Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.)"

Transkrypt

1 Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności rat w 200 PLN czasie trwania umowy leasingu w obrębie jednego m-ca (bez zmiany ryzyka transakcji) 2. Zmiana wysokości rat w czasie 500 PLN W przypadku szybszej trwania umowy leasingu (bez zmiany ryzyka transakcji) spłaty kapitału w danym miesiącu (rata skumulowana) dodatkowo zostaną naliczone koszty finansowania podatku dochodowego. 3. Skrócenie długości podstawowego okresu trwania umowy leasingu poprzez zmianę harmonogramu 7 4. Wydłużenie umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy na bazie wartości resztowej 500 PLN Dla wartości resztowej mniejszej lub równej 50 tys. PLN 0,5% wartości resztowej, nie mniej niż 7 5. Przedterminowe zakończenie umowy 7 leasingu na wniosek 6. Przewalutowanie umowy leasingu 7. Zmiana waluty płatności rat 300 PLN leasingowych w trakcie trwania umowy leasingu - dotyczy waluty rozrachunku 8. Przygotowanie cesji umowy leasingu lub przedmiotu leasingu z umowy leasingu na osobę trzecią (dotyczy umów leasingu na samochody osobowe i ciężarowe o ładowności do 2 ton) 9. Przygotowanie cesji umowy leasingu lub przedmiotu leasingu z umowy leasingu na osobę trzecią (dotyczy umów leasingu na przedmioty nie wymienione w pkt. 8 powyżej) 10. Przygotowanie restrukturyzacji umowy leasingu na wniosek Opłata w wysokości ostatniej zafakturowanej raty leasingowej Dla wartości resztowej większej niż 50 tys. PLN Nie mniej niż 1500 PLN Nie mniej niż 1000 PLN Nie mniej niż 1500 PLN Nie mniej niż 1000 PLN

2 i nie więcej niż 3000 PLN 11. Zmiana zabezpieczeń umowy leasingu w trakcie jej trwania 12. Symulacja zmiany harmonogramu rat leasingowych na wniosek 13. Opłata przygotowawcza wydanie decyzji o przystąpieniu mleasing do umowy leasingu (nie dotyczy umów leasingu na samochody osobowe i ciężarowe o ładowności do 2 ton) 14. Zmiany adresu siedziby i/lub nazwy firmy (nie dotyczy zmiany formy prawnej) 15. Zmiana formy prawnej 16. Indywidualne uzgodnienie w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu poza pakietem oferowanym przez mleasing (zmiana ubezpieczenia w trakcie trwania umowy) 17. Wystawienie polisy ubezpieczeniowej w ramach pakietu oferowanego przez mleasing w przypadku niedostarczenia w terminie określonym w OWL polisy indywidualnej lub dostarczenia polisy indywidualnej zawartej niezgodnie z wymogami OWL 18. Wystawienie duplikatu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia 19. Wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania z tytułu szkody częściowej na PL ubezpieczonym poza pakietem oferowanym przez BREL Leasing 20. Przygotowanie porozumienia dotyczącego kontynuowania umowy leasingu po szkodzie całkowitej 21. Przygotowanie porozumienia dotyczącego rozliczenia umowy leasingu po szkodzie całkowitej 22. Rezygnacja z ubezpieczenia PPI w trakcie trwania okresu ubezpieczenia (wypowiedzenie umowy ubezpieczenia) za każdy harmonogram 0,5% wartości netto Przedmiotu Leasingu 75 PLN do każdej 2 do każdej Ubezpieczenie PLN 75 PLN 500 PLN 200 PLN 1% sumy i wartości plus koszty rzeczywiste Aktualizacja danych; nie wymaga aneksu do Wymaga zawarcia aneksu do.

3 resztowej 23. Rezygnacja z ubezpieczenia GAP w 500 PLN trakcie trwania okresu ubezpieczenia (wypowiedzenie umowy ubezpieczenia) Przedmiot Leasingu 24. Wydanie upoważnienia do 300 PLN poddzierżawienia/podnajmu/oddania w użytkowanie przedmiotu leasingu osobie trzeciej 25. Wyłączenie lub zamiana przedmiotu leasingu z umowy leasingu w trakcie jej trwania, w tym wymiana gwarancyjna przedmiotu leasingu 26. Kalkulacja wartości wykupowej przy przedterminowym zakończeniu UL/przedterminowym wyłączeniu jednego z przedmiotów z umowy leasingu wyliczenie kwoty dyskonta 27. Zmiana parametrów technicznych przedmiotu leasingu wskutek czynności wykonanych przez 28. Wydanie odebranego przedmiotu leasingu 600 PLN za każdy przedmiot leasingu 2 0 PLN Dokumenty 29. Przygotowanie raportu /zestawienia 1 dla zgodnie z jego indywidulanym zleceniem 30. Przygotowanie duplikatu dokumentów 5 PLN za każdą stronę Nie mniej niż 30 PLN plus koszty rzeczywiste 31. Udzielenie pisemnej informacji/odpowiedzi/ o użytkowniku Przedmiotu leasingu Dotyczy również konieczności poinformowania o użytkowniku Pojazdu w sytuacji wystąpienia/egzekucji wobec mleasing o zapłatę nienależnego świadczenia, opłaty, mandatu, opłaty parkingowej, itp., niezależnie od tego czy miało to miejsce w trakcie umowy czy po jej zakończeniu 32. Refaktura kosztów poniesionych przez Finansującego, a nie opłaconych przez lub użytkownika Przedmiotu Leasingu z tytułu opłat i kar związanych z wykroczeniem lub innej opłaty pod jakimkolwiek

4 tytułem. 33. Wystawienie opinii o współpracy 75 PLN 34. Wtórnik dowodu rejestracyjnego 1 plus koszty rzeczywiste 35. Dorobienie 2 tablic Wtórnik znaków legalizacyjnych Wpisanie w dowodzie informacji dotyczącej montażu instalacji gazowej Wpisanie w dowodzie informacji dotyczącej montażu haka Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. Wpisanie informacji o odliczeniach VAT Wyrejestrowanie Przedmiotu plus koszty rzeczywiste Wtórnik czasowego dowodu rejestracyjnego 36. Wydanie kserokopii dokumentów 20 PLN plus koszty rzeczywiste potwierdzonych przez Wydział Komunikacji za zgodność z oryginałem Windykacja 37. Wystawienie monitu 0 PLN 38. Wezwanie do zapłaty 39. Przygotowanie restrukturyzacji Opłata w Nie mniej niż 1000 PLN umowy leasingu w skutek wysokości nieterminowego regulowania ostatniej i nie więcej niż 4000 PLN zobowiązań przez zafakturowanej bez zmiany harmonogramu raty leasingowej 40. Zmiana harmonogramu rat w skutek PLN nieterminowego regulowania zobowiązań przez Inne 41. Import lub wewnątrzwspólnotowe 1% wartości Nie mniej niż 1500 PLN plus nabycie pojazdu netto zakupu koszty rzeczywiste 42. Import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie maszyn, urządzeń i innych środków trwałych 0,2% wartości netto zakupu Nie mniej niż 2000 PLN

5 43. Inne, niewymienione zgodnie z decyzją Dyrektora jednostki organizacyjnej BREL Postanowienia ogólne Tabeli Opłat i Prowizji: 1. Stawki określone w Tabeli są obowiązującą podstawą dla określania opłat i prowizji za czynności wnioskowane przez Klientów do wykonania we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych mleasing. 2. mleasing może wykonać usługi inne niż przewidziane w Tabeli, przy zastrzeżeniu ustalenia odrębnych opłat i prowizji przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych na podstawie pkt 43 Tabeli lub odmówić wykonania usługi wymienionej w Tabeli, jeżeli nie jest ona możliwa do realizacji ze względów proceduralnych lub technicznych. 3. Opłaty i prowizje mleasing ustala i pobiera w złotych. 4. Do przeliczania walut na złote stosuje się kurs sprzedaży walut z mbanku SA z dnia wystawiania faktury na opłatę lub prowizję. 5. Do każdej opłaty wynikającej z tabeli opłat i prowizji doliczany jest podatek VAT według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury przez mleasing. 6. Opłaty i prowizje są uiszczane przez Klientów w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze z wyłączeniem pkt 39 i Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Tabeli, mleasing zastrzega sobie prawo do pobrania opłat i prowizji w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, o ile takie występują. 8. Należne mleasing opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi. 9. Pozycje i postanowienia Tabeli Opłat i Prowizji odnoszące się do wprost do Leasingu lub Przedmiotu Leasingu oraz mówiące o Finansującym i Korzystającym, stosuje się odpowiednio również do Pożyczki i finansowanego nią Przedmiotu oraz Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy.

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Kiedy wybrać kredyt a kiedy lepiej skorzystać z leasingu? poradnik

Kiedy wybrać kredyt a kiedy lepiej skorzystać z leasingu? poradnik Kiedy wybrać kredyt a kiedy lepiej skorzystać z leasingu? poradnik W sytuacji, gdy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia trzy opcje tj. finansowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A. Obowiązuje od sierpnia 05 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo