Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział pierwszy Wprowadzenie do problematyki handlu elektronicznego Wpływ Internetu na tworzenie prawa handlu elektronicznego Światowa sieć Inne usługi internetowe Handel elektroniczny jako element pojęcia usługi społeczeństwa informacyjnego w prawie wspólnotowym Umowy elektroniczne próba definicji Umowy internetowe a umowy on-line Podsumowanie Ochrona konsumenta w obrocie elektronicznym Charakterystyka umowy konsumenckiej Zakres ochrony konsumenta w dyrektywie 97/7/WE w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość Znaczenie obowiązku potwierdzenia złożenia zamówienia dla obrotu konsumenckiego w dyrektywie 2000/31/WE o handlu elektronicznym Najnowsze tendencje ochrony konsumenta zawierającego umowy w transgranicznym obrocie elektronicznym

2 Rozdział drugi Wybór prawa dla zobowiązań umownych Pojęcie autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym Materialnoprawne wskazanie jako przejaw autonomii woli Przedmiot wyboru Charakter prawny wyboru prawa Dopuszczalność wyboru prawa Ważność wyboru Zdolność do zawarcia umowy oraz wady oświadczenia woli Złożony i częściowy wybór prawa. Wybór następczy oraz uchylenie wyboru Klauzule usztywniające właściwość prawa Ograniczenia autonomii woli w wyborze prawa koncepcja przepisów wymuszających swoje zastosowanie oraz klauzula porządku publicznego Definicje przepisów wymuszających swoje zastosowanie w doktrynie zagranicznej Definicje przepisów wymuszających swoje zastosowanie w doktrynie polskiej Klauzula porządku publicznego a przepisy wymuszające swoje zastosowanie Rozdział trzeci Wspólnotowe i polskie rozwiązania kolizyjne w zakresie wskazania prawa właściwego dla zobowiązań umownych zawieranych z udziałem konsumentów przez Internet Prawo prywatne międzynarodowe a handel elektroniczny Koncepcja autonomicznego prawa Internetu w ujęciu zwolenników oraz przeciwników Wpływ technologii informatyczno-telekomunikacyjnych na nowe rozwiązania prawa merytorycznego oraz proceduralnego Autonomia woli a międzynarodowy charakter umowy Wybór prawa dla umów konsumenckich na tle uregulowań konwencyjnych i wspólnotowych Swoboda wyboru art. 3 konwencji rzymskiej oraz art. 3 rozporządzenia Rzym

3 7. Rozwiązania kolizyjne w przypadku braku wyboru prawa na tle koncepcji poszukiwania prawa właściwego w braku wyboru prawa Teoria charakterystycznego świadczenia Doktryna proper law of the contract Zasada najściślejszego związku z umową Prawo właściwe w braku wyboru prawa w rozporządzeniu Rzym I Znaczenie tradycyjnych łączników w procesie wskazania prawa właściwego dla umów elektronicznych Pojęcie zwykłego pobytu oraz zwyczajnego pobytu Miejsce zawarcia umowy witryna WWW oraz serwer jako miejsce siedziby Miejsce spełnienia świadczenia Ograniczenie swobody wyboru prawa w stosunkach umownych zawieranych przez konsumenta art. 5 konwencji rzymskiej Wybór prawa w umowach z udziałem konsumentów art. 5 ust. 2 konwencji rzymskiej Prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa dla umów konsumenckich art. 5 ust. 3 i 4 konwencji rzymskiej Krytyczna ocena konwencyjnych rozwiązań kolizyjnych dla umów konsumenckich zastosowanie art. 5 ust. 2 konwencji rzymskiej do umów zawieranych przez Internet Wybór prawa dla umów konsumenckich w świetle propozycji Komisji Europejskiej zawartych w Zielonej księdze dotyczącej przekształcenia konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych w instrument wspólnotowy oraz jej unowocześnienia Opcja i utrzymanie dotychczasowych rozwiązań kolizyjnych w połączeniu z zapewnieniem minimalnego standardu ochrony konsumenta na mocy prawa wspólnotowego Opcja ii rozszerzenie zakresu stosowania norm konwencyjnych w stosunku do konsumenta aktywnego Opcja iii stosowanie art. 3 i 4 w powiązaniu z art. 5 ust. 2 konwencji rzymskiej dla umów konsumenckich

4 Opcja iv harmonizacja prawa przesłanką zastosowania przepisów konsumenckich obowiązujących w państwie siedziby przedsiębiorcy Opcja v systematyczne zastosowanie prawa pobytu konsumenta Opcja vi zastosowanie rozwiązań art. 15 rozporządzenia nr 44/2001/WE w przyszłym instrumencie wspólnotowym o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I) Pojęcie konsumenta oraz umowy konsumenckiej dla celów rozporządzenia Bruksela I Kierowanie działalności do państwa członkowskiego z wykorzystaniem interaktywnej witryny internetowej Witryny interaktywne i pasywne Skutki przyjęcia rozwiązania art. 15 ust. 1 lit. c rozporządzenia Bruksela I w nowym rozporządzeniu Rzym I nowy łącznik kierowania działalności Opcja vii wariant opcji vi uzupełniony o dodatkowe elementy Opcja viii jedna zasada dla wszystkich konsumentów, możliwość wyboru prawa siedziby przedsiębiorcy Podsumowanie propozycji zmian art. 5 konwencji rzymskiej Prawo właściwe dla umów konsumenckich w rozporządzeniu Rzym I art Wymogi formalne zawarcia umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej art. 9 konwencji rzymskiej oraz proponowane zmiany zawarte w Zielonej księdze i w wybranych komentarzach doktryny Ważność formalna umów zawieranych z konsumentami na tle konwencji rzymskiej Ważność formalna umowy w rozporządzeniu Rzym I Źródła ograniczenia autonomii woli w wyborze prawa na tle rozwiązań kolizyjnych zawartych w konwencji rzymskiej i rozporządzeniu Rzym I Wprowadzenie Zastosowanie obcych przepisów wymuszających swoje zastosowanie art. 7 ust. 1 konwencji rzymskiej

5 12.3. Krajowe przepisy wymuszające swoje zastosowanie art. 7 ust. 2 konwencji rzymskiej Znaczenie przepisów bezwzględnie obowiązujących zawartych w dyrektywach sektorowych dla interpretacji art. 5 i 7 konwencji rzymskiej Propozycje zmiany art. 7 konwencji rzymskiej w świetle modernizacji i przekształcenia konwencji w przyszły instrument wspólnotowy. Analiza rozwiązań zawartych w Zielonej Księdze oraz w wybranych komentarzach doktryny Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w rozporządzeniu Rzym I art Przepisy wymuszające swoje zastosowanie a klauzula porządku publicznego Znaczenie zasady państwa pochodzenia dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet oraz stosunek dyrektywy 2000/31/WE do konwencji rzymskiej i rozporządzenia Rzym I Ochrona kolizyjnoprawna konsumenta zawierającego umowy na odległość za pomocą Internetu w prawie polskim Wpływ wspólnotowych regulacji kolizyjnych na nowe rozwiązania w polskim prawie prywatnym międzynarodowym Propozycje regulacji konsumenckiej w nowej ustawie Prawo prywatne międzynarodowe Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w projekcie nowej ustawy Forma czynności prawnych w przypadku umów zawieranych pomiędzy nieobecnymi w obrocie elektronicznym Wybór prawa dla zobowiązań umownych w świetle przepisów ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r Prawo właściwe w braku wyboru prawa Przepisy kolizyjnoprawne określające zakres ochrony konsumenta zawierającego umowę na odległość Podsumowanie

6 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Orzeczenia sądowe Bibliografia

Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi dedykuję

Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi dedykuję Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi dedykuję NR 2802 Marcin Kropka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2010 Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis Tom 8 Rada Naukowa Bogdan Dolnicki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Autorzy... V Słowo wstępne od redaktorów naukowych... XXI Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXIX Wprowadzenie (Dorota Karczewska)... 1 Część 1. Wpływ dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

sporów wynikłych z transgranicznych

sporów wynikłych z transgranicznych mgr Piotr Rodziewicz Czy istnieje potrzeba wprowadzenia instrumentu prawnego dotyczącego Online Dispute Resolution (ODR) w zakresie rozstrzygania sporów wynikłych z transgranicznych transakcji handlu elektronicznego?

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7383-528-3

ISBN 978-83-7383-528-3 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, w której ma dotyczyć projektowana zmiana ustawy Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów przez sieć Internet

Zawieranie umów przez sieć Internet Zawieranie umów przez sieć Internet Mateusz Wiktorczyk Internet jest największą siecią komputerową na świecie, szacuje się, że w 2004 r. korzystało z niego ok. 880 milionów ludzi 1 w ponad 160 krajach.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach płatniczych 1

Ustawa o usługach płatniczych 1 A. Komentarz Ustawa o usługach płatniczych 1 z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1175) (zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

UZNAWALNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH W INNYCH KRAJACH ZA PAPIERY WARTOŚCIOWE W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO

UZNAWALNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH W INNYCH KRAJACH ZA PAPIERY WARTOŚCIOWE W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO STUDIA EŁCKIE 13(2011) UZNAWALNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH W INNYCH KRAJACH ZA PAPIERY WARTOŚCIOWE W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO 1. Zagadnienia wstępne Obecnie obowiązująca ustawa prawo prywatne

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 8 ARBITRAŻ HANDLOWY ANDRZEJ SZUMAŃSKI (red.) C. H. BECK str. Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XXIX Część I. Zagadnienia wprowadzające... 1 Rozdział 1. Pojęcie, rodzaje i charakter

Bardziej szczegółowo

Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne

Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne Kamil Kosmala 1. Wstęp Problematyka dostępu telekomunikacyjnego analizowana jest zwykle z punktu widzenia regulacyjnego. Postrzegany z tej perspektywy

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny Autor opracowania: dr Jan Byrski Warszawa, marzec 2014 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za główny cel postawiła

Bardziej szczegółowo

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych 35 * Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych Spis treści I. Wprowadzenie II. Społeczeństwo i konsumeryzm III. Poszkodowany a konsument

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów a nowe technologie

Zawieranie umów a nowe technologie Zawieranie umów a nowe technologie Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

Maciej Godyń* Wpływ zmian w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy wprowadzonych przez ustawę o prawach konsumenta na branżę e-commerce

Maciej Godyń* Wpływ zmian w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy wprowadzonych przez ustawę o prawach konsumenta na branżę e-commerce 103 PRZEGLĄ D PRAWA I ORZECZNICTWA * Wpływ zmian w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy wprowadzonych przez ustawę o prawach konsumenta na branżę e-commerce Spis treści I. Uwagi wstępne II.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM

ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (63) 2013 Maciej SAMSON 1 ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM Streszczenie W niniejszym artykule zaprezentowano historię

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną

Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną dr Anna Stangret adiunkt w zakładzie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T A U T O R E F E R A T Imię i nazwisko: dr Przemysław Polański Spis treści: POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE:... 2 INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU:... 2 WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 108 Piotr Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną. Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 1. Wprowadzenie Piotr Cybula * Problematyka charakteru prawnego umowy o imprezę turystyczną

Bardziej szczegółowo