BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES"

Transkrypt

1 BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES Ariella Azoulay Filozofka i badaczka kultury, niezależna kuratorka, autorka filmów. Doktoryzowała się na uniwersytecie w Tel Awiwie. Na uniwersytecie Bar Ilan (Ramat Gan, Izrael) wykłada kulturę wizualną i filozofię współczesną (hermeneutykę). Zarówno w pracy naukowej, jak i w praktyce kuratorskiej przejawia zaangażowanie polityczne na rzecz krytyki historycznego procesu ustanawiania państwa Izrael. Opublikowała m.in. Death s Showcase: The Power of Image in Contemporary Democracy (2003), The Civil Contract of Photography (2008), Act of State (2008), Constituent Violence (2009), Civil Imagination: The Political Ontology of Photography (2010). Jest kuratorką wielu wystaw, m.in. Untaken Photographs (2010), Act Of State (eksponowanej m.in. na Mediations Biennale, Poznań, 2010). Reżyseruje filmy dokumentalne, a także tworzy eseje wizualne, w których łączy teksty ze zdjęciami. W uznaniu jej pisarstwa o fotografii nagrodzono ją Infinity Award for Writing, ufundowaną przez International Center for Photography (2002). Azoulay is a philosopher, cultural scholar, independent curator and filmmaker. She received her Ph.D. from the Tel Aviv University. Currently teaches visual culture and contemporary philosophy (hermeneutics) at the Bar Ilan University (Ramat Gan), Israel. Both her academic and curatorial practice are marked by political engagement in the critique of the historical process of establishing the state of Israel. Her published works include Death s Showcase: The Power of Image in Contemporary Democracy (2003), The Civil Contract of Photography (2008), Act of State (2008), Constituent Violence (2009), Civil Imagination: The Political Ontology of Photography (2010). She curated, among others Untaken Photographs (2010), Act Of State , (shown among other venues at the Mediations Biennale, Poznań, 2010). Azoulay is a director of documentaries films as well as the author of visual essays which combine text and photographic images. She is the recipient of the 2002 Infinity Award for Writing, presented by the International Center for Photography for excellence in the field of writing on photography. Tomasz Basiuk Dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą amerykańską z naciskiem na takie kwestie, jak: teorie postmodernistyczne, współczesna fikcja i autobiografia, studia queer i LBGTQ. Stypendysta Fulbright Senior Visiting Scholar ( , studia w The Graduate Center, CUNY). Jest autorem monografii Williama Gaddisa Wielki Gaddis. Realista postmodernistyczny (2003) oraz współredaktorem (wraz z Dominiką Ferens i Tomaszem Sikorą) trzech antologii na temat queer: Odmiany odmieńca (2002), Parametry pożądania (2006), Out Here (2006). Publikował m.in. w Bez dogmatu, Krytyce Politycznej i Res Publice Nowej. Współredaguje InterAlia pismo sieciowe poświęcone tematyce queer. Director of the American Studies Center, University of Warsaw. His research is in American literature and culture, especially in postmodernism, contemporary fiction and autobiography, queer theory and LGBTQ studies. Fulbright Senior Visiting Scholar at The CUNY Graduate Center in

2 Authored a monograph on William Gaddis: Wielki Gaddis. Realista postmodernistyczny (2003), and co-edited (with Dominika Ferens and Tomaszs Sikora) three queer studies anthologies: Odmiany odmieńca / A Queer Mixture (2002), Parametry pożądania (2006) and Out Here (2006). Published articles in Bez dogmatu, Krytyka Polityczna, and Res Publica Nowa. Co-edits InterAlia, an online journal of queer studies. Nikodem Bończa-Tomaszewski Historyk i publicysta, twórca Narodowego Archiwum Cyfrowego. Absolwent historii (2000) na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 r. obronił doktorat na tym samym wydziale. Od lipca 2007 do marca 2008 r. był dyrektorem Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, a po przekształceniu go w Narodowe Archiwum Cyfrowe w marcu 2008 r. nieprzerwanie sprawuje urząd dyrektora tej instytucji. Członek rad programowych Telewizji Polskiej S.A. ( ), Narodowego Instytutu Audiowizualnego (od 2009 r.), zespołu ds. digitalizacji zasobów narodowego dziedzictwa kulturowego i naukowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2006 r.) i innych. W jego dorobku znajdują się takie pozycje, jak m.in. monografie Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego (2001) oraz Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku (2006), a także liczne publikacje naukowe i publicystyczne w czasopismach i pracach zbiorowych. Bończa-Tomaszewski is a historian and writer, and the founder of the National Digital Archives. He received an MA in history from Warsaw University in 2000, and a Ph.D. from the Department of History in From July 2007 to March 2008, he was the head of the Archives of Mechanical Documentation and, having transformed the institution into the National Digital Archives in March 2008, he has continuously served as its director. He has been a member of the Program Board of Polish Television ( ), the Board of the National Audiovisual Institute (from 2009), and the team for the digitization of national cultural and scientific heritage at the ministry of Culture and National Heritage (from 2006). His output includes the monograph Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego (2001), and Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku (2006), as well as numerous scientific and journalistic texts in joint-publications and magazines. Grayson Dantzic Archiwista, kurator, fotograf, operator kamery wideo, muzyk. Ukończył Palmer School of Library & Information Science na Long Island University (NY) oraz Brandeis University (Waltham, Ma). Jest archiwistą Atlantic & Elektra Records Archives i Kolekcji Paula Seligmana w Metropolitan Opera Archives (NY). W 1999 r. był współzałożycielem Archiwum Jerry ego Dantzica instytucji, której cel stanowi przypomnienie i przechowanie fotograficznej spuścizny ojca Graysona Jerry ego 2

3 Dantzica ( ), dwukrotnego stypendysty Fundacji Guggenheima oraz stypendysty National Endowment for the Arts. Jest autorem wystaw fotograficznych i licznych prezentacji w tak prestiżowych miejscach, jak: Ogden Museum of Southern Art (New Orleans, La), The Adelaide Festival Centre (Australia), The Shanghai Art Museum (China) i Soho Photo Gallery (NY). Za swoje największe osiągnięcie uważa publikację pierwszej monografii ojca Jerry Dantzic s New York: The Fifties In Focus (2002). Wraz z Mary Engel i Jeanem Bubleyem współtworzy American Photography Archives Group (APAG), w której od czasu zawiązania grupy w 2003 r. pełni funkcję wiceprezesa. Grayson is an archivist, curator, photographer, documentary videographer and musician. A graduate of the Palmer School of Library & Information Science, Long Island University, NY, and Brandeis University, Waltham, Ma; he is the archivist for Atlantic & Elektra Records Archives, and project archivist for the Paul Seligman Collection at the Metropolitan Opera Archives in NY. In 1999, he co-established the Jerry Dantzic Archives which is dedicated to the rediscovery and preservation of the photographic legacy of his father, Jerry Dantzic ( ), a twotime Guggenheim Fellow and National Endowment for the Arts Fellow. He has curated photographic exhibitions and given presentations at prestigious venues like The Ogden Museum of Southern Art, New Orleans, La, The Adelaide Festival Centre, Australia, The Shanghai Art Museum, China & Soho Photo Gallery, NY. Among his proudest achievements thus far has been the publication of his father s very first monograph Jerry Dantzic s New York: The Fifties In Focus (2002). He helped to form the American Photography Archives Group (APAG) with Mary Engel, APAG President and Director of the Orkin/Engel Film and Photo Archive, and Jean Bubley, APAG Webmaster who runs the Esther Bubley Archive, where he has served as APAG Executive Vice President since its formation in Wolfgang Ernst Dyrektor i profesor w Instytucie Muzykologii i Studiów nad Mediami na Humboldt- Universität w Berlinie. Studiował filologię klasyczną, archeologię i historię. W latach 80. zajmował się historycyzmem i muzeologią. Obecnie interesuje go teoria archiwum oraz szeroko pojęta refleksja nad mediami z uwzględnieniem ich wymiaru technologicznego. Opublikował wiele książek, takich jak: Das Rumoren der Archive: Ordnung aus Unordnung (2002), Medium Foucault. Weimarer Vorlesungen über Archive, Archäologie, Monumente und Medien (2000), Im Namen von Geschichte: Sammeln, Speichern, (Er)zählen (2003), Das Gesetz des Gedächtnisses. Medien und Archive am Ende (des 20. Jahrhunderts) (2007). Jest współredaktorem licznych prac zbiorowych, m.in. Computing in Russia. The history of computer devices and information technology revealed (2001) i Suchbilder. Visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven (2003). Wraz z Friedrichem Kittlerem współredagował też serię Berliner Programm einer Medienwissenschaft. W wyniku jego obecnych badań powstała praca Zeitkritische Medien pod rekakcją Axela Volmara (2009). Ernst is Professor and Chair at the Institute for Musicology and Media Studies, Humboldt- Universität, Berlin. 3

4 He studied history, classics, and archeology. In the 1980s his interests focused on historicism and museology. His current research fields include a reflection on time-based and time-critical media and their technological aspects. He is the author of many books, among them Das Rumoren der Archive: Ordnung aus Unordnung (2002), Medium Foucault. Weimarer Vorlesungen über Archive, Archäologie, Monumente und Medien (2000), Im Namen von Geschichte: Sammeln, Speichern, (Er)zählen (2003), Das Gesetz des Gedächtnisses. Medien und Archive am Ende (des 20. Jahrhunderts) (2007). Ernst is also co-editor of numerous joint publications, such as Computing in Russia. The history of computer devices and information technology revealed (2001) and Suchbilder. Visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven (2003). Together with Friedrich Kittler he co-edits the book series Berliner Programm einer Medienwissenschaft. Resulting from his current research object is Axel Volmar (ed.), Zeitkritische Medien (2009). André Gunthert Historyk sztuki i badacz kultury wizualnej. Profesor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych (EHESS) w Paryżu i dyrektor Laboratoire d histoire visuelle contemporaine (Lhivic). Studiował filologię klasyczną i nowożytną, a także historię i historię sztuki na uniwersytetach Marc-Bloch (Strasburg) i Georg-August (Getynga), na Sorbonie i w EHESS. Opublikował m.in. L Art de la photographie des origines à nos jours (2007) i La Fabrique des images contemporaines (2007), L'Art de la photographie (we współpracy z Michel Poivert, 2007), L Instant rêvé, Albert Londe (1993). Był sekretarzem generalnym la Société Française de Photographie ( ). Jest założycielem pisma Études Photographiques (redagował je w latach ), a także twórcą i redaktorem naczelnym społecznościowego portalu badawczo-edukacyjnego Culture Visuelle. W związku ze swymi badaniami kultury wizualnej prowadzi blog L Atelier des icônes. Gunthert is an art historian and visual culture scholar. He is a Professor at École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris, as well as the director of Laboratoire d histoire visuelle contemporaine (Lhivic). He studied classical and modern languages, art, and art history at the Marc-Bloch University (Strasburg), Georg-August University (Göttingen), Sorbonne and EHESS. His publications include L Art de la photographie des origines à nos jours (2007), La Fabrique des images contemporaines (2007), L Art de la photographie (with Michel Poivert, 2007), L Instant rêvé, Albert Londe (1993). He served as the secretary general of Société Française de Photographie ( ). He is the founder of the journal Études photographiques, which he edited in the period , as well as the founder and editor-in-chief of Culture Visuelle, an online portal for education and research. In connection with his research practice Gunthert runs a web blog L Atelier des icônes. Ewa Klekot Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest magistrem archeologii i etnografii oraz doktorem nauk o sztuce. Zajmuje się antropologią sztuki i kulturowymi uwarunkowaniami postrzegania obrazu. Interesują ją też interdyscyplinarne badania znaczeń materialnej rzeczywistości, zwłaszcza tych jej elementów, które prowokują ludzi do podejmowania konkretnych działań, współtworzących 4

5 praktyki kulturowe, takie jak: chęć posiadania i kolekcjonowanie przedmiotów, oddawanie im czci czy emocjonalne reagowanie na kontakt z nimi. Publikowała m.in. w Antropology Today, Ethnologie Française i Kontekstach. Jest autorką licznych przekładów prac takich, badaczy jak: Zygmunt Bauman, James Clifford, David Freedberg, Kristen Hastrup, Timothy Mitchell i wielu innych. Klekot, Ph.D., is currently Assistant Professor at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Warsaw University. Klekot holds an MA in archeology and ethnography, and a doctorate in the humanities. Her field of expertise includes the anthropology of art and cultural conditioning of image. Her other interests include interdisciplinary research on the meanings of materiality, with an emphasis on elements which trigger specific human actions, that establish cultural practices, such as the urge to possess, collect or revere objects, or emotional responses to contact with them. Klekot has published in, among others, Antropology Today, Ethnologie Française and Konteksty. She is the author of numerous translations of works by such outstanding scholars as Zygmunt Bauman, James Clifford, David Freedberg, Kristen Hastrup, and Timothy Mitchell. Iwona Kurz Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruje Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej postrzeganej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz antropologią ciała i płci (gender). Jest autorką książki Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat (2005; za tę publikację otrzymała Nagrodę im. Bolesława Michałka oraz nominację do Nagrody Nike), współautorką Obyczajów polskich. Wiek XX w krótkich hasłach (2008) oraz redaktorką antologii Film i historia (2008). Publikowała w takich pismach, jak: Dialog, Kino, Kultura Współczesna, Kwartalnik Filmowy i Res Publica Nowa. Kurz holds a Ph.D. and is currently Assistant Professor at the Institute of Polish Culture, Warsaw University, where she heads the Department of Film and Audiovisual Culture. Her research interests include the history of modern Polish culture in the visual context, the anthropology of visual culture, as well as gender anthropology. She is the author of the book Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat (2005, Nagroda im. Bolesława Michałka, Nominacja do Nagrody Nike), and co-author of Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach (2008), as well as the editor of the anthology Film i historia (2008). Kurz has published extensively in such periodicals as Dialog, Kino, Kultura Współczesna, Kwartalnik Filmowy and Res Publica Nowa. Karolina Lewandowska Historyczka sztuki specjalizująca się w historii fotografii. W latach kuratorka fotografii w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, autorka takich projektów wystawienniczych jak m.in. Allan Sekula, Polonia i inne opowieści; Dokumentalistki. Polskie fotografki XX 5

6 wieku; Fotomontaż polski 20-lecia międzywojennego; Zbigniew Dłubak fotografie z lat i Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UW złożyła doktorat o historii czasopism fotograficznych w PRL. Założycielka i prezeska Fundacji Archeologia Fotografii (od 2008), zajmującej się ochroną archiwów po czołowych polskich fotografach. W ramach działalności Fundacji kuratorka takich projektów, jak: Krzysztof Pijarski, Dłubakźródła, Zbigniew Dłubak, Krajobraz peryferyjny, Krzysztof Vorbrodt, Symetriadypowtórzenie. Lewandowska is an art historian specializing in the history of photography. From she was the curator of photography at Zacheta National Gallery of Art, Warsaw, where she curated the following exhibition projects, Allan Sekula, Polonia and Other Fables ; She- Documentalists. Polish Women Photographers of the 20th Century ; Polish Photomontage Between The World Wars ; and Zbigniew Dłubak Photographs and Lewandowska is a Ph.D. candidate at the Institute of Art History, Warsaw University finished her doctorate about Polish photographic magazines after Founder and president of the Archeology of Photography Foundation (from 2008), working for the protection of the archives of leading Polish photographers. For the Foundation she has curated numerous exhibitions, including, Krzysztof Pijarski, Dłubak Sources, Zbigniew Dłubak, Peripheral Landscape, and Krzysztof Vorbrodt, Symmetriads-Repetition. Harald Østgaard Lund Kurator i historyk fotografii związany z Biblioteką Narodową w Oslo. Wraz z Jonasem Ekebergiem jest współredaktorem i kuratorem książki oraz wystawy 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi (Preus Norsk Museum for Fotografi, 2008), ukazującej historyczne, społeczne i estetyczne aspekty norweskiej fotografii wernakularnej. W związku z rocznicą wyprawy Roalda Amundsena na Biegun Południowy (1911) w 2011 r. przygotowuje publikację oraz projekt badawczo-wystawienniczy The Image of the Norwegian Polar Hero. Fotografuje i kręci filmy. Wyreżyserował m.in. Halvveis til Haugesund (1997). Østgaard Lund is a curator and historian of photography associated with the National Library in Oslo. Along with Jonas Ekeberg, he is co-editor and curator of the book and exhibition project entitled 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi (Preus Norsk Museum for Fotografi, 2008), highlighting historical, social, and aesthetic aspects of Norwegian vernacular photography. In 2011 he is preparing a research, book and exhibition project The Image of the Norwegian Polar Hero, celebrating the discovery of documentary photographs from Roald Amundsen s expedition to the South Pole (1911). Østgaard Lund is also a photographer, filmmaker, and the director of Halvveis til Haugesund (1997). Zuzana Meisnerová Wismer Dyrektorka galerii Langhans, autorka filmów. 6

7 Ukończyła praską FAMU, gdzie studiowała reżyserię filmów dokumentalnych. Mieszka w Pradze i Zurychu. Po aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji w 1989 r. zaopiekowała się budynkiem Langhansa w Pradze byłym głównym studiem portretowym, należącym do jej pradziadka, fotografa Jana Langhansa ( ). W 1998 r., po odkryciu unikalnego archiwum szklanych negatywów z portretami znanych i wybitnych osób, stworzyła fundację, której celem jest ich przechowywanie i wystawianie. W 2003 r. założyła praską Galerię Langhans, która działa jako organizacja non profit. Galeria ta prezentuje głównie współczesną fotografię międzynarodową. Meisnerová Wismer is a gallery director and film-maker. Meisnerová holds a degree in documentary film-making from the Film School of the Academy of Performing Arts, Prague. She lives in Prague and Zurich. After the Velvet Revolution in Czechoslovakia in 1989, she took care of the Langhans building in Prague, the former main portrait studio of her great-grandfather, the photographer Jan Langhans ( ). After the 1998 discovery of a unique archive of glass negatives of portraits of eminent people, she established the foundation for their restoration and presentation. In 2003, she established Langhans Gallery Prague, a non-profit organization. The gallery is mainly oriented to international contemporary photography. Marianna Michałowska Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kuratorka, krytyczka sztuki. Absolwentka UAM i Studium Fotografii Profesjonalnej poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współpracuje z Galerią Miejską Arsenał w Poznaniu przy organizacji Biennale Fotografii. Interesują ją refleksja nad mediami oraz kultura wizualna, zwłaszcza kultura miasta. Opublikowała m.in. Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii (2004) i Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci (2007). Obecnie przygotowuje do druku swoją rozprawę habilitacyjną Foto-teksty. Związki fotografii z narracją. Publikuje w takich pismach, jak: Arteon, Format, Kultura Współczesna, Przegląd Kulturoznawczy, Kultura i Społeczeństwo. Michałowska is a curator and an art critic, as well as Associate Professor at the Institute of Cultural Studies, Adam Mickiewicz University, Poznań. She is a graduate of the Adam Mickiewicz University and the College of Professional Photography at the Academy of Fine Arts, Poznań. Currently she collaborates with Poznań s Municipal Gallery Arsenał and the Photography Biennale. Her interests include media and visual culture, with an emphasis on urban culture. She has published, amongst other things, Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do fotografii współczesnej (2004), and Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci (2007). She is currently preparing publication of her Ph.D. thesis Foto-teksty. Związki fotografii z narracją. Michałowska has contributed to periodicals such as Arteon, Format, Kultura Współczesna, Przegląd kulturoznawczy and Kultura i społeczeństwo. Katarzyna Mitzner 7

8 Z wykształcenia historyczka teatru, z zawodu redaktorka, dokumentalistka i kuratorka. Wice dyrektor Domu Spotkań z Historią (od 2006 roku). Współzałożycielka pisma podziemnego Karta. Po 1989 roku kolejno: członkini zespołu redakcyjnego kwartalnika Karta, poświęconego XX-wiecznej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego. Jednocześnie członkini zarządu Ośrodka KARTA, a następnie koordynatorka programu Historia Mówiona. Od połowy lat 80. nagrywa relacje biograficzne świadków historii i bierze udział w licznych projektach oral history. Prowadzi Archiwum Historii Mówionej w DSH. Jako autorka lub redaktorka opublikowała m.in. Ocaleni z Mauthausen (z cyklu Historia Mówiona ) i Dotknięcie anioła (autorstwa Henryka Schönkera). Jest kuratorką wystaw fotograficznych w DSH, takich jak: Wokół pałacu i dworu. Fotografie z kolekcji Janusza Przewłockiego; Inna Polska. Fotografie PAP ; 60 lat temu w Warszawie. Fotografie PAP ; Schyłek Peerelu. Lata 80. w zdjęciach z Agencji FORUM; Ocaleni z Mauthausen; Cztery pory Gierka. Polska lat w fotografiach z Agencji FORUM. A theatre historian by education, editor, documentalist, and curator by profession. Since Autumn 2006, Madoń-Mitzner has been Deputy Director of the History Meeting House, Warsaw. She was co-founder of the underground quarterly magazine Karta devoted to 20th century history of Poland and Central-Eastern Europe and after 1989 she worked successively as a member of the editorial team, an editorial assistant, and as deputy editor. At the same time she served as a member of the board of the KARTA Center, and coordinator of the Oral History program. Since the mid-1980s she has been gathering audio accounts of historical witnesses, and has participated in a number of projects based on oral history. She is the head of the Oral History Archive at the History Meeting House. She was author and editor of, amongst others, Ocaleni z Mauthausen (from the Oral History series) and Dotknięcie anioła (by Henryk Schönker). She is a curator of photographic exhibitions held at the History Meeting House, including: Around Palace and Estate. A World Salvaged in the Collection of Janusz Przewłocki ; Another Poland, PAP Photographs ; 60 Years Ago in Warsaw. PAP Photographs ; The Declining Years of the People s Republic of Poland. The 1980s in FORUM Agency photographs ; Survivors of Mauthausen ; Edward Gierek and the Four Seasons, Poland captured in FORUM Agency photographs. Anita Nilsen Fotografka i muzealniczka. Ukończyła studia fotograficzne w Kristiansand w Norwegii. Największa i najważniejsza wystawa jej prac Min Kropp-Min Sannhet objęła 120 zdjęć, które pokazano w Vest-Agder-museet w Kristiansand. Jako muzealniczka od sześciu lat specjalizuje się w zarządzaniu dużymi archiwami fotograficznymi, a od dwóch jest związana z norweskim Muzeum Nauki i Techniki (Norsk Teknisk Museum) w Oslo, gdzie sprawuje pieczę nad kolekcją fotograficzną DEXTRA. Jej opieka nad zbiorem ma charakter kompleksowy począwszy od organizacji archiwum i przechowywania oryginalnego materiału, przez inwentaryzację i digitalizację, a skończywszy na kontaktach z muzealną publicznością i klientami archiwum. Nilsen is a photographer and museologist. 8

9 She graduated from photographic studies in Kristiansand, Norway. The most comprehensive exhibition of her works to date, Min Kropp-Min Sannhet, took place in Vest-Agder-museet, Kristiansand, featuring some 120 of her photographs. As a museologist, Nilsen has been specializing in the field of large photographic archives for six years. For two years, she has also been associated with the Norwegian Museum of Science and Technology in Olso, where she has been overseeing the DEXTRA photographic collection. Her extensive duties vary from arranging the archive and installing original material, through labeling and digitizing, to interaction with the museum audience and archive researchers. Lucia Nimcova Fotografka, autorka instalacji i projektów wideo. Jest absolwentką Instytutu Fotografii Kreatywnej w Opavie w Czechach i Rijksakademie Van Beeldende Kunsten w Amsterdamie. Począwszy od 2000 r. bada różne postawy wobec rzeczywistości w Europie Wschodniej. Miała wiele wystaw indywidualnych, m.in. w Heppen Transfer w Warszawie (2009), Tresor/ Kunstforum w Wiedniu (2008), Open Gallery w Bratysławie (2008), Palazzo delle Esposizioni w Rzymie (2008). Brała też udział w licznych projektach i pokazach zbiorowych, m.in. w SMBA (2011) i Stedelijk Museum w Amsterdamie (2010), Műcsarnok Kunsthalle w Budapeszcie (2010), Åarhus Kunstbygning w Åarhus (2010), Prague Biennale 4 (2009), Turner Contemporary (2007), Villa Manin Centro d arte Contemporanea we Włoszech (2004). Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, m.in. ECB Photography Award (Niemcy), Leica Oskar Barnack Award (Niemcy), Fotografia Baume and Mercier Award (Włochy), Mio Photo Award Kasahara Michiko Prize (Japonia). Nimcova works in photography, video and installation. She graduated from the Institute of Creative Photography, Opava (Czech Republic) and Rijksakademie Van Beeldende Kusten, Amsterdam. Since 2000 she is researching different approaches to reality in Eastern Europe. Her work was presented in a number of individual exhibitions at: Heppen Transfer, Warsaw (2009), Tresor / Kunstforum, Vienna (2008), Open Gallery, Bratislava (2008), Palazzo delle Esposizioni, Rome (2008); as well as group projects such as: SMBA, Amsterdam (2011); Stedelijk Museum, Amsterdam (2010); Műcsarnok Kunsthalle Budapest (2010); Åarhus Kunstbygning, Åarhus (2010); Prague Biennale 4 (2009); Turner Contemporary (2007), Villa Manin Centro d'arte Contemporanea, Italy (2004). Nimcova is the recipient of prestigious awards, including the ECB Photography Award (Germany), Leica Oskar Barnack Award (Germany), Fotografia Baume and Mercier Award (Italy), Mio Photo Award Kasahara Michiko Prize (Japan). Krzysztof Pijarski Historyk sztuki i artysta posługujący się medium fotografii, tłumacz, autor tekstów o (teorii) Fotografii, wykładowca łódzkiej Filmówki. Doktorant Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje pracę o pismach i myśli Michaela Frieda, modernizmie i fotografii. W ramach działalności artystycznej przeważnie realizuje prace podejmujące problem losu obrazów i przedmiotów w (po)nowoczesnym świecie w muzeach, archiwach i innych 9

10 machinach reprezentacji. Obecnie pracuje nad archiwalnym projektem poświęconym Jerzemu Lewczyńskiemu, którego wynikiem będzie wystawa i tekst teoretyczny poświęcony performatywności jego archiwum. W roku 2010 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się antologia tekstów Allana Sekuli w jego przekładzie. Pijarski is an art historian, artist working mainly with photography, translator, lecturer at the Łódź Filmschool, interested in photography theory. PhD candidate at University of Warsaw, where he works on a dissertation on Michael Fried, modernism and photography. His work as an artist is mainly focused on the fate of images and objects in the (post)modern world in museums, archives, and other machines of representation. Currently he is engaged in an archival project dedicted to and in cooperation with Jerzy Lewczyński, an important figure in post-war Polish photography, whose outcome will be an exhibition and a theoretical essay on the performativity of his archive. A collection of his translations of essays by Allan Sekula was recently published by the Warsaw University Press (2010). Nataša Petrešin-Bachelez Kuratorka i krytyczka sztuki. Jest doktorantką w Wyższej Szkole Nauk Społecznych (EHESS) w Paryżu. Od 2006 r. współprowadzi na tej uczelni seminarium pt. Something You Should Know: artists and producers today. Pełni funkcję współdyrektorki Laboratoires d Aubervilliers. Interesuje ją sztuka współczesna i sztuki performatywne. Kuratorowała (lub współkuratorowała) wiele wystaw i projektów wystawienniczych, m.in. w Kunsthalle Fridericianum (Kassel), Haus der Kulturen der Welt (Berlin), De Appel (Amsterdam), Iaspis (Sztokholm), Galerija Ńkuc (Lublana), Living Art Museum (Reykjavik), Le Plateau (Paryż) i Centre Pompidou (Paryż). Najważniejsze z nich to Transmediale Festival (Berlin, 2008), Société Anonyme (Paryż, ) oraz Les Promesses du Passé (Paryż, 2010). Organizowała konferencje i sympozja, które odbyły się w Moderna galerija (Lublana), Jeu de Paume (Paryż), Wiels (Bruksela) i Bétonsalon (Paryż). Publikuje regularnie na łamach pism i magazynów artystycznych: A Prior, Bidoun Magazine, e-flux journal, Springerin, Maska, Frakcija, Manifesta Journal, Parkett i innych. Jest współredaktorką pisma sieciowego ARTMargins: Contemporary Central and Eastern European Visual Culture, a także członkiem redakcji magazynu Maska, wydawanego w Lublanie. Petreńin-Bachelez is a curator and art critic. She is a Ph.D. candidate at École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) in Paris, where since 2006 she has been co-organizing Something You Should Know: artists and producers today, a seminar on artistic and curatorial practices. She is currently a co-director of Laboratoires d Aubervilliers. Her field of interest includes contemporary art and performing arts. She has curated (or cocurated) a number of exhibition projects held, among others, at Haus der Kulturen der Welt (Berlin), De Appel (Amsterdam), Iaspis (Stockholm), Galerija Ńkuc (Ljubljana), Living Art Museum (Reykjavik), Le Plateau (Paris), and Centre Pompidou (Paris). Noteworthy projects 10

11 include Transmediale Festival (Berlin, 2008), Société Anonyme (Paris, ) as well as Les Promesses du Passé (Paris, 2010). She organized conferences and symposia that took place at Moderna Galerija (Ljubljana), Jeu de Paume (Paris), Wiels (Bruxelles) and Bétonsalon (Paris). Petreńin-Bachelez contributes regularly to publications and art magazines, including A Prior, Bidoun Magazine, e-flux journal, Springerin, Maska, Frakcija, Manifesta Journal, Parkett and others. She is the co-editor of the online magazine ARTMargins: Contemporary Central and Eastern European Visual Culture, as well as a member of the editorial board of the magazine Maska, published in Ljubljana. Helen Petrovsky Członkini Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk. Interesuje się współczesną filozofią, studiami nad wizualnością, fotografią oraz literaturą i kulturą północnoamerykańską. Jest autorką książek: Part of the World (1995), Eye's Delight (1997), The Unapparent: Essays on the Philosophy of Photography (2002), Anti-photography (2003) i Theory of the Image (2010), a także redaktorką kilku tomów, takich jak Jacques Derrida in Moscow: The Deconstruction of a Travel (1993). Ponadto opracowywała, redagowała i współtłumaczyła Corpus Jeana-Luca Nancy ego (1999) oraz pisma wybrane Gertrudy Stein (2001). Od 2002 r. jest redaktorką naczelną pisma Sinij Divan, poświęconego współczesnej filozofii, sztuce, filmowi i kulturze wizualnej. Petrovsky is a member of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences. Her fields of interest include contemporary philosophy, visual studies, photography, as well as North American literature and culture. She is author of Part of the World (1995), Eye's Delight (1997), The Unapparent: Essays on the Philosophy of Photography (2002), Anti-photography (2003) and Theory of the Image (2010), as well as editor of a number of volumes, including Jacques Derrida in Moscow: The Deconstruction of a Travel (1993). She has also compiled, edited and co-translated Corpus by Jean-Luc Nancy (1999) and the selected writings of Gertrude Stein (2001). Since 2002 Petrovsky has been editor-in-chief of the theoretical journal Sinij Divan. Karol Radziszewski Malarz, twórca instalacji, fotografii, filmów wideo i projektów interdyscyplinarnych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2004). Autor bezprecedensowego w polskiej sztuce gejowskiego coming-outu. W swojej twórczości polemizuje z tradycją neoawangardy, stereotypami obecnymi w kulturze współczesnej oraz tematami tabu. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych, m.in. w krakowskim Bunkrze Sztuki oraz Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Brał udział w wielu pokazach zbiorowych, m.in. w nowojorskim New Museum, amsterdamskim Cobra Museum, łódzkim Muzeum Sztuki i warszawskim Muzeum Narodowym, a także w Biennale w Pradze i New York Photo Festival. Jest zwycięzcą konkursu Samsung Art Master (2006) i laureatem Paszportu Polityki w kategorii sztuki wizualne za rok Wydawca i redaktor naczelny magazynu DIK Fagazine. Autor projektu kuratorskiego Siusiu w torcik (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2009). 11

12 Radziszewski works in painting, installation, photography, video and interdisciplinary projects. He graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts in He is the unprecedented pioneer of gay coming-out in Polish art. His work explores the tradition of the neo-avant-garde, the stereotypes rooted in the contemporary culture, as well as fields of taboo. His work has been presented in several individual exhibitions at, among others: Bunkier Sztuki, Krakow, Zacheta National Gallery of Art, Warsaw, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw. Group exhibitions include those at New Museum, New York, Cobra Museum, Amsterdam, Muzeum Sztuki, Lodz, the National Museum, Warsaw, as well as the Prague Biennale and New York Photo Festival. Radziszewski was the winner of the Samsung Art Master Prize (2006) and the recipient of the 2009 Passport of Polityka award in the visual arts category. He is the publisher and editorin-chief of DIK Fagazine and the author of the curatorial project To Pee in a Bun, Zacheta National Gallery of Art, Warsaw, Didier Schulmann Główny kurator Biblioteki Kandinskiego, która pełni funkcję archiwum Musée National d Art Moderne, oraz działu dokumentacji Centrum Pompidou. Był kuratorem mzeum w Roubaix (północna Francja). W Centrum Pompidou jako kurator pracuje od 1990 r. Zorganizował wiele wystaw, m.in. takich artystów, jak Alfred Courmes, Marc Chagall, Raoul Dufy, Albert Marquet, Josef Albert i Zoltán Kemény. Od 1997 r. jest odpowiedzialny za badania sztuki nowoczesnej prowadzone w związku z grabieżami nazistów. Sporządził także oficjalny raport na ten temat, zamówiony przez francuski rząd w 2000 r. Od 10 lat uczy w Ecole du Louvre, gdzie prowadzi warsztaty poświęcone fotografii dokumentującej sztukę nowoczesną i współczesną. Didier Schulmann is the head curator of the Bibliothèque Kandinsky, the Musée National d'art Moderne s archives, rare books and documentation department at the Centre Pompidou. After holding the post of curator of the Roubaix museum in the north of France, he s been at the Pompidou since the 1990s, curating exhibitions of, among others, Alfred Courmes, Marc Chagall, Raoul Dufy, Albert Marquet, Josef Albers, Zoltan Kemeny. Since 1997 he is in charge of the provenance researches for modern art, concerning art looted by the Nazis and their allies; he is the author of the official report published by the expert group commissioned by the French government in For the last ten years, he has been teaching at the Ecole du Louvre, where he runs a workshop devoted to the photographic documentation of modern and contemporary art. Sven Spieker Doktoryzował się na Oxford University (Merton College). Odbył podróże do Moskwy i Los Angeles, a następnie pracował na Indiana University w Bloomington. W 1995 r. został profesorem na University of California (Santa Barbara), gdzie jest związany z Programem Komparatystyki Literatury i Wydziałem Historii Sztuki. Specjalizuje się w europejskiej sztuce nowoczesnej i współczesnej, z naciskiem na awangardę w Europie Środkowej i Rosji. Zajmuje się też teorią archiwum. 12

13 Opublikował m.in. Figures of Memory and Forgetting in Andrei Botov s Prose (1996), Leidenschaften der Bürokratie: Kultur- und Mediengeschichte im Archiv (red., 2004), The Big Archive. Art from Bureaucracy (2008) i Critical Anthology of Conceptual Art in Eastern Europe (red., w przygotowaniu). Jest profesorem wizytującym Universität Konstanz (Niemcy) oraz stypendystą Stanford Humanities Center (Stanford University), Society for the Humanities (Cornell University) i Literaturzentrum w Berlinie. Redaguje ARTMargins, pismo poświęcone sztuce współczesnej i kulturze wizualnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spieker received a Ph.D. from Oxford University (Merton College). After extended periods in Moscow and Los Angeles, Spieker accepted an appointment as Assistant Professor at Indiana University, Bloomington (1991). In 1995 Spieker took up his present position at the Department of Germanic, Slavic and Semitic Studies and the Comparative Literature Program at the University of California, Santa Barbara. His interests includes modern and contemporary European art, with an emphasis on Russian and Central-European avant-gardes, as well as archive theory. His publications include Figures of Memory and Forgetting in Andrei Bitov s Prose (1996), Leidenschaften der Bürokratie: Kultur- und Mediengeschichte im Archiv (ed., 2004), The Big Archive. Art from Bureaucracy (2008) and Critical Anthology of Conceptual Art in Eastern Europe (ed., in progress). Spieker was a Visiting Professor at Constance University, Germany. He also received fellowships from the Stanford Humanities Center (Stanford University); the Society for the Humanities at Cornell University, and the Literaturzentrum in Berlin. Spieker is the editor of ARTMargins, a publication devoted to contemporary art and visual culture in Eastern and Central Europe. John Tagg Studiował na University of Nottingham i w Royal College of Art w Londynie, a następnie podjął pracę wykładowcy na University of London, Goldsmiths College i w St. Martin s School of Art. Od 1976 r., odkąd rozpoczął wykłady na Polytechnic of Central London, jego zainteresowania skoncentrowały się na kulturze wizualnej i historii fotografii. W 1984 r. opuścił University of Leeds i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie związał się z University of California (Los Angeles), a następnie ze State University of New York (Binghampton). Zorganizował tam serię interdyscyplinarnych konferencji metodologicznych Current Debates in Art History (1986) oraz opublikował serię książek: The Burden of Representation: Essays of Photographies and Histories (1988, 1993), The Cultural Politics of Postmodernism (red., 1989), Grounds of Dispute: Art History, Cultural Politics and the Discursive Field (1992) oraz The Disciplinary Frame: Photographic Regimens and the Capture of Meaning (2009). Otrzymał granty naukowo-badawcze (Senior Fellowship) w Center for Advanced Study in the Visual Arts (National Gallery of Art, Waszyngton, ), Society for the Humanities (Cornell University, ), Sterling and Francine Clark Art Institute (Williamstown, Massachusetts, 2005) i Metropolitan Museum of Art (New York, ). Na rok 2012 otrzymał grant badawczy w Annenberg School for Communication (University of Pennsylvania). 13

14 Tagg studied at the University of Nottingham and the Royal College of Art, London, from where he went on to teach at the University of London, Goldsmiths College and St. Martin s School of Art. Following his appointment as the first Arts Council of Great Britain Fellow in Photographic History and Theory at the Polytechnic of Central London in 1976, Tagg began to concentrate on the history of photography and the analysis of visual culture. In 1984, he left the University of Leeds for the United States, teaching first at the University of California, Los Angeles, and then at the State University of New York, Binghamton. Here, he organized a series of interdisciplinary methodological conferences under the rubric, Current Debates in Art History and published a series of books: The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories (1988, 1993); The Cultural Politics of Postmodernism (1989, ed.); Grounds of Dispute: Art History, Cultural Politics and the Discursive Field (1992); and The Disciplinary Frame: Photographic Regimens and the Capture of Meaning (2009). Tagg has held senior fellowships at the Center for Advanced Study in the Visual Arts at the National Gallery of Art in Washington, D.C. ( ), the Society for the Humanities at Cornell University ( ), the Sterling and Francine Clark Art Institute in Williamstown, Massachusetts (2005), and the Metropolitan Museum of Art, New York ( ). In 2012, he will be Visiting Scholar in Communications and Culture at the Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania. Miklós Tamási Dyrektor programowy Open Society Archive, działającym przy Central European University w Budapeszcie. Założyciel i wydawca sieciowego archiwum fotograficznego Fortepan. Studiował grafikę projektową na Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) w Budapeszcie. Jest autorem licznych scenariuszy filmowych, m.in. Budapest Retro I, Budapest Retro II, Balaton Retro i Life of an Agent. Opublikował książki Budapest 1945 oraz Moszkvai levelezés [Moscow Correspondence]. Jest również kuratorem wystaw Reconstruction Auschwitz i 6 Stalin Cities. Tamási is the creative program director for Open Society Archive at Central European University, Budapest, as well as the founder and editor of the online photographic archive Fortepan. He studied graphic design at Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest. He has authored numerous film scripts for, among others, Budapest Retro I, Budapest Retro II, Balaton Retro and Life of an Agent. He has published Budapest 1945 and Moszkvai levelezés (Moscow Correspondence). Tamási was also the curator of the exhibitions Reconstruction Auschwitz and 6 Stalin Cities. Wojciech Wilczyk Fotograf, poeta, autor esejów oraz tekstów krytycznych o sztuce, kurator wystaw. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Fotografuje od roku Zajmuje się fotografią dokumentalną. Autor projektów Czarno-biały Śląsk ( ), Życie po życiu ( ), Postindustrial ( ) oraz Niewinne oko nie istnieje ( ), za który w 2010 r. otrzymał nominację do Deutsche Börse Photography Prize. Opublikował 3 poetycko-fotograficzne książki: 20 niezapomnianych przebojów i 10 kultowych fotografii (1996), Tanero (1998), Kapitał (2002), 14

15 a ponadto 2 tomiki poezji (1997, 2002) oraz Antologię (1999) wybór wierszy i prozy 21 autorów z pokolenia lat 60. XX wieku z ok. 80 fotografiami portretowymi. Współredagował pismo sieciowe Hiperrealizm ( ). Od roku 2009 prowadzi blog: hiperrealizm.blogspot.com. W 2011 r. we współpracy z Elżbietą Janicką rozpoczął nowy projekt, którego tematem jest współczesna Warszawa. Kurator wystawy Fotorealizm (Galeria Zderzak, Kraków 2003). Brał udział w ważnych pokazach zbiorowych w CSW Zamek Ujazdowski, takich jak Nowi Dokumentaliści (2006) oraz Efekt czerwonych oczu (2008). Wilczyk is a photographer, poet, and curator, as well as an author of essays and critical texts on art. He graduated from the Polish Philology Department, Jagiellonian University, Kraków. Wilczyk began his photographic practice in 1988 focusing on documentary photography. His projects include Black-and-White Silesia ( ), Life After File ( ), Postindustrial ( ), and There's No Such Thing As an Innocent Eye ( ) which was nominated for the Deutsche Börse Photography Prize in He has published three books combining poetry and photography: 20 niezapomnianych przebojów i 10 kultowych fotografii (1996), Tanero (1998), and Kapitał (2002), as well as two volumes of poetry (1997, 2002), and Antologia (1999), a selection of poetry and prose by 21 representatives of the 1960s generation accompanied by portrait photographs. He was co-editor of the online magazine Hiperrealizm ( ), and since 2009 he has been running an online blog: hiperrealizm.blogspot.com. His recent project Nowe Miasto, launched in 2011 in collaboration with Elżbieta Janicka, focuses on contemporary Warsaw. Wilczyk curated the exhibition Photorealism, 2003 at Zderzak Gallery, Kraków, and has participated in significant group exhibitions at Warsaw s Center For Contemporary Art Ujazdowski Castle, such as New Documentalists, 2006) and The Red Eye Effect, Nina Lager Vestberg Profesor nadzwyczajny w zakresie kultury wizualnej na Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim. Kształciła się w Wielkiej Brytanii, gdzie studiowała fotografię i multimedia na University of Westminster (studia licencjackie) oraz historię sztuki w Birkbeck College w Londynie (studia magisterskie i doktoranckie). Publikuje artykuły na temat francuskiej fotografii i pamięci kulturowej, indeksalności archiwum fotograficznego oraz kwestii praw autorskich. Obecnie pracuje nad książką poświęconą digitalizacji archiwów fotograficznych. Otrzymała też dotacje na nowy projekt, w ramach którego będzie badać przestrzenne i ekologiczne aspekty współczesnej kultury medialnej. Jest również członkiem-założycielem portalu badawczego Visual Culture in Europe (wraz z André Gunthertem). Wybór publikacji: Robert Doisneau and the making of a universal cliché ( History of Photography, w przygotowaniu), Archival value: on photography, materiality and indexicality ( Photographies ), Photography as cultural memory: imag(in)ing France in the 1950s ( Journal of Romance Studies ). Lager Vestberg is Associate Professor of Visual Culture at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim. She was educated in the UK, where she studied photography and multimedia at the University of Westminster (BA Hons), and history of art at Birkbeck College, London (MA and PhD). Nina has published articles on French 15

16 photography and cultural memory, the indexicality of the photographic archive, and issues of copyright. She is currently writing a book about the digitisation of picture archives and has just been awarded funding for a new project, which will examine the environmental and ecological aspects of contemporary media culture. Nina is also a founding member of the research network Visual Culture in Europe (with André Gunthert). Selected publications: Robert Doisneau and the making of a universal cliché, History of Photography, forthcoming May 2011; Archival value: on photography, materiality and indexicality, Photographies, (2008); Photography as cultural memory: imag(in)ing France in the 1950s, Journal of Romance Studies, (2005). Akram Zaatari Twórca filmów i instalacji wideo, producent, autor scenariuszy. Twórczość Zaatariego wiąże się z praktyką gromadzenia. Jego prace odzwierciedlają zmienną naturę granic oraz produkcję i cyrkulację obrazów w kontekście bieżących podziałów politycznych na Bliskim Wschodzie. W filmach wideo i instalacjach fotograficznych Zaatari przygląda się technologiom produkcji obrazu, komunikacji czy pojęciu nadzoru. Odkrywa, w jaki sposób różne media wykorzystuje się w służbie władzy, oporu i pamięci. Jako współzałożyciel Arab Image Foundation Zaatari jest głęboko zaangażowany w badanie zagadnienia, jak fotografia kształtowała postawy, kody społeczne, czy pojęcia, takie jak estetyka. Dlatego też postrzega teraźniejszość przez pryzmat bogactwa dawnych zapisów fotograficznych ze Środkowego Wschodu. Począwszy od 1999 r. Zaatari koncentruje się na archiwum Studia Shehrazade (Liban), studiując, inwentaryzując i eksponując twórczość fotografa Hashema El Madani (ur. 1928) jako zapis związków społecznych i praktyk fotograficznych. Zaatari jest autorem ponad 40 prac wideo, w tym najbardziej znanej This Day (2003). Jego filmy wideo i instalacje fotograficzne były eksponowane w Tate Modern, Centre Georges Pompidou, Haus der Kunst (Monachium), Portikus (Frankfurt), MUSAC (Leon, Hiszpania), La Caixa (Barcelona), Munich Kustverein i Grey Art Gallery. Uczestniczył w biennale w Wenecji, Sydney i Sao Paolo; bierze udział w najbliższej edycji biennale w Istambule. Zaatari works in film and video installation, he is also a producer and screenwriter. Zaatari s practice is tied to the practice of collecting. His work reflects on the shifting nature of borders and the production and circulation of images in the context of the current political divisions in the Middle East. His videos and photographic installations look into technologies of image production and communication and the notions of surveillance, exploring the way different media apparatuses get employed in the service of power, resistance, and memory. As co-founder of the Arab Image Foundation, Zaatari is deeply invested in examining how photography served to shape notions of aesthetics, postures and social codes, therefore looking at the present through a wealth of past photographic records from the Middle East. Zaatari has been focusing since 1999 on the archive of Studio Shehrazade in Saida (Lebanon) studying, indexing, and presenting the work of photographer Hashem el Madani (1928 -) as a register of social relationships and of photographic practices. He is author of more than 40 videos including one feature This Day (2003). His videos and photographic installations were shown at Tate Modern, Centre Georges Pompidou, Haus der Kunst (Munich), Portikus (Frankfurt), MUSAC (Leon - Spain), La Caixa (Barcelona), Munich Kustverein and Grey Art Gallery. He was part of the Biennales of Venice, Sydney, Sao Paolo, and the upcoming edition of the Istanbul biennale. 16

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Autorzy tomu. BARTULA Piotr, dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

Autorzy tomu. BARTULA Piotr, dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Jagielloński Autorzy tomu BARTULA Piotr, dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. E-mail: piotr.bartula@uj.edu.pl BIGAJ Jan, dr hab., emerytowany wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal Noty o autorach Ladislav Cabada profesor nauk politycznych na Metropolitní univerzita Praha. W roku akademickim 2016/2017 International Chair na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej (Nemzeti Köszolgálati

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Igor B. Nestoruk BIOGRAM

Igor B. Nestoruk BIOGRAM BIOGRAM 1975 ur. Człuchów (Polska) 1994-1999 studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji [Magister prawa (mgr)] 1997 stypendium Rektoratu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Andrzej Dakowski Executive Director POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION a.dakowski@fulbright.edu.pl www.fulbright.edu.pl Historia Programu Fulbrighta

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923

STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923 STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923 THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

RADA SZKOLNA MIEJSKA W KIELCACH (SYGN. 248) Selected Records of the Municipal School Council in Kielce , RG M

RADA SZKOLNA MIEJSKA W KIELCACH (SYGN. 248) Selected Records of the Municipal School Council in Kielce , RG M RADA SZKOLNA MIEJSKA W KIELCACH (SYGN 248) Selected Records of the Municipal School Council in Kielce 2016311, RG 15435M United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington,

Bardziej szczegółowo

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS MACIEJ KURAK Born in 1972 in Poznań. Lives and works in Poznań Maciej Kurak is an author of site specific installations, winner of Deutsche Bank Prize for the Best Polish Young Artist in 2006. He is the

Bardziej szczegółowo

Fotografia Wrzesień Grudzień 2015

Fotografia Wrzesień Grudzień 2015 Fotografia Wrzesień Grudzień 2015 Photography September December 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Abstract The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields of interests, the collection

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Zofia Nierodzińska. portfolio

Zofia Nierodzińska. portfolio Zofia Nierodzińska portfolio Zofia Nierodzińska ur. 11.04.1985 w Łomży, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, od 2005 do 2010 roku studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 performance art SZTUKA PERFORMANCE video art SZTUKA VIDEO photography

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie

Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie InterAlia #8 AUTORKI/AUTORZY: Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Autor książki Obraz mężczyzny w polskich mediach (2003) i wielu artykułów naukowych

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

GRAZART ARTYŚCI Z GRAZ / ARTISTS FROM GRAZ LUISE KLOOS. malarstwo / painting

GRAZART ARTYŚCI Z GRAZ / ARTISTS FROM GRAZ LUISE KLOOS. malarstwo / painting GRAZART ARTYŚCI Z GRAZ / ARTISTS FROM GRAZ LUISE KLOOS malarstwo / painting Galeria Zamek / Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu Zamek Gallery / Przemysl Center of Culture and Sciente Zamek

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Polish Academy of Sciences Institute of the History of Science Team for

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

CONTRIBUTORS OF FIFTEEN SHADES OF POLISH FEMINISM(S) BIOGRAPHICAL NOTES (IN POLISH)

CONTRIBUTORS OF FIFTEEN SHADES OF POLISH FEMINISM(S) BIOGRAPHICAL NOTES (IN POLISH) CONTRIBUTORS OF FIFTEEN SHADES OF POLISH FEMINISM(S) BIOGRAPHICAL NOTES (IN POLISH) Fifteen Shades of Polish Feminism(s): Literature, Culture and Gender Discourses In Polish Academia (Piętnaście twarzy

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota PROGRAM PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie 22.03.2014 sobota 15.00 CRACOW FASHION AWARDS PREMIERY Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 (obowiązują zaproszenia) I etap konkursu dla

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS TECHNICAL TRANSACTIONS FUNDAMENTAL SCIENCES CZASOPISMO TECHNICZNE NAUKI PODSTAWOWE -NP/015 JAN KOROŃSKI* STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS STANISŁAW KĘPIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R.

BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R. BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R. Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych,

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą?

Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą? Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą? Maker Space wprowadza Kraków w kolejną rewolucję przemysłową: digital fabrication kiedy? design prototype show @ KRAKOW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Program IDEAS czyli POMYSŁY

Program IDEAS czyli POMYSŁY Collegium Civitas Warszawa, 21.04.2013 Program IDEAS czyli POMYSŁY Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u.

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. Kraków, 21.03.2015 Mikołaj Smoczyński Bibliografia Bibliography Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. The bibliography includes publications available in the

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz

Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz Niedziela, 28 lutego 14:50 Wylot z Warszawy Przylot do Londynu g. 16:40 Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. 9 grudnia

Spotkanie informacyjne. 9 grudnia Spotkanie informacyjne 9 grudnia Plan spotkania 1. Co to jest respeaking? 2. Szkolenie respeakingowe 3. Badanie Co to jest respeaking? Respeaking to technika opracowywania napisów do programów audiowizualnych

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII EuropeanaPhotography lata 1839-1939 100 lat fotografii europejskiej: zmiany cywilizacyjne wydarzenia inwestycje, technika, architektura polityka moda

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze

Bardziej szczegółowo

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa.

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa. Dariusz Mlącki ur. w Mińsku Mazowieckim w 1963r. Artysta malarz, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W 1989 uzyskał Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tadeusza Dominika,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011 ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011 MUSEUM COLLECTIONS MANAGING MUSEUM MANAGING AND FOUND RAISING BRITISH

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

EWA JUSZKIEWICZ. 2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

EWA JUSZKIEWICZ. 2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach/contributors

Noty o autorach/contributors Noty o autorach/contributors Áàõûò Áàáàøåâíà ÀÁÈËÊÀÑÛÌÎÂÀ docent w Katedrze Jêzyka Rosyjskiego Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Satpajewa. (bahit.babashevna@mail.ru) Bakhit Babashevna

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo