ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS"

Transkrypt

1 ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS STAN OBECNY I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU AKADEMIA LETNIA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TORUŃ, LIPIEC 2013

2 Autorzy: Merita Mece, Zbigniew Szkop, Magdalena Lachowicz, Corina Dinca, Polina Savchenko Organizator Partner Sponsor Fundacja Sendzimira Miasto Łódź Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 SPIS TREŚCI strona 1. Wstęp Podstawowe informacje na temat firmy Profile firmy Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Wyzwania stojące przed firmą Sugerowane rozwiązania Zaangażowanie interesariuszy Wykaz zrównoważonych wskaźników Strategia komunikacji Propozycje zrównoważonego rozwoju Zaangażowanie interesariuszy Dbałość o zrównoważony cyklu życia produktów Wdrożenie standardów EMAS Znajomość otoczenia Uczestnictwo w lokalnych projektach społecznych i środowiskowych Zieleń na rzecz zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój od wewnątrz Wnioski...18

4 1. Wstęp Niniejszy raport jest rezultatem projektu biznesowego zrealizowanego podczas Akademii letniej Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce 2013, organizowanej przez Fundację Sendzimira we współpracy z miastem Toruń. Raport dotyczy działalności firmy Horus z Bydgoszczy. To średnie przedsiębiorstwo, ze względu na swoją dotychczasową aktywność w dziedzinie CSR, może być uznawane za jednego pionierów zrównoważonego rozwoju w regionie. Celem sporządzenia niniejszego raportu było, przede wszystkim, sporządzenie wytycznych do wszechstronnej, systemowej strategii zrównoważonego rozwoju poprzez ocenę obecnej sytuacji firmy Horus i wskazanie obszarów wymagających reorganizacji. Drugim celem było dostarczenie firmie inspiracji do przeprowadzenia nowej, lokalnej akcji w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Jej celem miałaby być poprawa jakości życia społeczności oraz wzmocnienie wizerunku firmy, jako lidera zrównoważonego rozwoju. Raport przygotowano na podstawie wywiadów przeprowadzonych z reprezentantami firmy, i w oparciu o informacje związane z jej działalnością udostępnione na stronie internetowej firmy, jak i o inne źródła internetowe. Dokument składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi wstęp do raportu, drugi dostarcza informacji na temat profilu firmy, w tym zagadnienia społecznie odpowiedzialnego biznesu i wyzwań, przed którymi stoi obecnie przedsiębiorstwo. Trzeci rozdział opisuje indywidualnie dobrane propozycje działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Raport zamyka rozdział zawierający wnioski, w których podkreślono pozytywne aspekty wizerunkowe, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wprowadzenia tych rekomendacji. 2. Podstawowe informacje na temat firmy 2.1 Profile firmy Horus - Innowacyjne Materiały Przemysłowe to firma zajmująca się dystrybucją produktów amerykańskiego producenta 3M. Jego klientami są przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe i budowlane na terenie całego kraju. Produkty firmy Horus dzielą się na trzy grupy: a) rozwiązania dla przemysłu (taśmy klejące i kleje przemysłowe, materiały ścierne, etykiety przemysłowe, produkty do reklamy wizualnej), b) produkty konsumenckie (produkty biurowe, produkty gospodarstwa domowego,

5 produkty apteczne), c) bezpieczeństwo i ochrona (produkty BHP, systemy zabezpieczenia budynków, systemy blokad, materiały odblaskowe) Wizją firmy jest być preferowanym dostawcą innowacyjnych rozwiązań technologicznych, poprzez partnerskie relacje z klientami. Na ofertę dystrybutora składają się zróżnicowane linie produktów. Horus swoje biznesowe cele osiąga poprzez systematyczne zwiększanie sprzedaży i poszerzanie grona odbiorców. Jednocześnie podejmuje też działania skierowane do lokalnej społeczności, w ramach swojego programu CSR. Działalność firmy koncentruje się, przede wszystkim, na dostarczaniu nowoczesnych produktów - 40% z nich produkuje się przy użyciu technologii nie starszych niż 3 lata. Filarem działalności firmy Horus jest dział sprzedaży składający się z doradców technicznych, którzy współpracują indywidualnie z każdym klientem (np. informując o sposobach efektywnego użycia zakupionego produktu, redukcji kosztów i zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy). Poprzez swoją wewnętrzną organizację, firma Horus realizuje jeden z priorytetów strategii CSR firmy, jakim jest umożliwianie rozwoju zawodowego i poprawę jakości życia pracowników. Powołane ku temu narzędzia to: 1. Elastyczny czas pracy oparty na kaskadowym systemie zmian i możliwość pracy zdalnej. 2. Dbałość o satysfakcję pracowników 3. Poprawa komunikacji wewnętrznej (skrzynka pocztowa przeznaczona na anonimowe komentarze pracowników, spotkania w celu omówienia zgłoszonych pomysłów, sugestii i problemów) W 2011 roku firma Horus zajęła III miejsce w konkursie "Pracodawca Roku Regionu Kujawsko-Pomorskiego organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pracodawców i Przedsiębiorców Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) to zestaw zobowiązań i celów jakie stawia sobie firma aby pozytywnie wpływać na środowisko, swoich klientów, pracowników, lokalną społeczność i interesariuszy. Zgodnie ze strategią firmy Horus działania podejmowane przez nią w ramach strategii CSR można podzielić na cztery obszary: 1) Wewnętrzne relacje w firmie (opisane w rozdziale 2.1);

6 2) Kreowanie wizerunku firmy, jako partnera uczciwego i rzetelnego. Na stronie internetowej w szczegółach opisane zostały produkty z oferty oraz działalność firmy. We wspomnianej strategii podkreślono, że informacje te powinny być zawsze adekwatne i zrozumiałe dla czytelnika, a zasady promocji - opisane w regulaminie. 3) Obsługa klienta (realizowana poprzez aktywność związaną z kształtowaniem świadomych postaw konsumenckich [http://horus.net.pl/blog] a także poprzez udostępnianie filmów i prezentacji instruktażowych na temat produktów oraz technologii oferowanych przez firmę. Raz na dwa lata prowadzone są badania zadowolenia klienta. Ponadto każdy pracownik działu handlowego odbywa szkolenie dotyczące obsługi klienta); 4) Aktywność społeczna W ostatnich latach firma Horus angażowała się we wspieranie lokalnych instytucji (Bydgoskie ZOO, 2003; lokalne szpitale, 2010), inicjatywy (Wspieramy Bezpieczeństwo na Polskich Drogach, 2013), jak również w ogólnokrajowe akcje charytatywne (Zdążyć z Pomocą, 2005, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 2012). Społeczna strategia firmy (obszar nr 4) opiera się jednak przede wszystkim na serii akcji przeprowadzonych w 2012 roku pod hasłem Bądź Widoczny Bądź Bezpieczny. Głównym działaniem projektu jest podniesienie świadomości na temat używania elementów odblaskowych w celu zwiększenia własnego bezpieczeństwa na ulicach. Projekt adresowany jest do niezmotoryzowanych użytkowników dróg, zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym, rowerzystów i użytkowników wózków inwalidzkich. Firma przeprowadziła serię warsztatów i przekazała odblaskowe kamizelki wybranym przedszkolom w rejonie Bydgoszczy. Do działań skierowanych do rowerzystów należało oklejanie ich pojazdów odblaskowymi taśmami podczas różnych wydarzeń sportowych (Czar 2 Kółek, Bydgoska Masa Krytyczna) oraz dostarczanie materiałów odblaskowych cyklistom na ulicach (we współpracy z bydgoskim oddziałem Policji). Firma wsparła też lokalną drużynę rugby złożoną z osób niepełnosprawnych ruchowo, poprzez oklejenie taśmą odblaskową wózków, z których korzystają na co dzień.. Dokument strategii CRS firmy Horus nie porusza aspektów związanych ze środowiskiem, dlatego też bliższa jest mu definicja strategii zaangażowania społecznego. Aby rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, firma powinna przyjąć holistyczny punkt widzenia, który uwzględnia takie aspekty jak gospodarka odpadami, emisję gazów cieplarnianych, zagadnienia związane z odnawialną energią etc. Obranie takiego kierunku stanowiłoby istotny krok w procesie budowania wizerunku firmy, jako lokalnego lidera w dziedzinie CSR.

7 2.3 Wyzwania stojące przed firmą Narzędziem, które wykorzystano przy ocenie obecnej strategii CSR i identyfikowaniu wyzwań dla firmy Horus, jest Compass element metody ISIS opracowanej przez Alana AtKissona. Północ oznacza tu środowisko, wschód ekonomię, południe społeczeństwo, a zachód jakość życia (z angielskiego: North nature, East economy, South society, West well-being). Każdą z wymienionych kategorii, wraz z dodatkową, dotyczącą ich integracji podzielono na 7 aspektów ocenianych w skali od 0 do 3. Zerowa liczba punktów oznacza brak przepisu lub danych na temat analizowanego aspektu, 1 punkt oznacza ograniczony dostęp do informacji, 2 punkty przyznaje się gdy wyraźnie wyznaczone są wskaźniki, a 3 punkty gdy ustalono konkretne normy podnoszące standard zrównoważonego rozwoju w firmie w danym aspekcie. Maksymalna liczba punktów dla każdej kategorii to 42. Tabela nr 1 i rycina nr 1 ilustrują wyniki przeprowadzonej oceny. Tab 1. Wyniki oceny wg metody Compass Ryc.1. Wyniki oceny wg metody Compass - wykres Proporcje między poszczególnymi aspektami w formie kompasu obrazuje rycina nr 2.

8 Ryc. 2. Wyniki oceny w formie kompasu Tabela nr 1 i wykresy nr 1 i 2 wskazują, że kwestie ekonomiczne, społeczne i te związane z jakością życia mają odzwierciedlenie w strategii CSR firmy Horus, natomiast brak w niej regulacji czy wskaźników związanych z ochroną środowiska. Obszar społeczny otrzymał najwyższą liczbę punktów ze względu na włączanie pracowników w planowanie i podejmowanie decyzji; duże zaangażowanie w działalność filantropijną i rozwój lokalnej społeczności; regulacje związane z podnoszeniem efektywności pracy; wsparcie dla zrzeszania się pracowników; brak tolerancji dla korupcji i świadomość wpływu produktów firmy na warunki społeczne. Aspekt jakości życia otrzymał wysoką ocenę ze względu na obecność regulacji i wskaźników dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy; opieki zdrowotnej, urlopów (w tym rodzicielskich); wsparcia dla samorozwoju pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa klientów podczas używania produktów z oferty firmy. Trzecią w kolejności ocenę zdobyły zagadnienia związane z ekonomią. Uzasadnieniem dla tego wyniku jest przejrzysta strategia mająca na celu utrzymanie stabilności ekonomicznej przy jednoczesnym dążeniu ku zrównoważonemu rozwojowi; przepisy wiążące wartości ekonomiczne ze społecznym i ludzkim kapitałem oraz wykorzystanie marketingu w promowaniu wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju. Jednym z wyzwań, przed którymi stoi Horus jest zagadnienie równości płci. Zgodnie z oficjalnymi danymi, stosunek kobiet do mężczyzn wśród pracowników firmy wynosi 7 do 22,

9 jednak kadra kierownicza składa się wyłącznie z mężczyzn, natomiast w dziale handlowym pracuje jedna kobieta (w stosunku do 11 mężczyzn). Największe niedostatki zaobserwowano w sferze związanej z ochroną środowiska. Strategia firmy i dostępne o niej informacje nie informują o regulacjach związanych z gospodarką odpadami (wytworzonymi w firmie, jak i tymi powstałymi w wyniku zużycia dystrybuowanych produktów). Firmy kurierskie zatrudnianie przez Horus świadczą usługi transportu samochodowego, co przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa opiera się o wykorzystanie tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Spośród wielu szkoleń, które odbywają pracownicy firmy, brakuje tych związanych z kwestiami środowiska naturalnego, a wprowadzane innowacje w niewielkim stopniu przyczyniają się do ochrony środowiska. Przedstawione dane pozwalają wnioskować, że firma nie uwzględniła dotąd opisanych aspektów w swojej strategii CSR. Podjęcie tego wyzwania byłoby więc ważnym krokiem do celu, jakim jest zrównoważony rozwój. Najbardziej złożonym wyzwaniem dla firmy Horus, jako partnera 3M, jest podjęcie się odpowiedzialności za dalszy los towarów, które dystrybuuje. Jak widać na ilustracji nr 3, dystrybucja jest środkowym ogniwem w cyklu życia produktu. Ogniwo to łączy się bezpośrednio z produkcją oraz z użyciem przez konsumenta, w związku z tym oddziałuje ono, a jednocześnie znajduje się pod wpływem obu tych kierunków. Firma 3M jest uznawana za jednego z liderów CSR wśród międzynarodowych korporacji. Horus może skorzystać z tego dorobku, podejmując próbę połączenia swoich działań i pomysłów ze strategią producenta. Jednocześnie, podążając w dół cyklu życia produktu, firma może zachęcać swoich odbiorców do odpowiedzialnej gospodarki odpadami, zmniejszając tym samym negatywny wpływ cyklu życia produktów ze swojej oferty na środowisko.

10 Ryc. 3. Cykl życia produktu 1 3. Sugerowane rozwiązania Zaleca się, by projekt akcji adresowanej do lokalnej społeczności oparty na produktach firmy Horus wynikał z połączenia czterech obszarów zrównoważonego rozwoju (ekonomicznego, społecznego, jakości życia i środowiskowego), w harmonii z wizją firmy oraz z uwzględnieniem jej biznesowego profilu i innowacyjnej oferty. Firma ma już doświadczenie w tej sferze, dzięki wprowadzaniu lokalnego projektu Bądź widoczny bądź bezpieczny we współpracy z miejscowymi interesariuszami. Akcja ta wpłynęła dodatnio na jej wizerunek i reputację. Bazując na tym doświadczeniu, firma mogłaby zacząć wdrażanie strategii CSR o holistycznym, systemowym wymiarze, wykorzystując przy tym międzynarodowe standardy. Poprzez połączenie swojego business planu z odpowiednio zdefiniowanym podejściem do społecznie odpowiedzialnego biznesu, Horus mógłby nie tylko przyczynić się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, ale i zaznaczyć swoją rolę oraz zwiększyć konkurencyjność na polskim rynku (poprzez obecność w rankingach, wsparcie organizacji CSR, potencjalne oszczędności). Rozpoczęcie takiej akcji wymagać będzie przeprowadzenia przejrzystego procesu partycypacyjnego, w którym udział powinni wziąć m.in. udziałowcy firmy, jej pracownicy jak również lokalna społeczność. 3.1 Zaangażowanie interesariuszy Aby dążyć do zrównoważonego rozwoju, warto aby firma Horus stale szukała możliwości współpracy z interesariuszami poprzez utrzymywanie dotychczasowych relacji a także poprzez budowanie nowych, długofalowych relacji z potencjalnymi współpracownikami. Istotne jest reagowanie na sugestie partnerów. Przedstawiona poniżej mapa interesariuszy (rycina nr 5) to narzędzie odzwierciedlające relacje między firmą, a różnymi jej interesariuszami - z zaznaczeniem wagi tych związków, jak również wzajemnych wpływów w tej grupie. Charakter zaangażowania interesariuszy można podzielić na kilka typów, jednak niezależnie od tego podziału, każdy z nich pełni ważną rolę w ustalaniu przejrzystych celów, ich osiąganiu, weryfikacji i wyciąganiu wniosków w celu poprawy działania oraz zwiększenia szans firmy na rynku. Gdy na takiej relacji korzystają obie strony, sprzyja to dalszemu dialogowi Na podstawie: (site accessed July 25, 2013) 2 Hohnen. P (2007) Corporate Social Responsibility: An implementation guide for business, International

11 Ryc. 4: Kroki zaangażowania interesariuszy 3 W budowaniu relacji z interesariuszami istotna jest pogłębiona wiedza na temat podstaw ich zaangażowania. Dzięki pełnej informacji, firma może zyskać pewność, że wynik współpracy będzie zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rycina nr 5 przedstawia ogólny obraz grup interesariuszy, którzy potencjalnie mogą być zainteresowaniu współpracą z firmą Horus. Institute of Sustainable Development 3 Hohnen. P (2007) Corporate Social Responsibility: An implementation guide for business, International Institute of Sustainable Development

12 Ryc. 5: Mapa interesariuszy Utworzenie mapy interesariuszy pozwala zauważyć zasięg ich wpływów. Tabela nr 2 obrazuje hierarchizację utworzoną na podstawie dwóch ocen: oceny zdolności do udzielenia wsparcia, jak i możliwości zaszkodzenia firmie przez każdego z interesariuszy w skali 1 do 5 (gdzie 5 oznacza największą, a 1 najmniejszą współzależność) oraz oceny prawdopodobieństwa zaangażowania w skali 0 do 1 (gdzie 0 oznacza brak perspektyw na zaangażowanie, a 1 pewność zaangażowania). Przedstawiony porządek jest wynikiem iloczynu sumy kolumn zdolność do udzielenia pomocy i zdolność do zaszkodzenia oraz kolumny prawdopodobieństwo zaangażowania 4 Interesariusz Zdolność do Zdolność do Prawd. Ogólny priorytet pomocy zaszkodzenia zaangażowania Urząd Miasta Bydgoszcz Polski Czerwony Krzyż Castor Technic Przedszkola Gazeta Pomorska Szpitale Fabryki Tab. 2: Hierarchizacja interesariuszy 4 (site accessed in July 25, 2013)

13 3.2 Wykaz zrównoważonych wskaźników Strategia CSR jestbardziej praktyczna i przydatna dla firmy, jeśli jest wyrażona za pomocą mierzalnych celów i wskaźników, które są zgodne z profilem i wizją firmy. Pozwalają one stwierdzić firmie, gdzie są problemy i podjąć odpowiednie kroki w celu ich rozwiązania. W tym kontekście dobre wskaźniki zrównoważonego powinny odzwierciedlać trzy powiązane ze sobą aspekty: środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Co więcej, powinny cechować się mądrością (ang. "SMART" akronim: Simple, Measurable, Achievable, Reliable, Time-bound) czyli być proste, mierzalne, osiągalne, niezawodne i określone w czasie. Poniżej przedstawiliśmy przykłady wskaźników otrzymanych dzięki zastosowaniu metody kompas (patrz rozdział II), a które mogą być dalej używane przez firmę w celu mierzenia trwałości jej wyników. Kategoria Zagadnienie Wskaźnik Wartość Cel Okres bazowa Środowisko Zarządzanie % odpadów poddanych Do 4 1 rok odpadami recyklingowi w skali roku określenia Ekonomia Przejrzystość % budżetu przeznaczanego na CSR rocznie Wartość obecna 2 1 rok Integracja społeczna Ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie Satysfakcja Obecność systemów składania pracowników zażaleń i sposoby reagowania na nie Społeczeństwo Wspólnota Ilość nawiązanych kontaktów z lokalnymi interesariuszami odnośnie działań mających zwalczyć problemy społeczne Komunikacja % decyzji podejmowanych wewnętrzna przez udziałowców po konsultacjach z załogą Wartość obecna 1 1 rok Skala: rok Wartość 5 1 rok obecna Wartość 2 1 rok obecna Bezpieczeństwo Liczba szkoleń dla Wartość 3 1 year

14 Dobrobyt pracowników odnośnie bezpieczeństwa w pracy obecna 3.3 Strategia komunikacji Pierwszą kwestią, którą należy wziąć pod uwagę jest fakt, iż komunikacja nie jest tym samym, co raportowanie. Straregia komunkacji to założenie dotyczące komunikacji, a raportownie to wewnętrzny proces zmiany, monitorowania i komunikowania o zrównoważonym rozwoju firmy.. Treść strategii zrównoważonej komunkacji powinna być zintegrowana z bieżącą strategią, marką i wartościami firmy. Wskaźniki, które należy wziąć pod uwagę w komunikacji: 1. Wskaźniki dot. środowiska naturalnego - ostarczają one interesariuszom bardziej szczegółowych informacji na temat polityk środowiskowych i wydajności. Firma powinna pokazywać cechy ekologiczne swoich produktów. Etykiety z informacjami dotyczącymi wpływu produktów na środowisko naturalne powinny być umieszczane na ich opakowaniach tak, aby klienci, którzy dbają o środowisko mieli wiedzę na ten temat. Na etykiecie powinny znaleźć się informacje np. dotyczące procesu wytwarzania produktu i jego opakowania, a także surowców jakie zostały do tego wykorzystane.. Komunikację tego typu można też wykorzystać podczas doradzania klientom w wyborze produktów. 2. Wskaźniki odpowiedzialności społecznej: zaangażowanie w dogłębny i znaczący dialog z interesariuszami: klientami, udziałowcami, pracownikami, społecznością lokalną. 3. Wskaźniki ekonomiczne: Pokazują wysiłek, jaki firma podjęła, aby stać się zrównoważoną firma powinna zawrzeć te informacje zarówno w raporcie rocznym jak i raporcie CSR oraz w innych źródłach informacji na swój temat. Wśród danych, które warto opisać są: wysokość finansowania działań CSR oraz ilość zaoszczędzonych pieniędzy w wyniku podjętych działań proekologicznych ( np. mniejsze rachunki za prąd w wynku oszczędzania energii). Informacje te warto

15 przedstawić w formie wykresów, aby pokazać zmiany zachodzące w czasie. Narzędzia do komunikowania zrównoważonego rozwoju powinny charakteryzować się następującymi cechami: Dostępność: Raport może być udostępniany na stronie internetowej i w gazetkach internetowych, aby promować zrównoważone podejście firmy; Skupianie się na produktach, które potwierdzają, że firma troszczy się o zrównoważony rozwój. Można zawrzeć w katalogu informacje na temat opakowań produktów, materiałów z których zostały one wykonane lub informować na ten temat podczas bezpośredniego spotkania z klientami; Edukowanie na temat znaczenia różnego rodzaju wyróżnień i innych certyfikatów CSR wśród obecnych i potencjalnych klientów. Korzystanie z nowych technologii: a. Media społecznościowe informowanie w sposób atrakcyjny na profilu Facebook firmy o działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem (np. Szczęśliwego dnia ziemi Świętujmy zrównoważony rozwój czy Stańmy się bardziej zieloni ) b. Używanie aplikacji, które edukują na temat zrównoważonego rozwoju. c. Wykorzystywanie innowacyjnych sposobów do aktywnej komunikacji, poprzez wykorzystywanie kodów QR, których negatywny wpływ na środowisko jest stosunkowo niewielki. e. Zachęcanie klientów do wpisów na forach i uzupełniana anket na temat potrzeb społeczności lokalnych poprzez nagradzanie najlepszych odpowiedzi. Komunikowanie się z mediami nie tylko z okazji specjalnych wydarzeń, czy prezentacji firmy, ale także w ramach długofalowej strategii PR np.poprzez włączenie lokalnych mediów w promowanie używania kamizelek odblaskowych. Aspektem, który należy uznać za ważny, zwłaszcza po ocenie aktualnej sytuacji, jest komunikacja odnośnie planów dalszego rozwoju tj. utworzenie całościowej strategii CSR firmy, która będzie zawierać informacje,w jaki sposób Horus zamierza ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko oraz jakie działania w tym zakresie planuje podjąć. Pozwoli to na zwiększenie zaufania klientów do firmy.

16 3.4 Propozycje zrównoważonego rozwoju Zaangażowanie interesariuszy Zaangażowanie interesariuszy jest podstawowym mechanizmem odpowiedzialności społecznej, stosowanym przez organizację do włączenia zainteresowanych stron w swoje działania w celu osiągnięcia wyznaczonych wyników. To zobowiązuje organizację do zaangażowania ich w proces identyfikacji, rozumienia i reagowania na kwestie zrównoważonego rozwoju. Pomocny może okazać się standard AA1000 i ogłoszenie formalnego oświadczenia w tej sprawie zarówno wewnątrz firmy jak i na zewnątrz. Standard AA1000 (2008) tomiędzynarodowy, darmowy zestaw zasad postępowania, który pomaga firmie uporządkować sposób rozumienia, wdrażania, oceniania i komunikowania jej strategii zaangażowania interesariuszy. Skuteczne zaangażowanie zależy między innymi od celu, zakresu działania, pełnomocnictwa oraz podejścia interesariuszy. Główne etapy skutecznego zaangażowania interesariuszy to: 1. Ustalenie celu zaangażowania; 2. Ustanowienie zakresu zaangażowania względem przyjętych celów; 3. Ustalenie upoważnień, 4. Planowanie; 5. Przygotowanie; 6. Wdrożenie planu zaangażowania; 7. Działanie, kontrolowanie i ulepszanie. Przykładowo, interesariuszami społeczenymi dla firmy Horus w Bydgoszczy mogą być m.in.: Fundacja Arka Bydgoszcz (ul. Warszawska 25, , Bydgoszcz); Bydgoski Festiwal Nauki (ul. Chodkiewicza 30, budynek B, pokój nr 261B, piętro II , Bydgoszcz) - Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy (ul. Fordońska 120, , Bydgoszcz); Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej (ul. Gdańska , , Bydgoszcz). Właściwie wykorzystane zaangażowanie interesariuszy może być szansą na rozwój

17 nowych pomysłów i strategii oraz zdobycie nowych klientów Dbałość o zrównoważony cykl życia produktów. Będąc firmą dystrybucyjną, "Horus" powinien wziąć odpowiedzialność za dalszy cykl życia swoich produktów, czyli także po dostarczeniu ich klientom. Firma ma już duże doświadczenie w doradzaniu klientom na temat najbardziej skutecznych i wydajnych produktów dla poszczególnych odbiorców. Ważnym elementem uzupełniającym mogłoby wieć być informowanieich także o sposobach radzenia sobie z odpadami po zużyciu produktów. Tak więc, aby osiągnąć ten cel, warto wprowadzić szczegółowe informacje na temat właściwych sposobów recyklingu produktów firmy na stronie internetowej.. W ten sposób, "Horus" będzie gwarantem zrównoważonego cykl życia produktów, przyczyniając się tym samym się do ukształtowania wizerunku odpowiedzialnego biznesu. To z kolei zaowocuje podniesieniem poziomu zaufania wśród klientów firmy Wdrożenie standardów EMAS Inspirującym przykładem dla firmy Horus może być firma Residuos Madrid, która podjęła dzałana mające na celu ochronę środowiska. Jest to przedsiębiorstwo zajmujące się transportem toksycznych i niebezpiecznych odpadów w regionie Madrytu. Wśród inicjatyw, jakie firma wdrożyła warto wymienić: 20% redukcję zużycia paliwa w swoich pojazdach. Zmniejszenie objętości odpadów dzęki zakupowi prasy pneumatycznej. Wdrożenie standardu ISO Implementacja zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem - EMAS EMAS jest instrumentem zarządzania opracowanym dla firm przez Komisję Europejską w celu sporządzania ocen i sprawozdań, skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego, a także podniesienia wiarygodność i przejrzystości działań firmy. Główne zalety EMAS wymianiane przez jego twórców to: łatwność we wdrożeniu, zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, poprawa wyniki finansowe (ze względu na oszczędne i efektywne gospodarowanie zasobami firmy), usprawnienie zarządzania ryzykiem, a także podniesienie wiarygodności, przejrzystości i poprawa reputacji orazpozycji czy motywacji pracowników firmy. Cechami wyróżniającymi EMAS są: wydajność - wiarygodność - przejrzystość. ISO jest integralną częścią systemu EMAS, więc zarejestrowane organizacje

18 automatycznie spełniajnią wymagania tego standardu. Rejestracja w EMAS składa się z następujących kroków: 1. Przegląd środowiskowy (analiza wpływu na środowisko); 2. Opracowanie polityki ochrony środowiska; 3. Stworzenie programu ochrony środowiska (opis środków do osiągnięcia celów i zadań w tym zakresie); 4. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego; 5. Audyt środowiskowy; 6. Kontynuacja ochrony środowiska (raporty publiczne o strukturze organizacji i jej działalności; systemie polityki ochrony środowiska i zarządzania w firmie; programie ochrony środowiska; zobowiązaniach prawnych w zakresie ochrony środowiska etc); 7. Weryfikacja i rejestracja (zatwierdzone oświadczenie należy przesłać do właściwego organu EMAS (istnieje w każdym kraju UE) do rejestracji oraz należy podać jego treść do publicznej wiadomości) 8. Komunikowanie o posiadaniu systemu EMAS. Do głównych kosztów przynależności do EMAS należą: 4. Koszty stałe, które obejmują opłaty walidacji, opłatę rejestracyjną czy opłatę za logo. 2. Koszty zewnętrzne, które obejmują koszty konsultacji, wspierania, wdrażania i raportowania. 3. Wewnętrzne koszty, które obejmują zapłatę pracownikom i koszt technicznych zasobów koniecznych do wdrożenia, zarządzania i raportowania EMAS Znajomość otoczenia Elastyczność, skuteczność i trwałość firmy zależy w znacznym stopniu od zbieżności jej działań z potrzebami społeczności lokalnych i otoczenia firmy. Warto poznać obawy otoczenia firmy, które można poznanp. ć organizując okresowe spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń i innych społeczności; biorąc udział w wydarzeniach społecznych; poprzez utworzenie adresu lub telefonu kontaktowego do sugestii i / lub skargi otoczenia;

19 przeprowadzać ankiety na zewnątrz firmy na ten temat. Ponadto zaleca się, aby prowadzić działania edukacyjne w celu podniesienia społecznej świadomościw zakresie ochrony np. poprzez reklamy w radiu, telewizji, czy w gazetach lub przez organizowanie konferencji szkoleniowych z pomocą jakiegoś stowarzyszenia. Najważniejsze korzyści wynikające z rozwoju takich działań to: Nowe nisze rynkowe i nowe segmenty rynkowe, które mogą się pojawić dzięki znajomości wymagań i problemów lokalnej społeczności; Perspektywy rozwoju spółki: między innymi wzrost zatrudnienia i zysków, Poprawa reputacji i wizerunku firmy; Sprawniejsze zarządzanie kryzysowe Uczestnictwo w lokalnych projektach społecznych i środowiskowych. Dobrym przykładem tego rodzaju działań CSR jest przykład zaangażowana firmy Siemens w projekt wsparcia biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr w 2 Malborku. Dzięki pracy podjętej między innym przez pracowników Siemensa, a także dotacji w wysokości 5000 zł. pozyskanej od firmy Siemens, poprawiono walory estetyczne biblioteki oraz wzbogacono jej zbiory. W analogiczny sposób również firma "Horus" może przyczynić się do wspierania tego rodzaju projektów poprzez udostępnienie własnych pojazdów lub za pomocą wykorzystania do tego celu stosowanych przez firmę połączeń logistycznych Zieleń na rzecz zrównoważonego rozwoju "Horus" sprzedaje wiele wyrobów z papieru, więc rozsądną wydaje się propozycja, aby organizować cykliczne akcje sadzenia drzew w nawiązaniu do ilości sprzedanych produktów wykonanych z papieru w danym czasie. Można przy okazji organizować warsztaty na temat zieleni w miastach dla dzieci i lekcje na temat zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój od wewnątrz Istnieje również kilka wskazówek odnośnie rozwoju trwałości biznesu od wewnątrz, które są bardzo łatwe do wykonania, a ich zastosowanie doprowadzi do pozytywnych zmian w wizerunku zewnętrznym firmy. Aby zminimalizować zużycie paliwa warto zoptymalizować system transportu (wybierać

20 jak najkrótsze drogi transportu, dzielić samochód/autobus aby dostarczać produkty do kilku klientów w tym samym czasie). Warto również rozważyć współpracę z Instytutem Spraw Obywatelskich, który organizuje kampanię "Ciężarówki na tory". Następnie zaleca się wdrożenie systemu segregacji odpadów w firmie poprzez wprowadzenie koszy na odpady różnego rodzaju i zawarcie długoterminowej umowy z firmą zajmującą się recyklingiem odpadów. Ponadto firma posiada wiele drukowanych materiałów, które mogą być usystematyzowane i używane kilka razy. Proponuje się, aby promować zmniejszenie zużycia papieru, między innymi poprzez umieszczanie w każdym u wysyłanym przez pracowników firmy adnotacji o znaczeniu ochrony środowiska i sugestii, aby nie drukować wiadomości , jeśli nie jest to konieczne. Firma też powinna rozważyc ubieganie się o certyfikat Certyfikat Zielone Biuro. Certyfkat ten wyróżnia instytucje, firmy, organizacje pozarządowe i samorządy, które chcą stale sę doskonalić, podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i wzmacniać swój proekologiczny wizerunek. Posiadanie certyfikatu Zielone Biuro nie tylko wiąże się z prestiżem i pozwala się wyróżnić na tle konkurencji oraz zmniejszyć oddziaływanie firmy na środowisko. Niesie za sobą także wymierne korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów działania firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnych ekologicznych rozwiązań. 4. Wnioski Jak wspomnialiśmy na początku, firma Horus dokonała już wiele istotnych kroków na drodze do zrównoważonego biznesu, zarówno pod względem społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i dobrobytu. Te ulepszenia dotyczą przede wszystkm: raportowania, komunikowania oraz sporządzania strategii i programów CSR. Jednakże, jak zauważyliśmy dzięki narzędziu kompas oraz poprzez naszą ocenę, obecny stan nie jest jeszcze stanem w pełni satysfakcjonującym. W dalszym ciągu brakuje pewnych elementów w strategii i działaniu firmy. Na przykład aspekt środowiskowy jest niemal niewidoczny w obecnej strategii, a bez niego nie można mówić o w pełni zrównoważonym przedsiębiorstwie, a co za tym idzie o CSR. Należy wzmocnić zatem ten aspekt, dzięki czemu firma stanie się zrównoważoną, a co za tym idzie uzyska przewagę konkurencyjną na rynku, nie tylko w zakresie wizerunku, ale pod względem lojalności klientów, ich świadomości marki i w pewnym momencie również efektywności ekonomicznej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES:

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: styczeń-październik 2014 Cykl raportowania: dwuletni Osoba kontaktowa/kontakt w sprawie pytań dot. zawartości niniejszego raportu: Edward Grześkowiak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu prezentacja wyników badań Szczecin 23 listopada 2011 Projekt CSR wspólna sprawa dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

BS8901. być pierwszym... Wojciech Liszka. Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Radisson Blu Hotel, Kraków

BS8901. być pierwszym... Wojciech Liszka. Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Radisson Blu Hotel, Kraków BS8901 być pierwszym... Wojciech Liszka Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Corporate Social Responsibility Społeczna Odpowiedzialność Biznesu CSR... co to znaczy? Koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo