na wychowanie - serial Na sygnale - serial Rodzinka.pl - serial Panorama Dla niesłyszących - M jak miłość - serial Newton - cykl dok Panorama Jeden z dziesięciu - teleturniej Barwy szczęścia - serial obyczajowy Na dobre i na złe - serial Na sygnale - serial fabularyzowany Podejrzani zakochani - komedia 1.20 O mnie się nie martw - serial 2.20 Moja Ameryka - film dokumentalny 3.25 Hi way - komedia 8.05 Eurokultura 8.30 Chłopi - serial 9.35 Andrzej Wajda. Róbmy zdjęcie! - film dokumentalny Studio Kultura - Niebieski ptak Niebieski ptak - dramat Co Ty wiesz o religii? Kulturanek - magazyn lat TVP Kultura Eurokultura Studio Kultura Pokolenie - dramat Magma - film krótkometrażowy Chłopi - serial Andrzej Wajda. róbmy zdjęcie! - film dokumentalny Za białym murem - film fabularny Informacje kulturalne Ciemności skryją Ziemię - film dokumentalny To nie tak - program publicystyczny Kamorysta - dramat 2.30 Studio Kultura 2.35 Pokolenie - dramat 4.10 Informacje kulturalne Битва экстрасенсов. Они вернулись (с суб. на лит. яз.). 9.30, Лыжное двоеборье. ЧM , 2.15 «WATTS» , 0.15 Снукер Биатлон/ Футбол , 0.10 Избранное по средам Конный спорт All Sports Конный спорт Новости конного спорта Гольф Гольф-клуб Яхт-клуб ЧM в классе «Туринг». 7.00, 1.55 Как это устроено? 7.25 Короли аукционов Охотники за складами Гигантские стройки. 9.10, Быстрые и громкие Крутой тюнинг Золотая лихорадка Махинаторы Мятежный гараж , 1.00 Аляска: последний рубеж Склады: битва в Канаде Багажные войны Охотники за реликвиями Пятая передача , 6.10 Как это сделано? 21.00, 2.50 Первым делом - самолёты , 3.40 Бристольский залив ,4.30 Пираты спасения , 5.20 Реальные дальнобойщики Настроение «Хуторок» АБВГДейка. 8.35, 16.40, 5.10 «Моё сердце настаивает» «Повесть временных лет». 9.25, Декоративные страсти Доктор И , 20.15, 1.10 «Тайный знак» , 14.30, 17.30, События «Аляска Кид» Золотое кольцо России , 15.05, 21.10, 22.30, 3.25 «Судебные страсти» , Город новостей Мой герой История одной вещи , 3.00 Наши соотечественники , 2.00 Право голоса Русский вопрос Линия защиты События. 25-й час Петровка, НТВ утром Дело врачей. Живут же люди! 8.45 «Возвращение Мухтара-2». 9.00, 12.00, 15.00, Сегодня Готовим с А.Зиминым В любое время Суд присяжных Суд присяжных. Окончательный вердикт Обзор. Чрезвычайное происшествие Прокурорская проверка Чудо техники «Бомбила. Продолжение» ,1.30 Говорим и показываем «Пятницкий. Глава вторая» «Пау-тина-8» Анатомия дня «Час Волкова» Квартирный вопрос «Адреналин» Первая кровь. 700 «Золотая речка» «Чужая» «Стеклянный лабиринт» «Праздник святого Йоргена» «В начале игры» «Тайна синих гор» «Вечера на хуторе близ Диканьки» «Даурия» «Длинное, длинное дело...» «Эффект присутствия» «В огне брода нет» «Непобедимый» «Гарантирую жизнь» «Признать виновным».

18 18 OGŁOSZENIA KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. KUPNO Kupię las. Rozliczam się od razu. Tel USŁUGI W dniach marca Klub Towarzyski zaprasza na Białoruś. Zmiana programu. Miasto Lida fabryka kryształów, Wesele Jagiełły oraz inne wycieczki. tel Zespół Relax na imprezy i wesela Tel NIERUCHOMOŚCI Kupię dom (zagrodę) nadający się do zamieszkania w rejonach solecznickim albo wileńskim. Tel Rosyjski Teatr Dramatyczny na Litwie przedstawia Neil Simon komedię BOŻYSZCZE KOBIET 7 marca 2015 r., o godz. 17 w Centrum Kultury w Solecznikach Cena biletu 4,35 euro Bilety do nabycia w Centrum Kultury w Solecznikach Czas trwania spektaklu: 1 godz. 45 min Spektakl w j. rosyjskim Reżyseria: Olga Lapina, Jelena Bogdanovič-Golubeva Scenografia: Nina Livont Asystent reżysera: Algimantas Kvietkauskas Obsada: Barnis Keszmenas, właściciel rybnej restauracji Sergej Zinovjev Eleina Macconi; Bobe Mitczel; Żaneta Fiszer Jelena Bogdanovič Właściciel restauracji, Barney Cashman przeżywa kryzys wieku średniego. Jego małżeństwo nie dostarcza mu już odpowiednich miłosnych doznań. Kiedy odkrywa, że mieszkanie jego matki raz w tygodniu pozostaje do jego dyspozycji, postanawia, że będzie go używał jako miejsca na miłosne igraszki, ponieważ pozamałżeńskie romanse są właśnie tym, co postawi go na nogi. Szybko się jednak okazuje, że jego sukcesy zawodowe są marnym wabikiem i chociaż udaje mu się przyprowadzić do swego gniazdka trzy różne kobiety, Elaine, Bobbi i Janette, nie potrafi ich nakłonić do współżycia. Bożyszcze kobiet jest to znakomita komedia jednego z czołowych współczesnych dramaturgów amerykańskich Neil Simona, która powstała na podstawie sztuki The Last of the Red Hot Lovers (1969 r.). Neil Simon (ur. 4 lipca 1927 na Bronksie, w Nowym Jorku) amerykański dramaturg i scenarzysta filmowy, żydowskiego pochodzenia. Jest jednym z najbardziej pewnych twórców hitów w historii Broadwayu. Jest również jednym z najczęściej wystawianych dramaturgów w świecie. Więcej informacji na stronie:

19 KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. Holi hinduistyczne święto radości i wiosny, zwane także Festiwalem Kolorów, obchodzone w Indiach i Nepalu Fot. EPA-ELTA Zarabiają więcej, gdy pociąg się spóźni W Lombardii na północy Włoch maszyniści lokalnych pociągów zarabiają więcej, jeśli mają opóźnienia ten paradoks ich kontraktów ujawniła prasa. Tym samym wyjaśniono zagadkę często spóźniających się pociągów, którymi codziennie dojeżdża około 600 tysięcy osób. Największym absurdem tych kontraktów jest to, że, zamiast zachęcać do punktualności, wręcz motywują ich do spóźnień. Do 2011 roku każdy za godzinę prowadzenia pociągu otrzymywał 10,10 euro. Jednak od 2012 roku, co dopiero teraz ujawniło lokalnej prasie kilku pracowników firmy, nowe zasady stanowią, że ich stawka za dwie pierwsze godziny wynosi po 6 euro. Ale już za trzecią godzinę otrzymują 9 euro, a za czwartą 12. Umowy przewidują także specjalne premie za dodatkowe godziny pracy. Jeden z maszynistów następująco wytłumaczył mechanizm miejscowemu dziennikowi: Jeśli będę przestrzegał rozkładu jazdy, zgodnie z którym z Mediolanu do Mantui jadę 3 godziny i 40 minut, zarobię mniej niż wtedy, gdy przyjadę z opóźnieniem. A co gorsza, jeśli przyjadę przed czasem, odbiorą mi 20 centów za każdą minutę. Wystarczy, że pociąg spóźni się 20 minut i wtedy prowadzący zarobi dodatkowo 13 euro. Punktualność nam się nie opłaca - przyznają maszyniści. A PROPOS Zdrada już nie jest przestępstwem Trybunał Konstytucyjny Korei Płd. uchylił obowiązującą w tym kraju od 62 lat ustawę, zgodnie z którą zdrada małżeńska była przestępstwem. Groziło za nią do dwóch lat więzienia. Trybunał uznał, że ustawa nadmiernie ograniczała podstawowe prawa obywatelskie. Szczęście ma smak śledzia Jedzmy śledzie apelują naukowcy. Te i inne tłuste ryby wspaniale działają na nasze samopoczucie. Pomagają walczyć z sezonowym zaburzeniem afektywnym, czyli obniżeniem nastroju w końcówce zimy i przedwiośniu. Koniec zimy to czas, który wyjątkowo źle działa na nasze samopoczucie. Czujemy się apatyczni, zmęczeni i zniechęceni do jakiejkolwiek ponadprogramowej czynności. Naukowcy nazywają to sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD). W USA cierpi na to 14 proc. populacji, Debata nad zakazem zdrady małżeńskiej nasilała się w Korei Płd. W ostatnich latach, w miarę jak szybko zachodzące przemiany społeczne coraz bardziej kłóciły się tradycyjnymi wartościami. Zwolennicy zakazu podkreślali, że promował on monogamię i chronił rodziny; przeciwnicy argumentowali, że państwo nie ma prawa ingerować w życie intymne obywateli. Pierwszy raz Trybunał Konstytucyjny zajął się zakazem zdrady małżeńskiej w 1990 roku. W sumie aż trzykrotnie nie zgodził się na jego zniesienie. Powiodło się to dopiero za piątym razem. Sędziowie podkreślili, że zdradę małżeńską można wprawdzie uważać za czyn niemoralny, ale państwo nie może się mieszać do życia prywatnego małżonków. czyli ok 45 mln Amerykanów. Wielu z nas radzi sobie z tym problemem sięgając po coś słodkiego. To dlatego, że cukier zawarty w słodyczach, szybko trafia do naszej krwi i podnosi poziom hormonu szczęścia: serotoniny. Konsekwencją takiego szybkiego pocieszenia jest zwiększenie masy ciała. To dlatego po zimie przybywa nam dodatkowych kilogramów, a w talii pojawia się niechciana oponka. Jak najefektywniej poradzić sobie z sezonowym zaburzeniem afektywnym? Odpowiednim pożywieniem i nawet niewielką porcją ruchu. Dietetycy radzą postawić na tłuste ryby. Niezwykłe siostry bliźniaczki Jedna z nich ma proste, rude włosy, jasną cerę i niebieskie oczy. Druga ma na głowie burzę brązowych loków, ciemną cerę i brązowe oczy. Co je łączy? To niewiarygodne, ale Lucy i Maria Aylmer z Wielkiej Brytanii są bliźniaczkami. Matka 18-latek Donna pochodzi z Jamajki, ojciec bliźniaczek pochodzi z Wielkiej Brytanii i ma jasną karnację. Dziewczęta przyszły na świat w 1997 roku. Ich rodzice byli zdumieni, kiedy po raz pierwszy je zobaczyli. Lucy i Maria, pochodzące z Gloucester w Wielkiej Brytanii, mówią, że nikt nie chce uwierzyć w to, że są spokrewnione. Zdarzało się, że musiały pokazywać niedowiarkom swoje dokumenty, aby udowodnić, że są siostrami. Inf. agencyjne

20 20 A PROPOS... Konkurs fotograficzny Moje dziecko w obiektywie! Eryk Kovalčiukas (Wilno) Goście bawią się na moich chrzcinach, a ja trochę odpocznę Rodzice i dziadkowie miejcie w pogotowiu aparaty fotograficzne, by uchwycić najciekawsze momenty z życia Waszych dzieci, wnuków. A zrobione zdjęcie koniecznie przyślijcie na doroczny fotograficzny konkurs Moje dziecko w obiektywie. Na łamach Kuriera będziemy zamieszczać nadesłane przez Was zdjęcia Waszych pociech, które później zostaną wytypowane do finału. Do finału trafi tyle dzieci, ile lat liczy codzienny i jedyny polski dziennik na Litwie. Czyli, w tym roku zostanie wyłonionych 62 finalistów. Warunki konkursu są dwa: wiek dziecka nie może przekraczać 10 lat (na dzień 1 czerwca 2015 r.) i maksymalna liczba nadesłanych zdjęć z podpisami 2. * * * Zdjęcia prosimy wysyłać na adres redakcji K. W., Birbynių 4a, Vilnius, Lietuva z dopiskiem Moje dziecko w obiektywie lub przynieść osobiście do działu promocji redakcji (tel ). Uwaga, pocztą elektroniczną zdjęcia nie będą przyjmowane. Termin przyjmowania zdjęć mija z ostatnim dniem kwietnia roku bieżącego. Przed 1 czerwca Międzynarodowym Dniem Dziecka ogłosimy wyniki konkursu. Oczywiście na każdego z 62 finalistów oczekują nagrody. Redakcja Konkurs Moje dziecko w obiektywie Imię, nazwisko Dzień, miesiąc, rok urodzenia Adres, telefon Krótki podpis pod zdjęcie Ponad osób podpisało petycję sprzeciwiającą się zakazowi nałożonemu na pana stopka z regionu West Dunbartonshire w Szkocji. Mężczyźnie, który codziennie przeprowadza przez ulice najmłodszych uczniów jednej ze szkół, odmówiono prawa do... przybijania dzieciom piątek. 73-letni Nkosana Mdikane cieszy się wielką sympatią lokalnej społeczności. Dzieci i ich rodzice cenią go za ogromne poczucie humoru. Okrzyknięto go nawet najmilszym panem stopkiem Szkocji. Nic KURIER WILEŃSKI Środa, 4 marca 2015 r. Pan stopek dostał zakaz... przybijania piątek więc dziwnego, że zakaz, jaki lokalne władze nałożyły na mężczyznę, wywołał protesty. Energia 73-latka rzekomo może źle wpływać na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Pan stopek powinien spokojnie trzymać w jednym ręku znak STOP podkreślają członkowie miejscowej rady. Tymczasem rodzice twierdzą, że Mdikane nie powinien się spotkać z taką krzywdzącą krytyką. Mało tego, uważają, że wykonuje on swą pracę lepiej od pozostałych. Jego wybryki czynią go bowiem na drodze bardziej widocznym. Hipopotam jest spokrewniony z... wielorybem Francuscy naukowcy dokonali odkrycia, które zmienia dotychczasową teorię o ewolucji gatunków. Udowodnili, że hipopotam to w pewnym sensie... wieloryb z łapami. Od momentu powstania teorii ewolucji gatunków hipopotamy stanowiły dla naukowców wielką zagadkę. Najpierw sądzono, że najbliższymi kuzynami tych zwierząt są konie, a później, że dziki. Badając jednak znalezione w Kenii szczątki nieznanego dotąd prehistorycznego zwierzęcia sprzed 28 milionów lat, specjaliści z renomowanego francuskiego Państwowego Centrum Poszukiwań Naukowych odkryli jednak, że wieloryby i hipopotamy mają wspólnego przodka. Na drodze ewolucji powstały z jednej strony wieloryby, które wybrały podwodne życie, a z drugiej strony hipopotamy, które zachowały łapy, by móc wychodzić w razie ochoty na ląd. Nowy portret Elżbiety II na monetach Kolejny już, piąty portret królowej Elżbiety II, który znajdzie się na brytyjskich monetach, przedstawiono w Londynie. Do portmonetek Brytyjczyków monety z nowym wizerunkiem monarchini mają trafić w tym roku. Elżbieta II ma 88 lat. We wrześniu zdetronizuje królową Wiktorię jako najdłużej zasiadająca na brytyjskim tronie. Monety z jej poprzednim wizerunkiem zaczęto bić w 1998 roku. Nowy portret przedstawia Elżbietę II w wysadzanym brylantami diademie (Royal Diamond Diadem), który miała na głowie podczas koronacji w 1952 roku. Autorem portretu jest 33-letni grawer Mennicy Królewskiej Jody Clark; zwyciężył w konkursie zorganizowanym przez komitet doradczy Mennicy Królewskiej. Prace konkursowe były zgłaszane anonimowo; dopiero po wyborze projektu ogłoszono nazwisko jego twórcy. Inf. agencyjne

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Informacje ogólne 1. Organizatorem rozgrywek jest Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Kielce 2. Mecze odbywają się na sztucznym boisku przy

Bardziej szczegółowo

KLUB AKS MIKOŁÓW SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY AJAXOWE PORADY...

KLUB AKS MIKOŁÓW SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY AJAXOWE PORADY... KLUB AKS MIKOŁÓW SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY AJAXOWE PORADY... NA PODSTAWIE: AFC AJAX AMSTERDAM Przewodnik Trenera oraz materiały w ramach Szkółki Piłkarskiej NIVEA Ajaxowe porady strona 1 Gra 4 v 4 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY Październik WIERZBICE 2009 1 VIII ZAWODY INTEGRACYJNE SUŁÓW 2009 24.10. 2009r. Grupa chłopców: Kamil Pisarek,Patryk Luty, Adam Matkowski i nasza koleżanka Beata Jankowska

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

Justyna Kowalczyk: kamień spadł mi z serca, jest nadzieja na lepsze jutro

Justyna Kowalczyk: kamień spadł mi z serca, jest nadzieja na lepsze jutro Aktualności Justyna Kowalczyk: kamień spadł mi z serca, jest nadzieja na lepsze jutro 02/03/2015, dodał: Magda Polańska Dla Justyny Kowalczyk to najsłabszy sezon od lat. Polka wraca jednak z mistrzostw

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

Co wiemy o Wielkiej Brytanii?

Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Konkurs międzyszkolny 3 marca, godzina 10:00. Podbiegam do drzwi biblioteki, chwytam za klamkę, wchodzę. Mimo że wszyscy zajęli już swoje miejsca, nadal panuje dookoła chaos.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują

Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują ZAKAZ PUBLIKACJI DO GODZINY 00:01 WE WTOREK, 3 STYCZNIA PN-xxx xx grudnia 2011 r. Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują Nowe normy emisji obowiązywać będą od 3 stycznia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY:

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: CUP Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha PATRONAT SPORTOWY: Jarosław Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: spowolnią Twoją umiejętność reagowania oraz unikania niebezpieczeństw,

Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: spowolnią Twoją umiejętność reagowania oraz unikania niebezpieczeństw, Część 13: Przeciwskazania Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: alkohol, leki (na receptę oraz wolnodostępne), zmęczenie, agresja drogowa oraz inne formy agresji. W pojedynkę

Bardziej szczegółowo

Odbywanie kary w więzieniu Norgerhaven w Holandii POLSK

Odbywanie kary w więzieniu Norgerhaven w Holandii POLSK Odbywanie kary w więzieniu Norgerhaven w Holandii POLSK Norwegia zawarła umowę z Holandią o wynajęciu więzienia Norgerhaven od dnia 1 września 2015. Więzienie to jest oddziałem więzienia Ullersmo i kieruje

Bardziej szczegółowo

SĘDZIA. Stosowanie i interpretacja Przepisów Gry / kontrola nad zawodami, podejście taktyczne i zarządzanie podczas meczu z

SĘDZIA. Stosowanie i interpretacja Przepisów Gry / kontrola nad zawodami, podejście taktyczne i zarządzanie podczas meczu z Polski Związek Piłki Nożnej Kolegium Sędziów ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 02-366 Warszawa tel. (22) 55-12-319 fax (22) 55-12-240 e-mail: sedzia@pzpn.pl RAPORT OBSERWATORA raport musi być wypełniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax I. ORGANIZATOR Park Wodny Relax Świdwin oraz KOZPN. II. PRZEPISY OGÓLNE a) Miejscem rozgrywek Świdwińskiej Ligi Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa).

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa). I Cele organizacji Dnia Dziecka Dnia Sportu: 1. Promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach. 2. Promowanie aktywności fizycznej. 3. Rozwijanie indywidualnych możliwości, upodobań oraz

Bardziej szczegółowo

SzPŻ 2014 eliminacje zakończone

SzPŻ 2014 eliminacje zakończone Jakub Krakowski SzPŻ 2014 eliminacje zakończone Zakończyły sie eliminacje do tegorocznej edycji Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego. Przebiegały dwutorowo: kandydatki i kandydaci z Rosji walczyli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zostały zgłoszone do dnia 15 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia drużyn po tym terminie nie będą przyjmowane. 2. Zgłoszenia drużyny

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1 Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny Art. 1 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 44 6 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ WCHODZĄ: 1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian. na zakończenie nauki. w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przeziębienie. Część I. Kod ucznia. Czas pracy: do 45 minut

Sprawdzian. na zakończenie nauki. w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przeziębienie. Część I. Kod ucznia. Czas pracy: do 45 minut Kod ucznia Sprawdzian na zakończenie nauki w trzeciej klasie szkoły podstawowej Przeziębienie Czas pracy: do 45 minut Część I 1. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 2. Wszystkie zadania rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie 01.09.2013 Wszystko wskazuje na to, że dzięki wysiłkom między innymi Macieja Brażuka, reprezentacja Polski w rugby doczekała się swojego mecenasa.

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

GRUPY GIM MUNDIAL 2014 Grupa A Kamerun - 1B Chorwacja - 3D

GRUPY GIM MUNDIAL 2014 Grupa A Kamerun - 1B Chorwacja - 3D GRUPY GIM MUNDIAL 2014 Grupa A Kamerun - 1B Chorwacja - 3D Grupa B Chile 3E Australia - 2A Grupa C Japonia 2D Wybrzeże Kości Słoniowej nauczyciele Grupa D Anglia 1A Urugwaj - 3A Grupa E Francja 1D Honduras

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp 2 godziny Palić czy nie? Wstęp Palenie tytoniu zabija około 5 milionów palaczy rocznie na świecie, co stanowi równowartość pasażerów, jaką pomieści 30 jumbojetów dziennie. W Polsce około 10 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 * Pozycje zaznaczone na czerwono odbędą się w Polsce 1 LIPIEC 2016 Czy Polacy w lipcu będą jeszcze na Euro 2016? By tak się stało, musieliby awansować co najmniej

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień maj 2014

marzec kwiecień maj 2014 Trzymiesięcznik dla uczniów programu Comenius LLP: Chroń naturę, zatroszcz się o swoją przyszłość marzec kwiecień maj 2014 W tym numerze: opisy wydarzeń w szkołach partnerskich opis wizyty w Turcji opisy

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia krajowych kryteriów kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w zapasach RIO2016 Na podstawie par.(28) Statutu

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Bajka o Jasiu i Małgosi

Bajka o Jasiu i Małgosi Bajka o Jasiu i Małgosi Wprowadzenie dla nauczyciela: Według statystyk małopolskiej policji, na terenie naszego województwa w roku 2012 doszło do 3901 wypadków i 25801 kolizji, w których śmierć poniosło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO 1 REGULAMIN TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO ORGANIZATOR 1. Organizatorem TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 jest Referat Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT MONITORINGU

DEPARTAMENT MONITORINGU Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Widownia transmisji oraz udziały programów 1, 2, HD i od 8 czerwca do 1 lipca 2012 - podsumowanie DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Mistrzostwa Europy w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni: a) ŻAKI 2005 i młodsi, b) ORLIKI - 2003 i młodsi

Bardziej szczegółowo

42 Choroby wysokogórskie PORADA PORADA 42 ROBERT SZYMCZAK. Choroby. wysokogórskie

42 Choroby wysokogórskie PORADA PORADA 42 ROBERT SZYMCZAK. Choroby. wysokogórskie 4 Choroby wysokogórskie PORADA 4 ROBERT SZYMCZAK Choroby wysokogórskie 4 4 Choroby wysokogórskie W rozdziale omówimy choroby związane ze zmniejszającą się dostępnością tlenu na wysokości: Ostrą Chorobę

Bardziej szczegółowo

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2.

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2. Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 1. W zawodach mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w KLASA 1A Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w zagranicznym klubie lub pracować w dziedzinie motoryzacji.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

Andrzej P.Urbański. Nie tylko bezużyteczne gry w HTMLowym webgl

Andrzej P.Urbański. Nie tylko bezużyteczne gry w HTMLowym webgl Andrzej P.Urbański Nie tylko bezużyteczne gry w HTMLowym webgl Plan Grywalizacja Inne zastosowania Grywalizacja Gry w życiu Grywalizacja Gry, które uczą nawyków przydatnych w życiu Gry, które są włączane

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ====================================================

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001

UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001 UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001 Lubelski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabór do klasy piłkarskiej Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego w GIMNAZJUM nr 16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, na

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

PRZEKLEŃSTWO GENIUSZY FUTBOLU, czyli: jak strzelać rzuty karne? Sławomir Kulesza, WMiI UWM Olsztyn

PRZEKLEŃSTWO GENIUSZY FUTBOLU, czyli: jak strzelać rzuty karne? Sławomir Kulesza, WMiI UWM Olsztyn PRZEKLEŃSTWO GENIUSZY FUTBOLU, czyli: jak strzelać rzuty karne? Sławomir Kulesza, WMiI UWM Olsztyn Czemu akurat rzut karny? Bo jest wyjątkowym elementem piłki nożnej: - w czasie meczu pada niewiele bramek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Gość jak z baśniowych snów odwiedził Płock [FOTO]

Gość jak z baśniowych snów odwiedził Płock [FOTO] Gość jak z baśniowych snów odwiedził Płock [FOTO] Jego ulubioną liczbą jest 24, a wybranym kolorem czerwony. Jego elfy są nowoczesne i dlatego do Płocka nie przyleciał saniami zaprzęgniętymi w renifery

Bardziej szczegółowo

ARTUR SIÓDMIAK. "Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu." Artur Siódmiak

ARTUR SIÓDMIAK. Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu. Artur Siódmiak ARTUR SIÓDMIAK "Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu." Artur Siódmiak ARTUR SIÓDMIAK Sportowiec Olimpijski Reprezentant Polski ur. 7.10.1975r. w Wągrowcu polski piłkarz ręczny, grający

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UŚWIADOMIENIE I ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I SZYJKI MACICY

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UŚWIADOMIENIE I ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I SZYJKI MACICY CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie gier 3vs3, jako środka nauczającego gry w etapie wstępnym (7-12 lat) Krystian Rubajczyk k.rubajczyk@olympicwroclaw.pl

Zastosowanie gier 3vs3, jako środka nauczającego gry w etapie wstępnym (7-12 lat) Krystian Rubajczyk k.rubajczyk@olympicwroclaw.pl Dariusz Sztylka d.sztylka@olympicwroclaw.pl Zastosowanie gier 3vs3, jako środka nauczającego gry w etapie wstępnym (7-12 lat) Krystian Rubajczyk k.rubajczyk@olympicwroclaw.pl OLYMPIC WROCŁAW PIŁKARSKA

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów UWAGI DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKROCZEŃ, ZA KTÓRE STRAŻNICY STRAŻY GMINNYCH SĄ UPRAWNIENI DO NAKŁADANIA GRZYWIEN W DRODZE MANDATU KARNEGO Lp. Uwaga Podmiot zgłaszający

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 2016/17 zagadnienia kluczowe Artykuł 12

ZMIANY W PRZEPISACH GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 2016/17 zagadnienia kluczowe Artykuł 12 ZMIANY W PRZEPISACH GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 2016/17 zagadnienia kluczowe Artykuł 12 Pozbawienie realnej szansy na zdobycie bramki (DOGSO): Zmiana reguły polega na tym, by zrezygnować z potrójnego karania a karać

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też)

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też) SIATKÓWKA Ukochany sport milionów Polaków (mój też) TROCHĘ HISTORII Pomysłodawcą reguł gry w piłkę siatkową był William G. Morgan na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Young Men's Christian Associaton

Bardziej szczegółowo

W Europie kary za brak OC dużo wyższe niż w Polsce!

W Europie kary za brak OC dużo wyższe niż w Polsce! Warszawa, 9 grudnia 2015 r. W Europie kary za brak OC dużo wyższe niż w Polsce! W krajach takich jak Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Portugalia czy Włochy, za brak polisy OC właścicielowi może zostać

Bardziej szczegółowo

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/4010,dzialania-administracji-rzadowej-i-sluzb-w-zwiazku-z-mistrzostwami-swiata -w-pilc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 13:32 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY

CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY Przygotowując się do konkursu na stanowisko dyrektora, posiedliśmy już sporą wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania szkoły. Wiedzę tę przelaliśmy na papier w

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Szkoły reprezentują następujące kraje: 1) PSP Czepielowice Grecja 2) PSP Lubsza-Dobrzyń Portugalia 3) PSP

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu młodzieży z terenu miasta, 2) aktywizacja życia sportowego

Bardziej szczegółowo

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r.

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Chodzieży im. Szewczyka Dratewki Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Nasz adres internetowy:www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl red. Wanda Generowicz Styczeń Dzisiaj jestem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GAMESBALL - ZABAWA, REKREACJA I BIZNES

PROJEKT GAMESBALL - ZABAWA, REKREACJA I BIZNES PROJEKT GAMESBALL - ZABAWA, REKREACJA I BIZNES WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROK Informacje zawarte w tej prezentacji są przeznaczone wyłącznie dla osoby lub podmiotu do którego są adresowane i mogą zawierać

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA 2012 r. CO? III edycja amatorskiego turnieju piłkarskiego w piłkę nożną halową GDZIE? Sala gimnastyczna ZSO nr 2, ul. Wodnika 57 KIEDY? niedziela, 17 czerwca 2012 r. w godz.

Bardziej szczegółowo

Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 36 proc.), śląskie (34 proc.) oraz wielkopolskie (32 proc.).

Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 36 proc.), śląskie (34 proc.) oraz wielkopolskie (32 proc.). KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 5 listopada 2014 r. Najwięcej aut z prawidłowym ciśnieniem w województwie opolskim najgorzej w Wielkopolskiem Ciśnienie pod kontrolą 61 proc. samochodów w Polsce ma nieprawidłowe

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY RAKA JELITA GRUBEGO BYWAJĄ CZĘSTO UKRYTE

WCZESNE OBJAWY RAKA JELITA GRUBEGO BYWAJĄ CZĘSTO UKRYTE WCZESNE OBJAWY RAKA JELITA GRUBEGO BYWAJĄ CZĘSTO UKRYTE SPOŚRÓD CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO UDAJE SIĘ POKONAĆ CHOROBĘ POD WARUNKIEM JEJ WCZESNEGO WYKRYCIA. Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie są z całą pewnością wizytówką szkoły. Organizujemy je rokrocznie dla ponad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W REDKOWICACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W REDKOWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W REDKOWICACH 1. Powołanie opiekuna oraz Rady SU 2. Zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych 3. Strój szkolny 4. Szkolne tradycje 5. Dyskoteka szkolna

Bardziej szczegółowo

GRUŹLICA W PRZEDSZKOLU

GRUŹLICA W PRZEDSZKOLU str. 4 poniedziałek, 23 maja 2011 www.waszdzienpodniu.pl FELIETON Nie miała szczęścia starsza kobieta, mieszkanka Wolsztyna, która została oszukana i okradziona przez dwie nieznane kobiety. Podawały się

Bardziej szczegółowo

Przed założeniem ligi należy upewnić się:

Przed założeniem ligi należy upewnić się: Program Małej Ligi opiera się na wsparciu wolontariuszy i organizacji, które pragną mieć wpływ na aktywność sportową dzieci i młodzieży w swoich lokalnych społecznościach. Zasady funkcjonowania programu

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1. Za chwilę przystąpisz do egzaminu ustnego. Zestaw pytań składa się z trzech części:

Zestaw 1. Za chwilę przystąpisz do egzaminu ustnego. Zestaw pytań składa się z trzech części: Zestaw zdającego egzaminu Pytania rozluźniające: Zestaw 1 1. Nie miałeś (miałaś) wczoraj kłopotu z zaśnięciem? 2. Co dziś jadłeś (jadłaś) na śniadanie? 3. Były dziś korki na mieście gdy jechałeś (jechałaś)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas piątych

Matematyka test dla uczniów klas piątych Matematyka test dla uczniów klas piątych szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 Etap szkolny (60 minut) Dysleksja [suma punktów] Imię i nazwisko... kl.5... Asia postanowiła sprawdzić, ile czasu poświęca

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

wyniki oglądalności 0,29 0,28 -3,4% Dane: NAM, za okres styczeń-sierpień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49

wyniki oglądalności 0,29 0,28 -3,4% Dane: NAM, za okres styczeń-sierpień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49 jesień 2016 Eurosport 1 Eurosport 1 to sportowy kanał numer 1 w Europie, który zapewnia relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń w ponad 120 dyscyplinach. W sezonie zimowym kanał proponuje kompletne

Bardziej szczegółowo