15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR"

Transkrypt

1 dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga kadrowego: Terminarz kadrowo-płacowy na 2015 r. Sposób na płace: 15 najciekawszych orzeczeń SN z wynagrodzeń i ZUS w 2014 r. Płyta CD: wideoszkolenie Rozliczanie świadczeń pozapłacowych spis treści: I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1. Czy pracowników tymczasowych i ochrony można zatrudniać w placówkach handlowych w święta Bożego Narodzenia ZM!ANY 2015 PIT-y za 2014 r. należy złożyć na nowych formularzach Umorzenie zaległych składek ZUS tylko do 15 stycznia 2015 r O to pytają kadrowi ISSN X INDEKS cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) Prezent dla prenumeratorów wideoszkolenie Czy można zobowiązać pracownika do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa na czas nieokreślony Czy liczba dni wolnych na opiekę nad dzieckiem zależy od liczby posiadanych dzieci Czy oświadczenie pracownika, kiedy ma zamiar wrócić ze zwolnienia lekarskiego, ma moc prawną II. AKTUALNOŚCI Porady na trudne czasy Za naruszenie odpoczynków dobowych i tygodniowych nie przysługuje pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych Wypłacając ryczałt za udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych można zaoszczędzić na składkach i podatku ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie > Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzy redakcja

2 ZMIANY 2015! Prenumeratorzy w 2015 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń przeczytają m.in. o: zawieraniu umów na czas określony po nowelizacji przepisów zmianach w urlopach macierzyńskich dla pracowników-ojców nowych zasadach dofinansowania zatrudniania pracowników niepełnosprawnych zmianach w wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców rewolucyjnych zmianach w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy e-zwolnieniach Zamówienia MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , Za pracownika w trakcie urlopu rodzicielskiego, wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, składki opłaci zleceniodawca, a nie pracodawca Prawidłowe ustalenie płatnika zasiłku na przełomie roku pomoże uniknąć nadpłaty świadczenia Zmiany prawa weszły w życie r Prawo funkcjonariuszy AW do nagród za wykonywanie zadań w zastępstwie chorych funkcjonariuszy Zmiany w dodatkach do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Zmiany w przekwalifikowaniu zawodowym żołnierzy Nowe zasady ewidencji wojskowej: żołnierzy pełniących służbę kandydacką żołnierzy zawodowych Oczekują na wejście w życie od r. i r ZM!ANY 2015 Nowe zasady uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta ZM!ANY 2015 Zmiany w przepisach dotyczących legitymacji służbowych policjantów ZM!ANY 2015 Zmiany w niektórych oświadczeniach, deklaracjach i informacjach podatkowych ZM!ANY 2015 Korzystne zasady rozliczania ulgi na dzieci ZM!ANY 2015 Ułatwienia dla pracodawców ZM!ANY 2015 Zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r W Sejmie ZM!ANY 2015 Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekty ZM!ANY 2015 Nowe kody ubezpieczeń dla członków RN Najnowsze orzecznictwo Umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu zatrudnienia może być wcześniej rozwiązana, jeśli strony przewidziały taką możliwość

3 III. TEMAT NUMERU 1. ZM!ANY 2015 Oskładkowanie umów zlecenia na nowych zasadach w 2015 r. i w 2016 r Członkowie rad nadzorczych Rolnicy i domownicy Oskładkowanie umów zlecenia zmiany od 1 stycznia 2016 r IV. JAK SPORZĄDZIĆ DOKUMENT 1. ZM!ANY 2015 Nowe postanowienia w umowach o użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r V. PRAWO PRACY 1. Naruszenie dobowego i tygodniowego odpoczynku pracownika jakie sankcje grożą pracodawcy Czy pracownikowi trzeba wyjaśnić przyczyny przesunięcia go do innej pracy Czy drobne przewinienia pracownika o długim zakładowym stażu pracy mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę VI. WYNAGRODZENIA 1. Kiedy może dojść do nierównego traktowania w wynagradzaniu podczas zmiany stanowiska Jaką odpowiedzialność ponosi pracownik użytkujący służbowy sprzęt w celach prywatnych Kiedy niewypłacenie pracownikowi wynagrodzenia nie uzasadnia rozwiązania umowy bez wypowiedzenia VII. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Premie i nagrody w podstawie wymiaru składek Czy zlecenie wykonywane na rzecz własnego pracodawcy w trakcie urlopu rodzicielskiego podlega oskładkowaniu VIII. ZASIŁKI 1. Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku Jaki okres przerwy w chorobie powoduje ponowne ustalenie postawy wymiaru zasiłku Za jaki okres wypłacić zasiłek macierzyński pracownicy, jeśli podczas pobierania zasiłku przysposobione przez nią dziecko kończy 7 lat POMAGAMY CZYTELNIKOM Telefoniczne dyżury ekspertów Prenumeratorzy MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń mogą korzystać z porad telefonicznych. Są one udzielane przez ekspertów podczas stałych, codziennych, bezpłatnych dyżurów telefonicznych. Planowana tematyka dyżurów obejmuje: PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Numery telefonów dyżurujących ekspertów są dostępne po zalogowaniu się na stronie internetowej UWAGA! Warunkiem skorzystania z konsultacji jest podanie numeru klienta (ID klienta jest podawane na fakturze zakupu prenumeraty).

4 PRENUMERATA 2015 Bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach! W ramach prenumeraty otrzymasz: ,

5 Warszawa, grudzień 2014 r. Szanowni Państwo, Grupa INFOR PL od ponad 27 lat rozwija ofertę, aby zawsze na czas docierać z rzetelną informacją do swoich Klientów księgowych, kadrowych, prawników, przedsiębiorców. Nośnikami tej informacji są zarówno tradycyjne wydawnictwa, jak i zaawansowane platformy internetowe i aplikacje. Naszym celem jest tworzenie najlepszych na rynku produktów dla profesjonalistów. Rozwijając ofertę, zawsze słuchamy Państwa sugestii i wskazówek. Jest dla nas kluczowe, aby każdy produkt współtworzony był przez finalnych odbiorców, ponieważ tylko wtedy jest idealnie dostosowany do ich potrzeb. Dziękuję Państwu za to, że wybieracie produkty INFOR-u. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, składam Państwu serdeczne życzenia zdrowia, spokoju i pogody ducha. Życzę również, aby Nowy Rok 2015 obfitował w sukcesy osobiste i zawodowe. Jest nam bardzo miło, że do sukcesów zawodowych będziemy mieli okazję się przyczynić. Z wyrazami szacunku Ryszard Pieńkowski Prezes Zarządu INFOR PL

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> praca w niedziele i święta, pracownicy tymczasowi, handel 1. Czy pracowników tymczasowych i ochrony można zatrudniać w placówkach handlowych w święta Bożego Narodzenia PROBLEM Prowadzimy sieć całodobowych sklepów spożywczych. Często korzystamy z pracy pracowników tymczasowych. Czy możemy ich zatrudniać w naszych sklepach w święta Bożego Narodzenia? Czy zakaz pracy w handlu w święta dotyczy pracowników ochrony? RADA Zakaz pracy w placówkach handlowych w dni świąteczne dotyczy zarówno pracowników tymczasowych, jak i pracowników ochrony. UZASADNIENIE W święta obowiązuje zakaz pracy pracowników w placówkach handlowych (art a 1 Kodeksu pracy). Oznacza to, że wszystkie osoby zatrudnione w handlu na podstawie stosunku pracy nie mogą wykonywać pracy w święta. Zakaz ten dotyczy również pracowników tymczasowych. Osoby te są bowiem zatrudniane na podstawie umów o pracę, które zawierają z agencją pracy tymczasowej. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że pracownicy tymczasowi są zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej, które nie prowadzą działalności o profilu handlowym. Zakaz handlu w święta dotyczy bowiem zakazu wykonywania pracy w placówce handlowej nawet wówczas, gdy pracownik nie jest pracownikiem firmy, która prowadzi placówkę o profilu handlowym. Przyjęcie odmiennego stanowiska powodowałoby, że osoby zarządzające placówkami handlowymi wypożyczałyby pracowników do pracy w święta z innych firm, które nie prowadzą placówek handlowych. Pracodawca prowadzi sklep spożywczy. Aby sklep mógł funkcjonować w święta Bożego Narodzenia, pracodawca zawarł porozumienie z firmą, z którą współpracuje, o zatrudnieniu w grudniu 2014 r. pracownika tej firmy na umowę na czas określony. Pracownik wyraził zgodę na skorzystanie w tym czasie z urlopu bezpłatnego u swojego dotychczasowego pracodawcy. Macierzysta firma pracownika nie prowadzi działalności o profilu handlowym. Jednak takie działanie pracodawcy nie uprawnia go do polecenia wykonywania pracy w święta przez pracownika wypożyczonego z firmy, która nie prowadzi działalności handlowej. Zakaz pracy w handlu w święta obejmuje również pracowników ochrony. Przepisy określają bowiem, że w placówkach handlowych w święta nie można zatrudnić pracowników, czyli wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Potwierdza to Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach na swojej stronie internetowej w stanowisku z 31 października 2014 r., MONITOR PPiU nr 24(264) 15 grudnia 2014 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 uznając, że zakaz pracy w święta w placówkach handlowych dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w tych placówkach, bez względu na rodzaj pracy. Część ekspertów prawa pracy nie zgadza się z tym poglądem i uważa, że ochroniarze mogą pracować w święta. W tym przypadku należy jednak kierować się opinią PIP, która jest organem kontrolnym w zakresie prawa pracy. W placówkach handlowych w święta mogą pracować jedynie osoby niezatrudnione na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem że ich zatrudnienie nie spełnia wymagań właściwych dla umowy o pracę. Zatem w dni świąteczne w handlu mogą pracować właściciele sklepów, członkowie ich rodzin czy osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W handlu zakaz pracy w święta dotyczy jedynie świąt uznanych za ustawowo wolne od pracy. Do takich świąt zaliczamy: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja święto państwowe, 3 maja święto narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada Wszystkich Świętych, 11 listopada narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia. Przepisy nie określają, jakie placówki należy uznać za handlowe. Dlatego placówkę handlową należy rozumieć potocznie, tj. jako instytucję, której działalność polega na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług. Placówkami handlowymi są zatem np.: sklepy, stoiska, hurtownie, magazyny, domy towarowe, składnice. Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, za placówki handlowe nie można uznać stacji benzynowych, aptek, kwiaciarni oraz cukierni. 5b71e098-3f57-4f91-ab8c-8b441f9252f4 PODSTAWA PRAWNA: art , art , art a, art , art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz art. 7 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz.U. Nr 166, poz. 1608; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 221, poz art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz Marek Skałkowski prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń MONITOR PPiU nr 24(264)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> formularze podatkowe, zmiany prawa, PIT ZM!ANY PIT-y za 2014 r. należy złożyć na nowych formularzach Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy, podmioty niebędące płatnikami oraz biura rachunkowe będą mieli obowiązek elektronicznego składania deklaracji i informacji podatkowych. Płatnicy i podmioty niebędące płatnikami, które sporządzają informacje oraz roczne obliczenie podatku dla nie więcej niż 5 podatników będą zwolnieni z tego obowiązku. W związku z tą zmianą niektóre formularze PIT dostosowano do ich elektronicznego przekazania do urzędu. Oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe, które zostaną złożone do 31 grudnia 2014 r. na dotychczasowych formularzach, urzędy uznają za prawidłowe. Wybrane formularze podatkowe z opisem zmian ważnych dla pracodawców Rodzaj Nazwa Pozycje formularza formularza formularza do 31 grudnia 2014 r. od 1 stycznia 2015 r PIT-4R Deklaracja roczna Nagłówek: Można składać Nagłówek: Składanie w wersji o pobranych w wersji elektronicznej elektronicznej: zaliczkach na podatek -deklaracje.gov.pl datkowy.mf.gov.pl dochodo- Komentarz: zmiana dotyczy informacji umieszczonej w nagłówku wy formularza i ma na celu upowszechnienie informacji o obowiązku składania formularza przez Internet, a także o utworzeniu portalu podatkowego, za pośrednictwem którego będą składane deklaracje i informacje podatkowe. Nagłówek: Miejsce składania Nagłówek: Otrzymuje Komentarz: zmiana nazewnictwa dostosowująca do zmiany przepisów w części dotyczącej wyjaśnień do formularza. PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym Nagłówek: Można składać w wersji elektronicznej -deklaracje.gov.pl Nagłówek: Składanie w wersji elektronicznej: Komentarz: zob. komentarz do PIT-4R Brak odpowiednika Część C pkt 5: Kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy) (poz ). MONITOR PPiU nr 24(264) 15 grudnia 2014 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 PIT-8C PIT-11/ PIT-40 Komentarz: zmiana wynika z wprowadzenia nowych zasad opodatkowania wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. i będzie dotyczyć przychodów z tego tytułu uzyskanych od tej daty. Informacja o wypłaconym sty- w wersji elektronicznej Nagłówek: Można składać pendium, o przychodach z innych -deklaracje.gov.pl Komentarz: zob. komentarz do PIT-4R źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów go roku następującego po roku Termin składania: Do końca lute- pieniężnych podatkowym Nagłówek: Składanie w wersji elektronicznej: Termin składania: Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym wyłącznie dla informacji składanych urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podatnikowi; do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym w przypadku informacji składanych urzędowi skarbowemu w formie pisemnej, zgodnie z art. 45ba ust. 2 ustawy Komentarz: zmiana dotyczy terminu składania formularza. Wynika z nowelizacji ustawy o pdof w zakresie wskazania podmiotów uprawnionych do korzystania z formy elektronicznej lub papierowej składania formularza ze wskazaniem terminu na złożenie. Informacja o dochodach oraz w wersji elektronicznej W nagłówku: Można składać o pobranych zaliczkach na poda- -deklaracje.gov.pl Komentarz: zob. komentarz do PIT-4R tek dochodowy/ roczne obliczenie podatku od ca lutego roku następujące- Termin składania: Do koń- dochodu uzyskanego przez po- PIT-11 i PIT-40). W przypadku go po roku podatkowym (dla datnika gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika, w przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, przed końcem lutego roku następującego po roku po- W nagłówku: Składanie w wersji elektronicznej: Termin składania: Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym wyłącznie dla informacji składanych urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podatnikowi; do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym w przypadku informacji składanych urzędowi skarbowemu w formie pisemnej, zgodnie z art. 45ba ust. 2 ustawy (dla PIT-11 i PIT-40). W przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek MONITOR PPiU nr 24(264)

10 10 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! datkowym do dnia zaprzestania tej działalności (dla PIT-11) poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika, w przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym do dnia zaprzestania tej działalności (PIT-11) Komentarz: zmiana dotyczy terminu składania formularzy. Wynika z nowelizacji ustawy o pdof w zakresie wskazania podmiotów uprawnionych do korzystania z formy elektronicznej lub papierowej składania formularza, od czego zależy termin jego przekazania do urzędu. Brak odpowiednika Część C: poz. 10 Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika : 1. Nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent); 2. Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent) 4) W przypadku zaznaczenia kwadratu Nr 2, w poz należy podać kraj inny niż Polska oraz adres zamieszkania za granicą; dodatkowo kod kraju wydania dokumentu powinien być zgodny z krajem adresu zamieszkania. Poz. 12 Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika : 5) W poz. 12 należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru w poz. 12 należy podać numer dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika, uzyskanego w tym państwie. MONITOR PPiU nr 24(264) 15 grudnia 2014 r.

11 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Poz. 13 Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość) Poz. 14 Kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość) IFT-1/IFT- -1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania 6) Poz. 13 i 14 wypełnia płatnik, który w poz. 12 podał zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika Komentarz: zmiany wynikają z konieczności stworzenia optymalnego systemu pozyskiwania oraz wymiany informacji między polską administracją podatkową i administracjami podatkowymi państw UE. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i dotyczy przychodów uzyskanych od tej daty. Nagłówek: Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym albo w razie zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Komentarz: zob. komentarz do PIT-11/PIT-40. Nagłówek: Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym wyłącznie dla informacji składanych urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podatnikowi; do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym w przypadku informacji składanych urzędowi skarbowemu w formie pisemnej, zgodnie z art. 45ba ust. 2 ustawy. W przypadku zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku POSTAWA PRAWNA: 56ee974b-deaf-4401-bedb-8dcf2d9bafc2 1 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. a i lit. c, pkt 3 lit a, lit. b i lit. d, 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. z 2014 r., poz pkt 1, 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. z 2014 r., poz Bożena Goliszewska-Chojdak ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń MONITOR PPiU nr 24(264)

12 12 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> zadłużenie, umorzenie zobowiązania, działalność gospodarcza, ZUS 3. Umorzenie zaległych składek ZUS tylko do 15 stycznia 2015 r. Płatnicy lub ich spadkobiercy, którzy chcieliby skorzystać z abolicji składkowej, muszą złożyć wniosek o umorzenie zaległych składek najpóźniej 15 stycznia 2015 r. Chodzi o zaległości za okres od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. Termin jest ostateczny i nie będzie możliwości jego przywrócenia. Wniosek może być złożony w jednostce terenowej ZUS lub nadany w placówce pocztowej. W tym drugim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacające składki na Fundusz Pracy mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległych składek na te ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., jeśli posiadają takie zaległości. Prawo do abolicji mają również spadkobiercy płatników lub osoby trzecie, pod warunkiem że ZUS wydał w zakresie takich zobowiązań decyzję o ich odpowiedzialności. Należy przypomnieć, że umorzeniu podlegają: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej, odsetki za zwłokę od ww. składek, UWAGA! opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłata dodatkowa, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora ZUS, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Do umorzenia zaległości składkowych mają prawo również spadkobiercy lub osoby trzecie, jeżeli ZUS wydał w zakresie takich zobowiązań decyzję o ich odpowiedzialności. Termin złożenia wniosku w tej sprawie upływa 15 stycznia 2015 r. i jest ostateczny. Oznacza to, że nie będzie możliwości jego przywrócenia. Wyjątkiem są osoby, którym ZUS po 15 stycznia 2013 r. wydał lub wyda decyzję o: podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia z tytułu składek, odpowiedzialności osób trzecich lub odpowiedzialności spadkobierców. Osoby te mają wówczas 12 miesięcy na złożenie wniosku, liczone od dnia uprawomocnienia się powyższych decyzji. Warunkiem umorzenia zaległości jest opłacenie w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji wszystkich należności, które nie podlegają umorzeniu. Osoby, które wystąpiły z wnioskiem o abolicję składkową, mogą zwrócić się z pisemnym zapytaniem do ZUS MONITOR PPiU nr 24(264) 15 grudnia 2014 r.

13 rekomenduje I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 13 o podanie wysokości kwot, które nie podlegają umorzeniu. W przypadku gdy płatnik otrzymał już wcześniej decyzję odmowną w sprawie abolicji zaległości składkowych, może ponownie wystąpić z wnioskiem, jednak nie później UWAGA! niż do 15 stycznia 2015 r. Stosowne wnioski ZUS udostępnia na swojej stronie internetowej Należy jednak pamiętać, że umorzone kwoty zaległości będą miały negatywny wpływ na przyszłe świadczenia z ZUS wobec Osoby, które po 15 stycznia 2013 r. otrzymały decyzję w sprawie abolicji, mają 12 miesięcy na złożenie wniosku, liczone od uprawomocnienia się decyzji. osoby, która skorzystała z takiej ulgi. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty kwota umorzonych składek nie będzie wliczona do podstawy wymiaru tego świadczenia. 7d0e0699-6d20-4db6-b750-c55e61b373d8 PODSTAWA PRAWNA: art. 1, art. 2 i art. 4 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność j.t. Dz.U. z 2012 r., poz Agata Pinzuł specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym, były wieloletni pracownik ZUS POLECAMY! W numerze 1/2015 MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/ istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele a w nim treść nowych przepisów oraz komentarz eksperta do zmian m.in. w: Kodeksie pracy, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie o podatkach dochodowych od osób fizycznych, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zamówienia MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń: tel , , faks (32), MONITOR PPiU nr 24(264)

14 O to pytają Kadrowi Joanna Skrobisz specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Beata Skrobisz- -Kaczmarek radca prawny Ewa Preis specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Czy można zobowiązać pracownika do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa na czas nieokreślony Chcemy wprowadzić do umowy o pracę zapisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. Czy można zawrzeć z pracownikiem umowę, w której zobowiąże się on do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa na czas nieokreślony? TAK! Chociaż, co do zasady, obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa wiąże pracownika przez 3 lata od momentu ustania stosunku pracy. Jednak dopuszcza się zawarcie umowy, która wydłuża ten okres nawet na czas nieokreślony. Dodatkowo taki obowiązek można zabezpieczyć odpowiednią karą umowną. Umowa tego typu nie jest zakazem konkurencji, dlatego pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi stosownego odszkodowania. Czy liczba dni wolnych na opiekę nad dzieckiem zależy od liczby posiadanych dzieci Pracownik ma dwoje dzieci w wieku 10 i 8 lat. Czy na każde z tych dzieci przysługuje po 2 dni zwolnienia na opiekę? NIE! Prawo do zwolnienia od pracy na 2 dni w ciągu roku kalendarzowego na opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat, przysługuje bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. To znaczy, że czy ma się jedno, czy też kilkoro dzieci, to i tak zwolnienie może obejmować tylko 2 dni. Uprawnienie to może być dzielone między rodzicami dzieci. Jeden z nich może wykorzystać jeden dzień zwolnienia, a drugi drugi. Czy oświadczenie pracownika, kiedy ma zamiar wrócić ze zwolnienia lekarskiego, ma moc prawną Chcemy, aby pracownik złożył oświadczenie, kiedy ma zamiar wrócić ze zwolnienia lekarskiego. Czy jeśli nie dotrzyma słowa, pracodawca będzie mógł go jakoś za to ukarać? NIE! Chociaż nie ma zakazu, by pracodawca zwrócił się do pracownika z wnioskiem o złożenie podobnego oświadczenia, to jednak jego złożenie (nawet w formie pisemnej) nie będzie powodowało żadnych zobowiązań ze strony pracownika. O tym, kiedy może on wrócić do pracy, decyduje bowiem lekarz. Dlatego odradzamy występowanie o takie oświadczenie, ponieważ nie będzie ono miało żadnej mocy prawnej. Precyzyjna wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy Codzienny kontakt z Ekspertami Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego MONITOR PPiU nr 24(264) 15 grudnia 2014 r.

15

16 16 II. AKTUALNOŚCI Porady na trudne czasy Za naruszenie odpoczynków dobowych i tygodniowych nie przysługuje pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych Pracownikowi nie przysługuje za naruszenie przez pracodawcę odpoczynku dobowego lub tygodniowego dodatkowa rekompensata finansowa, np. dodatek za pracę nadliczbową. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 13 marca 2008 r. (I PZP 11/07, OSNP 2008/17 18/ poz. 247). Jeżeli doszło do naruszenia przepisów o odpoczynkach dobowych, pracodawca może oddać pracownikowi równoważny odpoczynek w innym terminie. Powinno to jednak nastąpić w czasie trwającego okresu rozliczeniowego, w którym doszło do tego naruszenia zob. Naruszenie dobowego i tygodniowego odpoczynku pracownika jakie sankcje grożą pracodawcy, str. 37 Wypłacając ryczałt za udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych od 2015 r. można zaoszczędzić na składkach i podatku Od 1 stycznia 2015 r. wysokość przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie stała, uzależniona od pojemności pojazdu i liczby dni jego użytkowania przez pracownika w miesiącu. Niektórzy pracodawcy, którzy dotychczas ustalali przychód z tego tytułu np. na podstawie cen stosowanych przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów podobnego rodzaju i od tak ustalonej kwoty odprowadzali składki i podatek, po 31 grudnia 2014 r. mogą zaoszczędzić, jeżeli kwota ta była wyższa niż 250 zł lub 400 zł zob. Nowe postanowienia w umowach o użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r., str. 33 Za pracownika w trakcie urlopu rodzicielskiego, wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, składki opłaci zleceniodawca, a nie pracodawca Pracownica pobierająca zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego albo przebywająca na urlopie wychowawczym do celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego przestaje być pracownikiem. W związku z tym składki z umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż pracodawca muszą być rozliczone przez ten podmiot (czyli zleceniodawcę), a nie przez pracodawcę. Pracodawca ma natomiast obowiązek rozliczyć składki emerytalne i rentowe z tytułu urlopu rodzicielskiego zob. Czy zlecenie wykonywane na rzecz własnego pracodawcy w trakcie urlopu rodzicielskiego podlega oskładkowaniu, str. 56 Prawidłowe ustalenie płatnika zasiłku na przełomie roku pomoże uniknąć nadpłaty świadczenia Jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby przypada na przełomie roku kalendarzowego, a 31 grudnia pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, to od 1 stycznia nadal przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Gdyby 31 grudnia pracownik miał prawo do zasiłku chorobowego, to od 1 stycznia wciąż otrzymywałby zasiłek zob. Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku, str. 59 MONITOR PPiU nr 24(264) 15 grudnia 2014 r.

17 II. AKTUALNOŚCI Zmiany prawa weszły w życie r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 2 grudnia 2014 r. 1 grudnia 2014 r Prawo funkcjonariuszy AW do nagród za wykonywanie zadań w zastępstwie chorych funkcjonariuszy Określono, że nagrodę uznaniową można przyznać funkcjonariuszowi, tak jak dotychczas, za uzyskiwanie znaczących wyników w służbie, za wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach lub zadań wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, w przypadku dokonania czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza, ale także za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród uznaniowych i zapomóg Dz.U. z 24 listopada 2014 r., poz grudnia 2014 r Zmiany w dodatkach do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Doprecyzowany został tryb określania stanowisk służbowych, na których występują szkodliwe lub uciążliwe warunki pełnienia służby. Wykaz szkodliwości lub uciążliwości dostosowano do wykazu wydanego na podstawie Kodeksu pracy. Wskazano, że żołnierzowi zawodowemu, który utracił prawo do otrzymywania dodatku specjalnego, w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej przysługuje dodatek specjalny w wysokości obowiązującej w dniu zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego w związku ze śmiercią żołnierza, zaginięciem lub uznaniem za zmarłego. Odstąpiono od wymogu wykonania norm godzin lotów przez żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe instruktorów-pilotów jako warunku otrzymywania dodatku specjalnego. Wprowadzono zasadę, że dodatek za długoletnią służbę jest zwiększany o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad 15 lat, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach służby wojskowej. Ponadto wskazano, że pełnienie funkcji: organu jednoosobowego uczelni wojskowej/instytutu badawczego lub jego zastępcy oraz kierownika jednostki organizacyjnej uczelni/instytutu lub jego zastępcy uprawnia do dodatku funkcyjnego (jest to nowe rozwiązanie). Wysokość tego dodatku została ustalona przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w taki sposób, aby stanowiła ona różnicę między uposażeniem, jakie żołnierz otrzymuje przed wyznaczeniem na stanowisko służbowe a przysługującym na wyższym stanowisku, na które żołnierz jest wyznaczony. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Dz.U. z 19 listopada 2014 r., poz grudnia 2014 r Zmiany w przekwalifikowaniu zawodowym żołnierzy Określono, że w ramach pomocy w zakresie doradztwa zawodowego dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę na stanowisku służbowym lub do której zo- MONITOR PPiU nr 24(264)

18 18 II. AKTUALNOŚCI stał przeniesiony w ramach rezerwy kadrowej albo dyspozycji, kieruje go, przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, na zajęcia grupowe. Doprecyzowano sposób ponoszenia przez resort kosztów przekwalifikowania zawodowego. Wskazano również, że w przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego koszty, o których mowa w art. 120 ust. 4 ustawy, podlegają zwrotowi. Rozszerzony został katalog organów właściwych do przyjmowania wniosków od uprawnionych w zakresie przekwalifikowania zawodowego o dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i kierowników ośrodków aktywizacji zawodowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych Dz.U. z 20 listopada 2014 r., poz grudnia 2014 r Nowe zasady ewidencji wojskowej: żołnierzy pełniących służbę kandydacką Określono, że ewidencja wojskowa żołnierzy pełniących służbę kandydacką będzie się składała z teczek akt personalnych, kart ewidencyjnych oraz ewidencji elektronicznej. Ewidencję prowadzą organy kadrowe wojskowych placówek edukacyjnych. Nie ulegają zmianie dotychczasowe wzory teczek akt personalnych i karty ewidencyjnej, a także sposób ich prowadzenia. Natomiast zniesiony został obowiązek dostarczania przez kandydatów zdjęć w aktualnym stopniu wojskowym. Sprecyzowano zasady aktualizowania ewidencji elektronicznej określonymi w rozporządzeniu dokumentami. Wprowadzono także obowiązek informowania przez żołnierza pełniącego służbę kandydacką o zmianach mających wpływ na jego dane ewidencyjne. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką Dz.U. z 24 listopada 2014 r., poz żołnierzy zawodowych Wprowadzone do rozporządzenia rozwiązania są analogiczne, jak opisane wyżej w stosunku do żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Rozdzielenie przepisów dotyczących żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (DzU. z 2013 r., poz. 1355) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych Dz.U. z 24 listopada 2014 r., poz Oczekują na wejście w życie od r. i r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 2 grudnia 2014 r. 1 stycznia 2015 r ZM!ANY 2015 Nowe zasady uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta Zmianie ulegnie forma egzaminu dyplomowego na biegłego rewidenta, który będzie się składał z części pisemnej, trwającej nie dłużej niż 180 minut, a także części ustnej, trwającej nie dłużej MONITOR PPiU nr 24(264) 15 grudnia 2014 r.

19 II. AKTUALNOŚCI 19 niż 30 minut (obecnie egzamin ten jest przeprowadzany wyłącznie w formie ustnej i trwa 30 minut). Kandydat na biegłego rewidenta będzie miał prawo bez względu na uzyskany wynik do odwołania się od wyniku egzaminu, egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego, a także do wglądu do pracy egzaminacyjnej. Ponadto, w wyniku częściowej deregulacji zawodu biegłego rewidenta, wprowadzono uproszczenia w procedurze kwalifikacyjnej dotyczącej uzyskiwania uprawnień do wykonywania tego zawodu, polegające na zaliczeniu poszczególnych egzaminów na podstawie ukończonych studiów, kwalifikacji uzyskanych w innym państwie UE oraz posiadania uprawnień inspektora kontroli skarbowej lub doradcy podatkowego. Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Dz.U. z 19 listopada 2014 r., poz stycznia 2015 r ZM!ANY 2015 Zmiany w przepisach dotyczących legitymacji służbowych policjantów W stosunku do poprzednio obowiązującego wzoru legitymacji służbowej policjantów wprowadzone zostały dodatkowe zabezpieczenia przed fałszerstwem. Jednocześnie określony został 4-letni okres ważności legitymacji (do 31 grudnia 2018 r.). Ponadto rozszerzono katalog przypadków, w których legitymacja służbowa podlega zwrotowi, tj.: udzielenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego. Jednocześnie doprecyzowano, że policjant jest zobligowany do zwrotu legitymacji służbowej, jeśli został mu udzielony urlop bezpłatny w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych (dotychczas obowiązek zwrotu był niezależny od wymiaru urlopu, nawet w przypadku jednodniowego przebywania na urlopie bezpłatnym). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów Dz.U. z 19 listopada 2014 r., poz stycznia 2015 r ZM!ANY 2015 Zmiany w niektórych oświadczeniach, deklaracjach i informacjach podatkowych Określone zostały wzory oświadczeń: PIT-2, PIT-2A, PIT-12 (niezawierające zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących oświadczeń), PIT-3 (pod częścią A dodano wyrazy nazwa pełna organu podatkowego ), deklaracji: PIT-4R, PIT-6/PIT-6L i PIT-8AR (w pouczeniu zawarto informację o obowiązku składania deklaracji w wersji elektronicznej oraz o utworzeniu portalu podatkowego, za pośrednictwem którego będą składane deklaracje i informacje), informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R (dokonano m.in. zmian, jak w deklaracjach, przeredagowano treść informacji przystosowując je do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o pdof i Ordynacji podatkowej, a także dostosowano do systemu pozyskiwania oraz wymiany informacji między polską administracją podatkową a administracjami podatkowymi UE). Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. z 24 listopada 2014 r., poz Więcej na ten temat piszemy w tym numerze MPPiU w artykule PIT-y za 2014 r. należy złożyć na nowych formularzach MONITOR PPiU nr 24(264)

20 20 II. AKTUALNOŚCI 1 stycznia 2015 r ZM!ANY 2015 Korzystne zasady rozliczania ulgi na dzieci Określono, że jeśli w rocznym zeznaniu podatkowym kwota przysługującego odliczenia ulgi na dzieci jest wyższa od podatku, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym, przy czym nie może być ona wyższa niż kwota składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegająca odliczeniu, pomniejszona o składki odliczone w zeznaniu podatkowym. Ponadto zwiększono o 20% kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 25 listopada 2014 r., poz stycznia 2015 r ZM!ANY 2015 Ułatwienia dla pracodawców Zmienione zostały przepisy Kodeksu pracy dotyczące zasad podlegania przez pracowników wstępnym badaniom lekarskim, zachowując przy zmianie pracodawcy, w określonych sytuacjach, ważność orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku. Zmiany te będą obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r. Ponadto obecny system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych został zastąpiony systemem ryczałtowym. Dodatkowo zniesiono obowiązek sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS oraz obowiązek przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom odprowadzającym wyłącznie składki zdrowotne. Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej Dz.U. z 27 listopada 2014 r., poz Więcej na ten temat pisaliśmy w MPPiU nr 23/2014 w artykule Ograniczenie obowiązków pracodawców wobec pracowników zmiany od 1 stycznia 2015 r. 1 marca 2015 r ZM!ANY 2015 Zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. Zmodyfikowane zostały zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. z procentowej na procentowo-kwotową. Od 1 marca 2015 r. świadczenia te zostaną podwyższone o 1,08%, jednak nie mniej niż o 36 zł. Ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 1 grudnia 2014 r., poz W Sejmie Prace nad ustawami na 80. posiedzeniu Sejmu w dniach r ZM!ANY 2015 Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych W ustawie przewidziano, że pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych za wszystkich niepełnosprawnych MONITOR PPiU nr 24(264) 15 grudnia 2014 r.

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo