20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat"

Transkrypt

1 28 20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat The Top 20 Designs from the Past Five Years >Redakcyjny jubileusz zainspirował nas do opracowania przeglądu 20 najlepszych polskich projektów minionego pięciolecia 10 z dziedziny grafiki użytkowej i 10 z zakresu wzornictwa przemysłowego. Zdajemy sobie sprawę, że jest już kilka podobnych plebiscytów. Nasz ma jednak nieco inny charakter. Do współpracy zaprosiliśmy 20 sędziów uznanych projektantów, pedagogów, krytyków i historyków dizajnu, a przy tym często współpracowników redakcji, czyli osoby związane zawodowo z projektowaniem, z których zdaniem bardzo się liczymy. >Zadaniem każdego z wymienionych było zaproponowanie dwóch najlepszych, w jego przekonaniu, projektów. Typujący nie zgłaszali, rzecz jasna, własnych prac i nie znali nazwisk pozostałych jurorów. W przypadku grafiki użytkowej spora część głosów pokrywała się, więc łatwo było wyłonić wyróżnionych. Jeśli chodzi o wzornictwo przemysłowe, wymagało to dodatkowej punktacji. >Rzecz jasna, wybór taki nigdy nie jest obiektywny. Poprosiliśmy zatem rekomendujących o pisemne uzasadnienie swoich typów. Zamieszczone teksty umożliwiają nam i Państwu poznanie kryteriów, którymi posługiwali się autorzy. Uważamy, że wybrane prace dobrze świadczą o potencjale dizajnu w naszym kraju. Cieszy przede wszystkim to, że obok świetnych prac graficznych, podważających stereotyp Polski mocnej jedynie w ilustracji i w plakacie, pojawiają się wdrożenia bardzo dobrych projektów wyrobów przemysłowych. To może świadczyć o przebudzeniu się polskiej gospodarki i lepszych perspektywach dla zawodu. Miejmy nadzieję, że następny wybór potwierdzi ten optymizm. > O kolejności prezentacji zadecydowały wyłącznie względy graficzne. > Our magazine s anniversary inspired us to put together a review of the twenty best Polish designs of the past five years ten from applied graphics and ten from industrial design. We realize only too well that there have already been a few plebiscites similar in character. Ours is somewhat different, however. We invited twenty judges to take part well-known designers, teachers, and design critics and historians, often regular contributors to our magazine in other words, people who deal with design professionally, whose opinions strike us as important. >The task of each judge was to propose the two best designs in their own opinion. No-one was allowed to nominate, obviously, his or her own work; nor did they know the names of the other jurors. In the case of applied graphics, there was a fair amount of crossover, and so it was fairly straightforward drawing out the winners. With industrial design, an added grading scale was required. >It should be obvious that no selection of this sort is ever objective. Therefore, we requested that the jurors include written justifications for their decisions. The texts included will help you (and us) to follow the criteria by which the authors worked. We are of the opinion that the chosen works bear strong testimony to the design potential in our country. It is above all encouraging that apart from the outstanding graphic design, there are appearing very fine designs for industrial products which undermine the stereotype of Poland being strong merely in illustrations and posters. This may testify to the slow improvement of the Polish economy and better opportunities for the profession. We can only hope that the next selection will confirm this optimism. >The order of presentation of the works was decided strictly by graphic considerations. 1Identyfikacja firmy odzieżowej Fenix Athletico Visual identity for Fenix Athletico clothing co., projekt designed by: Paweł Piotr Przybył / Siedemzero, , Dizajn to nie tylko logo, plakat czy książka. Dizajn jest we wszystkim. Gdzie nie spojrzymy, odnajdujemy projektowanie graficzne. Czytając gazetę, oglądając telewizję, przeglądając strony internetowe, idąc ulicą, robiąc zakupy w sklepie. Inna sprawa to jaki jest ten dizajn. Czasem przypadkowy, nieudolny, nieudany czy wręcz zły. Ale to inna historia Tym wszystkim w dobrym tego słowa znaczeniu jest identyfikacja wizualna stworzona przez Pawła Przybyła / Siedemzero dla firmy Fenix Athletico. To całościowa koncepcja, która nie ogranicza się tylko do rysowania wrzutów na T-shirtach. Dizajn zaczyna się od krojów i tkanin ubrań, poprzez wzory i grafikę nadruków na nich, metki, naszywki i detale pasmanteryjne. Mamy też w tym projekcie naklejki, ulotki, reklamy prasowe i foldery. Nie wspominając o stronach internetowych i filmach reklamowych. Jest to kompleksowy projekt, jaki bardzo rzadko można zobaczyć w naszym kraju. Grafika, w klimacie lekko oldschoolowym i streetowym, jest świeża i oryginalna. Jakość tego projektowania widać w działaniu. Sprawdza się w detalu i w większej skali, na różnych materiałach, w różnych mediach. Widać stylistyczną spójność i dużą swobodę, o które nie łatwo przy tak wielu kolekcjach i różnej formie materiałów promocyjnych. Marcin René Wawrzkiewicz, projektant grafik, współzałożyciel Mama Studio i Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej Design is more than logos, posters and books. Design is in everything. Everywhere we look, we find graphic design. Reading the paper, watching television, looking at a webpage, walking down the street, shopping in a store. What that design looks like is another matter. Sometimes it s accidental, untalented, unsuccessful or simply bad. But that s a different story... That everything in the good sense of the word is the visual identification created by Paweł Przybył / Siedemzero for Fenix Athletico. This is a holistic concept which is not limited to drawing iron-ons for T-shirts. Design starts with the cuts and the fabric, through the patterns and graphics printed on them, and down to the tags, patches and fine details. This design also includes stickers, flyers, press ads and folders. Not to mention the web-pages and advertising films. This is the sort of complex advertising design that one comes across very rarely in our country. The mildly old-school street flavor is fresh and original. You can see the quality of the design in the way it works. It succeeds in detail and on a large scale, in various materials, in various media. The stylistic cohesion is evident, as is the great deal of freedom, which is not easy to gain with so many collections and various forms of promotional materials. Marcin René Wawrzkiewicz, graphic designer, co-founder of Mama Studio and the Graphic Design Association 29

2 Plakat Moje miasto My City poster projekt designed by Małgorzata Medowska, 2004 Miejski System Informacji m. st. Warszawy Warsaw Urban Information System projekt designed by Towarzystwo Projektowe (Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski, Michał Stefanowski; współpraca co-operation: J. Dąbrowski, M. Kusztra, K. Majkowski, A. Salamon, D. Zieliński), system wdrażany od 1997 roku system in implementation from 1997 To jedno z niewielu tak dużych i kompleksowych, zrealizowanych w naszym kraju rozwiązań, które nie jest abstrakcyjną i sztuczną strukturą, ale w naturalny sposób wyrasta z żywej tkanki miasta. Projekt obejmuje oznaczenia kierunków dla ruchu kołowego i pieszego, ulic, adresów, informacje o zabytkach w historycznym centrum miasta, punkty informacyjne, mapy, plany i foldery, oraz nie wdrożone projekty przystanków i informacji płatnej. Estetyczna jednorodność, wzorowe opracowanie detali, użycie właściwych materiałów i wysoka jakość wykonania nie tylko pozwalają szybko i precyzyjnie orientować się w topografii miasta, ale również pozytywnie wpływają na charakter i wartość przestrzeni publicznej., ze swoim urbanistycznym chaosem, potrzebowała takiego rozwiązania. Dzisiaj, po blisko dziesięciu latach od rozpoczęcia procesu wdrażania, można śmiało powiedzieć, że elementy systemu znakomicie spełniają swoje zadanie, a jego otwarta formuła pozwala na ciągły rozwój, zgodny z rozwojem przestrzennym, funkcjonalnym i komunikacyjnym miasta. Tomasz Lachowski, projektant grafik, dyrektor artystyczny Definition Design [czytaj także: 2+3D, nr 7, s ] This is one of precious few large and complex solutions in our country that is not an abstract or artificial structure, but has grown out of the fabric of the city in a natural manner. The design involves perpendicular signage, directional guidance boards, information modules for heritage and tourist sites, information points, and also public transit stops (never implemented). The aesthetic uniformity, model attention to detail, use of proper materials and high standard of execution not only allow you to quickly and precisely get oriented in the city s topo graphy, but also have a positive impact on the character and valor of the public space. Warsaw and its urban chaos needed such a solution. Today, almost ten years after the start of the implementation process, we can safely say that the system elements superbly carry out their functions, and the design s open form allows for constant development in step with the spatial, functional and transport development of the city. Tomasz Lachowski, graphic designer, art director of Definition Design [see also: 2+3D, no. 7, pp ] Zajebana komórka, Tu masz wpierdol, Obszczane mury; nagle jesteśmy u siebie. Nazwy te wydają się nam zarówno egzotyczne, jak i bardzo znajome. Medowska wykorzystała język ulicy i przeprowadziła skuteczną operację, nie obiecując znieczulenia. W ten sposób dokonała, tak istotnego w plakacie, skrótu przekazu. Jej praca ostrzega szybciej i skuteczniej niż nieporadne działania władz miejskich i policji. Plakat Moje miasto zaskoczył mnie powtórnie, gdy na okładce periodyku Galeria plakatu AMS (numer 2, 2005) ukazał się już gotowy citylight, na którym m.in. nazwę stacji Tu masz wpierdol zastąpiono określeniem Tu masz w ryj. W ten sposób oryginalny i odważny plakat został okaleczony i pozbawiony siły. Gratuluję młodszej koleżance znakomitego pomysłu, gratuluję jurorom odważnego wyboru (główna nagroda w 2. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS Popatrz w chmury, zostaw mury! ). Natomiast osobie odpowiedzialnej za zmiany na plakacie obiecuję, że ma u mnie wpierdol przepraszam, w ryj! Lex Drewinski, projektant grafik, prof. Fachhochschule w Poczdamie Ripped-off Motherfucking Mobile, Here s Where You Get a Fucking Beating, Pissed-on Walls; suddenly we feel at home. These names strike us as both exotic and long-familiar. Medowska has used the language of the streets and conducted an effective operation, without promising anesthetic. This is how she makes shorthand messages all-important in the poster. Her work warns pedestrians more quickly and effectively than the feeble methods of the city authorities and the police. The My City poster surprised me more than once when on the cover of the Galeria plakatu AMS periodical (#2, 2005) there appeared a prepared citylight, on which (for example) the name of Here s Where You Get a Fucking Beating station had been replaced by Here s Where You Get One in the Kisser. That s how this original and courageous poster was hobbled and stripped of its strength. I congratulate my young colleague on an excellent idea, I congratulate the jury on their brave choice (main prize in the 2nd edition of the AMS Poster Gallery competition entitled Stare at the Clouds Forget the Walls! ). For the person responsible for the change in the poster, however, I promise that I will give you one fuck...er, in the kisser! Lex Drewinski, graphic designer, professor at the Fachhochschule in Potsdam 3

3 32 4 ąbćdęfghijklłmńópqrśtuwxyż ABCDEFGHIJKRYW ffi ąbćdęfghijklłmńabcdefghijklryw ąbćdęfghijklłmńópqrśtuwxyzż ABCDEGHIJKRYW ąbćdęfghijklłmńópqrśtuwxyż ABCDEGHIJKRYW Krój pisma Grotesk Polski Grotesk Polski typeface projekt designed by Artur Frankowski, Typografia i projektowanie liter ma w Polsce duże tradycje i piękną historię. Niestety, ciągłość w tej dziedzinie dizajnu została zerwana. Nigdy nie byliśmy typograficznymi gigantami, ale to, co się działo w dwudziestoleciu międzywojennym i jeszcze przez pewien czas po wojnie, na pewno jest niezwykle ciekawą częścią europejskiego wzornictwa. Typograficzna historia naszego kraju w XX wieku to przede wszystkim Adam Półtawski, typograf-pomnik, klasyk i twórca polskiej antykwy. Jemu pierwszemu udało się dostosować projekt kroju do charakterystyki języka polskiego. Do dorobku mistrza odwołał się w swoim projekcie Artur Frankowski, który postanowił niejako pójść krok dalej. Jego Grotesk Polski, to bezszeryfowy, współczesny następca Antykwy Półtawskiego. Ma wszystkie cechy pisma dziełowego dostosowanego do wymogów nowoczesności. Wielką siłą tego projektu jest udane przetłumaczenie tradycji na współczesny język mediów cyfrowych. Jego charakterystyczne elementy i silne zakorzenienie w historii sprawiają, że trudno patrzeć na to pismo obojętnie. Grotesk Polski to nie jedyny krój autorstwa Frankowskiego i miejmy nadzieję, że nie ostatni! Andrzej Leraczyk, projektant grafik, redaktor i współzałożyciel portalu internetowego Rzeczy [czytaj także: 2+3D, nr 17, s ] Typography and letter design has a long tradition and a beautiful history in Poland. Sadly, there was a break in this tradition. We have never been typographic giants, but what happened in the 20-year interwar period and even for a short time after the war is no doubt an extremely interesting chapter in the history of European design. The typographic history of our country in the 20th century is above all dominated by Adam Półtawski, a typographer-monument, a classic and the creator of the Polish antykwa. He was the first to adapt typeface designs to the specifications of the Polish language. Artur Frankowski has drawn reference to the master s accomplishments in his work, but he has decided to go one step further. His Grotesk Polski is a sans-serif, contemporary successor to Antykwa Półtawskiego. It has all the characteristics of a historical typeface adapted to contemporary demands. The great strength of this design is its successful translation of tradition into the contemporary language of digital media. The special elements and strong roots in history make it hard to be indifferent to this typeface. Grotesk polski is not Frankowski s first typeface, and we hope not his last! Andrzej Leraczyk, graphic designer, editor and co-founder of the Rzeczy Internet site [see also: 2+3D, no. 17, pp ] Ładne 5 książeczki dla dzieci Good-looking books for kids Jeszcze kilka lat temu strach było wejść z dzieckiem do księgarni. Można tam było znaleźć jedynie książkowe adaptacje kreskówek Disneya albo potworki nieudolnie namalowane przez rodzimych amatorów. Doczekaliśmy się jednak zmiany. Na rynku pojawiło się kilka oficyn, dla których książki dla dzieci są czymś znacznie ważniejszym aniżeli tylko okazją do zarobienia pieniędzy (honor pierwszeństwa trzeba oddać warszawskiemu Muchomorowi). Także duzi wydawcy przestali traktować książkę dziecięcą po macoszemu (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Oficyna Wydawnicza Jacek Santorski & Co). Przygotowując polskie edycje książek opublikowanych za granicą, wybierają tytuły oryginalne, pomysłowe i pięknie ilustrowane. Ale, co ważniejsze, nie boją się zatrudniać naszych grafików. I wkładają w to sporo wysiłku organizują konkursy, wyszukują i zapraszają do współpracy studentów. Oto kilka książek, które łatwo znaleźć w księgarniach: Kazio i nocny potwór z Wytwórni (ilustracje Anny Niemierko), Trzy świnki z Muchomora ( zmalowała Elżbieta Wasiuczyńska), Czerwony Kapturek od Santorskiego (opracowanie graficzne Grażka Lange) oraz Śmierdzący ser z GWP (ilustrowała Anna Ładecka). Janusz Górski, grafik i wydawca, profesor ASP w Gdańsku, kurator Galerii Plakatu AMS Just a few years ago you had to steel your nerve going to a bookstore with your child. All you could find were adaptations of Disney cartoons or monsters clumsily drawn by local amateurs. Change has come. The market now has a few publishers for whom children s books are something more than a cash-grab (the distinction of being first has to go to Warsaw s Muchomor). The big publishers have stopped giving kids short shrift (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Oficyna Wydawnicza Jacek Santorski & Co). In preparing Polish editions of books published abroad, they choose original, clever and beautifully illustrated titles. Most importantly, they re not afraid to hire our own graphic artists. And they put a lot of effort into it: they organize competitions and seek out students to invite to co-operate. Here are a few books that you can easily come across in Polish bookstores: Kazio and the Nocturnal Monster from Wytwórnia (illustrations by Anna Niemierko), The Three Pigs from Muchomor ( painted by Elżbieta Wasiuczyńska), Little Red Riding Hood from Santorski (graphics by Grażka Lange) and Stinky Cheese from GWP (illustrations by Anna Ładecka). Janusz Górski, graphic designer and publisher, professor at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, curator of the AMS Poster Gallery 33

4 Projekt dziennika Puls Biznesu Newspaper design for Puls Biznesu projekt designed by Jacek Utko, 2003 Kompleksowy redizajn gazety to, moim zdaniem, jedno z najtrudniejszych zadań, przed jakimi może stanąć doświadczony projektant. Zaprojektowanie dobrego dziennika jest prawdziwą sztuką. Jacek Utko zrobił to doskonale, a to potrafi niewiele osób na świecie. Projekt został doceniony w 2004 roku Society for News Design zaliczyło Puls Biznesu do grona pięciu najlepiej zaprojektowanych gazet na świecie (w tym roku Puls i Utko ponownie zostali nagrodzeni przez SND). Projekt dziennika jest starannie przemyślany, klarowny i logiczny, nie traci przy tym elegancji i lekkości. Cechuje go doskonała nawigacja i niebanalny układ graficzny. Wyjątkowo mocną stroną gazety są rozwiązania typograficzne trafne ustawienie hierarchii informacji (projektant uzyskał to poprzez dobór odpowiednich stopni i odmian pisma) oraz wybór krojów pism. Nawet najlepsza makieta może wiele stracić przez użycie krojów pism źle zaprojektowanych lub nieodpowiednich do techniki druku. Utko zaproponował dwa kroje stworzone specjalnie z myślą o składzie gazet. Pierwszy to szeryfowy Miller Daily projektu legendarnego już Matthew Cartera, drugi bezszeryfowy Knockout autorstwa Jonathana Hoeflera. Oba doskonałe i, co najważniejsze, dobrze wpasowujące się w projekt Pulsu Biznesu. Reasumując projekt na 6 z plusem! Artur Frankowski, projektant krojów pism, wykładowca w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej [czytaj także: 2+3D, nr 13, s ] A complex redesign of a newspaper is in my opinion one of the most difficult tasks that might face an experienced designer. Designing a good newspaper is a real art. Jacek Utko did it perfectly, something which not many people in the world have achieved. The design was highly-rated in 2004 the Society for News Design counted Puls Biznesu among the five best-designed newspapers in the world (this year Puls and Utko were once more given an award by the SND). The newspaper design is meticulously thought through, clear and logical, without sacrificing elegance and a light touch. It is characterized by excellent navigation and an original graphic layout. The typographical solutions are an exceptionally strong aspect of this paper a knowing establishment of the hierarchy of information (the designer achieved this through a selection of appropriate sizes and variants of scripts) and a choice of typefaces. Even the best dummy can lose a lot through poorly-designed typefaces, or ones that are unsuitable for the print technique. Utko proposed two typefaces created specially with the paper s layout in mind. The first was the serif Miller Daily design of the already-legendary Matthew Carter, the second the sans-serif Knockout by Jonathan Hoefler. They are both ideal and, most importantly, match well with the design of Puls Biznesu. In sum an A+ design! Artur Frankowski, typeface designer, lecturer at the Warsaw Technical University, Institute of Printing [see also: 2+3D, no. 13, pp ] Materiały promocyjne Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie Promotional materials for the Contemporary Art Center in Warsaw projekt designed by Grzegorz Laszuk, Jego zdecydowany, porządkujący styl widoczny w kompozycji, w doborze krojów pism, koloru, jest znakomity zwłaszcza w projektach dotyczących festiwali, które obfitują w wydarzenia, gigantycznych wystaw, jak Kolekcja CSW, czy akcji podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Projektant stosuje estetyczną ascezę, połączoną ze skłonnością do eksperymentu. Indywidualny styl jest wzmocniony przez umiejętność podejmowania trafnej decyzji o tym, co jest najważniejszym komunikatem projektu. Wszystkie te cechy sprawiają, że prace Laszuka wychodzą z cienia wydarzeń, którym towarzyszą, przestają pełnić funkcję usługową i stają się ich bardzo ciekawym uzupełnieniem, a w drastycznych przypadkach, są od nich ciekawsze. Bogna Świątkowska, szefowa Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana [czytaj także: 2+3D, nr 17, s ] His decisive, orderly style is evident in the composition, the choice of typefaces, and colors; he is particularly outstanding in designs for festivals with many events, and in gigantic exhibits like The CAC Collection, or operations carried out by non-governmental organizations. The designer has an austere aesthetic, mingled with a tendency to experiment. His individual style is strengthened by the ability to make an able decision about what the design s most important message is. All these attributes make Laszuk s works come out from under the shadow of the events they accompany, they stop playing a service role and become a very interesting complement. In some extreme cases, they are more interesting than the event itself. Bogna Świątkowska, head of the Bęc Zmiana Foundation for New Culture [see also: 2+3D, no. 17, pp ] Do4 RICHARD LONG Kamienne koło Stone Circle instalacja installation ø 400 cm Tematem prac Richarda Longa od początku była przyroda/natura, ale chciał ją przedstawić w nowy sposób. W połowie lat 60. sformułował koncepcję tworzenia rzeźby poprzez wędrowkę w naturalnym pejzażu, często w odległych od przestrzeni urbanistycznych miejscach. Pierwszą taką pracę wykonał w 1967 roku. Była to wydeptana w trawie linia prosta, która prowadziła donikąd. Wędrowanie jako sztuka oznaczało jednak ograniczenie artysty jeśli chodzi o wykonywanie rzeźb możliwościami fizycznymi jego ciała. Stąd najprostsze formy (różnego rodzaju linie, kręgi) i gesty (odciski dłoni, wydeptany ślad, przemieszczenie kilku kamieni) z użyciem najprostszych materiałów trawy, kamieni, wody, błota. Stało się również środkiem do badania różnych koncepcji rzeźby i sztuki, i poszerzania ich granic. W konsekwencji jego rzeźba mówi o miejscu i o materiale, o formie i o tym, jak i gdzie mogłaby być wykonywana. Podczas wędrówki po górach pisał Long rzeźbę można wykonać ponad chmurami, być może w jakimś odległym rejonie, co przywołuje obdarzoną wyobraźnią wolność [myślenia] o tym, jak lub gdzie można w świecie tworzyć sztukę. Nature had since the very beginning been the subject of Richard Long s works, but he wanted to represent it in a new way. In the mid-sixties he developed the concept of making sculpture by walking through the natural landscape, often far away from urban spaces. He made the first such work in 1967; it was a straight line worn in grass, leading to nowhere. However, walking as art meant that the artist was limited in terms of sculpture-making by the physicality of his body, hence simplest forms (various kinds of lines and circles) and gestures (palm imprints, footprints, stones moved) using the simplest materials grass, stones, water, mud. It also became a means of studying various concepts of sculpture and art, and expanding their boundaries. As a result, Long s sculpture speaks of the place and the material, of form, and of how and where it could be made. When walking in the mountains, Long wrote, a sculpture can be made above the clouds, perhaps in some distant area, which evokes imaginative freedom [of thinking] about how or where in the world you can make art. P E Do4 Richard Long Kamienne koło Stone Circle depozyt Jarosława Kozłowskiego B12 NATALIA LL Sztuka postkonsumpcyjna Post-consumption Art fotografia photography 94 x 104 cm ur w Falentach b in Falenty MAGDALENA ABAKANOWICZ F WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE SELECTED INDIVIDUAL EXHIBITIONS 1960 Kordegarda, 1970 Abakanowicz: en konfrontation, Nationalmuseum, Stockholm 1975 Zachęta, Organic Structures and Human Forms, Whitechapel Art Gallery, London 1976 Organic Structures and Soft Forms, National Gallery of Victoria, Melbourne; Art Gallery of New South Wales, Sydney 1977 Organic Structures, Malmö Konsthall, Malmö 1980 Biennale di Venezia, Venice 1982 Alterations, Musée d Art Moderne de la Ville de Paris, Paris Retrospective Exhibition, Museum of Contemporary Art, Chicago 1985 About Men. Sculpture , Xavier Fourcade. Inc., New York 1989 Skulpturen , Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt Recent Works, Marlborough Gallery, New York 1991 Sezon Museum of Art, Tokio; The Museum of Modern Art, Shiga; Art Tower Mito, Contemporary Art Gallery; Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima; Muzeum Sztuki, Łódź; Muzeum Narodowe, Wrocław 1992 Arboreal Architecture, Marlborough Gallery, New York 1993 War Games, P.S.1 Museum, The Institute for Contemporary Art, New York 1994 Obra Reciente, Marlborough Gallery, Madrid Architektura arborealna, Muzeum Sztuki, Łódź 1995 CSW Zamek Ujazdowski, Yorkshire Sculpture Park, West Bretton 1996 Skulpturer, Kulturhuset, Stockholm Hand-Like Trees , Doris C. Freedman Plaza, Manhattan, New York 1997 Mutants, Marlborough Gallery, New York 1998 Galeria Starmach, Kraków Ostatnie prace, CSW Zamek Ujazdowski, 1999 Abakanowicz on the Roof, Metropolitan Museum of Art, New York Deux femmes dans les Jardins du Palais Royal: Magdalena Abakanowicz, Beverly Pepper, Paris 2002 Gry wojenne. Mutanty, Muzeum Narodowe, Poznań 2003 Abakanowicz, Museum Beelden aan Zee Coexistence, Marlborough Gallery, New York 2004 St. Peter Kirche, Cologne Hurma, Chapelle Saint-Louis de la Salpetriere, Paris 2005 La Foule V, Musée d Art Moderne de la Ville de Paris, Galerie Saint-Séverin, Paris WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE SELECTED GROUP EXHIBITIONS , 1985 Biennale Internationale de la Tapisserie, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne 1965 I Biennale Form Przestrzennych, Galeria EL, Elbląg 1965, 1979 São Paulo Biennale, São Paulo 1968 Biennale di Venezia, Venice 1972 Atelier 72, Richard Demarco Gallery, Edinburgh 1974 Doświadczenia i poszukiwania, Muzeum Sztuki, Łódź 1976 Fiber Works Europe and Japan, Kyoto National Museum of Modern Art, Kyoto 1979 Weich und Plastisch, Kunsthaus, Zurich 1984 An International Survey of Recent Painting and Sculpture, Museum of Modern Art, New York 1986 Biennale of Sydney, Art Gallery of New South Wales, Sydney 1987 Avant-Garde in the Eighties, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles 1988 Art at the Edge, Museum of Modern Art, Oxford A Selection of Important Sculpture, Marlborough Fine Art, London 1989 Kunst der letzten 10 Jahre, Museum Moderner Kunst. Stiftung Ludwig, Vienna 1994 Europa, Europa, Kunst- und Ausstellungshalle der BRD, Bonn 1996 Kolekcja 3, CSW Zamek Ujazdowski, Horyzonty, Sonje Museum of Contemporary Art, Kyongju Pola rzeźby, Champs Elysées, Paris 1997 A Century of Sculpture: The Nasher Collection, Guggenheim Museum, New York The Guggenheim Museums and the Art of This Century, Guggenheim Bilbao, Bilbao 1999 Generacje, Maneż i Galeria Puszkinska 10, St. Petersburg 2000 L autre moitié de l Europe, Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris Verteidigung der Moderne, Museum Würth, Kunzelsau 2001 In Between: Art from Poland, , Cultural Center, Chicago Kolekcja 4, CSW Zamek Ujazdowski, 2003 Drei Bildhauerpositionen und ein Maler, Kunsthalle Würth, Würth Me & More, Kunstmuseum Luzern, Luzern 2004 Los Monocromos, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid WYBRANE PUBLIKACJE SELECTED PUBLICATIONS Abakanowicz, Abbeville Press, New York 1982; Magdalena Abakanowicz, CSW Zamek Ujazdowski, 1985; B. Rose, Abakanowicz, New York 1994; Magdalena Abakanowicz Bronze Sculpture, Yorkshire Sculpture Park 1996; Abakanowicz Working Process e non solo, Gli Ori, Prato (MC) ur w Warszawie b in Warsaw PAWEŁ ALTHAMER E F08 WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE SELECTED INDIVIDUAL EXHIBITIONS 1991 Jacek Adamas. Paweł Althamer, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, 1992 Rysunki, Galeria a.r.t., Płock 1993 Studium z natury, Galeria a.r.t., Płock Praca dyplomowa, Galeria a.r.t., Płock 1994 Bajka, Galeria Warszawskiego Ośrodka Kultury, 1995 Kunstkamera, Galeria Miejska, Cieszyn 1996 Życie pozagrobowe, Galeria Kronika, Bytom; Galeria Foksal, 1997 Kunsthalle Basel, Basel Bródno, Galeria Przyjaciół Akademii Ruchu, Kosmonauta, Galeria a.r.t., Płock Niedziela w Zamku Ujazdowskim, warsztaty dla dzieci, CSW Zamek Ujazdowski, 1998 CSW Zamek Ujazdowski, 1999 Galeria Foksal, Astronaut 2, Galeria Arsenał, Białystok Spacer, CSW Zamek Ujazdowski, 2000 Bródno 2000, przestrzeń miasta, projekt publiczny, Performance towarzyszący Warszawskiej Jesieni, przestrzeń miasta, 2001 Spotkania ezoteryczne, Baszta Czarownic, Słupsk Spacer, CSW Zamek Ujazdowski, 2002 Studio Tommaseo, Triest 2003 CSW Zamek Ujazdowski, 2004 The Vincent 2004, Bonnefantenmuseum, Maastricht 2005 Paweł Althamer zachęca, Zachęta, WYBRANE WYSTAWY GRUPOWE SELECTED GROUP EXHIBITIONS 1991 Magowie i mistycy, CSW Zamek Ujazdowski, Dialogi dzieł i postaw, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1992 Miejsca, nie miejsca, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko Art Contemporain Polonais, E.S.P.A.C.E.- Peiresc, Toulon Die Andere Seite, Ludwig Forum, Aachen 1993 Die aktuelle Kunstszene in Polen, Museum Bochum, Bochum Sonsbeek 93, Park Sonsbeek, Arnhem Ceramika - struktury, znaczenia, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko Wieczerza, Galeria DAP, 1994 Idee poza ideologią, Galerie Haus Dacheröden, Erfurt 1995 Transhumation, Galeria Malarstwa, Kaunas Antyciała, CSW Zamek Ujazdowski, Oikos II, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz Germinations 8, Zachęta, 1996 Ja i AIDS, kino Stolica, ; Galeria a.r.t., Płock; Galeria Wyspa, Gdańsk; Stowarzyszenie Artystyczne Wieża Ciśnień, Bydgoszcz Kolekcja 3, CSW Zamek Ujazdowski, Contact Prints, Galeria Foksal, Nowe terytorium ekspresji, wystawa w Internecie, CSW Zamek Ujazdowski, 1997 Documenta X, Kassel Parteitag, Pracownia, ul. Inżynierska 3, 1998 Bez paszportu, Zachęta, Figura w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko Poliptyk. VII Biennale Wobec Wartości, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice W tym szczególnym momencie, CSW Zamek Ujazdowski, Fauna, Nowy Maneż, Moscow There is Nothing like Bad Coincidence, Medium Gallery, Bratislava 1999 Generacje, Maneż i Galeria Puszkinska 10, St. Petersburg Pierwszy po Bogu, Teatr Academia, Parteitag, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice Welcome to the Art World, Badischer Kunstverein, Karlsruhe Faun, Zachęta, Figura w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku, Zachęta, 2000 Spotkania Krakowskie 2000, Bunkier Sztuki, Kraków Na wolności / W końcu, Staatliche Kunsthalle, Baden Baden Scena 2000, CSW Zamek Ujazdowski, Uważaj, wychodząc z własnych snów. Możesz znaleźć się w cudzych, Zachęta, Szare w kolorze, czyli lata 60., Zachęta, Amateur, Göteborgs Konstmuseum, Goteborg Manifesta 3, Ljubljana 2001 Na wolności / W końcu, Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego Królikarnia ; Polenmuseum, Rapperswil, Wojna w człowieku, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko Biurokracja, Galeria Foksal, Krzątanina, Galeria Awangarda, BWA, Wrocław The Escape. Tirana Biennale 1, Tirana Łódź/Boot/Lodka/Boat, Galeria Manhattan, Łódź Zawody malarskie, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała Przechadzka na koniec świata z Robertem Walserem, Fundacja Galerii Foksal, Depozyt Galerii Foksal, CSW Zamek Ujazdowski, Neue Welt, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt In Between: Art from Poland, , Cultural Center, Chicago Ausgeträumt, Secession, Vienna Kolekcja 4, CSW Zamek Ujazdowski, 2002 Rzeczywiście, młodzi są realistami, CSW Zamek Ujazdowski, Baltic Triennial of International Art 8, Contemporary Art Centre, Vilnius Sposób na życie, CSW Łaźnia, Gdańsk Galeria Foksal prezentuje, Art Forum, Berlin A Need for Realism. Solitude in Ujazdowski, CSW Zamek Ujazdowski, 2003 Koło Brzegu, Wodozbiór w Łazienkach, Sztuka współczesna dla wszystkich dzieci, Zachęta, Individual Systems, Utopia Station, Interludes, Biennale di Venezia, Venice Frieze Art Fair, Regent`s Park, London Spojrzenia 2003, Zachęta, Wypisz/Wymaluj, Zakręt, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Targi Taniej Sztuki 2, Świetlica Sztuki Raster, Ukryte w słońcu, Cieszyn 2004 Stanisław Ignacy Witkiewicz. Marginalia filozoficzne, CSW Zamek Ujazdowski, Rzeźbiarze fotografują, Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, Interkosmos 2004, Świetlica Sztuki Raster, Spojrzenia 2003, Galeria Arsenał, Białystok Under the White and Red Flag/ Pod flagą białoczerwoną, Contemporary Art Centre - Siuolaikinio Meno Centras, Vilnius; National Centre for Contemporary Art, Moscow, Estonian Art Museum, Tallinn Prym, BWA, Zielona Góra Art Poznań 2004, Stary Browar, Poznań Art 35 Basel, Basel Nowa Huta. Kunst aus polnischer Sicht, Westfalischer Kunstverein, Münster Powinność i bunt, Akademia Sztuk Pięknych , Zachęta, 54th Carnegie International, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh Inc., Galeria XX1 i Galeria Program, ; BWA Zielona Góra De ma fenêtre, des artistes et leurs territoires, Galerie de l`ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris 2005 Moscow Biennale of Contemporary Art 1, Lenin Museum, Moscow WYBRANE PUBLIKACJE SELECTED PUBLICATIONS Paweł Althamer, Fundacja Galerii Foksal, 1996; Paweł Althamer (kat.), Maastricht 2004; Paweł Althamer zachęca (kat.), Zachęta, (MM) ur w Dublinie b in Dublin ERIC ANDERSEN E WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE SELECTED INDIVIDUAL EXHIBITIONS :1, Højesteret, Copenhagen 1961 H/V, Thorvaldsens Museum, Copenhagen 1962 DR, Nikolaj Church, Copenhagen 1963 Opera I, Musikkonservatoriet, Copenhagen 1964 TV, de Ridder, Amsterdam 1965 You haven t, East End Theater, New York 1966 Two Before, Club Reduta, Prague 1967 Carousels, Royal Academy, Copenhagen 1968 Triangles, Festugen, Arhus 1969 Ecco, Hovedbiblioteket, Arhus 1970 U-bahn Forum Theater, Berlin 1971 Traffic Lights, Mejlgård Slot, Djursland 1972 Walls, Galerie Yellow, Antwerp 1973 Areas, Egmont, Hou 1974 Legend, St. Petri, Lund 1975 Procent, Galeria Akumulatory, Poznań 1976 Auction, Kronborg Strand, Helsingør 1977 Telex, Huset, Copenhagen 1978 Skates, CDO, Mantova 1979 Poste Restante, Academy of the Arts, Liverpool 1980 Kleine Rahmen, Olbrich, Cologne 1981 Chairs, AKI, Enschede 1982 Emma Gad, Amalienborg, Copenhagen 1983 Pictograms, Galeria Piwna, 1984 Touch, Galerie Krzysztofory, Kraków 1985 Opera II, University of Iowa, Iowa 1986 Third Divertisement, Gallery Emily Harvey, New York 1987 Idle Walk, Konsthall, Malmö 1988 Achilleus, Museo Tamayo, Mexico City 1989 Last Request, Papa Luna, Peniscola 1990 Opus 90, Royal Museum, Copenhagen 1991 Crying Space, Center for the Arts, Pittsburgh 1992 Stands, Charlottenborg, Copenhagen 1993 Trays, Arts Club of Chicago, Chicago 1994 Performance Area, CSW Zamek Ujazdowski, 1995 We Will Not, Galeria Gi, Zielona Góra 1996 Opus 29, Atatürk Art Center, Istanbul Kolekcja 3, CSW Zamek Ujazdowski, 1997 Nose for Art, Galerie Donguy, Paris 1998 Senza Mani, Teatro St. Martino, Bologna 1999 Friday Blossoms, Whitney Museum, New York 2000 Campana degli Umori, Piazza Grande, Modena 2001 Opus III, Concert Hall, Annecy 2002 Idle Walk, The Living Art Museum, Reykjavik 2003 Swingers I, Juksan, Anseong 2004 Swingers II, Overgaden, Copenhagen WYBRANE WYSTAWY GRUPOWE SELECTED GROUP EXHIBITIONS 1960 Martha Salonen, Info Address, Copenhagen 1961 Martha Salonen, Info Address, Copenhagen 1962 Fluxus Festival, Nikolaj Church, Copenhagen 1963 The International Festival of Avant-garde, (Moormann), New York 1964 Fluxfest, Hochschule, Aachen 1965 Poex, Den Frie, Copenhagen 1966 Forum, Forum Theater, Berlin 1967 Aktual Art, MUMA, San Francisco 1968 Non-Art-Festival, Ben, Nice 1969 Intermedia, Galerie IM, Heidelberg 1970 Happenings & Fluxus, Kunstverein, Cologne 1971 Avant-Garde, House of Arts, Bern 1972 Film, Galerie Impact, Lausanne 1973 Shoe, MUMA, Oxford 1974 Fluxus, Musée d art moderne, Paris 1975 Festival de la Postal Creation, Galerie U, Buenos Aires 1976 First International Roof-Art, Gallery Nic Thomson, London 1977 Effigy, Cemtre G. Pompidou, Paris 1978 Signifying, Final Art, Nagoya 1979 The Critic of Criticism, Musées de la Ville de Nice, Nice 1980 International Print Biennale, Urbansky, Kraków 1981 Portrait, Moderna Muséet, Stockholm 1982 Bags, Rotterdamse, Kunststichting 1983 Silvermann Collection, Neuberger Museum, New York 1984 Art Above The Couch, Galerie Arno, Amsterdam 1985 Hands, Le Lieu, Quebec City 1986 Polyphonix, Centre Georges Pompidou, Paris 1987 Marianne, La Villette, Paris 1988 On/Over, Muzeum Narodowe, 1989 Fluxus, Galerie , Paris 1990 Ubi Fluxus Ibi Motus, La Biennale, Venice 1991 Scuola d Obbligo, Art Nova, Pescara 1992 Fluxus, New Museum, New York 1993 Happy Birthday, Unimedia, Geneva 1994 Intermedia, Museum of Contemporary Art, São Paulo 1995 Nel Veneto, Museo Bassano, Bassano 1996 City & Cartography, Charlottenborg, Copenhagen Kolekcja 3, CSW Zamek Ujazdowski, 1997 Inter/Est, Gallery Gang, New York 1998 Artransmedia, Danae, Jarnac 1999 Poesia Totale, Palazzo delle Ragione, Mantova 2000 La Verite, Galerie Hors Lieux, Strasbourg 2001 Between Sounds and Vision, Gallery 400, Chicago Kolekcja 4, CSW Zamek Ujazdowski, 2002 Piatto della Speranza, Cartoteca Santa Lucia, Ancona 2003 Live Never Stops, Galeria Emily Harvey, Venice 2004 Sons et Lumiere, Centre Georges Pompidou, Paris WYBRANE PUBLIKACJE SELECTED PUBLICATIONS 1960 The Roll, 2100 Edition, Copenhagen 1961 The Score, 2100 Edition, Copenhagen 1962 Opera, 2100 Edition, Copenhagen 1963 Sommerudstillingen, Den Frie, Copenhagen Opera, George Maciunas, New York 1965 Happenings, Jurgen Becker, Hamburg 1966 Fourier, Ben Vautier, Nice years 201 days, Bikuben, Copenhagen 1968 If I Had A Mind, Klaus Groh, Munich 1969 Notations, John Cage, New York 1970 Happenings & Fluxus, Harald Szeemann, Cologne 1971 Kunstzone, W. Loewenfeld, Munich , A. Hundertmark, Berlin 1973 Art et Communication Marginale, Herve Fischer, Paris 1974 Lexikon des Avantgarde, Hans Scheugl, Vienna 1975 Schmuck, David Mayor, London 1976 Random Audience, A. Hundertmark, Berlin 1977 Towards a Language, Clemente Padin, Uruguay 1978 Mela, M. Nannucci, Florence 1979 Mail Art, CDO Edition, Mantua 1980 The Twelve Commandments, Sarenco, Verona 1981 Fluxus, Silvermann, New York 1982 Fluxus, Harry Ruhe, Amsterdam 1983 Hommage, 1352 Edition, Copenhagen 1984 Exophylia, NationalMuséet, Copenhagen 1985 Festival of Fantasticks, North, Roskilde 1986 Danae, A. Quesada, Paris 1987 From H.C to Eric Andersen, Brandt, Odense 1988 Fluxus Codex, Silvermann, New York 1989 Crying Space, Art in America, New York 1990 Uncultured Art, Copyright, Copenhagen 1991 Opus 90, Royal Museum, Copenhagen 1992 Gelosia d avantguardia, Francesco Conz, Verona 1993 The S(e)oul, Hong Hee, Seoul 1994 Repubblica, Valerio Deho, Milan 1995 Aura/Aurea, G. Nicolini, Milan 1996 Continue, Nikolaj Church, Copenhagen 1997 Intermedia, Queensland Art Center, Brisbane 1998 Immagini di Culto, Cattelani, Valencia 1999 Campana degli Umori, Cattelani, Odense 2000 Balkon, Tamas St. Auby, Budapest 2001 Tribù dell Arte, Gino di Maggio, Rome 2002 Fluxus Experience, Hannah Higgins, California 2003 Leonardo in Azione e Poesia, Valerio Deho, Bologna 2004 Malmö 1, Konsthall, Malmö (EA/MG) ur w Tel Avivie b in Tel Aviv RON ARAD E WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE SELECTED INDIVIDUAL EXHIBITIONS 1986 Intellectual Interiors, (z/with P. Starck, R. Kawakubo, S. Kuramata), Seibo, Tokyo 1987 Nouvelles Tendences, Centre Georges Pompidou, Paris Documenta 8, Kassel 1990 Recent Works, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv 1991 A Break with Tradition, Rohska Museum, Gothenburg 1993 Design in the 20th Century, Grand Palais, Paris One Off and Short Runs, CSW Zamek Ujazdowski, 1994 L Esprit du Nomade, Cartier Fondation, Paris 1995 The work of Ron Arad, Museum of Applied Arts, Helsinki ur w Falentach b in Falenty MAGDALENA ABAKANOWICZ F Oznaczenie sekcji wystawy, w której prezentowana jest praca / Section of Exhibition in which Work is Displayed Numer strony z opisem pracy Number of Page with Work s Description Artysta / Artist Dane biograficzne / Biographical Data Numer strony z biogramem artysty Artist s Biography Page Wymiary pracy / Size of the Work Technika / Technique Rok powstania pracy / Year of Work s Production Oznaczenie sekcji wystawy, w której prezentowana jest praca / Section of Exhibition in which Work is Displayed Numer kolejny pracy prezentowanej w danej sekcji / Serial Number of Work in Given Section Artysta / Artist Tytul pracy / Work s Title Miejsce pracy w Kolekcji / Work s location JAK UŻYWAĆ TEJ KSIĄŻKI / HOW TO USE THIS BOOK: Wystawa / Exhibition JAK UŻYWAĆ TEJ KSIĄŻKI / HOW TO USE THIS BOOK: Biogramy / Artist Biographies Oznaczenie sekcji wystawy, w której prezentowana jest praca / Section of Exhibition in which Work is Displayed Artysta / Artist Numer strony z biogramem artysty / Artist s Biography Page Tytul pracy / Work s Title B12 NATALIA LL Sztuka postkonsumpcyjna Post-consumption Art fotografia photography 94 x 104 cm B12 Natalia LL Sztuka postkonsumpcyjna Post-consumption Art Natalia LL wprowadziła do awangardowej sztuki polskiej w latach 60. i 70. ubiegłego wieku problematykę kobiecości, kobiecej i artystycznej tożsamości, a także przedstawień cielesności i seksu oraz związanych z nimi przyjemności. W Sztuce konsumpcyjnej stworzyła za pomocą rejestracji czynności jedzenia czegoś konceptualną w formie alegorię konsumpcji. W szczególności poprzez stworzenie alegorii seksu oralnego, alegorię konsumpcji seksualnej. Sztuka postkonsumpcyjna stanowi kontynuację Sztuki konsumpcyjnej. Odnosi się do pornograficznych modeli konsumpcji seksualnej, w których kobieta sprowadzana jest do roli przedmiotu. Odbiera jednak widzowi przyjemność oglądania/podglądania, wprawiając w dyskomfort i budząc niechęć do przewrotnego przedstawienia obscenicznie nieprzyzwoitej przyjemności delektowania się smakiem budyniu. Zwraca również uwagę na dokonywaną w mediach i w sztuce erotyzację wizerunków kobiet. Natalia LL introduced to the avantgarde Polish art of the 1960s and 1970s the problem of the representations of corporality and sex and the pleasures accompanying them. In Consumption Art, she recorded the simple act of eating something to produce a conceptual allegory of consumption. Especially, by creating an allegory of oral sex, one of sexual consumption. Post-consumption Art is a continuation of Consumption Art. It relates to the pornographic models of sexual consumption in which the woman is reduced to the role of an object. She, however, refuses the viewer the pleasure of watching/peeping, throwing them into discomfort and evoking aversion towards a perverse representation of the obscenely indecent pleasure of eating pudding. She also focuses her attention on the eroticisation of female representations in the media and art. P E 125 Rok powstania pracy Year of Work s Production Strona / Page 0910.csw.oo csw.oo5 ekspozycje i projekty stałe mała galeria zpaf/csw, pl. zamkowy 8 w07* Ogród rzeźby Plac przed Zamkiem Lawrence Weiner (USA) teksty na fasadzie i elewacji północnej Zamku Jenny Holzer (USA), ŁAWY Tadashi Kawamata (Japonia) REKONSTRUKCJA (cysterna wodna) program edukacji w09* Ryuro Fukuda (Japonia / Niemcy) IRONY OF SIGHT / IRONIA WIDZENIA fotografia Otwarcie 30.08, godz Wystawa czynna do 4.09 w10* Cezariusz (E) MOTIONS, fotografia Otwarcie 6.09, godz Wystawa czynna do w02* Tożsamość żydowska w architekturze współczesnej Piwnice Zamku Otwarcie 26.09, godz Wystawa czynna do w01* Niewidzialna armia sztuka szablonu 2 Ściany Fasady Zamku, Dziedzińca i Holu Głównego Otwarcie 12.09, godz Wystawa czynna do w03* Transit Spaces Galeria 1 Wystawa czynna do 2.10 w11* Kostas Kiritsis NON-APPEARANCE fotografia Otwarcie 4.10, godz Wystawa czynna do w04* Mirosław Maszlanko Pisane na wodzie instalacja Cysterna Wodna (Plac przed Zamkiem) Otwarcie 15.09, godz Wystawa czynna do w08* Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie Galeria portretów właścicieli Zamku Ujazdowskiego; Zamek Ujazdowski historia obiektu; Szpital Ujazdowski w okresie międzywojennym w06* Międzynarodowa kolekcja sztuki współczesnej Galeria 2 w05 W stronę nowoczesności Polskie wzornictwo po 1956 roku Wystawa czynna do w w y s t a w a t t e a t r m m u z y k a t t e a t r s / i s t r e f a / i n t e r m e d i a a f f a r c h i w u m f o r m y f i l m o w e j k k i n o a a u d y t o r i u m t t e a t r e e d u k a c j a o o b i e g c s w c e n t r u m s z t u k i w s p ó ł c z e s n e j air01* Manon Bellet (Szwajcaria) Pobyt twórczy: lipiec wrzesień Prezentacja projektu: wrzesień 2005 air02* Sanford Biggers (USA) Pobyt twórczy: 14 lipca 30 września Prezentacja projektu, wykład oraz publikacja: 30 września, godz , Kino Lab air03* Lene Berg (Szwecja) Darwin w Warszawie Pobyt twórczy: kwiecień czerwiec Prezentacja projektu 6 października 2005 t01* Festiwal Temps d Images filmy dokumentalne o tańcu i teatrze (Edouard Lock, Alain Platel, Sasha Waltz), wideo-preformance Angels of Stealth Rodneya Place a instalacja wideo i koncert Pang Anouk de Clercq i Stevie Wishart w wystawy air a.-i.-r. laboratory międzynarodowy program pobytów twórczych t teatr / taniec nowoczesny m muzyka m01* GALERIA MUZYKI aukso Fill The Harmony Philharmonics Sławomir Jaskułke (fortepian), Krzysztof Dziedzic (perkusja) oraz Orkiestra Kameralna HANSEATICA z Gdańska koncert urodzinowy Zamku Ujazdowskiego 15.09, godz , Dziedziniec Zamkowy m02* Yin Peet (Tajwan/USA) & Viktor Lois (Węgry) Container Man instalacja-performance-wideo 17.09, godz Projekt towarzyszący 48. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej WARSZAWSKA JESIEŃ s/i strefa/intermedia s/i01* Festiwal Musica Genera w Warszawie Kasper T Toeplitz, Anna Zaradny solo La Cellule d Intervention METAMKINE w składzie: Xavier Querel (projektory, filmy), Christophe Auger (projektory, filmy), Jérôme Noetinger (urządzenia dźwiękowe) 6.09, godz Kasper T. Toeplitz Anna Zaradny Kasper T Toeplitz (komputer), Anna Zaradny (komputer, saksofon) Jerome Noetinger Robert Piotrowicz Jerome Noetinger (urządzenia elektroakustyczne), Robert Piotrowicz (gitara, syntezator analogowy) + Christophe Auger i Xavier Querel (projektory) 7.09, godz s/i02* mik.musik.!. party Koncerty: HWDJazz supergrupa ikonoklas(t)yczna; 8rolek; Deuce; Asi Mina; The Complainer + MIK.DJs Warsztaty dźwiękowo-muzyczne dla dzieci prowadzone przez Asię Bronisławską; warsztaty dźwiękowo-muzyczne dla dorosłych prowadzone przez Wojtka Kucharczyka; wystawa prezentująca design mik.musik.!. (okładki płyt, ulotki, plakaty); instalacje dźwiękowe w przestrzeni CSW; spoty wideo; wystawa i sklepik z płytami , godz Sala Edukacyjna, Sala Konferencyjna, Dziedziniec Zamkowy aff archiwum formy filmowej aff01* Creative Commons wolność wiedzy: utopia czy konieczność? O obronie wiedzy jako dobra wspólnego seminarium o licencji Creative Commons dotyczącej nowego ujęcia praw autorskich 17.09, godz aff02* Polowanie na czerwonego Lenina prezentacja projektu zbiorowego tworzenia politycznej gry komputerowej w oparciu o scenariusz Edwina Bendyka 17.09, godz aff03* Zygmunt Rytka pokaz filmów oraz spotkanie z artystą 31.10, godz k kino.lab k01 Francuskie Rendez-Vous Jedynaczki reż. P. Jolivet, Francja 2003, 85 6, 13, 20, We współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie k02 Sztuka wideo z Finlandii 23 i We współpracy z Ambasadą Finlandii w Warszawie k03 Ciné en construcción / Kino w budowie nowe filmy hiszpańskojęzyczne We współpracy z Instytutem Cervantesa w Warszawie k04 Francuskie Rendez-Vous L Esquive reż. A. Kechiche, Francja 2003, 117 4, 11, 18, , godz We współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie k05 onedotzero We współpracy z British Council, program SoundBites k06 Filmy dokumentalne ARTE o tańcu i teatrze w ramach festiwalu TEMPS d IMAGES We współpracy z Instytutem Francuskim i Ambasadą Francji w Warszawie a01 Sztuka i jej meta rozmowa o książce Andrzeja Kostołowskiego 5.10, godz a02 Epoka błękitu dyskusja panelowa poświęcona teorii sztuki Jerzego Ludwińskiego 6.10, godz a03 Rafał Jakubowicz wykład z cyklu Moja historia sztuki 20.10, godz a04 Paweł Dybel Sztuka jako anamorfoza (na podstawie prac Jacquesa Lacana) wykład z cyklu Współczesna filozofia sztuki 26.10, godz e edukacja pe01 warsztaty Szafa z bajkami kl. 0-1; Podróż przez krainę sztuki kl. 0-2; Autoportret na wesoło kl. 0-3; Papierowe szuruburu kl. 0-3; Planeta Ziemia kl. 0-4; Dźwiękosz kl.0-4; Po drugiej stronie lustra kl. 0-6; Portrety pamięciowe kl. 1-4; Kolorowy świat kl. 1-4; Mali kreatorzy mody kl. 1-4; Magia kolorowych świateł kl. 1-6; Z maską w królestwo fantazji k. 1-6; Po co nam zmysły kl. 1-6; Jak sprawić, żeby nasze mieszkania były odmienne, pociągające kl. 1-6, gimnazjum; Zwariowana książka kl. 1-6, gimnazjum, liceum; Niezwykłe rzeczy kl. 2-4; Zaczarowany świat ruchomych obrazów kl. 3-6, gimnazjum; Kolaż przestrzeń niezwykłych zdarzeń kl. 3-6; Sztuka i jej inspiracje kl. 3-6; Okiem malarza, językiem poety kl. 5-6, gimnazjum; W labiryncie kompozycji kl. 5-6, gimnazjum; Ekspresja kl. 5-6, gimnazjum, liceum; Świat jest moim snem gimnazjum, liceum; Język sztuki współczesnej gimnazjum, liceum; Słowo i obraz gimnazjum, liceum; Glany, sztany gimnazjum, liceum; Graffiti wandalizm czy sztuka? gimnazjum, liceum; Abstrakcja gimnazjum, liceum; Jak powstaje obraz gimnazjum, liceum; Wyspa wolności gimnazjum, liceum; Wyobraźnia poruszona gimnazjum, liceum, studenci; Nowa muzyka gimnazjum, liceum pe02 lekcje o sztuce współczesnej na Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej (gimnazjum, liceum) Język sztuki współczesnej; Kierunki w sztuce najnowszej (w tym m.in. happening, minimalizm, konceptualizm, sztuka ziemi czy sztuka w przestrzeni publicznej); Malarstwo i rzeźba współczesna Na wystawach czasowych zajęcia realizowane są zgodnie z tematyką bieżącego programu wystaw CSW. pe03 wykłady o teatrze prowadzone przez Dariusza Skibińskiego, aktora teatru Cinema (gimnazjum, liceum, studenci) Cykl zajęć obejmuje prezentację najbardziej charakterystycznych postaci, wydarzeń i zjawisk z historii teatru polskiego i światowego. Ujmuje także sztukę teatru w szerszym kontekście sztuk: malarstwo, muzyka i taniec. Kanon /Tragedia grecka Dionizje Średniowiecze wizualne/; Rytuał /Sztuka Widowisko Show/; Teatr absurdu; Teatr nowoczesny /Realizm Reinhardt Stanisławski Appia Craig/; Teatr Azji i Oceanii wczoraj i dzisiaj; Commedia del arte / Geneza pantomimy/; Kod przekazu język ciała; Teatr okrucieństwa /Artaud Święto Wiosny/; Teatr alternatywny XX wieku w Polsce i na świecie; Taniec nowoczesna forma ekspresji /Pina Bausch, Lloyd Newton, Anna Teresa Kersmaeker, Sasha Waltz/; Rytuał i jego opozycja / No Butoh, Balet taniec nowowoczesny, Taniec rytualny igrzyska/; Klasycy i skandaliści Jak zamawiać warsztaty, lekcje i wykłady? Telefonicznie: /73 w. 108 lub na adres Opłaty: Opłata za warsztat wynosi 90 zł. Opłata za lekcję o sztuce współczesnej wynosi 70 zł. Opłata za wykład wynosi 90 zł W razie rezygnacji grupy z zajęć należy zgłosić ten fakt najpóźniej 1 dzień przed wyznaczoną datą. laboratorium edukacji twórczej let01 Realizacja projektu Creative Education New Spaces for Creativity in Cork, Upssala and Warsaw Irlandia, Cork, Triskel Arts Centre let02 W centrum i trochę obok I warsztaty dla młodzieży. W ramach projektu klub-net, we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży let03 W centrum i trochę obok II warsztaty dla młodzieży. W ramach projektu klub-net, we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży let04 Porozmawiaj ze mną o mnie, o sztuce i o innych ważnych sprawach warsztaty dla nauczycieli sztuki i pracowników domu kultury Ośrodek Aletheia, Kraków let05 Dom, moje centrum świata relacje z projektu 7.10, godz CSW Zamek Ujazdowski let06 Poszerzanie pola rozpoczęcie nowego, rocznego projektu LET dla młodych animatorów kultury działających w środowiskach lokalnych o obieg o01 Obieg nr 4 (72) 2005 już w sprzedaży! Stale uzupełniany Obieg w sieci Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski , Aleje Ujazdowskie 6, tel , , fax Dyrektor: Wojciech Krukowski wystawy>teatr>kino>muzyka>edukacja Tożsamość żydowska w architekturze współczesnej> Maszlanko>W centrum uwagi: odsłona 1> Sztuka szablonu>festiwal Temps d Images> Fill The Harmony Philharmonics> mik.musik.!. party> Creative Commons>onedotzero09> Neshat>Jakubowicz> 0910.csw.oo csw.oo5 s/i03* Muzyka elektroniczna z Kolonii 10-lecie a-musik Georg Odijk, a-musik DJ set Frank Dommert, Sonig DJ set Paul Wirkus, Staubgold/Quecksilber live 22.10, godz program Audytorium kurator: Paweł Polit Program Joanny Rentowskiej i Marka Goździewskiego Program Janusza Byszewskiego i Marii Parczewskiej csw a audytorium kuratorzy: Urszula Śniegowska. Konrad Wirkowski wcu01 A Katarzyna Kozyra wcu01 B Artur Żmijewski wcu01 C Wybory.pl artyści związani z Pracownią Rzeźby Prof. Grzegorza Kowalskiego wcu01 D Kowalnia

5 Kampania reklamowa telefonii komórkowej Heyah The Heyah mobile phone advertising campaign, projekt designed by Agencja G7, 2004 Heyah niepoprawność wizualna. Nie urzekła mnie ani czerwona łapka, ani Czerwony Kapturek. Nie jestem też oczarowany graficzną świeżością czarnobiałych billboardów. W tym kraju jest sporo bardziej wartościowej grafiki. Heyah zrobiła jednak coś więcej. Coś, co wydaje się cezurą w odbiorze reklamy w Polsce. Wprowadziła na nasze ulice niepoprawność polityczną (i wizualną). Reklama w Polsce była zwykle grzeczna, rzetelna warsztatowo, czasem nawet kreatywna. Miło się to oglądało. Heyah odwrotnie czerpie z brzydoty, absurdalnego humoru, niedojrzałej formy graficznej, alternatywnego języka ulicy. To jakby połączone siły graffiti, komiksu i wszelkich innych subkultur graficznych. Wszystko oczywiście nie zapominajmy w szlachetnej służbie komercji, ale przekonująco połączone. Po Heyah reklama już nie będzie taka sama. Polska ulica też. I pewnie ktoś już tego próbował wcześniej, może nawet lepiej. Ale to oni mieli budżet, który nie mógł być niezauważony. Oni też trafili w swój czas, w odbiorcę, który miał już dość grzecznej, poprawnej i powiedzmy szczerze nieco pretensjonalnej komunikacji. Jacek Utko, projektant grafik, design director wydawnictwa Bonnier Business Press Heyah is visual incorrectness. I was not captivated by the red hand, nor by the Little Red Riding Hood. I am also less than enchanted by the graphic originality of the black-and-white billboards. There are a lot more valuable graphics being made in this country. Heyah did something more, however. Something which would appear to have been a turning point in the reception of advertisements in Poland. It introduced political (and visual) incorrectness to our streets. Advertisements in Poland used to be polite, technically precise, sometimes even creative. They were nice to look at. Heyah is the reverse it suffers from ugliness, absurd humor, immature graphic forms, and the alternative language of the street. It combines the strengths of graffiti, comics, and all other graphic subcultures. All of course lest we forget in the noble service of commerce, but convincingly combined. After Heyah the advertisement will never be the same again. Nor will the Polish street. Somebody no doubt had tried this before, perhaps even did a better job of it. But Heyah had a budget which had to get noticed. They also came along at the right time, finding consumers who had already had enough of polite, correct and let s be frank fairly pretentious communication. Jacek Utko, graphic designer, design director for Bonnier Business Press Strona internetowa Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu Website for the Powszechny Dom Kredytowy (General Credit House) in Wrocław, projekt designed by Max Weber, 2004 Jedna z najczęściej nagradzanych polskich internetowych witryn serwisowych kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, w tym m.in. Złoty Lew w kategorii Cyber na Międzynarodowym Festiwalu Reklamy w Cannes, Silver Drum na festiwalu Golden Drum w Portorož w Słowenii, Bronze World Medal na festiwalu w Nowym Jorku. Nagrody mówią same za siebie. Zaznaczę jedynie, że dynamiczna, żywa (czasami nawet zabawna), a przy tym prosta w obsłudze strona wciąga nawet tych, którzy zupełnie nie są zainteresowani kredytami samochodowymi, gotówkowymi czy hipotecznymi. Serwis wykonany jest w technologii Macromedia Flash MX oraz JavaScript. Polecam wszystkim wejście na Jake Anthill, krytyk dizajnu, amerykański korespondent 2+3D [czytaj także: 2+3D, nr 13, s ] One of the most frequently awarded Polish Internet service windows a few dozen prizes and distinctions, including the Gold Lion in the Cyber category at the International Advertising Festival at Cannes, the Silver Drum at the Golden Drum festival in Portorož in Slovenia, and the Bronze World Medal at the festival in New York. The awards speak for themselves. I ll just add that this dynamic, lively (sometimes even humorous) and yet easy-to-use page draws in even those who are completely uninterested in car, cash or mortgage loans. The service was made with Macromedia Flash MX and JavaScript technologies. I recommend that everyone go to Jake Anthill, design critic, 2+3D s American correspondent [see also: 2+3D, no. 13, pp ] 9

6 Projekt dziennika Rzeczpospolita Rzeczpospolita newspaper design projekt designed by Marek Knap, Marek Trojanowski, 2005 Nowa szata opiniotwórczego dziennika to kolejny po premierze zmienionego Pulsu Buiznesu Jacka Utki przykład kompleksowego, zakończonego sukcesem redizajnu ogólnopolskiej gazety. Ów przypadek wart jest odnotowania, nie tylko ze względu na prestiżowe wyróżnienie Society for News Design. Potraktowałbym nową Rzeczpospolitą jako wydarzenie spektakularne, bo w niewielkim stopniu wsparte tradycją, rangą czy choćby edukacją w tej dziedzinie projektowania w Polsce. Praca Marka Knapa i Marka Trojanowskiego, tandemu projektowego odpowiedzialnego za inny zasługujący na uwagę projekt miesięcznika Foyer, wniosła w oblicze codziennej gazety rzadko spotykaną elegancję w doborze elementów graficznych i typograficznych, przejrzystość oraz spójność w traktowaniu bloku tekstu, czy sposobie traktowania materiału ikonograficznego. Warto zwrócić uwagę na ryzykowny, bo dotyczący niezwykle charakterystycznego elementu gazety, redizajn winiety, pełniącej zarazem funkcję logo wydawcy. Dzięki zdynamizowaniu formy winiety, zastosowaniu nowej rodziny pism, która stworzona została specjalnie dla Rzeczpospolitej przez kopenhaskie studio e-types, oraz dzięki użytej kolorystyce powstał elegancki projekt, łączący tradycję z nowoczesnym podejściem do grafiki prasowej. Efekt to funkcjonalność z dużą dozą kultury plastycznej. Michał Warda, historyk i krytyk dizajnu, pracownik Muzeum Plakatu w Wilanowie The new look of this influential paper is the second following Jacek Utko s transformed Puls Biznesu example of a complex and very successful redesign of a Polish newspaper. This case is worthy of attention not just because of its prestigious distinctions from the Society for News Design. I would treat the new Rzeczpospolita as a spectacular event, because it is not at all based on the tradition, range or even education in this design field in Poland. The work of Marek Knap and Marek Trojanowski, a design team also responsible for the very interesting design for the Foyer monthly, brought a rarely-encountered elegance in the selection of graphic and typographical elements to this daily paper, as well as a clarity and cohesion in their treatment of a block of text, and in their treatment of iconographic material. Their risky redesign of the headpiece given that it concerned a particularly identifiable aspect of the paper is worthy of notice, as it now serves the double function of publisher s logo. Thanks to the dynamized headpiece look, the application of a new family of typefaces created specially for Rzeczpospolita by the Copenhagen studio e-types, as well as the color-scheme, there came about an elegant design, combining tradition and a modern approach to press graphics. The result is functionality with a heavy dose of visual culture. Michał Warda, design historian and critic, worker at the Poster Museum in Wilanów Wózki widłowe z serii 11 GPW 1611 D/G, GPW 2511 D/G, GPW 3011 D/G Forklifts from series 11 GPW 1611 D/G, GPW 2511 D/G, GPW 3011 D/G projekt designed by Andrzej Sobaś, 2002 producent produced by ZREMB SA, Gliwice Projektowanie środków produkcji, którego tradycje sięgają w powojennej Polsce lat 60. i 70., podupadło w okresie transformacji polityczno-gospodarczej. Ostatnio, w obliczu zaostrzającej się konkurencji, polski przemysł środków produkcji zaczyna na nowo zwracać uwagę na wzornictwo wyrobów. Dobrym tego przykładem jest omawiana seria wózków. Ich forma została trafnie wyprowadzona z rozwiązań techniczno-użytkowych, a stylistyka odzwierciedla różnorodne cechy produktu. Zgodnie z naturą tego typu urządzeń, w wózku dominuje z wzorniczo-plastycznego punktu widzenia ciężka bryła obudowy korpusu głównego, która scala podwozie, przeciwwagę i napędy. Na niej zainstalowane jest stanowisko pracy: kolumna kierownicy wraz z innymi urządzeniami sterowniczymi oraz fotel kierowcy-operatora. Szkielet i dach kabiny zabezpieczają to miejsce przed udarami. Stanowisko wydaje się satysfakcjonujące pod względem ergonomicznym, zarówno w kategoriach zasięgu ruchów, jak i pola widzenia. Z przodu urządzenia znajduje się podnośnik o uporządkowanym wyrazie technicznym. Autorowi udało się uzyskać pożądaną nowoczesną, a przede wszystkim przyjazną bryłę. Wojciech Wybieralski, prof., projektant, pedagog na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie [czytaj także: 2+3D, nr 12, s ] fot. Janusz Pindel 11 The design of production equipment, whose traditions reach back to the post-war Poland of the 60 s and 70 s, collapsed in the period of political-economic transformation. Recently, in the face of stiffening competition, the Polish production equipment industry is starting to turn its attention to product design. A good example of this is the forklift series here. Their forms were transferred from technical-applied solutions, and the style reflects the diverse attributes of the product. In compliance with the nature of this sort of equipment, the vehicle is dominated from a visual-design perspective by the heavy casing of the main body, which unites the chassis, counterweight, and the drive. The work-station is installed on top the driver s unit with the other steering equipment and the driver-operator s seat. The skeleton and roof of the cabin shield the area from impact. The station would seem to be satisfactory from an ergonomic perspective, both in terms of reach and field of vision. At the front there is the lifter of appropriate technical appearance. The designer managed to achieve the desired modernlooking, but most importantly, user-friendly body construction. Wojciech Wybieralski, professor, designer, teacher at the Industrial Design Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw [see also: 2+3D, no. 12, pp ]

7 40 41 fot. Wojciech Gorgolewski fot. Wojciech Gorgolewski Samolot EM11C Orka The EM11C Orka airplane projekt: zespół pod kierunkiem Edwarda Margańskiego, 2003 designed by team guided by Edward Margański, 2003 producent produced by Margański & Mysłowski Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski Aviation Works, Bielsko-Biała, Nowoczesny, oszczędny dwusilnikowy samolot o bardzo dobrych właściwościach użytkowych i zasięgu 1500 km powstał w pierwszej polskiej prywatnej firmie lotniczej, założonej w 1989 roku. Został zaprojektowany pod kątem elastyczności zastosowań: może przewozić sześciu pasażerów albo po wymontowaniu foteli wielkogabarytowy bagaż, spełniać funkcje sanitarne lub patrolowe. Dalszy rozwój przewiduje opracowanie wersji wodnopłatowcowej (amfibii). Budowa samolotu, z nisko usytuowanym kadłubem, zapewnia wszystkim pasażerom komfort wsiadania i wysiadania porównywalny z samochodem osobowym. Uznanie wzbudza fakt, że przy projektowaniu tak skomplikowanego wyrobu nie ograniczono się do cech użytkowych i technicznych z równie dobrym skutkiem rozwiązano wygląd bryły. Jacek Kończak z Instytutu Lotnictwa, jeden z twórców formy, tak to określił: wszędzie tam, gdzie pozwalały na to wymogi wytrzymałościowe, aerodynamiczne i użytkowe, jest rezerwa na emocje, które zawierają się w szczegółach, a te decydują o ostatecznym wyglądzie. Produkt jest latającym dowodem niezłego poziomu polskiego zaplecza naukowo-technicznego i potencjału produkcyjnego w sektorze wyrobów wysoko zaawansowanych technologicznie. Andrzej Śmiałek, projektant, współwłaściciel firmy projektowej Ergo A modern, efficient two-engine airplane with very good practical attributes and a range of 1500 km that came about in the first Polish private aviation company, founded in It was designed with consideration for flexibility of application: it can carry six passengers or when the seats are removed oversized baggage, to fulfill a sanitary or patrol function. Further development plans include a seaplane version (amphibian plane). The build of the airplane, with its low-riding fuselage, ensures all its passengers comfort getting on and off that is comparable to a passenger automobile. This demonstrates the fact that in designing a product so complicated, one is not limited to practical and technical features the appearance of the body was devised to equally impressive effect. Jacek Kończak of the Aviation Institute, one of the form s creators, put it thusly: Everywhere that the endurance, aerodynamic and practical requirements allowed, we supplied the emotion, which is included in the details and these are decisive in the final appearance. The product is flying proof of the fine Polish level of scientific-technical resources and production potential in the sector of high-technology products. Andrzej Śmiałek, designer, co-owner of the Ergo design company 12 fot. Kuba Sowiński

8 Zestaw głośników Proton Proton speaker set projekt designed by Robert Majkut, 2001 producent produced by Tonsil SA, Września fot. Maciej Frydrysiak Wyrób zdecydowanie odbiega od branżowych standardów kolumny głośnikowe nie są skazane wyłącznie na formy prostopadłościennych skrzynek. Producent zadbał o dynamiczne brzmienie głośników, a projektant nadał im kształt przypominający czarne lub srebrzyście lśniące reflektory dawnych, kultowych motocykli. Przy tym dążenie do oryginalnych, interesujących rozwiązań formalnych nie jest tu realizowane kosztem walorów użytkowych, które pozostają dla projektanta celem priorytetowym. System składa się z pięciu jednakowych kolumn. Owalna obudowa z doklejoną od góry kopułką kryje dynamiczny głośnik średnio-niskotonowy i głośnik wysokotonowy. Kolumna stoi na metalowej podstawce, która pozwala na regulację jej nachylenia. Przy niewielkich rozmiarach i 30 W mocy, kolumna ta osiąga efektywność 86 db. Szóstym elementem zestawu jest subwoofer, wzmacniający niskie tony tak, że wszelkie efekty specjalne działają na nas z podwójną siłą jak w kinie. Został on wpisany w sześcienną bryłę, z lekko fazowanymi krawędziami górnej płyty. Pomimo atomowych, a może raczej pro-tonalnych aluzji, zawartych w nazwie zestawu, mam własne skojarzenie, być może infantylne sympatyczną wizję kury z gromadką kurcząt, świadczącą o przeprowadzonym przez projektanta z wynikiem pozytywnym udomowieniu tego urządzenia technicznego. Anna Maga, historyk sztuki, kustosz Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie This product decidedly diverges from the industry standards speaker columns are not exclusively condemned to being perpendicular boxes. The producer took care of the dynamic sound of the speakers, while the designer gave them a shape reminiscent of the glistening black or silver headlights of old-time cult motorbikes. Meanwhile, the attempt to find an interesting and original design solution has not been at the expense of performance, which was the designer s priority goal. The system is made up of five identical columns. The oval casing with a dome attached to the top houses a dynamic mid-range/bass speaker and a treble speaker. The column has a metal stand which allows you to adjust its angle. With its small dimensions and 30 W of power, the column can reach 86 db. The sixth element of the set is the sub-woofer, strengthening the bass so that all the special effects hit us with twice the impact like in the cinema. This has been lodged in a cube-shaped casing, with lightly-phased edges on the upper side. The name s atomic or perhaps pro-tonal allusions notwithstanding, I have my own associations, which may seem infantile a pleasant image of a hen with a flock of chicks. This only testifies to the designer s domestication of this sound equipment in the best sense of the word. Anna Maga, art historian, curator of the Modern Design Center at the National Museum in Warsaw 14 fot. Rafał Kolasiński Zestaw mebli Slim Slim furniture set projekt designed by Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski, 2005 produkcja produced by Noti, Tarnowo Podgórne Meble doskonale wpasowują się zarówno w przestrzenie publiczne, jak i prywatne. Nieagresywna forma both public and private. Its subdued form and color This furniture is a perfect complement to spaces i swoboda wyboru kolorów pozwalają na umieszczanie ich we wnętrzach o różnej stylistyce i zestawianie styles, and sets with other accessories. It can be versatility mean that it fits interiors of various z innymi sprzętami. Mogą tworzyć zarówno dominujący akcent pomieszczenia, jak też funkcjonować as an individual piece of furniture. This universal the most prominent feature of a space, or function jako pojedyncze meble. Uniwersalność rozwiązania solution broadens the target group of consumers and sprzyja poszerzeniu docelowej grupy odbiorców, at the same time lowers the unit production costs. a tym samym obniżeniu jednostkowych kosztów The set is composed of an armchair plus two- and produkcji. Zestaw składa się z fotela oraz kanap: dwu- three-person couches. All the designs are based on i trzyosobowej. Wszystkie projekty oparto na jednakowej zasadzie kształtowania i konstrukcji. Dzięki to the precise shape and well-chosen, springy, mod- the same shape and construction principles. Thanks właściwemu wyprofilowaniu i dobrze dobranej elastycznej, umiarkowanie miękkiej powierzchni mebli, to sit in and easy to get up out of. Slim s high level erately soft surface of the furniture, it s comfortable wygodnie się na nich siedzi i łatwo się z nich wstaje. of design quality was achieved through a harmonious combination of aesthetics, functionality, ap- Wysoki poziom wzornictwa mebli Slim został osiągnięty przez harmonijne połączenie estetyki, funkcjonalności, zastosowanej technologii i jakości wykonania. was singled out by the Meble Plus magazine for plied technology and quality of execution. The set Zestaw został wyróżniony przez pismo Meble Plus the title of Product of the Year tytułem Produkt Roku Józef A. Mrozek, design historian, teacher at the Industrial Design Józef A. Mrozek, historyk wzornictwa, pedagog na Wydziale Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie

9 fot. Marek Ałaszewski fot. Michał Kopaniszyn fot. archiwum puff_buff design Głowica termoregulacyjna RTS EVERIS RTS EVERIS thermoregulation head projekt designed by Paweł Balcerzak, Tomasz Januszewski, Jerzy Wojtasik, Marek Ałaszewski, Eligiusz Rzędzian, producent produced by Danfoss Polska Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne Dywan _mohohej! DIA _mohohej! DIA Carpet projekt designed by Magdalena Lubińska, Michał Kopaniszyn, 2004 producent produced by Moho Design Sp. z o.o., Katowice Lampa Puff Puff lamp projekt designed by Anna Siedlecka, Radosław Achramowicz, 2004 producent produced by puff_buff design, Na usta ciśnie się pytanie: dlaczego wyróżniać tak niepozorne, niewielkie urządzenie techniczne? Dlatego, że od strony wzorniczej to jeden z najbardziej rasowych, profesjonalnych polskich projektów z ostatnich lat. Jego forma pasuje do każdego otoczenia, z jednej strony niezauważalna, a z drugiej gdy już przyjrzeć się jej uważnie szlachetna i wyważona. Wpisuje się w aktualne tendencje, a jednocześnie jest ponadczasowa. Do tego zrozumiała i łatwa w obsłudze. Nic więc dziwnego, że projekt ten wygrał w międzynarodowym konkursie z propozycjami zagranicznych zespołów dizajnerskich, został przez firmę Danfoss wdrożony i przyczynił się do jej sukcesu na rynkach europejskich. Projektanci mieli również wpływ na strategię sprzedaży produktu i całościowy projekt elementów wspierających dystrybucję. Jest to modelowy przykład udziału polskich dizajnerów w globalnym rynku projektowania i produkcji. Michał Stefanowski, projektant, profesor na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych Odznacza się oryginalnością wzorniczą i wysoką jakością wykonania. Do jego produkcji użyto tradycyjnego materiału dobrej gatunkowo wełny. Ponadto wykorzystano tradycyjny sposób wytwarzania sukna góralskiego, połączony z nowoczesną technologią laserowego wycinania. Projekt jest współczesną interpretacją wzorów sztuki ludowej i dobrym przykładem wyzyskania cech regionalizmu do osiągnięcia profitów na globalnym rynku. _mohohej! DIA przyniósł wytwórcy sukces komercyjny i w dużym stopniu przyczynił się do wykreowania coraz szerzej i lepiej znanej marki. Dywan był wielokrotnie wyróżniany, m.in. przez brytyjski Wallpaper, a ostatnio w konkursie Śląska Rzecz Ewa Gołębiowska, dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, [czytaj także: 2+3D, nr 16, s ] The question on everyone s lips: why should we call attention to such an It stands out with its originality of design and high inconspicuous, minor piece of technical equipment? Because from a design quality of execution. The product uses traditional angle this is one of the most pedigree, professional Polish designs materials good quality wool. Furthermore, it has to have appeared in the last few years. Its form fits every environment, used the traditional method of creating highlander on the one hand it goes unnoticed, and on the other once we ve had cloth combined with modern laser cutting technology. This carpet is a contemporary interpretation of a careful look at it it s refined and balanced. It responds to current tendencies, and simultaneously has a timeless quality. Finally, it s comprehensible and easy to use. Small wonder, then, that this project won attributes to gain profits on the global market. folk art patterns and a fine example of using regional in an international competition against concepts sent in by designer _mohohej! DIA brought its creators commercial success teams from abroad, was implemented by Danfoss, and has made the and to a large extent resulted in the creation of an company successful on the European market. The designers also exerted ever-expanding and better-known label. The carpet influence on the product s sales strategy and the comprehensive design has gained many distinctions, from the British Wallpaper magazine among others, and most recently of the elements supporting distribution. This is a prime example of Polish designers taking part in the global market of design and production. at the Silesian Thing 2005 competition. Michał Stefanowski, designer, professor at the Industrial Design Department at Ewa Gołębiowska, director of the Silesian Castle of Art and Enterprise in Cieszyn, [see also: 2+3D, no. 16, pp. the Academy of Fine Arts in Warsaw, president of the Industrial Designers Association 38 40] Projektanci zastosowali do budowy rodziny lamp niestandardowy materiał, jakim jest folia PCW. Nadmuchiwane półprzezroczyste torusy tworzą sztywną i bardzo lekką konstrukcję abażurów. Delikatne światło zarysowuje nadmuchany kształt przedmiotu. W skład kolekcji wchodzą lampy stojące i wiszące, z dodatkowymi wersjami kolorystycznymi w mocnych plastikowych odcieniach. Wyrób ten, choć może nasuwać skojarzenia ze światem zabawek, doskonale spełnia swoją funkcję, dając oświetlenie dobrej jakości. Godna uwagi jest minimalistyczna, przemyślana konstrukcja zawieszenia oprawki. Dodatkowe zalety to lekkość i małe gabaryty wyrobu po wypuszczeniu powietrza, które znacząco ułatwiają transport. Produkcja lamp nie wymaga kosztownego oprzyrządowania projektanci wytwarzają je samodzielnie. Sami też zajmują się sprzedażą. Projekt wielokrotnie prezentowano na wystawach za granicą. Tomasz Augustyniak, projektant [czytaj także: 2+3D, nr 13, s ] 17 The designers used an unconventional material to build this family of lamps: PCV film. The inflated translucent toruses create a stiff and very light lampshade construction. The delicate light outlines the inflated shape of the object. The collection includes standing and hanging lamps, with additional color-schemes in strong plasticky shades. This product, though it might evoke associations with the world of toys, perfectly fulfils its function, giving off a high quality of light. The minimalist, well-thought-out construction of the hanging light-bulb holder is worth noticing. Additional advantages include its lightness and the small dimensions of the product when the air is released, which significantly simplifies transport. The lamp production requires no costly instrumentation the designers make them themselves. They also look after the sales. The design has been many times displayed at exhibitions abroad. Tomasz Augustyniak, designer [see also: 2+3D, no.13, pp ]

10 rys. Monika i Krzysztof Kozielewiczowie Jacht Noon 55, Noon 55 yacht, projekt designed by Leszek Gonciarz, wnętrze interior: Monika i Krzysztof Kozielewiczowie, 2005 producent produced by Noon Yachts SA, Kraków Noon 55 debiutował w ubiegłym roku na targach w Cannes, a w Genui, na jednej z największych wystaw nautycznych, zyskał nominację do tytułu jachtu roku. To luksusowa, sześcioosobowa jednostka turystyczna o długości 16,5 m i powierzchni ożaglowania 150 m 2, przeznaczona do rejsów po Morzu Śródziemnym. Posiada wszelkie europejskie certyfikaty i spełnia najbardziej wymagające normy ekologiczne. Testy potwierdziły bardzo dobre właściwości nautyczne jachtu. Użytkownicy mają do dyspozycji mesę z kambuzem i stanowiskiem nawigacyjnym oraz trzy wygodne, dwuosobowe, klimatyzowane kabiny z łazienkami. W części rufowej umieszczono składany pomost kąpielowy. Jacht wyróżnia się nietradycyjnym ukształtowaniem pokładu i nadbudówki. Założeniem projektowym była eliminacja stałej obsługi jachtu, co wymagało wprowadzenia automatyzacji, ale obniżyło koszty eksploatacji i umożliwiło wyczyszczenie pokładu z wszelkiego oprzyrządowania niezbędnego przy tradycyjnej obsłudze. Pokład z drewna tekowego, przechodzi w płynną linię nadbudówki, co sprawia wrażenie czystej, minimalistycznej i dopracowanej w każdym szczególe formy. Herman Fryc, krytyk dizajnu fot. archiwum Noon Yachts SA Noon 55 made its debut last year at the fairs in Cannes, and in Genoa, at one of the world s largest nautical exhibitions, receiving a nomination for the title of yacht of the year. This is a luxury six-person tourist item with a length of 12.5 m and a sail surface of 150 m 2, designed for cruises on the Mediterranean Sea. It holds all the European certificates and fulfils the most demanding ecological requirements. Tests have proven the very fine nautical qualities of the yacht. Its users have a mess with a galley at their disposal, a navigational post, plus three comfortable, two-person, air-conditioned cabins with washrooms. At the stern there s a foldaway bathing deck. The yacht is distinguished by the unconventional shape of its deck and quarterdeck. The premise of the design was to eliminate the yacht s permanent crew, which required the introduction of automation, but lowered the costs of running and facilitated cleaning up the deck of all the equipment that goes with a traditional crew. The deck is made of teak wood, running onto the fluid line of the quarterdeck, giving the impression of a clean and minimalist form that has been worked out to the smallest detail. Herman Fryc, design critic

11 48 19 Elektryczny Zespół Trakcyjny Electric Traction Unit projekt designed by Studio Marad, 2006 producent produced by PESA SA, Bydgoszcz fot. archiwum PESA SA fot. Rafał Kolasiński Regał Xeon Xeon bookshelf projekt designed by Piotr Kuchciński, 2003 producent produced by Fabryka Mebli Balma SA, Tarnowo Podgórne Gdyby oceniać dizajn na metry lub na wagę, to jednostka EZT nie dałaby w tym przeglądzie szans konkurencyjnym projektom. Na szczęście, nie musimy stosować takich sowieckich kryteriów oceny. Cieszy to, że wśród wdzięcznych i lekkich mebli czy lamp znalazł się również tego rodzaju konkret. Lokomotywa tradycyjny symbol siły i postępu stała się także znakiem rozwoju polskiego projektowania. Tym razem rozpatrujemy przypadek szczególny, bo choć to z pewnością wzornictwo jak najbardziej przemysłowe, ale też unikat wyprodukowany w jednym tylko egzemplarzu. Stanowi więc gratkę dla miłośników kolei, odnotowujących z pasją wszystkie szynowe wehikuły. Dla pozostałych podróżnych EZT jest zwiastunem kierunku rozwoju polskich kolei regionalnych pilotażową jednostką testową, zapowiadającą serię szybkich i wygodnych pociągów. Poczekamy, zobaczymy. Tymczasem niepowtarzalny (na razie) pociąg o wdzięcznej nazwie ACATUS (z łac. łódź) kursuje na trasach wokół Łodzi. Ma 160 miejsc siedzących i może rozwijać szybkość do 160 km/h. Piotr Mikołajczak, projektant, pedagog na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku [czytaj także: 2+3D, nr 19, s ] If design were evaluated by the foot or by the pound, the ETU would be the hands-down favorite of this revue. Happily, we don t have to apply such Soviet criteria. It s encouraging that amidst the light and graceful lamps and furniture there also stands something so solid. The locomotive, the traditional symbol of power and progress, also has become the symbol of Polish design development. This time we re dealing with a very particular example, because although this is no doubt industrial design, it is also a one-of-a-kind product. This is therefore a real find for those railway lovers who passionately note down all rail vehicles. For the remaining travelers, the ETU is a harbinger of the way Polish regional rail will be developing, a pilot model foretelling a series of fast and comfortable trains. We ll wait and see. Meanwhile there s the unique (for the time being) train with the comely moniker ACATUS (Latin for boat ) that runs on the routes around Łódź. It seats 160 and can go as fast as 160 km/h. Piotr Mikołajczak, designer, teacher at the Design and Architecture Department at the Academy of Fine Arts in Gdańsk [see also: 2+3D, no. 19, pp ] Regał z zestawu Xeon jest popisem projektanckiej gry w niemożliwe. Jest to zabawa w swobodne kształtowanie formy i cyzelowanie proporcji, wymagająca perfekcyjnej znajomości wszelkich związków pomiędzy materiałem, konstrukcją i technologią. W ten sposób powstał mebel o nieco dwoistej naturze. Widzimy w nim obiekt nieomal ze świata unikatów, a tymczasem wiadomo, że jest on produkowany przemysłowo. Półki-przegrody, jako rytmy pionów i poziomów, pojawiają się w układzie kompozycji prawie otwartej, ale zarazem w pewien sposób skończonej. Inne przeciwstawienie regał pełni konkretną funkcję, ale przecież mógłby po prostu... być. Jest to niejednoznaczny, intrygujący obiekt, który ośmiela się przeciwstawić przyzwyczajeniom użytkowników. Bogumiła Jung, prof., projektant, pedagog na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu This bookshelf from the Xeon set is a demonstration of design playing with the impossible. The game involves free shaping of forms and chiselled proportions, and requires precise knowledge of all the relationships between material, construction and technology. This is how furniture of a somewhat dual nature came into being. It strikes us as an object that resembles 20 a one-of-a-kind product, but at the same time we know it is industrially produced. The shelfpartitions, like rhythms of parallels and perpendiculars, appear in a practically open compositional structure which is also complete in some sense. Another contradiction: the shelf fulfils a concrete function, but on the other hand it could just simply... be there. This is an ambiguous and intriguing object, which dares to oppose the habits of its users. Bogumiła Jung, professor, designer, teacher at the Architecture and Design Department of the Academy of Fine Arts in Poznań

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla klas ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla klas ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla klas ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u.

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. Kraków, 21.03.2015 Mikołaj Smoczyński Bibliografia Bibliography Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. The bibliography includes publications available in the

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 performance art SZTUKA PERFORMANCE video art SZTUKA VIDEO photography

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

2012 Accompanying events of the 23 rd IPB, Warsaw 2012

2012 Accompanying events of the 23 rd IPB, Warsaw 2012 2012 Accompanying events of the 23 rd IPB, Warsaw 2012 1.06- O 1.06- godz. 12:00 Galeria Muzeum Drukarstwa w Budowie Muzeum Plakatu w Wilanowie Ul. St. Kostki Potockiego 10/16 1.05 Dizajn propagandy Plakaty

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS MACIEJ KURAK Born in 1972 in Poznań. Lives and works in Poznań Maciej Kurak is an author of site specific installations, winner of Deutsche Bank Prize for the Best Polish Young Artist in 2006. He is the

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16 13 18 września / 13th-18th September Czy kolor jest ważnym elementem pracy? / Is colour an important element In an artwork? Azorro Rodzina / Family,, 2004, 9 15 Wojciech Bąkowski Film mówiony 3 / Spoken

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween 27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween Co się wydarzyło? Relacja z Halloween Kids' Club Nowa tablica nauczycieli Wirtualny Sekretariat Super

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV 16-21 sierpnia / 16th-21st August Czy praca opowiada (prawdziwą) historię? / Does the artwork tell (a true) story? Paweł Althamer Film, 2005, 1 47 Jacek Malinowski HalfAWomen 2000, 12 50 Wunderteam Przyczepa

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa.

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa. Dariusz Mlącki ur. w Mińsku Mazowieckim w 1963r. Artysta malarz, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W 1989 uzyskał Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tadeusza Dominika,

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę.

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę. Portfolio Projektów Graficznych Graphic Designs Portfolio Szanowni Państwo, W tym portfolio pragnę przedstawić Państwu niektóre projekty graficzne stworzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat. Informacje

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Abstract The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields of interests, the collection

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo