Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 1 (cz. 3)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 1 (cz. 3)"

Transkrypt

1 Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 3) Kontynuujemy nasz temat w części trzeciej artykułu. Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 3) W poprzednich częściach tego artykułu omówiliśmy rozdziały 1-8 Apokalipsy. W tej zaś przedstawiamy rozdziały Ap 9:1 gwiazda spadająca J. Wesley I widziałem, że gwiazda. Jan Wesley stał się gwiazdą na anglikańskim niebie w roku 1728 (...) Spadła z nieba na ziemię Przez wiele lat Wesley nie miał zamiaru tworzyć sektę, a jednak nieświadomie zaczął to czynić od samego początku... (Dokonana Tajemnica 1925 s. 183). Jezus Gwiazda symbolizuje zatem Króla wyznaczonego przez Jehowę, gdyż namaszczeni chrześcijanie uznają tylko jednego anielskiego Króla Jezusa Chrystusa (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 143; por. Światło 1930 t. I, s ). Ap 10:3 siedem gromów Tomy I-VII Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 1 (cz. 3)

2 Siedm gromów. Siedm tomów»wykładów Pisma Św.«(Dokonana Tajemnica 1925 s. 200). Wypowiedzi Jehowy Rozsądny wydaje się więc wniosek, iż?głosy siedmiu gromów to wypowiedzi samego Jehowy dotyczące Jego zamysłów (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s ; por. Światło 1930 t. I, s. 175 poselstwo Jehowy, które łaja nieprzyjaciół i wyraża swój gniew ). Ap 11:2-3 czterdzieści dwa miesiące (...) tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni Lata Czterdzieści i dwa miesiące lat od założenia papiestwa jako doczesnej władzy, R. P. 539, do R. P (Dokonana Tajemnica 1925 s. 207). Od 7 listopada 1914 r. do 7 maja 1918 r. Czterdzieści dwa miesiące po trzydzieści dni, to jest 1260 dni czyli trzy i pół roku słonecznego, zaczynając od pierwszego tygodnia w listopadzie, mianowicie w dniu 7 listopada 1914 r., a skończyły się w dniu 7 maja 1918 r. (Światło 1930 t. I, s. 198). Od października 1914 r. do roku 1918 Jak jeszcze zobaczymy, chodzi tu o literalne 42 miesiące od października 1914 roku do roku 1918 kiedy to wszystkich uważających się za chrześcijan poddano ciężkiej próbie (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 162). Od grudnia 1914 r. do czerwca 1918 r. Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 2 (cz. 3)

3 Jak jeszcze zobaczymy, chodzi tu o literalne 42 miesiące od grudnia 1914 roku do czerwca roku 1918 kiedy to wszystkich uważających się za chrześcijan poddano ciężkiej próbie (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 162 [wersja zawarta na Watchtower Library 2013]; Nasza Służba Królestwa Nr 9, 2006 s. 5). Ap 11:3 dwaj świadkowie Stary i Nowy Testament 11:3. I dam je dwom świadkom moim.»pan odnosi się do Starego i Nowego Testamentu Pisma Św. jako do dwóch świadków Swoich i zaiste złożyły one wierne świadectwo każdemu narodowi.«d 325. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 207). Namaszczeni w Towarzystwa Strażnica podczas I wojny Proroctwo to spełniło się podczas I wojny światowej na ostatku namaszczonych chrześcijan. Dlaczego jest tu mowa o dwóch świadkach? Ponieważ ostatek pomazańców dokonuje dzieł, które w sensie duchowym są podobne do tego, co czynili Mojżesz i Eliasz (Strażnica Nr 10, 1997 s. 12; por. Światło 1930 t. I, s ). Ap 11:7 bestia Rząd Francji Bestya, która występuje z [bezdennej] PRZEPAŚCI. Rząd bez podstawy; Francya rewolucyjna w ciągu panowania terroru. Stoczy z nimi bitwę.»w roku 1793 zgromadzenie francuskie uchwaliło dekret zakazujący Biblię; na podstawie tego dekretu zebrano razem wiele Biblii i spalono; a wszelki możliwy ich ślad starano się zatrzeć.«... (Dokonana Tajemnica 1925 s. 208). Organizacja szatańska Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 3 (cz. 3)

4 Bestja jest to obraz szatańskiego panowania gwałtu, przemocy i uciemiężenia, wykonywanego przez widzialną organizację szatańską, przez przywódców najpotężniejszych narodów świata (Światło 1930 t. I, s. 202). Polityczny system rzeczy Na razie wystarczy wspomnieć, że»bestia występująca z otchłani«to polityczny system rzeczy utworzony przez Szatana (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 167). Ap 11:13 trzęsienie ziemi Rewolucja francuska 11:13 A w onęż godzinę stało się wielkie trzęsienie ziemi.»w symbolicznym języku Objawienia, Francuzka rewolucya była naprawdę wielkiem trzęsieniem ziemi (...) Faktycznie zdaje się że Pan nasz odnosi się do fancuzkiej rewolucyi w Objawieniu danem Janowi na wyspie Patmos, a odnosi się jako do przygrywki i ilustracyi tych rzeczy, które złożą się na nadchodzący obecnie kryzys.«(dokonana Tajemnica 1925 s. 213). Wstrząśnięcie religiami przez głosicieli Towarzystwa Strażnica w roku 1919 W roku 1919 praca Pańska na nowo ożyła. a wstrząśnięcie nastąpiło w tym samym czasie, jak jest napisane: (...) Objawienie 11:13 (Światło 1930 t. I, s. 213).»I w owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta część miasta; i siedem tysięcy osób zostało zabitych przez trzęsienie ziemi, a pozostali przestraszyli się i oddali chwałę Bogu nieba«(objawienie 11:13). Dziedzina religijna rzeczywiście doznała silnych wstrząsów. Gdy grono przywróconych do życia chrześcijan zabrało się do dzieła, przywódcom kościołów ziemia zaczęła się usuwać spod nóg (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 170). Ap 11:18 sądzenie umarłych Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 4 (cz. 3)

5 Wskrzeszenie w roku 1878 I abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom. Którzy dotąd są bez swojej nagrody aż do wtórego przyjścia Chrystusa. Żyd. 11:39, 40. I świętym.»utrzymujemy, jako rzecz całkiem rozsądną i zupełnie zgodną z planem Pańskim, że na wiosnę roku 1878 wszyscy święci Apostołowie i inni 'zwycięscy' całego wieku Ewangelii, śpiący w Jezusie Chrystusie, zostali wzbudzeni jako duchowe istoty, na podobieństwo swego Pana: Mistrza.«(Dokonana Tajemnica 1925 s. 217). Wskrzeszenie w roku 1918, w początkach dnia Pańskiego (rozpoczął się w 1914 r.) Gniew Jehowy rozpoczął się, gdy w roku 1918 jego umiłowany Syn przyszedł do swojej świątyni na sąd (Psalm 11:4-6). Następnie lud Boży doszedł do zrozumienia faktu, że wierni śpiący święci mniej więcej w czasie przyjścia Pana do swojej świątyni zostali wzbudzeni. Zobacz»Strażnicę«z dnia 1 lipca 1927 r. (Światło 1930 t. I, s. 225); Jest to pora na sądzenie umarłych oraz na to, by Bóg?dał nagrodę swym niewolnikom prorokom i świętym, i bojącym się jego imienia. Oznacza to wskrzeszenie umarłych! Ci z namaszczonych świętych, którzy dawniej zasnęli w śmierci, dostępują go w początkach dnia Pańskiego (1 Tesaloniczan 4:15-17). W stosownym czasie dołączają do nich dzięki natychmiastowemu zmartwychwstaniu pozostali święci (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 175). Ap 11:19 Arka Przymierza Dokonana Tajemnica Skrzynia przymierza. Skarbnica świętych rzeczy z Objawienia i Ezechiela. Tajemnica»Dokonana Tajemnica.«- Psalm 25:14; Kol. 1:27; Obj.14:17; 16: (Dokonana Tajemnica 1925 s. 218). Symboliczna arka Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 5 (cz. 3)

6 Pierwsze osoby wskrzeszone do życia w niebie oglądają tę symboliczną arkę z bliska, ponieważ jako należący do grona 24 starszych zajęli miejsca wokół tronu Jehowy (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 176; por. Światło 1930 t. I, s ). Ap 12:1 niewiasta Pierwotny Kościół Według wyjaśnienia podanego w Dokonanej tajemnicy niewiastą z 12 rozdziału Księgi Objawienia był»pierwotny Kościół«(...), a synem mężczyzną»papiestwo«(świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 79). Organizacja Boża Symboliczne postacie wspomniane w tym rozdziale Księgi Objawienia objaśniono następująco: rodząca»niewiasta«(w. 1 i 2) to [niebiańska] organizacja Boża, (...), a syn mężczyzna (w. 5, Bg)»nowe królestwo, czyli nowy rząd«(świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 78). Ap 12:3, 13 smok barwy ognistej (...) smok Cesarstwo Rzymskie lub władze rzymskie pod kontrolą papiestwa A oto smok wielki rydzy. Pogańskie cesarstwo rzymskie, mające swój własny system religijny (Dokonana Tajemnica 1925 s. 220). 12:13. A gdy smok. Władze cywilne starego cesarstwa rzymskiego, będące pod kontrolą papiestwa (jw. s. 228). Diabeł Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 6 (cz. 3)

7 Księga Objawienia, spisana językiem pełnym symboli, przedstawia Diabła jako wielkiego smoka barwy ognistej (Objawienie 12:3) (Strażnica Nr 17, 2001 s. 6; por. Światło 1930 t. I, s. 232). Ap 12:5 mężczyzna Papiestwo 12:5. I urodziła syna mężczyznę. Papiestwo (Dokonana Tajemnica 1925 s. 224). Królestwo Boże Wspomniane tu dziecię płci męskiej oznacza Królestwo Boże, nowy rząd czyli panowanie Chrystusa... (Światło 1930 t. I, s. 234). Symboliczne postacie wspomniane w tym rozdziale Księgi Objawienia objaśniono następująco: rodząca»niewiasta«(w. 1 i 2) to [niebiańska] organizacja Boża, (...), a syn mężczyzna (w. 5, Bg)»nowe królestwo, czyli nowy rząd«(świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 78). Ap 12:6, dni (...) czas, czasy i połowę czasu Lata Przez dni tysiąc dwieście i sześćdziesiąt lat, od R. P. 539 do Obj. 11:2,3. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 225). Od wiosny 1919 roku do jesieni 1922 roku Księga Objawienia 12:6 mówi, że 1260 dni. A według Objawienia 12:14 trwało to czas, czasy i połowę czasu innymi słowy: trzy i pół czasu. Oba te wyrażenia odnoszą się w gruncie rzeczy do okresu trzech i pół Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 7 (cz. 3)

8 lat od wiosny roku 1919 (na półkuli północnej) do jesieni roku 1922 (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 184). Ap 12:7 bitwa na niebie Bitwa na ziemi między pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem I stała się bitwa na niebie Pomiędzy dwiema kościelnymi władzami, pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem. Michał»który jako Bóg«, papież (...) I Aniołowie Jego Biskupi (...) (Potykali się) Walczyli ze smokiem Starali się odebrać doczesną władzę cywilnym władzom. Obj. 2:12. Smok Cesarski Rzym (...) Też się potykał i aniołowie jego Czynił wszystko możliwe aby powstrzymać wzrastającą władzę papiestwa, ale wszystko na próżno (Dokonana Tajemnica 1925 s ). Bitwa w niebie między Jezusem i szatanem Biblia informuje nas:»wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem i toczył bitwę smok i jego aniołowie«(objawienie 12:7).»Archanioł Michał«to Jezus Chrystus na swym niebiańskim stanowisku (Judy 9; 1 Tesaloniczan 4:16). Smok to Szatan Diabeł (Strażnica Nr 18, 2006 s. 3). Ap 12:10 nastało (...) królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa Królestwo papiestwa I królestwo Boga naszego. Papiestwo rzeczywiście sądziło i wierzyło, że jego wywyższenie do władzy było wywyższeniem królestwa Bożego na ziemi; i tak też było, ale nie było to królestwo naszego Boga. 2 Koryn. 4:4. Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 8 (cz. 3)

9 I zwierzchność Chrystusa jego. Papież rzeczywiście wierzy, że jest namiestnikiem Chrystusowym (Dokonana Tajemnica 1925 s. 227). Królestwo Boga i Jezusa od roku 1914»Teraz nastało wybawienie i moc, i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa!«(Objawienie 12:10). Wszelkie dowody wskazują, że od roku 1914 Królestwo rzeczywiście panuje, a wielki przeciwnik Boży, Szatan, został zrzucony w pobliże ziemi (Strażnica Nr 13, 1997 s. 7). Ap 12:14 dwa skrzydła Biblia Dwa skrzydła Stary i Nowy Testament (Dokonana Tajemnica 1925 s. 228). Miłość i moc Tak więc niewieście jego dzięki jego pieczy były dane były dwa skrzydła, wyobrażające jego miłość i moc, by ją zabrać (Światło 1930 t. I, s. 246). Jakby skrzydła Jehowy»Dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.«Jakże trafne i stosowne jest to porównanie Boga Jehowy z»wielkim orłem«królem ptaków, panem nieba, władcą przestworzy! (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 7 s. 1-2). Ap 12:17 reszta potomstwa Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 9 (cz. 3)

10 Święci z pośród katolików i innych wyznań I poszedł aby walczył z drugimi z nasienia jej. Z prawdziwymi świętymi w społeczeństwie rzymsko katolickiem, lub gdzieindziej będącymi zawsze przedmiotem nienawiści ze strony kościelnictwa. Obj. 13:7 (Dokonana Tajemnica 1925 s. 230). Ostatek pomazańców (...) zamierza prowadzić wojnę przeciw»niewieście«czyli organizacji Bożej i jej ostatkowi na ziemi.»i rozgniewał się (...)«Wiersz 17 (Światło 1930 t. I, s ). Świadkowie Jehowy Świadkom Jehowy przepowiedziano, że będą prześladowani na całym świecie w dniach ostatnich ginącego starego systemu rzeczy, nad którym nieustępliwie panuje symboliczny smok, Szatan Diabeł. W Księdze Objawienia 12:17 w następujący sposób opisano cel jego ataków:»smok zawrzał gniewem na niewiastę [przyrównaną do małżonki organizację Jehowy] i odszedł, aby toczyć wojnę przeciw pozostałym z jej nasienia [oprócz nowo narodzonego Królestwa], którzy przestrzegają przykazań Bożych i zajmują się dziełem świadczenia o Jezusie«(Strażnica Rok CV [1984] Nr 24 s. 9-10). Ap 13:1 bestia Papiestwo I widziałem bestyę. (...) Nie potrzebujemy zbyt długo szukać charakteru stosującego się do tego opisu. Ale kiedy twierdzimy, że jeden jedyny system, którego historya stosuje się do tego charakteru, jest papiestwem... (Dokonana Tajemnica 1925 s. 231). Organizacja szatana Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 10 (cz. 3)

11 »Dzika bestia«jest przeto obrazem widzialnej organizacji szatańskiej, która rządzi narodami ziemi (Światło 1930 t. I, s. 260). Potęgi polityczne Czy utożsamianie panujących potęg politycznych z dzikim zwierzem nie jest przypadkiem oburzające? (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 188). W Objawieniu 12:3 przedstawiono Szatana jako?wielkiego smoka z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami, a więc jako odrażającego, zezwierzęciałego pożeracza. Z tego wynika, że właśnie on jest twórcą politycznej»bestii«ziemskiej, opisanej w 1 i 2 wersecie 13 rozdziału (Strażnica Nr 7, 1989 s. 20). Ap 13:2 smok Cesarski Rzym i Konstantyn I dał jej smok. Cesarski Rzym, wyobrażony przez Konstantyna (Dokonana Tajemnica 1925 s. 234). Szatan Jednakże jej panowanie nie potrwa długo, gdyż otrzymała je od smoka, to znaczy od Szatana, do którego zresztą jest bardzo podobna (Strażnica Nr 24, 1988 s. 19). Ap 13:3 raniona głowa Papiestwo 13:3. A widziałem jedną z głów jej. Jednią z głów smoczych papiestwo (Dokonana Tajemnica 1925 s. 234). Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 11 (cz. 3)

12 Wielka Brytania Wielka Brytania (...) zobrazowana przez... głowę, która otrzymała cios mieczem (Obj 13:3) (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica , 2003 s. 596). Ap 13:5 czterdzieści dwa miesiące Lata lub drugorzędnie 42 miesiące od 1 sierpnia 1914 r. Przez czterdzieści i dwa miesiące dni, czyli czas, czasy i pół czasu; co się wypełniło w 1260 literalnych latach, od R. P. 539 do (Obj. 11:2.) Jako drugorzędne wypełnienie możnaby spodziewać się końca rządów Kajzera i innych jego wyrazicieli w 42 literalnych miesiącach od 1 sierpnia 1914 r. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 237). Od 7 listopada 1914 r. do 7 maja 1918 r. Owe» czterdzieści dwa miesiące«odpowiadają temu samemu okresowi czasu (...) (Zobacz Objawienie 11:3) (Światło 1930 t. I, s. 279). Przypominamy ten tekst: Czterdzieści dwa miesiące po trzydzieści dni, to jest 1260 dni czyli trzy i pół roku słonecznego, zaczynając od pierwszego tygodnia w listopadzie, mianowicie w dniu 7 listopada 1914 r., a skończyły się w dniu 7 maja 1918 r. (Światło 1930 t. I, s. 198). Od połowy roku 1914 do roku 1918 Wspomniane tu 42 miesiące odpowiadają chyba okresowi trzech i pół roku, podczas którego święci mieli być nękani przez róg, jaki w myśl proroczego opisu Daniela wyrósł na jednej z bestii (Daniela 7:23-25; Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 12 (cz. 3)

13 zobacz też Objawienie 11:1-4). Toteż od drugiej połowy roku 1914 do roku 1918, gdy wojujące narody dosłownie rozszarpywały się nawzajem jak dzikie zwierzęta... (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 192). Ap 13:11 bestia Kościół Anglikański 13:11. Zatem widziałem drugą bestyę.»jeżeli poprzednia dzika bestya przedstawiała władze kościelnicze, Jak o tern już przekonaliśmy się, w takim razie ta bestya, nazwana drugą musi wyobrażać inni władzę kościelniczą lub kościół...«(dokonana Tajemnica 1925 s. 239). Na ilustracji przedstawiono tę bestię z podpisem Bestya Anglikańska (jw. s. 241). Anglo-amerykańska potęga O kogo tu może chodzić? O anglo-amerykańską potęgę światową tę samą, którą wyobraża siódma głowa poprzedniej bestii, tyle że występującą w specjalnej roli (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 194; por. Światło 1930 t. I, s. 283). Ap 13:14 obraz bestii Ewangeliczny związek Aby uczynili obraz onej bestyi. (...) Doprowadzono do tego utworzywszy Ewangeliczny związek. Oświadczono, że jednym z celów tego związku (a zdaje się nam, że najgłówniejszym) jest: wywołanie pomiędzy różnemi ewangelickiemi denominacyami wydatnego współdziałania w celu odparcia wspólnych nieprzyjaciół i niebezpieczeństw. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 247, 248). Liga Narodów Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 13 (cz. 3)

14 Liga narodów jest»obrazem bestii«i również narzędziem szatana (Światło 1930 t. I, s. 283). Liga Narodów i ONZ Bieg dziejów pozwala utożsamić ów wizerunek z organizacją wymyśloną, propagowaną i wspieraną przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, znaną pierwotnie pod nazwą Ligi Narodów (...) Po drugiej wojnie światowej wizerunek bestii znany odtąd jako Organizacja Narodów Zjednoczonych zabijał już w sensie dosłownym (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 195). Ap 13:18 liczba człowieka sześćset sześćdziesiąt sześć Papiestwo i papież Albowiem jest liczba człowieka. Człowieka grzechu, papiestwa. Obj. 19:20; 2 Tesal. 2:3.»(...) nakreśliwszy na papierze litery napisu na koronie papieża, otrzymał po zrachowaniu liczbę 666«(Smith.) To wyjaśnienie potwierdził Pastor Russell i podał na Konwencyi. (Dokonana Tajemnica 1925 s. 257, 258). Trzy czynniki w organizacji bestii Sześćset sześćdziesiąt i sześć (trzy stopnie liczby sześć) odnosi się do owych trzech czynników w organizacji bestji, mianowicie do finansowego, politycznego i religijnego (Światło 1930 t. I, s. 299). System polityczny tego świata Jan powiada, że»jest to liczba człowieka«, nie zaś postaci duchowej, a zatem imię to potwierdza, iż bestia ma charakter ziemski i symbolizuje rządy ludzkie. Tak jak szóstka nie dorównuje siódemce, tak liczba 666 potrójna szóstka trafnie charakteryzuje olbrzymi system polityczny tego świata, żałośnie odstający od Bożych mierników doskonałości (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 196). Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 14 (cz. 3)

15 W części czwartej tego artykułu kontynuujemy nasz temat omawiając rozdziały Apokalipsy. Author: Włodzimierz Bednarski Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica 15 (cz. 3)

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad (1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość.

Bardziej szczegółowo

Konie i jeźdźcy z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

Konie i jeźdźcy z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 2) Konie i jeźdźcy z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 2) pdf epub czas dodania: 2015:01:02 16:59 edytuj artykuł Świadkowie Jehowy dużo uwagi poświęcają koniom i jeźdźcom z Apokalipsy.

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Rz 10:13 i antytrynitarze

Rz 10:13 i antytrynitarze Świadkowie Jehowy odnoszą tekst Rz 10:13 do Jehowy, a nie jak całe chrześcijaństwo do Jezusa. Jednak w przeszłości różnie bywało z interpretacją tego wersetu w Towarzystwie Strażnica. Popatrzmy sami. Rz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Ucisk świata J. F. Rutherforda

Ucisk świata J. F. Rutherforda "Ucisk świata" to jedna z najstarszych broszur prezesa Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherforda. O czym uczyła? Odpowiedzi na to pytanie udziela nasz artykuł. Ucisk świata J. F. Rutherforda W 1923 roku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię W co naprawdę wierzy nasza młodzież? Badania pokazują, że 64% młodzieży chodzącej do kościoła wierzy, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby nauczyć

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Zdrowaś Maryjo a Świadkowie Jehowy

Modlitwa Zdrowaś Maryjo a Świadkowie Jehowy Jaki jest stosunek Świadków Jehowy do modlitwy Zdrowaś Maryjo? Otóż są oni przeciwnikami zwracania się do Maryi, chociaż twierdzą, że żyje ona w niebie od roku 1918, gdy zmartwychwstała wraz z innymi osobami.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA SPIS TREŚ CI Wprowadzenie... 5 Przedmowa Rufina... 45 KSIĘGA PIERWSZA Przedmowa... 51 ROZDZIAŁ I. O Bogu... 58 (1 3. Bóg Istota niecielesna. 4 7. Bóg jest duchem. 8 9. Bóg jest niepodzielny.) Fragmenty

Bardziej szczegółowo

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie 5 kroków do zrozumienia twojej Biblii 5 Zastosowanie 4 Interpretacja 3 Obserwacja 2 Sporządzenie tabeli 1 Właściwe nastawienie Kliknij na stopę, aby wybrać temat 5 kroków

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych

Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie. Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.) YK 14-19, notatka w zeszycie, prezentacja, skrypt Pojęcia: Biblia, kanon, natchnienie Podział

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Wyobrażenia, pierwowzory i ich odpowiedniki według nowej nauki Świadków Jehowy

Wyobrażenia, pierwowzory i ich odpowiedniki według nowej nauki Świadków Jehowy Wyobrażenia, pierwowzory i ich odpowiedniki według nowej nauki Świadków Jehowy Towarzystwo Strażnica lubi widzieć w osobach Starego Testamentu symbolikę dotyczącą swej organizacji i osób z nią związanych.

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 2. Ile jest Osób Boskich? Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 3. Jak nazywamy

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe Morze Śródziemne Nazaret Jordan Jerozolima Ain Karim Betlejem Jerycho Morze Martwe Grupa I W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Podążali

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40.

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO OBCHODZIMY WIECZERZĘ PAŃSKĄ. 1. Absolutna pewieność, że są stronami nowego przymierza. ( 14)

DLACZEGO OBCHODZIMY WIECZERZĘ PAŃSKĄ. 1. Absolutna pewieność, że są stronami nowego przymierza. ( 14) DLACZEGO OBCHODZIMY WIECZERZĘ PAŃSKĄ W tym roku, nasi bracia i siostry - Świadkowie Jehowy - 3 kwietnia 2015 roku, po zachodzie słońca, będą "obserwatorami" Wieczerzy Pańskiej, zwanej również Pamiątką

Bardziej szczegółowo

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna?

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna? Uczniostwo w czasach końca BOŻY PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA Temat 1, Moduł 1 Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to?. Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

SP Klasa VI, temat 2

SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 zagiąć NAUKOWCY SP Klasa VI, temat

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

CZY PRAWDZIWYCH CHRZEŚCIJAN DOTYCZY ZAKAZ SPOŻYWANIA KRWI, CZY RÓWNIEŻ ZAKAZ TRANSFUZJI?

CZY PRAWDZIWYCH CHRZEŚCIJAN DOTYCZY ZAKAZ SPOŻYWANIA KRWI, CZY RÓWNIEŻ ZAKAZ TRANSFUZJI? CZY PRAWDZIWYCH CHRZEŚCIJAN DOTYCZY ZAKAZ SPOŻYWANIA KRWI, CZY RÓWNIEŻ ZAKAZ TRANSFUZJI? Cytat: http://jeszu.blogspot.com/2011/10/ofiary-dla-demonow.html je na to wypowiedź samego stwórcy, który wypowiada

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. NOE BUDUJE ARKĘ, POTOP 4. NOE BUDUJE ARKĘ

STARY TESTAMENT. NOE BUDUJE ARKĘ, POTOP 4. NOE BUDUJE ARKĘ NOE BUDUJE ARKĘ 16 Nastały czasy, kiedy aniołowie schodzili na ziemię i brali sobie za żony piękne dziewczyny. W wyniku tego na świecie rodzili się olbrzymi i mocarze. Nie podobało się to Panu Bogu. Widział,

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte - Księga ksiąg Pytanie Dlaczego powinienem wierzyć Biblii? To tylko kolejna staroŝytna święta księga. Dlaczego Pismo Święte jest Księgą ksiąg? Pismo Święte (Biblia) jest: - Unikalne, - Uwiarygodnione,

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Chwała Chrystusa. Mateusz Wichary 28 stycznia 2016

Chwała Chrystusa. Mateusz Wichary 28 stycznia 2016 A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: Oto widzę niebiosa

Bardziej szczegółowo

http://www.kchds.elblag.pl/

http://www.kchds.elblag.pl/ Z A P R O S Z E N I E http://www.kchds.elblag.pl/ Zaproszenie to kieruję do wszystkich ludzi, którzy szczerze pragną poznać prawdziwą naturę Pana Boga. Którzy nie chcą być obojętni wobec ofiary Pana Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Niebo, Piękny Dom Boga

Biblia dla Dzieci przedstawia. Niebo, Piękny Dom Boga Biblia dla Dzieci przedstawia Niebo, Piękny Dom Boga Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Bardziej szczegółowo

Niebo, Piękny Dom Boga

Niebo, Piękny Dom Boga Biblia dla Dzieci przedstawia Niebo, Piękny Dom Boga Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop Biblia dla Dzieci przedstawia Noe i Potop Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

POSĄG Z PROROCTWA DANIELA

POSĄG Z PROROCTWA DANIELA POSĄG Z PROROCTWA DANIELA Eschatologia to nauka rzeczy ostatecznych. Zajmuje się proroctwami dotyczących przyszłości, ludzi i świata, jak również ich wypełnianiem się. Jeśli chodzi o chrześcijan, to Biblia

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Dar do publicznego lub prywatnego użytku. Pierwszy rodzaj: Języki jako znak dla niewierzących

Dar do publicznego lub prywatnego użytku. Pierwszy rodzaj: Języki jako znak dla niewierzących Dar Języków Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie; a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku (1 Kor 14:39-40). Paweł wiedział, że Kościół

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Poziom 2 Lekcja 6. AUTORYTET WIERZĄCEGO Opracował Andrew Wommack

Poziom 2 Lekcja 6. AUTORYTET WIERZĄCEGO Opracował Andrew Wommack Poziom 2 Lekcja 6 AUTORYTET WIERZĄCEGO Opracował Andrew Wommack Dzisiejszą lekcję chciałbym poprowadzić w temacie autorytetu, który został nam, wierzącym, podarowany przez Boga. W związku z tym, musimy

Bardziej szczegółowo

Rozważanie. Bł. Siostry Męczenniczki uczcie nas wypełniać czas miłością Boga i bliźniego

Rozważanie. Bł. Siostry Męczenniczki uczcie nas wypełniać czas miłością Boga i bliźniego NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONYCH SIÓSTR NAZARETANEK MĘCZENNICZEK Z NOWOGRÓDKA Dzień pierwszy MIŁOŚĆ, KTÓRA BYŁA WYPEŁNIENIEM POWOŁANIA Przez chrzest zostały wezwane do miłości Boga i ludzi, a jako nazaretanki,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

NOE BUDUJE ARKĘ, POTOP

NOE BUDUJE ARKĘ, POTOP NOE BUDUJE ARKĘ, POTOP 15 Nastały czasy, kiedy aniołowie schodzili na ziemię i brali sobie za żony piękne dziewczyny. W wyniku tego na świecie rodzili się olbrzymi i mocarze. Nie podobało się to Panu Bogu.

Bardziej szczegółowo

Kara za grzech: śmierć czy męki?

Kara za grzech: śmierć czy męki? Kara za grzech: śmierć czy męki? Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Śmierć czy męki? Czy rzeczywiście po śmierci czeka większość ludzi straszny los w wiecznych mękach? Czy będący

Bardziej szczegółowo

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Gimnazjum - pytania

Klasa 2 Gimnazjum - pytania Klasa 2 Gimnazjum - pytania Dział I Świat, który powierzył mi Bóg 1 Piękno i trud młodości -Wymień zagrożenia związane z okresem młodości. Co znaczy Chrystusowe wezwanie chodź za Mną"? Jak dobrze przeżyć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Główna myśl: Jezus wypełnił Boże obietnice Konspekt szkółki niedzielnej 4 NIEDZIELA ADWENTU Tekst: Iz 52,7-10 Pan wybawi Syjon z niewoli Izajasz 7,14; Izajasz 9,1-6; Izajasz 11,1-5; Izajasz 42,1-3; Micheasza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 1. Co to jest religia? WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Religia jest to łączność z Panem Bogiem. 2. Jaka jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

Pokolenie roku 1914 raz jeszcze!

Pokolenie roku 1914 raz jeszcze! Pokolenie roku 1914 raz jeszcze! W Strażnicy z 15 lutego 2008 r. Towarzystwo Strażnica przedstawiło swoją znowelizowaną wykładnię słów Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

W którym Babilonie był Apostoł Piotr?

W którym Babilonie był Apostoł Piotr? Świadkowie Jehowy mają problemy z identyfikacją Babilonu z listu 1P 5:13. Przynajmniej jeden raz przyznali, w omawianej poniżej publikacji, że nie tylko literalny Babilon nosił tę nazwę. A iwęc skąd wiedzą,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA Praca napisana przez Emanuela Weremiejewicza Praca jest wypełnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Mariusz Kierasiński PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Słysząc w kościele podczas czytań mszalnych sformułowanie "prawo i sprawiedliwość" niejeden katolik uśmiecha się pod nosem, myśląc - no tak, nawet Pismo święte

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Poglądy dominujące. Pogląd biblijny. Zakończenie. Chrześcijaństwo Inne religie Ateiści Konsekwencje. Definicje Przykłady

Plan prezentacji. Poglądy dominujące. Pogląd biblijny. Zakończenie. Chrześcijaństwo Inne religie Ateiści Konsekwencje. Definicje Przykłady GDZIE SĄ UMARLI? 1 Plan prezentacji Poglądy dominujące Chrześcijaństwo Inne religie Ateiści Konsekwencje Pogląd biblijny Definicje Przykłady Zakończenie Prawdziwa nadzieja 2 Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo,

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, ycia w Niebie?

Czy wiesz, ycia w Niebie? Czy wiesz, e e mo esz byæ pewny ycia w Niebie? Gdyby Bóg zapytał ciebie: Dlaczego powinienem wpuœci ciæ ciê do mojego nieba? Co byś odpowiedział? Nie wiesz? Wiêc c pos³uchaj... Najwspanialszej wiadomości

Bardziej szczegółowo

1 Tajemnice Biblii o. Jacek Salij OP

1 Tajemnice Biblii o. Jacek Salij OP 1 2 Spis treści Słowo wstępne...... 7 Problemy ogólne.... 10 Skąd wiadomo, że Pismo Święte jest Pismem Świętym?.... 11 Chrystus ostatecznym sensem Pisma Świętego.... 17 Czy Chrystus Pan odkupił wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Mężczyzna w Bożym planie. Żyj tak, jak zostałeś stworzony.

Mężczyzna w Bożym planie. Żyj tak, jak zostałeś stworzony. Mężczyzna w Bożym planie Żyj tak, jak zostałeś stworzony. Żyjemy w różnorodności nurtów, które się wokół nas mieszają Różnorodność nie oznacza czystości wody w strumieniu Aby poznać smak czystej wody musimy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu Nowennę za zmarłych można odprawiać w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśćcu. Można ją odprawić po śmierci

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

jan Aleksandra Iwanowska Wybrała i opracowała Wydanie drugie zmienione

jan Aleksandra Iwanowska Wybrała i opracowała Wydanie drugie zmienione jan Wybrała i opracowała Aleksandra Iwanowska Wydanie drugie zmienione 3 4 NA POCZĄTEK O aniołach nie piszę jako teolog, ale jako ten, który po prostu modli się do nich od dzieciństwa i doznaje ich opieki.

Bardziej szczegółowo

Duch Święty jako wpływ Jehowy według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica

Duch Święty jako wpływ Jehowy według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica Duch Święty jako wpływ Jehowy według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica Świadkowie Jehowy nie tylko zwalczają osobowość Ducha Świętego, ale i zmieniają swoją własną wykładnię o tym, 'czym' On jest dla

Bardziej szczegółowo