PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK"

Transkrypt

1 PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK Edukacja kulturalna od bardzo dawna stanowi ważny aspekt w życiu i rozwoju człowieka. Wraz z upływem czasu i zmianami kryteriów dotyczących edukacji, metodyki, a tym samym rozumienia i interpretacji powyższego edukacja kulturalna przybierała różne formy. Dzisiejszy świat nadaje jej nowego znaczenia. To przede wszystkim dwa pola działania: w wymiarze edukacji i rzeczywistych potrzeb życia i człowieka, a także na płaszczyźnie wzbogacania oddziaływania kultury i sztuki. Przez edukację kulturalną rozumie się dziś edukację artystyczną, edukację twórczą, edukację do korzystania z ofert instytucji kultury, oraz edukację służącą kształceniu stosunku do dziedzictwa kulturowego tożsamości kulturowej, ochrony dziedzictwa kultury własnej i innych, szacunku do różnorodności kulturowej i postaw dialogowych wobec innych kultur. Ówcześnie przyjęte jest odejście od tradycyjnego w edukacji pouczania dla autorozwoju. Człowiek nie uczy się tylko w szkole, ale również poprzez interakcje z innymi ludźmi, co jest warte zauważenia szczególnie w dobie braku porozumienia i wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi. Edukacja kulturalna ma z jednej strony zapewnić człowiekowi poczucie więzi ze światem, z drugiej zaś utrwalać i wzmacniać tożsamość narodową i lokalną. Może być pojmowana jako kształcenie i wychowanie człowieka na określonych wartościach kultury, jako przygotowanie człowieka do pielęgnowania i wzbogacania tradycji lokalnych, języka, obyczajów, sztuki, a także przygotowanie do współczesnych i przyszłych problemów dotyczących całej ludzkości. Dlatego przejawem edukacji kulturalnej staje się bardzo często animacja kulturalna bądź też społecznokulturalna. Ważny jest wymiar społeczny animacji, a więc fakt, że jest to metoda budowania autentycznych relacji i więzi łączących ludzi w grupy i społeczności. Animacja jest metodą, która ma na celu odnalezienie i uruchomienie sił tkwiących w poszczególnej jednostce i środowisku, tak aby mogło się ono rozwijać. Pewne jest, że w celu realizacji zadań wynikających z pewnych wzorców, norm i metodyki zaangażowani nauczyciele, instruktorzy, edukatorzy w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz animatorzy tego zakresu aktywności konkretyzują potrzebę realizacji działań polegających na: " wychowaniu odbiorcy dzieł sztuki o wyrobionym poczuciu smaku artystycznego, zdolnego do głębokich reakcji emocjonalnych, umiejących ocenić dzieła sztuki z punktu widzenia ich dialektycznej jedności formy i treści, jednostki znającej choćby w zarysach historie dawnej sztuki; wyrobienie umiejętności, sprawności i nawyków potrzebnych do wypowiadania się w języku określonej dziedziny sztuki, innymi słowy, do zajmowania się nią w sensie twórczym i odtwórczym." 1 Z założenia, zadania te społeczeństwo stawia przed edukacją tradycyjną, a więc szkołami, widząc w nich instytucje obejmujące wszystkie dzieci. W niej więc rzekomo powinny uzyskiwać wiadomości ze wszystkich dziedzin sztuki w podstawowym wymiarze. Zróżnicowanie środowisk kulturalnych dzieci jest faktem społecznym. Nie wszystkie ą możliwość do udziału w dobrach kultury w swoim najbliższym otoczeniu. Poziom kulturalny rodziców oraz zróżnicowanie poziomu ekonomicznego życia rodzin odbijają się bardzo często na możliwościach zapewnienia dzieciom dodatkowych zajęć rozwijających. Ograniczenia edukacji kulturalnej pojawiają się więc już na poziomie fundamentalnym. Znaczenie dodatkowych zajęć poza szkołą jest ogromne. Nie są one nastawione na określone programem sukcesy dzieci i dlatego mogą podejmować eksperymentalne formy, w których tworzą warunki dla rozwoju dziecięcej wyobraźni i ekspresji artystycznej. Tkwią tu niewykorzystane dla rozwoju dzieci szanse, gdyż o ile szkoła ze swej natury dąży do zapewnienia wszystkim niezbędnego minimum informacyjnego i rozbudzenia emocjonalnego, będącego warunkiem tworzenia płaszczyzny kontaktu z kulturą, to placówki pozaszkolne mogą na tym tle wyzwalać indywidualności. Mając na uwadze wszystkie te aspekty Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej stawia Edukację kulturalną jako jeden z podstawowych celów swojej działalności. Edukacja, obok wystawiennictwa jest jednym z głównych komponentów statutowych. Poprzez zróżnicowane działania o charakterze edukacyjnym chcemy stworzyć rodzaj pomostu 1 Andrzej Białkowski, Standardy edukacji kulturalnej, (Warszawa: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, 2008), s. 11

2 pomiędzy Galerią a naszą publicznością. Chcemy przełamać stereotypowe myślenie o sztuce współczesnej i ułatwić z nią kontakt. Bogata oferta, w której znajdują się warsztaty, wykłady, lekcje o sztuce, konkursy, ma pomóc w odbiorze sztuki współczesnej i ułatwić jej zrozumienie. Naszych odbiorców pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi, ale także pobudzić ich i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Procesy rozumienia towarzyszące twórczemu doznawaniu sztuki są sposobem poznawania wartości, dokonywania późniejszych wyborów moralnych. Dlatego tak ważne dla nas jest wychowanie w duchu empatii i kultury. Dzięki temu człowiek staje się wartościowym człowiekiem. Program edukacyjny pomaga w oswajaniu przestrzeni Galerii i zachęca do częstych wizyt w jej salonach wystawienniczych. Oferta edukacyjna skierowana jest do najróżniejszych grup wiekowych odbiorców: dzieci najmłodszych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, studentów studentów UTW młodzieży ubiegających się do szkół artystycznych dorosłych sympatyków sztuki pasjonatów twórczości manualnej Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej posiada trzy obiekty: Basztę Czarownic i Galerię Kameralną w Słupsku oraz. Od ubiegłego roku niemalże całą ofertę edukacyjną Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej postanowiła przenieść do. To jedyny w swoim rodzaju ośrodek, który znakomicie przystosowany jest do różnego rodzaju działań edukacyjnych i nie tylko. powstało z myślą o artystach, ale także o społeczności lokalnej i turystów. Do dyspozycji jednych i drugich zostały oddane pracownie: pracownia rzeźby i ceramiki, pracownia grafiki komputerowej i filmowej wraz z najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem. posiada również salę wykładową oraz przestronną salę wystawienniczą, dzięki czemu odbiór sztuki jest możliwy na najwyższym poziomie. Nowocześnie wyposażona baza noclegowa wraz z zapleczem kawiarnianym jest przygotowana na pobyty typu artist-inresidence. Tego typu programy prowadzone są w nielicznych ośrodkach na całym świecie. Powstanie programu rezydenckiego w Ustce stwarza mieszkańcom i turystom niepowtarzalną okazję do konfrontacji ze sztuką i artystami z różnych kręgów kulturowych. Dotychczas gościliśmy artystów z takich krajów jak: Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Egipt i Izrael. Każdy z artystów przebywających w ramach artist-in-residence prowadzmi zaproponowane przez siebie warsztaty z udziałem mieszkańców i turystów. W 2014 znacząco przybyło wiele nowych form do programu edukacyjnego naszej instytucji. W powstały zajęcia w tzw. Pracowni Obrazu i Dźwięku, która tworzy także projekt o nazwie Bałtycka Kronika Filmowa. Tutaj głównymi są komponentami są fotografia, dźwięk i film. Z warsztatów tych korzystają odbiorcy w kilku grupach wiekowych. Kolejne, to warsztaty w pracowni rzeźby i ceramiki. Podczas zajęć można zapoznać się z techniką rzeźbiarską modelowania w glinie i stopniowo pogłębiać umiejętności budowania formy przestrzennej (reliefu, rzeźby pełnej). Każde z warsztatów uwzględniają stopień zaawansowania uczestników. Program został poszerzony również o cotygodniowe Studium rysunku i malarstwa, podczas którego uczestnicy ą zapoznać się z podstawami rysunku, kompozycji, światłocienia, obserwacji przedmiotów. Zajęcia ą przygotować młodzież do egzaminów wstępnych do szkół plastycznych i na ASP. Galeria organizuje również projekt o nazwie Aktywni twórczo 50+, czyli otwarte spotkania dla miłośników sztuki, podczas których uczestnicy mogą porozmawiać o sztuce, wymieniać się doświadczeniami, historiami, a przy okazji działać twórczo pod okiem specjalistów. Oprócz tego kontynuowane są tutaj od lat wykłady i lekcje o sztuce współczesnej, czy warsztaty dla dzieci i całych rodzin. Z początkiem roku 2014 we współpracy z usteckim historykiem i dziennikarze Marcinem Barnowskim rozpoczęliśmy prężnie rozwijający się projekt o nazwie "Historyczne czwartki". Jego ideą jest tożsamość mieszkańców z historią miasta i regionu usteckiego. Istotną rolę odgrywa tu ich aktywność, którzy na kolejne spotkania mogą przynosić pamiątki, rekwizyty i dokumenty związane z historią. To właśnie te przedmioty są kluczem do tematów kolejnych spotkań. Atrakcyjności spotkań dodają goście specjalni, którzy są zapraszani. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej dba o to, by każde ze spotkań opatrzone było dokumentacją fotograficzno-filmową, dzięki czemu powstaje swoiste archiwum historyczne.

3 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej nie zapomina również o specjalnej ofercie na ferie zimowe i wakacje. Przy organizacji tego typu działań bardzo duże znaczenie ma tutaj lokalizacja, które znajduje się przy samym porcie, blisko promenady, morza i molo, gdzie spaceruje najwięcej urlopowiczów. Z związku z tym wakacyjny program merytoryczny w szczególności przygotowany został z myślą o przyjezdnych. W każdym tygodniu rodziny skorzystać mogą z zajęć plastycznych, a także wziąć udział w konkursie filmowym o nazwie "Ustka w Obiektywie". W lipcu w gościliśmy wybitnych profesorów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi: Józefa Robakowskiego, Tomasza Komorowskiego i Zbigniewa Wichłacza wraz z grupą studentów z udziałem, których powstał projekt "Leżakowe kino letnie". Podczas projekcji można było zobaczyć autoprezentacje profesorów, ale także filmy, które powstały dzięki studentom podczas pobytu w Ustce. Na kolejne lata planujemy ścisłą współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, która opierać się będzie na realizacjach wspólnych projektów z udziałem mieszkańców i turystów. Preferowane będą także projekty społecznościowe, dające możliwość czynnego uczestnictwa zarówno mieszkańcom jak i turystom w programie merytorycznym CAT, a tym samym naszym celem jest aktywizacja środowiska lokalnego i podjęcie działań zachęcających do utożsamiania się z CAT jako miejscem, które nie działa w oderwaniu od rzeczywistości. Z myślą o przyjezdnych do programu chcemy włączyć oprowadzenia kuratorskie po aktualnych wystawach BGSW, które przybliżać będą sylwetki artystów i zrozumieć często niezrozumiałą sztukę współczesną. Odremontowanie Galerii w Ustce dało możliwość organizacji takich przedsięwzięć, jakimi są plenery artystyczne dla uczelni, akademii, i szkół plastycznych. Dzięki nowym, świetnie wyposażonym pracowniom, bazie noclegowej, zapleczu kuchennym i sali wykładowej instytucja przystosowana jest teraz do tego typu działań. Do tej pory odbyły się cztery plenery w CAT. Z możliwości tej skorzystało słupskie Liceum Plastyczne, gościliśmy plener polsko-czeski, odbył się dwutygodniowy warsztat pisania ikony bizantyjskiej oraz zrealizowany został wcześniej wspomniany plener Łódzkiej Szkoły Filmowej. Niemalże każdy z nich wzbogacony został wystawą końcową. Ważnym aspektem działalności Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej jest stała współpraca z instytucjami, organizacjami sprawującymi opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Cyklicznie odbywają się warsztaty z elementami arteterapii z podopiecznymi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku czy Środowiskowego Domu Samopomocy. Nawiązując do osób wykluczonych w u tego roku w CAT miał miejsce odegrany został spektakl Aurory Lubos "AKTY", który powstał na podstawie bezpośrednich relacji z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie oraz inspirowany ich historiami. "AKTY" działały na pograniczu ruchu, teatru, performansu i video artu. Oprócz tego poprowadzone zostały warsztaty artystyczne (ruchowe) związane z tematem spektaklu - dla osób, kobiet, które doświadczały przemocy w rodzinie. W program edukacyjny planujemy inne integracyjne projekty społecznościowe poruszające problematykę dysfunkcji społecznych środowisk narażonych na wykluczenie, dające możliwość czynnego uczestnictwa zarówno mieszkańcom jak i turystom w programie merytorycznym CAT. Warto zaznaczyć, że od początku 2014 roku oprócz realizowania zaplanowanego programu edukacyjnego pojawiło się bardzo dużo dodatkowych działań wynikających zarówno ze współpracy z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami, jak i tymi na poziomie krajowym czy międzynarodowym. Dzięki temu oferta merytoryczna została mocno wzbogacona. Wnioskiem minionych i bieżących wydarzeń Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej kontynuować będzie wszelkie działania edukacyjne, które kierowane są do różnorodnych grup wiekowych i społecznych odbiorców. Dodatkowo Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w celu wzbogacenia swojej działalności merytorycznej oraz ożywienia życia kulturalnego miasta we współpracy z zagranicznymi instytucjami partnerskimi planuje szereg międzynarodowych wydarzeń kulturalnych z udziałem społeczności lokalnej i gości krajów partnerskich. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad przygotowaniem do aplikacji projektów między innymi z takich programów jak Europa dla Obywateli, Erasmus + Mobilność osób pracujących z młodzieżą, Erasmus+ Mobilność Młodzieży - Wolontariat Europejski czy Kreatywna Europa. Priorytetowym dla naszej instytucji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej jako współorganizatora i partnera jest przygotowanie projektu do programu Europa dla Obywateli. Przebieg projektu opiewał będzie wokół powstania książek artystycznych. Głównymi celami będą: promocja czytelnictwa, rozwój turystyczny i artystyczny miast oraz wzrost zainteresowania kulturą i aktywnym uczestnictwem w kulturze mieszkańców miast. Głównymi efektami działań projektowych będą dwa moduły wydarzeń. Pierwszym z nich będzie warsztat wykonania książki artystycznej przez artystów pochodzących z krajów partnerskich, natomiast drugim wystawa książki wraz z oscylującymi wokół niej wydarzeniami w przestrzeni miejskiej. Wydarzenia te kolejno odbywać się będą w Państwach partnerskich. W nawiązaniu do idei projektu naszym i Miejskiej Biblioteki Publicznej zamiarem jest stworzenie i uroczyste otwarcie "artystycznego bulwaru".

4 W załączeniu plan edukacyjny na 2015 rok. Wykład Romana Lewandowskiego JACKSON POLLOCK APOGEUM GESTU CZY PRZYPADKU? Cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki. Spotkania i prezentacje będą odbywać się raz w miesiącu w obrębie roku kalendarzowego (z wyjątkiem wakacji), w każdą środę poprzedzającą otwarcie wystawy. Prowadzenie Roman Lewandowski kurator, krytyk sztuki i wykładowca akademicki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Obecnie pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 100 wystaw w Polscei za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i inne). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki. Malarstwo gestu, nazywane też action painting dla zaznaczenia jego akcyjnego charakteru, jest pierwszym autonomicznym i znaczącym kierunkiem w sztuce amerykańskiej. Termin ten pojawił się w mediach około 1949 r. za sprawą Harolda Rosenberga. Amerykański krytyk użył go, odwołując się do technologii przyjętej przez Jacksona Pollocka, który posługiwał się drippingiem (ang. drip kapać, ściekać). Metoda ta była rezultatem zarzucenia malarstwa sztalugowego i rozlewania lub rozpryskiwania farby bezpośrednio na rozłożonym na posadzce płótnie. Wykorzystywana przez abstrakcyjnych ekspresjonistów technika ta wiązała się z poddaniem artysty gramatyce podświadomości, zaś powstałe obrazy stanowiły swoisty odpowiednik pisma automatycznego wywodzącego się korzeniami z surrealizmu. Do najbardziej znanych przedstawicieli action painting zalicza się Jacksona Pollocka, a także Franza Kline a, Marka Tobeya, Roberta Motherwella i Willema de Kooninga. Terminem tym określa się również twórczość niektórych artystów europejskich np. Hansa Hartunga czy Pierre a Soulagesa. Inną odmianą abstrakcyjnego ekspresjonizmu była abstrakcja chromatyczna, reprezentowana przez Ad Reinhardta, Marka Rothko, Barnetta Newmana i Adolpha Gottlieba. Jednak to właśnie przede wszystkim w action painting i osobie Jacksona Pollocka krytyka dopatrywała się symbolu amerykańskiej wolności oraz dominacji. Kryzys tej tendencji, będący efektem hermetyzmu i formalnego skostnienia, przypadł na lata 60. ubiegłego wieku. styczeń Poznaj sztukę Oprowadzenia kuratorskie po aktualnych wystawach organizowane dla grup powyżej 4 osób. Podczas oglądania wystawy będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o artyście i wystawie, uzyskać odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na interpretację prac. Styczeń Lekcje o sztuce Lekcje o sztuce przygotowywane są przy okazji zmiany wystaw. Odbiorcami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Lekcje o sztuce pomagają w przełamywaniu stereotypowego myślenia o sztuce współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Odbiorców lekcji o sztuce współczesnej pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi ale także pobudzić ich wyobraźnie i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Lekcje o sztuce mogą być łączone z warsztatami edukacyjnymi (jak powstaje wystawa) podczas których młodzi ludzie mogą zapoznać się ze współczesnym życiem kulturalnym, poprzez podejmowanie prób samodzielnego styczeń

5 tworzenia prezentacji sztuki współczesnej. Podwórko sztuki Interdyscyplinarne i integracyjne zabawy plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci zamieszkujących sąsiadujące z Galerią ulice. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty. styczeń Warsztaty rodzinne Warsztaty plastyczne ące otwarty charakter. Mogą w nich uczestniczyć dzieci jak i dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. Zajęcia dają możliwość grupowej pracy twórczej i pokazują jak wspólne działania łączą pokolenia. Warsztaty wykorzystują szereg wielorakich technik i środków wyrazu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty naprzemiennie z Warsztatami rodzinnymi. styczeń Sztuka bez granic Interdyscyplinarne i integracyjne warsztaty artystyczne z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. styczeń Studium rysunku i malarstwa Zajęcia skierowane dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów wstępnych do szkół i uczelni plastycznych. Mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami rysunku i malarstwa zarówno technicznymi jak i teoretycznymi. Ilość i częstotliwość zajęć uzależniona jest od zapotrzebowania na ofertę. styczeń Historyczne czwartki "Historyczne czwartki" w to spotkania otwarte, na które może przyjść każdy i na które każdy może przynieść pamiątki i inne przedmioty z przeszłości, znajdowane na strychach, w szafach i innych, czasami niespodziewanych miejscach. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Prowadzenie: Marcin Barnowski ustecki historyk i dziennikarz styczeń Trzy wymiary trzy żywioły Cykliczne zajęcia manualne odbywające się w ramach pracowni rzeźby i ceramiki skierowane są do wszystkich zainteresowanych taką formą pracy warsztatowej. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z techniką rzeźbiarską modelowania w glinie i stopniowego pogłębiania umiejętności budowania formy trójwymiarowej, różnych form reliefu oraz rzeźby pełno przestrzennej. Modelowane w glinie prace będzie można utrwalić poprzez wypalanie w piecu ceramicznym. Cykliczne warsztaty umożliwią uczestnikom także stopniowe poznawanie warsztatu ceramicznego. Uwzględnione zostanie doświadczenie poszczególnych uczestników w budowaniu formy, realizowane będą projekty stosujące podstawowe formy oraz wymagające większej wyobraźni i świadomości przestrzennej. Proponujemy warsztaty rozwijające wrażliwość, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne i warsztatowe. styczeń Projekt: Marzenia Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną modelujący w glinie artyści oraz zaawansowani uczestnicy warsztatów trzy wymiarów, trzy żywioły. Projekt ma charakter długofalowy a jego pierwsza odsłona przewidziana jest na lipiec 2015 roku styczeń Studium rzeźby Projekt REPLIKA Projekt Replika skierowany jest do osób chętnych do poznawania formy trójwymiarowej poprzez realizowanie replik o różnym stopniutrudności. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wyboru reliefów /płaskich i wypukłych/, spośród zaproponowanych przez prowadzącą warsztaty a także zaproponowanie własnego pomysłu. Poprzez analizę wybranego do wykonania repliki dzieła będzie można stopniowo zgłębić sposoby budowania formy trójwymiarowej. Projekt skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych styczeń

6 . Animacja Cykl warsztatów z zakresu animacji skierowanych do wszystkich interesujących się nowymi mediami w sztuce. Animacja to sztuka tworzenia ruchomych obiektów z wykorzystaniem komputerów. By W celu stworzenia iluzji ruchu, na ekranie komputera wyświetlany jest określony obraz, po czym szybko zamienia się go na następny - podobny do poprzedniego, lecz z nieznacznymi zmianami w pozycji obiektów. Technika ta jest identyczna z zastosowaniami telewizyjnymi i kinowymi. Zajęcia odbywają się w CAT w Ustce. styczeń Bałtycka Kronika Filmowa Zajęcia skierowane są do zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Działania uczestników projektu polegają na tworzeniu krótkich filmów dokumentalnych z wydarzeń, które odbywają się w mieście i okolicy. Planowane jest pokazywanie tych zapisów filmowych na ekranie kinowym, nawiązując do tradycji PKF. Zajęcia odbywają się w pracowni i w plenerze. Mają charakter warsztatów. Celem zajęć jest popularyzacja dokumentu filmowego, zdobycie przez uczestników umiejętności kreowania, nagrywania i montowania krótkich etiud filmowych. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek. styczeń Projekt Moje miejsca Czteromiesięczny projekt realizowany w ramach pracowni filmowej i grafiki komputerowej, kończący się wystawą powstałych prac. Uczestnicy projektu ą za zadanie fotograficznego przedstawienia usteckich miejsc, które indywidualnie wzbudzają w nich jakieś emocje, są w pewien sposób sentymentalne. Spotkania odbywają się w CAT w Ustce. styczeń Moja historia Projekt filmowy realizowany w formie cyklicznych spotkań w CAT w Ustce, którego celem jest przedstawienie ciekawych zarówno prawdziwych jak i fikcyjnych historii w mieście Ustka. Poszczególne efekty pracy w ramach tego projektu prezentowane będą raz w miesiącu podczas BKFu. styczeń Mediateka Dokumentacja działalności realizowana na bieżąco, przedstawiająca fotograficzne i filmowe aktualności z życia instytucji opatrzone krótkimi tekstami informacyjnymi. Relacje autorskich warsztatów oraz wystaw artystycznych opracowywane będą z pomocą osób, które bezpośrednio dotyczą. Dłuższe realizacje połączone zostaną z uaktualnieniem na kanale internetowym youtube. styczeń Warsztaty z rezydentami Warsztaty poprowadzony przez aktualnego artystę rezydenta z zagranicy. Lee Seungjae - koreański artysta i fotograf, w 2013 roku ukończył Hong-ik University. Z wykształcenia psycholog. Autor kilku indywidualnych wystaw indywidualnych, brał także udział w wystawach zbiorowych. Podstawowymi przymiotami jego prac są podmioty życia codziennego, które można zaobreswować bardzo blisko otoczenia samego artysty. Ważnym aspektem twórczości są dla niego sceny z normalnego życia codziennego, "Teraz Tu", to jest to, co próbuje uchwycać. styczeń Pociąg do kultury To druga edycja plebiscytu dla przedszkoli, szkół i uczelni ze Słupska i Ustki, który ma na celu wyłonienie najbardziej kulturalnej placówki w roku szkolnym 2014/2015. Placówka, która zbierze najwięcej punktów otrzyma statuetkę Maszynisty kultury. Zwycięstwo zostanie rozpatrzone w trzech kategoriach w rozróżnieniu na poszczególne grupy wiekowe uczestników, a punktacji podlegać będzie aktywne uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Kategoria I wybór najbardziej kulturalnego przedszkola / szkoły podstawowej (klasy I-IV) Kategoria II szkoły podstawowe (klasy V-VI) i gimnazja Kategoria III szkoły ponadgimnazjalne i szkoły wyższe oraz UTW W ofercie znajduje się zarówno program wystawienniczy i szereg działań edukacyjnych. Z BGSW nauczysz się filmować, fotografować, rzeźbić i przełamać dystans jaki wywołuje powszechnie sama nazwa sztuki współczesnej. Dążymy do zaprezentowania naszych obiektów jako przyjaznych wszystkim placówkom oświaty. styczeń

7 Podstawowym celem plebiscytu jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego spędzania czasu na twórczym działaniu i poszerzać świadomość kulturalną. Wykład Romana Lewandowskiego MAŁA HISTORIA PERFORMANCE U Cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze będą mogli zaznajomić się z wiodącymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznać opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki. Spotkania i prezentacje będą odbywać się raz w miesiącu w obrębie roku kalendarzowego (z wyjątkiem wakacji), w każdą środę poprzedzającą otwarcie wystawy. Prowadzenie Roman Lewandowski kurator, krytyk sztuki i wykładowca akademicki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Obecnie pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 100 wystaw w Polscei za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege, Wenecja i inne). Organizator sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach był redaktorem naczelnym pisma Fort Sztuki. Na genealogię sztuki performance składają się wątki tradycji nieuświadomionych i zgoła oczywistych. Bezpośrednim poprzednikiem i poniekąd przyczynkiem, a wkrótce też formą, był tzw. body art, którego pierwszy manifest datuje się na 1972 r. Idee performance u narodziły się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 70, skąd w ciągu paru zaledwie lat dotarły do Europy. Sztuka ta wyrosła w pewnej opozycji do święcącego wówczas triumfy ruchu konceptualnego oraz sztuki typu minimal art. Sam performance, podobnie jak happening, bodyart czy land-art, jest sztuką antymedialną i efemeryczną, która z założenia ma przede wszystkim pozostać w pamięci odbiorców. Performance często ignoruje zbiurokratyzowany świat sztuki, zwłaszcza zaś muzea, galerie, marszandów, krytyków, a niekiedy również samych artystów i odbiorców. Wiąże się to z faktem, że jego czynnikiem dystynktywnym jest kryterium sensu, a nie formy. Amerykańska krytyczka, RoseLee Goldberg dokonała przed laty najbardziej chyba czytelnego podziału gatunkowego performance u na 5 rodzajów. Wyróżniła ona nurt inspirowany body-artem (B. Nauman, V. Acconci, D. Oppenheim, Ch. Burden, G. Pane, M. Parr), nurt żywej rzeźby (Gilbert and George, J. Kounellis), nurt rytualistyczny (H. Nitsch, G. Brus, O. Mühl, R. Schwarzkogler, J. Beuys), nurt autobiograficzny (M. Chaimowicz, U. Rosenbach, M. Abramović i Ulay) i nurt ludyczny (pozostałe realizacje, np. video-performance Stelarc, Orlan). Do wybitnych artystów posługujących się tym medium współcześnie należą m.in. Esther Ferrer, Alastair MacLennan, formacja Black Market, Andre Stitte, Boris Nieslony. W Polsce performance reprezentują m.in. J. Bereś, Z. Warpechowski, nie istniejący już tandem KwieKulik, A. Partum, J. Świdziński, J. Bałdyga, J. Truszkowski, C. Bodzianowski, O. Dawicki i in. luty Poznaj sztukę Oprowadzenia kuratorskie po aktualnych wystawach organizowane dla grup powyżej 4 osób. Podczas oglądania wystawy będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o artyście i wystawie, uzyskać odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na interpretację prac. luty Ferie w Galerii Cykl dziesięciu warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów dzieci będą miały okazję do stworzenia własnych artystycznych wypowiedzi bez względu na zdolności plastyczne. Uczestnicy będą zachęcani do realizacji różnorodnych wypowiedzi artystycznych od rysunków i obrazów do form przestrzennych. W Pracowni rzeźby i ceramiki warsztaty Poznaj formę 2 15 luty

8 Cykl manualnych zajęć warsztatowych w ramach pracowni rzeźby i ceramiki skierowanych do dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rzeźby, umożliwiającymi nabycie i rozwinięcie umiejętności budowania formy trójwymiarowej. W pracowni grafiki komputerowej i filmowej Filmowe ferie Cykl fotograficzno-filmowych warsztatów odbywających się podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, polegających na udokumentowaniu wymyślonych przez uczestników dowolnych historii. Lekcje o sztuce Lekcje o sztuce przygotowywane są przy okazji zmiany wystaw. Odbiorcami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Lekcje o sztuce pomagają w przełamywaniu stereotypowego myślenia o sztuce współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Odbiorców lekcji o sztuce współczesnej pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi działaniami artystycznymi ale także pobudzić ich wyobraźnie i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Lekcje o sztuce mogą być łączone z warsztatami edukacyjnymi (jak powstaje wystawa) podczas których młodzi ludzie mogą zapoznać się ze współczesnym życiem kulturalnym, poprzez podejmowanie prób samodzielnego tworzenia prezentacji sztuki współczesnej. luty Podwórko sztuki Interdyscyplinarne i integracyjne zabawy plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci zamieszkujących sąsiadujące z Galerią ulice. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty. luty Warsztaty rodzinne Warsztaty plastyczne ące otwarty charakter. Mogą w nich uczestniczyć dzieci jak i dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. Zajęcia dają możliwość grupowej pracy twórczej i pokazują jak wspólne działania łączą pokolenia. Warsztaty wykorzystują szereg wielorakich technik i środków wyrazu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty naprzemiennie z Warsztatami rodzinnymi. luty Sztuka bez granic Interdyscyplinarne i integracyjne warsztaty artystyczne z elementami arteterapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Podczas zajęć uczestnicy ą okazję do zapoznania się z różnymi technikami Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. luty Studium rysunku i malarstwa Zajęcia skierowane dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów wstępnych do szkół i uczelni plastycznych. Mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami rysunku i malarstwa zarówno technicznymi jak i teoretycznymi. Ilość i częstotliwość zajęć uzależniona jest od zapotrzebowania na ofertę. luty Historyczne czwartki "Historyczne czwartki" w to spotkania otwarte, na które może przyjść każdy i na które każdy może przynieść pamiątki i inne przedmioty z przeszłości, znajdowane na strychach, w szafach i innych, czasami niespodziewanych miejscach. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Prowadzenie: Marcin Barnowski ustecki historyk i dziennikarz luty Trzy wymiary trzy żywioły Cykliczne zajęcia manualne odbywające się w ramach pracowni rzeźby i ceramiki skierowane są do wszystkich zainteresowanych taką formą pracy warsztatowej. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z techniką rzeźbiarską modelowania w glinie i stopniowego pogłębiania umiejętności budowania formy trójwymiarowej, różnych form reliefu oraz rzeźby pełno przestrzennej. Modelowane w glinie prace będzie można utrwalić poprzez wypalanie w piecu ceramicznym. Cykliczne warsztaty umożliwią uczestnikom także stopniowe poznawanie warsztatu ceramicznego. luty

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi?

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi? Współczesność zafundowała nam szybsze tempo życia, czas wolny jest dziś pewną formą luksusu. Pojawia się również problem z jego właściwym wykorzystaniem. Pośpiech, bierność i lenistwo są czynnikami, które

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Teoria: 4.Wstępne słowa 6. .Konferencja Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej

Spis treści. Teoria: 4.Wstępne słowa 6. .Konferencja Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej Spis treści Teoria: 4.Wstępne słowa 6.Konferencja Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej 7.O Nowym Cyrku i Sztuce w Przestrzeni Publicznej w sieci 8.Cyrk jako sztuka i przedmiot badan 8.Circostrada

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r Ka Spis treści jak uczyć się i naucz Paulina Haratyk, Centrum Klara Siele społecznośc Michał r 6 8 18 ać w otwarty sposób? Cyfrowe Projekt: Polska 28 36 48 62 76 84 86 92 98 108 114 120 126 128 130 132

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE Festiwal Konfrontacje Teatralne LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE 4 / 5 spis treści 06 Centrum Kultury * Harmonie Starego

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA Sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 (PROJEKT) Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr... z dnia... 2014 r. PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Diagnoza 5 2. Cel PW ESK 2016 13 3. Adresaci PW ESK 2016

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo