PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK"

Transkrypt

1 PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK Edukacja kulturalna od bardzo dawna stanowi ważny aspekt w życiu i rozwoju człowieka. Wraz z upływem czasu i zmianami kryteriów dotyczących edukacji, metodyki, a tym samym rozumienia i interpretacji powyższego edukacja kulturalna przybierała różne formy. Dzisiejszy świat nadaje jej nowego znaczenia. To przede wszystkim dwa pola działania: w wymiarze edukacji i rzeczywistych potrzeb życia i człowieka, a także na płaszczyźnie wzbogacania oddziaływania kultury i sztuki. Przez edukację kulturalną rozumie się dziś edukację artystyczną, edukację twórczą, edukację do korzystania z ofert instytucji kultury, oraz edukację służącą kształceniu stosunku do dziedzictwa kulturowego tożsamości kulturowej, ochrony dziedzictwa kultury własnej i innych, szacunku do różnorodności kulturowej i postaw dialogowych wobec innych kultur. Ówcześnie przyjęte jest odejście od tradycyjnego w edukacji pouczania dla autorozwoju. Człowiek nie uczy się tylko w szkole, ale również poprzez interakcje z innymi ludźmi, co jest warte zauważenia szczególnie w dobie braku porozumienia i wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi. Edukacja kulturalna ma z jednej strony zapewnić człowiekowi poczucie więzi ze światem, z drugiej zaś utrwalać i wzmacniać tożsamość narodową i lokalną. Może być pojmowana jako kształcenie i wychowanie człowieka na określonych wartościach kultury, jako przygotowanie człowieka do pielęgnowania i wzbogacania tradycji lokalnych, języka, obyczajów, sztuki, a także przygotowanie do współczesnych i przyszłych problemów dotyczących całej ludzkości. Dlatego przejawem edukacji kulturalnej staje się bardzo często animacja kulturalna bądź też społecznokulturalna. Ważny jest wymiar społeczny animacji, a więc fakt, że jest to metoda budowania autentycznych relacji i więzi łączących ludzi w grupy i społeczności. Animacja jest metodą, która ma na celu odnalezienie i uruchomienie sił tkwiących w poszczególnej jednostce i środowisku, tak aby mogło się ono rozwijać. Pewne jest, że w celu realizacji zadań wynikających z pewnych wzorców, norm i metodyki zaangażowani nauczyciele, instruktorzy, edukatorzy w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz animatorzy tego zakresu aktywności konkretyzują potrzebę realizacji działań polegających na: " wychowaniu odbiorcy dzieł sztuki o wyrobionym poczuciu smaku artystycznego, zdolnego do głębokich reakcji emocjonalnych, umiejących ocenić dzieła sztuki z punktu widzenia ich dialektycznej jedności formy i treści, jednostki znającej choćby w zarysach historie dawnej sztuki; wyrobienie umiejętności, sprawności i nawyków potrzebnych do wypowiadania się w języku określonej dziedziny sztuki, innymi słowy, do zajmowania się nią w sensie twórczym i odtwórczym." 1 Z założenia, zadania te społeczeństwo stawia przed edukacją tradycyjną, a więc szkołami, widząc w nich instytucje obejmujące wszystkie dzieci. W niej więc rzekomo powinny uzyskiwać wiadomości ze wszystkich dziedzin sztuki w podstawowym wymiarze. Zróżnicowanie środowisk kulturalnych dzieci jest faktem społecznym. Nie wszystkie ą możliwość do udziału w dobrach kultury w swoim najbliższym otoczeniu. Poziom kulturalny rodziców oraz zróżnicowanie poziomu ekonomicznego życia rodzin odbijają się bardzo często na możliwościach zapewnienia dzieciom dodatkowych zajęć rozwijających. Ograniczenia edukacji kulturalnej pojawiają się więc już na poziomie fundamentalnym. Znaczenie dodatkowych zajęć poza szkołą jest ogromne. Nie są one nastawione na określone programem sukcesy dzieci i dlatego mogą podejmować eksperymentalne formy, w których tworzą warunki dla rozwoju dziecięcej wyobraźni i ekspresji artystycznej. Tkwią tu niewykorzystane dla rozwoju dzieci szanse, gdyż o ile szkoła ze swej natury dąży do zapewnienia wszystkim niezbędnego minimum informacyjnego i rozbudzenia emocjonalnego, będącego warunkiem tworzenia płaszczyzny kontaktu z kulturą, to placówki pozaszkolne mogą na tym tle wyzwalać indywidualności. Mając na uwadze wszystkie te aspekty Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej stawia Edukację kulturalną jako jeden z podstawowych celów swojej działalności. Edukacja, obok wystawiennictwa jest jednym z głównych komponentów statutowych. Poprzez zróżnicowane działania o charakterze edukacyjnym chcemy stworzyć rodzaj pomostu 1 Andrzej Białkowski, Standardy edukacji kulturalnej, (Warszawa: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, 2008), s. 11

2 pomiędzy Galerią a naszą publicznością. Chcemy przełamać stereotypowe myślenie o sztuce współczesnej i ułatwić z nią kontakt. Bogata oferta, w której znajdują się warsztaty, wykłady, lekcje o sztuce, konkursy, ma pomóc w odbiorze sztuki współczesnej i ułatwić jej zrozumienie. Naszych odbiorców pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi, ale także pobudzić ich i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Procesy rozumienia towarzyszące twórczemu doznawaniu sztuki są sposobem poznawania wartości, dokonywania późniejszych wyborów moralnych. Dlatego tak ważne dla nas jest wychowanie w duchu empatii i kultury. Dzięki temu człowiek staje się wartościowym człowiekiem. Program edukacyjny pomaga w oswajaniu przestrzeni Galerii i zachęca do częstych wizyt w jej salonach wystawienniczych. Oferta edukacyjna skierowana jest do najróżniejszych grup wiekowych odbiorców: dzieci najmłodszych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, studentów studentów UTW młodzieży ubiegających się do szkół artystycznych dorosłych sympatyków sztuki pasjonatów twórczości manualnej Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej posiada trzy obiekty: Basztę Czarownic i Galerię Kameralną w Słupsku oraz. Od ubiegłego roku niemalże całą ofertę edukacyjną Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej postanowiła przenieść do. To jedyny w swoim rodzaju ośrodek, który znakomicie przystosowany jest do różnego rodzaju działań edukacyjnych i nie tylko. powstało z myślą o artystach, ale także o społeczności lokalnej i turystów. Do dyspozycji jednych i drugich zostały oddane pracownie: pracownia rzeźby i ceramiki, pracownia grafiki komputerowej i filmowej wraz z najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem. posiada również salę wykładową oraz przestronną salę wystawienniczą, dzięki czemu odbiór sztuki jest możliwy na najwyższym poziomie. Nowocześnie wyposażona baza noclegowa wraz z zapleczem kawiarnianym jest przygotowana na pobyty typu artist-inresidence. Tego typu programy prowadzone są w nielicznych ośrodkach na całym świecie. Powstanie programu rezydenckiego w Ustce stwarza mieszkańcom i turystom niepowtarzalną okazję do konfrontacji ze sztuką i artystami z różnych kręgów kulturowych. Dotychczas gościliśmy artystów z takich krajów jak: Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Egipt i Izrael. Każdy z artystów przebywających w ramach artist-in-residence prowadzmi zaproponowane przez siebie warsztaty z udziałem mieszkańców i turystów. W 2014 znacząco przybyło wiele nowych form do programu edukacyjnego naszej instytucji. W powstały zajęcia w tzw. Pracowni Obrazu i Dźwięku, która tworzy także projekt o nazwie Bałtycka Kronika Filmowa. Tutaj głównymi są komponentami są fotografia, dźwięk i film. Z warsztatów tych korzystają odbiorcy w kilku grupach wiekowych. Kolejne, to warsztaty w pracowni rzeźby i ceramiki. Podczas zajęć można zapoznać się z techniką rzeźbiarską modelowania w glinie i stopniowo pogłębiać umiejętności budowania formy przestrzennej (reliefu, rzeźby pełnej). Każde z warsztatów uwzględniają stopień zaawansowania uczestników. Program został poszerzony również o cotygodniowe Studium rysunku i malarstwa, podczas którego uczestnicy ą zapoznać się z podstawami rysunku, kompozycji, światłocienia, obserwacji przedmiotów. Zajęcia ą przygotować młodzież do egzaminów wstępnych do szkół plastycznych i na ASP. Galeria organizuje również projekt o nazwie Aktywni twórczo 50+, czyli otwarte spotkania dla miłośników sztuki, podczas których uczestnicy mogą porozmawiać o sztuce, wymieniać się doświadczeniami, historiami, a przy okazji działać twórczo pod okiem specjalistów. Oprócz tego kontynuowane są tutaj od lat wykłady i lekcje o sztuce współczesnej, czy warsztaty dla dzieci i całych rodzin. Z początkiem roku 2014 we współpracy z usteckim historykiem i dziennikarze Marcinem Barnowskim rozpoczęliśmy prężnie rozwijający się projekt o nazwie "Historyczne czwartki". Jego ideą jest tożsamość mieszkańców z historią miasta i regionu usteckiego. Istotną rolę odgrywa tu ich aktywność, którzy na kolejne spotkania mogą przynosić pamiątki, rekwizyty i dokumenty związane z historią. To właśnie te przedmioty są kluczem do tematów kolejnych spotkań. Atrakcyjności spotkań dodają goście specjalni, którzy są zapraszani. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej dba o to, by każde ze spotkań opatrzone było dokumentacją fotograficzno-filmową, dzięki czemu powstaje swoiste archiwum historyczne.

3 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej nie zapomina również o specjalnej ofercie na ferie zimowe i wakacje. Przy organizacji tego typu działań bardzo duże znaczenie ma tutaj lokalizacja, które znajduje się przy samym porcie, blisko promenady, morza i molo, gdzie spaceruje najwięcej urlopowiczów. Z związku z tym wakacyjny program merytoryczny w szczególności przygotowany został z myślą o przyjezdnych. W każdym tygodniu rodziny skorzystać mogą z zajęć plastycznych, a także wziąć udział w konkursie filmowym o nazwie "Ustka w Obiektywie". W lipcu w gościliśmy wybitnych profesorów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi: Józefa Robakowskiego, Tomasza Komorowskiego i Zbigniewa Wichłacza wraz z grupą studentów z udziałem, których powstał projekt "Leżakowe kino letnie". Podczas projekcji można było zobaczyć autoprezentacje profesorów, ale także filmy, które powstały dzięki studentom podczas pobytu w Ustce. Na kolejne lata planujemy ścisłą współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, która opierać się będzie na realizacjach wspólnych projektów z udziałem mieszkańców i turystów. Preferowane będą także projekty społecznościowe, dające możliwość czynnego uczestnictwa zarówno mieszkańcom jak i turystom w programie merytorycznym CAT, a tym samym naszym celem jest aktywizacja środowiska lokalnego i podjęcie działań zachęcających do utożsamiania się z CAT jako miejscem, które nie działa w oderwaniu od rzeczywistości. Z myślą o przyjezdnych do programu chcemy włączyć oprowadzenia kuratorskie po aktualnych wystawach BGSW, które przybliżać będą sylwetki artystów i zrozumieć często niezrozumiałą sztukę współczesną. Odremontowanie Galerii w Ustce dało możliwość organizacji takich przedsięwzięć, jakimi są plenery artystyczne dla uczelni, akademii, i szkół plastycznych. Dzięki nowym, świetnie wyposażonym pracowniom, bazie noclegowej, zapleczu kuchennym i sali wykładowej instytucja przystosowana jest teraz do tego typu działań. Do tej pory odbyły się cztery plenery w CAT. Z możliwości tej skorzystało słupskie Liceum Plastyczne, gościliśmy plener polsko-czeski, odbył się dwutygodniowy warsztat pisania ikony bizantyjskiej oraz zrealizowany został wcześniej wspomniany plener Łódzkiej Szkoły Filmowej. Niemalże każdy z nich wzbogacony został wystawą końcową. Ważnym aspektem działalności Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej jest stała współpraca z instytucjami, organizacjami sprawującymi opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Cyklicznie odbywają się warsztaty z elementami arteterapii z podopiecznymi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku czy Środowiskowego Domu Samopomocy. Nawiązując do osób wykluczonych w u tego roku w CAT miał miejsce odegrany został spektakl Aurory Lubos "AKTY", który powstał na podstawie bezpośrednich relacji z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie oraz inspirowany ich historiami. "AKTY" działały na pograniczu ruchu, teatru, performansu i video artu. Oprócz tego poprowadzone zostały warsztaty artystyczne (ruchowe) związane z tematem spektaklu - dla osób, kobiet, które doświadczały przemocy w rodzinie. W program edukacyjny planujemy inne integracyjne projekty społecznościowe poruszające problematykę dysfunkcji społecznych środowisk narażonych na wykluczenie, dające możliwość czynnego uczestnictwa zarówno mieszkańcom jak i turystom w programie merytorycznym CAT. Warto zaznaczyć, że od początku 2014 roku oprócz realizowania zaplanowanego programu edukacyjnego pojawiło się bardzo dużo dodatkowych działań wynikających zarówno ze współpracy z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami, jak i tymi na poziomie krajowym czy międzynarodowym. Dzięki temu oferta merytoryczna została mocno wzbogacona. Wnioskiem minionych i bieżących wydarzeń Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej kontynuować będzie wszelkie działania edukacyjne, które kierowane są do różnorodnych grup wiekowych i społecznych odbiorców. Dodatkowo Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w celu wzbogacenia swojej działalności merytorycznej oraz ożywienia życia kulturalnego miasta we współpracy z zagranicznymi instytucjami partnerskimi planuje szereg międzynarodowych wydarzeń kulturalnych z udziałem społeczności lokalnej i gości krajów partnerskich. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad przygotowaniem do aplikacji projektów między innymi z takich programów jak Europa dla Obywateli, Erasmus + Mobilność osób pracujących z młodzieżą, Erasmus+ Mobilność Młodzieży - Wolontariat Europejski czy Kreatywna Europa. Priorytetowym dla naszej instytucji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej jako współorganizatora i partnera jest przygotowanie projektu do programu Europa dla Obywateli. Przebieg projektu opiewał będzie wokół powstania książek artystycznych. Głównymi celami będą: promocja czytelnictwa, rozwój turystyczny i artystyczny miast oraz wzrost zainteresowania kulturą i aktywnym uczestnictwem w kulturze mieszkańców miast. Głównymi efektami działań projektowych będą dwa moduły wydarzeń. Pierwszym z nich będzie warsztat wykonania książki artystycznej przez artystów pochodzących z krajów partnerskich, natomiast drugim wystawa książki wraz z oscylującymi wokół niej wydarzeniami w przestrzeni miejskiej. Wydarzenia te kolejno odbywać się będą w Państwach partnerskich. W nawiązaniu do idei projektu naszym i Miejskiej Biblioteki Publicznej zamiarem jest stworzenie i uroczyste otwarcie "artystycznego bulwaru".

4 W załączeniu plan edukacyjny na 2015 rok. Wykład Romana Lewandowskiego JACKSON POLLOCK APOGEUM GESTU CZY PRZYPADKU? Cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki. Spotkania i prezentacje będą odbywać się raz w miesiącu w obrębie roku kalendarzowego (z wyjątkiem wakacji), w każdą środę poprzedzającą otwarcie wystawy. Prowadzenie Roman Lewandowski kurator, krytyk sztuki i wykładowca akademicki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Obecnie pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 100 wystaw w Polscei za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i inne). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki. Malarstwo gestu, nazywane też action painting dla zaznaczenia jego akcyjnego charakteru, jest pierwszym autonomicznym i znaczącym kierunkiem w sztuce amerykańskiej. Termin ten pojawił się w mediach około 1949 r. za sprawą Harolda Rosenberga. Amerykański krytyk użył go, odwołując się do technologii przyjętej przez Jacksona Pollocka, który posługiwał się drippingiem (ang. drip kapać, ściekać). Metoda ta była rezultatem zarzucenia malarstwa sztalugowego i rozlewania lub rozpryskiwania farby bezpośrednio na rozłożonym na posadzce płótnie. Wykorzystywana przez abstrakcyjnych ekspresjonistów technika ta wiązała się z poddaniem artysty gramatyce podświadomości, zaś powstałe obrazy stanowiły swoisty odpowiednik pisma automatycznego wywodzącego się korzeniami z surrealizmu. Do najbardziej znanych przedstawicieli action painting zalicza się Jacksona Pollocka, a także Franza Kline a, Marka Tobeya, Roberta Motherwella i Willema de Kooninga. Terminem tym określa się również twórczość niektórych artystów europejskich np. Hansa Hartunga czy Pierre a Soulagesa. Inną odmianą abstrakcyjnego ekspresjonizmu była abstrakcja chromatyczna, reprezentowana przez Ad Reinhardta, Marka Rothko, Barnetta Newmana i Adolpha Gottlieba. Jednak to właśnie przede wszystkim w action painting i osobie Jacksona Pollocka krytyka dopatrywała się symbolu amerykańskiej wolności oraz dominacji. Kryzys tej tendencji, będący efektem hermetyzmu i formalnego skostnienia, przypadł na lata 60. ubiegłego wieku. styczeń Poznaj sztukę Oprowadzenia kuratorskie po aktualnych wystawach organizowane dla grup powyżej 4 osób. Podczas oglądania wystawy będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o artyście i wystawie, uzyskać odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na interpretację prac. Styczeń Lekcje o sztuce Lekcje o sztuce przygotowywane są przy okazji zmiany wystaw. Odbiorcami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Lekcje o sztuce pomagają w przełamywaniu stereotypowego myślenia o sztuce współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Odbiorców lekcji o sztuce współczesnej pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi ale także pobudzić ich wyobraźnie i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Lekcje o sztuce mogą być łączone z warsztatami edukacyjnymi (jak powstaje wystawa) podczas których młodzi ludzie mogą zapoznać się ze współczesnym życiem kulturalnym, poprzez podejmowanie prób samodzielnego styczeń

5 tworzenia prezentacji sztuki współczesnej. Podwórko sztuki Interdyscyplinarne i integracyjne zabawy plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci zamieszkujących sąsiadujące z Galerią ulice. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty. styczeń Warsztaty rodzinne Warsztaty plastyczne ące otwarty charakter. Mogą w nich uczestniczyć dzieci jak i dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. Zajęcia dają możliwość grupowej pracy twórczej i pokazują jak wspólne działania łączą pokolenia. Warsztaty wykorzystują szereg wielorakich technik i środków wyrazu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty naprzemiennie z Warsztatami rodzinnymi. styczeń Sztuka bez granic Interdyscyplinarne i integracyjne warsztaty artystyczne z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. styczeń Studium rysunku i malarstwa Zajęcia skierowane dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów wstępnych do szkół i uczelni plastycznych. Mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami rysunku i malarstwa zarówno technicznymi jak i teoretycznymi. Ilość i częstotliwość zajęć uzależniona jest od zapotrzebowania na ofertę. styczeń Historyczne czwartki "Historyczne czwartki" w to spotkania otwarte, na które może przyjść każdy i na które każdy może przynieść pamiątki i inne przedmioty z przeszłości, znajdowane na strychach, w szafach i innych, czasami niespodziewanych miejscach. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Prowadzenie: Marcin Barnowski ustecki historyk i dziennikarz styczeń Trzy wymiary trzy żywioły Cykliczne zajęcia manualne odbywające się w ramach pracowni rzeźby i ceramiki skierowane są do wszystkich zainteresowanych taką formą pracy warsztatowej. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z techniką rzeźbiarską modelowania w glinie i stopniowego pogłębiania umiejętności budowania formy trójwymiarowej, różnych form reliefu oraz rzeźby pełno przestrzennej. Modelowane w glinie prace będzie można utrwalić poprzez wypalanie w piecu ceramicznym. Cykliczne warsztaty umożliwią uczestnikom także stopniowe poznawanie warsztatu ceramicznego. Uwzględnione zostanie doświadczenie poszczególnych uczestników w budowaniu formy, realizowane będą projekty stosujące podstawowe formy oraz wymagające większej wyobraźni i świadomości przestrzennej. Proponujemy warsztaty rozwijające wrażliwość, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne i warsztatowe. styczeń Projekt: Marzenia Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną modelujący w glinie artyści oraz zaawansowani uczestnicy warsztatów trzy wymiarów, trzy żywioły. Projekt ma charakter długofalowy a jego pierwsza odsłona przewidziana jest na lipiec 2015 roku styczeń Studium rzeźby Projekt REPLIKA Projekt Replika skierowany jest do osób chętnych do poznawania formy trójwymiarowej poprzez realizowanie replik o różnym stopniutrudności. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wyboru reliefów /płaskich i wypukłych/, spośród zaproponowanych przez prowadzącą warsztaty a także zaproponowanie własnego pomysłu. Poprzez analizę wybranego do wykonania repliki dzieła będzie można stopniowo zgłębić sposoby budowania formy trójwymiarowej. Projekt skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych styczeń

6 . Animacja Cykl warsztatów z zakresu animacji skierowanych do wszystkich interesujących się nowymi mediami w sztuce. Animacja to sztuka tworzenia ruchomych obiektów z wykorzystaniem komputerów. By W celu stworzenia iluzji ruchu, na ekranie komputera wyświetlany jest określony obraz, po czym szybko zamienia się go na następny - podobny do poprzedniego, lecz z nieznacznymi zmianami w pozycji obiektów. Technika ta jest identyczna z zastosowaniami telewizyjnymi i kinowymi. Zajęcia odbywają się w CAT w Ustce. styczeń Bałtycka Kronika Filmowa Zajęcia skierowane są do zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Działania uczestników projektu polegają na tworzeniu krótkich filmów dokumentalnych z wydarzeń, które odbywają się w mieście i okolicy. Planowane jest pokazywanie tych zapisów filmowych na ekranie kinowym, nawiązując do tradycji PKF. Zajęcia odbywają się w pracowni i w plenerze. Mają charakter warsztatów. Celem zajęć jest popularyzacja dokumentu filmowego, zdobycie przez uczestników umiejętności kreowania, nagrywania i montowania krótkich etiud filmowych. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek. styczeń Projekt Moje miejsca Czteromiesięczny projekt realizowany w ramach pracowni filmowej i grafiki komputerowej, kończący się wystawą powstałych prac. Uczestnicy projektu ą za zadanie fotograficznego przedstawienia usteckich miejsc, które indywidualnie wzbudzają w nich jakieś emocje, są w pewien sposób sentymentalne. Spotkania odbywają się w CAT w Ustce. styczeń Moja historia Projekt filmowy realizowany w formie cyklicznych spotkań w CAT w Ustce, którego celem jest przedstawienie ciekawych zarówno prawdziwych jak i fikcyjnych historii w mieście Ustka. Poszczególne efekty pracy w ramach tego projektu prezentowane będą raz w miesiącu podczas BKFu. styczeń Mediateka Dokumentacja działalności realizowana na bieżąco, przedstawiająca fotograficzne i filmowe aktualności z życia instytucji opatrzone krótkimi tekstami informacyjnymi. Relacje autorskich warsztatów oraz wystaw artystycznych opracowywane będą z pomocą osób, które bezpośrednio dotyczą. Dłuższe realizacje połączone zostaną z uaktualnieniem na kanale internetowym youtube. styczeń Warsztaty z rezydentami Warsztaty poprowadzony przez aktualnego artystę rezydenta z zagranicy. Lee Seungjae - koreański artysta i fotograf, w 2013 roku ukończył Hong-ik University. Z wykształcenia psycholog. Autor kilku indywidualnych wystaw indywidualnych, brał także udział w wystawach zbiorowych. Podstawowymi przymiotami jego prac są podmioty życia codziennego, które można zaobreswować bardzo blisko otoczenia samego artysty. Ważnym aspektem twórczości są dla niego sceny z normalnego życia codziennego, "Teraz Tu", to jest to, co próbuje uchwycać. styczeń Pociąg do kultury To druga edycja plebiscytu dla przedszkoli, szkół i uczelni ze Słupska i Ustki, który ma na celu wyłonienie najbardziej kulturalnej placówki w roku szkolnym 2014/2015. Placówka, która zbierze najwięcej punktów otrzyma statuetkę Maszynisty kultury. Zwycięstwo zostanie rozpatrzone w trzech kategoriach w rozróżnieniu na poszczególne grupy wiekowe uczestników, a punktacji podlegać będzie aktywne uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Kategoria I wybór najbardziej kulturalnego przedszkola / szkoły podstawowej (klasy I-IV) Kategoria II szkoły podstawowe (klasy V-VI) i gimnazja Kategoria III szkoły ponadgimnazjalne i szkoły wyższe oraz UTW W ofercie znajduje się zarówno program wystawienniczy i szereg działań edukacyjnych. Z BGSW nauczysz się filmować, fotografować, rzeźbić i przełamać dystans jaki wywołuje powszechnie sama nazwa sztuki współczesnej. Dążymy do zaprezentowania naszych obiektów jako przyjaznych wszystkim placówkom oświaty. styczeń

7 Podstawowym celem plebiscytu jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego spędzania czasu na twórczym działaniu i poszerzać świadomość kulturalną. Wykład Romana Lewandowskiego MAŁA HISTORIA PERFORMANCE U Cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki. Spotkania i prezentacje będą odbywać się raz w miesiącu w obrębie roku kalendarzowego (z wyjątkiem wakacji), w każdą środę poprzedzającą otwarcie wystawy. Prowadzenie Roman Lewandowski kurator, krytyk sztuki i wykładowca akademicki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Obecnie pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 100 wystaw w Polscei za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i inne). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki. Na genealogię sztuki performance składają się wątki tradycji nieuświadomionych i zgoła oczywistych. Bezpośrednim poprzednikiem i poniekąd przyczynkiem, a wkrótce też formą, był tzw. body art, którego pierwszy manifest datuje się na 1972 r. Idee performance u narodziły się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 70, skąd w ciągu paru zaledwie lat dotarły do Europy. Sztuka ta wyrosła w pewnej opozycji do święcącego wówczas triumfy ruchu konceptualnego oraz sztuki typu minimal art. Sam performance, podobnie jak happening, bodyart czy land-art, jest sztuką antymedialną i efemeryczną, która z założenia ma przede wszystkim pozostać w pamięci odbiorców. Performance często ignoruje zbiurokratyzowany świat sztuki, zwłaszcza zaś muzea, galerie, marszandów, krytyków, a niekiedy również samych artystów i odbiorców. Wiąże się to z faktem, że jego czynnikiem dystynktywnym jest kryterium sensu, a nie formy. Amerykańska krytyczka, RoseLee Goldberg dokonała przed laty najbardziej chyba czytelnego podziału gatunkowego performance u na 5 rodzajów. Wyróżniła ona nurt inspirowany body-artem (B. Nauman, V. Acconci, D. Oppenheim, Ch. Burden, G. Pane, M. Parr), nurt żywej rzeźby (Gilbert and George, J. Kounellis), nurt rytualistyczny (H. Nitsch, G. Brus, O. Mühl, R. Schwarzkogler, J. Beuys), nurt autobiograficzny (M. Chaimowicz, U. Rosenbach, M. Abramović i Ulay) i nurt ludyczny (pozostałe realizacje, np. video-performance Stelarc, Orlan). Do wybitnych artystów posługujących się tym medium współcześnie należą m.in. Esther Ferrer, Alastair MacLennan, formacja Black Market, Andre Stitte, Boris Nieslony. W Polsce performance reprezentują m.in. J. Bereś, Z. Warpechowski, nie istniejący już tandem KwieKulik, A. Partum, J. Świdziński, J. Bałdyga, J. Truszkowski, C. Bodzianowski, O. Dawicki i in. luty Poznaj sztukę Oprowadzenia kuratorskie po aktualnych wystawach organizowane dla grup powyżej 4 osób. Podczas oglądania wystawy będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o artyście i wystawie, uzyskać odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na interpretację prac. luty Ferie w Galerii Cykl dziesięciu warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów dzieci będą miały okazję do stworzenia własnych artystycznych wypowiedzi bez względu na zdolności plastyczne. Uczestnicy będą zachęcani do realizacji różnorodnych wypowiedzi artystycznych od rysunków i obrazów do form przestrzennych. W Pracowni rzeźby i ceramiki warsztaty Poznaj formę 2 15 luty

8 Cykl manualnych zajęć warsztatowych w ramach pracowni rzeźby i ceramiki skierowanych do dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rzeźby, umożliwiającymi nabycie i rozwinięcie umiejętności budowania formy trójwymiarowej. W pracowni grafiki komputerowej i filmowej Filmowe ferie Cykl fotograficzno-filmowych warsztatów odbywających się podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, polegających na udokumentowaniu wymyślonych przez uczestników dowolnych historii. Lekcje o sztuce Lekcje o sztuce przygotowywane są przy okazji zmiany wystaw. Odbiorcami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Lekcje o sztuce pomagają w przełamywaniu stereotypowego myślenia o sztuce współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Odbiorców lekcji o sztuce współczesnej pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi ale także pobudzić ich wyobraźnie i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Lekcje o sztuce mogą być łączone z warsztatami edukacyjnymi (jak powstaje wystawa) podczas których młodzi ludzie mogą zapoznać się ze współczesnym życiem kulturalnym, poprzez podejmowanie prób samodzielnego tworzenia prezentacji sztuki współczesnej. luty Podwórko sztuki Interdyscyplinarne i integracyjne zabawy plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci zamieszkujących sąsiadujące z Galerią ulice. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty. luty Warsztaty rodzinne Warsztaty plastyczne ące otwarty charakter. Mogą w nich uczestniczyć dzieci jak i dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. Zajęcia dają możliwość grupowej pracy twórczej i pokazują jak wspólne działania łączą pokolenia. Warsztaty wykorzystują szereg wielorakich technik i środków wyrazu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty naprzemiennie z Warsztatami rodzinnymi. luty Sztuka bez granic Interdyscyplinarne i integracyjne warsztaty artystyczne z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. luty Studium rysunku i malarstwa Zajęcia skierowane dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów wstępnych do szkół i uczelni plastycznych. Mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami rysunku i malarstwa zarówno technicznymi jak i teoretycznymi. Ilość i częstotliwość zajęć uzależniona jest od zapotrzebowania na ofertę. luty Historyczne czwartki "Historyczne czwartki" w to spotkania otwarte, na które może przyjść każdy i na które każdy może przynieść pamiątki i inne przedmioty z przeszłości, znajdowane na strychach, w szafach i innych, czasami niespodziewanych miejscach. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Prowadzenie: Marcin Barnowski ustecki historyk i dziennikarz luty Trzy wymiary trzy żywioły Cykliczne zajęcia manualne odbywające się w ramach pracowni rzeźby i ceramiki skierowane są do wszystkich zainteresowanych taką formą pracy warsztatowej. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z techniką rzeźbiarską modelowania w glinie i stopniowego pogłębiania umiejętności budowania formy trójwymiarowej, różnych form reliefu oraz rzeźby pełno przestrzennej. Modelowane w glinie prace będzie można utrwalić poprzez wypalanie w piecu ceramicznym. Cykliczne warsztaty umożliwią uczestnikom także stopniowe poznawanie warsztatu ceramicznego. luty

9 Uwzględnione zostanie doświadczenie poszczególnych uczestników w budowaniu formy, realizowane będą projekty stosujące podstawowe formy oraz wymagające większej wyobraźni i świadomości przestrzennej. Proponujemy warsztaty rozwijające wrażliwość, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne i warsztatowe. Projekt: Marzenia Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną modelujący w glinie artyści oraz zaawansowani uczestnicy warsztatów trzy wymiarów, trzy żywioły. Projekt ma charakter długofalowy a jego pierwsza odsłona przewidziana jest na lipiec 2015 roku luty Studium rzeźby Projekt REPLIKA Projekt Replika skierowany jest do osób chętnych do poznawania formy trójwymiarowej poprzez realizowanie replik o różnym stopniutrudności. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wyboru reliefów /płaskich i wypukłych/, spośród zaproponowanych przez prowadzącą warsztaty a także zaproponowanie własnego pomysłu. Poprzez analizę wybranego do wykonania repliki dzieła będzie można stopniowo zgłębić sposoby budowania formy trójwymiarowej. Projekt skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych luty Bałtycka Kronika Filmowa Zajęcia skierowane są do zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Działania uczestników projektu polegają na tworzeniu krótkich filmów dokumentalnych z wydarzeń, które odbywają się w mieście i okolicy. Planowane jest pokazywanie tych zapisów filmowych na ekranie kinowym, nawiązując do tradycji PKF. Zajęcia odbywają się w pracowni i w plenerze. Mają charakter warsztatów. Celem zajęć jest popularyzacja dokumentu filmowego, zdobycie przez uczestników umiejętności kreowania, nagrywania i montowania krótkich etiud filmowych. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek. luty Projekt Moje miejsca Czteromiesięczny projekt realizowany w ramach pracowni filmowej i grafiki komputerowej, kończący się wystawą powstałych prac. Uczestnicy projektu ą za zadanie fotograficznego przedstawienia usteckich miejsc, które indywidualnie wzbudzają w nich jakieś emocje, są w pewien sposób sentymentalne. Spotkania odbywają się w CAT w Ustce. luty Moja historia Projekt filmowy realizowany w formie cyklicznych spotkań w CAT w Ustce, którego celem jest przedstawienie ciekawych zarówno prawdziwych jak i fikcyjnych historii w mieście Ustka. Poszczególne efekty pracy w ramach tego projektu prezentowane będą raz w miesiącu podczas BKFu. luty Mediateka Dokumentacja działalności realizowana na bieżąco, przedstawiająca fotograficzne i filmowe aktualności z życia instytucji opatrzone krótkimi tekstami informacyjnymi. Relacje autorskich warsztatów oraz wystaw artystycznych opracowywane będą z pomocą osób, które bezpośrednio dotyczą. Dłuższe realizacje połączone zostaną z uaktualnieniem na kanale internetowym youtube. luty Warsztaty z rezydentami Warsztat poprowadzony przez aktualnego artystę rezydenta z zagranicy. Matthew Bamber Praktyka Matthew Bambera polega na zbieraniu danych z różnych miejsc i obejmuje instalację, rzeźbę, wideo i tekst. Badanie dnia codziennego leży w pozycjonowaniu rzeczywistych lub wyimaginowanych ciał w przestrzeni wirtualnych i fizycznych. Od 2012 Bamber rozwija historyczny projekt artystyczny, który obejmuje okna. Nagrywa okna od wewnątrz budynków i tworzy instalacje wideo wokół tych filmów. Okna wybiera ukryte i pomijane, które ą pewne znaczenie dla artysty lub jego prac. Pozostałe okna wybiera z bardziej znanych publicznych miejsc dla ich historycznego znaczenia i wydarzeń, które miały miejsce. Dla Matthew okna te są portalem między jednym luty

10 czasem i przestrzenią a drugą. Każde okno opowiada inną historię. Pociąg do kultury To druga edycja plebiscytu dla przedszkoli, szkół i uczelni ze Słupska i Ustki, który ma na celu wyłonienie najbardziej kulturalnej placówki w roku szkolnym 2014/2015. Placówka, która zbierze najwięcej punktów otrzyma statuetkę Maszynisty kultury. Zwycięstwo zostanie rozpatrzone w trzech kategoriach w rozróżnieniu na poszczególne grupy wiekowe uczestników, a punktacji podlegać będzie aktywne uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Kategoria I wybór najbardziej kulturalnego przedszkola / szkoły podstawowej (klasy I-IV) Kategoria II szkoły podstawowe (klasy V-VI) i gimnazja Kategoria III szkoły ponadgimnazjalne i szkoły wyższe oraz UTW W ofercie znajduje się zarówno program wystawienniczy i szereg działań edukacyjnych. Z BGSW nauczysz się filmować, fotografować, rzeźbić i przełamać dystans jaki wywołuje powszechnie sama nazwa sztuki współczesnej. Dążymy do zaprezentowania naszych obiektów jako przyjaznych wszystkim placówkom oświaty. Podstawowym celem plebiscytu jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego spędzania czasu na twórczym działaniu i poszerzać świadomość kulturalną. luty Wykład Romana Lewandowskiego LAND ART Cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki. Spotkania i prezentacje będą odbywać się raz w miesiącu w obrębie roku kalendarzowego (z wyjątkiem wakacji), w każdą środę poprzedzającą otwarcie wystawy. Prowadzenie Roman Lewandowski kurator, krytyk sztuki i wykładowca akademicki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Obecnie pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 100 wystaw w Polscei za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i inne). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki. Sztuka ziemi kumuluje tendencje i zjawiska zachodzące w artystycznym świecie lat 60., takie jak przenoszenie nacisku z końcowego rezultatu dzieła na proces jego powstawania (sztuka procesualna), dematerializację przedmiotu sztuki (konceptualizm), a także sztukę performatywną (event, performance czy body art.). Twórcy land artu potraktowali naturalny krajobraz jako obszar i scenerię dla ekspresji, przy czym samo miejsce stanowiło jednocześnie tło, kontekst oraz medium. Artyści wykorzystywali zastane środowisko, ingerując w nie najróżnorodniejszymi środkami, co w rezultacie mogło (ale nie musiało) nieodwracalnie zmieniać jego charakter. Niekiedy wykorzystywano także naturalne procesy związane z klimatem, czynnikami atmosferycznymi oraz erozją ziemi. marzec Poznaj sztukę Oprowadzenia kuratorskie po aktualnych wystawach organizowane dla grup powyżej 4 osób. Podczas oglądania wystawy będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o artyście i wystawie, uzyskać odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na interpretację prac. marzec Lekcje o sztuce Lekcje o sztuce przygotowywane są przy okazji zmiany wystaw. Odbiorcami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Lekcje o sztuce pomagają w przełamywaniu stereotypowego marzec

11 myślenia o sztuce współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Odbiorców lekcji o sztuce współczesnej pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi ale także pobudzić ich wyobraźnie i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Lekcje o sztuce mogą być łączone z warsztatami edukacyjnymi (jak powstaje wystawa) podczas których młodzi ludzie mogą zapoznać się ze współczesnym życiem kulturalnym, poprzez podejmowanie prób samodzielnego tworzenia prezentacji sztuki współczesnej. Podwórko sztuki Interdyscyplinarne i integracyjne zabawy plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci zamieszkujących sąsiadujące z Galerią ulice. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty. marzec Warsztaty rodzinne Warsztaty plastyczne ące otwarty charakter. Mogą w nich uczestniczyć dzieci jak i dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. Zajęcia dają możliwość grupowej pracy twórczej i pokazują jak wspólne działania łączą pokolenia. Warsztaty wykorzystują szereg wielorakich technik i środków wyrazu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty naprzemiennie z Warsztatami rodzinnymi. marzec Sztuka bez granic Interdyscyplinarne i integracyjne warsztaty artystyczne z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. marzec Studium rysunku i malarstwa Zajęcia skierowane dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów wstępnych do szkół i uczelni plastycznych. Mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami rysunku i malarstwa zarówno technicznymi jak i teoretycznymi. Ilość i częstotliwość zajęć uzależniona jest od zapotrzebowania na ofertę. marzec Historyczne czwartki "Historyczne czwartki" w to spotkania otwarte, na które może przyjść każdy i na które każdy może przynieść pamiątki i inne przedmioty z przeszłości, znajdowane na strychach, w szafach i innych, czasami niespodziewanych miejscach. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Prowadzenie: Marcin Barnowski ustecki historyk i dziennikarz marzec Trzy wymiary trzy żywioły Cykliczne zajęcia manualne odbywające się w ramach pracowni rzeźby i ceramiki skierowane są do wszystkich zainteresowanych taką formą pracy warsztatowej. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z techniką rzeźbiarską modelowania w glinie i stopniowego pogłębiania umiejętności budowania formy trójwymiarowej, różnych form reliefu oraz rzeźby pełno przestrzennej. Modelowane w glinie prace będzie można utrwalić poprzez wypalanie w piecu ceramicznym. Cykliczne warsztaty umożliwią uczestnikom także stopniowe poznawanie warsztatu ceramicznego. Uwzględnione zostanie doświadczenie poszczególnych uczestników w budowaniu formy, realizowane będą projekty stosujące podstawowe formy oraz wymagające większej wyobraźni i świadomości przestrzennej. Proponujemy warsztaty rozwijające wrażliwość, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne i warsztatowe. marzec Projekt: Marzenia Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną modelujący w glinie artyści oraz zaawansowani uczestnicy warsztatów trzy wymiarów, trzy żywioły. Projekt ma charakter długofalowy a jego pierwsza odsłona przewidziana jest na lipiec 2015 roku marzec Zajęcia skierowane są do zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Działania uczestników projektu polegają na tworzeniu krótkich filmów dokumentalnych z wydarzeń, które odbywają się w mieście i okolicy. Planowane jest marzec

12 Bałtycka Kronika Filmowa pokazywanie tych zapisów filmowych na ekranie kinowym, nawiązując do tradycji PKF. Zajęcia odbywają się w pracowni i w plenerze. Mają charakter warsztatów. Celem zajęć jest popularyzacja dokumentu filmowego, zdobycie przez uczestników umiejętności kreowania, nagrywania i montowania krótkich etiud filmowych. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek. Projekt Moje miejsca Czteromiesięczny projekt realizowany w ramach pracowni filmowej i grafiki komputerowej, kończący się wystawą powstałych prac. Uczestnicy projektu ą za zadanie fotograficznego przedstawienia usteckich miejsc, które indywidualnie wzbudzają w nich jakieś emocje, są w pewien sposób sentymentalne. Spotkania odbywają się w CAT w Ustce. marzec Moja historia Projekt filmowy realizowany w formie cyklicznych spotkań w CAT w Ustce, którego celem jest przedstawienie ciekawych zarówno prawdziwych jak i fikcyjnych historii w mieście Ustka. Poszczególne efekty pracy w ramach tego projektu prezentowane będą raz w miesiącu podczas BKFu. marzec Pracownia III wieku Spotkania, na które zapraszane będą osoby dojrzałe, m.in. słuchacze UTW. Mają na celu przybliżenie im współczesnych technik rejestracji i obróbki obrazu oraz dźwięku. Celem jest również zainteresowanie ich nowoczesnymi technologiami multimedialnymi i zderzenie ich z tradycyjną formą zapisu obrazu i dźwięku. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny podczas których prowadzący prezentował będzie zasady pracy z kamerąi aparatem oraz praktyczny, gdy słuchacze sami zrealizują wybrany temat. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu. marzec Mediateka Dokumentacja działalności realizowana na bieżąco, przedstawiająca fotograficzne i filmowe aktualności z życia instytucji opatrzone krótkimi tekstami informacyjnymi. Relacje autorskich warsztatów oraz wystaw artystycznych opracowywane będą z pomocą osób, które bezpośrednio dotyczą. Dłuższe realizacje połączone zostaną z uaktualnieniem na kanale internetowym youtube. marzec Warsztaty z rezydentami Warsztat poprowadzony przez aktualnego artystę rezydenta z zagranicy. Giuseppe Santagata Giuseppe Santagata otrzymał tytuł licencjata i magistra ustawy przed koncentrując się na fotografii. Studiował fotografię w Antiono Failde School of Art and Design (AESD) w Lugo (Hiszpania) i uzyskał Międzynarodowego Magistra na wydziale Conceptual and Artistic Photography w School of Photography and Center for Imaging (EFTI) w Madrycie. Jego prace były pokazywane na wystawach w Nowym Jorku, Madrycie, Rzymie, Daegu i Valladolid i została przedstawiona w publikacjach takich jak Lens Culture, Le Journal de la Photographie i Revista Exc. Giuseppe ukończył Residency Gachang Art Studio w Korei. marzec Pociąg do kultury To druga edycja plebiscytu dla przedszkoli, szkół i uczelni ze Słupska i Ustki, który ma na celu wyłonienie najbardziej kulturalnej placówki w roku szkolnym 2014/2015. Placówka, która zbierze najwięcej punktów otrzyma statuetkę Maszynisty kultury. Zwycięstwo zostanie rozpatrzone w trzech kategoriach w rozróżnieniu na poszczególne grupy wiekowe uczestników, a punktacji podlegać będzie aktywne uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Kategoria I wybór najbardziej kulturalnego przedszkola / szkoły podstawowej (klasy I-IV) Kategoria II szkoły podstawowe (klasy V-VI) i gimnazja Kategoria III szkoły ponadgimnazjalne i szkoły wyższe oraz UTW W ofercie znajduje się zarówno program wystawienniczy i szereg działań edukacyjnych. Z BGSW nauczysz się marzec

13 filmować, fotografować, rzeźbić i przełamać dystans jaki wywołuje powszechnie sama nazwa sztuki współczesnej. Dążymy do zaprezentowania naszych obiektów jako przyjaznych wszystkim placówkom oświaty. Podstawowym celem plebiscytu jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego spędzania czasu na twórczym działaniu i poszerzać świadomość kulturalną. Wykład Romana Lewandowskiego AUTOMATYZM ORAZ PISMO PODŚWIADOMOŚCI W SURREALIZMIE. Cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki. Spotkania i prezentacje będą odbywać się raz w miesiącu w obrębie roku kalendarzowego (z wyjątkiem wakacji), w każdą środę poprzedzającą otwarcie wystawy. Prowadzenie Roman Lewandowski kurator, krytyk sztuki i wykładowca akademicki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Obecnie pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 100 wystaw w Polscei za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i inne). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki. Większość pisarzy oraz artystów, współtworzących na przełomie drugiej i trzeciej dekady XX w. ruch surrealistyczny, wywodziła się z dadaizmu. Zgodnie z paradygmatem awangardy negowali oni dorobek poprzedników, w tym zwłaszcza tezy kubizmu, futuryzmu, konstruktywizmu i nurtów abstrakcyjnych. W nie mniejszej mierze buntowali się też przeciw dyktatowi racjonalistycznego dyskursu klasycyzmowi, realizmowi, naturalizmowi czy utylitaryzmowi. W tym sensie surrealizm był nie tylko artystyczną, ale również filozoficznopolityczną formacją dyskursywną, która z biegiem lat ewoluowała z pozycji awangardy w kierunku mistycyzmu, okultyzmu i psychologii głębi. kwiecień Poznaj sztukę Oprowadzenia kuratorskie po aktualnych wystawach organizowane dla grup powyżej 4 osób. Podczas oglądania wystawy będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o artyście i wystawie, uzyskać odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na interpretację prac. kwiecień Lekcje o sztuce Lekcje o sztuce przygotowywane są przy okazji zmiany wystaw. Odbiorcami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Lekcje o sztuce pomagają w przełamywaniu stereotypowego myślenia o sztuce współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Odbiorców lekcji o sztuce współczesnej pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi ale także pobudzić ich wyobraźnie i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Lekcje o sztuce mogą być łączone z warsztatami edukacyjnymi (jak powstaje wystawa) podczas których młodzi ludzie mogą zapoznać się ze współczesnym życiem kulturalnym, poprzez podejmowanie prób samodzielnego tworzenia prezentacji sztuki współczesnej. kwiecień Podwórko sztuki Interdyscyplinarne i integracyjne zabawy plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci zamieszkujących sąsiadujące z Galerią ulice. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty. kwiecień Warsztaty rodzinne Warsztaty plastyczne ące otwarty charakter. Mogą w nich uczestniczyć dzieci jak i dorośli, ze szczególnym kwiecień

14 uwzględnieniem rodzin. Zajęcia dają możliwość grupowej pracy twórczej i pokazują jak wspólne działania łączą pokolenia. Warsztaty wykorzystują szereg wielorakich technik i środków wyrazu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty naprzemiennie z Warsztatami rodzinnymi. Sztuka bez granic Interdyscyplinarne i integracyjne warsztaty artystyczne z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. kwiecień Studium rysunku i malarstwa Zajęcia skierowane dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów wstępnych do szkół i uczelni plastycznych. Mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami rysunku i malarstwa zarówno technicznymi jak i teoretycznymi. Ilość i częstotliwość zajęć uzależniona jest od zapotrzebowania na ofertę. kwiecień Historyczne czwartki "Historyczne czwartki" w to spotkania otwarte, na które może przyjść każdy i na które każdy może przynieść pamiątki i inne przedmioty z przeszłości, znajdowane na strychach, w szafach i innych, czasami niespodziewanych miejscach. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Prowadzenie: Marcin Barnowski ustecki historyk i dziennikarz kwiecień Trzy wymiary trzy żywioły Cykliczne zajęcia manualne odbywające się w ramach pracowni rzeźby i ceramiki skierowane są do wszystkich zainteresowanych taką formą pracy warsztatowej. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z techniką rzeźbiarską modelowania w glinie i stopniowego pogłębiania umiejętności budowania formy trójwymiarowej, różnych form reliefu oraz rzeźby pełno przestrzennej. Modelowane w glinie prace będzie można utrwalić poprzez wypalanie w piecu ceramicznym. Cykliczne warsztaty umożliwią uczestnikom także stopniowe poznawanie warsztatu ceramicznego. Uwzględnione zostanie doświadczenie poszczególnych uczestników w budowaniu formy, realizowane będą projekty stosujące podstawowe formy oraz wymagające większej wyobraźni i świadomości przestrzennej. Proponujemy warsztaty rozwijające wrażliwość, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne i warsztatowe. kwiecień Projekt: Marzenia Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną modelujący w glinie artyści oraz zaawansowani uczestnicy warsztatów trzy wymiarów, trzy żywioły. Projekt ma charakter długofalowy a jego pierwsza odsłona przewidziana jest na lipiec 2015 roku kwiecień Bałtycka Kronika Filmowa Zajęcia skierowane są do zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Działania uczestników projektu polegają na tworzeniu krótkich filmów dokumentalnych z wydarzeń, które odbywają się w mieście i okolicy. Planowane jest pokazywanie tych zapisów filmowych na ekranie kinowym, nawiązując do tradycji PKF. Zajęcia odbywają się w pracowni i w plenerze. Mają charakter warsztatów. Celem zajęć jest popularyzacja dokumentu filmowego, zdobycie przez uczestników umiejętności kreowania, nagrywania i montowania krótkich etiud filmowych. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek. kwiecień Projekt Moje miejsca Czteromiesięczny projekt realizowany w ramach pracowni filmowej i grafiki komputerowej, kończący się wystawą powstałych prac. Uczestnicy projektu ą za zadanie fotograficznego przedstawienia usteckich miejsc, które indywidualnie wzbudzają w nich jakieś emocje, są w pewien sposób sentymentalne. Spotkania odbywają się w CAT w Ustce. kwiecień Moja historia Projekt filmowy realizowany w formie cyklicznych spotkań w CAT w Ustce, którego celem jest przedstawienie ciekawych zarówno prawdziwych jak i fikcyjnych historii w mieście Ustka. Poszczególne efekty pracy w ramach tego projektu prezentowane będą raz kwiecień

15 w miesiącu podczas BKFu. Pracownia III wieku Spotkania, na które zapraszane będą osoby dojrzałe, m.in. słuchacze UTW. Mają na celu przybliżenie im współczesnych technik rejestracji i obróbki obrazu oraz dźwięku. Celem jest również zainteresowanie ich nowoczesnymi technologiami multimedialnymi i zderzenie ich z tradycyjną formą zapisu obrazu i dźwięku. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny podczas których prowadzący prezentował będzie zasady pracy z kamerą i aparatem oraz praktyczny, gdy słuchacze sami zrealizują wybrany temat. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu. kwiecień Mediateka Dokumentacja działalności realizowana na bieżąco, przedstawiająca fotograficzne i filmowe aktualności z życia instytucji opatrzone krótkimi tekstami informacyjnymi. Relacje autorskich warsztatów oraz wystaw artystycznych opracowywane będą z pomocą osób, które bezpośrednio dotyczą. Dłuższe realizacje połączone zostaną z uaktualnieniem na kanale internetowym youtube. kwiecień Warsztaty z rezydentami Warsztat poprowadzony przez aktualnego artystę rezydenta z zagranicy. kwiecień Pociąg do kultury To druga edycja plebiscytu dla przedszkoli, szkół i uczelni ze Słupska i Ustki, który ma na celu wyłonienie najbardziej kulturalnej placówki w roku szkolnym 2014/2015. Placówka, która zbierze najwięcej punktów otrzyma statuetkę Maszynisty kultury. Zwycięstwo zostanie rozpatrzone w trzech kategoriach w rozróżnieniu na poszczególne grupy wiekowe uczestników, a punktacji podlegać będzie aktywne uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Kategoria I wybór najbardziej kulturalnego przedszkola / szkoły podstawowej (klasy I-IV) Kategoria II szkoły podstawowe (klasy V-VI) i gimnazja Kategoria III szkoły ponadgimnazjalne i szkoły wyższe oraz UTW W ofercie znajduje się zarówno program wystawienniczy i szereg działań edukacyjnych. Z BGSW nauczysz się filmować, fotografować, rzeźbić i przełamać dystans jaki wywołuje powszechnie sama nazwa sztuki współczesnej. Dążymy do zaprezentowania naszych obiektów jako przyjaznych wszystkim placówkom oświaty. Podstawowym celem plebiscytu jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego spędzania czasu na twórczym działaniu i poszerzać świadomość kulturalną. kwiecień Wykład Romana Lewandowskiego POMIĘDZY PROSTOTĄ A BAROKIEM. CZTERY DEKADY MARINY ABRAMOVIĆ Cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki. Spotkania i prezentacje będą odbywać się raz w miesiącu w obrębie roku kalendarzowego (z wyjątkiem wakacji), w każdą środę poprzedzającą otwarcie wystawy. Prowadzenie Roman Lewandowski kurator, krytyk sztuki i wykładowca akademicki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Obecnie pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 100 wystaw w Polscei za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i inne). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki. Wykład poświęcony twórczości jednej z najwybitniejszych artystek performansu w XX wieku. Podczas spotkania

16 zostanie także zaprezentowany powstały w 2007 roku film dokumentalny Siedem łatwych utworów (Seven Easy Pieces by Marina Abramovic, reż. Babette Mangolte) będący rejestracją z siedmiu performansów wykonanych przez artystkę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku w listopadzie 2005 roku. Erasmus + Międzynarodowa wymiana osób pracujących z młodzieżą. Metody edukacji młodzieży w prowadzeniu warsztatów fotograficzno-filmowych. W projekcie weźmie udział 20 osób z 5 państw (4 osoby z każdego kraju) wykorzystujących fotografię i film podczas zajęć prowadzonych dla młodzieży (pracownicy kultury, osoby prowadzące pracownie filmowe, fotograficzne, pracownie grafiki komputerowej, pracownicy NGO zajmujących się kultura i nowymi mediami, nauczyciele). Są to osoby pragnące poznać nowe techniki pracy z młodzieżą, pomysły na warsztaty, które będą prowadzili po zakończeniu szkolenia. Celami projektu są: -wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu wykorzystania fitografii i filmu podczas zajęć prowadzonych dla młodzieży, -doskonalenie warsztatu pracy, -poznanie nowych metod pracy, -wymiana doświadczeń z zakresu metod aktywizacji młodzieży, włączenia ich do prowadzonych działań. Projekt poprowadzony zostanie w przypadku otrzymania dofinansowania z programu Erasmus + Poznaj sztukę Oprowadzenia kuratorskie po aktualnych wystawach organizowane dla grup powyżej 4 osób. Podczas oglądania wystawy będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o artyście i wystawie, uzyskać odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na interpretację prac. Lekcje o sztuce Lekcje o sztuce przygotowywane są przy okazji zmiany wystaw. Odbiorcami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Lekcje o sztuce pomagają w przełamywaniu stereotypowego myślenia o sztuce współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Odbiorców lekcji o sztuce współczesnej pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi ale także pobudzić ich wyobraźnie i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Lekcje o sztuce mogą być łączone z warsztatami edukacyjnymi (jak powstaje wystawa) podczas których młodzi ludzie mogą zapoznać się ze współczesnym życiem kulturalnym, poprzez podejmowanie prób samodzielnego tworzenia prezentacji sztuki współczesnej. Podwórko sztuki Interdyscyplinarne i integracyjne zabawy plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci zamieszkujących sąsiadujące z Galerią ulice. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty. Warsztaty rodzinne Warsztaty plastyczne ące otwarty charakter. Mogą w nich uczestniczyć dzieci jak i dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. Zajęcia dają możliwość grupowej pracy twórczej i pokazują jak wspólne działania łączą pokolenia. Warsztaty wykorzystują szereg wielorakich technik i środków wyrazu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty naprzemiennie z Warsztatami rodzinnymi. Sztuka bez granic Interdyscyplinarne i integracyjne warsztaty artystyczne z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

17 Studium rysunku i malarstwa Zajęcia skierowane dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów wstępnych do szkół i uczelni plastycznych. Mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami rysunku i malarstwa zarówno technicznymi jak i teoretycznymi. Ilość i częstotliwość zajęć uzależniona jest od zapotrzebowania na ofertę. Historyczne czwartki "Historyczne czwartki" w to spotkania otwarte, na które może przyjść każdy i na które każdy może przynieść pamiątki i inne przedmioty z przeszłości, znajdowane na strychach, w szafach i innych, czasami niespodziewanych miejscach. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Prowadzenie: Marcin Barnowski ustecki historyk i dziennikarz Trzy wymiary trzy żywioły Cykliczne zajęcia manualne odbywające się w ramach pracowni rzeźby i ceramiki skierowane są do wszystkich zainteresowanych taką formą pracy warsztatowej. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z techniką rzeźbiarską modelowania w glinie i stopniowego pogłębiania umiejętności budowania formy trójwymiarowej, różnych form reliefu oraz rzeźby pełno przestrzennej. Modelowane w glinie prace będzie można utrwalić poprzez wypalanie w piecu ceramicznym. Cykliczne warsztaty umożliwią uczestnikom także stopniowe poznawanie warsztatu ceramicznego. Uwzględnione zostanie doświadczenie poszczególnych uczestników w budowaniu formy, realizowane będą projekty stosujące podstawowe formy oraz wymagające większej wyobraźni i świadomości przestrzennej. Proponujemy warsztaty rozwijające wrażliwość, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne i warsztatowe. Projekt: Marzenia Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną modelujący w glinie artyści oraz zaawansowani uczestnicy warsztatów trzy wymiarów, trzy żywioły. Projekt ma charakter długofalowy a jego pierwsza odsłona przewidziana jest na lipiec 2015 roku Bałtycka Kronika Filmowa Zajęcia skierowane są do zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Działania uczestników projektu polegają na tworzeniu krótkich filmów dokumentalnych z wydarzeń, które odbywają się w mieście i okolicy. Planowane jest pokazywanie tych zapisów filmowych na ekranie kinowym, nawiązując do tradycji PKF. Zajęcia odbywają się w pracowni i w plenerze. Mają charakter warsztatów. Celem zajęć jest popularyzacja dokumentu filmowego, zdobycie przez uczestników umiejętności kreowania, nagrywania i montowania krótkich etiud filmowych. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek. Moja historia Projekt filmowy realizowany w formie cyklicznych spotkań w CAT w Ustce, którego celem jest przedstawienie ciekawych zarówno prawdziwych jak i fikcyjnych historii w mieście Ustka. Poszczególne efekty pracy w ramach tego projektu prezentowane będą raz w miesiącu podczas BKFu. Mediateka Dokumentacja działalności realizowana na bieżąco, przedstawiająca fotograficzne i filmowe aktualności z życia instytucji opatrzone krótkimi tekstami informacyjnymi. Relacje autorskich warsztatów oraz wystaw artystycznych opracowywane będą z pomocą osób, które bezpośrednio dotyczą. Dłuższe realizacje połączone zostaną z uaktualnieniem na kanale internetowym youtube.. Fotokast Cykl warsztatów z zakresu fotokastu skierowanych do wszystkich interesujących się nowymi mediami w sztuce. Fotokast można porównać do reportażu filmowego lub fotograficznego. Jednak metoda ta nie jest zwykłym pokazem slajdów. W technice tej można dodać dźwięk lub elementy ruchu. Zajęcia odbywają się w CAT w Ustce. Czteromiesięczny projekt realizowany w ramach pracowni filmowej i grafiki komputerowej, kończący się wystawą powstałych dokumentacji. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych filmem i fotografią.

18 Projekt Sami o sobie Projekt ma przedstawiać fotograficzne portretów mieszkańców Ustki, Słupska i okolic. Prace ą na celu zaprezentowanie nas naturalnych, na których twarzach malują się emocje dnia codziennego, przełamując tym samym stereotyp i tendencję wyidealizowanego uwieczniania postaci. Zajęcia odbywają się w CAT w Ustce. Ogłoszenie konkursu fotograficznego Moje okno Fotograficzny konkurs dla młodzieży, ący na celu przedstawienie w formie zdjęciowej indywidualnej interpretacji hasła: "Moje okno". Konkurs zakończony wystawą wyróżnionych prac oraz zwycięzców w CAT w Ustce. Noc muzeów Zwiedzanie historycznej Baszty Czarownic o nietypowych porach dnia. Udostępnienie niedostępnych dotychczas pomieszczeń jak piwnice (dawne lochy) oraz strych, na którym znajduje się archiwum Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Atrakcje plastyczne dla dzieci i młodzieży, prezentacja kulis i efektów pracowni BGSW. Ponadto możliwość zwiedzenia aktualnych wystaw w salonach wystawienniczych BGSW w Słupsku i CAT w Ustce. Warsztaty z rezydentami Warsztat poprowadzony przez aktualnego artystę rezydenta z zagranicy. Pociąg do kultury To druga edycja plebiscytu dla przedszkoli, szkół i uczelni ze Słupska i Ustki, który ma na celu wyłonienie najbardziej kulturalnej placówki w roku szkolnym 2014/2015. Placówka, która zbierze najwięcej punktów otrzyma statuetkę Maszynisty kultury. Zwycięstwo zostanie rozpatrzone w trzech kategoriach w rozróżnieniu na poszczególne grupy wiekowe uczestników, a punktacji podlegać będzie aktywne uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Kategoria I wybór najbardziej kulturalnego przedszkola / szkoły podstawowej (klasy I-IV) Kategoria II szkoły podstawowe (klasy V-VI) i gimnazja Kategoria III szkoły ponadgimnazjalne i szkoły wyższe oraz UTW W ofercie znajduje się zarówno program wystawienniczy i szereg działań edukacyjnych. Z BGSW nauczysz się filmować, fotografować, rzeźbić i przełamać dystans jaki wywołuje powszechnie sama nazwa sztuki współczesnej. Dążymy do zaprezentowania naszych obiektów jako przyjaznych wszystkim placówkom oświaty. Podstawowym celem plebiscytu jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego spędzania czasu na twórczym działaniu i poszerzać świadomość kulturalną. Ustka - za fasadą Projekt, który zostanie zrealizowany w przypadku otrzymania dofinansowania z MKiDN. "Ustka za fasadą" to projekt odwołujący się do sztuki publicznej składa się z cyklu spotkań i wykładów, ale pr zede wszystkim integracyjnych warsztatów w przestrzeni miejskiej. W swoich założeniach nawiązuje do tożsam ości miejsca i tożsamości jednostek. Pomysł powstał w oparciu o projekt "Spazi Docili", który realizowany jest o d 2008 roku we Florencji. Działania zaplanowane w Ustce ą być jego odzwierciedleniem i kontynuacją. Zam ierzeniem zadania jest odnajdywanie miejsc typu krajobraz poindustrialny i "naprawianie" ich poprzez ingeren cje artystyczne różnymi środkami wyrazu zastosowanymi w konkretnych miejscach Ustki i jej okolic. Efektem powarsztatowych działań ma być powstanie formy "podróżującego wernisażu", do której zostanie zaproszona społeczność lokalna. Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, przygotowanie uczestników do odbioru sztuki współczesnej oraz umożliwienie dostępu do kultury. Nowe legendy usteckie Projekt, który zostanie zrealizowany w przypadku otrzymania dofinansowania z MKiDN. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej od wielu lat prowadzi szeroko rozwinięte działania z zakresu edukacji kulturalnej, które ą na celu wzbudzenie w odbiorcy chęci uczestniczenia w życiu

19 kulturalnym regionu, także przez pryzmat tożsamości z miejscem i społecznością. Najlepszą formą działań są warsztaty. Szczególną uwagę kładziemy na działania z zastosowaniem innowacyjnych środków wyrazu, jakimi są nowe media. Celem projektu "Nowe legendy usteckie" jest zaangażowanie grupy młodzieży do stworzenia etiud filmowych nawiązujących do legend usteckich przełożonych na język współczesnego obrazu. Pragniemy rozwijać wyobraźnie twórczą i kształtować kreatywną postawę młodych adeptów sztuki. Projekt przewiduje wykłady i warsztaty filmowe, pisania scenariusza, spotkania z historykiem, produkcję i montaż filmów, premierę i wydanie katalogu z płytą DVD. Projekt w naturalny sposób wychodzi naprzeciw młodemu odbiorcy poruszającemu się w świecie multimedialnym. Zabawy plastyczne z okazji Dnia dziecka Zabawy plastyczne dla najmłodszych. Podczas zabaw plastycznych z okazji dnia dziecka uczestnicy poznają sposoby wyrażania swoich emocji poprzez barwy i ich znaczenia w życiu. Uwaga dzieci zostanie zwrócona na różnorodność barw występujących w naturze. Dzieci będą wykonywały wielkoformatowe prace, które pod koniec zajęć zostaną zaprezentowane. 1 czerwca Wykład Romana Lewandowskiego WIEDEŃSKIE KATHARSIS AKCJONIŚCI WIEDEŃSCY NA TROPIE MISTERIÓW I ARCHETYPÓW. Cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki. Spotkania i prezentacje będą odbywać się raz w miesiącu w obrębie roku kalendarzowego (z wyjątkiem wakacji), w każdą środę poprzedzającą otwarcie wystawy. Prowadzenie Roman Lewandowski kurator, krytyk sztuki i wykładowca akademicki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Obecnie pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 100 wystaw w Polscei za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i inne). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki. Wiedeński akcjonizm był w swoim radykalizmie i bezkompromisowości zjawiskiem najbardziej nieprzejednanym w sztuce XX w. Akcjoniści wiedeńscy sięgali po środki charakterystyczne dla malarstwa informelu nie dla estetycznych powodów, ale by dotknąć jak pisał Hermann Nitsch wewnętrzno-psychicznej rzeczywistości, którą można pogłębić aż do archetypicznych kolektywnych i podstawowych rzeczywistości duszy. W ich skłonności do autoanalizy chodziło nie tylko o artykulację mechanizmów podświadomości, ale przede wszystkim o ujawnienie zawartej w mitach nieświadomości zbiorowej. Dlatego w akcjonizmie znajdujemy odwołania do nawet tak odległych w czasie rytuałów jak misteria orfickie i dionizyjskie. Poznaj sztukę Oprowadzenia kuratorskie po aktualnych wystawach organizowane dla grup powyżej 4 osób. Podczas oglądania wystawy będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o artyście i wystawie, uzyskać odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na interpretację prac. Lekcje o sztuce Lekcje o sztuce przygotowywane są przy okazji zmiany wystaw. Odbiorcami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Lekcje o sztuce pomagają w przełamywaniu stereotypowego myślenia o sztuce współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Odbiorców lekcji o sztuce współczesnej pragniemy nie

20 tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi ale także pobudzić ich wyobraźnie i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Lekcje o sztuce mogą być łączone z warsztatami edukacyjnymi (jak powstaje wystawa) podczas których młodzi ludzie mogą zapoznać się ze współczesnym życiem kulturalnym, poprzez podejmowanie prób samodzielnego tworzenia prezentacji sztuki współczesnej. Podwórko sztuki Interdyscyplinarne i integracyjne zabawy plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci zamieszkujących sąsiadujące z Galerią ulice. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty. Warsztaty rodzinne Warsztaty plastyczne ące otwarty charakter. Mogą w nich uczestniczyć dzieci jak i dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. Zajęcia dają możliwość grupowej pracy twórczej i pokazują jak wspólne działania łączą pokolenia. Warsztaty wykorzystują szereg wielorakich technik i środków wyrazu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty naprzemiennie z Warsztatami rodzinnymi. Sztuka bez granic Interdyscyplinarne i integracyjne warsztaty artystyczne z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Studium rysunku i malarstwa Zajęcia skierowane dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów wstępnych do szkół i uczelni plastycznych. Mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami rysunku i malarstwa zarówno technicznymi jak i teoretycznymi. Ilość i częstotliwość zajęć uzależniona jest od zapotrzebowania na ofertę. Historyczne czwartki "Historyczne czwartki" w to spotkania otwarte, na które może przyjść każdy i na które każdy może przynieść pamiątki i inne przedmioty z przeszłości, znajdowane na strychach, w szafach i innych, czasami niespodziewanych miejscach. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Prowadzenie: Marcin Barnowski ustecki historyk i dziennikarz Trzy wymiary trzy żywioły Cykliczne zajęcia manualne odbywające się w ramach pracowni rzeźby i ceramiki skierowane są do wszystkich zainteresowanych taką formą pracy warsztatowej. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z techniką rzeźbiarską modelowania w glinie i stopniowego pogłębiania umiejętności budowania formy trójwymiarowej, różnych form reliefu oraz rzeźby pełno przestrzennej. Modelowane w glinie prace będzie można utrwalić poprzez wypalanie w piecu ceramicznym. Cykliczne warsztaty umożliwią uczestnikom także stopniowe poznawanie warsztatu ceramicznego. Uwzględnione zostanie doświadczenie poszczególnych uczestników w budowaniu formy, realizowane będą projekty stosujące podstawowe formy oraz wymagające większej wyobraźni i świadomości przestrzennej. Proponujemy warsztaty rozwijające wrażliwość, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne i warsztatowe. Projekt: Marzenia Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną modelujący w glinie artyści oraz zaawansowani uczestnicy warsztatów trzy wymiarów, trzy żywioły. Projekt ma charakter długofalowy a jego pierwsza odsłona przewidziana jest na lipiec 2015 roku Bałtycka Kronika Filmowa Zajęcia skierowane są do zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Działania uczestników projektu polegają na tworzeniu krótkich filmów dokumentalnych z wydarzeń, które odbywają się w mieście i okolicy. Planowane jest pokazywanie tych zapisów filmowych

Regulamin plebiscytu Pociąg do kultury dla placówek oświaty w dwumieście Słupsk i Ustka

Regulamin plebiscytu Pociąg do kultury dla placówek oświaty w dwumieście Słupsk i Ustka Regulamin plebiscytu Pociąg do kultury dla placówek oświaty w dwumieście Słupsk i Ustka I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla grup gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki ! Nazwa przedmiotu Jednostka prowadząca Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki Jednostka dla której przedmiot jest przygotowany Rodzaj przedmiotu Rok studiów/

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla klas ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla klas ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla klas ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ poniedziałek piątek w godz. 7:00 19:00 sobota niedziela według odrębnych planów CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ADRESATEM PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej na sugestię i nieokreśloność niż

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

9 Otwarta i mobilna przestrzeń, którą

9 Otwarta i mobilna przestrzeń, którą 17 12 Dział Administracyjny/ Galeria Engram Kameralna galeria do prezentacji prac z obszaru rysunku, grafiki i fotografii. Ekspozycje w cyklu cztero-pięciotygodniowym. 11 6 szatnia Kasa/sklep KMO 11 10 18

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Dom Pomocy Społecznej w Browinie PROJEKTY I INICJATYWY NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W GMINIE CHEŁMŻA Dom Pomocy Społecznej w Browinie PROJEKT I Aktywizacja muzyczno-plastyczna mieszkańców DPS Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOOPERATYWA ZA ROK 2014

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOOPERATYWA ZA ROK 2014 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOOPERATYWA ZA ROK 2014 FUNDACJA KOOPERATYWA Zajmujemy się promocjąi edukacja w obszarze sztukach wizualnych. Zorganizowaliśmy szereg wydarzeń artystycznych: warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji IBRAS

Działalność Fundacji IBRAS Działalność Fundacji IBRAS Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku po to by aktywnie wspierać idee nowoczesnej edukacji i aktywizacji społecznej. Od tego czasu udało

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE III i IV etap edukacyjny [przedmiot uzupełniający] I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

W J O E J WÓ W D Ó ZK Z I I K ON O KURS

W J O E J WÓ W D Ó ZK Z I I K ON O KURS WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI cz. I STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM Uczestnik eliminacji rozpoznaje dzieła prezentowane na slajdach, prawidłowe odpowiedzi umieszcza w przygotowanym teście. Czas 45 minut ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE

EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE WERSJA ROBOCZA RAPORTU GRUPA ROBOCZA 6 SZTABU ANTYKRYZYSOWEGO NA RZECZ POZNAŃSKIEJ KULTURY EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE wersja robocza przeznaczona do otwartych konsultacji przed Poznańskim

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY ZAŁĄCZNIK Nr 12 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE W SYSTEMIE STACJONARNYM Zawód: animator kultury SEMESTR Liczba

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szanowni Państwo Uczniowie, nauczyciele i rodzice Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz placówki;

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz placówki; Cele podejmowanych działań: U podstaw programu Koła Artystyczno-Terapeutycznego leży antropocentryczna koncepcja edukacja. Wszelkie podejmowane działania i inicjatywy ukierunkowane są na: - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

SZTUKA DOSTĘPNA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

SZTUKA DOSTĘPNA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Zachęta Narodowa Galeria Sztuki SZTUKA DOSTĘPNA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Od roku 2012 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie prowadzi spotkania i warsztaty pod

Bardziej szczegółowo

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne II-stopnia, WZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury Katowice, 17.03.2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Pragniemy Państwa poinformować, że organizujemy IV edycję konkursu plastycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW Uczestnicy; uczniowie klas gimnazjum Plan zajęć; wg harmonogramu Prowadzący; mgr Jan Leśniak Cel główny: Rozszerzanie

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz WANTED!

Wolontariusz WANTED! Wolontariusz WANTED! Kogo szukamy: Asystenta Prowadzącego warsztaty dla dzieci i rodzin 7 dzień tworzenia Opis programu: 7 DZIEŃ TWORZENIA to cykl warsztatów artystycznych, którego uczestnicy zwiedzają

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS Jednolite studia magisterskie 5-letnie wersja z 05 04 2014 3.600 godz. i 0 pkt. ECTS - do wyboru 1.200 godz. i 105 pkt. ECTS Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna Specjalności: Multimedia i fotografia

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii 800,00 zł brutto 20 520,00 zł brutto Doposażenie Centrum Geoedukacji

Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii 800,00 zł brutto 20 520,00 zł brutto Doposażenie Centrum Geoedukacji Wykaz umów - dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanych przez Geopark Kielce 1. Folder edukacyjny - Geopark Kielce

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach

Opis zasobu: Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach Opis zasobu: Projekt Młodzi menedżerowie kultury w Projekt realizowany był przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych,,ę w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Opis zasobu: Twoje strony, mocne strony 2 Kontekst

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 1. 05.10.2013 19.10.2013 ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SOBOTY 10.00 13.00 TEMAT, CEL I SCENARIUSZ ZAJĘĆ NAUCZYCIELE PROWADZĄCY

PAŹDZIERNIK 1. 05.10.2013 19.10.2013 ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SOBOTY 10.00 13.00 TEMAT, CEL I SCENARIUSZ ZAJĘĆ NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SOBOTY 10.00 13.00 NAUCZYCIELE PROWADZĄCY PAŹDZIERNIK 1. 05.10.2013 Adam dyr. Marian Olejniczak 2. 19.10.2013 Adam Gudajczyk TEMAT, CEL I SCENARIUSZ ZAJĘĆ Piękno

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin

Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin W dniach 7-9 lutego w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki odbył się II zjazd Akademii Polin, podczas którego na wykładach

Bardziej szczegółowo

I. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU 2003/2004 WPŁYW CZYTELNICTWA NA WYOBRAŹNIĘ I EKSPRESJĘ TWÓRCZĄ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

I. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU 2003/2004 WPŁYW CZYTELNICTWA NA WYOBRAŹNIĘ I EKSPRESJĘ TWÓRCZĄ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU 2003/2004 TEMAT: WPŁYW CZYTELNICTWA NA WYOBRAŹNIĘ I EKSPRESJĘ TWÓRCZĄ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Opracowanie: Dorota Mierzejewska Magdalena Osińska Bożena Kozak Marzena

Bardziej szczegółowo

Dni Otwarte 2012. program. 12 13 grudnia 2012, godz: 10:00 17:00. w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dni Otwarte 2012. program. 12 13 grudnia 2012, godz: 10:00 17:00. w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Dni Otwarte 2012 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Zapraszamy na wykłady, wystawy, spotkania, prezentacje pracowni i konsultacje prac kandydatów we wszystkich pracowniach ASP w Katowicach 2012, godz:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Konferencja Praca w kulturze

RAPORT Konferencja Praca w kulturze RAPORT Konferencja Praca w kulturze 2012-2013 Z przyjemnością przedstawiamy Państwu rezultaty naszej pracy przy minionych edycjach konferencji Praca w kulturze. Konferencja w liczbach: Podczas ostatniej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie książeczek z ilustracjami dotykowymi I

Tworzenie książeczek z ilustracjami dotykowymi I WARSZTATY Zapraszamy na warsztaty towarzyszące konferencji. Nauczycielom i rodzicom niewidomych dzieci, a także artystom plastykom polecamy warsztaty tworzenia książek z dotykowymi ilustracjami oraz wystawę

Bardziej szczegółowo

XX Rozwojowy Festiwal dla Kobiet PROGRESSteron w Trójmieście

XX Rozwojowy Festiwal dla Kobiet PROGRESSteron w Trójmieście Patroni medialni lokalni Patroni XX Rozwojowy Festiwal dla Kobiet PROGRESSteron w Trójmieście Patroni medialni ogólnopolscy O PROGRESSteronie O PROGRESSteronie Festiwal Rozwojowy dla Kobiet PROGRESSteron

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/76/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Program wpisuje się w realizację

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego

Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego I. Potrzeba adekwatności oferty do oczekiwań młodych ludzi. Poniżej wymieniono przykłady działań będących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasa 1-3)

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasa 1-3) Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasa 1-3) I warsztaty dla rodziców 2012/13 Warsztaty dla rodziców kierowane są do wszystkich pragnących rozwijać posiadane już umiejętności

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY Rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zawiera ona propozycje lekcji muzealnych, warsztatów

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

A. Prace indywidualne - dwie do wyboru z trzech: B. Prace indywidualne lub zespołowe - dwie do wyboru z trzech:

A. Prace indywidualne - dwie do wyboru z trzech: B. Prace indywidualne lub zespołowe - dwie do wyboru z trzech: Nazwa przedmiotu KREACJA DŹWIĘKU W FORMACH AUDIOWIZUALNYCH * Forma zajęć wykład grupy Zajęcia indywidualne godz. 120 liczba semestrów 4 rok I; II forma zaliczenia egzamin Cel nauczania Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA)

UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA) UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA) CEL: Celem zajęć jest zachęcenie dzieci do pracy w grupie oraz budowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia otwarte dla chętnych w czasie ferii i wakacji.

Zajęcia otwarte dla chętnych w czasie ferii i wakacji. Zajęcia otwarte dla chętnych w czasie ferii i wakacji. Zajęcia artystyczne w kołach zainteresowań działające przez cały rok: piosenka, muzyka, taniec, fotografia, teatr, recytacja, plastyka, reportaż.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1)

Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1) Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1) RPR Nazwa, numer szkoły SPOŁECZNE GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW Rok szkolny: 2016/2017 ADRES Ulica Chopina Nr 4 Kod pocztowy 8 2-5 0 0 Miejscowość Kwidzyn Województwo

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo