PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO"

Transkrypt

1 ! PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO Ostrowec Śwętokrzysk, lstopad 2005 r.

2 Zlecenodawca: Powat Ostroweck ul. Iłżecka 37, Ostrowec Śwętokrzysk Autor: Busness Moblty Internatonal Spółka z o.o. al. 3-go Maja Słupsk tel. (0 59) fax.(0 59) e-mal: Buro regonalne: Busness Moblty Internatonal Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel/fax (061) e-mal: http: Sedzba w Bruksel: Busness Moblty Internatonal NV-SA Rue Wertz 50/ Brussels, Belgum tel. [32-2] fax [32-2]

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI ZARYS METODOLOGICZNY PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE TURYSTYKI LUB DZIEDZIN ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z JEJ ROZWOJEM OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE TURYSTYKI LUB DZIEDZIN ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z JEJ ROZWOJEM OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE TURYSTYKI LUB DZIEDZIN ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z JEJ ROZWOJEM OBOWIĄZUJĄCE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM RAPORT O STANIE GMIN BILANS OTWARCIA WSTĘP GMINA BAŁTÓW Syntetyczna charakterystyka gmny Położene, dane ogólne, powązane z otoczenem Gmna w statystyce Dzałalność produkcyjno-usługowa budownctwo Infrastruktura technczna Dostępność komunkacyjna Telekomunkacja Zaopatrzene w cepło Zaopatrzene gmny w gaz Zaopatrzene w wodę Kanalzacja Gospodarka odpadam Zagospodarowane turystyczne Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Baza żywenowa Infrastruktura paraturystyczna (towarzysząca) Organzacje turystyczne o charakterze publcznym nepublcznym Domena turystyczna gmny Walory turystyczne Walory naturalne Obszary zasobowe Walory antropogenczne Życe kulturalne Placówk kulturalne, w tym śwetlce wejske Organzacje pozarządowe o charakterze kulturalnym Zorganzowane grupy przedsęwzęć kulturalnych Cyklczne mprezy kulturalne sportowe GMINA BODZECHÓW Syntetyczna charakterystyka gmny Położene, dane ogólne, powązane z otoczenem Gmna w statystyce Dzałalność produkcyjno-usługowa budownctwo...34!3

4 Infrastruktura technczna Dostępność komunkacyjna Telekomunkacja Zaopatrzene w cepło Zaopatrzene gmny w gaz Zaopatrzene w wodę Kanalzacja Gospodarka odpadam Zagospodarowane turystyczne Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Baza żywenowa Infrastruktura paraturystyczna (towarzysząca) Organzacje turystyczne o charakterze publcznym nepublcznym Domena turystyczna gmny Walory turystyczne Walory naturalne Obszary zasobowe Walory antropogenczne Życe kulturalne Placówk kulturalne, w tym śwetlce wejske Organzacje pozarządowe o charakterze kulturalnym Zorganzowane grupy przedsęwzęć kulturalnych Cyklczne mprezy kulturalne sportowe MIASTO I GMINA ĆMIELÓW Syntetyczna charakterystyka masta gmny Położene, dane ogólne, powązane z otoczenem Masto Gmna w statystyce Dzałalność produkcyjno-usługowa budownctwo Infrastruktura technczna Dostępność komunkacyjna Telekomunkacja Zaopatrzene w cepło Zaopatrzene masta gmny w gaz Zaopatrzene w wodę Kanalzacja Gospodarka odpadam Zagospodarowane turystyczne Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Baza żywenowa Infrastruktura paraturystyczna (towarzysząca) Organzacje turystyczne o charakterze publcznym nepublcznym Domena turystyczna masta gmny Walory turystyczne Walory naturalne Obszary zasobowe Walory antropogenczne Kultura w meśce gmne Placówk kulturalne, w tym śwetlce wejske Organzacje pozarządowe o charakterze kulturalnym Zorganzowane grupy przedsęwzęć kulturalnych Cyklczne mprezy kulturalne sportowe MIASTO I GMINA KUNÓW Syntetyczna charakterystyka masta gmny Położene, dane ogólne, powązane z otoczenem Masto Gmna w statystyce Dzałalność produkcyjno-usługowa budownctwo Infrastruktura technczna Dostępność komunkacyjna Telekomunkacja Zaopatrzene w cepło...50!4

5 Zaopatrzene masta gmny w gaz Zaopatrzene w wodę Kanalzacja Gospodarka odpadam Zagospodarowane turystyczne Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Baza żywenowa Infrastruktura paraturystyczna (towarzysząca) Organzacje turystyczne o charakterze publcznym nepublcznym Domena turystyczna gmny Walory turystyczne Walory naturalne Obszary zasobowe Walory antropogenczne Kultura w meśce gmne Placówk kulturalne, w tym śwetlce wejske Organzacje pozarządowe o charakterze kulturalnym Zorganzowane grupy przedsęwzęć kulturalnych Cyklczne mprezy kulturalne sportowe MIASTO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Syntetyczna charakterystyka masta Położene, dane ogólne, powązane z otoczenem Masto w statystyce Dzałalność produkcyjno-usługowa budownctwo Infrastruktura technczna Dostępność komunkacyjna Telekomunkacja Zaopatrzene w cepło Zaopatrzene masta w gaz Zaopatrzene w wodę Kanalzacja Gospodarka odpadam Zagospodarowane turystyczne Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Baza żywenowa Infrastruktura paraturystyczna (towarzysząca) Organzacje turystyczne o charakterze publcznym nepublcznym Domena turystyczna gmny Walory turystyczne Walory naturalne Obszary zasobowe Walory antropogenczne Kultura w meśce Placówk kulturalne, w tym śwetlce mejske Organzacje pozarządowe o charakterze kulturalnym Zorganzowane grupy przedsęwzęć kulturalnych Cyklczne mprezy kulturalne sportowe GMINA WAŚNIÓW Syntetyczna charakterystyka gmny Położene, dane ogólne, powązane z otoczenem Gmna w statystyce Dzałalność produkcyjno-usługowa budownctwo Infrastruktura technczna Dostępność komunkacyjna Telekomunkacja Zaopatrzene w cepło Zaopatrzene gmny w gaz Zaopatrzene w wodę Kanalzacja Gospodarka odpadam...70!5

6 Zagospodarowane turystyczne Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Baza żywenowa Infrastruktura paraturystyczna (towarzysząca) Organzacje turystyczne o charakterze publcznym nepublcznym Domena turystyczna gmny Walory turystyczne Walory naturalne Obszary zasobowe Walory antropogenczne Kultura w gmne Placówk kulturalne, w tym śwetlce wejske Organzacje pozarządowe o charakterze kulturalnym Zorganzowane grupy przedsęwzęć kulturalnych Cyklczne mprezy kulturalne sportowe RAPORT O STANIE POWIATU BILANS OTWARCIA WPROWADZENIE METODOLOGIA POWIAT OSTROWIECKI Syntetyczna charakterystyka powatu Położene, dane ogólne, powązane z otoczenem Powat w statystyce Dzałalność produkcyjno-usługowa budownctwo Infrastruktura technczna Dostępność komunkacyjna Telekomunkacja Zaopatrzene w cepło Zaopatrzene w gaz Zaopatrzene w wodę Kanalzacja Gospodarka odpadam Zagospodarowane turystyczne Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Baza żywenowa Organzacje turystyczne o charakterze publcznym nepublcznym Domeny turystyczne powatu Walory turystyczne Walory naturalne Obszary zasobowe Walory antropogenczne Życe kulturalne Placówk kulturalne Organzacje pozarządowe o charakterze kulturalnym Zorganzowane grupy przedsęwzęć kulturalnych Cyklczne mprezy kulturalne sportowe Wnosk dotyczące stanu zagospodarowana turystycznego powatu ANALIZA SWOT OCENA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO DIAGNOZA STANU PRODUKT TURYSTYCZNY PROMOCJA TURYSTYCZNA POWIATU PROMOCJA CELE STRATEGICZNE MISJA OBSZARY ROZWOJU TURYSTYKI...146!6

7 10.1. WSTĘP PRIORYTETY I CELE KIERUNKOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH POWIATU PROGRAMY OPERACYJNE I SPODZIEWANE EFEKTY WDRAŻANIE PROGRAMU MONITOROWANIE PROGRAMU PODSUMOWANIE...195!7

8 1.0. WPROWADZENIE DO PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI Program Rozwoju Turystyk Promocj Powatu Ostroweckego został opracowany na postawe analzy przeprowadzonego Raportu o Stane, który jest neodłącznym elementem programu. Ponadto dla zdentyfkowana prorytetów celów strategcznych posłużono sę wynkam konsultacj społecznej przeprowadzonej w ramach debaty strategcznej moderowanej przez Busness Moblty Internatonal Sp. z o.o. Dla spójnośc powyższego dokumentu z przyjętym już dokumentam strategcznym takm jak Stratega Zrównoważonego Rozwoju Powatu Ostroweckego oraz Stratega Rozwoju Województwa Śwętokrzyskego oparto sę na założenach tych dokumentów w zakrese odnoszącym sę bezpośredno do Powatu Ostroweckego lub obszarów turystyk, które ścśle powązane są z rozwojem społeczno gospodarczym poszczególnych gmn wchodzących w skład powatu. Dołożono równeż starannośc aby dokument końcowy pn. Program Rozwoju Turystyk Promocj Powatu Ostroweckego ne stał w sprzecznośc z założenam Strateg Rozwoju Turystyk na lata opracowanej dla Polsk. W przypadku dentyfkacj kerunków dzałana dla poszczególnych celów uwzględnono sugeste zawarte w dokumence pn. Zarys Koncepcj Rozwoju Turystyk w Województwe Śwętokrzyskm, który to dokument z pozycj Samorządu Województwa Śwętokrzyskego nakreśla sposoby kerunk, w jakch wnen nastąpć rozwój turystyk na terene całego województwa.!8

9 2.0. ZARYS METODOLOGICZNY PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI Dla zrealzowana przedsęwzęca pn. Program Rozwoju Turystyk Promocj Powatu Ostroweckego posłużono sę dwema metodam budowana założeń strategcznych, tj. Metodą Aktywnego Planowana Strategcznego Metodą Analzy Eksperckej. Perwsza metoda mała na celu przeprowadzene konsultacj społecznej z udzałem lderów reprezentujących różne sektory turystyk. Konsultacje te oparte były na jednej debace strategcznej, w której udzał wzęl przedstawcele samorządów terytoralnych, organzacj turystycznych, przedsęborców dzałających w sektorze turystyk oraz jednostek organzacyjnych powatu. Wynkem konsultacj społecznej odbytej w dnu roku była Analza SWOT dla rozwoju turystyk promocj Powatu Ostroweckego oraz herarchzacja celów w poszczególnych obszarach rozwoju turystyk promocj. Debata strategczna była równeż okazją do przeprowadzena anket wśród lokalnych lderów, których celem była ocena poszczególnych czynnków społeczno gospodarczych mających wpływ na rozwój turystyk promocj w powece. Dla dokonana analzy eksperckej posłużono sę wnoskam wypływającym z debaty strategcznej. Przyjęto następujące obszary rozwoju społeczno gospodarczego powatu: - EKOLOGIA - GOSPODARKA - INFRASTRUKTURA - PRZESTRZEŃ - SPOŁECZNOŚĆ Przyjęte obszary są tożsame ze Strategą Zrównoważonego Rozwoju Powatu Ostroweckego do roku 2020.!9

10 Dla herarchzacj produktów turystycznych programów operacyjnych zdentyfkowanych w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno gospodarczego powatu przyjęto następujące obszary turystyk: - REKREACYJNA I WYPOCZYNKOWA - AKTYWNA I SPECJALISTYCZNA - BIZNESOWA - WIEJSKA - MIEJSKA I KULTUROWA. Dla poszczególnych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego przypsano cele kerunk dzałana. Wskazały one na sposób realzacj danego celu w danym obszarze pod kątem rozwoju turystyk promocj. Kerunk dzałana przyporządkowane poszczególnym celom wnny sę stać w najblższej przyszłośc podstawą formułowana tytułów programów operacyjnych ewentualnych projektów. Elementam pomocnczym w formułowanu poszczególnych celów oprócz analzy SWOT stworzonej w procese konsultacj społecznej były Raport o Stane oraz Dagnoza Stanu opracowane dla poszczególnych obszarów rozwoju społeczno gospodarczego powatu pod kątem rozwoju turystyk promocj.!10

11 3.0. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 3.1. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE TURYSTYKI LUB DZIEDZIN ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z JEJ ROZWOJEM OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ 1 Turystyka ne była ne jest objęta wspólną poltyką Un Europejskej. Jednak jest ona ważnym elementem rynku wewnętrznego usług, dlatego Una dysponuje nstrumentam pozwalającym oddzaływać na jej rozwój. Cele kerunk tych dzałań określone są w następujących dokumentach: 2 1. Komunkat Komsj dla Rady, Parlamentu Europejskego, Komtetu Ekonomczno Gospodarczego Społecznego Komtetu Regonów z dna 13 lstopada 2001 roku Wspólne pracując dla przyszłośc turystyk europejskej (Workng together for the future of European Toursm), COM(2001) 665 fnal; 2. Uchwała Rady z dna 21 maja 2002 roku w sprawe przyszłośc turystyk europejskej (2002/C 135/1); 3. Komunkat Komsj do Rady, Parlamentu Europejskego, Europejskego Komtetu Gospodarczego Społecznego oraz Komtetu Regonów z dna 25 lstopada 2003 roku Podstawowe kerunk dotyczące zrównoważonego rozwoju turystyk europejskej (Basc orentatons for the sustanablty of European Toursm); 4. Konkluzje Rady z 18 kwetna 2005 roku w sprawe trwałego rozwoju turystyk europejskej; 5. Wzrost Zatrudnene zntegrowane wytyczne na lata wraz z zalecenem Komsj w sprawe ogólnych wytycznych dla poltyk gospodarczych państw członkowskch oraz wspólnoty oraz wnoskem dotyczącym decyzj Rady w sprawe wytycznych dla poltyk zatrudnena państw członkowskch. Najważnejszym wyjścowym z punktu wdzena turystyk dokumentem w UE jest Komunkat Komsj Wspólnot Europejskch Zrównoważona Europa dla lepszego śwata: Stratega zrównoważonego rozwoju dla Un Europejskej [COM (2001) 264 fnal] przyjętym na Szczyce UE w Goeteborgu w czerwcu 2001 roku. Jej podstawowe zapsy dotyczą czterech celów strategcznych rozwnętych w cele szczegółowe proponowane kerunk dzałań. Cele strategczne to: 3 1. Ogranczene zman klmatycznych wzrost znaczena zelonej energ (z punktu wdzena turystyk szczególne stotne jest promowane rozwązań efektywnych energetyczne gdyż dotyczy to także obektów nfrastruktury turystycznej oraz stosowana w nch na le jest to możlwe odnawalnych źródeł energ). 2. Wzrost bezpeczeństwa zdrowotnego (cel dla turystyk: bezpeczeństwo żywenowe w obektach turystycznych, promowane żywnośc produkowanej metodam organcznym). 3. Usprawnć system transportowy gospodarowane przestrzeną (zalecene do racjonalzacj potrzeb transportowych oraz promowana rozwoju jego przyjaznych form, tzn. 1 oraz Jerzy Gospodarek Prawo Turystyczne w zaryse, Bydgoszcz Warszawa Źródło: Projekt Strateg Rozwoju Turystyk na lata , Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Mnstrów w dnu 21 czerwca 2005 roku, Mnsterstwo Gospodark Pracy, Warszawa, czerwec 2005r. 3 Źródło: Ekspertyza prawna Aktualne w warunkach członkostwa w Un Europejskej uwarunkowana kształtowana procesu ekologzacj turystyk w Polsce, Instytut na rzecz Ekorozwoju wykonane na zlecene Departamentu Turystyk Mnsterstwa Gospodark Pracy, Warszawa, grudzeń 2004r.!11

12 transportu kolejowego, zborowego oraz nezmotoryzowanego, w tym rowerowego; wyrównywane różnc pomędzy wsą, a mastem). 4. Gospodarowane zasobam naturalnym w sposób odpowedzalny (ze względu na to, ż środowsko przyrodncze jest naturalną bazą rozwoju turystyk cele dotyczące gospodarowana zasobam naturalnym w sposób odpowedzalny mają bezpośredn zwązek z rozwojem turystyk). Dyrektywy zalecena Un Europejskej dotyczące turystyk: 4 Lp. Podstawa prawna Ops Układ Europejsk Traktat ustanawający Konstytucję dla Europy Zgodne z Art. 88 Układu Europejskego strona polska oraz unjna pownny ntensyfkować rozwjać wzajemną współpracę, w szczególnośc przez: wprowadzane ułatweń w dzedzne wymany turystycznej, zwększane przepływu nformacj (bank danych, sec mędzynarodowe), sprzyjane przepływow know-how w drodze szkoleń, programów wymany, semnarów, realzację przedsęwzęć o charakterze mędzynarodowym. Rozwój polskego przemysłu turystycznego wymagać będze nadal szeroko zakrojonych dzałań ntegracyjnych, określonych wcześnej przez ww. artykuł, jak nne postanowena Układu Europejskego (dotyczące np. zakładana przedsęborstw śwadczena usług, ochrony praw konsumenckch, ochrony środowska etc.). Podstawowym aktem prawnym jest Traktat ustanawający Konstytucję dla Europy część III Poltyk Funkcjonowane Un Tytuł III Poltyk Dzałana Wewnętrzne Rozdzał V Dzedzny, w których Una może podejmować dzałana wsperające, koordynujące lub uzupełnające sekcja 4 Turystyka Artykuł III 281 (Offcal Journal C 210, 16/12/2004 P ). Una uzupełna dzałana Państw Członkowskch w sektorze turystycznym, w szczególnośc poprzez wsperane konkurencyjnośc przedsęborstw Un w tym sektorze. W tym celu dzałana Un skerowane są na: a) zachęcane do tworzena korzystnego środowska dla rozwoju przedsęborstw w tym sektorze, b) wsperane współpracy mędzy Państwam Członkowskm, w szczególnośc poprzez wymanę dobrych praktyk. dyrektywa 90/314/EEC W odnesenu dzedzny turystyk szczególna rola przypadła dyrektywe 90/314/ z 13 czerwca 1990 r EEC z 13 czerwca 1990 r. o podróżach turystycznych za cenę zryczałtowaną. Cechą charakterystyczną tej dyrektywy jest podejśce do podróży turystycznych jako oznaczonego paketu usług oferowanych za łączną cenę, obejmującego ne mnej nż dwe usług turystyczne (transport, zakwaterowane, nne usług turystyczne) trwające ponad 24 godzny albo obejmujące nocleg. Konsument nabywający tak paket usług ma zapewnoną ochronę dzęk określenu we wskazanej dyrektywe zakresu odpowedzalnośc organzatora sprzedawcy (pośrednka) podróży turystycznej, nałożonym na te podmoty obowązkom w zakrese nformowana klentów o ważnych dla nch kwestach oraz ogranczenom co do możlwośc zmany ceny podróży nnych postanoweń umownych oraz odstąpena od umowy przez organzatora. Takej ochrone konsumenta służy równeż wyznaczene mnmalnej treśc umowy o podróż turystyczną, zawarte w anekse do powołanej dyrektywy. 4 Źródło: Jerzy Gospodarek Prawo Turystyczne w zaryse, Bydgoszcz Warszawa 2003.! 12

13 Lp. Podstawa prawna Ops dyrektywa 94/47/EEC z 16 paźdzernka 1994 r. (dyrektywy 68/367/EEC 68/368/EEC z 15 paźdzernka 1968 r.), w zakrese usług śwadczonych przez plotów wyceczek przewodnków - tłumaczy (dyrektywa 75/368/ EEC) oraz usług transportowych agencj podróży (dyrektywa 82/4707 EEC z 29 czerwca 1982 r.). Inną znaczącą dla rozwoju turystyk dyrektywą jest dyrektywa 94/47/EEC z 16 paźdzernka 1994 r. o ochrone nabywców prawa do korzystana z neruchomośc na podstawe czasowego udzału. Odnos sę ona do sytuacj korzystana z obektów turystycznych lub ch częśc w czase ścśle oznaczonym za odpowedną opłatą zryczałtowaną z obowązkem pokrywana kosztów korzystana z danego obektu, co jest powszechne określane angelską nazwą tme-sharng. Dyrektywa ta ne przesądzła konstrukcj prawnej tme-sharngu, pozostawając to ustawodawstwom krajowym. Przy tworzenu jednoltego rynku usług turystycznych Un Europejskej stotną rolę odegrały dyrektywy znoszące barery unemożlwające lub utrudnające podejmowane prowadzene w państwach członkowskch dzałalnośc w dzedzne hotelarstwa gastronom Oprócz wymenonych dyrektyw bezpośredno odnoszących sę do dzedzny turystyk stotne znaczene dla umów o śwadczene usług turystycznych mają równeż nne dyrektywy, a w szczególnośc: dyrektywa 84/450/EEC z 10 wrześna 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd porównawczej (zmenona przez dyrektywę 97/55/EEC z 6 paźdzernka 1997 r.); dyrektywa 85/577/EEC z 20 grudna 1985 r. w sprawe ochrony konsumenta w umowach zawartych poza lokalem przedsęborstwa; dyrektywa 93/13/EEC z 5 kwetna 1993 r. dyrektywa 97/7/EC z 20 maja 1997 r. dyrektywa 98/27/EC z 19 maja 1998 r. o nedozwolonych klauzulach w umowach konsumenckch; o ochrone konsumentów w umowach zaweranych na odległość; o nakazach zaprzestana szkodlwych praktyk w celu ochrony nteresów konsumentów. Spośród zaleceń dotyczących hotelarstwa należy wymenć zwłaszcza zalecene Rady 86/665/EEC z 22 grudna 1986 r zalecene Rady z 22 grudna 1986 r. w sprawe ujednolcena systemu nformacj hotelowej. Akt ten zmerza do ochrony gośc hotelowych przed wprowadzającym w błąd nformacjam co do standardu hotel nnych obektów hotelarskch oraz zakresu śwadczonych przez ne usług hotelarskch. Aneks I do tego zalecena określa rodzaj zakres nformacj, które pownny być zameszczane w ofcjalnych nformatorach o obektach hotelarskch. Aneks II zawera ujednolcone oznaczena grafczne urządzeń, możlwośc rodzajów śwadczeń oferowanych w danym obekce hotelarskm. dotyczące zabezpeczena przecwpożarowego w hotelach określa wymagana w zakrese ochrony gośc hotelowych przed nebezpeczeństwem wybuchu pożaru w obekce hotelarskm. Wymagana te dotyczą w szczególnośc dróg ewakuacyjnych, ogranczeń użyca materałów łatwopalnych w takch obektach, nstalowana urządzeń techncznych zapewnających bezpeczeństwo ch używana, nstalowana systemów alarmowych, szkolena pracownków hotelowych w zakrese postępowana na wypadek pożaru, jak też nstruowana gośc hotelowych co do postępowana w takej sytuacj.!13

14 Lp. Podstawa prawna Ops Charakter aktu przygotowawczego ma Opna Europejskego Komtetu Ekonomczno Społecznego w sprawe Turystyka Sport - przyszłe wyzwana dla Europy (2005/C 157/02). W dzedzne statystyk w prawodawstwe UE do turystyk odnoszą sę dwa akt prawne: Dyrektywa 95/57 dotycząca zberana danych statystycznych w obszarze turystyk oraz Decyzja 99/35 mplementująca dyrektywę 95/ AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE TURYSTYKI LUB DZIEDZIN ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z JEJ ROZWOJEM OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE Lp. Nazwa aktu prawnego Ops Ustawa z 25 czerwca 1999 roku o P o l s k e j O r g a n z a c j Turystycznej, Dz. U. nr 62, poz. 689 Polska Organzacja Turystyczna jest państwową osobą prawną (Ustawa z 25 czerwca 1999 roku o Polskej Organzacj Turystycznej, Dz. U. nr 62, poz. 689). Do zadań POT należy: 1. Promowane Polsk jako kraju atrakcyjnego turystyczne, 2. Zapewnene funkcjonowana rozwjana polskego systemu nformacj turystycznej w kraju na śwece, 3. Incjowane, opnowane wspomagane planów rozwoju modernzacj nfrastruktury turystycznej. Wśród aktów prawnych dotyczących turystyk lub dzedzn bezpośredno zwązanych z jej rozwojem obowązujących na terene Rzeczypospoltej Polskej należy wymenć: Konstytucja RP z 2 kwetna 1997 r., obowązująca od 17 paźdzernka 1997 Akt ten w art. 31 proklamuje zasadę wolnośc człoweka podlegającą ochrone prawnej. W nnych artykułach Konstytucja RP zapewna każdemu wolność wyboru mejsca zameszkana pobytu, wolność poruszana sę po terytorum RP oraz prawo swobodnego opuszczena tego terytorum (art. 52), wolność korzystana z dóbr kultury (art. 73) oraz wolność dzałalnośc gospodarczej (art ), w tym oczywśce równeż podejmowana prowadzena dzałalnośc w dzedzne turystyk. Trzeba wspomneć o art. 68 Konstytucj RP, który w ust. 5 zobowązuje władze publczne do poperana rozwoju kultury fzycznej, co następuje m.n. poprzez rozwjane różnych form turystyk aktywnej. Główne dokumenty o charakterze strategcznym!14

15 Lp. Nazwa aktu prawnego Ops Stratega Rozwoju Turystyk w Dokumentem o charakterze planstycznym zajmującym sę latach Rządowy problematyką turystyk jest Stratega Rozwoju Turystyk w latach Program Wsparca Rozwoju Rządowy Program Wsparca Rozwoju Turystyk w Turystyk w latach latach , Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Mnstrów w dnu 24 kwetna 2001 roku, zmodyfkowany przez Radę Mnstrów w dnu 10 wrześna 2002 roku. Zadanem tego dokumentu jest określene celów, prorytetów podstawowych zadań poltyk państwa oraz określene obszarów fnansowego wsparca programów samorządu wojewódzkego zadań admnstracj lokalnych, podmotów gospodarczych, organzacj stowarzyszeń. Projekt Strateg Rozwoju Turystyk na lata Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Mnstrów w dnu 21 czerwca 2005 roku Projekt Strateg Rozwoju Turystyk na lata Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Mnstrów w dnu 21 czerwca 2005 roku. Dokument określa prorytetowe obszary wzmacnana dynamk harmonjnego rozwoju turystyk: - Rozwój produktów turystycznych; - Rozwój zasobów ludzkch, - Wsparce marketngu; - Kształtowane przestrzen turystycznej; - Wsparce nstytucjonalne. Ustawa z dna 20 kwetna 2004 roku o Narodowym Plane Rozwoju (Dz. U ). Narodowy Plan Rozwoju na lata Uchwała nr 105 Rady Mnstrów z dna 28 grudna 2000 roku w sprawe przyjęca Narodowej Strateg Rozwoju Regonalnego (Mon. Pol. Nr 43, poz. 851). Ustawa z dna 20 kwetna 2004 roku o Narodowym Plane Rozwoju (Dz. U ). Ustawa określa sposób przygotowana realzacj Narodowego Planu Rozwoju, w tym: 1. Zasady koordynacj współdzałana organów admnstracj rządowej, organów admnstracj samorządowej partnerów społecznych gospodarczych; 2. Zasady współdzałana z nstytucjam Wspólnot Europejskch oraz organzacjam mędzyresortowym; 3. Instrumenty fnansowe; 4. System nstytucjonalny; 5. S y s t e m p r o g r a m o w a n a, m o n t o r o w a n a, sprawozdawczośc, oceny kontrol. NPR jest dokumentem określającym cele rozwoju społeczno gospodarczego kraju, w tym wsperane cele rozwoju regonalnego, oraz sposoby ch osągnęca w okrese określonym w Plane. Narodowy Plan Rozwoju na lata określa: dagnozę sytuacj społeczno-gospodarczej kraju, w tym zróżncowań regonalnych, cel główny cele szczegółowe rozwoju społecznogospodarczego kraju, kerunk rozwoju, szacunkowy plan fnansowy, krytera wyboru benefcjentów, system zarządzana realzacj. Dokument określa zasady prowadzena poltyk rozwoju regonalnego państwa, cele, prorytety, jak równeż nstrumenty rozwoju regonalnego państwa. Dokument formułuje strategę rozwoju regonalnego na lata !15

16 Lp. Nazwa aktu prawnego Ops Projekt Narodowej Strateg Rozwoju Regonalnego na lata , zaakceptowany przez Radę Mnstrów w dnu 6 wrześna 2005 roku. "Narodową Strategę Rozwoju Kultury na lata ". Stratega ta wymena główne problemy rozwoju regonalnego kraju oraz wskazuje na kerunk ch rozwązywana. Wyznacza także główne cele rozwoju regonalnego, które będą realzowane przez rządową poltykę regonalną, które pownny zostać uwzględnone przez władze samorządu wojewódzkego w ch programowanu rozwoju regonów. ZSRR ma następujące zadana: 1. Wskazane na regonalne uwarunkowana realzacj sektorowych programów horyzontalnych oraz określene sposobów ch koordynacj przez poltykę regonalną państwa. 2. Wskazane na zwązk poltyk regonalnej poltyk przestrzennej zagospodarowana państwa oraz określene realzacyjnych fnansowych relacj mędzy tym poltykam. 3. Określene zasad rozdzału środków na regonalne programy operacyjne realzowane w poszczególnych województwach. 4. Określene sposobu przygotowywana RPO oraz ch uzgadnana. W dokumence rozwój dzedzctwa kulturowego, zwłaszcza w ujęcu regonalnym lokalnym potraktowano jako atut wzmacnający atrakcyjność turystyczną, a tym samym jako mpuls do wzrostu gospodarczego zwększena lczby mejsc pracy. Kultywowane promocja szczególne wartoścowych zjawsk kultury lokalnej traktowane jest w dokumence w wymarze podstawowego czynnka rozwoju regon w odnesenu do kaptału ntelektualnego, wyrównywana szans, rozwoju ekonomcznego nwestycj turystyk. Koncepcja Poltyk Przestrzennego Zagospodarowana Kraju (KPPZK) - Dokument przyjęty przez Sejm RP 17 lstopada 2000 roku (M.P. Nr 26 poz. 26 poz. 432 z dna roku). Dokumentem omawającym dzedznę turystyk na szczeblu krajowym jest równeż Koncepcja poltyk przestrzennego zagospodarowana kraju. Koncepcja Poltyk Przestrzennego Zagospodarowana Kraju (KPPZK) - dokument planstyczny określający przyrodncze, kulturowe, społeczne ekonomczne uwarunkowana oraz cele poltyk przestrzennej Polsk. Stanow podstawę dla programowana ponadlokalnych przedsęwzęć publcznych, wpływających na przestrzenne zagospodarowane kraju. Turystyka w Polsce znajduje bezpośredne trwałe umocowane dla realzacj postawonych celów strategcznych - z zakresu funkcjonowana organów centralnych zajmujących sę rozwojem turystyk, mechanzmów regulacj rynku turystycznego oraz promocj turystycznej Polsk - w następujących aktach prawnych: - Ustawa o dzałach admnstracj rządowej (określająca zakres dzałów - w tym dzał turystyka admnstracj rządowej oraz właścwość mnstra kerującego danym dzałem), - Ustawa o usługach turystycznych, - Ustawa o Polskej Organzacj Turystycznej.!16

17 Lp. Nazwa aktu prawnego Ops Ustawa z dna 12 maja 2000 roku o zasadach wsperana rozwoju regonalnego (Dz.U. z 2000 Nr 48, poz. 550). Zgodne z ustawą wsperane rozwoju regonalnego ma na celu: 1) rozwój poszczególnych obszarów kraju, poprawę jakośc warunków życa meszkańców oraz pozomu zaspokajana potrzeb wspólnot samorządowych, 2) stwarzane warunków dla podnoszena konkurencyjnośc wspólnot samorządowych, 3) wyrównywane różnc w pozome rozwoju poszczególnych obszarów kraju oraz wyrównane szans obywatel państwa bez względu na mejsce zameszkana, a także zmnejszane zacofana obszarów słabo rozwnętych mających najmnej korzystne warunk rozwoju. 3. Wsperane rozwoju regonalnego uwzględna: 1) wymog wynkające z potrzeb wzmocnena spójnośc gospodarczej ntegralnośc terytoralnej Polsk jako państwa jednoltego, 2) potrzeby obronnośc bezpeczeństwa państwa realzowane na mocy odrębnych ustaw, 3) wymog ochrony dzedzctwa kulturowego dóbr kultury. Ustawa z dna 28 lpca 2005 roku o lecznctwe uzdrowskowym, uzdrowskach obszarach ochrony uzdrowskowej oraz gmnach uzdrowskowych (Dz.U. z 2005 Nr 167, poz. 1399). Ustawa z 2004 roku Nr 166, poz w sprawe przyjęca Zntegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regonalnego na lata oraz Uzupełnene Zntegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regonalnego na lata (Dz.U z 2005, Nr 198, poz. 1644) Ustawa określa: 1) zasady oraz warunk prowadzena fnansowana lecznctwa uzdrowskowego; 2) kerunk leczncze uzdrowsk; 3) zasady sprawowana nadzoru nad lecznctwem uzdrowskowym; 4) zasady nadawana obszarow statusu uzdrowska albo statusu obszaru ochrony uzdrowskowej; 5) zasady pozbawana obszaru statusu uzdrowska albo statusu obszaru ochrony uzdrowskowej; 6) zadana gmn uzdrowskowych. Zntegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regonalnego jest jednym z programów operacyjnych, które posłużą realzacj Narodowego Planu Rozwoju - Podstawy Wsparca na lata Rozwja on cele Narodowego Planu Rozwoju określając prorytety, kerunk wysokość środków przeznaczonych na realzację poltyk regonalnej państwa, które będą uruchamane z udzałem funduszy strukturalnych w perwszym okrese członkostwa Polsk w Un Europejskej. Przystąpene do Un Europejskej tworzy nowe możlwośc dla poltyk regonalnej w Polsce. Wśród szans rozwoju polskch regonów wymena sę m.n. specyfczne cechy, zasoby predyspozycje poszczególnych regonów, w tym zróżncowane szczególne cennych w skal europejskej walorów środowska przyrodnczego kulturowego dla rozwoju turystyk; położene przygranczne dające możlwośc aktywzacj we wschodnej połudnowo-wschodnej częśc kraju; warunk regonalne lokalne dla rozwoju turystyk lecznctwa uzdrowskowego. Ustawa z dna 27 serpna 1997 roku o usługach turystycznych rozporządzena wykonawcze do nej:!17

18 Lp. Nazwa aktu prawnego Ops Ustawa z dna 29 serpna 1997 r. o usługach turystycznych - tekst jednolty (Dz.U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268) Rozporządzene Mnstra Gospodark Pracy z dna 19 serpna 2004 r. w sprawe obektów hotelarskch nnych obektów, w których są śwadczone usług hotelarske (Dz.U. z 2004r., Nr 188, poz. 1945). Rozporządzene Mnstra Gospodark z 28 czerwca 2001 r. w sprawe opłat zwązanych z zaszeregowanem obektu hotelarskego (Dz. U. z dna 13 lpca 2001 r., nr 72, poz. 751 ze zm. Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1427). Dokument ten stanow podstawowy akt normatywny rang ustawy regulujący zagadnena turystyk. Ustawa określa warunk śwadczena przez przedsęborców usług turystycznych na terytorum Rzeczypospoltej Polskej, a także za grancą, jeżel umowy z klentam o śwadczene tych usług są zawerane na terytorum Rzeczypospoltej Polskej. Ustawa dokonuje w zakrese swojej regulacj wdrożena dyrektywy 90/314/EWG z dna 13 czerwca 1990 roku w sprawe zorganzowanych podróży, wakacj wyceczek (Dz.Urz. WE L 158 z 23/ ). Rozporządzene określa: 1) wymagana dla poszczególnych rodzajów kategor obektów hotelarskch co do wyposażena oraz zakresu śwadczonych usług, w tym usług gastronomcznych; 2) mnmalne wymagana co do wyposażena nnych obektów, w których są śwadczone usług hotelarske; 3) warunk dopuszczena odstępstw od wymagań, o których mowa w pkt 1; 4) sposób dokumentowana spełnena wymagań budowlanych, przecwpożarowych santarnych; 5) szczegółowe zasady tryb zalczana obektów hotelarskch do poszczególnych rodzajów kategor; 6) tryb sprawowana kontrol nad przestrzeganem w poszczególnych obektach wymagań co do wyposażena śwadczena usług odpowadających rodzajow kategor obektu; 7) sposób prowadzena ewdencj obektów hotelarskch oraz nnych obektów, w których są śwadczone usług hotelarske. Rozporządzene określa wysokość tryb poberana opłat za dokonane oceny spełnana przez obekt hotelarsk wymagań nezbędnych do zaszeregowana obektu do określonego rodzaju kategor. Rozporządzene Mnstra Gospodark Pracy z dna 16 serpna 2004 r. w sprawe przewodnków turystycznych plotów wyceczek (Dz.U. Nr 188, poz. 1944). (Dz.U. Nr 70, poz., 824). (Dz.U. Nr 226, poz. 2290). Rozporządzene określa m.n.: 1) wykaz mast, w których wykonywane zadań przewodnka turystycznego wymaga posadana uprawneń przewodnka mejskego; 2) warunk, jake pownen spełnać organzator szkolena ubegający sę o upoważnene do szkolena przewodnków turystycznych plotów wyceczek; 3) masta obszary, na których organzatorzy turystyk mają obowązek zapewnena opek przewodnka turystycznego; Rozporządzene Mnstra Edukacj Narodowej z dna 1 serpna 2000 roku w sprawe dokumentowana znajomośc języka obcego przez przewodnków turystycznych plotów wyceczek Rozporządzene Mnstra Gospodark Pracy z dna 30 wrześna 2004 r. w sprawe Centralnej Ewdencj Organzatorów Turystyk Pośrednków Turystycznych Rozporządzene określa organzację, szczegółowy sposób prowadzena Centralnej Ewdencj Organzatorów Turystyk Pośrednków Turystycznych oraz tryb udzelana nformacj o danych objętych wpsem do Ewdencj.!18

19 Lp. Nazwa aktu prawnego Ops (Dz.U. Nr 228, poz Rozporządzene Mnstra Fnansów z dna 24 grudna 2003 roku w sprawe ubezpeczena na rzecz klentów w zwązku z dzałalnoścą prowadzoną przez organzatorów turystyk pośrednków turystycznych). (Dz.U. Nr 209, poz. 2028). Rozporządzene Mnstra Fnansów z dna 24 lstopada 2003 roku w sprawe mnmalnej wysokośc sumy gwarancj bankowej ubezpeczenowej wymaganej w zwązku z dzałalnoścą prowadzoną przez organzatorów turystyk pośrednków turystycznych (Dz..U. z dna 27 wrześna 2001 roku, nr 105, poz. 1147). Rozporządzene Mnstra Gospodark z 12 wrześna 2001 r. w sprawe określena wzoru znaku dla celów promocj Polsk w dzedzne turystyk Ustawa z dna 25 czerwca 1999 r. o Pol s k e j O rga n zac j Turystycznej (Dz.U z dna 23 lpca 1999r.). W celu wzmocnena promocj Polsk w dzedzne turystyk w kraju za grancą tworzy sę Polską Organzację Turystyczną z sedzbą w Warszawe. Polska Organzacja Turystyczna tworzy warunk współpracy organów admnstracj rządowej, samorządu terytoralnego organzacj zrzeszających przedsęborców z dzedzny turystyk, w tym samorządu gospodarczego zawodowego, oraz stowarzyszeń dzałających w tej dzedzne. Polska Organzacja Turystyczna jest państwową osobą prawną. Nadzór nad Polską Organzacją Turystyczną sprawuje mnster gospodark pracy. Do zadań Polskej Organzacj Turystycznej należy: 1) promocja Polsk jako kraju atrakcyjnego turystyczne, 2) zapewnane funkcjonowana rozwjana polskego systemu nformacj turystycznej w kraju na śwece, 3) ncjowane, opnowane wspomagane planów rozwoju modernzacj nfrastruktury turystycznej, 4) nsprowane tworzena regonalnych organzacj turystycznych, obejmujących swom zakresem dzałana obszar jednego lub węcej województw, oraz lokalnych organzacj turystycznych, obejmujących swom zakresem dzałana obszar jednej lub węcej jednostek samorządu lokalnego, a także z nm współdzałane. Inne wybrane przepsy dotyczące przedsęborczośc w turystyce Ustawa z dna 2 lpca 2004 roku o swobodze dzałalnośc gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807). Ustawa reguluje podejmowane, wykonywane zakończene dzałalnośc gospodarczej na terytorum Rzeczypospoltej Polskej oraz zadana organów admnstracj publcznej w tym zakrese. (Dz.U. nr 173, poz. 1808) Ustawa z dna 2 lpca 2004 roku przepsy wprowadzające ustawę o swobodze dzałalnośc gospodarczej wybrane artykuły.!19

20 Lp. Nazwa aktu prawnego Ops Rozporządzene Mnstra Gospodark, Pracy Poltyk Społecznej z dna 27 kwetna 2004 r. w sprawe stażu adaptacyjnego oraz testu umejętnośc przeprowadzanych w toku postępowana w sprawe uznana nabytych w państwach członkowskch Un Europejskej kwalfkacj do wykonywana zawodu przewodnka turystycznego (Dz.U. Nr 101, poz. 1037). Rozporządzene określa: 1) warunk, sposób tryb odbywana stażu adaptacyjnego, sposób tryb wykonywana nadzoru nad odbywanem stażu oraz oceny nabytych przez wnoskodawcę umejętnośc, a także sposób ustalana kosztów odbywana stażu adaptacyjnego oraz tryb ch ponoszena; 2) warunk, sposób tryb przeprowadzana testu umejętnośc oraz oceny wykazanych przez wnoskodawcę umejętnośc, a także sposób ustalana kosztów przeprowadzana testu umejętnośc oraz tryb ch ponoszena. Rozporządzene Mnstra Gospodark, Pracy Poltyk Społecznej z dna 5 lutego 2004 r. w sprawe stażu adaptacyjnego testu umejętnośc przeprowadzanych w toku postępowana o uznane nabytych w państwach członkowskch Un Europejskej kwalfkacj do podejmowana lub wykonywana dzałalnośc plota wyceczek (Dz. U. Nr 32, poz. 279). Rozporządzene określa: 1) warunk, sposób tryb odbywana stażu adaptacyjnego, sposób tryb wykonywana nadzoru nad odbywanem stażu oraz oceny nabytych przez wnoskodawcę umejętnośc; 2) warunk, sposób tryb przeprowadzana testu umejętnośc oraz oceny wykazanych przez wnoskodawcę umejętnośc; 3) sposób ustalana kosztów odbywana stażu adaptacyjnego przeprowadzana testu umejętnośc oraz tryb ch ponoszena.!20

21 3.3. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE TURYSTYKI LUB DZIEDZIN ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z JEJ ROZWOJEM OBOWIĄZUJĄCE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wśród aktów prawnych dotyczących turystyk lub dzedzn bezpośredno zwązanych z jej rozwojem obowązujących w Województwe Śwętokrzyskm należy wymenć: Lp. Podstawa prawna Ops Ustawa z dna 5 czerwca Do zakresu dzałalnośc województwa należy: 1998 r. o samorządze Samorząd województwa określa strategę rozwoju województwa, województwa (Dz.U. z uwzględnającą w szczególnośc w zakrese turystyk: 1998 r. Nr 91, poz. 576) podnoszene pozomu konkurencyjnośc nnowacyjnośc gospodark województwa, zachowane wartośc środowska kulturowego przyrodnczego przy uwzględnenu potrzeb przyszłych pokoleń, kształtowane utrzymane ładu przestrzennego. Samorząd województwa prowadz poltykę rozwoju województwa, na którą składa sę: tworzene warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowane rynku pracy, utrzymane rozbudowa nfrastruktury społecznej techncznej o znaczenu wojewódzkm, racjonalne korzystane z zasobów przyrody oraz kształtowane środowska naturalnego, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, wsperane rozwoju nauk współpracy mędzy sferą nauk gospodark, poperane postępu technologcznego oraz nnowacj, wsperane rozwoju kultury oraz ochrona racjonalne wykorzystywane dzedzctwa kulturowego, promocja walorów możlwośc rozwojowych województwa. Stratega rozwoju województwa jest realzowana poprzez programy wojewódzke. Samorząd województwa wykonuje zadana o charakterze wojewódzkm określone ustawam, m.n: kultury ochrony jej dóbr, zagospodarowana przestrzennego, kultury fzycznej turystyk.!21

22 4.0. RAPORT O STANIE GMIN - BILANS OTWARCIA-!22

23 4.1. WSTĘP Podstawą raportu o stane gmn są pozyskane nformacje o charakterze bezpośrednm, operające sę na danych dostarczanych przez poszczególne gmny, organzacje publczne pozarządowe. Informacje pośredne pozyskwano poprzez dostępność danych statystycznych publkowanych przez ośrodk badawcze, Główny Urząd Statystyczny, nformacj zawartych na stronach nternetowych wcześnej wydawanych folderach nformacyjno-reklamowych. Głównym założenem raportu o stane gmn była dentyfkacja potencjału turystycznego, w obszarach ekolog, nfrastruktury, zasobów kulturowych hstorycznych oraz w zakrese produktów turystycznych. Raporty o stane gmn stały sę podstawą formułowana raportu o stane powatu, który z kole stał sę jednym z elementów, którym posłużono sę do Dagnozy Stanu.!23

24 4.2. GMINA BAŁTÓW Syntetyczna charakterystyka gmny Położene, dane ogólne, powązane z otoczenem Bałtów to weś gmnna położona w województwe śwętokrzyskm w malownczym przełome rzek Kamennej pomędzy Wyżyną Sandomerską a Przedgórzem Iłżeckm, ok. 15 km na północnywschód od Ostrowca Śwętokrzyskego. Charakterystycznym elementam dolny są monoklnalne pasemka wzneseń zbudowane ze skał weku jurajskego kredowego wynurzające sę spod zasypana paskam czwartorzędowym. Tereny paszczyste zajęte są przez rozległe lasy Puszczy Iłżeckej, w których pod pokrywą utworów przepuszczalnych zachodzą w wapenach zjawska krasowe, zaznaczające sę równeż na powerzchn. Dolna Kamennej tworzy w dolnym begu welke kolano ku północy przecnając pod Bałtowem strefę bałych wapen. Rzeka Kamenna, lewy dopływ środkowej Wsły, przepływa zygzakem prawe przez cały teren gmny. Mędzy mejscowoścą Ćmelów Bałtów Kamenna przebja sę przełomem przez wapenne podłoże. Na zboczach dolny, na prawym brzegu przełomu występują ślady zjawsk krasowych. Nemal wzdłuż całego begu rzek cągną sę rozległe obszary leśne. W północno - wschodnej częśc Bałtowa znajduje sę rezerwat Modrzewe, o powerzchn 5,45 ha, utworzony w 1971 roku oraz welogatunkowy las lścasty o charakterze naturalnym z udzałem modrzewa polskego. Nazwa Bałtów pochodz prawdopodobne od perwszego właśccela Baluta. Dzeje Bałtowa sęgają czternastego weku. W 1325 roku w dawnych zapsach był wzmankowany jako Balutów. Jan Długosz w swoch kronkach hstorycznych wymena Bałtów jako Baluthow. Ze względu jednak na geografczne położene Bałtowa, rzekę tworzącą Przełom Bałtowsk, malownczy wąwóz w paśme wzgórz wapennych, należ uznać Bałtów za nazwę topografczną nż osobową określć pochodzene nazwy Bałtów od wyrazu bełt, czyl wru w wodze, który tworzy rzeka Kamenna. Z nnych źródeł wynka, że nazwa ws wzmankowanej w 1326 roku może być zwązana z menem "Bałut", zaś lokalna legenda głos, że nazwę ws nadal jeńcy ltewscy, którzy przebywając w osadze powstałej wśród bałych wapennych skał z ltewska nazwal Bałtów, jako "Bałtus", co w języku ltewskm oznacza bały. Według Długosza w XV weku w Bałtowe stnał drewnany koścół parafalny pod wezwanem św. Andrzeja. Kedyś Bałtów był ponoć nawet masteczkem. W przeszłośc należał do klku znanych rodzn, Ossolńskch, Chomętowskch, Małachowskch Druckch-Lubeckch. Gmna Bałtów jest typową gmna rolnczą. Posada bardzo duże walory krajobrazowe oraz 5 Opracowano na podstawe nformacj uzyskanych z Urzędu Gmny w Bałtowe, danych zawartych w Plane Rozwoju Lokalnego Gmny Bałtów oraz nformacj zawartych na strone nternetowej Starostwa Powatowego w Ostrowcu Św.!24

25 atrakcyjne tereny dla rekreacj wypoczynku. Gmna Bałtów w krajowej waloryzacj turystycznej w 57 % całej powerzchn gmny zalczona jest do III kategor terenów z waloram wypoczynkowym. Gmna posada szczególne walory przyrodnczo - krajoznawcze, które stwarzają znakomte warunk do rozwoju turystyk zarówno pobytowej, jak objazdowej. Na terene gmny znajdują sę cekawe mejsca obekty o charakterze zabytkowym, które warto zobaczyć. Mędzy nnym: zespół pałacowo-parkowy ksążąt Drucko-Lubeckch w Bałtowe, runy kaplcy na terene założena parkowego, koścół parafalny pod wezwanem Matk Boskej Bolesnej. Został on zbudowany w latach według planów archtekta Konstantego Wojcechowskego. Ponadto młyn wodny, gorzelne z XIX weku oraz rezerwaty przyrody: "Modrzewe" "Ulów", kamenołom zboczowy w skarbce Dolnej, okazy 300-letnch dębów na Zamoścu a także zabezpeczone ślady dnozaurów na trase Bałtów - Skarbka. W gmne dzała Stowarzyszene na Rzecz Rozwoju Gmny Bałtów "Bałt", którego głównym celem jest promowane regonu, przygotowywane realzacja projektów rozwojowych oraz wsperane lokalnej przedsęborczośc twórczośc ludowej. "Bałtek" zrzesza rzemeślnków z terenu gmny zajmujących sę rękodzełem artystycznym, mędzy nnym: rzeźbą w drewne, garncarstwem, wyrobam z wosku pszczelego, hafcarstwem a nawet poezją. Przy stowarzyszenu dzała także zespół ludowy z Okoła. W "Bałtku" odbywają sę mprezy okolcznoścowe, spotkana ntegracyjne, prowadzone są zajęca dla dzec młodzeży. Organzowane są różnego rodzaju pokazy warsztaty skerowane do meszkańców gmny oraz do osób z sąsednch gmn. 2 Gmna obejmuje obszar 104,92 km, w tym: NAZWA GRUNTU POWIERZCHNIA lasy grunty leśne 42,86 km 2 użytk rolne 56,40 km 2 pozostałe grunty 5,66 km 2!25

26 Gmna w statystyce Przekrój statystyczny gmny wg danych Urzędu Gmny przedstawa ponższa tabela (wg stanu na konec 2004r.): Stan ludnośc ogółem 4027 w tym mężczyźn 2006 Ludność w weku przedprodukcyjnym 2300 Ludność w weku produkcyjnym 882 Ludność w weku poprodukcyjnym 845 Drog lokalne gmnne 30 km Dochód budżetu gmny ogółem 2003 rok (w zł) Dochód budżetu gmny ogółem 2004 rok (w zł) Wydatk gmny na turystykę promocję 2003 rok (w zł) Wydatk gmny na turystykę promocję 2004 rok (w zł) Dzałalność produkcyjno-usługowa budownctwo Na terene gmny prowadzło dzałalność gospodarczą na podstawe wpsu do ewdencj dzałalnośc gospodarczej 123 podmoty gospodarcze (stan na konec 2004 roku). Struktura prowadzonej dzałalnośc gospodarczej przedstawa sę następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 Placówk handlowe gastronomczne Produkcja wyrobów przemysłowych Produkcja wyrobów spożywczych Budownctwo Usług transportowe Zakłady produkcyjno - usługowe Inne OGÓŁEM: 123!26

27 Infrastruktura technczna Dostępność komunkacyjna Szkelet układu drogowego gmny stanową drog: Lp. rodzaj drog długość ogółem w km w tym utwardzone w km 1. drog krajowe drog wojewódzke drog powatowe 39,2 39,2 4. drog gmnne Komunkacja PKS - główne kerunk: Ostrowec Lpsko Lpsko - Ostrowec Komunkacja PKP - główne kerunk: brak Telekomunkacja Na terene Gmny Bałtów głównym operatorem sec telekomunkacyjnej jest Telekomunkacja Polska S.A., do której podłączonych jest ok. 300 abonentów. Ponadto na terene gmny znajdują sę stacje bazowe telefon komórkowej sec ERA oraz ORANGE Zaopatrzene w cepło Gmna Bałtów ne posada w swoch zasobach centralnej kotłown zaopatrującej jej obszar w cepło. Istneje natomast lokalna kotłowna na palwo ekologczne olej opałowy zlokalzowana przy Zespole Szkół w Bałtowe. Kotłowna ta zaopatruje w cepło dwa zborowe budynk meszkalne. W przypadku zabudowy meszkanowej jednorodznnej domnują w nej kotłowne węglowe Zaopatrzene gmny w gaz Na terene gmny brak jest sec gazu zemnego. Meszkańcy gmny w szerokm zakrese stosują natomast gaz butlowy propan-butan Zaopatrzene w wodę Długość sec wodocągowej: 28 km Stan sec: dobry Lczba stacj uzdatnana wody: 1 szt. Lczba przyłączy prowadzących do budynków: 328 Ilość ujęć wody: 2 szt. Bałtów SUW Wólka Bałtowska Na terene gmny ne stneją wodocąg grupowe, ponadto ne planuje sę budowy wodocągu grupowego.!27

28 Kanalzacja Na terene gmny brak jest sec kanalzacj santarnej. Ponadto nespełna 467 gospodarstw domowych posada szamba. W zwązku z powyższym ważny jest fakt, że tylko newelka część szamb jest szczelna, w pozostałych przypadkach ścek mogą sę natomast przedostawać do gruntu wód gruntowych. Także newelka lość bezodpływowych zbornków na ścek jest opróżnana przez specjalstyczne frmy wywożona do oczyszczaln śceków w Ostrowcu Śwętokrzyskm. Zdecydowana wększość właśccel opróżna szamba we własnym zakrese, a ch zawartość trafa na pola lub do rowów przydrożnych, a czasam bezpośredno do rzek. Oczyszczalne śceków: Gmna Bałtów ne posada oczyszczaln śceków. Jedyne Zespół Szkół Ponadgmnazjalnych w Bałtowe posada lokalną, chemczno-bologczną oczyszczalnę śceków, której stan technczny, jak skuteczność oczyszczana śceków pozostawają wele do życzena Gospodarka odpadam Gmna Bałtów ne posada własnego składowska odpadów. Odpady komunalne wywożone są poza teren gmny na składowsko odpadów Jank zlokalzowane w Gmne Kunów Gospodarkę odpadam na terene gmny obsługuje RETHMANN ZOM Sp. z.o.o. z Ostrowca Św., która ustawła 5 kontenerów na szkło oraz przekazała 415 pojemnków o pojemnośc 120 ltrów każdy właśccelom gospodarstw ndywdualnych Zagospodarowane turystyczne Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa LP NAZWA OBIEKTU, ADRES KATEGORIA LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH 1 POD MODRZEWIEM Krystyna Andrzej Lchoccy Kolona Wólka Bałtowska 66 Gospodarstwo Agroturystyczne 5 2 ŚWIAT KUCYKÓW Zofa Kazmerz Szczygeł Kolona Wólka Bałtowska 58 Gospodarstwo Agroturystyczne 6 3 U ZDZICHA Wesława Chudzńska Bałtów 161 Gospodarstwo Agroturystyczne 5 4 NA WZGÓRZU Rdzonek Ewa Bałtów 145 Gospodarstwo Agroturystyczne 9 5 AGRO-TURBO Marzena Fryzel Antonów 47 Gospodarstwo Agroturystyczne Kurek Tomasz Maksymlanów Barbara Potr Lchota Kolona Pętkowce 10a Zajazd ALBA Skarbka Gospodarstwo Agroturystyczne Gospodarstwo Agroturystyczne Zajazd !28

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CEL OGÓLNY I. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWCIĘCIA FUNDUSZ PREFEROWANY/ ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 POPRAWA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dna 21 maja 2015 r. w sprawe uchwalena mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego fragmentu Łącznka Pawłowckego przy ulcy Przedwośne we Wrocławu Na podstawe

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA POROZUMIENIE w sprawe realzacj XXII Mędzynarodowego Festwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA w Polsce, w Rumun, na Węgrzech, na Słowacj na Ukrane zawarte 05. 02. 2011 roku pomędzy: Prezydentem

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r.

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r. Uchwała nr L/1044/05 Rady Masta Katowce z dna 21 lstopada 2005r. w sprawe określena wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowązujących na terene masta Katowce Na podstawe art.18

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone Załącznk nr Tabela. Identyfkacja celów ochrony środowska ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym stotnych z punktu wdzena realzacj projektu Regonalnego Programu Operacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w części wsi Kwik

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w części wsi Kwik Pracowna Projektowa Archtektury Krajobrazu Rewaloryzacj Środowska 80-766 Gdańsk ul. Zamejska 40/20 tel./fax 58 303 67 97 Prognoza oddzaływana na środowsko zmany Studum uwarunkowań kerunków zagospodarowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dna 5 styczna 2012 roku Sąd Rejonowy w Starachowcach w Wydzale II Karnym w składze: Przewodnczący: SSR Barbara Nowak- Łon Protokolant sądowy Anna Kełek w obecnośc Prokuratora

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r. Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub 2 3 4 5 6 7 8 04..02.02 śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dna 17 marca 2011 r. zmenająca uchwałę w sprawe wysokośc stawek opłat za zajęce pasa drogowego dróg publcznych na obszarze Masta Stołecznego Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski Dośwadczena rekomendacje na przyszłość odnośne fnansowana boróżnorodnośc ze środków funduszy regonalnych - raport z Polsk Przemek Kalnka Sabna Lubaczewska Krzysztof Smolnck Frma EkoRozwoju sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015

MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015 MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015 L.p. 1 Obszar pracy wynkający z rozporządzena Planowane, organzowane procesu dydaktyczno wychowawczego Zadane Sposób realzacj Planowany

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OCHRONY OBSZARÓW WODNO-BŁOTNYCH W POLSCE WRAZ Z PLANEM DZIAŁAŃ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU

STRATEGIA OCHRONY OBSZARÓW WODNO-BŁOTNYCH W POLSCE WRAZ Z PLANEM DZIAŁAŃ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU STRATEGIA OCHRONY OBSZARÓW WODNO-BŁOTNYCH W POLSCE WRAZ Z PLANEM DZIAŁAŃ (NA LATA 2006 2013) WARSZAWA, 2006 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dna 4 serpna 2016 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XXIII/135/2016 RADY GMINY OSJAKÓW z dna 14 lpca 2016 r. w sprawe zman budżetu gmny w 2016r. Na podstawe art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO Załącznk nr 1 do Uchwały Rady Powatu Kłodzkego Nr LIII/661/2010 Z dna 26 paźdzernka 2010 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO na lata 2011-2015 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia stacjonarne 16 godz. Studia niestacjonarne 30 godz.

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia stacjonarne 16 godz. Studia niestacjonarne 30 godz. WSHG Karta przedmotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka Rekreacja Zarządzane marketng Stacjonarny / nestacjonarny III/I stopna Nazwa przedmotu Wymar godznowy poszczególnych form

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa m. Jana Pawła II w Strączne. Podstawa prawna SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wedzeć, żeby przewdzeć Przewdzeć, żeby dzałać August Comte 1. Przepsy ogólne Konwencja o Prawach Dzecka (Dz.

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r.

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r. Ucwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Masta Ośwęcm z dna 29 grudna 2000 r. w sprawe: ucwalena Samorządowego programu na rzecz osób masta Ośwęcm w 2001 roku. Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy nr 2

Materiał pomocniczy nr 2 Materał pomocnczy nr 2 Tabela: Wnosk z raportów ewaluacyjnyc na tle nstrumentów ośwatowej pozostającyc w kompetencjac organu prowadzącego Wymagana Planowane Organzowane Beżące zawadywane EFEKTY Analzuje

Bardziej szczegółowo

GMINA PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA. 2016 rok. Listopad 2015

GMINA PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA. 2016 rok. Listopad 2015 KNSTANCIN-JEZIRNA GMINA c Lstopad 2015 2016 rok GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA NA PRJEKT UCHWAŁY BUDŻETWEJ 1/ Na podstawe art. 230 ust. 2 pkt 1 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. I pkt I 2 ustawy z dna 27 serpna 2009

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Zakład Ubezpeczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Do kogo skerowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskch

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W OLINKOWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan został zatwerdzony przez Radę Pedagogczną w dnu.27. 08. 2014r. 1. Emla Skorska - dyrektor 2. Weronka Śwerk

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

A N T Y K O R U P C Y J N E B I U R O C E N T R A L N E. Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE. Warszawa 2014

A N T Y K O R U P C Y J N E B I U R O C E N T R A L N E. Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE. Warszawa 2014 B I U R O C E N T R A L N E A N T Y K O R U P C Y J N E Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Warszawa 2014 B I U R O C E N T R A L N E A N T Y K O R U P C Y J N E Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFeRTA WSPÓb~JAI ) (rodzaj zadania publicznego 2»)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFeRTA WSPÓb~JAI ) (rodzaj zadania publicznego 2») OFERTA REALZACJ ZADANA PUBLCZNEGO.....: ru.. Ma - -- l 2' ~ - ) 2 9 /LfOD ~. Data mejsce złożena oferty (wypełna organ admnstracj publcznej) OFERTA/OFeRTA WSPÓb~JA ) ORGANZACJ POZARZĄDOWEJ( YCH).4'OOMOTU(

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Intytut Studów Mędzynarodowych Wydzał Nauk Społecz Unwersytet Wrocławsk Kerunkowe Efekty Kształcena dla kerunku studów: Stosunk mędzynarodowe Pozom studów: studa perwszego stopna Profl: ogólnoakademck

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie systemu wyliczania skrypt - banki

Dostosowanie systemu wyliczania skrypt - banki Dostosowane systemu wylczana skrypt - bank 1. Zmany oznaczeń w polach StatusKlenta StatusWerzytelnosc Pole StatusKlenta Pole StatusWerzytelnosc stary ZPK nowy ZPK stary ZPK nowy ZPK NDa ND1 G1-1 G1 NDb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄZENIE NR M-2745/2016 REZYENTA MIASTA GIWICE z dna 4 maja 2016 r. w sprawe zasad podzału trybu wykorzystywana środków fnansowych na dzałalność rad osedl (tekst ujednolcony ze zmanam wynkającym z zarządzena

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

2. Metodyka przygotowania Planu

2. Metodyka przygotowania Planu PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA NA LATA 2007-2013 K o p rzywnca 2007 Sps treśc Sps treśc... 2 1. Wprowadzene... 3 2. Metodyka przygotowana Planu... 4 3. Obszar czas realzacj Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych

Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych Wydzał Budownctwa Lądowego Wodnego Katedra Konstrukcj Metalowych Praktyczne wykorzystane zależnośc mędzy twardoścą Brnella a wytrzymałoścą stal konstrukcyjnych - korzyśc realzacj projektu GRANT PLUS -

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZAYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SYPNIEWO NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZAYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SYPNIEWO NA ROK 2009 Zalacznk Nr 1 do Uchwaly Nr XX/90/2008r Rady Gmny Sypnewo z dna 29 grudna 2008r GMNNY PROGRAM PROFLAKTYK ROZWAZAYWANA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMNE SYPNEWO NA ROK 2009 Po klku latach funkcjonowana znowelzowanej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy drogowego PPP - czy będzie lepiej?

Perspektywy drogowego PPP - czy będzie lepiej? Wtorek, 7 styczna 2014 GRUPA PTWP: GOSPODARKA HR NIERUCHOMOŚCI RYNEK SPOŻYWCZY HANDEL ZDROWIE ROLNICTWO PLIKI COOKIES: Stosujemy plk cookes, aby ułatwć korzystane z serwsu. Dowedz sę węcej > [ x ] dołącz

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku 1 1. Organzatoram promocj Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku (zwanej dalej: Promocją) są: Alor Bank S.A. z sedzbą w Warszawe, ul. Łopuszańska 38D,

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE fffrtnrą y?rrąrfmp#«m»ał) łfnotar/a prmat^ «karhnfa pnunałn, kerownka jednostk organzacyjnej powatu, oeoby zarządzającej członka organu aaraądzającegopowatową osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 1983 INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH. 'yyy..(0 P O U F N E WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

GRUDZIEŃ 1983 INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH. 'yyy..(0 P O U F N E WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY WOJEWÓDZK URZĄD STATYSTYCZNY W BELSKUBAŁEJ J /{J OT u Q.0 ru rrr^ 'yyy..(0 P O U F N E Egz. nr S Dane wstępne mogą ulec zmane NFORMACJA O REALZACJ WAŻNEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWE

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

o Załącznk do zarządzena nr PM- ~4 Prezydenta Masta Glwce 2 dna 5' CIF-ł af PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAN

o Załącznk do zarządzena nr PM- ~4 Prezydenta Masta Glwce 2 dna 5' CIF-ł af PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAN ZARZĄDZENIE NR PM - V s 1/1 1(. PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 4" z dna u w sprawe ogłoszena otwartego konkursu ofert na realzację zadana publcznego masta Glwce w dzedzne dzałalnośc na rzecz osób nepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE

INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE ^^^^^^ RPu/30233/2015 P Data 2015-04-07 INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE 11,10-444 Olsztyn fax (89) 5343623 a-"-pl/olsztyn, e-mal: w-olsztyn@porn.gov,pl Olsztyn, dna marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nnejsza rozporządzene INSPEKTORAT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (tj. Dz. U. z 200 r. nr 3, poz. 759, z późn. zm.) uregulowanam

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze PPP

Konkurs na najlepsze PPP GRUPA PTWP GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCI RYNEK SPOŻYWCZY HANDEL ZDROWIE ROLNICTWO dołącz do nas na facebooku Adres e-mal... SZUKAJ Wpsz frazę... Wyberz województwo "Gdyby jakekolwek jednostk samorządu terytoralnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo