Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting"

Transkrypt

1 TARNÓW W MALARSTWIE

2 Tarnów w malarstwie Tarnów in painting

3 Tarnów w malarstwie

4 Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów, prowadzonych rozmów, projekt ten rozrastał się, zaczął żyć własnym życiem, aby ostatecznie przybrać prezentowany dzisiaj kształt. Stosunkowo długi okres powstawania miał jeszcze inne zalety sprzyjał rozmowom i kontaktom. To dzięki nim udało się dotrzeć m.in. do prac Stanisława Wyspiańskiego, Rafała Malczewskiego czy też Waltera Ochsa. Był czas na przeglądanie zasobów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Urzędu Miasta w Tarnowie, dotarcie do kolekcjonerów prywatnych, a także czas dla twórców, którzy zainteresowani wydawnictwem uwieczniali w swoich dziełach Tarnów. W trakcie tych prac okazało się, że miasto, jego urok, było i jest inspiracją dla wielu artystów. W albumie zgromadziliśmy dzieła prawie 100 twórców, którzy tworzyli wykorzystując motywy Tarnowa na przestrzeni 3 wieków (najstarszy obraz pochodzi z 1806 roku). W miarę rozrastania się wydawnictwa, dotarło do nas, że temat Tarnów w malarstwie, jak dotąd, w żadnym wydawnictwie nigdy nie był tak kompleksowo ujęty i że w tym sensie wydanie to ma charakter niemal pionierski. Okazało się też, że Tarnów i jego walory zachwycał nie tylko dzisiaj. Stanisław Wyspiański, jako student krakowskiej ASP, właśnie w Tarnowie ćwiczył oko i rękę, uwieczniając na swoich rysunkach urocze zaułki miasta. Rafał Malczewski, syn sławnego Jacka Malczewskiego, realizował zamówienie Rządu Polskiego, przedstawiając na swoich obrazach Centralny Okręg Przemysłowy, w tym również budowane właśnie Azoty, dokumentując w ten sposób sztandarowe inwestycje okresu międzywojennego. Są tacy twórcy jak Szuszkiewicz, Matras czy Pazera, dla których ważnym motywem twórczości jest Tarnów, ale są i tacy, którzy mimo że tworzyli tutaj, niezbyt często ulegali magii i czarowi Tarnowa. Dotarcie do nich i do ich twórczości było trudniejsze, ale ci artyści również mają miejsce w naszym albumie. Staraliśmy się też, aby nie zostali pominięci i ci, którzy byli w Tarnowie gościnnie, nawet kilka dni. W albumie tym przypominamy dzieła i twórców powszechnie znanych, niektórych odkrywamy na nowo, przypominamy tych, o których powoli zapomina się, a przecież ich twórczość warta jest utrwalenia. Dzięki tym pracom dostępujemy zaszczytu widzenia naszego miasta poprzez błysk czyjegoś geniuszu. Wizja malarza twórcy, co jest oczywistym, budzi naszą wrażliwość, stanowiąc wyzwanie, pod którego wpływem coś się w nas zmienia. Zaczynamy dostrzegać w powszechności coś nadzwyczajnego, wyjątkowego, zaczynamy inaczej patrzeć na nasz Tarnów. Zebrany w tej publikacji materiał wydaje się fascynujący także ze względu na duże zróżnicowanie poziomu prac, który zawsze jest wysoki, a czasem bywa wybitny, wręcz mistrzowski. Obcowanie ze sztuką spod znaku Tarnowa w drugiej dekadzie XXI wieku, w tempie życia niespotykanym wcześniej, wywołuje w nas potrzebę spojrzenia wstecz, refleksji nad upływającym czasem i mamy nadzieję, że przetworzony przez artystów Tarnów, choć na chwilę taką podróż nam umożliwi. W książce tej najważniejsze są obrazy, patrzcie więc na nie długo i często, a każde z dzieł obdarzy Was swoją magią. W imieniu wszystkich, którzy pracowali nad powstaniem tego wydawnictwa Zbigniew Proć 7

5 Introduction This album was initially intended to be an addition to an entirely different project, but in the course of collecting materials and holding discussions it developed into something greater, it gained its own life and ultimately became what you are holding in your hands today. The relatively long time needed to complete the album had a few more advantages it provided an opportunity to hold conversations and make new contacts, which helped obtain the works of Stanisław Wyspiański, Rafał Malczewski and Walter Ochs, among others. We had time to browse through the resources of the District Museum in Tarnów and the Municipal Office in Tarnów, and contact private collectors. Finally, there was also time for artists who became interested in the publication to create new works themed on Tarnów. As the work progressed it turned out that the city and its charm has been an inspiration to many artists. This album presents the works of nearly 100 artists featuring motives related to Tarnów created over three centuries (the oldest painting is dated 1806). Looking at the growing collection we realised that the theme Tarnów in painting has never been presented in such a comprehensive form and that the publication is somewhat pioneering. It also occurred that Tarnów and its values were also appreciated in the past. It was in Tarnów where Stanisław Wyspiański practised his artistic skills as a student at the Academy of Fine Arts in Kraków by reproducing the enchanting backstreets of the town in his drawings. Rafał Malczewski, son of the famous Jacek Malczewski, commissioned by the Polish Government, worked in Tarnów to present the Central Industrial District in his paintings, including the Nitrogen Plant which was then under construction, and document the flagship investments in the interwar period. The album includes pieces of such artists as Szuszkiewicz, Matras and Pazera, for whom Tarnów is a very important part of their work, but also those who created in Tarnów but did not often succumb to its magic and charm. Reaching the latter and their output was more challenging but ultimately their works joined the collection presented in this album. We also tried to honour those who only visited Tarnów, even if it was for a few days. The album recalls the well known works and artists, revisits other, and revives those who are being slowly forgotten but whose output is worth remembering. Thanks to these works we have the honour of looking at our city through artists genius. The painter s vision naturally touches our sensitivity and represents a challenge that sparks a change in us. We begin to see common things as something extraordinary and unique, looking at our Tarnów from a different angle. The collection presented in this album is fascinating also because of the strong diversity of artistic quality, which is invariably high and in certain cases outstanding or even worthy of a true master. Contemplation of art inspired by Tarnów in the second decade of the 21st century in the pace of life unlike ever before makes us feel that we need to take a look into the past and provokes reflection on the passage of time. We hope that Tarnów seen through the eyes of artists will make it possible to make that journey. The most important in this album are the images, so study them long and frequently, and let their magic delight you. On behalf of all who contributed to this publication, Zbigniew Proć Spis artystów / List of artists Władysław Andrusiewicz 10 Krystyna Baniowska-Stąsiek 16 Piotr Barszczowski 22 Antoni Bartkowski 24 Maksymilian Brożek 26 Andrzej Bieńkowski 30 Magdalena Burdzyńska 32 Anna Aniela Chmiel 34 Stanisław Chmiel 35 Paulina Florentyna Chrzanowska 36 Władysław Czapla 40 Piotr Drobiecki 42 Andrzej Dudziński 48 Józef Dutkiewicz 50 Edward Dwurnik 52 Michał Dziewiański 58 Bartosz Frączek 60 Jadwiga Gajek-Sanowska 62 Ryszard Konrad Gawlikowski 66 I. Goldberg 68 Julian Grabowski 70 Andrzej Grenda 72 Edward Habdas 74 Nina Habdas 75 Tomasz Habiniak 76 Krystyna Hilczer-Kocińska 78 Jolanta Jakima-Zerek 80 Piotr Jakubczak 86 Wojciech Jakubowski

6 Jacek Janicki 90 Adam Janiec 92 Marian Kołodziejczyk 94 Tomasz Kołodziejczyk 96 Stanisław Kozyra 98 Józef Krawczyk 100 Tadeusz Król 102 Zygmunt Król 104 Leszek Kuchniak 108 Elżbieta Ledecka 110 Stanisław Łyszczarz 112 Mirosława Machaj 114 Alojzy Majcher 116 Rafał Malczewski 122 Jerzy Martynow 126 Paweł Martynow 132 Jan Matras 134 Tadeusz Max 146 Wojciech Migocki 148 Małgorzata Mizia 150 Eugeniusz Molski 154 Marek Niedojadło 158 Stanisław Nowak 162 Irena Nowakowska-Acedańska 164 Walter Ochs 166 Beata Olszewska 168 Wacław Onak 170 Tomasz Pacanowski 171 Anna Pawłowska 174 Elżbieta Pazera 176 Witold Pazera 178 Józef Adam Piliński 186 Aleksander Plutzer 188 Michał Poręba 190 Antoni Reising 192 Ewa Rosiek-Buszko 200 Wiesław Röhrenschef 202 Jerzy Ruszel 204 Wilhelm Sasnal 206 Joanna Srebro-Drobiecka 214 Witold Giżbert-Studnicki 218 Jacek Swoboda 222 Michał Sworzeń 224 Teresa Szafrańska 226 Jacek Sztuka 230 Józef Szuszkiewicz 232 Stanisław Szymczyk 238 Marzena Ślusarczyk 240 Helena Tchórzewska 242 Zygmunt Vogel 244 Andrzej Westwalewicz 248 Stanisław Westwalewicz 250 Łukasz Wojtanowski 260 Szymon Wojtanowski 262 Małgorzata Wolak 264 Jacek Wróbel 266 Stanisław Wyspiański 268 Waldemar Żuchnicki 272 Robert Żybura

7 Katedra, technika mieszana/papier, 100x70 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Władysław Andrusiewicz Urodził się 23 X 1950 roku w Tarnowie. W roku 1970 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Pomimo zdanych egzaminów, ze względu na brak miejsc, nie został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rozpoczął pracę najpierw w tarnowskim teatrze, następnie w Domu Kultury przy Niedomickich Zakładach Celulozy PB Elektromontaż Kraków oddz. w Tarnowie oraz w dekoratorni PSS Społem w Tarnowie. Poza pracą cały swój wolny czas poświęcił malarstwu. Od roku 1988 należał do Grupy TA (Tarnowscy Artyści), która skupiała środowisko młodych tarnowskich artystów profesjonalistów i amatorów. Zajmował się głównie malarstwem, rysunkiem i grafiką. Malował portrety, pejzaże, martwe natury, architekturę, konie, obrazy o tematyce sakralnej oraz obrazy na zamówienie. Łatwość, z jaką przychodziło mu tworzenie, zaowocowała ogromną ilością prac, które dziś znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Tarnowie, w kraju i za granicą. Swoje prace przekazywał na aukcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz był autorem kilku wystaw indywidualnych. Zmarł 5 X 2009 roku w Tarnowie. Born 23 October 1950 in Tarnów. He graduated from the National Art High School in Tarnów in He successfully passed the admission tests to the Academy of Fine Arts in Kraków, but was not admitted due to insufficient number of intake places. He was employed successively at the Tarnów Theatre, the Community Centre at the Cellulose Plant in Niedomice, Tarnów Branch of PB Elektromontaż Kraków, and at the decorator department of PSS Społem in Tarnów. In his free time he was fully committed to painting. As of 1988 he was a member of the TA Group (Tarnów s Artists), a community of young artists composed of both professionals and amateurs. He was mostly preoccupied with painting, drawing and graphic art. He painted portraits, landscapes, still lifes, architecture, horses, religious themes and commissioned paintings. The ease of creation allowed him to produce a substantial number of artworks, which are now held in many private collections in Tarnów, across Poland and abroad. He donated his works for charity auctions in support of disabled children. He participated in several dozen group exhibitions and held several solo exhibitions. He died on 5 October 2009 in Tarnów. Starówka, olej/płótno, 67x100 cm, 1991 r., wł. prywatna

8 Stara architektura II, olej/pilśnia, 128x67 cm, 1988 r., wł. prywatna. Stara architektura I, olej/pilśnia, 128x67 cm, 1988 r., wł. prywatna. > 14

9 Tarnów tryptyk, olej/pilśnia, 3x 20x20 cm, 1992 r., wł. prywatna. Park Strzelecki w Tarnowie, olej/pilśnia, 76x42 cm, 1997 r., wł. prywatna

10 Krystyna Baniowska-Stąsiek Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowała pedagogikę artystyczną na Wydziale Sztuk Pięknych. W roku 1968 uzyskała dyplom w dziedzinie grafiki artystycznej. W latach pracowała na stanowisku dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz współpracowała z tarnowskim oddziałem Związku Polskich Artystów Plastyków. Realizowała projekty Ministerstwa Kultury i Sztuki w zakresie zagranicznej promocji sztuki polskiej i tarnowskiej. Były to wystawy w Budapeszcie, Paryżu, Bratysławie, Wiedniu, Berlinie, Trenczynie, Żytomierzu i Lwowie. W tym czasie swoje prace pokazywała na wystawach indywidualnych w Tarnowie, Rzeszowie, Nowym Sączu, Opolu, Bielsku Białej, Krakowie, Dębicy i Brzesku. Od 1996 roku jest na emeryturze, zajmuje się twórczością własną, kolekcjonerstwem, organizacją wystaw w galeriach oraz aukcjami tematycznymi. Od roku 2000 mieszka we Francji, dzieląc swój czas na realizację planów w Polsce i Francji. Od 2002 roku współpracuje z Galerią Niebieską (biblioteka tarnowska), realizując tam wystawy autorsko-kolekcjonerskie. Od 2002 roku corocznie organizuje międzynarodowy plener malarski Sacrum w Tuchowie oraz plenery związane z różnymi regionami ziemi tarnowskiej. Fontanna w Parku, akwarela/papier, 33x25 cm, 2005 r., wł. prywatna. She graduated from the Nicolaus Copernicus University in Toruń where she studied artistic pedagogy at the Faculty of Fine Arts. In 1968, she received a degree in graphic arts. In , she was the head of the BWA Contemporary Art Gallery in Tarnów and collaborated with the Tarnów branch of the Association of Polish Artists and Designers. She completed a number of projects under the auspices of the Ministry of Culture and Art promoting Polish and Tarnów s art on an international forum, which involved holding exhibitions in Budapest, Paris, Bratislava, Vienna, Berlin, Trencin, Żytomierz and Lviv. Concurrently, she displayed her own works at solo exhibitions in Tarnów, Rzeszów, Nowy Sącz, Opole, Bielsko Biała, Kraków, Dębica and Brzesko. She retired in 1996 and since then she has focused on producing her own work, collecting art, organising gallery exhibitions and themed auctions. She moved to France in 2000 and has split her time between France and Poland. Since 2002 she has cooperated with the Blue Gallery (Tarnów Library) in the organisation of exhibitions of her own works and other collections. Each year since 2002 she has hosted the Sacrum international en plein air painting event in Tuchów and other such events relating to various parts of the Tarnów region. Podcienia muzealnych kamienic, akwarela/papier, 23x16 cm, 2003 r., wł. prywatna

11 Edward Dwurnik Tarnów, olej/płótno, 60x70 cm, 2008 r., wł. prywatna. Urodził się 19 IV 1943 roku w Radzyminie. W latach studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Za swojego mistrza uważa Nikifora, z którego twórczością zetknął się w czerwcu 1965 roku. Tę datę uważa za początek swojej twórczości. Zaczął tworzyć rozbudowane cykle malarskie, pierwszy: Podróże autostopem rozpoczął w roku 1965 i kontynuuje do dzisiaj. Kolejne jego cykle to m.in. Dyplom, Gipsowy plener, Droga, Różne błękity. Jest artystą niezwykle twórczym, uznanym i popularnym na całym świecie. Namalował około 5000 obrazów, wykonał około 1400 prac na papierze i prawie 3500 grafik. Na swoim koncie ma ponad 100 wystaw indywidualnych, realizowanych na całym świecie. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Kulturalną Solidarności (1983), Nouvelle Biennale de Paris (1985), Nagrodę Olimpiady Sztuki w Seulu (1988), Nagrodę Fundacji Sztuki Współczesnej (1992). Na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Born 19 April 1943 in Radzymin. In , he studied painting, graphic arts and sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He was inspired by Nikifor, whom he considered his master. He first encountered Nikifor s artworks in June 1965 and for him that date marks the beginning of his career as an artist. He began to produce extensive series of paintings the first one named Hitch-hiking started in 1965 is continued until today. His other series include: Diploma, Plaster Landscapes, Road, and Various Blues. He is a very prolific artist recognised and popular across the world. He produced approximately 5,000 paintings, drew approximately 1,400 paper works and nearly 3,500 graphic works. He held more than 100 solo exhibitions across the world. A few of his many awards include: Solidarity Award for Cultural Merit (1983), Nouvelle Biennale de Paris (1985), Award of Arts Olympics in Seoul (1988), Award from the Contemporary Art Foundation (1992). He lives and works in Warsaw. Tarnów, olej/płótno, 46x55 cm, 2011 r., wł. prywatna

12 56 57 Tarnów, olej/płótno, 114x146 cm, 2002 r., wł. BWA w Tarnowie.

13 Tarnów, akwarela/papier, 28x21 cm, 2009 r., wł. prywatna. Andrzej Grenda Urodził się w 1955 roku w Łodzi. W latach studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, gdzie w roku 1979 uzyskał dyplom w pracowni druku wypukłego prof. Andrzeja Bartczaka. Pracuje w macierzystej uczelni (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), kierując Pracownią Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Uprawia przede wszystkim rysunek, który doprowadził do perfekcji, i malarstwo charakteryzujące się surrealistycznym widzeniem świata. W latach od 1995 do 2011 swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych, m.in. w galeriach łódzkich, Łowiczu, Rzeszowie, Wrocławiu oraz w Salonikach (Grecja), Lwowie i Kijowie (Ukraina). Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, w tym: Grafika i rysunek Łódzki Salon Zimowy 94 w Muzeum Historii Miasta Łodzi, Jubileuszowa Wystawa z okazji 50-lecia PWSSP w Łodzi w Centralnym Muzeum Włókiennictwa (1995 r.), BWA w Sopocie (1998 r.), Akademie der Kunste w Berlinie (1999 r.), na I, II i III Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu, BWA w Kielcach (2005 r.), Galeria Centrum w Krakowie (2005 r.), Galeria Prezydencka w Warszawie. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. w roku 2002 zdobył II Nagrodę na IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Uczestniczy w plenerach malarskich, m.in. w Tuchowie i Boguchwale k. Rzeszowa. Mieszka i pracuje w Łodzi. Born 1955 in Łódź. In , he studied at the Higher School of Visual Arts in Łódź, where in 1979 he received his degree graduating from the Relief Printing Studio, tutored by professor Andrzej Bartczak. He works at his alma mater (currently Academy of Fine Arts) as the head of the Drawing Studio at the Faculty of Graphics and Painting. He is principally engaged in drawing, which he mastered to perfection, and painting known for surrealistic depiction of the world. In , he presented his works on solo exhibitions in numerous galleries in Łódź, Łowicz, Rzeszów, Wrocław, Thessaloniki (Greece), Lviv and Kiev (Ukraine). He participated in many group exhibitions, including Graphics and drawing 1994 Winter Salon in Łódź at the Historical Museum of the City of Łódź, Jubilee Exhibition Celebrating the 50th Anniversary of the State Higher School of Visual Arts in Łódź, at the Central Textile History Museum (1995), Art Gallery in Sopot (1998), Akademie der Kunste in Berlin (1999), the 1st, 2nd and 3rd edition of the International Drawing Contest in Wrocław, Art Gallery in Kielce (2005), City Centre Gallery in Kraków (2005), and the Presidential Gallery in Warsaw. He received many awards and distinctions, including in nd award at the 9th Triennale of Polish Modern Drawing in Lubaczów. He participates in open air events, including in Tuchów and Boguchwała near Rzeszów. He lives and works in Łódź Tarnów, akwarela/papier, 28x21 cm, 2009 r., wł. prywatna.

14 Alojzy Majcher Portret młodego Żydka, sucha igła/papier, 20x17 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Urodził się 1 IV 1907 roku w Tarnowie. W latach studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie malarstwo pod kierunkiem Władysława Jarockiego i Ignacego Pieńkowskiego, a grafikę u Jana Wojnarskiego. Po ukończeniu studiów wrócił do Tarnowa i rozpoczął pracę jako nauczyciel rysunku w II Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. św. Jadwigi i w prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Elizy Orzeszkowej. Około roku 1935 był współorganizatorem stowarzyszenia tarnowskich plastyków Zielona Szpilka. W latach pracował jako pedagog w Ognisku Plastycznym w Sosnowcu. W roku 1939 wyjechał na studia do Paryża. Po wybuchu II wojny światowej wrócił do Tarnowa i działał w Związku Walki Zbrojnej. Został aresztowany 17 VI 1943 roku i wraz z 18 Polakami następnego dnia rozstrzelany. Pochowano go na cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu w zbiorowej mogile. W jego twórczości dominowało malarstwo i grafika. Głównymi tematami były portrety, typy ludzkie, robotnicy przy pracy, scenki uliczne, kawiarnie, poczekalnie, koncerty oraz pejzaże, głównie miejskie i martwe natury. Swoje prace wystawiał w Krakowie (1931, 1933), Warszawie (1935, 1936) i Tarnowie (1935). Po wojnie zorganizowano w Tarnowie trzy wystawy pośmiertne (1945, 1973 i 1978) oraz jedną w Krakowie w 1946 roku. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Born 1 April 1907 in Tarnów. In , he studied painting at the Academy of Fine Arts in Kraków, tutored by Władysław Jarocki and Ignacy Pieńkowski, and graphic art, instructed by Jan Wojnarski. After graduation he returned to Tarnów and started his professional career as a teacher of drawing at the Second Saint Jadwiga of Poland s Girls Teacher Seminar and Eliza Orzeszkowa Girls Gymnasium, which was a private school. About 1935 he cofounded the Green Pin (Zielona Szpilka) association of visual artists in Tarnów. In , he worked as a teacher in the Visual Art Centre in Sosnowiec. In 1939, he left to study in Paris. After the outbreak of the Second World War he returned to Tarnów and joined the Union of Armed Struggle. He was arrested on 17 June 1943 and was executed by firing squad along with 18 other Poles the next day. He was buried in the New Cemetery in Tarnów in a mass grave. He mainly produced paintings and graphic art. His favourite themes were portraits, people, labourers at work, street scenes, cafés, waiting rooms, concerts, landscapes mainly urban, and still lifes. He exhibited his works in Kraków (1931, 1933), Warsaw (1935, 1936) and Tarnów (1935). After the war three post-mortem exhibitions of his works were held in Tarnów (in 1945, 1973 and 1978), and one in Kraków in His works are held by the District Museum in Tarnów. Ulica, kredka/papier, 33x20 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie

15 Ulica Forteczna, kredka/papier, 33x20 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. 120 Krajobraz, widok Tarnowa od strony północno-wschodniej, kredka/papier, 15x21 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. 121

16 Na targu, tusz, lawowanie/papier, 33x20 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Na Rynku w Tarnowie, tusz, lawowanie/papier, 35x22 cm, wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Krajobraz miejski, olej/pilśnia, 41x59 cm, 1942 r. wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie

17 Rafał Malczewski Urodził się w 1892 roku w Krakowie, zmarł w 1965 roku w Montrealu. Malarz, pisarz i felietonista. Malarstwa uczył się w pracowni ojca Jacka Malczewskiego. W latach studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W okresie mieszkał w Zakopanem. Przyjaźnił się z Witkacym, Szymanowskim, Makuszyńskim, Iwaszkiewiczem. Od 1929 roku był członkiem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej, a od 1932 roku Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm. W 1939 roku, poprzez Węgry, Francję, Hiszpanię i Portugalię, uciekł do Brazylii. W 1940 krótko przebywał w USA. W 1942 roku przeniósł się na stałe do Montrealu, gdzie mieszkał i tworzył do końca życia. Malował przede wszystkim pejzaże, najczęściej górskie, a także wyjątkowo rzadki w polskiej sztuce międzywojennej pejzaż przemysłowy, cykl Czarny Śląsk (1935) i Centralny Okręg Przemysłowy (1938). Odegrał w tym czasie rolę swoistego kronikarza rodzącego się od podstaw polskiego przemysłu. Prace te są przejawem entuzjazmu artysty i mieszczą się w nurcie propagandy rządowej, kreującej sposób myślenia o przemyśle i osiągnięciach gospodarczych II Rzeczypospolitej. W 1938 roku malował także tarnowską fabrykę w Mościcach. Od 1924 roku do końca życia nieprzerwanie wystawiał swoje prace w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego obrazy znajdują się w licznych muzeach w Polsce i za granicą. Otrzymał m.in. złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu (1937) i nagrodę plastyczną paryskiej Kultury (1962). Rurociąg Mościce, olej/płótno, 100x71 cm, 1938 r., wł. Muzeum Narodowe w Szczecinie. Born 1892 in Kraków and died 1965 in Montreal. He was a painter, writer and columnist. He learned painting from his father Jacek Malczewski. In , he studied philosophy, architecture and agronomy in Vienna. In , he lived in Zakopane. He was friends with Witkacy, Szymanowski, Makuszyński, and Iwaszkiewicz. In 1929 and 1932, he became a member of the Association of Podhale Art and the Rhythm Polish Artists Association, respectively. In 1939 he fled to Brazil through Hungary, France, Spain and Portugal. In 1940, he stayed for a short period in the United States of America. In 1942, he settled in Montreal where he lived and created until the end of his life. His paintings chiefly include landscapes, most often mountain landscapes, and industrial landscapes, which was a very unique theme in Polish interwar art (Black Silesia series 1935, and Central Industrial Area series 1938). In that period he acted as a chronicler of the emerging Polish industry sector. He created his works with great enthusiasm and his output was consistent with the current of government propaganda, which shaped the perception of the industrial sector and economic achievements of the Second Polish Republic. In 1938, he also painted the Mościce plant in Tarnów. Malczewski s output as a writer includes novels, memoirs, columns, poems, theatrical plays and movie scripts. From 1924 until the end of his life he exhibited his works in solo and group exhibitions. His paintings are displayed in numerous museums in Poland and abroad. He was awarded a golden medal on the Exposition Internationale des Arts et Techniques in Paris (1937) and a visual arts award of Culture of Paris (1962)

18 Wieża granulacyjna, olej/tektura, 100 x 65 cm, 1938 r., wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu. Wnętrze hali fabrycznej w Mościcach, akwarela/papier, 69x49 cm, 1938 r., wł. Muzeum Narodowe w Warszawie. >

19 Beata Olszewska Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na co dzień pracuje jako nauczycielka sztuki w Szkole Podstawowej w Pleśnej oraz prowadzi pracownię ikony w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Od kilkunastu lat jej pasją jest pisanie ikon. Tej sztuki uczyła się i uczy do dzisiaj w pracowni jezuity ojca Zygfryda Kota w Krakowie. Należy do krakowskiej grupy malarzy ikon Lumen, działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia. Jej prace prezentowane były w Krakowie, Krzeszowicach, Pleśnej, Tarnowie (w Muzeum Etnograficznym i Pałacu Młodzieży) oraz Ryglicach. Nadchodzą z cyklu Skąd się wzięły maszkarony w Tarnowie, technika mieszana/karton, 20x29 cm, 2002 r., wł. prywatna. She graduated from the National Visual Art High School in Tarnów and the Higher Pedagogy School in Kraków. She also completed a post-graduate course in history at the Jagiellonian University. She works as an art teacher at the Primary School in Pleśna and conducts the icon studio at the Youth Community Centre in Tarnów. For several years, she has been passionate about icon painting. She has learned the technique in Kraków from Zygfryd Kot, a Jesuit priest. She is a member of the Lumen group of icon painters from Kraków, associated with the Ecclesia Christian Association of Religious Artists. Her works were presented in Kraków, Krzeszowice, Pleśna, Tarnów (at the Ethnographic Museum and Youth Community Centre), and Ryglice. Maszkaronada z cyklu Skąd się wzięły maszkarony w Tarnowie, technika mieszana/płótno, 60x60 cm, 2002 r., wł. prywatna. >

20 Panorama Tarnowa, olej/płótno, 40x50 cm, wł. Urząd Miasta Tarnowa. Wacław Onak Urodził się 1958 roku w Tarnowie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Juliusza Joniaka. Końcem lat 80. ubiegłego stulecia był związany z tarnowską Grupą TA (Tarnowscy Artyści), która organizowała wystawy w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej przy ul. Wałowej w Tarnowie. Na co dzień oprócz pracy zawodowej zajmuje się malarstwem sztalugowym. Maluje akty, martwe natury, pejzaże. Często inspiracją dla niego jest najbliższe otoczenie, np. ogród, w którym powstają obrazy pełne kwiatów, drzew czy też ziół. Swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Znajdują się one w zbiorach prywatnych w Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Japonii, Anglii, Szwecji, USA, Brazylii, Australii, Niemczech i w Polsce. W 2011 roku obchodził 25-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji nakładem wydawnictwa Grupa Tomami został wydany album z reprodukcjami jego obrazów, tych które znajdują się w zbiorach prywatnych. Za swoją działalność artystyczną otrzymał m.in. statuetkę Uskrzydlony oraz medal Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego. Born 1958 in Tarnów. He graduated from the Academy of Fine Arts in Kraków, with a degree from the Faculty of Painting, tutored by professor Juliusz Joniak. In late 1980 s, he was involved in the activities of the TA Group (Tarnowscy Artyści), which organised exhibitions at the Society of Friends of the Tarnów Region at Wałowa street in Tarnów. In his everyday life, apart from his professional career, he pursues easel painting, producing nudes, still lifes and landscapes. Often, he finds inspiration in his nearest surroundings, e.g. the garden, where he produces paintings filled with flowers, trees and herbs. He presents his artworks on solo and group exhibitions in Poland and abroad. His works are held by private collectors in Belgium, France, Italy, Spain, Japan, England, Sweden, the United States of America, Brazil, Australia, Germany and Poland. In 2011, he celebrated the 25th anniversary of his artistic work. On that occasion, the Tomami Group publisher published an album containing reproductions of his paintings held in private collections. In recognition of his work he was awarded the statuette of the Man with Wings, and a medal for Distinguished Service for the Province of Tarnów. Tomasz Pacanowski Urodził się w 1969 roku. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Uprawia malarstwo (akryl, pastel, collage) i grafikę użytkową. Pracuje jako projektant w firmie zajmującej się reklamą wizualną w Tarnowie. W 2002 roku otrzymał wyróżnienie w pierwszej edycji biennale Tarnowskie Klimaty, za pracę pt. Obelisk, wykonaną w technice druku cyfrowego. Wystawiał swoje prace w salach Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie, w ramach festiwalu Tygiel Kultury w 2007 roku oraz w 2012 roku w Muzeum Okręgowym w Tarnowie w ramach cyklu Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz instytucjach, m.in. w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Born He graduated from the National Visual Art High School in Tarnów. He is preoccupied with painting (acrylics, pastels, collages), and commercial design. He works as a designer in a Tarnów-based visual merchanising company. In 2002, he received an award in the first edition of the Climate of Tarnów biennale for Obelisk a digital print. He exhibited his works at the BWA Contemporary Art Gallery in Tarnów, at the Cultural Melting Pot festival in 2007 and in the District Museum in Tarnów in 2012 as part of the cycle entitled Artists of Tarnów in the Museum s Gallery. His works are held as part of collections of private owners and institutions, including the District Museum in Tarnów. Obelisk Wariacje na temat Ratusza, digital painting 75x30 cm, 2001 r., wł. prywatna. Tarnowska Starówka, grafika komputerowa, 33x61 cm, 2009 r., wł. prywatna. >>

XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013

XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013 XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013 24th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2013 Patronat Honorowy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Under

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology K. Cichosz na początku lat 80. K. Cichosz on the beginning of the 80s. Urodzony 10.10.1955 roku w Łodzi. W latach 1985-89 studiował w Wy szym Studium Fotografii

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 38 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Joanna Jadwiga Białkiewicz mgr inż. arch.

Joanna Jadwiga Białkiewicz mgr inż. arch. DZIEJE PAŁACU W BIEGANOWIE (POWIAT WRZEŚNIA) I SPOSÓB JEGO UŻYTKOWANIA NA TLE PRZEMIAN HISTORYCZNYCH W SETNĄ ROCZNICĘ BUDOWY THE HISTORY OF THE PALACE OF BIEGANOWO (DISTRICT OF WRZEŚNIA) AND THE MANNER

Bardziej szczegółowo

Festiwal pod patronatem:

Festiwal pod patronatem: Festiwal pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego PROBALTICA

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Nr 4(40) 2014. Spis rzeczy. kwartalnik. Bolesław Orłowski, Inżynierowie w służbie Narodu... 3. Rada Naukowa

Nr 4(40) 2014. Spis rzeczy. kwartalnik. Bolesław Orłowski, Inżynierowie w służbie Narodu... 3. Rada Naukowa Nr 4(40) 2014 kwartalnik Spis rzeczy Rada Naukowa Zbigniew Bać (Polska) Michaił Balzanikov (Rosja) Joaquim Braizinha (Portugalia) Kateřina Charvátová (Czechy) Jerzy Charytonowicz (Polska) Małgorzata Chorowska

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13

Bardziej szczegółowo

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 RADA NAUKOWA Ryszard ASIENKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) Tomáš DOHNAL (Uniwersytet Techniczny w Libercu) Karol FEČ (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) Elena

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

Of e r t a. p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate

Of e r t a. p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate Of e r t a p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate Szanowni Państwo Magazyn airgate ukazuje się 5 razy do roku. Właścicielem tytułu oraz jego wydawcą jest Kraków Airport, a magazyn

Bardziej szczegółowo

30.09 2.10.2011. magazyn targowy trade show magazine. Targi na miar potrzeb Trade Show Made to Measure

30.09 2.10.2011. magazyn targowy trade show magazine. Targi na miar potrzeb Trade Show Made to Measure www.zlotosrebroczas.com 30.09 2.10.2011 Targi na miar potrzeb Trade Show Made to Measure Ayala collection by Lewanowicz Promocja nowoczesno ci Contemporary Art Endorsed Nagroda za sukces Prized for Success

Bardziej szczegółowo