ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH"

Transkrypt

1 Andrej PAWLAK Krystof ZAREMBA ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH STRESZCZENIE W wielkoowierchniowych instalacjach oświetlenia ośredniego cęsto wystęują orawy kwadratowe/rostokątne świecące w sosób lambertowski. W celu badania orawności diałania najbardiej roowsechnionych w Polsce międynarodowych rogramów oświetleniowych Dialux i Relux symulowano kwadratowe źródło tak, aby w badanym omiesceniu można było osiągnąć wględne wysokości więkse niż granicna odległość fotometrowania. W celu oceny dokładności obliceń instalacji oświetleniowej kwadratowym źródłem światła orównano maksymalne natężenie oświetlenia E max oblicone a omocą rogramów w osi głównej źródła, cyli od orawą. Nastęnie wynacono rokład recywistego natężenia oświetlenia E.r na owierchni odłogi, który orównano rokładem wynaconym godnie rawem odwrotności kwadratów. Na tej odstawie dokonano analiy wystęujących błędów omiędy wynikami uyskanymi rogramów, a wynikami recywistego natężenia oświetlenia. Wsystkie symulacje rerowadano mieniając wysokość awiesenia orawy nad odłogą od 0,5 m do 3,0 m. Słowa klucowe: oświetlenie ośrednie, orawy wielkoowierchniowe, rogramy do rojektowania oświetlenia Dialux i Relux mgr inż. Andrej PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawcy Prochownia Promieniowania Otycnego dr hab. inż. Krystof ZAREMBA Politechnika Białostocka Wydiał Elektrycny PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, esyt 55, 01

2 80 A. Pawlak, K. Zaremba 1. WSTĘP W wielkoowierchniowych instalacjach oświetleniowych cęsto wystęują orawy kwadratowe/rostokątne świecące w sosób lambertowski. Taki kstałt mają też cęsto elementy architektonicne, które stają się w instalacjach oświetlenia ośredniego wtórnymi źródłami światła. Prostokątne źródło światła o strumieniu świetlnym Φ, charakteryuje się maksymalną światłością Φ I. max = (1) π i wytwara maksymalne natężenie oświetlenia E max.r licone godnie rawem odwrotności kwadratów E I h. max max. r = () na owierchni równoległej do owierchni źródła światła, w unkcie leżącym w osi źródła światła i oddalonym o h. Wór () może być stosowany tylko wtedy, gdy wysokość h jest odowiednio więksa niż długość boku a kwadratowego źródła światła.. OBLICZENIA MAKSYMALNEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA OD KWADRATOWEGO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Recywistą maksymalną wartość natężenia oświetlenia E max.r wytwaranego re kwadratowe źródło światła należy wynacać na odstawie woru [3] E max. r a a = 4L arctg, (3) 4h + a 4h + a gdie L jest luminancją kwadratowego źródła światła Φ L =. (4) π a

3 Rokład błędów ry rojektowaniu ośredniego oświetlenia elektrycnego a omocą 81 Wartości E max.r i E max.r różnią się tym bardiej im mniejsa jest wysokość h wględem długości boku a kwadratowego źródła światła. Na rysunku 1 redstawiono błędy jakie oełnia się używając do wynacania natężenia oświetlenia rawa odwrotności kwadratów (), a nie dokładnego woru (3). Wartości błędów są awse dodatnie i ależą od wględnej wysokości h/a. Granicna odległość fotometrowania, tn. wysokość h, owyżej której błąd jest nie więksy niż 1%, wynosi rawie seść (5,8) długości boku a kwadratowego źródła światła. Prykładowo, gdy kwadratowe źródło światła o boku 1,0 m najduje się w odległość 0,0 m od oświetlanej owierchni to astosowanie niewłasciwego woru sowoduje owstanie błędu o wartości aż 800% Wartość błędu rośnie asymtotycnie do nieskońconości, gdy wysokość h dąży do 0. błąd Emax.r/Emax.r-100% [-] 800% 700% 600% 500% 400% 300% 00% 100% 0% 0,0 1,0,0 3,0 4,0 5,0 6,0 wględna wysokość h /a [-] Rys. 1. Błędy wynacania maksymalnego natężenia oświetlenia E max.r a omocą rawa odwrotności kwadratów w ależności od wględnej wysokości h/a umiescenia kwadratowego źródła światła W celu badania orawności diałania najbardiej roowsechnionych w Polsce międynarodowych rogramów oświetleniowych Dialux i Relux oracowano lik danymi kwadratowego źródła światła o strumieniu świetlnym wynosącym lm. Symulowano źródło światła o długości boku a wynosącej 0,5 m tak, aby w badanym omiesceniu można było osiągnąć wględne wysokości więkse niż granicna odległość fotometrowania. Założono omijalną wysokość kwadratowego źródła światła (0,1 mm). W oracowanym liku, dane kwadratowego źródła światła wrowadono dużo dokładniej niż wymaga tego norma [4], gdyż kąty γ i C mieniano co,5. W każdej łascyźnie C wrowadono tą samą lambertowską krywą światłości. Widok omiescenia, źródła światła i jego bryły fotometrycnej w rogramie Dialux redstawiono na rysunku a, a w rogramie Relux na rysunku b. W celu oceny dokładności obliceń instalacji kwadratowym źródłem światła orównano maksymalne natężenie oświetlenia E max oblicone a omocą

4 8 A. Pawlak, K. Zaremba rogramów w osi głównej źródła, cyli od orawą. Wysokość h mieniano ustalając w rogramach odowiednią długość wiesaka. a) b) Rys.. Widok 3D badanego omiescenia wrowadonym kwadratowym źródłem światła i jego obrotowo-symetrycną bryłą fotometrycną a) w rogramie Dialux b) w rogramie Relux W celu wyeliminowania błędów wiąanych algorytmami obliceń odbić wielokrotnych, ałożono erowy wsółcynnik odbicia owierchni sufitu i ścian. Porównanie wartości błędów obliceniowych oełnianych re rogramy Dialux i Relux redstawiono na rysunku 3. Błędy obliceniowe w rogramie Dialux, ry wsystkich wysokościach, były omijalne (< ±1%). Wyniki otrymane w rogramie Relux obarcone są nacnie więksymi błędami (rys. 3). Błąd więksy niż 1% wystęuje już ry wysokości 1,5 m. Pry wysokości 0,5 m błąd wynosi 4,0%. Wartość błędu gwałtownie rośnie doiero ry bardo małych wysokościach (5% ry wysokości 0,1 m). DIALUX RELUX 60% błąd Emax/Emax.r-100% [-] 50% 40% 30% 0% 10% 0% -10% 0,0 0,5 1,0 1,5,0,5 3,0 wysokość h [m] Rys. 3. Błędy maksymalnego natężenia oświetlenia E max w osi kwadratowej orawy o boku 0,5 m w ależności od wysokości h od owierchni oświetlanej wynacone a omocą rogramów Dialux i Relux

5 Rokład błędów ry rojektowaniu ośredniego oświetlenia elektrycnego a omocą OBLICZENIA ROZKŁADU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA OD KWADRATOWEGO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA W ryadku dużej wględnej odległości orawy oświetleniowej od owierchni oświetlanej wartość natężenia oświetlenia E.r w dowolnym unkcie owierchni może ostać wynacona a omocą rawa odwrotności kwadratów (rys. 4) [1] E. r h = I. (5),max ( x x ) + ( y y ) + h ) W ryadku źródła światła o odowiednio małych wymiarach odstawą do wynacenia wartości natężenia oświetlenia E.r jest najomość wartości maksymalnej światłości I.max (wór 1). We wore 5 uwględniono też lambertowski (cosinusowy) rosył strumienia świetlnego owierchni orawy. Rys. 4. Geometria układu do wynacania natężenia oświetlenia E.r na owierchni robocej oświetlanej orawą o omijalnych romiarach Rokład natężenia oświetlenia ależy ocywiście od wysokości umiescenia orawy oświetleniowej nad oświetlaną owierchnią. Na rysunku 5 restawiono rykładowy rokład natężenia oświetlenia od kwadratowej orawy o boku 0,5 m awiesonej na wysokości 3 m nad odłogą. Zmniejsenie wysokości awiesenia orawy wływa na wrost wartości maksymalnej i nierównomierności oświetlenia owierchni [].

6 84 A. Pawlak, K. Zaremba W ryadku rociągłego rostokątnego źródła światła odstawą do wynacenia recywistej wartości natężenia oświetlenia E.r jest najomość luminancji L orawy o lambertowskim rosyle strumienia świetlnego. Rokład natężenia oświetlenia E.r [lx/klm] E.r [lx/klm] ,1 0,5 0,9 1,3 1,7,1 x [m],5,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 3,905,95,000 y [m] 1,048 0, Rys. 5. Rokład natężenia oświetlenia E.r na owierchni odłogi omiescenia o wymiarach 4 5 m oświetlanego kwadratową orawą o długości boku 0,5 m awiesoną na wysokości 3,0 m Podstawowy wór stosowany do wynacania recywistej wartości natężenia oświetlenia E w od jednym wierchołków rostokątnej orawy o wymiarach a b ma ostać E w L a b ( a, b) = arctg + arctg h + b h + a h + a h + b b a. (6) W ryadku, gdy recywistą wartość natężenia oświetlenia E.r wynaca się w dowolnym unkcie owierchni, który nie leży od wierchołkiem orawy, wór 6 należy astosować cterokrotnie (rys. 6) [1]

7 Rokład błędów ry rojektowaniu ośredniego oświetlenia elektrycnego a omocą 85 E. r = E E w w x x x x l +, y l, y y y d + d + + Ew x E w x x x l, y l +, y y y d d (7) gdie: x, y x, y l d wsółrędne ołożenia oświetlanego unktu, wsółrędne ołożenia środka orawy oświetleniowej, długość orawy (mierona wdłuż osi x), serokość orawy (mierona wdłuż osi y). Rys. 6. Geometria układu do wynacania recywistej wartości natężenia oświetlenia E.r wytwaranego re orawę o wymiarach d l Rokład recywistego natężenia oświetlenia E.r na owierchni odłogi omiescenia o wymiarach 4 5 m oświetlanego kwadratową orawą o długości boku 0,5 m awiesoną na wysokości 3,0 m nad odłogą redstawiony na rysunku 7, raktycnie nie różni się od rokładu wynaconego godnie rawem odwrotności kwadratów (rys. 5). Potwierdeniem tego jest rokład błędów obliceniowych omiędy tymi wykresami. Najwięksa wartość błędu wystęuje od orawą i jest godna wykresem redstawionym na rysunku 3. W żadnym miejscu wartość błędu nie rekraca ±1%. Zuełnie inna sytuacja ma miejsce ry małych wysokościach. Rokład recywistego natężenia oświetlenia E.r tej samej orawy awiesonej na wysokości 0,5 m różni się on arówno co do kstałtu jak i wartości od rokładu wynaconego godnie rawem odwrotności kwadratów. Potwierdeniem tego jest rokład błędów obliceniowych omiędy tymi wykresami. Wrawdie najwięksa

8 86 A. Pawlak, K. Zaremba wartość błędu wystęuje od orawą i jest dodatnia (wynosi 130%), to bardo sybko rechodi do wartości ujemnych. Onaca to, że wyniki otrymane godnie rawem odwrotności kwadratów są mniejse niż recywiste. Najwiękse ujemne błędy wystęują w obliżu rutu orawy na owierchnię odłogi i wynosą minus 3% []. Rokład natężenia oświetlenia E.r [lx/klm] E.r [lx/klm] ,1 0,5 0,9 1,3 1,7,1 x [m],5,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 3,905,95,000 y [m] 1,048 0, Rys. 7. Rokład recywistego natężenia oświetlenia E.r na owierchni odłogi omiescenia o wymiarach 4 5 m oświetlanego kwadratową orawą o długości boku 0,5 m awiesoną na wysokości 3,0 m Pry wysokości awiesenia orawy wynosącej 0,5 m nad odłogą wykonano oblicenia rokładów natężenia oświetlenia E a omocą rogramów Dialux i Relux. Celem badań było określenie, cy rokład natężenia oświetlenia E na całej owierchni wynacany jest odobnym błędem co wartości maksymalne natężenia oświetlenia E max analiowanej w orednim rodiale. Pry ałożonej wysokości 0,5 m błędy wynacania wartości E max w rogramach Dialux i Relux wynosiły odowiednio: 0,65% i,86%, cyli były niewielkie. Dużo więkse wartości błędów dotycą rokładów natężenia oświetlenia. W rogramie Dialux (rys. 8) wartości błędów wahają się od -13,5% do +13,9% i są rołożone nierównomiernie na owierchni odłogi. W rogramie Relux otrymany rokład błędów osiada dwa minima (-4,4%) i dwa maksima (+7,6%), które wystęują w obliżu rutu orawy na owierchnię odłogi (rys. 9). Znamienne jest, że wyniki otrymane w rogramie Relux są środkowo symetrycne, omimo że roatrywane omiescenie ma dwie osie symetrii.

9 Rokład błędów ry rojektowaniu ośredniego oświetlenia elektrycnego a omocą 87 Rokład błędu wględnego E / E.r - 100% [-] w rogramie Dialux 15,0% 10,0% E / E.r - 100% [-] 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% 0,1 0,5 0,9 1,3 1,7,1,5,9 x [m] 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 3,905,95,000 y [m] 1,048 0,095 10,0%-15,0% 5,0%-10,0% 0,0%-5,0% -5,0%-0,0% -10,0%--5,0% -15,0%--10,0% Rys. 8. Rokład błędów obliceniowych natężenia oświetlenia E obliconego a omocą rogramu Dialux i recywistego E.r na owierchni odłogi omiescenia o wymiarach 4 5 m oświetlanego kwadratową orawą o długości boku 0,5 m awiesoną na wysokości 0,5 m Rokład błędu wględnego E / E.r - 100% [-] w rogramie Relux 8,0% 6,0% E / E.r - 100% [-] 4,0%,0% 0,0% -,0% -4,0% -6,0% 0,1 0,5 0,9 1,3 1,7,1,5,9 x [m] 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 3,905,95,000 y [m] 1,048 0,095 6,0%-8,0% 4,0%-6,0%,0%-4,0% 0,0%-,0% -,0%-0,0% -4,0%--,0% -6,0%--4,0% Rys. 9. Rokład błędów obliceniowych natężenia oświetlenia E obliconego a omocą rogramu Relux i recywistego E.r na owierchni odłogi omiescenia o wymiarach 4 5 m oświetlanego kwadratową orawą o długości boku 0,5 m awiesoną na wysokości 0,5 m

10 88 A. Pawlak, K. Zaremba Rokład błędu wględnego E / E.r - 100% [-] w rogramie Dialux 5,0% 4,0% E / E.r - 100% [-] 3,0%,0% 1,0% 0,0% -1,0% -,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% 0,1 0,5 0,9 1,3 1,7,1,5,9 x [m] 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 3,905,95,000 y [m] 1,048 0,095 4,0%-5,0% 3,0%-4,0%,0%-3,0% 1,0%-,0% 0,0%-1,0% -1,0%-0,0% -,0%--1,0% -3,0%--,0% -4,0%--3,0% -5,0%--4,0% -6,0%--5,0% Rys. 10. Rokład błędów obliceniowych natężenia oświetlenia E obliconego a omocą rogramu Dialux i recywistego E.r na owierchni odłogi omiescenia o wymiarach 4 5 m oświetlanego kwadratową orawą o długości boku 0,5 m awiesoną na wysokości 3,0 m Rokład błędu wględnego E / E.r - 100% [-] w rogramie Relux 0,10% 0,08% E / E.r - 100% [-] 0,06% 0,04% 0,0% 0,00% -0,0% -0,04% 0,1 0,5 0,9 1,3 1,7,1,5,9 x [m] 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 3,905,95,000 y [m] 1,048 0,095 0,08%-0,10% 0,06%-0,08% 0,04%-0,06% 0,0%-0,04% 0,00%-0,0% -0,0%-0,00% -0,04%--0,0% Rys. 11. Rokład błędów obliceniowych natężenia oświetlenia E obliconego a omocą rogramu Relux i recywistego E.r na owierchni odłogi omiescenia o wymiarach 4 5 oświetlanego kwadratową orawą o długości boku 0,5 m awiesoną na wysokości 3,0 m

11 Rokład błędów ry rojektowaniu ośredniego oświetlenia elektrycnego a omocą 89 Otrymane duże wartości błędów obliceniowych ry ałożonej wysokości 0,5 m skłoniły do srawdenia rokładu błędów ry wysokości 3,0 m, ry której wartości E max w rogramach Dialux i Relux były licone raktycnie bebłędnie. W rogramie Dialux, nawet ry tak dużej wysokości awiesenia, wartości błędów oostają nacne, gdyż wahają się od -5,1% do +4,% (rys. 10). Błędy te rołożone są nierównomiernie na owierchni całej odłogi. W rogramie Relux, ry wysokości awiesenia wynosącej 3,0 m, otrymano raktycnie bebłędne wyniki na całej owierchni odłogi, o cym świadcy ich rokład błędów redstawiony na rysunku WNIOSKI Najbardiej roowsechnione w Polsce międynarodowe rogramy oświetleniowe Dialux i Relux mogą służyć jedynie do wiualiacji instalacji oświetlenia ośredniego. Nie można natomiast na odstawie otrymywanych ry ich omocy wyników obliceniowych ocenić arametrów oświetleniowych takich instalacji. W rogramie Relux, ry małej odległości orawy od owierchni oświetlanej, wyniki obliceniowe beośredniego natężenia oświetlenia obarcone są błędem (awyżone) od kilkudiesięciu rocent w ryadku orawy kwadratowej, do kilku tysięcy rocent w ryadku orawy kołowej. O błędach w algorytmach obliceniowych rogramu Relux ewidentnie świadcą fakty, że wyniki symetrycnej instalacji oświetleniowej są niesymetrycne i nierównomierne, a ściany o erowych wsółcynnikach mają nieerowe luminancje. Predstawione nacące różnice w wynikach obliceniowych okaują, że mimo możliwości wykonania w rogramach Dialux i Relux symulacji instalacji oświetlenia ośredniego, nie wiadomo jaka jest ich jakość. Projektant nie jest w stanie stwierdić, który analiowanych rogramów oświetleniowych daje wyniki bardiej bliżone do recywistości. Prerowadone obliceniowe badania teoretycne również nie dały odowiedi na to ytanie. Oba rogramy generują bowiem błędne wyniki w różnych układach teoretycnych i ry różnym sosobie wrowadania danych fotometrycnych oraw. We wsystkich ryadkach, w których beośrednia obserwacja źródeł światła jest uniemożliwiona re resłony rogram Dialux nie wynaca wartości wskaźnika UGR, a rogram Relux ryisuje mu wartość 0. Badane rogramy oświetleniowe nie oceniają olśnienia od owierchni sufitu i innych elementów architektonicnych, których fragmenty, jak można obacyć na wiualiacjach, są wtórnymi źródłami światła o dużej luminancji.

12 90 A. Pawlak, K. Zaremba Publikacja oracowana na odstawie wyników uyskanych w ramach II etau rogramu wieloletniego n. Porawa beieceństwa i warunków racy dofinansowywanego w latach w akresie badań naukowych i rac rowojowych re Ministerstwo Nauki i Skolnictwa Wyżsego. Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawcy. LITERATURA 1. Bąk J., Pabjańcyk W.: Podstawy techniki świetlnej, Wydawnictwo Politechniki Łódkiej, Łódź Pawlak A. Analia dostęnych rogramów obliceniowych do rojektowania oświetlenia elektrycnego od wględem możliwości rerowadenia symulacji systemów oświetlenia ośredniego ora wykonanie ich dla rykładowego obiektu. Zadanie nr II.B.13 realiowane w ramach rogramu wieloletniego n: Porawa beieceństwa i warunków racy eta II. CIOP-PIB, Warsawa 011 [raca nieublikowana]. 3. Żagan W. Podstawy techniki świetlnej. Oficyna Wydawnica Politechniki Warsawskiej, Warsawa PN-EN : 010 Światło i oświetlenie. Pomiar i reentacja danych fotometrycnych lam i oraw oświetleniowych. Cęść 1: Pomiar i format liku. Rękois dostarcono dnia r. THE DISTRIBUTION OF ERRORS IN THE DESIGN OF INDIRECT LIGHTING WITH SQUARE LUMINAIRES Andrej PAWLAK, Krystof ZAREMBA ABSTRACT Square / rectangular luminaires lighting in a lambert way are usually used in large installations of indirect lighting. In order to investigate the oeration of the most oular in Poland international rograms Relux and Dialux, square luminaire was simulated. Achieving a relative height greater than the threshold distance of hotometery in the test room was the main target of the simulation. In order to assess the accuracy of the calculation of lighting system with a square luminaire, researchers comared the maximum illuminance E max calculated by using the rograms in the main axis of the source, ie under the luminaire. Then they calculated, the real illuminance distribution E.r at the surface of the floor, which was comared to the schedule rescribed under the law of inverse squares. On this basis, they made analysis of errors occurring between the results obtained from the rograms and the results of the real illuminance. All simulations were erformed by changing the height of susended luminaire above the floor from 0.5 m to 3.0 m. Keywords: indirect lighting, large luminaires, lighting design software Dialux and Relux

13 Rokład błędów ry rojektowaniu ośredniego oświetlenia elektrycnego a omocą 91 Mgr inż. Andrej PAWLAK absolwent Politechniki Warsawskiej Wydiał Elektrycny secjaliacja Technika Świetlna. Obecnie asystent w Pracowni Promieniowania Otycnego CIOP-PIB. Diałalność awodowa to race badawce ora eksertyy akresu oświetlenia elektrycnego ora romieniowania otycnego. Wykonuje race badawce akresu oświetlenia elektrycnego ora nielaserowego romieniowania otycnego. Jest certyfikowanym secjalistą w akresie omiarów arametrów warunków racy w akresie oświetlenia elektrycnego i diennego ora certyfikowanym wykładowcą beieceństwa i higieny racy w akresie oświetlenia omiesceń i stanowisk racy. Dr hab. inż. Krystof ZAREMBA adiunkt na Wydiale Elektrycnym Politechniki Białostockiej. Secjaliuje się w oracowywaniu metod obliceń świetlnych i rojektowaniu oraw oświetleniowych ora wykonywaniu omiarów fotometrycnych.

14 9 A. Pawlak, K. Zaremba

Błędy w projektowaniu komputerowym oświetlenia pośredniego

Błędy w projektowaniu komputerowym oświetlenia pośredniego Nauka Błędy w projektowaniu komputerowym oświetlenia pośredniego Andrzej Pawlak*, Krzysztof Zaremba** *Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa **Wydział Elektryczny, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

M O D E L R U C H U W Y R Z U T N I O K RĘTOWEJ O P I S A N Y P R Z E Z T R A N S F O R M A C J E U K Ł A D Ó W W S P Ó Ł R ZĘ D N Y C H

M O D E L R U C H U W Y R Z U T N I O K RĘTOWEJ O P I S A N Y P R Z E Z T R A N S F O R M A C J E U K Ł A D Ó W W S P Ó Ł R ZĘ D N Y C H ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 3 (194) 213 DO I: 1.564/86889X/186925 Zbigniew Dioa Politechnika Świętokryska Wydiał Mechatroniki i Budowy Masyn, Katedra Technik Komuterowych i Ubrojenia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PROGRAMU DIALUX DO OKREŚLANIA NATĘŻENIA NAPROMIENIENIA

WYKORZYSTANIE PROGRAMU DIALUX DO OKREŚLANIA NATĘŻENIA NAPROMIENIENIA OZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 05 rzemysław SKRZYCZAK* Jacek HAUSER* Marcin WESOŁOWSKI** WYKORZYSTANIE ROGRAMU DIALUX DO OKREŚLANIA NATĘŻENIA NAROMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PARAMETRÓW MIESZANINY ŚWIATŁA DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH O BARWIE BIAŁEJ Z DIODĄ O BARWIE CZERWONEJ LUB CZERWONO-POMARAŃCZOWEJ

ANALIZA PARAMETRÓW MIESZANINY ŚWIATŁA DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH O BARWIE BIAŁEJ Z DIODĄ O BARWIE CZERWONEJ LUB CZERWONO-POMARAŃCZOWEJ Andrzej PAWLAK Krzysztof ZAREMBA ANALIZA PARAMETRÓW MIESZANINY ŚWIATŁA DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH O BARWIE BIAŁEJ Z DIODĄ O BARWIE CZERWONEJ LUB CZERWONO-POMARAŃCZOWEJ STRESZCZENIE W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

Analiza transformatora

Analiza transformatora ĆWICZENIE 4 Analia transformatora. CEL ĆWICZENIA Celem ćwicenia jest ponanie bodowy, schematu astępcego ora ocena pracy transformatora.. PODSTAWY TEORETYCZNE. Budowa Podstawowym adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 15 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Próba statycna rociągania metali. Obowiąująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 Podać nacenie następujących symboli: d o -.....................................................................

Bardziej szczegółowo

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE ELEKTRYKA 213 Zesyt 1 (225) Rok LIX Marcin FICE Politechnika Śląska w Gliwicach HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE Strescenie. W artykule predstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Zasady oświetlania przejść dla pieszych

Zasady oświetlania przejść dla pieszych Zasady oświetlania przejść dla pieszych dr hab. inż. Piotr Tomczuk Politechnika Warszawska Wydział Transportu 1 Plan wystąpienia 1. Wstęp. 2. Wymagania oświetleniowe. 3. Propozycja zaleceń dotyczących

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn Laboratorium Techniki Świetlnej

Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn Laboratorium Techniki Świetlnej Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 29.03.2016 aboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 5. TEMAT: POMIAR UMIACJI MATERIAŁÓW O RÓŻYCH WŁASOŚCIACH FOTOMETRYCZYCH

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6 achunek prawdopodobieństwa MP6 Wydiał Elektroniki, rok akad. 8/9, sem. letni Wykładowca: dr hab.. Jurlewic Prykłady do listy : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo klasycne. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu Fizyka Budowli oświetlenie Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Kod AU_P_1.6_012 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i Układów Automatyki Instrukcja Wykonania Projektu

Urządzenia i Układów Automatyki Instrukcja Wykonania Projektu KAEDRA ENERGOELEKRYKI POLIECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Urądenia i Układów Auomayki Insrukcja Wykonania Projeku Auory: rof. dr hab. inż. Eugenius Rosołowski dr inż. Pior Pier dr inż. Daniel Bejmer Wrocław 5 I.

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu Fizyka Budowli oświetlenie Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Kod AU_P_1.6_011 Kierunek studiów ARCHITEKTURA Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 03.11.2015 Technika Świetlna Laboratorium

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 03.11.2015 Technika Świetlna Laboratorium 6-965 Poznań tel. (-61) 6652688 fax (-61) 6652389 Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 3.11.2 Technika Świetlna Laboratorium Ćwiczenie nr 3 Temat: BADANIE POLA WIDZENIA Opracowanie wykonano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ LAMP I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ LAMP I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 6-965 Poznań tel. (-61) 6652688 fax (-61) 6652389 STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 2.11.212 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 3. Laboratorium TECHNIKI ŚWIETLNEJ TEMAT: WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Fale skrętne w pręcie

Fale skrętne w pręcie ae skrętne w ręcie + -(+) eement ręta r π ) ( 4 Lokane skręcenie o () moment skręcając moduł stwności r romień ręta r 4 ) ( π Pod włwem wadkowego momentu eement ręta uskuje rsiesenie kątowe i sełnion jest

Bardziej szczegółowo

Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała

Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała Pomiar prepływu Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała Karta katalogowa WIKA FL 10.05 FloTec Zastosowanie Produkcja i rafinacja oleju Udatnianie i dystrybucja wody

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie i nośność w płaskim łożysku ślizgowym przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu

Ciśnienie i nośność w płaskim łożysku ślizgowym przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu TRIBOOGIA ZAGADNIENIA EKSPOATACJI MASZYN Zesyt (5) 7 PAWEŁ KRASOWSKI Ciśnienie i nośność w łasim łożysu śligowym ry niestacjonarnym laminarnym smarowaniu Słowa lucowe Płasie łożyso śligowe, laminarne niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji 7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji Wyznaczanie poziomu ekspozycji w przypadku promieniowania nielaserowego jest bardziej złożone niż w przypadku promieniowania laserowego. Wynika to z faktu, że pracownik

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA OSIADANIA BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU POSADOWIENIA THE PROGNOSIS OF BUILDING SETTLEMENT DUE TO CHANGES OF FOUNDATION

PROGNOZA OSIADANIA BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU POSADOWIENIA THE PROGNOSIS OF BUILDING SETTLEMENT DUE TO CHANGES OF FOUNDATION XXVI Konferencja awarie budowlane 213 Naukowo-Technicna ZYGMUNT MEYER, meyer@ut.edu.pl Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicny w cecinie, Katedra Geotechniki MARIUZ KOWALÓW, m.kowalow@gco-consult.com

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wyznaczanie oporów przy przepływie płynów [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] opracowanie: A.W.

DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wyznaczanie oporów przy przepływie płynów [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] opracowanie: A.W. DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wynacanie ooró ry rełyie łynó [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] oracoanie: A.W. rys.. Rokład rędkości rekroju rury dla rełyu laminarnego i turbulentnego LICZBY KRYTERIALNE:

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

Techniki świetlne. Wykład 4. Obliczenia podstawowych wielkości fotometrycznych

Techniki świetlne. Wykład 4. Obliczenia podstawowych wielkości fotometrycznych Techniki świetlne Wykład 4 Obliczenia podstawowych wielkości fotometrycznych Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Katedra Optyki i Fotoniki Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

Aspekty efektywnego energetycznie projektowania instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach biurowych

Aspekty efektywnego energetycznie projektowania instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach biurowych VIII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2014 Piotr Cierzniewski, Marcin Wardach, Tomasz Zarębski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Elektroenergetyki i Napędów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚWIETLENIA SCHODÓW NA PERONY PRZY WIADUKCIE KOLEJOWYM W KM 203,265

PROJEKT OŚWIETLENIA SCHODÓW NA PERONY PRZY WIADUKCIE KOLEJOWYM W KM 203,265 PROJEKT OŚWIETLENIA SCHODÓW NA PERONY PRZY WIADUKCIE KOLEJOWYM W KM 203,265 1. PROJEKT OŚWIETLENIA: Projekt obejmuje oświetlenie schodów na perony przy wiadukcie kolejowym w km 203,265. Wymiary obiektu

Bardziej szczegółowo

OPRAWA LED DO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ETAP I PROJEKT, PROTOTYP I BADANIA LABORATORYJNE

OPRAWA LED DO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ETAP I PROJEKT, PROTOTYP I BADANIA LABORATORYJNE POLITECHNIKA Wydział WARSZAWSKA Transportu Zespół Eksploatacji Systemów Trakcyjnych i Wyposażeń Elektrycznych w Transporcie GRANT REKTORSKI DLA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO ELEKTROTECHNIKI W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Instrukcja do ćwiczenia O1 Temat ćwiczenia POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Ćwiczenie O1 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z

Bardziej szczegółowo

UKŁADY TENSOMETRII REZYSTANCYJNEJ

UKŁADY TENSOMETRII REZYSTANCYJNEJ Ćwicenie 8 UKŁADY TESOMETII EZYSTACYJEJ Cel ćwicenia Celem ćwicenia jest ponanie: podstawowych właściwości metrologicnych tensometrów, asad konstrukcji pretworników siły, ora budowy stałoprądowych i miennoprądowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium grafiki komputerowej i animacji. Ćwiczenie III - Biblioteka OpenGL - wprowadzenie, obiekty trójwymiarowe: punkty, linie, wielokąty

Laboratorium grafiki komputerowej i animacji. Ćwiczenie III - Biblioteka OpenGL - wprowadzenie, obiekty trójwymiarowe: punkty, linie, wielokąty Laboratorium grafiki komputerowej i animacji Ćwicenie III - Biblioteka OpenGL - wprowadenie, obiekty trójwymiarowe: punkty, linie, wielokąty Prygotowanie do ćwicenia: 1. Zaponać się ogólną charakterystyką

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIA LUBELSA J. Banasek, J. Jonak PODSTAW ONSTRUCJI MASN WPROWADENIE DO PROJETOWANIA PREŁADNI ĘBATCH I DOBORU SPRĘGIEŁ MECHANICNCH Wydawnictwa Ucelniane 008 Opiniodawca: dr hab. inŝ. Stanisław rawiec

Bardziej szczegółowo

Badania oświetlenia na przejściu dla pieszych na ulicy Walerego Sławka w Warszawie

Badania oświetlenia na przejściu dla pieszych na ulicy Walerego Sławka w Warszawie Badania oświetlenia na przejściu dla pieszych na ulicy Walerego Sławka w Warszawie Wyniki opracował: Dr inż. Piotr Tomczuk Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Zakład Systemów Informatycznych i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY Budownictwo 20 Mariusz Kosiń, Alina Pietrzak ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowa Konferencja PROBLEMY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM TRANSPORTEM 4 6 lipca 2011 r.

III Międzynarodowa Konferencja PROBLEMY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM TRANSPORTEM 4 6 lipca 2011 r. III Międzynarodowa Konferencja PROBLEMY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM TRANSPORTEM 4 6 lipca 2011 r. Wymagania formalne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych dr inż. Piotr Tomczuk Wydział

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła oświetlenia. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić.

Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła oświetlenia. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić. Biura Elektrobudowy 1 Klient Elektrobudowa Projektował Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła oświetlenia. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić. Gwarancja na oprawy oświetleniowe

Bardziej szczegółowo

ZMIERZCHOWA CZUŁOŚĆ KONTRASTOWA JAKO DODATKOWY PARAMETR OCENY ZMĘCZENIA WZROKU SPOWODOWANEGO EKSPOZYCJĄ NA OLŚNIENIE PRZYKRE

ZMIERZCHOWA CZUŁOŚĆ KONTRASTOWA JAKO DODATKOWY PARAMETR OCENY ZMĘCZENIA WZROKU SPOWODOWANEGO EKSPOZYCJĄ NA OLŚNIENIE PRZYKRE Agnieszka WOLSKA Dariusz SAWICKI ZMIERZCHOWA CZUŁOŚĆ KONTRASTOWA JAKO DODATKOWY PARAMETR OCENY ZMĘCZENIA WZROKU SPOWODOWANEGO EKSPOZYCJĄ NA OLŚNIENIE PRZYKRE STRESZCZENIE W artykule przedstawiono metodę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO IŁAWA MIASTO

PROJEKT OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO IŁAWA MIASTO PROJEKT OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO IŁAWA MIASTO 1. PROJEKT OŚWIETLENIA: Projekt obejmuje oświetlenie tunelu oraz schodów naleŝących do przejścia podziemnego Iława Miasto. Wymiary obiektu przyjęto

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K

OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K Jerzy PIETRZYKOWSKI OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K STRESZCZENIE Przedstawiono metodę oceny

Bardziej szczegółowo

Wybrane stany nieustalone transformatora:

Wybrane stany nieustalone transformatora: Wybrane stany nieustalone transformatora: Założenia: - amplituda napięcia na aciskach pierwotnych ma wartość stałą nieależnie od jawisk achodących w transformatore - warcie występuje równoceśnie na wsystkich

Bardziej szczegółowo

TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH

TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 18.03.2011 aboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 2. TEMAT: POMIAR UMIACJI MATERIAŁÓW O RÓśYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZYCH

Bardziej szczegółowo

Empiryczny model osiadania gruntów sypkich

Empiryczny model osiadania gruntów sypkich mpirycny model osiadania gruntów sypkich prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicny w cecinie, Katedra Geotechniki, al. Piastów 5, 7-3 cecin dr hab. Marek Tarnawski,

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

VIII Skalmierzycki Konkurs Interdyscyplinarny Z matematyka w XXI wieku

VIII Skalmierzycki Konkurs Interdyscyplinarny Z matematyka w XXI wieku Zadanie 3 Zad. 1 Skreśli licby, które są jednoceśnie podielne pre 2 i 3. Odcytaj litery, które najdją się pod skreślonymi licbami, tworą one bardo ważne słowa, o których wsyscy powinni pamiętać na co dień.

Bardziej szczegółowo

Badanie parametrów fotometrycznych opraw parkowych z lampami sodowymi

Badanie parametrów fotometrycznych opraw parkowych z lampami sodowymi Badanie parametrów fotometrycznych opraw parkowych z lampami sodowymi Zamawiający: PPHU HARPIS Piotr Skubel, ul. Wyczółkowskiego 107 65-140 Zielona Góra Wykonawcy: mgr inż. Przemysław Skrzypczak mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w klatce schodowej segmentu B - PROJEKT ZAMIENNY

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w klatce schodowej segmentu B - PROJEKT ZAMIENNY j segmentu B - PROJEKT ZAMIENNY Projektował: Opracował: mgr inż. Rafał Hochbaum Obiekt: Zespół Szkolno-Przedszkolny Lokalizacja obiektu: ul. Nierad 86, Kryry Data: : Spis treści Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM Rok skolny 2015/16 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopscająca (2); (3) - ocena dostatecna (3); (4) - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Temat: BADANIE OSTROŚCI WIDZENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

Ćwiczenie nr 1. Temat: BADANIE OSTROŚCI WIDZENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn. 03.10.2011 Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium Ćwiczenie nr 1. Temat: BADANIE OSTROŚCI WIDZENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 3.12.2009 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 3. Laboratorium PODSTAW TECHNIKI ŚWIETLNEJ TEMAT: OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

Projekt boisk szkolnych

Projekt boisk szkolnych Do celów projektowych przyjęto natężenie oświetlenia na poziomie 75 lux. Zgodnie z PN-EN 12193. W projekcie zastosowano oprawy metalohalogenkowe o mocy 400W Partner kontaktowy: Numer zlecenia: Firma: Numer

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie przejść dla pieszych

Oświetlenie przejść dla pieszych Oświetlenie przejść dla pieszych mgr inż. Jan Jakiel Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie współpraca: dr hab. inż. Piotr Tomczuk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Raport o stanie brd 2016 sytuacja

Bardziej szczegółowo

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści:

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści: Spis treści: 1. Napięcia normaliowane IEC...2 1.1 Podstawy prawne 2 1.2 Pojęcia podstawowe 2 2. Zasilanie odbiorców niepremysłowych...3 2.1 kłady sieciowe 4 3. Zasady bepiecnej obsługi urądeń elektrycnych...8

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POMIARU PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW OŚWIETLENIA

SPOSÓB POMIARU PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW OŚWIETLENIA SPOSÓB POMIARU PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW OŚWIETLENIA Z punktu widzenia oceny oświetlenia we wnętrzu bądź na stanowisku pracy, istotny jest pomiar natężenia oświetlenia, określenie równomierności oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla. Cel ćwiczenia Ćwicenie 13 Wynacanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprewodnikach metodą efektu alla Cel ćwicenia Celem ćwicenia jest aponanie się e jawiskiem alla, stałoprądowa metoda badania efektu alla,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 83-92 Piotr CIERZNIEWSKI 1

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie. Modelowanie oświetlenia sceny 3D. Algorytmy cieniowania.

Oświetlenie. Modelowanie oświetlenia sceny 3D. Algorytmy cieniowania. Oświetlenie. Modelowanie oświetlenia sceny 3D. Algorytmy cieniowania. Chcąc osiągnąć realizm renderowanego obrazu, należy rozwiązać problem świetlenia. Barwy, faktury i inne właściwości przedmiotów postrzegamy

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie przejścia dla pieszych

Oświetlenie przejścia dla pieszych Oświetlenie przejścia dla pieszych Wersje dla jezdni o szerokości 7 m. Klient Projektował E.S.O."LUKSus 5.10.2009 Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła światła. W rzeczywistości mogą

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST8P-EM 21 W/ mm EM

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST8P-EM 21 W/ mm EM ST8P-EM 21 W/840 1500 mm EM SubstiTUBE PURE Ekonomiczne tuby LED zasilane przez stateczniki magnetyczne OBSZAR ZASTOSOWAŃ Korytarze, klatki schodowe, garaże Chłodnie i magazyny Domy towarowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem.

Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem. Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem. I. Oświetlenie. 1. Przedmiot. Pomiar parametrów technicznych pracy wzrokowej na stanowiskach wyposażonych w monitory

Bardziej szczegółowo

Instalacje pompowe. Zadania do samodzielnego rozwiązania v ,1. dr inż. Michał Strzeszewski,

Instalacje pompowe. Zadania do samodzielnego rozwiązania v ,1. dr inż. Michał Strzeszewski, dr inż. Michał Stresewski, 00-008 Instalacje omowe Zadania do samodielnego rowiąania v. 1.5 Zadanie 1 Obli wymaganą wydajność omy obiegowej ry nastęujących ałożeniach: oblieniowa moc cielna instalacji

Bardziej szczegółowo

Dodawanie i mnożenie liczb zespolonych są działaniami wewnętrznymi tzn., że ich wynikiem jest liczba zespolona.

Dodawanie i mnożenie liczb zespolonych są działaniami wewnętrznymi tzn., że ich wynikiem jest liczba zespolona. Wykład - LICZBY ZESPOLONE Algebra licb espolonych, repreentacja algebraicna i geometrycna, geometria licb espolonych. Moduł, argument, postać trygonometrycna, wór de Moivre a.' Zbiór Licb Zespolonych Niech

Bardziej szczegółowo

Systemy Optymalizacji Oświetlenia Zewnętrznego Kontekst Informatyczny. Dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH Dr Adam Sędziwy KIS WEAIiIB AGH

Systemy Optymalizacji Oświetlenia Zewnętrznego Kontekst Informatyczny. Dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH Dr Adam Sędziwy KIS WEAIiIB AGH Systemy Optymalizacji Oświetlenia Zewnętrznego Kontekst Informatyczny Dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH Dr Adam Sędziwy KIS WEAIiIB AGH Motywacja Dlaczego my zajmujemy się oświetleniem? Wymiana infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie 1. Zakres wykładu. Podstawy techniki świetlnej Źródła światła Oprawy oświetleniowe Technika oświetlania. dr inż.

Oświetlenie 1. Zakres wykładu. Podstawy techniki świetlnej Źródła światła Oprawy oświetleniowe Technika oświetlania. dr inż. Politechnika Warszawska Oświetlenie 1 dr inż. Piotr Pracki Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Zakład Techniki Świetlnej Politechnika Warszawska Zakres wykładu Podstawy techniki świetlnej Źródła

Bardziej szczegółowo

ST8A-EM 20 W/ mm

ST8A-EM 20 W/ mm ST8A-EM 20 W/840 1500 mm SubstiTUBE Advanced Wysokiej efektywności tuby LED zasilane przez statecznik magnetyczny Obszar zastosowań _ Oświetlenie ogólne dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+50 C

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O P R A W Y O Ś W I E T L E N I O W E J / p l a n p r a c y i w y m a g a n i a /

P R O J E K T O P R A W Y O Ś W I E T L E N I O W E J / p l a n p r a c y i w y m a g a n i a / P R O J E K T O P R A W Y O Ś W I E T L E N I O W E J / p l a n p r a c y i w y m a g a n i a / Przedmiotem projektu są elementy optyczne z kloszem lub z odbłyśnikiem rozpraszającym. Projekt uwzględnia

Bardziej szczegółowo

OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA WNĘTRZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA PODSTAWIE NORMY PN- EN 15193

OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA WNĘTRZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA PODSTAWIE NORMY PN- EN 15193 POZNAN UNIVE RSITY OF T E CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 69 Electrical Engineering 2012 Dorota TYPAŃSKA* OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA WNĘTRZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA PODSTAWIE NORMY PN- EN

Bardziej szczegółowo

Rozważa się dwa typy odwzorowań: 1. Parametryzacja prosta

Rozważa się dwa typy odwzorowań: 1. Parametryzacja prosta WYKŁAD MODELOWANIE I WIZUALIZACJA TEKSTURY. Co to jest tekstra obiekt T(,, (,, t( =... tn(,,,, Plan wkład: Co to jest tekstra? Generowanie worów tekstr Wialiaja tekstr Filtrowanie tekstr Co może oiswać

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'14 Agnieszka BANASZAK, Justyna WTORKIEWICZ Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Przemysław TABAKA Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki ANALIZA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Łowicz. Orlik 2012 - oświetlenie boisk Data: 07-05-2009. Philips Lighting Poland S.A. PDF created with pdffactory trial version

Łowicz. Orlik 2012 - oświetlenie boisk Data: 07-05-2009. Philips Lighting Poland S.A. PDF created with pdffactory trial version Orlik 2012 - oświetlenie boisk Data: 07-05-2009 Klient: DHV Projektant: ndrzej Mazurkiewicz Wartości przedstawione w raporcie są wynikiem precyzyjnych obliczeń, bazujących na określonym usytuowaniu opraw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI POWŁOKOWEJ. CIENKOŚCIENNY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY

ANALIZA KONSTRUKCJI POWŁOKOWEJ. CIENKOŚCIENNY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY Cw3_biornik.doc ANALIZA KONTRUKCJI POWŁOKOWEJ. CIENKOŚCIENNY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY 1. W P R O W A D Z E N I E Ciało utworone pre dwie akrwione powierchnie nawane jest powłoką, jeśli preciętna odlełość pomięd

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE LED JAKO SAMOCHODOWE ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ

OŚWIETLENIE LED JAKO SAMOCHODOWE ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 2015 Łukasz PUTZ* OŚWIETLENIE LED JAKO SAMOCHODOWE ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ W artykule omówiono zastosowanie półprzewodnikowych

Bardziej szczegółowo

napór cieczy - wypadkowy ( hydrostatyczny )

napór cieczy - wypadkowy ( hydrostatyczny ) 5. apór hdrostatcn i równowaga ciał płwającch Płn najdując się w stanie równowagi oddiałwuje na ścian ogranicające ropatrwaną jego objętość i sił te nawane są naporami hdrostatcnmi. Omawiana problematka

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych

Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych DELĄG Mariusz 1 RÓŻOWICZ Sebastian 2 Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych WSTĘP Istotny wpływ na bezpieczeństwo podróżowania pojazdem samochodowym ma jakość oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne 1. adanie rzelewu o ostrej krawędzi Wrowadzenie Przelewem nazywana jest cześć rzegrody umiejscowionej w kanale, onad którą może nastąić rzeływ.

Bardziej szczegółowo

P O L I T E CH N I K A P O Z N A Ń S K A I NSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A

P O L I T E CH N I K A P O Z N A Ń S K A I NSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A P O L I T E CH N I K A P O Z N A Ń S K A I NSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A PRZEMYSŁOWEJ PRZEPROWADZENIE BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Techniki świetlne Nazwa w języku angielskim Light techniques Kierunek studiów (jeśli dotyczy):..optyka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AiR) SPECJALNOŚĆ: Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wyposażenie robota dwukołowego w cujniki ewnętrne Equipping a two

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 1. Laboratorium TECHNIKI ŚWIETLNEJ 60-965 Poznań STUDIA STACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 20.03.2011 Ćwiczenie nr 4 TEMAT: OCENA JAKOŚCI OŚWIETLENIA MIEJSC PRACY WE WNĘTRZACH

Bardziej szczegółowo

Pierwsze prawo Kirchhoffa

Pierwsze prawo Kirchhoffa Pierwsze rawo Kirchhoffa Pierwsze rawo Kirchhoffa dotyczy węzłów obwodu elektrycznego. Z oczywistej właściwości węzła, jako unktu obwodu elektrycznego, który: a) nie może być zbiornikiem ładunku elektrycznego

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

Bardziej szczegółowo