Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting"

Transkrypt

1 TARNÓW W MALARSTWIE

2 Tarnów w malarstwie Tarnów in painting

3 Tarnów w malarstwie

4 Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów, prowadzonych rozmów, projekt ten rozrastał się, zaczął żyć własnym życiem, aby ostatecznie przybrać prezentowany dzisiaj kształt. Stosunkowo długi okres powstawania miał jeszcze inne zalety sprzyjał rozmowom i kontaktom. To dzięki nim udało się dotrzeć m.in. do prac Stanisława Wyspiańskiego, Rafała Malczewskiego czy też Waltera Ochsa. Był czas na przeglądanie zasobów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Urzędu Miasta w Tarnowie, dotarcie do kolekcjonerów prywatnych, a także czas dla twórców, którzy zainteresowani wydawnictwem uwieczniali w swoich dziełach Tarnów. W trakcie tych prac okazało się, że miasto, jego urok, było i jest inspiracją dla wielu artystów. W albumie zgromadziliśmy dzieła prawie 100 twórców, którzy tworzyli wykorzystując motywy Tarnowa na przestrzeni 3 wieków (najstarszy obraz pochodzi z 1806 roku). W miarę rozrastania się wydawnictwa, dotarło do nas, że temat Tarnów w malarstwie, jak dotąd, w żadnym wydawnictwie nigdy nie był tak kompleksowo ujęty i że w tym sensie wydanie to ma charakter niemal pionierski. Okazało się też, że Tarnów i jego walory zachwycał nie tylko dzisiaj. Stanisław Wyspiański, jako student krakowskiej ASP, właśnie w Tarnowie ćwiczył oko i rękę, uwieczniając na swoich rysunkach urocze zaułki miasta. Rafał Malczewski, syn sławnego Jacka Malczewskiego, realizował zamówienie Rządu Polskiego, przedstawiając na swoich obrazach Centralny Okręg Przemysłowy, w tym również budowane właśnie Azoty, dokumentując w ten sposób sztandarowe inwestycje okresu międzywojennego. Są tacy twórcy jak Szuszkiewicz, Matras czy Pazera, dla których ważnym motywem twórczości jest Tarnów, ale są i tacy, którzy mimo że tworzyli tutaj, niezbyt często ulegali magii i czarowi Tarnowa. Dotarcie do nich i do ich twórczości było trudniejsze, ale ci artyści również mają miejsce w naszym albumie. Staraliśmy się też, aby nie zostali pominięci i ci, którzy byli w Tarnowie gościnnie, nawet kilka dni. W albumie tym przypominamy dzieła i twórców powszechnie znanych, niektórych odkrywamy na nowo, przypominamy tych, o których powoli zapomina się, a przecież ich twórczość warta jest utrwalenia. Dzięki tym pracom dostępujemy zaszczytu widzenia naszego miasta poprzez błysk czyjegoś geniuszu. Wizja malarza twórcy, co jest oczywistym, budzi naszą wrażliwość, stanowiąc wyzwanie, pod którego wpływem coś się w nas zmienia. Zaczynamy dostrzegać w powszechności coś nadzwyczajnego, wyjątkowego, zaczynamy inaczej patrzeć na nasz Tarnów. Zebrany w tej publikacji materiał wydaje się fascynujący także ze względu na duże zróżnicowanie poziomu prac, który zawsze jest wysoki, a czasem bywa wybitny, wręcz mistrzowski. Obcowanie ze sztuką spod znaku Tarnowa w drugiej dekadzie XXI wieku, w tempie życia niespotykanym wcześniej, wywołuje w nas potrzebę spojrzenia wstecz, refleksji nad upływającym czasem i mamy nadzieję, że przetworzony przez artystów Tarnów, choć na chwilę taką podróż nam umożliwi. W książce tej najważniejsze są obrazy, patrzcie więc na nie długo i często, a każde z dzieł obdarzy Was swoją magią. W imieniu wszystkich, którzy pracowali nad powstaniem tego wydawnictwa Zbigniew Proć 7

5 Introduction This album was initially intended to be an addition to an entirely different project, but in the course of collecting materials and holding discussions it developed into something greater, it gained its own life and ultimately became what you are holding in your hands today. The relatively long time needed to complete the album had a few more advantages it provided an opportunity to hold conversations and make new contacts, which helped obtain the works of Stanisław Wyspiański, Rafał Malczewski and Walter Ochs, among others. We had time to browse through the resources of the District Museum in Tarnów and the Municipal Office in Tarnów, and contact private collectors. Finally, there was also time for artists who became interested in the publication to create new works themed on Tarnów. As the work progressed it turned out that the city and its charm has been an inspiration to many artists. This album presents the works of nearly 100 artists featuring motives related to Tarnów created over three centuries (the oldest painting is dated 1806). Looking at the growing collection we realised that the theme Tarnów in painting has never been presented in such a comprehensive form and that the publication is somewhat pioneering. It also occurred that Tarnów and its values were also appreciated in the past. It was in Tarnów where Stanisław Wyspiański practised his artistic skills as a student at the Academy of Fine Arts in Kraków by reproducing the enchanting backstreets of the town in his drawings. Rafał Malczewski, son of the famous Jacek Malczewski, commissioned by the Polish Government, worked in Tarnów to present the Central Industrial District in his paintings, including the Nitrogen Plant which was then under construction, and document the flagship investments in the interwar period. The album includes pieces of such artists as Szuszkiewicz, Matras and Pazera, for whom Tarnów is a very important part of their work, but also those who created in Tarnów but did not often succumb to its magic and charm. Reaching the latter and their output was more challenging but ultimately their works joined the collection presented in this album. We also tried to honour those who only visited Tarnów, even if it was for a few days. The album recalls the well known works and artists, revisits other, and revives those who are being slowly forgotten but whose output is worth remembering. Thanks to these works we have the honour of looking at our city through artists genius. The painter s vision naturally touches our sensitivity and represents a challenge that sparks a change in us. We begin to see common things as something extraordinary and unique, looking at our Tarnów from a different angle. The collection presented in this album is fascinating also because of the strong diversity of artistic quality, which is invariably high and in certain cases outstanding or even worthy of a true master. Contemplation of art inspired by Tarnów in the second decade of the 21st century in the pace of life unlike ever before makes us feel that we need to take a look into the past and provokes reflection on the passage of time. We hope that Tarnów seen through the eyes of artists will make it possible to make that journey. The most important in this album are the images, so study them long and frequently, and let their magic delight you. On behalf of all who contributed to this publication, Zbigniew Proć Spis artystów / List of artists Władysław Andrusiewicz 10 Krystyna Baniowska-Stąsiek 16 Piotr Barszczowski 22 Antoni Bartkowski 24 Maksymilian Brożek 26 Andrzej Bieńkowski 30 Magdalena Burdzyńska 32 Anna Aniela Chmiel 34 Stanisław Chmiel 35 Paulina Florentyna Chrzanowska 36 Władysław Czapla 40 Piotr Drobiecki 42 Andrzej Dudziński 48 Józef Dutkiewicz 50 Edward Dwurnik 52 Michał Dziewiański 58 Bartosz Frączek 60 Jadwiga Gajek-Sanowska 62 Ryszard Konrad Gawlikowski 66 I. Goldberg 68 Julian Grabowski 70 Andrzej Grenda 72 Edward Habdas 74 Nina Habdas 75 Tomasz Habiniak 76 Krystyna Hilczer-Kocińska 78 Jolanta Jakima-Zerek 80 Piotr Jakubczak 86 Wojciech Jakubowski

6 Jacek Janicki 90 Adam Janiec 92 Marian Kołodziejczyk 94 Tomasz Kołodziejczyk 96 Stanisław Kozyra 98 Józef Krawczyk 100 Tadeusz Król 102 Zygmunt Król 104 Leszek Kuchniak 108 Elżbieta Ledecka 110 Stanisław Łyszczarz 112 Mirosława Machaj 114 Alojzy Majcher 116 Rafał Malczewski 122 Jerzy Martynow 126 Paweł Martynow 132 Jan Matras 134 Tadeusz Max 146 Wojciech Migocki 148 Małgorzata Mizia 150 Eugeniusz Molski 154 Marek Niedojadło 158 Stanisław Nowak 162 Irena Nowakowska-Acedańska 164 Walter Ochs 166 Beata Olszewska 168 Wacław Onak 170 Tomasz Pacanowski 171 Anna Pawłowska 174 Elżbieta Pazera 176 Witold Pazera 178 Józef Adam Piliński 186 Aleksander Plutzer 188 Michał Poręba 190 Antoni Reising 192 Ewa Rosiek-Buszko 200 Wiesław Röhrenschef 202 Jerzy Ruszel 204 Wilhelm Sasnal 206 Joanna Srebro-Drobiecka 214 Witold Giżbert-Studnicki 218 Jacek Swoboda 222 Michał Sworzeń 224 Teresa Szafrańska 226 Jacek Sztuka 230 Józef Szuszkiewicz 232 Stanisław Szymczyk 238 Marzena Ślusarczyk 240 Helena Tchórzewska 242 Zygmunt Vogel 244 Andrzej Westwalewicz 248 Stanisław Westwalewicz 250 Łukasz Wojtanowski 260 Szymon Wojtanowski 262 Małgorzata Wolak 264 Jacek Wróbel 266 Stanisław Wyspiański 268 Waldemar Żuchnicki 272 Robert Żybura

7 Katedra, technika mieszana/papier, 100x70 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Władysław Andrusiewicz Urodził się 23 X 1950 roku w Tarnowie. W roku 1970 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Pomimo zdanych egzaminów, ze względu na brak miejsc, nie został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rozpoczął pracę najpierw w tarnowskim teatrze, następnie w Domu Kultury przy Niedomickich Zakładach Celulozy PB Elektromontaż Kraków oddz. w Tarnowie oraz w dekoratorni PSS Społem w Tarnowie. Poza pracą cały swój wolny czas poświęcił malarstwu. Od roku 1988 należał do Grupy TA (Tarnowscy Artyści), która skupiała środowisko młodych tarnowskich artystów profesjonalistów i amatorów. Zajmował się głównie malarstwem, rysunkiem i grafiką. Malował portrety, pejzaże, martwe natury, architekturę, konie, obrazy o tematyce sakralnej oraz obrazy na zamówienie. Łatwość, z jaką przychodziło mu tworzenie, zaowocowała ogromną ilością prac, które dziś znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Tarnowie, w kraju i za granicą. Swoje prace przekazywał na aukcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz był autorem kilku wystaw indywidualnych. Zmarł 5 X 2009 roku w Tarnowie. Born 23 October 1950 in Tarnów. He graduated from the National Art High School in Tarnów in He successfully passed the admission tests to the Academy of Fine Arts in Kraków, but was not admitted due to insufficient number of intake places. He was employed successively at the Tarnów Theatre, the Community Centre at the Cellulose Plant in Niedomice, Tarnów Branch of PB Elektromontaż Kraków, and at the decorator department of PSS Społem in Tarnów. In his free time he was fully committed to painting. As of 1988 he was a member of the TA Group (Tarnów s Artists), a community of young artists composed of both professionals and amateurs. He was mostly preoccupied with painting, drawing and graphic art. He painted portraits, landscapes, still lifes, architecture, horses, religious themes and commissioned paintings. The ease of creation allowed him to produce a substantial number of artworks, which are now held in many private collections in Tarnów, across Poland and abroad. He donated his works for charity auctions in support of disabled children. He participated in several dozen group exhibitions and held several solo exhibitions. He died on 5 October 2009 in Tarnów. Starówka, olej/płótno, 67x100 cm, 1991 r., wł. prywatna

8 Stara architektura II, olej/pilśnia, 128x67 cm, 1988 r., wł. prywatna. Stara architektura I, olej/pilśnia, 128x67 cm, 1988 r., wł. prywatna. > 14

9 Tarnów tryptyk, olej/pilśnia, 3x 20x20 cm, 1992 r., wł. prywatna. Park Strzelecki w Tarnowie, olej/pilśnia, 76x42 cm, 1997 r., wł. prywatna

10 Krystyna Baniowska-Stąsiek Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowała pedagogikę artystyczną na Wydziale Sztuk Pięknych. W roku 1968 uzyskała dyplom w dziedzinie grafiki artystycznej. W latach pracowała na stanowisku dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz współpracowała z tarnowskim oddziałem Związku Polskich Artystów Plastyków. Realizowała projekty Ministerstwa Kultury i Sztuki w zakresie zagranicznej promocji sztuki polskiej i tarnowskiej. Były to wystawy w Budapeszcie, Paryżu, Bratysławie, Wiedniu, Berlinie, Trenczynie, Żytomierzu i Lwowie. W tym czasie swoje prace pokazywała na wystawach indywidualnych w Tarnowie, Rzeszowie, Nowym Sączu, Opolu, Bielsku Białej, Krakowie, Dębicy i Brzesku. Od 1996 roku jest na emeryturze, zajmuje się twórczością własną, kolekcjonerstwem, organizacją wystaw w galeriach oraz aukcjami tematycznymi. Od roku 2000 mieszka we Francji, dzieląc swój czas na realizację planów w Polsce i Francji. Od 2002 roku współpracuje z Galerią Niebieską (biblioteka tarnowska), realizując tam wystawy autorsko-kolekcjonerskie. Od 2002 roku corocznie organizuje międzynarodowy plener malarski Sacrum w Tuchowie oraz plenery związane z różnymi regionami ziemi tarnowskiej. Fontanna w Parku, akwarela/papier, 33x25 cm, 2005 r., wł. prywatna. She graduated from the Nicolaus Copernicus University in Toruń where she studied artistic pedagogy at the Faculty of Fine Arts. In 1968, she received a degree in graphic arts. In , she was the head of the BWA Contemporary Art Gallery in Tarnów and collaborated with the Tarnów branch of the Association of Polish Artists and Designers. She completed a number of projects under the auspices of the Ministry of Culture and Art promoting Polish and Tarnów s art on an international forum, which involved holding exhibitions in Budapest, Paris, Bratislava, Vienna, Berlin, Trencin, Żytomierz and Lviv. Concurrently, she displayed her own works at solo exhibitions in Tarnów, Rzeszów, Nowy Sącz, Opole, Bielsko Biała, Kraków, Dębica and Brzesko. She retired in 1996 and since then she has focused on producing her own work, collecting art, organising gallery exhibitions and themed auctions. She moved to France in 2000 and has split her time between France and Poland. Since 2002 she has cooperated with the Blue Gallery (Tarnów Library) in the organisation of exhibitions of her own works and other collections. Each year since 2002 she has hosted the Sacrum international en plein air painting event in Tuchów and other such events relating to various parts of the Tarnów region. Podcienia muzealnych kamienic, akwarela/papier, 23x16 cm, 2003 r., wł. prywatna

11 Edward Dwurnik Tarnów, olej/płótno, 60x70 cm, 2008 r., wł. prywatna. Urodził się 19 IV 1943 roku w Radzyminie. W latach studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Za swojego mistrza uważa Nikifora, z którego twórczością zetknął się w czerwcu 1965 roku. Tę datę uważa za początek swojej twórczości. Zaczął tworzyć rozbudowane cykle malarskie, pierwszy: Podróże autostopem rozpoczął w roku 1965 i kontynuuje do dzisiaj. Kolejne jego cykle to m.in. Dyplom, Gipsowy plener, Droga, Różne błękity. Jest artystą niezwykle twórczym, uznanym i popularnym na całym świecie. Namalował około 5000 obrazów, wykonał około 1400 prac na papierze i prawie 3500 grafik. Na swoim koncie ma ponad 100 wystaw indywidualnych, realizowanych na całym świecie. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Kulturalną Solidarności (1983), Nouvelle Biennale de Paris (1985), Nagrodę Olimpiady Sztuki w Seulu (1988), Nagrodę Fundacji Sztuki Współczesnej (1992). Na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Born 19 April 1943 in Radzymin. In , he studied painting, graphic arts and sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He was inspired by Nikifor, whom he considered his master. He first encountered Nikifor s artworks in June 1965 and for him that date marks the beginning of his career as an artist. He began to produce extensive series of paintings the first one named Hitch-hiking started in 1965 is continued until today. His other series include: Diploma, Plaster Landscapes, Road, and Various Blues. He is a very prolific artist recognised and popular across the world. He produced approximately 5,000 paintings, drew approximately 1,400 paper works and nearly 3,500 graphic works. He held more than 100 solo exhibitions across the world. A few of his many awards include: Solidarity Award for Cultural Merit (1983), Nouvelle Biennale de Paris (1985), Award of Arts Olympics in Seoul (1988), Award from the Contemporary Art Foundation (1992). He lives and works in Warsaw. Tarnów, olej/płótno, 46x55 cm, 2011 r., wł. prywatna

12 56 57 Tarnów, olej/płótno, 114x146 cm, 2002 r., wł. BWA w Tarnowie.

13 Tarnów, akwarela/papier, 28x21 cm, 2009 r., wł. prywatna. Andrzej Grenda Urodził się w 1955 roku w Łodzi. W latach studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, gdzie w roku 1979 uzyskał dyplom w pracowni druku wypukłego prof. Andrzeja Bartczaka. Pracuje w macierzystej uczelni (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), kierując Pracownią Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Uprawia przede wszystkim rysunek, który doprowadził do perfekcji, i malarstwo charakteryzujące się surrealistycznym widzeniem świata. W latach od 1995 do 2011 swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych, m.in. w galeriach łódzkich, Łowiczu, Rzeszowie, Wrocławiu oraz w Salonikach (Grecja), Lwowie i Kijowie (Ukraina). Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, w tym: Grafika i rysunek Łódzki Salon Zimowy 94 w Muzeum Historii Miasta Łodzi, Jubileuszowa Wystawa z okazji 50-lecia PWSSP w Łodzi w Centralnym Muzeum Włókiennictwa (1995 r.), BWA w Sopocie (1998 r.), Akademie der Kunste w Berlinie (1999 r.), na I, II i III Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu, BWA w Kielcach (2005 r.), Galeria Centrum w Krakowie (2005 r.), Galeria Prezydencka w Warszawie. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. w roku 2002 zdobył II Nagrodę na IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Uczestniczy w plenerach malarskich, m.in. w Tuchowie i Boguchwale k. Rzeszowa. Mieszka i pracuje w Łodzi. Born 1955 in Łódź. In , he studied at the Higher School of Visual Arts in Łódź, where in 1979 he received his degree graduating from the Relief Printing Studio, tutored by professor Andrzej Bartczak. He works at his alma mater (currently Academy of Fine Arts) as the head of the Drawing Studio at the Faculty of Graphics and Painting. He is principally engaged in drawing, which he mastered to perfection, and painting known for surrealistic depiction of the world. In , he presented his works on solo exhibitions in numerous galleries in Łódź, Łowicz, Rzeszów, Wrocław, Thessaloniki (Greece), Lviv and Kiev (Ukraine). He participated in many group exhibitions, including Graphics and drawing 1994 Winter Salon in Łódź at the Historical Museum of the City of Łódź, Jubilee Exhibition Celebrating the 50th Anniversary of the State Higher School of Visual Arts in Łódź, at the Central Textile History Museum (1995), Art Gallery in Sopot (1998), Akademie der Kunste in Berlin (1999), the 1st, 2nd and 3rd edition of the International Drawing Contest in Wrocław, Art Gallery in Kielce (2005), City Centre Gallery in Kraków (2005), and the Presidential Gallery in Warsaw. He received many awards and distinctions, including in nd award at the 9th Triennale of Polish Modern Drawing in Lubaczów. He participates in open air events, including in Tuchów and Boguchwała near Rzeszów. He lives and works in Łódź Tarnów, akwarela/papier, 28x21 cm, 2009 r., wł. prywatna.

14 Alojzy Majcher Portret młodego Żydka, sucha igła/papier, 20x17 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Urodził się 1 IV 1907 roku w Tarnowie. W latach studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie malarstwo pod kierunkiem Władysława Jarockiego i Ignacego Pieńkowskiego, a grafikę u Jana Wojnarskiego. Po ukończeniu studiów wrócił do Tarnowa i rozpoczął pracę jako nauczyciel rysunku w II Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. św. Jadwigi i w prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Elizy Orzeszkowej. Około roku 1935 był współorganizatorem stowarzyszenia tarnowskich plastyków Zielona Szpilka. W latach pracował jako pedagog w Ognisku Plastycznym w Sosnowcu. W roku 1939 wyjechał na studia do Paryża. Po wybuchu II wojny światowej wrócił do Tarnowa i działał w Związku Walki Zbrojnej. Został aresztowany 17 VI 1943 roku i wraz z 18 Polakami następnego dnia rozstrzelany. Pochowano go na cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu w zbiorowej mogile. W jego twórczości dominowało malarstwo i grafika. Głównymi tematami były portrety, typy ludzkie, robotnicy przy pracy, scenki uliczne, kawiarnie, poczekalnie, koncerty oraz pejzaże, głównie miejskie i martwe natury. Swoje prace wystawiał w Krakowie (1931, 1933), Warszawie (1935, 1936) i Tarnowie (1935). Po wojnie zorganizowano w Tarnowie trzy wystawy pośmiertne (1945, 1973 i 1978) oraz jedną w Krakowie w 1946 roku. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Born 1 April 1907 in Tarnów. In , he studied painting at the Academy of Fine Arts in Kraków, tutored by Władysław Jarocki and Ignacy Pieńkowski, and graphic art, instructed by Jan Wojnarski. After graduation he returned to Tarnów and started his professional career as a teacher of drawing at the Second Saint Jadwiga of Poland s Girls Teacher Seminar and Eliza Orzeszkowa Girls Gymnasium, which was a private school. About 1935 he cofounded the Green Pin (Zielona Szpilka) association of visual artists in Tarnów. In , he worked as a teacher in the Visual Art Centre in Sosnowiec. In 1939, he left to study in Paris. After the outbreak of the Second World War he returned to Tarnów and joined the Union of Armed Struggle. He was arrested on 17 June 1943 and was executed by firing squad along with 18 other Poles the next day. He was buried in the New Cemetery in Tarnów in a mass grave. He mainly produced paintings and graphic art. His favourite themes were portraits, people, labourers at work, street scenes, cafés, waiting rooms, concerts, landscapes mainly urban, and still lifes. He exhibited his works in Kraków (1931, 1933), Warsaw (1935, 1936) and Tarnów (1935). After the war three post-mortem exhibitions of his works were held in Tarnów (in 1945, 1973 and 1978), and one in Kraków in His works are held by the District Museum in Tarnów. Ulica, kredka/papier, 33x20 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie

15 Ulica Forteczna, kredka/papier, 33x20 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. 120 Krajobraz, widok Tarnowa od strony północno-wschodniej, kredka/papier, 15x21 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. 121

16 Na targu, tusz, lawowanie/papier, 33x20 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Na Rynku w Tarnowie, tusz, lawowanie/papier, 35x22 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Krajobraz miejski, olej/pilśnia, 41x59 cm, 1942 r. wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie

17 Rafał Malczewski Urodził się w 1892 roku w Krakowie, zmarł w 1965 roku w Montrealu. Malarz, pisarz i felietonista. Malarstwa uczył się w pracowni ojca Jacka Malczewskiego. W latach studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W okresie mieszkał w Zakopanem. Przyjaźnił się z Witkacym, Szymanowskim, Makuszyńskim, Iwaszkiewiczem. Od 1929 roku był członkiem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej, a od 1932 roku Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm. W 1939 roku, poprzez Węgry, Francję, Hiszpanię i Portugalię, uciekł do Brazylii. W 1940 krótko przebywał w USA. W 1942 roku przeniósł się na stałe do Montrealu, gdzie mieszkał i tworzył do końca życia. Malował przede wszystkim pejzaże, najczęściej górskie, a także wyjątkowo rzadki w polskiej sztuce międzywojennej pejzaż przemysłowy, cykl Czarny Śląsk (1935) i Centralny Okręg Przemysłowy (1938). Odegrał w tym czasie rolę swoistego kronikarza rodzącego się od podstaw polskiego przemysłu. Prace te są przejawem entuzjazmu artysty i mieszczą się w nurcie propagandy rządowej, kreującej sposób myślenia o przemyśle i osiągnięciach gospodarczych II Rzeczypospolitej. W 1938 roku malował także tarnowską fabrykę w Mościcach. Od 1924 roku do końca życia nieprzerwanie wystawiał swoje prace w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego obrazy znajdują się w licznych muzeach w Polsce i za granicą. Otrzymał m.in. złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu (1937) i nagrodę plastyczną paryskiej Kultury (1962). Rurociąg Mościce, olej/płótno, 100x71 cm, 1938 r., wł. Muzeum Narodowe w Szczecinie. Born 1892 in Kraków and died 1965 in Montreal. He was a painter, writer and columnist. He learned painting from his father Jacek Malczewski. In , he studied philosophy, architecture and agronomy in Vienna. In , he lived in Zakopane. He was friends with Witkacy, Szymanowski, Makuszyński, and Iwaszkiewicz. In 1929 and 1932, he became a member of the Association of Podhale Art and the Rhythm Polish Artists Association, respectively. In 1939 he fled to Brazil through Hungary, France, Spain and Portugal. In 1940, he stayed for a short period in the United States of America. In 1942, he settled in Montreal where he lived and created until the end of his life. His paintings chiefly include landscapes, most often mountain landscapes, and industrial landscapes, which was a very unique theme in Polish interwar art (Black Silesia series 1935, and Central Industrial Area series 1938). In that period he acted as a chronicler of the emerging Polish industry sector. He created his works with great enthusiasm and his output was consistent with the current of government propaganda, which shaped the perception of the industrial sector and economic achievements of the Second Polish Republic. In 1938, he also painted the Mościce plant in Tarnów. Malczewski s output as a writer includes novels, memoirs, columns, poems, theatrical plays and movie scripts. From 1924 until the end of his life he exhibited his works in solo and group exhibitions. His paintings are displayed in numerous museums in Poland and abroad. He was awarded a golden medal on the Exposition Internationale des Arts et Techniques in Paris (1937) and a visual arts award of Culture of Paris (1962)

18 Wieża granulacyjna, olej/tektura, 100 x 65 cm, 1938 r., wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu. Wnętrze hali fabrycznej w Mościcach, akwarela/papier, 69x49 cm, 1938 r., wł. Muzeum Narodowe w Warszawie. >

19 Beata Olszewska Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na co dzień pracuje jako nauczycielka sztuki w Szkole Podstawowej w Pleśnej oraz prowadzi pracownię ikony w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Od kilkunastu lat jej pasją jest pisanie ikon. Tej sztuki uczyła się i uczy do dzisiaj w pracowni jezuity ojca Zygfryda Kota w Krakowie. Należy do krakowskiej grupy malarzy ikon Lumen, działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia. Jej prace prezentowane były w Krakowie, Krzeszowicach, Pleśnej, Tarnowie (w Muzeum Etnograficznym i Pałacu Młodzieży) oraz Ryglicach. Nadchodzą z cyklu Skąd się wzięły maszkarony w Tarnowie, technika mieszana/karton, 20x29 cm, 2002 r., wł. prywatna. She graduated from the National Visual Art High School in Tarnów and the Higher Pedagogy School in Kraków. She also completed a post-graduate course in history at the Jagiellonian University. She works as an art teacher at the Primary School in Pleśna and conducts the icon studio at the Youth Community Centre in Tarnów. For several years, she has been passionate about icon painting. She has learned the technique in Kraków from Zygfryd Kot, a Jesuit priest. She is a member of the Lumen group of icon painters from Kraków, associated with the Ecclesia Christian Association of Religious Artists. Her works were presented in Kraków, Krzeszowice, Pleśna, Tarnów (at the Ethnographic Museum and Youth Community Centre), and Ryglice. Maszkaronada z cyklu Skąd się wzięły maszkarony w Tarnowie, technika mieszana/płótno, 60x60 cm, 2002 r., wł. prywatna. >

20 Panorama Tarnowa, olej/płótno, 40x50 cm, wł. Urząd Miasta Tarnowa. Wacław Onak Urodził się 1958 roku w Tarnowie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Juliusza Joniaka. Końcem lat 80. ubiegłego stulecia był związany z tarnowską Grupą TA (Tarnowscy Artyści), która organizowała wystawy w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej przy ul. Wałowej w Tarnowie. Na co dzień oprócz pracy zawodowej zajmuje się malarstwem sztalugowym. Maluje akty, martwe natury, pejzaże. Często inspiracją dla niego jest najbliższe otoczenie, np. ogród, w którym powstają obrazy pełne kwiatów, drzew czy też ziół. Swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Znajdują się one w zbiorach prywatnych w Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Japonii, Anglii, Szwecji, USA, Brazylii, Australii, Niemczech i w Polsce. W 2011 roku obchodził 25-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji nakładem wydawnictwa Grupa Tomami został wydany album z reprodukcjami jego obrazów, tych które znajdują się w zbiorach prywatnych. Za swoją działalność artystyczną otrzymał m.in. statuetkę Uskrzydlony oraz medal Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego. Born 1958 in Tarnów. He graduated from the Academy of Fine Arts in Kraków, with a degree from the Faculty of Painting, tutored by professor Juliusz Joniak. In late 1980 s, he was involved in the activities of the TA Group (Tarnowscy Artyści), which organised exhibitions at the Society of Friends of the Tarnów Region at Wałowa street in Tarnów. In his everyday life, apart from his professional career, he pursues easel painting, producing nudes, still lifes and landscapes. Often, he finds inspiration in his nearest surroundings, e.g. the garden, where he produces paintings filled with flowers, trees and herbs. He presents his artworks on solo and group exhibitions in Poland and abroad. His works are held by private collectors in Belgium, France, Italy, Spain, Japan, England, Sweden, the United States of America, Brazil, Australia, Germany and Poland. In 2011, he celebrated the 25th anniversary of his artistic work. On that occasion, the Tomami Group publisher published an album containing reproductions of his paintings held in private collections. In recognition of his work he was awarded the statuette of the Man with Wings, and a medal for Distinguished Service for the Province of Tarnów. Tomasz Pacanowski Urodził się w 1969 roku. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Uprawia malarstwo (akryl, pastel, collage) i grafikę użytkową. Pracuje jako projektant w firmie zajmującej się reklamą wizualną w Tarnowie. W 2002 roku otrzymał wyróżnienie w pierwszej edycji biennale Tarnowskie Klimaty, za pracę pt. Obelisk, wykonaną w technice druku cyfrowego. Wystawiał swoje prace w salach Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie, w ramach festiwalu Tygiel Kultury w 2007 roku oraz w 2012 roku w Muzeum Okręgowym w Tarnowie w ramach cyklu Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz instytucjach, m.in. w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Born He graduated from the National Visual Art High School in Tarnów. He is preoccupied with painting (acrylics, pastels, collages), and commercial design. He works as a designer in a Tarnów-based visual merchanising company. In 2002, he received an award in the first edition of the Climate of Tarnów biennale for Obelisk a digital print. He exhibited his works at the BWA Contemporary Art Gallery in Tarnów, at the Cultural Melting Pot festival in 2007 and in the District Museum in Tarnów in 2012 as part of the cycle entitled Artists of Tarnów in the Museum s Gallery. His works are held as part of collections of private owners and institutions, including the District Museum in Tarnów. Obelisk Wariacje na temat Ratusza, digital painting 75x30 cm, 2001 r., wł. prywatna. Tarnowska Starówka, grafika komputerowa, 33x61 cm, 2009 r., wł. prywatna. >>

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego MARZENA JAGIEŁŁO hermeneutyka chleba powszedniego 1 MARZENA JAGIEŁŁO kom. 728 881 188 mjawa@o2.pl www.behance.net/mjawa Urodzona w Starachowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI Kl. Stanisław SZYMANOWSKI dzięki uprzejmości anpate Urodził się 4 października 1919 roku w Pasierbach koło Gostynia jako trzecie w kolejności z czworga dzieci Walentego i Marii Szymanowskich. Miał trzech

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Kraków 2014. Fotografie Pawła Krzana

Kraków 2014. Fotografie Pawła Krzana Kraków Fotografie Pawła Krzana Mroźna, zimowa panorama z klasztorem Kamedułów na Srebrnej Górze w Lesie Wolskim Cold winter s view of Kamedułów Cloister on Silver Hill in the Wolski Forest Styczeń January

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Grzegorz Frydryk Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR Urodzona w 1974 roku w Przemyślu. Studia w Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunkach: Pedagogika, dyplom w 1998 roku oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie sztuk Plastycznych.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE

CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE BRONISŁAW WOJCIECH LINKE 1906-1962 Bronisław Wojciech Linke urodził się 23 kwietnia 1906 w Dorpacie (Estonia). Bronisław Wojciech

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

WALDEMAR MARIAN KUCZMA

WALDEMAR MARIAN KUCZMA WALDEMAR MARIAN KUCZMA malarstwo / painting Grand Prix Srebrny Czworokąt 2009 Grand Prix Silver Quadrangle 2009 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemysl District In

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207

Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207 Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207 1994 2000 2003 2004 2005 Beata Zdęba Jakub Lech Nina Łupińska Marlena Promna Tomasz Pietrek Indywidualna wystawa rysunku, galeria Impart, Wrocław

Bardziej szczegółowo

Studia Muzealno-Historyczne 2011 TOM III

Studia Muzealno-Historyczne 2011 TOM III Studia Muzealno-Historyczne 2011 TOM III Spis treści Studia i materiały 11 Czesław Hadamik (Kielce) Ślady osad służebnych w okolicach Kielc 31 53 87 99 115 147 163 183 Krzysztof Bracha (Kielce) Statuta

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

FASHION CULTURE POLAND-GREAT BRITAIN UNITED IN FASHION

FASHION CULTURE POLAND-GREAT BRITAIN UNITED IN FASHION www.fashionculture.pl OFERTA SPONSORSKA PRZY SZTUCE FASHION CULTURE W ROLI GŁÓWNEJ: Polsko-Brytyjska Kultura i Sztuka SCENA: MUZEUM PAŁAC w Wilanowie Organizator: Polska Wszechnica w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK

ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK PEJZAŻ HORYZONTALNY ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK 1. Marzena Ślusarczyk Bez tytułu, 2014 akryl, płótno, 130 97 cm PEJZAŻ HORYZONTALNY ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ 9 30 LIPCA 2015

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Andrzej Siemi ń ski. malarstwo. 27 V 2011-24 VII 2011 - Galeria J

Andrzej Siemi ń ski. malarstwo. 27 V 2011-24 VII 2011 - Galeria J Andrzej Siemi ń ski malarstwo 90-408, ul. Próchnika 3 tel. +48 42 632 67 07 e-mail: galeria.j@interia.pl www.galeriaj.pl Organizacja wystawy: Anna Niedzielska Julia Sowińska-Heim 27 V 2011-24 VII 2011

Bardziej szczegółowo

Jasna Góra. Podwójna widokówka z tzw. długim adresem, wydana przez I. Ślusarskiego w Warszawie ok. 1905 roku po wybudowaniu nowej wieży Jasna Góra

Jasna Góra. Podwójna widokówka z tzw. długim adresem, wydana przez I. Ślusarskiego w Warszawie ok. 1905 roku po wybudowaniu nowej wieży Jasna Góra Jasna Góra. Podwójna widokówka z tzw. długim adresem, wydana przez I. Ślusarskiego w Warszawie ok. 1905 roku po wybudowaniu nowej wieży Jasna Góra (the Bright Mountain). The double postcard with the so-called

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie z badań nad krajobrazem kulturowym

Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie z badań nad krajobrazem kulturowym Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DISSERTATIONS OF CULTURAL LANDSCAPE

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16 13 18 września / 13th-18th September Czy kolor jest ważnym elementem pracy? / Is colour an important element In an artwork? Azorro Rodzina / Family,, 2004, 9 15 Wojciech Bąkowski Film mówiony 3 / Spoken

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum nr 2 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 2 Historia budynku i Szkoły Budynek wzniesiono w 1890 r. Do roku 1945

Bardziej szczegółowo

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space.

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space. stolarka aluminum aluminiowa joinery, elewacje facades Buma Factory is a company within The Buma Group dedicated to design, manufacture and assembly of architectural aluminum structures. The company has

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń ORGANIZATORZY: Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń Honorowy patronat J E Yusuf Ziya Özcan Ambasador Turcji w Warszawie Spośród wielu europejskich wydarzeń, liczne odsłaniają bogactwo oświatowej

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo