Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 1 (cz. 3)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 1 (cz. 3)"

Transkrypt

1 Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 3) Kontynuujemy nasz temat w części trzeciej artykułu. Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 3) W poprzednich częściach tego artykułu omówiliśmy rozdziały 1-8 Apokalipsy. W tej zaś przedstawiamy rozdziały Ap 9:1 gwiazda spadająca J. Wesley I widziałem, że gwiazda. Jan Wesley stał się gwiazdą na anglikańskim niebie w roku 1728 (...) Spadła z nieba na ziemię Przez wiele lat Wesley nie miał zamiaru tworzyć sektę, a jednak nieświadomie zaczął to czynić od samego początku... (Dokonana Tajemnica 1925 s. 183). Jezus Gwiazda symbolizuje zatem Króla wyznaczonego przez Jehowę, gdyż namaszczeni chrześcijanie uznają tylko jednego anielskiego Króla Jezusa Chrystusa (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 143; por. Światło 1930 t. I, s ). Ap 10:3 siedem gromów Tomy I-VII Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 1 (cz. 3)

2 Siedm gromów. Siedm tomów»wykładów Pisma Św.«(Dokonana Tajemnica 1925 s. 200). Wypowiedzi Jehowy Rozsądny wydaje się więc wniosek, iż?głosy siedmiu gromów to wypowiedzi samego Jehowy dotyczące Jego zamysłów (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s ; por. Światło 1930 t. I, s. 175 poselstwo Jehowy, które łaja nieprzyjaciół i wyraża swój gniew ). Ap 11:2-3 czterdzieści dwa miesiące (...) tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni Lata Czterdzieści i dwa miesiące lat od założenia papiestwa jako doczesnej władzy, R. P. 539, do R. P (Dokonana Tajemnica 1925 s. 207). Od 7 listopada 1914 r. do 7 maja 1918 r. Czterdzieści dwa miesiące po trzydzieści dni, to jest 1260 dni czyli trzy i pół roku słonecznego, zaczynając od pierwszego tygodnia w listopadzie, mianowicie w dniu 7 listopada 1914 r., a skończyły się w dniu 7 maja 1918 r. (Światło 1930 t. I, s. 198). Od października 1914 r. do roku 1918 Jak jeszcze zobaczymy, chodzi tu o literalne 42 miesiące od października 1914 roku do roku 1918 kiedy to wszystkich uważających się za chrześcijan poddano ciężkiej próbie (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 162). Od grudnia 1914 r. do czerwca 1918 r. Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 2 (cz. 3)

3 Jak jeszcze zobaczymy, chodzi tu o literalne 42 miesiące od grudnia 1914 roku do czerwca roku 1918 kiedy to wszystkich uważających się za chrześcijan poddano ciężkiej próbie (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 162 [wersja zawarta na Watchtower Library 2013]; Nasza Służba Królestwa Nr 9, 2006 s. 5). Ap 11:3 dwaj świadkowie Stary i Nowy Testament 11:3. I dam je dwom świadkom moim.»pan odnosi się do Starego i Nowego Testamentu Pisma Św. jako do dwóch świadków Swoich i zaiste złożyły one wierne świadectwo każdemu narodowi.«d 325. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 207). Namaszczeni w Towarzystwa Strażnica podczas I wojny Proroctwo to spełniło się podczas I wojny światowej na ostatku namaszczonych chrześcijan. Dlaczego jest tu mowa o dwóch świadkach? Ponieważ ostatek pomazańców dokonuje dzieł, które w sensie duchowym są podobne do tego, co czynili Mojżesz i Eliasz (Strażnica Nr 10, 1997 s. 12; por. Światło 1930 t. I, s ). Ap 11:7 bestia Rząd Francji Bestya, która występuje z [bezdennej] PRZEPAŚCI. Rząd bez podstawy; Francya rewolucyjna w ciągu panowania terroru. Stoczy z nimi bitwę.»w roku 1793 zgromadzenie francuskie uchwaliło dekret zakazujący Biblię; na podstawie tego dekretu zebrano razem wiele Biblii i spalono; a wszelki możliwy ich ślad starano się zatrzeć.«... (Dokonana Tajemnica 1925 s. 208). Organizacja szatańska Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 3 (cz. 3)

4 Bestja jest to obraz szatańskiego panowania gwałtu, przemocy i uciemiężenia, wykonywanego przez widzialną organizację szatańską, przez przywódców najpotężniejszych narodów świata (Światło 1930 t. I, s. 202). Polityczny system rzeczy Na razie wystarczy wspomnieć, że»bestia występująca z otchłani«to polityczny system rzeczy utworzony przez Szatana (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 167). Ap 11:13 trzęsienie ziemi Rewolucja francuska 11:13 A w onęż godzinę stało się wielkie trzęsienie ziemi.»w symbolicznym języku Objawienia, Francuzka rewolucya była naprawdę wielkiem trzęsieniem ziemi (...) Faktycznie zdaje się że Pan nasz odnosi się do fancuzkiej rewolucyi w Objawieniu danem Janowi na wyspie Patmos, a odnosi się jako do przygrywki i ilustracyi tych rzeczy, które złożą się na nadchodzący obecnie kryzys.«(dokonana Tajemnica 1925 s. 213). Wstrząśnięcie religiami przez głosicieli Towarzystwa Strażnica w roku 1919 W roku 1919 praca Pańska na nowo ożyła. a wstrząśnięcie nastąpiło w tym samym czasie, jak jest napisane: (...) Objawienie 11:13 (Światło 1930 t. I, s. 213).»I w owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta część miasta; i siedem tysięcy osób zostało zabitych przez trzęsienie ziemi, a pozostali przestraszyli się i oddali chwałę Bogu nieba«(objawienie 11:13). Dziedzina religijna rzeczywiście doznała silnych wstrząsów. Gdy grono przywróconych do życia chrześcijan zabrało się do dzieła, przywódcom kościołów ziemia zaczęła się usuwać spod nóg (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 170). Ap 11:18 sądzenie umarłych Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 4 (cz. 3)

5 Wskrzeszenie w roku 1878 I abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom. Którzy dotąd są bez swojej nagrody aż do wtórego przyjścia Chrystusa. Żyd. 11:39, 40. I świętym.»utrzymujemy, jako rzecz całkiem rozsądną i zupełnie zgodną z planem Pańskim, że na wiosnę roku 1878 wszyscy święci Apostołowie i inni 'zwycięscy' całego wieku Ewangelii, śpiący w Jezusie Chrystusie, zostali wzbudzeni jako duchowe istoty, na podobieństwo swego Pana: Mistrza.«(Dokonana Tajemnica 1925 s. 217). Wskrzeszenie w roku 1918, w początkach dnia Pańskiego (rozpoczął się w 1914 r.) Gniew Jehowy rozpoczął się, gdy w roku 1918 jego umiłowany Syn przyszedł do swojej świątyni na sąd (Psalm 11:4-6). Następnie lud Boży doszedł do zrozumienia faktu, że wierni śpiący święci mniej więcej w czasie przyjścia Pana do swojej świątyni zostali wzbudzeni. Zobacz»Strażnicę«z dnia 1 lipca 1927 r. (Światło 1930 t. I, s. 225); Jest to pora na sądzenie umarłych oraz na to, by Bóg?dał nagrodę swym niewolnikom prorokom i świętym, i bojącym się jego imienia. Oznacza to wskrzeszenie umarłych! Ci z namaszczonych świętych, którzy dawniej zasnęli w śmierci, dostępują go w początkach dnia Pańskiego (1 Tesaloniczan 4:15-17). W stosownym czasie dołączają do nich dzięki natychmiastowemu zmartwychwstaniu pozostali święci (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 175). Ap 11:19 Arka Przymierza Dokonana Tajemnica Skrzynia przymierza. Skarbnica świętych rzeczy z Objawienia i Ezechiela. Tajemnica»Dokonana Tajemnica.«- Psalm 25:14; Kol. 1:27; Obj.14:17; 16: (Dokonana Tajemnica 1925 s. 218). Symboliczna arka Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 5 (cz. 3)

6 Pierwsze osoby wskrzeszone do życia w niebie oglądają tę symboliczną arkę z bliska, ponieważ jako należący do grona 24 starszych zajęli miejsca wokół tronu Jehowy (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 176; por. Światło 1930 t. I, s ). Ap 12:1 niewiasta Pierwotny Kościół Według wyjaśnienia podanego w Dokonanej tajemnicy niewiastą z 12 rozdziału Księgi Objawienia był»pierwotny Kościół«(...), a synem mężczyzną»papiestwo«(świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 79). Organizacja Boża Symboliczne postacie wspomniane w tym rozdziale Księgi Objawienia objaśniono następująco: rodząca»niewiasta«(w. 1 i 2) to [niebiańska] organizacja Boża, (...), a syn mężczyzna (w. 5, Bg)»nowe królestwo, czyli nowy rząd«(świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 78). Ap 12:3, 13 smok barwy ognistej (...) smok Cesarstwo Rzymskie lub władze rzymskie pod kontrolą papiestwa A oto smok wielki rydzy. Pogańskie cesarstwo rzymskie, mające swój własny system religijny (Dokonana Tajemnica 1925 s. 220). 12:13. A gdy smok. Władze cywilne starego cesarstwa rzymskiego, będące pod kontrolą papiestwa (jw. s. 228). Diabeł Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 6 (cz. 3)

7 Księga Objawienia, spisana językiem pełnym symboli, przedstawia Diabła jako wielkiego smoka barwy ognistej (Objawienie 12:3) (Strażnica Nr 17, 2001 s. 6; por. Światło 1930 t. I, s. 232). Ap 12:5 mężczyzna Papiestwo 12:5. I urodziła syna mężczyznę. Papiestwo (Dokonana Tajemnica 1925 s. 224). Królestwo Boże Wspomniane tu dziecię płci męskiej oznacza Królestwo Boże, nowy rząd czyli panowanie Chrystusa... (Światło 1930 t. I, s. 234). Symboliczne postacie wspomniane w tym rozdziale Księgi Objawienia objaśniono następująco: rodząca»niewiasta«(w. 1 i 2) to [niebiańska] organizacja Boża, (...), a syn mężczyzna (w. 5, Bg)»nowe królestwo, czyli nowy rząd«(świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 78). Ap 12:6, dni (...) czas, czasy i połowę czasu Lata Przez dni tysiąc dwieście i sześćdziesiąt lat, od R. P. 539 do Obj. 11:2,3. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 225). Od wiosny 1919 roku do jesieni 1922 roku Księga Objawienia 12:6 mówi, że 1260 dni. A według Objawienia 12:14 trwało to czas, czasy i połowę czasu innymi słowy: trzy i pół czasu. Oba te wyrażenia odnoszą się w gruncie rzeczy do okresu trzech i pół Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 7 (cz. 3)

8 lat od wiosny roku 1919 (na półkuli północnej) do jesieni roku 1922 (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 184). Ap 12:7 bitwa na niebie Bitwa na ziemi między pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem I stała się bitwa na niebie Pomiędzy dwiema kościelnymi władzami, pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem. Michał»który jako Bóg«, papież (...) I Aniołowie Jego Biskupi (...) (Potykali się) Walczyli ze smokiem Starali się odebrać doczesną władzę cywilnym władzom. Obj. 2:12. Smok Cesarski Rzym (...) Też się potykał i aniołowie jego Czynił wszystko możliwe aby powstrzymać wzrastającą władzę papiestwa, ale wszystko na próżno (Dokonana Tajemnica 1925 s ). Bitwa w niebie między Jezusem i szatanem Biblia informuje nas:»wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem i toczył bitwę smok i jego aniołowie«(objawienie 12:7).»Archanioł Michał«to Jezus Chrystus na swym niebiańskim stanowisku (Judy 9; 1 Tesaloniczan 4:16). Smok to Szatan Diabeł (Strażnica Nr 18, 2006 s. 3). Ap 12:10 nastało (...) królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa Królestwo papiestwa I królestwo Boga naszego. Papiestwo rzeczywiście sądziło i wierzyło, że jego wywyższenie do władzy było wywyższeniem królestwa Bożego na ziemi; i tak też było, ale nie było to królestwo naszego Boga. 2 Koryn. 4:4. Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 8 (cz. 3)

9 I zwierzchność Chrystusa jego. Papież rzeczywiście wierzy, że jest namiestnikiem Chrystusowym (Dokonana Tajemnica 1925 s. 227). Królestwo Boga i Jezusa od roku 1914»Teraz nastało wybawienie i moc, i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa!«(Objawienie 12:10). Wszelkie dowody wskazują, że od roku 1914 Królestwo rzeczywiście panuje, a wielki przeciwnik Boży, Szatan, został zrzucony w pobliże ziemi (Strażnica Nr 13, 1997 s. 7). Ap 12:14 dwa skrzydła Biblia Dwa skrzydła Stary i Nowy Testament (Dokonana Tajemnica 1925 s. 228). Miłość i moc Tak więc niewieście jego dzięki jego pieczy były dane były dwa skrzydła, wyobrażające jego miłość i moc, by ją zabrać (Światło 1930 t. I, s. 246). Jakby skrzydła Jehowy»Dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.«Jakże trafne i stosowne jest to porównanie Boga Jehowy z»wielkim orłem«królem ptaków, panem nieba, władcą przestworzy! (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 7 s. 1-2). Ap 12:17 reszta potomstwa Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 9 (cz. 3)

10 Święci z pośród katolików i innych wyznań I poszedł aby walczył z drugimi z nasienia jej. Z prawdziwymi świętymi w społeczeństwie rzymsko katolickiem, lub gdzieindziej będącymi zawsze przedmiotem nienawiści ze strony kościelnictwa. Obj. 13:7 (Dokonana Tajemnica 1925 s. 230). Ostatek pomazańców (...) zamierza prowadzić wojnę przeciw»niewieście«czyli organizacji Bożej i jej ostatkowi na ziemi.»i rozgniewał się (...)«Wiersz 17 (Światło 1930 t. I, s ). Świadkowie Jehowy Świadkom Jehowy przepowiedziano, że będą prześladowani na całym świecie w dniach ostatnich ginącego starego systemu rzeczy, nad którym nieustępliwie panuje symboliczny smok, Szatan Diabeł. W Księdze Objawienia 12:17 w następujący sposób opisano cel jego ataków:»smok zawrzał gniewem na niewiastę [przyrównaną do małżonki organizację Jehowy] i odszedł, aby toczyć wojnę przeciw pozostałym z jej nasienia [oprócz nowo narodzonego Królestwa], którzy przestrzegają przykazań Bożych i zajmują się dziełem świadczenia o Jezusie«(Strażnica Rok CV [1984] Nr 24 s. 9-10). Ap 13:1 bestia Papiestwo I widziałem bestyę. (...) Nie potrzebujemy zbyt długo szukać charakteru stosującego się do tego opisu. Ale kiedy twierdzimy, że jeden jedyny system, którego historya stosuje się do tego charakteru, jest papiestwem... (Dokonana Tajemnica 1925 s. 231). Organizacja szatana Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 10 (cz. 3)

11 »Dzika bestia«jest przeto obrazem widzialnej organizacji szatańskiej, która rządzi narodami ziemi (Światło 1930 t. I, s. 260). Potęgi polityczne Czy utożsamianie panujących potęg politycznych z dzikim zwierzem nie jest przypadkiem oburzające? (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 188). W Objawieniu 12:3 przedstawiono Szatana jako?wielkiego smoka z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami, a więc jako odrażającego, zezwierzęciałego pożeracza. Z tego wynika, że właśnie on jest twórcą politycznej»bestii«ziemskiej, opisanej w 1 i 2 wersecie 13 rozdziału (Strażnica Nr 7, 1989 s. 20). Ap 13:2 smok Cesarski Rzym i Konstantyn I dał jej smok. Cesarski Rzym, wyobrażony przez Konstantyna (Dokonana Tajemnica 1925 s. 234). Szatan Jednakże jej panowanie nie potrwa długo, gdyż otrzymała je od smoka, to znaczy od Szatana, do którego zresztą jest bardzo podobna (Strażnica Nr 24, 1988 s. 19). Ap 13:3 raniona głowa Papiestwo 13:3. A widziałem jedną z głów jej. Jednią z głów smoczych papiestwo (Dokonana Tajemnica 1925 s. 234). Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 11 (cz. 3)

12 Wielka Brytania Wielka Brytania (...) zobrazowana przez... głowę, która otrzymała cios mieczem (Obj 13:3) (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica , 2003 s. 596). Ap 13:5 czterdzieści dwa miesiące Lata lub drugorzędnie 42 miesiące od 1 sierpnia 1914 r. Przez czterdzieści i dwa miesiące dni, czyli czas, czasy i pół czasu; co się wypełniło w 1260 literalnych latach, od R. P. 539 do (Obj. 11:2.) Jako drugorzędne wypełnienie możnaby spodziewać się końca rządów Kajzera i innych jego wyrazicieli w 42 literalnych miesiącach od 1 sierpnia 1914 r. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 237). Od 7 listopada 1914 r. do 7 maja 1918 r. Owe» czterdzieści dwa miesiące«odpowiadają temu samemu okresowi czasu (...) (Zobacz Objawienie 11:3) (Światło 1930 t. I, s. 279). Przypominamy ten tekst: Czterdzieści dwa miesiące po trzydzieści dni, to jest 1260 dni czyli trzy i pół roku słonecznego, zaczynając od pierwszego tygodnia w listopadzie, mianowicie w dniu 7 listopada 1914 r., a skończyły się w dniu 7 maja 1918 r. (Światło 1930 t. I, s. 198). Od połowy roku 1914 do roku 1918 Wspomniane tu 42 miesiące odpowiadają chyba okresowi trzech i pół roku, podczas którego święci mieli być nękani przez róg, jaki w myśl proroczego opisu Daniela wyrósł na jednej z bestii (Daniela 7:23-25; Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 12 (cz. 3)

13 zobacz też Objawienie 11:1-4). Toteż od drugiej połowy roku 1914 do roku 1918, gdy wojujące narody dosłownie rozszarpywały się nawzajem jak dzikie zwierzęta... (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 192). Ap 13:11 bestia Kościół Anglikański 13:11. Zatem widziałem drugą bestyę.»jeżeli poprzednia dzika bestya przedstawiała władze kościelnicze, Jak o tern już przekonaliśmy się, w takim razie ta bestya, nazwana drugą musi wyobrażać inni władzę kościelniczą lub kościół...«(dokonana Tajemnica 1925 s. 239). Na ilustracji przedstawiono tę bestię z podpisem Bestya Anglikańska (jw. s. 241). Anglo-amerykańska potęga O kogo tu może chodzić? O anglo-amerykańską potęgę światową tę samą, którą wyobraża siódma głowa poprzedniej bestii, tyle że występującą w specjalnej roli (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 194; por. Światło 1930 t. I, s. 283). Ap 13:14 obraz bestii Ewangeliczny związek Aby uczynili obraz onej bestyi. (...) Doprowadzono do tego utworzywszy Ewangeliczny związek. Oświadczono, że jednym z celów tego związku (a zdaje się nam, że najgłówniejszym) jest: wywołanie pomiędzy różnemi ewangelickiemi denominacyami wydatnego współdziałania w celu odparcia wspólnych nieprzyjaciół i niebezpieczeństw. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 247, 248). Liga Narodów Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 13 (cz. 3)

14 Liga narodów jest»obrazem bestii«i również narzędziem szatana (Światło 1930 t. I, s. 283). Liga Narodów i ONZ Bieg dziejów pozwala utożsamić ów wizerunek z organizacją wymyśloną, propagowaną i wspieraną przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, znaną pierwotnie pod nazwą Ligi Narodów (...) Po drugiej wojnie światowej wizerunek bestii znany odtąd jako Organizacja Narodów Zjednoczonych zabijał już w sensie dosłownym (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 195). Ap 13:18 liczba człowieka sześćset sześćdziesiąt sześć Papiestwo i papież Albowiem jest liczba człowieka. Człowieka grzechu, papiestwa. Obj. 19:20; 2 Tesal. 2:3.»(...) nakreśliwszy na papierze litery napisu na koronie papieża, otrzymał po zrachowaniu liczbę 666«(Smith.) To wyjaśnienie potwierdził Pastor Russell i podał na Konwencyi. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 257, 258). Trzy czynniki w organizacji bestii Sześćset sześćdziesiąt i sześć (trzy stopnie liczby sześć) odnosi się do owych trzech czynników w organizacji bestji, mianowicie do finansowego, politycznego i religijnego (Światło 1930 t. I, s. 299). System polityczny tego świata Jan powiada, że»jest to liczba człowieka«, nie zaś postaci duchowej, a zatem imię to potwierdza, iż bestia ma charakter ziemski i symbolizuje rządy ludzkie. Tak jak szóstka nie dorównuje siódemce, tak liczba 666 potrójna szóstka trafnie charakteryzuje olbrzymi system polityczny tego świata, żałośnie odstający od Bożych mierników doskonałości (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 196). Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 14 (cz. 3)

15 W części czwartej tego artykułu kontynuujemy nasz temat omawiając rozdziały Apokalipsy. Author: Włodzimierz Bednarski Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 15 (cz. 3)

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski (wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania, Jasna Góra 11.7.2005) I.

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA)

DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) 1. Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz, Wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz; Tylko Mu wierz,

Bardziej szczegółowo

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda?

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? William Branham JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA? (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 31 grudnia 1961 roku w Jeffersonville,

Bardziej szczegółowo

Święty Michał Archanioł

Święty Michał Archanioł Święty Michał Archanioł Pieśń na wystawienie: Ubi Caritas et Amor -53 Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości Dziś mamy wielki i błogosławiony dzień, bo, Panie Jezu, zgromadziłeś nas młodych tutaj kolejny

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Nasze ciało jest podobne do ciała Jezusa, nasz duch komunikuje z Duchem Świętym, nasza dusza ma wolną wolę, którą dał jej Bóg Ojciec.

Nasze ciało jest podobne do ciała Jezusa, nasz duch komunikuje z Duchem Świętym, nasza dusza ma wolną wolę, którą dał jej Bóg Ojciec. ZMARTWYCHWSTANIE 1. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo 1 Rodzaju 1, 26 - (26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

alkoholu. Niewielka dawka alkoholu wprawdzie pobudza, ale jest to działanie krótkotrwałe, które następnie zrekompensowane zostaje wzmożoną sennością.

alkoholu. Niewielka dawka alkoholu wprawdzie pobudza, ale jest to działanie krótkotrwałe, które następnie zrekompensowane zostaje wzmożoną sennością. Wiedząc czas Rzym 13:11-14 A to [czyńcie], wiedząc czas, iż już [przyszła] godzina, abyśmy się ze snu ocucili; albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, aniżeli kiedyśmy uwierzyli. Noc przeminęła, a dzień

Bardziej szczegółowo

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych,

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, STAN KATASTROFY Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, a także innych zjawisk, włącznie z mnogością spiskowych interpretacji.

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego PL ISSN 0860-8474 Nasza Rodzina czasopismo kościoła nowoapostolskiego Rok 26 Nr 10 Październik 2014 S Ł O W O W S T Ę P N E Żniwa czy owocobranie zawsze są piękną sprawą. Coś urosło, wydało owoce, mogło

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska Daphne K. 12 kroków z Jezusem osobista historia uzdrowienia tłumaczenie Ewa Sroczyńska S RAFIN Kraków 2012 Tytuł oryginału: wydania polskiego: Wydawnictwo Serafin, Kraków 2012 Redakcja Małgorzata Sękalska,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Fryderyk Engels Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) WARSZAWA 2007 Broszura Engelsa Rozwój socjalizmu od utopii do nauki ( Die Entwicklung

Bardziej szczegółowo