Sławomir Kępka Ewa Maszer ZAPOBIEGANIE WYŁUDZENIOM LEASINGOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sławomir Kępka Ewa Maszer ZAPOBIEGANIE WYŁUDZENIOM LEASINGOWYM"

Transkrypt

1 Sławomir Kępka Ewa Maszer ZAPOBIEGANIE WYŁUDZENIOM LEASINGOWYM

2 MECHANIZMY WYŁUDZE UDZEŃ

3 FAŁSZ CAŁKOWITY Członkowie grupy najpierw robili zdjęcia autom dostawczym i osobowym z zamontowanąkratkąw różnych częściach miasta, ściągali je teżz Internetu i zanosili je do swojego wspólnika, młodego człowieka, który komputerowo zmieniał otoczenie pojazdów, ich kolor, rejestracje itp. Wyrabiał im też dokumenty potrzebne do zarejestrowania pojazdu. Na podstawie sfałszowanych dokumentów zaprzyjaźniony z przestępcami urzędnik wydziału komunikacji, za 500 zł, rejestrowałfikcyjne auto i wystawiał dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Kolejnym krokiem była wizyta w firmie leasingowej dwóch osób, z których jedna mówiła, że chce wziąćw leasing wskazany samochód, tłumacząc, że nie ma pieniędzy na jego kupno, a druga podawała sięza właściciela tego pojazdu. Rzekomy właściciel sprzedawałfirmie auto, a firma podpisywała umowęna jego leasing z towarzyszącą"właścicielowi" osobą. Kiedy należnośćza pojazd została przelana na konto rzekomego właściciela, oszuści wpłacali na konto firmy tylko jednąlub dwie raty i przestawali wywiązywać się z umowy.

4 FAŁSZ CAŁKOWITY Sprawca założyłdziałalnośćgospodarcząw zakresie usług budowlanych. Usługi te ograniczyły sięjedynie do wynajęcia biura i placu oraz zatrudnieniu fikcyjnych pracowników, z tzw. pośredniaka. Przestępstw mężczyzna dokonywałna podstawie sfałszowanych dokumentów, m.in. przedstawiających osiągane przez firmę dochody i realizowane inwestycje.

5 FAŁSZYWA DOKUMENTACJA Właściciel firmy budowlanej, złożyłwniosek leasingowy na maszyny budowlane o wartości zł. W tym celu przedłożył fałszywe PITy z Urzędu Skarbowego, fałszywą dokumentację o obrotach firmy. Dostawcą maszyn miała byćfirma z Pabianic. Na tą okolicznośćzostała wystawiona faktura VAT. Jak się okazało maszyn takich nigdy nie było.

6 FAŁSZYWA DOKUMENTACJA Mężczyzna byłszefem legalnie działającej firmy, zarejestrowanej i odprowadzającej obowiązkowe składki. Wszystko jednak wskazuje na to, że jej prezesem został specjalnie na potrzeby wyłudzenia leasingu. Usiłował wyłudzićleasing, na podstawie sfałszowanych dokumentów księgowo-finansowych. Przedmiotem leasingu we wszystkich przypadkach były maszyny budowlane. Dodatkowo na konto jego firmy wpłynęło ponad 4 mln od grup trudniących się wyłudzeniami leasingów. Gotówkę wypłacałi pieniądze przekazywałswoim mocodawcom. Najprawdopodobniej jemu przypadała w udziale tylko niewielka częśćtej kwoty, zaledwie około 30 tys. złotych na przestrzeni dwóch lat

7 FAŁSZYWA DOKUMENTACJA Sprawca na terenie kraju, kierował zorganizowaną grupąprzestępczą, która miała wyłudzaćsamochody z firm leasingowych. Przygotowywał on dokumentację niezbędnądo leasingu, polecałzakup pojazdów przyszłym klientom, którzy nie mając zdolności finansowej zawierali umowy leasingowe posługując się podrobionymi dokumentami. Następnie podrobionądokumentacjękierowali do leasingodawcy, a ten pokrywały koszt zakupu pojazdów. Tak wyłudzone samochody były najczęściej wywożone za granicę-na Białoruśi Ukrainę. Oczywiście raty nie były nigdy spłacane.

8 METODA NA FLIRT Jest to metoda najdoskonalsza, ale wymaga od sprawcy wielu cech. Oszust wynajduje firmę, prowadzonąprzez kobiety. Niby przez przypadek wynajmuje od nich pomieszczenie na biuro. Oczywiście mówi, że prowadzi super firmęi dlatego potrzebuje nowego biura. Sporządzająakt notarialny wynajmu. Pan oczywiście posługuje sięsfałszowanymi dokumentami firmy, tak naprawdęcałąfirmęma w teczce. Sprawca udaje siędo firmy leasingowej w celu wyłudzenia sprzętu.

9 W firmie leasingowej przedstawia sfałszowane dokumenty, jednak w związku z dużym kosztem maszyn firma żąda zabezpieczenia, w postaci poręczenia. Sprawca pyta się, czy mogąbyćto podpisy poświadczone notarialnie osób z firmy, która wynajęła mu biuro, na co firma wyraża zgodę. Następnie oszust podrabia w całości akt notarialny wystawiony uprzednio na wynajem i taki przedstawia do firmy. W międzyczasie uzyskuje zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z US.

10 Zaświadczenie o niezaleganiu składek z US uzyskałw ten sposób, iżwskutek przemiłej rozmowy prowadzonej przez niego skłoniłkobietęz US do opuszczenia pomieszczenia na chwilę, zaśsam skradłdruk zaświadczenia oraz oryginalne pieczęcie. Następnie firma leasingowa zażądała dowodów tożsamości kobiet żyrantów, więc sprawca przekonuje kobiety, że potrzebuje na chwilę klucze do ich biura, gdyż musi wykonać kilka kserokopii, a jego kserokopiarka jeszcze nie została dostarczona.

11 Kiedy otrzymałklucze do biura, odnalazłdokumenty kobiet, a następnie podrobiłje i takie zaniósłdo firmy leasingowej. Aby sprawa się nie wydała, wpadł na inny pomysł. Dokumenty te do firmy zaniósłokoło 7 rano, a dzieńwcześniej zadzwoniłz pytaniem, czy może przyjśćo tak wczesnej porze, gdyżo 9.00 wylatuje do Frankfurtu. Całe przedsięwzięcie udało siętylko dlatego, że sprawca wydawałsięwiarygodny i zaskarbiłsobie przychylność pań.

12 METODA LEGENDY Sprawca zakłada działalnośćgospodarczą, legalną, odprowadza podatki, ma biuro i pracowników. Korzysta z leasingu, na początku bardzo często, biorąc mniej kosztowny sprzęt i regularnie go spłacając. Jednocześnie swoją działalność prowadzi sumiennie, firma osiąga zyski i wchodzi na szersze rynki, zatrudnia podwykonawców. Kolejnym etapem jest zdobycie większego zamówienia.

13 Po zdobyciu zamówienia, sprawca przychodzi do firmy leasingowej i chce bardzo drogi i specjalistyczny sprzęt. Przedstawia dokumenty, umowy, nadto jest już znany jako solidny klient. Mimo zdobycia zamówienia prace nie rozpoczęły się, a nawet nie widać pracowników ani sprzętu. Otrzymując sprzęt z firmy leasingowej, sprawca spłaca pierwsząratęi przywłaszcza sprzęt.

14 METODA WOLNEGO RYNKU Istotątej metody jest wykorzystanie przez sprawcę konkurencji wśród leasingodawców. Oszust przychodzi do jednej z firm, chce wziąć maszyny, przy czym zaznacza, że zależy mu bardzo na czasie. Oczywiście firmy chcąnajpierw zweryfikowaćjefgo firmę, więc oszust wybiera nowopowstałą firmę, której zależy na klientach. Oszust chce zakupićmaszyny wraz z budynkiem, więc firma wysyła na miejsce pracownika, celem dokonania weryfikacji.

15 Po przyjeździe na miejsce pracownik widzi budynek, oraz maszyny. Sporządząodpowiedniądokumentację. Oszust dostaje leasing, po czym nie spłaca nawet pierwszej raty. Okazało się, że pracownik napisał, że maszyny stojąna miejscu, ale tak naprawdęstały na naczepie samochodu. Pracownik zapytałsię, dlaczego stojąna naczepie, wtedy oszust odpowiedział, że jadądo serwisu. Naprawdę, oszust namówił kogoś, kto wiózł takie maszyny, aby na chwilę zatrzymałsięw tym miejscu.

16 W sferze udzielania leasingów najczęstszymi nieprawidłowościami, które sązakwalifikowane jako czyny zabronione w przepisach karnych, są m.in.:

17 Fałszerstwo dokumentów art. 270kk 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

18 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

19 Poświadczenie nieprawdy art. 271kk 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

20 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

21 Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy art. 272kk Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub inne osoby upoważnione do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

22 art. 273kk używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272 kk, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

23 Inne przestępstwa mogące towarzyszyć wyłudzeniom Fałszowanie znaków wartościowych lub urzędowych art. 313 i 314kk Działanie na szkodęspółki handlowej art. 585ksh Przestępstwa z ustawy o rachunkowości Kradzież dokumentu tożsamości art. 275kk

24 Inne przestępstwa mogące towarzyszyć wyłudzeniom Korupcja art. 228,229,230,296akk Nadużycie zaufania art. 296kk Nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą art. 303kk

25 Podstawa prawna umowy leasingowej Kodeks cywilny Tytułu XVII - umowa leasingu art. 709¹ do 709¹8

26 Elementy umowy leasingowej: Strony Przedmiot Wartość Zasady i terminy spłaty Zabezpieczenie Warunki zmian i rozwiązania umowy

27 Formy zabezpieczenia Instytucjonalne(inaczej prawne) m.in.: zastaw, hipoteka, pełnomocnictwo, poręczenie, przejęcie długu, blokada środków na rachunkach Ekonomiczne, tj.: dotyczące kondycji finansowej i gospodarczej leasingobiorcy (zdolność kredytowa, kapitał własny)

28 Psychologiczne Formy zabezpieczenia ciąg dalszy solidnośći terminowośćwywiązywania sięz zobowiązań. Osobiste wekslowe (własny z deklaracją), poręczenie wekslowe, gwarancja bankowa, przelew wierzytelności, pełnomocnictwo, poręczenie wg prawa cywilnego, inne.

29 Rzeczowe Formy zabezpieczenia ciąg dalszy zastaw na ruchomościach, bankowy zastaw rejestrowy, kaucja, blokada środków na rachunkach bankowych, hipoteka, inne.

30 Proces kredytowy firmy PUNKTY RYZYKA

31 Proces kredytowy firmy PUNKTY RYZYKA

32 ALGORYTM PROCESU KREDYTOWEGO

33 ROZMOWA Z KLIENTEM Celem rozmowy jest pozyskanie wiedzy o jego firmie, przedmiocie działalności i celu najmu sprzętu. Jest to jeden z ważniejszych etapów. Podczas rozmowy najlepiej notować spostrzeżenia i zachowanie klienta, jego fachowość, podawane dane, pomyłki i przejęzyczenia. Najlepiej teżzadawaćdużo pytań,powtarzać je, odpowiedzi notować. Uzyskane dane porównaćz dostarczonymi później dokumentami.

34 DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW Na tym etapie klient przedstawia dokumenty niezbędne w procesie najmu. Warto zaobserwować, czy dokumenty sąw teczce, czy nie wystają dokumenty innych firm, czy są ułożone, czy teżprzypadkowo wrzucone, a także czy nie sązbyt zniszczone lub nie wyglądająna zupełnie nowe. Sprawdzamy kompletność dokumentów, ich aktualnośći słuchamy odpowiedzi klienta w przypadku gdy brakuje dokumentu lub jest on niekatulany.

35 WERYFIKACJA DOKUMENTÓW Otrzymane dokumenty starannie oglądamy, a następnie sprawdzamy pieczęcie, rozmiar dokumentów. Jeżeli dysponujemy innymi dokumentami z podobnych instytucji porównujemy szatęgraficznąi rozmieszczenie poszczególnych elementów oraz czcionkę. W przypadku braku wzoru zasadne jest skorzystanie z internetu. Szczególnie sprawdzamy dokumenty tożsamości, pod kątem zabezpieczeń.

36 WYWIAD OBLIGATORYJNIE: Sprawdzamy siedzibę firmy, warto popytać pracowników okolicznych firm. Kilkukrotnie dzwonimy do siedziby firmy. Jeżeli firma prowadzi prace, jedziemy na miejsce wykonywania prac, rozpytujemy pracowników. Warto sprawdzićmiejsce zamieszkania klienta, uzyskaćod niego dokumenty płatności za media

37 WERYFIKACJA DANYCH Wszystkie dane występujące w dokumentach sprawdzamy w swoich bazach i bazach ogólnodostępnych. Szczególnie pomocny Internet. Sprawdzamy kody pocztowe i miejsca siedzib firm i instytucji wydających zaświadczenia. Weryfikujemy numery występujące na dokumentach oraz telefony. Ustalamy powiązania osobowe klienta z innymi firmami.

38 PODPISANIE UMOWY, WYDANIE SPRZĘTU Referencje w przypadku drogiego sprzętu. Przynajmniej dwa dokumenty tożsamości każdego z przedstawicieli klienta, dokonanie kserokopii Spisanie numerów pojazdów, którymi się poruszają, a także numerów telefonów, którymi się posługują. Sprawdzenie ubezpieczenia i zabezpieczenia antykradzieżowego Kontrola u klienta po wydaniu sprzętu.

39 ZŁOTE ZASADY

40 ZŁOTE ZASADY 1. Nigdy nie wypożyczamy od razu nowemu klientowi. Jeżeli mu sięśpieszy, niech idzie do konkurencji. 2. Nigdy nie wypożyczamy, jeżeli nie posiadamy kompletu dokumentów. Nigdy nie wypożyczamy, jeżeli nie przeprowadziliśmy procesu weryfikacji danych.

41 ZŁOTE ZASADY 4. Nigdy nie wypożyczamy klientom, jeżeli zalegająze spłatąpoprzedniego najmu. 5. Nie wypożyczamy drogiego sprzętu firmie, jeżeli nie posiadamy referencji innych firm. 6. Zawsze w przypadku drogiego sprzętu sprawdzamy zabezpieczenie antykradzieżowe oraz ubezpieczenie. 7. Zawsze uważnie obserwujemy klienta i słuchamy jego wypowiedzi.

42 ZŁOTE ZASADY 8. Bardzo uważnie podchodzimy do firm, które siedzibęmająpowyżej 50 km od naszego biura. 9.Zawsze żądaj aktualnych dokumentów. 10.Zawsze przed wydaniem sprzętu sprawdź dokumenty tożsamości i wykonaj ich kopie, a także spisz numery rejestracyjne pojazdów, którymi podjechali reprezentanci firmy, a także numery ich telefonów.

43 ZASADA NACZELNA Pamiętaj, że lepiej poświęcićmałą kwotęz przychodu, niżponieść ryzyko utraty drogiego sprzętu.

44 WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I DANYCH W NICH ZAWARTYCH

45 DOWODY OSOBISTE Są to dokumenty najczęściejfałszowanei najczęściej używane podczas przestępstw. Wykonane w postaci kartypoliwęglanowej, o wymiarach 86X54 mm,

46 ZABEZPIECZENIA DOWODÓW OSOBISTYCH Kinegram Zdjęcie, wzór podpisu, dane Efekt CLI Efekt OVI Napis"DO" zapisany alfabetem Braille`a Zabezpieczenia w świetle kierunkowym Zabezpieczenia w świetle UV

47 Element znajdujący się na awersie dokumentu, w prawym dolnym rogu, dający oprócz charakterystycznej dla techniki holograficznejzmianybarwyi motywu takżeefektkinetyczny: przy poruszaniu kartą linie będące konturami mapy Polski zbiegająsięi rozchodzą. Wewnętrzny kontur tworzy mikrodruk widoczny w dużym powiększeniu o powtarzającej się treścirepublic of Poland Rzeczpospolita Polska KINEGRAM

48 ZDJĘCIE, WZÓR PODPISU, DANE Elementy te są nanoszone na dokument techniką grawerowania laserowego, przy czym cyfry w dacie urodzenia są wypukłe i wyraźnie wyczuwalne w dotyku

49 Element umieszczony w prawym górnym rogu rewersu, zawiera numer PESEL i rok ważności dokumentu, przyczymw zależności od kąta obserwacji widzimy tylko jeden z tych zapisów. W tym samym obszarze znajduje się również kineprint pojawiające się zamiennie litery POL lub prostokąt w kolorze czerwonym EFEKT CLI

50 OVI godłopaństwowena rewersie dokumentu naniesione za pomocą farby zmiennej optycznie, zmieniabarwęz miedzianoczerwonejprzezzłotąi jasnozielonądo granatowejw zależnościodkątaobserwacji. Dodatkowoelement ten jest aktywny w świetle UV. EFEKT OVI

51 NAPIS DO napisanyalfabetembraille a Napis"DO" zapisany alfabetem Braille`a stanowi znak identyfikacyjny dokumentu dla niewidomych

52 ZABEZPIECZENIA W ŚWIETLE KIERUNKOWYM Zabezpieczenia widoczne w świetle kierunkowym- kontur mapypolskiz zaznaczonymi głównymi rzekami znajduje się na rewersiedokumentui jest widoczny w świetle kierunkowym

53 ZABEZPIECZENIA W SWIETLE UV Elementydowoduosobistegowyraźniewidocznew promieniach UV: linie giloszowe, znajdujące się po obu stronach dokumentu, napisyrzeczpospolitapolskai Republic of Poland w górnej części awersu, stylizowane litery RP w lewej części awersu, wizerunek Zamku Królewskiego i kolumny Zygmunta III Wazy w prawej części awersu, nitka zabezpieczająca na rewersie dokumentu, napis "dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie" umieszczony na rewersie.

54 PASZPORT Paszport jest drugim dokumentem tożsamościowym, najczęściej fałszowanym przez przestępców. Podobnie jak dowód osobisty, posiada szereg zabezpieczeń. Wymiary paszportu to 88X125 mm, posiada postać książeczki o liczbie stron 32.

55 ZABEZPIECZENIA PASZPORTU Strona personalizowana Umieszczona na początku książeczki zawieradaneo posiadaczu dokumentu oraz jego zdjęcie

56 ZABEZPIECZENIA PASZPORTU Dokument jest wykonany na odpowiednio zabezpieczonym papierze ze znakiem wodnym, różnym na stronach wizowych i stronie personalizowanej. Na stronie personalizowanej, w strefie przeznaczonej do odczytu maszynowego, umieszczono znak wodny w postaci filigranowego znakustylizowanych liter RP. Strony wizowe Na stronach wizowych(w centralnej, niezadrukowanej części każdej kartki) znakma postaćorław koronie. Ponadtow papierzewidocznesąw świetle dziennym lub ultrafioletowym różnokolorowe włókna oraz nitka zabezpieczająca z mikrodrukiem.

57 PASZPORT BIOMETRYCZNY Paszportybiometrycznezostały wprowadzone 28 sierpnia 2006r. Istotnązmianąjest wprowadzeniedo paszportuczipuz zakodowanąinformacjąo posiadaczu paszportu. Kolejnymwyróżnikiemjest odpowiednie, biometryczne zdjęcie. Żródło: mswia.

58 PRAWO JAZDY Wykonane w formie karty o wymiarach identycznych jakdowódosobisty. Karta wykonana jest z papieru, zaś całość dokumentu zalaminowana jest transparentną folią holograficzną. Istotą produkcji jest personalizowanie podczas wytwarzania, co eliminuje tzw. puste blankiety. Druk laserowy umożliwia naniesienie kolorowego zdjęcia.

59 ZABEZPIECZENIA PRAW JAZDY

60 ZABEZPIECZENIA PRAW JAZDY Dokumenty posiadają zabezpieczenia w szacie graficznej(m.in. mikrodruki oraztłagiloszowe). Znajdujący się na stronie recto, w prawym dolnym rogu, element graficzny wykonany jest farbą optycznie zmienną

61 ZABEZPIECZENIA PRAW JAZDY Dokument zawiera również element recto-verso uzupełniające się części rysunku wykonane po dwu stronachpoddrukui układającesięw negatywoweliterypl widoczne w świetle przechodzącym.

62 ZABEZPIECZENIA PRAW JAZDY na stronie recto flagaunii Europejskiej, na stronie verso samochód ze świecącymi reflektorami

63 ZABEZPIECZENIE PRAW JAZDY Dodatkowymzabezpieczeniemjest obrazducha ( ghost image), czyli drugi czarno biały nadruk fotografii. papier dokumentu zawiera włókienka fluorescencyjne(świecącew promieniowaniuuv). Dodatkowymzabezpieczeniemjest folia holograficzna, którazabezpieczaprzedingerencjąw kartę personalizacyjną.

64 CYFRA KONTROLNA Dowódosobistyposiadapasekw postacitrzechlinii, po 30 znaków każda. Paszport posiada dwie linie po 44 znaki każda. Dowód rejestracyjny posiada 2 linie po 38 znaków każda. Paski te zazwyczaj odczytywane są przez specjalne maszyny, jednak znając pewne dane, łatwo można rozpoznać dokument autentyczny od sfałszowanego.

65 CYFRA KONTROLNA DOWÓD Pasek w dowodzie osobistym znajduje się na dole, nie posiada spacji, pustepolato znak <. Oznaczenie I na początku kodu oznacza ID dowód osobisty.

66 CYFRA KONTROLNA DOWODU W pierwszej linii, oprócz symbolu dokumentu zapisany jest także seria i numer dowodu oraz kod wystawcy. W trzeciejliniizapisanesądaneosobowew postaci: "NAZWISKO<<PIERWSZE<IMIE<KOLEJNE<IMION A<".

67 CYFRA KONTROLNA DOWODU Druga linijka zaczyna się od daty urodzenia pierwsze sześć cyfr w formacie RR-MM-DD, cyfra kontrolna, ósme pole to płeć: F- kobieta M- mężczyzna. Następnesześćcyfrto data ważnościdokumentuw tym samym formacie. Kolejna cyfra to cyfra kontrolna, zaś dalsze oznaczenie literowe oznacza narodowość. Na końcu linii ostatnia pozycja to cyfra kontrolna.

68 OBLICZENIE CYFRY KONTROLNEJ Istnieją wzory, według których można wyliczyć cyfrę kontrolną, która winna odpowiadać tej zapisanej w pasku. Cyfrakontrolnaw numerzedowoduto ostatnia cyfra numeru. ĆWICZENIE PRAKTYCZNE OBLICZENIE CYFRY KONTROLNEJ

69 CYFRY KONTROLNE PASZPORT W pierwszej linii oprócz w/w znajduje się trzyliterowy kod kraju wydającego oraz dane osobowe. W następnej linii podobnie jak w przypadku dowodu jest numer paszportu, cyfra kontrolna, kodobywatelstwa, data urodzenia, płeć, data ważności, oraz końcowa cyfra kontrolna.

70 CYFRY KONTROLNE -PASZPORT Kolejnym dokumentem z paskiemjest paszport, gdzie pierwszy symbol litera P oznacza paszport. Drugaliterato typ paszportu, w Polsce znak<.

71 WZÓR PASKA Z DOWODU REJESTRACYJNEGO

72 CYFRA DOWODU REJESTRACYJNEGO Również w dowodzie rejestracyjnym, na pasku na pierwszej pozycji winien znajdować się symbol DR

73 DOWÓD REJESTRACYJNY Po znaku kraju wydającego, winien znajdować się czterocyfrowy kod GUS, oznaczający jednostkę wydającą dokument. Dwie pierwsze cyfryoznaczająnumerwojewództwa, a pozostałenumerpowiatu.np.1061 to Łódź, a 2261 to Gdańsk.

74 DOWÓD REJESTRACYJNY Następnie znajduje się seria i numer dowodu rejestracyjnegooraz17 znakowykodvin -(Vehicle Identification Number) 17. znakowynr nadwozia. NumerVIN zawieraw sobiekodmarkipojazdu, model, rokprodukcjii innedane, w tymnumer seryjny modelu. Następnie znajduje się cyfra kontrolnai cyfrapierwszejlinii, poczym w 2 linii numer rejestracyjny.

75 DOWÓD REJESTRACYJNY Po numerze rejestracyjnym znajduje się numer PESEL, a zanimkodits (z kataloguinstytutu Transportu Samochodowego). Część nnnn oznacza kod marki pojazdu. Starszepojazdywyprodukowaneprzed1999r. (wprowadzono obowiązek przedstawienia przy rejestracji świadectwa homologacji) nie mają kodu ITS w Dowodzie Rejestracyjnym. Ostatnia cyfra to cyfra kontrolna drugiej linii

76 NUMER REGON Numer Regon jest numerem identyfikującym podmioty gospodarcze Nadawany jest przez Wojewódzki Urząd statystyczny właściwy miejscowo. Numerskładasięz 9 lub14 cyfr, uprzednio składałsięz 7 cyfr, do którychnastępnie dodanodwazera. Zawszeostatniacyfrato cyfra kontrolna numeru.

77 OBLICZENIE CYFRY REGON Poprawność numeru regon można rozpoznać obliczając wartość cyfry kontrolnej. Raz użyty numer regon, pomimo braku podmiotu prowadzącego działalność (likwidacja),niemożebyćużytyponownie. Jeżelicyfrakontrolnawynosi10, to przyjmujemy liczbę 0.

78 WZÓR OBLICZENIA Każdą cyfrę numeru mnożymy przez odpowiednią wagę, iloczyny sumujemy, następnie otrzymany wynik dzielimy przez modulo 11, otrzymana cyfra powinna odpowiadać wartości ostatniej cyfry w numerze. Przy 14 cyfrowym numerze zachodzi prawidłowość, iż 9 cyfra jest cyfrą kontrolną i ostatnia14 równieżjest cyfrąkontrolną.

79 PRZYKŁAD OBLICZEŃ Wagidlanumeru9 cyfrowego 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wagidlanumery14 cyfrowego 2, 4, 8, 5, 0, 9, 7, 3, 6, 1, 2, 4, 8 NUMER REGON Obliczenie: 8*7+9*3+2*2+3*0+4*6+5*5+6*8+7*1=191 Następnie dzielenie modulo 11( reszta): 17*11=187, więc reszta z dzielenia wynosi 4, więc zgadza się, numer regon prawidłowy.

80 WZÓR ZAŚWIADCZENIA

81 NUMER INDENTYFIKACJI PODATKOWEJ -NIP Jest to numer składający sięz 10 cyfr, z czego pierwsze trzy stanowiąnumer urzędu skarbowego, który nadał numer. W przypadku osób fizycznych NIP ma postać , zaś dla firm postać to NIP osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest taki sam jak osoby fizycznej. Do roku 2004 kod urzędu nie zawierałcyfry 0.

82 CYFRA KONTROLNA NIP Tak jak w przypadku innych numerów również NIP posiada cyfrę kontrolną. Umieszczonąna ostatniej pozycji, obliczamy w ten sposób: NUMER WAGI 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mnożymy i sumujemy, po czym dzielimy przez 11, reszta z dzielenia jest cyfrą kontrolną. NIP jest generowany tak, aby liczba nie wynosiła 10.

83 PESEL NumerPESEL, tworzy11 cyfr, z których ostatnia jest cyfrą kontrolną. Pierwszesześćcyfrto data urodzeniaw formacie RR-MM-DD, następne cztery cyfry to liczba porządkowa z oznaczeniem płci poz. 10. Cyfra parzysta to płeć żeńska, cyfra nieparzysta to płeć męska.

84 PESEL Miesiącew numerzepesel zapisywanesąw postaci Dla lat oznaczeniem 1-12 Dlalat dodanie20 do cyfry miesiąca, np. grudzień 32, styczeń 21. Dlalat dodanie80 do cyfry miesiąca, np. grudzień 92

85 PESEL Sposób obliczania liczby kontrolnej w numerze ewidencyjnym PESEL 1. każdą pozycję numeru ewidencyjnego mnoży się przez odpowiednią wagę: ; 2. utworzone iloczyny sumuje się(przy tradycyjnym obliczaniu liczby kontrolnej stosowanie modulo 10 nie wymaga dodawania pełnych iloczynówwchodzącychw składsumy, lecztylkoostatnichjegocyfr, co jest oczywistym ułatwieniem, szczególnie przy wyższych wagach); 3. wartość ostatniej otrzymanej liczby należy odjąć od 10 (dopełnienie 10); wynik odejmowania stanowi liczbę kontrolną danego numeru ewidencyjnego. Źródło Mswia. gov.pl

86 PESEL numer ewidencyjny ma postać: dotyczy więc osoby urodzonej 8 lipca 1902 roku, płci żeńskiej(parzysta końcówka numeru z serii 0362). Obliczenie liczby kontrolnej: x = =8 Liczba kontrolna=8 Pełny numer ewidencyjny ma więc postać:

87 PESEL Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych Podstawa prawna udostępniania danych oraz pobierania opłat ustawaz dnia10 kwietnia1974 r. o ewidencjiludnościi dowodach osobistych(tekstjedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 zezm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokościopłatzaudostępnianiedanychzezbiorówmeldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistychorazwarunkówi sposobuichwnoszenia(dz. U. Nr 62 poz. 564); rozporządzenieministrasprawwewnętrznychi Administracjiz dnia18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanychi utraconychdowodówosobistych(dz. U. Nr 201, poz. 1702).

88 WERYFIKACJA DANYCH -WYWIAD Wywiad pozwala na dokładne rozpoznanie firmy, jej potencjału, praxcxowników, planów przyszłosciowych oraz potwierdzenie danych wystepujących na składanych dokumentach. Jest to najlepsza metoda weryfikacji klienta, zarówno w przypadku klienta niowego jak i jużkorzystającego z naszych usług. Dla osiagnięcia celu wielokrotnie należy uzywaćlegendy dla zakamuflowania działań, ale wtedy mamy dokładnie zweryfikowanego klienta. Wywiad w siedzibie firmy Wywiad u partnerów klienta

89 WERYFIKACJA DANYCH -INTERNET Niezwykle pomocny podczas procesu weryfikacji danych okazuje sięinternet. Oferuje mnóstwo wiedzy o firmach oraz osobach je reprezentujących, a także adresach i przedmiotach lesingu. W chwili obecnej jest to jedno z największych źródełweryfikacji, szczególnie ważne jeżeli nie jesteśmy w stanie przeprowadzic innych form weryfikacji. Oto kilka najczęściej występujących baz:. powiązania osobowe weryfikacja spółek weryfikacja osób j.w j.w adresy i kody pocztowe Blogi internetowe- weryfikacja osób Sprawdzenia numerów telefonów w przeglądarkach Strony internetowe urzędówewidencje działalności Regon, nip, pesel strony z kalkulatorem umożliwiającym sprawdzenie poprawności numeru.

90 WERYFIKACJA W INTERNECIE 1.Sprawdzenie gruntów i działek, ich numeracji, zabudowy, itp. 2. Sprawdzenie regon 3. Sprawdzenie firmy, osoby, powiązań. 4. Recenzje firmy i proces prac danej firmy budowlanej 5. Kondycja finansowa firmy 6. Długi firmy 7. Lista firm niepolecanych oraz dłużników www. geoportal.pl Fora internetowe Monitor B, KRS także strony firm windykacyjnych

ZBIÓR PESEL. Jakie informacje zawiera zbiór PESEL?

ZBIÓR PESEL. Jakie informacje zawiera zbiór PESEL? ZBIÓR PESEL W jaki sposób powstaje zbiór PESEL? Źródłem zasilania rejestru PESEL są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą

Bardziej szczegółowo

Informacje o księżeczce paszportowej

Informacje o księżeczce paszportowej Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/informacje-paszportowe/13432,informacje-o-ksiezeczce-paszportowej.htm l Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 11:37 Informacje o księżeczce paszportowej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZAKŁAD SZKOLEŃ SPECJALNYCH 103 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Dariusz Śledziewski DOWÓD OSOBISTY ZABEZPIECZENIA STWIERDZAJĄCE AUTENTYCZNOŚĆ DOKUMENTU CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2013 1 Zdjęcia: podkom.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia.. 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia.. 2013 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia.. 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza,

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r)

Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r) Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r) W Taryfie przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji słuŝbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym CZĘŚĆ I - DANE OGÓLNE /wypełnia każda strona składająca wniosek/ 1. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 870 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 870 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 870 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania

Bardziej szczegółowo

Fundusz Poręczeń Kredytowych

Fundusz Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2010 z dnia 08.01.2010r. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie pożyczki OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym...

Bardziej szczegółowo

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia). Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Myśliwcu Podstawa prawna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przywłaszczenie mienia jako najbardziej typowe zagrożenie fraudowe dla przedsiębiorstw leasingowych

Przywłaszczenie mienia jako najbardziej typowe zagrożenie fraudowe dla przedsiębiorstw leasingowych Przywłaszczenie mienia jako najbardziej typowe zagrożenie fraudowe dla przedsiębiorstw leasingowych Lech Stabiszewski Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem VB Leasing Polska SA Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW KM 01. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO KM 02. REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO ( WCZEŚNIEJ REJESTROWANEGO W RP) KM 03. REJESTRACJA POJAZDU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych. oraz pobierania opłat za te czynności

Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych. oraz pobierania opłat za te czynności Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia. 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Projekt (23.09.2011 r.) Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW

ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW Narodowy Bank Polski emituje 5 nominałów banknotów: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł i 200zł. Banknoty mają różne zabezpieczenia, pozwalające odróżnić je od falsyfikatów. Papier

Bardziej szczegółowo

1 Legitymacje szkolne

1 Legitymacje szkolne Załącznik nr 1 do Zarządzania Nr 1/A/2015 Dyrektora ZSSdNiSS z dnia 07.01.2015 r. PROCEDURA WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O.... (nazwa i adres Wnioskodawcy)

P E Ł N O M O C N I C T W O.... (nazwa i adres Wnioskodawcy) ... dnia... (miejscowość) (data) P E Ł N O M O C N I C T W O... (nazwa i adres Wnioskodawcy) udziela Jarocińskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. pełnomocnictwa do zablokowania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie procedury wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Format Objaśnienie Uwagi 99999999999 11 cyfr Numer PESEL 9999999999 10 cyfr Numer NIP

Format Objaśnienie Uwagi 99999999999 11 cyfr Numer PESEL 9999999999 10 cyfr Numer NIP NUMERY IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP) Karta kraju: Polska (PL) 1. Struktura NIP Format Objaśnienie Uwagi 99999999999 11 cyfr Numer PESEL 9999999999 10 cyfr Numer NIP 2. Opis NIP 2.1. Opis PESEL Od dnia

Bardziej szczegółowo

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Starym Folwarku Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi: Wrocław, dn. 08.05.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu TOK/GP/2013-05-08/0000002 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa w formie leasingu finansowego 24 samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ... (pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego) KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu Procedura wydawania duplikatów: legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, karty rowerowej oraz pobierania opłat za te czynności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Nazwa usługi Podstawa prawna Wymagane dokumenty WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wnoszę/-simy o udzielenie zgody na nieodpłatne użyczenie* / zarobkowy wynajem* przedmiotu... (umowa leasingu nr.. ) rodzaj, model/ typ/nr rejestracyjny osobie/firmie

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: ,, Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu. Stalowa Wola, dnia. Wnioskodawca: ...

Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu. Stalowa Wola, dnia. Wnioskodawca: ... Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu Stalowa Wola, dnia Wnioskodawca: (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (data i miejsce urodzenia) (numer dowodu osobistego, data wydania, organ wydający) (numer telefonu).

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 kwietnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.13 16:06:38 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *)

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) część 1 Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) stempel nagłówkowy placówki Banku Informacje o wnioskodawcy/ posiadaczu rachunku imię i nazwisko, PESEL, adres / nazwa i siedziba imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr W.4a do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Cz. II WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 Egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Dz.U.2014.304 z dnia 2014.03.13 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 13 marca 2014 r. do: 1 września 2016 r. tekst jednolity ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Nr telefonu:., dnia Imię i nazwisko:. Adres zameldowania:. Adres korespondencyjny:. PESEL:

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 451

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 451 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MARKETING TERMINAL

Instrukcja MARKETING TERMINAL Instrukcja MARKETING TERMINAL 07/01/2014 www.e-pasywnezarabianie.pl Weryfikacja Twojego konta w Marketing Terminal ważne ze względu na wypłaty Zwykle odkłada się to na później, a w momencie kiedy chcesz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz....) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości...

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Węgrów, dnia... (pieczęć podmiotu) Starosta Węgrowski za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w WĘGROWIE ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o refundację ze środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELE PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby: (ulica, numer,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby: (ulica, numer,

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części)

ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części) ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części) DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO 01. Numer PESEL (1) 02. Płeć (wpisać:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym)

WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym) Załącznik Nr 2 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wniosek przyjął... Bank Spółdzielczy podpis i stempel pracownika w Bieczu... WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo